Sunteți pe pagina 1din 12

Probabilitatea

Panait Dragoș

În activitatea economico-socială dar și în activitatea științifică sunt întalnite o serie de fenomene a căror producere și desfășurare poate fi prevăzută cu

precizie deoarece ansamblul factorilor care le provoacă poate fi studiat cu

precizie.

Există însă fenomene a căror producere și derulare este greu de anticipat deoarece ele sunt condiționate de foarte mulți factori, unii din ei

necontrolabili

Exemple: “starea vremii”, “apariția feței cu numărul 6 la aruncarea unui zar”, “calitatea pieselor dintr-un lot”.

Astfel de fenomene care depend de diverși factori întâmplători se numesc fenomene aleatoare.

Știința care își propune să modeleze și să studieze mărimile și fenomenele aleatoare este calculul probabilităților.

Teoria probabilităților

Teoria probabilităților

Inițial, teoria probabilităților a avut ca origine modelul reprezentat de jocurile de noroc, în special in Franța secolului al XVII-lea, fiind inaugurată de corespondența dintre Fermat și Pascal. Axiomatizarea sa completă a trebuit să aștepte însă lucrarea lui Kolmogorov Fundamentele teoriei probabilităților, publicată în 1933. Cu timpul, teoria probabilităților a găsit multiple modele în natură, devenind o ramura a matematicii cu aplicații din ce in ce mai numeroase. în fizică, teoria probabilităților a devenit un instrument de calcul de bază, odată cu crearea termodinamicii și, mai târziu, a fizicii cuantice.

• Ini ț ial, teoria probabilit ăț ilor a avut ca origine modelul reprezentat de jocurile

Experimente si evenimente aleatoare

Un experiment aleatoriu sau experiență aleatoare este o activitate ale cărei rezultate nu pot fi anticipate cu certitudine. Se notează cu litera E.

Fiecare repetare a unui experiment aleator se numește probă. Mulțimea tuturor rezultatelor posibile ale unui experiment aleatoriu se numește mulțimea cazurilor posibile sau domeniul de posibilități. Se va nota cu E. Se numește eveniment aleatoriu sau eveniment orice situație determinată de unul sau mai multe rezultate posibile ale experimentului.

Cuplul (E, P(E)) se numește câmp de evenimente asociat unui experiment.

Evenimentul care nu se realizează în nici o probă a experienței se numește evenimentul imposibil și se notează cu Ø.

Evenimentul care se realizează cu certitudinea în orice probă se numește eveniment sigur. Aceste corespunde mulțimii totale E asociate unui expirement.

Evenimentul care are un singur caz favorabil se numește eveniment elementar.

Un eveniment cu mai multe cazuri favorabile se numește eveniment compus.

•
•

Proprietăți ale funcției “Probabilitate

•