Sunteți pe pagina 1din 2

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Cuprins
CAPITOLUL I 1
ECHILIBRUL FINANCIAR AL NTREPRINDERII 1
1.1 CONCEPTUL DE ECHILIBRU FINANCIAR I ECUAIILE SALE DE
EXPRIMARE
1
1.2 FORMELE DE MANIFESTARE ALE ECHILIBRULUI
FINANACIAR
4
1.2.1 SOLVABILITATEA 5
1.2.2 LICHIDITATEA 6
1.2.3 CAPACITATEA DE PLAT
CAPITOLUL II 11
ANALI!A ECHILIBRULUI FINANACIAR 11
2.1 SCURT ISTORIC AL ANALI!EI FINANCIARE 11
2.2 DEFINIREA I SCOPUL ANALI!EI FINANCIARE 12
2.3 ANALI!A STATIC 14
2.3.1 INSTRUMENTELE ANALI!EI 15
2.3.1.1 BILANUL FINANCIAR 16
2.3.1.2 BILANUL FUNCIONAL 22
2.3.2 ACTIVUL NET CONTABIL "SITUAIA NET# 2$
2.3.3 ANALI!A FONDULUI DE RULMENT NET 3%
2.3.4 ANALI!A NECESARULUI DE FOND DE RULMENT 3$
2.3.5 ANALI!A TRE!ORERIEI NETE 43
2.4 ANALI!A DINAMIC 45
2.4.1 TABLOUL DE FINANARE 46
2.4.1.1 CONSTRUCIA TABOULUI DE FINANARE 46
2.4.2.2 INTERPRETAREA TABLOULUI DE FINANARE 51
CAPITOLUL III 53
ANALI!A ECHILIBRULUI FINANCIAR & STUDIU DE CA! LA S.C. 'ROU
IMPEX( S.R.L.
53
3.1 PRE!ENTAREA )ENERAL A SOCIETII
S.C. 'ROU IMPEX( S.R.L.
53
3.2 ANALI!A ECHILIBRULUI FINANCIAR LA
S.C. 'ROU IMPEX( S.R.L.
54
1. ANALI!A ACTIVULUI NET CONTABIL 54
2. ANALI!A FONDULUI DE RULMENT 56
3. ANALI!A NEVOII DE FOND DE RULMENT 5
4. ANALI!A TRE!ORERIEI NETE 63
5. ANALI!A PRIN RATELE DE FINANARE 64
6. ANALI!A LICHIDITII I SOLVABILITII 6*
Pagina 1 din 2
Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.
*. REALI!AREA I INTERPRETAREA TABLOULUI DE
FINANARE
*2
3.3 CONCLU!II I PROPUNERI *5
BIBLIO)RAFIE *
ANEXE $1
Pagina 2 din 2