Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE NTREINERE

ncheiat astzi ..................


la ......................................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. D ........................................................................., domiciliat n ....................................................,
str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .......,
sector/jude ................................, nscut la data de (ziua, luna, anul) ......................................... n
(localitatea) ................................ sector/jude ............................., fiul lui ................................... i
al .........................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria .......... nr. ........................, eliberat
de ......................, cod numeric personal ...................................................., n calitate de ntreinut i
creditor al obligaiei de ntreinere, pe de o parte, i
1.2. D ..........................................................................., domiciliat n ...................................................,
str. .................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .......,
sector/jude ................................., nscut la data de (ziua, luna, anul) ......................................... n
(localitatea) ............................ sector/jude ..........................., fiul lui ......................................... i
al .........................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria .......... nr. .........................,
eliberat de ........................, cod numeric personal .................................................... n calitate de
ntreintor/dobnditor i debitor al obligaiei de ntreinere, pe de alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de ntreinere cu respectarea urmtoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. ntreinutul transmite ntreintorului nuda proprietate asupra apartamentului nr. ................., situat n
str. ........................................ nr. ............, blocul ....................., scara ..............., etajul ............,
din ..................., compus n ntregime din ..................... camere de locuit i dependine, mpreun cu
dreptul de coproprietate n cot indiviz de ..........................%, asupra prilor i dependinelor
comune ale imobilului, care prin natura i destinaia lor sunt n folosina tuturor proprietarilor.
2.2. ntreinutul transmite ntreintorului i dreptul de folosin asupra terenului aferent acestuia, n
suprafa de ............................ mp, adic cota indiviz de ........................ %, atribuit pe durata
existenei construciei.
2.3. ntreinutul i rezerv dreptul de uzufruct viager asupra apartamentului mai sus menionat.
III. OBLIGAIILE PRILOR
3.1. ntreinutul declar c:
a) apartamentul mai sus menionat este n ntregime proprietatea sa, conform
contractului .........................../certificatului de motenitor ..................................
nr. ........................... din ................, nefiind nstrinat sub nici o form vreunei alte persoane,
pn la data ncheierii acestui contract;
b) apartamentul nu a fost scos din circuitul civil prin trecere n proprietate public;
c) apartamentul nu face obiectul vreunui litigiu, nu este sechestrat i nici nu este grevat de
sarcini, fiind n mod legal i continuu n proprietatea i posesia sa de la data dobndirii i
pn n prezent.
3.2. ntreintorul:
a) i asum obligaia de ntreinere a ntreinutului pe tot timpul vieii, obligaie ce const
din: ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
b) declar c a primit nuda proprietate de la ntreinut asupra apartamentului descris mai sus i
este de acord cu prevederile prezentului contract;
c) se oblig s presteze pentru ntreinut ntreinere i cele necesare traiului, la domiciliul su,
pe tot timpul vieii sale, iar n caz de neexecutare a acestei obligaii este contient de
aplicarea dispoziiilor articolului 10201021 Cod civil.
IV. PREUL CONTRACTULUI
4.1. Preul contractului l constituie ntreinerea acordat de ntreintor pentru ntreinut pe tot restul vieii,
dup care va suporta cheltuielile de nmormntare, potrivit obiceiului locului.
4.2. ntreinerea se va acorda n natur prin: asigurarea hranei zilnice, a combustibilului necesar nclzirii

locuinei n sezonul rece, obiecte necesare, mbrcminte, nclminte, la domiciliul


ntreinutului .............................. .
V. CLAUZE FINALE
5.1. Transmiterea nudei proprieti asupra apartamentului se face de astzi, data autentificrii prezentului
contract, fr ndeplinirea altei formaliti, dobnditorul intrnd n posesia i folosina apartamentului
la data decesului ntreinutului.
5.2. Impozitele i taxele ctre stat, aferente apartamentului, ce face obiectul prezentului contract de
ntreinere, sunt achitate la zi de ctre ntreinut, astfel cum rezult din certificatul fiscal
nr. ........................./..........................., eliberat de Administraia financiar .............................., urmnd
ca de astzi, data autentificrii, s treac n sarcina dobnditorului obligaiei de ntreinere.
5.3. Prile au evaluat obligaia de ntreinere la suma de ................................... lei pe lun, numai n
scopul stabilirii taxei de timbru.
5.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de ........................ exemplare din care ................
astzi ......................., data semnrii lui.
NTREINUT/CREDITOR
NTREINTOR/DEBITOR