Sunteți pe pagina 1din 10

Economie

Economia statului SingaporeMoned Dolar singaporez
An fiscal an calendaristic
Organiza ii
comerciale
WTO, ASEAN, APEC, IOR-ARC
Statistici
PIB 33,! miliarde "SD
#$
Cre terea
PIB
,3% &'(')
PIB pe cap
de locuitor
* +(( "SD
#$
&CIA '(' est,)
PIB pe
sector
agric-lt-r. (%, ind-strie '/,*%,ser0icii 13,'% &'(')
Infla ie +,*% &'(')
Popula ie
sub limita
srciei
N2D
Coeficientul
lui Gini
(,+1/ &'(')
For de
munc
3,*/,((( &'(')
#$
For a de
munc dup
ocupa ie
agric-lt-r. (,%, ind-strie !,*%, ser0icii /(,3% &'()
oma ,!% &'(')
Principalele
industrii
electronici, prod-se c3imice, ser0icii 4inanciare, ec3ipamente de e5ploatare de
petrol, ra4inez de petrol, procesament de ca-ci-c i prod-se ca-ci-c-l-i,
alimente i 6.-te ind-strializa i, reparo de 0ase, plat4orme petroli4ere, pes7-isa
8n tiin e nat-rale, comer
Comer e!terior
E!port +39,/ miliarde "SD &'(')
#$
Bunuri
e!portate
ma ine i ec3ipamente &incl-de electronici i de telecom-nica ii), medicamente
i alte prod-se c3imice, deri0a i de petrol
Parteneri de
e!port
:alaezia ','%, ;ong <ong(,!%, Rep-6lica Pop-lar.
C3inez.(,1%, Indonezia (,9%, S"A9,9%, =aponia +,*%, A-stralia+,'%, Coree
a de S-d +%
Import 31+,! miliarde "SD &'(')
Bunuri
importate
ma ine i ec3ipamente, com6-sti6ili minerali, prod-se c3imice, alimente, 6-n-ri
de cons-m
Parteneri de
import
:alaezia (,*%, Rep-6lica Pop-lar. C3inez. (,3%, S"A(,'%, Coreea de
S-d *,/%,=aponia *,'%, Indonezia 9,3%,Ara6ia Sa-d it. +,9%, Emiratele Ara6e
"nite +,% &'(')
Finan e publice
"atorie
publi c
,+% din PI> &'(' est,)
#enituri
publice
+3,++ miliarde &'(')
C$eltuieli
publice
31,/3 miliarde &'(')
%ezer&e '9!, miliarde ? &'(')
Sursa' CIA (orld Fact Boo)
Fr o men iune contrarie, toate valorile sunt exprimate n dolari americani
Singapore este cel mai mare centru bancar, financiar i comercial din Asia de Sud-Est. Se practic
industria energetic (cincirafinrii de petrol, care l fac al treilea centru petrochimic din lume ca mrime,
dup otterdam i !ouston", de ma ini electrice (optic, electronic, naval, de ma ini, electronic,
mi#loace de transport"
$%&
.
'ncep(nd cu anul )*+*, Singapore devine unul dintre cele mai
importante monopoluri economice ale Asiei de Sud. ara a ob iunt investi ii strine imortante pentru
de,voltarea industriei prelucrtoare i a electronicelor. -oar cele %.. de bnci i bursa de
valori generea, un sfert din veniturile rii. Este de a teptat ca viitorul economic al acesteia s fie str(ns
legat de domeniulnaltei tehnologii.
Infrastructur
Aici moneda oficial este dolarul singapore,. /nfrastructura este bine organi,at, ceea ce permite micului
stat s asigure un nivel de trai ridicat cet enilor si. -iscrepan a dintre boga i i sraci, at(t de vi,ibil n
Asia de Sud-Est, aici pare inexistent
$%&
.
Agricultur
0e l(ng culturile de manioc, ananas, lemn de cauciuc i tutun
$%&
, ara are mai multe sere pentru
cultivarea orhideelor. 'n1rdina 2andai, cea mai mare ser de orhidee din Singapore, florile exotice rare
sunt cultivate pentru export, folosindu-se tehnologii de ultim or. 3rhideele sunt apreciate pentru
frumuse e i colorit. Sunt exportate pe cale aerian n 4aponia,Australia, Europa i S5A.
Activit i portuare
0este %+ ... de vase ancorea, n portul Singapore n fiecare an, ceea ce l face cel mai aglomerat port
din lume din punct de vedere al tona#ului transportat. 6avele petroliere aduc i ei din statele 1olfului, care
este rafinat i transportat ctre rile nvecinate din Asia de Est. 7ea mai mare parte din
exporturile 2alae,iei trec prin acest port.
Singapore este -n-l dintre cele mai dez0oltate state din Asia de S-d-Est, Ora -l este -n important centr-
economic i ind-strial din zon.,
Singapore are o economie 4oarte dez0oltat., 6azat. pe economia de pia . , @mpre-n. c- ;ong
<ong, Coreea de S-d i TaiAan, Singapore este -n-l dintre Tigrii Est Asiatici, Economia depinde 4oarte
m-lt e5port-rile din ra4inarea m.r4-rilor importate, 8n special 8n prod-c ie, Ind-stria prel-cr.toare a
constit-it '* la s-t. din PI>--l din Singapore 8n an-l '((9, Ind-stria man-4act-rier. este 6ine di0ersi4icat 8n
electronic., ra4inarea petrol-l-i, prod-selor c3imice, inginerie mecanic. i pro d-se ale tiin ei 6iomedicale,
@n '((*, Singapore a prod-s circa ( la s-t. din prod-c ia mondial. de cip-ri electronice, Singapore este
cele mai mare port din l-me din p-nct de 0edere al tonaB-l-i transportat, Singapore este al patr-lea cel mai
mare centr- comercial de sc3im6 0al-tar din l-me d-p. Condra, NeA DorE CitF i ToEFo,
Singapore a 4ost e0al-at ca a0Gnd cel mai - or medi- de a4aceri din l-me
#9$#*$
, c- mii de e5patria i str.ini
care l-creaz. 8n corpora iile m-lti-na ionale, Ora -l-stat o4er. i sl-B6e 8n ind-strie pentr- zeci de mii de
str.ini din 8ntreaga l-me,
Cartier-l Central de A4aceri din Singapore&CD>)
Ca rez-ltat al recesi-nii glo6ale i a -nei sc.deri 8n sector-l te3nologiei, PI>--l .rii s-a mic orat c- ',' la
s-t. 8n '((, Pentr- a remedia pro6lema Comitet-l-i Economic de E5aminare&CEC) a 4ost 8n4iin at 8n
decem6rie '((, i acesta a recomandat mai m-lte sc3im6.ri 8n politic., c- scop-l de a re0italiza
economia, D-p. aceast. recesi-ne, aB-tat. 8n mare parte i de 8m6-n.t. irilor din economia mondial.H
economia din Singapore a cresc-t c- /,3% 8n '((+, *,+% 8n '((9 i 1,!% 8n '((*, @n prima B-m.tate a
an-l-i '((1, economia a cresc-t c- 1,*%, Prognoza de cre tere pentr- 8ntreg-l an este de a teptat s. 4ie
8ntre 1% i /%, de i estimarea ini ial. era de 9%-1%, Ca ! a-g-st '((1 , prim-ministr-l Cee ;sien Coong a
an-n at c. economia este de a teptat s. creasc. c- cel p- in +-* la s-t. an-al, 8n -rm.torii 9-( ani,
PI> pe cap de loc-itor 8n '((* a 4ost de "S ? '!+1+, @n septem6rie '((1, rata omaB-l-i era de ,1 la s-t.,
cea mai mic. de -n deceni-, care este mai 6-n. decGt ni0el de dinainte de criza din Asia, Oc-parea 4or ei
de m-nc. a contin-at s. creasc. insistent pentr- c. economia i-a men in-t ritm-l de e5tindere rapid., @n
primele trei trimestre din '((1, 19(( de noi loc-ri de m-nc. a- 4ost create, ci4r. apropiat. de cele
1*((( create pe 8ntreg-l an '((*,
Pentr- 8ntreg-l '((1, economia din Singapore a cresc-t c- 1,9 la s-t. i a atras in0esti ii de * de miliarde
de e-ro 8n acti0e 4i5e de prod-c ie i in0esti ii, 8n proiecte care a- generat 3 miliarde ? din total-l de
c3elt-ieli de a4aceri din domeni-l ser0iciilor, I-0ern-l se a teapt. ca economia din Singapore s. creasc.
c- +,9 % - *,9 % 8n an-l '((/,
Orc3ard Road este decorat pentr- Cr.ci-n, '((9,
Singapore a introd-s la aprilie !!+ o ta5. pe :.r4-ri i Ser0icii&IST), c- o rat. ini ial. de 3 la s-t., care
a d-s la o cre tere s-6stan ial. a 0enit-rilor g-0ern-l-i c- ,* miliarde ? i sta6ilizarea 4inan elor
g-0ernamentale, Impozit-l IST a 4ost cresc-t de la + la s-t. 8n '((3, la 9 la s-t. 8n '((+, i pGn. la 1 la
s-t. la i-lie '((1,
Singapore este o destina ie de c.l.torii 4oarte pop-lar., ast4el, t-rism-l este -na dintre cel mai mari
ind-strii, Aproape !,1 milioane de t-ri ti a- 0izitat Singapore 8n an-l '((*, Centr-l comercial Orc3ard Road
din Singapore este -na din cele mai c-nosc-te i pop-lare atrac ii t-ristice, Pentr- a atrage i mai m-l i
t-ri ti, g-0ern-l a decis s. legalizeze Boc-rile de noroc i a permis constr-irea a do-. sta i-ni cazino la
:arina Sentosa de S-d 8n '((9, Pentr- a conc-ra c- ri0alii din regi-ne, c-m ar 4i ;ong
<ong, ToEFo i S3ang3ai, I-0ern-l a an-n at c. o parte a ora -l-i 0a 4i trans4ormat. printr--n il-minat
ci0ic i comercial 4oarte spectac-los, :Gncarea a 4ost, de asemenea, p-ternic promo0at. ca -n p-nct de
atrac ie pentr- t-ri ti, Jesti0al-l Alimentar de la Singapore organizat 8n l-na i-lie 8n 4iecare an s.r6.torind
6-c.t.ria din Singapore,
Singapore se pro4ileaz. rapid, ca -n important centr- de t-rism medical - circa '((((( str.ini solicitGnd
an-al 8ngriBiri medicale, el-l este ca Singapore s. o4ere an-al ser0icii medicale pentr- -n milion de
pacien i str.ini pGn. 8n '(' i de a genera 0enit-ri 3 miliarde de dolari din aceast. ind-strie, I-0ern-l se
a teapt. ca aceast. ini iati0. ar p-tea s. creeze apro5imati0 3((( de noi loc-ri de m-nc. 8n cadr-l
ind-striilor de s.n.tate,
S-6 ini iati0a g-0ernamental. In4ocomm De0elopment A-t3oritF din Singapore &IDA), Wireless K SI s-nt
gr-pate e4ort-rile de constr-i o in4rastr-ct-r. modern. de telecom-nica ii, Ir-p-l de l-cr- IDA, constit-it
din Call-Jor-Colla6oration, SingTel, iCell i L:a5 implementeaz. o re ea 4.r. 4ir 8n 8ntreg-l Singapore, De
la s4Gr it-l an-l-i '((*, -tilizatorii 6ene4iciaz. de acces li6er la internet 4.r. 4ir prin Wi-Ji,
SINGAPORE
4. Economie
PIB (2013 preuri nominale): 296 miliarde USD.
Rata de cretere anual a PIB: 8,8% (2007), 1,5% (2008), 0.8% (2009), 1!,8% (2010), 5,2%
(2011), 1,3% (2012), !,1% (2013)"
Inflatia: a a#in$ %aloarea de !,6.
Venitul pe cap de locuitor (2012): 51.!60 dolari USD.
oneda nationala: Dolar $in&apore' (S(D) a a%u# o ra#a de $)*im+ medie de 1 USD , 1,2!97 in 2012 $i
1,27 in 2013"
Re!ur!e naturale: -ne.i$#en#e.
A"ricultura: Se $i#uea'a $u+ 0,5% din /-0. /rodu$e p1$1ri de )ur#e, oua, or*idee, le&ume, 2ru)#e, pe3#i
ornamen#ali.
Indu!tria prelucrtoare: 4 inre&i$#ra# o $)adere drama#i)a in 2012 a5un&and $a repre'in#e 20,7% din /-0
real $i a produ$ e)*ipamen#e ele)#roni)e 3i ele)#ri)e 3i )omponen#e, produ$e pe#roliere, ma3ini 3i a
produ$elor din me#al, produ$e )*imi)e 3i 2arma)eu#i)e, e)*ipamen#e de #ran$por# (6n prin)ipal, repara#ii de
aerona%e 7 6n#reinere, in$#alaii de )on$#ru)ii na%ale 7 repara#ii $i ulei), produ$e alimen#are 3i +1u#uri,
imprimarea 3i pu+li)area, e)*ipamen#e op#i)e 3i 2o#o&ra2i)e, produ$e din pla$#i) 7 module, e)*ipamen#e de
in$#rumen#aie.
Producti#itatea muncii: a )re$)u# )u 1,0% in 2011, dar a $)a'u# )u 2,6% in 2012.
Sectorul !er#iciilor: 68,5% din /-0 e$#e )ompu$ din $er%i)ii )omer)iale (17%), $er%i)ii de #ran$por# $i
$#o)are (7,7%), $er%i)ii de )a'are $i ma$a (2,5%), $er%i)ii de in2ormare $i )omuni)are (3,8%), $er%i)ii
2inan)iare de a$i&urare (11,9%) $i $er%i)ii de a2a)eri (1!,6%), al#e $er%i)ii (11%).
$omer%:
E&porturi (2012) !08,36 miliarde USD: produ$e pe#roliere, alimen#e 7 +au#uri, produ$e )*imi)e, produ$e
2arma)eu#i)e, ma3ini 3i e)*ipamen#e indu$#riale, )omponen#e ele)#roni)e, apara#e de #ele)omuni)aii,
e)*ipamen#e de #ran$por#.
/rin)ipalii par#eneri de e.por# au 2o$# 8alae'ia (12,3%), 9on& :on& (11,0%), ;*ina (10,8%), -ndone$ia
(10,6%), U< (8,9%), SU4 (5,!%), 3i =aponia (!,!%), 4u$#ralia (!,2%). Importurile (2012) 379,73
miliarde >USD: aerona%e, iei 3i produ$e pe#roliere, )omponen#e ele)#roni)e, re)ep#oare radio 3i
#ele%i'iune 7 pie$e de $)*im+, au#o%e*i)ule, produ$e )*imi)e, produ$e alimen#are 7 +au#uri, 2ier 7 oel,
&enera#oare de ener&ie ele)#ri)1.
/rin)ipalii par#eneri de impor# au 2o$# U< (12,6%), 8alae'ia (10,6%), ;*ina (10,3%), SU4 (10,2%),
;orea de Sud (6,7%), ?ai@an (6,7%) 3i =aponia (6,2%).
Generalitati
4mpla$area $#ra#e&i)a a Sin&apore in )adrul )uloarelor mari#ime ma5ore au da# 1rii o impor#an#a e)onomi)a
in 'ona 4$iei de Sud <$# di$proporiona#1 6n rapor# )u dimen$iunile $ale mi)i. A da#a )u )a$#i&area
independenei 6n 1965, Sin&apore $a )on2run#a# )u o lip$a de re$ur$e na#urale 3i o pia1 in#ern1 mi)1. Bn
)on$e)in#a, &u%ernul a adop#a# o poli#i)a e)onomi)a pro+u$ine$$, pro in%e$#iii $#r1ine, orien#a#a $pre
e.por#, )om+ina#e )u in%e$#iii de $#a# &u%ernamen#ale 6ndrep#a#e )a#re )orpora#ii a2la#e $u+ )on#rolul
&u%ernului. S#ra#e&ia e)onomi)1 a Sin&apore $a do%edi# un $u))e$, a du$ la produ)erea de )re3#ere real1 de
8,0% 6n medie in perioada 1965 2010. S)aderea la ni%el mondial a )ererii pe piaa de )omponen#e
ele)#roni)e 6n 2001, pre)um 3i i'+u)nirea $indromului re$pira#or a)u# (S4CS) 6n 2003, au lo%i# &reu
e)onomia, dar )re$#erea a re%eni# de 2ie)are da#1, de#ermina#1 de )ererea mondial1 de produ$e ele)#roni)e,
produ$e 2arma)eu#i)e, al#e +unuri 2a+ri)a#e, pre)um 3i $er%i)ii 2inan)iare, 6n $pe)ial 6n e)onomiile
prin)ipalilor $1i par#eneri )omer)iali S#a#ele Uni#e ale 4meri)ii, Uniunea <uropean1, =aponia, 3i ;*ina,
pre)um 3i pe pieele a2la#e 6n e.pan$iune, pre)um -ndia. ;ri'a &lo+al1 din 2008 a a%u# un impa)# pu#erni)
a$upra e)onomiei de$)*i$e, orien#a#e $pre )omer a Sin&apore. Sin&apore a )uno$)u# dou1 #rime$#re de
)on#ra)#ie e)onomi)a la $2Dr3i#ul anului 2008 3i 6n)epu#ul lui 2009, dar a re)upera# rapid, )u per2ormane
$olide 6n #rime$#rele ul#erioare. <)onomia Sin&apore a a%u# o )re$#ere ului#oare de 1!,5% 6n 2010, )ea de a
doua )ea mai mare )re$#ere din lume, in a)el an. Din pa)a#e, )a urmare a )ri'ei din 'ona <UCA, a re%enirii
len#e a e)onomiilor pu#erni) de'%ol#a#e, #arile din 4$ia $e )on2run#a )u o in)e#inire a )re$#erii e)onomi)e. -n
a)ela$i #imp, popula#ia Sin&apore in)epe $a im+a#ranea$)a, inre&i$#randu$e o ra#a a 2er#ili#a#ii de 0,78 (-ulie
2012), $i da)a nu $e %a a#in&e o ra#a de 1,! $e %or inre&i$#ra pro+leme )u imi&ra#ia 2or#ei de mun)a. A al#a
pro+lema a e)onomiei Sin&apore $i in $pe)ial a $e)#orului produ)#i% e$#e dependen#a de $e)#orul
)ompone#elor ele)#roni)e )are $ia pierdu# din )ompe#i#i%i#a#e )a urmare a de'%ol#arii e)onomiei ;*inei.
;*iar in a)e$#e )ondi#ii, Sin&apore a inre&i$#ra# in anul 2013 o )re$#ere de !,1%. Sin&apore ramane #o#u$i )el
deal pa#rulea )en#ru )omer)ial de $)*im+ %alu#ar din lume dup1 Eondra, Fe@ GorH 3i ?oHIo, are unul din#re
)ele mai a&lomera#e por#uri din lume, 2iind, )on2orm e$#imarilor 0an)ii 8ondiale )el mai impor#an# *u+
lo&i$#i) din lume.
Politica economica
;u un &u%ern, 6n mare m1$ur1 lip$i# de )orupie, o 2ora de mun)1 )ali2i)a#1, o in2ra$#ru)#ur1 a%an$a#a 3i
e2i)ien#a, Sin&apore a a#ra$ in%e$#i#ii de la mai mul# de 7.000 de )orpora#ii mul#ina#ionale din S#a#ele Uni#e,
=aponia 3i <uropa. Sun#, de a$emenea pre'en#e in Sin&apore, pe$#e 1.500 de )ompanii din ;*ina 3i al#e 1.500
de )ompanii din -ndia. Jirmele $#r1ine $e re&1$e$) 6n aproape #oa#e $e)#oarele e)onomiei. ;orpora#iile
mul#inaionale de#in mai mul# de dou1 #reimi din produ)ia de 2a+ri)aie 3i %Dn'1rile dire)#e la e.por#, de3i in
anumi#e $e)#oare de $er%i)ii r1mDn dominan#e )ompaniile )on#rola#e de &u%ern. Sin&apore e$#e a 11)ea #ara
din lume )a re'er%e %alu#are )u 271 miliarde USD in 2013. Se)#oarele de 2a+ri)aie (in)lu$i% )on$#ru)iile $i
u#ili#a#ile) 3i $er%i)iile $un# Kmo#oareleK e)onomiei Sin&apore, )on$#i#uind 18,6% 3i re$pe)#i% 60%, din
produ$ul in#ern +ru# al #arii 6n 2013. /en#ru a$i de'%ol#a 6n )on#inuare $e)#orul #uri$mului, &u%ernul a
apro+a# 6n aprilie 2005, de'%ol#area a dou1 )a'inouri, 2ap# )e a du$ la in%e$#i#ii de pe$#e 5 miliarde de dolari
USD. ?o# in a)e$# $en$, in 2012 au 2o$# in)epu#e lu)rarile la )el de al pa#rulea #erminal din )adrul
4eropor#ului -n#erna#ional ;*an&i. 8arina 0aI Sand$ Ce$or# 3i Ce$or# Lorld Sen#o$a $iau de$)*i$ porile la
6n)epu#ul anului 2010.
/en#ru a menine o po'iie )ompe#i#i%1 6n )iuda )re$#erea $alariilor, &u%ernul promo%ea'a7 a)orda $#imulen#e
a)#i%i#1ilor )u %aloare ad1u&a#1 mare 6n $e)#oarele de produ)ie 3i in )el al $er%i)iilor.
'. $OER( SI INVES(I(II
1. (otal !c)im*uri comerciale: S)*im+urile )omer)iale ale Sin&apore 6n 2013 au #o#ali'a# 771,8
miliarde dolari USD, in $)adere )u 0,5% 2a1 de 2012.
/rin)ipalii par#eneri )omer)iali ai Sin&apore in anul 2013 au 2o$#:
C. /. ;*ine'a 91 mld. US>
8alae'ia 89 K
U< 76 K
SU4 61 K
-ndone'ia 59 K
9on& :on& !8 K
?ai@an !! K
;oreea de Sud !0 K
=aponia 37 K
?*ailanda 2! K
E&porturi: Bn 2013, e.por#urile au #o#ali'a# !0! miliarde dolari USD, in )re$#ere )u 0,6% 2a#a de
anul an#erior. /rin)ipalele e.por#uri7ree.por#uri ale Sin&apore $un# produ$e pe#roliere, alimen#e $i +au#uri,
produ$e )*imi)e, produ$e 2arma)eu#i)e, )omponen#e ele)#roni)e, apara#e de #ele)omuni)aii, pre)um 3i
e)*ipamen#e de #ran$por#.
Importuri: -n anul 2013, impor#urile au #o#ali'a# 368 miliarde dolari USD, in $)adere )u 1,6% 2a#a
de anul an#erior. /rin)ipalele impor#uri din Sin&apore $un# aerona%e, iei 3i produ$e pe#roliere, )omponen#e
ele)#roni)e, ele)#roni)e de )on$um, ma3ini 3i e)*ipamen#e indu$#riale, au#o%e*i)ule, produ$e )*imi)e,
produ$e alimen#are 3i +1u#uri, &enera#oare de ener&ie ele)#ri)1 $i produ$e me#alur&i)e.
In#e!titii
Sin&apore )on#inu1 $1 a#ra&1 2onduri de in%e$#iii pe $)ar1 lar&1, 6n )iuda mediului de operare )u )o$# rela#i%
ridi)a#. 4$#2el #o#alul in%e$#i#iilor dire)#e in Sin&apore a a#in$ in 2012 %aloarea de 12,803 miliarde USD, din
)are $e)#orul )*imi) a #o#ali'a# !2%, )el ele)#roni) 39%, $e)#oarele de $er%i)ii 11%. Din#re #arile )u )ele mai
mari $#o)uri de in%e$#i#ii dire)#e $au numara#:
SU4 !,52! miliarde USD
4$ia 3,538 miliarde USD
<uropa 2,507 miliarde USD
(u%ernul a 6n)ura5a# 2irmele lo)ale $1 in%e$#ea$)1 6n a2ara 1rii, #o#alul in%e$#iiilor dire)#e 6n $#r1in1#a#e
a5un&Dnd la 333,2 miliarde USD pDn1 la $2Dr3i#ul anului 2011. ;*ina a 2o$# prin)ipala de$#inaie, )u 61,29!
miliarde USD, urma#1 de 8alae'ia )u 27,206 miliarde USD $i -ndone'ia )u 25,8!6 miliarde USD.
E. $+IA(,+ E$ONOI$ -.
.orta de munca
-n 2013, Sin&apore a +ene2i)ia# de o 2or1 de mun)1 #o#al1 de apro.ima#i% 3,!!! milioane de oameni.
Faional ?rade$ Union ;on&re$$ (F?U;), $in&ura 2ederaie $indi)ala, )uprinde aproape 99% din #o#alul
2orei de mun)1 or&ani'a#e. Fumeroa$e a)#e norma#i%e $e re2er1 la a$pe)#ele &enerale a mun)ii 3i ale
$indi)a#elor. ;ur#ea de 4r+i#ra5 -ndu$#rial $e o)up1 de &e$#ionarea li#i&iilor din#re $alaria#i $i mana&emen#,
li#i&ii )are nu po# 2i re'ol%a#e 6n mod in2ormal, prin 8ini$#erul 8un)ii. (u%ernul din Sin&apore a $u+linia#
impor#ana )ooper1rii din#re $indi)a#e, mana&emen#, 3i &u%ern (a$a numi#ul #ripar#i#i$m), pre)um 3i
$oluionarea rapid1 a li#i&iilor. Fu au e.i$#a# &re%e din 1986, dar a)e$# re)ord $a pra+u$i# la $2ar$i#ul lunii
noiem+rie )and pe$#e 171 de $o2erii )*ine'i de au#o+u'e au re2u'a# $a ple)e in )ur$e. Sin&apore $a +u)ura#
de o)uparea pra)#i) )omple#a a 2orei de mun)1 pen#ru perioade lun&i de #imp. Bn )ondi#iile )ri'ei e)onomi)e
&lo+ale, 3oma5ul pen#ru popula#ia re'iden#a a a#in$ ni%elul de 2,9%. Una din#re )au'ele 3oma5ului in
Sin&apore poa#e 2i a#ri+ui#1 $)*im+1rilor $#ru)#urale din e)onomie, prin #ran$2erarea operaiunilor de
2a+ri)are )u &rad $)1'u# de )ali2i)are in al#e #ari. Din 1990, num1rul de lu)r1#ori $#r1ini din Sin&apore a
)re$)u# rapid, )ompen$and lip$a 2orei de mun)1.
(ran!port i comunica%ii
Si#ua# la in#er$e)ia din#re #ran$por#ul mari#im in#ernaional 3i a ru#elor aeriene, Sin&apore e$#e un impor#an#
)en#ru de #ran$por# 3i )omuni)are 6n $ude$#ul 4$iei. 4eropor#ul -n#erna#ional ;*an&i e$#e un )en#ru de
a%iaie re&ional de$er%i# de 80 de )ompanii aeriene. 4l #reilea #erminal a 2o$# de$)*i$ 6n ianuarie 2008, 3i un
#erminal dedi)a# '+orurilor )ompaniilor aeriene lo@)o$# a 2un)iona# din 2006. -n pre'en# $e a2la in
)on$#ru)#ie )el de al pa#rulea #erminal. /or#ul din Sin&apore $e $i#uea'a in pe lo)ul - din pd% al
depla$amen#ului ne%elor $i e$#e )el de al doilea din lume din pd% al #ran$+ordaii )on#ainerelor, dup1
S*an&*ai. Mara are, de a$emenea, le&a#uri ru#iere )u 8alae'ia. -n$#alaiile de #ele)omuni)aii 3i in#erne# $un#
de ul#ima &enera#ie, o2erind le&a#uri de 6nal#1 )ali#a#e )u re$#ul lumii. Sin&apore are in de'%ol#are o reea de
+and1 lar&1 la ni%el naional, )are promi#e )one.iuni la in#erne# de mare %i#e'1 la preuri mai mi)i.
4)operirea la $2Dr3i#ul anului 2012 a 2o$# de 100%. ;ompanii $i or&ani'a#ii )on#rola#e de &u%ern operea'1
#oa#e )analele de #ele%i'iune naionale 3i aproape #oa#e po$#urile de radio. Doar un $in&ur po$# de radio, 00;
Lorld Ser%i)e, e$#e )omple# independen#. 4+onamen#e la )a+lu ?N permi#e a))e$ul la numeroa$e )anale de
3#iri e.#erne. 8a$$media #ipari#a e$#e domina#1 de o )ompanie )u le&1#uri $#rDn$e )u &u%ernul. Oiarele $un#
pu+li)a#e 6n lim+a en&le'1, )*ine'1, malaI 3i #amil.
$adrul /uridic e&tern al relatiilor economice
<$#e mem+ru al Ar&ani'aiei Faiunilor Uni#e 3i a mai mul#ora din#re a&eniile $ale $pe)iali'a#e 3i )one.e, al
8i3)1rii M1rilor Fealinia#e 3i ;ommon@eal#*. Sin&apore a par#i)ipa# la mi$iunile AFU de meninere a
p1)ii 7 o+$er%a#or 6n :u@ei#, 4n&ola, Fami+ia, ;am+od&ia, 3i ?imorului de <$#. Sin&apore $pri5ina a)#i%
dou1 <)*ipe de Ce)on$#ru)ie /ro%in)iala 3i $upor#a realimen#area aerona%elor 6n $pri5inul e2or#urilor
in#ernaionale din 42&ani$#an.
Sin&apore $pri5in1 )u 2ermi#a#e e2or#urile re&ionale 3i in#ernaionale an#ipira#erie, a$umandu$i un rol de
)ondu)ere 6n e2or#urile an#ipira#erie din (ol2ul 4den.
Sin&apore $pri5in1 )on)ep#ul de re&ionali$m din 4$ia de Sud<$# 3i 5oa)1 un rol a)#i% 6n 4S<4F, Jorumul
Ce&ional 4S<4F $i Jorumul de ;ooperare <)onomi)1 4$ia 3i /a)i2i) (4/<;). (u%ernul $in&apore'
ne&o)ia'1 6n mod a)#i% op# a)orduri de li+er $)*im+ (4ES) )u par#eneri e)onomi)i 3i a 6n)*eia# de5a 18
a)orduri de li+er $)*im+ )u prin)ipalii $ai par#enerii )omer)iali, la 2inele anului 2012 in)*eiandu$e $i
ne&o)ierile pen#ru $emnarea 4ES in#re U< $i Sin&apore. ;a mem+ru al 4$o)iaiei Faiunilor din 4$ia de
Sud<$# (4S<4F), Sin&apore e$#e par#e a Oonei de ;omer (ra#ui# a 4S<4F (4J?4), 3i e$#e $emna#ar1 a
a)ordurilor de li+er $)*im+ ale 4S<4F )u ;*ina, ;oreea, =aponia, -ndia, pre)um 3i a unui a)ord )omun )u
Foua Oeeland1 3i 4u$#ralia. Sin&apore e$#e, de a$emenea, par#e $i in 4)ordul de /ar#eneria# <)onomi)
S#ra#e&i) ?ran$pa)i2i).
Bariere comerciale
Bn )on2ormi#a#e )u le&ile din Sin&apore, anumi#e #ipuri de produ$e $un# $upu$e #a.elor %amale 6nain#e de a 2i
in#rodu$e 6n ar1.
arfa impo0a*ila e.i$#1 ! #ipuri de +unuri impo'a+ile 6n Sin&apore, dup1 )um urmea'1: +1u#uri
al)ooli)e, #u#un, +en'ina 3i au#o%e*i)ule 3i mo#o)i)le#e 7 $)u#ere )u mo#or.
arfa controlata anumi#e +unuri $un# )on#rola#e 3i in#rarea 6n Sin&apore e$#e permi$1 numai
a#un)i )Dnd e.i$#a permi$ de impor# $au au#ori'aie din par#ea au#ori#1ilor )ompe#en#e. De e.emplu pen#ru
produ$ele alimen#are e$#e ne)e$ara e.i$#en#a permi$ului de impor# pen#ru 2ie)are lo# din par#ea 4u#ori#a#ii
Ne#erinare 4&ri2ood P Ne#erinarI 4u#*ori#I o2 Sin&apore (4N4).
arfa inter0i!a urm1#oarele mar2uri nu $un# permi$e a 2i impor#a#e 6n Sin&apore: arme $i
)omponen#e ale a)e$#ora, e.plo'i%e $i )omponen#e ale a)e$#ora, $praIuri la)rimo&ene, a)i'i $i $u+$#an#e
)oro'i%e, &uma de me$#e)a#, #u#un de me$#e)a# 3i imi#aii de produ$e din #u#un, +ri)*e#ele de 2orm1 de pi$#ol
$au re%ol%er, dro&uri )on#rola#e 3i $u+$#ane p$i*o#rope, $pe)ii pe )ale de di$pariie de animale $1l+a#i)e 3i
produ$ele a)e$#ora, po)ni#ori, ar#i)ole o+$)ene, pu+li)aii, )a$e#e %ideo 7 di$)uri 3i $o2#@are, reprodu)eri de
pu+li)aii )u drep#uri de au#or, )a$e#e %ideo, di$)uri %ideo, di$)uri la$er, di$)uri $au )a$e#e, ma#eriale
$)andaloa$e, re%ol#a#oare 3i #r1d1#oare.
De2iniia de Karm1K pu$a 6n apli)are de )1#re au#ori#a#ile %amale din Sin&apore e$#e 2oar#e lar&a, 3i, 6n plu$
2a1 de armele de 2o), in)lude mul#e elemen#e )are nu $un# neap1ra# )on$idera#e )a arme in al#e $#a#e, )um ar
2i )u#i#e de $)u2undare, )u#i#e de +u)a#arie, )1#u3e, e#).
1. 'ocumente de import e&port
Sin&apore e$#e un 9U0 du#I2ree. -mpor#urile $un# $upu$e unei ?a.e Ji$)ale pe 0unuri $i Ser%i)ii ((S?) de
7% din %aloarea produ$elor 6n %am1.
Di%er$ele De)laraii Namale pen#ru )ir)ulaia m1r2urilor 6n Sin&apore $un#:
de)laraia de in#rare
de)laraia de #ran$por# 7 e.pediere
de)laraia de $)oa#ere
de)laraia de pla#a
de)lara#ia de $)oa#ere
de)lara#ia de $)u#ire de (S?
de)lara#ia de pla#a a (S?
?oa#e au#ori'aiile eli+era#e $un# #ran$mi$e 3i o+inu#e ele)#roni) prin in#ermediul $i$#emului ?radeFe#.
-mpor#a#orii po# $a $e in$)rie in $i$#emul ?radeFe# 2ie )a u#ili'a#ori, 2ie $a de$emne'e un a&en#, 2ie $a
u#ili'e'e un ;en#ru de Ser%i)ii ?radeFe# pen#ru a depune )ererile de prelu)rare a permi$elor 3i apro+area
de)laraiilor de impor#. 8ar2a nu poa#e 2i $)oa$a din %am1 pDn1 )e permi$ul nu a 2o$# au#ori'a# 3i #a.a nu a
2o$# pl1#i#a. ?oa#e )ompaniile )are $e 6nre&i$#rea'a )a u#ili'a#ori ?radeFe#, 2ie $u+ 2orma unui impor#a#or, 2ie
a unui a&en# de)lara#or, %or 2i ne%oi#i $a ai+a un )on# in#er+an)ar &iro )u 4u#ori#a#ea Namala din Sin&apore.
A+li&aia de pla#1 $un# dedu$e din )on#ul re$pe)#i% 6n )a'ul 6n )are permi$ul de impor# e$#e au#ori'a# de )1#re
4u#ori#a#i. -mpor#a#orul poa#e #ip1ri permi$ul )are ara#1 )1 #a.a a 2o$# pl1#i#a prin $i$#emul ?radeFe# de
6nda#1 )e a)e$#a a 2o$# au#ori'a#. Doar un $in&ur e.emplar al permi$ului e$#e ne)e$ar pen#ru a $)oa#e mar2a
din %ama.
-n )a'ul impor#urilor produ$elor alimen#are e$#e ne)e$ara in preala+il 3i inre&i$#rarea impor#a#orilor in
%ederea o+#inerii li)enelor de la 4u#ori#a#ea 4&ro Ne#erinara (4N4). /rin u#ili'area $i$#emului ?radeFe#,
impor#a#orul %a $oli)i#a de la 4N4 eli+erarea unui permi$ de impor#, #ran$mi#and pen#ru prelu)rare,
do)umen#ele 5u$#i2i)a#i%e rele%an#e, )um ar 2i )er#i2i)a#ele de $1n1#a#e 3i )ele 2i#o$ani#are. Dup1 apro+are, in
permi$ul de eli+erare %amala e$#e in)lu$ $i permi$ul de impor# pen#ru lo#ul dori# de produ$e alimen#are.
Do%ada de eli+erare %amala 3i in#rarea in )ir)ui#ul de )on$um 6n Sin&apore e$#e di$poni+ila prin $oli)i#are de
la au#ori#a#ile %amale. Urma#oarele in2ormaii #re+uie $1 2ie 2urni'a#e:
Fumele impor#a#orului lo)al 6n Sin&apore
Fumele e.por#a#orului
Fumele a&en#ului lo)al de de)larare
Fumerele )on#ainerelor
Fumarul permi$ului %amal
Mara de ori&ine
De$)rierea m1r2urilor
8o#i%ul7$)opul7 )ererii
4)e$# do)umen# $e eli+erea'1 numai 6n )ir)um$#ane $pe)iale, )um ar 2i pen#ru $)opul de a do%edi )a
m1r2urile au 2o$# e.por#a#e din Uniunea <uropean1.
2. Re"imul #amal
a) Depo'i#area %amala e$#e permi$a impor#urilor de +unuri non#a.a+ile 3i amDnarea de la pla#a
(S? pDn1 )Dnd +unurile $un# $)oa$e din depo'i# pen#ru u#ili'are pe piaa lo)al1.
(S? nu %a 2i pl1#i# 6n )a'ul 6n )are m1r2urile $un# ree.por#a#e din depo'i#ul %amal. /la#a (S? e$#e de
a$emenea, $u$penda#a a#un)i )Dnd m1r2urile $un# #ran$2era#e de la un depo'i# %amal la al#ul. 81r2urile po# 2i
p1$#ra#e 6n depo'i#e %amale pen#ru o perioad1 nede#ermina#1 de #imp. Depo'i#area %amala $e apli)1
m1r2urilor )are $un#:
m1r2uri apro+a#e, a)e$#ea 2iind )a2ea, piper, )au)iu), me#ale de +a'1 ()upru, ni)*el, aluminiu,
plum+, 'in) 3i $#aniu), iei 3i produ$e pe#roliere, pre)um 3i
m1r2urile impor#a#e ne#a.a+ile )are $un# 6n mod $u+$#anial (80%), de$#ina#e pen#ru ree.por#.
+) -mpor#ul #emporar m1r2urile po# 2i impor#a#e #emporar 6n Sin&apore pen#ru reparaii, e.po'iii
$au pen#ru #e$#are 21r1 pla#a unor #a.e $au (S?, )u )ondiia )a a)e$#ea $a 2ie ree.por#a#e 6n #ermen de #rei
luni de la da#a impor#ului. Da)1 m1r2urile nu $un# ree.por#a#e dup1 e.pirarea a)e$#ei perioade, $e %or pla#i
#a.e 3i7$au (S?. A &aran#ie +an)ara $au o o+li&aiune de a$i&urare $e depune la au#ori#a#ile %amale 6nain#e
de )ererea permi$ului de impor# #emporar prin $i$#emul ?radeFe#. (arania #re+uie $1 a)opere 30% din
%aloarea po#eniala a (S? 6n )a'ul 6n )are m1r2urile $un# impor#a#e pen#ru reparaii 3i al#e $)opuri apro+a#e
pen#ru o 2irma impor#a#oare pla#i#oare de #a.e, $au 6n )a'ul 6n )are m1r2urile $un# impor#a#e pen#ru e.po'iii
)u %Dn'1ri7li)i#aii. (aran#ia )re3#e la 50% din %aloarea po#en#iala a (S? 6n )a'ul 6n )are m1r2urile $un#
impor#a#e pen#ru reparaii 3i al#e $)opuri apro+a#e pen#ru o 2irma nepla#i#oare de #a.e.
)) ?ran$+ordare re&imul de #ran$+ordare $e apli)1 la mar2uri:
impor#a#e pe mare de la na%e an)ora#e in 'one de )omer li+er (J?O) pen#ru depo'i#are"
din 'onele de )omer# li+er pen#ru ree.por# $pre de$#inaie $#r1in1"
din#run pun)# de in#rare la un al# pun)# la )are a)e$#ea urmea'1 $1 2ie ree.por#a#e.
A de)laraie de in#rare7permi$ de #ran$+ordare #re+uie $1 2ie o+inu#e prin in#ermediul $i$#emului ?radeFe#.
Fumai a&eniile de #ran$por# mari#im 6nre&i$#ra#e, a&eniile aeriene 3i a&en#iile e.pedi#ori de mar2uri po#
apli)a pen#ru o+#inerea permi$ului de #ran$+ordare 6n )a'ul 6n )are #ran$2erurile $un# re&lemen#a#e prin
)ono$amen#e $au prin $)ri$orile de #ran$por# aerian. Dup1 apro+are, o )opie a permi$ului de #ran$+ordare
#re+uie $1 2ie pre'en#a# la %am1, 6mpreun1 )u 07E $au 4L0.

S-ar putea să vă placă și