Sunteți pe pagina 1din 164

CNTEE TRANSELECTRICA SA

RAPORT ANUAL
2013

WE LEAD THE POWER


RAPORT ANUAL
asupra situaiilor financiare separate ale
CNTEE TRANSELECTRICA SA

ntocmite n conformitate cu Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr. 1286/2012 cu modificrile i completrile
ulterioare i elaborat n conformitate prevederile cu art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital
i ale Anexei 32 din Regulamentul nr. 1/2006 emis de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare,

pentru exerciiul financiar ncheiat la data de 31 decembrie 2013

Data raportului: 25 martie 2014
Denumirea emitentului: CNTEE TRANSELECTRICA SA,
societate administrat n sistem dualist
Sediul social: Bucureti, Blvd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, cod
010325
Punct de lucru: Bucureti, Str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, cod 030786
Numr de telefon/ fax: 021 303 5611/ 021 303 5610
Cod unic la ORC: 13328043
Numr de ordine n RC: J40/8060/2000
Data nfiinrii Companiei 31.07.2000/ OUG 627
Capital social: 733.031.420 lei, subscris i vrsat
Piaa reglementat pe care se
tranzacioneaz valorile mobiliare
emise:
Bursa de Valori Bucureti, categoria I

Principalele caracteristici ale valorilor
mobiliare emise:
73.303.142 aciuni cu o valoare nominal de 10 lei/ aciune
aciuni n form dematerializat, nominative, ordinare, indivizibile,
liber tranzacionabile de la 29.08.2006 sub simbolul TEL
Valoarea de pia total: 1.157.456.612 lei (15,79 lei/ aciune la 31.12.2013)
Standardul contabil aplicat: Standardele internaionale de raportare financiar
Auditarea: Situaiile financiare separate sunt auditate


Mesajul Consiliului de Supraveghere ................................................................................... 1
Consiliul de Supraveghere ................................................................................................... 3
Principalele Ipoteze ale Planului de Administrare ................................................................. 7
Mesajul Directoratului ......................................................................................................... 11
Directoratul ......................................................................................................................... 13
1. STRUCTUR ACIONARIAT ........................................................................................ 16
2. MODELUL DE AFACERE .............................................................................................. 18
2.1. Poziionare n piaa energiei electrice ....................................................................... 18
2.2. Portofoliul de activiti i modelul de tarifare ............................................................. 19
3. STRUCTUR GRUP ....................................................................................................... 23
4 TRANSELECTRICA N CIFRE CHEIE ........................................................................... 27
4.1. Poziie pe pieele financiare ...................................................................................... 27
4.1.1. Evoluie pre aciune .................................................................................................. 27
4.1.2. Evoluie rating de credit ............................................................................................. 28
4.2. Performana operaional i financiar ..................................................................... 28
4.2.1. Date selectate ........................................................................................................... 28
4.2.2. Investiii, cheltuieli i obiective puneri n funciune ..................................................... 30
4.2.3. Configuraia reelei .................................................................................................... 31
4.2.4. Date operaionale selectate ....................................................................................... 34
4.2.5. Activitatea de cercetare i dezvoltare ........................................................................ 39
5. REZULTATE FINANCIARE SEPARATE 2013 .............................................................. 42
5.1. Contul separat de profit i pierdere ........................................................................... 42
5.2. Bilant poziia financiar .......................................................................................... 55
5.3. Fluxul de numerar ..................................................................................................... 58
6. EVENIMENTE SEMNIFICATIVE .................................................................................... 61
6.1. Romnia n context european ................................................................................... 61
6.1.1. Proiecte de interes comun ......................................................................................... 61
6.1.2. Proiecte regionale de integrare a pieelor nationale de energie ................................. 62
6.2. Sistemul de promovare a energiei verzi .................................................................... 63
6.3. Certificare Operator de Transport i Sistem ............................................................. 65
6.4. Schimbri semnificative n cadrul de reglementare .................................................. 67
6.4.1. Metodologia de stabilire a tarifelor de transport ......................................................... 67
6.4.2. Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciile de sistem ................................... 69
6.4.3. Contractul cadru pentru serviciul de transport al energiei electrice ............................ 70
6.5. Tarife 2014 ............................................................................................................... 71
6.6. Alte evenimente ........................................................................................................ 72
7. RESURSE UMANE ......................................................................................................... 76
7.1. Structura personalului ............................................................................................... 76
7.2. Veniturile angajailor ................................................................................................. 78
7.3. Reprezentare sindical ............................................................................................. 79
8. PERSPECTIVE PE TERMEN MEDIU ............................................................................. 81
8.1. Evenimente semnificative post-bilan 2013 ............................................................... 81
8.1.1. Rating de credit Moodys Investors Service ............................................................... 81
8.1.2. Transfer aciuni Transelectrica la Secretariatul General al Guvernului ...................... 81
8.1.3. Rezultat investigaie OPCOM .................................................................................... 82
8.2. Perioada a III-a de reglementare .............................................................................. 82
8.3. Proiect cuplare piee CEE ......................................................................................... 83
8.4. Plan Investiii i surse de finanare ........................................................................... 84
9. GUVERNAN CORPORATIV I RESPONSABILITATE SOCIAL ......................... 87
9.1. Guvernan corporativ ............................................................................................ 87
9.2. Responsabilitate Corporativ .................................................................................... 92
9.3. Responsabilitatea fa de mediu ............................................................................... 93
10. MANAGEMENTUL RISCULUI...................................................................................... 100
10.1. Evaluarea riscurilor ................................................................................................. 100
10.2. Politicile i obiectivele Companiei ........................................................................... 102
11. ANEXE .......................................................................................................................... 105
Anexa 1. Raportul financiar .............................................................................................. 106
Anexa 2. Indicatori economico-financiari ......................................................................... 112
EVOLUIA INDICATORILOR FINANCIARI ESTE PREZENTAT MAI JOS: ................... 112
Anexa 3. Actele de numire/revocare emise n anul 2013 ................................................. 113
Anexa 4. Lista filialelor Transelectrica .............................................................................. 116
Anexa 5. Actele constitutive modificate n anul 2013 ........................................................ 117
Anexa 6. Contractele importante ncheiate de societate n anul 2013 .............................. 118
Anexa 7. Dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale Transelectrica ................ 121
Anexa 8. Litigii .................................................................................................................. 122
Anexa 9. Addendum ......................................................................................................... 150
Anexa 10. Principalele acte legislative de legislaie secundar ........................................ 151
Anexa 11. Glosar .............................................................................................................. 155

List grafice utilizate

Figura 1 Structur organizatoric ............................................................................................................................ 3
Figura 2 Structur acionariat (%) .......................................................................................................................... 16
Figura 3 Lanul valoric al energiei electrice ........................................................................................................... 18
Figura 4 Portofoliul de activiti ............................................................................................................................. 19
Figura 5 Structur Grup ......................................................................................................................................... 23
Figura 6 Evoluie pre aciune ................................................................................................................................ 27
Figura 7 Configuraia reelei (hart) ....................................................................................................................... 32
Figura 8 Balanta energetic .................................................................................................................................. 34
Figura 9 Consumul maxim lunar net ...................................................................................................................... 34
Figura 10 Consum net mediu ................................................................................................................................ 35
Figura 11 Mixul produciei...................................................................................................................................... 35
Figura 12 Putere instalat 2013 ............................................................................................................................ 36
Figura 13 Fluxuri fizice transfrontaliere 2013 ........................................................................................................ 36
Figura 14 Fluxuri fizice transfrontaliere 2012 ........................................................................................................ 36
Figura 15 Fluxuri fizice transfrontaliere 2011 ........................................................................................................ 36
Figura 16 Evolutie CPT 2011-2013 ....................................................................................................................... 37
Figura 17 Evolui lunar a cpt n 2013 ................................................................................................................. 37
Figura 18 Interconexiuni transfrontaliere ............................................................................................................... 39
Figura 19 Venituri din activiti operaionale 2013 ................................................................................................ 43
Figura 20 Venituri din activiti operaionale 2012 ................................................................................................ 43
Figura 21 Venituri din activiti operaionale 2011 ................................................................................................ 43
Figura 22 Cantitatea de energie tarifabil (prognozat vs. facturat) ................................................................... 44
Figura 23 Tariful mediu de transport (aprobat vs. facturat) ................................................................................... 44
Figura 24 Evoluia veniturilor operaionale 2011-2013 .......................................................................................... 45
Figura 25 Venituri din activiti cu profit permis 2013 ............................................................................................ 46
Figura 26 Venituri din activiti cu profit permis 2012 ............................................................................................ 46
FigurA 27 Venituri din activiti cu profit permis 2011 ........................................................................................... 46
Figura 28 Venituri din activiti zero-profit 2013 .................................................................................................... 47
Figura 29 Venituri din activiti zero-profit 2012 .................................................................................................... 47
Figura 30 Venituri din activiti zero-profit 2011 .................................................................................................... 47
Figura 31 Costuri din activiti cu profit permis 2013 ............................................................................................ 48
Figura 32 Costuri din activiti cu profit permis 2012 ............................................................................................ 48
Figura 33 Costuri din activiti cu profit permis 2011 ............................................................................................ 48
Figura 34 Mixul de procurare ................................................................................................................................. 50
Figura 35 Energia procurat cost mediu unitar vs. cantitate ................................................................................. 50
Figura 36 Rezultatul financiar 2013 ....................................................................................................................... 51
Figura 37 Rezultatul financiar 2012 ....................................................................................................................... 51
Figura 38 Rezultatul financiar 2011 ....................................................................................................................... 51
Figura 39 Evoluia rezultatului financiar 2011-2013 .............................................................................................. 52
Figura 40 Sinteza rezultatelor 2013 ....................................................................................................................... 53
Figura 41 Sinteza rezultatelor 2012 ....................................................................................................................... 53
Figura 42 Sinteza rezultatelor 2011 ....................................................................................................................... 53
Figura 43 Indicatori de randament ......................................................................................................................... 54
Figura 44 Instrument .............................................................................................................................................. 56
Figura 45 Moneda .................................................................................................................................................. 56
Figura 46 Rata dobanzii......................................................................................................................................... 57
Figure 47 Maturitate medie (ani) ........................................................................................................................... 57
Figura 48 Flux de numerar 2013 ........................................................................................................................... 59
Figura 49 Flux de numerar 2012 ........................................................................................................................... 59
Figura 50 Flux de numerar 2011 ........................................................................................................................... 59
Figura 51 Proiecte de interes comun ..................................................................................................................... 61
Figura 52 Ownership Unbundling .......................................................................................................................... 66
Figura 53 ISO ........................................................................................................................................................ 66
Figura 54 ITO ......................................................................................................................................................... 66
Figura 55 Nivelul tarifelor de transport .................................................................................................................. 71
Figura 56 Nivelul tarifelor de sistem functionale (RON/MWh) ............................................................................... 72
Figura 57 Cheltuieli pentru protectia mediului ....................................................................................................... 96
Figure 58 Cheluieli specifice de mediu .................................................................................................................. 96
Figura 59 Situaia amenzilor .................................................................................................................................. 98
Figure 60 Fluctuaiile ratelor de dobanda ............................................................................................................ 100
Figure 61 Expunerea maxima la riscul de neincasare la 31.12.2013 ................................................................. 101
List tabele utilizate

Tabel 1 Program investiii 2013-2017 ...................................................................................................................... 8
Tabel 2 Structur acionariat (Nr. de aciuni) ......................................................................................................... 16
Tabel 3 Informaii bursiere la 31.12.2013 .............................................................................................................. 27
Tabel 4 Rating de credit......................................................................................................................................... 28
Tabel 5 Cifre cheie ................................................................................................................................................. 28
Tabel 6 Repartizarea profitului .............................................................................................................................. 30
Tabel 7 Cheltuieli de investiii ................................................................................................................................ 31
Tabel 8 Puneri n funciune .................................................................................................................................... 31
Tabel 9 Configuraia reelei ................................................................................................................................... 32
Table 10 Indicatori de standard ai serviciului de transport .................................................................................... 33
Tabel 11 Balana energetic .................................................................................................................................. 34
Tabel 12 Mixul produciei de energie electric net .............................................................................................. 35
Tabel 13 Putere instalat (valori brute) ................................................................................................................. 36
Tabel 14 Evoluie CPT 2011-2013 ........................................................................................................................ 37
Tabel 15 Interconexiuni transfrontaliere ................................................................................................................ 39
Tabel 16 Contul de profit i pierdere ..................................................................................................................... 42
Tabel 17 Venituri din tariful de transport................................................................................................................ 44
Tabel 18 Venituri din activiti cu profit permis ...................................................................................................... 45
Tabel 19 Venituri din activiti zero-profit .............................................................................................................. 47
Tabel 20 Costuri aferente activitilor cu profit permis .......................................................................................... 48
Tabel 21 CPT ......................................................................................................................................................... 49
Tabel 22 Evoluie diferene de curs valutar ........................................................................................................... 52
Table 23 Profitabilitate ........................................................................................................................................... 53
Tabel 24 Bilant ....................................................................................................................................................... 55
Table 25 Fluxul de numerar ................................................................................................................................... 58
Tabel 26 Faciliti introduse pentru proiectele de interes comun, la nivel naional ............................................... 62
Tabel 27 Principalele modificri aduse legislaiei introduse prin ordinul ANRE 53 2013 ...................................... 67
Tabel 28 Principalele modificri aduse legislaiei introduse prin ordinul ANRE 87/ 2013 ..................................... 70
Tabel 29 Modificri suferite de baza tarifara ......................................................................................................... 71
Tabel 30 Numrul mediu al angajailor cu contract individual de munc pe durat nedeterminat...................... 76
Tabel 31 Structura personalului dup nivelul de studii .......................................................................................... 76
Tabel 32 Structura angajailor n functie de grupele de vrst .............................................................................. 76
Tabel 33 Structura angajailor dup vechimea n munc ...................................................................................... 77
Tabel 34 Structura angajailor Transelectrica pe categorii de personal n anul 2013 ........................................... 77
Table 35 Participanii la programele de formare profesional a angajailor .......................................................... 79
Tabel 36 Declaratia de guvernanta corporativa aplici sau explici ....................................................................... 87
Tabel 37 Masuri de prevenire/ limitare a impactului asupra mediului ................................................................... 96
Tabel 38 Expunerea net n situaia poziiei financiare ....................................................................................... 101
RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE 2013

Pagina I 1


RAPORTUL STRUCTURILOR DE
CONDUCERE
RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE 2013

Pagina I 2

RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE 2013

Pagina I 1

Mesajul Consiliului de Supraveghere

Stimai acionari i investitori,

Suntem onorai s v prezentm rezultatele financiare ale Companiei prin
Raportul Directoratului pentru anul 2013.
In contextul crizei economice profunde, Consiliul de Supraveghere al
Transelectrica (CS), prin politica sa general bazat pe principiile
guvernanei corporative, a avut o atitudine responsabil, profesionist i etic
n raport cu principalele pri interesate. Pornind de la analiza strategic a
Companiei i de la premisele mediului n care aceasta funcioneaz, Consiliul de Supraveghere a
planificat evoluia i performanele acesteia, asigurnd o formulare riguroas a obiectivelor i propunnd
o evaluare continu a strategiei stabilite.
n anul 2013, echipa profesionist din cadrul Consiliului de Supraveghere, numit prin vot cumulativ de
ctre Adunarea General a Acionarilor (AGA) n data de 31.05.2013 n conformitate cu prevederile
OUG nr. 109/2011 privind guvernana corporativ a ntreprinderilor publice, a elaborat Planul de
Administrare al CN Transelectrica SA pentru perioada 2013-2017, document de o relevan deosebit
pentru strategia de administrare pe durata mandatului ce a i fost aprobat de Adunarea General a
Acionarilor CN Transelectrica SA n data de 30 septembrie 2013. Planul stabilete direciile de
dezvoltare, asigurnd o viziune de ansamblu asupra structurii financiare i operaionale.
Prognoza negativ asupra volumului de energie transportat nu creeaz un avantaj Companiei, venitul
plafon fiind determinat independent de evoluia consumului, pe baza nivelului activitii investiionale i al
cheltuielilor operaionale recunoscute de ctre autoritatea de reglementare. Pe acest fundal dificil,
Transelectrica continu s-i ndeplineasc n mod activ i profesional atribuiile i obligaiile pe care
legislaia european i cea naional i le confer n calitate de operator de servicii de transport i de
sistem (OTS). Dezvoltarea i modernizarea reelei electrice de transport (RET), creterea capacitii de
interconexiune cu rile vecine i participarea activ la procesele de interconectare a pieelor de energie
din Europa central i de est sunt doar cteva dintre direciile strategice promovate activ de
Transelectrica.
Strategia de dezvoltare a sistemului de transport al energiei electrice, elaborat de o echip de specialiti
cu expertiz nalt, pune n micare programe de investiii care s conduc la realizarea principalelor
obiective ale dezvoltrii sale: asigurarea condiiilor de funcionare a pieei de electricitate, asigurarea
condiiilor de interconexiune cu sistemele electroenergetice vest europene i creterea eficienei n
funcionarea Companiei.
Consolidarea infrastructurii electrice de transport i a sistemelor electroenergetice a reprezentat i va
reprezenta ntotdeauna o condiie esential pentru dezvoltarea eficient a pieelor de electricitate. De
aceea, Transelectrica i modernizeaz rapid activele de transport i de sistem pe baza celor mai noi
tehnologii i know-how n domeniu, cu meninerea unui tarif accesibil la serviciile prestate, diversificndu-
i n acelai timp activitile.
Obiectivul financiar urmrit de Consiliul de Supraveghere este mbuntirea semnificativ a profitabilitii
Companiei. Pe durata celor 4 ani de mandat, Compania preconizeaz investiii de peste 2,2 miliarde
lei, un nivel de investiii cu peste 50% mai mare dect cel realizat n perioada 2009-2012.
n 2013, am fost capabili de a consolida baza noastr financiar prin plasarea cu succes a unei emisiuni
inaugurale de obligaiuni corporative n valoare de 200.000.000 lei, n cadrul plafonului de 900 de
milioane de lei pentru perioada 2013-2017, aprobat de acionari n data de 30.09.2013. Astfel, oferta de
obligaiuni Transelectrica a devenit un punct de referin pentru emiteni similari.
RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE 2013

Pagina I 2

Interesul sporit din partea investitorilor locali i internaionali este dovada unui mix echilibrat ntre
calitatea emitentului, randament, lichiditate i posibilitatea de diversificare a portofoliului prin instrumente
locale cu venit fix.
Mesajul Companiei ctre societatea romneasc const n angajamentul pe termen mediu i lung de a-i
ndeplini n mod exemplar i responsabil misiunea de serviciu public, avnd la baz un sistem modern i
eficient al infrastructurii de transport, o Companie cu activiti sustenabile n sensul rspunderii sociale
fa de comunitate i protecia mediului nconjurtor.

Cu deosebit consideraie,
Preedinte Consiliul de Supraveghere al Transelectrica,
Ion Toni TEAU

RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE 2013

Pagina I 3


Consiliul de Supraveghere

Compania Naional de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA (CNTEE Transelectrica SA,
Transelectrica sau Compania) este o societate pe aciuni, care este organizat i funcioneaz n
conformitate cu legile din Romnia, fiind administrat n sistem dualist, n temeiul hotrrii Adunrii
Generale Extraordinare a Acionarilor din data de 18 iulie 2012, de ctre un Directorat (format din 5
membri) aflat sub supravegherea unui Consiliu de Supraveghere (format din 7 membri).

FIGURA 1 STRUCTUR ORGANIZATORIC

Consiliul de Supraveghere
La data prezentului raport componena Consiliului de Supraveghere al Transelectrica este urmtoarea:

Ion-Toni Teau - Preedinte al Consiliului de Supraveghere, are peste 21 de ani de experien
profesional. n afara calitii de membru n cadrul Consiliului de Supraveghere Transelectrica, n
prezent deine funcia de Preedinte al Camerei Consultanilor Fiscali din Romnia i de Director
General i Administrator n cadrul societilor Sanex SA, Cluj-Napoca i Lasselberger SA Bucureti.
Anterior, a deinut funcia de Prim-vicepreedinte (i Preedinte interimar) al Camerei Consultanilor
Fiscali din Romnia (mai 2012 februarie 2013) i de Vicepreedinte al Consiliului Superior,
Membru n Biroul Permanent al Camerei Consultanilor Fiscali din Romnia (aprilie 2007 aprilie
2012);
Ovidiu Petrior Artopolescu - Membru n Consiliul de Supraveghere, are peste 32 de ani de
experien profesional. n afara calitii de membru n cadrul Consiliului de Supraveghere al
Companiei, desfoar activiti de consultan pentru strategia de business a firmelor care
realizeaz software de aplicaii i a integratorilor de sistem (ncepnd din martie 2009).
Anterior, a deinut funcia de Secretar de Stat n cadrul Ministerului Comunicaiilor i Societii
Informaionale (mai-septembrie 2012);
Radu Bugic - Membru n Consiliul de Supraveghere, are peste 23 de ani de experien
profesional. n afara calitii de membru n cadrul Consiliului de Supraveghere al Transelectrica, n
prezent ocup poziia de Membru n cadrul Consiliului de Administraie al Conpet SA (din octombrie
Adunarea
General a
Acionarilor
Ovidiu
Petrior
Artopolescu
Carmen
Georgeta
Neagu
Drago
Andrei
Ion Toni
Teau
Ciprian
Gheorghe
Diaconu
tefan Doru
Buctaru
Constantin
Vduva
Radu
Bugic
Andrei-Mihai
Pogonaru
Remus
Vulpescu
RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE 2013

Pagina I 4

2013) i de Preedinte al Consiliului de Administraie/ reprezentant al Preedintelui Consiliului de
Administraie al Covalact SA i Lactate Harghita SA, societi controlate de fondul de investiii
SigmaBleyzer SouthEast Europe Fund IV (din Iunie 2007, respectiv Iunie 2008);
Andrei-Mihai Pogonaru - Membru n Consiliul de Supraveghere, peste 7 ani de experien
profesional. n afara calitii de membru n cadrul Consiliului de Supraveghere al Transelectrica, n
prezent ocup poziia de partener n cadrul Central European Financial Services SA (din septembrie
2007);
Carmen Georgeta Neagu - Membru n Consiliul de Supraveghere, are peste 31 de ani de
experien profesional. n afara calitii de membru n cadrul Consiliului de Supraveghere al
Transelectrica, n prezent este consultant independent pentru dezvoltarea afacerilor n sectorul
energetic i Partener i Director General al Peria Capital S.R.L. (din ianuarie 2014).
Anterior, a deinut funcia de Director ExecutivRegional SEE (septembrie 2010 decembrie 2012)
n cadrul General Electric/ GE Energy i de Director ExecutivRomnia, Bulgaria & Moldova
(septembrie 2005 septembrie 2010) n cadrul General Electric/ GE Infrastructure Energy;
Drago Andrei - Membru provizoriu n Consiliul de Supraveghere, are peste 28 ani de
experien profesional. n afara calitii de membru n cadrul Consiliului de Supraveghere al
Transelectrica, n prezent este Consilier de stat n cadrul Cancelariei Primului Ministru (din ianuarie
2013).
Anterior, a deinut funcia de Preedinte Director General n cadrul Societii Valsa Consulting SA
(septembrie 2011 ianuarie 2013) i de Ministru Consilier n cadrul Reprezentanei Permanente a
Romniei pe lng Uniunea European, Bruxelles (august 2007 august 2011;
Remus Vulpescu - Membru provizoriu n Consiliul de Supraveghere, are peste 20 de ani de
experien profesional. n afara calitii de membru n cadrul Consiliului de Supraveghere al
Transelectrica, n prezent este membru n Consiliu de Administraie al Transgaz SA.
Anterior a deinut funcia de practiciant n insolvent (2009-2012), Director Direcie Conduit i
Disciplin Profesional n cadrul Camerei Consultanilor Fiscali din Romnia (2012), Director General
n cadrul Corpului de Control al Primului-Ministru (2012), ef al Oficiului Participaiilor Statului i
Privatizrii n Industrie (2012), Consilier al Ministrului Economiei (2013) i Director de Cabinet n
cadrul Ministerului Finanelor Publice.
Membrii Consiliului de Supraveghere sunt alei n Adunarea General a Acionarilor, legal constituit
conform cerinelor legale prin cvorum i majoritate a voturilor. La data emiterii prezentului Raport,
Transelectrica nu are cunotin de existena unor acorduri, nelegeri sau legturi de familie ale
membrilor Consiliului de Supraveghere i alte persoane datorit crora acetia s fi fost numii
administratori.
n cadrul Consiliului de Supraveghere funcioneaz cinci comitete consultative: un comitet de
nominalizare i remunerare, un comitet de audit, un comitet financiar i de dezvoltare, un comitet de
securitate energetic i un comitet pentru relaia cu autoritile de reglementare i de strategie.

Comitete consultative ale Consiliului de Supraveghere
Comitetul de audit
Membrii acestui comitet sunt Ion-Toni Teau, Radu Bugic i Andrei-Mihai Pogonaru.
Comitetul de audit are drept atribuii, ntre altele, monitorizarea eficacitii sistemelor de control intern, de
audit intern i de management al riscurilor din cadrul Transelectrica, verificarea i monitorizarea
independenei auditorilor externi, a activitii de audit statutar al situaiilor financiare anuale i a
abordrilor propuse de auditorii externi, coordonnd totodat activitatea acestora cu auditul intern.
RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE 2013

Pagina I 5

Comitetul de audit monitorizeaz procesul de raportare financiar i de management, precum i planul
financiar i procesul de elaborare a situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare anuale
consolidate.
Comitetul de audit are un rol important n verificarea eficienei sistemului de monitorizare a conformitii
cu legile i regulamentele aplicabile activitii Companiei i a rezultatelor investigaiilor conducerii n caz
de nerespectare a acestora.

Comitetul de nominalizare i remunerare
Membrii acestui comitet sunt Remus Vulpescu, Ion-Toni Teau, Ovidiu-Petrior Artopolescu i Andrei-
Mihai Pogonaru.
n ceea ce privete aria de nominalizare, Comitetul de nominalizare i remunerare coordoneaz procesul
de numire a membrilor Directoratului i fac recomandri privind att pentru poziia de membru al
Directoratului, ct i pentru ocuparea posturilor vacante n cadrul Consiliului de Supraveghere.
Comitetul de nominalizare i remunerare stabilete cerinele pentru ocuparea unei anumite poziii n
administrarea Companiei i actualizeaz permanent competenele profesionale ale membrilor
Directoratului. Comitetul de nominalizare i remunerare valideaz organigrama Companiei.
n ceea ce privete aria de remunerare, Comitetul de nominalizare i remunerare elaboreaz politica de
remunerare pentru membrii Directoratului i ai Consiliului de Supraveghere i o supune spre aprobarea
Adunrii Generale a Acionarilor.
Comitetul de nominalizare i remunerare prezint n raportul anual suma total a remuneraiei directe i
indirecte a membrilor Directoratului i ai Consiliului de Supraveghere, cu respectarea principiului
proportionalitii acesteia cu responsabilitatea i timpul dedicat exercitrii funciilor de ctre acetia.

Comitetul financiar i de dezvoltare
Membrii acestui comitet sunt Radu Bugic, Andrei-Mihai Pogonaru, Ion-Toni Teau i Carmen-Georgeta
Neagu.
Comitetul financiar i de dezvoltare asist Consiliul de Supraveghere n indeplinirea responsabilitilor
acestuia de supraveghere i supervizare a elaborrii i actualizrii strategiei generale de dezvoltare a
Companiei, analizeaz oportunitile identificate privind dezvoltarea activitii Companiei i emite
recomandri Consiliului de Supraveghere, cu impact potenial n Planul de Administrare i n cel de
Management al Companiei.
Comitetul financiar i de dezvoltare, mpreun cu Comitetul de audit, face recomandri Consiliului de
Supraveghere n privina politicilor contabile de urmat de ctre Companie. De asemenea, Comitetul
financiar i de dezvoltare face recomandri Consiliului de Supraveghere din punct de vedere al structurii
de finanare i a modului de mobilizare a resurselor Companiei, al raportrilor financiare i monitorizeaz
ndeplinirea indicatorilor de performan ai sistemului de transport i de performan economico-
financiar ai activitii Companiei, precum i procesul de raportare financiar i de management i planul
financiar al Companiei.

Comitetul privind securitatea energetic
Membrii acestui comitet sunt Drago Andrei, Ovidiu-Petrior Artopolescu, Radu Bugic, i Carmen-
Georgeta Neagu.

Comitetul privind securitatea energetic monitorizeaz i sftuiete Consiliul de Supraveghere,
Directoratul i compartimentele de specialitate ale Companiei n implementarea strategiei de
RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE 2013

Pagina I 6

administrare i a Planului de Management n domeniul obiectivelor strategice pe linie de operator de
sistem i securitate energetic pe ansamblul Sistemului Electroenergetic Naional (SEN), securitate
energetic la nivel RET i securitate energetic i protecie a infrastructurii critice.

Comitetul pentru relaia cu autoritile de reglementare i de strategie
Membrii acestui comitet sunt Carmen-Georgeta Neagu, Remus Vulpescu i Drago Andrei.
Comitetul pentru relaia cu autoritile de reglementare i de strategie susine Compania n negocierile cu
Autoritii Naionale de Reglementare n domeniul Energiei (ANRE) privind tarifele aplicabile activitii
Transelectrica i privind aprobarea Planului de dezvoltare pe 10 ani i a Programului de investiii ale
Companiei pentru perioada 2014 2017. De asemenea, Comitetul pentru relaia cu autoritile de
reglementare i de strategie sftuiete Directoratul n reactualizarea Planului de Management.

MODIFICRI N CADRUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

31.12.2013 30.05.2013 14.03.2013 31.12.2012
Ion-Toni
TEAU
Ovidiu-Petrior
ARTOPOLESCU
Dumitru PRVULESCU
Dan
VOICULESCU
Drago
ANDREI
Ciprian-Gheorghe
DIACONU
Adrian-Gheorghe
COSTIN
Adrian-Gheorghe
COSTIN
Ovidiu-Petrior
ARTOPOLESCU
Ion-Toni
TEAU
Ovidiu-Petrior
ARTOPOLESCU
Ovidiu-Petrior
ARTOPOLESCU
Radu
BUGIC
Radu
BUGIC
Radu
BUGIC
Radu
BUGIC
Carmen-Georgeta
NEAGU
tefan-Doru
BUCTARU
Andrei-Petrior
MAIOREANU
Dumitru
PRVULESCU
Andrei-Mihai
POGONARU
Andrei-Mihai
POGONARU
Andrei-Mihai
POGONARU
Gheorghe-Gabriel
GHEORGHE
Dnu-Leonard
SANDU
Dnu-Leonard
SANDU
Radu-Ionel
PUCHIU
Lucian
ISAR


14 martie 2013 n edina AGA a fost votat componena noului Consiliu de Supraveghere pn
la alegerea, de ctre AGA, a membrilor CS n condiiile prevzute de OUG nr. 109/2011 privind
guvernana corporativ a ntreprinderilor publice, iar domnul Dumitru PRVULESCU a fost ales n
data de 15 martie 2013 n calitate de preedinte al CS.
30 mai 2013 n conformitate cu prevederile OUG nr 109/2011 privind guvernana corporativ a
ntreprinderilor publice, n edina AGA este ales un nou Consiliu de Supraveghere prin vot
cumulativ, cu o durat a mandantului de patru ani.
03 iunie 2013 membrii Consiliului de Supraveghere l-au ales pe domnul Ovidiu-Petrior
ARTOPOLESCU n calitatea de preedinte al CS i au convenit asupra componenei celor cinci
comitete consultative: nominalizare i remunerare, audit, financiar i de dezvoltare, securitate
energetic i comitetul pentru relaia cu autoritile de reglementare i de strategie.
25 iunie 2013 domnul Ovidiu-Petrior ARTOPOLESCU a renunat la calitatea de preedinte al CS,
domnul Ion-Toni TEAU fiind ales n calitate de preedinte al CS.
RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE 2013

Pagina I 7

28 iunie 2013 membrii CS au propus numirea unui administrator provizoriu n persoana doamnei
Carmen-Georgeta NEAGU, care a ocupat locul vacantat n data de 25 iunie 2013 prin numirea
domnului tefan-Doru BUCTARU n funcia de Preedinte Directorat.
29 noiembrie 2013 domnul Andrei Drago a fost numit n funcia de administrator provizoriu,
membru al Consiliului de Supraveghere. Domnul Andrei Drago ocup locul lsat vacant, n data de
17.09.2013 prin numirea domnului Ciprian Gheorghe Diaconu n funcia de Membru Directorat, pn
la ntrunirea Adunrii Generale a Acionarilor.
14 februarie 2014 domnul Dumitru-Remus VULPESCU a fost numit n calitate de membru al
Consiliului de Supraveghere. Domnul Remus Vulpescu ocup locul rmas vacant ca urmare a
renunrii la calitatea de membru al CS a domnului Dnu Leonard Sandu

La data ntocmirii prezentului Raport, componena Consiliului de Supraveghere cu o durat a mandatului
pe 4 ani, respectiv pn la 30.05.2017, este urmtoarea:
Ion-Toni TEAU, preedinte CS;
Ovidiu-Petrior ARTOPOLESCU, membru CS;
Radu BUGIC, membru CS;
Andrei-Mihai POGONARU, membru CS;
Carmen-Georgeta NEAGU, membru CS;
Drago ANDREI, membru desemnat provizoriu la data de 29.11.2013, pn la urmtoarea
edin AGA, pentru o durat egal cu perioada care a rmas pn la expirarea mandatului
predecesorului su;
Dumitru-Remus VULPESCU, membru desemnat provizoriu la data de 14.02.2014, pn la
urmtoarea edin AGA, pentru o durat egal cu perioada care a rmas pn la expirarea
mandatului predecesorului su.

PLANUL DE ADMINISTRARE 2013 - 2017
n conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011, n septembrie 2013, Consiliul de Supraveghere a
elaborat i a prezentat, spre aprobare, Planul de Administrare Adunrii Generale a Acionarilor. Acesta
reflect politica general a CS i are la baz principiile guvernanei corporative, care statueaz o
atitudine responsabil, profesionist i etic a Companiei n raport cu principalele pri interesate.

Principalele Ipoteze ale Planului de Administrare
Criza economic profund, care continu s domine societatea romneasc, a condus la scderea
continu a consumului intern de energie electric, Transelectrica confruntndu-se, pentru al treilea an
consecutiv, cu diminuarea cantitii de energie electric asupra creia se aplic tariful de transport.
Datele macroeconomice disponibile (prognoza Comisiei Naionale de Prognoz pentru PIB n perioada
2013-2016) coroborate cu tendinele de scdere a cererii de energie electric, au constituit principalele
elemente care au stat la baza unei estimri de diminuare a consumului intern de energie electric cu 4%
pa pentru perioada 2014 2017.
n ceea ce privete evoluia tarifelor de transport i de servicii de sistem funcionale, pentru a compensa
scderea prognozat a consumului intern de energie, s-a luat n considerare o cretere de 7,0% pe an a
acestora pentru ntreaga perioad de prognoz, urmrindu-se n acelai timp i recunoaterea n tarif a
majoritii cheltuielilor de exploatare i a investiiilor.
Pornind de la o analiz diagnostic global a performanei recente i a poziiei financiare a Companiei,
Planul de Administrare aferent perioadei 2013-2017 cuprinde 2 direcii strategice de aciune n scopul
realizrii obiectivelor de performn stabilite:

RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE 2013

Pagina I 8

1. Accelerarea ritmului investiional
Strategia operaional urmrit de ctre Consiliul de Supraveghere se bazeaz pe accelerarea
programului de investiii n vederea modernizrii i retehnologizrii RET, cu scopul scderii constante a
cheltuielilor operaionale (n special cele cu mentenana i reparaiile).
Aceast strategie va avea un impact pozitiv asupra bazei de active reglementate (BAR), conducnd la
stoparea i reversarea tendinei descendente manifestate pe durata ultimilor ani. Efortul investiional
sporit va produce efecte abia n a doua jumtate a perioadei datorit duratei mari de execuie a
proiectelor de investiii.
Pe durata perioadei prognozate (2013-2017), Compania preconizeaz investiii de peste 2,2 miliarde lei,
un nivel de investiii cu peste 50% fa de cel realizat n perioada 2009-2012, acest lucru reflectndu-se
pozitiv asupra performanei financiare. Profitul operaional nainte de dobnzi, taxe i amortizri
(EBITDA) se preconizeaz a avea o cretere, n medie, de aproximativ 7,5% pe an pentru perioada
analizat.

TABEL 1 PROGRAM INVESTIII 2013-2017
2. Restructurarea mixului de finanare prin introducerea mprumutului obligatar n lei
Prin introducerea n mixul de finanare a obligaiunilor corporative n lei se urmrete:
predictibilitatea costurilor de finanare;
optimizarea structurii de capital;
stabilitatea fluxului de numerar din perspectiva creterii maturitii medii a surselor de finanare;
diminuarea riscului de volatilitate a cursului de schimb valutar;
diminuarea riscului de volatilitate a ratei dobnzii cu scopul creterii stabilitii financiare i ntririi
independenei surselor de finanare, cu efecte benefice i asupra rating-ului Companiei.
Strategia de administrare a Consiliului de Supraveghere vizeaz creterea continu a plusvalorii pentru
acionari, prin creterea valorii aciunilor, creterea valorii dividendului i maximizarea randamentului
capitalului investit.
n pofida unui climat economic i energetic dificil, ns bine adaptat cerinelor strategiei i legislaiei
europene, Consiliul de Supraveghere gsete soluii de progres i cretere a performanelor financiare
ale Companiei comparabile cu nivelul unor Companii reprezentative i similare din Uniunea European.
Consiliul de Supraveghere responsabilizeaz faptul c Planul de Administrare este un document dinamic
i c pot aprea actualizri/modificri generate chiar de procesul de implementare, sau de schimbri ale
mediului n care Compania i desfoar activitatea.

1 Cifre conform Planului de Administrare aprobat de AGA la 30.09.2013
2
Randament total = creterea valorii aciunii + dividendul pltit
Milioane lei
1
2013 2014 2015 2016 2017 Total
Proiecte de investiii 330 495 523 575 622 2.545
Puneri n funciune 300 180 421 521 722 2.144
RAPORT ANUAL DIRECTORAT 2013

Pagina I 10


RAPORT ANUAL DIRECTORAT 2013

Pagina I 11


Mesajul Directoratului

n prezent, Transelectrica a intrat ntr-un nou ciclu de management al
performanei. inta Companiei, n etapa actual, este accelerarea
programelor de investiii i creterea performanei financiare n vederea
asigurrii unor surse de finanare diversificate, n special prin accesarea
instrumentelor negarantate specifice pieei de capital i a celor oferite de
ctre Instituii Financiare Internaionale unui grup restrns de companii ale
cror performan le calific pentru astfel de instrumente.
Transelectrica face investiii pe termen lung, att ca durat de execuie, ct i
ca durat de recuperare a investiiei, n Sistemul Naional de Transport,
respectiv pentru modernizarea staiilor i reelelor, precum i pentru creterea
capacitii de interconexiune cu rile vecine. Performana financiar solid i
asigurarea unui grad de independen, fa de constrngerile i limitrile
mediului bancar, reprezint garania asigurrii capacitii Transelectrica de
a-i duce la ndeplinire misiunea de a menine funcionarea Sistemului Energetic Naional n condiii de
siguran, att n beneficiul utilizatorilor interni, ct i pentru sigurana partenerilor din rile vecine,
Compania fiind deplin integrat n Reeaua European a Operatorilor de Transport i Sistem-Energie
(ENTSO-E).
n relaia cu utilizatorii: creterea capacitii de interconectare i participarea n proiectele marilor
magistrale europene de transport a energiei sunt doar cateva dintre cile de aciune ale Transelectrica
pentru a face fa provocrilor. Dezvoltarea i modernizarea reelei electrice de transport (RET),
creterea capacitii de interconexiune cu rile vecine i participarea activ la procesele de
interconectare a pieelor de energie din Europa central i de est sunt msuri ce urmresc s fac din
Transelectrica un operator flexibil al retelei de electricitate, capabil sa faca fa noului context european
de dezvoltare al pieei de energie electric.
n relaia cu investitorii: strategia noastr vizeaz creterea continu a plusvalorii pentru acionari, prin
creterea valorii aciunilor, creterea valorii dividendului i maximizarea randamentului capitalului investit.
Transelectrica depune eforturi susinute de promovare a strategiei sale de dezvoltare, fie prin ntlniri cu
poteniali investitori la New York, Londra i Bucureti, fie prin comunicare direct cu Comisarul pentru
energie al Comisiei Europene. Eforturile Companiei se reflect pozitiv prin raportul ageniei de rating
Moodys Investors Service care a reafirmat ratingul Transelectrica la Ba2 i a mbuntit perspectiva
asupra ratingului de la negativ la stabil.
n anul 2013, preul aciunii TEL a crescut cu 24,4%, n linie cu indicele BET, al BVB, care a crescut cu
26,1%.
Totodat, pentru anul 2013, Compania a marcat o cretere semnificativ a profitabilitii operaionale
determinat de reducerea costurilor operaionale (12%), dar i de succesul negocierilor cu
reglementatorul care a acceptat creterea justificat a tarifelor reglementate fa de anul precedent
(12,7% pentru serviciul de transport i 6,5% pentru serviciul de sistem funcional).
Profitabilitatea activitilor cu profit permis a fost mbuntit substanial att n valori absolute, EBITDA
mai mare cu 43%, iar EBIT cu o cretere de 161%, ct i ca marje n veniturile operaionale, respectiv
marja EBITDA de 46,5% n cretere de la 34,7%, marja EBIT 20,3 % n cretere de la 8,3%, n timp ce
pierderea net nregistrat n activitile zero-profit a fost redus de la -16 milioane lei la -9 milioane lei.
Pentru a susine finanarea investiiilor, n luna ianuarie anul curent a nceput tranzacionarea unei
emisiuni de obligaiuni corporative de 200 milioane lei, cu o maturitate de 5 ani. Acest mprumut este
destinat investiiilor pe termen lung respectiv pentru modernizarea staiilor electrice i reelelor de
RAPORT ANUAL DIRECTORAT 2013

Pagina I 12

transport ct i pentru creterea capacitii de interconexiune cu rile vecine. Emisiunea a generat
interes deosebit, demonstrnd ncrederea investitorilor n soliditatea modelului de afaceri al Companiei i
al planurilor de dezvoltare.
Proiectele pe termen lung enunate, care cuprind aspecte ce in de creterea continu a valorii pentru
acionari, planurile de dezvoltare prin investiii de anvergur ct i viziunea asupra performanelor
financiare ale Companiei sunt argumente ntemeiate care stau la baza deciziei de finanare ale
Companiei. inta Companiei este optimizarea costurilor directe i indirecte cu finanarea operaiunilor i a
investiiilor, reducerea expunerii la riscul volatilitatii valutare, mbuntirea fluxurilor de numerar cu
impact pozitiv asupra performanei financiare.
n numeroase ocazii pe parcursul anului 2013, mi-am exprimat aprecierea pentru devotamentul
salariailor fa de bunul mers al Sistemului Energetic Naional i implicit pentru interesele clienilor notri.
De aceea sunt ncreztor c personalul Transelectrica va continua sa fac din Compania noastr o
Companie mai puternic, mai eficient i mai ancorat n actuala realitate european.tefan-Doru BUCTARU
Director General Executiv
Preedinte Directorat


RAPORT ANUAL DIRECTORAT 2013

Pagina I 13

Directoratul

La data emiterii prezentului raport componena Directoratului Transelectrica este urmtoarea:
tefan-Doru Buctaru Director General Executiv i Preedinte al Directoratului, are peste 26
de ani de experien profesional. n prezent, nu desfoar activiti semnificative n afara
Societii. Domnul Buctaru a condus companii publice i private, att n ar, ct i n afara rii i a
coordonat numeroase procese de restructurare, de fuziuni i achiziii i de investiii de capital privat.
n afara calitii de membru n cadrul Directoratului Transelectrica, n prezent este membru al
Asociaiei Canadiene a Consultanilor n Management (fiind certificat n consultan managerial) i
membru al Asociaiei Managerilor de Restructurri. Anterior, nu a desfurat activiti semnificative
pentru societate (n ultimii 5 ani).
Constantin Vduva Membru al Directoratului, are peste 32 de ani de experien profesional. n
afara calitii de membru n cadrul Directoratului Transelectrica, n prezent deine funcia de Secretar
General al Camerei Consultanilor Fiscali din Romnia. Anterior, a deinut funcia de Membru n
cadrul Consiliului de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia (septembrie noiembrie 2012)
i de Director General Administrator, Preedinte n cadrul Consiliului de Administraie al SN
PLAFAR SA (septembrie 2012 martie 2013);
Ciprian Gheorghe Diaconu Membru al Directoratului, are peste 27 de ani de experien
profesional. n afara calitii de membru n cadrul Directoratului Transelectrica, n prezent
deine funcia de Preedinte al Asociaiei CNR - CIGRE (Asociaia Comitetul Naional Romn -
Consiliul Internaional al Marilor Reele Electrice) i de membru al Consiliului de Administraie al
Societii Distribuie Energie Electric Transilvania Nord - Cluj. Anterior, a deinut n cadrul
Transelectrica funcia de membru al Consiliului de Supraveghere (iunie septembrie 2013), membru
al Directoratului (martie mai 2013), Director General Adjunct Conducere Tehnic (2011 2013),
Director Direcia Coordonare Tehnic i Inginerie (2010 2012).

Modificri n cadrul Directoratului Transelectrica:
14 februarie 2013 domnul AndreiGabriel BENGHEAMLIE a fost revocat din funcia de
director general executiv i nlocuit cu domnul tefan GHEORGHE.
28 februarie 2013 CS a decis modificarea numrului de membri ai Directoratului de la trei la cinci;
de asemenea, domnul Octavian LOHAN a fost revocat din funcia de membru al Directoratului i au
fost numii n funcia de membri al Directoratului domnii Ioan DIACONU, Ciprian-Gheorghe
DIACONU i Adrian-Constantin RUSU.
25 iunie 2013 domnul tefan-Doru BUCTARU l-a nlocuit pe domnul tefan GHEORGHE n
funcia de Preedinte al Directoratului, denumit alternativ i Director General Executiv sau Chief
Executive Officer CEO;
16 septembrie 2013 n edina din data de 16 septembrie 2013, n urma finalizrii procesului de
recrutare i selecie desfurat conform OUG nr.109/2011 privind guvernana corporativ a
ntreprinderilor publice cu modificrile i completrile ulterioare, CS a decis s numeasc pe o
perioad de 4 ani, ncepnd cu 17 septembrie 2013, urmtorii membrii ai Directoratului:
domnul tefan-Doru BUCTARU, Preedinte al Directoratului;
domnul Gabriel MUSTEA;
domnul Constantin VDUVA;
domnul Ciprian Gheorghe DIACONU;
domnul Florin-Mihi BOANGIU.
Cu aceeai dat au fost revocai din funcia de membru al Directoratului domnul Ioan DIACONU
i domnul Adrian-Constantin RUSU.
14 februarie 2014 Domnul Florin-Mihi BOANGIU a fost revocat din funcia de membru al
Directoratului.
23 martie 2014 contractul de mandat al Domnului Gabriel MUSTEA a ncetat cu acordul prilor.
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 15
STRUCTUR ACIONARIAT
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 16

1. STRUCTUR ACIONARIAT

La 31 decembrie 2013 structura acionariatului a fost urmtoarea:

TABEL 2 STRUCTUR ACIONARIAT (NR. DE ACIUNI)
Acionar
Aciuni
31.12.2013 31.12.2012
Statul romn 43.020.309 43.020.309
Fondul Proprietatea 9.895.212 9.895.212
SIF Oltenia 5.320.582 4.653.602
Ali acionari (sub
5%)
15.067.039 15.734.019
TOTAL 73.303.142 73.303.142
FIGURA 2 STRUCTUR ACIONARIAT (%)


Pe parcursul anului 2013 nu s-au produs modificri semnificative n structura acionariatului. La nivelul
acionarilor cu deineri egale sau mai mari dect 5% dinamica acionariatului a fost urmtoarea: Statul
romn (58,7%) i Fondul Proprietatea (13,5%), i-au meninut ponderile n acionariat iar SIF Oltenia i-a
consolidat pachetul de aciuni deinut (7,3% de la 6,3%).
Prevederile Directivei CE/72/2009 a Parlamentului European i a Consiliului European privind normele
comune pentru piaa intern a energiei electrice impun principii clare de separare a calitii de acionar la
operatorii economici care desfoar activitatea de producere i furnizare a electricitii i a gazelor
naturale, pe de o parte, de calitatea de acionar la operatorii economici de transport al electricitii i al
gazelor naturale, pe de alt parte.
Aceste principii au fost transpuse n legislaia naional prin OUG nr.18/ 2013, care desemneaz
entitatea public ce exercit, n numele statului, calitatea de acionar la Transelectrica, respectiv
transfer aciunile deinute de stat din administrarea Ministerului Economiei n administrarea Ministerului
Finanelor Publice.
La data emiterii prezentului raport anual, entitatea public ce exercit, n numele statului, calitatea de
acionar al Companiei este Secretariatul General al Guvernului, n baza OUG nr. 6/ 2014, publicat n
Monitorul Oficial nr. 113/ 2014 privind exercitarea drepturilor i ndeplinirea obligaiilor ce decurg din
calitatea de acionar al statului la CNTEE Transelectrica SA i la Societatea Naionala de Transport Gaze
Naturale Transgaz SA Media i pentru modificarea unor acte normative.


RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 17

MODELUL DE AFACERE
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 18

2. MODELUL DE AFACERE
2.1. Poziionare n piaa energiei electrice

Modelul de afaceri al Transelectrica este de tip monopol natural reglementat n sectorul energiei
electrice.
n lanul valoric al activitilor privind energia electric, Transelectrica ocup locul central de operator de
transport i sistem, activiti de monopol natural, situate ntre productori i respectiv furnizori, acetia
constituind actorii principali ai pieelor concureniale de energie electric. Transelectrica nu este singurul
monopol natural n lanul valoric al energiei electrice, activitatea de distribuie ca activitate de reea fiind
de asemenea monopol natural.

FIGURA 3 LANUL VALORIC AL ENERGIEI ELECTRICETranselectrica are misiunea de a asigura serviciul public de transport al energiei electrice simultan cu
meninerea siguranei n funcionare a sistemului energetic naional, n condiii nediscriminatorii de acces
pentru toi utilizatorii, de a participa activ prin dezvoltarea infrastructurii reelei electrice de transport la
dezvoltarea durabil a sistemului energetic naional i de a sprijini i facilita operarea i integrarea
pieelor de energie.
Rolul cheie al Transelectrica este cel de operator de transport i sistem (OTS) la care se adaug rolurile
de operator al pieei de echilibrare, operator de msurare i operator de alocare al capacitilor pe liniile
de interconexiune.
Activitile de baz sunt legate de infrastructuri de importan strategic pentru sectorul energiei electrice
ce cuprind multiple elemente de infrastructur critic. Astfel serviciile de transport au suport reeaua
electric de transport iar activitile de dispecerizare, inclusiv de echilibrare, au suport n infrastructura de
dispecerizare i msurare.
Reglementarea activitilor Transelectrica se realizeaz prin legislaia primar (cadrul naional fiind
Legea 123/ 2012 iar cel european fiind redat de Directiva CE/ 72/ 2009 i Regulamentul 714/ 2009) i
legislaia secundar emis de ANRE - concretizat n licene, autorizaii de nfiinare, metodologii de
tarifare (de tip venit plafon la transport i cost plus la operare sistem, tarife, contracte cadru, proceduri i
altele).
Profitabilitatea afacerii este dat de rentabilitatea bazei reglementate a activelor care depinde de rata
reglementat a rentabilitii i baza reglementat a activelor (BAR).
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 19

Modelul de afacere corespunde profilului standard al unui OTS, model proiectat unitar la nivel european
prin strategia i legislaia energetic european, aplicat n toate rile comunitare i transpus ca atare n
cadrul legal naional.
Companiile de tip OTS sunt supuse la nivel european unui proces de certificare care cuprinde n principal
trei modele posibile: separarea proprietii (en. ownership unbundling- OU), operator de sistem
independent (en. independent system operator - ISO), respectiv operator de transport independent (en.
independent transmission operator - ITO). Transelectrica este certificat ca operator de transport i de
sistem al sistemului electro-energetic naional i funcioneaz dup modelul ISO.

2.2. Portofoliul de activiti i modelul de tarifare
Portofoliul Transelectrica cuprinde activiti cu profit permis (servicii de transport plus serviciul de sistem
funcional) i activiti fr profit (serviciul de sistem tehnologic, serviciul de echilibrare, scheme suport),
toate activitile fiind supuse reglementrilor ANRE.

FIGURA 4 PORTOFOLIUL DE ACTIVITI


Activitile prezentate n graficul de mai sus n categoria "profit zero" sunt proiectate pe baze neutre fa
de profitul Companiei, conform cadrului de reglementare aplicabil.
Veniturile aferente serviciilor de sistem tehnologice sunt estimate prin tariful aferent n scopul acoperirii
integrale a costurilor asociate activitilor. Similar, fluxurile de numerar aferente administrrii schemei
suport pentru promovarea cogenerrii de nalt eficien au la baz o contribuie stabilit de ANRE
estimat n scopul acoperirii integrale a costurilor aferente administrrii schemei suport.
n cazul raportrii unor rezultate anuale nenule, pozitive sau negative, din activitatea de servicii de sistem
tehnologice determinate de diferene ntre valorile prognozate incluse n calculul tarifelor i valorile
efective, neutralitatea acestei activiti fa de profitul companiei este restabilit ntr-un orizont de timp
multianual prin ncorporarea unor ajustri corespunztoare n tarife.


OTS
electricitate
Profit permis

Transport
(venit plafon)

Transport intern
Management
interconexiuni
Servicii de sistem funcionale
(cost plus)
Zero profit
Servicii de sistem tehnologice
(zero profit)
Piaa de echilibrare
(administrare)
Scheme suport
(administrare)
Cogenerare
(producie simultan de
energie electric i
termic)
Tarif
reglementat
Contributie
reglementata

Tarif
reglementat

Tarif
reglementat
Tarif
reglementat

Contribuie
reglementat
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 20


Activiti cu profit permis
T
r
a
n
s
p
o
r
t

Transport intern
Activitate reglementat de ANRE;
Tariful este revizuit i actualizat anual;
Tariful aferent activitii de transport este stabilit n baza unor setri
prestabilite pe perioade multianuale (de regul 5 ani) utiliznd un model
stimulativ de tip venit - plafon (en. revenue cap);
Modelul venit - plafon permite recuperarea costurilor operaionale i a
costurilor de investiii i obinerea unui randament financiar destinat
remunerrii adecvate a finanatorilor, n coresponden cu riscul general al
activitilor reglementate derulate de Transelectric;
Anumite componente de cost, incluse n calculul tarifului, sunt plafonate la
niveluri prestabilite de ANRE (conform unor cerine de eficien operaional),
eficienele superioare obinute de Transelectric fiind parial reinute de
Companie prin intermediul unui mecanism de mprire a profitului
suplimentar cu utilizatorii serviciului de transport.

Management interconexiuni
Activitate de alocare a capacitilor disponibile de transfer transfrontalier al
energiei electrice pe liniile de interconexiune cu sistemele electroenergetice ale
rilor vecine;
Mecanismul de alocare are la baz un sistem competitiv bazat pe preul oferit
de participanii la piaa de energie pentru capacitatea de tranport transfrontalier
disponibil, aplicabil n situaiile n care cererea de capacitate depete nivelul
disponibil oferit pieei.

Activitate reglementat de ANRE;
Operaiuni de dispecerizare a sistemului electroenergetic naional (SEN)
pentru meninerea nivelului de siguran n funcionare a sistemului
(meninerea sistemului ntr un echilibru stabil producie-consum, meninerea
parametrilor sistemici n marje prestabilite care s asigure funcionarea sigur
i stabil a SEN, programare operaional a acoperirii consumului) utiliznd
infrastructura de conducere tehnic operaional a SEN reprezentat de
sistemul EMS SCADA i sistemele de telecomunicaie, telecomand,
protecie i control;
Tariful aferent activitii de servicii de sistem funcionale este stabilit anual i
n avans de ANRE, pe baza unui model cost-plus care permite recuperarea
costurilor operaionale i a costurilor de investiii i obinerea unui randament
financiar destinat remunerrii adecvate a finanatorilor n coresponden cu
riscul general al activitilor reglementate derulate de Transelectrica.

S
e
r
v
i
c
i
i

d
e

s
i
s
t
e
m

f
u
n
c

i
o
n
a
l
e

RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 21


Activiti cu profit zero
S
e
r
v
i
c
i
i

d
e

s
i
s
t
e
m

t
e
h
n
o
l
o
g
i
c
e

Activitate reglementat de ANRE;
Operaiuni de planificare i procurare a rezervelor de putere necesare pentru
asigurarea permanent a echilibrului producie consum, n scopul funcionrii
sigure a SEN, de la productori sau consumatori ntreruptibili;
Tariful aferent activitii de servicii de sistem tehnologice este stabilit anual n
avans de ANRE pe baza unui model zero-profit (pass-through) proiectat
pentru recuperarea integral a costurilor necesare procurrii rezervelor de
sistem cu posibilitatea reinerii unei pri a eventualelor economii obinute la
procurarea rezervelor de putere n sistem concurenial.
Activitate de administrare a pieei pe care se realizeaz echilibrarea produciei i
consumului n timp real;
Operaiuni de procurare a energiei de reglaj de la unitile de producie
dispecerizabile i recuperarea integral a costurilor aferente echilibrrii de la
entitile responsabile cu echilibrarea;
Recuperarea costurilor se realizeaz pe baze zero-profit.

Cogenerare
Activitate de adminstrare a schemei suport pentru promovarea cogenerrii de
nalt eficien. Obiectivul acestei scheme de sprijin este promovarea
sistemelor de producere a energiei electrice n cogenerare de nalt eficien
avnd avantajul producerii de energie cu emisii poluante reduse;:
Rolul Transelectric n cadrul schemei suport este de colectare a contribuiei de
la furnizorii consumatorilor de energie electric i de plat a bonusului ctre
productorii de energie electric i termic n cogenerare calificai;
Recuperarea costurilor se realizeaz pe baze zero-profit.

S
c
h
e
m
e

s
u
p
o
r
t

P
i
a

a

d
e

e
c
h
i
l
i
b
r
a
r
e

RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 22STRUCTUR GRUP
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 23

3. STRUCTUR GRUP

Transelectrica are n componen ase filiale, persoane juridice romne, organizate ca societi pe
aciuni n care este unic acionar, respectiv: OPCOM, Smart, Formenerg, Teletrans, Icemenerg i
Icemenerg Service. Aceste societi desfaoar activiti adiacente celor efectuate de Companie.
Relaiile dintre Transelectrica i aceste filiale se desfoar, potrivit Legii Societilor Comerciale nr.
31/1990, n condiii de pia, conducerile lor fiind independente din punct de vedere operaional.

FIGURA 5 STRUCTUR GRUP
Smart i Teletrans desfoar activiti strns legate de obiectul de activitate al Transelectrica, principala
surs de venit a acestora (aproximativ 80% n prezent) fiind reprezentat de derularea contractelor
ncheiate ntre acestea i Transelectrica.
Potrivit OUG nr. 6/ 2014, Secretariatul General al Guvernului este autorizat s iniieze i s aprobe, dupa
caz, toate operaiunile i demersurile necesare pentru trecerea aciunilor deinute la OPCOM i
Formenerg n proprietatea privat a Statului Romn i n administrarea Departamentului pentru Energie.
Potrivit HG 185/ 2013, filiala Icemenerg, va fi reorganizat sub controlul direct al Ministerului Educaiei
Naionale, iesind astfel de sub controlul Transelectrica. Pn la data emiterii acestui Raport, hotrrea de
guvern nu a fost pus n aplicare.

Scurt descriere a filialelor Transelectrica i a activitilor desfurate de acestea

Smart presteaz n principal servicii de mentenan pentru sistemul de
transport - dispecer, avnd drept activitate efectuarea de revizii i reparaii la
echipamentele primare i secundare din reelele electrice, inclusiv masurtori
profilactice, remedierea incidentelor la instalaiile electrice, prestri de servicii n
domeniul energetic, microproducie de echipamente electrice pentru participanii
la piaa, n condiiile funcionarii n siguran a SEN.
Smart a fost nfiinat n 2001, prin HG nr. 710/ 2001 privind nfiinarea filialei
Societatea Comercial pentru Servicii de Mentenan a Reelei Electrice de
Transport Smart SA prin reorganizarea unor activiti din cadrul Transelectrica.
Transelectrica
Icemenerg
Service
Formenerg
(formare
profesional)
OPCOM
(operator piaa
angro de
energie i gaze)
Icemenerg
(cercetare
dezvoltare n
energie)
Teletrans
(telecomunicaii)
Smart
(mentenan
reele electrice)
n interiorul
perimetrului consolidrii financiare
n afara
perimetrului consolidrii financiare
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 24


Teletrans administreaz reeaua magistral de fibr optic a Transelectrica, cu
o lungime de aproximativ 5.000 km, ce acoper ntreg teritoriul Romniei.
Furnizeaz servicii de informatic de proces, n special pentru domeniul
energetic, precum i servicii de informatic managerial (consultan,
proiectare, implementare, mentenan, asisten tehnic i training, aplicaii
software, baze de date, echipamente de comunicaii, cablare structurat i
internet).
Teletrans a fost nfiinat n data de 4 decembrie 2002 i are ca principal obiect
de activitate asigurarea de servicii specifice de telecomunicaii i tehnologia
informaiei n reelele electrice de transport, fiind furnizorul de servicii specifice
de telecomunicaii i IT pentru Companie.

Icemenerg presteaz servicii n domeniul centralelor termoelectrice, staiilor i
reelelor electrice i are ca activitate principal activitatea de cercetare-
dezvoltare n tiine fizice i naturale i inginerie n domeniul proceselor i
echipamentelor pentru producerea, transportul, distribuia i utilizarea energiei
electrice i termice, inovare, studii, strategii de dezvoltare, activiti de
proiectare, urbanism, inginerie tehnologic i alte servicii tehnice, servicii de
cercetare i consultan.
Prin HG nr. 1065/ 2003 privind reorganizarea Transelectrica i a Icemenerg SA
prin fuziune prin absorbie, s-a aprobat reorganizarea Icemenerg ca filial a
Transelectrica, deinut integral de aceasta.
Prin HG nr. 185/ 2013 privind organizarea i funcionarea Ministerului Educaiei
Naionale, Icemenerg, alturi de alte institute naionale de cercetare i
dezvoltare, a fost trecut n coordonarea ministrului delegat pentru cercetare.
Pn la data emiterii prezentului raport, HG nr. 185/ 2013 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Educatiei Nationale nu a fost pus n aplicare.


OPCOM desfoar urmatoarele activiti principale: organizarea,
administrarea i supravegherea pieelor centralizate de energie electric i
administrarea i supravegherea pieei centralizate din sectorul gazelor naturale.
Transelectrica nu exercit control direct efectiv asupra mecanismelor
decizionale ale OPCOM, a crei administrare este condus potrivit
reglementrilor stabilite de ANRE. Potrivit celor menionate anterior, conform
OUG nr. 6/ 2014, OPCOM urmeaz s fie trecut n administrarea
Departamentul pentru Energie.
OPCOM a fost nfiinat n baza HG nr. 627/ 2000 privind reorganizarea
Companiei Naionale de Electricitate SA, ca filial al carei acionar unic este
Transelectrica.

Formenerg are drept activitate principal formarea profesional iniial i
continu a personalului din sectorul energetic i cu atribuii n domeniul
energetic din toate sectoarele economiei naionale, precum i a altor beneficiari.
Potrivit celor menionate anterior, Formenerg urmeaz s fie trecut n
subordinea direct a Departamentului pentru Energie.
Formenerg i-a nceput activitatea la data de 21 martie 2002, ca filial deinut
n proporie de 100% de Transelectrica.

Icemenerg-Service are ca obiect principal de activitate producia de aparate
pentru distribuia energiei electrice i comanda echipamentelor energetice.
Scopul su l reprezint conceperea, producerea, implementarea, repararea,
modernizarea i comercializarea de aparate pentru distribuia energiei electrice
i comanda echipamentelor energetice, echipamente, instalaii specializate,
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 25

produse pe baz de elastomeri i bunuri de consum, precum i asigurarea
serviciilor aferente de consultan, intermediere, asisten tehnic de
specialitate, lucrri de montaj i de punere n funciune, expertize i etalonri
metrologice, monitorizri ale mediului.
Icemenerg Service sa nfiinat ca urmare a reorganizrii n 2004 a unei alte
filiale Icemenerg.

Dintre filialele Companiei sunt incluse n perimetrul de consolidare financiar a Grupului doar societile
Smart, Teletrans i Icemenerg. Formenerg i Icemenerg-Service nu intr n consolidare deoarece,
conform legislaiei contabile aplicabile, volumul activitii acestora este considerat nesemnificativ pentru
scopul consolidrii, n timp ce OPCOM se supune regulilor ANRE i are o poziie independent n piaa
de energie, ca urmare Transelectrica nu are control asupra acesteia.
Transelectrica deine ponderea principal n veniturile, rezultatele, poziia financiar i fluxurile de
lichiditi la nivelul grupului. Cele trei filiale cuprinse n perimetrul consolidrii financiare au o contribuie
marginal n cifrele grupului. n Anexa nr. 4 sunt prezentate lista persoanelor afiliate Transelectrica


RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 26

TRANSELECTRICA N CIFRE
CHEIE
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 27

4 TRANSELECTRICA N CIFRE CHEIE
4.1. Poziie pe pieele financiare
4.1.1. Evoluie pre aciune

Transelectrica este inclus n indicii bursieri locali (BET, BET-XT, BET-NG, BET-C, ROTX) i n indicii
internaionali DowJones Wilshire Global Indexes (Dow Jones Wilshire Global Total Market Index SM;
Dow Jones Wilshire Romnia Index SM; Dow Jones Wilshire Electricity Index SM).
Preul aciunii Transelectrica a crescut cu 24,4% n anul 2013, n linie cu indicele BET (cele mai
tranzacionate zece Companii listate la Bursa de Valori Bucuresti), care a crescut cu 26,1%. Evoluia
aciunilor Transelectrica (TEL - simbol Transelectrica la BVB) a nregistrat o cretere superioar indicelui
sectorial BET-NG (Companiile din sectorului energetic i de utiliti), care a nregistrat doar o uoar
cretere pe parcursul anului de 6,1%.
Creterea preului aciunilor Companiei de 24,4% la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) s-a materializat n
a doua jumtate a anului, dup o prim jumtate n care aciunea Transelectrica a urmat direcia
principalilor indici bursieri, pe fondul unor rezultate financiare la 9 luni semnificativ mai bune dect cele
din anul precedent.
Capitalizarea bursier a Transelectrica la sfritul anului 2013 a fost de 1,15 mld. Lei.

TABEL 3 INFORMAII BURSIERE LA 31.12.2013
Aciuni
Valoare aciune la sfritul anului Lei 15,79
Valoare aciune la sfritul anului precedent Lei 12,69
Dividend pe aciune pltit (aferent 2012) Lei 0,404
Randament total
2
% 28%
Capitalizare bursier (31 dec) mil Lei 1.157
Date identificare actiuni: ISIN ROTSELACNOR9; Bloomberg TEL RO, Reuters ROTEL.BX

FIGURA 6 EVOLUIE PRE ACIUNE


2
Randament total = creterea valorii aciunii + dividendul pltit
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 28

4.1.2. Evoluie rating de credit

Perspectiva ratingului de credit a nregistrat o mbuntire comparativ cu 2012, fiind stabilizat de
Moodys Investor Service n februarie 2014 la Ba2 stabil
3
.
Pe parcursul anului 2012, ratingul Transelectrica a fost redus de Moodys Investors Service cu dou
trepte, de la Baa3 la Ba2. Reducerea s-a produs n urma a dou aciuni de rating succesive, fiecare
dintre cele doua aciuni de retrogradare a ratingului avnd la baz determinani specifici ce au condus la
retrogradari de cate o treapta n continuare.
Intrarea Hidrolectrica n insolventa n anul 2012 a determinat reevaluarea nivelului de suport
guvernamental, implicit conducnd la reducerea ratingului Transelectrica cu o treapta. Opinia ageniei de
rating privind anumite deficiente existente la nivelul mixului de finanare Transelectrica, coroborat cu
orizontul de lichiditate restrns, a determinat reducerea ratingului Transelectrica cu inc o treapt. Astfel,
cele dou aciuni de rating din anul 2012 au creat un ecart de dou trepte ntre ratingul suveran al
Romniei (Baa3) i ratingul Transelectrica (Ba2) dup o perioad extins de timp n care Transelectrica
s-a situat la nivelul ratingului suveran.
Aceste deficiene au fost adresate prin demararea n anul 2013 a procesului de restructurare a mixului de
finanare, prin aprobarea unui program multianual de finanare prin obligaiuni i testarea cu succes a
pieei de capital locale prin emisiunea inaugural de obligaiuni de la finalul anului.
Astfel, mbuntirea orizontului de lichiditate, extinderea vizibilitii surselor de finanare i diversificarea
canalelor de finanare au format baza mbuntirii perspectivei ratingului n februarie 2014. La momentul
emiterii prezentului raport, ratingul Transelectrica este inferior cu dou trepte ratingului suveran al
Romniei (reconfirmat de Moodys Investors Service la nceputul anului 2014 la nivelul Baa3 cu
perspectiva negativ).
TABEL 4 RATING DE CREDIT

2013 2014
Moodys Investors Service Ba2 negativ
Ba2 stabil

4.2. Performana operaional i financiar
4.2.1. Date selectate

TABEL 5 CIFRE CHEIE
2013 2012 2011
Energie transportat TWh 40,90 43,63 43,55
Pierderi n transport % 2,52 2,33 2,48
Energie nelivrata MWh 29,39 137,44 98,80
Timp mediu de ntrerupere min/an 0,33 1,53 1,14
Energie tarifat
4
TWh 51,85 53,93 56,06

Venituri operaionale mil lei 2.472 2.768 3.132

3
https://www.moodys.com/research/Moodys-affirms-Transelectrics-Ba2-rating-stable-outlook--PR_291982
4
Conform cadrului de reglementare aplicabil, baza tarifar (cantitatea de energie electric la care este aplicat tariful de transport)
este diferit de cantitatea de energie electric vehiculat n reeaua electric de transport. Baza tarifar este definit prin cantitatea
de energie electric extras din reelele electrice de interes public (reeaua de transport i reelele de distribuie), avnd astfel un
perimetru mai amplu dect cantitatea de energie vehiculat n reeaua de transport.
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 29

2013 2012 2011
EBITDA mil lei 584 398 473
EBIT mil lei 249 83 176
Profit net mil lei 201 34 110

Profit net pe aciune lei 2,74 0,47 1,50
Dividend alocat pe aciune lei 2,23
5
0,40 1,10
Randamentul dividendului % 14,1 3,2 6,3

RORA
6
% 9,5 3,0 6,0
ROE % 7,7 1,4 4,5
ROCE % 5,5 1,9 4,1

Capital mprumutat/ Capital propriu 0,45 0,47 0,47
Datorie financiar net/ Active fixe 0,16 0,23 0,23
Datorie financiar net/ EBITDA
7
X 0,99 2,16 1,78
EBIT
8
/ Cheltuiala cu dobnda X 9,34 2,64 4,92

Cifrele financiare prezentate n tabele, care utilizeaz unitatea milion lei, au la baz sumele din situaiile
financiare ataate care utilizeaz unitatea leu. n cazul existenei unor discrepante n cadrul tabelelor
care utilizeaz unitatea milion ntre valori, ntre valorile unor poziii i valorile poziiilor defalcate, cifrele
exacte sunt disponibile n situaiile financiare ataate.
Politica de dividend
Repartizarea profitului contabil al Companiei, rmas dup deducerea impozitului pe profit, se efectueaz
n conformitate cu urmtoarele:
OUG nr. 64/ 2001 privind repartizarea profitului la societile naionale, companiile naionale i
societile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
Bugetul de Venituri i Cheltuieli al Companiei, aprobat prin HGR nr. 250/ 2013 care prevede la
capitolul de repartizare pe destinaii a profitului contabil rmas dup deducerea impozitului pe profit
(bugetat) cuantumul de 85% pentru dividende cuvenite acionarilor, cota similar cu cea din anul
2012. Pentru anii 2011 si 2010, cota de repartizare a dividendelor a fost de 90%.
n tabelul urmtor este ilustrat repartizarea sub form de dividende a profitului contabil al Companiei pe
perioada 2011 - 2013:

5
Valoare propus
6 RORA (eng Return On Regulated Assets) = Randamentul activelor reglementate
Formula: EBIT/ valoarea contabil a activelor incluse n BAR

ROE (eng Return On Equity) = Randamentul capitalurilor proprii
Formula: Profit net/ capitaluri proprii

ROCE (eng Return On Capital Employed) = Randamentul capitalurilor angajate
Formula: EBIT x [1-rata de impozitare a profitului] / capitaluri proprii + capitaluri mprumutate

indicatorii sunt calculai pe baza soldurilor medii anuale ale activelor, capitalurilor proprii i capitalurilor angajate
7
Profit operaional nainte de amortizare
8 Profit operaional dup amortizare
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 30


TABEL 6 REPARTIZAREA PROFITULUI
Indicator 2013 2012 2011
Profit net mil lei 201,0 34,5 91,0
Dividend repartizat mil lei 163,3
9
29,6 80,6
Rata efectiv de distribuire % 81* 85 87
Dividend brut pe aciune lei 2,228 0,404 1,10
* Rata efectiv de distribuire ine cont i de sumele alocate ctre rezervele legale.
Transelectrica pltete dividende din profitul net aferent anului financiar precedent numai dup ce
situaiile financiare anuale sunt aprobate de ctre AGA.
Dividendele se pltesc acionarilor la valoarea net de impozit, n conformitate cu prevederile Codului
Fiscal al Romniei. Impozitul este reinut, declarat i pltit la bugetul statului, de ctre Transelectrica.
Transelectrica a sistat plata dividendelor cuvenite i neridicate aferente exerciiilor financiare 2006
2009, ca urmare a mplinirii termenului de prescripie n AGA i aprobarea nregistrrii acestora ca Alte
venituri.
4.2.2. Investiii, cheltuieli i obiective puneri n funciune
Principalele investiii iniiate de Transelectrica n anul 2013 sunt:
Retehnologizare RET:
Staia Bradu;
Staia 220/110 kV Cmpia Turzii;
nlocuirea echipamentului de 10 kV n staia Bucureti Sud;
nlocuirea autotransformatoarelor i a transformatoarelor n staii electrice;
Modernizarea staiei Suceava;
Modernizarea sistemului de control;
Protecie n staiile Veti, Tihu, Cluj Est, Munteni.
Integrare surse regenerabile:
Extinderea staiei de 400 kV Medgidia;
Extinderea staiei de 400 kV Cernavod;
Trecerea la 400 kV a liniilor electrice aeriene (LEA) 220 kV Brazi Vest-Teleajen-Stlpu.
Continuitate consum: Montare fibr optic pe LEA 220 kV Fundeni-Brazi Vest.
Interconexiune, 2 proiecte de interes comun (definite conform legislaiei UE):
Trecerea la 400 kV a Axului Porile de Fier Reia Timioara - Sclaz- Arad;
LEA 400 kV Reita Pancevo.

Reducerea cheltuielilor de investiii fa de bugetul aprobat pentru anul 2013 (197 milioane lei, fa de
330 milioane prognozate pentru total investiii proprii Companiei; aproximativ 60%) s-a datorat n special
finalizarii majoritatii licitatiilor la valori semnificativ reduse fata de valorile estimate. Acest fapt s-a datorat
unei rigori sporite in derularea programelor de achizitii, dar si scaderii preurilor principalelor echipamente
achizitionate de Transelectrica.9
Valoare propusa
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 31

TABEL 7 CHELTUIELI DE INVESTIII
Cheltuieli de investiii (mil lei)
10
2013 2012 2011
Retehnologizare RET 135 165 138
Integrare surse regenerabile 1 0 10
Cretere capacitate interconexiune 1 1 1
Protecie infrastructur critic 53 98 54
Continuitate consum/ evacuare producie 2 0 0
Alte investiii 4 0 84
TOTAL 197 265 288

In anul 2013 au fost puse n funciune obiective de investiii n valoare totala de 533 milioane lei din care
454 de milioane lei aferente proiectelor finanate din sursele proprii companiei.
Cele mai importante obiective de investiii puse n funciune n 2013, care nsumeaz aproximativ 359,5
milioane lei, sunt:
Retehnologizarea staiilor Lacu Sarat, Mintia i Brasov pentru o valoare totala de 206 milioane lei
Montarea unui Trafo de 250 MVA n staia Oradea Sud pentru o valoare de 1,4 milioane lei
Organizarea i funcionarea sistemului de teleconducere a instalaiilor RET pentru o valoare de 3,1
milioane lei
Linia de interconexiune Falciu Gotesti pentru o valoare de 2 milioane lei
Obiective privind infrastructura critic pentru o valoare de 147 milioane lei

Diferena pan la suma de 454 milioane o reprezint alte investiii de o mai mic anvergur.

TABEL 8 PUNERI N FUNCIUNE
Puneri n funciune (mil lei) 2013 2012 2011
Retehnologizare RET 243 49 168
Integrare surse regenerabile 0 0 0
Cretere capacitate interconexiune 0 0 0
Protecie infrastructur critic 147 53 65
Continuitate consum/ evacuare producie 2 22 0
Alte investiii 63 18 68
TOTAL 454 142 301

4.2.3. Configuraia reelei

Transportul energiei electrice se face prin Reeaua Electric de Transport (RET), de interes naional i
strategic. Aceasta realizeaz interconectarea ntre productori, reele de distribuie, sistemele
electroenergetice vecine, consumatori racordai direct la reea.
La sfritul anului 2013, elementele RET exploatate de Transelectrica au fost urmtoarele:

10 Valorile de mai sus nu includ lucrarile de racordare la RET a instalatiilor noilor utilizatori ai retelei (productorii i consumatori)
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 32

TABEL 9 CONFIGURAIA REELEI
Tensiunea (kV) Staii de transformare LEA fc. de
tensiune
constructiv (km)
Staii (nr.) Uniti de
transformare (nr.)
Putere nominal
(MVA)
750 1 2 1.250 155
400 38
2
20
30
500
400
250
4.707
220 42
2
81
1
400
200
100
3.859
110 -
2
7
26
1
33
9
63
40
25
20
16
10


37,998
Total 81 216 37.794 8.759

Schematic, elementele RET au fost dispuse pe teritoriul Romniei dupa cum se poate observa din figura
de mai jos.

FIGURA 7 CONFIGURAIA REELEI (HART)


Majoritatea liniilor electrice aeriene (LEA) i a staiilor electrice de transformare ce alctuiesc RET a fost
construit n anii 1960-1970, la nivelul tehnologic al acelor ani. n baza licenei de operator de transport i
sistem, Transelectrica deruleaz ample programe de investiii i mentenan, astfel nct sigurana n
funcionare a instalaiilor s fie asigurat.

La nivelul anului 2013, n medie, peste 50% din echipamentele primare au o vechime de pn la 12 ani
i beneficiaz de tehnologii moderne n ceea ce privete sistemele de izolaie, acionare, protecie,
monitorizare/ supraveghere etc. Transformatoarele de msur i descrctoarele sunt nlocuite n cea
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 33

mai mare msur n timp ce aproape jumtate din echipamentele primare cele mai importante
(ntreruptoarele i unitile de transformare de putere) au nc o vechime de peste 25 ani.

Calitatea serviciilor furnizate

Conform Standardului de performan pentru serviciile de transport i de sistem ale energiei electrice
aprobat cu ordinul ANRE 17/2007, se raporteaz informaiile referitoare la serviciul de transport:
gestionarea i exploatarea RET, continuitatea serviciului, cuantificate prin indicatorii de performan AIT
(Average Interruption Time) i indisponibilitatea medie n timp (total, accidental i planificat) la LEA i
trafo / AT.
Energia nelivrat consumatorilor ca urmare a incidentelor produse n RET n 2013 este de 29,39 MWh,
iar indicatorul AIT (Average Interruption Time) pentru anul 2013, calculat conform prevederilor
Standardului de performan pentru serviciile de transport i de sistem ale energiei electrice, este 0,33
min/an.
Informatiile care ilustreaz calitatea serviciilor i indicatorii de performan menionai sunt prezentai n
tabelul de mai jos.
TABLE 10 INDICATORI DE STANDARD AI SERVICIULUI DE TRANSPORT
Indicator 2013 2012 2011
Indisponibilitatea medie n timp a LEA i Trafo / AT

LEA INDLIN [ore/an] TOTALA 114,52 203,30 205,27
Neprogramat
(accidental)
11,44 24,72 14,98
Programat 103,08 178,58 190,29
Trafo / AT INDTRA [ore/an] TOTALA 171,58 190,35 252,06
Neprogramat
(accidental)
3,27 9,00 44,11
Programat 168,31 181,35 207,95
Numr de incidente 473 609 605
Energia nelivrat consumatorilor n urma incidentelor
produse n RET [MWh]
29,39 137,44 98,80
Numr de incidente nsoite de energie nelivrat 11 21 15
Timp mediu de ntrerupere [min/an] 0,33 1,53 1,14

Se constata ca n anul 2013 atat indisponibilitile accidentale ale LEA i Trafo/AT ct i energia nelivrat
consumatorilor (ENS) sunt substanial mai sczute fa de anul 2012, pe fondul reducerii numrului total
de incidente (473 n anul 2013 fa de 609 n anul 2012). Acest fapt se datoreaz prntre altele, nnoirii
parcului de echipamente primare i secundare prin lucrrile de investiii realizate n ultimii ani, aplicrii
unei strategii de mentenan bazat pe starea tehnic a echipamentelor, lucrrilor realizate n tehnologie
LST (lucru sub tensiune) etc.

RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 34

4.2.4. Date operaionale selectate

Balana energetic SEN

TABEL 11 BALANA ENERGETIC
TWh 2013 2012 2011

Producie net*
54,5 54,3 57,0

Import 2,7 4,6 2,9

Export 4,7 4,3 4,8

Consum net* 52,5 54,6 55,1


FIGURA 8 BALANTA ENERGETIC

*valorile nu includ consumul aferent serviiciilor proprii din centralele
de producere energie electric; valoarea consumului net include
pierderile din retelele de transport i distributie
Consum net*
Producie net*

Export

Import
Sursele totale de energie electric au nregistrat o tendint de scdere n ultimii ani.
Producia net de energie n 2013 s-a meninut la un nivel similar cu cel din anul 2012 dup o scdere
semnificativ inregistrat n 2012 fa de 2011.
Soldul schimburilor fizice transfrontaliere a fost de export n 2013 de cca. 2,0 TWh, fa de anul 2012
cnd Romnia a nregistrat un import de 0,3 TWh. Situaia a fost determinat n principal de urmatorii
factori: nivelul superior al hidraulicitii n 2013 vs. 2012 i o producie mai mare n centralele electrice
eoliene i fotovoltaice, rezultnd o cantitate mai mare de energie introdus n pia la preuri mai mici n
2013 vs. 2012).
Vrfurile de consum* nregistrate la nivelul sistemului electroenergetic naional
FIGURA 9 CONSUMUL MAXIM LUNAR NET

*valorile nu includ consumul aferent serviiciilor proprii din centralele de producere a energiei electrice
n anul 2013 consumul maxim orar net a fost nregistrat pe 14 ianuarie n intervalul orar 18:00-19:00. n
ultimii trei ani valorile consumului maxim s-au inregistrat n lunile ianuarie sau februarie, factorul
determinant fiind temperatura mediului ambiant.

57.0
55.1
54.3
54.6
54.5
52.5
2.9
4.8
4.6
4.3
2.7
4.7
25 35 45 55
TWh
201320122011
8
.
3
1
2

7
.
9
1
4

7
.
9
6
9

7
.
2
1
8

6
.
3
9
1

6
.
7
3
9

6
.
7
3
2

6
.
6
8
2

7
.
0
3
7

7
.
3
5
7

7
.
8
2
4

8
.
1
1
4

8
.
3
1
2

8
.
5
8
8

8
.
6
2
7

8
.
0
1
5

7
.
4
8
3

6
.
8
8
1

7
.
3
3
6

7
.
7
1
2

7
.
5
3
1

6
.
9
8
1

7
.
7
5
5

8
.
0
0
8

8
.
3
8
7

8
.
6
2
7

8
.
6
4
4

8
.
7
2
4

8
.
4
4
6

7
.
7
4
4

7
.
1
5
6

6
.
9
3
6

7
.
2
6
8

7
.
2
0
7

7
.
3
2
9

7
.
8
0
1

8
.
5
4
7

8
.
2
6
7

8
.
7
2
4

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct noi dec ian-dec
M
W
h
/

h

2013 2012 2011
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 35

Consumul mediu nregistrat la nivelul sistemului electroenergetic naional
FIGURA 10 CONSUM NET MEDIU

La nivel lunar consumul mediu net de energie electric din anul 2013 a nregistrat o tendin de scdere
fa de anul precedent.
Mixul de producie de energie electric
Odat cu creterea puterii instalate n centralele electrice eoliene, a crescut implicit i ponderea acestora
n mixul de producie, ajungndu-se n anul 2013 la peste 8% din totalul produciei.
De asemenea, se remarc o cretere a produciei pe hidrocarburi datorat n mare parte CCCC (centrala
pe condensaie n ciclu combinat) Petrom Brazi, ct i a produciei din centralele hidroelectrice (regimul
hidrologic a fost semnificativ mbuntit n anul 2013, comparativ cu anul anterior cnd, pe fondul
secetei prelungite, SC Hidroelectric SA a fost nevoit s activeze clauza de for major, care a dus la
diminuarea contractelor ctre furnizori).
Ca urmare a racordrii la Sistemul Electroenergetic Naional a centralelor electrice eoliene i a creterii
puterii instalate a acestora de pn la 2604 MW (la 31 decembrie 2013), n sistem au aparut variaii
importante de putere generata n centralele electrice eoliene cu viteze de cretere i scdere de pn la
1000 MW ntr-o ora, att n timpul zilei ct i n timpul nopii. Ca o consecin a creterii puterii electrice
instantanee generate de centralele electrice eoliene, apar situaii cnd exist necesitatea opririi unor
grupuri termoelectrice, scoaterea lor din pia conducnd implicit la indisponibilizarea BRS (banda de
reglaj secundar) oferite de acestea.

TABEL 12 MIXUL PRODUCIEI DE ENERGIE ELECTRIC NET
TWh 2013 2012 2011
Termo
11

23,6 28,6 30,1
Nuclar 10,7 10,5 10,8
Hidro 14,9 12,2 14,7
Regenerabile
12
5,3 3,0 1,4
Total 54,5 54,3 57,0

FIGURA 11 MIXUL PRODUCIEI
11
Hidrocarburi i crbune
12
Eolian, solar, biomas
6
.
7
1
2

6
.
6
1
5

6
.
2
6
9

5
.
8
5
1

5
.
3
9
9

5
.
5
5
6

5
.
6
2
6

5
.
5
5
9

5
.
4
2
4

5
.
9
7
6

6
.
1
3
3

6
.
5
5
9

5
.
9
7
1

6
.
7
0
2

7
.
1
6
3

6
.
3
8
6

5
.
8
9
3

5
.
8
1
1

5
.
8
2
5

6
.
1
4
0

5
.
8
6
8

5
.
6
2
8

5
.
9
4
5

6
.
4
5
9

6
.
5
7
5

6
.
1
9
7

6
.
8
2
3

7
.
1
0
9

6
.
6
2
0

6
.
0
3
6

5
.
8
5
1

5
.
7
9
4

5
.
8
3
7

5
.
8
2
4

5
.
9
3
5

6
.
1
2
2

6
.
7
6
5

6
.
5
7
5

6
.
2
6
9

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct noi dec ian-dec
M
W
h

/

h

2013 2012 2011
53%
53%
43%
19%
19%
20%
26%
22%
27%
2%
5%
10%
0% 25% 50% 75% 100%
2011
2012
2013
Termo Nuclear Hidro Regenerabile
TWh
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 36

Parcul naional de producie de energie electric
Puterea instalat n centralele ce utilizeaz ca surs primar crbunele a sczut progresiv ntre anii 2011
i 2013. Puterea instalat n centralele hidroelectrice a nregistrat o uoar cretere n intervalul analizat.
Tot o cretere a puterii instalate, dar semnificativ mai mare fa de anii precedeni, a fost nregistrat de
sursele regenerabile. Puterea instalat n centralele eoliene a atins, la data de 31.12.2013, 2.607 MW.
De asemenea, se remarc dezvoltarea centralelor fotovoltaice, de la 1 MW instalat n 2011 la 860 MW la
31.12.2013 precum i a centralelor ce utilizeaz biomas de la 26 MW instalai n anul 2011, la 96 MW la
finalul anului 2013.

TABEL 13 PUTERE INSTALAT (VALORI BRUTE)
MW 2013 2012 2011
Termo 12.079 12.454 12.610
Nuclear
1.413 1,413 1.413
Hidro 6.648 6.563 6.522
Regenerabile
3.563 2.008 1.167
Total
23,703 22.438 21.712


FIGURA 12 PUTERE INSTALAT 2013

Fluxuri transfrontaliere de energie electric
Evoluia schimburilor comerciale cu rile vecine este influenat, n principal, de evoluia preurilor pe
pieele de energie electric din Europa, dar i de disponibilitatea capacitilor de producie i de valoarea
capacitilor nete de schimb transfrontalier. n anul 2013 Romnia a nregistrat export net de energie
electric, ca urmare a scderii preului energiei electrice tranzacionate pe pieele angro din Romnia pe
fondul creterii produciei din centralele eoliene (introdus n pia la preuri minime) i a unui an cu
hidraulicitate revenit la niveluri normale. n anul 2012 Romnia a nregistrat import net de energie
electric, situaie determinat n principal de un regim meteorologic caracterizat de secet prelungit,
rezultnd o hidraulicitate sczut. Anul 2011 a fost unul de export net pe fondul unui an normal din punct
de vedere al hidraulicitii.

FIGURA 13 FLUXURI FIZICE
TRANSFRONTALIERE 2013

FIGURA 14 FLUXURI FIZICE
TRANSFRONTALIERE 2012

FIGURA 15 FLUXURI FIZICE
TRANSFRONTALIERE 2011

Export net: 1.9 TWh Import net: 0.2 TWh Export net: 2.0TWh


28%
Hidro
6%
Nuclear
11%
Eolian
51%
Termo
4%
Fotovoltaic
0%
Biomas
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
i
a
n

f
e
b

m
a
r

a
p
r

m
a
i

i
u
n

i
u
l

a
u
g

s
e
p

o
c
t

n
o
i

d
e
c

G
W
h

Import Export
Flux net
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
I
a
n

F
e
b

M
a
r

A
p
r

M
a
i

I
u
n

I
u
l

A
u
g

S
e
p

O
c
t

N
o
i

D
e
c

G
W
h

Import Export
Flux net
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
i
a
n

f
e
b

m
a
r

a
p
r

m
a
i

i
u
n

i
u
l

a
u
g

s
e
p

o
c
t

n
o
i

d
e
c

G
W
h

Import Export
Flux net
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 37

Evoluia consumului propriu tehnologic nregistrat n reeaua electric de transport
Evoluia consumului propriu tehnologic (CPT) n RET este influenat de mai muli factori, independeni
de activitatea Transelectrica precum: condiiile meteo, structura produciei vs. localizarea consumului,
fluxurile fizice de import/ export pe graniele SEN. Cele mai mici valori (raportate la energia intrat n
conturul retelei) se inregistreaza n anii secetoi (hidraulicitatea sczut determin o distribuie favorabil
a produciei, iar pierderile corona sunt reduse).

TABEL 14 EVOLUIE CPT 2011-2013

2013 2012 2011
Energie intrat n reea GWh 40.899 43.628 43.554
Pierderi GWh 1.032 1.018 1.081
CPT % 2,52 2,33 2,48

FIGURA 16 EVOLUTIE CPT 2011-2013

Factori care au determinat meninerea CPT(%) n 2013 la un nivel comparabil cu anul precedent
Fluxuri de putere nefavorabile creterea pierderilor Joule
Centrele de producie situate la distan de cele de consum
Producie mare n surse regenerabile, concentrat ntr-o zon puternic excedentar (S-E)
Tranzite transfrontaliere nefavorabile pe directia Nord-Sud
Conditii meteorologice nefavorabile pierderi corona (umiditate crescut, nivel precipitaii ridicat,
cea, chiciur)
Scderea consumului scderea volumului de energie vehiculat n RET crete componena
procentual a CPT determinat de pierderile de mers n gol (corona i pierderile n fier la unitile
mari de transformare, scade componenta determinat de pierderile n sarcin.

FIGURA 17 EVOLUI LUNAR A CPT N 2013

n a doua jumatate a anului, pierderile au sczut ca urmare a creterii produciei n centralele care
influeneaz pozitiv acest parametru, situate n zone deficitare: CTE Iernut (n primul semestru aceasta a
fost oprit), CCCC Petrom Brazi (n perioada martie-iunie a funcionat cu o producie mult mai mic dect
n rest), CTE Mintia (cu o cretere a produciei cu cca. 70 %), n toate centralele hidro cu lac de
acumulare i a sczut n centralele din zona Oltenia. n luna noiembrie, creterea CPT a fost favorizat
de conditiile meteorologice defavorabile, precipitatiile fiind cele care au determinat creterea pierderilor
corona.

4
3
,
5
5
4

4
3
,
6
2
8

4
0
,
8
9
9

2.48
2.33
2.52
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2011 2012 2013
G
W
h

Energie intrat n reea Pierderi n reea
3
.
8
1
5

3
.
4
2
2

3
.
4
6
8

2
.
8
9
4

3
.
0
2
7

3
.
1
5
2

3
.
3
2
9

3
.
3
5
3

3
.
3
0
2

3
.
6
1
8

3
.
6
4
1

3
.
8
7
8

2.69
2.72
2.78 2.78
2.84
2.70
2.08 2.08
2.39
2.34
2.60
2.34
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct noi dec
%

G
W
h

Energie intrat n reea Pierderi n reea
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 38

Perspective privind CPT
Cel mai probabil scenariu de evolutie a nivelului pierderilor n reeaua de transport evaluat pe baza
evolutiilor prognozate ale unora dintre factorii determinanti pentru acest parametru, este urmatorul:
Creterea puterii instalate n resurse regenerabile va avea ca efect creterea CPT n valoare
absolut ca urmare a transportului energiei eoliene, produs preponderent n sud-estul Romniei
(zona Dobrogea), ctre zonele deficitare din SEN i ctre liniile de interconexiune din nord-vestul
Romniei;
Creterea produciei din centralele fotovoltaice, instalate n reeaua de distribuie aproape de
consumatori, va determina scderea volumului de energie vehiculat prin reeaua de transport avand
ca efect creterea procentual a CPT (reducerea energiei vehiculate n reeaua de transport va
determina doar reducerea pierderilor determinate de sarcin, componenta de mers n gol pierderi
corona i pierderile de mers n gol de la unitile de transformare ramnnd relativ constant
indiferent de volumul vehiculat n reea);
Dezvoltarea pieei unice de energie la nivel european va determina fluxuri de energie suplimentare
prin SEN, care vor conduce n multe situaii la creterea CPT n RET (n special atunci cnd sunt
orientate dinspre sud spre nord i nord-vest).

Utilizarea capacitilor de interconexiune transfrontalier
Pe parcursul anului 2013, gradul de utilizare a capacitii de interconexiune pe granie s-a meninut la
sub 50% din capacitatea net de transfer si a nregistrat urmatoarele evoluii:
la nivelul exportului au fost nregistrate creteri pe graniele cu Bulgaria i Ungaria i o scdere pe
grania cu Serbia n timp ce la nivelul importului a fost nregistrat o cretere pe grania cu Serbia i
scderi pe graniele cu Bulgaria, Moldova i Ucraina.
n 2013 nivelul congestiilor comerciale, determinat de perioadele de timp n care solicitrile de alocare de
capacitate de transport pe liniile de interconexiune au depsit capacitatea disponibil i de nivelul
tensiunii competitive n orele de congestie, a fost redus fa de anul precedent. n consecin, veniturile
rezultate din alocarea capacitii de interconexiune transfrontalier au nregistrat n anul 2013 o scdere
de 53% fa de anul precedent.
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 39

TABEL 15 INTERCONEXIUNI TRANSFRONTALIERE
Grani Direcie
2011
[%]
2012
[%]
2013
[%]
Bulgaria
export 8.1 8.6 45.5
import 61.6 44.1 25.9
Moldova
export 0.0 0.0 0.0
import 35.0 44.9 7.4
Serbia
export 60.6 50.7 25.4
import 2.0 2.7 17.2
Ucraina
export 6.2 0.0 0.0
import 8.1 41.4 7.6
Ungaria
export 44.3 18.0 30.3
import 11.9 22.2 17.3
Valorile prezentate n tabel reprezint medii anuale calculate ca
medii aritmetice simple ale valorilor lunare medii


n anii 2011, 2012, 2013 nu s-a realizat export n
schema insul pasiv n Republica Moldova.
ncepand cu luna martie 2013, nu s-a mai
realizat importul din Republica Moldova n
schema insul pasiv n SEN.FIGURA 18 INTERCONEXIUNI TRANSFRONTALIERE


Procesul de integrare a pieelor naionale de energie electric, nceput la nivel regional ca etap
intermediar a formrii pieei interne unice la nivel european, va conduce la intensificarea tranzactiilor
transfrontaliere cu energie electrica. Astfel, se estimeaza ca nivelul curent de utilizare a capacitatii de
interconexiune transfrontaliera a Romaniei va creste odata cu cuplarea pietelor de energie in zona
central-estica a Europei (Cehia, Slovacia, Ungaria, Romania), finalizarea proiectului de cuplare fiind
estimata in trimestrul IV 2014.

4.2.5. Activitatea de cercetare i dezvoltare
Participarea Companiei ca membru n cadrul unor organizaii/asociaii cum ar fi Reeaua European a
Operatorilor de Transport i de Sistem pentru Energie Electric (ENTSO-E), CIGRE, asigur:
prin ENTSO-E: la nivelul tuturor structurilor de lucru (grupuri de lucru, grupuri regionale, comitete) un
cadru de informare i de creare a unui set de reguli pentru funcionarea Transelectrica n
conformitate cu politicile de la nivel European. Prin ENTSO-E se armonizeaz planul de dezvoltare
pan-european (TYNDP), baza de date de dezvoltare i operare interconectat a OTS-urilor
europene, elaborarea de standarde europene (cum ar fi codurile de reea i coduri de operare),
participarea n activitatea de cercetare necesar noilor tehnologii din activitatea OTS-urilor,
realizarea modelelor de pia, etc.
prin CIGRE: un cadru de cunoatere a soluiilor tehnice validate prin experiene internaionale i
informaii de ultim or despre tehnologii ce pot fi popularizate n interiorul Transelectrica. Din
participarea activ a reprezentanilor CIGRE n structurile CIGRE (grupuri de lucru, comitete de
studiu pe arii tematice din zona energiei electrice) se face o informare privind experiena i
implementarea de noi tipuri de echipamente i tehnologii, gsirea de soluii pentru meninerea n
0 50 100
export
import
export
import
export
import
export
import
export
import
B
u
l
g
a
r
i
a

M
o
l
d
o
v
a

S
e
r
b
i
a

U
c
r
a
i
n
a

U
n
g
a
r
i
a

2013
2012
2011
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 40

exploatare a echipamentelor existente n ideea implementrii n activitatea Transelectrica celor mai
bune practici pe plan internaional.
Participarea n aceste organizaii conduce i la creterea gradului de expertiz a specialitilor
Transelectrica n domeniul propriu de activitate.

n anul 2013 au fost achiziionate un numr de 17 studii i cercetri. La selectarea studiilor s-a inut
seama, cu prioritate de Codul tehnic al RET, Licenele acordate Companiei, reglementrile ANRE
precum i capitolele prevzute n Programul anual de studii i cercetri:

Structura Programul Anual de Studii i Cercetri (PASC) cuprinde:
studii privind strategii n domeniul energiei electrice;
studii privind reducerea CPT, congestiilor etc;
studii suport pentru Planul de perspectiv al Companiei;
studii privind surse regenerabile i implementarea smart grid;
studii privind evaluarea echipamentelor i tehnologiilor noi;
studii privind stimularea consumului eficient de energie electric.
Comparativ cu anul 2013, cnd cheltuielile nregistrate au fost de 1.283.246 lei, n 2014 fondurile
necesare pentru contractarea i realizarea Programului anual de studii i cercetri au fost bugetate la
suma de 4.126.000 lei. Fondurile totale necesare pentru Programul Anual de Studii i Cercetri pe anul
2014 reprezint circa 0,115 % din cifra de afaceri a Companiei din anul precedent.
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 41


REZULTATE FINANCIARE
SEPARATE 2013
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 42

5. REZULTATE FINANCIARE SEPARATE 2013

5.1. Contul separat de profit i pierdere
TABEL 16 CONTUL DE PROFIT I PIERDERE
Milioane Lei 2013 2012 2011 13/12 12/11
Volum tarifat de energie (TWh) 51,85 53,9 56,06 4%
ACTIVITI CU PROFIT PERMIS
Venituri operaionale 1.275 1.192 1.223 7% 2%
Transport 1.156 1.080 1.115
Servicii de sistem funcionale 64 64 65
Alte venituri 55 48 43
Costuri operaionale -682 -779 -788 12% 1%
Costuri de operare a sistemului -267 -311 -290
Mentenan i reparaii -108 -138 -184
Personal -172 -170 -156
Alte costuri -135 -160 -157
EBITDA 593 414 435 43% 5%
Amortizare -335 -315 -298
EBIT 258 99 137 161% 28%
ACTIVITI ZERO PROFIT
Venituri operationale 1.197 1.575 1.909 24% 17%
Servicii de sistem tehnologice 565 507 719
Piaa de echilibrare 632 1.068 1.189
Costuri operaionale -1.206 -1.591 -1.871 24% 15%
Servicii de sistem tehnologice -574 -523 -681
Piaa de echilibrare -632 -1.068 -1.189
EBIT -9 -16 38 42% -

TOATE ACTIVITILE (CU PROFIT
PERMIS i ZERO-PROFIT)
Venituri operaionale 2.472 2.768 3.132 11% 12%
Costuri operaionale -1.888 -2.370 -2.658 20% 11%
EBITDA 584 398 473 47% 16%
Amortizare -335 -315 -298
EBIT 249 83 176 200% 53%
Rezultat financiar -9 -36 -32
EBT 240 47 143 410% 67%
Impozit pe profit -39 -13 -33
Profit net 201 34 110 483% 69%
Profit net pe aciune 2,74 0,47 1,50 483% 69%RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 43

Veniturile din activiti operaionale
Activitile cu profit permis sunt reprezentate n principal de transportul energiei electrice i serviciile
de sistem funcionale. Cadrul de reglementare aplicabil celor dou activiti creaz premisele obinerii
unei rentabiliti financiare a capitalului investit n activele celor dou activiti, prin includerea n tarife a
unor componente destinate remunerarii finanatorilor calculate prin aplicarea unei rate reglementate de
rentabilitate la baza activelor reglementate.
Serviciile de sistem tehnologice sunt rezerve de putere achiziionate de Transelectrica de la
productorii pentru meninerea nivelului de siguran n functionare al SEN precum i a calitii energiei
transportate la parametri cerui de legislaia n vigoare. Transelectrica refactureaz ntreaga valoare a
serviciilor de sistem achiziionate de la productori (cu excepia componentei de energie activ pentru
acoperirea pierderilor n RET) ctre furnizorii de energie electric liceniai. Serviciile de sistem
tehnologice reprezint o activitate neutr din punct de vedere al diferenei ntre venituri i cheltuieli. n
cazul nregistrrii unor diferene ntre venituri i cheltuieli la nivel anual neutralitatea este restabilit pe
orizonturi de timp multianuale prin ajustri aplicate tarifului. Prin Ordinul ANRE 89/ 2013 s-a creat
posibiltatea reinerii unui procent de 20% din ctigul de eficien n cazul n care preurile de achiziie
obinute de Transelectrica de la furnizorii de servicii de sistem n regim concurenial sunt inferioare
preurilor estimate utilizate de ANRE n calculul tarifului reglementat prin care Transelectrica recupereaz
aceste costuri.
Piaa de echilibrare. Scopul pieei de echilibrare este de a permite echilibrarea balanei producie-
consum de energie electric n timp real, utiliznd resurse oferite ntr-un sistem concurenial. Echilibrarea
produciei cu consumul este asigurat de unitile dispecerizabile, n principal productorii de energie
electric. Piaa de echilibrare a fost introdus i a nceput s funcioneze n Romnia n iulie 2005.
Rolul Transelectrica n cadrul pieei de echilibrare este de administrare, respectiv pe baza procedurilor i
reglementarilor aprobate de ANRE, de aprobare a tuturor participanilor la piaa de echilibrare, colectare,
verificare, procesare a tuturor ofertelor i efectuarea procedurilor de decontare. Administrarea pieei de
echilibrare este o activitate neutr din punct de vedere al diferenei ntre venituri i cheltuieli.
FIGURA 19 VENITURI DIN ACTIVITI
OPERAIONALE 2013

FIGURA 20 VENITURI DIN ACTIVITI
OPERAIONALE 2012

FIGURA 21 VENITURI DIN ACTIVITI
OPERAIONALE 2011

Venituri din tariful de transport
In anul 2013 nivelul veniturilor obinute din tariful de transport, relativ la venitul reglementat stabilit de
ANRE, a fost influenat de diferenele ntre ipotezele utilizate n calculul tarifului de transport i valorile
efective, astfel:
diferena negativ semnificativ (cca. 3 TWh) ntre cantitatea estimat a fi facturat considerat
n calculul tarifului aprobat (54.81 TWh) i cantitatea facturat efectiv (51,85 TWh)
diferena pozitiv ntre tariful mediu realizat (21,75 lei/MWh) i tariful mediu aprobat (21,16
lei/MWh)
2.462
565
632
1.275
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Activiti cu
profit permis
Servicii de
sistem
tehnologice
(zero-profit)
Piaa de
echilibrare
(zero-profit)
Venituri
totale
2.768
507
1.068
1.192
Activiti cu
profit permis
Servicii de
sistem
tehnologice
(zero-profit)
Piaa de
echilibrare
(zero-profit)
Venituri totale
3.132 719
1.189
1.223
Activiti cu
profit permis
Servicii de
sistem
tehnologice
(zero-profit)
Piaa de
echilibrare
(zero-profit)
Venituri
totale
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 44

TABEL 17 VENITURI DIN TARIFUL DE TRANSPORT
Variabil Aprobat ANRE Efectiv realizat Impact valoric
Cantitate tarifat (TWh) 54,81 51,85 -63 milioane lei
Tarif mediu (lei/MWh) 21,16 21,75 +31 milioane lei
Efect cumulat -32 milioane

Diferena cantitativ a fost determinat n principal de scderea consumului de energie fa de nivelul
prognozat la data aprobrii tarifului precum i de reconfigurarea bazei tarifare la 1-august-2013, dat de
la care componenta de extragere din reele (T
L
) nu s-a mai aplicat la cantitatea exportat. Diferena
cantitativ menionat a generat un deficit de venit de cca. 63 milioane lei.
FIGURA 22 CANTITATEA DE ENERGIE TARIFABIL (PROGNOZAT VS. FACTURAT)

Deficitul de venit datorat diferenelor cantitative (aprobate versus efective) a fost compensat parial de
diferena pozitiv la nivelul tariful mediu efectiv facturat (21,75 lei/MWh) fa de tariful mediu aprobat
(21,16 lei/MWh). Aceast diferen a fost determinat de erorile de prognoz a traficului zonal de energie
n reele, respectiv de diferenele existente ntre volumele efectiv facturate i volumele estimate a fi
facturate pentru introducere/ extragere n/din reele n zonele tarifare definite conform reglementrilor
ANRE. Impactul diferenei dintre tariful mediu aprobat i tariful mediu efectiv facturat s-a constituit ntr-un
surplus de venit de 31 milioane lei.
FIGURA 23 TARIFUL MEDIU DE TRANSPORT (APROBAT VS. FACTURAT)

Efectul net asupra venitului din tariful de transport, generat de diferenele ntre valorile prognozate la
aprobarea tarifului i valorile efective (cantitate tarifat i tarif mediu), a fost un deficit de venit de cca. 32
milioane lei. Acest deficit a fost inclus n tariful aprobat pentru anul 2014 prin mecanismul de ajustare
anual.

51.846.188
54.810.000
20,000,000 40,000,000 60,000,000
Cantitate tarifat
efectiv
Cantitate tarifabil estimat
la aprobarea tarifului
MWh
21,75
21,16
10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00
Tarif mediu efectiv
Tarif mediu aprobat
lei/ MWh
- 3 TWh
63 mil lei
+ 0.59 lei/MWh
31 mil lei
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 45

FIGURA 24 EVOLUIA VENITURILOR OPERAIONALE 2011-2013

Graficul arat evoluia anual a veniturilor totale, evideniind diferena total defalcat pe componente
(activiti cu profit permis, servicii de sistem tehnologice, piaa de echilibrare)

Venituri din activitile cu profit permis
TABEL 18 VENITURI DIN ACTIVITI CU PROFIT PERMIS
milioane lei 2013 2012 2011 13/12 12/11
Venituri operaionale 1.275 1.192 1.223 7% 2%
Transport 1.156 1.080 1.115 7% 3%
Venituri din tariful de transport 1.128 1.025 1.056 10% 3%
Venituri din alocarea
capacitii de interconexiune
23 50 54 53% 7%
Venituri din energia reactiv 5 4 5 28% 20%
Venituri din Inter TSO
Compensation (ITC)
0 1 0 64%
363%
Servicii de sistem funcionale 64 64 65 0% 2%
Venituri din tariful de servicii
de sistem funcionale
59 58 60 2% 4%
Venituri cu schimburi
neplanificate pe PZU
5 6 5 19% 26%
Alte venituri 55 48 43 13% 13%
2013/
2012
Veniturile totale au nregistrat o cretere substanial (+7%) determinat n principal de
creterea semnificativ a tarifului mediu aprobat pentru serviciul de transport (12,7%) i a
tarifului mediu aprobat pentru serviciile de sistem funcionale (6,5%), cretere ce a
compensat reducerea cantitii de energie tarifat (-3,9%). Modificarea bazei tarifare
conform Ord. ANRE 54/ 2013 prin care componenta de extracie a tarifului de transport nu
a mai fost aplicat la cantitatea de energie exportat ncepnd cu 1 august 2013 a
contribuit la reducerea cantitii totale a energiei tarifate n 2013. n condiii comparabile
cu anul 2012, cantitatea de energie extras din reele n anul 2013 a fost 52,56 MWh (cu
1,4% mai mare dect cantitatea tarifat de 51,85 MWh).
Veniturile din alocarea capacitii de interconexiune transfrontalier au nregistrat o
scdere de 53% determinat de reducerea nivelului congestiilor comerciale pe fondul unui
trafic transfrontalier de energie electric (export, import, tranzit) marit fa de cel nregistrat
n anul precedent. Dei fluxurile comerciale (import + export + tranzit) au fost mai mari cu
25% n 2013 fa de 2012 (6,3 TWh fa de 5,0 TWh) veniturile s-au micorat datorit
reducerii congestiilor comerciale, alocarea capacitilor de interconexiune aducnd
venituri mai mici. Alte venituri conexe serviciului de transport (energie reactiv, tranzit
internaional) s-au meninut la niveluri apropiate cu cele nregistrate n anul precedent.
3.132
2.768
2.472
30
212
121
436
83
58
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2011 Activiti cu
profit permis
Servicii de
sistem
tehnologice
(zero-profit)
Piaa de
echilibrare
(zero-profit)
2012 Activiti cu
profit permis
Servicii de
sistem
tehnologice
(zero-profit)
Piaa de
echilibrare
(zero-profit)
2013
m
i
l

l
e
i

RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 46


FIGURA 25 VENITURI DIN ACTIVITI CU PROFIT PERMIS 2013

FIGURA 26 VENITURI DIN ACTIVITI CU PROFIT PERMIS 2012

FIGURA 27 VENITURI DIN ACTIVITI CU PROFIT PERMIS 2011Interconexiuni: activitatea de alocare a capacitii de interconexiune transfrontalier
Alte venituri conexe transportului: venituri din energia reactiv i venituri din tranzit internaional (mecanismul ITC)
SSF: servicii de sistem funcionale
1
,
1
5
6

1
,
2
2
1

1
,
2
7
5

23 5
59 5
55
1
,
1
2
8

0
200
400
600
800
1000
1200
1400
T
a
r
i
f

t
r
a
n
s
p
o
r
t

I
n
t
e
r
c
o
n
e
x
i
u
n
i

A
l
t
e

v
e
n
i
t
u
r
i


T
r
a
n
s
p
o
r
t

T
a
r
i
f

S
S
F

A
l
t
e

v
e
n
i
t
u
r
i


T
r
a
n
s
p
o
r
t

+


A
l
t
e

v
e
n
i
t
u
r
i

T
o
t
a
l

v
e
n
i
t
u
r
i

m
i
l

l
e
i

1
,
0
8
0

1
,
1
4
4

1
,
1
9
2

50 5
58 6
48
1
,
0
2
5

0
200
400
600
800
1000
1200
1400
T
a
r
i
f

t
r
a
n
s
p
o
r
t

I
n
t
e
r
c
o
n
e
x
i
u
n
i

A
l
t
e

v
e
n
i
t
u
r
i

c
o
n
e
x
e


T
r
a
n
s
p
o
r
t

T
a
r
i
f

S
S
F

A
l
t
e

v
e
n
i
t
u
r
i

c
o
n
e
x
e

S
S
F

T
r
a
n
s
p
o
r
t

+

S
S
F

A
l
t
e

v
e
n
i
t
u
r
i

T
o
t
a
l

v
e
n
i
t
u
r
i

m
i
l

l
e
i

1
,
1
1
5

1
,
1
8
0

1
,
2
2
3

54 5
60 5
43
1
,
0
5
6

0
200
400
600
800
1000
1200
1400
T
a
r
i
f

t
r
a
n
s
p
o
r
t

I
n
t
e
r
c
o
n
e
x
i
u
n
i

A
l
t
e

v
e
n
i
t
u
r
i

c
o
n
e
x
e


T
r
a
n
s
p
o
r
t

T
a
r
i
f

S
S
F

A
l
t
e

v
e
n
i
t
u
r
i

c
o
n
e
x
e

S
S
F

T
r
a
n
s
p
o
r
t

+

S
S
F

A
l
t
e

v
e
n
i
t
u
r
i

T
o
t
a
l

v
e
n
i
t
u
r
i

RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 47

Venituri din activitile zero-profit
TABEL 19 VENITURI DIN ACTIVITI ZERO-PROFIT
milioane Lei 2013 2012 2011 13/12 12/11
Venituri operaionale 1.197 1.575 1.909

24% 17%
Servicii de sistem
tehnologice
565 507 719

11% 30%
Piaa de echilibrare 632 1.068 1.189 41% 10%
2013/ 2012
Veniturile totale au nregistrat o scdere semnificativ determinat de reducerea
substanial a veniturilor din administrarea pieei de echilibrare, reducere superioar
creterii nregistrate la nivelul veniturilor din serviciile de sistem tehnologice,
conducnd la scderea cu 24% a veniturilor totale din activitile zero-profit.
Scderea masiv a veniturilor din administrarea pieei de echilibrare a avut la baz
doi factori: (i) revenirea Hidroelectric n piaa serviciilor de echilibrare (ieirea
Companiei din situaia de for major cauzat de seceta prelungit nregistrat n
2012) a determinat reducerea preului energiei de echilibrare, i (ii) reconfigurarea
unor PRE (pri responsabile cu echilibrarea) a permis prognoze i notificri mai
exacte de producie i consum.
Creterea veniturilor din serviciile de sistem tehnologice a fost determinat de
majorarea tarifului n dou etape, respectiv la 1 ianuarie 2013 (6,9%) i la 1 august
2013 (25,7%). Cea de-a doua majorare a tarifului a fost acordat pentru
compensarea efectul cumulat al:
(i) creterii costului de procurare a rezervelor de putere determinat de
deciziile emise de ANRE nr. 1096/ 2013 i nr 1097/ 2013, n conformitate
cu HG 138/ 2013, prin care a fost stabilit achiziia de rezerve de putere
de la productorii termo Complexul Energetic Oltenia i Complexul
Energetic Hunedoara
(ii) modificrii bazei tarifare ncepnd cu 1 august 2013 conform Ord. ANRE
54/ 2013 (tariful pentru servicii de sistem tehnologice nu se mai aplic la
cantitatea de energie exportat)
Gradul de nerecuperare a cheltuielilor cu serviciile de sistem tehnologice din tariful
pentru servicii de sistem tehnologice s-a redus in anul 2013 la -9 mil. lei (2012: - 16
mil. lei).
FIGURA 28 VENITURI DIN ACTIVITI
ZERO-PROFIT 2013

FIGURA 29 VENITURI DIN ACTIVITI
ZERO-PROFIT 2012

FIGURA 30 VENITURI DIN ACTIVITI
ZERO-PROFIT 20111.197
632
565
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Servicii de
sistem
tehnologice
Piaa de
echilibrare
Venituri
totale
m
i
l

l
e
i

1.575
1.068
507
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Servicii de
sistem
tehnologice
Piaa de
echilibrare
Venituri
totale
m
i
l

l
e
i

1.909
1.189
719
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Servicii de
sistem
tehnologice
Piaa de
echilibrare
Venituri
totale
m
i
l

l
e
i

RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 48

Costurile aferente activitilor operaionale
Dei energia electric achizitionata a nregistrat o scdere de 3,6%, n ansamblu, costurile privind
consumul de energie electric necesar acoperirii serviciilor interne n instalaiile Transelectrica i cele
aferente serviciului de distribuie, au crescut ca urmare a majorrii preului energiei electrice i a tarifelor
reglementate de ctre ANRE pentru distribuie.
Costuri aferente activitilor cu profit permis
TABEL 20 COSTURI AFERENTE ACTIVITILOR CU PROFIT PERMIS
Milioane Lei 2013 2012 2011 13/12 12/11
Costuri operaionale 682 779 788 12% 1%
Costuri de operare a sistemului 267 311 290 14% 7%
Cheltuieli privind consumul propriu tehnologic 222 252 252 12% 0%
Cheltuielile cu congestiile 3 6 1 51% 802%
Cheltuilei privind consumul de energie
electric n staiile RET
20 17 15 15% 13%
Cheltuieli privind serviciile de sistem
funcionale
14 22 13 35% 70%
Cheltuieli cu ITC (Inter TSO Compesation) 9 13 10 35% 33%
Mentenan i reparaii 108 138 184 22% 25%
Personal 171 170 156 1% 9%
Alte costuri 136 160 157 16% 2%
Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri 50 55 59 10% 6%
Alte cheltuieli (chirii, cheltuieli potale i
telecomunicaii, taxe etc)
85 104 98 18% 6%
Amortizare 335 315 298 6% 6%
Costuri operaionale inclusiv amortizare 1.017 1.094 1.085 7% 1%

FIGURA 31 COSTURI DIN ACTIVITI
CU PROFIT PERMIS 2013

FIGURA 32 COSTURI DIN ACTIVITI
CU PROFIT PERMIS 2012

FIGURA 33 COSTURI DIN ACTIVITI
CU PROFIT PERMIS 20111
.
0
1
7

46
108
171
136
335
222
0
200
400
600
800
1000
1200
C
P
T

A
l
t
e

c
o
s
t
u
r
i

c
u


R
e
p
a
r
a

i
i

i


P
e
r
s
o
n
a
l

A
l
t
e

c
o
s
t
u
r
i

A
m
o
r
t
i
z
a
r
e

C
o
s
t
u
r
i

n
a
i
n
t
e

d
e


m
i
l

l
e
i

1
.
0
8
5

39
184
156
157
298
252
0
200
400
600
800
1000
1200
C
P
T

A
l
t
e

c
o
s
t
u
r
i

c
u


R
e
p
a
r
a

i
i

i


P
e
r
s
o
n
a
l

A
l
t
e

c
o
s
t
u
r
i

A
m
o
r
t
i
z
a
r
e

C
o
s
t
u
r
i

n
a
i
n
t
e

d
e


m
i
l

l
e
i

1
.
0
9
4

59
138
170
160
315
252
0
200
400
600
800
1000
1200
C
P
T

A
l
t
e

c
o
s
t
u
r
i

c
u


R
e
p
a
r
a

i
i

i


P
e
r
s
o
n
a
l

A
l
t
e

c
o
s
t
u
r
i

A
m
o
r
t
i
z
a
r
e

C
o
s
t
u
r
i

n
a
i
n
t
e

d
e


m
i
l

l
e
i

RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 49

Consumul propriu tehnologic
TABEL 21 CPT
An Energie
intrat
n RET
[GWh]
Pierderi
[%]
Cost
total
[mil lei]
Piaa Mix de
procurare
cantitativ
Cost
unitar
mediu
[lei/MWh]
Mix de
procurare
valoric

Contracte la
termen
56% 229 79%

PZU
13
33% 162 5%
2013 40.899 2,52% 222 PE
14
11% 303 16%
Total 100% 215 100%

Contracte la
termen
72% 241 70%

PZU 13% 197 10%
2012 43.628 2,33% 252 PE 15% 324 20%
Total 100% 248 100%

Contracte la
termen
82% 224 59%

PZU 6% 194 25%
2011 43.554 2,48% 252 PE 13% 306 15%
Total 100% 233 100%

Costul total cu procurarea energiei electrice necesare acoperirii consumului propriu tehnologic a sczut
cu 12% n 2013 fa de 2012, dup o stagnare n 2012 fa de 2011. Determinantul reducerii costului
total n 2013 a fost scderea costului unitar mediu al tranzaciilor de achiziionare a energiei pe piee.
Din punct de vedere cantitativ, dei volumul de energie vehiculat n reea n 2013 a sczut cu 6% fa de
2012 cantitatea aferent pierderilor tehnologice a nregistrat o cretere uoar (de la 1018 GWh la 1032
GWh n mrime absolut, de la 2,33% n 2012 la 2,52% n 2013 raportat la energia intrat n reea) n
principal pe fondul intensificrii circulaiilor de putere generate din zona Dobrogea ctre zonele de
consum neacoperite de producia locala de energie electric.
Costurile medii la care Transelectrica a achiziionat energie pentru consumul propriu tehnologic au
nregistrat urmtoarele scderi n 2013 fa de 2012: Piaa Centralizata a Contractelor Bilaterale
(PCCB) la termen 5%, piaa spot PZU 18%, piaa de echilibrare (PE) 6%. n primul trimestru al anului
2012 Compania a cumprat energie pentru acoperirea consumului propriu tehnologic n regim
reglementat, la preuri mai mari de la furnizori stabilii de ANRE.
In 2013 mixul de achiziie a fost optimizat n corelare cu evoluia preurilor pe pieele de energie. Astfel,
ponderea energiei cumprate de pe piaa spot (PZU) n mixul de achiziie a fost majorat semnificativ,
decizia fiind determinat de anticiparea scderii accentuate a preurilor energiei pe piaa spot.13
Piaa pentru Ziua Urmatoare (Piaa spot)
14
Piaa de Echilibrare (Piaa de echilibrare n timp real a produciei i consumului)
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 50

FIGURA 34 MIXUL DE PROCURARE
N FUNCIE DE CANTITILE CUMPRATE DE PE PIEE

FIGURA 35 ENERGIA PROCURAT COST MEDIU
UNITAR VS. CANTITATE

Congestii
Congestiile (restriciile de reea) reprezint situaia de funcionare n care transportul energiei ntre dou
noduri sau zone de sistem conduce la nerespectarea parametrilor de siguran n funcionare a SEN,
fiind necesar abaterea de la programul de funcionare al unitilor de producere rezultat n urma
notificrilor fizice.
Gestionarea situaiilor de congestie se realizeaz prin modificarea topologiei reelei i n ultima instan
prin redispecerizarea produciei de energie electric. Redispecerizarea produciei are ca efect ieirea din
ordinea de merit rezultat n Piaa de Echilibrare costurile suplimentare fiind suportate de ctre
Transelectrica. Aceasta reprezint o msur utilizat de Transelectrica doar n situaii cerute de
meninerea siguranei n funcionare a sistemului de transport.
Cheltuielile cu congestiile au nregistrat o scdere n anul 2013 fa de anul 2012 datorit unei structuri
de producie favorabile n zonele deficitare n perioada retragerilor din exploatare i datorit unui
management eficient al congestiilor n Reeaua Electric de Transport (RET) din punct de vedere al
planificarii i programrii operaionale a retragerilor din exploatare.
Cheltuieli privind serviciile de sistem funcionale
Cheltuielile privind serviciile de sistem funcionale reprezint schimburile internaionale necontractate de
energie electric cu rile vecine i cheltuielile cu schimburile neplanificate pe piaa zilei urmtoare
(PZU).
Scderea cheltuielilor privind serviciile de sistem funcionale cu suma de 7,5 milioane lei, a fost
determinat de realizarea unor schimburi neplanificate mai mici fa de programul convenit, n sensul
exportului, generate de productorii de energie eolian. n 2012, centralele eoline au funcionat la
capacitate maxim, ntruct nu existau reguli de reducere a lor pe pia, acestea nefiind nscrise nc la
Piaa de Echilibrare din cauza lipsei reglementrilor. Prin Ordinul ANRE nr. 33/ 30.08.2012, cu
aplicabilitate din noiembrie 2012, aceast problem a fost reglementat.
Mentenan i reparaii
Avnd n vedere obiectivul financiar urmrit al CNTEE Transelectrica SA (reducerea volatilitii
performanei financiare pe baza asigurrii surselor de finanare necesare activitii operationale i
derulrii programelor de investiii pentru modernizarea, retehnologizarea i dezvoltarea RET) n anul
2013 s-au redus cheltuielile cu lucrrile de mentenan cu 21,7% (de la 138 mil lei n 2012 la 108 mil lei),
n paralel cu accelerarea cheltuielilor de investiii.
Mentenan Staii i TRAFO
Au fost actualizate documentaiile pentru cteva din lucrrile aferente proiectului staii electrice:
Reparaie capital i modernizare staie electric de transformare 220/ 110/ 20kV Arefu, Reparaie
capital i modernizare staie electric de transformare 220/110/20kV Raureni, Reparaie capital i
82%
72%
56%
6%
13%
33%
13%
15%
11%
0% 25% 50% 75% 100%
2011
2012
2013
PCCB PZU PE
233
248
215
1.081
1.018
1.032
0 200 400 600 800 1,000 1,200
0 50 100 150 200 250 300
2011
2012
2013
GWh
lei/ MWh
Cost mediu unitar Pierderi fizice
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 51

modernizare statia 220/110 kV Dumbrava, Mentenan Major Staia 400/110/10 kV Cluj Est. n 2014 va
fi organizat licitarea etapei de execuie a acestor lucrri.
n cadrul proiectului TRAFO, au fost derulate lucrrile de reparaie capital la unitile de transformare
din staiile Munteni (Trafo 2 16 MVA) i Focani Vest (Trafo 1 25 MVA), urmnd s fie recepionate n
anul 2014 (trimestrul II).
Mentenan LEA
n cursul anului 2013 au fost efectuate lucrri de mentenan pe LEA 220 kV d.c. Porile de Fier - Cetate,
Calafat, LEA 400 kV Brazi Vest-Domneti, borna 10, LEA 400kV Pelicanu Cernavod, LEA 400kV
Gura Ialomiei - Cernavod circ 2, LEA 400 kV Isaccea Dobrudja, LEA 400 kV Isaccea - Tulcea Vest,
LEA 400 kV Gura Ialomiei - CNE1, LEA 400 kV Lacu Srat - Gura Ialomiei.
Prin lucrrile efectuate au fost eliminate neconformitile constatate pe aceste LEA (elemente
constructive sustrase sau cu parametrii n afara specificaiilor din normative) sau au fost remediate
problemele care puneau n pericol stabilitatea stlpilor (LEA 400 kV Brazi Vest-Domneti, borna 10).
Cheltuieli cu personalul
Cheltuielile cu personalul, comparativ cu anul 2012, au nregistrat o cretere minor de 1,2%, valoarea
aflat sub inflaia medie anual, ceea ce a condus la o cheltuial medie cu personalul de 79,1 mii lei/an,
n cretere cu 2% fa de anul anterior.
Rezultatul financiar
FIGURA 36 REZULTATUL FINANCIAR
2013

FIGURA 37 REZULTATUL FINANCIAR
2012

FIGURA 38 REZULTATUL FINANCIAR
2011

Cheltuieli cu dobnzile
Scderea cheltuielilor cu dobnzile a fost determinat de:
reducerea volumului mediu al datoriilor purttoare de dobnd prin efectuarea plilor de principal,
conform planurilor de rambursare convenite cu bncile creditoare i
tendina de scdere a indicelui interbancar Euribor la ase luni.
Diferene de curs valutar
Evoluia pierderii nete din diferene de curs valutar a fost determinat n principal de evoluia cursului de
schimb valutar al monedei naionale fa de monedele strine n care Transelectrica a contractat
mprumuturi bancare pentru finanarea programelor de investiii.
240
27
2
19
249
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
E
B
I
T

C
o
s
t

d
o
b

n
d


D
i
f
e
r
e
n

e

c
u
r
s

v
a
l
u
t
a
r

V
e
n
i
t
u
r
i

f
i
n
a
n
c
i
a
r
e

E
B
T

m
i
l

l
e
i

47
31
20
16
83
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
E
B
I
T

C
o
s
t

d
o
b

n
d


D
i
f
e
r
e
n

e

c
u
r
s

v
a
l
u
t
a
r

V
e
n
i
t
u
r
i

f
i
n
a
n
c
i
a
r
e

E
B
T

m
i
l

l
e
i

143
36
14
17
176
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
E
B
I
T

C
o
s
t

d
o
b

n
d


D
i
f
e
r
e
n

e

c
u
r
s

v
a
l
u
t
a
r

V
e
n
i
t
u
r
i

f
i
n
a
n
c
i
a
r
e

E
B
T

m
i
l

l
e
i

RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 52

TABEL 22 EVOLUIE DIFERENE DE CURS VALUTAR
Lei 31-Dec-13 31-Dec-12 31-Dec-11 13/12 12/11
1 EUR 4,4847 4,4287 4,3197 1% 3%
1 USD 3,2551 3,3575 3,3393 3% 1%
100 JPY 3,0997 3,8994 4,3178 21% 10%

Reducerea soldului mprumuturilor n moned strin a fost un factor suplimentar care a contribuit la
reducerea semnificativ a pierderii nete din diferene de curs valutar nregistrat n 2013. Ponderea
mprumuturilor n moned strin a sczut la 80% (31 dec 2013) de la 96% (31 dec 2012), reducnd
expunerea rezultatelor Companiei la volatilitatea cursului valutar.
Venituri financiare
Veniturile financiare sunt reprezentate de dobnzile la plasamentele n bnci i dividendele de la filialele
Companiei.
FIGURA 39 EVOLUIA REZULTATULUI FINANCIAR 2011-2013


-32
-36
-9
-6
-1
+4
+5
+18
+4
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
Rezultat
2011
Dobnzi Diferene
curs valutar
Venituri
financiare
Rezultat
2012
Dobnzi Diferene
curs valutar
Venituri
financiare
Rezultat
2013
m
i
l

l
e
i

RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 53

Sinteza rezultatelor de la profitul operaional nainte de amortizare (EBITDA) la profitul brut
(EBT)
FIGURA 40 SINTEZA REZULTATELOR
2013

FIGURA 41 SINTEZA REZULTATELOR
2012

FIGURA 42 SINTEZA REZULTATELOR
2011


TABLE 23 PROFITABILITATE
Profitabilitate 2013 2012 2011
Marje
15

EBITDA 46,5% 34,7% 35,6%
EBIT 20,3% 8,3% 11,2%
EBT 16,4% 4,0% 6,4%


Rentabilitate
16

RORA (EBIT/ Active fixe) 9,5% 3,0% 6,0%
ROE (Profit net/ Capital propriu) 7,7% 1,4% 4,5%
ROCE (NOPAT
17
/ Capital angajat) 5,5% 1,9% 4,1%


Indicatori pe aciune
Profit net pe aciune (lei) 2,741 0,470 1,500
Dividend pe aciune (lei) 2,228* 0,404 1,100

Comentariu de sintez
Anul 2013 a marcat o cretere semnificativ a profitabilitii operaionale (EBITDA 47%, de la 398
milioane lei n 2012 la 584 milioane lei).
Factorii care au determinat aceast mbuntire au fost:

15 Marjele sunt calculate exclusiv pe baza rezultatelor i veniturilor din activitile cu profit permis (prin eliminarea influentei
activitilor zero-profit)
16 Indicatorii de rentabilitate sunt calculai pe baza soldurilor de sfrit de an ale activelor fixe i capitalurilor proprii i angajate
17 NOPAT = EBIT x (1 - cota de impozitare a profitului)
258 249 240
335
9
9
593
0
100
200
300
400
500
600
E
B
I
T
D
A

n
a
i
n
t
e

d
e

z
e
r
o
-
p
r
o
f
i
t

A
m
o
r
t
i
z
a
r
e

E
B
I
T

n
a
i
n
t
e

d
e

z
e
r
o
-
p
r
o
f
i
t

A
c
t
i
v
i
t

i

z
e
r
o
-
p
r
o
f
i
t

E
B
I
T

R
e
z
u
l
t
a
t

f
i
n
a
n
c
i
a
r

E
B
T

m
i
l

l
e
i

99
83
47
315
16
36
414
0
100
200
300
400
500
600
E
B
I
T
D
A

n
a
i
n
t
e

d
e

z
e
r
o
-
p
r
o
f
i
t

A
m
o
r
t
i
z
a
r
e

E
B
I
T

n
a
i
n
t
e

d
e

z
e
r
o
-
p
r
o
f
i
t

A
c
t
i
v
i
t

i

z
e
r
o
-
p
r
o
f
i
t

E
B
I
T

R
e
z
u
l
t
a
t

f
i
n
a
n
c
i
a
r

E
B
T

m
i
l

l
e
i

137
176
143
298
32
38
435
0
100
200
300
400
500
600
E
B
I
T
D
A

n
a
i
n
t
e

d
e

z
e
r
o
-
p
r
o
f
i
t

A
m
o
r
t
i
z
a
r
e

E
B
I
T

n
a
i
n
t
e

d
e

z
e
r
o
-
p
r
o
f
i
t

A
c
t
i
v
i
t

i

z
e
r
o
-
p
r
o
f
i
t

E
B
I
T

R
e
z
u
l
t
a
t

f
i
n
a
n
c
i
a
r

E
B
T

m
i
l

l
e
i

RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 54

Creterea veniturilor operaionale aferente activitilor cu profit permis, susinut de creterea
subsantial a tarifelor reglementate aprobate de ANRE (+12,7% pentru serviciul de transport i
+6,5% pentru serviciul de sistem funcional) ce a compensat att reducerea volumului tarifat de
energie (-3,9%) ct i diminuarea veniturilor obinute din alocarea capacitii de interconexiune.
Reducerea costurilor operationale (-12% excluznd amortizarea, -7% ncluznd amortizarea),
cele mai importante reduceri fiind nregistrate la procurarea energiei pentru acoperirea CPT (-
12%), ntreinere i reparaii reea (-22%), alte cheltuieli de exploatare n special serviciile
executate de teri (-18%); cheltuiala cu amortizarea a crescut cu 6% determinata de valoarea
importanta a echipamentelor puse n funciune.
Astfel, EBITDA din activiti cu profit permis a crescut cu 43%, de la 414 milioane lei la 593 milioane
lei.
Suplimentar, pierderea din activitile zero-profit generat de serviciile de sistem tehnologice, a fost
ameliorata n 2013 fata de 2012 (-9 milioane lei de la -16 milioane lei).
Pierderea financiar a fost diminuat (de la -36 milioane lei la -9 milioane lei).
Factorii care au determinat aceasta evolutie au fost:
Reducerea pierderii din diferene de curs valutar, determinata de efectul combinat al
deprecierii mai putin abrupte a Leului fata de Euro, pe de o parte, i reducerea expunerii valutare
la nivelul datoriei financiare a companiei prin rambursarile ratelor scadente la creditele n
moneda straina, pe de alta parte.
Reducerea cheltuielilor cu dobnzile, determinata de reducerea volumului mediu al creditelor
pe parcursul anului 2013 prin rambursarea ratelor scadente la credite, pe de o parte, i de
scderea indicelui interbancar Euribor n funcie de care sunt calculate dobanzile pentru o parte
importana a imprumuturilor, pe de alta parte.
Astfel, EBT a crescut de cca. 5 ori, de la 47 milioane lei la 240 milioane lei. Creterea a fost sustinuta n
primul rand de imbunaatirea substantiala a profitului operational, o contribuie secundara avand
diminuarea pierderii financiare.
Indicatorii de randament au nregistrat creteri importante impulsionate de rezultatele operaionale
mbuntite substanial.
FIGURA 43 INDICATORI DE RANDAMENT

Indicatorii pe aciune au nregistrat o cretere semnificativ dup valorile modeste din anul 2012.

1.50
0.47
2.74
1.10
0.40
2.23
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
2011 2012 2013
l
e
i

Profit net pe aciune Dividend pe aciune
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 55

5.2. Bilant poziia financiar
TABEL 24 BILANT
Milioane Lei 2013 2012 2011 13/12 12/11
Active imobilizate
Imobilizri corporale 3,573 3,683 3,552 3% 4%
Imobilizri necorporale 45 51 51 11% 1%
Imobilizri financiare 52 52 52 0% 0%
Total 3,671 3,787 3,656 3% 4%
Active circulante
Stocuri 37 40 42 8% 4%
Clieni i conturi asimilate 844 823 1,171 3% 30%
Numerar i echivalente de numerar 601 295 305 103% 3%
Impozit pe profit de recuperat 0 0 7
Total 1,482 1,158 1,525 28% 24%
ACTIVE TOTALE 5,153 4,945 5,181 4% 5%
Datorii pe termen lung
mprumuturi 951 955 943 3% 1%
Alte datorii 596 603 414 1% 46%
Total 1,547 1,558 1,358 1% 15%
Datorii pe termen scurt
mprumuturi 226 199 202 2% 2%
Alte datorii 766 758 1,196 1% 37%
Total 992 957 1,399 0% 32%
Datorii totale 2,539 2,514 2,757 1% 9%
Capitaluri proprii 2,614 2,431 2,424 8% 0%
CAPITALURI PROPRII i DATORII 5,153 4,945 5,181 4% 5%

Active
Activele imobilizate au nregistrat o scdere uoar n 2013 pe fondul volumului redus de investiii,
inferior amortizrii anuale a activelor fixe.
Activele circulante au nregistrat o cretere semnificativ n 2013 la nivelul numerarului, determinat de
mbuntirea substanial a fluxului de numerar din activitile operaionale i de infuzia de lichiditi de
la finalul anului din vnzarea emisiunii de obligaiuni.
Datorii i capitaluri proprii
Datoriile pe termen lung au nregistrat o uoar scdere n 2013. Rambursrile ratelor scadente au fost
compensate de emisiunea de obligaiuni de la finalul anului. Pe de alta parte, la 31 decembrie 2013,
Compania a reclasificat poriunea pe termen lung a mprumutului BEI 20864 n valoare de 32.683.839 din
cadrul datoriilor pe termen lung n datorii curente, reducnd astfel soldul de la finalul anului.
Reclasificarea a aparut ca urmare a neconformarii cu nivelul solicitat printr-un covenant bancar.
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 56

Datoriile pe termen scurt au nregistrat o cretere uoar n 2013 determinat de reclasificarea
menionat mai sus.
Capitalurile proprii au nregistrat o cretere n 2013 determinat n principal de profitul semnificativ al
exerciiului financiar, creditat n rezultatul reportat.
Procesul de restructurare a mixului de finanare efectul asupra poziiei datoriei financiare
Anul 2013 a marcat elaborarea unui plan articulat de restructurare a datoriilor financiare conform
orientrii cadru stabilite prin planul de administrare pentru perioada 2014-2017. n cadrul acestui demers
a fost aprobat un program de finanare prin obligaiuni, plafonat la o valoare cumulat de 900 milioane lei
pentru perioada 2014-2017. De asemenea, n anul 2013 Transelectrica a executat prima tranzactie
major de finanare pe piaa de capital prin instrumente de credit (emisiunea de obligaiuni negarantate
de 200 milioane lei la dobnd fix cu maturitate cinci ani).
Introducerea obligaiunilor n mixul de finanare a indus efecte benefice care vor fi valorificate inclusiv pe
termen mediu i lung, diversificnd opiunile de finanare i reducnd astfel riscul restricionrii creditrii
pe canalele tradiionale (de exemplu prin atingerea alocarilor maxime de credit n cazul bncilor de
relaie).
Poziia confortabil de lichiditate, mixul de finanare diversificat i vizibilitatea crescut a surselor de
finanare pe termen mediu au constituit suportul principal al stabilizrii perspectivei ratingului de credit al
Companiei de agenia Moodys Investors Service (de la Ba2 negativ la Ba2 stabil).
Totodat, flexibilitatea n utilizarea fondurilor atrase prin obligaiuni permite o restructurare dinamic a
datoriei financiare n funcie de evoluia anticipat a ratelor de dobnd i a cursului valutar.
Efectele emisiunii de obligaiuni asupra structurii datoriei financiare

Diversificarea surselor de finanare
Introducerea obligaiunilor n structura canalelor de
finanare reduce riscul de finanare determinat de
posibilitatea restricionrii creditrii pe canalele
bancare tradiionale (atingerea alocrilor maxime
de credit de catre bancile cheie de relaie)
FIGURA 44 INSTRUMENT


Reducerea expunerii la riscul valutar
Atragerea finanrii n lei atenueaz discrepana
existent ntre moneda de finanare i moneda
operaionala dominant a Companiei (currency
mismatch), mbuntind predictibilitatea costurilor
financiare i reducnd astfel riscul erodarii
rezultatelor i fluxurilor de numerar operaionale pe
fondul unor evoluii nefavorabile pe piaa valutar.
Emisiunea de obligaiuni din dec-2013 a contribuit
la creterea ponderii monedei operaionale n
structura datoriilor financiare de la 4% la finalul
anului 2012 la 20% la finalul anului 2013

FIGURA 45 MONEDA
17%
45%
38%
55% 45%
0%
25%
50%
75%
100%
2012 2013
BEI, BERD, BIRD
Bnci
Obligaiuni
4%
20%
96% 80%
0%
25%
50%
75%
100%
2012 2013
Monede strine
Leu
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 57Reducerea expunerii la riscul ratei dobanzii
Atragerea finanrii la rate fixe de doband
mbunteste predictibilitatea costurilor financiare,
reducnd expunerea rezultatelor i fluxurilor de
numerar operaionale la riscul unor evoluii
nefavorabile pe pietele interbancare.
Emisiunea de obligaiuni din dec-2013 a contribuit
la creterea ponderii ratelor fixe de doband n
structura datoriilor financiare de la 36% la finalul
anului 2012 la 47% la finalul anului 2013
FIGURA 46 RATA DOBANZIICreterea maturitatii medii
Atragerea de finanri cu durate extinse de
rambursare reduce presiunea pe termen scurt
asupra lichiditilor i diminueaz riscul de
refinanare asociat.
Creterea maturitii medii contribuie la echilibrarea
profilului de rambursare cu capacitatea activelor
Companiei de a genera venituri


FIGURE 47 MATURITATE MEDIE
18
(ANI)18
Maturitatea medie este calculat ca durat medie de rambursare a mprumuturilor (medie a duratelor pn la data de rambursare pentru fiecare
plat de principal conform planurilor de rambursare convenite cu creditorii)
27%
42%
73%
58%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2012 2013
Variabil
Fix
3.3
5.0
3.6
0 2 4 6
Bnci
Obligaiuni
Total
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 58

5.3. Fluxul de numerar
TABLE 25 FLUXUL DE NUMERAR
milioane Lei 2013 2012 2011 13/12 12/11
Activitatea operationala
Flux de numerar naintea modificarilor
capitalului circulant 599 429 489 39% 12%
Modificari ale capitalului circulant 15 69 110 79% 37%
Dobnzi i impozite platite -69 -44 -63 56% 30%
Numerar net din activitatea
operaional 544 455 536 20% 15%
Activitatea de investiii
Achizitii de imobilizari corporale i
necorporale -251 -393 -357 36% 10%
ncasari din activitatea de investiii 19 16 20 20% 20%
Numerar net din activitatea de investiii -232 -377 -337 39% 12%
Activitatea de finanare
Trageri din imprumuturi 11 190 135 94% 41%
ncasri din emisiunea de obligaiuni 200 0 0 - -
Rambursri mprumuturi -189 -197 -165 4% 20%
Dividende pltite -30 -80 -8 63% 843%
Numerar net din activitatea de
finanare -8 -87 -38 91% 130%

Creterea net a numerarului i
echivalentelor
305 -9 162 3388% 106%

Numerar i echivalente de numerar la 1
ianuarie
295 305 143 3% 113%

Numerar i echivalente de numerar la
sfaritul anului
601 295 305 103% 3%RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 59


Creterea semnificativ a numerarului a fost determinat de fluxul substanial de lichiditi generat n
activitile operaionale - susinut de tarifele majorate care au compensat scderea volumului tarifat i de
reducerea costurilor operaionale - i de volumul redus de investiii.


Scderea uoar a numerarului a fost determinat de contracia fluxului de lichiditi generat n
activitile operaionale pe fondul reducerii volumului tarifat n condiiile meninerii tarifelor la nivelul
anului precedent i de volumul uor mrit de investiii


Creterea numerarului a fost determinat de fluxul semnificativ de lichiditi generat n activitile
operaionale susinut de creterea volumului tarifat i de creterea tarifelor


295
544
-232
-8
601
305
455
-377
-87
295
536
143
-337
-38
305
FIGURA 48 FLUX DE NUMERAR 2013
FIGURA 49 FLUX DE NUMERAR 2012
FIGURA 50 FLUX DE NUMERAR 2011
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 60EVENIMENTE SEMNIFICATIVE
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 61

6. EVENIMENTE SEMNIFICATIVE

6.1. Romnia n context european
6.1.1. Proiecte de interes comun

Romnia parte a coridorului european prioritar Nord-Sud electricitate
Romnia face parte din coridorul prioritar nr. 3 privind energia electric: Interconexiuni nord-sud
privind energia electric din Europa Central i din Europa de Sud-Est (en. NSI East Electricity):
interconexiuni i linii interne n direciile nord-sud i est-vest pentru finalizarea pieei interne i pentru
integrarea produciei provenite din surse regenerabile. Statele membre implicate: Bulgaria, Republica
Ceh, Germania, Grecia, Croaia
19
, Italia, Cipru, Ungaria, Austria, Polonia, Romnia, Slovenia, Slovacia.

Proiecte de interes comun la nivel european
Regulamentul (UE) nr. 347/ 2013 faciliteaz implementarea prompt a proiectelor de interes comun, prin
fluidizarea, coordonarea mai ndeaproape i accelerarea procedurilor de autorizare i prin mbuntirea
participrii publicului; prevede norme i linii directoare privind alocarea transfrontalier a costurilor i
stimulente legate de risc pentru proiectele de interes comun; stabilete condiiile de eligibilitate pentru
proiectele de interes comun care vor beneficia de asisten financiar din partea UE.

Proiectele de interes comun incluse pe lista UE n care Transelectrica este implicat
FIGURA 51 PROIECTE DE INTERES COMUN

Coridorul european prioritar Nord-Sud
privind energia electric din Europa Central i din Europa de
Sud-Est
(NSI East Electricity)
Grupul de proiecte Romnia-Serbia
Linia de interconexiune Resita (Romnia) Pancevo
(Serbia)
Linia interna Porile de Fier Reia
Linia interna Reita - Timioara
Linia interna Timioara - Arad

Grupul de proiecte Romnia-Bulgaria
Linia interna Cernavod - Stlpu
Linia interna Gutina - Smrdan
Linia interna Gdlin - Suceava
Proiectele sunt prevazute n Regulamentul delegat (UE) nr.
1391/ 201319
n funcie de data aderrii Croaiei
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 62


TABEL 26 FACILITI INTRODUSE PENTRU PROIECTELE DE INTERES COMUN, LA NIVEL NAIONAL
Fluidizarea procesului de
eliberare a avizelor/
autorizatiilor la nivel naional
Departamentul pentru Energie a fost desemnat, n baza
Memorandumului aprobat n edinta de Guvern din 30 octombrie 2013,
ca Autoritate Naional Competent responsabil cu facilitarea i
coordonarea procedurii de autorizare a proiectelor de interes comun,
conform Regulamentului 374/ 2013
Stimulare prin mecanisme de
reglementare
Proiectele PCI beneficiaz de un supliment de 0,5% peste rata
reglementat de rentabilitate a activelor (Ordin ANRE nr. 53/ 2013)

Conform Regulamentului nr. 347/ 2013, aceste proiecte sunt eligibile pentru obinerea de asisten
financiar din partea Uniunii sub form de granturi pentru studii i instrumente financiare. De asemenea,
aceste proiecte pot fi eligibile pentru asisten financiar din partea Uniunii i sub form de granturi
pentru lucrri dac ndeplinesc simultan criteriile:
a) analiza cost-beneficiu a proiectului ofer dovezi cu privire la existena unor externaliti pozitive
semnificative precum sigurana n aprovizionarea cu energie, solidaritatea sau inovarea;
b) proiectul a primit o decizie de alocare transfrontalier a costurilor;
c) proiectul nu este viabil din punct de vedere comercial, conform planului de afaceri i altor
evaluri efectuate, n special de ctre poteniali investitori sau creditori sau autoritatea naional
de reglementare.

6.1.2. Proiecte regionale de integrare a pieelor nationale de energie
Proiectul de cuplare a pieelor de energie electric RO-HU-SK-CZ i de implementare a alocrii
implicite a capacitii de transport transfrontaliere pe orizontul de timp day-ahead
Consiliul Uniunii Europene (4 februarie 2011) i Consiliul pentru Transport Telecomunicaii i Energie (28
februarie 2011) au stabilit sarcini pentru ACER (Agenia pentru Cooperarea Autoritilor de Reglementare
din Domeniul Energiei), reglementatorii naionali i Operatorii de Transport i de Sistem europeni privind
anul 2014 ca termen limit pentru realizarea unei piee de energie pe deplin funcional la nivel pan-
european.
Modelul int, bazat pe principiul de cuplare a regiunilor prin pre (en. Price Coupling of Regions - PCR)
utilizeaz un algoritm unic de corelare a ofertelor i de stabilire a preului i a fost implementat cu rol pilot
n regiunea central-nord-vestic european, urmnd ca treptat aria de cuprindere a mecanismului s se
extind ctre alte regiuni.
Din punctul de vedere al pieei de energie electric, Romnia este inclus n Regiunea 8 Europa de
Sud i Est (Regulamentul UE nr. 714/ 2009 i Memorandumul Comunitaii Energetice din sud-estul
Europei), regiune cu o structur eterogen att din punct de vedere legislativ (state membre UE i state
care nu sunt nc membre UE pentru care nu exist obligativitatea implementrii cadrului legislativ
comunitar) ct i din punct de vedere al stadiului implementrii mecanismelor de pia n domeniul
energiei. n cadrul regiunii termenul de implemenare a unei piee regionale a fost agreat pentru 2015 -
2016.
n aceste condiii i pentru evitarea declansrii procedurii de infringement, entitile implicate (MECMA,
ANRE, Transelectrica i OPCOM) au demarat un proces consultativ cu partenerii de interconexiune din
regiunea central-est european (Ungaria, Republica Ceha i Slovacia), regiune n care din septembrie
2012 funcioneaz o pia cuplat.
Angajamentul ferm, la nivel de Guvern, privind participarea Romniei la acest proiect, s-a concretizat prin
semnarea n luna octombrie 2012 a Memorandumului privind aderarea Romniei la proiectul de cuplare
a pieelor de energie electric din Republica Ceh, Ungaria i Slovacia.
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 63

Pe baza acestui Memorandum, Transelectrica, OPCOM i ANRE au semnat n iulie 2013
Memorandumul de cooperare cu cele trei tri, n vederea iniierii negocierilor de participare la acest
proiect regional.
Modelul int al viitoarei piee regionale furnizeaz o viziune pe termen mediu pentru o implementare
progresiv a cadrului de pia european n vederea unei alocri eficiente a capacitilor de
interconexiune i a managementului congestiilor prin mecanisme de pia.
Caracteristicile soluiei sunt urmtoarele:
utilizeaz un algoritm unic de corelare a ofertelor i stabilire a preului;
ofer un pre unic dac interconexiunile permit realizarea programelor comerciale stabilite prin
mecanisme de pia;
stabileste zone diferite de pre ori de cate ori apar congestii;
stabilete un raport optim eficien/costuri;
se face alocare implicit numai pe orizontul de timp day-ahead (alocarile anuale, lunare i intra-day
rmn explicite, conform principiilor n vigoare acum);
se pstreaz mecanismele existente n pieele naionale (ofertare, settlement i clearing);
nu se rezerv capacitate pentru alocarea implicit se aloc ceea ce rmne de la alocarea anual
i lunar;
se pstreaz modul de calcul al NTC/ATC, iar alocarea de capacitate se face pe baza ATC (flow
based va fi o etap ulterioar n dezvoltarea proiectului);
n cazul unei situaii de urgen n care nu se poate realiza cuplarea pieelor, se realizeaz
decuplarea i se face alocare explicit, conform mecanismelor implementate n acest moment n
Romnia.
n cursul anului 2013 a fost definitivat i agreat High level market design i calendarul de implementare,
termenul de finalizare al proiectului i de intrare n exploatare comercial a pieei cuplate ntre Romnia,
Ungaria, Slovacia i Cehia fiind 11 noiembrie 2014.
Din anul 2015 se va trece la o noua etap n cadrul procesului de implementare a pieei unice europene
de energie electric, respectiv cuplarea cu celelalte ri din regiunea central est i apoi cuplarea cu
regiunea nord-central-vest.

6.2. Sistemul de promovare a energiei verzi
Romnia susine investiiile n producia de energie cu impact redus asupra mediului nconjurtor printr -
un sistem de promovare a producerii de energie electric din surse regenerabile de energie (E - SRE).
Acest sistem a fost implementat n vederea atingerii intelor stabilite prin Directiva Parlamentului
European i a Consiliului nr. 2001/ 77 privind promovarea energiei electrice produse din surse
regenerabile de energie.
Legislaia european nu impune statelor membre implementarea unei anumit sistem de susinere a
energiei verzi. Romnia a optat pentru sistemul de certificate verzi combinat cu cote anuale obligatorii
pentru furnizori, ca model de promovare a energiei verzi.

Modul de funcionare a sistemului de promovare energiei produse din surse regenerabile de
energie
Sistemul const n acordarea de certificate verzi productorilor de E-SRE, care sunt vndute ulterior prin
mecanisme concureniale ctre furnizorii de energie electric, crora li se impune obligaia achiziiei unui
numr de certificate verzi n funcie de cantitatea de energie furnizat de acetia consumatorilor finali.
Preul certificatelor verzi este suportat, n final, de consumatorii de energie electric.


RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 64

Cadrul legislativ
Pentru centralele acreditate de ANRE pana la 31 dec 2013. ( OUG 57/2013)

Eolian 2 CV/MWh pna n anul 2017 i 1 CV/MWh ncepnd cu anul 2018
(1 CV amanat pana n 31 martie 2017)
Fotovoltaic 6 CV/MWh
(2CV amanate pana n ( 1 CV amanat pana n 31 martie 2017)

Microhidro
20

(noi)
3 CV/MWh
(1 CV amanat pana n 31 martie 2017)

Prin Legea 23/2014 pentru centralele acreditate de ANRE dupa data de 14.03.2014 (data publicarii n
MO):

Eolian 0,5 CV/MWh pna n anul 2017 i 0,25 CV/MWh ncepnd cu anul
2018
Fotovoltaic 3 CV/MWh
Microhidro 0,7 CV/MWh

Raportul ANRE privind supracompensarea productoriilor de energie verde
n martie 2013 ANRE a publicat un raport de analiz privind supracompensarea n cadrul sistemului de
promovare prin certificate verzi a productorilor E-SRE, pentru anul 2012. Concluziile raportului stabilesc
c pentru evitarea supracompensarii numarul certificatelor verzi acordate productorilor de E-SRE ar
trebui redus.

Amnarea acordrii unui numr de certificate verzi
Prin OUG nr. 57/2013 a fost amnat acordarea unui numar de certificate verzi incepand cu 1-Iulie-2013
(aplicabil productoriilor din surse regenerabile acreditati de ANRE pentru schema suport pana la 31-
dec-2013), astfel:

Eolian Amnare acordare 1 CV/MWh (pn la 1-Ian-2018)
Fotovoltaic Amnare acordare 2 CV/MWh (pn la 1-Apr-2017)
Microhidro Amnare acordare 1 CV/MWh (pn la 1-Apr-2017)

Decretul nr. 270/2014 a promulgat Legea pentru aprobarea OUG nr. 57/2013 privind modificarea i
completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse
regenerabile de energie.
Reducerea numrului de certificate verzi
Prin HG nr. 994/2013 a fost redus numrul de certificate verzi acordate productoriilor de E-SRE
(reducere aplicabil productoriilor acreditai de ANRE pentru schema suport ncepnd cu 1-ian-2014):

Eolian 0,5 CV/MWh ( de la acreditare pn n 2017)
0,25 CV/ MWh (ncepnd 2018)
Fotovoltaic 3 CV/MWh (de la acreditare)
Microhidro* 0,7 CV/MWh (de la acreditare)

20 Microhidro: centrale hidroelectrice cu putere instalat de cel mult 10 MW
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 65


Scutirea parial a consumatorilor industriali din sectoare energointensive de la obligaia
susinerii energiei verzi
Autoritile romne consider, n limitele impuse de legislaia european n domeniul concurenei,
degrevarea parial a marilor consumatori industriali de obligaia plii certificatelor verzi, ca opiune n
vederea meninerii competitivitii pe pieele externe a Companiilor din industriile energointensive dar i
pentru continuarea susinerii energiei verzi prin evitarea reducerii semnificative a bazei de consumatori
industriali care contribuie n prezent la susinerea sistemului de promovare a energiei regenerabile.
Impactul instlarii de capaciti semnificative de producie din surse regenerabile asupra
operaiunilor Transelectrica
Creterea nivelului pierderilor tehnologice (accentuarea asimetriei geografice ntre centrele de
producie i zonele de consum determinat n principal de concentrarea masiv a centralelor
electrice eoliene n zona Dobrogea)
Creterea necesarului de rezerve de sistem pentru compensarea intermitenei produciei din sursele
regenerabile, n scopul asigurrii funcionrii sigure a SEN
ntrirea reelei de transport pentru eliminarea congestiilor structurale prin extinderea reelei i/sau
creterea capacitii de transport pe liniile existente n zonele cu potenial mrit de congestionare
(situaie cauzat n principal de concentrarea masiv a centralelor electrice eoliene n zona
Dobrogea)

6.3. Certificare Operator de Transport i Sistem
Legislaia european, prin setul de reglementri adoptat la nivelul Uniunii Europene n anul 2009 privind
piaa comuna de energie electric i gaze naturale cunoscut sub denumirea Pachetul al treilea legislativ
Energie
21
, instituie o serie de reguli care urmresc asigurarea liberei competiii, intensificarea
concurenei, creterea competitivitii i o capacitate crescut de alegere acordat consumatorului final.
n acest sens s-au stabilit msuri ce vizeaz eliminarea potenialelor conflicte de interese la nivelul
sectorului ce pot genera un impact negativ asupra liberei concurene. Mai exact msurile prevd
independena operatorilor reelelor de transport de orice interese comerciale din zona concurenial a
sectorului energetic (producere i furnizare) n vederea asigurrii accesului liber nediscriminatoriu la
reelele de transport a tuturor participanilor la piaa de energie.
Prin reguli de separare clar a controlului operaional i a acordrii accesului la reea de interese
comerciale din zona producerii i furnizrii se elimin riscul utilizarii poziiei monopoliste deinute de
operatorii reelelor de transport n scopul facilitrii afacerilor pentru Companiile de producere/furnizare
afiliate acestora, prin blocarea accesului competitorilor la pia n mod arbitrar/ discriminatoriu.


21
Directiva 2009/72/CE, Regulamentul 2009/714/CE (energie electric)
Directiva 2009/73/CE, Regulamentul 2009/715/CE (gaze naturale)
Regulamentul 2009/713/CE (energie electric i gaze naturale)
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 66


FIGURA 52 OWNERSHIP UNBUNDLING

Ownership Unbundling
Operator de sistem separat de zona concurenial a
sectorului la nivelul proprietii asupra reelei
Reeaua de transport este n proprietatea direct a
operatorului de transport;
Controlul operaional asupra reelei de transport
aparine operatorului reelei care deruleaz
operaiunile curente ale reelei, autorizeaz accesul
noilor utilizatori la reea i planific dezvoltarea
infrastructurii de transport;
Acionarii principali ai operatorului reelei de transport
nu dein pachete semnificative de aciuni n
Companii ce deruleaz afaceri n zona concurenial
a sectorului (producere, furnizare).

FIGURA 53 ISO

Independent System Operator
Operator de sistem independent de zona
concurenial a sectorului
Reeaua de transport rmne n proprietatea entitii
integrate vertical;
Controlul operaional asupra reelei de transport este
transferat unui operator independent (ISO) care
deruleaz operaiunile curente ale reelei,
autorizeaz accesul noilor utilizatori la reea i
planific dezvoltarea infrastructurii de transport;
Acionarii principali ai operatorului reelei de transport
nu dein pachete semnificative de aciuni n
Companii ce deruleaz afaceri n zona concurenial
a sectorului (producere, furnizare).

FIGURA 54 ITO

Independent Transmission Operator
Operator de transport independent
Reeaua de transport rmne n proprietatea entitii
integrate vertical;
Controlul operaional asupra reelei de transport este
meninut n interiorul entitii integrate vertical care
deruleaza operaiunile curente ale reelei,
autorizeaz accesul noilor utilizatori la reea i
planific dezvoltarea infrastructurii de transport;
Aceiai acionari dein pachete majoritare de aciuni
att la operatorul reelei de transport ct i n
Companii ce deruleaz afaceri n zona concurenial
a sectorului (producere, furnizare);
Nivelul de supraveghere i control este sporit pentru
a preveni abuzul de poziie dominant.

Separarea patrimonial i juridic a operatorului reelei de transport reprezint o caracteristic comun
celor trei modele (operatorul reelei de transport are personalitate juridic proprie).
OU (ownership unbundling) este modelul de baz propus n Directiva 72/2009/CE, reprezentnd
opiunea creditat de Comisia European cu cele mai mari anse pentru atingerea scopului procesului
de unbundling datorit caracteristicilor structurale superioare celorlalte dou modele.
ISO (independent system operator) i ITO sunt determinate de situaii particulare de organizare i
proprietate asupra sectorului. La nivelul UE certificarea OTS-urilor este ntr-un stadiu avansat dar nu este
Entitate integrat
vertical
Producie Furnizare
OTS
(OU)
Reea de
transport
Zona concurenial a
sectorului energiei electrice
Entitate integrat
vertical
Producie Furnizare
OTS
(ISO)
Reea de
transport
Zona concurenial a
sectorului energiei electrice
Entitate integrat
vertical
Producie Furnizare
Reea de
transport
Zona concurenial a
sectorului energiei electrice
Reglementator
Control strict
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 67

complet ncheiat. ISO este un model de trecere ctre modelul int (ownership unbundling), destinat
entitilor care n anul 2009 erau integrate pe vertical.

Transelectrica a obinut certificarea pe baza modelului ISO (Ordinul ANRE nr. 90/ 2013).
n conformitate cu art.31 alin. (3) din Legea energiei i a gazelor naturale nr.123/ 2012 i a Ordonanei de
Urgen a Guvernului nr.18/ 2013 pentru desemnarea entitii publice care exercit, n numele statului,
calitatea de acionar la Compania de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA i la
Societatea Naional de Transport Gaze Naturale Transgaz - SA Media, precum i cu legislaia
comunitar n domeniul energiei electrice (Regulamentul CE nr.714/ 2009 i Directiva CE nr.72/ 2009),
Transelectrica a desfurat aciunile legate de procedura de certificare a Operatorului de Transport i de
Sistem.
n aceste condiii, n conformitate cu prevederile legislaiei n vigoare, Compania a depus la Autoritatea
Naional de Reglementare n domeniul Energiei (ANRE) cererea de certificare nr.11032/ 05.04.2013,
nregistrat cu nr.18175/ 09.04.2013 i documentele justificative necesare procesului de certificare. n
urma analizei cererii de certificare i a documentelor justificative depuse, preedintele ANRE a emis o
decizie de certificare preliminar a Transelectrica ca operator de transport i de sistem (Decizia 2213/
02.08.2013), urmat de certificarea final a Companiei ca operator de transport i de sistem, n
conformitate cu prevederile legale n vigoare.
Certificarea a fost acordat prin Ordinul ANRE nr.90/ 11.12.2013 privind aprobarea certificrii
Companiei Naionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA ca operator de
transport i de sistem al sistemului electroenergetic naional, publicat mpreun cu Avizul CE nr.
C(2013) 6891 din 14.10.2013 n MO nr. 793/ 17.12.2013. n conformitate cu Ordinul ANRE nr.90/2013, s-
a aprobat certificarea final a Transelectrica ca operator de transport i sistem al SEN, condiionat de
ndeplinirea n termen de 6 luni a msurilor precizate n normativul menionat.

6.4. Schimbri semnificative n cadrul de reglementare
6.4.1. Metodologia de stabilire a tarifelor de transport
Elementele fundamentale ale metodologiei au rmas neschimbate (modelul RPI-X
22
bazat pe plafonarea
venitului, cicluri multianuale de reglementare cu revizuiri anuale ale tarifelor, structura costurilor
recunoscute n tarif, mecanismul de compensare anuala a erorilor de prognoz, utilizarea energiei ca
baz exclusiv de facturare, sistemul de tarifare zonal aplicat pentru introducerea i extragerea energiei
n/din retele).
TABEL 27 PRINCIPALELE MODIFICRI ADUSE LEGISLAIEI INTRODUSE PRIN ORDINUL ANRE 53 2013
Noua metodologie
(Ord. ANRE 53/ 2013)
Vechea metodologie
(Ord. ANRE 60/ 2007)
Efect
Tarifele sunt revizuite la 1 iulie
(a treia perioada de
reglementare va incepe la 1 iulie
2014)
Tarifele erau revizuite la 1
ianuarie
Pozitiv: Compensarea n interiorul
anului financiar a unor erori de
estimare/prognoza a valorilor
recunoscute n tarif pentru semestrul I
al anului prin ncorporarea coreciilor
n tarif odat cu revizuirea acestuia la
1 iulie. Beneficiul compensrii

22
RPI X: sintagma utilizat pentru a descrie dou caracteristici principale ale modelului de
reglementare a tarifului: indexarea costurilor recunoscute cu inflaia (en. Retail Price Index) i limitarea
costurilor operaionale prin aplicarea unui factor de eficien prestabilit (X)
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 68

Noua metodologie
(Ord. ANRE 53/ 2013)
Vechea metodologie
(Ord. ANRE 60/ 2007)
Efect
interimare a erorilor de prognoz
const n atenuarea potenialelor
diferene semnificative ntre venitul
obtinut efectiv i venitul reglementat.
Posibilitatea recuperrii prin
tarif a sumelor facturate
devenite necolectabile (n
categoria costuri necontrolabile
s-a inclus un punct suplimentar
referitor la recunoasterea
costurilor cu pierderi din creane
stabilite prin hotarare
judectoreasc)
Posibilitatea recuperrii
creanelor necolectabile nu
era prevzut
Pozitiv: permite Companiei
recunoaterea n tarif a pierderilor din
creane necolectabile dup
parcurgerea tuturor etapelor legale de
recuperare de la debitori (nscrierea la
masa credal i acionarea n instan
a clienilor ru platnici, n termenul
legal de prescriere a datoriilor).
Reportarea i recuperarea
ulterioar a veniturilor ce
determin depirea pragului
maxim de cretere anual a
tarifelor
Nu exist posibilitatea
recuperrii veniturilor ce
determinau depirea
pragului maxim de cretere
anuala a tarifelor
Pozitiv: permite Companiei
recuperearea ulterioar a veniturilor n
cazurile n care coreciile anuale
conduc la depirea plafonului maxim
de cretere anual a tarifelor.
Veniturile obinute din
alocarea capacitii de
transport pe liniile de
interconexiune se utilizeaz cu
prioritate pentru finanarea
investiiilor pentru meninerea
si/sau creterea capacitii de
interconexiune transfrontalier
(n conformitate cu prevederile
art. 16 alin. (6) al Regulamentului
CE nr. 714/2009). Aceste venituri
constituie surse de finanare a
investiiilor pentru creterea
capacitii de interconexiune cu
sistemele vecine, care fac parte
din planul de investiii aprobat de
ANRE pentru o perioada de
reglementare
23
.
Activele ce au ca surs de
finanare veniturile obinute din
alocarea capacitii de
Veniturile obtinute din
alocarea capacitii de
transport pe liniile de
interconexiune erau
considerate integral n
calculul venitului
reglementat din tarif (in
sensul reducerii venitului
reglementat cu valoarea
acestor venituri)
Neutru: Dei alocarea veniturilor
obinute din licitarea capacitii de
interconexiune pentru investiii n
meninerea i/sau creterea capacitii
de interconexiune are urmatoarele
efecte directe:
(i) furnizeaz o surs suplimentar de
finanare pentru investiiile n
capacitatea de interconexiune
transfrontalier
(ii) scoate aceste venituri din calculul
venitului reglementat (n acest fel
veniturile obinute din
interconexiuni nu mai diminueaz
venitul reglementat)
neincluderea investiiilor rezultate n
BAR neutralizeaz efectele
menionate mai sus, din punct de
vedere al rentabilitii financiare.

23
Veniturile neutilizate n scopurile menionate mai sus, se includ n veniturile obtinute din alte activiti ce utilizeaza resursele
recunoscute pentru desfasurarea activitii de transport, pana la o suma maxima aprobata de ANRE, suma determinata ca
diferena dintre veniturile din alocarea capacitatii de interconexiune prognozate i valoarea planificata a investitiilor pentru creterea
capacitatii de interconexiune, din planul de investitii aprobat de ANRE. Veniturile ramase sunt plasate de catre CNTEE
Transelectric SA intr-un cont intern separat al acestuia pana n momentul n care pot fi cheltuite pentru investitii aferente creterii
capacitatii de interconexiune cu sistemele vecine.

RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 69

Noua metodologie
(Ord. ANRE 53/ 2013)
Vechea metodologie
(Ord. ANRE 60/ 2007)
Efect
interconexiune utlizate pentru
finantarea investitiilor n
creterea capacitii de
interconexiune, nu sunt incluse
n BAR.
Calcularea preului mediu de
procurare a energiei necesare
acoperirii consumului propriu
tehnologic n transport pe
baza preurilor formate pe
piaa liber
(preul mediu de achiziie a
energiei electrice pentru
asigurarea CPT recunoscut de
ANRE pentru o perioad tarifar
este preul mediu ponderat
calculat cu luarea n considerare
a preului mediu stabilit pe piaa
la termen PCCB n proportie de
80% i a celui stabilit pe piaa
spot PZU n proportie de 20%
realizat n respectiva perioada
tarifara).
Preul mediu de procurare
a energiei necesare
acoperirii CPT era stabilit
de ANRE
Neutru: Transelectrica cumpr
energia electric necesar
compensrii pierderilor din piaa liber.
Astfel, chiar dac istoric au existat
diferene att ntre preul mediu al
pieei i preul mediu aferent
tranzaciilor de cumprare realizate de
Transelectrica pe piaa la termen
PCCB i pe piaa spot PZU, ct i la
nivelul ponderilor celor doua piee n
mixul de achiziie fa de ponderile
utilizate pentru calculul preului mediu
reglementat, noua prevedere
metodologic asigur un nivel
rezonabil de corelare ntre preul
recunoscut n tarif i preurile pltite de
Transelectrica pe cele dou piee
(PCCB i PZU).
Diferenele de volum mai mici
de 3% nu sunt incluse n
corectii (deviaiile ntre volumul
tarifabil de energie pe baza
cruia se stabilete tariful i
volumul efectiv pe baza cruia se
realizeaz colectarea tarifelor nu
sunt incluse n coreciile ex-post)
Diferenele de volum erau
compensate integral prin
corecii anuale ex-post
Negativ: induce volatilitate
suplimentar la nivelul venitului (risc
de nerecuperare integrala a venitului
reglementat n cazul scderii
neanticipate a volumului tarifat).
Posibilitatea majorrii cu 0.5%
rentabilitii regelementate
pentru proiectele de investiii
de interes comun la nivel
european (proiecte definite
conform Regulamentului UE nr.
347/2013)
Nu exist posibilitatea
acordrii unei majorri a
rentabilitii reglementate
Pozitiv: creaz premisele creterii
profitabilitii operaionale.
6.4.2. Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciile de sistem

RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 70

TABEL 28 PRINCIPALELE MODIFICRI ADUSE LEGISLAIEI INTRODUSE PRIN ORDINUL ANRE 87/ 2013
Noua metodologie
Ordin ANRE 87/2013
Vechea metodologie
Ordin ANRE 20/2007
Efect
Servicii de sistem funcionale
Trecerea la un model de tarifare de
tip cost plus prin eliminarea
factorului de eficien aplicat la
nivelul consturilor de operare i
mentenan controlabile
Model venit plafon
Costurile de operare i
mentenan controlabile
recunoscute n tarif erau
plafonate prin aplicarea unui
factor de eficien prestabilit
de ANRE
Pozitiv: se securizeaz
recuperarea integral a costurilor
de operare i mentenan
Servicii de sistem tehnologice
Posibilitatea obinerii de profit i
pstrrii unui procent din profit, prin
ctigurile de eficien obinute de
Transelectrica la procurarea de
servicii de sistem tehnologice n
regim concurenial la preuri
inferioare celor incluse n calculul
tarifului (80% din ctig se aloc
utilizatorilor printr-un mecanism de
mprire a ctigurilor)
Nu era prevazut
posibilitatea obinerii de profit
i reinerii unei pri din
acesta
Pozitiv: o gestiune eficient a
procurrii serviciilor de sistem
tehnologice de la productorii
poate genera profit.
Recunoaterea de ctre ANRE n
determinarea venitului reglementat
a urmtoarelor costurilor
suplimentare cerute de ctre
CNTEE Transelectrica SA:
costurile cu integrarea n SEN
a centralelor
electrice(regenerabile, centrale
mici distribuite);
costuri aferente conducerii prin
dispecer a SEN inclusiv pentru
dispecerizarea centralelor
regenerabile;
costurile cu dezvoltarea
pieelor de energie, capaciti
i servicii tehnologice de sistem
administrate de OTS;
costurile necesare pentru
conformarea cu standardele
ENTSO-E.

Pozitiv: o mai bun acoperire a
costurilor cu impact pozitiv asupra
profitabilitii Companiei

6.4.3. Contractul cadru pentru serviciul de transport al energiei electrice
Ordinul ANRE 54/ 2013 a fost abrogat de Ordinul ANRE 89/ 2013 privind aprobarea Contractului - cadru
pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice i a serviciului de sistem, ntre Compania
Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA i beneficiar. Modificrile aduse de
Ord. ANRE 54/2013 la nivelul reconfigurrii bazei tarifare au rmas neschimbate, fiind preluate de Ord.
ANRE 89/2013 (acesta din urm a introdus garanii financiare n contractul cadru i a eliminat tariful
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 71

OPCOM din contractele pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice i a serviciului de
sistem).
TABEL 29 MODIFICRI SUFERITE DE BAZA TARIFARA
24

Modificare Efect
Volumele de energie importate/exportate
(introduse/extrase n/din reelele electrice pe liniile
de interconexiune) au fost scoase din baza de
tarifare aferent tarifului de introducere/extragere
Reducerea bazei de tarifare
Efectul asupra veniturilor este neutru (impactul
este compensat prin ajustarea tarifului).
Pragul minim al puterii instalate n centralele care
livreaz energie electric n reele de la care se
aplic componena de introducere a tarifului de
transport, a fost redus de la 10MW la 5MW
Creterea bazei de tarifare
Efectul asupra veniturilor este neutru (impactul
este compensat prin ajustarea tarifului).

6.5. Tarife 2014
Cantitatea de energie tarifabil luat n calcul la stabilirea tarifelor reglementate pentru serviciul de
transport al energiei electrice i serviciile de sistem tehnologice i funcionale pentru anul 2014 a fost
51.100.000 MWh (inferioar cu 6,8% cantitii tarifabile luat n calcul la stabilirea tarifelor reglementate
pentru anul 2013, respectiv 54.810.000 MWh).

FIGURA 55 NIVELUL TARIFELOR DE TRANSPORT


Anul 2013 a reprezentat un an de tranziie ntre a doua perioad de reglementare i a treia perioad de
reglementare, cea din urm.
2014/2013
Creterea cu 4,7% a tarifului mediu aprobat de ANRE pentru serviciul de transport
pentru anul 2014 fa de anul precedent, a fost determinat n principal de reducerea
cantitii prognozat a fi tarifat fa de cantitatea prognozat utilizat n calculul
tarifului aferent anului 2013.
Valoarea bazei reglementate a activelor, stabilit de ANRE pentru 2013, are la baz o
valoare la nceputul anului de 3189 milioane lei, active noi de transport n valoare de
260 milioane lei, o amortizare reglementat de 230 milioane lei i o valoare estimat a

24
Baza cantitativa la care sunt aplicate tariful de transport i tariful pentru servicii de sistem
18,77
2010
17,00
2009
16,13
2008
15,33
4,7%
12,7%
0,0%
10,4%
5,4%
5,2%
2014
22,16
2013
21,16
2012
18,77
2011
+6%
Nivelul tarifelor de transport (RON/ MWh)
Perioada de reglamentare II
Perioada de
tranziie
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 72

activelor scoase din funciune de 2 milioane lei.
Pentru 2014, valoarea bazei reglementate a activelor, stabilit de ANRE, are la baz o
valoare la nceputul anului de 3079 milioane lei, active noi de transport n valoare de
200 milioane lei i o amortizare reglementat de 228 milioane lei.
Diferena ntre valoarea BAR la sfrit de an 2013 (3217 mil lei), calculat ca sum
ntre valoarea de la nceputul anului i valoarea estimat a activelor noi din care este
sczut valoarea reglementata a amortizrii activelor, i valoarea stabilit de ANRE
pentru nceputul anului 2014, este data de o resetare a BAR efectuat de ANRE pe
baza punerilor n funciune estimate pentru anul 2013.
Corecia BAR pentru 2008-2012 i 2013 va fi efectuat de ANRE la nceputul celei de-
a treia perioadei de reglementare (la 1 iulie 2014). Rata reglementat a rentabilitii
activelor a fost mentinut la 8,52%.

FIGURA 56 NIVELUL TARIFELOR DE SISTEM FUNCTIONALE (RON/MWH)

2014/2013
Creterea cu 52,6% a tarifului mediu aprobat de ANRE pentru serviciul de transport
pentru anul 2014 fa de anul precedent, a fost determinat de reducerea cantitii
prognozat a fi tarifat fa de cantitatea prognozat utilizat n calculul tarifului aferent
anului 2013 dar i de creterea valorii unor elemente de cost recunoscute. Conform
prevederilor Ord. ANRE nr. 89/2013 sistemul de reglementare a venitului aferent
activitii de servicii de sistem functionale este bazat pe un model cost plus (anterior
modelul utilizat a fost venit plafon cu impunerea unui factor de eficien la nivelul
costurilor de operare i mentenan controlabile).
Rata reglementata a rentabilitii activelor a fost meninut la 8,52%.

6.6. Alte evenimente
Implementarea sistemului de management
Consiliul de Supraveghere i Directoratul Companiei au aprobat, n data de 20.05.2013, Planul de
reorganizare i modificare a structurii organizatorice i funcionale a Companiei.
La data de 01.06.2013 a intrat n vigoare aceast nou organigram. Pentru definirea noii organigrame,
s-a avut n vedere harta principalelor procese desfurate n Companie, urmrindu-se ca structura
organizatoric i funcional propus s fie coerent, s fragmenteze ct mai puin procesele de baz, s
permit definirea unitar pe fiecare ax i entitate organizatoric, permind astfel optimizarea activitilor
de baz.

+13% 52,6%
6,5%
0,0% 7,0%
0,0%
22,0%
2014
1,74
2013
1,14
2012
1,07
2011
1,07
2010
1,00
2009
1,00
2008
0,82
Nivelul tarifelor de sistem funcionale (RON/ MWh)
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 73

Aprobare Plan de administrare 2013-2017
n Adunarea General Ordinar a Acionarilor Companiei Naionale de Transport al Energiei Electrice
TranselectricaSA (AGOA) din data de 30 Septembrie 2013, a fost aprobat Planul de Administrare al
Companiei redactat de ctre Consiliul de Supraveghere.
Planul de Administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului membrilor Consiliului
de Supraveghere, contribuie la ndeplinirea misiunii Companiei i este elaborat pe baza viziunii, valorilor
i direciilor strategice ale Companiei, avnd ca scop primordial atingerea obiectivelor i a criteriilor de
performan contractate.
Angajat n a obine excelen profesional, avnd o abordare responsabil fa de comunitate i
respectnd mediul de afaceri n care opereaz, Transelectrica i propune atingerea excelenei
operaionale, crearea de valoare pentru acionari prin dezvoltarea activitilor curente i gsirea de noi
oportuniti de cretere sustenabil.
Aprobare program multianual de finanare prin obligaiuni
Plafonul de pn la 900 milioane lei pentru emisiunile de obligaiuni ale Transelectrica din perioada
2013-2017, care vor putea fi denominate att n lei ct i n alte valute a fost aprobat de ctre Adunarea
General a Acionarilor n data de 30 septembrie 2013.
Consiliul de Supraveghere a tratat n Planul de Administrare, aprobat n aceeai zi, n cadrul AGOA,
optimizarea finanrii n vederea mbuntirii performanei financiare i necesitatea extinderii i
consolidrii RET. n acest sens, Consiliul de Supraveghere a propus ca optimizarea structurii de finanare
s se bazeze, printre altele, pe obligaiuni corporative.
Fondurile rezultate din emisiunea de obligaiuni vor fi folosite n principal ca surs de finanare pentru
investiiile n extinderea i consolidarea RET.

Emisiunea de obligaiuni
Acionarii companiei au aprobat, n data de 30 septembrie 2013, efectuarea unei emisiuni inaugurale de
obligaiuni corporative. Pentru aceasta, s-a ncheiat un Contractul de intermediere cu Banca Comercial
Romn SA, avnd ca obiect prestarea de servicii de intermediere financiar n vederea emiterii,
vnzrii i admiterii la tranzacionare la Bursa de Valori Bucureti a obligaiunilor ce au fost emise de TEL
prin oferta public primar pe piaa intern de capital, precum i intermedierea plii dobnzilor i a
principalului.
Autoritatea de Supraveghere Financiar, (ASF) Sectorul Instrumentelor i Investiiilor Financiare, a
aprobat, prin Decizia nr. A 657/10 decembrie 2013, prospectul de admitere la tranzacionare a
obligaiunilor emise de Companie, adresat exclusiv investitorilor calificai. Prin Decizia nr. A 664 din 16
decembrie 2013, ASF a aprobat amendamentul la prospect, constnd n stabilirea ratei finale a dobnzii
de 6,1% pe an.
Intervalul de derulare a ofertei s-a desfurat ntre 11.12.2013 18.12.2013, cu posibilitatea nchiderii
anticipate. n data de 17.12.2013, datorit suprasubscrierii, Oferta de vnzare adresat exclusiv
investitorilor calificai, s-a nchis anicipitat.
n urma avizului acordat de ctre Consiliul Bursei de Valori Bucureti ncepnd cu data de 16.01.2014
obligaiunile coprporative TEL sunt tranzacionate la Bursa de Valori Bucureti (BVB) sectorul Titluri de
Credit categoria 3 Obligaiuni corporative sub simbolul TEL18.
Principalele caracteristici ale obligaiunilor emise de CNTEE Transelectrica SA sunt:
Simbol: TEL18;
Tip: obligaiuni nominative, dematerializate i negarantate;
Numr de obligaiuni: 20.000;
Valoare nominal: 10.000 lei;
Valoarea total a emisiunii: 200.000.000 lei;
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 74

Rata dobnzii: 6,1%;
Plata dobnzii: anual;
Date de plat a dobnzii: 19.12.2014; 21.12.2015; 19.12.2016; 19.12.2017; 19.12.2018;
Data maturitii: 19.12.2018.

Oferta de obligaiuni Transelectrica a devenit un punct de referin pentru emiteni similari. Interesul
sporit din partea investitorilor locali i internaionali este dovada unui mix echilibrat ntre calitatea
emitentului, randament, lichiditate i posibilitatea de diversificare a portofoliului prin instrumente cu venit
fix locale.
Aceasta emisiune de succes este nceputul unei serii de astfel de instrumente, anunate ca intenie la
900 milioane lei, care nu exclude ns lansarea unor programe denominate i n alte valute.

Introducerea obligatiunilor corporative, n mixul surselor de finanare a activitii operaionale i
programelor de investiii ale Companiei, reprezint debutul asigurrii unui grad sporit de independen
fa de limitrile i constrngerile mediului bancar i constituie un element de garantare a capabilitii
Transelectrica de a-i indeplini cu succes misiunea de a menine n siguran Sistemul Energetic
Naional.
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 75


RESURSE UMANE
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 76

7. RESURSE UMANE

7.1. Structura personalului
n ultimii trei ani, structura personalului, din punct de vedere al numrului mediu de angajai, s-a meninut
constant, suferind doar o uoar scdere de 0,9%. Potrivit licenei de funcionare, Transelectrica nu
utilizeaz, de regul, angajai temporar. n prezent, exploatarea staiilor electrice din RET i asigurarea
serviciilor de dispecerizare a SEN se realizeaz cu personal operativ/operaional organizat n program de
tur permanent.
TABEL 30 NUMRUL MEDIU AL ANGAJAILOR CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC PE DURAT NEDETERMINAT
An/indicator 2013 2012 2011
Numr mediu angajai 2.180 2.198 2.200
Sursa: Transelectrica
n paralel, ponderea angajailor cu studii superioare a nregistrat o cretere de 2%. Prin specificul
activitii sale, Compania dispune de fora de munc cu nalt calificare, att la nivel operativ/operaional,
ct i la nivelul structurii centrale.
Astfel 57,11 % din personalul Companiei este cu studii superioare, iar 42,57 % reprezint personal avnd
ca studii: coala de maitri/liceu/coala profesional (n general, cu profil electroenergetic).
TABEL 31 STRUCTURA PERSONALULUI DUP NIVELUL DE STUDII
Nivel de studii 2013 2012 2011
Superioare 1.245 1.244 1.201
Medii 928 947 985
Elementare 7 7 14
TOTAL 2.180 2.198 2.200
Sursa: Transelectrica
Din analiza structurii angajailor pe grupe de vrst se constat c media de vrst a salariailor
Companiei n anul 2013 a fost de 46 ani. De asemenea, n aceeai perioad, procentul salariailor cu
vrsta cuprins ntre 18 i 35 de ani a crescut de la 23,25 % la 23,80%, ceea ce reflect unul din
principalele obiective strategice ale Companiei n domeniul resurselor umane, respectiv acela de a
recruta personal cu precdere din rndul tinerilor absolveni.
TABEL 32 STRUCTURA ANGAJAILOR N FUNCTIE DE GRUPELE DE VRST
Vrsta [ani] 2013 2012 2011
18-35 519 511 506
36-40 452 467 483
41-50 563 585 581
51-60 565 580 598
>60 81 55 32
TOTAL 2.180 2.198 2.200
Sursa: Transelectrica
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 77

Din punctul de vedere al vechimii n munc, mai mult de 29% din personalul Companiei are o vechime n
munc de 21 30 ani. Aceast stare de fapt demonstreaz ataamentul salariailor fa de societatea
influenat, ntr-un anumit grad, i de nivelul de satisfacie al acestora.
TABEL 33 STRUCTURA ANGAJAILOR DUP VECHIMEA N MUNC
Vechime n munc [ani] 2013 2012 2011
0-10 482 470 453
11-20 446 465 554
21-30 635 637 593
31-40 526 538 541
>40 91 88 59
TOTAL 2.180 2.198 2.200
Sursa: Transelectrica
Ponderea n categoriile de personal o ocup angajaii din domeniul operaional, cu cea mai mare
concentrare n zona de organizare, monitorizare i exploatare a staiilor. n ceea ce privete activitile
suport i managementul executiv, acestea ocup doar 20% din totalul numrului de angajai.
TABEL 34 STRUCTURA ANGAJAILOR TRANSELECTRICA PE CATEGORII DE PERSONAL N ANUL 2013
Categorii de personal Numr salariai
Personal operativ i operaional (normat), din care: 1738
DEN 190
Personal exploatare din staii de transformare, centre de
teleconducere i centre de exploatare
971
Personal admitere-recepie 119
Personal OMEPA direct implicat n activiti productive
centre de exploatare, soluionare neconformiti, sisteme
telecontorizare, relaii participani pia
38
Personal direct implicat n organizarea i monitorizarea
activitilor de exploatare staii
420
Personal activiti suport i management executiv 442
TOTAL 2.180
Sursa: Transelectrica
n iunie 2013 s-a realizat trecerea la o schem cu 5 axe distincte (corelat cu structura Directoratului),
care delimiteaz coerent principalele activiti ale Companiei, n directa coordonare a celor cinci membri
ai Directoratului, cu nivelurile de responsabilitate clar definite:
aplatizarea schemei de organizare, prin reducerea numrului de niveluri decizionale, realizndu-se o
mai bun vizibilitate pe fiecare zon de responsabilitate pentru fiecare membru al Directoratului,
determinnd totodat creterea calitii procesului decizional n cadrul Companiei. Prin desfiinarea
unor poziii de conducere s-a redus nivelul decizional de la 7 la 5;
simplificarea structurii, n sensul desfiinrii/reducerii numrului de divizii i direcii, precum i a
numrului personalului de conducere la nivel de directori; astfel, prin noua structur, numrul actual
de 18 funcii de directori se reduce la 8;
eliminarea unor suprapuneri de activiti, ceea ce duce la optimizarea activitii i determin
reducerea costurilor suplimentare de personal i a timpilor de reacie.


RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 78

7.2. Veniturile angajailor
Pentru activitatea prestat n baza contractului individual de munc (CIM) fiecare salariat are dreptul la
un salariu, salariile fiind pltite naintea oricror altor obligaii bneti ale angajatorului.
Relaiile de munc sunt dezvoltate i gestionate astfel nct s asigure i s garanteze oportuniti egale
i s promoveze climatul necesar i propice pentru dezvoltarea personal a fiecrui angajat. Nu se fac
discriminri pe criterii de sex, orientare sexual, caracteristici genetice, vrst, apartenen naional,
ras, culoare, etnie, religie, opiune politic, origine social, handicap, situaie sau responsabilitate
familial, apartenen ori activitate sindical.
Remuneraia angajailor cuprinde salariul de baz, indemnizaii, sporuri cu caracter permanent i
temporar i alte adaosuri, pltite din fondul de salarii, n condiiile contractului colectiv de munc.
Salariul se stabilete prin negociere individual ntre angajator i salariat. La stabilirea salariului se au n
vedere atribuiile i cerinele stabilite n fia de post, performanele salariatului n exercitarea funciei, grila
de salarizare, precum i ncadrarea n limitele stabilite pentru acel post n Nomenclatorul de funcii i
meserii (NFM), anex la contractul colectiv de munc (CCM).
Salariile de baz brute lunare, prevzute n grila de salarizare matricial a Companiei, se difereniaz pe
clase i trepte, iar coeficientul de ierarhizare este stabilit n raport de nivelul de calificare, tipul de
activitate, gradul de rspundere i condiiile de munc.
n scopul stimulrii angajailor care obin realizri deosebite, se poate constitui anual un fond de prime al
crui cuantum, mod de utilizare i repartizare se stabilesc prin protocol ncheiat ntre Companie i
Federaia sindical, cu ncadrarea n fondul de salarii prevzut n Bugetul de venituri i cheltuieli aprobat.
Salariaii Companiei beneficiaz de un fond din profitul net stabilit conform legii i aprobat de organele de
conducere. Condiiile de difereniere, diminuare sau anulare a participrii la profit a salariailor se
stabilesc, prin protocol, n cadrul Comisiei mixte angajator sindicate. Contractul colectiv de munc i
regulamentul de acordare a sporurilor sunt negociate cu partenerul social.
Avantaje materiale
Salariaii Companiei beneficiaz de un avantaj n natur, constnd n decontarea unei pri a facturilor de
energie electric n limita unui cuantum stabilit prin CCM, din care este exclus plata abonamentului
Radio TV.
La acesta se adaug o alocaie individual de hran, acordat sub forma tichetelor de mas, cu valoarea
stabilit de lege la momentul acordrii, suportat integral de Companie. Compania suport i cheltuielile
cantinei proprii. De asemenea, Compania d n folosin gratuit Federaiei sindicale, pentru beneficiul
salariailor, spaii existente i dotri necesare realizrii acestor activiti.
Pentru cazuri deosebite, n care sunt necesare intervenii medicale recomandate de instituii abilitate, ce
nu pot fi efectuate n ar sau care sunt foarte costisitoare, Compania suport cheltuielile de transport
i/sau tratament n strintate pentru salariai i/sau membrii familiilor acestora (so, soie, copii), la
solicitarea Federaiei sindicale, cu avizul Comisiei mixte i cu aprobarea Directoratului Companiei.
n cazul decesului salariatului sau al unui membru al familiei acestuia (so/soie, copil, printe), Compania
acord un ajutor material al crui cuantum este stabilit n CCM
Compania preuiete i apr sntatea i securitatea n munc a angajatilor sai. Anual se deruleaza
campanii de evaluare a strii de sntate a angajailor - examene de medicin general, analize de
laborator, vaccinare antigripal i antihepatic, investigaii pentru prevenirea bolilor cardiovasculare,
investigaii pentru prevenirea apariiei unor boli invalidante. Opional, deoarece finanarea este cu
participare i din partea angajatului, angajaii beneficiaz i de asigurri voluntare de sntate,
Compania suportnd cheltuieli cu asigurrile voluntare de sntate pentru salariai n cuantumul
deductibil fiscal prevzut de lege pentru angajator.
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 79

Instruire i perfecionare continu
Transelectrica asigur instruirea i pregtirea profesional a personalului propriu prin elaborarea de
programe de instruire, formare i perfecionare profesional, n conformitate cu Planul de formare
profesional a personalului, anex la CCM al Companiei i cu Programul anual de formare i perfecionare
profesional al angajailor.
TABLE 35 PARTICIPANII LA PROGRAMELE DE FORMARE PROFESIONAL A ANGAJAILOR
2013 2012 2011
Total numr de participani
1.101 1.696 1.424
TOTAL COSTURI
659.343 1.341.270 1.079.347
Sursa: Transelectrica

7.3. Reprezentare sindical
Angajaii Companiei sunt afiliai la Sindicatul Transelectrica, care face parte din Federaia Naional a
Sindicatelor din Electricitate UNIVERS. n prezent, circa 90% din totalul salariailor sunt membri de
sindicat. ntre Transelectrica i salariaii acesteia este ncheiat un contract colectiv de munc valabil pn
la 31.12.2014; acesta reglementeaz raporturile individuale i colective de munc, precum i drepturile i
obligaiile prilor cu privire la:
ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea i ncetarea acestuia;
timpul de munc i timpul de odihn;
salarizarea;
sntatea i securitatea n munc, condiiile de munc;
formarea profesional;
protecia social a salariailor i alte drepturi;
drepturile i obligaiile ce decurg din raporturile de munc;
recunoaterile reciproce, drepturile i obligaiile angajatorului i ale organizaiilor sindicale.
Pentru soluionarea problemelor ce pot aprea n aplicarea CCM n vigoare, pentru evitarea conflictelor
de munc, precum i pentru crearea cadrului organizatoric care s permit rmnerea n contact
permanent n scopul pregtirii negocierilor la CCM, prile au convenit s se ntruneasc, ori de cte ori
este nevoie, n cadrul Comisiei mixte angajator - Sindicat. Comisia mixt i desfoar activitatea n
conformitate cu regulamentul propriu.


RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 80


PERSPECTIVE PE TERMEN
MEDIU
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 81

8. PERSPECTIVE PE TERMEN MEDIU

8.1. Evenimente semnificative post-bilan 2013
8.1.1. Rating de credit Moodys Investors Service

n luna februarie 2014 Moodys Investors Service a schimbat perspectiva asupra ratingului (Ba2)
Transelectrica de la negativ la stabil.
Criteriile care au stat la baza evalurii ageniei internaionale de rating au avut n vedere diversificarea
surselor de finanare i mbuntirea lichiditii Companiei, dar i ameliorarea performanei financiare pe
parcursul anului 2013.
Compania a facut un prim pas n acest sens prin lansarea emisiunii de obligaiuni de la finalul anului
trecut, fapt recunoscut nu doar de actorii din pia (brokeri, investitori i acionari) ca fiind un real succes
ci i de agenia de rating Moodys, i care a constituit argumentul decisiv pentru stabilizarea perspectivei
de rating.
Flexibilitatea n utilizarea fondurilor permite Companiei respectarea programelor de investiii i
refinanarea unor obligaii financiare bilaniere n scopul optimizrii structurii de finanare i diminurii
riscurilor aferente fluctuaiilor de cost i volatilitii monedei nationale.
8.1.2. Transfer aciuni Transelectrica la Secretariatul General al Guvernului
n data de 14 februarie 2014 a fost emis OUG nr. 6/2014, publicat n Monitorul Oficial nr.
113/14.02.2014, privind exercitarea drepturilor i ndeplinirea obligaiilor ce decurg din calitatea de
acionar al statului la Compania Naionala de Transport al Energie Electrice Transelectrica SA i la
Societatea Naionala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA Media i pentru modificarea unor
acte normative.
Astfel reprezentanii statului n Adunarea General a Acionarilor vor fi numii i revocai prin ordin al
Secretariatului General al Guvernului, la propunerea efului Cancelariei Primului-Ministru. n exercitarea
drepturilor i ndeplinirea obligaiilor decurgnd din calitatea de acionar al statului la CNTEE
Transelectrica SA, Secretariatul General al Guvernului, consultnd Cancelaria Primului-Ministru, va
aciona potrivit politicilor i strategiei n domeniul energiei i gazelor naturale, elaborat de ministerul de
resort n conformitate cu prevederile Legii energiei electrice i a gazelor naturale nr. 123/2012, cu
modificrile ulteriore.
Prin intermediul OUG nr. 6/2014 se autorizeaz Secretariatul General al Guvernului, s iniieze i s
aprobe, dup caz, toate operaiunile i demersurile necesare pentru trecerea aciunilor deinute de
CNTEE Transelectrica SA la Societatea Operatorul Pieei de Energie Electric i de Gaze Naturale
OPCOM SA i la Societatea de Formare a Energeticienilor din Romnia FORMENERG SA n
propietatea privat a statului i administrarea Departamentului pentru Energie.
La data de 14.02.2014, Ordonana de urgen a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entitii
publice care exercit, n numele statului, calitatea de acionar la Compania Naional de Transport al
Energiei Electrice "Transelectrica" - SA i la Societatea Naional de Transport Gaze Naturale
"Transgaz" - SA Media, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 176 din 1 aprilie 2013, se
abrog.
Administatorii executivi i neexecutivi ai Companiei vor sprijini demersurile necesare pentru transpunerea
modificrilor legislative n plan statutar, cu respectarea dispoziiilor legale naionale i europene privind
certificarea Companiei conform Ordinului ANRE nr 90/2013.

RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 82

8.1.3. Rezultat investigaie OPCOM
Transelectrica a fost implicat, n calitatea sa de acionar deinnd 100% din capitalul social al OPCOM,
ntr-o procedur de investigaie declanat de Comisia European n legatur cu practici comerciale ale
OPCOM pe pieele centralizate pentru ziua urmtoare i respectiv intrazilnic constnd n a solicita
participanilor la aceste piee de a fi nregistrai n scop de TVA n Romnia.
Comisia Europen a invocat faptul c operatorul pieei de energie discrimineaz societile comerciale
pe motiv de naionalitate/loc de stabilire, nclcnd astfel normele antitrust ale UE, respectiv art.102 din
Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene (TFUE) i art. 54 din Acordul privind Spaiul Economic
European.
n data de 5 martie 2014, Comisia European a comunicat Companiei Decizia sa, prin care se constat
c Transelectrica i filiala sa OPCOM au comis o nclcare unic i continu a articolului 102 di n Tratat,
de la 30 iunie 2008 pn cel puin la 16 septembrie 2013, sub forma unei discriminri, ntruct au cerut
comercianilor din Uniune care doreau s participe la Piaa pentru ziua urmtoare i la Piaa intra-zilnic
de energie electric din Romnia s se nregistreze n scopuri de TVA n Romnia.
Pentru aceast nclcare, Comisia European a aplicat societilor Transelectrica i OPCOM o amend
de 1.031.000 EUR, acestea rspunznd solidar de achitarea ntregii amenzi care, n conformitate cu
articolul 2 din Decizie, trebuie pltit n termen de 3 luni de la data primirii notificrii.
Sanciunea pecuniar dat n data de 05 martie 2014 se situeaz la un nivel al crui cuantum este la
limita inferioar a amenzilor aplicabile n astfel de situaii, mai ales daca inem cont de comunicarea
declaraiei de obiectiuni comunicate iniial, Comisia Europrean estima un cuantum al amenzii de 70
milioane euro. Motivarea Direciei Generale Concuren pentru implicarea CNTEE Transelectrica SA
alturi de OPCOM SA a fost c, n cazuri antitrust filiala i societatea mam sunt inute solidar la plata
amenzilor.
Transelectrica a comunicat Comisiei Europene c, dei este deintoare a 100% din capitalul social al
OPCOM, nu a influenat i nu a ntreprins niciodat aciuni care s determine presupusul abuz de poziie
dominant al OPCOM. Compania a invocat c, de la nfiinare i pn la data declanrii investigaiei de
ctre Comisia European, nu a numit reprezentani n Adunarea General a Acionarilor sau n Consiliul
de Administraie al OPCOM, nefiind astfel implicat n presupusul abuz de poziie dominant investigat de
Comisia European.
Administratorii Companiei analizeaz exercitarea cilor de atac ce se impun, avnd n vedere i faptul c
presupusa aciune de discriminare ar fi putut fi reinut doar n sarcina OPCOM SA n calitatea sa de unic
operator al celor dou piee de energie electric.

8.2. Perioada a III-a de reglementare
Stabilirea coordonatelor cadru pentru a treia perioad de reglementare (iulie 2014 iunie 2019)

Din punct de vedere al principiilor i metodei de stabilire a veniturilor permise pentru activitatea de
transport al energiei electrice, sistemul de reglementare evolueaz n cicluri multianuale, de regul de 5
ani. Aceste aranjamente cadru sunt stabilite de ANRE i seteaz coordonatele majore ale costurilor i
investiiilor aferente activitii de transport pe orizontul ciclului de reglementare. Elementele principale ale
configuraiei multianuale a veniturilor reglementate includ: eficiena impus la nivelul costurilor de
operare i mentenan, volumul tarifabil de energie, nivelul acceptat al pierderilor n reeaua de transport,
investiiile planificate, randamentul financiar reglementat.
Anul 2013 a reprezentat un an de tranziie de la a doua perioad de reglementare (1 ianuarie 2008 31
decembrie 2012) la urmtoarea perioad de reglementare (1 iulie 2014- 30 iunie 2019).
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 83

n vederea setrii de ctre ANRE a parametrilor afereni celei de a treia perioade de reglementare, ANRE
a demarat un proces de analiz a investiiilor realizate de Transelectrica i a eficienei costurilor de
operare i mentenan, pe parcursul celei de-a doua perioade de reglementare. Concomitent ANRE
deruleaz un proces de consultare cu Transelectrica n vederea prognozrii costurilor i investiiilor
pentru a treia perioad de reglementare.


Tariful binom Sistem nou de colectare a veniturilor
n prezent, tarifele pentru serviciul de transport aprobate de ctre ANRE sunt de tip monom, respectiv
utilizeaz ca baz de colectare a veniturilor reglementate exclusiv energia vehiculat n reele. Sistemul
de tarifare binom utilizeaz ca baz de colectare a veniturilor reglementate att energia vehiculat n
reele ct i capacitatea reelei. ANRE intenioneaz s implementeze sistemul de tarifare binom ntr-un
orizont de timp mediu (proiectul programului de reglementri pentru 2014 prevede pentru luna decembrie
revizuirea cadrului de regelementare pentru implementarea tarifelor de tip binom pentru serviciul de
transport al energiei electrice).

Beneficiile implementrii tarifului binom
Disponibilitatea permanent a serviciului de transport, sub aspectul capacitii de transport pus la
dispoziie utilizatorilor, reprezint, n sine, un determinant al calitii serviciului de transport. Astfel,
energia vehiculat n reele ntr-un interval de timp nu reprezint unicul determinant al calitii serviciului
de transport sau al costului serviciului, structura costului serviciului de transport fiind ntr-o mai strnsa
corelaie cu puterea instalat n reea dect cu volumul de energie vehiculat efectiv n reea. Sistemul de
tarifare binom utilizeaz ca surse de colectare a veniturilor ambii determinani ai costului serviciului de
transport: energia vehiculat i capacitatea de transport, asigurnd corelarea ntre generatorii costurilor
i bazele de facturare a tarifului.
Costurile asociate asigurrii disponibilitii permanente a serviciului de transport i adaptrii configuraiei
reelei la evoluia viitoare a produciei i consumului, prin meninerea strii tehnice a infrastructurii,
extinderea i dezvoltarea reelei, costuri generale de ntreprindere, costul capitalului investit n activele
reelei, sunt preponderent independente de poteniale fluctuaii pe termen scurt (ntr-un orizont de timp
anual) ale volumului de energie vehiculat. Aceste costuri cu caracter fix dein o pondere majoritar n
structura costului total aferent serviciului de transport, scderi neanticipate ale cantitii de energie
tarifat avnd un impact negativ temporar asupra capacitii operatorului de recuperare a costurilor.
Beneficiul major al sistemului de tarifare binom este cresterea predictibilitatii veniturilor, respectiv
reducerea expunerii Companiei la riscul nerecuperarii integrale a costurilor reglementate pe fondul
producerii unor contractii neanticipate ale volumului tarifabil de energie n raport cu volumul considerat la
stabilirea ex-ante a nivelului tarifelor. De asemenea, pe termen lung, implementarea tarifului binom va
ajuta la evitarea supradimensionarii reelei prin impunerea unui cost pe capacitate independent de
energia transportata.

8.3. Proiect cuplare piee CEE
n data de 4 februarie 2014 a fost realizat cuplarea pieelor de electricitate din 15 state europene -
Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Frana, Germania, Marea Britanie, Letonia, Lituania,
Luxemburg, rile de Jos, Norvegia, Polonia i Suedia. Portugalia i Spania se vor altura n lunile
urmtoare, iar Italia i Slovenia la sfritul anului 2014. Incepnd cu anul 2015 cuplarea se va extinde
ctre rile din central-est (Cehia, Slovacia, Ungaria i Romnia), urmnd ca regiunea sud-est
european s fie cuplat dup anul 2016.
Cuplarea pieelor din regiunea central-nord-vest european, regiune ce reprezint 75% din piaa
european de energie, a fost demarat de ctre ENTSO-E n 2010 i aprobat de Forumul autoritilor de
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 84

reglementare de energie electric european, ca un proiect pilot pentru implementarea pieei unice pan-
europene pentru ziua urmtoare, cea mai mare pia de energie electric la nivel mondial.

8.4. Plan Investiii i surse de finanare
Directivele Uniunii Europene care vizeaz combaterea modificrilor climatice i promovarea utilizrii
surselor regenerabile de energie au ca inte reducerea cu 20% fa de 1990 a emisiilor de gaze cu efect
de ser, creterea cu 20% a eficienei i o pondere de 20% a energiei din surse regenerabile n
consumul total de energie, la nivelul UE, pna n 2020.
n Planul naional de aciune pentru energie regenerabil (PNAER), elaborat de Guvern, valoarea de
referin, avut n vedere pentru anul 2020, este de 4000 MW instalai n centrale electrice eoliene. Ca o
consecin a stimulentelor oferite de legislaia n vigoare, au fost depuse la Transelectrica un numr
semnificativ de solicitri de racordare la reea de centrale eoliene, a cror capacitate de producie
depete dublul consumului rii.

Necesitatea dezvoltrii RET
Analiza n perspectiv a regimurilor de funcionare a RET a identificat necesitatea ntririi acesteia,
evoluiile care necesit suport tehnic fiind grupate n trei categorii principale.
Parcul de producie din zona Dobrogea a nregistrat n ultima perioad o cretere continu a
numrului de centrale electrice eoliene i fotovoltaice. Sunt preconizate de asemenea dou noi uniti
nucleare la CNE Cenavod. De la atingerea unui prag maxim de producie evaluat la 3.000 MW, n
Dobrogea (indiferent de sursa primar utilizat) apare necesitatea ntririi capacitii reelei de a evacua
puterea. Soluiile avute n vedere trebuie s permit eliminarea congestiilor pe direciile principale ale
fluxurilor de putere ntre centrele de producie din estul rii i centrele de consum i stocare situate la
vestul i nordul zonei.
Dezvoltarea capacitilor de producie bazate pe surse regenerabile conduce la intensificarea de
schimburi transfrontaliere la granitele de vest i est ale tarii. Experiena ultimilor ani i prognoza
pentru perioada urmtoare indic necesitatea cresterii capacitii de schimb ntre SEN i sistemele
Serbiei i Ungariei, ct i pentru tranzitarea reelei naionale. Sunt n analiz proiecte de cretere a
capacitii de interconexiune cu Republica Moldova, astfel nct volumul actual foarte limitat s poat
crete la valori semnificativ mai mari, facilitnd astfel exportul energiei produse n exces fa de cererea
intern.
Insuficiena produciei n seciunile de alimentare a zonei Transilvania de N-V i Moldova relev un risc
ridicat de funcionare n apropierea puterii maxim admisibile pe termen mediu i lung. n acest sens,
ntrirea reelei electrice de transport prin ntregirea inelului de 400 kV ntre zona de Nord-Est i Nord-
Vest a SEN este benefic n ceea ce privete creterea rezervelor de stabilitate static.
Proiecte majore de investiii
Planul cuprinde proiecte necesare dimensionrii corespunztoare a reelei pentru transportul de energie
electric prognozat a fi produs, importat, exportat i tranzitat, cu respectarea normelor tehnice n
vigoare. Se vor realiza dou categorii de investiii:
extinderea RET prin construcia de linii noi, creterea capacitii liniilor existente, extinderea staiilor
i creterea capacitii de transformare n staii;
retehnologizarea staiilor existente.
Proiectele satisfac necesitile identificate si, la nivel mai larg, se integreaz n efortul armonizat al tuturor
Operatorilor de Transport i de Sistem europeni de a dezvolta reelele transeuropene i de a asigura
interoperabilitatea acestora.
Principalele investiii n perspectiv:
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 85

creterea capacitii de interconexiune la graniele vestice i sud-vestice ale Romaniei prin ntriri ale
reelei pe culoarul Porile de Fier Reia Timioara Arad, incluse de Comisia European n
prima list de Proiecte de Interes Comun (PCI), formnd mpreun Grupul Romnia-Serbia, ntre
Reia i Pancevo;
permite integrarea n SEN a produciei din centralele eoliene preconizate n zona de sud-
vest a rii (Banat) i din amenajarea hidroelectric Porile de Fier existent;
interconectarea asincron prin staii de conversie back-to-back pentru creterea capacitii de
schimb la granita cu Republica Moldova, proiect care se afl n analiz (este planificat dezvoltarea
LEA 400 kV Suceava (RO) Bli (RM);
creterea capacitii de interconexiune cu Bulgaria prin ntrirea infrastructurii care va susine
transportul fluxurilor de putere ntre coasta Mrii Negre i coasta Mrii Nordului/ Oceanului Atlantic,
proiect inclus n prima list PCI Grupul Bulgaria-Romnia, creterea capacitii.
finalizarea proiectelor de retehnologizare aflate n derulare (Bucureti Sud, Braov, Barboi, Tulcea
Vest) i nlocuirea autotransformatoarelor i transformatoarelor n staii;
demararea proiectelor noi arondate pentru prima perioada a planului de zece ani (ntre altele la
Domneti, Bradu, Suceava, Smrdan, Ungheni, Medgidia etc), modernizarea sistemelor de
comand-control n staiile 220 /110kV Arefu, Rureni, Hdat, nlocuirea bobinelor de compensare
la Isaccea (750)/ 400 kV pentru eliminarea unor strangulri.
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 86
GUVERNAN CORPORATIV
i RESPONSABILITATE
SOCIAL
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 87


9. GUVERNAN CORPORATIV I RESPONSABILITATE SOCIAL

9.1. Guvernan corporativ
Guvernana corporativ ntruchipeaz un sistem de management corporativ responsabil, conceput pentru
a aduga valoare n timp i pentru a consolida ncrederea prilor interesate.
Pilonii acestei abordri se bazeaz pe cooperarea eficient ntre organele de conducere administrativ a
Companiei, promovarea i respectarea drepturilor i intereselor acionarilor i investitorilor, deschidere i
transparen n comunicare.

Declaraia de guvernan corporativ aplici sau explici
(model n conformitate cu Codul de Guvernan Corporativ al BVB, completat innd cont de specificul
sistemului de conducere dualist)
TABEL 36 DECLARATIA DE GUVERNANTA CORPORATIVA APLICI SAU EXPLICI
Principiu Rec. ntrebare DA NU Dac NU, atunci EXPLIC
P19
Emitentul este administrat n baza unui
sistem dualist?
DA
Conform Hotrrii AGA din data
de 18.07.2012, Transelectrica este
administrat n sistem dualist de
ctre un Directorat sub
supravegherea unui Consiliu de
Supraveghere.
P1
R1
Emitentul a elaborat un
Statut/Regulament de Guvernan
Corporativ care s descrie principalele
aspecte de guvernan corporativ?
DA
Statutul/Regulamentul de guvernan
corporativ este postat pe website-ul
Companiei, cu indicarea datei la care a
suferit ultima actualizare?
DA
RGC actualizat n conformitate cu
noul Act constitutiv va fi supus
aprobrii AGA.
R2
n Statutul/Regulamentul de guvernan
corporativ sunt definite structurile de
guvernan corporativ, funciile,
competenele i responsabilitile
Consiliului de supraveghere (CS) i ale
conducerii executive?
DA
R3
Raportul Anual al emitentului prevede un
capitol dedicat guvernanei corporative n
care sunt descrise toate evenimentele
relevante, legate de guvernana
corporativ, nregistrate n cursul anului
financiar precedent?
NU
Evenimentele relevante legate de
guvernana coporativ sunt
descrise n Raportul Anual al
Transelectrica n capitole distincte.
Emitentul disemineaz pe website-ul
Companiei informaii cu privire la
urmtoarele aspecte referitoare la politica
sa de guvernan corporativ:
a) descriere a structurilor sale de
guvernan corporativ?
DA
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 88

Principiu Rec. ntrebare DA NU Dac NU, atunci EXPLIC
b) actul constitutiv actualizat? DA
c) regulamentul intern de
funcionare/aspecte eseniale ale acestuia
pentru fiecare comisie/comitet de
specialitate?
NU
Membrii comitetelor consultative
din cadrul noului Consiliu de
Supraveghere lucreaz la
definitivarea regulamentelor
comitetelor
d) Declaraia Aplici sau Explici? DA
Este inclus n Raportul
Directoratului
e) lista membrilor CS cu menionarea
membrilor care sunt independeni i/sau
neexecutivi, ai membrilor conducerii
executive i ai comitetelor/comisiilor de
specialitate?
DA Toi membrii CS sunt neexecutivi.
f) o variant scurt a CV-ului pentru
fiecare membru al CA i al conducerii
executive?
DA
CV-urile membrilor CS au fost
publicate odat cu materialele
pentru AGA n care au fost alei.
P2
Emitentul respect drepturile deintorilor
de instrumente financiare emise de
acesta, asigurndu-le acestora un
tratament echitabil i supunnd aprobrii
orice modificare a drepturilor conferite, n
adunrile speciale ale respectivilor
deintori?
DA
P3
R4
Emitentul public ntr-o seciune dedicat
a website-ului propriu detalii privind
desfurarea Adunrii Generale a
Acionarilor (AGA):
a) convocatorul AGA?
DA
b) materialele/documentele aferente
ordinii de zi precum i orice alte informaii
referitoare la subiectele ordinii de zi?
DA
c) formularele de procur special? DA
R6
Emitentul a elaborat i a propus AGA
proceduri pentru desfurarea ordonat i
eficient a lucrrilor AGA, fr a
prejudicia ns dreptul oricrui acionar de
a-i exprima liber opinia asupra
chestiunilor aflate n dezbatere?
DA
R8
Emitentul disemineaz ntr-o seciune
dedicat de pe website-ul propriu
drepturile acionarilor precum i regulile i
procedurile de participare la AGA?
DA
Sunt prezentate n convocatorul
fiecrei AGA, pentru a facilita
respectarea.
Emitentul asigur informarea n timp util
(imediat dup desfurarea AGA) a
tuturor acionarilor prin intermediul
seciunii dedicate a website-ului propriu:
a) privind deciziile luate n cadrul AGA?
DA
b) privind rezultatul detaliat al votului? DA
Emitenii disemineaz prin intermediul
unei seciuni speciale pe pagina proprie
de web, uor identificabil i accesibil:
DA
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 89

Principiu Rec. ntrebare DA NU Dac NU, atunci EXPLIC
a) rapoarte curente/comunicate?
b) calendarul financiar, rapoarte anuale,
semestriale i trimestriale?
DA
R9
Exist n cadrul Companiei emitentului un
departament/persoan specializat()
dedicat() relaiei cu investitorii?
DA
P4, P5
R10
CA-ul se ntrunete cel puin o dat pe
trimestru pentru monitorizarea
desfurrii activitii emitentului?
DA
R12
Emitentul deine un set de reguli
referitoare la comportamentul i obligaiile
de raportare a tranzaciilor cu aciunile
sau alte instrumente financiare emise de
societate (valorile mobiliare ale
societii) efectuate n cont propriu de
ctre administratori i alte persoane fizice
implicate?
DA
Aceste reguli sunt cuprinse n
reglementrile interne ale
emitentului
Dac un membru al CS sau al conducerii
executive sau o alt persoan implicat
realizeaz n cont propriu o tranzacie cu
titlurile Companiei, atunci tranzacia este
diseminat prin intermediul website-ului
propriu, conform Regulilor aferente?
DA
P6
Structura Consiliului de Supraveghere a
Emitentului asigur un echilibru ntre
membrii executivi i ne-executivi (i n
mod deosebit administratorii ne-executivi
independeni) astfel nct nici o persoan
sau grup restrns de persoane s nu
poat domina, n general, procesul
decizional al CS?
DA Membrii CS sunt neexecutivi
P7
Structura Consiliului de Supraveghere a
Emitentului asigur un numr suficient de
membri independeni?
DA
Evaluarea independenei
membrilor CS se face conform
criteriilor prevzute n Legea nr.
31/1990
P8
R15
n activitatea sa, CS-ul are suportul unor
comitete/comisii consultative pentru
examinarea unor tematici specifice, alese
de CS, i pentru consilierea acestuia cu
privire la aceste tematici?
DA
Comitetele/comisiile consultative
nainteaz rapoarte de activitate CS-ului
cu privire la tematicile ncredinate de
acesta?
DA
R16
Pentru evaluarea independenei
membrilor si neexecutivi, Consiliul de
Supraveghere folosete criteriile de
evaluare enuntate n Recomandarea 16?
DA
Evaluarea independenei
membrilor CS se face conform
criteriilor prevzute n Legea nr.
31/1990.
R17
Membrii Directoratului i imbuntesc
permanent cunotintele prin
training/pregtire n domeniul guvernanei
corporative?
DA
P9
Alegerea membrilor Consiliului de
DA
Membrii CS sunt nominalizai de
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 90

Principiu Rec. ntrebare DA NU Dac NU, atunci EXPLIC
Supraveghere are la baza o procedur
transparent (criterii obiective privind
calificarea personal/profesional etc.)?
acionari iar alegerea lor se face
pe baza CV-urilor puse la
dispoziia acionarilor i publicate
pe pagina de web a
Transelectrica.
P10
Exist un Comitet de Nominalizare n
cadrul Companiei?
DA
P11
R21
Consiliul de Supraveghere analizeaz cel
puin o dat pe an nevoia nfiinrii unui
Comitet de remunerare/politica de
remunerare pentru administratori i
membrii conducerii executive?
DA
Comitetul de nominalizare i
remunerare exist.
Politica de remunerare este aprobat de
AGA?
DA
Remunerarea membrilor
Consiliului de Supraevghere este
stabilit de AGA.
R22
Exist un Comitet de Remunerare format
exclusiv din administratori ne-executivi?
DA Membrii CS sunt neexecutivi.
R24
Politica de remunerare a Companiei este
prezentat n Statutul/Regulamentul de
Guvernan Corporativ?
NU
Nu exist o politic de remunerare
aprobat de AGA.
P12, P13
R25
Emitentul disemineaz n limba englez
informaiile care reprezint subiectul
cerinelor de raportare:
a) informaii periodice (furnizarea
periodic a informaiei)?
DA
b) informaii continue (furnizarea continu
a informaiei)?
DA
Emitentul pregtete i disemineaz
raportarea financiar i conform I
Standardelor Internaionale de Raportare
Financiar (IFRS)?
DA
R26
Emitentul promoveaz, cel puin o dat pe
an, ntlniri cu analiti financiari, brokeri,
agenii de rating i ali specialiti de pia,
n scopul prezentrii elementelor
financiare relevante deciziei
investiionale?
DA
R27
Exist n cadrul Companiei un Comitet de
Audit?
DA
R28
CS sau Comitetul de Audit, dup caz,
examineaz n mod regulat eficiena
raportrii financiare, controlului intern i
sistemului de administrare a riscului
adoptat de societate?
DA
R29
Comitetul de Audit este format n
exclusivitate din administratori neexecutivi
i are un numr suficient de administratori
independeni?
DA
R30
Comitetul de Audit se ntlnete de cel
puin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind
dedicate ntocmirii i diseminrii ctre
acionari i public a rezultatelor
DA
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 91

Principiu Rec. ntrebare DA NU Dac NU, atunci EXPLIC
semestriale i anuale?
R32
Comitetul de Audit face recomandri CS
privind selectarea, numirea, re-numirea i
nlocuirea auditorului financiar, precum i
termenii i condiiile remunerrii acestuia?
DA
P14
Emitentul a adoptat o procedur n scopul
identificrii i soluionrii adecvate a
situaiilor de conflict de interese?
NU
Se aplic direct prevederile legale
incidente.
P15 R33
Membrii Consiliului de Supraveghere
informeaz CS asupra conflictelor de
interese pe msur ce acestea apar i se
abin de la dezbaterile i votul asupra
chestiunilor respective, n conformitate cu
prevederile legale incidente?
DA
P16
R34,
R35
Emitentul a adoptat proceduri specifice n
scopul asigurrii corectitudinii procedurale
(criterii de identificare a tranzaciilor cu
impact semnificativ, de transparen, de
obiectivitate, de ne-concuren etc.) n
scopul identificrii tranzacilor cu pri
implicate?
NU
Se aplic direct prevederile legale
incidente.
P17 R36
Emitentul a adoptat o procedur privind
circuitul intern i dezvluirea ctre teri a
documentelor i informaiei referitoare la
emitent, acordnd o importan special
informaiei care poate influena evoluia
preului de pia al valorilor mobiliare
emise de acesta?
DA
P18
R37,
R38
Emitentul desfoar activiti privind
Responsabilitatea Social i de Mediu a
Companiei?
DA

Regulamentul de guvernan corporativ
n calitate de emitent listat la Bursa de Valori Bucureti, Compania a promovat i aprobat n Adunarea
General a Acionarilor din 17.12.2009 Regulamentul de Guvernan Corporativ al Transelectrica.
Acest document reprezint asumarea voluntar de ctre Companie a principiilor guvernanei corporative,
innd cont de caracteristicile i activitatea sa specific n conformitate cu principiile prevzute n Codul
de Guvernan Corporativ al Bursei de Valori Bucureti.
Regulamentul este document public i se gsete pe site-ul www.transelectrica.ro.
Codul de Guvernan Corporativ al Transelectrica, care nglobeaz transformrile impuse de trecerea la
sistemul dualist de administrare va fi supus aprobrii Adunrii Generale a Acionarilor n cursul acestui
an.

Alte documente aplicabile
Compania se conformeaz prevederilor legislaiei primare incidente pieei de capital, respectnd i
aplicnd i toate prevederile legislaiei secundare, respectiv reglementrile CNVM i BVB i ale altor
reglementri, inclusiv interne, cu relevan n domeniu. Dintre acestea enumerm:
codul de Guvernan Corporativ al BVB;
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 92

OUG nr. 109/ 2011, document care introduce principiile guvernanei corporative la regiile autonome
i societile de stat, crend condiiile seleciei managerilor privai n ntreprinderile publice;
Codul de Etic Profesional, obligatoriu pentru toate structurile organizaiei, care prezint normele
etice de conduit care stabilesc i reglementeaz valorile corporative, responsabilitile, obligaiile i
conduita n afaceri pe baza crora s-a dezvoltat organizaia, public pe site-ul www.transelectrica.ro;
Oferta Public Primar prezint drepturile deintorilor de aciuni emise de Companie, public pe
site-ul www.transelectrica.ro;
Angajamentul de listare, prin care Transelectrica, la Oferta Public Iniial (n 2006), i-a asumat
respectarea drepturilor deintorilor de valori mobiliare i asigurarea unui tratament egal pentru toi
deintorii de valori mobiliare de acelai tip i clas, public pe site-ul www.transelectrica.ro.;
Actul Constitutiv al Companiei, actualizat la 30.09.2013 aprobat prin Hotrrea Adunrii Generale
Extraordinare a Acionarilor nr. 7/30.09.2013, public pe site-ul www.transelectrica.ro.
Codul de Guvernan Corporativ i setul de Principii Anticorupie elaborate de AmCham Romnia,
care reprezint standarde de referin internaionale n vederea instituirii unui climat de afaceri
santos.

9.2. Responsabilitate Corporativ
Responsabilitatea Social este un proces de management prin care Transelectrica dorete s contribuie
la dezvoltarea unei societi romneti durabile i performante (en. Corporate Social Responsability
CSR).
n conformitate cu Politica de Responsabilitate Social Corporativ a Transelectrica, compania se implic
n rezolvarea problemelor sociale ale comunitii unde i desfoar activitatea.
Responsabilitatea social fa de comunitate este la fel de important ca succesul n afaceri.
Transelectrica ia n considerare interesele societii, responsabilizndu-se fa de angajai, acionari,
comunitate i mediu, n scopul crerii prosperitii, a locurilor de munc i n vederea asigurrii
sustenabilitii unei ntreprinderi solide din punct de vedere financiar.
Viziunea Transelectrica n domeniul CSR este de a promova valorile naionale precum inovaia, spiritul
de echip, respectul diversitii i angajamentul. Acestea stau la baza performanei Companiei.
Transelectrica este angajat n anumite domenii ca: art i cultur, educaie, aciuni umanitare, mediul
nconjurtor, dezvoltarea comunitii, responsabilitate fa de angajai i voluntariatul corporativ.
Transelectrica ia parte la viaa comunitii att prin aciunile de sponsorizare i ajutoarele financiare
umanitare acordate ct i prin proiectele de responsabilitate social corporativ iniiate.
n anul 2013 Directoratul Companiei a decis urmtoarea mprire procentual a fondului alocat pentru
aciuni de sponsorizare, mecenat, responsabilitate social corporativ i burse:
1. Art i cultur 20%
Diversitatea i creativitatea sunt valori pe care le preuim i le promovm n domeniul artistic i cultural
Colaborm la organizarea de festivaluri de teatru i de muzic clasic, la organizarea de evenimente
ale asociaiilor de elevi i studeni sau ale asociaiilor i fundaiilor culturale, la realizarea de opere
artistice etc.
2. Educaie 20%
Pentru societatea romneasca de mine, tinerii sunt cea mai important valoare. Suntem activi n mediul
universitar prin parteneriate cu asociaii studeneti, dar i prin alte iniiative.
Acordm ajutor tinerei generaii, implicndu-ne n dezvoltarea ei profesional att financiar ct i
social (acordare de burse);
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 93

Colaborm cu Universitatea Politehnic Bucureti prin utilarea laboratoarelor de cercetare ale
Facultii de Energetic;
Dotm cu cri bibliotecile instituiilor de nvmnt.

3. Aciuni umanitare 35%
Oamenii sunt n centrul preocuprilor noastre i ncercm ntotdeauna s-i ajutm pe cei defavorizai.
Printre cei care beneficiaz de sprijinul nostru se numar asociaii pentru protecia pensionarilor
provenii din sistemul energetic, fundaii i asociaii pentru copii cu dizabiliti;
De asemenea, ori de cte ori este cazul, ne implicm i n aciuni de binefacere pentru a ajuta
persoanele i localitile sinistrate ca urmare a calamitilor naturale.

4. Dezvoltarea comunitii 5%
Transelectrica sprijin financiar construcii i restaurri de coli i monumente de cult, prioritare fiind
zonele n care Transelectrica deine sucursale de transport.
5. Responsabilitatea fa de angajai 20%
Pentru Transelectrica angajaii reprezint principala resurs a dezvoltarii ei iar grija pentru salariai este
primordial.
Personalul Companiei beneficiaz de:
stabilitatea locului de munc i condiii de munc sigure;
oportuniti pentru a evolua;
oportuniti de avansare prin promovri interne;
oportuniti de instruire i dezvoltare prin intermediul Programului anual de formare i perfecionare
profesional a salariailor, astfel nct oamenii s poat evolua pentru poziia pe care i-o doresc n
Companie;
Compania preuiete i apr sntatea i securitatea n munc a angajatilor si. Anual se deruleaz
campanii de evaluare a strii de sntate a angajailor - examene de medicin general, analize de
laborator, vaccinare antigripal i antihepatic, investigaii pentru prevenirea bolilor cardiovasculare,
investigaii pentru prevenirea apariiei unor boli invalidante;
opional, deoarece finanarea este cu participare i din partea angajatului, anagajaii beneficiaz i
de asigurri voluntare de sntate;
n cazul unor afeciuni grave Transelectrica ofer suport financiar angajailor pentru tratamente
medicale speciale, program flexibil sau redus de munc pe perioada recomandat de medic.
n 2013 Transelectrica a acordat ajutorare financiare angajailor i rudelor lor n cazul unor afeciuni
medicale grave contribuind cu aproximativ 100.000 lei la ajutorarea a 13 angajai care au suferit de
diverse afeciuni medicale.
Valorile Transelectrica sunt cu att mai puternice pentru c ne reprezint pe noi ca oameni, nu numai ca
angajai ai Companiei. Astfel, Compania se asigur c se poate ridica la nlimea responsabilitii
sociale fa de societate, prin programe care genereaz, nu doar rezultate pe termen lung, ci i o
atitudine.

9.3. Responsabilitatea fa de mediu
Conducerea Companiei a stabilit politica n domeniul proteciei mediului ca parte integrant a politicii
generale, avnd ca obiective meninerea unui sistem de management de mediu performant, prevenirea
i reducerea polurii, conformarea cu cerinele legale naionale i europene i dezvoltarea durabil.
Pentru ndeplinirea obiectivelor, Compania a luat msuri de reducere a impactului asupra mediului att n
activitatea de exploatare ct i n activitile de mentenana i de investiii, care au presupus lucrri de
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 94

construcii montaj, astfel nct, n anul 2013 nu au fost semnalate probleme deosebite privind protecia
mediului.
Impactul RET asupra mediului
Instalaiile electrice de nalt tensiune constituite n principal din linii electrice aeriene i staii de
transformare i conexiune sunt instalaii cu impact semnificativ asupra mediului datorat att complexitii
tehnice a instalaiilor ct i suprafeelor de teren ocupate i lungimilor de ordinul zecilor sau chiar sutelor
de km, de regul pe teritoriul mai multor judee.
Principalele influene generate de activitatea de transport al energiei electrice n anul 2013 sunt
prezentate n tabelul de mai jos.

Impact Descriere
Ocuparea terenului n condiii normale de exploatare a RET terenul este ocupat cu traseele LEA i
amplasamentele staiilor. n cadrul lucrrilor de construcie, ocuparea terenului se
realizeaz prin organizarea de antiere, inclusiv depozite.

Sucursala Fr zon de siguran [m
2
] Cu zon de siguran [m
2
]
Staii LEA Staii LEA
Total Transelectrica 3.939.774 3.373.075 7.049.295 549.555.991

Poluarea solului, apelor
subterane i terestre
Afectarea solului, n faza de constructie a RET, se realizeaz prin deschiderea unor noi
ci de acces, decopertri i excavaii.
Din exploatarea normal a instalaiilor RET nu sunt evacuate pe sol, n apele subterane
sau terestre niciun fel de noxe. Pot apare poluri accidentale datorate
neetaneitilor/spargerii echipamentelor care conin substane periculoase sau ulei
electroizolant sau defeciunilor aprute la instaiile de regenerare/alimentare/evacuare
ulei n/din echipamente.
De asemenea pot apare scurgeri de ulei/combustibil auto de la utilajele i mijloacele de
transport n timpul executrii lucrrilor de construcii i mentenan (uleiul scurs n mediu
a fost reinut cu material absorbant, biodegradabil).
Poluarea aerului
Emisii directe
n timpul activitilor de construcie, mentenana i de exploatare normal a instalaiilor
RET nu sunt evacuate n atmosfer cantiti semnificative de poluani. Pot fi emise n
atmosfer n cantiti reduse din urmtorii poluani: pulberi n suspensie - n timpul
lucrrilor de construcie, gaze de ardere - de la mijloacele auto, grupurile electrogene i
de la centralele termice, ozon n cantiti neglijabile (efectul Corona), hexafluorur de sulf-
ca urmare a neetaneitii echipamentelor sau manipulrii neadecvate a gazului.
n condiiile unor incendii sau explozii pot rezulta gaze de ardere (COx, SOx, NOx, COV,
pulberi n suspensie,etc.) .
LEA de nalt tensiune genereaz poluarea atmosferei cu ozon i oxizi de azot ca urmare
a descrcrilor corona care apar n jurul conductoarelor active, mai ales pe timp ploios.
Aportul suplimentar al acestor substane poluante la fondul existent nu este major i nu
poate conduce la depiri ale valorilor de prag de informare legal, nivel dincolo de care
exist un risc pentru sntatea uman.
A fost pltit taxa la fondul de mediu pentru emisiile din surse staionare n valoare de
0,000049 mil. lei .
Emisii indirecte
Emisiile indirecte de gaze cu efect de ser sunt determinate de consumul propriu
tehnologic n RET. n anul 2013 emisiile indirecte de gaze cu efect de ser n atmosfer
au fost de cca. 1.101.089 tone CO2, calculat pentru energia electric produs n centralele
termoelectrice pe lignit, conform reglementrilor ANRE.
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 95

Impact Descriere
Poluarea apelor
Din procesul de transport al energiei electrice nu rezult ape uzate tehnologice. Apele
uzate generate pe amplasamentul instalaiilor RET sunt urmtoarele:
- ape uzate menajere provenite din activitatea uman - se evacueaz direct n
canalizarea oreneasc, se vidanjeaz i se transport la o staie de epurare ape
uzate urbane sau se epureaz local n microstaii de epurare i se evacueaz pe sol
sau n ape terestre.
- ape pluviale colectate n cuvele echipamentelor cu ulei i n cminele platformelor
betonate pentru depozitarea deeurilor i echipamentelor (pot s conin ulei
provenit din scurgeri) - sunt epurate mecanic n separatoare ap - ulei i evacuate n
canalizarea oreneasc, se vidanjeaz i se transport la o staie de epurare ape
uzate urbane sau se evacueaz pe sol sau n ape terestre cu respectarea limitelor
maxime admisibile pentru poluanii evacuai n mediu.
Generarea de deeuri
Din activitatea de transport al energiei electrice nu rezult n mod direct deeuri.
Deeurile rezult din activitatea de construcie, mentenan i din activitatea uman.
Cantitile de deeuri sunt diferite de la an la an, n funcie de volumul lucrarilor de
investiii i de mentenan.
Deeurile generate au fost gestionate conform cerinelor legale, fiind eliminate/valorificate
cu firme autorizate.
Deeuri
generate
Deeuri
valorificate
Deeuri
eliminate
Deeuri
stocate
Grad de eliminare/valorificare deeuri
6629 t 1669 t 4474 t 486 t 92,67%

Au fost ndeplinite obiectivele legale de valorificare/reciclare pentru uleiurile importate i
pentru majoritatea deeurilor din ambalaje provenite de la echipamentele importate, cu
excepia obiectivului pentru lemn (obiectiv legal 60%, realizat 55%, nerealizat 5 %
11.133 kg). Pentru procentul nerealizat au fost pltit taxa la fondul de mediu n valoare
de 0,022.266 mil.lei.
Generarea de cmp
electromagnetic de ctre
instalaiile RET
Staiile electrice de transformare/conexiune i liniile electrice aeriane de 220kV i 400kV
au impact relativ restrns asupra vecintilor, existent doar n jurul instalaiilor RET. O
mare parte din efectele perturbatoare sunt datorate induciei electrice (n obiectele sau
structurile metalice neconectate la pmnt) i fenomenelor de interferen
(radiointerferena). Soluiile constructive adoptate pentru realizarea liniilor i staiilor
electrice de nalt tensiune asigur protecia corespunztoare mpotriva efectelor datorate
expunerii organismelor vii la cmpul electromagnetic precum i diminuarea impactului
acestor instalaii asupra mediului nconjurtor.
Conform studiilor efectuate de instituii de specialitate n vecintatea liniior aeriene de
220kV i 400kV, intensitatea cmpului electric scade cu distana, astfel nct la o distan
de cca 25 30 m de axul liniei, intensitatea cmpului este zero.
Poluarea fonic
n perioada de construcie se poate produce zgomot datorit execuiei lucrrilor i
funcionarii echipamentelor i mijloacelor auto. n timpul operrii poluarea fonic este
datorat zgomotului produs de funcionarea, vibraia instalaiilor RET sau de descrcrile
corona din spaiul din jurul conductoarelor active.
Nivelul de zgomot produs de efectul corona la o distan de 25 m de conductorul activ
variaz ntre 53 dB pe timp ploios i 33 dB pe timp frumos.
Afectarea faunei
Impactul asupra faunei poate fi semnificativ n special asupra psarilor, manifestndu-se
att prin fragmentarea habitatului, ct i prin coliziunea sau electrocutarea acestora de
catre instalaiile RET n culoarele de migraie sau n zonele protejate.
Principalele culoare de migraie ale diverselor tipuri de psri au fost identificate n zonele
Banat, Dobrogea i Delta Dunrii. Conform studiilor efectuate de instituii de specialitate
efectuate n aceste culoare nu au fost identificate psri afectate de prezena LEA.
Afectarea vegetaiei
Impactul asupra vegetaiei este determinat de ocuparea definitiv sau temporar a
terenurilor i de ndeprtarea vegetaiei care depete o anumit nlime (prin defriri
sistematice), din zonele de siguran ale instalaiilor RET, pentru evitarea apariiei
incendiilor. Acest impact poate fi semnificativ doar n zonele protejate.n anul 2013 nu s-
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 96

Impact Descriere
au nregistrat afectri semnificative ale vegetaiei datorate lucrrilor de ntreinere a
culoarelor LEA.
Socio-economic
Impactul asupra populaiei presupune:
perturbarea unor activiti sociale, inclusiv mutarea indivizilor la construcia de
obiective noi;
teama provocat de apropierea i de efectele vizuale i sonore ale RET (efectul
corona la instalaiile de nalt tensiune);
efectele cmpului electromagnetic asupra fiinelor la staionarea n zonele de
protecie i siguran a RET;
perturbaii ale sistemelor de radio i televiziune produse de cmpul
electromagnetic.
n anul 2013 nu s-au nregistrat afectri semnificative asupra populaiei i nu a fost
necesar mutarea indivizilor pentru realizarea investiiilor.

Msuri pentru prevenire i/sau limitare a impactului asupra mediului efectuate n anul 2013
n anul 2013 s-au cheltuit 6,697 mil.lei (aproximativ 1,485 milioane euro) pentru aciuni n principal de
prevenire i/sau limitare a impactului RET asupra mediului.
FIGURA 57 CHELTUIELI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

FIGURE 58 CHELUIELI SPECIFICE DE MEDIU

Cheltuielile de protecia mediului sunt incluse n cheltuielile de exploatare, mentenan i investiii
aprobate de Companie.
Comparativ cu anul precedent, n 2013 cheltuielile cu lucrrile de mentenan major au fost realizate n
procent de 33% i lucrrile de investiii n procent de 55,9%, fapt care a condus la o reducere a
cheltuielilor cu protecia mediului cu 11%.
TABEL 37 MASURI DE PREVENIRE/ LIMITARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Activitate Descriere
executare lucrri de construcie sau mentenan a reelelor de canalizare pentru ape uzate menajere
i/sau pluviale;
7.7
7.5
6.7
0
2
4
6
8
2011 2012 2013
M
i
l
.

l
e
i

0.042 0.043
0.039
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
2011 2012 2013
M
i
l
.


E
u
r
o
/

T
W
h

e
n
e
r
g
i
e


t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
t


RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 97

montare separatoare apa-ulei la cuvele echipamentelor cu ulei i la platformele de
depozitare;
construcie platforme betonate pentru depozitarea temporar a echipamentelor i
deeurilor;
mentenan a echipamentelor cu ulei sau SF
6
pentru prevenirea scurgerilor;
vopsitorie a stlpilor liniilor electrice aeriene (LEA) n culori adecvate peisajului pentru
reducerea impactului vizual;
defriare/ ntreinere coridoare de siguran pentru LEA;
refacere/amenajare teren pentru aducerea la starea iniial (dupa finalizarea
lucrrilor).
achiziii servicii
privind
monitorizarea calitii apelor uzate din statiile i sediile Companiei i propunerea de
soluii de reducere a poluarii conform cerinelor din autorizaiile de mediu i de
gospodarire a apelor;
colectarea, sortarea, transportul i valorificarea/eliminarea deeurilor.
angrenarea personalului propriu i implicarea tuturor colaboratorilor n aplicarea politicii i atingerea
obiectivelor de mediu ale Companiei i a tuturor cerinelor sistemelui de management de mediu prin
informare i instruire.
elaborare planuri de management de mediu pentru proiectele de mentenan, retehnologizare/ modernizare.
montarea de cuiburi artificiale pe stlpii de nalt tensiune pentru oimul dunrean, specie aflat pe cale de
dispariie, la sucursalele de transport Constana (12 cuiburi) i Timioara (2 cuiburi) n cadrul proiectului
Conservarea oimului dunrean n nord-estul Bulgariei, Ungariei, Romniei i Slovaciei, proiect finanat
prin programul LIFE+, linia de finanare a Uniunii Europene dedicat conservrii naturii.

Conformarea cu cerinele legale pe anul 2013
obiectivele din gestiunea Companiei (262 obiective: staii electrice de transformare i conexiune,
linii electrice aeriene, sedii, etc.) funcioneaz conform cerinelor legale privind protecia mediului,
gradul de autorizare fiind de 100 % (33 de autorizaii);
nu au fost poluri accidentale cu impact semnificativ asupra mediului;
nu au fost reclamaii privind mediul;
a fost nregistrat o amend la sucursala de transport Timioara (codificare incorect a
deeurilor de izolatori ceramici contaminai cu ulei) pentru care s-a pltit 0,0015 mil lei;
au fost ndeplinite toate msurile dispuse de autoritile de reglementare i control n domeniul
proteciei mediului i gospodririi apelor;
au fost raportate corect i la timp toate informaiile de mediu conform cerinelor legale, de
reglementare i a celor rezultate n urma controalelor efectuate de autoritile de reglementare i
control;
au fost monitorizai factorii de mediu (aer, ap, sol, zgomot, cmp electromagnetic, deeuri)
conform cerinelor din autorizaiile de mediu i de gospodrire a apelor;
lucrrile de mentenan i investiii au fost executate conform cerinelor legale i de reglementare
(avize i/sau acorduri de mediu i avize de gospodrire a apelor, dup caz);
a fost meninut certificarea sistemului de management de mediu, conform SR EN ISO
14001/2005 , pentru conformarea cu licena ANRE pentru transportul de energie electric i
furnizarea serviciilor de sistem;
a fost asigurat accesul prilor interesate la informaia despre mediu prin publicarea politicii i
raportului de mediu pe site-ul Companiei.
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 98

FIGURA 59 SITUAIA AMENZILOR

3
1 1
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
2011 2012 2013
N
u
m

r

a
m
e
n
z
i

RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 99

MANAGEMENTUL RISCULUI
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 100

10. MANAGEMENTUL RISCULUI
10.1. Evaluarea riscurilor
Activitile Companiei sunt sensibile la condiiile economice generale, care pot influena cantitatea de
energie electric transportat i implicit veniturile i rezultatele operaionale. n plus, cererea pentru
energie electric i preul acesteia depind de o varietate de factori asupra crora Compania nu are
control, i anume:
evoluii economice i politice la nivel global i regional;
cererea consumatorilor din industrie;
condiiile climatice;
legile i reglementrile existente;
tarifele reglementate de ANRE pentru serviciile de transport i sistem.

Managementul global al Companiei se concentreaz asupra imprevizibilitii mediului economic i
financiar, cutnd s minimizeze potenialele efecte adverse performanei financiare. Riscurile la care
Compania este supus n cadrul desfurrii activitii sale sunt sumarizate mai jos.
Compania nu are angajamente formale pentru a combate riscurile financiare. Cu toate acestea, riscurile
financiare sunt monitorizate de structurile ierarhice superioare, punndu-se accent pe nevoile Companiei
pentru a compensa eficient oportunitile i ameninrile.

1. Riscul de rat a dobnzii
Fluctuaiile ratelor de dobnd pot avea impact asupra gradului de ndatorare al companiei, cu implicaii
la nivelul situaiei financiare i rezultatelor.
Fluxurile de numerar operaionale ale companiei sunt afectate de variaiile ratei dobnzilor, n principal
datorit mprumuturilor pe termen lung ntr-o pondere semnificativ.

FIGURE 60 FLUCTUAIILE RATELOR DE DOBANDALa 31 dec 2012 ponderea
instrumentelor financiare cu rat de
dobnd variabil o depea
semnificativ pe cea a instrumentelor
financiare cu rat de dobnd fix,
expunnd compania la un risc de rat
a dobnzii mult mai mare.

La 31 dec 2013, ca urmare a includerii
n mixul de finanare a obligaiunilor
corporative denominate n lei, cu rat
de dobnd fix, expunerea la riscul
de rat a dobnzii a sczut
semnificativ.

.
2. Riscul valutar
Moneda funcional a companiei este leul romnesc. Compania poate fi expus fluctuaiilor cursului de
schimb valutar prin numerar i echivalente de numerar, mprumuturi pe termen lung sau datorii
comerciale exprimate n valut. mprumuturile i datoriile n valut (EUR, USD i JPY) sunt ulterior
exprimate n lei, la cursul de schimb de la data bilanului, comunicat de Banca Naional a Romniei.
Diferenele rezultate sunt incluse n contul de profit i pierdere, dar nu afecteaz fluxul de numerar dect
n momentul lichidrii datoriei.
42%
58%
27%
73%
Instrumente financiare cu
rata dobanzii fixa
Instrumente financiare cu
rata dobanzii variabila
2012
2013
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 101

Expunerea net n situaia poziiei financiare a Companiei la riscul valutar exprimat n RON, a fost:
TABEL 38 EXPUNEREA NET N SITUAIA POZIIEI FINANCIARE
milioane lei Total RON EUR USD JPY
31 decembrie 2013
-660 284 -893 26 25
31 decembrie 2012
-985 93 987 50 41
Se observ o reducere a expunerii nete de aprox. 33% fa de anul 2012, ca urmare a diminurii soldului
datoriilor n valut contractate de ctre companie n anii anteriori, precum i a introducerii n mixul de
finanare a obligaiunilor denominate n lei.
3. Riscul de credit
Riscul de credit este riscul ca Transelectrica s suporte o pierdere financiar ca urmare a nendeplinirii
obligaiilor contractuale de ctre un client sau o contrapartid la un instrument financiar, iar acest risc
rezult n principal din creanele comerciale i numerarul i echivalentele de numerar.
Riscul de contrapartid este dat i de riscul de nencasare a contravalorii serviciilor prestate pe piaa de
energie electric i ar putea afecta negativ activitatea, rezultatele operaionale i situaia financiar ale
Companiei
FIGURE 61 EXPUNEREA MAXIMA LA RISCUL DE NEINCASARE LA
31.12.2013


Ponderea cea mai mare, n totalul
activelor, o au creanele. Cu toate
acestea, riscul de nencasare aferent
acestora este limitat, ntruct sunt sume
datorate, n principal, de companii deinute
de stat.

Numerarul este plasat n instituii
financiare, care sunt considerate ca avnd
risc minim. Depozitele sunt plasate la
Banca Comecial Romna, BRD Groupe
Societe Generale, Alpha Bank, Raiffeisen
Bank i CITI Bank.


Tratarea riscului de contrapartid se poate realiza prin factori externi, cum ar fi restructurarea i
liberalizarea pieei de energie, privatizarea unor filiale aparinnd S.C. Electric SA i prin aciuni interne
de perfecionare a activitii operatorului de pia, diversificarea portofoliului de clieni i diversificarea
numrului de servicii oferite.
4. Riscul de lichiditate
Riscul de lichiditate este riscul potrivit cruia Compania poate s ntmpine dificulti n ndeplinirea
obligaiilor asociate datoriilor financiare care sunt decontate n numerar sau prin transferul altui activ
financiar.
Prevederile din acordurile de finanare ale Companiei pot limita flexibilitatea financiar i operaional a
acesteia.
54%
43%
1%
3%
Clienti
Numerar si
echivalente de
numerar
Fonduri
nerambursabile de
primit
Alte creante
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 102

O politic prudent de gestionare a riscului de lichiditate implic meninerea de resurse lichide suficiente
pentru a putea onora obligaiile pe msur ce acestea ajung la scaden, precum i disponibilitatea
finanrii prin faciliti de credit adecvate.
Riscul de lichiditate este mitigat de introducerea n mixul de finanare a Companiei a instrumentelor
negarantate (cum ar fi obligaiunile corporative i imprumuturile negarantate oferite de instituiile
financiare internaionale), care reduc semnificativ dependena de limitrile i constrangerile mediului
bancar si nevoia de garantare a creditelor comerciale cu creane comerciale in scadere.
Obinerea unui grad sporit de independen, diversificarea surselor de finanare si ameliorarea lichiditii
Companiei au determinat ca Moodys s schimbe perspectiva rating-ului Transelectrica pentru anul 2014
n stabil, n timp ce perspectiva rating-ului suveran a ramas negativ. n acelasi timp, n raportul lor
asupra situatiilor financiare, auditorii financiari externi ai Companiei au eliminat pentru anul 2013
calificarea neindeplinirii indicatorilor de lichiditate, calificare nregistrata n anul precedent.
5. Riscul de tarifare (pre) asociat cadrului de reglementare
Avnd n vedere statutul de monopol natural reglementat, riscul de pre asociat cadrului de reglementare
este un factor important care poate afecta activitatea Companiei, cu impact negativ asupra rezultatelor
operaionale, situaiei financiare i perspectivelor Companiei.
Riscul de pre are o dimensiune structural, provenind din rigiditatea mecanismului tarifare n
recuperarea integral i prompt a costurilor curente (inflaia real fiind mai mare dect cea prognozat),
a CPT recunoscut (att din punct de vedere al cantitii, ct i al preului), lipsa posibilitii ajustrii
costului capitalului n interiorul unei perioade de reglementare n funcie de evoluia pieelor financiare,
nerecuperarea costurilor capitalului n perioada cuprins ntre angajarea capitalului i recunoaterea n
BAR a activului rezultat etc. i o dimensiune a rulrii deficitare a actului efectiv de reglementare exercitat
de ANRE, prin lipsa de transparen n anumite decizii de stabilire a tarifelor din trecut, ambele
componente contribuind la reducerea predictibilitii rezultatelor financiare.
6. Riscul de volum
Diminuarea volumului de energie tarifabil ar putea afecta negativ situaia financiar i perspectivele
Companiei.
Avnd n vedere c structura costurilor este dominat de componenta fix, aceste perturbaii se propag
i la nivelul profiturilor. Implementarea unui sistem de tarifare binom n perioada 2014-2017 (cu
component de putere i component de energie) are potenialul de a proteja veniturile prin stabilitatea
oferit de componenta fix (putere).
7. Alte riscuri identificate, care pot afecta activitatea, rezultatele operaionale i situaia financiar a
Companiei sunt:
neexecutarea sau ntrzierile n executarea proiectelor de investiii ale Companiei;
Compania ar putea fi nevoit s cheltuie sume importante pentru meninerea infrastructurii sale;
ntreruperile n funcionarea sistemului de transport al energiei electrice;
deteriorarea ratingului Companiei;
imposibilitatea angajrii, instruirii sau reineri unui numr suficient de salariai cu nalt calificare;
confruntarea cu litigii, cu rezultate incerte;
grevele sau alte forme de ntrerupere a activitii;
exercitarea unui control limitat asupra filialelor proprii, ceea ce poate face dificil implementarea
unor politici corporative unitare;
regimul juridic incert al aciunilor emise de OPCOM i Formenerg aflate n proprietatea
Companiei.
10.2. Politicile i obiectivele Companiei
Transelectrica are n vedere gestionarea riscurilor n cadrul unui sistem integrat de management al
riscului, n ndeplinirea cerinelor legale ale reglementatorului i a altor cerine legate de calitatea de
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 103

emitent listat la Bursa de Valori Bucureti, agenii de rating, auditori, de a avea capaciti de control al
riscului adecvate pentru profilul de risc al Companiei, privind identificarea, cuantificarea, prioritizarea,
tratarea, raportarea i monitorizarea riscurilor.
Administrarea riscurilor Companiei const n stabilirea a dou seturi de soluii de tratare a riscurilor i
determinarea structurii optime a acestora:
soluiile financiare, care includ asigurrile, derivate i alte instrumente oferite pe pieele de
capital, de asigurri i alte piee financiare. n anul 2013, s-au realizat achiziii de asigurri
solicitate de responsabilii de activitile generatoare de riscuri, pentru acoperirea unor posibile
daune materiale, aflndu-se n derulare urmtoarele contracte: asigurri voluntare de sntate
pentru salariai, asigurri RCA i CASCO pentru parcul auto, asigurri pentru cldiri, bunuri i
echipamente, asigurri de rspundere profesional a Consiliului de supraveghere;
soluiile organizatorice, care diminueaz riscurile prin intermediul organizrii/ proiectrii/
planificrii/ structurrii activitilor, a planurilor privind comunicarea i msurile privind
continuitatea afacerii, dup producerea unui risc, precum i administrarea riscurilor prin
intermediul procedurilor i prin ntrirea msurilor de securitate i siguran a muncii.
Cerinele strategice privind sigurana i continuitatea n operare determin Compania s abordeze
managementul riscului ntr-un mod proactiv, pentru identificarea i tratarea pierderilor poteniale nainte
ca evenimentele generatoare s aib loc, cu pregtirea n avans a soluiilor tehnice, operaionale i
financiare specifice pentru a contracara aceste eventuale pierderi.


RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 104
ANEXE
RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 105

11. ANEXE

RAPORT ANUAL 2013

Pagina I 106

Anexa 1. Raportul financiarCN Transelectrica SA
Societate administrata n sistem dualistSituatii Financiare Separate
la data i pentru exercitiul financiar incheiat la
31 decembrie 2013

Intocmite n conformitate cu
Standardele Internationale de Raportare Financiara
adoptate de catre Uniunea Europeana i aprobate de
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 cu modificarile ulterioare

Extras


CN Transelectric SA
Situatia separata a pozitiei financiare la 31 decembrie 2013
(Toate sumele sunt exprimate n LEI, daca nu este indicat altfel)

Pagina I 107

31 decembrie 2013
31 decembrie
2012

Active
Active imobilizate
Imobilizari corporale 3.572.863.990 3.683.211.822
Imobilizari necorporale 45.333.746 50.860.668
Imobilizari financiare 52.475.750 52.475.750
Total active imobilizate 3.670.673.486 3.786.548.240

Active circulante
Stocuri 36.978.575 40.076.069
Creante comerciale i alte creante 844.352.983 822.931.591
Numerar i echivalente de numerar 600.698.763 295.481.379
Total active circulante 1.482.030.321 1.158.489.039
Total active 5.152.703.807 4.945.037.279

Capitaluri proprii i datorii
Capitaluri proprii
Capital social, din care: 1.091.525.913 1.091.525.913
Capital social subscris 733.031.420 733.031.420
Ajustari la inflatie a capitalului social 358.494.493 358.494.493
Prima de emisiune 49.842.552 49.842.552
Rezerve legale 57.703.302 46.491.027
Rezerve din reevaluare 669.257.305 729.711.592
Alte rezerve 18.340.125 3.845.195
Rezultat reportat 727.227.938 509.341.993
Total capitaluri proprii 2.613.897.135 2.430.758.272

Datorii pe termen lung
Venituri n avans pe termen lung 535.841.112 538.850.734
Imprumuturi 951.063.278 954.626.559
Datorii privind impozitele amanate 33.638.050 40.862.872
Obligatii privind beneficiile angajatilor 26.274.710 23.236.640
Total datorii pe termen lung 1.546.817.150 1.557.576.805

Datorii curente
Datorii comerciale i alte datorii 712.171.280 737.820.637
Alte impozite i obligatii pentru asigurari
sociale


8.149.276 15.415.260

Imprumuturi 226.384.521 198.661.228
Venituri n avans pe termen scurt 35.472.072 4.481.204
Impozit pe profit de plata 9.812.373 323.873
Total datorii curente 991.989.522 956.702.202
Total datorii 2.538.806.672 2.514.279.007
Total capitaluri proprii i datorii

5.152.703.807 4.945.037.279CN Transelectric SA
Contul separat de profit i pierdere pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2013
(Toate sumele sunt exprimate n LEI, daca nu este indicat altfel)

Pagina I 108

2013

2012
Venituri

Venituri din serviciul de transport

1.156.483.064

1.080.214.070
Venituri din servicii de sistem

629.318.221

570.760.099
Venituri privind piaa de echilibrare

631.847.110

1.068.220.860
Alte venituri

54.667.366

48.491.681
Total venituri

2.472.315.761

2.767.686.710Cheltuieli din exploatare

Cheltuieli pentru operarea sistemului

(267.281.170)

(310.978.670)
Cheltuieli privind piaa de echilibrare

(631.847.110)

(1.068.220.860)
Cheltuieli privind serviciile de sistem tehnologice

(574.489.089)

(522.875.917)
Amortizare

(335.141.949)

(314.844.392)
Cheltuieli cu personalul

(170.643.076)

(170.361.104)
Reparatii i mentenan

(107.511.735)

(137.938.176)
Cheltuieli cu materiale i consumabile

(10.608.290)

(9.109.986)
Alte cheltuieli din exploatare

(125.770.970)

(150.410.771)
Total cheltuieli din exploatare

(2.223.293.389)

(2.684.739.876)


Profit din exploatare

249.022.372

82.946.834Venituri financiare

87.815.164

93.169.734
Cheltuieli financiare

(97.085.765)

(129.072.568)
Rezultat financiar net

(9.270.601)

(35.902.834)


Profit inainte de impozitul pe profit

239.751.771

47.044.000Impozit pe profit

(38.823.909)

(12.556.032)


Profitul exercitiului

200.927.862

34.487.968
Rezultatul de baza i diluat pe actiune (lei/actiune)

2,74

0,47

CN Transelectric SA
Situatia separata a rezultatului global pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2013
(Toate sumele sunt exprimate n LEI, daca nu este indicat altfel)

Pagina I 1092013 2012

Profitul exercitiului 200.927.862 34.487.968

Alte elemente ale rezultatului global
Surplus din reevaluarea imobilizarilor corporale
- 60.802.099
Efectul impozitarii aferent rezervei din reevaluare
- (11.914.824)
(Pierdere)/Castig actuarial aferente planului de beneficii determinate (2.669.460) 4.318.540

Alte elemente ale rezultatului global (AERG)


(2.669.460) 53.205.815


Rezultatul global total
198.258.402 87.693.783
CN Transelectric SA
Situatia separata a modificarilor capitalurilor proprii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013
(Toate sumele sunt exprimate n LEI, daca nu este indicat altfel)

Pagina I 110Capital social
Prime de
emisiune
Rezerve legale
Rezerva din
reevaluare
Alte rezerve
Rezultat
reportat
Total
Sold la 1 ianuarie 2012 1.091.525.913 49.842.552 44.416.075 749.763.730 4.186.691 484.341.081 2.424.076.042

Rezultatul global al perioadei

Profitul exercitiului - - - - - 34.487.968 34.487.968

Alte elemente ale rezultatului global, din
care


Surplus din reevaluarea imobilizarilor
corporale
- - - 60.802.099 - - 60.802.099
Efectul impozitarii aferent rezervei din
reevaluare
- - (11.914.824) - - (11.914.824)
Recunoastere castiguri actuariale aferente
planului de beneficii determinat
- - - - - 4.318.540 4.318.540
Total alte elemente ale rezultatului global al
perioadei
- - - 48.887.275 -
4.318.540 53.205.815
- - -
Total rezultat global al perioadei - - - 48.887.275 - 38.806.508 87.693.783

Transferul rezervelor din reevaluare n
rezultatul reportat
- - - (68.902.812) - 68.902.812 -
Majorarea rezervei legale - - 2.074.952 - (2.074.952) -
Alte elemente - - - (36.601) 2.993 - (33.608)
Total alte modificari - - 2.074.952 (68.939.413) 2.993 66.827.860 (33.608)

Contributii de la i distribuiri catre actionari
-
Distribuirea dividendelor - - - -
- (80.633.456) (80.633.456)
Derecunoasterea imobilizarilor de natura
patrimoniului public (vezi Nota 3 (b))
- - - -
(344.489) - (344.489)

Total contributii de la i distribuiri catre
actionari - - - - (344.489) (80.633.456) (80.977.945)

Sold la 31 decembrie 2012
1.091.525.913 49.842.552 46.491.027 729.711.592 3.845.195 509.341.993 2.430.758.272

Sold la 1 ianuarie 2013 1.091.525.913 49.842.552 46.491.027 729.711.592 3.845.195 509.341.993 2.430.758.272

Rezultat global al perioadei

Profitul exercitiului - - - - - 200.927.862 200.927.862
- -
Alte elemente ale rezultatului global, din
care
- - - - - - -
-
Recunoastere pierderi actuariale aferente
planului de beneficii determinat
- - - - - (2.669.460) (2.669.460)
Total alte elemente ale rezultatului global - - - - - (2.669.460) (2.669.460)
- --
Total rezultat global al perioadei - - - - - 198.258.402 198.258.402
Alte elemente
Transferul rezervelor din reevaluare n
rezultatul reportat
- (60.454.287) - 60.454.287 -
Majorarea rezervei legale - - 11.212.275 - - (11.212.275) -
-
Alte elemente - - - - 13.000 - 13.000
Total alte modificari - - 11.212.275 (60.454.287) 13.000 49.242.012 13.000
Contributii de la i distribuiri catre actionari
Derecunoasterea imobilizarilor de natura
patrimoniului public (vezi Nota 3 (b))
- - - - (702.313) - (702.313)
Fonduri structurale aferente imobilizarilor de
natura patrimoniului public (vezi Nota 11)
- - - - 15.184.243 - 15.184.243
-
Distribuirea dividendelor - - - - - (29.614.469) (29.614.469)
Total contributii de la i distribuiri catre
actionari
- - - - 14.481.930 (29.614.469) (15.132.539)
Sold la 31 decembrie 2013 1.091.525.913 49.842.552
57.703.302
.
669.257.305 18.340.125 727.227.938 2.613.897.135
CN Transelectric SA
Situatia separata a fluxurilor de trezorerie pentru exericitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013
(Toate sumele sunt exprimate n LEI, daca nu este indicat altfel)

Pagina I 111


Numerar i echivalente de numerar la sfarsitul perioadei
(vezi Nota 9)
600.698.763 295.481.379
2013 2012
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare
Profitul perioadei 200.927.862 34.487.968
Ajustari pentru:
Cheltuiala cu impozitul pe profit 38.823.909 12.556.032
Cheltuieli cu amortizarea 335.141.949 314.844.392
Cheltuieli cu provizioanele pentru deprecierea creantelor
comerciale i a altor creante
21.515.974 33.665.515
Venituri din reversarea provizioanelor pentru deprecierea
creantelor comerciale i a altor creante
(7.467.553) (618.335)
Pierdere din vanzarea de imobilizari corporale, net 1.123.837 3.100.116
Reversarea ajustarilor de valoare privind imobilizarile corporale (702.313) (335.847)
Cheltuieli cu dobanzile, veniturile din dobanzi i venituri
nerealizate din diferene de curs valutar
9.653.623 31.795.593
599.017.288 429.495.434
Modificari in:
Creante comerciale i alte creante (35.460.849) 322.029.087
Stocuri 3.097.494 1.647.388
Datorii comerciale i alte datorii 11.085.370 (441.977.707)
Alte impozite i obligatii pentru asigurari sociale (7.265.984) 9.492.387
Venituri n avans 43.165.490 178.139.232
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare 613.638.809 498.825.821

Dobanzi platite
(32,659,993)
(34.757.021)
Impozit pe profit platit (36.561.076) (9.500.000)
Numerar net din activitatea de exploatare 544.417.740 454.568.800

Fluxuri de trezorerie utilizate n activitatea de investiii

Achizitii de imobilizari corporale i necorporale (250.815.403) (392.642.466)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale 133.192 1.930
Dobanzi incasate 6.165.251 6.243.988
Dividende incasate 12.962.032 9.755.944
Numerar net utilizat n activitatea de investiii (231.554.928)

(376.640.604)

Fluxuri de trezorerie utilizate n activitatea de finantare
Trageri din imprumuturi pe termen lung 11.163.250 189.807.558
Rambursari ale imprumuturilor pe termen lung (189.175.406) (185.765.526)
Rambursari imprumuturi pe termen scurt - (11.571.742)
Incasari din emisiune de obligatiuni 200.000.000 -
Dividende platite (29.633.272) (79.680.484)
Numerar net utilizat n activitatea de finantare (7.645.428) (87.210.194)

Creterea/(Diminuarea) net a numerarului i echivalentelor
de numerar
305.217.384 (9.281.998)

Numerar i echivalente de numerar la 1 ianuarie 295.481.379 304.763.377

RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 112

Anexa 2. Indicatori economico-financiari
Evoluia indicatorilor financiari este prezentat mai jos:
Indicator
[lei]
Formula de calcul 2013 2012
13/12
[%]
Indicatori de profitabilitate
a) EBITDA n total vnzri
EBITDA
Cifra de afaceri
0,24 0,14 71,43
b) EBITDA n capitaluri proprii
EBITDA
Capitaluri proprii
0,22 0,16 37,50
c) Rata profitului brut
Profit brut
Cifra de afaceri
0,10 0,03 233,33
d) Rata rentabilittii capitalului
Profit net
Capitaluri proprii
0,08 0,01 700,00
Indicatori de lichiditate
a) Indicatorul lichiditii curente
Active circulante
Datorii pe termen scurt
1,49 1,21 23,14
b) Indicatorul lichiditii imediate
Active circulante-Stocuri
Datorii pe termen scurt
1,46 1,17 24,79
Indicatori de risc
a) Indicatorul gradului de ndatorare
Capital mprumutat
Capitaluri proprii
0,36 0,64 -43,75
b) Rata de acoperire a dobnzii
EBIT
Cheltuieli cu dobnda
9,34 2,64 253,79
Indicatori de activitate
a) Viteza de rotaie a debitelor clieni
Sold mediu clieni x 365
Cifra de afaceri
123,14 125 -1,49
b) Viteza de rotaie a creditelor furnizori
Sold mediu furnizori x365
Cifra de afaceri
102,35 118 -13,26
Sursa: Transelectrica
RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 113

Anexa 3. Actele de numire/revocare emise n anul 2013

Directorat

Decizia CS nr.2/14.02.2013:
se revoc din funcia de Director General Executiv al Directoratului, domnul BENGHEA-
MLIE Andrei-Gabriel;
se numete n funcia de Director General Executiv al Directoratului, domnul
GHEORGHE tefan.

Decizia CS nr.3/14.02.2013:
se completeaz coninutul art. 1 din Decizia nr. 2/14.02.2013 a CS prin meniunea
expres c domnul GHEORGHE tefan este numit preedinte al Directoratului (denumit
alternativ i Director General Executiv sau Chief Executive Officer CEO al
Societtii).

Decizia CS nr. 5/28.02.2013:
se revoc din funcia de membru al Directoratului, domnul Octavian LOHAN;
se aprob extinderea numrului membrilor Directoratului, de la 3 (trei) la 5 (cinci) membri;
pn la selectarea membrilor Directoratului, conform prevederilor OUG nr. 109/2011
privind guvernana corporativ a ntreprinderilor publice, se numesc urmtorii membri ai
Directoratului: Ioan DIACONU, Adrian-Constantin RUSU i Ciprian-Gheorghe DIACONU.

Decizia CS nr. 22/25.06.2013:
se revoc din funcia de Preedinte al Directoratului, domnul Stefan GHEORGHE, numit
provizoriu n aceast calitate pn la selectarea membrilor Directoratului, conform
prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernana corporativ a ntreprinderilor publice;
se numete n funcia de Preedinte al Directoratului, domnul tefan-Doru BUCTARU,
pn la numirea membrilor Directoratului, prin Decizia CS, n baza seleciei realizate de
consortiul cu care a fost semnat Contractul de servicii nr. C145/21.06.2013.

Decizia CS nr. 30/16.09.2013:
se revoc din funcia de membru al Directoratului, ncepnd cu data de 17.09.2013,
domnii: Ioan DIACONU i Adrian-Constantin RUSU;
se numesc, n conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernana
corporativ a ntreprinderilor publice cu modificrile i completrile ulterioare, n urma
procedurii de selecie i recrutare a candidailor propui de consoriul format din
asocierea SC Quest Advisors SRL i SC Transearch International SRL, ncepnd cu data
de 17.09.2013, n funcia de membri ai Directoratului, domnii: tefan-Doru BUCTARU
Preedinte al Directoratului, Gabriel MUSTEA membru, Ciprian-Gheorghe DIACONU
membru, Constantin VDUVA membru, Florin-Mihi BOANGIU membru.RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 114

Consiliul de Supraveghere

HAGOA nr.1/14.03.2013:
se respinge revocarea unor membri ai CS;
se aleg n calitatea de membri ai CS domnii: Andrei-Mihai POGONARU, Andrei-Petrior
MAIOREANU, Ovidiu-Petrior ARTOPOLESCU, Dumitru PRVULESCU, Adrian-
Gheorghe COSTIN, Radu-Ionel PUCHIU, Radu BUGIC.

Decizia CS nr. 8/15.03.2013:
se alege n calitatea de preedinte al CS, domnul Dumitru PRVULESCU;
se aprob urmtoarea componen a comitetelor consultative nfiinate n cadrul CS:
Comitetul de nominalizare i remunerare: Adrian-Gheorghe COSTIN, Andrei-Petrior
MAIOREANU,Radu-Ionel PUCHIU i Dumitru PRVULESCU;
Comitetul de audit: Radu BUGIC i Ovidiu-Petrior ARTOPOLESCU;
Comitetul financiar: Dumitru PRVULESCU i Radu BUGIC;
Comitetul de infrastructur critic: Andrei-Petrior MAIOREANU, Adrian-Gheorghe
COSTIN, Radu-Ionel PUCHIU i Ovidiu-Petrior ARTOPOLESCU.

Decizia CS nr. 9/25.03.2013:
se aprob completarea componenei comitetelor consultative nfiinate n cadrul CS, dup
cum urmeaz:
Comitetul de audit: Andrei-Mihai POGONARU, Radu BUGIC i Ovidiu-Petrior
ARTOPOLESCU;
Comitetul financiar: Andrei-Mihai POGONARU, Radu BUGIC i Dumitru
PRVULESCU.

HAGOA nr.4/30.05.2013:
se aleg, prin vot cumulativ, n calitatea de membri ai CS, n conformitate cu prevederile
OUG 109/2011 privind guvernana corporativ a ntreprinderilor publice, domnii: Andrei-
Mihai POGONARU, Ovidiu-Petrior ARTOPOLESCU, Ion-Toni TEAU, Ciprian-Gheorghe
DIACONU, tefan-Doru BUCTARU, Dnu-Leonard SANDU, Radu BUGIC;
se revoc din calitatea de membri ai CS domnii: Dumitru PRVULESCU, Adrian-
Gheorghe COSTIN, Andrei-Petrior MAIOREANU, Radu-Ionel PUCHIU.

Decizia CS nr. 16/03.06.2013:
se alege n calitatea de preedinte al CS, domnul Ovidiu-Petrior ARTOPOLESCU;
se aprob urmtoarea componen a comitetelor consultative nfiinate n cadrul CS:
Comitetul de nominalizare i remunerare: Ovidiu-Petrior ARTOPOLESCU, Dnu-
Leonard SANDU i Andrei-Mihai POGONARU;
Comitetul de audit: Ion-Toni TEAU, Andrei-Mihai POGONARU i Radu BUGIC;
Comitetul financiar i de dezvoltare: Andrei-Mihai POGONARU, Radu BUGIC,
tefan-Doru BUCTARU i Ion-Toni TEAU;
Comitetul de securitate energetic: Ciprian-Gheorghe DIACONU, Ovidiu-Petrior
ARTOPOLESCU i Radu BUGIC;
Comitetul pentru relaia cu autoritile de reglementare i de strategie: Ciprian-
Gheorghe DIACONU, tefan-Doru BUCTARU i Dnu-Leonard SANDU.

RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 115

Decizia CS nr. 19/17.06.2013:
se aprob completarea componenei Comitetului de nominalizare i remunerare cu
domnul Ion-Toni TEAU;
se desemneaz preedinii comitetelor consultative nfiinate n cadrul CS, dup cum
urmeaz:
Comitetul de nominalizare i remunerare domnul Dnu-Leonard SANDU;
Comitetul de audit domnul Ion-Toni TEAU;
Comitetul financiar i de dezvoltare domnul Ion-Toni TEAU;
Comitetul de securitate energetic domnul Ciprian-Gheorghe DIACONU;
Comitetul pentru relatia cu autorittile de reglementare i de strategie domnul
Ciprian-Gheorghe DIACONU.

Decizia CS nr. 21/25.06.2013:
se ia act de solicitarea domnului Ovidiu-Petrior ARTOPOLESCU de a-i nceta
exercitarea calittii de preedinte al CS;
se alege n calitatea de preedinte al CS, domnul Ion-Toni TEAU.

Decizia CS nr. 23/28.06.2013:
urmare a demisiei domnului tefan-Doru BUCTARU din calitatea de membru al CS, se
numeste doamna Carmen-Georgeta NEAGU, n calitatea de membru provizoriu al CS,
pn la ntrunirea AGA.

Decizia CS nr. 24/05.07.2013:
se aprob nlocuirea domnului tefan-Doru BUCTARU cu doamna Carmen-Georgeta
NEAGU n Comitetul financiar i de dezvoltare i n Comitetul pentru relaia cu autoritile
de reglementare i de strategie, precum i completarea componenei Comitetului de
securitate energetic cu doamna Carmen-Georgeta NEAGU.

Decizia CS nr. 25/15.07.2013:
se desemneaz n calitatea de preedinte al Comitetului financiar i de dezvoltare, pe
domnul Radu BUGIC, n locul domnului Ion-Toni TEAU.

Decizia CS nr. 31/16.09.2013:
se ia act de ncetarea de drept a calitii de membru al CS a domnului Ciprian-Gheorghe
DIACONU.

HAGOA nr.6/30.09.2013:
se alege, prin vot majoritar, n calitatea de membru al CS TEL, doamna Carmen-
Georgeta NEAGU.

Decizia CS nr.42/06.11.2013:
se desemneaz n calitate de preedinte al Comitetului de securitate energetic i al
Comitetului pentru relaia cu autoritile de reglementare i de strategie, doamna
Carmen-Georgeta NEAGU.

Decizia CS nr.49/29.11.2013:
se numete n calitatea de membru provizoriu al CS, pn la ntrunirea AGA, domnul
Drago ANDREI;
se desemneaz domnul Drago ANDREI drept membru n Comitetul de securitate
energetic i n Comitetul pentru relaia cu autoritile de reglementare i de strategie.

RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 116

Anexa 4. Lista filialelor Transelectrica

Societatea Comercial Operatorul Pieei de Energie Electric OPCOM SA J40/7542/2000
Bucureti, Bulevardul Hristo Botev nr. 16-18, sector 3, cod 030236, www.opcom.ro;

Societatea Comercial pentru Servicii de Mentenan a Reelei Electrice de Transport SMART
SA J40/8613/2001 Bucureti, Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, cod
010325,
www.smart-sa.ro;

Societatea Comercial pentru Servicii de Telecomunicaii i Tehnologia Informaiei n Reele
Electrice de Transport TELETRANS SA J40/12511/2002 Bucureti, Bulevardul Hristo Botev
nr. 16-18, sector 3, cod 030236, www.teletrans.ro;

Societatea Comercial de Formare a Energeticienilor din Romnia FORMENERG SA
J40/2265/2002 Bucureti, Bulevardul Gheorghe Sincai nr. 3, sector 4, cod 040311,
www.formenerg.ro;

Societatea Comercial Filiala Institutul de Cercetri i Modernizri Energetice ICEMENERG SA
J40/7306/2004 Bucureti, Bulevardul Energeticienilor nr.8, sectorul 3, cod 032092,
www.icemenerg.ro;

Societatea Comercial Filiala ICEMENERG - SERVICE SA J40/11414/2003 Bucureti,
Bulevardul Energeticienilor nr.8, sectorul 3, cod 032092.


Lista persoanelor afiliate societii comerciale

1. Filialele Companiei:

OPCOM;
TELETRANS;
SMART;
FORMENERG;
ICEMENERG;
ICEMENERG-SERVICE.

2. Toate Societile cu capital majoritar de stat, cu care Compania ncheie contracte reglementate
pe piaa de energie.

Toate contractele ncheiate cu persoanele afiliate, cu valoare mai mare de 50.000 euro, au fost
raportate prin Rapoarte Curente, conform prevederilor legale.


RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 117

Anexa 5. Actele constitutive modificate n anul 2013

Actul constitutiv nr. 11 actualizat n data de 30.05.2013 prin Hotrrea AGA Extraordinar nr. 5/
30.05.2013;

Actul constitutiv nr. 12 actualizat n data de 30.09.2013 prin Hotrrea AGA Extraordinar nr. 7/
30.09.2013.


RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 118

Anexa 6. Contractele importante ncheiate de societate n anul 2013

Contract publicat
prin Raport
Curent n data:
Numr i data act Incheiat cu:
14.02.2013
Contracte de achiziie pentru Servicii Tehnologice de Sistem (STS)
AA5/ 05.01.13 la C3/ 05.01.12 Electrocentrale Bucureti
AA58/ 05.01.13 la C333 /23.12.09 Hidroelectric SA
AA3/ 05.01.13 la C5/ 05.01.12 Electrocentrale Galai
AA1/ 05.01.13 la C217/ 01.07.12 CE Oltenia
C536/ 18.12.12 CE Hunedoara
14.02.2013
Contracte de transport al energiei electrice (TR)
AA1/ 12.12.12 la C248/ 31.07.12 CE Oltenia
AA5/ 06.12.12 la C334/ 21.12.07 CET Arad SA
AA5/ 06.11.12 la C309/ 18.12.07 CET Bacau SA
AA7/ 07.12.12 la C214/ 28.09.07 CET Govora SA
AA7/ 13.12.12 la C351/ 28.12.06 Electrocentrale Bucuresti SA
C331/ 05.11.12 CE Hunedoara
AA5/ 07.11.12 la C315/ 19.12.07 Electrocentrale Galati SA
AA5/ 13.12.12 la C330/ 21.12.07 Nuclearelectric
AA5/ 14.11.12 la C314/ 18.12.07 Termica SA Suceava
AA5/ 13.12.12 la C335/ 21.12.07
FDEE Electric Distributie Muntenia
Nord
AA6/ 13.12.12 la C215/ 28.09.07
FDEE Electric Distributie
Transilvania Nord
AA6/ 13.12.12 la C216/ 28.09.07
FDEE Electric Distributie
Transilvania Sud
AA2/ 17.12.12 la C746/ 21.12.11 Electric Furnizare SA
AA5/ 07.11.12 la C316/ 19.12.07 Electrocentrale Oradea
AA8/ 16.11.12 la C262/ 29.12.04 Hidroelectric
AA14/ 16.11.12 la C318/ 29.12.04 Hidroelectric
AA5/ 05.12.12 la C331/ 21.12.07 RAAN Dr. Tr. Severin
C325/ 30.10.12 UAT Municipiul Iai
14.02.2013
Contracte de achiziie energie electric pentru CPT pe PCCB
C399/ 15.11.12 Hidroelectric
C401/ 15.11.12 Hidroelectric
RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 119

Contract publicat
prin Raport
Curent n data:
Numr i data act Incheiat cu:
C437/ 29.11.12 Elecrocentrale Galati
C438/ 29.11.12 Elecrocentrale Galati
C322/ 30.10.12 Nuclearelectric
14.02.2013
Contract privind serviciul de administrare a pieei angro de energie electric
AA16/ 17.12.12 la C1/ 01.02.2002 OPCOM
04.03.2013 C 58/ 25.02.2013 ICEMENERG SA
16.05.2013
Contracte de achiziie pentru Servicii Tehnologice de Sistem (STS)
C49/ 22.02.2013 Romgaz SA
C50/ 22.02.2013 Electrocentrale Grup SA
16.05.2013
Contracte de transport al energiei electrice (TR)
C57/ 22.02.2013 Romgaz SA
16.05.2013
Convenii de Participare la Echilibrarea Sistemului pe Piaa de Echilibrare (PRE)
C61/ 27.02.2013 Electrocentrale Grup SA
C70/ 28.02.2013 Romgaz SA
C214/ 29.06.2012 CE Oltenia
C428/ 26.11.2012 CE Hunedoara
16.05.2013
Convenii de Participare la Echilibrarea Sistemului pe Piaa de Echilibrare (PPE)
C64/ 27.02.2013 Romgaz SA
C62/ 27.02.2013 Electrocentrale Grup SA
C215/ 29.06.2012 CE Oltenia
C426/ 26.11.2012 CE Hunedoara
09.07.2013 AA6/ 27.05.2013 la C243/ 2010 TELETRANS SA
29.07.2013 AA nr. 1/ 22.04.2013 la C3T/ 06.07.2012 Ministerul Economiei
29.07.2013
Contracte de achiziie pentru Servicii Tehnologice de Sistem (STS)
AA nr. 4/ 29.04.2013 la C536/ 18.12.2012 CE Hunedoara
AA nr. 5/ 30.04.2013 la C536/ 18.12.2012 CE Hunedoara
AA nr. 6/ 30.04.2013 la C217/ 01.07.2012 CE Oltenia
AA nr. 58/ 19.12.2012 la C333/ 23.12.2009 Hidroelectric SA
AA nr. 3/ 19.12.2012 la C5/ 05.01.2012 Electrocentrale Galai
AA nr. 5/ 19.12.2012 la C3/ 05.01.2012 Electrocentrale Bucureti
C 536/ 18.12.2012 CE Hunedoara
AA nr. 1/ 19.12.2012 la C217/ 01.07.2012 CE Oltenia
RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 120

Contract publicat
prin Raport
Curent n data:
Numr i data act Incheiat cu:
29.07.2013
Contracte de transport al energiei electrice (TR)
AA6/ 14.12.2012 la C394/ 28.12.2006 Electric SA
AA6/ 13.12.2012 la C350/ 28.12.2006 Termoelectric SA
AA5/ 06.12.2012 la C311/ 18.12.2007 Termoficare Brila
13.08.2013 C 39/ 22.07.2013 SMART SA
28.08.2013
Contracte de achiziie energie electric pentru CPT pe PCCB
C183/ 12.08.2013 Romgaz SA
C184/ 12.08.2013 Romgaz SA
C185/ 12.08.2013 Romgaz SA
C196/ 26.08.2013 CET SA Bacu
C197/ 26.08.2013 CET SA Bacu
25.09.2013 AA8/ 21.09.2013 la C243/ 2010 TELETRANS SA
24.10.2013
Contracte de achiziie energie electric pentru CPT pe PCCB
C297/ 25.09.2013 Romgaz SA
08.01.2014
Contracte de achiziie energie electric pentru CPT pe PCCB
C366/ 11.12.2013 SC Hidroelectric SA
C367/ 11.12.2013
Regia Autonoma pentru Activiti
Nucleare
C368/ 11.12.2013
Regia Autonoma pentru Activiti
Nucleare
24.01.2014 C62/ 13.11.2013 SC Smart SA
24.01.2014
Contracte de transport al energiei electrice (TR)
C313/ 10.10.2013 CET Govora
12.02.2014 C 42/ 03.02.2014 SMART SA


RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 121

Anexa 7. Dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale Transelectrica
Precizarea potenialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale
ale Transelectrica
Pentru terenul n suprafa de 820 m
2
situat n Municipiul Cluj Napoca, Hidroelectric, n calitate
de coproprietar majoritar al imobilului, a obinut avizul Consiliului Local Cluj, potrivit HCL nr. 257/
24.05.2012 prin care documentaia topo-cadrastral a fost avizat favorabil i au fost semnate
procesele verbale de vecintate.

Documentaia topo-cadastral a fost naintat pentru avizare la Consiliul Judeean Cluj, dup care
se va solicita Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului. Dup obinerea
Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra ntregului teren se va ntocmi
documentaia de dezmembrare a dreptului de proprietate n cotele deinute de coproprietari din
aceasta categorie fcnd parte i spaiile n care i desfoara activitatea DET Cluj;

n cazul standului de probe Semenic aparinnd ST Timisoara s-a reluat aciunea de ntocmire a
documentaiei topo-cadastrale pentru terenul n suprafa de 3.132 m
2
, avnd ca scop semnarea
Procesului verbal de vecintate cu Primaria Valiug i demararea procesului de semnare a
Avizelor tehnice de avizare a documentaiei n vederea obinerii Certificatului de atestare a
dreptului la proprietate.

RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 122

Anexa 8. Litigii

Situaia litigiilor la data de 31 12.2013, n care CNTEE Transelectrica SA este parte
Nr
crt
Nr. dosar Instana
Pri n litigiu i
calitatea acestora
Obiectul dosarului Valoare n litigiu Stadiul actual al litigiului
1.
7161/ 62/
2013
Tribunalul Braov
Debitor: ICCO Electric
SRL Braov
Credtor: Transelectrica
Procedura insolvenei 12.501,40 lei Termen: 11.02.2014
2.
6473/ 111/
2013
Tribunalul Bihor
Debitor: SC
Electrocentrale Oradea
Creditor: Transelectrica
Procedura insolvenei 641.673,13 lei Termen: 12.03.2014
3.
7206/ 40/
2010
Tribunalul
Botoani
Debitor: SC Termica SA
Botoani
Creditor: Transelectrica
Procedura insolvenei 98.288,08 lei Termen : 13.02.2014
4.
17338/ 109/
2012
Tribunalul Arge
Curtea de Apel
Piteti
Recurent: Ni, Bica
Intimat: Transelectrica
Litigiu munc
Acordare grup de
munc

Respinge ca nentemeiat excepia inadmisibilitii
aciunii, invocat de prta Transelectrica.
Admite n parte aciunea.
Oblig prta Transelectrica s elibereze fiecrui
reclamant o adeverin conform Anexei 14 la HG
nr. 257/2011 n care s se menioneze procentul
de 100% pentru perioada lucrat n grupa I de
munc, identificat potrivit sentinei civile
nr.989/CM/1-07-2010 pronunate de Tribunalul
Arge, definitiv prin decizia civil nr. 290/R-
CM/16-02-2011 a Curii de Apel Piteti.
Cu recurs n 10 zile de la comunicare. Pronunat
n edin public azi, 25.03.2013.
Document: Hotarre 4695/25.03.2013
RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 123

Nr
crt
Nr. dosar Instana
Pri n litigiu i
calitatea acestora
Obiectul dosarului Valoare n litigiu Stadiul actual al litigiului
Termen: 13.02.2014
5.
44859/ 3/
2011
Tribunalul
Bucureti
Curtea de Apel
Bucureti
ICCJ
Creditor : Transelectrica
Debitor:SN
Nuclearelectric SA
Preenii 1.620.834,10 lei
Admite cererea astfel cum a fost precizat. Oblig
prta s plteasc reclamantei 1.600.607,27 lei
reprezentnd penaliti de ntrziere .
Oblig prta la plata ctre reclamant a sumei de
20122 lei cheltuieli de judecat. Cu drept de apel
n 15 zile de la comunicare. Pronunat n edin
public azi, 24.05.2012.
Respinge apelul ca nefondat. Cu recurs n 15 zile
de la comunicare.
Document: Hotarre 494/2012 26.11.2012
Termen : 13.02.2014
6.
1846/ 63/
2012
Tribunalul Dolj
C.A. Craiova
Tribunalul Dolj
Recurent: Nastasie Dorel
Intimat: Transelectrica
Litigiu munc
Acordare grup de
munc
Termen: 14.02.2014
7.
4503/ 105/
2010
Tribunalul Prahova
Reclamant: Transelectrica
Prt: SC Enelmed Tour
SA
Preenii - rejudecare 407.596,08 lei Termen: 17.02.2014
8.
4419/ 111/
2007
Tribunalul Bihor
Curtea de Apel
Oradea ICCJ
CA Oradea
Reclamant: Transelectrica
Prt: Ban Adrian
Apel; Expropriere
Legea 33/1994
312.973,50 euro Termen : 18.02.2014
9.
2727 225/
2013
Judectoria
Drobeta Turnu
Severin
Reclamant: Gingir Anca
Prt Transelectrica
Preentii chirie anuala 112.000 lei Termen: 18.02.2014
RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 124

Nr
crt
Nr. dosar Instana
Pri n litigiu i
calitatea acestora
Obiectul dosarului Valoare n litigiu Stadiul actual al litigiului
10.
5302/ 2/
2013
Curtea de Apel
Bucureti

Reclamant: Conaid
Company
Prt:Transelectrica,
ANRE

Contencios
administrativ
Constatare refuz
nejustificat de a ncheia
i semna act adiional
i/sau contract de
racordare la RET,
obligarea la semnare
act adiional i/sau
contract de racordare
la RET,
Obligarea la plata
sumelor de
722.756.000 euro,
reprezentnd profit
nerealizat conform
plan de afaceri i
17.419.508,07 lei
cheltuieli efective
nregistrate n
contabilitate
Termen: 18.03.2014
11.
2177/ 99/
2012
Tribunalul Iai
Debitor: CET SA Iai
Creditor: Transelectrica
Procedura insolvenei 1.935.308,24 lei Termen: 18.02.2014
12.
5640/ 204/
2010
41215/ 299/
2011
Judectoria
Campina
Judecatoria
Sector 1
Reclamant: Lungu
Cristian Ovidiu
Prt: Transelectrica
Obligaia de a face
preenii
Termen: 19.02.2014
13.
13424/ 306/
2010
Judecatoria Sibiu
Tribunalul Sibiu
Reclamant: Gurean
Gheorghe
Prt: Transelectrica
Fond preenii 114.824,32 lei Termen: 20.02.2014
14.
3988/ 117/
2013
Tribunalul Cluj
Recurent: Gherman Nelu
Intimat: Transelectrica
Litigiu munc
Acordare grup de
munc
Termen: 20.02.2014
15.
8207/ 62/
2011
Tribunalul Braov
Debitor: CET SA Braov
Creditor: Transelectrica
Procedura insolvenei 4.303.741,44 lei Termen: 20.02.2014
16.
1287/ 115/ Tribunalul Caras
Recurent: Chiliban Marin Litigiu munc Termen: 21.02.2014
RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 125

Nr
crt
Nr. dosar Instana
Pri n litigiu i
calitatea acestora
Obiectul dosarului Valoare n litigiu Stadiul actual al litigiului
2013 Severin Intimat: Transelectrica Acordare grup de
munc
17.
4634/ 111/
2007
Tribunalul Bihor
Curtea de Apel
Oradea
Tribunalul Bihor
Reclamant: Transelectrica
Prt: Dragoiu i alii
Apel
Expropriere Legea
33/1994

Termen: 24.02.2014
18.
6221/ 30/
2009
Tribunalul Braov
Debitor: SC ATON
Transilvania SA
Creditor: Transelectrica
Procedura insolvenei 193.125,24 lei Termen: 24.02.2014
19.
7083/ 3/
2013
Tribunalul
Bucureti
Reclamant: Saftescu Ana
Magda
Prt: Transelectrica
Litigii de munc

Termen: 25.02.2014
20.
47478/ 3/
2012

170/ 3/ 2014
Tribunalul
Bucureti
Debitor: PETPROD SRL
Creditor: Transelectrica
Procedura insolvenei 24.013.312,82 lei
nscrisi la masa credal a debitoarei S.C.
PETPROD S.R.L., cu suma de 24.013.312,82 lei
din care 11.595.501,88 lei n categoria suma
admisa sub conditie, cu mentiunea faptului ca
suma admisa sub conditie face obiectul litigiului
din dosarul 49.134/3/2012, aflat pe rolul
Tribunalului Bucuresti.
Termen: 25.02.2014
21.
14540/ 215/
2012
Judecatoria
Craiova
Reclamant: Baleanu Aura
Prt: Transelectrica SA
Preentii Termen: 26.02.2014
22.
1867/ 90/
2010
Tribunalul Vlcea
Debitoare: Total Electric
Oltenia SA
Creditoare: Transelectrica
Procedura insolvenei 14.085.415,27 Termen: 26.02.2014
23.
60406/ 299/
JS1 Bucureti
Reclamant: Transelectrica
Preenii 245.202,76 lei Termen: 27.02.2014
RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 126

Nr
crt
Nr. dosar Instana
Pri n litigiu i
calitatea acestora
Obiectul dosarului Valoare n litigiu Stadiul actual al litigiului
2012 Prt: SC Statkraft
Markets Gmbh
24.
1877/ 110/
2011
Tribunalul Bacu
Curtea de Apel
Bacu
Curtea de Apel
Piteti
Tribunalul Vlcea
Reclamant: Mazilu Elena
Prt:Transelectrica
Recurs
Aciune n constatare
Termen: 28.02.2014
25.
22003/ 301/
20123607/ 299/
2013
JS 3 Bucureti


JS 1 Bucureti

Tribunalul
Bucureti
Recurent: Transelectrica
Intimat: ANRE
Plngere
contravenional

Solutie: Admite excepia necompetenei teritoriale
invocat din oficiu. Declin competena de
soluionarea a cauzei n favoarea Judectoriei
Sectorului 1 Bucureti. Fr cale de atac.
Pronunat n edin public, azi, 13.11.2012.
Termen: 31.06.2013
Respinge plngerea contravenional, ca
nentemeiat. Cu recurs n termen de 15 zile de la
comunicare.
Document: Hotarre 13823/2013 14.06.2013
Termen: 03.03.2014
26.
5783/ 3/
2011
Tribunalul
Bucureti
Tribunalul Bacu
Reclamant: Transelectrica
Prt: Tehnic Asist
Botoani
Litigiu privind achiziiile
publice
Termen: 03.03.2014
27.
7816/ 111/
2006Curtea de Apel
Oradea
ICCJ
Curtea de Apel
Oradea;
Recurent: Transelectrica
Intimat: Pop Lucia
Recurs
Expropriere Legea
33/1994

La data de 29.10.2012 ICCJ : Decizia nr.6555:
Admite recursurile declarate de reclamanta
Transelectrica. Bucuresti prin Transelectrica,
Sucursala de Transport Cluj i prta Pop Lucia
mpotriva deciziei civile nr.219/2011-A din 22
noiembrie 2011 a Curtii de Apel Oradea, Sectia I
civila.
RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 127

Nr
crt
Nr. dosar Instana
Pri n litigiu i
calitatea acestora
Obiectul dosarului Valoare n litigiu Stadiul actual al litigiului

64/ 35/ 2011
ICCJ
Curtea de Apel
Oradea
Caseaza decizia recurata i trimite cauza spre
rejudecare la aceeasi instanta. Irevocabila.
Termen: 05.03.2014
28.
10221/ 3/
2012
Tribunalul
Bucuresti
Reclamant: Mirea Ioan
Prt: Transelectrica
Litigii de munc Termen: 06.03.2014
29.
2183/ 115/
2010
Tribunalul Cara
Severin
Debitor: CET
ENERGOTERM Reia
SA
Creditor: Transelectrica
Procedura insolvenei 1.516.714,71 lei Termen: 06.03.2014
30.
6657/ 2/
2012
C.A. Bucureti
Reclamant: Transelectrica
Prt: ANAF- Direcia
General de Administrare
a Marilor Contribuabili
ANAF Direcia General
de Soluionare a
Contestaiilor
Contencios
administrativ i fiscal
43.487.408 lei Termen: 07.03.2014
31.
262/ 62/
2013
Judecatoria
Braov
Recurent: Zoldi Elva
Maria
Intimat: Transelectrica
Plngere mpotriva
ncheierii de carte
funciar
Termen: 10.03.2014
32.
10304/ 180/
2013
Judecatoria Bacu
Reclamant: Transelectrica
Prt: Teletrans SA
Preentii 10.850 lei Termen: 10.03.2014
33.
18499/ 3/
2013
Tribunalul
Bucureti
Reclamant: Popescu Mina
Prt: Transelectrica
Preenti 1.500.000 lei Termen: 11.03.2014
34.
2712/ 113/
2013
Tribunalul Brila
Debitor: CET SA Brila
Creditor: Transelectrica
Procedura insolvenei 11.810,45 lei Termen: 11.03.2014
RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 128

Nr
crt
Nr. dosar Instana
Pri n litigiu i
calitatea acestora
Obiectul dosarului Valoare n litigiu Stadiul actual al litigiului
35.
34425/ 301
/2013
JS 3 Bucureti
Reclamant: ICPE
Electrocond
Prt: Transelectrica
Contestaie la
executare
Termen: 11.03.2014
36.
9089/ 101/
2013
Tribunalul
Mehedini
Debitor: RAAN
Creditor: Transelectrica
Procedura insolvenei
La cererea Debitoarei
2.162.138,86 lei Termen: 13.03.2014
37.
4328/ 110/
2013
Tribunalul Bacu
Debitor: CET SA Bacu
Creditor: Transelectrica
Procedura insolvenei 1.484.636,78 lei Termen: 13.03.2014
38.
26497/3/201
3
Tribunalul
Bucureti
Creditor:SC
Electrocentrale Bucureti
SA
Debitor: Transelectrica
Preenii 222.700,43 lei Termen: 14.03.2014
39.
35455/ 3/
2013
Tribunalul
Bucuresti
Reclamant: Transelectrica
Prt: Nuclearelectric
Fond preenii 646.270,87 lei Termen: 18.03.2014
40.
11009/ 97/
2012
Tribunalul
Hunedoara
Curtea de Apel
Alba Iulia
Reclamant: Transelectrica
Prt: SC Complexul
Energetic Hunedoara SA
Preenii
5.321.170 lei

Admite cererea
Soluia pe scurt ADMITE ACIUNEA.
Document: Hotarre 3717/13.06.2013
Termen: 19.03.2014
41.
6263/ 299/
2013

32169/ 3/
2013
Judecatoria sector
1 Bucuresti
Tribunalul
Bucuresti
Reclamant: Mache
Gheorghita :
Prt: Transelectrica
Litigii de munc


Soluia pe scurt: admite excepia de
necompetenta materiala; declina competenta de
solutionare a cauzei n favoarea Tribunalului
Bucuresti
Document: Hotarre 13235/2013 10.06.2013.
Termen: 21.03.2014
42.
7238/120/20
12
Tribunalul
Dmbovia
Debitor: SC ECO Energy
SRL
Procedura insolvenei
societi pe aciuni La
24.736.065,84 lei Termen: 31.03.2014
RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 129

Nr
crt
Nr. dosar Instana
Pri n litigiu i
calitatea acestora
Obiectul dosarului Valoare n litigiu Stadiul actual al litigiului
Creditor: Transelectrica cererea Debitoarei
43. 26/ 46/ 2012
Curtea de Apel
Pitesti
Reclamant: Transelectrica
Prt: Curtea de Conturi
Contencios
administrativ
litigii Curtea de Conturi
(Legea Nr.94/1992)
Termen: 01.04.2014
44.
12726/ 3
2012


266/ 3/ 2014
Tribunalul
Bucureti
JS 3 Bucureti

Tribunalul
Bucuresti
Reclamant: Iorgulescu
Monica
Prt: Transelectrica

Contencios
administrativ
anulare act
administrativ

30/05/2013
Declin soluionarea cauzei
Soluia pe scurt: Admite excepia necompetenei
materiale. Declin competena de soluionare a
cauzei ctre Judectoria Sector 3-Secia civil,
spre competent soluionare. Irevocabil.
Pronunat n edin public.
Document: Hotarre 3110/2013 30.05.2013
Admite excepia necompetenei materiale i n
consecin: Declin competena de soluionare a
cauzei avnd ca obiect litigiu de munc, n
favoarea Tribunalului Municipiului Bucureti.
Constat ivit conflictul negativ de competen.
Trimite dosarul la Curtea de Apel Bucureti n
vederea soluionrii conflictului de competen, pe
calea regulatorului de competen. Fr cale de
atac. Document: Hotarre 12232/2013
14.10.2013 Declin competena de soluionare a
cauzei avnd ca obiect litigiu de munc, n
favoarea Tribunalului Municipiului Bucureti.
Termen : 01.04.2014
45.
5365/ 121/
2011
Tribunalul Galai


Reclamant: Transelectrica
Prt: Arcelormittal Galai
Fond - preentii
Hotarre 547/2013 07.06.2013 Admite cererea
formulat de reclamanta Transelectrica, n
contradictoriu cu prta SC ArcelorMittal Galai
Oblig prta la plata ctre reclamant a sumei de
7.184.544,17 lei, reprezentnd contravaloare
RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 130

Nr
crt
Nr. dosar Instana
Pri n litigiu i
calitatea acestora
Obiectul dosarului Valoare n litigiu Stadiul actual al litigiului

Curtea de Apel
Galati
prestri servicii de transport al energiei electrice i
contravaloare penaliti de ntrziere. n baza art.
274 Cod procedur civil, oblig prta la plata
ctre reclamant a sumei de 75.961,44 lei, cu titlu
de cheltuieli de judecat. Cu apel n 15 zile de la
comunicare. Pronunat n edin public astzi,
07.06.2013. La 21.06.2013 ARCELOR MITTAl a
declarata apel.
Termen: 02.04.2014
46.
910/ 111/
2007


910/ 111/
2007
Curtea de Apel
Oradea

nalta Curte de
Casatie i JustiieCurtea de Apel
Oradea
Reclamant: Blaga Danu
Paul, Blaga Ramona
Mariana
Recurent-Prt:Buda
Florea, Cozac Mariana,
Ilea Silvia, Luncan
Alexandru, Luncan
Rozalia, Onea Dorin
Dumitru,Sandor Maria,
Tibuleac Maria, Ministerul
Public -Parchetul de pe
lng Curtea de Apel
Oradea
Reclamant-Recurent:
Transelectrica
Expropriere 2124 euro
22 .01.2013 Decizia nr. 148: Admite recursurile
declarate de Ministerul Public- Parchetul de pe
lnga Curtea de Apel Oradea i reclamanta
Transelectrica mpotriva deciziei nr. 195 din 12
octombrie 2011 a Curtii de Apel Oradea - Sectia I
civila. Caseaza decizia atacata i trimite cauza
spre rejudecare aceleiasi instante de apel.
Respinge ca nefondate recursurile declarate de
prtii Blaga Ramona Mariana, Blaga Danut Paul,
Luncan Alexandru, Luncan Rozalia, Tibuleac
Maria, Ilea Silvia, Cozac Mariana, Sandor Maria,
Onea Dorin Dumitru i Buda Floare mpotriva
aceleiasi decizii. Irevocabila.
Termen: 15.04.2014
47.
3327/128/
2011


3327/ 1285/
2011/ a1
Trib comercial Cluj


Curtea de Apel
Cluj
Debitor: SC GEVCO SRL
Creditor: SC
COMPLEXUL
ENERGETIC TURCENI
SA

Creditor: Transelectrica
Procedura insolvenei
societi cu rspundere
limitat
Faliment
90.029,31 lei
11.01.2013 Solutie: Admite recursul declarat de
Transelectrica SA mpotriva sentinei civile nr.
3779 din 16.10.2012 pronunat n dosar nr.
3327/1285/2011 al Tribunalului Specializat Cluj,
pe care o modific n sensul c admite cererea de
repunere n termenul de formulare a cererilor de
admitere a creanei formulat de creditoarea
Transelectrica Trimite cauza aceleiai instanen
RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 131

Nr
crt
Nr. dosar Instana
Pri n litigiu i
calitatea acestora
Obiectul dosarului Valoare n litigiu Stadiul actual al litigiului
vederea soluionrii cererii de admitere a creanei
formulat de creditoare. Decizia este irevocabil.
Termen: 29.04.2014
48.
873/ 1259/
2008
Tribunalul Arge
Debitor: SC Termoficare
2000 Piteti SA
Creditor: DGFP,
Transelectrica

Procedura insolvenei

3.903.604,27 lei Termen: 06.05.2014
49.
7590/ 3/
2012
Tribunalul
Bucuresti

Curtea de Apel
Bucuresti

ICCJ

Reclamant: Eco Energy
Prt: Transelectrica


nulitate act juridic

21.023.814,86 lei
Admite excepia insuficientei timbrri. Anuleaz ca
insuficient timbrat cererea. Cu drept de apel n
termen de 15 zile de la comunicare. Pronunat n
edin public azi, 21.02.2013.
Document: Hotarre 1404/2013 21.02.2013
Respinge apelul ca nefondat. Cu recurs.
Document: Hotarre 263/2013 25.06.2013
Termen : 07.05.2014
50.
911/ 111/
2007
Tribunalul Bihor
Curtea de Apel
Oradea
ICCJ
Curtea de Apel
Oradea
ICCJ
Reclamanat:
Transelectrica
Prt: Neagot Florian
Apel
Expropriere Legea
33/1994
Expropriere Legea
33/1994
Respinge ca nefondat apelul. Cu cheltuieli de
judecat.
Document: Hotarre 51/2013 01.10.2013
Declarat recurs. Ateptam citaia

Termen : 13.05.2014
51.
10870/ 2/
2011
Curtea de Apel
Bucureti


Reclamant: Eolica
Dobrogea
Prt: Transelectrica

Contencios
administrativ
Anulare act
administrativ

01.02.2013 amanata pronuntarea la 08.02.2013
Solutie: Respinge excepiile lipsei de interes i a
lipsei de obiect a aciunii invocate de prta
Transelectrica Respinge excepia lipsei calitii
procesuale pasive a ANRE. Anuleaz adresa nr.
37650/16.12.2011 emis de prta Transelectrica
RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 132

Nr
crt
Nr. dosar Instana
Pri n litigiu i
calitatea acestora
Obiectul dosarului Valoare n litigiu Stadiul actual al litigiului
ICCJ
. Constat refuzul ANRE de a soluiona n
termenul legal cererea nregistrat la sediul
acesteia sub nr. 54068/21.12.2011. Constat
refuzul nejustificat al prtei Transelectrica de a
soluiona cererea reclamantei de ncheiere a
procesului verbal de confirmare a ndeplinirii
"condiiilor suspensive" conform art. 5.3 din
Contractul de racordare, reinnd culpa exclusiv
a prtei Transelectrica . Constat ndeplinite n
termenul contractual a condiiilor suspensive prev.
de art. 5.1 din Contractul de racordare. Oblig
prta Transelectrica la executarea contractului
de racordare nr. C63/18.02.2011. Admite cererea
de intervenie accesorie formulat de intervenienta
SC Rokura SRL. Respinge cererile de intervenie
accesorii formulate de intervenienii SC Eolica
Dobrogea (SCHWEIZ) AG i Iberdrola
Renovables Energia SA ca nefondate. Cu recurs
n 15 zile de la comunicare.
Termen: 15.05.2014
52.
42410/ 3/
2011
Tribunalul
Bucuresti
Curtea de Apel
Bucuresti
ICCJ
Creditor: SC
Electrocentrale Bucuresti
SA
Debitor: Transelectrica
Comercial 483.126,83 lei
02.09.2013 Respinge apelul ca nefondat. Cu
recurs n 15 zile de la comunicare.
Declarat recurs

Termen: 22.05.2014
53.
2534/ 2/
2012
Curtea de Apel
Bucureti

ICCJ
Reclamant: Transelectrica
Prt: Curtea de Conturi
Contencios
administrativ
litigii Curtea de Conturi
(Legea Nr.94/1992)

Soluia pe scurt: Respinge aciunea, ca nefondat.
Cu recurs n 15 zile de la comunicare. Pronunat
n edin public astzi 10.04.2013.
Termen: 10.02.2015
RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 133

Nr
crt
Nr. dosar Instana
Pri n litigiu i
calitatea acestora
Obiectul dosarului Valoare n litigiu Stadiul actual al litigiului
54.
53186/ 3/
2011
Tribunalul
Bucureti
Debitor: ALSO ENERG
Creditor: Transelectrica
Procedura insolvenei 7.177.245,74 lei
55.
24021/3/200
8
Tribunalul
Bucureti
Debitor: SC IMOBILIAR
CONSTRUCT
Creditor: Transelectrica
Procedura insolvenei 938.299,30 lei
56.
2616/ 110/
2013
Tribunalul Bacu

Reclamant: Mititelu Ghe
Prt: Transelectrica.
Conflict de munca
10.02.2014 Soluia pe scurt: Respinge aciunea
astfel cum a fost precizat. Ia act de renunarea la
captul de cerere privind plata daunelor morale.
57.
30860/ 3/
2013
Tribunalul
Bucureti
Reclamant: Eco Energy
Prt: Transelectrica

Nulitate act juridic

21.023.814,86 lei
11.02.2014 Soluia pe scurt: n temeiul art 96 ind 2
din ROI trimite cauza la C 24 fond. Fr cale de
atac.
58.
14063/ 63/
2009
Tribunalul DoljCurtea de Apel
Craiova
Reclamant: SC CEZ
Distribuie
Prt: Transelectrica
Fond - Alte cereri
constatare nulitate
certificate de atestare
edificare construcii

Admite excepia lipsei calitii procesuale pasive a
O.C.P.I. Respinge aciunea. Respinge excepiile
lipsei calitii procesuale active, pasiv i a lipsei
capacitii procesuale de exerciiu. Cu recurs n
termen de 15 zile de la comunicare.
Document: Hotarre 7729/2013 26.09.2013
11.02.2014 Soluia pe scurt: Admite recursul.
Caseaz sentina i trimite cauza spre rejudecare
la aceeai instan. Irevocabil.
59.
1803/ 244/
2012
Judecatoria Vaslui

Tribunalul Vaslui
Reclamant: SC PID-
CONF Srl
Prt: Transelectrica

Incheiere carte funciara
12.06.2013
Respingere apel
Soluia pe scurt: Respinge apelul.
60.
14389/ 190/
2012
Judecatoria Bistria Reclamant: Transelectrica Preenii 10.139,58 lei
26.03.2013
Soluia pe scurt: suspendat n baza art.36 din
RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 134

Nr
crt
Nr. dosar Instana
Pri n litigiu i
calitatea acestora
Obiectul dosarului Valoare n litigiu Stadiul actual al litigiului
Prt: SC Ilexim SA Legea 85/2006
61.
2033/ 111/
2007
Tribunalul Bihor

Curtea de Apel
Oradea

Inalta Curte de
Casaie i Justiie
Recurent-reclamant:
Transelectrica prin stat
roman + Transelectrica
prin sucursala Cluj
Intimat-intervenient:
Mihes Cristian Radu,
Mihes Marius-Tudor,
Popa Florica Loredana,
Corb Erika, Luca Ionut-
Bogdan, Luca Viorica,
Recurent Prti: Mester
Lavinia Eugenia, Mester
Traian
Recurent: Parchetul de pe
lng Curtea de Apel
Oradea
Apel
Expropriere Legea
33/1994

Despgubiri
275.310 EURO
21.10.2013
Decizia nr. 4622: Admite recursurile declarate de
reclamanta Transelectrica , de prtii Mester
Traian, Mester Lavinia Eugenia i de Parchetul de
pe lnga Curtea de Apel Oradea mpotriva deciziei
civile nr. 223 din 29 noiembrie 2011 pronuntata de
Curtea de Apel Oradea, Sectia I Civila. Caseaza
decizia recurata i trimite cauza spre rejudecare la
aceeasi curte de apel. Irevocabila.

62.
1224/ 88
2012
1224/ 88/
Tribunalul Tulcea

Curtea de Apel
Constanta


Reclamant: Unitatea
administrativ teritoriala
Isaccea
Prt: Transelectrica
Preentii 4.503.830 lei
04.04.2013; Admitere apel
Soluia pe scurt: Decizia civil nr.37. Admite
apelul. Desfiineaz hotrrea atacat i trimite
cauza primei instane pentru rejudecare.
Definitiv. Cu recurs n termen de 15 zile de la
comunicare.
Document: Hotarre 37/2013 04.04.2013
Soluia pe scurt: Respinge excepia de netimbrare
a aciunii ca nefondat. Admite excepia
prescripiei dreptului la aciune pentru sumele
aferente urmtoarelor ordine de plat:nr.
756/18.05.2006;nr.757/18.05.2006;803/09.06.200
6;nr.804/09.06.2006. Respinge ca fiind prescris
dreptul la aciune ptr. preeniile aferente acestor
RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 135

Nr
crt
Nr. dosar Instana
Pri n litigiu i
calitatea acestora
Obiectul dosarului Valoare n litigiu Stadiul actual al litigiului
2012 Tribunalul Tulcea ordine de plat. Admite n parte aciunea cu privire
la restul preeniilor aferente ordinelor de plat
emise ncepnd cu 01.06.2007. Oblig prtul la
plata sumei de 17.000 lei, cu titlu de cheltuieli de
judecat constnd n onorariu avocat ctre
reclamant. Cu apel n 15 zile de la comunicare.
Pronunat n edina public din 20 decembrie
2013.
63.
138/ 290/
2011
Judecatoria Reia

Tribunalul Caras
Severin

Judecatoria Reia
Reclamant: Dinulescu
Vasile
Prt: Transelectrica
Raspundere delictuala 60.000 lei
Tribunalul Resita solutie: Trimitere cu rejudecare
Soluia pe scurt: Admite recursul. Trimite cauza
spre rejudecare.
Document: Hotarre 183/2013 25.04.2013
Admite n parte aciunea.Admite excepia lipsei
calitii procesual pasive a prilor Mora
Gheorghe i Haio Ludovic.
Document: Hotarre 2292/2013 18.10.2013
64.
23738/ 215/
2009
Judecatoria
Craiova
Reclamant: SC CEZ
Distributie
Prt: Transelectrica
Fond plangere
impotriva ncheierii de
carte funciar
Menine suspendarea n temeiul art. 244 CPC
65.
5595/ 120/
2010
Tribunalul
Dmbovia
Debitor: SC Eco Energy
Creditor: Transelectrica
Preenii 16.604.203,24 lei
13.03.2012 Suspend judecarea cererii , pn la
soluionarea irevocabil a dosarului nr.
25561/3/2010
66.
6235/ 299/
2011
Judecatoria
Sectorului 1
Bucureti
Reclamant: Anton Marius,
Oproiu Carmen
Prt: Transelectrica
Preenii
15.10.2012
Soluie: Menine msura suspendrii judecii
cauzei. Cu drept de recurs pe toat perioada
suspendrii judecrii cauzei. Cu drept de cerere
de repunere pe rol pentru ambele pri
67.
9806/ 94/
2010
Judecatoria:
Buftea
Reclamant: Ciobanu
Mircea
Fond preenii
Respinge aciunea precizata, ca neintemeiata.
Respinge cererea de aratare a titularului dreptului
RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 136

Nr
crt
Nr. dosar Instana
Pri n litigiu i
calitatea acestora
Obiectul dosarului Valoare n litigiu Stadiul actual al litigiului
9938/ 299/
2011
Judecatoria: S1
Buc
Prt: Transelectrica ca inadmisibila. Cu drept de apel n termen de 15
zile de la comunicare. Pronunat n edin
public, astzi, 31.10.2013.
68.
23585/ 299/
2012
Judecatoria
Sectorului 1
Bucureti
Reclamant: Energy
Holding SRL
Prt: Transelectrica
Preenii 234.819,24 lei
Soluia pe scurt: Admite aciunea . Oblig prta
s plteasc reclamatei suma de 234 819,24 lei
reprezentnd contravaloare certificate verzi
corespunztoare energie electrice furnizate de
reclamant n temeiul contractului de furnizare a
energiei electrice nr. 43/15.12.2010, precum i
penaliti de ntrziere de 0, 04 % pe zi de
ntrziere calculate de la data scadenei i pn la
data plii efective. Oblig prta s plteasc
reclamatei suma de 47 771,59 cu titlu de cheltuieli
de judecat. Cu drept de apel n termen de 15 zile
de la comunicate. Pronunat n edin public,
astzi, 15.11.2013.

69.
11824/ 215/
2010
Judecatoria
Craiova
Reclamant: Babeanu
Maria
Prt: Transelectrica
Fond preenii
Soluia pe scurt: Constat perimat aciunea.
Oblig reclamanta la plata cheltuielilor de judecat
reprezentnd onorariul de avocat de 500 lei. Cu
recurs. Pronunat n edin public, azi,
27.11.2013.
70.
11972/ 302/
2012
Judecatoria
Sectorului 5
Bucureti
Reclamant: MFP OPC -
PHARE
Prt: Transelectrica
Preenii
09/10/2012; 155/1 c.pr.civ Solutie: n baza art.155
ind.1 C.p.c. suspend cauza. Cu recurs.
71.
6309/ 63/
2012
Tribunalul Dolj
Recurent: Fulasu
Constantin i altii
Intimat: Transelectrica
Litigiu munca
Acordare grupa de
munca

Suspendat n temeiul dispoziiilor art. 155 ind. 1
Cod procedur civil. Cu recurs pe toat durata
suspendrii. Pronunat n edina public de la
22.10.2013.
72.
3667/ 105/
Tribunalul Prahova
Recurent: Diaconu Ioan i
Litigiu munca
14.11.2012 Solutie: admite excepia litispendentei.
Trimite cauza Tribunalului Bucuresti - Sectia a
RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 137

Nr
crt
Nr. dosar Instana
Pri n litigiu i
calitatea acestora
Obiectul dosarului Valoare n litigiu Stadiul actual al litigiului
2012


59272/ 3/
2011Tribunalul
Bucuresti
altii
Intimat: Transelectrica
Acordare grupa de
munca
VIII-a Civila Conflicte de Munca i asigurari
Sociale n vederea solutionarii impreuna a cauzei
ce face obiectul prezentului dosar i a cauzei
avand nr. 59272/3/2011 a Tribunalului Bucuresti.
n temeiul art.242 pct.2 Cpr.civ. suspend
judecata cauzei Cu recurs pe toat perioada
suspendrii Pronunat n edin public astzi,
11.09.2012
73.
21304/ 301/
2012
40048/ 301/
2013
JS 3 Bucuresti
Tribunalul
BucurestiJS 3 Bucuresti
Recurent: Transelectrica
Intimat: ANRE
Plangere
contraventionala

21/11/2012; Admite n parte plngerea; Solutie:
Admite n parte plangerea. Anuleaza procesul
verbal de contraventie nr. 27782/07.06.2012.
Respinge plangerea impotriva raportului de
verificare nr.27503/07.06.2012. Cu recurs n
termen de 15 zile de la comunicare. Pronuntata n
sedinta publica azi, 21.11.2012
Admite recursul. Caseaz sentina recurat i
trimite cauza spre rejudecare aceleiai instane.
Irevocabil. Pronunat n edin public azi
29.04.2013.
Document: Hotarre 1018/2013 29.04.2013
Soluia pe scurt: Respinge ca neintemeiata
plangerea Ia act ca partile nu au solicitat cheltuieli
de judecata. Cu apel. Pronuntata n sedinta
publica azi, 31.10.2013.
74.
1297/ 338/
2012
conexat cu
517/ 338/
2012
Judecatoria
Zarnesti
Recurent: Staicu Ana
Intimat: Transelectrica
Plangere impotriva
incheierii de carte
funciar

Soluia pe scurt: Respinge excepiile invocate.
Respinge plngerile.
Document: Hotarre 1676/2013 18.12.2013
75.
22846/ 301/
JS 3 Bucureti Recurent: Petprod SRL
Preenii -
Declin soluionarea cauzei 06/12/2012
RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 138

Nr
crt
Nr. dosar Instana
Pri n litigiu i
calitatea acestora
Obiectul dosarului Valoare n litigiu Stadiul actual al litigiului
2012

49134/ 3/
2012


Tribunalul
Bucuresti
Intimat: Transelectrica 11.328.252,77 lei

Solutie: Admite excepia necompetentei materiale
a instanei. Declin competena de soluionare a
cauzei n favoarea Tribunalului Bucureti.
Irevocabila. Pronunat n edin public azi,
06.12.2012.
Respinge ca nentemeiat excepia
inadmisibilitii. Admite excepia prematuritii
cererii principale. Acord termen la 7.11.2013, cu
citarea prilor. Cu apel odat cu fondul.
Document: ncheiere de edin 26.09.2013
Soluia pe scurt: Respinge cererea principal ca
prematur formulat. Admite n parte cererea
reconvenional. Oblig reclamanta prt
Petprod la plata ctre prta reclamant
Transelectrica a sumei de 21.701.281, 92 lei.
Oblig reclamanta prt la plata ctre prta
reclamant Transelectrica a sumei de 221.128,82
lei, cheltuieli de judecat. Cu apel n 15 zile de la
comunicare.
Document: Hotarre 6799/2013 28.11.2013
76.
8314/ 111/
2010
Tribunalul Bihor

Curtea de Apel
Oradea

Reclamant: Transelectrica
Prt: Paul Traian
Expropriere
Admite actiunea f.de recl. Constata ca imob.este
afectat de constr.liniei electrice. Constata ca sunt
intrunite toate conditiile cerute de lege n vederea
exproprierii.Stabileste cuantumul desp.la suma
total de 990 euro, Dispune punerea n posesie a
expropriat.asupra terenului, conditionat de plata
integr.si prealabila a desp.ctre prop.Cu apel n 15
zile de la com.
Document: Hotarre 105/2013 08.04.2013
Soluia pe scurt: Respinge ca nefondate apelurile.
Fr cheltuieli de jduecat.
Document: Hotarre 143/2013 17.12.2013
RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 139

Nr
crt
Nr. dosar Instana
Pri n litigiu i
calitatea acestora
Obiectul dosarului Valoare n litigiu Stadiul actual al litigiului
77.
9022/ 101/
2013
Tribunalul
Mehedini
Reclamant: Dragu
Gheorge
Prt: Transelectrica
Actiune n constatare
Soluia pe scurt: Admite excepia autoritii de
lucru judecat invocat de prt. Respinge
aciunea. Cu apel.
Document: Hotarre 5577/2013 04.12.2013
78.
11513/ 111/
2011
Judecatoria Beiu

Reclamant:Sala Aurel
Prt: Transelectrica,
Ministerul Mediului i
Padurilor, Regia Nationala
a Pdurilor Romsilva,
FDEE Electric Distributie
Transilvania Nord SDEE
Oradea
Actiune n constatare
Respinge aciunea precizat i completat
Document: Hotarre 840/2013 05.06.2013
79.
4254/ 111/
2013
Tribunalul Bihor

Reclamant: Transelectrica
Prt: Paul Traian
Expropriere
Admite cererea.
Document: Hotarre ncheiere final
(dezinvestire) 20/CC/2013 14.10.2013
80.
1136/ 192/
2013
Judecatoria
Bolintin Vale
Recurent: Dascalu Ana
Cristina
Intimat: Transelectrica
Plangere impotriva
incheierii de carte
funciara

Soluia pe scurt: Respinge excepia lipsei calitii
procesuale pasive a prtei Transelectrica.
Respinge cererea, ca nentemeiat.
Document: Hotarre 1635/2013 13.11.2013
81.
6668/ 225/
2013
Judecatoria
Drobeta Turnu
Severin
Reclamant: RAAN
Ter poprit: Transelectrica
Contestaie la
executare

Constata suspendata de drept executarea n
dosarul nr.61/E/2013 al BEJ Purcaru Florentin
Claudiu, n temeiul art.36 din legea nr.85/2006.
Respinge excepiile lipsei calitatii procesuale
pasive a ANRE i a Banca de Export A Romniei
Eximbank. Admite n parte cererea formulata de
contestatorul RAAN-Sucursala ROMAG-TERMO,
n contradictoriu cu SC Profesional Muntenia SRL,
Garanti Bank, Trezoreria Drobeta Tunru Severin,
SN Nuclearelectric SA Bucureti, E.On Energie
Romnia, SN Nuclear Electric SA Sucursala
RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 140

Nr
crt
Nr. dosar Instana
Pri n litigiu i
calitatea acestora
Obiectul dosarului Valoare n litigiu Stadiul actual al litigiului
Cernavoda, SC Enel Energie SA Bucureti, CN
Transelectrica SA, Opcom SA Bucuresi,
Autoritatea Nationala de Reglementare n
Domeniul Energiei, Banca de Export A Romniei
Eximbank, Cec Bank SA Bucureti, Banca
Comerciala Romn SA Bucureti, Banc Post SA
-Direcia Tranzactii Bancare Operaionale Serviciul
Procesare Popriri, Banca Transilvania, Fabrica De
Combustibil Nuclear Piteti, Anuleaza n parte
incheierea de stabilire a cheltuielilor de executare
emisa de BEJ Purcaru Florentin Claudiu la data
de 30.04.2013, n dosarul nr.61/E/2013, n sensul
ca reduce onorariul de executor de la suma de
23.900 lei la suma de 15.000 lei, suma cheltuielilor
de executare fiind de 15299 lei i va mentine
celelalte prevederi ale incheierii. Anuleaza n parte
adresele de infiintare a popririi catre tertii popriti
Garanti Bank, Trezoreria Drobeta Tunru Severin,
SN Nuclearelectric SA Bucureti, E.On Energie
Romnia, SN Nuclear Electric SA Sucursala
Cernavoda, SC Enel Energie SA Bucureti, CN
Transelectrica , Opcom SA Bucuresi, Autoritatea
Nationala de Reglementare n Domeniul Energiei,
Banca de Export A Romniei Eximbank, Cec Bank
SA Bucureti, Banca Comerciala Romn SA
Bucureti, Banc Post SA -Direcia Tranzactii
Bancare Operaionale Serviciul Procesare Popriri,
Banca Transilvania, Fabrica De Combustibil
Nuclear Piteti, n dosarul nr.61/E/2013, n sensul
ca reduce onorariul de executor de la suma de
23.900 lei la suma de 15.000 lei, suma cheltuielilor
de executare fiind de 15299 lei i va mentine
celelalte dispozitii ale adreselor de infiintare a
popririlor. Cu apel n 30 de zile de la comunicare,
ce se va depune la sediul Judecatoriei Dr.-
Tr.Severin. Pronunat n edin public, azi
RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 141

Nr
crt
Nr. dosar Instana
Pri n litigiu i
calitatea acestora
Obiectul dosarului Valoare n litigiu Stadiul actual al litigiului
22.10.2013 la sediul Judectoriei Drobeta Turnu
Severin.
Document: Hotarre 3883/2013 22.10.2013
82.
6669/ 225/
2013
Judectoria
Drobeta Turnu
Severin
Reclamant: RAAN
Ter poprit: Transelectrica
Contestatie la
executare

Soluia pe scurt: Dosar nr. 6669/225/2013
NCHEIERE Din data de 11 decembrie 2013
Suspend de drept judecarea cauzei conform
dispoz. art.36 din Legea nr. 85/2006. Cu recurs pe
toat durata suspendrii, recurs ce se va depune
la Judectoria Dr.Tr.Severin. Pronunat n
edina public de la 11 decembrie 2013.
PREEDINTE,
Document: ncheiere - Suspendare 11.12.2013
83.
11214/ 271/
2013
Judectoria
Oradea
Reclamant: Unicom
Tranzit - Creditor
Debitor: Electrocentrale
Oradea
Ter poprit: Transelectrica
Validare poprire
Soluia pe scurt: susp.art.36 din L.85/2006
Document: ncheiere - Suspendare 29.11.2013
84.
11429/ 271/
2013
Judectoria
Oradea
Reclamant: Unicom
Tranzit - Creditor
Debitor: Electrocentrale
Oradea
Ter poprit: Transelectrica
Validare poprire
Conexeaz cauza
Soluia pe scurt: conexat la dos. 11214/271/2013
Document: ncheiere final (dezinvestire)
04.10.2013
85.
11430/ 271/
2013
Judectoria
Oradea
Reclamant: Unicom
Tranzit - Creditor
Debitor: Electrocentrale
Oradea
Ter poprit: Transelectrica
Validare poprire
suspendat n baza art. 36 din Legea 85/2006
Document: ncheiere - Suspendare 14.10.2013
RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 142

Nr
crt
Nr. dosar Instana
Pri n litigiu i
calitatea acestora
Obiectul dosarului Valoare n litigiu Stadiul actual al litigiului
86.
5166/ 314/
2013
Judectoria
Suceava
Reclamant: Unicom
Holding - Creditor
Debitor: Electrocentrale
Oradea
Ter poprit: Transelectrica
Validare poprire
n baza art. 36 din Legea nr. 85/2006 suspend
judecata cauzei avnd ca obiect validare poprire
formulat de creditoarea SC Unicom Holding SA,
n contradictoriu cu terul poprit Transelectrica i
cu debitoarea SC Termica SA prin administrator
judiciar MGA Insolvency SPRL, Management
Reorganizare Lichidare Iai SPRL i Accer IPURL.
Cu drept de recurs separat, pe toat durata
suspendrii. Pronunat n edin public azi,
13.09.2013.
Document: ncheiere - Suspendare 13.09.2013
87.
5566/ 314/
2013
Judectoria
Suceava
Reclamant: Unicom
Holding - Creditor
Debitor: Electrocentrale
Oradea
Ter poprit: Transelectrica
Validare poprire
n baza art. 36 din Legea nr. 85/2006 suspend
judecata cauzei avnd ca obiect validare poprire
formulat de creditoarea SC Unicom Holding SA,
n contradictoriu cu terul poprit Transelectrica i
cu debitoarea SC Termica SA prin administrator
judiciar MGA Insolvency SPRL, Management
Reorganizare Lichidare Iai SPRL i Accer IPURL.
Cu drept de recurs separat, pe toat durata
suspendrii. Pronunat n edin public azi,
15.10.2013.
Document: ncheiere - Suspendare 15.10.2013
88.
5567/ 314/
2013
Judectoria
Suceava
Reclamant: Unicom
Holding - Creditor
Debitor: Electrocentrale
Oradea
Ter poprit: Transelectrica
Validare poprire
n baza art. 36 din Legea nr. 85/2006 suspend
judecarea cauzei. Cu drept de recurs separat, pe
toat perioada suspendrii, cererea de recurs
urmnd a fi depus la Judectoria Suceava.
Pronunat n edin public, azi, 15.10.2013.
Document: ncheiere - Suspendare 15.10.2013
89.
1246/ 95/
2013

Tribunalul Gorj


Recurent: Iacobescu Ion
i icleanu Matei
Intimat: Transelectrica
Litigiu munca
Acordare grup de
munc

Respinge excepia inadmisibilitii aciunii invocat
de prt. Respinge aciunea ca nentemeiat. Cu
recurs n termen de 10 zile de la comunicare .
Pronunat n edina public din 12.03.2013, la
RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 143

Nr
crt
Nr. dosar Instana
Pri n litigiu i
calitatea acestora
Obiectul dosarului Valoare n litigiu Stadiul actual al litigiului


1246/ 95/
2013
Curtea de Apel
Craiova
Tribunalul Gorj
Tribunalul Gorj.

Soluia pe scurt: Dec. 6613 Admite recursul.
Caseaz sentina i trimite cauza spre rejudecare
la aceeai instan. Irevocabil.
Document: Hotarre 6613/2013 14.06.2013
Soluia pe scurt: Admite aciunea civil. Constat
c reclamantul Iacobescu Ion a lucrat n perioada
11.03.1983-31.03.2001 iar reclamantul icleanu
Matei n perioadele 15.08.1979-
07.01.1983,07.09.1984-31.03.2011 n grupa I de
munc n procent de 100% din timpul normal de
lucru i oblig prta Compania Naional de
Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A.
Bucureti s elibereze adeverine n acest sens.
Oblig prta la 1.200 lei cheltuieli de judecat
ctre reclamani. Cu recurs. Pronunat n edina
public din 14.11.2013, la Tribunalul Gorj.
Declarat recurs
Soluia pe scurt: Admite cererea. Dispune
ndreptarea erorii materiale strecurat n
dispozitivul sentinei civile nr. 4852/14.11.2013
pronunat de Tribunalul Gorj, n dosar nr.
1246/95/2013, n ceea ce privete pe reclamantul
icleanu Matei, n sensul c n loc de perioada
15.08.1979 - 07.01.1983 i perioada 07.09.1984 -
31.03.2011, va fi trecut, s se constate c
reclamantul icleanu Matei a lucrat n grupa I de
munc n procent de 100% n perioadele
15.08.1979 - 07.01.1983 i 07.09.1984-
31.03.2001 i s fie obligat prta la plata sumei
de 1900 lei cheltuieli de judecat reprezentnd
onorariu avocat i expert, n loc de 1200 lei.
Definitiv. Pronunat n edina public din
RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 144

Nr
crt
Nr. dosar Instana
Pri n litigiu i
calitatea acestora
Obiectul dosarului Valoare n litigiu Stadiul actual al litigiului
19.12.2013 la Tribunalul Gorj.
90.
289/ IB/
2012
Curtea
internaional de
Arbitraj de pe
lng Camera de
Comert i Industrie
a Romniei
Reclamant:
Transelectrica
Prt: Degi Millennium
Preenii
05.12.2013
Admite n parte aciunea arbitral. Dispune
obligarea prtei la plata sumei de 620.938,12 lei
prejudiciu, 113.943,79 lei dobnzi calculate pn
la data de 30.06.2013 i cheltuieli de arbitrare de
832,30 lei - taxa de nregistrare, 40.593,7 lei - taxa
arbitrala i 14.742 lei cheltuieli cu experii.
91.
727/ 338/
2013
conexat cu
517/ 338/
2012
Judectoria
Zrneti
Recurent: Staicu Ana
Intimat: Transelectrica
Plngere mpotriva
incheierii de carte
funciar

Soluia pe scurt: Coneaxeaz cauza la dosarul
nr.517/338/2012
Document: ncheiere final (dezinvestire)
13.11.2013
92.
7329/ 105/
2012
Trib Prahova
Curtea de Apel
Ploiesti
Reclamant: Vladuca
Stelian .A.
Dobre Vasile
Prt: Transelectrica
Litigii de munc
aciune n constatare

Admite aciunea. Constat c reclamanii
beneficiaz de grupa a I-a de munc n procent de
100% pentru perioadele menionate expres pentru
fiecare reclamant n raportul de expertiz
Negulescu Camelia (Anexa 1). Oblig prta s
elibereze reclamanilor adeverine n acest sens.
Ia act c nu solicit cheltuieli de judecat. Cu
recurs n 10 zile de la comunicare.
Document: Hotarre 2137/2013 09.09.2013.
Declarat recurs
14.01.2014 Soluia pe scurt: Avnd nevoie de timp
mai ndelungat n vederea studieriia ctelor i
lucrrilor dosarului, amn pronunarea la data de
21.01.2014. Pronunat n edin public azi
14.01.2014.
93.
12343/ 118/
Trib Constanta
Reclamant: ALDEA
Litigii de munc
Respinge cererea
RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 145

Nr
crt
Nr. dosar Instana
Pri n litigiu i
calitatea acestora
Obiectul dosarului Valoare n litigiu Stadiul actual al litigiului
2012


Curtea de Apel
Constanta
NICOLAE :
Prt: Transelectrica
obligaie de a face Soluia pe scurt: Respinge cererea ca
nentemeiat. Definitiv. Cu recurs n 10 zile de la
comunicare.
Document: Hotarre 3069/2013 17.07.2013
Soluia pe scurt: Decizia nr.1166/CM/02.12.2013 -
Respinge recursul prtei. Admite recursul
reclamanilor. Modific n tot sentina. Admite
aciunea. Oblig prta s ncadreze activitatea
desfurat de reclamani n perioada 01.04.2001
- 26.10.2012 n condiii speciale de munc
corespunztor timpului lucrat. red.jud.AR(RD)
94.
13523/ 55/
2012


11970/ 299/
2013
J. Arad


JS1 Bucureti
Creditor: Luchianov Lilia
Debitor: Transelectrica
Sucursala de Transport
Timioara
Prt: Rus Sebastian
Pascu
Preenii 1.152.000 euro
11/02/2013 Declin n favoarea Judectoriei
sector 1 Bucureti.
24.10.2013 Admite excepia necompetenei
teritoriale a Judectoriei Sectorului 1 Bucureti.
Declin competena de soluionare a cererii n
favoarea Judectoriei Arad. Constat ivit conflictul
negativ de competen. Trimite dosarul naltei
Curi de Casaie i Justiie pentru a hotr asupra
conflictului de competen. Irevocabil. Pronunat
n edin public, azi, 24.10.2013.
95.
20253/ 211/
2012
J. Cluj-Napoca
Reclamant:
Transelectrica, prin
Sucursala de Transport
Cuj
Prt: Compania
Naional de Autostrzi i
Drumuri Naionale din
Romnia, prin Direcia
Regional de drumuri i
poduri Cluj
Obligaie de a face
Suspendat
Soluia pe scurt:
Document: ncheiere - Suspendare 13.05.2013
RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 146

Nr
crt
Nr. dosar Instana
Pri n litigiu i
calitatea acestora
Obiectul dosarului Valoare n litigiu Stadiul actual al litigiului
96.
43885/ 299/
2012
Judectoria S1
Bucureti
Reclamant: S.C.
PETPROD S.R.L.
Prt: Transelectrica
Obligaie de a face
Respinge cererea
Soluia pe scurt: Respinge excepiile lipsei calitii
procesuale active, lipsei dovezii calitii de
reprezentant, ca nentemeiate. Respinge aciunea,
astfel cum a fost precizat, ca nentemeiat. Fr
cheltuieli de judecat.
97.
59953/ 299/
2012
JS1 Buc.
Reclamant: Transelectrica
Prt: S.C. KORLEA
INVEST A.S
Preenii
42.755,35 euro i
70.352 lei
Admite cererea de suspendare. Suspend
judecata aciunii. Insolven
Document: ncheiere - Suspendare 13.12.2013
98.
3446/ 63/
2013
Tribunalul Dolj
Recurent: Enculescu
Mihai i Vladu Ion
Intimat: Transelectrica
Litigiu munc
Acordare grup de
munc

Soluia pe scurt: Respinge excepia lipsei de
obiect. Admite aciunea. Constat c activitatea
reclamanilor, ncadrai n grupa I de munc
conform sentinei civile nr. 2033/26.03.2009
pronunat de Tribunalul Gorj n dosarul
nr.16105/95/2008 rmas irevocabil prin decizia
5714/26.X.2009 a Curii ed Apel Craiova, s-a
desfurat n procent de 100% din timpul normal
de lucru. Oblig prta s elibereze adeverine
reclamanilor n acest sens. Definitiv i
executorie. cu recurs n 10 zile de la comunicare.
Document: Hotarre 7560/2013 28.11.2013
99.
13398/ 318/
2013
Judectoria Targu
Jiu
Reclamant: Ghera Ion
Prt: Transelectrica

Preenii 200 lei
Soluia pe scurt: admite excepia inadmisibilitii
invocata de parata. respinge aciunea ca
inadmisibil
Document: Hotarre 23/2014 10.01.2014
100.
6127/256/20
13
Judectoria
Medgidia


Reclamant: Transelectrica
Prt: Ivan Florin

Art.208 i 209 cod
penal
816.120,3 lei
Condamn n final pe inculpatul Ivan Florin la
pedeapsa de 6 ani i 8 luni nchisoare cu
executarea pedepsei nchisorii n regim de
detenie. Deduce din pedeapsa aplicat durata
reinerii i arestrii preventive executate de la data
de 16.07.2013 la zi. Menine arestarea preventiv
RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 147

Nr
crt
Nr. dosar Instana
Pri n litigiu i
calitatea acestora
Obiectul dosarului Valoare n litigiu Stadiul actual al litigiuluiCurtea de Apel
Constana

a inculpatului Ivan Florin. Admite aciunea civil i
oblig inculpatul ctre partea civil Transelectrica
SA. la plata sumei 816120,38 lei reprezentnd
daune materiale.
Document: Hotarre 2496/2013 02.10.2013
16.01.2014 Soluia pe scurt: AP 17.01.2014,
DECIZIA PENAL NR.14/P-n temeiul art.38515
pct.1 lit.b cod procedur penal, respinge ca
nefondat recursul declarat de inculpatul IVAN
FLORIN n.24.04.1994, mpotriva sentinei penale
nr.2496 din data de 02.10.2013, pronunat de
Judectoria Medgidia n dosarul penal nr.
6157/256/2013. n baza art.38516 alin.2 raportat
la art.381 cod procedur penal i art.88 cod
penal deduce din pedeapsa aplicat inculpatului
recurent i perioada de arest preventiv de la
02.10.2013, la zi. Conform art.192 alin.2 cod
procedur penal, oblig recurentul inculpat la
plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare ctre stat
n recurs. n baza art.189 cod procedur penal,
onorariul acordat aprtorului din oficiu n sum
de 200 lei se pltete, din fondul Ministerului
Justiiei ctre Baroul Constana, pentru avocat
Curc Dorin Corneliu n baza art.309 alin.ultim cod
procedur penal, minuta s-a ntocmit n 2
exemplare. Definitiv.
101.
15689/ 325/
2013
Tribunalul Timi
Reclamant: Moza Ovidiu
Samuil :
Prt: Transelectrica
Litigii de munc
16.01.2014
Pronunare 30.01.2014 Soluia pe scurt: Admite n
parte aciunea completat. Respinge cererea
reconvenional.
102.
9351/ 95/
2013
Tribunalul Gorj
Reclamant: Enescu
Iustina
Litigii de munc
Grupa I munca

RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 148

Nr
crt
Nr. dosar Instana
Pri n litigiu i
calitatea acestora
Obiectul dosarului Valoare n litigiu Stadiul actual al litigiului
Prt: Transelectrica
103.
25740/ 3/
2013
Tribunalul
Bucureti
Reclamant: Popeniu
Marius
Prt:Transelectrica
Litigii de munc
Contestatie decizie
concediere

104.
24151/ 3/
2013
Tribunalul
Bucureti
Reclamant: Gheorghe
Jean, Bulborea Ion,
Gheorghe Mircea
Prt: Transelectrica
Litigii de munc
Contestatie decizie
concediere

105.
24207/ 3/
2013
Tribunalul
Bucureti
Reclamant: Romanescu
Dan :
Prt: Transelectrica
Litigii de munc
Contestaie decizie
concediere

106.
41331/ 3/
2013
Tribunalul
Bucureti
Reclamant: Vilt Calin
Radu
Prt: Transelectrica
Litigii de munc
Obligaia de a face

107.
27763/ 3/
2013
Tribunalul
Bucureti
Reclamant: Zamfir
Mariana Daniela
Prt: Transelectrica
Litigii de munc
Contestaie decizie
concediere

108.
1667/ 54/
2013
Curtea de Apel
Craiova
Reclamant: Popescu
Valeriu
Prt: Transelectrica
Litigii de munc
Aciune n constatare
contestaie n anulare
recurs

Soluia pe scurt: decizia 9536. Respinge
contestaia n anulare, ca nefondat. Irevocabil.
Document: Hotarre 9536/2013 25.11.2013
109.
8425/ 2/
2013
Curtea de Apel
Bucureti
Intimat:Siemens
Contestator:
Transelectrica
Recurs litigiu achiziii
publice

RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 149

Nr
crt
Nr. dosar Instana
Pri n litigiu i
calitatea acestora
Obiectul dosarului Valoare n litigiu Stadiul actual al litigiului
110.
8307/ 121/
2013
Tribunalul Galai
Reclamant: Transelectrica
Prt: Arcelormittal Galai
Fond preenii
111.
11829/ 288/
2013
Judectoria
Rmnicu Vlcea
Recurent: Crciunescu
Dumitru
Intimat: Transelectrica
Plngere mpotriva
ncheierii de carte
funciar

112.
9045/ 95/
2013

Tribunalul Gorj
Reclamant: Transelectrica
Prt: Complexul
Energetic Oltenia
Fond preenii
113.
22984/ 3/
2013
Tribunalul
Bucureti
Reclamant: Dan Vasilica
Prt: Transelectrica
Litigii de munc
Contestaie decizie
modificare unilaterala
CIM

114.
11660/ 3/
2013
Tribunalul
Bucureti
Reclamant: Transelectrica
Prt: Direcia General
de Impozite i Taxe
Locale Sector 1 Bucureti
Contestatie act
administrativ fiscalRAPORT ANUAL 2013


Pagina I 150

Anexa 9. Addendum

n conformitate cu reglementrile legislaiei pieei de capital, respectiv art. 108, alin.(2) din Regulamentul 1/2006 al
CNVM, Transelectrica informeaz instituiile pieei de capital i persoanele interesate faptul c, n Raportul anual al
directoratului 2013 au fost incluse toate informaiile necesare prezentrii complete i reale a fiecrui element de
coninut prezentat n anexa nr. 32 al aceluiai Regulament.

Pentru aspectele menionate mai jos nu se aplic n Transelectrica:
Descrierea oricrei fuziuni sau reorganizri semnificative a ocietii comerciale, ale filialelor sale
sau ale societilor controlate, n timpul exerciiului financiar;
Nu este cazul
Descrierea achiziiilor i/sau nstrinrilor de active; Nu este cazul
Produse/servicii noi avute n vedere pentru care se va afecta un volum substanial de active n
viitorul exerciiu financiar precum i stadiul de dezvoltare al acestora
Nu este cazul
Descrierea situaiei concureniale n domeniul de activitate, a ponderii pe pia a produselor sau
serviciilor societii comerciale i a principalilor competitor
Nu este cazul
Dependena semnificativ a Companiei fa de un singur client sau fa de un grup de clieni a
crui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societii
Nu este cazul
Descrierea oricror activiti ale societii comerciale de achiziionare a propriilor aciuni Nu este cazul
n cazul n care societatea comercial are filiale, precizarea numrului i a valorii ominale a
aciunilor emise de societatea mam deinute de filiale
Nu este cazul
n cazul n care societatea comercial a emis obligaiuni i/sau alte titluri de crean, prezentarea
modului n care societatea comercial i achit obligaiile fa de deintorii de astfel de valori
mobiliare
Nu este cazul


RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 151

Anexa 10. Principalele acte legislative de legislaie secundar

Principalele acte legislative de legislaie secundar, emise n anul 2013, cu implicaii n activitatea
Transelectrica:
Nr. Actul legislativ
Problematica tratat n actul
legislativ
Implicaii
1.
Ordin ANRE nr. 60/
02.08.2013
Aprobarea instituirii unor reguli
pe piaa de echilibrare
Modificari ale proceselor
implementate n platforma de operare
a Pieei de Echilibrare (PE) i reguli
noi de operare ale PE. Modificarile
sunt efectuate de catre furnizorul
platformei contra cost.
2.
Ordin ANRE nr. 112/
18.12.2013
Modificarea anexei la Ordinul
ANRE nr. 60/02.08.2013
privind aprobarea instituirii
unor reguli pe piaa de
echilibrare
Prelungirea valabilitatii modului de
ofertare (pre- cantitate) a unitilor
dispecerizabile, n platforma de
operare PE, din prevederile ordinului
ANRE 60/ 2.08.2013
3.
Ordin ANRE nr. 32/
22.05.2013
Aprobarea Regulamentului de
programare a unitilor de
producie i a consumatorilor
dispecerizabili
Modificarea unor proceduri operative
i elaborarea unor noi proceduri,
transmise catre ANRE spre avizare;
Modificari ale structurii de conducere
prin dispecer a SEN
Modificari ale proceselor
implementate n platforma de operare
a Pieei de Echilibrare (PE) i reguli
noi de operare ale PE. Modificarile
sunt efectuate de catre furnizorul
platformei contra cost.
4.
Ordin ANRE nr. 73/
10.10.2013
Aprobarea Regulamentului de
organizare i functionare a
pieei intrazilnice de energie
electric
Crearea de procese noi n platforma
PE de catre furnizorul platformei PE i
stabilirea unor functii de legatura ntre
platformele operate de DEN
OPCOM, pentru transmiterea datelor
ntre cele doua piete de energie (Piaa
de Echilibrare i Piaa Intrazilnica)
5.
Ordin ANRE nr. 74/
27.10.2013
Aprobarea Procedurii privind
punerea sub tensiune pentru
perioada de probe i
certificarea conformitatii
tehnice a centralelor electrice
eoliene i fotovoltaice
Activiti suplimentare pentru DEN n
vederea punerii n funciune a
centralelor electrice eoliene i
fotovoltaice noi (analiza documentatie
tehnica, studii, modelare n bazele de
date DEN, efectuare de calcule de
regim, stabilire reglaje protectii,
intocmire i aprobare programe de
probe, integrare centrale n sistemul
EMS-SCADA, autorizare centre de
dispecer, instruiri, modificare structura
conducere prin dispecer, testarea
conformitatii cu normele tehnice,
certificare, inscriere la piaa de
echilibrare, elaborare proceduri i
RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 152

Nr. Actul legislativ
Problematica tratat n actul
legislativ
Implicaii
instructiuni etc.)
6.
Ordin ANRE nr.97/
18.12.2013
Aprobarea regulilor privind
achizitia energiei electrice
pentru acoperirea consumului
tehnologic aferent retelelor
electrice
Operatorii de reea cumpara energie
electric pe termen mediu i lung pe
PCCB i au dreptul sa efectueze
operatiuni de vanzare-cumparare pe
PZU i PI.
7.
Ordin ANRE nr.53/
19.07.2013
Aprobarea Metodologiei de
stabilire a tarifelor pentru
serviciul de transport al
energiei electrice
Principalele modificari n documentul
atasat prezentei
8.
Ordin ANRE nr.58/
02.08.2013
Modificarea Ord ANRE nr.
52/2012 privind aprobarea
tarifului mediu pentru serviciul
de transport, a tarifului pentru
serviciul de sistem, a tarifului
practicat de operatorul pieei
de energie electric i a
tarifelor zonale aferente
serviciului de transport,
practicate de operatorii
economici din cadrul sectorului
energiei electrice
Modifica tariful pentru serviciul de
sistem ca urmare a HG nr.138/ 2013
privind adoptarea unor masuri pentru
siguranta alimentarii cu energie
electric i a Deciziilor ANRE nr.
1096/ 26.04.2013 i 1097/ 26.04.2013
privind achizitia serviciilor tehnologice
de sistem furnizate de SC Complexul
Energetic Hunedoara SA i respectiv
SC Complexul Energetic Oltenia SA
9.
Ordin ANRE nr.96/
18.12.2013
Aprobarea tarifului mediu
pentru serviciul de transport, a
tarifului pentru serviciul de
sistem, a tarifelor zonale
aferente serviciului de
transport i a tarifelor pentru
energia electric reactiva,
practicate de operatorii
economici din cadrul sectorului
energiei electrice
Intra n vigoare la 01.01.2014
Eliminarea tarifului reglementat
practicat de OPCOM, acesta facand
obiectul Ordinului ANRE nr.88/
11.12.2013
10.
Ordin ANRE nr.87/
04.12.2013
Aprobarea metodologiei de
stabilire a tarifelor pentru
serviciul de sistem
Principalele modificari n documentul
atasat prezentei
11.
Ordin ANRE nr.88/
11.12.2013
Aprobarea tarifului reglementat
practicat de operatorul pieei
de energie electric
Priveste OPCOM; ordinul este corelat
cu eliminarea tarifului practicat de
OPCOM din ordinele ANRE
nr.96/18.12.2013 i 89/11.12.2013.
12.
Ordin ANRE nr.89/
11.12.2013
Aprobarea Contractului-cadru
pentru prestarea serviciului de
transport al energiei electrice i
a serviciului de sistem, ntre
Compania Nationala de
Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA i
beneficiar
Principalele modificari:
instituirea garantiilor financiare n
contractele pentru prestarea
serviciului de transport al energiei
electrice i a serviciului de sistem;
eliminarea tarifului practicat de
operatorul pieei de energie
electric (OPCOM) din contractele
pentru prestarea serviciului de
transport al energiei electrice i a
RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 153

Nr. Actul legislativ
Problematica tratat n actul
legislativ
Implicaii
serviciului de sistem
13.
Ordin ANRE nr. 59/
02.08.2013

Regulamentul a intrat n
vigoare odata cu
publicarea n MO,
Partea I nr. 799/
18.12.2013 a H.G.
nr.1028/ 2013 privind
abrogarea H.G. nr. 90/
2008


Aprobarea Regulamentului
privind racordarea utilizatorilor
la retelele electrice de interes
public
Modificarea punctelor de delimitare
prin regulamentul aprobat prin Ordinul
ANRE nr.59/2013 conduce la
interdependenta riscurilor din punct de
vedere al functionarii n conditii de
siguranta a SEN i al suportarii unor
costuri suplimentare de catre OTS,
implicand urmatoarele aspecte:
necesitatea asigurarii criteriului de
siguranta N-1
asigurarea respectarii normelor
tehnice interne (NTI) pentru
instalatiile care intra n gestiunea
OTS
recunoasterea n tariful de
transport a creterii consumului
propriu tehnologic n RET
recunoasterea n tariful de
transport a creterii cheltuielilor de
exploatare, mentenan i
personal, prin creterea volumului
i tipologiei instalatiilor aflate n
gestiune, respectiv prin creterea
cheltuielilor cu personalul i
utilitatile
probleme generate de preluarea
terenurilor pe care sunt amplasate
instalatiile de racordare
In aplicarea Ordinului ANRE
nr.59/2013, CNTEE Transelectrica SA
a transmis propunerile i observatiile
privind urmatoarele documente
supuse dezbaterii publice de catre
ANRE:
Metodologia de stabilire a tarifelor
de racordare a utilizatorilor la
retelele de interes public
Certificate de racordare- continut
cadru
14.
Ordin ANRE nr.48/
28.06.2013

Regulamentul a intrat n
vigoare odata cu
publicarea n MO,
Partea I, nr. 595/
24.09.2013 a H.G. nr.
713/ 2013 privind
abrogarea H.G. nr.
540/2004.
Aprobarea Regulamentului
pentru acordarea licentelor i
autorizatiilor n sectorul
energiei electrice
ANRE va emite un document de
discutie privind conditiile asociate ale
Licentei

RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 154

Nr. Actul legislativ
Problematica tratat n actul
legislativ
Implicaii
15.
Ordin nr. 90/ 11.12.2013
- privind aprobarea
certificarii CNTEE
Transelectrica SA ca
operator de transport i
de sistem al sistemului
electroenergetic national
Aproba certificarea finala a
CNTEE Transelectrica SA ca
operator de transport i de
sistem al sistemului
electroenergetic national dupa
modelul operator de sistem
independent (ISO) conform
art.31 din Legea energiei i a
gazelor naturale nr.123/ 2012.
In termen de 6 luni de la data
publicarii n MO (17.12.2013), CNTEE
Transelectrica SA trebuie sa faca
dovada indeplinirii prevederilor art.2.
i 5. din ordin; neindeplinirea sau
indeplinirea partiala a masurilor de la
articolele de mai sus conduce la
nulitatea de plin drept a ordinului, cu
consecinta ca ordinul isi inceteaza
efectele atat pentru trecut cat i
pentru viitor.

RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 155

Anexa 11. Glosar

ACER
Agenia pentru Cooperarea Autoritilor de Reglementare din
Domeniul Energiei
AGA
Adunarea General a Acionarilor Societii
AGOA
Adunarea General Ordinar a Acionarilor Societii
ANRE
Autoritatea Naional de Reglementare n domeniul Energiei Electrice
BAR
Baza reglementat a activelor
BVB
Bursa de Valori Bucureti, operatorul pieei reglementate pe care
sunt tranzacionate Aciunile
BVC
Bugetului de Venituri i Cheltuieli
CCM
Contractul colectiv de munc ncheiat la nivelul Societii
CEE
Comunitatea Economica Europeana
CIGRE
Consiliul Internaional al Marilor Reele Electrice
CNR - CIGRE
Asociaia Comitetul Naional Romn - Consiliul Internaional al
Marilor Reele Electrice
CPT
Consum Propriu Tehnologic
CS
Consiliul de Supraveghere
DEN
Dispecerul Energetic Naional
EBIT
Profit operaional nainte de dobnzi i impozit pe profit
EBITDA
Profit operaional nainte de dobnzi, impozit pe profit i amortizare
EBT
Profit operaional nainte de impozitul pe profit
EMS-SCADA
Principala infrastructur pentru dispecerizare (Energy Management
System Supervisory Collection And Data Acquisition)
ENTSO-E
Reeaua European a Operatorilor de Transport i de Sistem pentru
Energie Electric
Euribor, Libor, Robor
Ratele dobnzilor interbancare
Formenerg
Societatea Comercial de Formare a Energeticienilor din Romnia
FORMENERG SA
Grup
Societatea i filialele sale
HG 627/ 2000
Hotrrea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei
Naionale de Electricitate - S.A., publicat n Monitorul Oficial nr. 357
din data de 31 iulie 2000
HG
Hotrre a Guvernului
Icemenerg Service
Societatea Comercial Filiala ICEMENERG-SERVICE Bucureti,
Filial a Companiei Naionale de Transport al Energiei Electrice
"Transelectrica" SA
Icemenerg
Filiala Institutul de Cercetri i Modernizri Energetice-ICEMENERG
SA
IFRS
Standardele Internaionale de Raportare Financiar
ISO
Operator de Sistem Independent
ITO
Operator de Transport Independent
JPY
Yenul japonez, moneda oficiala a Japoniei
LEA
Linii electrice aeriene
Leu sau Lei sau RON
Moneda oficiala a Romniei
LST
Tehnologii de Lucru sub Tensiune
RAPORT ANUAL 2013


Pagina I 156

ME sau MECMA
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri
MFP
Ministerul Finanelor Publice
NFM
Nomenclatorul de funcii i meserii
OG
Ordonan a Guvernului
OPCOM
Operatorul Pieei de Energie Electric din Romania OPCOM SA
OTS
Operatorul de transport i de sistem
OUG
Ordonan de Urgen a Guvernului
pa
Per anum
PAI
Planul anual de investiii
PASC
Programul Anual de Studii i Cercetri
PCCB
Piaa Centralizat a Contractelor Bilaterale
PCR
Gruparea pe regiuni in funcie de pre (Price Coupling of Regions)
agreat pentru viitorul model al Pieei Unice Europene de Energie
Electric
PE
Piaa de Echilibrare
PIB
Produsul Intern Brut
PIF
Punere n Funciune
PCI
Proiecte de Interes Comun
PZU
Piaa pentru Ziua Urmtoare
RET
Reeaua Electric de Transport, reea electric de interes naional i
strategic cu tensiunea de linie nominal mai mare de 110 kV
SEN
Sistemul Electroenergetic Naional
Smart
Societatea Comercial pentru Servicii de Mentenan a Reelei
Electrice de Transport SMART SA
TEL
Indicator bursier pentru Transelectrica
Teletrans
Societatea Comercial pentru Servicii de Telecomunicaii i
Tehnologia Informaiei n Reele Electrice de Transport TELETRANS
SA
TYNDP
Planul de yece ani de dezvoltare a reelei ENTSO-E
UE
Uniunea European
USD sau dolari US
Dolarul american, moneda oficiala a Statelor Unite ale Americii

S-ar putea să vă placă și