Sunteți pe pagina 1din 14

RECOMANDARI

Rezultatele investigtie teretie i experimentle, desfaurate n cadrului acestui proiect de


cercetare, ne demonstreaza ca optimizarea procesului didactic al disciplinei Educatie fizica"
din ciclul gimnazial, prin jocuri dinamice cu elemente de lupte, poate fi obtinuta cu conditia
respectarii urmtrelr remndri.
1. abordare eficienta procesului instructiv-educativ ai letiei de edutie fizi lr
trebui s fie rientt spre sistemul pedggi " J , re desebit de lte sisteme, psed
continut integrativ-formativ, de influenta analitica i selectiva pentru diferite etape de
dezvoltare fizica i psihologica si de integrre sil elevului.
2. Abordarea conceptului pedagogic Joc prin prisma intduerii, n presul instrutiv -
edutiv l disiplinei Educatie fizica gimnaziala, jocurilor dinamice cu elemente de lupte,
poate fi reuita cu conditia adaptarii continutului acestora la particularitatile fizice, psiho-
sociale i a motivatiilor valoric- orientative a personaIitatii elevului pentru fiecare etapa colara
(an de studiu), cat i al diferentierii ntre sexe ncepand cu clasa
3.Eficientizarea managerila a procesului instructiv l educatiei fizice lare sub aspectul
continutului adaptat l jocurilor dinamice cu elemente de lupte poate fi obtinuta in : coordonata
de planificare-organizare pe orizontala a continutului unei tematici, cu orientare formativa n
cadrul substructurilor ei;
O coordonata de planificare-organizare pe verticala a unei
tematici cu caracter de dezvoltare de la clasele a V-a la lasele VIII - a;


BIBLIOGRAFIE IN LIMBA ROMANA
1. Alihanov, 1 - Lupta libera, Tineretului, Bucureti, 1957, 247 p. (traducere)
2. Atanasiu, M., Atanasiu,C., - Jocuri pentru pionieri i colari, Bucureti , Didactica si
Pedagogica , 1974, 247 p.
3. Atanasiu, C. - Particularitati de cretere la copii i juniori i valorificarea lor in
antrenament II Rev. EFS, nr.9/1 988, Bucureti P. 6-9
4. Avram, L. - Probleme de pedagogie contemporana, B.C.P., Bucureti, 1992, 387 p.
5. Avramoff, E. Probleme medico-sportive in gimnastica, Sport Turism, Bucureti, 1982, P.
67-83
6. Avramoff, E.- Probleme de fiziologia antrenamentului, I.E.F.S., 1980, P. 1 85- 200
7. Baciu, C. - Anatomia functionala i biomecanica aparatului locomotor, (cu aplicatii in
EFS,), Sport Turism, Bucureti, 1977, P. 245-271
8. Ballery, L. - Reflexii asupra procesului de invatare a luptelor in Franta, II Theorie et
practique de la lutte, Belgrad, 1976, P. 35
9. Barcan, V. - Ticaliuc, E.-1001 de jocuri pentru copii, Sport- Turisrn, Bucureti, 1979, 430 p.
10. Baroga, L., Baroga, M.- Conditia fizica i sportul, Sport Turism Bucureti, 1989,P. 46-52
11. Babanski, I. K. - Optimizarea procesului de invatamant, pt didactica i Pedagogica,
Bucureti, 1980, 368 p.
l2. Banciulescu. V. - Box, Mica enciclopedie, Sport Turism, Bucureti, 1981 , 287 p.
13. Bdescu.L . Arte mariale . Tehnici. Strtegii. Filosofia luptei, Teora, Bucureti, 1998, 356
p.
14. Berescu, Gh. - Etic i estetic in actiunea educativa, tiintifica i Enciclopedic, Bucureti,
1974, P. 57 -59
15 Belloiu, M. - Cercetarea potenialului biologic la tineri, Medicala, Sibiu, 1972, P.186-194
16. Benga, 1 - Contributii la marirea eficientei lectiei de educatie fizica II Rev.
E.F.S.,nr.2/1971, Bucureti, P. 14-17
17. Berger, G. - Omul modern i educatia sa, Didactica i Pedagogica, Bucureti, 1973, P.
128-143
18. Birtalan, S. - Exercitiile fizice i coloana, CNEFS, Bucureti, 1988, P. 36-44
19. BTrsanescu, . - Pedagogia, Didactica i Pedagogica, Bucureti, 1984, 421 p.
20. Bratu, I - Cadru metodic i limitele licrii metodelor moderne in procesul de instruire II
Rev. E.F.S., nr. 9/1 988, Bucureti P. 7-9
21. Branga, D., Mujicicov, N. - Jocuri de micare pentru elevi, Tineretului, Bucureti, 1968,
289 p.
22. Bogdan, T. Stnculescu, I - Psihologia copilului i psihologia pedagogic, Didactic i
Pedagogica, Bucureti, 1974, P. 178-183
23. Bogdan, T. - Copii capabili de performante superioare, n caiete de pedagogie moderna,
Didactica i Pedagogica, Bucureti, Np971 981 , P. 34 - 36
26. Caun, E., Moroan, R. - Sanatatea elevilor n colile nationale, Conferinta tiintifica
lnternationala, Chiinau, 1 993. Vo! Il., P. 40-41
27. Calistrat, C. - Despre vointa, Albatros, Bucureti, 1977, P. 34 I 39.
28. Carstea, Gh. - Planificarea procesului de educatie fizica
29. Carstea, Gh. - Teoria i metodica educatiei fizice i sportului, Universul, Bucureti, 1993,
220 p.
30. Carstea, Gh.- Programarea i planificarea in educatia fizica sportiva i colara, Universul,
Bucureti, 1993, P .28-42
31. Ceauescu, N. N. - Rolul educatiei fizice in formarea omului, Bucureti, Stadion, 1972, 432
p.
32. Cerghit, I. - Metode de invatamant, Didactica i Pedagogica, Bucureti, 1976, 328 p.
33. Cerghit, I - Procesul de invatamant, n sinteze pe teme de didactica moderna //Tribuna
colii (supliment), Bucureti, 1983, P.
34. Cerghit, I. - Metode de invatamant, Didactica i Pedagogica, Bucureti, 1983, P. 11
35. Cerevkov, M. A. - Metode de invatare in actiune, Fiziceskaia kultura v le, Moscova,
oct., 1969, P. 12 -14.
36. Ciocarlan, V. C. - Raporturile interpersonale, Politica, Bucureti, 1973, P. 163
37. Chateau, J. - Copilul i jocul, Didactica i Pedagogica, Bucureti, 1972, 268 p. colara,
I.E.F.S., Bucureti, 1990, P. 70-73 12-15
38. Chelcea, S. - Chestionarul n investigatia sociologica, Enciclopedic, Bucureti, 1975,
P.132-140
39. Chuck, N. Puterea secreta a sinelui, Teora, Bucureti, 1997, 239 p
40. Chirazi, . - Diversificarea programei colare de educatie fizic prin introducerea unor
sporturi tehnico-aplicative, Sesiunea tiintifica internat., Univ. Gh Asachi, lai, 1996, P. 10-
12
41. Chirazi, M. - Influentele practicarii sporturilor de lupte asupra personalitatii elevului //
Rev. Sport i societate, Zilele Univ. Al.I.Cuza, Iasi, 1998, P. 5-6
42. Chirazi, M. - Optimizarea lectiei de educatie fizica prin elemente din sporturile de lupta,
Sesiunea tiint. Internat., Chiinau, 1997, P . 5 9 - 6 1
43. Chirazi, M. - Particularitatile elementelor i jocurilor de lupta privind optimizarea lectiei
de educatie fizica in ciclul gimnazial, Sesiunea tiint. internat., Chiinau, 1999, P. 95 - 98
44. Chirazi, . - Jocuri de lupta, Fundatia Chemarea, lai, 1999, 100 p.
45. Chircev, A - Continutul cognitiv i functiile psihologice ale convingerilor // Revista de
pedagogie, nr. 10, Bucureti, 1969, P. 21-25
46. Chirita, G. - Optimizarea lectiei de educatie fizica, Bucureti, Stadion, 1972; P. 45 - 97
47. Chirita, G - Educatie fizica prin jocuri de micare, Sport -- Turism, Bucureti, 1983, 248 p.
48. Chirita, G. - Analiza psihologica a unor dificultati ntampinate de elevi n procesul nvatarii
exercitiilor fizice // Rev., Educatia fizic I. E. F. S. 1978, Bucureti, P. 18- 21
49. Cismas, Gh. - Lupta libere, lupte greco-romane, I.N.E.F.S., Bucureti, 1981 P. 135- 142
148
50. Cima, Gh. - Lupte greco-romane, elemente de teorie i metodica antrenamentului,.
I.N.E.F.S., Bucureti, 1987, 224 p.
51. Corneanu, T. - Exercitii i jocuri aplicative pentru colari, , Stadion, Bucureti, 1970, 287
p.
52. Corneliu, M. - lntercomunicare, tiintifica i Enciclopedica, Bucureti, 1979, P.208
53. Claparete, E. Psihologia copilului i pedagogia exprimarii, Didactia i Pedagogica,
Bucureti, 1975,324 p.
54. Coman, C. I. - Tehnici de Ancheta psihologica, l.I. Iasi, 1996, P. 184-192
55. Cuco, C. I - Pedagogie i axiologie, Didactica i Pedagogica, Bucureti, 1995, 346 p.
56. Cuco, C. I- Pedagogie Polirom, lai, 1996, 368 p.
57. Cuco, C. I - Pedagogie, recomandari, evaluari, interpretari, Univ. A I. Cuza 1995, P. 149-
166
58. Cristea .S -.Pedagogie generala. Managementul educatiei, Didactica i Pedagogica,
Bucureti, 1966, 256 p.
59. Danail, S. N. - Optimizarea sistemului lectionar de studii n cadrul disciplinei universitare
"Educatia Fizica, Sesiunea tiint. Internat. Univ. G h. Asachi", Iai, 1996, P. 116 -119
60. Danail, S. N. - Obiectul culturii fizice in sistemul de invatarnant privind elaborari
contemporane ale teoriei, Sesiune jubiliara de lucrari tiintifice ale Univ. Al.I.Cuza, lai,
1995, P.136 -188
61. Danail, S. N. - Continutul activitatilor comunicative didactice a profesorului de Cultura
Fizica n sistemul lectiilor, Culegeri gimnastica, Chiinu, 1993, P. 12 -19
62. Dancsuly, A. - Modernizarea formelor do transmitere-asimilare a cunotinelor //Rev.
Pedagogica, 3, Bucureti, 1969, P. 6-9
63. Dansul. A. - Educatie i contemporaneitate, Di, Cluj. 1972, 322 .
64. Danilena, L. I. - Psihicul copilului i micare // Fiziceskaia kultur v le, Msv, nr.12,
1967
65. Debesse, . - Psihologia copilului de la natere l adolescenta, Didactica i Pedagogica,
Bucureti, 1970, 285 .
66. Debesse, M- Etapele Educatiei, Didactica si Pedagogica, uureti, 1981 , P. 67 - 78
67. Derlogea, ., Ionescu, D.C. - Aikido: Calea Armoniei. pimndi, uuresti, 1990, 170 p.
68. Demeter, . - Bazele fiziologice i biochimice ale formarii deprinderilor motrice, Stadion,
uueti, 1974, 428 .
69. Demeter, A., - Bazele fiziologice ale educatiei fizice, Sport Turism, uuresti, 1982 . 460 p.
70. Demianenko, I. . - lnfluenta exercitiilor fizice asupra randarnentului intelectual Teoria i
practica culturii fizice, nr. 12, Moscova, 1962 (traducere), . 21-26
71. Dima, ., Chihai, . - Arta martiala de la razboi la armonie, Universul, uureti, 1994,
175 p.
72. Dumitrescu, . - lnima i sportul de performanta ,Sport Turism, Bucureti, 1975, P. 48-60
73. Dumitrescu, Gh. - lnterpsihologia in activitatea sportiva-. Didti i Pedggi,
uureti, 1979, P. 122 -134
74. Dumitrescu, V. - Metode statistico-matematice, Stadion, Bucureti, 1971, . 68-72
75. Dumitrescu, Gh. Manolache, . i Roianu, . Pedagogia social Didactic i
Pedagogica, Bucureti, 1969, . 204-216
76. Donskoi. D. D. -.Biomecanica exercitiilor fizice, Tineretul, Bucureti, 1959, 349 .
78. Dragnea, A., - Masurare i evaluare n educatie fizica i sport, Sport Turism, Bucureti,
1984, 257 p.
78. Dragnea, A. - Orientari privind formularea obiectivelor educatiei fizice i stabilirea
continutului programelor acestei discipline de nvatamant // Rev. E.F.S., Nr. 7, Bucureti,
1990, P.4-8
79. Eysenkc, H. J. - Descifrarea comportamentului uman, Didactica i Pedagogica, Bucureti,
1998, P. 38-67, (traducere)
80. Elkonim, D. B. - Psihologia jocului, Didactica i Pedagogica, Bucureti, 1980, 256 p.
81. Epuran, . - Personalitatea, I.E.F.S., Bucureti, 1985, P. 187
82. Epuran, M. - Psihologia educatiei fizice, Sport Turism, Bucureti, 1976, 438 p.
83. Epuran, M. - ndrumar pentru elaborarea lucrarilor de cercetare tiintifica n domeniul
educatiei fizice i sportului, I.N.E.F.S., Bucuresti, 1970, 1 8 p.
84. Epuran, . - Bazele psihologice ale sistematizarii mijloacelor intuitive i verbale in
nvatarea exercitiilor fizice, II Rev. de pedagogie, nr. 3, Bucureti, 1960, P. 22-30
85. Epuran, M. - Despre reprezentarea micarilor n nvatarea exercitiilor fizice // Rev. de
pedagogie, nr. 6, Bucureti, 1958, P. 16-20
86. Epuran, M., Holdevici, I. - Compendiu de psihologie pentru antrenori, Sport Turism,
Bucureti, 1980, 243 p.
87. Epuran, M., Horghidan, V, - Psihologia educatiei fizice i sportului, Stadion, Bucureti,
1975, 189 p.
88. Epuran, V. - Jocuri de micare, I.E.F.S., Bucureti, 1973, 1 84
89. Fame, E. - A nvata sa fii, Didactica i Pedagogica, Bucureti, 1974, 195 p.
90. Fiedler, P. - Metodica educatiei fizice i sportive, Univ. "Al. I. Cuza , Iai, 1993, 346 p.
91. Firea, E. - Metodica educatiei fizice i colare, I.E.F.S., Bucureti, 1984, 290 p.
92. Filipovici, V. I. - Particularitatile formarii deprinderilor motrice specifice gimnasticii
sportive la copii de 11-14 ani, , I.C.F.S., 1959, P. 38 - 46, (traducere)
93. Frazzei, FI. - Arta apararii individuale, Militara, Bucureti, 1970, 178 p.
94. Grleanu, D. - Exercitii i jocuri pentru pregatirea atletilor, Stadion, Bucureti, 1972, P. 58-
72
95. Gheorghiu, D., Smadoiu, Ov. - Teste pentru evaluarea aptitudinilor psihice sau a
personalitatii sportivului, Bucureti, 1996, P. 84-97
96. Gugiuman, A., Zetu, E. i altii - lntroducere in cercetarea pedagogica, Tehnica, Chiinau,
1993, 185 p.
97. Haimovici, S. - Anatomia functionala i biomecanica exercitiilor fizice, Univ. Al.I, Cuza,
lai, 1974, 285 p.
98. Hazincop, A. - ndrumar metodic - Judo - Colegiu antrenori, Univ. Al. I. Cuza, Iai,
1993, 117 p.
99. Hantau, I. - Judo - curs pentru specializare, I.N.E.F.S. Bucureti, 1989, 148 p.
100. Hiriatborde, W., Remy, M. C. - Asupra catorva factori psihologici ai comportamentului in
situatia de joc, Sportul peste hotare nr. 13 . 1968, Bucureti, P. 23 - 28
101. Haaan, G. - Personalitatea umana, tiintifica i Enciclopedica, Bucureti, 1976, P. 121 -
130
102. Huzinga, J. - Homo ludens, Univers, Bucureti, 1977 p. 165
103. Holban, I. Cunoaterea elevului, Didactica i Peda Bucureti, 1978, P. 204-207
104. Horghidan, V. - Capacitatea psihomotrica // Rev. E. Nr. 8, Bucureti, 1981, P. 12 -15
105. Homenko, . E - In legatura cu imaginea micarii // In Pshologisceskie voprosi
fiziceskogo ospitania v skoIe, M 1966, P. 45-49
106. Hirtz, P., Ludwig, G. - Scopuri, mijloace si met perfectionare a coordonari la colari,
Centru de E.F.S. in coala, Bucuresti, 1979, P. 39-45
107. Iacob, M. - Aspecte ale dezvoltarii psihogenice problematicii educabilitatii, Spiru Haret,
lasi, 19 94, P.
108. Iacob, l., Gheorghiu, C. R. - Elemente de statistica apl educatie fizica i sport, Univ. "Ai.
I. Cuza, iaL 1998, 178.p.
109. Ifrim, M, - Antropologie motrica, tiintifica si Enciclopedic Bucureti, 1986, P. 148-167
110. Mca, I - Jocuri dinamice pentru clasele l-XII, Facla, Timioara 1972, P. 87-102
111. Iliescu, A - Biomecanica exerciliilor fizice, C.N.E:F:S: Bucureti, 1968, P. 104-180
112. Ionescu, A., Mazilu, V. - Creterea normala i dezvoltarea armonioasa a corpului,
C.N.E.F.S., Bucureti, 1968, P 68
113. lonescu, A., Mazilu, V. - Exercitiul fizic in slujba sntii . Stadion, Bucuresti, 1971, P.
89-102
114. lonescu, A. - Despre atitudinea corecta a corpului, M Bucureti, 1961, P. 68-9
115. Ionescu, . - Lectia intre proiect i realizaro, Dacia, Cluj Napoca, 1982, P. 48-60
116. Ionescu, M. - Strategii de predare-invatare ln concordanta cu cu scopurile didactice, in
"Sinteze pe teme de didactica moderna" II "Tribuna coIii Supliment, Bucureti, 1986 P.
24-27
117. Kilham, Ch. S. - Puterea interioara, Teora, Bucureti, 1998, 130 p.
118. Kiritescu, C. - Palestrica , I.C.F.S., Bucuresti 1 964, 487 p.
119. Kozlik, I. - nvatamantul programat ca una dintre metodele care fac procesul de educatie
fizica mai eficient n coli // Teorie a praxe telesne vychovy, nr. 6, Praga, 1966, P. 21-24
120. Jarov, K. P. - Pregatirea volitiva a sportivilor, Sport Turism, Bucureti, 1979, P. 63-75
121. Jekov, I. P. - Biomecanica exercitiilor fizice, C.N.E.F.S.. Bucuresti, 1976, P. 75-189,
(traducere)
122. Landan, E. - Psihologia creativitatii, Didactica i pedagogica, Bucuresti, 1979, P. 205
123. Luhan, Mc. 1 Galaxia Guttenberg, Politica, Bucureti, 1975, P. 63 - 71
124. Luca, . - Gimnastica in ciclul gimnazial, Dosoftei, Iai 1997, 158 p.
125. Ludu, V. - lndemnarea i metodica dezvoltarii ei, U.C.F.S., Bucuresti, 1969, 188 p.
126. Marolicaru, M. - Tratarea diferentiata in educatia fizica
;
Sport Turism, Bucureti, 1986,
214 p.
127. Marolicaru, M. - Abordarea sistematica in educatie fizica, Universitatii, luj, 1992, P. 56
- 64
128. Macadziob, D. chiopu, U. - Probleme psihologice ale jocului i distractiilor, Didactica i
Pedagogica, Bucureti, 1970,
129. Malita, M. - Renovarea pedagogiei i a educatiei in spiritul educatiei moderne // Rev. de
pedagogie, nr. 11, Bucureti, 1966, P.
130. Manolache, A. - Pedagogia, Didactica i Pedagogica, Bucureti, 1952, P. 159-183
131. Manolache, A. - Disciplina, libertatea i autoritatea n educatie, Casa coalelor,
Bucureti, 1947, P. 201-208
132. Manolache, A. - Didactica domeniu de creatie // Gazeta nvatamantului, nr. 8 34,
Bucureti, 1968, P. 2-6
133. Matveeva, Nedealca. - Cunotinte de educatie fizica in procesul de invatamant // Voprosf
na fiziceskaia Kultura, Moscova, 1966, nr. 8
134. Matei, N. . - Psihologia relatiilor morale interumane, Scrisul Romanesc, Craiova, 1981,
P. 304-31 6
135. Mutschler, M. - Exercitiile mentale in antrenamentul sportiv // Sportelet, nr. 5, Berlin,
1968, P. 24-27
136. Mujicicov, N., Branga, l., Mujicicov, C. - Jocuri pentru copii i tineret, U.C.F.S.,
Bucureti, 1966, 235 p.
137. Muraru, A. - Judo, Pregatirea juniorilor, Sport Turism, Bucureti, 1980, 198 p.
138. Mialaret. G Introducere n pedagogica, Didactica i Pedagogia Bucureti
:
1981, P. 125-
131 ,(traducere)
139. Mihailov, V. V. - Sportul i respiratia, U.C.F.S., Bucureti, P. 76-143
140. Mitra, Gh. i Mogo, Al. - Metcdica predarii educatiei fizice, Sport - Turism, Bucureti,
1961, P. 128 -165
141. Mironenko, V. V. - Din non despre deprinderi i priceperi // Fiziei ultur v le, nr.
11, Msv, 1961, P. 21 - 24
142. Moise, C., Cozma, . - Reconstructia pedagogiei, Ankarom, 1ai, 1996, . 58-69
143. Mensel, H. - Principiul finalitatii i rolul sau in metodica educatiei fizice // Die
Leibeserziehungbei 17, Stuttgart, 1966, P. 8-12
144. Meikson, G. . - Metodica predarii educatiei fizice in coala generala, Didactica i
Pedagogica, Bucureti, 1966, P. 44-56
145. Nicola, I. - Microsociologia colectivului de elevi, Didactica si Pedagogica, Bucureti,
1974, p. 108-132
146. Nicola, I. - Tratat de pedagogie colara, Didactica si Pedagogica, Bucureti, 1996, P. 142-
156
147. Nicu, A. - Studii de sociologie, psihologie, biologie i metodica educatiei fizice i
sportului, Stadion, Bucureti, 1971, 237 p.
148. Nicu, A. i colab. - Potentialul biomotric al populatiei coiare din Romania, C.C.P.S.,
Bucureti, 1990, P. 9-100
149. Niculescii, Al. i Cruli. - Exercitii i jocuri in coala, Sport Turism, Bucureti, 1976, P.
58-78
150. Novikov, A. D. i Matveev, L. P. - Teoria i metodica educatiei fizice i sportului, Sport-
Turism, Bucureti, 1980, P. 258-296
151. Ochialbi, P. B Box. Indrumar pentru pregatirea boxerilor, U-C. F.S., 1965, 277 p.
152. Ochs, R. - Reforma continutului in perspectiva educatiei permanente, Didactica i
Pedagogica, Bucureti, 1981, P. 243
153. Odgorodnikov, I. T. - Insuirea optimala a cunotinteior de catre elevi i eficiena
comparativa a diferitelor metoce de invaamat n coala, Moscova, 1969, P. 5-13
154. Owen, G. - Teoria jocurilor, Tehnica, Bucuresti, 1964, P. 135-162
155. Okon, W., Wincenty, -. nvatamantul problematizat in coala contemporana, Didactica i
pedagogica, Bucureti, 1978, P. 56- 61
156. Palej, F. - Restructurarea lectiei de educatie fizica - element esential al optimizarii
procesului de educatie fizica // Rev. E.F.S. in coala, vol XLV, Bucureti, 1990, P. 24-28,
(traducere)
157. Parfomovici, G. - Bazele judoului modern, Sport Turism, Bucureti, 1995, P. 218-235
158. Parlebois, P. - Afectivitatea, cheia conduitelor motrice // Sportul peste hotare, nr.73,
C.N.E.F.S., Bucureti, 1971, P. 15- 19
159. Petrov, P, - Lupte libere,. Stadion, Bucureti, 1973, 229 p.
160. Piaget, J. - Psihologie i pedagogie, Didactica i Pedagogica, Bucureti, 1972, 236 p.
161. Poenaru, S. - Curs de scrima, I.N.F.S., Bucuresti, 1979, 128 P
162. Ponomariov, N. I. - Funciile sociale ale culturii fizice, Sport Turism, Bucureti, 1977, 326
p.
163. Popovici, V., Corneanu, I. - Lupte greco-romane, Stadion. Bucureti, 1971 , 173 p.
164. Popovici, V. - Lupte libere i clasice, I. E. F. S., Bucureti, - 1965, 319 p.
165. Popovici, V. i colab. - Curs de lupte, M.E.I., Bucuresti, 1971 46 87 p.
166. Popovici, V., Cima, Gh. - Program do lupte greco-romane i lupte libere pentru
clasele i liceele cu program do educaie fizic Bucureti 1975 p. 38
167. Popescu, V. - Continutul invatmantului // Revista de Pedaggie, n. 1,2,3,4, uureti,
1991
168. Popescu, V. - Succesul i insuccesul colar // Rev. de Pedggie nr. 12 /1991 i n . 1 - 4
/1992, uureti
169. Popescu-Neveanu, . - Psihologie colara, Tipografia Univesittii, ucureti, 1978 , P.
146 - 161
170. Popescu-Neveanu, P. - Personalitatea i cunoaterea ei , Militara, Bucureti, 1969, P. 74 -
76
171. Predescu, . - Personalitate i aspiratie Facla, Timioara, 1986, P. 1 78- 1 90
172. Prelici, V. - Performanta sportiva, personalitate, selectie, Fl, Timi , 1980, 189 p.
173. Prelici, V. - Selectia psihologica pentru sportul de masa, Univ. "Al, I. Cuza, Iai 1975,
284 .
174. Radu, l., - Psihologia colara, tiintifica, Bucureti 1974, P. 108-125
175. Rudik, P. . - Reprezentarile ideomotorii i importanta lor n antrenamentul sportiv //.
Psihologhiceskie sportivnoi trenirovski, Fizkultura i sport, Moscova 1967, P. 64 - 72
176. Roca, Al. - Psihologia pedagogica Didactica i Pedagogica, Bucureti, 1967, P 89-103
177. Roca, Al. i colab. - Creativitate, modele, programe, tiintifica, Bucureti, 1967,P. 34-78
178. Roca, Al. - Metodologia i tehnici experimentale in psihologie, tiintifica, Bucureti,
1971, P. 49-64
179. Salade, D. - Cunoatere, autocunoatere i autoeducati // Studia Universitatis serie
psychlogice Pedagogia, Bucureti; 1970, P. 15-18
180. Salade, D. - Lectia de educatie fizica integrala a elevilor // Rev. de Pedaggie, nr. 7,
uureti, 1972, P. 3 - 9
181. Satirov, G. N. - Esenta formarii priceperilor motorii // Fiziceskaia kultura v kole, nr. 3,
Moscova, 1960, . 12-15
182. Sahverdon, G, G. - n legatura cu problema nvatarii exercitiilor fizice // Fiziceskaia
kultura v skole, nr. 6, Moscova, 1967. . 7-8
183. Scariat, E. - Lectia de educatie fizica-metode i miiloace, Sport Turism, Bucureti, 1981,
P. 74-96
184. Scariat, E. - Educatia fizica copiilor de varsta scolara, Editia, Bucureti, 1993, P. 28-39
185. Skobennikov, . . - Memorarea exercitiilor de gimnastica i Culegere de lucrari
tiintifice, Tineretuiui, Bucuresti, 1957, P. 21 -24 (traducere)
186. Surkov, E. N. - Despre formarea notiunilor de gimnastica // Culegere de lucrari tiintifice,
Tineretului, Bucureti, 1957 P. 12- 16 (traducere)
187. Solomon, M., Tudusciuc, I. - Dezvoltarea capacitatii motrice a elevilor, Sport Turism,
Bucureti, 1 984, P 36-56
188. tefanut, St. - Antrenamentul sportiv n judo, Scrisul Romanesc, Craiova, 1983, P. 24-27
189. Stirov, G. N. - Continutul muncii de formare a deprinderilor motorii // Fiziceskaia
Kultura v kole, nr. 3, Moscova, 1961, P. 6-9
190. Stoica, D., Stoica, M. Psihologie scolara, Scrisul Romanesc Craiova, 1982, 276 p.
191. Stoica, M. - Sinteze de pedagogie i psihologie colara Universiatari, Craiova, 1992, P.
214 - 264
192. chiopu, U. - Probleme psihologice ale jocului i distractiilor, Didactica i pedagogica,
Bucuresti, 1970. P 54-87
193. chiopu, U., Verza, E. - Psihologia varstelor, Didactica i pedagogica, Bucureti, 1981 ,
P. 27 - 30; 172 - 221.
194. chiopu, U.- Psihologia copilului, Didactica i Pedagogica, Bucureti, 1967; 267 p.
195. chiopu, U. - Probleme psihologice ale jocului i distractiilor, Didactica i Pedagogica,
Bucuresti, 1970, P. 38 - 67
196. chiopu, U. (coord, pr.) - Dictionar ehciclopedic de psihologie, Universitatii, Bucureti,
1979; (3 vol.). 534 p.
197. erban, M. - Aprecierea calitatilor n sport, Sport Turism, Bucureti, 198 7, P. 78-96
198. iclovan, I - Teoria educatiei fizice i sportului, Sport Turism, Bucuresti 1979, P. 198-
207
199. icjovan, I. - Modalitatide aplicare a prevederilor noilor programe de educatie fizica //
Rev. E. F. S., nr. 11, Bucureti, 1987 , P 9-12
200. uteu, Ct., Farca, V. Aprecierea persoanei, Albatros, Bucureti, 1982 , P. 87 - 95
201. Terenczi, l., Lascu, V. Continutul nvatamantului Dacia, Cluj, 1995, P. 43-59
202. Tudusciuc, 1 Birlida, V. Parcursuri i obstacole. Stadion, Bucuresti, 1973, P. 28-43
203.Tucicov-Bogdan, A. - Unele contributii la psihologia tratarii individuale // Rev. de
Pedagogie, Nr2, Bucureti, 1957, P. 7-9
204. Turcu, F., Turcu, A. - Fundamente ale pedagogiei colare, // Bucureti, 1999 , P. 136 -144
205. Tudoi, . Elemente de statistica aplicat, MEl, 1980, P. 06- 97
206. Todoran, D, - Psihologia educatiei, Tipografia Cartea Romanes , luj, 1942 , p. 32 - 46
207.Trocenko, V. I. - lnfluenta orientarii asupra desfaurarii ntrecerilor sportive, Voprosa
psihologhii nr.7, Praga, 1967, P.
208.Trcovnicu, V. - nvatamant frontal, nvatamant individual, nvatamant pe grupe,
Didactica i Pedagogica, Bucureti, 1981,
209. Ulmeanu, FI. C. - Notiuni de fiziologie cu aplicatii la exercitiile fizice, U.C.F.S.,
Bucureti, 1966, 440 p.
210. Uinski, K. A. - Opere pedagogice alese II, Stat Didactica si Pedagogica, Bucureti, 1957,
P. 69 - 86
211. Vaideanu, G. - Pedagogie, Note de curs, Fundatia Romania de Maine , Bucureti, 1998,
P. 159 -164
212. Vaideanu, G. - Educatia la frontier dintre milenii ,Politica, Bucureti, 1988, P. 245-267
213. Verza, E. - Omul, jocul i distractia, tiintifica si Enciclopedica, Bucureti, 1973; 93 p.
214. Vincent, R. - Cunoaterea copilului, didactica i pedagogica, Bucureti, 1972, P 278-280
215. Zapletan, M. - Editura Mica enciclopedie a jocurilor. Turism, Bucureti, 1980 , P. 134 -
146
2l6. Zatiorski, V. - Calitatile motrice ale sportivului, C.N.E.F.S, Bucureti, 1968 , P.60 -84
217.Wlodarski, Z. - Legitaile psihologice ale nvatarii i predarii, Didactica i Pedagogica,
Bucureti, 1980, P.128 -143
Programa de educatie fizica colara pentru ciclul gimnazial 1999. editata sub egida
Ministerului Educatiei i nvatamantului
BIBLIOGRAFIE STRIN
Bibliografie in limba franceza
1. Bonboir, . - Une pedagogie pour demain, P.U.F., Paris 1974, 216 .
2. Buochet, H. - L'lndividualisation de l'enseignement, P. V. ., Paris, 1948, .58-86
3. Chappuis, R. - Influence de la connaissance sur le comportament affectif et moteur, Physique
et sport, 69, Paris, 1964, P. 14-15
4. Chappuis, R. - Les jeux collectifs, Phisique et sport 80, Paris, 1968, P.24-3 0
5. Donttres, R. - Travail individualise, Enseignement programme, in L'Educateur Magazine",
Cannes, 1964, P. 21 - 24
6. Lengrand. L. - Une method active pour l'ecole d'aujour'hui, Suisse, 1971, P. 87
7. Loter, I. - Leducation pour le movement, Les Edition Sociales Francaises, 1965, Paris, P. 67
- 68
8. Missoum, G. - Psiho-pedagogie des activites du corp, Paris, 1979, P. 236-242
9. Piajet, J. - La psyhologie de lintelligence, Librairie Armand Colin, Paris, 1967, P.58-64
10. Pieron, M. - Didactique et methodologie des activites physique, Liege
:
Universite de Liege
au sport Tilman, 1976, 170 p.
11. Pieron, M., Dohoque, A. Comportaments des eleves dans des classes d'education physique
conduites par des enseingnenis en formation // Revue de l'education physique, Vol 20, no.4,
Paris, 1980 p.17-18

BIBLIOGRAFIE N LIMBA RUS
1. ,M, - . - . 1974,-100 .
2. .. . . . -
. .: , 1979. - 360
3. 6 , . M pe p . - .
, 1935,
4. B,B. . M, p, 1974. - 119 .
5. p . . p - p p pe //
. : . .
. . - / . .. M.H. ., 1975. . 185-251.
6. C.H.
: . . . . - Jl., 1989. - 270.
7. H.B. . - . 2- - .:
, 1959. - . 34-79.
8. , ., p .T, epe ee pe. - M.,
1979. - 314 .
9 H.K., A.A., - 1984- 53-78
10. B,B., .. ep //
: . . . / . M.H, -2 - ,
. ., 1982. - . 129-181.
11. IO.H., H. 3. u
// . - ., 1979. - . 9.
1 2. ee . H. pe xee pee: 2- . - ., 1975- T.l. -
392 .
13. e . . P e p ee
p.- .: p. e. . - M., 1952. -- T.2. - . 140-168
14. .. // :
:. . - 2- ., . . - ., 1982. - . 181 -216.
15. M M. T. , e ee e
p: e. e. / pe. - . ... - .:
, 1970. - 224 .
16. .. . - ., 1979. - . 63 - 67.
17. .. : .. - .-. - ., 1968. - .
40-72.
18. .. // . - ., 1968. - .;. - .
201-207.
19. H.A. // : . . .
. . / . .. 2 ., . eep. - M., 1988. - . 419 - 445.
20. - A.A. c. - M.: .
1978. - . 65 - 70.
21. H.A., .. e . - M. ,
1972 - . 33 - 78
22. .. :
. . - . . ., 1984. - .9 - 30.
23. Xpe . . e p e e . - 2 - e
. - M.: Me, 1980. - 224 .
24. e .M. pee (epe) //:
. - . . - . 2 - e / pe. . M. p.- M.: p
p, 1979. - . 164 - 166.
25 . . . e . - M ., 1977. - . 86 - 10.
26. . . eee pe pp
. - .: , 1988. - 208 .