Sunteți pe pagina 1din 17

1

Compartmentele proiectului:

1.Introducere..1
2.Caracteristica generala a Societatii pe Actiuni .M. "EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY"S.A....2
3.Structura organizatorica a Societatii pe Actiuni .M. "EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY"S.A.3-7
4.Analiza managementului afaceri
4.1Functiile managementului.8-9
4.2.Functiunile intreprinderii..10-12
4.3 Analiza SWOT a Societatii pe Actiuni .M. "EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY"S.A.....12-14
5.Concluzii si recomandari
5.1.Formularea concluziilor (Modelul real de functionare a intreprinderii)..15
5.2.Elaborarea recomandarilor(Modelul ideal de functionare a intreprinderii).16
6.Surse bibliografice utilizate
7.Anexe


2

1.Introducere
Justificarea temei: Succesul firmelor depinde n mare masura de calitatea managerilor, de
capacitatea acestora de a le creste eficienta activitatii. Cresterea importantei si rolului deciziilor
manageriale datorita cresterii gradului de complexitate a activitatii economice a firmelor, n
contextul mecanismelor pietei, atrage dupa sine necesitatea tot mai acuta a unei baze stiintifice, a
unor masuri de corectie si mbunatatire a starii economico-financiare. Necunoasterea
propriilor puncte tari si puncte slabe si implementarea unor decizii insuficient motivate, care nu au
la baza concluzii reale obtinute n urma unor cercetari oportune si operative a proceselor si
fenomenelor economice, pot influenta negativ calitatea activitatii economico-financiare. n acest
scop se realizeaza analiza manageriala a firmei folosita de manageri ca instrument util pentru
formularea unor judecati de valoare cantitative si/sau calitative privind starea, dinamica si
perspectivele firmei, pentru fundamentarea deciziilor curente si de perspectiva, ct si n etapa de
control a realizarii deciziilor adoptate.
Scopul: Scopul urmarit este ca pe baza analizei economice, a sistemului de management si a
mediului extern sa se ajunga la perfectionarea situatiei existente astfel incat structura economica sa
reprezinte un model reprezentativ pentru ceea ce inseamna competitiv si fiabil in economia de piata
si evaluarea riscurilor.Prinsipalele obiective urmarite sunt:
1.Evaluarea structurii organizatorice a entitatii;
2.Evaluarea activitatii economice si fianciare a entitatii prin prisma functiunilor firmei;
3.Evaluarea activitatii managerial prin prismna functiilor managerial;
4.Stabilirea punctelor forte si punctelor slabe a entitatii;
5.Formularea concluziilor si elaborarea recomandarilor pe baza analizei efectuate.
Obiectul investigaiei: Prezenta lucrare realizeaza o analiza obiectiva a societatii comerciale pe
actiuni .M. "EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY"S.A ce a parcurs si inca parcurge
modificari organizatorice si de structura in incercarea de a se adapta conditiilor economiei de piata.
Metodologia de cercetare:Informatia utilizata pentru elaborarea proiectului dat se refera la:cadrul
legislativ in baza careia entitatea isi desfasoara activitatea sa Legea cu privire la S.A. si
amendamentele;cadrul normativ a intreprinderii si anume regulamentul intern si statutul societatii
si analiza SWOT.
Cuvintele cheie:analiza,management,organizare,functii,functiuni,motivare,planificare etc.3

2.Caracteristica generala a Societatii pe Actiuni .M. "EFES
VITANTA MOLDOVA BREWERY"S.A
ntreprinderea .M. "EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY"S.A s-a audentificat n anul 1995
la Camera nregistrrii de Stat de pe lng Ministerul Tehnologiilor Informationale fiind
inmatriculat n Registru de Stat.Denumirea complet a Societii este EFES VITANTA
MOLDOVA BREWERY din Chiinu.Forma organizatoric juridic REPREZINTA Societate pe
Aciuni.Sediul Societii se afl pe str Uzinelor 167,mun.Chiinu.Termenul de activitate al
societii este nelimitat. Capitalul statutar al EFES VITANTA MLDOVA BREWERY" l
constituia la momentul nfiinrii 36198073 milioane lei. Scopul principal al Societaii este
obinerea venitului de pe urma activiitii de producere si vinzarii cu ridicata a produselor alcoolice,
slab alcoolice si nealcoolice.
Principalele activiti ale ntreprinderii sunt:
Producerea
Turnarea
mbutelierea
Vnzarea cu ridicata i cu amnuntul a buturilor alcoolice ,slab
alcoolice i nealcoolice.
Produsele ntreprinderii se bucur de o vast extindere nu numai printre rndurile tinerilor dar i
printre rndurile celor de vrsta a doua i a treia, produsele fiind consumate nu numai la noi n
Republica Moldova dar i peste hotare. Relaiile de cooperare sunt foarte strnse reuind s importe
materia prim de cea mai nalt calitate din Bulgaria , Frana ,Ucraina, Olanda , Cehia .Anglia ,
Turcia, Moscova..
Efes Vitanta Moldova Brewery este cel mai mare productor de bere local i una din cele mai
admirate companii din Republica Moldova, cu o contribuie considerabil la bugetul statului i o
companie cu responsabilitate social care intreprinde numeroase iniiative spre binele societaii.
Marca Bere Chiinu, care poart cu mndrie numele capitalei rii, este cea mai consumat i
preferat marc de bere n Republica Moldova.
Pe lang Berea Chiinu, n portofoliul companiei se mai numar i alte mrci renumite de bere ca
Efes, Staryi Melnik, Jiguliovskoe sau Belyi Medved.
.Societatea este in drept sa desfasoare orice activitati neinterzise de legislatie.Anumite activitati al
caror nonmenclator este stability de legislatie,Societatea este in drept sa le desfasoare numai in baza
licentei.(sursa:Statutul Societatii pe Actiuni Cartea din 6 decembrie 2008-pag.2)

4

3.Structura organizatorica a Societatii pe Actiuni. .M. "EFES
VITANTA MOLDOVA BREWERY"S.A
Structura organizaional este considerat scheletul ntregului organism care este ntreprinderea,
funcionarea creia este dependent de modul amplasrii i utilizrii resurselor umane disponibile la
o etap dat. Structura organizaional este un important subsistem al sistemului de management.
Structura organizaional reunete personalul, departamentul i relaiile organizaionale astfel
plasate i constituite nct s asigure premisele economice, tehnice, i de personal necesare
desfurrii procesului managerial i a procesului de execuie.
Structura organizatoric a ntreprinderii Efes Vitanta Moldova Brewery permite ndeplinirea
obiectivelor stabilite n condiii ct mai eficiente datorit conducerii competente i a unui cadru
organizatoric raional.
Organizarea ntreprinderii desemneaz ansamblul proceselor de management prin intermediul
crora se stabilesc i delimiteaz procesele de munc fizic i intelectual i componentele lor
precum i gruparea acestora pe posturi, informaii de munc ,compartimente i atribuirea lor
personalului ,corespunztor anumitor criterii manageriale ,economice ,tehnice i sociale ,n vederea
realizrii n ct mai bune condiii a obiectivelor previzionate.
Structura organizatoric reprezint ansamblul persoanelor i subdiviziunilor organizatirice astfel
constituite nct s asigure premisele organizatorice n vederea stabilirii i realizrii obiectivelor lor
previzionate.
Structura organizatoric a ntreprinderii este o expresie att a resurselor
umane,materiale,financiare i informaionale ncorporate ct i a caracteristicelor mediului n care
acestea i desfaoara activitaile. [www.epractica.ro ]
In urma analizei statutului societatii si regulamentelor interne am facut cunastinta cu structura
organizatorica a Societatii pe Actiuni .M. "EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY"S.A
Organigrama intreprinderii este prezentata in Anexa 1
Echipa managerial a .M. EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A. const din 8 top
manageri i 32 Midlle manageri ,toi avnd studii superioare i o nalt calificare.
Top managerii rspund pentru primirea deciziilor care determin politica firmei de aceea
lucrul lor este complicat iar sptmna de lucrul este foarte ncrcat
Midlle managerii avnd un lucru cu caracter variat fiind i ei un element principal n luarea
deciziilor.
Etica managerial paote fi definit drept studiu modului n care deciziile afecteaz persoanele
i grupurile sociale ,domeniul n care se definesc drepturile i ndatoririle precum i regulile pe care
trebuie s le respecte persoanele care decid.
Sectia de contabilitate este condusa de un contabil sef autorizat,cu studii superioare in domeniu.
5

RELAII IERARHICE:
- este subordonat Directorului Economic
- are n subordine: contabili
RELAII DE COLABORARE: cu Managerii firmei
Atributiile contabilulu-sef:
Asigura respectarea Legii Contabilitatii la nivel de firma
Elaboreaza si implementeaza sistemul general de evidenta contabila
Raporteaza rezultatele economice ale firmei
Organizeaza si coordoneaza activitatea echipei din subordine
Sectia de Marketing este codusa de manager de marketing,cu studii superioare in domeniu.
- este subordonat Directorului General
- are n subordine: Asistent Marketing
RELAII DE COLABORARE: cu Managerii firmei
Atributiile managerului de marketing:
Promoveaza imaginea organizatiei:
Efectuarea de studii de piata:
Studiul concurentei:
Participa la realizarea, dezvoltarea fortei de vnzare; este responsabil de evaluarea, analizarea si
intruirea fortei de vnzari;
Urmareste si gestioneaza bugetul de marketing si vnzari; participa la stabilirea targetelor de
markeing si vnzari;
Coordoneaza modul de realizare si promovare a site-ului firmei;
ntretine relatiii cu clientii firmei: analiza satisfactiei acestora.
Sectia de depozit este administrata de seful pe depozit.
- este subordonat Directorului General
- are n subordine: 3 muncitori
RELAII DE COLABORARE: cu Managerii firmei
Atributiile sefului de depozit:
6

Asigura primirea de la furnizori/ subcontractanti a produselor livrate de acestia, in baza comenzilor
transmise si a contractelor incheiate de societate ;
Anunta operativ la sosirea produselor, comisia de receptie constituita in cadrul organizatiei, in
vederea efectuarii receptiei calitative si cantitative a livrarilor; participa la actiunile comisiei,
procedind la separarea depozitarii produselor, daca este cazul, in functie de concluziile acesteia si la
intocrnirea notelor de intrare in gestiune pentru produsele acceptate in urma receptiei ;
Primeste si gestioneaza produse realizate de subunitatile societatii in productia secundara proprie, a
caror calitate a fost confinnata de responsabilul CTC din cadrul societatii ;
Organizeaza si asigura paza si securitatea bunurilor tehnico-materiale intrate in spatiile de
depozitare;
Raspunde de realizarea nianipularii, depozitarii si conservarii produselor primite, in conformitate cu
prevederile instructiunilor producatorilor si ale procedurilor tehnice specifice .
Sectia de productie este administrate de directorul de productie
- este subordonat Directorului General
- are n subordine:directorii de distributie.
RELAII DE COLABORARE: cu Managerii firmei
Atributiile managerului de productie:
Planifica activitatea de productie in functie de planul de productie stabilit, pentru a asigura
realizarea integrala a indicatorilor cantitativi si calitativi stabiliti.
Elaboreaza si supune spre aprobare politicile firmei in ceea ce priveste productia.
Organizeaza si controleaza activitatile de mentinere si dezvoltare a capacitatilor de productie si
coordoneaza folosirea corecta si eficienta a fondurilor de investitii.
Organizeaza si coordoneaza introducerea in fabricatie a produselor noi si raspunde de asigurarea
parametrilor prevazuti in documentatie.
Coordoneaza si asigura desfasurarea ritmica a procesului de productie, urmarind realizarea
productiei in conformitate cu planul cerut de vanzari.
Organele de conducereale Societatii sunt:
Adunarea Generala a Actionarilor care reprezinta organul suprem de conducere al societatii si se
convoaca cel putin odata in an,adunarea poate fi ordinara anuala sau extraordinara.
Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor:
Aproba Statutul Societatii in redactie noua sau modificarile si completarile aduse in Statut;
Horaraste privind modificarea capitalului social
7

Aproba regulamentul consiliului sociertatii si alege membrii lui si inceteaza inainte de termen
imputernicirile lor,stabileste cuantumul retributiei muncii lor si compensatilor;
Aproba regulamentul comisiei de cenzori si alege membrii ei si inceteaza inainte de termen
imputernicirile lor,stabileste cuantumul retributiei muncii si compensatilor;
Aproba normative de repartizare a profitului societatii
Hotaraste cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Societatii
Consiliul Societatii reprezinta interesele actionarilor in perioada dintre adunarile generale si in
limitele atributiilor sale,exercita conducerea generala si controlul asupra activitatii Societatii.
Consiliul Societatii are urmatoarele atributii:
Decide cu privire la convocarea adunarii generale a actionarilor;
Aproba valoarea de piata a bunurilor care constituie obiectul unei tranzactii de proportii;
Incheie contracte cu organizatia gestionara a societatii;
Confirma registratorul societatii si stabileste cuantumul retributiei serviciilorlui;
Aproba darea de seama asupra rezultatelor emisiunii si modifica in legatura cu acesta
statutul societatii;
Decine in orice alte problem prevazute de Legea privind societatile pe actiuni
Organul executiv al "EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY"S.A este collegial. El este
reprezentat de Directorul General al societatii. Functioneaza in baza legislatiei ,statutului societatii
si regulamentului organului executive al societatii.Este numit de Consiliul societatii pe un termen de
3 ani
Directorul General detine urmatoarele atributii:
Prezinta trimestrial consiliului societatii darea de seama asupra rezultatelo activitatii sale;
Asigura indeplinirea hotaririlor adunarii generale a actionarilor,deciziilor consiliului
societatii;
Prezentarea consiliului societatii,comisiei de cenzori docomentelor necesare pentru
indeplinirea in mod corespunzato a atributiilor lor.
Comisia de cenzori a societatii exercita controlul activitatii economico-financiare asocietatii si se
subordoneaza numai adunarii generale a actionarilor.Comisia de cenzori se allege pe un termen de 3
ani,in numar de 3 persoane.
Atributiile Comisiei de cenzori:
Exercita controlul obligatoriu al activitatii economic-financiare asocietatii timp de un an;
Convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor in cazul descoperirii unor abuzuri
din partea persoanelo ci finctie de raspundere a Societatii.

8

4.Analiza managementului afacerii

4.1Functiile managementului
Funciile managementului (englez: functions of management) sunt componentele majore
ale managementului, activitile foarte importante care compun procesul de management. Astzi se
consider c funciile managementului sunt urmtoarele: (1) previziune(2) organizarea, (3)
conducerea i (4) controlul.
1.Functia de previziune const in ansamblul proceselor de munca prin intermediul carora se
determina principalele obiective ale organizatiei si ale componentelor sale, precum si resursele si
principalele mijloace necesare realizarii lor. Previziunea raspunde la intrebarea "Ce poate si ce
trebuie realizat in cadrul organizatiei?". Obiectivele trebuie sa raspunda cerintelor de a fi: specific,
masurabile, adaptate temporar, realizate, tangibile.
In functie de orizont, grad de detaliere si obligativitate, rezultatele previziunii se impart in:-
prognoza
-planuri
-programe.
Prognozele acopera un orizont de timp de minim 10 ani. Au un caracter aproximativ si nu sunt
obligatorii. Se refera la ansamblul organizatiei sau la parti componente mari ale acesteia.
Planurile se refera la perioade cuprinse intre 5 ani si o luna, planurile curente sunt detaliate, in
timp ce planurile organizatiei se rezuma doar la obiectele fundamentale ale firmei si la principalele
resurse.
Programele acopera un orizont de timp foarte redus (o decada, o saptamana, o zi, un schimb).
Cuprind previzionari referitoare la activitatiile de fabricatie sau aprovizionare.
In cadrul EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A in urma stabilirea volumului necer de
productie si comercializare conform contractelor incheiate cu alte firme si furnizori echipa
managerial efectueaza prognoze privind volumul de comercializare,pretul unitatilor de
productie,costul acesteia..in acest caz se permite efectuarea unor prognoze concrete
Planurile in cadrul societatii se efectuiaza in urma elaborarii bugetelor de cheltuiieli si venitur,in
urma analizei rentabilitatii pe tip de activitate operationala.
2.Functia de organizare cuprinde ansamblul proceselor de management prin intermediul carora se
stabileste si se delimiteaza procesele de munca fizic sau intelectual precum si toate componentele
lor ,gruparea acestora pe posturi , formatii de munc ,compartimente si atribuirea acestora
personalului n functie de anumite criterii manageriale ,economice ,tehnice si sociale n vederea
realizarii ct mai eficient a obiectivului firmei Organizarea raspunde la ntrebarea : "Cine si cum
contribuie la realizarea obiectivului ? "
9

In cadrul intreprinderii EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A are loc nominalizarea
stricta a toturor sarctiilor in planuri de productie,de comercializare.Fiecare subdiviziune isi are
scopul sau un plan bine organizat.In cadrul sectiei de contabilitate se duce evident patrimoniului
intreprinderii,in cadrul sectiei de marketing se cerceteaza cerearea si oferta pe piata,in c adrul sectiei
de depozit are loc evident stocului de marfuri iar in cadrul sectiei de productie are loc planificarea
stricta a volumului de productie comercializate in functie de anumite planuri prestabilite.
3.Functia de coordonare const n ansamblul proceselor de munc prin care se armonizeaza
deciziile si actiunile personalului firmei si a componentelor acesteia n cadrul previziunilor si a
sistemului organizatoric stabilit anterior .Directorul general coordoneaza activitatea sefii sectiilor de
productie de marketing,de cantabilitate si depozit.Comunicarea dintre director si sefii sectiilor este
una bilateral(are loc intre un manager si mai multi subalterni.)Functia data functioneaza la un nivel
inalt datorita faptului ca directorul este present mereu la lucul de munca si duce evident stricta a
activitatii economice si financiare si urmareste indeplinirea tuturor hotaririlor si deciziilor organelor
de conducere.
4.Functia de motivare-antrenare Presupune ansamblul proceselor de munc prin care se determin
persoanele organizatiei ,persoanele firmei s contribuie la stabilirea si realizarea obiectivelor
previzionate pe baza luarii n consideratie a factorilor care i motiveaza Scopul antrenarii este unul
cu un caracter pronuntat operational : cu ct implicarea este mai mare cu att eficienta personalului
de executie si conducerea este mai mare .
Antrenarea raspunde la ntrebarea :" De ce lucreaza personalul din cadrul firmei ? ".Aceasta functie
este cea mai importanta dintre cele 5 functii.Importanta acestei functii consta in faptul ca fara
participarea fortei de munca atingerea obiectivelor prestabilite este practic imposibila.Principalul
factor de motivare a personalului il reprezinta salariul.Entiatatea S.A. practica o politica de motivare
destul de eficienta si optima , in care sunt prezente diferite promotii intre angajati , atit pe nivel de
vinzari , cit si pe nivel de productie.
5.Functia de control si evaluare reprezinta ansamblul proceselor prin care performantele firmei
,subsistemele si componentele acesteia sunt masurate si comparate ,obiectivele initiale n valoarea
eliminarii eficientei constatate si generalizarii abaterilor cu efect pozitiv .Organul de control
Comisia de cenzori a EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY exercita controlul obligatoriu al
activitatii economic-financiare si exercita controale extraordinare a activitatii economic-financiare a
societatii .In baza rezultatelor controlului se intocmeste un raport care va cuprinde:aprecierea
conformitatii tinerii evidentei contabile si intocmirii darilor de seama cu cerintele
legislatiei,aprecierea plenitudinii si audenticitatii datelor reflectate in documentele
primare,registrele contabile si darile de seama a societatii si elaboreaza recomandari pe marginea
rezultatelor controlului.10

4.2 Functiunile intreprinderii
Fiecare perioad funcionare a unei firme este caracterizat prin anumite obiective fundamentale ce
pot fi evoluate din punct de vedere economic.Derivnd aceste obiective fundamentale se stabilesc
obiectivele derivate,adic a condiiilor pentru ca un obiectiv fundamental s se
ndeplineasc.Astfel,funciunea ntreprinderii se poate defini ca ansamblu activitilor omogene i
complentare desfurate de un personal cu anumit specialitate prin folosirea unor metode i
tehnici specifice cu scopul realizrii obiectivelor(www.svedu.ru)
Analizm entitatea SA EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY prin prisma funciunilor
ntreprinderilor presupune analiza fiecrei funciuni separat
1.Funciunea de cercetare-dezvoltare const n necesitatea adoptrii permanente a ntreprinderii la
noile criterii ale tiinei i tehnicii contemporane de producere si control al calitatii bauturilor
fabricate .ntreprinderea analizat adopt mereu strategii de adaptare la noi tehnologii moderne
ntruct practica i activitatea de productie, are noevoie mereu s implimenteze utilaje moderne i
formularea planurilor si prognozelor eficiente n scopul realizrii obiectivelor prestabilite.
2.Funciunea comercial incorporeaz ansamblul proceselor de cunoatere a cererii i ofertei pieei
de procurare nemijlocit a materilor prime,materialelor,echipamentelor i alte elemente necesare
desfurrii produciei firmei i realizarea vnzrilor.Funciunea de comercializare reprezint o
funcie de o importan major ntruct principalul gen de activitate care genereaz cel mai mare
profit ntreprinderii este din realizarea vinzarilor bauturilor , care la moment persista unei
concurente mari pe piata.Entitatea reuete sa-i organizeze eficient activitatea de
marketing,aprovizionare i vnzare care i permite obtinerea veniturilor ntrucit dispune de fort de
munc nalt calificativ si un colectic managerial ce suporta orice situatie nou aparuta pe piata cu
noi idei noi si originale.
3. Pentru a organiza n cadrul unei ntreprinderi industriale activitii de producere i a
ledirija cu succes o importan deosebit o are tipul de producie acceptat.
Tipul de producie reprezint totalitatea factorilor cu caracter tehnic i organizatoric
cecaracterizeaz nomenclatura produciei fabricate , gradul ei de stabilitate ,volumul
produciei,gradul de specializare a ntreprinderii luate n ansamblul ei ,ct i subunitilor de
producie pnla locul de munc precum i modul de deplasare a obiectelor muncii de la un loc de
munc la altuln cursul procesului de fabricaie.Tipul de producie influeneaz i determin
metodele de organizare a produciei i amuncii ,structura de producie a ntreprinderii i a seciilor
,gradul de nzestrare tehnic a produciei . Persist patru tipuri de producie:
Individual produsul este complex i trebuie fabricat ntr-un singur exemplar sauntr-un numr
foarte mic de exemplare.
n serie sistemul de organizare a produciei trebuie s fie foarte flexibil pentru arspunde cererilor
formulate de clieni

11

n masse folosesc procese care combin elemente standardizate sisteme deorganizare a
produciei fiind deosebit de rigid i orice schimbare necesit intervalemari de timp
De proces un singur produs de mare serie ,printr-un proces unic. Sistemul deorganizare nu admite
nici o flexibilitate 4.Funcia financiar contabil cuprinde ansamblul activitilor prin care se asigur
resursele financiare necesare atingerii obiectivelor firmei precum i evidena valoric a micrii
ntregului patrimoniu al firmei. n condiiile tranzaciei la economie de pia activitile financiar
contabile i modific substanial coninutul i devin din ce n ce mai importante.n cadrul Societii
S.A EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY controlul financiar este efectuat de ctre
directorul ntreprinderii iar evidena contabil este efectua de ctre un cabinet de contabilitate ,cu
contabil autorizat,n baza unui contract de servicii.
5.Funciunea de personal reprezint ansamblul proceselor din cadrul ntreprinderii care se asigur
resursele umane necesare precum i utilizarea,dezvoltarea i motivarea acestora n cadrul
ntreprinderii.
La moment in cadrul intreprinderii activeaza733 de personae, legtura dintre angajat i
ntreprindere este determinat de Retribuirea muncii , salariu .n aceast privin conducerea
ntreprinderii se oblig:
De a remunera personalul n dependen de ndeplinirea sarcinilor de munc i conform
contractului individual de munc
De a efectua salarizarea salariailor n concordan cu volumul de realizare a produciei
conform planurilor de munc i statele de personal a muncitorilor
De a achita salariul angajailor pn la data de 20 a fiecrei luni
De a compensa lucrul n zilele de srbtori i de odihn n bani
De a efectua compensarea suplimentului pentru lucrul n timp de noapte
De a acorda compensri i retribuiri inclusiv i pentru munca grea i munca n condiii
duntoare sau periculoase
Plata unor premii ,suplimente ,adaosuri de salariu n dependen de rezultatele ntreprinderii

Garaniile sociale
Suma ajutorului material n legtur cu decesul rudelor apropiate n mrime de 400 de lei iar
pentru pensionarii plecat de la ntreprindere 200 de lei
Fiecrui angajat la Crciun i sfintele pati se acord gratis produse n sum de 50 de lei
La atingerea de ctre salariaii ntreprinderii a vrstei de pensionare i cu un stagiu nu mai mic de 10
ani primesc lunar o pensie din partea ntreprinderii de 500 lei
12

Jubileul de 50 de ani al salariailor este remarcat prin achitarea ajutorului material n sum de 500
de lei
Se acord unele ajutoare materiale familiilor cu muli copii ,familiilor monoparentale .
Salariailor ntreprinderii li se acord la cerere concediu odat pe an . n afar de concediu , zile de
srbtori legale angajaii mai primesc zile libere n caz de :
Cstoria-5 zile
Cstoria copilului3 zile
Naterea copilului 1 zi
Moartea rudelor apropiate 3 zile

3.3. Analiza SWOT a Societatii pe Actiuni S.A EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY"
In economia moderna, firmele reprezinta "forta motrica" a progresului, a dezvoltarii sunt cele ce
asigura necesarul de supravietuire al societatii.
Studiind firmele, evidentiem polarizarea acestora n doua categorii: unele care obtin succese
apreciabile, prospera si se dezvolta constant, iar altele care se lupta cu greu pentru supravietuire sau
nregistreaza performante economico-financiare modeste.
Examinarea factorilor care determina succesul sau esecul unei firme (afaceri), a determinat
cearea unor metodologii specifice de analiza si diagnosticare a activitatii firmei (afacerii).
SWOT reprezinta acronimul pentru cuvintele englezesti "Strengthts" (Forte, Puncte forte),
"Weaknesses" (Slabiciuni, Puncte slabe), "Opportunities"(Oportunitati, sanse)
si "Threats" (Amenintari). Primele doua privesc firma si reflecta situatia acesteia, iar urmatoarele
doua privesc mediul si oglindesc impactul acestuia asupra activitatii firmei.
Punctele forte a intreprinderii S.A EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY"
PUNCTE TARI:
a). Societatea beneficiaz de un management modern;
b). Structura organizaional a societii este modern, cuprinznd sectoarele, seciile i
compartimentele necesare unei ntreprinderi moderne;
c). Societatea are o structur de cercetare;
d). Prin tehnologiile i aparatura modern cu care este dotat, societatea are posibilitatea urmririi
eficiente a calitii produselor, acesta fiind o preocupare constant;
13

e). Spre deosebire de alte uniti similare, mai vechi din ar, societatea nu se confrunta cu
conservatorismul, cu stereotipia sau plafonarea profesional.
f). Linia de mbuteliere complet automatizat care asigur pasteurizarea n vrac a berii ce urmeaz a
fi mbuteliat, precum i paletizarea i depaletizarea navetelor. Linia este de mare capacitate i este
unicat pentru R.M. prin gradul avansat de automatizare.
g). Comercializeaz mai multe marci de bere.
h). Societatea prin produsele sale i preurile atractive ale acestora, are o imagine favorabil pe
pia, situndu-se printre liderii de pia.

PUNCTE SLABE:

a). Infrastructura de distribuie slab dezvoltat;
b). La hameiere se folosete n exclusivitate hamei din import, sub form de hamei granule sau
hamei extract cu un bogat coninut de acizi alfa;
c) Intreprinderea se confrunt, ins, cu o acut lips de experien n fabricarea berii. Din aceast
cauz, nc de la pornirea fabricii, nu s-au folosit metode empirice de urmrire a fazelor de
fabricaie, ci a trebuit s se bazeze mereu pe metode de control de laborator, laborator dotat i el cu
aparatur modern la acea dat.
d). Lipsa surselor de ap, proprii;
e). Vnzri mai sczute n anotimpul rece.
f) Calitate mai slaba a berii comparativ cu noii concurenti aparuti pe piata.

Principalele riscuri ale entitatii:
Criminalitatea si coruptia;
Devierea mare a cursului valutar;
Schimbari frecvente in cadrul legislativ;
Instabilitatea politica,intreprinderea colaboreaza cu firme din Ucraina pe teritoriul careea in
prezent situatia politica nu este favorabila;
Legislatia fiscal imperfect .
Concurenta ce se amplifica

Principalele oprtunitati;
14

Devierea cursului valutar poate prezenta si o oportunitate pentru intreprindere in contextual
in care aceasta isi va dezvolta activitate de export;
Tehnologii performante de producere a berii unice in Moldova
Facilitati din partea statului obtinute in fiece an .
Datorita pretului accesibil pe piata produsele sunt cele mai vindute.
Cadre profesioneste pregatite.
15

5.Concuzie si recomandari
5.1 Formularea concluziilor(Modelul real de functionare a intreprinderii)

Daca ar fi sa analizam modelul real al functionarii intreprinderii mentionam faptul ca nivelul de
functionare nu corespunde nivelului ideal din umatoarele considerente:
1.Membrii in cadrul organizatiei se caracterizeaza prin faptul ca sunt incurajati sa faca lucrurile
bine, au obiecive realiste ,dar nu am un plan bine determinat de atingere a obiectivelor.
2.Organizatia data este una conservatoare, traditionala, deciziile sunt adoptate greoi si trec toate
etapele de management pina ajung la managerul de nivel superior.Regulile sunt mai importante ca
ideile
3. Adesea sunt indoieli neexprimate in ceea ce priveste deciziile, relatiile inter-personale sunt
placute, cel putin la nivel superficial.Agrearea si legaturile cu ceilalti membri nu sunt chiar atit de
importante;
4.Dispare treptat increderea populatiei in calitatea productiei autohtone
5.Numarul de salariati este satisfacator , insa intreprinderea poseda personal necalificat care
necesita control sistematic.
6.Intreprindera functioneaza in conditii de puternica concurenta.
7. Fiind organizatie bazata pe putere, de tip paianjen, deciziile se iau centralizat. Parerile
angajatilor se asculta minutios, dar rareori sunt luate in cosideratie. Subordonatii sunt supusi, fac
doar ceea ce li se spune, evit sarcinile adaugatoare,periclitindu-se, astfel, posibilatea de
autodezvoltare. Se denota preocuparea angajatilor catre securitate si evitarea riscurilor, dar
se satisface pe deplin necesitatatea
8.Sistemul informaional nu funcioneaz normal,adic sunt nevoie de fcut ceva schimbri, de
exemplu cum ar fi de implimentat un intranet care vaveni n ntmpinarea nevoilor pentru o
platform de lucru colaborativ, uor de utilizat i demeninut, mbogit cu funcionalitate
divers.Implementarea soluiei Intranet trebuie s aib ca scop declarat, transformarea angajailor
dinutilizatori pasivi ai resurselor i coninutului intranet-ului n utilizatori activi, creatori de
coninut, iapoi n utilizatori proactivi, creatori de idei. de afiliere si comfort in cadrul organizatiei
5.2..Elaborarea recomandarilor(Modelul ideal de functionare a intreprinderii)
In urma analizei managerial efectuale in cadrul intreprinderii EFES VITANTA MOLDOVA
BREWERY S.A se propune urmatoarele propuneri si recomandari pe baza carora se poate elabora
modelul eideal de functionare a intreprinderii:
16

1.Valorile umane ar trebui sa predomine in organizatie, prietenia si cooperarea ar trebuisa fie noile
devize ale echipei de lucru. Managerii ar trebui sa posede abilitati de rezolvare a problemelor,
planificari eficace si sa fie mai entuziasmati;
2.Supunerea si conformismul sunt necesare, nonconformismul insa naste idei noi, pune in
valoroficare talente si aptitudini de care sefii nici nu banuiesc.Ideile noi ar trebui oferite cu
entuziasm si fara ezitare, fiind unicul mod de atingere a scopurilor inovationale ale organizatiei;
3.Ideile sunt mai importante ca regulile,constringerea si conservatorismul ar tebui evitata.
Respectarea regulilor si procedurilor adesea vine in contradictie perfectionismul, prin controlul
ierarhic oamenii sunt discurajati sa participe la careva actiuni desfasurate de companie. Ezitarea n
asumarea rolurilor de conducere va duce in cele din urma la dificulti n finalizarea sarcinilor
4.Sistemul de motivare mai eficient:orele de suplimentare lucrate platite dublat si posibilitati de
promovare mai mari;
5.Asigurarea unei structure organizatorice si functionale cit mai adecvate,inclusive prin angajarea
unor tineri specialist in domeniul markrtingului si productiei
6.Utilizarea in cadrul procesului de management a unui set de metode si tehnici de management
adaptate corespunzator noilor realitati economice(analize economic-financiare<management prin
bugete si prin obiective
7.Dezvoltarea sistemelor de team building pentru unirea colectivului.
8.Elaborarea unie strategii globale ale intreprinderii,axate pe analiza diagnostic,pe studii de piata,pe
prognoze ale evolutiei mediului de afaceri.
9. Ridicarea calitatii produselor fabricate , in special a berii autohtone sub marca Chisinau.


Surse bibliografice utilizate
1.Legea cu privire la S.A. si amendamentele
2.Statutul intreprinderii
3.Nicolescu O.Fundamentarea managementului organizatiei
4.www.yellowpages.md
5.www.scritub.com
6. http://www.berechisinau.md/

17

,Anexa1

S-ar putea să vă placă și