Sunteți pe pagina 1din 8

1

Cuprins:
1. Introducere.2
2. Consideratii generale privind veniturile, cheltuielile si profitul societatilor comerciale din
turism si comert...3-5
3. Caile sau factorii de sporirea profitului..6
4. Concluzie7
5. Bibliografie


2

Introducere

Turismul reprezint astazi, prin continutul si rolul su, un domeniu distinct de activitate, o
component de prim important a vietii economice si sociale pentru un numr tot mai mare de tri
ale lumii. Din punct de vedere etimologic, cuvntul turism deriv de la verbul englez to tour- ceea
ce nseamn a cltori, a face un tur, a nterprinde un turneu ; n limba francez tourisme este
considerat un anglicism, deci termenul tur este mai vechi si provine din latinescul turnus.
Turismul este considerat, n primul rnd, o form de recreere alturi de alte activitti si formule de
petrecere a timpului liber, el totodata presupune miscarea temporar a oamenilor spre destinatii
situate n afara resedintei obinuite si activittile desfsurate n timpul petrecut la acele destinatii, de
asemenea, n cele mai multe situatii, el implic efectuarea unor cheltuieli cu impact asupra
economiilor zonelor vizitate.
Industria turistica in prezent este o ramura care progreseaza pe an ce trece , este sectorul cu multe
asteptari pentru viitor pe care mizeaza multe tari la moment.
In lucrarea prezenta vom vorbi la nivel de intreprindere despre veniturile , cheltuielile si profiturile
care se intilnesc la nivelul unei societati comerciale din turizm . Vom oferi la general consideratii ce
tin de venituri , cheltuieli si profitul societatilor comerciale din turizm , cum sunt constituite si cum
functioneaza , iar in final vom oferi cai si factori de sporire a profitului intro entitate economica axata
pe sfera turizmului .


3

1. Consideratii generale privind veniturile, cheltuielile si profitul societatilor comerciale din
turism si comert.

Eficienta activitatii comerciale din cadrul agentilor economici din turism in valoare absoluta
reprezinta ceea ce se obtine in plus fata de cat s-a cheltuit in activitatea economica, adica VENITUL
NET, sau PROFITUL NET.
In aceasta directie profitul si rata profitului sunt indicatori sintetici calitativi prin care se
exprima eficienta economica a activitatii economice sau afacerii intreprinse de agentul economic.
Consiliile de administratie ale societatilor comerciale din turism au sarcina sa prevada in
bugetul de venituri si cheltuieli efectele economice obtinute sub forma de profit sau alte venituri
financiare, din efortul financiar in lei sau in devize depus pentru executarea serviciilor turistice.
Marimea rezultatelor financiare depinde in mod organic de dimensionarea cheltuielilor si a
veniturilor.
Astfel, cu cat cifra de afaceri (incasarile din servicii turistice) se obtine cu un volum de
cheltuieli minime, in conditiile negocierii unor preturi de vanzare a produselor turistice cat mai
favorabile, cu atat si veniturile societatilor comerciale vor fi mai substantiale (mai mari).
Rezultatele financiare ale societatilor comerciale turistice sunt proportionate pe de o parte
in functie de volumul cheltuielilor activitatilor de baza (deservirea turistilor interni si straini) cat si
pentru alte activitati (activitati anexe, de agrement, sectii industriale, excursii externe (sejur extern,
etc.) iar pe de alta parte de volumul veniturilor (incasarilor).
Cheltuielile totale inscrise in bugetul de venituri si cheltuieli reprezinta :
- cheltuielile aferente veniturilor din realizarea cifrei de afaceri (incasarile din servicii
turistice) ;
- cheltuielile aferente veniturilor din alte activitati ;
- cheltuielile care se suporta din veniturile incasate (profit) dupa deducerea diferentei dintre
cheltuielile aferente activitatii de baza plus cheltuielile din alte activitati, si veniturile obtinute.
Veniturile totale provenite din realizarea cifrei de afaceri si alte venituri, reprezinta :
- veniturile brute rezultate din prestatiile de servicii turistice si turismul international ;
- veniturile realizate din alte activitati intreprinse de societatea turistica respectiva.
Avand in vedere VENITURILE si CHELTUIELILE TOTALE realizate de societatile comerciale
turistice si alte firme, se pot determine rezultatele financiare totale si nete.
Rezultatele financiare totale sunt formate din :
-taxa pe valoare adaugata intr-o cota procentuala de 20%, ce se adauga la pretul de facturare a
serviciilor efectuate si se varsa la bugetul administratiei de stat ;
-profitul brut - care se determina ca diferenta intre veniturile incasate pe de o parte si
cheltuielile aferente acestor venituri - pe de alta parte.
Rezultatele financiare nete sunt formate din :
-taxa pe valoarea adaugata ;
-profitul net impozabil, determinat ca diferenta dintre veniturile incasate - pe de o parte - si
cheltuielile totale efectuate, inclusiv cheltuielile care se suporta direct din rezultatele financiare (din
profit) - pe de alta parte.
Din incasarile obtinute, societatile comerciale din turism si alti agenti economici din aceasta
ramura comerciala, isi recupereaza cheltuielile (costul serviciilor turistice), isi constituie fondurile
proprii pentru dezvoltare, de rezerva, de premiere a salariatilor sai, etc., face plati de dividende etc.,
4

iar o alta parte din venituri reprezinta veniturile bugetului administratiei centrale de stat sau a
bugetelor locale, dupa caz, sub urmatoarele forme :
-impozitul pe profit ;
-taxa pe valoarea adugata ;
-taxa asupra terenurilor scoase din fondul funciar ;
-contributiile pentru asigurarile sociale - la bugetul asigurarilor sociale de stat ;
-impozitul pe cladiri,diferite taxe ;
Profitul rezultat din activitatea de baza si alte activitati poate fi influentat si de alte venituri si
pierderi provenite din :
-dividende si dobanzi primite din cumpararea de actiuni si obligatiuni de la alti agenti
economici ;
-venituri financiare (dobanzi, bonificatii) pentru banii tinuti in contul de disponibil la banca ;
-vanzarea unor ambalaje si alte active, materiale neutilizabile de agentul economic respectiv ;
-amenzi si penalizari incasate sau platite ;
-comenzi anulate ;
-scaderea creantelor prescrise ;
-scaderea debitorilor insolvabili ;
-scaderea creantelor litigioase ;
-plusuri de inventar ;
-pierderi din calamitati naturale(bunuri neasigurate la societatile de asigurari)
Profitul net bilantier (profitul impozabil) se determina prin deducerea (scaderea) din profitul
brut a cheltuielilor care se suporta direct din veniturile incasate, cum sunt :
-taxa pentru folosirea terenurilor scoase din fondul funciar ;
-cheltuielile cu pregatirea profesionala si practica in productie ;
-sumele platite pentru contractele de cercetare ce au ca obiect programele prioritare de
interes national ;
-cheltuielile de protocol,reclama si publicitate ;
-alocatia de stat pentru copii neevidentiata in costuri (agenti privati) ;
-sumele utilizate pentru cumpararea de actiuni de la alti agenti economici ;
-prelevarile la fondul de rezerva si alte fonduri sociale etc.
Atat profitul cat si rata profitului (raportul dintre profitul net si cheltuielile efectuate sau
costul prestarilor de servicii, inmultit cu 100 - sau raportul dintre profitul net si capitalul social al
societatii comerciale inmultit cu 100 reflecta capacitatea agentului economic de a obtine venituri
peste cheltuielile efectuate - de care sa dispuna atat el ca persoana juridica, cat si intreaga societate,
prin sistemul de impozite utilizat.
Deci, profitul obtinut de agentii economici este format din profitul obisnuit normal sau
ordinar, iar uneori si in supraprofit sau profit de monopol.
Profitul normal sau ordinar este cel considerat suficient de orice agent economic pentru a-si
continua activitatea economica.Lipsa acestui profit face imposibila existenta agentului economic
respectiv (faliment).
Unii agenti economici din lipsa de concurenta pot sa obtina si supraprofit, profit
suplimentar sau de monopol, peste cel ordinar. Monopolulul este o situatie proprie unor firme sau
agenti economici care dispun si de anumite conditii naturale sau economice din ramura respectiva
(dotare superioara, conditii naturale de exceptie, zona geografica deosebita etc.) de care se folosesc
pentru a utiliza preturi mai mari,obtinand astfel un profit mai mare decat cel normal (ordinar).
5

Agentul economic care obtine profit suplimentar il obtine si pe cel ordinar si nu si invers.
Dupa influenta pe care o exercita asupra activitatii economice PROFITUL indeplineste
urmatoarele functii :
a)-stimuleaza initiativa si acceptarea riscului din partea celor care investesc capitalurile
proprii sau imprumutate intr-o activitate economica/productiva, prestari de servicii sau comerciala;
b)-incita la realizarea eforturilor de sporire a eficientei economice si cultiva spiritul de
economie ;
c)-mijloc de cointeresare a agentului economic ca persoana juridica si a salariatilor in
obtinerea unor profituri ordinare (optime) ;
d)-indicator sintetic de apreciere a eficientei activitatii intreprinsa de agentul economic,
indiferent de forma de proprietate ;
e)-instrument de control asupra modului de determinare si impunere fiscala etc.
In concluzie, PROFITUL trebuie sa stimuleze agentii economici in realizarea programului de
prestari de servicii, vanzari de marfuri sau de productie si adaptarea lui conform cerintelor pietii
(nevoi sociale), imbunatatirea calitatii si diversificarii serviciilor din turism, conform cerintelor
populatiei (turisti interni si straini).

6

2. Caile sau factorii de sporirea profitului

La nivelul societatilor comerciale sau firme private din comert PROFITUL reprezinta
diferenta intre suma rabatului comercial sau adaosul si volumul cheltuielilor de circulatie. In
societatile comerciale sau firme private de alimentatie publica, profitul apare de regula ca diferenta
dintre volumul adaosului sau al rabatului comercial si totalul cheltuielilor de productie si de
circulatie.
La societatile comerciale din turism (firme private), la principalele activitati cu indicatori
exprimati in lei desfaceri de marfuri de alimentatie publica, prestatii hoteliere si alte servicii, turism
intern etc. profitul reprezinta diferenta dintre totalitatea veniturilor si totalitatea cheltuielilor inscrise
in B.V.C.
In ceea ce priveste cheltuielile de circulatie, acestea se urmaresc separat pentru fiecare
activitate, pentru a cuantifica economisirea lor, prin valorificarea tuturor rezervelor existente in
unitate ca :
- dimensionarea mai corespunzatoate a volumului de activitate, a formatiunilor de lucru ;
- folosirea la intreaga capacitate a activelor fixe (utilaje, hoteluri etc.) evitand calculul si
varsarea amortizarii pentru capacitati neutilizate ;
- dimensionarea cat mai reala a devizelor de cheltuieli pentru reparatii capitale si curente ;
- reducerea cheltuielilor administrativ - gospodaresti etc.
La prestatiile hoteliere, transportul turistic si alte servicii, PROFITUL este rezultatul
diferentei dintre incasarile totale la tarife aprobate si volumul cheltuielior unitatii respective.
In ultima instanta marirea profitului depinde de volumul si calitatea prestatiilor turistice, de
volumul si structura desfacerilor de marfuri, de nivelul adaosului comercial si al cheltuielilor de
circulatie.
Principalele cai si factori care duc la sporirea profitului sunt :
- reducerea cheltuielilor de transport de marfuri si turisti interni si straini prin utilizarea mai
completa a capacitatilor mijloacelor de transport (dus si intors) ;
- reducerea cheltuielilor si pierderilor la ambalajele de circulatie ;
- diminuarea perisabilitatii la marfuri si a riscului comercial la vanzare, printr-o mai buna
manipulare, supraveghere si gospodarire a fondului de marfa din depozite si unitati ;
- reducerea cheltuielilor neeconomicoase cu dobanzi bancare prin lichidarea si prevenirea
imobilizarii de active banesti ( fonduri) in stocuri de marfuri si alte active nevandabile (fara miscare)
si accelerarea vitezei de rotatie a activelor circulante ;
-utilizarea eficienta a fondului de salarii negociat respectand echilibrul necesar intre
productivitatea muncii si nivelul salariilor stabilite ;
- intarirea controlului efectuat de organele financiar- contabile ale societatii, a comisiei de
cenzori si de consiliul de administratie pentru prevenirea pagubelor din gestiuni si a respectarii
clauzelor contractuale si a obligatiilor fata de banci si bugetul public national (amenzi si penalizari)
etc.
Toate aceste masuri si cai de sporire a profitului ca si altele pe care le gandesc economistii si
conducerea agentilor economici din turism - au menirea sa conduca nu numai la realizarea profitului
previzionat pe perioada sau anul respectiv, ci si pentru dezvoltarea in perspectiva a acestei ramuri
importante din cadrul economiei.


7


Concluzie:

Drept concluzie putem spune ca turismul este o sursa insemnabila de venit pentru tarile ce au un areal
geografic convenabil, acesta marind vizibil valoarea Pibului, astfel si tarile care sunt in curs de
dezvoltare dar cu un areal convenabil persista de un mare avantaj pentru economia
teritoriala.Conform datelor statistice veniturile si cheltuielile din turism au crescut, ceia ce determina
o dinamica a economiei in acest domeniu. Sectorul industriei turistice incepe sa progreseze an de an ,
se observa o dezvoltare a concurentei intre companii , chiar si in Republica Moldova , sectorul
touristic a inregistrat venituri de 10 % mai mari fata de anul trecut . Aceasta demonstreaza ca sectorul
turistic din Republica Moldova se dezvolta , se dezvolta relatiile de concurenta , apare o dirijare mai
eficienta si mai profitabila a acestui sector , apare o politica mai eficienta de marketing , sunt stabilite
scopuri realizabile si spre care se tinde de indeplinit , are loc o dirijare a clientelei la un nivel mai
performant .
Totusi nivelul industriei turistice in Republica Moldova mai are mult de invatat , la moment am
putea spune ca sectorul turistic in tara chiar daca inregistreaza unele cresteri anuale oricum este la un
nivel primitiv. Cauza principala este ca nu se realizeaza investitii mari in acest sector , plus la aciasta
cum nu ar exista o oarecare concurenta oricum se simte dominatia de monopolism din partea unor
companii.


8

Bibliografie:

1. Minciu R. Economia turismului.
2. 1. .. :
3. http://www.stiucum.com/ Veniturile , cheltuielile si profiturile societatilor comerciale din
turizm (vizitat 27.02.14)

S-ar putea să vă placă și