Sunteți pe pagina 1din 18

MORFOLOGIA I ANATOMIA FRUNZEI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
frunze lobate
10
ANATOMIA FRUNZEI
11
!!!! Atentie!
Fiecare frunz presata va fi insotita e o escriere confor!a etic"etei e !ai #os $
%tic"eta care va insoti fiecare frunz
&enu!irea 'tiin(ific a
plantei
&enu!irea popular a
plantei
)abitat
)abitus
&urata e via(
*o!ple+itatea frunzei
,e(iolat-sesil
.erva(iunea
For!a frunzei-foliolei
For!a vrfului la!inei
For!a bazei la!inei
/ar0inea la!inei
1uprafa(a superioar
1uprafa(a inferioar
Alte observa(ii
2ocul colectrii
&ata colectrii
.u!ele
colec(ionarului
,entru a co!pleta fiecare rubric tine3(i cont e ilustatiile prezentate !ai sus precu!
si e optiunile in tabelul care ur!eaz$
&enu!irea 'tiin(ific a
plantei
&enu!irea in li!ba latina$ 1e
scrie cu italice4 pri!ul cuv5nt cu
!a#uscul4 al oilea cu !inuscul$
6%+e!plu7 Rosa canina)
&enu!irea popular a
plantei
1e scrie nor!al 6e+e!plu7 !ce'4
rsur8
)abitat
1
4 versant4 terasa4 lunca4 vale4
terenuri nisipoase4 etc
)abitus
2
,lanta erbacee4 se!iarbust4 arbust4
arbore
&urata e via(
3
Anual
1
)abitat 9 loc e via(
2
)abitus 9 :nf(i'are4 aspectul e+terior4 for!a e cre'tere a unei plante$ ;n cazul e
fa( cate0oriile reco!anate sunt 7 plant erbacee4 se!iarbust4 arbust4 arbore
3
&urata e via( 7 plante anuale4 plante bienale4 plante perene
12
<ienal
,eren
*o!ple+itatea frunzei 1i!pla sau
*o!pus4 caz in care poate fi7
3 penat co!pus 6i!paripenat
co!pus4 paripenat co!pus8
3 pal!at co!pus 6i!paripal!at
co!pus4 paripal!at co!pus8
,e(iolat-sesil
.erva(iunea ,enat
,al!at
,aralel
arcuat
For!a frunzei-foliolei =ezi plan'ele
For!a vrfului la!inei =ezi plan'ele
For!a bazei la!inei =ezi plan'ele
/ar0inea la!inei =ezi plan'ele
1uprafa(a superioar .ete4 lucioas4 cerat4 0labr
6fr peri8
,roas
1uprafa(a inferioar .ete4 lucioas4 cerat4 0labr
6fr peri8
,roas
Alte observa(ii
2ocul *olectrii 2ocalitatea sat4 oras4 for! e
relief 6%+e!plu7 ,oi'ul
/e0iiei4 1atul %sec"ioi
&ata colectrii 12 iulie 2012
.u!ele
colec(ionarului
/aria ,opescu
13
Model
&enu!irea 'tiin(ific a plantei Acer platanoides 2$
&enu!irea popular a plantei Ar(ar 6paltinul e c5!p8
)abitat )abitat a!ena#at antropic $3 0rin
botanic4 valea &5!bovi(ei
)abitus Arbore
&urata e via( ,eren
*o!ple+itatea frunzei 1i!pl co!plet
,e(iolat-sesil ,e(iolat
.erva(iunea ,al!at
For!a frunzei-foliolei ,al!at lobat
For!a vrfului la!inei ascu(it
For!a bazei la!inei sinuat
/ar0inea la!inei lobat
1uprafa(a superioar *u peri !ici
1uprafa(a inferioar *u peri !ici
Alte observa(ii ,e(iol ro'u
2ocul *olectrii >rina <otanic <ucure'ti
&ata colectrii 20 octo!brie 2012
.u!ele colec(ionarului =iorica Alionte
14
&enu!irea 'tiin(ific a
plantei
Syringa vulgaris L.
&enu!irea popular a
plantei
2iliac
)abitus arbust
&urata e via( peren
*o!ple+itatea frunzei 1i!pl4 co!plet
,e(iolat-sesil pe(iolat
.erva(iunea penat
For!a frunzei-foliolei corat
For!a vrfului la!inei ascu(it
For!a bazei la!inei *orat4 asi!etric
/ar0inea la!inei :ntrea0
1uprafa(a superioar lucioas
1uprafa(a inferioar lucioas
Alte observa(ii
2ocul colectrii ,oi'ul /e"ein(i
&ata colectrii 18 octo!brie 2012
.u!ele
colec(ionarului
Alina Fr(il
15
&enu!irea 'tiin(ific a
plantei
?obinia pseuoacacia
&enu!irea popular a
plantei
salc5!
)abitat @erenuri e0raate
)abitus arbore
&urata e via( peren
*o!ple+itatea frunzei ,enat co!pus
,e(iolat-sesil petiolat
.erva(iunea penat
For!a frunzei-foliolei oval
For!a vrfului la!inei rotun
For!a bazei la!inei rotun
/ar0inea la!inei :ntrea0
1uprafa(a superioar nete
1uprafa(a inferioar nete
Alte observa(ii ;!paripenat co!pus4 cu oi spini
la baza pe(iolului
2ocul colectrii &ealul /are
&ata colectrii 15 septe!brie 2012
.u!ele
colec(ionarului
*ristian ;onescu
16
&enu!irea 'tiin(ific a
plantei
Aesculus hippocastanum
&enu!irea popular a
plantei
*astan porcesc4 castanul cailor
)abitat ,arcuri4 puri e eal si ca!pie
)abitus arbore
&urata e via( peren
*o!ple+itatea frunzei i!paripal!at co!pus
,e(iolat-sesil petiolat
.erva(iunea ,enat 6la foliol8
For!a frunzei-foliolei eliptic
For!a vrfului la!inei !ucronat
For!a bazei la!inei ascu(it
/ar0inea la!inei &ublu serat
1uprafa(a superioar ,roas
1uprafa(a inferioar ,roas
Alte observa(ii Foliole ine0ale ca !ri!e
2ocul colectrii ,arcul Aperei4 <ucure'ti
&ata colectrii 25 octo!brie 2012
.u!ele
colec(ionarului
*onstantin <ratu
17
18