Sunteți pe pagina 1din 19

RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI N ROMNIA PE ANUL 2007

2. ATMOSFERA 2. ATMOSFERA
Scopul evalurii impactului poluanilor atmosferici asupra mediului este indentificarea
i cuantificarea potenialelor consecine asupra acestuia. Pentru a nelege mai bine acest
impact, se impune colectarea, schimbul i diseminarea informaiilor privind calitatea aerului.
Evaluarea impactului polua!ilo" atmo#$%"ici a#up"a m%&iului 'co(u")to" #% "%ali*%a*)
p"i+
estimarea emisiilor de poluani prin realizarea inventarelor de emisii, msurtori ale
emisiilor i/sau modelarea dispersiei poluanilor atmosferici
monitorizarea calitii aerului n vederea cunoaterii efectelor acestor emisii asupra
sntii populaiei i ecosistemelor.
Estimarea emisiilor anuale de poluani atmosferici reprezint primul pas n stabilirea
impactului acestor poluani asupra mediului ncon!urtor.
"a nivelul anului #$$%, monitorizarea calitii aerului la nivel naional s&a realizat at't
prin prelevri manuale, urmate de analiza probelor n laborator c't i n cadrul sistemului de
monitorizare continu a calitii aerului.
2.,.EMISII DE POLUAN-I ATMOSFERI.I
2.,.,. Emi#ii &% /a*% cu %$%ct aci&i$iat
(om'nia i&a luat anga!amentul ca n anul #$)$, nivelul emisiilor s se ncadreze n
plafoanele prevzute de Protocolul de la *othenburg.
Emisiile de S+# au nregistrat n general o continu scdere n perioada ),,- & #$$-, cu
uoare creteri n anii #$$) i #$$.. /n ultimii trei ani se observ o tendin cresctoare a emisiilor
de dio0id de sulf, de la %1- *g n #$$2 p'n la 3#1 *g n #$$1, n special datorat creterii i
relansrii sectorului industrial.
4rderile din sectorul energetic constituie principala surs de emisie a dio0idului de
sulf. "a acestea se altur arderile din industria de prelucrare i instalaiile din zonele
rezideniale.
5igura nr. #.).). Emisii anuale de dio0id de sulf 6S+# tone/an7
$
)$$.$$$
#$$.$$$
.$$.$$$
2$$.$$$
-$$.$$$
1$$.$$$
%$$.$$$
3$$.$$$
,$$.$$$
).$$$.$$$
#$$# #$$. #$$2 #$$- #$$1
t
o

%
S+# 8+0 89. Plafon emisii S+# Plafon emisii 8+0 Plafon emisii 89.
10
RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI N ROMNIA PE ANUL 2007
Emisiile de dio0id de sulf sunt caracterizate de o cretere general de peste .:,
cretere susinut n principal de sectorul ;arderi n industria energetic i industrii de
transformare<, sector dominant ca pondere n emisia naional. /n acest sector s&a nregistrat
o cretere de peste -:, de peste 1: n sectorul ;transporturi rutiere< i de )): n ;alte surse
mobile i utila!e<. "a polul opus sunt sectoarele ;tratarea i depozitarea deeurilor< i
<instalaii de ardere neindustriale<, unde emisiile de dio0id de sulf s&au diminuat cu 22:,
respectiv )#:.
5igura nr. #.).#. Evolutia emisiilor de S+# din principalele sectoare industriale, transporturi
si deeuri
$
)$$$$$
#$$$$$
.$$$$$
2$$$$$
-$$$$$
1$$$$$
%$$$$$
4rderi in
energetica si
industrii de
tranf ormare
=nstalatii de
ardere
neindustriale
4rderi in
industria de
prelucrare
Procese de
productie
>rasporturi
rutiere
4lte surse
mobile si
utila!e
>ratarea si
depozitarea
deseurilor
t
o

%
#$$- #$$1
Emisiile de 8+0 au fost caracterizate n ultimii ani de o tendin descendent,
caracteristic susinut n principal de modernizarea instalaiilor industriale i de renoirea
parcului auto naional. /n anul #$$1 emisiile naionale de 8+0 au atins valoarea de .#1 *g
fa de .#. *g n #$$- i respectiv 2)2 *g n #$$2. Emisiile de 8+0 provin ndeosebi din
industria energetic, din traficul rutier precum i din procesele de producie.
Sectoarele care au prezentat creteri uoare sunt ;arderi n industria energetic i
industrii de transformare< cu .:, <instalaii de ardere neindustriale< cu ,: i ;alte surse
mobile i utila!e< cu )2:. 4ceste creteri au fost echilibrate de sectoare precum ;tratarea i
depozitarea deeurilor< cu o descretere de 2%:, ;transporturi rutiere< cu .: i ;arderi n
industria de prelucrare< cu ):.
5igura nr. #.)... Evoluia emisiilor de 8+0 din principalele sectoare industriale, transporturi
i deeuri
11
$
#$$$$
2$$$$
1$$$$
3$$$$
)$$$$$
)#$$$$
)2$$$$
4rderi in energetica
si industrii de
tranformare
=nstalatii de ardere
neindustriale
4rderi in industria de
prelucrare
Procese de productie >rasporturi rutiere 4lte surse mobile si
utila!e
>ratarea si
depozitarea
deseurilor
t
o

%
#$$- #$$1
RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI N ROMNIA PE ANUL 2007
Emisiile de amoniac prezint o cretere uoar n ultimii ani, ating'nd valoarea de
),, *g n #$$1. ?ea mai mare cantitate a emisiilor de amoniac provine din agricultur
6%3,-.: ceea ce reprezint )-1.-#3 t7. ?elelalte surse sunt procesele de producie cu o
pondere de 3,#): 6)1..-# t7 i tratarea i depozitarea deeurilor 6%,%%: reprezent'nd
)-.2%# t7. ?antiti mici sunt generate de emisiile directe din sol, trafic rutier, instalaiile de
ardere neindustriale i arderi n industria de prelucrare, aceste surse av'nd o contribuie de
-: la totalul naional de emisii de amoniac.
Emisiile de amoniac sunt generate n special de sectorul ;agricultur< sector ce
atenueaz procentele mari de variaie care caracterizeaz celelalte sectoare precum
<instalaii de ardere neindustriale< @ .: i ;procese de producie< @ .):. ?reteri se mai
nregistreaz i n sectoarele ;arderi n industria de prelucrare<, ;transporturi rutiere< i ;alte
surse mobile i utila!e< cu 1:, %:, respectiv )#:.
5igura nr. #.).2. Evoluia emisiilor de 89. din principalele sectoare industriale, transporturi,
deeuri i agricultur
$
#$$$$
2$$$$
1$$$$
3$$$$
)$$$$$
)#$$$$
)2$$$$
)1$$$$
)3$$$$
=nstalatii de
ardere
neindustriale
4rderi in
industria de
prelucrare
Procese de
productie
Atilizarea
solv entilor si a
altor produse
>rasporturi
rutiere
4lte surse
mobile si
utila!e
>ratarea si
depozitarea
deseurilor
4gricultura
t
o

%
#$$- #$$1
12
RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI N ROMNIA PE ANUL 2007
2.,.2.Emi#ii &% compu0i o"/aici 1olatili %m%taici
4naliz'nd datele de emisii prezentate, se constat ca la nivelul anului #$$- i #$$1,
emisiile de compui organici volatili nemetanici au sczut fa de anii precedeni. Principalele
surse de emisie pentru compuii organici volatili sunt procesele de producie, instalaiile
rezideniale, traficul rutier i emisiile directe din sol.
5igura nr. #.).-. Emisii anuale de compui organici volatili nemetanici 68BC+? tone/an7
$
)$$,$$$
#$$,$$$
.$$,$$$
2$$,$$$
-$$,$$$
1$$,$$$
#$$# #$$. #$$2 #$$- #$$1
t
o

%
8BC+? Plafon emisii 8BC+?
Evoluia emisiilor de 8BC+? este caracterizat de o cretere de peste -: ntre anii
#$$- i #$$1, cretere general determinat de includerea n =nventarul 8aional al Emisiilor
de Poluani 4tmosferici al =nventarului Solvenilor din =nstalaii pentru anul #$$1. Pentru
ma!oritatea sectoarelor tendina este descresctoare & ;tratarea i depozitarea deeurilor< cu
2%:, <instalaii de ardere neindustriale<, ;transporturi rutiere< ambele cu -:. 4ceast tendin
ns este compensat de o cretere n sectorul ;utilizarea solvenilor i a altor produse< cu
-):, ;procese de producie< cu #-: i ;arderi n energetic i industrii de transformare< cu
#$:.
5igura nr. #.).1. Evoluia emisiilor de 8BC+? din principalele sectoare industriale,
transporturi, deeuri i agricultur
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
t
o

%
#$$- #$$1
2.,.2. Emi#ii &% m%tal% /"%l%
13
RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI N ROMNIA PE ANUL 2007
Din datele rezultate din inventarul naional de emisii se observ o cretere a emisiilor
anuale de cadmiu i mercur, cu un ma0im n anul #$$-, an n care se atinge valoarea de )$
tone, respectiv )) tone, situaie datorat cantitii mari de deeuri industriale incinerate la nivelul
acestui an 6Publicaia statistic privind generarea i gestionarea deeurilor7.
5igura nr. #.).%. Emisii anuale de cadmiu i mercur 6?d i 9g tone/an7
$
#,$$$
2,$$$
1,$$$
3,$$$
)$,$$$
)#,$$$
)2,$$$
#$$. #$$2 #$$- #$$1
3
/
?admiu Bercur
?ea mai mare cantitate de emisii de cadmiu i mercur provine din incinerarea deeurilor
industriale, industria energetic i procesele de producie.
5igura nr. #.).3. Evoluia emisilor de ?d din principalele sectoare industriale, transporturi i
deeuri
14
$
)$$$
#$$$
.$$$
2$$$
-$$$
1$$$
%$$$
3$$$
4
r
d
e
r
i

i
n
e
n
e
r
g
e
t
i
c
a

s
i

i
n
d
u
s
t
r
i
i

d
e
t
r
a
n
f
o
r
m
a
r
e
=
n
s
t
a
l
a
t
i
i

d
e
a
r
d
e
r
e
n
e
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
e
4
r
d
e
r
i

i
n
i
n
d
u
s
t
r
i
a

d
e
p
r
e
l
u
c
r
a
r
e
P
r
o
c
e
s
e

d
e
p
r
o
d
u
c
t
i
e
A
t
i
l
i
z
a
r
e
a
s
o
l
v
e
n
t
i
l
o
r

s
i
a

a
l
t
o
r
p
r
o
d
u
s
e
>
r
a
s
p
o
r
t
u
r
i
r
u
t
i
e
r
e
4
l
t
e

s
u
r
s
e
m
o
b
i
l
e

s
i
u
t
i
l
a
!
e
>
r
a
t
a
r
e
a

s
i
d
e
p
o
z
i
t
a
r
e
a
d
e
s
e
u
r
i
l
o
r
t
o

%
#$$- #$$1
RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI N ROMNIA PE ANUL 2007
5igura nr. #.).,. Evoluia emisilor de 9g din principalele sectoare industriale i deeuri
Emisiile de ?d i 9g au nregistrat n anul #$$1 n sectoarele <instalaii de ardere
neindustriale< i ;tratarea i depozitarea deeurilor< o descretere de #.: i respectiv 2$:
fa de anul #$$-. Pentru ?d sectorul <utilizarea solvenilor i a altor produse< a nregistrat o
cretere de -$: iar pentru 9g sectoarele <arderi n industria energetic i industrii de
transformare< i <procese de producie< au nregistrat creteri de )$:.
2.,.4. Emi#ii &% plum5
Emisiile de plumb au nregistrat o scdere n anul #$$1, fa de anii precedeni, cu
apro0imativ 2- tone. Printre sectoarele responsabile de cele mai mari emisii de plumb se
numr incinerarea deeurilor, procesele de producie i traficul rutier.
5igura nr. #.).)$. Emisii anuale de plumb 6Pb tone/an7
15
$
)$$$
#$$$
.$$$
2$$$
-$$$
1$$$
%$$$
3$$$
,$$$
4rderi in energetica
si industrii de
tranf ormare
=nstalatii de ardere
neindustriale
4rderi in industria de
prelucrare
Procese de
productie
>ratarea si
depozitarea
deseurilor
t
o

%
#$$- #$$1
$
#$.$$$
2$.$$$
1$.$$$
3$.$$$
)$$.$$$
)#$.$$$
)2$.$$$
)1$.$$$
)3$.$$$
#$$. #$$2 #$$- #$$1
3
/
Plumb
RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI N ROMNIA PE ANUL 2007
5igura nr. #.).)). Evoluia emisiilor de Pb din principalele sectoare industriale, transporturi i
deeuri
Pentru ma!oritatea sectoarelor tendina este descresctoare & ;tratarea i depozitarea
deeurilor< cu 2%:, iar ;transporturi rutiere< cu )2:.
2.,.6. Emi#ii &% polua!i o"/aici p%"#i#t%!i
Emisiile de poluani organici persisteni cunosc, n general, o evoluie descendent pentru
ultimii ani. Dio0ina prezint o descretere n anul #$$1 cu peste #$ g fa de #$$-, dar valoarea
depete emisia din anul #$$2 cu apro0imativ aceeai valoare.
Principalele surse de emisie de dio0ine sunt reprezentate de arderile n sectorul
rezidenial, incinerarea deeurilor, arderile n industriile energetice i procesele de producie.
5igura nr. #.).)#. Emisii anuale de dio0in 6dio0ina tone/an7
16
$,$$
-$,$$
)$$,$$
)-$,$$
#$$,$$
#-$,$$
.$$,$$
.-$,$$
#$$2 #$$- #$$1
/
"
a
m
%

I
7
T
%
8
D=+E=84
$
)$$$$
#$$$$
.$$$$
2$$$$
-$$$$
1$$$$
%$$$$
3$$$$
,$$$$
4rderi in
energetica si
industrii de
tranformare
=nstalatii de
ardere
neindustriale
4rderi in
industria de
prelucrare
Procese de
productie
>rasporturi
rutiere
4lte surse
mobile si utila!e
>ratarea si
depozitarea
deseurilor
t
o

%
#$$- #$$1
RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI N ROMNIA PE ANUL 2007
5igura nr. #.).).. Evoluia emisiilor de dio0in din principalele sectoare industriale,
transporturi i deeuri
Sectorul care a nregistrat o cretere n acest caz este <arderi n industria energetic i
industrii de transformare< cu ##: , creterea fiind echilibrat de tendina de descretere a
celorlalte sectoare.
2.,.9. Emi#ii &% :i&"oca"5u"i a"omatic% policiclic%
Emisiile naionale anuale de hidrocarburi aromatice policiclice 694P7 scad n anul #$$1 cu
$,%) i cu $,31 tone fa de anii precedeni, #$$2 i respectiv #$$-. Ponderea emisiilor este
reprezentat de procesele de combustie din sectorul rezidenial urmate de procesele de
producie.
5igura nr. #.).)2. Emisii anuale de hidrocarburi aromatice policiclice 694P tone/an7
17
)1,$$$
)1,#$$
)1,2$$
)1,1$$
)1,3$$
)%,$$$
)%,#$$
)%,2$$
)%,1$$
#$$2 #$$- #$$1
t
o

%
P49
$
#$
2$
1$
3$
)$$
)#$
4rderi in
energetica si
industrii de
tranformare
=nstalatii de
ardere
neindustriale
4rderi in
industria de
prelucrare
Procese de
productie
>rasporturi
rutiere
4lte surse
mobile si utila!e
>ratarea si
depozitarea
deseurilor
t
o

%
#$$- #$$1
RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI N ROMNIA PE ANUL 2007
5igura nr. #.).)-. Evoluia emisiilor de P49&uri din principalele sectoare industriale,
transporturi i deeuri
5a de anul #$$- sectorul <utilizarea solvenilor i a altor produse< nregistreaz o
cretere de -2: iar sectoarele ;transporturi rutiere< i ;tratarea i depozitarea deeurilor<
prezint descreteri de )1: i respectiv )):.
2.,.7. Emi#ii &% 5i$%ili policlo"u"a!i
Pentru emisiile de P?F, se constat un trend general descresctor, de la ).%-2 g n #$$.
la ).-), n #$$1. Principala sursa de emisie a bifenililor policlorurai este reprezentat de
siderurgie i metalurgie urmat de incinerarea deeurilor.
5igura nr. #.).)1. Emisii anuale de bifenili policlorurai 6P?F tone/an7
18
$
#$$
2$$
1$$
3$$
)$$$
)#$$
)2$$
)1$$
)3$$
#$$$
#$$. #$$2 #$$- #$$1
/
"
a
m
%
P?F
$
)$$
#$$
.$$
2$$
-$$
1$$
%$$
3$$
,$$
)$$$
Procese de
productie
Atilizarea solventilor
si a altor produse
>rasporturi rutiere 4lte surse mobile si
utila!e
>ratarea si
depozitarea
deseurilor
t
o

%
#$$- #$$1
RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI N ROMNIA PE ANUL 2007
2.,.;. Emi#ii &% :%<aclo"5%*%
Emisiile de he0aclorbenzen 69?F7 fac e0cepie de la tendina descresctor al
poluanilor organici persisteni, ei prezent'nd o cretere constant din #$$2 p'n n #$$1 cu
$,) & $,# Gg anual. Domeniul rspunztor pentru aceast cretere este reprezentat de
procesele de producie.
5igura nr. #.).)%. Emisii anuale de he0aclorbenzen 69?F tone/an7
Evoluia emisiilor de 9?F nregistreaz certeri n pricipalele sectoarele ;arderi n
industria de prelucrare; i ;procese de producie; cu %: i 2:.
5igura nr. #.).)3. Evoluia emisiilor de 9?F din principalele sectoare industriale
2.2. .ALITATEA AERULUI AM=IENTAL
19
$,$$
$,#$
$,2$
$,1$
$,3$
),$$
),#$
),2$
),1$
),3$
#$$2 #$$- #$$1
3
/
9?F
$
$,#
$,2
$,1
$,3
)
),#
),2
),1
4rderi in industria de prelucrare Procese de productie
t
o

%
#$$- #$$1
RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI N ROMNIA PE ANUL 2007
"a nivelul anului #$$%, calitatea aerului n (om'nia a fost monitorizat prin msurtori
orare sau zilnice n -) staii de msurare, dintre care #. fac parte din reeaua automat de
monitorizare a calitii aerului.
(eeaua 8aional de Bonitorizare a ?alitii 4erului cuprinde urmtoarele tipuri de
staiiH
staii pentru evaluarea influenei traficului asupra calitii aerului
staii pentru evaluarea influenei activitilor industriale asupra calitii aerului
staii pentru evaluarea influenei ;aezrilor urbane< asupra calitii aerului
staii de fond regional @ staie de referin & pentru evaluarea calitii aerului, departe de
orice tip de surs, natural sau antropic, care ar putea contribui la deteriorarea calitii
aerului.
Poluanii S+#, 8+#/8+0, ?+, benzen, pulberi n suspensie, plumb i ozon sunt
monitorizai i evaluai n conformitate cu +rdinul Binisterului 4pelor i Proteciei Bediului nr.
-,#/#$$#, care transpune cerinele prevzute de reglementrile europene cadmiul se
raporteaz la cerinele +rdinului Binisterului Bediului i *ospodririi 4pelor nr. 223/#$$% iar
amoniacul la cele ale S>4S&ului nr. )#-%2/3% & 4er din zonele prote!ate.
/n acest capitol sunt prezentate i emisii de poluani atmosferici n anii #$$1 i #$$%
pentru aglomerrile Fucureti, =ai, ?raiova i ?lu!. Calorile emisiilor sunt evideniate corelat cu
valorile nregistrate n sistemul de monitorizare continu a calitii aerulului. Betodologia de
estimare este conform cu *hidul ?+(=84=( #$$%.
2.2.,.Dio<i&ul &% a*ot
?oncentraiile medii anuale de dio0id de azot n aerul ambiental arat depiri ale valorii
limite anuale pentru sntatea uman n Fucureti, la dou staii care monitorizeaz poluanii
provenii din trafic 6Bihai Fravu i ?ercul Bilitar7 i la o staie de tip industrial 6Dr. >aberei7.
5igura nr. #.#.). ?oncentraii medii anuale de 8+# pe anul #$$%
$
#$
2$
1$
3$
)$$
)#$
4
(
P
B
>
i
t
a
n
F
e
r
c
e
n
i
D
r
u
m
u
l
B
i
h
a
i

F
r
a
v
u
?
e
r
c
u
l

B
i
l
i
t
a
r
B
a
g
u
r
e
l
e
4
u
r
e
l
I
v
l
a
i
c
u
D
a
m
b
o
v
i
t
e
i
"
i
c
I
b
a
l
c
e
s
c
u
*
r
i
g
o
r
e
s
c
u
D
e
!
P
r
i
m
a
r
i
e
?
a
l
e
a
F
i
l
l
a
=
s
a
l
n
i
t
a
F
r
e
a
s
t
a
4
P
B
?
S

(
e
s
i
t
a
B
o
c
i
u
r
&
A
z
i
n
a
4
P
D
5
P
o
d
I
d
e
I
p
i
a
t
r
a
+
a
n
c
e
a
D
e
c
e
b
a
l
>
o
m
e
s
t
i
B
.

C
i
t
e
a
z
u
l
?
r
i
b
u
r
i
P
r
i
m
a
r
i
a

>
u
r
n
u
P
r
i
m
a
r
i
a
S
e
d
i
u

4
P
B
?
o
p
o
u
F
a
l
o
t
e
s
t
i
5A = = = > > 5SF > = 5A 5A 5A 5A > > = 5SF5A 5A = 5A > = 5A5SF5A = 5A 5A 5A 5( 5(
Fucuresti ?lu! ?raiova ?S *iurgiu =asi >B>eleormanSC=asi F
Jg/mc
medie anuala #$$% limita anuala limita pt vegetatie
>ip staieH 5A K fond urban, 5SF K fond suburban, 5( K fond rural/regional, = K industrial, > K trafic
20
RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI N ROMNIA PE ANUL 2007
Depiri ale valorilor limit orare 6#-$ g/m
.
7 s&au nregistrat la staiile de trafic,
industrial i de fond urban din Fucureti. 8u a fost depit valoarea limit anual 6#$ g/m
.
7
pentru protecia vegetaiei a concentraiei de o0izi de azot 68+07 la staiile destinate
monitorizrii ecosistemelor i vegetaiei.
Emisii anuale ale o0izilor de azot la nivelul celor patru aglomerri pentru anii #$$1 i
#$$% sunt prezentate n tabelul. nr. #.#.). Depirile limitei anuale n Fucureti c't i ponderea
dominant a emisiilor este reprezentat de traficul rutier.
>abelul nr. #.#.). Emisii anuale ale o0izilor de azot la nivelul celor patru aglomerri
pentru anii #$$1 i #$$%
A/lom%"a"% 2009 >to%? 2007 >to%?
Fucureti ))2-%,22 ).$$1,21
?lu! ))%3,,1 ).,2,,#
=ai ,,2,31 )$),,..
?raiova %--,,#- 32)#,2.
2.2.2.Dio<i&ul &% #ul$
/n tabelul. nr. #.#.#. sunt prezentate emisiile anuale ale dio0idului de sulf n cele patru
aglomerri pentru anii #$$1 i #$$%. Emisiile sunt generate n special de industriile energetice
i de combustiile n sectorul rezidenial.
>abelul nr. #.#.#. Emisiile anuale ale dio0idului de sulf n cele patru aglomerri pentru
anii #$$1 i #$$%.
A/lom%"a"% 2009 >to%? 2007 >to%?
Fucureti )$3%3,$1 )))1),3.
?lu #)1,-2 .$3,$,
=ai 13-,.% -33,$-
?raiova #$.3.,,, #$1#$,%#
?oncentraia de dio0id de sulf nu a depit la staiile de monitorizare pragurile de
calitate pentru protecia sntii umane sau pentru protecia ecosistemelor prevzute n
+rdinul B.4.P.B. nr. -,#/#$$#. /n aglomerarea urban ?raiova, au fost nregistrate depiri
ale valorilor limit orare 6.-$ g/m
.
7 sau zilnice 6)#- g/m
.
7 pentru protecia sntii umane,
dar nu i numrul de depiri permise ntr&un an 6#2 respectiv .7.
21
RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI N ROMNIA PE ANUL 2007
5igura nr. #.#.#. ?oncentraii medii anuale de S+# pe anul #$$%
SO2 7 .oc%t"atii m%&ii aual% 2007
$
-
)$
)-
#$
#-
4
(
P
B
F
e
r
c
e
n
i
D
r
u
m
u
l
>
a
b
e
r
e
i
>
i
t
a
n
B
i
h
a
i
F
r
a
v
u
?
e
r
c
u
l
B
i
l
i
t
a
r
B
a
g
u
r
e
l
e
F
a
l
o
t
e
s
t
i
4
u
r
e
l
C
l
a
i
c
u
"
i
c
F
a
l
c
e
s
c
u
*
r
i
g
o
r
e
s
c
u
D
e
!
D
a
m
b
o
v
i
t
e
i
?
a
l
e
a
F
u
c
u
r
e
s
t
i
F
i
l
l
a
P
r
i
m
a
r
i
e
=
s
a
l
n
i
t
a
F
r
e
a
s
t
a
P
o
d

d
e
p
i
a
t
r
a
D
e
c
e
b
a
l
+
a
n
c
e
a
?
o
p
o
u
>
o
m
e
s
t
i
F
&
d
u
l

B
.
C
i
t
e
a
z
u
l
P
r
i
m
a
r
i
a
>
u
r
n
u
?
r
i
b
u
r
i
P
r
i
m
a
r
i
a
L
i
m
n
i
c
e
a
4
P
D
5
5A = = = > > 5SF 5( > 5A 5A 5A = > > 5A = 5SF > 5A = = 5SF 5A 5A = 5A 5A
Fucuresti ?lu! ?raiov a =asi >B >eleorman *iurgiu
Jg/mc
>ip staieH 5A K fond urban, 5SF K fond suburban, 5( K fond rural/regional, = K industrial, > K trafic
2.2.2.Pul5%"i ' #u#p%#i%
=mpurificarea atmosferei cu pulberi poate avea cauze naturale, ca de e0emplu
antrenarea particulelor de la suprafaa solului de ctre v'nt, sau antropiceH procesele de
producie 6industria metalurgic, industria chimic etc7, arderile din sectorul energetic,
antierele de construcii i transportul rutier, haldele i depozitele de deeuri industriale i
municipale, sisteme de nclzire individuale, ndeosebi cele care utilizeaz combustibili solizi
etc.
"a nivelul aglomerrilor Fucureti i ?raiova emisiile de PB)$ sunt prezentate n
tabelul nr. #.#...
>abelul nr. #.#... Emisii anuale ale PB)$ la nivelul celor patru aglomerri pentru anii #$$1
i #$$%
A/lom%"a"% 2009 >to%? 2007 >to%?
Fucureti ))32,.) )$2#,%#
?raiova -$23,.2 -$%-,$)
=ai )3$,#. ###,#,
?lu! -,3,1% -,2,,1
8atura acestor pulberi este foarte divers. 4stfel, ele pot conine particule de carbon
6funingine7, metale grele 6plumb, cadmiu, crom, mangan etc.7, o0izi de fier, sulfai, dar i alte
no0e to0ice, unele dintre acestea av'nd efecte cancerigene 6cum este cazul poluanilor
organici persisteni P49 i P?F, adsorbite pe suprafaa particulelor de aerosoli solizi7.
Calorile concentraiilor medii anuale a pulberilor sub )$ microni 6PB)$7 depesc
valoarea limit 62$ Mg/mc7 cu preponderen n aglomerrile urbane, n principal la staiile de
tip trafic i industrial, dar i la unele staii de fond urban 6Fucureti, >imioara, Suceava7.
22
RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI N ROMNIA PE ANUL 2007
5igura nr. #.#... ?oncentraii medii anuale de PB)$ pe anul #$$%
$
)$
#$
.$
2$
-$
1$
%$
4
(
P
B
>
i
t
a
n
F
e
r
c
e
n
i
D
r
u
m
u
l
B
i
h
a
i
?
e
r
c
u
l
B
a
g
u
r
e
l
e
F
a
l
o
t
e
s
t
i
4
u
r
e
l
D
a
m
b
o
v
i
t
e
i
?
a
l
e
a
F
i
l
l
a
F
r
e
a
s
t
a
P
o
d
+
a
n
c
e
a
4
P
D
5
D
*
5
P
P
r
i
m
a
r
i
a
?
r
i
b
u
r
i
D
S
C
4
P
B
"
a
b
o
r
a
t
o
r
8
r
.

2

8
o
d
+
b
s
e
r
v
a
t
o
r
P
r
i
m
a
r
i
a
S
e
d
i
u

4
P
B
F
&
d
u
l

B
.
S
e
d
i
u

4
P
B
5A = = = > > 5SF 5( > = > > 5SF > = 5A = 5A = 5A 5A > = = 5A 5A 5A 5A
Fucuresti ?lu! ?raiova =asi =asi *iurgiu>eleorman?" ?S *" BB Sibiu >B SC
Jg/mc
concentratii medii anuale valoare limita anuala
>ip staieH 5A K fond urban, 5SF K fond suburban, 5( K fond rural/regional, = K industrial, > K trafic
5racia sub #,- microni din pulberile sedimentabile 6PB#,-7 a fost monitorizat n dou
puncte din Fucureti & staiile Dr. >aberei i Faloteti, nregistr'ndu&se mediile anuale de .-,2
respectiv #,,- Jg/mc. 8oua directiv privind calitatea aerului prevede o valoare int pentru
pulberile sub #,- microni de #- g/m
.
ncepand cu anul #$)-.
2.2.4. M%tal% /"%l%
Emisiile de metale grele sunt semnificative n dou zone cu poluare istoric, n
!udeele Baramure i Sibiu. 4realul municipiului Faia Bare este n continuare afectat de
emisii de plumb i cadmiu, provenind n special de la S.?. ?uprom S.4. i S.?. (omplumb
S.4, uniti cu profil de metalurgie neferoas. Betalele grele rezult din activitatea industrial
specific dar i din pulberile cu coninut n metale grele, antrenate de la iazurile de decantare
din zona Faia Bare. /n !udeul Sibiu, principala surs de emisie a pulberilor cu coninut ridicat
de metale grele o reprezint S.?. (ebat S.4. i S.?. Sometra S.4. din ?opa Bic.
5igura nr. #.#.2. Emisiile de metale grele n !udeele Baramure i Sibiu
Pe fondul emisiilor estimate n Faia Bare i ?opa Bic, concentraia medie anual a
plumbului depete valoarea limit anual pentru protecia sntii umane 6$,- g/m
.
7 n
zonele Faia Bare, ?opa Bic i Bedia.
5igura nr. #.#.-. ?oncentraii medii anuale de Pb pe anul #$$%
2009 >3/? 2007 >3/?
=aia Ma"% & emisii Plumb 6Gg7 1-23,.% -3%1,-2
.op0a Mic) & emisii cadmiu 6Gg7 .$$,.# 22-,13
23
RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI N ROMNIA PE ANUL 2007
$
$,-
)
),-
#
#,-
4
(
P
B
>
i
t
a
n
F
e
r
c
e
n
i
D
r
u
m
u
l
>
a
b
e
r
e
i
B
i
h
a
i
F
r
a
v
u
?
e
r
c
u
l
B
i
l
i
t
a
r
B
a
g
u
r
e
l
e
F
a
l
o
t
e
s
t
i
P
o
d
d
e
I
p
i
a
t
r
a
8
r
.

)
1

S
t
.
e
l
e
c
t
r
i
c
a
8
r
.
.
)
S
e
d
i
u

4
P
B
8
r
.

2

8
o
d
d
e
p
r
e
s
i
u
n
e
+
b
s
e
r
v
a
t
o
r
S
p
i
t
a
l
S
e
d
i
u

4
P
B
B
e
d
i
a
s
P
r
i
m
a
r
i
a
B
e
d
i
a
s
S
e
d
i
u

4
P
B
S
i
b
i
u
5A = = = > > 5SF 5( > = 5A = = 5A 5A 5A 5A
Fucuresti =asi Baramures Sibiu
Jg/mc
concentratie medie anuala valoare limita anuala
>ip staieH 5A K fond urban, 5SF K fond suburban, 5( K fond rural/regional, = K industrial, > K trafic
/n ceea ce privete cadmiul, +rdinul BB*4 223/#$$% prevede pentru concentraia
medie anual a cadmiului msurat din fracia PB)$ o valoare int egal cu - ng/mc, care nu
va trebui depit ncep'nd cu anul #$)#. 5igura de mai !os prezint valorile medii anuale
nregistrate n cursul anului #$$% la staiile din Faia Bare, ?opa Bic i Bedia, la toate cele
2 staii depindu&se valoarea int menionat.
5igura nr. #.#.1. ?oncentraii medii anuale de ?d pe anul #$$%
$
2$
3$
)#$
#),-) )$),.1 22,.) 1,11
Faia Bare & 8od de
presiune
?opa mic & +bservator Bedia & Primrie Sibiu & Sediu 4PB
=ndustrial =ndustrial 5ond Arban 5ond urban

/
@
m
c
medie anuala valoare int
2.2.6. Moo<i&ul &% ca"5o
24
RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI N ROMNIA PE ANUL 2007
Emisii anuale de mono0id de carbon la nivelul celor patru aglomerri pentru anii #$$1
i #$$% sunt prezentate n tabelul. nr. #.#.2. Depirile limitei anuale n Fucureti se datoreaz
traficului rutier, care are ponderea dominant in ce privete sursa emisiilor.
>abel. nr. #.#.2. Emisii anuale ale mono0id de carbon la nivelul celor patru aglomerri
pentru anii #$$1 i #$$%
A/lom%"a"% 2009 >to%? 2007 >to%?
Fucureti )%.#)2,), )2.1-#,3#
?lu! ,.3,%. ).),.,2$
=ai -#,,3- 1,$,$%
?raiova --2,)1 %)#,$,
?oncentraiile cele mai mari au fost nregistrate la staiile de monitorizare a traficului.
"a staiile Bihai Fravu i ?ercul Bilitar din capital au fost nregistrate depiri ale valorii
limit pentru sntatea uman 6)$ mg/mc, calculat ca ma0im zilnic a mediilor pe opt ore7.
5igura nr. #.#.%. ?oncentraii medii anuale de ?+ pe anul #$$%
$
$,-
)
),-
#
#,-
4
(
P
B
B
i
h
a
i
F
r
a
v
u
?
e
r
c
u
l
B
i
l
i
t
a
r
>
i
t
a
n
F
e
r
c
e
n
i
D
r
u
m
u
l
>
a
b
e
r
e
i
B
a
g
u
r
e
l
e
F
a
l
o
t
e
s
t
i
4
u
r
e
l
C
v
l
a
i
c
u
"
i
c
F
b
a
l
c
e
s
c
u
*
r
i
g
o
r
e
s
c
u
D
e
!
?
a
l
e
a
F
u
c
u
r
e
s
t
i
P
r
i
m
a
r
i
e
F
r
e
a
s
t
a
4
P
D
5
D
*
5
P
P
o
d

d
e
p
i
a
t
r
a
?
o
p
o
u
>
o
m
e
s
t
i
F
&
d
u
l

B
.
C
i
t
e
a
z
u
l
P
r
i
m
a
r
i
a
>
u
r
n
u
P
r
i
m
a
r
i
a
L
i
m
n
i
c
e
a
5A > > = = = 5SF 5( > 5A 5A 5A > 5A 5SF 5A = > 5( 5SF 5A 5A 5A
Fucuresti ?lu! ?raiova *iurgiu =asi >B >eleorman
mg/mc
>ip staieH 5A K fond urban, 5SF K fond suburban, 5( K fond rural/regional, = K industrial, > K trafic
2.2.9.=%*%ul
?oncentraia medie anual a benzenului nu a depit valoarea limit anual pentru
sntatea uman plus mar!a de toleran 63,%- Jg/mc7 la staiile de monitorizare. >otui, n
staia localizat n zona 4dministraiei Porturilor Dunrii 5luviale @ 4.P.D.5.7 din *iurgiu,
valoarea mediei anuale 6%,- Jg/mc7 depete valoarea limit de - Jg/mc care va trebui
atins ncep'nd cu anul #$)$, traficul naval fiind principala surs de emisie.
5igura nr. #.#.3. ?oncentraii medii anuale de benzen pe anul #$$%
25
RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI N ROMNIA PE ANUL 2007
$
)
#
.
2
-
1
%
3
,
)$
4urel Claicu "ic Falcescu De! ?alea
Fucuresti
Primarie 4PD5 Pod de piatra Decebal
> 5A 5A > 5A 5A > 5A
?lu! ?raiova *iurgiu =asi
Jg/mc
concentratie medie anuala valoare limita anuala N mar!a de toleranta
>ip staieH 5A K fond urban, 5SF K fond suburban, 5( K fond rural/regional, = K industrial, > K trafic
2.2.7. Amoiac
?oncentraia de amoniac n aerul ambiental se raporteaz la S>4S )#-%2/3% O4er din
zonele prote!ate< care prevede o concentraie ma0im admis de $,) mg/m
.
pentru valoarea
mediei zilnice.
/n anul #$$% au fost nregistrate depiri ale concentraiei ma0ime admise zilnice n
!udeele Prahova i >eleorman.
5igura nr. #.#.,. ?oncentraii medii anuale de amoniac pe anul #$$%
$
$,$$-
$,$)
$,$)-
$,$#
$,$#-
$,$.
$,$.-
$,$2
$,$2-
$,$-
4
P
B
?
o
m
b
i
n
a
t
u
l
S
i
d
e
r
u
r
g
i
c
(
e
s
i
t
a
B
o
c
i
u
r
&
A
z
i
n
a
(
e
s
i
t
a
"
a
b
o
r
a
t
o
r
4
P
B
8
r
.
#
,
4
g
r
o
c
h
i
m
i
e
8
r
.
.
)

S
e
d
i
u
4
P
B
?
8
4
(
4
P
B

>
a
r
g
u
B
u
r
e
s
S
e
d
i
u

4
P
B
?
o
r
l
a
t
e
s
t
i
A
n
i
t
.
#
P
o
m
p
i
e
r
i
F
&
d
u
l

B
.
C
i
t
e
a
z
u
l
?
r
i
b
u
r
i
5A 5A = > 5A 5A 5A 5A > 5SF = 5A =
?S *alati Baramures Bures Prahova >B >eleorman
mg/mc
>ip staieH 5A K fond urban, 5SF K fond suburban, 5( K fond rural/regional, = K industrial, > K trafic
2.2.;. O*oul
+zonul este forma alotropic a o0igenului, av'nd molecula format din trei atomi.
+zonul este de dou tipuriH
stratosferic, care absoarbe radiaiile ultraviolete, prote!'nd astfel viaa pe >erra 6,$:
din cantitatea total de ozon7
26
RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI N ROMNIA PE ANUL 2007
troposferic, poluant secundar cu aciune puternic iritant 6)$: din cantitatea total de
ozon7.
+zonul troposferic este deosebit de to0ic i constituie poluantul principal al atmosferei
rilor i oraelor industrializate, deoarece precursorii acestuia provin din activiti industriale
i trafic rutier.
8u au fost nregistrate depairi ale pragului de alert 6#2$ Jg/mc medie orar, trei ore
consecutiv7. Depiri ale valorii int pentru #$)$ 6)#$ Jg/mc medie orar7 au fost nregistrate
la un numr de )3 staii, numrul anual de depiri fiind mai mare ca #- la staiileH ?P @ De!
62,7, ?lrai @ ?hiciu 6.17, ?ara&Severin 4.P.B. 6%,7, DP @ Freasta 6%%7, *iurgiu @
4.P.D.5. 62.7 i D.*.5.P. 6)%17, =S @ ?opou 6#,7, Fucureti Faloteti 6237 i Primaria
Limnicea 6.17. Evaluarea conformrii la valorea int pentru #$)$ se va realiza ncep'nd cu
anul #$)$ din media pe ./- ani a numrului de depiri.
5igura nr. #.#.)$. ?oncentraii medii anuale de ozon pe anul #$$%
$
)$
#$
.$
2$
-$
1$
%$
3$
,$
)$$
4
(
P
B
B
i
h
a
i
F
r
a
v
u
?
e
r
c
u
l
B
i
l
i
t
a
r
>
i
t
a
n
F
e
r
c
e
n
i
D
r
u
m
u
l
>
a
b
e
r
e
i
B
a
g
u
r
e
l
e
F
a
l
o
t
e
s
t
i
?
h
i
c
i
u
D
S
C
D
a
m
b
o
v
i
t
e
i
*
r
i
g
o
r
e
s
c
u
D
e
!
F
i
l
l
a
=
s
a
l
n
i
t
a
F
r
e
a
s
t
a
4
P
B
4
P
D
5
D
*
5
P
+
a
n
c
e
a
?
o
p
o
u
>
o
m
e
s
t
i
B

C
i
t
e
a
z
u
l
P
r
i
m
a
r
i
a
>
u
r
n
u
?
r
i
b
u
r
i
P
r
i
m
a
r
i
a
L
i
m
n
i
c
e
a
S
e
d
i
u

4
P
B
5&A > > = = = 5SF 5&( 5&A 5&A = 5&A 5&A > = 5SF 5&A 5&A = = 5&( 5SF 5A 5A = 5A 5A
Fucuresti ?alarasi ?lu! ?raiova ?S *iurgiu =asi >B >eleorman SC
Jg/mc
>ip staieH 5A K fond urban, 5SF K fond suburban, 5( K fond rural/regional, = K industrial, > K trafic
2.2.A. E1olu!ia calit)!ii a%"ului
"a nivelul tuturor zonelor monitorizate, evoluia concentraiilor poluanilor, mediate pe
staiile care au prezentat continuitate i comparabilitate a msurtorilor pentru anii #$$1 i
#$$% 6fiecare poluant monitorizat n ambii ani la aceleai staii7, arat o uoar mbuntire a
calitii aerului, e0cept'nd o0izii de azot.
27
RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA MEDIULUI N ROMNIA PE ANUL 2007
5igura nr. #.#.)). Evoluia concentraiilor medii anuale #$$1 & #$$%
?oncentraiile medii ale poluanilor monitorizai n aglomerrile urbane, prezentate n
tabelul nr. #.#.-., pe tipuri de staii, arat o evoluie uor favorabil a calitii aerului,
e0cept'nd o0izii de azot, ceea ce se e0plic prin creterea volumului traficului, principala
surs de poluare care afecteaz calitatea aerului n perimetrele monitorizate.
>abelul nr. #.#.-. ?oncentraiile medii ale poluanilor monitorizai n aglomerrile
urbane
Poluat Tip #ta!i%
.oc%t"a!ia m%&i% aual)
2009 2007
S+# 6Jg/mc7
5A )#,-, )),2-
= )-,)- )#,%,
> ).,2$ )$,3#
PB)$ 6Jg/mc7
5A -.,$$ 2%,1$
= --,)- 2.,),
> 1.,13 -.,2)
+. 6Jg/mc7
5A 22,2, 2#,2)
= .,,#$ .,,$2
> 22,$- .),2%
8+# 6Jg/mc7
5A #3,.# .$,.%
= .$,%- #1,$-
> 21,%- 22,1%
8+E 6Jg/mc7
5A 22,2- -$,%#
= 2.,23 2%,,-
> 31,%$ 3%,,1
?+ 6mg/mc7
5A $,21 $,.%
= $,3- $,.2
> ),$1 ),$2
Pb 6mg/mc7
5A -$,$$ .$,$$
= 3.,.. 2.,..
> --,$$ .$,$$
Fenzen 6Jg/mc7
5A .,31 #,1.
> 2,%) .,12
PB#.- 6Jg/mc7 = 2.,2) .-,.,
>ip staieH 5A K fond urban, = K industrial, > K trafic
28
$,$$
#$,$$
2$,$$
1$,$$
3$,$$
B
/
@
m
c
#$$1 #$$%
2006 12,50 28,09 52,91 0,59 45,65 4,83 49,89 37,31 0,57 33,03 63,35 25,34
2007 10,79 27,80 57,68 0,47 44,52 3,58 40,67 30,66 0,38 32,30 61,57 24,00
SO2 NO2 NOX CO(mg/ O3 C6H6 PM10 PM2.5 Pb Cd SPM NH3

Evaluare