Sunteți pe pagina 1din 23

Lucru in Primavera Project Management P6

Inainte de a porni de la un exemplu concret, in general se pot parcurge urmatorii


pasi:
1. Definirea unui responsible manager
Pentru acest lucru se da clic pe !nterprise "din randul butoanelor #ile, !dit...$ se
selectea%a &'( "&rgani%ation 'rado)n (tructure$ si se adauga un nou &'( cu
butonul local de *!+
&bservatie: &'( este singurul element care nu necesita atribuirea unui ID ci doar
a unui nume
,. Definirea unui domeniu de afaceri
Pentru acest lucru se da clic pe !nterprise "din randul butoanelor #ile, !dit...$ se
selectea%a !P( "!nterprise Project (tructure$.
&data activate acest Menu, se defineste cu butonul local de *e) acest nou !P(
prin cele , elemente caracteristici "ID si *-M!$ dupa care se selectea%a
responsible Manager . Persoana definite la Pasul anterior.
/. Definirea unui proiect
-ltimul pas inainte de a incepe presupune definirea unui nou proiect.
Pornind spre exemplu de la pagina de 0omem se da clic pe Project, apoi pe
'utonul de *!+ "po%itionat in partea superioara dreapta a ecranului, avand
pictograma unei foi de 1artie$.
(e parcurg pasii din +i%ard, cu mentiunea faptului ca in momentul in care trebuie
sa se specifice data la care sa inceapa proiectul si respectiv &bligatoriu data la care
sa se finali%e%e, acest al doilea camp trebuie sa ramana liber.....
&data finali%ati acesti pasi se poate incepe concret difinirea activitatilor dintr2un
proiect.
In exemplul urmator se presupun urmatoarele activitati:
3ctivitati Durata 3ctivitati precedente
3 14 2
' /4 2
5 ,4 3
D 64 '
! 74 5,D
# /4 5,D
8 ,4 !
0 64 #
I 94 8
: 14 I,0
(pecificatii:
2 +'( 1 contine activitatile 3, 5
2 +'( , contine activitatile ',D
2 +'( / contine activitatile !,8,I
2 +'( 6 contine activitatile #,0
2 +'( 7 contine activitatile :
2 #iecare resursa umana lucrea%a ; ore pe %i si fiecare ec1ipament este utili%at ; ore pe %i.
2 <esursele umane ale proiectului ce lucrea%a la activitatile ce apartin de +'( 1 si +'( /
sunt platite cu ,4=>1 ?
2 <esursele umane ale proiectului ce lucrea%a la activitatile ce apartin de +'( , si +'( 6
sunt platite cu ,7=>1 ?
2 <esursele umane ale proiectului ce lucrea%a la activitatile ce apartin de +'( 7 sunt
platite cu /4=>1 ?
2 !c1ipamentele utili%ate la activitatile ' si # costa 14 =>1 iar cele utili%ate la activitatea !
costa 17=>1 ?
2 5onsumul resurselor materiale costa ;= per g ? 7= per m? 1.7= per L si ;44= per buc.
2 *umarul de ore de munca din partea resurselor umane, numarul de ore de folosire a
ec1ipamentelor precum si consumul de materiale se regaseste in tabelul de mai jos:
3ctivitate *umar ore res.
umane
*umar ore
ec1ipamente
5onsum resurse
mat
3 164 2 2
' ,64 ,64
5 /,4 2
D /,4 2 1,44 L
! ;44 ;44 ,744 @g
# 6;4 6;4
8 164 2
0 /,4 2 /,44 M
I 11,4 2
: ,64 2 1,4 'uc
<e%olvare:
Pasul 1:
(e definesc activitatile si duratele dand initial clic dupa definirea proiectului pe
butonul de 3ctivitati de pe bara directoare "daca programul nu va dus deja acolo$.
'ara directoare este bara din stanga ecranului unde se regasesc butoane precum
Project, <esources, <eports, Aracing,+'(, 3ctivities etc
Pasul ,:
Dupa ce au fost definite toate activitatile, urmea%a sa se efectue%e conectarea
acestora conform relatilor de precedenta specificate in primul tabel
Pentru acest lucru, dati clic pe butonul de ralations1ips din partea inferioara a
ecranului, apoi clic pe fiecare activitate si specificati care sunt predecesorii
acesteia."conform figurii de mai jos$
Dupa finali%area declararii tuturor relatilor de precedenta, pentru a vi%uali%a durata
proiectului si respectiv graficul 8antt al activitatilor, se da clic pe butonul de
(c1edule
Dupa cum se poate observa, durata proiectului este de ,,4 de %ile iar pe graficul
8antt, activitatile cu rosu repre%inta activitatile critice, iar cu verde cele non2critice
"figura de ma jos$
Pentru a vi%uali%a re%erva totala de timp a fiecarei activitati "Aotal #loat$, se poate
largii ecranul tabelului cu activitati sau se poate rula un raport . exemplu (< 417
din grupul de rapoarte pe partea de (c1edule? dand clic pe butonul de <eports din
bara directoare.
& alta intrebare ar putea fi: care este numarul de activitati care au raportul dintre
re%erva totala de timp si durata activitatii supra unitarB "mai mare sau egal cu 1$
In acest ca% se observa ca numarul este: 6 activitati "3,5,#,0$.
5are este diferenta dintre numarul de activitati critice si respectiv numarul de
activitati non2criticeB
<aspunsul ar fi : 6 critice . 6 non2critice C , activitati.
Dupa ce se raspunde la aceste intrebari se poate trece la urmatorul pas
Pasul /: Definirea +'(2urilor si specificarea activitatilor ce conduc la obtinerea
acelui re%ultat ")bs$
5onform specificatilor din enuntul exemplului,
2 +'( 1 contine activitatile 3, 5
2 +'( , contine activitatile ',D
2 +'( / contine activitatile !,8,I
2 +'( 6 contine activitatile #,0
2 +'( 7 contine activitatile :
(e parcurg urmatoarele etape:
a.(e da clic pe bara directoare pe butonul +'(
b. 5- ajutorul butonului de add se adauga cele 7 )bs2uri si se ordonea%a cu
ajutorul butoanelor sus,jos, stanga, dreapta din partea dreapta a ecranului.
c. (e da clic din nou pe butonul de activitati dupa ce )bs2urile au fost definite si
aranjate corespun%ator
d.(e da clic pe butonul general din partea inferioara a ecranului:
Daca nu sunt vi%ibile butoanele din partea inferioara a ecranului se da clic in
prealabil pe butonul de activitD details din bara de activitati:
Dupa ce a fost activat meniul de la butonul general, se da clic si se selectea%a o
activitate "in exemplu este ilustrata activitatea :$ si apoi se da clic pe butonul de
bro)se "butonul incadrat in c1enar$ si se specifica apartenanta activitatii in acest
ca% :, la )bs2ul 7.
Pentru vi%uali%area efectului se apasa butonul #7 pentru refres1.
Dupa ce a fost specificata apartenenta tuturor activitatilor la +'(2uri, se da clic
din nou pe +'( de pe bara directoare pentru a identifica raspunsuri la mai multe
intrebari precum:
5are este re%erva de timp a )bs2ului 6B
<aspuns: 94 %ile
5are este +'(2ul cu durata cea mai lungaB
<aspuns: +'(/ cu durata de 164 %ile
Pasul 6: 5onstruirea bugetului proiectului in functie de specificatii si de conditile
din tabelul , "pagina /$
In acest sens se pot aplica formulele de lucru, indiferent de tipul de resursa: labour,
non2labour sau material
Prima etapa de la acest pas presupune identificarea numarului de oameni si de
ec1ipamente necesare pentru fiecare activitate conform datelor din tabelul , si a
specificatilor din enunt
a. (tabilirea numarului de oameni necesari pentru fiecare activitate in parte, a
numarului de ec1ipamente necesare pentru fiecare activitate in parte si a
consumului %ilnic de materiale pentru fiecare activitate unde este necesar conform
cerintelor din tabelul ,.
Ainand cont de faptul ca resursele umane lucrea%a ; ore pe %i , iar ec1ipamentele
sunt utili%ate tot ; ore pe %i, re%ulta ca in ca%ul activitatii 3 spre exemplu,
re%ultatul impartirii 164 :14 face 16.
3cest 16 "care repre%inta disponoibilitatea resurselor umane pentru activitatea 3$
se imparte la ; "nr de ore pe care le poate lucru %ilnic un om$ se de aici se
identifica re%ultatul : , oameni.
(imilar se procedea%a si in ca%ul ec1ipamentelor "non2labour$
Pentru resursele materiale este necesara identificarea consumului %ilnic, pentru a fi
declarate.
!xemplu: in ca%ul ilogramelor "g$ de la activitatea !, se imparte ,744
"consumul total pe activitate$ la 74 "durata activitatii$ si se identifica un consum de
74 de ilograme pe %i "74g>d$ ...d repre%inta prescurtarea de la daD.
b. Dupa ce s2a stabilit numarul necesar de oameni, ec1ipamente si materiale, se da
clic pe bara directoare pe butonul <esources, pentru a putea defini aceste resurse
mai intai la nivel organi%ational.
In ca%ul resurselor de tip uman sau ec1ipament se selectea%a labour sau non2labour
din )i%ardul de declarare a resurselor si apoi se stabileste tariful pe ora conform
specificatilor din enunt
c. EEEE
In mod real in practica, o resursa umana spre exemplu nu poate fi alocata decat o
singura data pe o activitate.....in acest sens ar trebui definite 19 resurse umane
conform calculelor efectuate.
Insa, pentru o planificare rapida a bugetului, programul permite in ca%ul in care se
selectea%a aceasta optiune "figura de mai jos$ ca o resursa umana sau de tip
ec1ipament sa fie alocata de un numar I*#I*IA D! &<I pentru a completa
necesarul de ore de lucru si pentru a determina rapid bugetul
De aceea in prealabil , daca aceasta optiune nu este bifata, se da clic pe projects,
pe bara directoare, apoi clic pe proiectul curent si apoi pe butonul resources din
partea inferioara pentru a bifa aceasta optiune.
3poi din nou clic pe activities pe bara directoare si se poate adauga o resursa de
mai multe ori pe aceeasi activitate
d. Dupa ce au fost declarate toate resursele la nivel organi%ational, se da clic pe
butonul de activitati de pa bara directoare, apoi pe butonul de resources din partea
inferioara a ecranului conform figurii de mai jos
3poi 5lic pe fiecare activitate in parte "in exemplu pe activitatea 3$ si se adauga
resursele conform necesarului din tabelul ,.
(e da clic pe butonul 3dd <esources si se selectea%a din resursele definite la
pasul anterior la nivel organi%ational.
In ca%ul activitatii 3, spre exemplu unde sunt necesari , oameni, a fost adaugat
acelasi om de , ori pentru a obtine necesarul de ore stabilit "volumul de lucru$ .
164 de ore
(e da apoi clic pe restul de activitati "de la ' la :$ si se adauga toate resursele
necesare conform tabelului ,.
In figura de mai sus, sunt pre%entate resursele adaugate pentru activitatea :.
Dupa ce toate resursele au fost adaugate, bugetul proiectului este complet si se
poate raspunde la intrebarile legate de buget.
Pasul 7 . Fi%uali%area bugetului proiectului > construirea de rapoarte
5u toate ca exista in ba%a de date un numar important de rapoarte, sau se poate
gasi pe fiecare calculator diverse rapoarte create de utili%atori, va propun un
exemplu de creare a unui raport complex pentru a2l putea crea si folosi la test si a
putea raspunde cu usurinta la intrebari.
a.5lic pe butonul report de pe bara directoare
b. 5lic pe butonul de add ne) report
c. (electarea domeniului de interes . +'(
d. 3daugarea unui domeniu aditional . activities
e. popularea cu diferite campuri pentru +'( apoi pentru activitati
(e da clic intai pe )bs apoi clic pe 5olumns
Din diferitele pac1ete de date se adauga ce campuri se doresc pana se ajunge la
configuratia din figura de mai jos:
(e da apoi clic pe o,
(e revine in meniul anterior , se selectea%a activitatile , se da clic pe columns si
in mod similar se crea%a urmatoarele campuri pentru activitati:
(e da o, apoi se da next , se acorda un titlu raportului si apoi se salvea%a, el
putand fi rulat ulterior ori de cate ori utili%atorul doreste.
In figura urmatoare este pre%entat raportul final complet
(I acum se poate raspunde la intrebarile finale:
5are este bugetul total al proiectuluiB
<: ,67644=
5are este costul +'(2ului /B
<: 9/644=
5are este costul total al manoperei proiectului B "costul total al resurselor umane$
<: G,644=
5are este numarul total de ore de lucru al acestui proiectB
<:6164
5are este costul mediu al unei ore de lucruB
<: G,644:6164C,,,,11=
5are este activitatea cea mai scumpaB
<: : . 14/,44=
5are este numarul de activitati la care costul resurselor umane este mai mare sau
egal decat jumatate din costul total al activitatiiB
<: 9 activitati . 3,',5,D,,#,8,,I
Fa doresc succes la testE
Drepturi de autor re%ervate pentru acet tutorialE
5laudiu Purdescu