Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA ALEXANDU IOAN CUZA

FACULTATEA DE BIOLOGIE
RITMUL CIRCADIAN LA PLANTE
MASTERAND: CIUBOTARU DANA-OANA
BUTNARIU GIANINA
MUSAT LAURA
MASTER ANUL II, BIOLOGIA DEZVOLTARII
-IASI-
2010

Notiuni introductive
Ritmul circadian este un ciclu de !ro"i#tiv $% de
ore l !roceselor &ioc'i#ice( )i*iolo+ice su
co#!ort#entle !r,in-nd entit.,ilor vii( inclusiv
!lnte( ni#le( ciu!erci su cino&cterii /Ter#enul de
circadian( inventt de Frn* 0l&er+( !rovine din lat.
circa 1ro. n jurul2( 3i lat. 4die# sau dies, (ro/zi2 ( 3i
5nse#n. literl#ente aproximativ o zi/ Studiul )or#l l
rit#urilor &iolo+ice te#!orle( cu# r )i cel *ilnic( rit#ul
#reelor( s.!t.#-nl( de se*on( 3i nul( se nu#e3te
Crono&iolo+ie/

((Cesul intern l !lntelor66

Bioritmuril !u"t i"#lu"$%t & 'o"&i$iil
(tr", & (m)lu %ltr"%"$% *i-"o%)t,
!u''!iu"% %"otim)urilor, +%ri%$iil
tm)r%turii !%u % u"or #"om"
mtorolo,i'-

.!t /ioritmuril 'ir'%&i" ! !u)r%)u"
'l ultr%&i" '%r 'o"!titui %&+0r%t '%!uri
/iolo,i' ' ! !i"'ro"i*%*0 'u /ioritmuril
'ir'%&i" !u/ %'$iu"% %ltr"%"$i *i-"o%)t-

I" lum% )l%"tlor, %ltr"%"t% *i-"o%)t % &u! l%
&*+olt%r% u"or m'%"i!m !)'i#i' )l%"tlor: fotosinteza,
nastiile.
MECANISMUL 1OTOSINTEZEI
1oto!i"t*% !t u" )ro'! 'om)l( i" '%&rul '%rui% )utm
&i!ti", &ou% ti)uri & r%'tii:
a) reactii de lumina '%r !u"t &ir't &)"&"t & lumi"% !i
%!i,ur% )ro'!ul #oto'2imi' )ri" '%r "r,i% lumi"o%!% !t
'o"+rtit% i"tr-u" 'om)u! /o,%t i" "r,i 3AT.4 !i u"
r&u'%tor )rim%r 3NAD.546

/4 reactii de intuneric, 'or!)u"*%to%r #%*i /io'2imi'
3mt%/oli'4 i" '%&rul '%ri% %u lo' r&u'r CO2 )%"% l%
"i+lul 2i&r%tilor & '%r/o"-

.ro'!ul #oto'2imi' "u !t )o!i/il &'%t )ri"
i"tr+"ti% )i,m"tilor %!imil%tori- D'i !"t%
#oto!i"t*i 'o"!t% i" tr%"!#orm%r% u"i #orm &
"r,i i"tr-o %lt% #orm% & "r,i, #orm% ' )o%t #i
utili*%t% &o)otri+% & '%tr or,%"i!ml
#oto!i"tti*%to%r !i & '%tr 'll%lt +ituito%r
(i!t"t-
1oto!i"t*% r)r*i"t% %!%&%r 'o"&iti%
i"&i!)"!%/il% )"tru &!#%!ur%r% tuturor )ro'!lor
mt%/oli' &i" /io!#r%- Nu ! 'u"o%!t "i'i u" %lt
)ro'! & tr%"!#orm%r % "r,ii '%r !% !m" 'u '
! i"t%m)l% i" #ru"*% +r& !i '%r !% #'tu* %'%!t%
tr%"!#orm%r 'u o #i'i"t% %t%t & m%r- I"tl,r%
m'%"i!mului #oto!i"t*i )rmit "u "um%i ,%!ir%
'lor m%i %&'+%t mi7lo%' )"tru 'r!tr% )l%"tlor 'i
&!'2i& !i '%l% )"tru )ro&u'r% & "r,i )ri"
#oto!i"t*%-


Tro!is#e si nstii
Nastiile re!re*int #iscri !e cre le e)ectue*
di)erite or+ne le !lntelor( c ur#re vritiilor de
tur+escent celulelor( su& in)luent di)eriti )ctori din
#ediul #&int/
Nictinastiile constituie #iscri de inc'idere in ti#!u7l
no!tii si de desc'idere in ti#!ul *ilei )oliolelor unor !lnte
Le+u#incee si O"ilidcee !recu# si !etlelor unor
s!ecii )loricole/ Fctorul e"citnt il constituie #odi)icre
te#!erturii su intensittii lu#inose/ C ur#re se !ot
deose&i8 ter#onstii si )otonstii/
Fotonastiile sunt #iscri cre se intlnesc l
in)lorescentele !lntelor co#!o*ite( ct si l )oliolele
!lntelor8 9'seolus( Al&i**i( :i#os( S#ne( Rovini
etc/


:ARANTA S9/

Cucur&it s!/ 1du! #i*2

Cucur&it s!/ 1di#inet2

Tuli! s!/ 1di#inet cu rou2

Tuli! in ti#!ul *ilei2

0elint'us s!/1)otonstie2
#ur+
In ti#!ul *ilei

Nicotin s!/

VA :ULTU:I: 9ENTRU ATENTIE;

S-ar putea să vă placă și