Sunteți pe pagina 1din 2

erformanta intreprinderii reprezinta abilitatea intreprinderii de a avea acces la resurse, de a le aloca si

utiliza optim in scopul asigurarii unei remunerari suficiente pentru a acoperi riscul asumat. Perfomanta
consta in eficienta si eficacitatea cu care sunt consumate resursele si generalizate rezultatele (efort-efect)
care sa-i asigure o continuitate a activitatii si o extindere, dezvoltare a ei.
Analiza financiara are ca obiect evaluarea politicii financiare a ntreprinderii ntr-o perioada trecuta si
facilitarea luarii n cadrul acesteia a unor decizii viitoare, ea investigheaza doua domenii importante:
- rentatibilitate;
- echilibrul financiar;
Indiferent de specificul activitatii, principalul obiectiv al menagmentului consta in maximizarea valorii ce
revine intreprinderii ca urmare a realizarii produselor si/sau serviciilor; acest obiectiv e realizat prin
rentabilitate. Scopul analizei economico-financiare este de a aprecia situatia financiara a intreprinderii, pe
baza acesteia are loc elaborarea unei noi strategii de mentinere si dezvoltare n mediul specific economiei
locale. n sens general, finalitatea analizei economico-financiare consta in oferirea de informatii financiare
atit celor din interiorul intreprinderii, cit si celor interesati din afara acesteia.
Rentabilitatea este una din problemele centrale ale unitatiii economice si reflecta modul de utilizare a
resurselor materiale, umane, financiare; reprezinta capacitatea unei intreprinderii de a obtine profit, ceea
ce presupune obtinerea unor venituri mai mari decit cheltuielile efectuate intr-o perioada determinate de
timp.
Echilibrul financiar al ntreprinderii se apreciaza n cea mai mare parte utiliznd datele din bilantul
ntreprinderii care, spre deosebire de bilantul contabil opereaza cu o concentrare a anumitor conturi.
Prezentarea conturilor de activ si pasiv se face dupa criteriul omogenitatii, criteriile de baza utilizate n
elaborarea bilantului financiar sunt:
- lichiditatea;
- exigibilitate;
Echilibrul financiar este apreciat prin confruntarea gradului de lichiditate a activelor cu gradului de
exigibilitate a elementelor pasivului. Pentru realizarea acestei analize pot fi utilizate ca instrumente: fondul
de rulment si indicatorii de structura.
Analiza econimico-fianaciara consta intr-un ansamblu de instrumente si metode care permit aprecierea
situatiei financiare si a performantelor unei intreprinderi.
Cind problema analizei economico-financiare este pusa din interiorul intreprinderii (analiza economico-
financiara interna) utilizatorii pot fi conducatorii, actionarii actuali sau salariatii. Obiectivul urmarit in acest
caz este de a detecta eventuale situatii de dezechilibru financiar si de a adopta noi decizii de gestionare a
intreprinderii. Aceste decizii se bazeaza pe identificarea originii, cauzelor dezechilibrelor si pe stabilirea
masurilor de remediere a dezechilibrelor.
Cind problema este pusa din exteriorul intreprinderii (analiza economico-financiara externa) utilizatorii pot
fi analistii financiari, actionarii potentiali, organisme bancare si financiare sau chiar statul. Obiectivul urmarit
este capacitatea financiara a intreprinderii de a genera profit, capacitatea intreprinderii de a-si onora
obligatiile pe termen scurt sau lung (lichiditatea si solvabilitatea intreprinderii), precum si valoarea
intreprinderii.
De cele mai multe ori utilizatorii externi au nevoie de o analiza economico-financiara fie pentru acordarea
de credite intreprinderilor (in special bancile), fie pentru luarea deciziilor de patrundere in capitalul unei
intreprinderi (actionari potentiali sau alte intreprinderi).
Independent de rezultatele nregistrate de intreprindere sau de desfasurarea evenimentelor, elaborarea
unei analize economico-financiare trebuie sa aiba loc periodic. Analiza economico-financiara identifica
factorii favorabili si nefavorabili care vor afecta activitatea viitoare a intreprinderii.
Folosind metode si tehnici specifice, analiza economico-financiara permite aprecierea situatiei financiare
trecuta si actuala, pe baza informatiilor furnizate pentru luarea deciziilor de catre conducere acesta vizeaza
viitorul.
Atit analiza pe plan intern cit si cea externa au ca obiectiv aprecierea performantelor intreprinderii si a
riscurilor la care aceasta este pusa si urmaresc: analiza rentabilitatii; analiza riscului si analiza valorii
intreprinderii. Informatiile necesare pentru efectuarea analizei economico-financiare sunt preluate din
situatiile financiare simplificate care cuprind:
1. Bilantul;
2. Contul de Profit si Pierdere;
3. Anexele;
Pe linga un studiu strict al conturilor si bilantului, analiza financiara urmareste specificul activitatii
ntreprinderii, calitatea echipei de conducere, motivarea personalului, performantele si tehnologia aplicata.
Realizarea analizai economico-financiare are ca obiectiv aprecierea starii de performanta financiara a
societatii la 31.12.2003 si 2004..
Principalele scopuri urmarite sunt:
- aprecierea rezultatelor financiare obtinute;
- evidentierea modalitatilor de realizare a echilibrului financiar;
- examinarea randamentului capitalului investit;
- evaluarea riscurilor.
Rezultatele analizei pot fi utilizate pentru:
- fundamentarea deciziilor de gestiune;
- elaborarea unui diagnostic global strategic;
- fundamentarea politicilor de dezvoltare.
Sursele utilizate au fost:
- situatiile financiare anuale (2002-2004);
- alte materiale de documentare din evidenta contabila.