Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum vitae

Europass
Informaii personale
Nume / Prenume Stnescu Adrian Alexandru
Adres(e) Bucureti, Str Plutonier Petre Ionescu, sector 3, bloc 6B, nr 6, etaj 8, a !"
#ele$on(oane) %&63'6"('!6&
)a*(uri)
+,mail(uri) adistanescu-ci./0a1oo'com
Na2ionalitate(,t2i) 3om4n
5ata na6terii "7'%3'7(("
Se* 8asculin
Locul de munc vizat /
Domeniul ocupaional
Contabil junior
Experiena profesional
Perioada Iunie "%73 9 noiembrie "%73
)unc2ia sau ostul ocuat Pro.ramator sta.iar
Acti:it2i 6i resonsabilit2i rinciale Imlementate so$t de .estiune comerciala i contabilitate entru domeniul de acti:itate; ser:ice auto
Numele 6i adresa an.ajatorului 7< 3omania
#iul acti:it2ii sau sectorul de acti:itate I#
Educaie i formare
Academia de Studii Economice din !ucuresti" #acultatea de Contabilitate si Informatica de
$estiune
Perioada "%77 , Pre=ent
<ali$icarea / diloma ob2inut
5iscilinele rinciale studiate
cometen2e ro$esionale dob4ndite
,
<ontabilitate $inanciara $undamentala, <ontabilitate $inanciara aro$undata, <ontabilitate de .estiune,
<ontabilitate si .estiune $iscala, <ontabilitate ublica, <ontabilitate consolidata, Politici si otiuni
contabile, #e1nolo.ia alicatiilor o$$ice, Ba=e de date, Pro.ramarea calculatoarelor
Numele 6i tiul institu2iei de >n:2m4nt
/ $urni=orului de $ormare
Academia de Studii +conomice din Bucuresti, )acultatea de <ontabilitate si In$ormatica de .estiune
Educaie i formare
Academia de Studii Economice din !ucuresti" Departamentul pentru pre$atirea personalului
didactic
Perioada
<ali$icarea / diloma
ob2inut
"%77 9 Pre=ent
,
Pa.ina / , <urriculum :itae al
Nume Prenume
Pentru mai multe in$orma2ii desre +uroass accesa2i a.ina; 1tt;//euroass'cede$o'euroa'eu
? @niunea +uroean, "%%","%7% "A%8"%7%
5iscilinele rinciale studiate /
cometen2e ro$esionale dob4ndite
Peda.o.ie I , , )undamentele eda.o.ieiB teoria si metodolo.ia curriculumului, Psi1olo.ia educa2iei,
5idactica secialit2ii, Peda.o.ie II , #eoria si metodolo.ia instruirii, #eoria si metodolo.ia e:alurii
Educaie i formare
Perioada
<ali$icarea / diloma ob2inut)
5iscilinele rinciale studiate /
cometen2e ro$esionale dob4ndite
Aptitudini i competene
personale
Cimba(i) matern(e)
Cimba(i) strin(e) cunoscut(e)
Cole$iul Economic %A&D&'enopol( din !ucuresti
"%%&,"%77
#e1nician in acti:itati economice
<ontabilitate, Studiul calitatii roduselor si ser:iciitlor, )inantele intrerinderii
3om4n
+n.lea=a
Autoe:aluare )nele$ere *orbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare <itire Particiare la
con:ersa2ie
5iscurs oral +*rimare scris
Limba B" +*erimentat B" +*erimentat B" +*erimentat B" +*erimentat B" +*erimentat
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin Pentru Limbi Strine
<ometen2e 6i abilit2i sociale
Abilitati de comunicare in cadrul roiectelor de de=:oltare, sesiuni stiinti$ice si de cercetare AS+
Bucuresti
<ometen2e 6i atitudini
or.ani=atorice
Particiarea la con$erinte stiinti$ice, e ec1ie, in cadrul AS+ Bucuresti
<ometen2e 6i atitudini de utili=are
a calculatorului
Suita D$$ice la un ni:el a:ansat(Eord, +*cel,etc)
Cimbajul SFC; SFC Ser:er "%7", Access "%7%
<ometente di.itale a:ansat
Pro.ram de contabilitate 7<
Cimbaje de ro.ramare; Gisual Basic
<unostinte de Eeb 5esi.n (H#8C si te1nolo.ia ASP'N+#)
<ometen2e 6i atitudini artistice
Ira$ica, desen
Alte cometen2e 6i atitudini
Sunt o ersoana dinamica si desc1isa' Imi lace sa etrec timul liber alaturi de ersoanele
dra.i, alaturi de $amilie si rieteni' Imi lac calculatoarele si cand am tim citesc literatura
de secialitate in domeniul lor' Imi lace de asemenea beletristica, sa imi construiesc
o e*erienta culturala cat mai :asta'
Permis(e) de conducere Nu
Pa.ina / , <urriculum :itae al
Nume Prenume
Pentru mai multe in$orma2ii desre +uroass accesa2i a.ina; 1tt;//euroass'cede$o'euroa'eu
? @niunea +uroean, "%%","%7% "A%8"%7%
Informaii suplimentare
Scoala de vara + , - septembrie ./+0 Cluj12apoca; <ursuri or.ani=are de Asociatia Studentilor
<ontabili 3A#ID, in cadrul Academiei 3A#ID' <ursurile au $ost sustine de catre 5inu Po, auditor
$inanciar si secialisti din +lectro.ru, +rnstJKoun., PL< 3omania, MP8I, 5eloitte, D$$ice 5eot
Locul . la Sesiunea de Comunicari ./+0, sectiunea <DN#ABICI#A#+ or.ani=act de
Academia de Studii +conomice, cu tema;N<onsecintele .lobali=arii asura in$ormarii
$inanciare la ni:elul .ruurilor de societatiN
Locul + la Sesiunea de Comunicari ./+., sectiunea +<DND8I+ ori.ani=at de Academia
de Studii +conomice, cu tema; N+:olutia macroeconomica a 3omaniei in conte*tul cri=ei
actualeN
<erti$icat in de=:oltarea sistemului 7<; +nterrise 8 ni:el 7, Bucuresti 8 9 7" iulie "%73 or.ani=at de
S< O7<,A<<D@N# #I8BACPS3C cu srijinul AS+ Bucuresti, <ontabilitate si In$ormatica de .estiune
5iloma de articiare la LorQs1oul;NDutsourcin. , a strate.ic career decisionN or.ani=at
de I+NPA<# in colaborare cu Asociatia Studentilor in <ontabilitate si In$ormatica de
Iestiune'
<ursuri de ra.atire si certi$icat atestat in :ederea utili=arii ro.ramului de contabilitat+
7<, or.ani=at de NS<'7<,A<<D@N# #I8BACN S3C
5iloma de articiare la con$erinta; RRPro:ocari ri:ind otimi=area $iscala in conte*tul
modi$icarilor $iscale reetateRR,e:eniment or.ani=at de Asociatia Internationala de )iscalitate(I)A)
si <orul +*ertilor <ontabili si <ontabililor Autori=ati din 3omania (<+<<A3) imreuna
cu AS+ Bucuresti
5iloma de articiare la roiectul N<ometente de comunicare , Per$ormante in educatieN
or.ani=at de 3eal Societ0 )oundation, in cadrul roiectului @NA#<,
Anexe
,
Pa.ina / , <urriculum :itae al
Nume Prenume
Pentru mai multe in$orma2ii desre +uroass accesa2i a.ina; 1tt;//euroass'cede$o'euroa'eu
? @niunea +uroean, "%%","%7% "A%8"%7%