Sunteți pe pagina 1din 38

NORMATIV de dimensionare a structurilor rutiere rigide

Indicativ NP 081-2002
Curins
1! Prevederi generale
1!1! O"iect #i domeniu de alicare
1.1.1. Prezentul normativ se refer la dimensionarea structurilor rutiere rigide pentru drumuri noi i
modernizri de drumuri existente.
1.1.2. Prevederile prezentului normativ se aplic pentru dimensionarea structurilor rutiere rigide pentru
drumuri publice de interes naional, judeean i local.
1.1.3. Prevederile prezentului normativ se pot aplica i la drumuri de exploatare, cu acordul
administratorului acestora.
1.1.. !tructura rutier rigid este alctuit din"
# $mbrcminte din beton de ciment realizat dintr#un strat sau dou straturi%
# strat & straturi de fundaie%
# eventual, strat de form
1.1.'. Prezentul normativ nu se aplic la dimensionarea structurilor rutiere rigide pentru"
# drumuri cu $mbrcmini din beton armat continuu sau beton precomprimat%
# drumuri cu $mbrcmini din elemente prefabricate din beton sau beton armat%
# straturi de fundaie din beton de ciment%
# $ncrcri izolate excepionale.
1.1.(. !tructurile rutiere dimensionate conform prezentului normativ se verific din punct de vedere al
rezistenei la aciunea $ng)e#dezg)eului, conform prevederilor !*+! 1,-.&1 i !*+! 1,-.&2.
1.1.,. Pentru dimensionarea straturilor de fundaie din beton de ciment i a structurilor rutiere rigide
solicitate la $ncrcri izolate excepionale se recomand folosirea unui program de calcul bazat pe
metoda elementului finit.
1!2! $e%ini&ii
a! Tra%ic de calcul
*raficul de calcul este numrul de osii standard cu sarcina de 11' /0 pe banda de circulaie cea mai
solicitat, ec)ivalent ve)iculelor care vor
circula pe drum pe perioada de perspectiv.
"! Perioad' de ersectiv'
Perioada de perspectiv este perioada de timp, exprimat $n ani, pentru care se stabilete traficul de
calcul al structurii rutiere. 1a dimensionarea structurilor rutiere rigide perioada de perspectiv pentru
stabilirea traficului de calcul este de 3- de ani i se consider din anul drii $n exploatare a drumului.
c! (ector omogen
!ectorul omogen este sectorul de drum caracterizat concomitent prin aceleai date privind traficul de
calcul, tipul de pm2nt, tipul climateric al zonei $n care este situat drumul i regimul )idrologic al
complexului rutier. !ectorul omogen de drum este caracterizat prin aceiai alctuire a structurii rutiere.
1!)! Re%erin&e cone*e
3rdinul 4.*. nr. 3&1..5 # 0orme privind $ncadrarea $n categorii a drumurilor naionale.
3rdinul 4.*. nr. '&1..5 # 0orme te)nice privind proiectarea, construirea i modernizarea drumurilor.
3rdinul 4.*. nr. (&1..5 # 0orme te)nice privind stabilirea clasei te)nice a drumurilor publice.
!6 -32&1#2--1 # 1ucrri de drumuri. *erminologie.
!6 153#1"1..' # 1ucrri de drumuri. $mbrc2mini din beton de ciment executate $n cofraje fixe.
7ondiii te)nice de calitate.
!6 153#2"1..5 # 1ucrri de drumuri. $mbrcmini din beton de ciment executate $n cofraje glisante.
7ondiii te)nice de calitate.
08 -1#2--2 # 0ormativ pentru executarea $mbrcminilor rutiere din beton de ciment $n sistemele
cofraje fixe i glisante.
!*+! 123#55 # *eren de fundare. 7lasificarea i identificarea pm2nturilor.
!*+! 1.13&13#53 # *eren de fundare. 9eterminarea caracteristicilor de compactare cu $ncercarea
Proctor.
!*+! 2.1#5 # 1ucrri de drumuri. *erasamente. 7ondiii te)nice generale de calitate.
!6 ((2#2--2 # 1ucrri de drumuri. +gregate naturale de balastier.
!6 ((," 2--1 # +gregate naturale i piatr prelucrat pentru drumuri. 7ondiii te)nice de calitate.
79 12,#2--2 # :nstruciuni te)nice departamentale de proiectare i execuie a straturilor rutiere din
agregate naturale stabilizate cu liani puzzolanici.
!*+! 122'3#5 # 1ucrri de drumuri. !traturi de form. 7ondiii te)nice generale de calitate.
!*+! 55-#53 # 1ucrri de drumuri. !traturi de fundaie din pm2nturi stabilizate mecanic. 7ondiii
te)nice generale de calitate.
!*+! (--#5 # 1ucrri de drumuri. !traturi de baz i de fundaie. 7ondiii te)nice generale de
calitate.
!*+! 1-,3&1#5,# 1ucrri de drumuri. !traturi din agregate naturale sau pm2nturi stabilizate cu
ciment. 7ondiii te)nice generale de calitate.
!*+! 1-,3&2#5( # 1ucrri de drumuri. !traturi rutiere din agregate naturale sau pm2nturi stabilizate
cu liani )idraulici sau puzzolanici. 4etode de determinare i $ncercri.
!*+! 1,-.&1#.-# 1ucrri de drumuri. +d2ncimea de $ng)e $n complexul rutier. Prescripii de calcul.
!*+! 1,-.&2#.- # 1ucrri de drumuri. Prevenirea i remedierea degradrilor din $ng)e#dezg)e.
Prescripii te)nice.
!*+! 1,-.&3#.-# 1ucrri de drumuri. 9eterminarea sensibilitii la $ng)e a pm2nturilor. 4etoda de
determinare.
;top<
2! Princiii de dimensionare
2!1! 9imensionarea structurilor rutiere rigide se bazeaz pe criteriul tensiunii la $ntindere din
$ncovoiere admisibil a betonului de ciment, adm .
2!2! Pentru dimensionarea structurilor rutiere rigide este necesar s se efectueze $n prealabil studii, $n
vederea obinerii urmtoarelor date"
# compoziia, intensitatea i evoluia $n perspectiv a traficului%
# caracteristicile geote)nice ale pm2ntului de fundare%
# regimul )idrologic al complexului rutier =tipul profilului transversal, modul de asigurare a scurgerii
apelor de suprafa, posibilitile de drenare, nivelul apei freatice>.
2!)! !c)ema de calcul din cadrul metodei de dimensionare este modelul cu element finit realizat prin
procedeul multistrat, alctuit din" dala din beton de ciment i stratul ec)ivalent straturilor reale
subadiacente dalei =strat de fundaie&strat de form i pm2nt de fundare> $n condiiile urmtoarelor
ipoteze"
# caracteristicile $ncrcrii din trafic =osia standard de 11'/0> sunt"
? # $ncrcarea pe roile duble" ',,' /0%
? # presiunea $n amprent" -,(2' 4Pa%
? # coeficientul de impact" 1,2%
? # presiunea de calcul $n amprent" -,(2' 4Pa x 1,2@ -,,'-4Pa.
# $ncrcarea de calcul din trafic este $ncrcarea pe roile duble a osiei standard de 11' /0 sporit cu
coeficientul de impact i transmis printr#o amprent dreptung)iular, tangent la marginea dalei,
ec)ivalent amprentei eliptice reale, av2nd dimensiunile $n plan" 1 x l@ 3, x 2' =cm>%
# $ncrcarea din variaii zilnice din temperatur este datorat gradientului zilnic de temperatur
constant, egal cu -,(, din grosimea dalei%
# dala reazem uniform pe stratul de fundaie%
# deplasrile la contactul dintre dal i stratul ec)ivalent straturilor reale subadiacente sunt definite prin
modulul de reacie la suprafaa stratului de fundaie.
2!+! 8tapele principale ale dimensionrii structurilor rutiere rigide sunt urmtoarele"
!tabilirea traficului de calcul%
!tabilirea capacitii portante a pm2ntului de fundare%
+lctuirea structurii rutiere%
!tabilirea capacitii portante la nivelul stratului de fundaie%
7alculul grosimii dalei din beton de ciment.
;top<

)! (ta"ilirea tra%icului de calcul
)!1! Como,i&ia #i intensitatea tra%icului
3.1.1. 7unoaterea compoziiei i intensitii traficului este obligatorie pentru stabilirea traficului de
calcul.
3.1.2. 7ompoziia i intensitatea traficului corespunztoare unui post de recensm2nt se aplic pe
sectorul de drum aferent postului conform sectorizrii reelei realizat cu ocazia ultimului recensm2nt
general de circulaie.
3.1.3. An cazul construciei de drumuri noi =drumuri expres i" autostrzi>, amenajri de noduri rutiere
etc, care impun cunoaterea curenilor de circulaie pe ansamblul unei reele de drumuri, datele din
recensm2ntul de circulaie vor fi completate, dup necesiti, prin anc)ete de circulaie efectuate i
prelucrate $n cadrul unui studiu de trafic prin care se va simula traficul at2t pe drumurile noi, c2t i pe
reeaua existent.
3.1.. Pentru modernizri de drumuri existente se va lua $n considerare posibilitatea redistribuirii
traficului de pe drumurile existente $n zon, precum i de pe alte ci de comunicaie pe baza unui
studiu de trafic pentru reeaua&sectoarele de drumuri din zona $n cauz.
3.1.'. An cazul strzilor i $n cel al drumurilor judeene i comunale, c2nd pe tronsonul de drum supus
modernizrii nu a funcionat nici un post de recenzare sau se anticipeaz redistribuiri de trafic este
necesar s se efectueze un studiu de trafic pentru stabilirea intensitii medii zilnice anuale a traficului
i a compoziiei acestuia.
)!2! -volu&ia .n ersectiv' a tra%icului
3.2.1. 7oeficienii de evoluie pe grupe de ve)icule fizice se stabilesc pe baza prelucrrii
recensm2ntului general de circulaie, valabil la darea $n exploatare a drumului conform reglementrii
te)nice elaborat de +.0.9. Balorile acestor coeficieni se reactualizeaz dup fiecare recensm2nt
general de circulaie de ctre +dministraia 0aional a 9rumurilor =+.0.9>.
3.2.2. An tabelele 1...' din +nexa : sunt prezentate valorile coeficienilor medii de evoluie pe grupe de
ve)icule fizice stabilite pe baza ultimului recensm2nt general de circulaie pentru perioada
2---...2-2-.
3.2.3. 1a proiectarea lucrrilor importante de drumuri, de clas te)nic :, se impune stabilirea evoluiei
$n perspectiv a traficului pe baza unui studiu de trafic.
)!)! Coe%icien&ii de ec/ivalare a ve/iculelor %i,ice .n osii standard
3.3.1. 7oeficienii de ec)ivalare a ve)iculelor fizice $n osii standard se stabilesc pe baza prelucrrii
recensm2ntului general de circulaie, valabil la darea $n exploatare a drumului, conform reglementrii
te)nice elaborat de +.0.9. Balorile acestor coeficieni se reactualizeaz de ctre +.0.9., dup
fiecare recensm2nt general de circulaie sau ca urmare a studiilor de trafic efectuate.
3.3.2. An tabelul ( din +nexa : sunt prezentate valorile coeficienilor medii de ec)ivalare a ve)iculelor
fizice $n osii standard de 11' /0 stabilite pe baza ultimului recensm2nt general de circulaie pentru
perioada 2---...2-2-.
)!+! (ta"ilirea tra%icului de calcul
3..1. Pentru stabilirea traficului de calcul se vor avea $n vedere at2t compoziia traficului c2t i
evoluia acestuia $n timp, explicit2ndu#se $n final valorile traficului mediu zilnic anual al ve)iculelor
fizice pe grupe de ve)icule, 4C+/ pentru diferite orizonturi de timp.
3..2. *raficul de calcul pentru perioada de perspectiv, 0c se exprim $n milioane osii standard
=m.o.s.> i se stabilete pe baza structurii traficului mediu zilnic anual corespunztor postului de
recenzare aferent sectorului de drum sau studiului de trafic, cu relaia"
=m.o.s.> =1>
unde" 3(' este numrul de zile calendaristice dintr#un an%
pp # perioada de perspectiv de 3- de ani%
crt # coeficientul de repartiie transversal a traficului pe benzi de circulaie, conform tabelului ,.%
4C+/ # traficul mediu zilnic anual al ve)iculelor fizice din grupa /, conform rezultatelor recensm2ntului
general de circulaie sau studiului de trafic%
p/ # coeficientul de evoluie al ve)iculelor fizice din grupa /, $n anul de la mijlocul perioadei de
perspectiv, stabilit prin interpolare, conform reglementrii te)nice elaborat de +.0.9.%
fe/ # coeficientul de ec)ivalare a ve)iculelor fizice din grupa / $n osii standard, conform reglementrii
te)nice elaborat de +.0.9.
7oeficientul de repartiie transversal
Ta"elul 0
0umrul benzilor de
circulaie pe profil transversal
1 2 3
crt 1,-- -,'- -,'- -,'
3..3. An cazul drumurilor pe care recensm2ntul de circulaie s#a efectuat pe fiecare band de
circulaie, pentru stabilirea traficului de calcul se vor lua $n considerare rezultatele recensm2ntului de
pe banda cea mai solicitat. An acest caz coeficientul de repartiie transversal a traficului, crt este egal
cu 1.
3... 4odificarea anului de dare $n exploatare a drumului implic recalcularea traficului de calcul i $n
consecin, redimensionarea structurii rutiere.
;top<

+! (ta"ilirea caacit'&ii ortante a 'm1ntului de %undare
+!1! !uportul structurii rutiere este constituit din terasamente alctuite din pm2nturi de fundare,
conform cu prevederile !*+! 2..1 i eventual dintr#un strat de form, $n conformitate cu prevederile
!*+! 122'3.
+!2! 7aracteristica de deformabilitate ce caracterizeaz capacitatea portant a suportului structurii
rutiere rigide $n vederea dimensionrii acesteia este modulul de reacie =coeficientul de pat> al
pm2ntului de fundare, /o =40&m
3
>.
+!)! Baloarea modulului de reacie al pm2ntului de fundare /o se stabilete, prin"
$ncercri cu placa Din situE, conform prevederilor din +nexa2"
corelarea cu rezultatele altor $ncercri de determinare a capacitii portante a
pm2ntului de fundare, i anume" modulul de elasticitate dinamic al
pm2ntului de fundare, 8p =4Pa> i indicele de portan californian. 7F6 =G>.
conform tubelului 5, pe baza urmtoarelor relaii"
8p @ 1- =7F6>
Ho @ 5,, I (,,'=7F6> I -,2-235=7F6>
2
+!+! Balorile modulului de reacie al pm2ntului de fundare Ho din tabelul 5 se stabilesc $n funcie de"
tipul climateric al zonei $n care este situat drumul, prezentat $n figura 1"
regimul )idrologic al complexului rutier, care se difereniaz astfel"
# regimul )idrologic 1. corespunztor condiiilor )idrologice favorabile,
definite conform !*+! 1,-.&2"
# regimul )idrologic 2, corespunztor condiiilor )idrologice mediocre
i defavorabile, definite conform !*+! 1,-.&2. notat"
2a " pentru sectoare de drum situate $n rambleu cu
$nlimea de minimum 1.- m%
2b" pentru sectoarele de drum situate" $n rambleu cu
$nlimea sub 1.- m. la nivelul terenului. $n profil mixt
debleu%
o tipul de pm2nt, prezentat $n tabelul ., pe baza clasificrii pm2nturilor conform !*+!
123.
Balorile modulului de reacie al pm2ntului de dundare Ho, =40&m
3
>
Ta"elul 8
*ip
climateric
6egim
)idrologic
*ip pm2nt
P1 P2 P3 P P'
:
1
'(
'3
(
'-
'-
2a

5
2b ( (
::
1
'-
'-
2a
(
2b '- (
:::
1 '3
2
3. '-
2a
'- 3,
2b
Ta"elul 2
*ipurile de pm2nt pe baza clasificrii pm2nturilor 7onform !*+! 123
7ategoria
pm2ntului
*ipul de
pm2nt
7lasificarea
pm2nturilor
conform
!*+! 123
:ndicele de
plasticitate
:p G
7ompoziia granulometric
+rgil
G
Praf
G
0isip
G
0ecoezive
P1
Pietri cu
nisip
!ub 1-
cu sau fr fraciuni sub
-,'mm
P2 1- J 2- cu fraciuni sub -,' mm
7oezive
P3
0isip prfos,
nisip argilos
- J 2-
- J
3-
-J'- 3'J1--
P Praf. praf - J 2' - J 3'J1-- - J '-
nisipos, praf
argilos, praf
argilos
nisipos
3-
P'
+rgil. argil
prfoas,
argil
nisipoas,
argil
prfoas
nisipoas
Peste 1'
3- J
1--
-J,- - J ,-
+!3! Pentru verificarea valorilor modulului de reacie al pm2ntului de fundare, Ho determinate prin
$ncercri cu placa in situ, se folosete tabelul 1-, $n care sunt prezentate domeniile de variaie ale
acestora, $n funcie de caracteristicile geote)nice ale pm2ntului de fundare.
Ta"elul 10!
Balori informative pentru modulul de reacie al pm2ntului
7lasificare
conform
sistemului
unificat
*ipul
pm2ntului
7lasificare
conform normelor
rom2neti "
a> !*+! 2.1&5
b> 7atalog
structuri tip
Kraciuni =G>
U=u
60
/u
10
lp
Ho
40&m
3
3bs.
L ,,'mm L ,u
M.N. Pietri&balast P1 =b>
O '- L '
granulozitate continu
O 1J3 # ''J53 #
M.P. Pietri&balast P1 =b>
O '- L '
granulozitate
uniform
O 1J3 # ''J53 #
M.4.
Pietri prfos&
Falast prfos
P2 =b> O '- O 12 # # L 25J53 #
M.7.
Pietri argilos&
Falast argilos
P2 =b> O '- O 12 # # O , 25J53 #
!.N. 0isip, balast P1, P2 =b>
L '- L '
granulozitate continu
O ( 1J3 # ''J53 #
!.P. 0isip, balast P1, P2 =b>
L '- L '
granulozitate
uniform
O ( 1J3 # ''J53 #
!.4. 0isip prfos P3 =b> L '- O 12 # # L 25J53 #
!.7. 0isip argilos P3 =b> L '- O 12 # # O , 25J53 #
4.1.
0isip foarte fin P3 =b> # O '- # #

25J'' N1L'-
0isip prfos&
0isip argilos
P3 =b> # O '- # # L 1- 25J'' N1L'-
Praf argilos P =b> # O '- # # L 1- 25J'' N1L'-
7.1.
+rgil&argil
nisipoas&argil
prfoas
P' =b> # O '- # # -J2- 1J'' N1L'-
3.1.
Prafuri
organice&argile
prfoase
organice
3c =a> # O '- # # L 1- 1J25 N1L'-
4.P. Prafuri plastice
P =b>
3c =a>
# O '- # # 1-J2- 1J25 N1O'-
7.P.
+rgile&argile
grase
P' =b>
3d =a>
# O '- # # O 2- 1J'' N1O'-
3.P. +rgile organice 3f =a> # O '- # # O 2- ,J2, N1O'-
+!4! Pm2ntul de fundare poate fi $mbuntit $n cazul unei capaciti portante insuficiente prin
prevederea unui strat de form la partea superioar a terasamentului, $n conformitate cu prevederile
!*+! 122'3.
.(.1. 4odul de alctuire a stratului de form se stabilete pe baza de calcule te)nico#economice, $n
funcie de materialele care alctuiesc terasamentele, de materialele disponibile $n zona drumului i de
funciile stratului de form, at2t $n perioada de execuie a drumului, c2t i $n cea de exploatare a
acestuia.
.(.2. Mrosimea stratului de form se ia $n consideraie la calculul grosimii ec)ivalente a stratului de
fundaie&form, conform capitolului (.
;top<

3! Alc'tuirea structurilor rigide
3!1! An funcie de clasa te)nic a drumului, structurile rutiere rigide sunt alctuite $n urmtoarele
variante"
a! $mbrcminte din dale de beton de ciment realizata dintr#un singur strat sau dou straturi =1>, strat
de fundaie superior =2>, strat de fundaie inferior =3>, eventual strat de form =>. conform figurii 2a.
+ceast variant este obligatorie pentru drumurile de clas te)nic : i ::, iar pentru drumurile de clas
te)nic :::... B se stabilete pe baz de calcul te)nico#economic.
"! $mbrcminte din dale de beton de ciment realizat dintr#un singur strat sau dou straturi =1>, strat
de fundaie ='>, eventual strat de form =>, conform figurii 2b. +ceast variant se folosete pentru
drumurile de clas te)nic :::...B.
3!2! Mrosimea minim a $mbrcmintei din beton de ciment esle de 15 cm.
3!)! Ancadrarea drumurilor $n clase te)nice se face $n conformitate cu prevederile 3rdinului 4* ( din
2, ianuarie 1..5 pentru aprobarea 0ormelor te)nice privind stabilirea clasei te)nice a drumurilor
publice.
3!+! Pentru stabilirea modului de alctuire a straturilor structurilor rutiere rigide se ine seama de
resursele locale de materiale preponderente $n regiune. 4odul de alctuire a straturilor de fundaie i
baz se stabilete conform prevederilor din !*+! (--, iar a stratului de form conform prevederilor
din !*+! 1223'.
3!3! An cazul modernizrii unor drumuri existente, atunci c2nd traseul drumului modernizat coincide cu
cel al drumului existent, luarea $n considerare a materialelor granulare din pietruirea existent $n
alctuirea complexului rutier, este $n funcie de limea i grosimea pietruirii, conform prevederilor
!*+! (--.
'.'.1. Pietruirea poate constitui strat de fundaie, numai daca $ndeplinete condiiile te)nice prevzute
$n !*+! (--.
'.'.2. An cazul $n care pietruirea nu este pe toat limea patului drumului, iar grosimea ei este mai
mic de 1- cm. nu se ia $n considerare $n dimensionarea structurii rutiere, dar se scarific i se
reprofileaz pe toat limea patului drumului.
'.'.3. An cazul $n care pietruirea nu este pe toat limea patului drumului, dar grosimea ei este mai
mare de 1- cm. se scarific i se reprofileaz, iar grosimea ei dup compactare va fi luat $n
considerare dimensionarea structurii rutiere.
;top<

4! (ta"ilirea caacit'&ii ortante la nivelul stratului de %unda&ie
4!1! 7apacitatea portant la nivelul stratului de fundaie este exprimat prin modulul de reacie la
suprafaa stratului de fundaie, H ce se determin $n funcie de"
o valoarea modulului de reacie al pm2ntului de fundare, Ho, conform cap. %
o grosimea ec)ivalent a stratului de fundaie&form,Pec)
4!2! Mrosimile efective minime, constructive ale straturilor de fundaie se vor prevedea conform !*+!
(--.
4!)! Mrosimea ec)ivalent a stratului de fundaie&form, Pec), reprezint suma grosimilor ec)ivalente
ale acestora, conform relaiei"
, =cm> =2>
$n care" n # este numrul de straturi%
)i # grosimea efectiv a stratului i, exprimat $n cm%
ai # coeficientul de ec)ivalare a stratului i, determinat cu relaia =3> sau din tabelul 11.
4!+! 7oeficientul de ec)ivalare al stratului i se stabilete pe baza valorii modulului de elasticitate
dinamic al materialului din strat, cu relaia"
=3>
unde"
8i este modulul de elasticitate dinamic al materialului din stratul i, determinat conform prevederilor din
0ormativ pentru dimensionarea siste#
melor rutiere suple i semirigide, indicativ P9 1,,#2--1, aprobat +.0.9."
'-- # valoarea modulului de elasticitate al stratului etalon =din piatr spart>.
(.'. Pentru alctuiri curente ale stratului de fundaie&form coeficientul de ec)ivalare se determin din
tabelul 11.
Balorile coeficientului de ec)ivalare, ai ale straturilor
Ta"
elul
11
4ixtur asfaltic 1,'
Falast stabilizat cu liani )idraulici =ciment>&liani puzzolanici
=zgur granular, cenu de termocentral>
1,'
Piatr spart 1,-
0isip stabilizat cu liani )idraulici =ciment>&liani puzzolanici
=zgur granular, cenu de termocentral>
1,-
Falast -,,'
0isip -,'-
(.(. Baloarea modulului de reacie la suprafaa stratului de fundaie, H se obine"
o pentru valorile modulului de reacie al pm2ntului de fundare, Ho cuprinse $ntre 2-
40&m
3
i 1-- 40&m
3
i valoarea grosimii ec)ivalente a stratului de fundaie&form,
Pec) obinut cu relaia =2>, folosind diagrama din figura 3."
o pentru valorile modulului de reacie al pm2ntului de fundare, Ho mai mici de 2-
40&m
3
i valoarea grosimii efective a stratului de fundaie&form, )i folosind
diagramele din figurile i '.
;top<

0! Calculul grosimii dalei din "eton de ciment
0!1! Caracteristicile "etonului de ciment rutier
7aracteristicile betonului de ciment rutier sunt urmtoarele"
6ezistenta caracteristica la incovoiere,
# 6ezistena caracteristic la $ncovoiere, stabilit $n funcie de clasa betonului, conform !6 153#
1"1..' are valorile prezentate $n tabelul 12.
Ta"
elul
12
7lasa betonului rutier
Fc6
3,'
Fc6 ,- Fc6 ,'
Fc6
',-
6ezistena caracteristic la
$ncovoiere, ,.
9eterminat la 25 zile pe
prisme de 1'x1'-x(-- mm,
conform prescripiilor te)nice
$n vigoare, 4Pa
3,' ,- ,' ',-
Baloarea rezistenei caracteristice la $ncovoiere. reprezint rezistena medie la $ntindere prin
$ncovoiere ia 25 de zile corectat conform repartiiei !tudent pentru nivel de $ncredere de .' G =nivel
de risc de ' G>.
o *ensiunea la $ntindere din $ncovoiere admisibil a betonului, adm determinat conform
pct. ,.2.2.
An calculele care au folosit la stabilirea diagramelor de dimensionare, prezentate $n +nexa 3, s#au
considerat valori unice ce caracterizeaz betonul"
o modulul de elasticitate la solicitri de scurt durat =din trafic>" 8 @ 3- --- 4Pa%
o coeficientul lui Poisson" @ -,1'%
o densitatea aparent" p @ 2 -- Hg &m
3
%
o modulul de elasticitate la solicitri de lung durat =din gradientul de temperatur
zilnic>" -.' x 8 @ -,' x 3- --- 4Pa @ 1' --- 4Pa.
0!2! Criteriul de dimensionare
,.2.1. 7riteriul de dimensionare este definit conform pct. 2.1. i se exprim prin relaia%
=>
unde"
i # este tensiunea la $ntindere din $ncovoiere a betonului din dale determinat pe baza ipotezelor de
dimensionare conform pct. ,.3.%
adm # tensiunea la $ntindere din $ncovoierea admisibil a betonului de ciment din dale =dac dalele
sunt realizate din dou straturi, adm se refer la betonul din stratul de rezisten>.
,.2.2. *ensiunea la $ntindere din $ncovoiere admisibil a betonului
de ciment rutier =adm > se determin cu relaia"
, =4Pa> ='>
unde"
# este rezistena caracteristic la $ncovoiere a betonului la 25 de zile, definit conform !6 153#1"
1..'%
# coeficientul de cretere a rezistenei betonului $n intervalul 25....- zile, egal cu 1,1%
0c # traficul de calcul pe perioada de perspectiv, determinat conform relaiei =1>. exprimat $n m.o.s.
=milioane osii standard>%
# coeficient, egal cu -,-'%
-,,- # Q log 0c, # legea de oboseal.
0!)! Iote,e de dimensionare
,.3.1. :potezele de dimensionare.a structurilor rutiere rigide se consider $n funcie de clasa te)nic a
drumului i condiiile climatice, pe baza $ncrcrii combinate =$ncrcarea de calcul din trafic i
$ncrcarea din gradientul de temperatur zilnic> sau numai a $ncrcrii de calcul din trafic.
,.3.2. :potezele de dimensionare pentru clasele te)nice ale drumurilor sunt urmtoarele"
9rumuri de clas te)nic : i ::
:poteza 1"
9rumuri de clas te)nic ::: si :B
:poteza 2"
9rumuri de clas te)nic B
:poteza 3"
t # este tensiunea la $ntindere din $ncovoiere datorat $ncrcrii de calcul din trafic%
# tensiunea la $ntindere din $ncovoiere datorat gradientului de temperatur zilnic.
0!+! (uccesiunea oera&iilor de calcul
7alculul pentru dimensionarea structurii rutiere rigide se efectueaz pe baza diagramelor de
dimensionare din +nexa 3 sau a corelaiilor de dimensionare din +nexa .
!uccesiunea operaiilor de calcul este urmtoarea"
1. !tabilirea traficului de calcul, conform cap. 3.%
2. 9eterminarea capacitii portante a pm2ntului de fundare, conform cap. .%
3. !tabilirea alctuirii straturilor subadiacente dalei din beton, in2nd seama de resursele locale i de
clasa te)nic a drumului, conform cap. i '.%
. 9eterminarea capacitii portante la nivelul stratului de fundaie, conform cap. (.
'. +doptarea clasei betonului de ciment rutier, conform !6 153#1"1..'.%
(. 9eterminarea tensiunii la $ntindere din $ncovoiere admisibil a betonului de ciment rutier a adm
conform pct. ,.2.2. cu relaia ='>"
,. +doptarea ipotezei de dimensionare $n funcie de clas te)nic a drumului, conform pct. ,.3.2%
5. 9eterminarea grosimii dalei din beton de ciment, P din diagramele de dimensionare, conform
+nexei 3, pe baza modulului de reacie la suprafaa stratului de fundaie, H i a tensiunii la $ntindere
din $ncovoiere admisibil a betonului de ciment rutier, adm prin interpolare liniar. Pentru sporirea
preciziei calculului se pot folosi $ntre parametrii de calcul care intervin, corelaiile de dimensionare din
+nexa . i anume"
Q pentru valori constante ale modulului de reacie la suprafaa stratului de fundaie, H%
Q , pentru valori constante ale grosimii dalei din beton de ciment, P.
.. !tabilirea grosimii dalei din beton pe baza unui calcul te)nico#economic, in2nd seama de modul de
adoptare a clasei betonului i a ipotezei de dimensionare%
1-. Berificarea structurii rutiere rigide la aciunea $ng)e# dezg)eului, conform !*+! 1,-.&1 i !*+!
1,-.&2.
;top<

Ane*a 1!
Coe%icien&ii medii de evolu&ie a tra%icului rutier5 e grue de ve/icule entru erioada 2000-2020
9rumuri naionale europene =drumuri 8>
Ta"elul 1
+nul
Mrupa de ve)icule
+utocamioane
cu dou osii
+utocamioane
cu 3 sau osii
+utove)icule
articulate
+utobuze 6emorci
2--- 1,- 1,- 1,- 1,- 1,-
2--' 1,2 1,2 1,2 1,1 1,
2-1- 1, 1,' 1,( 1,3 1,5
2-1' 1,, 1,. 1,. 1,' 2,2
2-2- 2,- 2,2 2,1 1,, 2,'
9rumuri naionale principale
Ta"elul 2
+nul
Mrupa de ve)icule
+utocamioane
cu dou osii
+utocamioane
cu 3 sau osii
+utove)icule
articulate
+utobuze 6emorci
2--- 1,- 1,- 1,- 1,- 1,-
2--' 1,1 1,1 1,2 1,1 1,3
2-1- 1, 1, 1,( 1,3 1,(
2-1' 1,, 1,, 1,. 1,' 2,-
2-2- 1,. 1,. 2,1 1,, 2,2
9rumuri naionale secundare
Ta"elul )
+nul
Mrupa de ve)icule
+utocamioane
cu dou osii
+utocamioane
cu 3 sau osii
+utove)icule
articulate
+utobuze 6emorci
2--- 1,- 1,- 1,- 1,- 1,-
2--' 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2
2-1- 1, 1, 1,' 1,3 1,'
2-1' 1,, 1,, 1,, 1,' 1,5
2-2- 1,. 2,- 1,. 1,, 2,-
9rumuri judeene
Ta"elul +
+nul Mrupa de ve)icule
+utocamioane
cu dou osii
+utocamioane
cu 3 sau osii
+utove)icule
articulate
+utobuze 6emorci
2--- 1,- 1,- 1,- 1,- 1,-
2--' 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2
2-1- 1,3 1,3 1,2 1,2 1,
2-1' 1,' 1,' 1, 1, 1,,
2-2- 1,, 1,, 1,' 1,' 1,5
9rumuri comunale
Ta"elul 3
+nul
Mrupa de ve)icule
+utocamioane
cu dou osii
+utocamioane
cu 3 sau osii
+utove)icule
articulate
autobuze 6emorci
2--- 1,- 1,- 1,- 1,- 1,-
2--' 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2
2-1- 1,3 1,3 1,2 1,2 1,'
2-1' 1,' 1,' 1, 1,3 1,,
2-2- 1,, 1,, 1,' 1,' 1,.
7oeficienii medii de ec)ivalare a ve)iculelor fizice $n osii standard de 11' /0
Ta"elul 4
Mrupa de ve)icule
7oeficieni de
ec)ivalare
+utocamioane i derivate cu 2 osii -,3
+utocamioane i derivate cu 3 sau osii 2,3
+utove)icule articulate 1,5
+utobuze -,5
6emorci -,-2
0ot"
Balorile din tabelele 1,2,3,,' i ( sunt obinute pe baza recesm2ntului general de circulaie din anul
2---. 8le vor fi reactualizate dup fiecare recesm2nt general de circulaie.
;top<

Ane*a 2
Metoda de determinare a modulului de reac&ie al 'm1ntului
1! $e%ini&ie
4odulul de reacie al pm2ntului. Ho, este prin definiie, dat de relaia"
unde" R este deformaia medie, exprimat $n cm. a unei plci cu diametrul de ,' cm, aezat pe
pm2nt i $ncrcat cu o presiune de ,- /Pa =-,,- da0&cm
2
>. aproximativ 3 /0.
2! Aaratura
Q 3 plac rigid cu diametrul de ,' cm
An general aceast plac este din oel i de grosime unic de 2' mm. !e poate, de asemenea, realiza
din suprapunere de plci av2nd grosimea de 1- mm i de diametre descresctoare" ,' cm # (- cm #'
cm # 3- cm.
Q 3 verin )idraulic cu o putere de ' t sprijinit pe placa de mai sus, $n centrul su. cu un dispozitiv $n
form rotund. +ceast verin trebuie s fie dotat cu un manometru ce va fi etalonat recent% se
recomand ec)iparea cu un inel dinamometric.
Q Sn portic sub care verina va apsa pentru a aplica $ncrcarea pe plac. +cest portic se poate realiza
dintr#un simplu profil de ' sau ( m pe care apas 2 camioane $ncrcate, dispuse paralel% sau cu un
singur camion cu asiu mare. 8ste necesar ca roile camionului sau a celor dou camioane s fie
plasate la mai mult de 2 m de marginea plcii de $ncrcare.
Q *rei sau patru comparatoare cu precizie de sutime de milimetri dispuse simetric pe plac $n zona
median a acesteia. Sn cadru metalic alturat servete ca suport al comparatoarelor i trebuie s se
sprijine pe pm2nt la cel puin 2 m de centrul plcii i de roile camioanelor.
)! Modul de lucru
Pm2ntul este decapat p2n la nivelul din proiect al platformei, apoi este compactat cu maiul, pentru a
atinge aproximativ compactarea pm2ntului care se va obine sub $mbrcmintea din beton.
1
Pentru a asigura un bun contact $ntre pm2nt i plac, se procedeaz astfel"
1
9ac se face $ncercarea $n sezon uscat i dac exist riscul de infiltraie capilar sub viitoarea
$mbrcminte, se va stropi abundent pm2ntul $n jurul plcii aceasta fiind deja aezat pe locul
respectiv.
a. !e aeaz sub plac un strat de nisip fin de aproximativ 3 cm grosime sau un strat de ipsos, sau un
strat de mortar de ciment preparat pe loc.
b. 9ac pm2ntul este destul de plastic, se $ncarc placa cu 1-/Pa=-,1 da0&cm
2
> cu ajutorul verinei.
An cazul a se va aplica mai $nt2i timp de 3- secunde o $ncrcare de 1- /Pa pe plac pentru o bun
aezare a tuturor elementelor dispozitivului. +poi se suprim $ncrcarea i $ndat ce comparatoarele
sunt stabilizate, se noteaz indicaiile lor% fie 7o =cm> media indicaiilor lor.
!e aplic dup aceea, pe o durat de 1- secunde, $ncrcarea de ,- /Pa i se menine aceasta
constant p2n c2nd variaia comparatoarelor devine inferioar valorii de ' sutimi de mm&minut.
Kie 71 =cm> indicaiile comparatoarelor $n acest moment. 6ezult"
R@71 # 7- =cm>
de unde"
An cazul b se aplic $ncrcarea de 1- /Pa p2n c2nd comparatoarele nu variaz mai mult dec2t $n
cazul precedent. !e citete atunci 7To =cm>. +poi se sporete $ncrcarea de la 1- /Pa la ,- /Pa i se
citesc indicaiile 7U1 =cm> ale comparatoarelor dup stabilizare ca i mai sus.
An final"
Not'6
An anumite cazuri, se va putea $nlocui placa cu diametrul de ,' cm cu o plac cu diametrul de '- cm i
de 2- mm grosime. +ceast plac este mai uor de manipulat dec2t precedenta =3- /g $n loc de 5(
/g>. $n acest caz, $ncrcarea pe plac este de 1, /0 $n loc de 3 /0, put2ndu#se utiliza un camion cu
asiu lung. 9e asemenea, este suficient distana de 1,2 m care separ roile camionului de marginea
plcii de $ncrcare. !e va opera aa cum s#a artat mai sus, iar valorile lui Ho vor fi calculate $n modul
urmtor"
# $n cazul a>"
# $n cazul b>"
;top<
Ane*a)
$iagrame de dimensionare
;top<

Ane*a +
Corela&ii de dimensionare
:P3*8C+ 1
pentru valori / V constante
/ a a3 a2 a1 a- 6 r
1'
#
1,(1221(8
#-'
1,1521-28
#-3
#
1,5'(1('8
#-2
#
,555,-.8
#--
1,'13.358I-
1
.,...'((8
#-2
#
1,,.3'18
#-2
3-
#
1,.2.'18
#-'
1,'2528
#-3
#
3,-5,,8
#-2
#
1,22.',8
#--
1,1'1-158I-
1
.,...338
#-2
#
1,,5,''8
#-2
'-
#
2,-,(,18
#-'
2,--5.338
#-3
#
',315338
#-2
2,'32'5'
8#--
5,3--238I-
-
.,...1,8
#-2
#
1,(.3,238
#-2
,-
#
2,'213-,8
#-'
2,13,158
#-3
#
',.',(,8
#-2
,-3-33'8
#--
(,,'-,58I-
-
.,..55.38
#-2
#
1,,-3(58
#-2
1--
#
2,'2(-28
#-'
2,15,5,8
#-3
#
(,2..-(38
#-2
',1,3.8
#--
',3112.8I-
-
.,..5'..8
#-2
#
1,,-23518
#-2
1'-
#
2,5'(8
#-'
2,'2.--8
#-3
#
,,(.11.38
#-2
,,.213'28
#--
2,.,2--'8I-
-
.,..,.28
#-2
#
1,,3(1'8
#-2
pentru valori P V constante
P a a3 a2 a1 a- 6 r
15
1,-.-,528
#-5
#
,1'5'528
#-(
(,-12..28
#-
#,,-1'.3
8#--
(,1-(.'38I-
-
.,...,3.8
#-2
(,-('18#
-3
2-
(,3.23.'8
#-.
#
2,(521(8
#-(
3,((,2,(8
#-
#3,-5,('5
8#--
',2138I-
-
.,...5',8
#-2
3,3'-..,8#
-3
22
2,(.',,18
#-.
#
1,-515-8
#-(
1,,2.,(18
#-
#
1,,3(55.8
#--
,1,..8I-
-
.,....2-8
#-2
1,,.1(58#
-3
2
#
,,2'2-8
#11
#
2,'21-.8
#-5
2,15(''(8
#-'
#
(,32,,8
#-1
3,5-.2238I-
-
.,....5(8
#-2
#
,.1.3(8#
-
2(
#
1,.31,3,8
#-.
,,12.2--8
#-,
#
.,---35(8
#-'
2,2.((5'8
#-2
3,2,('1'8I-
-
.,....3,8
#-2
#
',5132(28#
-
25
#
3,-(.5-8
#-.
1,151.(18
#-(
#
1,(',(5,8
#-
5,.-32,58
#-2
2,533((18I-
-
.,..5'.'8
#-2
#
1,1(1'1,8#
-3
3-
#
3,53.5'8
#-.
1,.-5.(8
#-(
#
2,1('(18
#-'
1,3,.15'8
#--
2,(3538I-
-
.,...1--8
#-2
#
1,3-3'338#
-3
:P3*8C+ 2
pentru valori / V constante
/ a a3 a2 a1 a- 6 r
1'
#
1,,32.''8
#-'
1,2,5.18
#-3
#
2,-.-'38
#-2
#,,1(,--8#
-1
1,.3-2.8I-
1
.,...',8
#-2
#
1,,('5-18
#-2
3-
3,13.2-'8
#-'
#
3,(1''38
#-3
1,51.,8
#-1
#
3,-('3--8I-
-
2,55,,,8I-
1
.,...5,(8
#-2
#
,,(1-3.8
#-3
'-
#
2,1.'-58
#-'
2,-1,1,28
#-3
#
',25-3(8
#-2
2,2-5(5'8#
-1
5,'1,-38I-
-
.,...2318
#-2
#
1,,--'18
#-2
,-
#
2,'.(.,8
#-'
2,21'.-.8
#-3
#
(,1'52-18
#-2
,113'-28#
-1
(,(,--558I-
-
.,...-2'8
#-2
#
1,,3((558
#-2
1--
#
2,'3''118
#-'
2,1..-228
#-3
#
(,3-2.'8
#-2
,.3-1-8#
-1
',('(538I-
-
.,..552'8
#-2
#
1,,-.,58
#-2
1'-
#
2,5''118
#-'
2,',1'.8
#-3
#
,,,',,58
#-2
,,533-.18#
-1
2,.51.-38I-
-
.,..53.'8
#-2
#
1,,-2(-8
#-2
pentru valori P V constante
P a a3 a2 a1 a- 6 r
15
1,25-5'58#
-5
#
,5(15.28#
-(
(,.35.,8#
-
#
',212''58#
-2
',.323(38I--
.,...(31
8#-2
,,3'5,,
8#-3
2-
1,53,.8#
-5
#
',3-53258#
-(
(,.13.(-8#
-
#
,'(,518#
-2
',133218I--
.,..,1,2
8#-2
1,'(-23'
8#-2
22
',(-55-'8#
-.
#
2,1(-,5-8#
-(
3,1,,-.8#
-
#
2,'.,228#
-2
,2533,,8I--
.,...,(5
8#-2
1,'(-23'
8#-2
2
3,-23,,28#
-.
#
1,15(-5.8#
-(
1,5-53(18#
-
#
1,(313358#
-2
3,(.(1,8I--
.,....32
8#-2
1,3(,.3
8#-3
2(
1,2'(1'18#
-.
#
,.3((558#
-,
,,535-528#
-'
#
5,'..2,8#
-3
3,15'5,8I--
.,....2.
8#-2
.,('1-,(
8#-
25
3,,-,3118#
11
#
.,-,23'18#
-.
,3-,58#
-(
#
2,(1533-8#
-3
2,,(22,,8I--
.,....5'
8#-2
2,,23-2
8#-
3-
#
.,--((('8#
1-
3,'3',28#
-,
#
',-3.,58#
-'
1,.,.5(.8#
-3
2,-.'-,8I--
.,.....,
8#-2
#
',.3,2-'
8#-'
:P3*8C+ 3
pentru valori / V constante
pentru valori P V constante
P a a3 a2 a1 a- 6 r
15
1,((3331
8#-5
#(,2,,1'
8#-(
5,,23.-
8#-
#(,151(53
8#-2
',(1-1,'8I--
.,...25
8#-2
.,','25
8#-3
2-
1,3''1',
8#-5
#',1-3'',
8#-(
,,15,-5
8#-
#',-,'.5,
8#-2
,,(,.18I--
.,...(,
8#-2
,,',3-5
8#-3
22
1,11(22'
8#-5
#,1.(21'
8#-(
',55,,5,
8#-
#,2--(52
8#-2
,-33.-38I--
.,...,1
8#-2
(,2'3535
8#-3
2
5,,21('
8#-.
#3,3323(5
8#-(
,,'2,.(
8#-
#3,(2(5
8#-2
3,5(2'8I--
.,...',3
8#-2
,,,5'-
8#-3
2(
,,1(25-.
8#-.
#2,,3-2.
8#-(
3,.-(533
8#-
#2,55-('2
8#-2
3,-1(2158I--
.,...(-(
8#-2
3,.15.2.
8#-3
25
',5-('13
8#-.
#2,2213-5
8#-(
3,2-2,'-
8#-
#2,-23
8#-2
2,(2.5(8I--
.,...(51
8#-2
3,-3,.-5
8#-3
3-
,5,52
8#-.
#1,,--5.
8#-(
2,'(2'5-
8#-
#1,.553(-
8#-2
2,3-(,,18I--
.,...,,2
8#-2
2,2251'
8#-3
;top<

Ane*a 3
-*emle de calcul
-*emlul 1
! se dimensioneze structura rutier rigid pentru un sector de drum naional european =8>. care va fi
dat $n exploatare $n anul 2--2 cunosc2ndu#se urmtoarele date"
o !ectorul de drum este situat $ntr#o regiune cu tip climateric ::. $n care sursele de
agregate naturale de balastier sunt la distane relativ reduse de traseul sectorului
respectiv de drum"
o Profilul transversal este alctuit din 2x2 benzi de circulaie%
o Ambrcmintea din beton de ciment se execut dintr#un singur strat"
o *erasamenteie rutiere sunt $n rambleu cu o $nlime de 1,- m"
o Pm2ntul de fundare este alctuit din argil prfoas $n conformitate cu !*+! 123 i
studiul geote)nic recomand executarea unui strat de form"
o 7aracteristicile traficului rutier sunt cele corespunztoare postului de recenzare situat
pe sectorul respectiv de drum. +stfel, compoziia traficului mediu zilnic 4C+/, conform
ultimului recensm2nt general de circulaie din anul 2--- este urmtoarea"
+utocamioane i derivate cu 2 osii 1'(-
+utocamioane si derivate cu 3 osii sau osii '-(
+utove)icule articulate 1,5.
+utobuze 3(-
6emorci 2(
o Perioada de perspectiv pp este din anul 2--2 p2n $n anul 2-32.
!uccesiunea operaiilor de calcul este urmtoarea"
1. !tabilirea traficului de calcul
!e stabilete traficul de calcul. 0, conform cap. 3, cu ajutorul relaiei =1>"
=m.o.s.>
Pe baza datelor de trafic se determin conform tabelului 13.
Ta"elul 1)
Mrupa de ve)icule
*raficul
mediu
zilnic
4C+/
P/
1
fe/ 4C+/xp/xfe/
- 1 2 3
+utocamioane i
derivate cu 2 osii
1'(- 1,,( -,3- 52
+utocamioane i
derivate cu 3 sau osii
'-( 1,.( 2,3- 2251
+utove)icule articulate 1,5. 1,. 1,5- (2,
+utobuze 3(- 1,' -,5-
6emorci 2( 2,2( -,-2 11
*otal o.s. 11'@ @
.5-,
6ezult urmtorul trafic de calcul"
0c @ 3(' x 1-
#(
x 3- x -.' x . 5-, @ '3, , m.o.s.
2. 9eterminarea capacitii portante a pm2ntului de fundare
!e determin modulul de reacie al pm2ntului de fundare. Ho conform cap. .
Pm2ntul de fundare fiind alctuit din argil prfoas se $ncadreaz $n tipul P' conf. tabelului .,
!ectorul de drum fiind situat $n rambleu, cu o $nlime de 1,-- m, regimul )idrologic este 2a. conform
pct. ..
7orespunztor tipului de pm2nt P'. tipului climateric :: i regimului )idrologic 2a. valoarea modulului
de reacie al pm2ntului de fundare. Ho este ( 40&m
3
. conform tab. 5.
3. !tabilirea alctuirii straturilor subadiacente dalei din beton
9eoarece, sectorul de drum naional european =8> corespunde clasei te)nice ::, atunci conform pct.
'.1. se consider varianta a. de alctuire a structurii rutiere rigide. An cadrul acestei variante straturile
subadiacente dalei din beton de ciment sunt"
o strat de fundaie superior%
o strat de fundaie inferior%
o eventual, strat de form.
Win2nd seama de cele de mai sus i av2nd $n vedere c studiul" geote)nic recomand necesitatea
executrii unui strat de form, iar sursele de agregate naturale de balastier sunt la distane relativ
reduse, de sectorul respectiv de drum, se stabilesc urmtoarele straturi subadiacente dalei din beton
alctuite, conform pct. '.. i anume"
o strat de fundaie superior din balast stabilizat cu ciment%
o strat de fundaie inferior din balast%
o strat de form din balast.
Balori obinute prin interpolare din tabelul 1., +nexa 1.
. 9eterminarea capacitii portante la nivelul stratului de fundaie
!e determin valoarea modulului de reacie la suprafaa stratului de fundaie. H. conform cap. (, $n
funcie de"
o grosimea ec)ivalent a straturilor de fundaie&form,Pec)
o valoarea modulului de reacie al pm2ntului de fundare, Ho
Mrosimile efective ale straturilor subadiacente dalei sunt"
o stratul de fundaie superior" )1 @ 1' cm%
V stratul de fundaie inferior% )2 @ 2- cm%
o stratul de form" )3 @ 2- cm.
Mrosimea ec)ivalent a straturilor de fundaie&form. Pec) se determin conform pct.(.3. cu relaia =2>"
Pec) @ )1a1 I )2a2 I )3a3
!e determin valorile coeficienilor a1,a2 i a3 din tabelul 11. i anume, pentru"
o strat de fundaie superior din balast stabilizat cu ciment"a1 @ 1.'-%
o strat de fundaie inferior din balast" a2 @ -.,'%
o strat de form din balast" a3 @ -.,'.
6ezult urmtoarea grosime ec)ivalent"
Pec) @ 1' x 1,' I 2- x -.,' I 2- x -,,' @ '2.'- cm
Baloarea modulului de reacie la suprafaa stratului de fundaie, H se determin conform diagramei din
fig. 3, $n funcie de" Ho @ ( 40&m
3
i Pec) @ '2,'- cm.
+stfel, rezult" H@ .( 40&m
3
.
'. +doptarea clasei betonului de ciment rutier
!e adopt clasa betonului de ciment rutier F76 ',-. conform normativului indicativ 722#.2. Pe baza
clasei betonului se stabilete rezistena caracteristic la $ncovoiere, 6
/
inc , conform !6 153#1"1..'"
6
/
inc @ ',- 4Pa
6. 9eterminarea tensiunii la $ntindere din $ncovoiere admisibil a betonului
!e determin tensiunea la $ntindere din $ncovoiere admisibil a betonului, conform pct. ,.2.2. cu relaia
='>"
adm @ ',-x 1,1 x =-., #-.-' x log '3.,> @',' x= -., #-.-' x 1.,3> @ ','x(,13'@3,3, 4Pa
,. +doptarea ipotezei de dimensionare
An funcie de clas te)nic a drumului i de condiiile climatice, conform pct. ,.3. se adopt ipoteza :.
5. 9eterminarea grosimii dalei din beton de ciment
Mrosimea dalei din beton de ciment, P se determin din diagrama de dimensionare corespunztoare
ipotezei 1, conform +nexei 3, pe baza valorilor"
o modulului de reacie la suprafaa stratului de fundaie superior, H@ .( 40&m
3
%
o tensiunii la $ntindere din $ncovoiere admisibil a betonului, adm @ 3,3, 4Pa. prin
interpolare liniar.
Mrosimea dalei din beton. P rezult egal cu 2,3 cm i se rotunjete la 2' cm.
.. Berificarea structurii rutiere la aciunea $ng)e#dezg)eului, conform !*+! 1,-.&1 i !*+! 1,-.&2.
-*emlul 2
! se dimensioneze structura rutier rigid pentru modernizarea unui sector de drum naional
secundar, care va fi dat $n exploatare $n anul 2--2, cunosc2ndu#se urmtoarele date"
o !ectorul de drum este situat $ntr#o regiune cu tip climateric ::, $n care sursele de
agregate naturale de carier sunt la distane relativ reduse de traseulT sectorului
respectiv de drum%
o Profilul transversal este alctuit din 2 x 1 band de circulaie%
o Ambrcmintea din beton de ciment se execut dintr#un singur strat%
o *erasamentele rutiere sunt $n rambleu cu $nlimea sub 1.- m%
o Pm2ntul de fundare este alctuit din argil prfoas $n conformitate cu !*+! 123 i
studiul geote)nic recomand necesitatea executrii unui strat de form%
o 7aracteristicile traficului rutier sunt cele corespunztoare postului de recenzare situat
pe sectorul respectiv de drum. +stfel, compoziia traficului mediu zilnic 4C+/, conform
ultimului recensm2nt general de circulaie din 1..' este urmtoarea"
+utocamioane i derivate cu 2 osii 1235
+utocamioane i derivate cu 3 osii sau osii '2
+utove)icule articulate 3'
+utobuze 21'
6emorci '-,
!uccesiunea operaiilor de calcul este urmtoarea"
1. !tabilirea traficului de calcul
!e stabilete traficul de calcul. 0c conform cap. 3., cu ajutorul relaiei =1>"
=m.o.s.>
Pe baza datelor de trafic se determin conform tabelului 1.
Ta"elul 1+
Mrupa de ve)icule
*raficul
mediu
zilnic 4C+/
P/1 fe/ 4C+/xp/xfe/
- 1 2 3
+utocamioane i derivate
cu 2 osii
1235 1,, -,3 ((
+utocamioane i derivate
cu 3 sau osii
'2 1,,( 2,3 153-
+utove)icule articulate 3' 1,, 1,5 1-51
+utobuze 21' 1,' -,5 2('
6emorci '-, 1,5 -,-2 1.
*otal o.s. 11'@ @
35-
6ezult urmtorul trafic de calcul"
0c @ 3(' x 1-
#(
x 3- x -.'- x 35- @ 21,-2 m.o.s.
2. 9eterminarea capacitii portante a pm2ntului de fundare
!e determin modulul de reacie al pm2ntului de fundare. Ho conform cap. .
Pm2ntul de fundare fiind alctuit din argil prfoas se $ncadreaz $n tipul P' conf. tabelului ..
!ectorul de drum fiind situat $ntr#o regiune cu tip climateric :: i $n rambleu, cu o $nlime de 1,-- m,
regimul )idrologic este 2b. conform pct. ..
7orespunztor tipului de pm2nt P'. tipului climateric :: i regimului )idrologic 2b. valoarea modulului
de reacie al pm2ntului de fundare, Ho este ( 40&m
3
, conform tab. 5.
3. Stabilirea alctuirii straturilor subadiacente dalei din beton
9eoarece, sectorul de drum naional secundar corespunde clasei te)nice :::, atunci conform pct. '.1.
se consider varianta b. de alctuire a structurii rutiere rigide. An cadrul acestei variante straturile
subadiacente dalei din beton de ciment sunt"
o strat de fundaie%
o eventual, strat de form.
1
Balori obinute din tabelul 3, +nexa :.
Win2nd seama de cele de mai sus i av2nd $n vedere c studiul geote)nic recomand necesitatea
executrii unui strat de form, iar sursele de agregate naturale de balastier sunt la distane relativ
reduse, de sectorul respectiv de drum, se stabilesc urmtoarele straturi subadiacente dalei din beton
alctuite, conform pct. '.. i anume"
o strat de fundaie din piatr spart%
o strat de form din balast.
. 9eterminarea capacitii portante la nivelul stratului de fundaie
!e determin valoarea modulului de reacie la suprafaa stratului de fundaie. H. conform cap. (, $n
funcie de"
o grosimea ec)ivalent a straturilor de fundaie&form,Pec)
o valoarea modulului de reacie al pm2ntului de fundare, Ho
Mrosimile efective ale straturilor subadiacente dalei sunt"
o stratul de fundaie )1 @ 2- cm%
o stratul de form" )2 @ 1' cm.
Mrosimea ec)ivalent a straturilor de fundaie&form. Pec) se determin conform pct.(.3. cu relaia =2>"
Pec) @ )1a1 I )2a2
!e determin valorile coeficienilor a1 i a2 din tabelul 11. i anume, pentru"
o strat de fundaie din piatr spart" a1 @ 1,-%
o strat de form din balast" a2 @ -,,'.
6ezult urmtoarea grosime ec)ivalent"
Pec) @ 2- x 1,- I 1' x -.,' @ 31,2' cm
Baloarea modulului de reacie la suprafaa stratului de fundaie, H se determin conform diagramei din
fig. 3, $n funcie de" Ho @ ( 40&m
3
i Pec) @ 31,2' cm.
+stfel, rezult" H@ ,2 40&m
3
.
'. +doptarea clasei betonului de ciment rutier
!e adopt clasa betonului de ciment rutier F76 ,'. conform normativului indicativ 722#.2. Pe baza
clasei betonului se stabilete rezistena caracteristic la $ncovoiere, 6
/
inc , conform !6 153#1"1..'"
6
/
inc @ ,' 4Pa
(. 9eterminarea tensiunii la $ntindere din $ncovoiere admisibil a betonului
!e determin tensiunea la $ntindere din $ncovoiere admisibil a betonului, conform pct. ,.2.2. cu relaia
='>"
adm @ ,' x 1,1 x =-., #-.-' x log 21,-2> @@ ,.' x= -., #-.-' x 1,322> @ 3,1 4pa
,. +doptarea ipotezei de dimensionare
An funcie de clas te)nic a drumului i de condiiile climatice, conform pct. ,.3. se adopt ipoteza 2.
5. 9eterminarea grosimii dalei din beton de ciment
Mrosimea dalei din beton de ciment, P se determin din diagrama de dimensionare corespunztoare
ipotezei 2, conform +nexei 3, pe baza valorilor"
o modulului de reacie la suprafaa stratului de fundaie , H@,2 40&m
3
%
o tensiunii la $ntindere din $ncovoiere admisibil a betonului, adm @ 3,1 4Pa. prin
interpolare liniar.
Mrosimea dalei din beton. P rezult egal cu 23,5 cm i se rotunjete la 2 cm.
.. Berificarea structurii rutiere la aciunea $ng)e#dezg)eului, conform !*+! 1,-.&1 i !*+! 1,-.&2.
-*emlul )
! se dimensioneze structura rutier rigid pentru un sector de drum comunal, care va fi dat $n
exploatare $n anul 2--2, cunosc2ndu#se urmtoarele date"
o Profilul transversal este alctuit din 2 x 1 band de circulaie%
o !ectorul de drum este situat $ntr#o regiune cu tip climateric ::, $n care sursele de
agregate naturale de balastier sunt la distane relativ reduse de traseul sectorului
respectiv de drum%
o Ambrcmintea din beton de ciment se execut dintr#un singur strat%
o *erasamentele rutiere sunt $n rambleu cu $nlimea sub 1.- m%
o Pm2ntul de fundare este alctuit din praf argilos $n conformitate cu !*+! 123%
o 7aracteristicile traficului rutier sunt cele corespunztoare postului de recenzare situat
pe sectorul respectiv de drum. +stfel, compoziia traficului mediu zilnic 4C+/, conform
ultimului recensm2nt general de circulaie din 1..' este urmtoarea"
+utocamioane i derivate cu 2 osii '32
+utocamioane i derivate cu 3 osii sau osii 1..
+utove)icule articulate 5
+utobuze .,
6emorci 53
!uccesiunea operaiilor de calcul este urmtoarea"
1. !tabilirea traficului de calcul
!e stabilete traficul de calcul. 0c conform cap. 3., cu ajutorul relaiei =1>"
=m.o.s.>
Pe baza datelor de trafic se determin conform tabelului 1'.
*ab
elul
1'
Mrupa de ve)icule
*raficul
mediu zilnic
4C+/
P/
1
fe/ 4C+/xp/xfe/
- 1 2 3
+utocamioane i
derivate cu 2 osii
'32 1,' -,3 2(
+utocamioane i
derivate cu 3 sau
osii
1.. 1,' 2,3 ,-'
+utove)icule articulate 5 1,2 1,5 21'
+utobuze ., 1,3 -,5 1-
6emorci 53 1,, -,-2 3
*otal o.s. 11'@ @
12,2
6ezult urmtorul trafic de calcul"
0c @ 3(' x 1-
#(
x 3- x -.'- x 12,2 @(,.( m.o.s.
2. 9eterminarea capacitii portante a pm2ntului de fundare
!e determin modulul de reacie al pm2ntului de fundare. Ho conform cap. .
Pm2ntul de fundare fiind alctuit din argil prfoas se $ncadreaz $n tipul P conf. tabelului .,
!ectorul de drum fiind situat :ntr#o regiune cu tip climateric :: i $n rambleu, cu o $nlime de 1,-- m,
regimul )idrologic este 2b. conform pct. ..
7orespunztor tipului de pm2nt P. tipului climateric :: i regimului )idrologic 2b. valoarea modulului
de reacie al pm2ntului de fundare. Ho este ( 40&m
3
. conform tab. 5.
3. !tabilirea alctuirii straturilor subadiacente dalei din beton
9eoarece, sectorul de drum corespunde clasei te)nice B, atunci conform pct. '.1. se consider
varianta b. de alctuire a structurii rutiere rigide. An cadrul acestei variante straturile subadiacente dalei
din beton de ciment sunt"
o strat de fundaie%
o eventual, strat de form.
Win2nd seama de cele de mai sus i av2nd $n vedere c sursele de
agregate naturale de balastier sunt la distane relativ reduse, de sectorul respectiv de drum, se
stabilete stratul de fundaie din balast, conform pct. '..
. 9eterminarea capacitii portante la nivelul stratului de fundaie
!e determin valoarea modulului de reacie la suprafaa stratului de fundaie. H. conform cap. (, $n
funcie de"
o grosimea ec)ivalent a straturilor de fundaie&form,Pec)
o valoarea modulului de reacie al pm2ntului de fundare, Ho
Mrosimea efectiv a stratului de fundaie )1 @ 2- cm%
Mrosimea ec)ivalent a straturilor de fundaie&form. Pec) se determin conform pct.(.3. cu relaia =2>"
Pec) @ )1a1
!e determin valorile coeficienilor a1 din tabelul 11. i anume, pentru stratul de fundaie din balast" a1
@ -,,'%
6ezult urmtoarea grosime ec)ivalent" Pec) @ 2- x ,' @ 1' cm
Baloarea modulului de reacie la suprafaa stratului de fundaie, H se determin conform diagramei din
fig. 3, $n funcie de" Ho @ ( 40&m
3
i Pec) @ 1' cm.
+stfel, rezult" H@ ' 40&m
3
.
'. +doptarea clasei betonului de ciment rutier
!e adopt clasa betonului de ciment rutier F76 ,-. conform normativului indicativ 722#.2. Pe baza
clasei betonului se stabilete rezistena caracteristic la $ncovoiere, 6
/
inc , conform !6 153#1"1..'"
6
/
inc @ ,- 4Pa
(. 9eterminarea tensiunii la $ntindere din $ncovoiere admisibil a betonului
!e determin tensiunea la $ntindere din $ncovoiere admisibil a betonului, conform pct. ,.2.2. cu relaia
='>"
adm @ ,- x 1,1 x =-., #-.-' x log (,.(> @@ , x= -., #-.-' x -,52> @ ,x-,('5 @ 2,5. 4Pa
,. +doptarea ipotezei de dimensionare
An funcie de clas te)nic a drumului i de condiiile climatice, conform pct. ,.3. se adopt ipoteza 3.
5. 9eterminarea grosimii dalei clin beton de ciment
Mrosimea dalei din beton de ciment, P se determin din diagrama de dimensionare corespunztoare
ipotezei 3, conform +nexei 3, pe baza valorilor"
# modulului de reacie la suprafaa stratului de fundaie H@' 40&m
3
%
# tensiunii la $ntindere din $ncovoiere admisibil a betonului, adm @ 2,5. 4Pa. prin interpolare liniar.
Mrosimea dalei din beton, P rezult egal cu 22, cm i se rotunjete la 23 cm.
.. Berificarea structurii rutiere la aciunea $ng)e#dezg)eului, conform !*+! 1,-.&1 i !*+! 1,-.&2.