Sunteți pe pagina 1din 1

ROMNIA

JUDEUL IALOMIA

MUNICIPIUL FETETI
Str. Clrai, nr. 595, Bl. CF3, Sc. A, Etaj II - IV, Tel. (004) 0243/364410, Fax (004) 0243/361206

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE,


pentru terenuri categoria de folosin pune,
ncheiat astzi ___________________,
ntre subsemnaii _______________________________, din partea Consiliului
Local Feteti i ____________________________________, cu domiciliul / sediul n
________________, str. _________________________, nr. _____, bl. ___, sc. ___,
ap. ____, jud. ______________.
Am procedat primul la predarea i secundul la primirea terenului n suprafa
de __________ ha, categoria de folosin pune, care aparine domeniului privat al
localitii, situat n Feteti, ____________________________, teren care face
obiectul contractului de concesiune nr. ________ din _______________.
Vecintile terenului sunt urmtoarele:
N ____________________________________________________
S ____________________________________________________
E ____________________________________________________
V ____________________________________________________
Drept pentru care am ncheiat prezentul proces-verbal n 2 (dou) exemplare.

Am predat,
Din partea Consiliului Local Feteti,

Am primit,
Beneficiar,