Sunteți pe pagina 1din 4

Problemele psihologice pe care le ridic predarea geografiei la ciclul pre colar

(D : Cuno terea mediului)


Perioada pre colarit ii se poate mpr i n urmtoarele trei subperioade:
1. pre colarul mic (3- ani) ! aceast perioad optimi"ea" trecerea de la
centrarea organismului pe satisfacerea necesit ilor imediate spre acti#it i n care
modalit ile de satisfacere sunt mai comple$e i se caracteri"ea" printr-o puternic
e$pansiune% copilul trind astfel frene"ia e$plorrii mediului.
&. pre colarul mi'lociu (-( ani) ! se caracteri"ea" printr-o adaptare mai u oar
la mediul educa ional% principala acti#itate ! 'ocul ! ba")ndu-se ndeosebi pe ac iuni. *n
aceast perioad copilul manifest recepti#itate ma$im fa de mediul ncon'urtor% fapt
ce i de"#olt percep ia.
3. pre colarul mare ((-+,- ani) ! acti#it ile pre colarului sunt din ce n ce mai
sistematice. percep ia transformat n obser#a ie se e$ersea" i de#ine pricepere.
limba'ul capt o structur mult mai sistemati"at. apar primele forme ale g)ndirii logice.
Percep iile sunt procesele psihice sen"oriale comple$e i% totodat% imagini
primare% con in)nd totalitatea informa iilor despre nsu irile concrete ale obiectelor i
fenomenelor n condi iile ac iunii directe a acestora asupra anali"atorilor.
Percep iile pre colarilor se formea" ca urmare a ac iunii directe cu obiectele%
astfel nc)t o posibilitate mai mare de acces la obiectul respecti# optimi"ea"
cunoa terea.
/$ist c)te#a caracteristici importante ale percep iei copiilor de la 3 la + ani:
- sunt stimulate i sus inute de curio"itatea lor foarte mare.
- e$plorarea percepti# este facilitat de transferurile mai u oare de la tact i au"
la #".
- percep ia rm)ne global (ndeosebi percep ia structurilor #erbale).
*n actul percep iei obiectelor i fenomenelor se manifest unele particularit i
indi#iduale.
Cercetrile psihologice duc la stabilirea e$isten ei unor tipuri percepti#e n r)ndul
pre colarilor. Dac #om face o #i"it cu ace tia la un anumit obiecti# turistic% cer)ndu-le
apoi s relate"e despre cele #i"itate% #om a#ea mai multe tipuri de percep ii:
1. tipul global analitic.
&. tipul analitic.
3. tipul descripti#.
. tipul e$plicati#.
(. tipul obiecti#.
+. tipul subiecti#.
Cadrul didactic are menirea de a de"#olta fiecrui pre colar trsturile mai pu in
e#iden iate% a'ut)nd la combaterea g)ndirii unilaterale.
Propriet ile spa iale ale obiectelor sunt: forma% mrimea% distan a% direc ia%
relieful. /le sunt semnali"ate prin mecanisme percepti#e foarte comple$e i relati#
distincti#e.
Perceperea formei se reali"ea" at)t pe cale #i"ual% c)t i pe cale tactilo-
chineste"ic. *ntre cele dou modalit i percepti#e se se stabilesc rela ii de ntrire%
control i confirmare reciproc. *n cadrul acestei corela ii #"ul are o func ie integratoare
1
deoarece% prin specificul recep iei #i"uale pe retin se proiectea" punct cu punct forma
obiectului respecti#.
Pentru perceperea mrimii obiectelor sunt importante mai multe componente:
imaginea retinian% chineste"ia ocular% e$perien a tactilo-chineste"ic. Dou obiecte care
au aceea i form dar mrimi diferite #or determina diferen e n e$plorarea contururilor
lor n func ie de mrimea pe care o au.
0ridimensionalitatea este reflectat% n percep ie% prin corelarea urmtoarelor
componente: disparitatea imaginilor retiniene% gradul de iluminare al suprafe elor diferit
orientate spre sursa de lumin% diferen a ntre gradul de con#ergen ocular% atunci c)nd
se percep planurile apropiate fa de cele ndeprtate la care se asocia" e$perien a
percepti# tactilo-chineste"ic.
Perceperea po"i iei obiectelor ntr-un spa iu dat i a unora fa de altele necesit
repere de tipul: sus% 'os% la dreapta% la st)nga% n fa % n spate. 1cestea trebuie stabilit
dup anumite repere. Pentru spa iul apropiat% aceste repere sunt date de ceea ce se
nume te #erticala gra#ita ional i ori"ontal perpendicular pe ea.
*n perceperea distan elor mari inter#in mai mul i factori% i anume: mrimea
imaginii retiniene% care este semnificati# mic orat la distan e mari% ea nemaifiind
compensat. pre"en a detaliilor de structur la obiectle apropiate i lipsa lor la cele
ndeprtate. e$isten a unor obiecte interpuse i care de#in un fel de repere pentru
e#aluarea distan ei p)n la cel ndeprtat.
Percep ia timpului este mai dificil i mai u or de denaturat% pentru c i lipsesc
reperele e#idente i certe. Pentru perceperea timpului% omul folose te trei sisteme de
referin :
a) sistemul fi"ic i cosmic% repre"entat de repetarea formelor naturale% cum sunt:
"iua i noaptea% succesiunea anotimpurilor% mi carea astrelor.
b) sistemul biologic% const)nd n ritmicitatea func iilor organismului (stri de
somn i #eghe% alimenta ia% ciclurile metabolice).
c) sistmul socio-cultural%acti#itatea% e$isten a uman amplasat istoric etc.
Percep ia propriu-"is a timpului se reali"ea" n dou forme:
a) percep ia succesiunii e#enimentelor.
b) perceperea duratei.
2pre diferen de percep ie% repre"entarea se define te ca proces cogniti#-
sen"orial de semnali"are n forma unor imagini unitare%dar schematice a nsu irilor
concrete i caracteristice ale obiectelor i fenomenelor n absen a ac iunii directe a
acestora asupra anali"atorilor.
3epre"entrile copiilor sunt prima instan a transformrii impresiilor sen"oriale%
e#olu)nd pe msur ce pre colarul re#ine la obiectul respecti#.
/i i repre"int corect numai inter#ale mici de timp i anume% cele care sunt
trite n #ia a lor real: "iua% ora% 'umtatea de or. 3epre"entarea succesiunii
e#enimentelor se oglinde te n termenii folosi i% ca de e$emplu: acum% a"i% m)ine.
4rientarea lor n spa iu mare% aprecierea distan elor n unit i de msur% orientarea n
timp mai ndelungat% precum i n elegerea raportului dintre spa iu i timp sunt re"ultate
ale e$perien ei copilului% e$perien a direct sau transmis% dob)ndit n cadrul muncii
instructi#-educati#e.
*n# area este o acti#itate de cunoa terea% iar cunoa terea se reali"ea" de la
intuirea #ie% concrect% la g)ndirea abstract i de aici la practic.
&
Pentru pre colari intui ia este fundamental.
5aterialul intuiti# poate fi:
a) natural ! obiecte naturale.
b) con#en ional ! confec ionat: scheme% hr i% diagrame.
Condi iile materialului intuiti sunt:
- s fie concludent.
- s e#iden ie"e ideile pe care ne-am propus s ni le nsu im.
- s fie #ariat.
- s fie bogat n informa ii.
5aterialul intuiti# folosit necorespun"tor fr)nea" acti#itatea de n# are. 1stfel
c% pe msur ce copilul naintea" n #)rst% e$cludem materailul intuiti#.
6o iunile geografice sunt forme ale g)ndirii care e$prim n mod abstract i
sintetic nsu irile comune% generale i esen iale ale unei clase sau categorii de obiecte%
sau fenomene geografice.
Demersul de cunoa tere al pre colarului este diri'at spre a parcurge treptele
generali"rii percepti#e cel pu in n urmtoarele:
- concret ! intuiti#.
- intuiti# ! indi#iduali"at.
- simbolic ! generali"at.
- superior ! generali"at.
*n momentul predrii elementelor geografice apar greut i n nsu irea unor
no iuni de spa iu. 1ceast no iune pentru un nceptor presupune un comple$ de
acti#it i psihologice: percep ia spa iului% oglindirea comple$ i simultan a e#alurii
obiectelor% a formei lor% a po"i iei lor n spa iu. *n momentul n care pre colarul ncepe s
- i nsu easc primele no iuni sistematice de geografie% el nu are g)ndirea complet
format% e$perien a lui n domeniul spa iului mare fiind nc srac.
*n nsu irea cuno tin elor de cunoa terea mediului este necesar at)t memorarea
mecanic a unor denumiri% c)t i accentuarea n elegerea fenomenelor geografice.
3
7ibliografie
1) 5iu% 8lorentina% &913% Didactica geografiei n n# m)ntul pre colar i primar%
7ucure ti% /ditura 5ondoro.
&) Popescu-6e#eanu% P.% :late% 5.% Cre u% 0.% 1;;3% Psihologie% 7ucure ti% /ditura
Didactic i pedagogic 3.1..
3) 2ion% <ra iela% &993% Psihologia #)rstelor% 7ucure ti% /ditura 8unda iei 3om)nia de
m)ine.