Sunteți pe pagina 1din 1

Interpretarea indicatorilor economico-financiari

Numarul mediu de salariati a scazut de la un an la altul, cu 6 salariati in 2011 fata de 2010 si cu 11


salariati in 2012 fata de 2010. De asemnea se poate observa ataat o scadere a duratei medii a zilei de
lucru cat si a numarului de zile/ an lucrate de catre un salariat. Astfel, aceste scaderi se reflecta si in
diminuarea cheltuielilor salariale, care in 2011 s-au modificat in sensul scaderii cu 7,66% fata de 2010, si
cu 8,30% in 2012 fata de acelasi an de baza.
Valoarea activelor imobilizate a crescut cu 0,13% in 2011 fata de 2010, urmand ca in 2012 aceasta sa
scada cu 20,675,283 lei, respectiv 7,78% in 2012 fata de anul precedent. Valoarea totala a imobilizarilor
provine in cea mai mare parte din valoarea imobilizarilor corporale, situatie de altfel justificata,
intreprinderea avand ca obiect de activitate obtinerea produselor de panificatie si morarit. Valoarea
utilajelor implicate in procesul de productie a crescut cu 65,97% in cel de-al doilea an de raportare,
urmand ca in 2012 sa se inregistreze o scadere nesemnificativa (in comparatie cu cresterea anului
precedent) de 6,49% fata de 2011. Putem spune ca societatea a adoptat o politica de investitii, care este
corelata cu cresterea datoriilor societatii (cu toate acestea nu am putut gasi informatii despre modul
cum au fost finantate aceste active, avand in vedere faptul ca societate nu prezinta datorii pe termen
lung).
Se poate observa o crestere a stocurilor totale de la un an la altul de 7,026,719 lei, respectiv 28,598,341
lei, bazata mai ales pe cresterea materiilor prime si a materialelor consumabile. Acestea s-au modificat
in sensul cresterii cu 8,87% in 2011 fata de 2010 si cu 111,73% in 2012 fata de 2010. Cheltuielile cu
materiile prime au prezentat o crestere semnificativa de 70,14 % in 2011, situatie corelata si cu
cresterea productiei in curs de executie, dar si cu cea a valorii produselor finite, ceea ce poate semnifica
o crestere a volumului de productie(cresterea cererii pe piata).
Capitalurile atrase au prezentat o modificare a valorii acestora, in sensul cresterii cu 34407986 lei
respectiv 15,09% in 2012 fata de 2010. Aceasta situatie poate fi interpretata, pe de o parte,
nefavorabila deoarece a crescut gradul de indatorare a societatii si acest fapt se poate reflecta in
deciziile posibililor viitor actionari, iar pe de alta parte, favorabila, putand semnifica existenta unei
politici de investitii si adoptarea de catre companie a unor actiuni ce vizeaza un orizont de timp
indelungat, si nu doar pe perioada scurta. Ceea ce mai poate fi observat de-a lungul celor 3 ani este
faptul ca datoriile reprezinta aproximativ 2/3 di valoarea capitalurilor permanente, in timp ce
capitalurile proprii reprezinta o treime din acestea.

Studentii care au participat la realizarea temei :
Minzu Viorica-Georgiana, Musat Catalin, Mirica Alin