Sunteți pe pagina 1din 1

Algoritmul simplex

Pasul 0: se scrie matricea A si se identic a baza unitar a (presupun and c a exist a). Se
determin a solut ia init ial a de baz a X
B
, impun and n sistemul de restrict ii X
R
= 0.
Deoarece n baza unitar a a
B
ij
= a
ij
se ntocmeste tabelul:
B C
B
X
B
c
1
a
1
c
2
a
2
....
c
n
a
n
a
k1
a
k2
a
kn

j

1

2
...
n
Pasul 1: Pentru ecare j J
R
= {m + 1, m + 2, ..., n} se calculeaz a diferent ele
j
:

j
=

z
j
c
j
n cazul problemei de minim
c
j
z
j
n cazul problemei de maxim ,
unde z
j
=
m

i=1
c
i
a
ij
, m + 1 j n. Diferent ele
j
cu 1 j m (cele corespunz atoare
vectorilor bazei) sunt egale cu zero.
1. Dac a
j
0, j J
R
, STOP; X
B
este conform criteriului de optim, solut ia optim a.
2. Dac a exist a indici j J
R
pentru care
j
> 0 se aplic a criteriul de intrare n baz a
aleg andu-se diferent a
k
= max
jJR

j
care indic a vectorul a
k
ce intr a n noua baz a.
3. Dac a toate componentele vectorului a
k
sunt mai mici sau egale cu zero, STOP,
problema are optim innit.
Dac a vectorul a
k
are si componente pozitive, pentru acestea se calculeaz a rapoartele
x
B
i
a
ik
si se alege

0
= min{
x
B
i
a
ik
} =
x
B
l
a
lk
;
conform criteriului de iesire din baz a, vectorul a
l
p ar aseste baza ind nlocuit cu a
k
.
Se obt ine o nou a baz a. Elementul de la intersect ia liniei l cu coloana k se numeste
pivot.
Pasul 2: Se reface tabelul simplex:
a. se scrie noua baz a;
b. se completeaz a coloana c corespunz atoare;
c. ncep and cu coloana lui X
B
, linia l a pivotului se scrie mp art it a la pivot;
d. se completeaz a vectorii unitari ai noii baze;
e. celelalte elemente ale tabelului se calculeaz a conform formulelor de schimbare a
bazei cu regula dreptunghiului;
f. se calculeaz a diferent ele
j
si se reia Pasul 1 si 2.
1