Sunteți pe pagina 1din 47

Universitatea Tehnic Gh.

Asachi, Iai
Facultatea de Textile Pielrie i Management Industrial
!eciali"area I.A
Master anul II
RAPORT DE CERCETARE
Formare profesional pentru implementarea noilor tehnologii n sistemul
de sntate

#$$rd$nat$r % Masterand %
Pr$&. Univ.dr.ing. #armen A. 'u(u Fercu Andreea
)
CUPRINS
1. SCOPUL I ROLUL CERCETRII ....................................................3
2. METODOLOGIA CERCETRII ..7
2.1 Definirea pr!"e#ei $e%i&ina"e.7
2.2 S%p'" %er%e()rii...7
2.3 E"a!rarea !ie%(i*e"r +i ip(e&e"r
%er%e()rii...7
2., E-(i#area *a"rii infr#a.ii"r !.in'(e prin
%er%e(are./
2.0 Prie%(area %er%e()rii..11
2.0.1 A"e2erea -'r-e"r $e infr#a.ii..11
2.0.2 Definirea %"e%(i*i().ii $e -e"e%.ie +i i$en(ifi%area 'ni().i"r -'p'-e
in*e-(i2a(iei.11
2.0.3 S(a!i"irea #)ri#ii e+an(in'"'i +i -(r'%('ra -a..11
2.0., Prie%(area %3e-(inar'"'i11
2.0.0 Se"e%(area #$a"i().i"r $e %'"e2ere +i -i-(e#a(i&are a
infr#a.ii"r11
2.4 5a&a $e rea"i&are a %er%e()rii.13
2.4.1 Re%"(area infr#a.ii"r...13
2.4.2 Pre"'%rarea infr#a.ii"r.............................................................13
3. ANALI6A I INTERPRETAREA IN5ORMA7IILOR1,
3.1 Ana"i&a 'ni *aria(a10
3.2 Ana"i&a %re"a.ii"r 8n(re *aria!i"e....30
,. CONCLU6II..,2
ANE9A..,,
*
1. SCOPUL I ROLUL CERCETRII
+m,unt(irea calit(ii !r$cesului deci"i$nal !resu!une utili"area cercetril$r de mar-eting .n
m$d e&icace i e&icient, !entru mai ,una cun$atere i .n(elegere a nev$il$r, cerin(el$r i d$rin(el$r
medicil$r, ,ene&iciari ai !r$iectului P/01U23)24.*2255673, de cun$atere i .nsuire a cel$r mai n$i
tehn$l$gii .n sistemul de sntate, !entru alegerea cel$r mai adecvate variante de met$de , tehnici i
instrumente care sa s!ri8ine e&icient !r$m$varea, .nsuirea ra!id i diseminarea re"ultatel$r
cercetril$r .n d$meniul medical, !recum i !entru evaluarea re"ultatel$r cercetril$r e&ectuate !rin
intermediul !r$iectului. #u a8ut$rul in&$rma(iil$r $,(inute !rin cercetri de mar-eting, se !$ate
!r$duce $ muta(ie ma8$r la nivelul managementului !r$iectului !rin trecerea de la managementul
reactiv la cel !r$activ. Managerii !r$activi e&ectuea" m$di&icri !e termen scurt .n tacticile de
mar-eting i ela,$rea" strategii !e termen lung, care s se integre"e .n n$ile ev$lu(ii ale micr$ i
macr$mediului din sistemul de sntate.
Pentru reali"area sc$!ului cercetrii s9a utili"at $ met$d s!eci&ic cercetril$r directe de
mar-eting de ti! cantitativ : s$nda8ul, $ cercetare selectiv, &$l$sind chesti$narul administrat &ace t$
&ace, ca instrument de culegere a in&$rma(iil$r.
#ercetarea selectiv de ti! s$nda8 este una dintre cele mai &recvent a!licate met$de .n d$meniul
cercetril$r de mar-eting. $nda8ul $&er &act$ril$r deci"i$nali !$si,ilitatea de a identi&ica s$lu(ii
!entru !r$,lemele cu care se c$n&runt sau !entru val$ri&icarea $!$rtunit(il$r existente. A!arent nimic
mai sim!lu dec;t adresarea un$r .ntre,ri cu!rinse .ntr9un chesti$nar, s$nda8ul .nseamn $ adevrat
!r$v$care .n !rivin(a asigurrii unui grad ridicat de acurate(e, relevan( i re!re"entativitate a datel$r.
$nda8ul este $ met$d de cercetare care se detaea" net din ansam,lul met$del$r de culegere
a datel$r !e care le au la dis!$"i(ie cercett$rii de mar-eting. Particularit(ile s$nda8ului sunt
urmt$arele%
comunicarea cu respondentul. #ulegerea datel$r !resu!une c$municarea cu res!$ndentul.
Aceast c$municare are l$c ver,al, .n scris sau !rin intermediul calculat$rului. Ast&el, s$nda8ul se
de$se,ete de met$de cum sunt investigarea sursel$r secundare i $,servarea.
reprezentativitatea eantionului. $nda8ul este $ cercetare selectiv, de$arece se des&$ar
!e un eanti$n extras din !$!ula(ia studiat. Ma8$ritatea s$nda8el$r !resu!un studierea unui numr
mare de ca"uri re!re"entative. <anti$nul &$l$sit cu $ca"ia unui s$nda8 tre,uie s &ie re!re"entativ
!entru c$lectivitatea (int, care este anali"at. +n acest &el, in&$rma(iile re"ultate !$t &i extinse la nivelul
!$!ula(iei (int.
4
caracterul preponderent descriptiv. +n ma8$ritatea ca"uril$r, s$nda8ele se .ncadrea" .n
categ$ria cercetril$r descri!tive, de$arece sunt &$cali"ate asu!ra sc$!ului de descriere a
caracteristicil$r unui anumit &en$men de mar-eting. #aracterul descri!tiv este sus(inut de urmt$arele
as!ecte% =a> &undamentarea cercetrii !e ,a"a un$r in&$rma(ii !reala,ile des!re &en$menul res!ectiv,
$,(inute !rintr9$ cercetare ex!l$rat$rie !reliminar? =,> de&inirea cu !reci"ie a !r$,lemei deci"i$nale i
a sc$!ului cercetrii? =c> !reci"area clar a nev$il$r de in&$rma(ii, !rin intermediul listei de $,iective
ale cercetrii? =d> de&inirea clar a c$$rd$natel$r cercetrii, .n ceea ce !rivete unitatea de s$nda8, l$cul,
tim!ul i m$dul de des&urare a cercetrii? =e> caracterul structurat al cercetrii. Utili"area sintagmei
caracter !re!$nderent descri!tiv su,linia" t$t$dat &a!tul c, .n &unc(ie de !r$,lema deci"i$nal i
sc$!ul cercetrii, $ serie de $,iective ale s$nda8ului !$t avea un caracter ex!l$rat$riu sau cau"al. +n
lista de $,iective ale unei cercetri de ti! s$nda8, unele $,iective !$t &i ast&el c$nce!ute .nc;t s !ermit
$,(inerea un$r in&$rma(ii ex!l$rat$rii, res!ectiv s &acilite"e mai ,una cun$atere a &en$menului
investigat. +n alte situa(ii, unele dintre $,iectivele cercetrii selective urmresc studierea rela(iil$r
cau"9e&ect dintre anumite varia,ile de mar-eting.
caracterul preponderent cantitativ. Ma8$ritatea $,iectivel$r s$nda8el$r vi"ea"
cuanti&icarea datel$r, .n vederea !r$iectrii l$r ulteri$are, la nivelul !$!ula(iei (int.
Gama in&$rma(iil$r ce !$t &i $,(inute cu a8ut$rul unui s$nda8 este divers. c$nsiderm
exem!lul unui s$nda8 care are ca sc$! studierea !re&erin(el$r, nev$il$r, m$tiva(iil$r i satis&ac(iil$r
$&erite de !r$dusele i serviciile cercetate, studierea c$m!$rtamentului de cum!rare i c$nsum de de
!r$duse i servicii.
Sn$a:'" fer) infr#a.ii re&erit$are la%
cine : de exem!lu, caracteristicile =numrul de mem,ri, veniturile, stilul de via( etc.>
g$s!$driil$r care c$nsum cele mai mari, res!ectiv cele mai mici cantit(i !e !ers$an?
mem,rul2mem,rii g$s!$driei care cum!r !r$dusele ce urmea" a &i c$nsumate de
g$s!$drie? mem,rul2mem,rii g$s!$driei care in&luen(ea" deci"iile de cum!rare?
ce : de exem!lu, s$iurile de &ructe !r$as!ete care sunt !re&erate, .n &unc(ie de &a"a din
ciclul de via( al &amiliei? s$iurile care sunt cum!rate de di&eritele ti!uri de g$s!$drii?
msura .n care sunt !re&erate2cum!rate !ri$ritar !r$dusele care au $ anumit marc sau
$ anumit regiune de !r$venien(?
cum : de exem!lu, m$dalit(ile de c$nsum =.n stare !r$as!t sau !re!arat>? !rinci!alele
criterii de selec(ie a !r$dusel$r i a !unctel$r de v;n"are, .n !r$cesul de cum!rare?
m$dalit(ile de !strare a !r$dusel$r .n cadrul g$s!$driei?
de unde : de exem!lu, !unctele de v;n"are de unde sunt cum!rate !r$dusele =!ia(a
li,er, !r$duct$ri agric$li, maga"ine alimentare s!eciali"ate, maga"ine de ti!
7
su!ermar-et sau h@!ermar-et etc.>?
cnd : de exem!lu, "iua2"ilele s!tm;nii c;nd se a!r$vi"i$nea" g$s!$dria cu &ructe
!r$as!ete? &recven(a cum!rril$r?
de ce : de exem!lu, m$tivele dat$rit cr$ra sunt !re&erate, res!ectiv cum!rate, s$iurile
de &ructe?
ct : de exem!lu, cantitatea medie c$nsumat lunar, !e t$tal i !e ti!uri de &ructe, de $
g$s!$drie, !e ti!uri de g$s!$drii? cantitatea cum!rat .n medie, de &iecare dat etc.
Frecven(a mare a cercetril$r selective de ti! s$nda8, .n ansam,lul cercetril$r de mar-eting,
este 8usti&icat de avanta8ele s!eci&ice ale met$dei.
Prin%ipa"e"e a*an(a:e ale met$dei s$nda8ului sunt urmt$arele%
$,(inerea de in&$rma(ii des!re m$tivele, atitudinile i !re&erin(ele mem,ril$r unui gru! (int?
&lexi,ilitatea c$municrii ver,ale sau scrise cu res!$nden(ii?
!$si,ilitatea utili"rii de mi8l$ace vi"uale, !r$duse, am,ala8e?
investigarea in&luen(ei anumit$r varia,ile inde!endente, cum sunt v;rsta, veniturile, $cu!a(iile,
!r$&esiile, sexul sau mediu?
!$si,ilitatea de a !re"ice c$m!$rtamentul viit$r al unit(ii de s$nda82cercetare.
#ei ce a!elea" la s$nda8 ca met$d de culegere de date !rimare tre,uie s &ie c$ntien(i de
$e&a*an(a:e"e -a"e. #ercetarea se ,a"ea" d$ar !e declara(iile res!$nden(il$r, ceea ce !$ate genera $
serie de er$ri sistematice. 1es!$nden(ii !$t s denature"e .n m$d inc$ntient sau deli,erat, in&$rma(iile
ce descriu realitatea. T$t$dat, !$t surveni $ serie de er$ri sistematice .n ce !rivete, de exem!lu%
eanti$narea, &$rmularea .ntre,ril$r, culegerea datel$r de $!erat$rii de interviu, !relucrarea i anali"a
in&$rma(iil$r. Utilitatea !entru decident a unui s$nda8 a&ectat de $ er$are t$tal semni&icativ este
limitat.
;n e-en.)< -n$a:'" e-(e #e($) $e %'"e2ere $e $a(e pri#are< pe !a&a 'n'i %3e-(inar
a$#ini-(ra( 'n'i e+an(in repre&en(a(i* $e re-pn$en.i. Includerea s$nda8ului .n categ$ria
met$del$r de $,(inere a datel$r !rimare se .ntemeia" !e &a!tul c !ermite culegerea de date .n m$d
s!ecial !entru a,$rdarea unei anumite !r$,leme deci"i$nale, a unui anumit !r$iect de cercetare.
Indi&erent de ti!ul de cercetare !e care inten(i$nm s $ des&urm, este necesar !arcurgerea unei
succesiuni de &a"e i activit(i, care c$ntri,uie la .nde!linirea sc$!ului cercetrii i s$lu(i$narea unei
anumite !r$,leme deci"i$nale de mar-eting. Atingerea un$r .nalte c$te de !r$&esi$nalism .n d$meniul
cercetrii !resu!une, .n !rimul r;nd, cun$aterea a!r$&undat a succesiunii i c$n(inutului eta!el$r
!r$cesului de cercetare, detaliate .n pr%e-'" $e prie%(are a %er%e()rii i !re"entate c$ncret !rin
#e($"2ia par(i%'"ari&a() pen(r' fie%are %er%e(are $e #ar=e(in2 rea"i&a().
5
#un$aterea cel$r (rei fa&e a"e %er%e()rii > pre"i#inar)< $e prie%(are +i $e rea"i&are : este $
necesitate nu numai !entru cei care $&er servicii s!eciali"ate de cercetri de mar-eting. T$(i cei care
utili"ea" ast&el de servicii &urni"ate de ter(i v$r recurge la cun$tin(ele l$r .n d$meniul cercetrii, cel
!u(in .n situa(iile .n care%
evaluea" $!$rtunitatea des&urrii unei cercetri !entru &undamentarea unei deci"ii de
mar-eting?
de&inesc !r$,lema deci"i$nal i sc$!ul cercetrii?
c$$!erea" cu cel =cei> care !r$iectea" cercetarea, !entru a sta,ili c$$rd$natele ei?
anali"ea" ra!$rtul de cercetare, care !re"int c$nclu"iile i rec$mandrile cercett$rului.
Aegli8area succesiunii &a"el$r i eta!el$r cercetrii,a rela(iil$r dintre ele sau a unei anumite eta!e
va a&ecta calitatea cercetrii de mar-eting i im!licit re"ultatele ei, ceea ce va limita a!lica,ilitatea l$r
.n !r$cesul deci"i$nal. Pr$cesul de cercetare .nce!e !rin de&inirea !r$,lemei deci"i$nale, a sc$!ului i
$,iectivel$r cercetrii. #a re"ultat al &a"el$r de !r$iectare i reali"are, cercetrile de mar-eting se
&inali"ea" !rintr9un ra!$rt !re"entat .n &$rm scris i $ral, s$licitantului cercetrii
6
2. METODOLOGIA CERCETRII
2.1 DE5INIREA PRO?LEMEI DECI6IONALE
0e&inirea !r$,lemei deci"i$nale, ca !rim eta! a !r$cesului cercetrii de mar-eting, este de $
im!$rtan( ma8$r, aceasta st;nd la ,a"a de&inirii c$recte a sc$!ului i $,iectivel$r cercetrii,
re!re"ent;nd, im!licit, un &act$r determinant al succesului .ntregului demers ce urmea" a &i reali"at.
Pr$,lema deci"i$nal se va c$nstitui .n identi&icarea elementel$r s!eci&ice care a a&ectat !r$cesul
deci"i$nal de !artici!are a medicil$r la sim!$"i$nul de la inaia, a as!ectel$r care au ac(i$nat .n m$d
!$"itiv asu!ra !artici!an(il$r dar care i9a i a&ectat .n m$d negativ a cr$r cun$atere va c$ntri,ui la
c$ntinuitatea des&urrii de ast&el de evenimente .n c$ndi(iile .m,unt(irii acest$ra i satis&acerii
c$nstante a nev$il$r i ate!tril$r !artici!an(il$r.
2.2 SCOPUL CERCETRII
0e&init .n &unc(ie de !r$,lema deci"i$nal s!eci&icat anteri$r, cercetarea cantitativ va avea
dre!t -%p -('$ierea -a(i-fa%.iei par(i%ipan.i"r pri*in$ %a"i(a(ea pre"e2eri"r< a #a(eria"e"r +i a
-er*i%ii"r f'rni&a(e la sim!$"i$nul des&urat la inaia .n !eri$ada *69*B n$iem,rie *C)*, sim!$"i$n
dedicate diseminrii re"ultatel$r cercetril$r !rivind pr#*area +i i#p"e#en(area ni"r (e3n"2ii
#e$i%a"e in re2i'nea $e SUD@EST .n cadrul !r$iectului P/01U23)24.*2255673 9 Formare
profesional pentru implementarea noilor tehnologii n sistemul de sntate ceea ce va c$nduce la
.m,unt(irea calit(ii ac(iunil$r ce urmea" a &i reali"ate.
Au &$st urmrite a!recierile res!$nden(il$r !rivind calitatea materialel$r !rimite, val$area
in&$rma(iil$r transmise, val$ri&icarea evenimentului !rin sta,ilirea de rela(ii de c$umnicare cu lect$rii
invita(i i .ntre !artici!an(i, caliatea serviciil$r !restate !recum i a!recierile !rivind l$cul de
des&urare a sim!$"i$nului, serviciile $&erite im!licit =ca"are, mas, am,ient>, calitatea $rgani"rii
evenimentului.
2.3 ELA?ORAREA O?IECTIAELOR I IPOTE6ELOR CERCETRII
P$rnind de la sc$!ul de&init s9au ela,$rat $,iectivele, !rin care s9a identi&icat c$ncret
in&$rma(iile necesare acestui demers tiin(i&ic. 9au de&init, ast&el, at;t obiectivele centrale c;t i
obiectivele secundare.
O!ie%(i*e"e %en(ra"e care re"ult din sc$!ul cercetrii vi"ea" %
). Identi&icarea n(rie().ii !r$iectului Formare profesional pentru implementarea noilor
D
tehnologii n sistemul de sntate;
*. Identi&icarea surselor de informare a res!$nden(il$r des!re prie%('" Formare profesional
pentru implementarea noilor tehnologii n sistemul de sntate;
4. Identi&icarea -'r-e"r $e infr#area res!$nden(il$r !rivind -i#p&in'" des&urat la inaia?
7. ta,ilirea #(i*e"r $e par(i%ipare la sim!$"i$nul $rgani"at la inaia?
5. 0eterminarea 2ra$'"'i $e -a(i-fa%.ie al !artici!an(i$r !rivind sim!$"i$nului $rgani"at la inaia
!rin prisma prestigiului profesional al lectorilor care susin prelegeri! calitii prezentrilor susinute
de lectori! noutii coninutului informaional oferit n cadrul prelegerilor! calitii serviciilor oferite
de organizatori.
6. Identi&icarea 2ra$'"'i $e apre%iere al res!$nden(i$r cu !rivire la utilitatea participrii! valoarea
informaiilor primite! calitatea prezentrilor! net"or#ing! organizarea simpozionului?
D. 0eterminarea 2ra$'"'i $e -a(i-fa%.ie al res!$nden(il$r !rivind "%'" 'n$e a f-( $e-f)+'ra(
-i#p&in'"B
3. ta,ilirea ni*e"'"'i $e infr#are al res!$nden(i$r !rivind site9ul !r$iectului Formare
profesional pentru implementarea noilor tehnologii n sistemul de sntate.
+n ceea ce !rivete $,iectivele secundare, se va urmri msura .n care unele dintre as!ectele
vi"ate !rin intermediul $,iectivel$r centrale varia" .n &unc(ie de vechime, &recven( de !artici!are la
sim!$"i$ane i .n &unc(ie de $ serie de criterii dem$gra&ice.
O!ie%(i*e -e%'n$are C
B. 0eterminarea fre%*en.ei $e par(i%ipare a res!$nden(i$r la sim!$"i$ane pe plan naional i
internaional;
)C. Identi&icarea -pe%ia"i().ii #e$i%a"e a res!$nden(il$r?
)). Identi&icarea *e%3i#ii de activitate a res!$nden(il$r .n d$meniul de s!ecialitate?
)*. Identi&icarea *aria!i"e"r $e#2rafi%e ale res!$nden(il$r !recum nivelul de instruire, venitul,
v;rsta, sexul, mediul de reedin(, l$calitatea i 8ude(ul de reedin(.
)4. Ideni&icarea ti!uril$r de 'ni().i #e$i%a"e .n care, res!$nden(ii .i des&$ar activitatea?
)7. Identi&icarea fee$!a%=@'"'i res!$nden(il$r !rin !risma !r$!uneril$r2sugestiil$r !rivind
$rgani"area sim!$"i$nului la care au !artici!at.
$%A&'(A($A )*'+$,$%'( -$(-$+.())
P$rnind de la $,iectivele ast&el &$rmulate, !recum i de la cun$tin(ele te$retice i !ractice cu
!rivire la !r$,lematica investigat, s9au de&init i!$te"ele cercetrii%
3
a. Ma8$ritatea res!$nden(il$r sunt &amiliari"a(i cu !r$iectul Formare profesional pentru
implementarea noilor tehnologii n sistemul de sntate;
,. Ma8$ritatea res!$nden(il$r s9au in&$rmat des!re !r$iectul Formare profesional pentru
implementarea noilor tehnologii n sistemul de sntate n special prin intermediul site/ului
proiectului! """.performed.ro;
c. Ma8$ritatea res!$nden(il$r au a&lat des!re sim!$"i$nul $rgani"at la inaia !rin intermediul
invita(iil$r transmise din !artea -olegiul 0edicilor i a celor transmise direct la locul de munc;
d. Ma8$ritatea res!$nden(il$r au avut dre!t m$tiva(ie de !artici!are la sim!$"i$nul $rgani"at la
inaia, nouti n domeniu medica i !dorina de perfecionare prin prisma nevoii de informare;
e. Ma8$ritatea res!$nden(il$r mani&est un 2ra$ 8na"( $e -a(i-fa%.ie !rivind sim!$"i$nului
$rgani"at la inaia !rin !risma calit(ii !re"entril$r sus(inute de lect$ri, n$ut(ii coninutului
informaional oferit n cadrul prelegerilor! prestigiului profesional al lectorilor care susin prelegeri!
calitii serviciilor oferite de organizatori.
&. Ma8$ritatea res!$nden(il$r apre%ia&) !$"itiv varia,ile !recum organizarea simpozionului!
calitatea prezentrilor! utilitatea participrii;
g. Ma8$ritatea res!$nden(il$r sunt &$arte satis&cu(i .n ceea ce !rivete "%'" $e $e-f)+'rare al
sim!$"i$nului?
h. Mai mult de 8umtate din res!$nden(i au accesat cel !u(in $ dat site9ul !r$iectului?
i. Mai mult de 6CE din t$talul res!$nden(il$r !artici! la sim!$"i$ane medicale pe plan
naional i internaional! o dat la 1/2 luni;
8. Ma8$ritatea res!$nden(il$r sunt medici de familie i specialiti n reumatologie;
-. Ma8$ritatea res!$nden(il$r au $ vechime de peste 34 ani;
l. Ma8$ritatea res!$nden(il$r .i des&$ar activitatea .ntr9$ unitate medical a&lat .n mediul
urban! sunt absolveni de facultate! au venitul mediu spre ridicat i sunt de provenien din zona
0untenia 56ud / $st;
m. Ma8$ritatea res!$nden(il$r activea" .n propriile cabinete i la clinici;
n. Ma8$ritatea res!$nden(il$r v$r mani&esta un feedbac# pozitiv .n ceea ce !rivete sim!$"i$nul.
I!$te"ele au &$st de&inite c$n&$rm $,iectivel$r sta,ilite mai sus i sunt c$res!un"t$are ca
numr, dre!t urmare, cercetarea a &$st &undamentat !e ,a"a a )7 $,iective i a )7 i!$te"e.
2., ESTIMAREA AALORII IN5ORMA7IILOR O?7INUTE PRIN CERCETARE
B
+n urma cercetrii, se estimea" c in&$rma(iile $,(inute v$r genera un grad de cun$atere
ridicat asu!ra as!ectel$r s!eci&ice des&urrii de sim!$"i$ane .n cadrul !r$iectului , ast&el%
9 satis&ac(ia res!$nden(il$r are $ in&luen( ma8$r asu!ra revenirii aces$ra .n cadrul un$r ast&el
de evenimente, !r$m$vrii sale .n r;ndul c$r!ului medical i v$r &i !urtt$ri de a!recieri !$"itive
!rivind m$delul de $rgani"are i des&urare al !r$iectel$r &inan(ate din &$nduri eur$!ene?
9 satis&ac(ia res!$nden(il$r va $&eri in&$rma(ii c$m!lete i detaliate !rivind !unctele tari i
!unctele sla,e .n !r$iecatrea i des&urarea viit$are a !r$iectului i a mani&estril$r !r$m$(i$nale !rin
intermadiul sim!$"i$anel$r?
9 se estimea" c in&$rma(iile ce v$r &i $,(inute se v$r caracteri"a !rin acurate(e, actualitate,
relevan( i dis!$ni,ilitate.
2.0 PROIECTAREA CERCETRII
2.0.1 A"e2erea -'r-e"r $e infr#a.ii
Av;nd .n vedere $,iectivele de&inite, alegerea sursei de in&$rma(ii a avut la ,a" urmt$arele
criterii% $riginea sursei .n ra!$rt cu echi!a de management a !r$iectului, &elul in&$rma(iil$r &urni"ate
de sursa de in&$rma(ii, identitatea sursei i c$stul in&$rma(iei &urni"ate.
S'r-a $e infr#a.ii a c$nstituit9$ medicii, !artici!an(i la sim!$"i$n, extern echi!ei de
management a !r$iectului, in&$rma(iile &urni"ate &iind in&$rma(ii !rimare, direct de la !urtt$rii de
in&$rma(ii, medicii !re"en(i la sim!$"i$n.
2.0.2 Definirea %"e%(i*i().ii $e -e"e%.ie +i i$en(ifi%area 'ni().i"r -'p'-e in*e-(i2a.iei
+n ca"ul cercetrii directe, 'ni(a(ea $e %er%e(are =unitatea care va &ace $,iectul investiga(iei> va
c$res!unde cu unitatea de $,servare i va &i c$nstituit din medici, t$ate $,iectivele &$rmulate,
vi";nd identi&icarea !rinci!alel$r caracteristici dem$gra&ice ale acest$ra.
+n ca"ul in&$rma(iil$r !rimare, 'ni(a(ea $e -n$a: =unitatea de la care se rec$ltea"
in&$rma(iile> va &i c$nstituit, din medici activ;nd .n s!ecialit(i .nrudite d$meniului !at$l$giei
muscul$scheletala i ,$lile .nrudite, din cadrul clinicil$r i unit(il$r medicale din l$calit(ile a&erente
8udetel$r care se .ncadrea" .n regiunea de U09<T P/01U.
2.0.3 S(a!i"irea #)ri#ii e+an(in'"'i +i -(r'%('ra -a
+n ceea ce !rivete #)ri#ea e+an(in'"'i, acesta a &$st sta,ilit .n m$mentul administrrii
chesti$narel$r la !artici!an(ii la sim!$"i$n !re"en(i, .n ultima "i. M)ri#ea e+an(in'"'i a f-( $e 71
$e #e$i%i .
S%3e#a $e e+an(inare a!licat la c$nstituirea eanti$nului a &$st una ne!r$,a,ilistic,
aleat$are, ,a"at !e met$da c$tel$r din mul(imea !artici!an(il$r la sim!$"i$n.
)C
2.0., Prie%(area %3e-(inar'"'i
Instrumentul de culegere a in&$rma(iil$r este chesti$narul. M$delul de chesti$nar !r$iectat i
administrat la sim!$"i$nul de la inaia este !re"entat .n Anexa ). Pentru culegerea datel$r se va
utili"a, ca met$d de culegere a in&$rma(iil$r, cercetarea direct. +n acest ca" in&$rma(iile v$r &i culese
direct de la !urtt$rii l$r. #$lectivitatea, la care se re&er in&$rma(iile, va &i &$rmat din t$talitatea
!artici!an(il$r de&init .n gru!ul (int. #hesti$narul !re"ent .n Anexa ) a &$st !r$iectat i !e $ !lat&$rm
$nline iar chesti$narul este activ i se !$ate vi"uali"a acces;nd lin-9ul
htt!%22FFF.esurve@s!r$.c$m2urve@.as!xGidH7e6*44ec9d,cd975749,74c9B*c)caBeB3)d.
In&$rma(iile s$licitate !rin intermediul chesti$narului sunt at;t &actuale c;t i de $!inie.
+ntre,rile &$rmulate sunt .nchise, dih$t$mice, multih$t$mice i mixte acestea din urm d;nd
!$si,ilitatea res!$ndentului de a $&eriri un rs!uns c$rect, .n ca"ul .n care variantele men(i$nate .n
chesti$nar nu au &$st satis&ct$are !entru acesta.
#hesti$narul ela,$rat a &$st testat !il$t !e un eanti$n de )C de res!$nden(i !entru a de!ista
din tim! !r$,lemele legate de inter!retarea greit sau ne.n(elegerea anumit$r as!ecte, de $miterea
anumit$r situa(ii !articulare i !entru aducerea .m,unt(iril$r necesare.
+n administrarea chesti$narului s9a $!tat !entru distri,uirea chesti$narel$r !rintre !artici!an(i
s!re a &i c$m!letate c;t mai c$m$d, .n ultima "i de des&urare a sim!$"i$nului, av;nd in&$rma(iile
!r$as!t .nti!rite .n mem$rie. In&$rma(iile din chesti$narele au &$st !reluate .ntr9un &iier <I#<l i
a!$i s9au .ncrcat !e !lat&$rma $nline FFF.esurve@s!r$.c$m =Anexa *> s!re a &i .nregistrate .n ,a"a
de date i ulteri$r anali"ate !rin !achetul de !r$grame P )B.C, de anali" i cercetri de mar-eting.
2.0.0 Se"e%(area #$a"i().i"r $e %'"e2ere +i -i-(e#a(i&are a infr#a.ii"r
Pentru reali"area sc$!ului i, im!licit, a $,iectivel$r cercetrii, .n culegerea in&$rma(iil$r s9a
$!tat !entru d$u m$dalit(i de cercetare% anali"a sursel$r de date secundare i s$nda8ul.
+n !reala,il, au &$st identi&icate i anali"ate in&$rma(iile ce au legtur cu !r$,lematica
investigat, existente .n interi$rul entit(il$r cercetate, !recum i in&$rma(iile $,(inute din massmedia
sau din cadrul di&eritel$r site9uri de !r$&il =site9urile unit(il$r medicale de !u,lice i !rivate, #asele
de ntate, #$legiul Medicil$r, site9uri ale $rgani"a(iil$r !r$&esi$nale ale medicil$r, site9uri de tiri
generale sau dedicate d$meniului medical, m$t$are de cutare> !entru &amiliari"area cu temele
cercetate. +n alegerea sursel$r de date secundare s9a (inut c$nt de natura acest$ra, su, as!ectul
credi,ilit(ii i .ncrederii.
))
Pentru -i-(e#a(i&area infr#a.ii"r !e ,a"a m$delului de chesti$nar s9au de&initivat
instruc(iunile de c$m!letare, instruirea $!erat$ril$r de interviu, m$dul de c$di&icare a intre,ril$r,
criteriile de veri&icare l$gic i sintactic a datel$r ce se v$r !relua din chesti$nare, !relucrarea ini(ial,
grilele de c$rela(ii, m$delele de ta,ele i de gra&ice ce v$r !ermite culegerea i inter!retarea
in&$rma(iil$r $,(inute din cercetare !rivind !rinci!alele elemente de satis&ac(ie i interes !rivind
!artici!area la sim!$"i$nul des&urat "a Sinaia 8n peria$a 24@2/ nie#!rie "a D(e" NeE Mn(ana.
0e asemenea, .n eta!a de selectare a m$dalit(ii de culegere i sistemati"are a in&$rma(iil$r au
&$st de&inite varia,ele c$nce!tuale i $!era(i$nale care &ac $,iectul cercetrii i au &$st determinate
rela(iile dintre acestea, identi&ic;ndu9se, ast&el, varia,ilele de!endente i inde!endente.
+n aceeai msur, au &$st identi&icate scalele cu a8ut$rul cr$ra se v$r msura varia,ilele, s9au
sta,ilit met$de de scalare = 0i&eren(iala emantic, cala lui Ji-ert> !rin care se v$r rec$lta in&$rma(iile
i se v$r cuanti&ica !entru !relucrri &inale, se v$r ela,$ra instrumentele utili"ate .n acest sens i se v$r
ela,$ra machetele de ta,ele !entru sistemati"area in&$rma(iil$r. se v$r ela,$ra machetele de ta,ele
!entru sistemati"area in&$rma(iil$r.
+n &unc(ie de m$dul de ex!rimare v$r &i de&inite, at;t varia,ilele cantitative, ex!rimate
numeric, c;t i varia,ilele calitative.
0e asemenea, du! m$dul de mani&estare, unele .ntre,ri sunt dih$t$mice adic, c$n(in d$u
variante de rs!uns iar altele sunt multih$t$mice, av;nd mai multe variante !$si,ile de rs!uns.
+n urma demersului cercetrii, a &$st studiat descrierea sim!$"i$nului ca m$dalitate de des&urare a
evenimentului i urmrit determinarea gradului de satis&ac(ie a !artici!an(il$r din !ers!ectiva
evenimentului ="$n, l$c de des&urare, !arcare, servicii de alimenta(ie, servire, ca"are, am,ient,
atm$s&er> dar i din !ers!ectiva calit(ii educa(i$nale a evenimentului =renumele i !regtirea cel$r
care au c$n&eren(iat sim!$"i$nul, calitatea !re"entril$r, actualitatea su,iectel$r i a in&$rma(iil$r
transmise>. 0e asemenea au &$st s$licitate i $ serie de in&$rma(ii ce au servit dre!t sc$! la cun$aterea
varia,ilel$r dem$gra&ice ale res!$ndentului. e va $,serva ce rela(ie exist .ntre vari,ilele de!endente
i cele inde!endente su!use anali"ei, .n ce m$d va in&luen(a varia,ila nivelul de instruire, varia,ila
venit.
Mai de!arte, .n anali", se va reali"a de&inirea c$nce!tual i $!era(i$nal a varia,ilel$r
cercetrii.
Msurarea &iecrei varia,ile se va reali"a !rin intermediul scalel$r de msurare .n &unc(ie de natura
varia,ilei studiate, !recum i de $,iectivele urmrite !rin cercetare. Ast&el, au &$st utili"ate%
scale n$minale =de exem!lu% .m!r(irea !e d$menii de s!ecialitate, .n categ$rii>?
scala interval =de exem!lu% im!$rtan(a atri,uit criteriil$r dea!recierea evenimentului
des&urat, res!$ndentul &iind s$licitat s ac$rde un nivel de im!$rtan( !rin intermediul un$r
)*
scale cu 5 nivele 9 .n i!$te"a c distan(ele !sih$l$gice .ntre cele cinci nivele ale scalei sunt
egale, acestea intr;nd .n categ$ria scalel$r interval : di&eren(iala semantic>?
scale !r$!$r(i$nale =de exem!lu% identi&icarea !$nderiiindivi"il$r ce de(in un ca,inet !articular
individual .n t$tal eanti$n>.
Pentru sistemati"area datel$r s9au !r$iectat machete de ta,ele sim!le sau de c$ntingen(. e
va im!une c$nstruirea matricei c$rela(iil$r, care va !re"enta legturile relevante !entru sc$!ul
cercetrii i care v$r sta la ,a"a reali"rii machetel$r ta,elel$r de c$ntingen(.

2.4 5A6A DE REALI6ARE A CERCETRII
2.4.1 Re%"(area infr#a.ii"r
Peri$ada .n care au &$st culese datele a &$st *69*B n$iem,rie *C)*, acestea &iind rec$ltate de
la !artici!an(i, dmedici din d$meniile !resta,ilite gru!ului (int =1eumat$l$gie, Medicin intern,
Imun$!at$l$gie, Kalne$&i"i$tera!ie, Medicin de &amilie, Aeur$chirurgie, 1adi$l$gie, /rt$!edie,
Imagistic medical, 0ermat$l$gie, Gastr$enter$l$gie, <nd$crin$l$gie>.
2.4.2 Pre"'%rarea infr#a.ii"r
/!era(ia de !relucrare a c$nstat .n editarea, c$di&icarea i ta,ularea datel$r $,(inute .n eta!a
anteri$ar.
<ditarea a vi"at veri&icarea i recti&icarea er$ril$r =ac$l$ unde este !$si,il> sau eliminarea
instrumentel$r de culegere a datel$r care au &$st a&ectate de er$ri grave.
0u! editarea datel$r s9a !r$cedat la c$di&icarea i ta,ularea l$r, res!ectiv, la sistemati"area
i centrali"area cu a8ut$rul ta,elel$r, du! care, s9a !r$cedat la anali"a datel$r .n c$n&$rmitate cu
sc$!ul i $,iectivele cercetrii i .n &unc(ie de ti!ul de scal !e care au &$st msurate varia,ilele
.nregistrate.
)4
3.ANALI6A I INTERPRETAREA IN5ORMA7IILOR
Pentru anali"a i inter!retarea in&$rma(iil$r, se v$r utili"a cu !re!$nderen(, &recven(ele
relative !entru $ mai u$ar inter!retare a distri,u(iei eanti$nului .n &unc(ie de varia,ilele cercetate.
tudierea legturil$r existente .ntre unele dintre varia,ilele cercetate i di&erite criterii
dem$gra&ice i $rgani"a(i$nale .nregistrate se va reali"a cu a8ut$rul ta,elului de c$ntingen(, !recum i
!rin calculul c$e&icientului de as$ciere c al lui #ramer.
Ta!e"'" $e %n(in2en.) $&er $ !rim in&$rma(ie cu !rivire la existen(a 2 inexisten(a as$cierii
.ntre d$u varia,ile n$minale. +n ca!etele r;nduril$r i ale c$l$anel$r se trec variantele cel$r d$u
varia,ile, iar .n ru,ricile =celulele> ta,elului sunt .nregistrate &recven(ele c$mune de a!ari(ie ale
variantel$r cel$r d$u caracteristici. Inter!retarea existen(ei 2 inexisten(ei legturii dintre cele d$u
varia,ile se &ace .n &unc(ie de distri,u(ia, mrimea i di&eren(ele dintre &recven(ele .nregistrate .n ta,el,
&recven(e care !$t &i ex!rimate .n mrime a,s$lut sau, du! ca", relativ.
Lal$rile !$si,ile ale c$e&icientului c sunt cu!rinse .n intervalul MC, )N, ceea ce !ermite
reali"area de c$m!ara(ii .ntre mai mul(i c$e&icien(i, indi&erent de numrul de variante ale varia,ilel$r
cercetate. #u c;t val$area acestuia este mai a!r$!iat de C, cu at;t as$cierea dintre cele d$u varia,ile
este mai sla, i cu c;t se a!r$!ie mai mult de ), cu at;t as$cierea este mai !uternic.
+n ca"ul ta,elel$r de c$ntingen( v$r &i .nregistrate &recven(ele relative, ast&el, &iind mult mai
u$r de $,servat existen(a anumit$r di&eren(e .n &unc(ie de varia,ila cercetat !e sect$are de activitate.
L$r &i studiate as$cierile relevante !entru sc$!ul cercetrii, c$n&$rm matricei c$rela(iil$r =ce se va
sta,ili .n eta!a de selectare a m$dalit(ii de culegere i sistemati"are a in&$rma(iil$r>.
Testarea semni&ica(iei as$cieril$r dintre varia,ile se va reali"a cu testul x
!entru d$u varia,ile.
Testul x !entru d$u varia,ile studia" semni&ica(ia di&eren(el$r dintre su,eanti$ane, $ri de
c;te $ri acestea au &$st c$nstituite du! varia(ia un$r varia,ile n$minale. A!licarea testului x
!resu!une determinarea val$rii calculate xc$n&$rm alg$ritmului cun$scut.
e lansea" i!$te"a nul, c$n&$rm creia nu exist di&eren(e semni&icative .ntre gru!ele
&$rmate du! varia(ia varia,ilei inde!endente din !unctul de vedere al varia(iei varia,ilei de!endente,
res!ectiv, as$cierea dintre cele d$u varia,ile nu este semni&icativ.
Lal$area calculat xse c$m!ar cu val$area te$retic citit din ta,elele re!arti(iei x!entru
=r9)>=c9)> grade de li,ertate i nivelul de semni&ica(ie x unde r este numrul de r;nduri i c numrul
de c$l$ane ale ta,elului de c$ntingen(.
0ac%
)7
xcalculat O x te$retic, ip(e&a n'") -e re-pin2e, as$cierea dintre cele d$u varia,ile este
semni&icativ?
xcalculat P x te$retic, ip(e&a n'") -e a%%ep(), as$cierea dintre cele d$u varia,ile nu este
semni&icativ, !entru nivelul de semni&ica(ie Q c$nsiderat.
A!licarea testului x, !resu!une res!ectarea anumit$r cerin(e. +n ca"ul .n care dimensiunea
c$lectivit(ii cercetate este mai mare de 7C de unit(i atunci niciuna dintre &recven(ele te$retice R/i8S
din ta,elul de c$ntingen( nu tre,uie s &ie mai mic dec;t ), iar !$nderea cel$r ce au val$ri mai mici
de 5 s nu de!easc *CE .n t$tal.
3.1 Ana"i&a Uni*aria()
+n ceea ce !rivete n(rie(a(ea prie%('"'i RFormare profesional pentru implementarea
noilor tehnologii n sistemul de sntateS, se !$ate $,serva &a!tul c, cei mai mul(i res!$nden(i au
a&lat des!re !r$iect !rin intermediul C"e2i'"'i #e$i%i"r F3G<4HI< urmat de cei care au $,(inut
aceast in&$rma(ie de la c$legi sau de !e site9ul FFF.!er&$rmed.r$ F21HI. Au existat .ns i
res!$nden(i care au a&lat din #a-- > #e$ia F2</HIsau !rin intermediul re.e"e"r $e -%ia"i&are
F1<,HI. Un !r$cent &$arte sc"ut, de 17<1 H a &$st .nregistrat de res!$nden(ii care n' a' a'&i( $e
apari.ia a%e-('i prie%( $in a"(e -'r-e dec;t cele enumerate, sau la m$mentul !artici!rii e&ective la
im!$"i$nul Per&$rmed de la inaia.
Ta,el ). A$t$rietatea !r$iectului
Aaria!i"e 5re%*en.e Pr%en(e
H
0a, mass9media * *.B
0a, !rin intermediul #$legiului
Medicil$r
*D 43.6
0a, de la c$legi )7 *C.C
0a, !rin intermediul site9ului
!r$iectului =FFF.!er&$med.r$>
)7 *C.C
0a, !rin intermediul re(elel$r de
s$ciali""are =Face,$$-, TFitter,
Jin-edIn>
) ).7
Au )* )D.)
T(a" 71 111.1
0in ta,elul de c$ntingen( de mai sus se $,serv au &$st .nregistrate 71 $e %3e-(inare *a"i$e.
)5
Figura ). A$t$rietatea !r$iectului
A(i au"it de !r$iectul TF$rmare !r$&esi$nala !entru im!lementarea n$il$r tehn$l$gii in sistemul
de sntateS .nainte de a v decide s !artici!a(i la sim!$"i$nG
+n ca"ul -'r-e"r $e infr#are utili"ate de res!$nden(i !entru a se d$cumenta .n legtura cu
sim!$"i$nul $rgani"at la inaia de ctre echi!a Per&$rmed, cei mai mul(i dintre acetia au a&lat !rin
intermediul invita(iil$r transmise direct la l$cul de munc sau !rin intermediul #$legiului Medicil$r
=37<1H din t$talul res!$nden(il$r>, 1G<4H dintre acetia au cules in&$rma(ii de !e site9ul !r$iectului
=EEE.perfr#e$.r>, .n tim! ce 10<7H au avut c$legii i !rietenii ca surs de in&$rmare. Aici un
res!$ndent nu a cules in&$rma(ii acces;nd site9uri de s$ciali"are. Printre sursele de in&$rmare c$nexe
enumerate de res!$nden(i, s9a numrat i revista ,,Lia(a medicalS.
Ta,el *. urse de in&$rmare
Aaria!i"e 5re%*en.e Pr%en(e H
Invitatii transmise direct la l$cul
de munca
*6 4D.)
In&$rmatii transmise !rin
#$legiul medicil$r
*6 4D.)
ite9ul !r$iectului
=FFF.!er&$rmed.r$>
)4 )3.6
1etele de s$ciali"are =Face,$$-,
TFitter, Jin-edIn>
C C
#$legi sau !rieteni
)) )5.D
)6
T(a" 71 111
Figura *. urse de in&$rmare
A) r'2)# -)ne !reci"a(i sursele de in&$rmare $e-pre a%e-( -e#inar r2ani&a( "a SinaiaJ
Caracterizarea variaiei
0istri,u(ia !e &recven(e este !re"entat su, &$rm ta,elar =Ta,elul *>, $,serv;ndu9se c
val$rile cele mai ridicate c$res!und sursel$r de in&$rmare !e ,a" de invita(ii, at;t de la l$cul de
munc, c;t i cele !rimite !rin intermediul #$legiului Medicil$r =37<1HI dintre res!$nden(i au
declarat c au &$st in&$rma(i !rin intermediul cel$r d$u surse.
Ast&el, i!$te"a c$n&$rm creia ma8$ritatea dintre !artici!an(i au a&lat de eveniment prin
-olegiul
0edicilor i prin intermediul invitaiilor transmise la locul de munc, i!$te" as$ciat $,iectivului
cercetrii ce a vi"at identi&icarea sursel$r de in&$rmare !rin intermediul cr$ra !artici!an(ii au a&lat de
eveniment, a &$st c$n&irmat, .ntruc;t D7,*E dintre !artici!an(i au a&lat in&$rma(ii des!re eveniment
)D
din aceste surse.
+n ceea ce !rivete fre%*en.a $e par(i%ipare la sim!$"i$anele medicale na(i$nale i
interna(i$nale, cei mai mul(i dintre res!$nden(i =,,<3H> au a&irmat &a!tul c, !artici! $ dat la *94
luni la ast&el de mani&estri tiin(i&ice, 21<,H dintre cei intervieva(i !artici! la ast&el de evenimente $
dat la 6 luni, 1G<4H merg $ca"i$nal la ast&el de activit(i, .n tim! ce numai 10<7H dintre acetia au $
&recven( de !artici!are la sim!$"i$anele medicale na(i$nale i interna(i$nale $ dat !e lun.
Ta,el 4. Frecven(a de !arteci!are
Aaria!i"e 5re%*en.e Pr%en(e H
/ data !e lun )) )5.D
/ data la *94 luni 4) 77.4
/ data la 6 luni )5 *).7
/ca"i$nal )4 )3.6
T(a" 71 111.1
Figura 4. Frecven(a de !artici!are la sim!$"i$ane medicale
#are este fre%*en.a $e par(i%ipare la sim!$"i$ane medicale !e !lan na(i$nal i
interna(i$nalG

)3
Mai mult de 8umtate dintre res!$nden(i =41H> au declarat c !artici! la sim!$"i$ane
medicale !e !lan na(i$nal i interna(i$nal, cel !u(in $ dat la 6 luni? 10.7H 9 $ dat !e lun? ,,.3H 9 $
dat la *94 luni. Frecven(a !artici!rii la sim!$"i$ane medicale !entru 21.,H dintre !ers$anele
intervievate este $ dat la 6 luni i !entru 1G.4H dintre res!$nden(i este $ca"i$nal.
0eci, se acce!t i!$te"a c$n&$rm creia mai mult de 6CE din t$talul res!$nden(il$r !artici! la
sim!$"i$ane medicale !e plan naional i internaional! o dat la 1/7 luni?
#entilele i cuartilele sunt !re"entate .n ta,elul urmt$r, ast&el *5E dintre res!$nden(i au
declarat $ &recven( de !artici!are la ast&el de evenimente de cel !u(in $ dat la * 9 4 luni.
Ta,el 7. Indicat$ri ai tendin(ei centrale i ai varia(iei !entru varia,ila R&recven( !artici!are la
sim!$"i$ane medicaleS
N Aa"i$ DC
5re%*en.e C
Me$ian *.CC
M$e 2
Pr%en(e
)C
*
).CC
*C
*5
*.CC
*.CC
4C *.CC
7C
5C
*.CC
*.CC
6C
DC
D5
*.6C
4.CC
4.CC
3C 4.CC
)B
BC 7.CC
0in datele culese, #(i*e"e care i9au determinat !e res!$nden(i s !artici!e la acest
sim!$"i$n, .n $rdinea im!$rtan(ei% a&larea de n$ut(i .n d$meniul de activitate F,0<7HI, de"v$ltare
!r$&esi$nal =3,<3H>, tematicile a,$rdate =11<,H>, i s$ciali"area cu ceilal(i !artici!an(i =7<1HI. 0$ar
1<,H dintre !ers$anele intervievate nu au d$rit s rs!und la aceast .ntre,are.
Ta,el 5. M$tive de !arteci!are
Aaria!i"e 5re%*en.e Pr%en(e
H
0e"v$ltare !r$&esi$nal *7 47.4
Tematici a,$rdate 3 )).7
A$ut(i in d$meniu 4* 75.D
$ciali"are 5 ).D
Au rs!und ) ).7
T(a" 71 111.1
Figura 7. M$tive de !artici!are la sim!$"i$n
L rugm s men(i$nati #(i*e"e par(i%ip)rii dvs. la sim!$"i$n%
Msurarea tendinei centrale 9 Anali";nd varia,ila motivele participrii la sim!$"i$n se
$,serv &a!tul c gru!ul m$dal =ma8$ritar> este c$nstituit de m$tivul nouti n domeniu! av;nd
&recven(a cea mai mare de a!ari(ie .n r;ndul !artici!an(il$r. Aadar, acest element c$nstituie m$tiva(ia
*C
!rinci!al !entru !artici!area la sim!$"i$n, !entru cei mai mul(i dintre res!$nden(i.
0in distri,u(ia de &recven(e !re"entat .n Ta,elul 5 se remarc &a!tul c, !e l;ng noutile n
domeniu de care ,ene&icia" !artici!an(ii =75,DE dintre !artici!an(i au inv$cat acest m$tiv>, !e !$"i(ia
urmt$are se situea" dezvoltarea profesional !e care $ $&er sim!$"i$nul =47,4E dintre !artici!an(i
au argumentat ast&el m$tivatia !artici!rii la sim!$"i$n>. Aadar, i!$te"a !$trivit creia cei mai mul(i
dintre res!$nden(i v$r avea ca !rinci!al m$tiv de !artici!are la !r$iectul Per&$rmed nouti n domeniu
i dezvoltare profesional se acce!t.
Indicat$rul utili"at !entru caracteri"area tendinei centrale .n ca"ul acestei varia,ile este media
aritmetic, a crei val$are este ),)C 9 cei mai mul(i res!$nden(i au a!reciat dre!t foarte satisfctor
pre-(i2i'" prfe-ina" a" "e%(ri"r. Lal$area medianei =Median H )> este situat .n gru!a R&$arte
satis&ct$rS.
Figura 5. Imaginea sim!$"i$nului des&urat
A!recia(i i#a2inea -i#p&in'"'i des&urat !rin
!risma urmt$arel$r varia,ile FTp 2 !KI

*)
U
Ta,el 6. Tendin(a central
S(a(i-(i%i
I#a2ine -i#p&in @ pre-(i2i'"
prfe-ina" "e%(ri
N Aa"i$ DC
5re%*en.e C
Mean ).)C
Me$ian ).CC
S($. De*ia(in .4C*
Aarian%e .CB)
**
S=eEne-- *.D*5
S($. Errr f S=eEne-- .*3D
L'r(-i- 5.53D
S($. Errr f L'r(-i- .566
Mini#'# )
MaKi#'# *
Ca"i(a(ea -er*i%ii"r +i %a"i(a(ea pre&en()rii sunt itemii !rinci!ali ce c$ntri,uie la &$rmarea
unei imagini ,une .n r;ndul res!$nden(il$r, acetia declar;nd .ntr9$ mare msura c sunt &$arte
satis&cu(i de aceti itemi.
Ta,el D. Imaginea sim!$"i$nului : #alcularea mediei
Aaria!i"e Me$ia !.in'()
Prestigiul !r$&esi$nal al lect$ril$r care sus(in
!relegeri
7.B
#alitatea !re"entril$r sus(inute de lect$ri 7.B*35D
A$utatea c$n(inutului in&$rma(i$nal $&erit .n
cadrul !relegeril$r
7.3D)74
#alitatea serviciil$r $&erite de !ers$nalul din
$rgani"are
7.B5D)7
Figura 6 Imaginea sim!$"i$nului des&urat : Media
+n ca"ul a!recieril$r !rivind #$'" $e r2ani&are a" -i#p&in'"'i, res!$nden(ii %
sunt de ac$rd cu &a!tul c sim!$"i$nul s9a ridicat la nivelul ate!tril$r =1<GG>?
au &$st !lcut im!resi$na(i de calitatea !re"entril$r sus(inute la sim!$"i$n =1<G0>?
*4
c$nsider c !artici!area la acest sim!$"i$n a &$st &$arte util =1<70>?
c$nsider c au !rimit in&$rma(ii val$r$ase legate de d$meniul .n care activea" =1<40>?
c$nsider c, acest sim!$"i$n i9a a8utat s sta,ileasc legturi cu invita(i de !restigiu din
d$meniul medical =1<02>.
Ta,el 3. M$dul de $rgani"are al sim!$"i$nului : #alcularea mediei
Afir#a.ii Me$ia !(in'.)
Partici!area la sim!$"i$n a &$st extrem de util ).D5D)74
Am !rimit in&$rma(ii val$r$ase .n d$meniul meu
de activitate
).65D)74
Am &$st !lacut im!resi$nat => de calitatea
!re"entril$r sus(inute la sim!$"i$n
).35D)74
Am ,ene&iciat de $ca"ia de a sta,ili legturi cu
al(i invita(i de !restigiu
).5*35D)
/rgani"area sim!$"i$nului s9a ridicat la nivelul
ate!tril$r mele
).335D)7
Pentru a testa n$rmalitatea distri,u(iei .n ca"ul varia,ilei prestigiul profesional al lectorilor,
testul statistic utili"at a &$st ha!ir$9Vil-. 0u! cum se !$ate $,serva din ta,elul urmt$r, val$area
ig. a testului ha!ir$9Vil- este egal cu C, &iind mai mic de C,C5, ceea ce .nseamn c varia,ila nu
are $ distri,u(ie n$rmal.
Ta,el B. Testarea n$rmalit(ii distri,u(iei
L"#2r*@S#irn*a S3apir@Mi"=
tatistic d& ig. tatistic
d&
ig.
I#a2ine -i#p&in @
pre-(i2i'" prfe-ina"
"e%(ri
.54C DC .CCC .474 DC .CCC
*7
#um a!recia(i urmt$arele afir#a.ii re&erit$are la
im!$"i$nG

1es!$nden(ii sunt de ac$rd .ntr9$ mare msur =GG.4H> cu &a!tul c T'rganizarea
simpozionului s/a ridicat la nivelul ateptrilor acestoraS, iar G0.7H sunt de ac$rd cu a&irma(ia
c$n&$rm careia RAm fost plcut impresionat de calitatea prezentrilor susinute la simpozionS.
Ta,el )C. /rgani"area sim!$"i$nului : #alcularea mediei
Afir#a.ii Me$ia !(in'.)
Am,ianta si d$tarea salil$r al$cate sim!$"i$nului 7.B5D)74
Am,ianta camerei de h$tel 7.35D)74
0iversitatea meniului si calitatea mesel$r servite 7.D35D)7
/rgani"area in general 7.B)7*36
J$curi de !arcare 7.35D)74
*5
La rugam s indica(i 8n %e #)-'ra -'n(e.i -a(i-f)%'(Nne-a(i-f)%'( !rivind l$ca(ia aleas !entru
sim!$"i$nul la care a(i !artici!at
Am,ian(a2 d$tarea slil$r, $rgani"area i l$curile de !arcare sunt !rinci!alii &act$ri ce c$ntri,uie la
satis&ac(ia res!$nden(il$r cu !rivire la l$catia aleas !entru sim!$"i$nul la care au !artici!at. Fact$rul
care a $,(inut cel mai sla, sc$r este c$nstituit din $i*er-i(a(ea +i %a"i(a(ea #eni'"'i, ceea ce .nseamn
c .n ca"ul acestei varia,ile sunt necesare .m,unt(iri.
+n ceea ce !rivete msura .n care !ers$anele intervievate au a%%e-a( -i(e@'"
prie%('"'i FFF.!er&$rmed.r$, 40<7H dintre res!$nden(i au men(i$nat &a!tul c au accesat site9ul cel
!u(in $ dat, 10<7H dintre acetia au men(i$nat c au au"it de acest site dar c nu l9au accesat
de$camdat, .n tim! ce d$ar 1G<4H nu au au"it de acest site i .n c$nsecin( nu l9au accesat !;n .n
m$mentul de &a(.
Ta,el )). 0istri,u(ia !e &recven(e : Accesarea site9ului
Aaria!i"e 5re%*en.e Pr%en(e H
0a, dar nu l9am accesat )) )5.D
0a, l9am accesat cel !utin $ data 76 65.D
Au )4 )3.6
T(a" 71 111.1
*6
Si(e@'" prie%('"'i TF$rmare !r$&esi$nala !entru im!lementarea n$il$rtehn$l$gii in sistemul de
sanatateS e-(e EEE.perfr#e$.r. Aa r'2a#s ne !reci"ati $a%) %'na-(e(i a%e-( -i(eC
+n ca"ul varia,ilei specialitatea medical, cei mai mul(i res!$nden(i sunt% medici de &amilie
F,1HI<urma(i de cei care au alte s!eciali"ri F10<7HI< medici interniti F12</HI< ,alne$&i"i$tera!eu(i
F11HI<neur$chirurgi F0<7HI< reumat$l$gi F,<3HI< end$crin$l$gi F2</HI< $rt$!e"i F2</HI i
imaginistic medical F1<,HI< ,<3H dintre res!$nden(i nu au vrut s rs!und la aceast .ntre,are.
Ta,el )*. 0istri,u(ia !e &recven(e : !ecialitatea medical
Aaria!i"e 5re%*en.e Pr%en(e H
1eumat$l$gie 4 7.4
Medicin intern B )*.B
Kalne$&i"i$tera!ie D )C.C
Medicin de &amilie *3 7C.C
Aeur$chirurgie 7 5.D
/rt$!edie * *.B
Imagistic medical ) ).7
<nd$crin$l$gie * *.B
Alta )) )5.D
Au rs!und 4 7.4
T(a" 71 111.1
!ecialitatea medical 8n %are a%(i*a.i
*D
+n c$ntinuare, este anali"at varia,ila studii< msurat !e $ scal n$minal. Partici!an(ii la sim!$"i$n,
.n !r$!$r(ie de /1H sunt a,s$lven(i de studii su!eri$are i .n !r$cente mici se gsesc i res!$nden(i
care au studii d$ct$rale F0<7HI sau !$std$ct$rale F,<3HI.
Ta,el )4. 0istri,u(ia de &recven(e 9 Ultima &$rm de studii a,s$lvit
Aaria!i"e 5re%*en.e Pr%en(e H
tudii universitare 64 BC.C
tudii d$ct$rale 7 5.D
tudii !$std$ct$rale 4 7.4
T(a" 71 111.1

Ultima &$rm de studii a,s$lvit.

+n ceea ce !rivete *e%3i#ea re-pn$en.i"r .n d$meniul medical, cele mai multe
*3
!ers$ane intervievate FG1<,HI au $ vechime de !este )C ani .n acest d$meniu, 1,<3H dintre acetia au
$ vechime cu!rins .ntre D9)C ani< 2</H dintre res!$nden(i au men(i$nat $ vechime cu!rins .ntre 496
ani, .n tim! ce d$ar 1<,H au $ vechime de su, 4 ani .n d$meniul medical.
Ta,el )7. 0istri,u(ia de &recven(e : Lechime
Aaria!i"e 5re%*en.e Pr%en(e H
u, 4 ani ) ).7
Intre 496 ani * *.B
Intre D9)C ani )C )7.4
Peste )C ani 5D 3).7
T(a" 71 111.1


Care e-(e vechimea $*-. 8n -pe%ia"i(a(ea #e$i%a")

+n general, !artici!an(ii la acest sim!$"i$n sunt $ameni cu ex!erien( .n d$meniul medical,
!este G1H dintre acetia av;nd $ ex!erien( de !este )C ani .n s!ecialitatea medical .n care activea",
.n tim! ce d$ar 1.,H dintre res!$nden(i declar c au $ vechime mai mic de 4 ani .n d$meniul l$r de
activitate.
+n ceea ce !rivete ni*e"'" *eni('ri"r nete lunare $,(inute de ctre res!$nden(i,
*B
,,<3H dintre acetia au men(i$nat c au venituri nete cu!rinse .ntre )5C)9*5CC lei i !este *5CC lei, .n
tim! ce numai 11<, H dintre cei intervieva(i au ra!$rtat un salariu cu!rins .ntre )CCC : )5CC lei.
Ta,el )7. 0istri,u(ia de &recven(e : Lenit
Aaria!i"e 5re%*en.e Pr%en(e H
)CCC9)5CC lei 3 )).7
)CCC9)5CC lei 4) 77.4
!este *5CC lei 4) 77.4
T(a" 71 111.1
Pre%i&a.i 8n %are $in(re 'r#)(are"e intervale de venit net lunar *) 8n%a$ra.i


Pentru varia,ila *Or-(a re-pn$en.i"r, 0,<3 H dintre acetia au v;rsta !este 55 de ani, 2,<3 H dintre
!ers$anele intervievate au declarat c se regsesc .n intervalul cu!rins intre 46975 de ani, 1G<4H au
v;rsta cu!rins .ntre 76955 de ani, .n tim! ce d$ar 2</H dintre res!$nden(i au v;rsta cu!rins .ntre *69
45 de ani.
Ta,el )5. 0istri,u(ia de &recven(e : L;rst
Aaria!i"e 5re%*en.e Pr%en(e H
*6945 ani * *.B
46975 ani )D *7.4
76955 ani )4 )3.6
!este 55 ani 43 57.4
T(a" 71 111.1
4C
;n %e categ$rie de v;rst *) 8n%a$ra.iJ


Lal$area m$dal este re!re"entat de categ$ria de v;rsta !red$minant .n randul
res!$nden(il$r, cea de !este 55 ani =0,.3E>, .n tim! ce d$ar 2./H dintre acestia &ac !arte din
categ$ria de *6945 ani.
Wumtate din t$talul res!$nden(il$r au !;n .n 55 ani, iar restul res!$nden(il$r sunt !este 55 ani.
1e&erit$r la -eK'" re-pn$en.i"r, 70<7 H dintre acetia sunt &emei .n tim! ce d$ar *7,4 E sunt
,r,a(i.
Ta,el )6. 0istri,u(ia de &recven(e : ex
Aaria!i"e 5re%*en.e Pr%en(e
H
Masculin )D *7.4
Feminin 54 D5.D

SeKC

70.7 H dintre res!$nden(i sunt de gen &eminin, iar 2,.3H sunt de gen masculin.
4)
Uni(a(ea #e$i%a") .n care res!$nden(ii lucrea", cei mai mul(i dintre acetia au
men(i$nat &a!tul c, .i des&$ara activitatea .ntr9un ca,inet individual F,2</HI< 37<1H au a&irmat c
lucrea" .ntr9$ clinic, 12</ H .i des&$ara activitatea .n !$liclinic, .n tim! ce d$ar 7<1H lucrea"
.n clinic universitar.
Ta,el )D. 0istri,u(ia de &recven(e : Unitatea medical
Aaria!i"e 5re%*en.e Pr%en(e H
#linica universitara 5 D.)
#linica *6 4D.)
P$liclinica B )*.B
#a,inet individual 4C 7*.B
T(a" 71 111.1

Uni(a(ea #e$i%a").n care v des&urai activitatea este%


+n ca"ul varia,ilei #e$i'" =ur,an sau rural> .n care este am!lasat unitatea medical .n cadrul
creia !artici!an(ii .i des&$ar activitatea, se !$ate c$nstata &a!tul c i!$te"a enun(at la .nce!utul
cercetrii se acce!t, dat &iind &a!tul c !este G1H dintre res!$nden(i au a&irmat c unitatea medical
se situea" .n mediul ur,an. Mediul rural este sla, re!re"entat, 10<7H din res!$nden(i !r$vin din
mediul rural.
Ta,el )3. 0istri,u(ia de &recven(e : J$cali"area unit(ii medicale : mediu ur,an2rural
4*
Aaria!i"e 5re%*en.e Pr%en(e H
Mediul ur,an 5B 37.4
Mediul rural )) )5.D
T(a" 71 111.1

Unitatea medicala in %are *a $e-fa-'ra(i a%(i*i(a(ea -e af"a 8nC1e&erit$r la "%a"i(a(ea +i :'$e.'" de !r$venien( al res!$nden(il$r, cei mai mul(i dintre acetia !r$vin
din 8ude(ele % 0;m,$vi(a, Argei Prah$va.
P'$e.'" $e re+e$in.)C


Da%) a*e.i a"(e -'2e-(ii -a' prp'neri< *) r'2)# -) %#p"e(a.i 8n r'!ri%a $e #ai :-.
44


Princi!alele !r$!uneri2 sugestii din !artea res!$nden(il$r % $rgani"area de n$i
sim!$"i$ane=G.4H>, !r$m$vare mai intens =7.1H> i a,$rdarea de teme mai variate =,.3H>, .n tim!
ce 12./H dintre acetia nu au nimic de !r$!us, declar;nd c !r$iectul le9a adus satis&ac(ie maxim.
3.2 Ana"i&a %re"a.ii"r 8n(re *aria!i"e
Cre"a.ia 8n(re *aria!i"e"e SeK FQ1,I +i #e$i'" 'ni(a(ii #e$i%a"e FQ14I .n care res!$nden(ii
.i des&$ar activitatea.
Pentru a vedea dac exist c$rela(ie .ntre cele d$u varia,ile n$minale dih$t$mice, se a!lic
%efi%ien('" $e %re"a.ie R'"e.


Lala,ile Frecven(e T$tal
A E A E A E
X)6 Y
X)7 DC )CC.CE C .CE DC
)CC.CE


47
Masculin Feminin T$tal
X)6 Mediul Ar. )6 74 5B
ur,an E $& T$tal **.BE 6).7E 37.4E
Mediul Ar. ) )C ))
1ural E $& T$tal ).7E )7.4 E
Ar. )D 54 DC
E $& T$tal *7.4E D5.DE )CC.CE
)6x)C 9)x74
Z H = 0, 57
)6x)C + )x74
0in cel de9al d$ilea ta,el se !$ate $,serva &a!tul c &recven(ele cele mai multe se a&l !e
diag$nala !rinci!al, as!ect ce indic legatura direct dintre sexul res!$nden(il$r i mediul unit(ii
medicale .n care acetia .i des&$ar activitatea. .n urma calculrii c$e&icientului lui [ule de
as$ciere, $,servm c val$area acestuia este de C,5D, val$are ce ne indic $ legtur !$"itiv, exist;nd
$ interde!enden( de intensitate medie .ntre cele d$u varia,ile studiate.
Cre"a.ia 8n(re *aria!i"e"e Ae%3i#ea 8n -pe%ia"i(a(ea #e$i%a"a FQ11I +i fre%*en.a
par(i%ip)rii "a -i#p&iane #e$i%a"e pe p"an na.ina" +i in(erna.ina" FQ3I
Pre"'%rarea %a&'"'i -'#ar
Ca&'ri
Aa"a!i" 5re%*en.e T(a"
N H N H N H
S11T
S3
71 111.1
H
1 1 71 111.1H
S11
O $a() pe
"'n)
O $a() "a 2@3
"'ni
O dat la 6
luni
O%a&ina" T(a"
S'! 3 ani Nr. ) C C C 1
H ((a" ),7E .CE .CE .EC 1<,H
;n(re 3-4
ani
Nr. ) C ) C 2
H((a" ),7E .CE ),7E .CE 2</H
;n(re 7
-11 ani
Nr. ) 5 * * 11
H((a" ),7E D,)E *,BE *,BE 1,<3H
Pe-(e 11
ani
Nr. 3 *6 )* )) 07
H((a" )),7E 4D,)E )D,)E )5,DE G1<,H
T(a" Nr. )) 4) )5 )4 71
45
H((a" )5,DE 77,4E *),7E )3,6E 111.1H
Pentru a msura gradulde c$rela(ie dintre celed$u varia,ile, a &$st generatc$e&icientul de
c$ntingen(,care .n ca"ul de &a( este C.474. Ast&el, (in;nd c$nt de nivelul de semni&ica(ie de B5E,
!utem c$nclu"i$na &a!tul c .ntre cele d$u varia,ile exist $ legtur !$"itiv de intensitate sla,.
#hiar daca ig indic $ legtura sla, .ntre cele d$u varia,ile, !utem $,serva cu a8ut$rul
gra&icului c res!$nden(ii cu $ vechime de !este )C ani .n d$meniu &recventea" mai mult
sim!$"i$anele medicale $rgani"ate la nivel na(i$nal, c;t i interna(i$nal, cu !recdere remarc;ndu9se
cei care !artici! $ dat la *94 luni la ast&el de activit(i.
Cre"a.ia $in(re -eK'" re-pn$en('"'i +i 'ni(a(ea #e$i%a") 8n %are 8+i $e-f)+ar)
a%(i*i(a(ea
e
x
Masculin
Femin
Unitatea medicala de des&asurare a activitatii T$tal
C"ini%)
'ni*er-i(ar)
C"ini%) P"i%"ini%) Ca!ine(
in$i*i$'a"
) )) * 4 )D
7 )5 D *D 54
5 *6 B 4C DC
46
T$tal
Cre"a.ia $in(re *Or-(a re-pn$en('"'i +i *eni('" -a' ne( "'nar
#$e&icientc$rela(ie
A
#$e&icinetc$rela(ie
A
#$rela(ie
L;rst Lenit net lunar
),CCC 9,C54
DC DC
9,C54 ),CCC
DC DC
#um val$area c$e&icientului !earman este de 9C,C54 =care tinde s!re C>, !utem trage c$nclu"ia
ca nu exista $ legatura .ntre v;rsta res!$ndentil$r i venitul lunar net.
5re%*en(a par(i%iparii "a -i#p&iane #e$i%a"e pe p"an na(ina" +i In(erna(ina" +i
%a"i(a(ea pre&en(ari"r -'-(in'(e $e "e%(ri
5ar(e
-a(i-fa%)(r
Sa(i-fa%)(r T(a"
O $a() pe "'n) Nr. 3 4 11
H((a" )),7E 7,4EE 10<7H
O $a() "a 2 3 "'ni Nr. 4C ) 31
H((a" 7*,BE ),7E ,,<3H
O $a() "a 4 "'ni Nr. )5 C 10
H((a" *),7E .CE 21<,H
O%a&ina" Nr. )* ) 12
H((a" )D,)E ),7E 1G<4H
T(a" Nr. 65 5 71
H((a" B*,BE D,)E 111<1H
0in ta,elele de mai sus se !$ate $,serva ca intre cele d$ua varia,ile exista $ c$relatie !$"itiva
de intensitate sla,a. .n !lus, din gra&ic se !$ate c$nclu"i$na &a!tul ca marea ma8$ritate a res!$nden(il$r
care !artici!a la sim!$"i$ane medicale !e !lan nati$nal i internati$nal $ data la *94 luni sunt &$arte
satis&acuti de calitatea !re"entaril$r sustinute de lect$ri la acest sim!$"i$n $rgani"at la inaia.
Cre"a.ia 8n(re N(rie(a(e prie%( +i a%%e-area -i(e'"'i
4D
Da< $ar n'
"@a# a%%e-a(
Da< $ar "@a#
a%%e-a( %e"
p'.in $a()
N' T(a"
Da< $in #a--@#e$ia Nr. ) ) C 2
H((a" ),7E ),7E .CE 2</H
Da< prin in(er#e$i'"
C"e2i'"'i Me$i%i"r
Nr. 6 )6 5 27
H((a" 3,6E **,BE D,)E 3G<4H
Da< $e "a %"e2i Nr. C )C 7 1,
H((a" .CE )7,4E 5,DE 21<1H
Da< prin in(er#e$i'"
-i(e@'"'i prie%('"'i
=EEE.perfr#e$.rI
Nr. C )7 C 1,
H((a" .CE *C,CE .CE 21<1H
Da< prin in(er#e$i'"
re.e"e"r $e
-%ia"i&are
F5a%e!=<TEi((er<
Lin=e$InI
Nr. C ) C 1
H((a" .CE ),7E .CE 1<,H
N' Nr. 7 7 7 12
H((a" 5,DE 5,DE 5,DE 17<1
T(a" Nr. )) 76 )4 71
H((a" )5,DE 65,DE )3,6E 111<1H
0in ta,elele anteri$re se !$ate des!rinde ideea ca intre cele d$ua varia,ile anali"ate exista $
c$relatie !$"itiva de intensitate medie.
Inainte de a !artici!a la sim!$"i$n, a!r$ximativ *4E din t$talul !ers$anel$r intervievate au
au"it de !r$iectul RF$rmare !r$&esi$nal !entru im!lementarea n$il$r tehn$l$gii .n sistemul de
sntateS !rin intermediul in&$rma(iil$r transmise de #$legiul Medicil$r i t$t$data acesti res!$nden(i
au avut curi$"itatea de a accesa cel !utin $ data site9ului !r$iectului =FFF.!er&$rmed.r$>.
Cre"a.ia 8n(re Aeni('" ne( "'nar +i fre%*en(a par(i%iparii "a -i#p&iane #e$i%a"e
pe p"an na(ina" +i in(erna(ina"
O $a() pe
"'n)
O $a() "a 2@
3 "'ni
O $a() "a 4
"'ni
O%a&ina" T(a"
1111 @1011
"ei
Nr. ) ) 7 * G
H((a" ),7E ),7E 5,DE *,BE 11<,HH
1011@ 2011
"ei
Nr. 5 )5 5 6 31
H((a" D,)E *),7E D,)E 3,6E ,,<3H
Pe-(e 2011 Nr. 5 )5 6 5 31
H((a" D,)E *),7E 3,6E D,)E ,,<3H
43
T(a" Nr. )) 4) )5 )4 71
H((a" )5,DE 77,4E *),7E )3,6E 111<1H
Cre"a.ia 8n(re Ae%3i#e +i Apre%ieri -i#p&in @ %a"i(a(ea pre&en()rii
A%r$ ((a" A%r$ T(a"
S'! 3 ani Nr. ) C 1
H((a" ),7EE .CE 1<,H
;n(re 3@4
ani
Nr. * C 2
H((a" *.BE .CE 2</H
;n(re 7@11
ani
Nr. )C C 11
H((a" )7,4E .CE 1,<3H
Pe-(e 11 ani Nr. 7D )C 07
H((a" 6D,)E )7,4E G1<,H
T(a" Nr. 6C )C 71
H((a" 35,DE )7,4E 111<1H
Cre"a.ia 8n(re Ae%3i#e +i Apre%ieri -i#p&in @ %a&ia $e a -(a!i"i %n(a%(e
A%r$ ((a" A%r$ In$iferen( De&a%r$ T(a"
S'! 3 ani Nr. ) C C C 1
H((a" ),7E .CE .CE .CE 1<,H
In(re 3@4
ani
Nr. ) ) C C 2
H((a" ),7E ),7E C C 2<GH
In(re 7@11
ani
Nr. D 4 C C 11
H((a" )C,CE 7,4E .CE .CE 1,<3H
Pe-(e 11 ani Nr. 45 )6 5 ) 07
H((a" 5C,CE **,BEE D,)E ),7E G1<,H
T(a" Nr. 77 *C 5 ) 71
H((a" 6*,BE *3,6E D,)EE ),7E 111H
Cre"a.ia 8n(re Ae%3i#e +i Apre%ieri -i#p&in > r2ani&&are
A%r$ ((a" A%r$ T(a"
1S'! 3 ani Nr. ) C 1
H((a" ),7E .CE 1<,H
In(re 3@4 ani Nr. * C 2
H((a" *,BE .CE 2</H
In(re 7@11 ani Nr. )C C 11
H((a" )7,4E .CE 1,<3H
Pe-(e 11 ani Nr. 7B 3 07
H((a" DC,CE )),7E 111<1H
T(a" Nr. 6* 3 71
H((a" 33,6E )),7E 111<1H
4B

,. CONCLU6II
Prin%ipa"e"e -'r-e $e infr#are accesate de res!$nden(i inainte de !artici!area la sim!$"i$nul
$rgani"at la inaia l9a re!re"entat invitatiile i in&$rma(iile !rimite de la #$legiul Medicil$r ,in&$rmarea
!rin !rin intermediul c$legil$r c;t i site9ul !r$iectului, insa nici macar un res!$ndent nu a cautat
in&$rma(ii !e re(elele de s$ciali""are.
Ma8$ritatea res!$nden(il$r par(i%ipa "a -i#p&iane #e$i%a"e !e !lan nati$nal i
internati$nal, %e" p'(in $a(a pe "'na.
M(i*e"e !artici!arii la acest sim!$"i$n suntC %'na-(erea n'(a(i"r 8n $#eni' +i
p-i!i"i(a(ea $e&*"(arii prfe--ina"e.
Ca"i(a(ea -er*i%ii"r +i %a"i(a(ea pre&en(arii sunt itemii !rinci!ali ce c$ntri,uie la &$rmarea
unei i#a2ini !'ne .n randul res!$nden(il$r.
7C
1es!$nden(ii c$nsidera intr9$ mare masura ca r2ani&area -i#p&in'"'i -@a ri$i%a( "a
ni*e"'" a-(ep(ari"r acest$ra, declarand ca au &$st i#pre-ina(i $e %a"i(a(ea pre&en(ari"r.
Sa(i-fa%(ie ri$i%a(a .n randul !artici!antil$r .n ceea ce !riveste "%a(ia $a(ri(aC a#!ian(ei
+i $(arii -a"i"r< r2ani&arii !'ne +i #'"(i('$inii "%'ri"r $e par%are. <xista l$c de im,unatatiri .n
ceea ce !riveste diversitatea meniului, acesta &iind &act$rul ce a sc$rat cel mai sla, .n ceea ce !riveste
satis&actia.
Ma:ri(a(ea re-pn$en.i"r $e(in infr#a.ii $e-pre -i(e@'" prie%('"'i, $ mare !arte din
acestia a%%e-an$'@" %e" p'(in $a(a?
Prfi"'" par(i%ipan('"'i !red$minant la acest sim!$"i$n% femeie! peste 88 ani! provine din
sfera medicinei de familie! are o e9perienta de peste 34 ani n domeniu! cu studii universitare! cu un
venit net intre 3444/1844 (':! activand n mediul urban.
Princi!alele !r$!uneri2 sugestii din !artea res!$nden(il$r % $rgani"area de n$i sim!$"i$ane,
$ pr#*are #ai in(en-a +i a!r$area $e (e#e #ai *aria(e.
Ma8$ritatea !ers$anel$r intervievate, indi&erent de genul acest$ra, .i des&$ar a%(i*i(a(ea
in(r@ 'ni(a(e #e$i%a"a af"a(a 8n #e$i'" 'r!an.
1es!$nden(ii cu $ *e%3i#e $e pe-(e 11 ani 8n $#eni' fre%*en(ea&a #ai #'"( -i#p&iane"e
medicale $rgani"ate la nivel nati$nal, cat i internati$nal, !artici!and $ data la *94 luni la ast&el de
activitati. 0e asemenea, cei ce au $ vechime de su, 4 ani .n d$meniu, !artici!a mult mai des =$ data !e
luna> la ast&el de sim!$"i$ane medicale.
Pers$anele intervievate care .i &ac !re"enta la sim!$"i$ane medicale !e !lan nati$nal i
internati$nal $ data la *94 luni menti$nea"a ca sunt far(e -a(i-fa%'(i $e %a"i(a(ea pre&en(ari"r
-'-(in'(e $e "e%(ri "a a%e-( -i#p&in $rgani"at la inaia. T$t$data, aceeasi !arere este sustinuta i
de res!$nden(ii care !artici!a lunar la ast&el de sim!$"i$ane medicale.
Ma:ri(a(ea re-pn$en.i"r care au auzit de proiectul Formare profesional pentru
implementarea noilor tehnologii n sistemul de sntate prin intermediul informaiilor transmise de
-olegiului 0edicilor i din partea colegilor au avut curiozitatea s afle mai multe detalii despre acest
proiect i au accesat cel putin o data site/ului acestuia ;""".performed.ro<.
Marea ma8$ritate a !ers$anel$r intervievate ce au 'n *eni( ne( "'nar %'prin- in(re 1011@
2011 "ei +i pe-(e 2011 "ei par(i%ipa "a -i#p&iane #e$i%a"e r2ani&a(e 8n in(erir'" (arii -a' 8n
afara a%e-(eia $a(a "a 2@3 "'ni. #$m!arativ cu acestia, ma8$ritatea res!$nden(il$r cu un venit cu!rins
intre )CCC i )5CC lei &recventea"a ast&el de sim!$"i$ane $ data la 6 luni.
0intre res!$nden(ii cu $ *e%3i#e $e pe-(e 11 ani 8n -pe%ia"i(a(ea "r #e$i%a"a< #a:ri(a(ea
a' a!-"*i( -('$ii"e 'ni*er-i(a(e. Aumai )CE din t$talul res!$nden(il$r au !este )C ani vechime .n
s!ecialitate l$r medicala i au a,s$lvite studiile d$ct$rale sau !$std$ct$rale.
7)
Uni(a(ea #e$i%a"a .n care marea ma8$ritate a res!$nden(il$r .i des&$ar activitatea este
"%a"i&a(a 8n #e$i'" 'r!an. T$tusi, !entru )) res!$nden(i din t$talul !ers$anel$r intervievate, cu $
vechime de !este )C ani .n s!ecialitatea l$r medicala, unitatea medicala .n care .i des&$ar activitatea
este a&lata .n mediul rural.
Indi&erent de vechimea !e care res!$nden(ii $ au .n s!ecialitatea l$r medicala, marea ma8$ritate
au sustinut ca sunt ((a" $e a%r$ cu &a!tul c%
participarea la simpozion a fost e9trem de utila;
au primit informaii valoroase n domeniul acestora de activitate;
au fost placut impresionati de calitatea prezentarilor sustinute la simpozion;
au beneficiat de ocazia de a/si stabili legaturi cu alti invitati de prestigiu;
organizarea simpozionului s/a ridicat la nivelul asteptarilor acestora.
AA<IA A1. )
Kun "iua,
<chi!a !r$iectului U5r#are prfe-ina") pen(r' i#p"e#en(area ni"r (e3n"2ii 8n
-i-(e#'" $e -)n)(a(eVeste interesat de msura .n care dumneav$astr, ,ene&icarii activit(il$r reali"ate
.n cadrul !r$iectului, sunte(i multumi(i de calitatea materialel$r i a serviciil$r &urni"ate. 6tudiul la care
v invitm s luai parte are ca scop mbuntirea calitii aciunilor pe care urmeaz s le realizm
n continuare.0atele !e care ni le &urni"a(i !rin c$m!letarea chesti$narului de mai 8$s sunt
c$n&iden"iale i d$ar elementele de sinte" ale studiului v$r &i &cute !u,lice.
L mul(umim !entru s!ri8inul dvs.\
7*
1. A(i au"it de !r$iectul U5r#are prfe-ina") pen(r' i#p"e#en(area ni"r (e3n"2ii 8n
-i-(e#'" $e -)n)(a(eV .nainte de a v decide s !artici!a(i la sim!$"i$nG
0a, din mass9media
0a, !rin intermediul #$legiul Medicil$r
0a, de la c$legi
0a, !rin intermediul site9ului !r$iectului =FFF.!er&$rmed.r$>
0a, !rin intermediul re(elel$r de s$ciali"are =Face,$$-, TFitter, Jin-edIn>
Au
2. L rugm s ne pre%i&a.i -'r-a !rin care a(i a&lat des!re acest seminar $rgani"at la inaiaG
]Invita(ii transmise direct la l$cul de munc
]In&$rma(ii transmise !rin #$legiul Medicil$r
]ite9ul !r$iectului =FFF.!er&$rmed.r$>
]1e(ele de s$ciali"are =Face,$$-, TFitter, Jin-edIn>
]#$legi sau !rieteni
]Alta. #are anumeG..........................................................................................
3. #are este frecvena de participare la sim!$"i$ane medicale !e !lan na(i$nal i interna(i$nalG
/ dat !e lun
/ dat la *94 luni
/ dat la 6 luni
/ca"i$nal
Aici$dat
,. L rugm s men(i$na(i motivele participrii dvs. la sim!$"i$nG
0. A!recia(i imaginea simpozionului des&urat din urmt$arele !uncte de vedere%
P'n%( $e
*e$ere
5ar(e
-a(i-f)%)(r
Sa(i-f)%)(r Ni%iNNi%i Ne-a(i-f)%)(r 5ar(e
ne-a(i-f)%)(r
Prestigiul
!r$&esi$nal al
lect$ril$r care
sus(in
!relegeri
#alitatea
!re"entril$r
sus(inute de
74
lect$ri
A$utatea
c$n(inutului
in&$rma(i$nal
$&erit
.n cadrul
!relegeril$r
#alitatea
serviciil$r
$&erite de
$rgani"at$ri
4. #um a!recia(i urmt$arele afirmaii re&erit$are la sim!$"i$nG
Afir#a.ii A%r$
((a"
A%r$ In$iferen
(
De&a%r$ De&a%r$
((a"
Partici!area la sim!$"i$n a
&$st extrem de util
Am !rimit in&$rma(ii val$r$ase
.n d$meniul meu de
activitate
Am &$st !lcut im!resi$nat de
calitatea !re"entril$r
sus(inute la sim!$"i$n
Am ,ene&iciat de $ca"ia de a
sta,ili legturi cu al(i
invita(i de !restigiu
/rgani"area sim!$"i$nului s9a
ridicat la nivelul
ate!tril$r mele
7. L rugm s indica(i n ce msur suntei satisfcut/nesatisfcut !rivind l$ca(ia aleas !entru
sim!$"i$nul la care a(i !artici!at.
A-pe%(e 5ar(e
-a(i-f)%)(r
Sa(i-f)%)(r Ni%iNNi%i Ne-a(i-f)%)(r 5ar(e
ne-a(i-f)%)(r
Am,ian(a i d$tarea
slil$r
al$cate sim!$"i$nului
Am,ian(a camerei de
h$tel
0iversitatea meniului i
calitatea mesel$r servite
/rgani"area .n general
J$curi de !arcare
G. ite9ul !r$iectului U5r#are prfe-ina") pen(r' i#p"e#en(area ni"r (e3n"2ii 8n
77
-i-(e#'" $e -)n)(a(eV este FFF.!er&$rmed.r$. L rugm -) ne pre%i&a.i dac cun$ate(i acest site%
0a, dar nu l9am accesat
0a, l9am accesat cel !u(in $ dat
Au
Pentru de&inirea !r$&ilului !artici!an(il$r v rugm s !reci"a(i urmt$arele in&$rma(ii
/. Spe%ia"i(a(ea #e$i%a") .n care activa(i.
]1eumat$l$gie
]Medicin intern
]Imun$!at$l$gie
]Kalne$&i"i$tera!ie
]Medicin de &amilie
]Aeur$chirurgie
]1adi$l$gie
]/rt$!edie
]Imagistic medical
]0ermat$l$gie
]Gastr$enter$l$gie
]<nd$crin$l$gie
]Alta
Au ras!and
11. #are este*e%3i#ea dvs. .n s!ecialitatea medicalG
]u, 4 ani
]+ntre 496 ani
]+ntre D9)C ani
]Peste )C ani
11. #are esteultima form de studii a,s$lvitG
tudii universitare
tudii d$ct$rale
tudii !$std$ct$rale
12. Preci"a(i .n care dintre urmt$arele intervale de venit net lunar v .ncadra(iG
75
u, )CCC lei
+ntre )CCC9)5CC lei
+ntre )5C)9*5CC lei
Peste *5CC lei
13. +n ce categorie de vrst v .ncadra(iG
)39*5 ani
*6945 ani
46975 ani
76955 ani
Peste 55 ani
1,. SeK
Masculin
Feminin
Pentru %#'ni%)ri '"(eriare .n cadrul gru!ului (int, v rugm s !reci"a(i
10. Uni(a(ea #e$i%a") .n care v des&ura(i activitatea este%
#linic universitar
#linic
P$liclinic
#a,inet individual
14. Uni(a(ea #e$i%a") .n care v des&ura(i activitatea se a&l .n%
Mediul ur,an
Mediul rural
17. L%a"i(a(eai P'$e.'"
Arge
#lrai
0;m,$vi(a
Giurgiu
Ial$mi(a
76
Prah$va
Tele$rman
Kucureti
Altul. #are anumeG^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1G. 0ac ave(i alte sugestii sau propuneri, v rugm s c$m!leta(i .n ru,rica de mai 8$s.
7D