Sunteți pe pagina 1din 1

Oportunitatea actelor administrative

Notiune: oportunitatea actelor administrative reprezinta o conditie care rezulta de principiu din lege si are in vedere nevoia, ratiunea, utilitatea, necesitatea emiterii
unui anumit act administrativ intr-o situatie data.
19.03.2012
Aprecierea oportunitatii emiterii actului administrativ se face in raport de cateva criterii care nu sunt stailite prin lege ci sunt date de aprecieri in doctrina de drept administrativ.
Aceste criterii sunt :
1. momentul emiterii actului administrativ ! aprecierea momentului se realizeaza in raport cu o situatie de fapt sau de drept. "n cazul in care actul administrativ este emis in asa
fel incat efectele sale sunt utile pentru rezolvarea situatiei de fapt actul administrativ va fi oportun.
"n cazul in care actul administrativ este emis inaintea momentului util actul administrativ va fi prematur. #aca actul administrativ se emite ulterior momentului oportun atunci
acesta va fi tardiv.
$rematuritatea si tardividatea emiterii actului constituie cauze de inoportunitate.
2. locul si conditiile emiterii actului administrativ.
3. mi%loacele materiale utilizate precum si durata de timp necesara pentru producerea efectelor actului administrativ.
&. conformitatea actelor administrative cu nivelul conditiilor generale de viata si cultura in mediul social in care urmeaza a fi aplicat actul.
'. conformitatea actului cu scopul legii ! scopul actului administrativ nu poate fi diferit de scopul legiuitorului deoarece altfel s-ar a%unge la concluzia ca legea ca act de putere
pulica este inoportuna.