Sunteți pe pagina 1din 79

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

FACULATATEA DE MATEMATIC I INFORMATIC


SECIA INFORMATIC
LUCRARE DE DIPLOM
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.
APLICAIE N MEDICIN.
Ab!"#$%&'( %)*+,'&!*(
OANA FRUN- L$.&. /0b*1$"0 $*b0%
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
IUNIE 2334
CUPRINS
I. INTRODUCERE5555555555555555555555..... 4
6.6 I%&$"17$%80 A*&191.10"' &*0)18&1!%0"'555555555555554
6.2 C$ +%& S1&$,$"$ E:;$*&<.......................................................................=
6.2.6 P*1% .$ )19$*' +% S1&$, E:;$*& )$ +% ;*!7*0, .0"1.< ...........>
6.2.2 P*1% .$ )19$*' +% S1&$, E:;$*& )$ +% $:;$*& +,0% < ..............?
6.2.@ E:$,;"$ )$ S1&$,$ E:;$*&55555555555555.63

II. CONCEPTE FUNDAMENTALE IN TEORIA SISTEMELOR EXPERT
2.6 D$91%1810 S1&$,$"!* E:;$*&5555555555555555564
2.2 C!%.$;&$ )$ b0A0 0"$ S1&$,$"!* E:;$*&55555555555...6B
2.@ A*C1&$.&+*0 +%+1 S1&$, E:;$*&5555555555555556D

2.4 S1&$,$ ,+"&1-$:;$*&5555555555555555555...26

2.4.6 A*C1&$.&+*0 S1&$,+"+1 ,+"&1-$:;$*&5555555555..26
2.4.2 C!,+%1.0*$0 1%&*$ ,!)+"$"$ )$ .+%!0&$*$5555555.22
2.B C*1&$*11 )$ $#0"+0*$5555555555555555555524
III. OR/ANI-AREA UNUI SISTEM EXPERT 5555555555.2B

@.6 B0A0 )$ .+%!E&1%8$ 55555555555555555552=

@.6.6 M$&!)$ )$ *$;*$A$%&0*$ 0 .+%!0E&$*11 .......555555..2=

@.2 M!&!*+" )$ 1%9$*$%8' 555555555555555555..@2
@.@ A7$%)0 555555555555555555555555@@

2
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
@.4 M!)+" )$ 0.C1A181$ 0" .+%!0E&$*11 5555555555555..@4

@.B M!)+" )$ $:;"1.081$ ...........................................................................@B
IV. METODE DE REALI-ARE A SISTEMELOR EXPERT ...................@B
4.6 E&0;$"$ *$0"1A'*11 S1&$,$"!* E:;$*&55555555555.....@B
4.2 A"$7$*$0 +%$1 P*!b"$,$ ....................................................................@>
4.@ /$%$*0&!0*$ )$ S1&$,$ E:;$*& 55555555555555@D
V. MED-EXPERT. APLICATIE N MEDICIN 555555555546
B.6 S.!;+" 0;"1.081$1 55555555555555555555..4@
B.6.6 D$.*1$*$0 0;"1.081$1 5555555555555555..44
B.2 B0A0 )$ .+%!E&1%8$ 5555555555555555555..4B
B.@ M$.0%1,+" )$ 1%9$*$%80 5555555555555555....B@
VI. CONCLU-II 55555555555555555555555......>@

VII. BIBLIO/RAFIE 5555555555555555555555..>=

3
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
PREFA
Lucrarea de fa descrie un Sistem Expert, arhitectura acestuia, modul n care acesta face
deducii i alte probleme aferente modului de concepere, realizare a unui astfel de sistem.
a suport al problemelor teoretice care !or fi prezentate n aceast lucrare, se !a putea "si
i descrierea unei aplicaii practice de Sistem Expert de dia"noz i tratament numit #E$%
E&'E().
Sistemul este capabil s a*ute un personal medical la dia"nosticarea disfuncionalitilor +
,lcer $uodenal, -astrit .cut, Litiaz /iliar. 0dat a*uns la o anumit concluzie, pacientul
sufer de o anumit afeciune, aplicaia, este capabil s su"ereze i un tratament in1nd cont de
starea pacientului intero"at.
,tilizatorii pot fi at1t doctori c1t i pacieni. ,n utilizator doctor are posibilitatea
modificrii, ter"erii, adu"rii unor cunotine n baza de date pe care sitemul o posed.
,n pacient care ruleaz aplicaia o poate folosi doar pentru a%i !erifica starea de sntate
din punct de !edere al disfuncionalitilor mai sus menionate.
2in1nd cont de capacitile pe care #E$%E&'E() le are, el poate fi considerat un partener
de ncredere atunci c1nd este ne!oie de o 3 m1n de a*utor 4 n materie de dia"nostic i tratament.

5
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
I.INTRODUCERE
6.6 I%&$"17$%80 A*&191.10"' T*0)181!%0"'
e este 6nteli"ena .rtificial7 0 intrebare, al crei raspunsul nu este simplu de dat.
'roblemele pe care le dezbat cercettorii, care ncearc s ne dea un rspuns la aceast ntrebare, au
dus la cercetari complexe incepute cu mult timp in urma, i care continu i in ziua de astzi.
a s putem rspunde la aceast intrebare ar trebui mai int1i s inele"em ce inseamn
6nteli"ena. . spune c inteli"ena este doar abilitatea de a "1ndii abstract si de a inel"e lucrurile
care ne ncon*oar, este prea puin. 6nteli"ena inseamn mult mai mult dec1t at1t i include
abilitatea de a realiza aciuni complexe, capacitatea de in!are, de adaptare, de a reaciona cu
mediul incon*urator, de a trii emoii.
$up ce am reuit s ne facem o idee despre ce inseamn inteli"ena am putea spune c,
6nteli"ena .rtificial este cutarea de a reproduce diferite aspecte ale inteli"enei in materiale non%
biolo"ice si sisteme F6G. ,na dintre cele mai cunoscute definii ale 6nteli"enei .rtificiale este+ 8
studiul in care putem face calculatoarele s realizeze lucruri, care pentru moment, sunt mai bine
fcute de ctre oameni8 9(ich, :;;:<.
6nteli"ena artificial este o inteli"ena real7 (spunsul cel mai des pe care l%am putea auzi,
ar fi ca nu, la fel cum o perl artificial este una fals, nu una ade!arat. 'oate c, 86nteli"ena
Sintetic8 ar fi un nume mai potri!it, la fel cum o perl sintetic nu poate fi una natural dar este e
perl ade!rat.
Scopul 6nteli"enei .rtificiale este s inelea" sistemele reale inteli"ente 9naturale sau
sintetice< prin sintetizarea lor F2G. Simularea unui cutremur, nu este un cutremur ade!rat, astfel
tendina este de a crea inteli"en, la fel cum ne%am putea ima"ina cre1nd un cutremur. #odelul
indi!idului inteli"ent este omul, dar am putea considera ca model de inteli"en si o colonie de
=
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
furnici pentru c ele, pri!ite in ansamblu sunt net mai inteli"ente dec1t fiecare indi!id al speciei
pri!it separat. olonia este cea care poate s descopere hran i s o exploateze foarte eficient i tot
ea este in masur s se adapteze la noi schimbri. La fel cum i o companie poate sa dez!olte, sa
comercializeze i distribuie produse ceea ce necesit o colecie de aptitudini mult mai mari dec1t
cea a unui sin"ur indi!id.
Societatea, !azut ca un a"ent poate fi considerat ca cel mai inteli"ent a"ent cunoscut
!reodat. Exemplele pe care le lum i care !rem s le transpunem intr%o lume 8artificial8 sau
8sintetic8, sunt at1t de natura biolo"ic c1t i de natur or"anizaional.
6nstructi!, am putea considera o analo"ie intre dez!olatrea mainilor de zbor n ultimele
secole i dez!olarea mainilor care "1ndesc in ultimele decenii. Spre deosebire de mainile de zbor,
care doar imit aciune pe care o fac unele animale, cercetrile din 6nteli"ena omputaional,
incerc sa creeze maini care sunt inteli"ente i care nu mimeaza or"anizaia uman. .ceasta duce
la o anumit asemnare intre intrebarea+ 8'ot calculatoarele intrade!r s "1ndeasc78 i
intrebarea+ 8'ot a!ioanale s zboare78 F2G.
(dcinile 6nteli"enei .rtificiale i conceptul de maini inteli"ente pot fi "site n
mitolo"ia -reaca. 'rimul sistem inzestrat cu un raionament, a fost realizat in secolul = /.. de
catre .ristotel care a in!entat lo"ica silo"ist. $escoperirile i realizarile n acest domeniu au
continuat i inca continu, dar merit s fie menionat realizarea mainii )urin" din secolul 2>,
instrument care ar putea fi folosit la !erificarea inteli"enei unei maini. ercetarile si realizrile din
zilele noastre, au fcut posibile conceperea unor sisteme nzestarte cu capacitai foarte apropiate de
cele umane, roboii. .cest domeniu de cunoatere i cercetare, a de!enit astazi foarte rasp1ndit i in
tiinele sociale incluz1nd studii economice, militare i de pre!iziune.
Lo"ica, sistemele de re"uli, lin"!istica, i conceptul de raionament sunt ideile care stau la
baza 6nteli"enei .rtificiale tradiionale, la rdcina creia se afl limba*ele de pro"ramare Lisp si
'rolo".
?
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
6.2 C$ +%& S1&$,$"$ E:;$*&<

Sistemele Expert au fost pentru prima dat introduse impreun cu conceptul de 6nteli"en
.rtificial. .cestea fac parte dintr%o "am de instrumente indinspensabile pentru realizarea de
instrumente automate sau interacti!e capabile s realizeze sarcini complexe. Sistemele Expert pot fi
considerate pro"rame soft care operaz intr%un sistem sofisticat la fel cum o fac si expertii umani.
u alte cu!inte, acestea sunt aplicaii soft@are care imit *udecata experilor umani dintr%un
domeniu bine conturat F@G.
,n Sistem Expert este un 8sftuitor computerizat8 care este capabil s raioneze
9i nu doar s arate o enumerare de date<, dar care se ocup de obicei de un spaiu mic de
cunotine, numite de altfel 8domeniu de cunotine8. unotina pe care o posed este acti!
deoarece ea poate fi folosit pentru a deduce noi informaii din ceea ce este de*a cunoscut despre o
problem. .!1nd in !edere faptul c, cunotina pe care care o posed un sitem expert tinde s fie
le"at de aplicaii specifice, ele nu sunt aa de rsp1ndite ca bazele de date, a cror cunotin poate
fi folosit in diferite aplicaii. ea mai des int1lnit reprezentare de cunotine la Sistemele Expert o
reprezint re"ulile. $r. #ar!in #insAB definea 6nteli"ena .rtificial ca fiind+ C$omeniu de studiu
care incearc s construiasc sisteme care dac ar fi ncercate de oameni ar fi considerate
inteli"ente8D5E.
Fnca din anii :;G>, o !arietate de Sisteme Expert, au fost folosite cu succes in diferite
domenii, cum ar fi cel al medicinei, al chimiei si chiar in domeniul computaional, proiectarea
sistemelor de confi"uraie pentru calculatoare. .ceste aplicaii au fost pri!ite ca o tehnolo"ie nou
foarte important i "u!ernele rilor industriale au nt1mpinat%o in!estind in cercetarea acestui
domeniu. u toate c proiectele ncrezatoare care s%au lansat la acea !reme nu s%au realizat in
totalitate, o dez!oltare puternic in acest domeniu a a!ut loc. Sistemele Expert, sunt de departe cea
mai important parte comercial din tehnolo"iile 6nteli"enei .rtificiale aplicate.
G
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
6.2.6 P*1% .$ )19$*' +% 1&$, $:;$*& )$ +% ;*!7*0, ."01.< FBG

M!)+"0*1&0&$. unoaterea care st la baza puterii de raionament a unui sistem expert
este di!izat n re"uli. Fn felul acesta piese elementare de cunoatere pot fi uor adu"ate,
moficicate ori eliminate. #odularitatea reprezentrii cunoaterii asi"ur totodat i posibilitatea de
meninere la zi a bazei de cunotine de ctre mai muli experi simultan. Ea poate reprezenta astfel
opera unui colecti! de autori adesea dez!olt1ndu%se pe o perioad lun" de timp, simultan cu
intrarea ei in folosin.
T*0%;0*$%8'. ,n Sistem Expert poate explica soluia pe care o d la o anumit problem.
.ceasta este de altfel un factor de importana ma*or n asi"urarea credibilitii sistemelor expert
puse s furnizeze dia"nostice medicale de exemplu. 'entru ca un medic s aib incredere ntr%un
dia"nostic furnizat de main, el trebuie s il inelea". u toate acestea, Sistemele Expert de
dia"nostic medicinal nu au fost foarte des folosite i asta din principii de etic. $ac un astfel de
sistem ar furniza un dia"nostic "reit sau un tratament inadec!at pe cine s%ar da in *udecat7
S!"+811 1% .!%)1811 )$ 1%.$*&1&+)1%$. Sistemele Expert pot oferi n "eneral soluii
problemelor care se bazeaza pe date nesi"ure ori incomplete. $intr%un anumit punct de !edere un
Sistem Expert funcioneaz ca o main care tie s ni!eleze asperitaile, ori care poate trece cu
uurin peste ele. .desea un mecanism foarte fin este i foarte pretenios, el put1nd funciona pe o
condiie pentru care a fost proiectat. .ceasta este i cazul unui pro"ram clasic, pentru care neputina
de a furniza !aloarea exact a unui parametru l poate arunca pe o condiie de eroare. ,n Sistem
Expert tie s fac fa fie unor cunotinte incomplete ori incerte asupra domeniului de expertiz,
fie unor date de intrare incomplete ori incerte.
H
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
6.2.2 P*1% .$ )19$*' +% S1&$, E:;$*& )$ +% $:;$*& +,0%<


Sistemele Expert se deosebesc de specialitii umani n mai multe pri!ine. ,n Sistem Expert
nu poate a*un"e la concluzii n mod intuiti!. $e asemenea el nu poate examina o situaie din di!erse
perspecti!e. Ele nu pot recur"e pentru a raiona la principiile primale i nu pot trasa analo"ii. Fn
mod obinuit ele nu pot in!a din experiena. $ar odat cu e!oluia tehnolo"iei, s%ar putea realiza
si Sisteme Expert care s in!ee, si care s fie capabile sa%i imbunataeasc capacitatea de
cunoatere dinamic. .ceasta ar reprezenta o str1ns colaborare cu (eelele Ieuronale, colaboare
care ar putea da rezulate excepionale i care ar putea fii de un real a*utor.
)endina "eneral, este de a nlocui expertul uman cu cel artificial deoarece specialistul
uman este mai "reu de abordat, este foarte ocupat i nu se poate fi in mai multe locuri, sau mai
muli experi i specialiti sunt necesari, dar acetia nu sunt obinuii s i confrunte punctele de
!edere. $e semenea, n cazul sistemelor de "estiune a proceselor, este posibil extindrea expertizei
umane ntr%o manier care s beneficieze de un timp de reacie mai scurt i de o memorie i o
capacitate de in!are crescut.
Fn continuare, se !a realiza o comparaie ntre un Sistem expert i un expert uman+

T0b$"+" 6.6. Comparaie dintre expertul uman si Sistemul Expert


F0.&!*+"

E:;$*&+" +,0% S1&$,+" E:;$*&
)impul disponibil Iumai n zile lucrtoare 0ric1nd
Localizare spaial Iumai local 0riunde, mai ales n medii
improprii omului
Si"urana informaiilor $e nenlocuit Fnlocuibil
'erformana Jariabil onsistena permanent
Jiteza de lucru Jariabil (apid
ostul #are .cceptabil
;
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
a o concluzie, putem spune, c introducerea unui Sistem Expert !a ameliora calitatea
deciziilor luate datorit faptului c acestea deschid lar"i posibilitai raionamentelor prin
exploatarea unui numr mult mai mare de !ariante dec1t cele dinn mintea omului, acesta
dator1ndu%se i faptului c ele au o capcitate mult mai mare de memorare dec1t un specialist uman.
$e asemenea, aceasta i !a permite s efectueze raionamente identice, rezult1nd astfel o mare
capacitate de anticipare.

6.2.@ E:$,;"$ )$ S1&$,$ E:;$*&
Fn funcie de domeniul lor de aplicaie, sistemele expert pot fi imparite n trei cate"orii
importante FBG
:. Sisteme expert de diagnostic. 'roblemele tratate de acestea pot fi recunoscute dup
urmtoarele proprietaiK
%domeniu const din dou mulimi finite, dis*uncte L una conin1nd obser!aii, cealalt
soluii L i dintr%o cunoatere complex, adesea incert si incomplet despre relaiile dintre aceste
dou mulimiK
%problema este definit printr%o mulime de obser!aii, mulime ce poate fi incompletK
%rezultatul dia"nosticului este selecia uneia sau mai multor soluii ale problemeiK
%n cazul n care calitatea soluiei poate fi inbunatait prin considerarea unor obser!aii
suplimentare, una din sarcinile clasificrii o reprezint "sirea acelei submulimi de obser!aii
suplimentare care ar trebui cerute pentru a le completa pe cele existente.
2. Sisteme expert de construcie+ aici soluia nu mai poate fi "asit prin cautarea intr%o
mulime existent. Soluia este acum construit ca o sec!en de pai ori o confi"uraie de elemente
intercondiionate 9astfel !azut, o problem de dia"nostic poate fi considerat un caz special al unei
probleme de construcie<. $efinirea problemei inseamn precizarea condiiei iniiale ale problemei,
precizarea cerinelor asupra soluiei i a spaiului soluiilor 9combinaiile teoretic posibile de obiecte
elementare care respect ori nu cerinele<.
3. Sisteme expert de simulare+ dac n sistemele expert de dia"nostic i construcie soluia
era selectat ori respecti! asamblat, simularea ser!ete numai pentru precizarea efectelor anumitor
:>
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
presupoziii asupra unui sistem. ,n sistem este pri!it ca o unitate a crei comportare poate fi
inferat din cunoaterea comportrii prilor componente. Simularea const din determinarea
!alorilor unor parametrii de ieire din !alorile date ale unor parametrii de intare. .desea o simulare
este cerut pentru a !erifica dac soluia oferit de un Sistem Expert proiectat pentru a furnciona n
dia"nostic sau construcie este ntarde!ar cea dorit.
Exist diferite alte clasificri ale Sistemelor Expert, i o alta posibil ar fi F=G
Sisteme expert pentru dia"nostic
Sisteme expert pentru reparaii
Sisteme expert pentru instruire
Sisteme expert de inerpretare
Sisteme expert pentru pro"noz
Sisteme expert pentru proiectare si planificare
Sisteme expert de monitorizare i control

DENDRAL
'rimul sistem expert a aprut n momentul n care I.S. a hotar1t trimiterea unui !ehicul pe
#arte, a!1nd ca scop, printre altele bineneles, cercetarea structurii chimice a solului acestei
planete. ercettorii de la Stanford au construit n acest scop chimitilor n identificarea structurii
chimice a unor substane n funcie de specto"rama de mas.
MYCIN
#M6I este unul dintre cele mai !echi sisteme exert iar crearea sa a influenat foarte mult
isoria dez!oltrii sistemelor expert. Sistemul, a fost dez!oltat la Stanford n anii NG>. #isiunea lui
era dia"nosticarea i recomandarea de tratament pentru diferite infecii ale s1n"elui.
.plicaia de dia"nostic a fost dez!olat in parte pentru a exploara cum fac experii umani
estimri brute 9dar importante< bazandu%se doar pe unele informaii pariale. 0ricum, problema este
important i din punct de !edere practic+ exist muli doctori nceptori sau nespecializati care
trebuie s fac aceste aproximri asupra dia"nosticului, deci existena unui sistem expert ar fi foarte
util n acordarea unui tratament c1t mai eficient. $ar #M6I n%a fost niciodat utilizat n practic,
i asta nu din cauza c nu a fost destul de performant sau c ar fi "reit mult n dia"nosticare, pentru
::
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
c, din contra, testele au ntrecut cu mult ateptrile membrilor catedrei de medicin de la Stanford.
. fost mai mult din cauze etice i le"ale le"ate de folosirea calculatoarelor n medicin+ dac se
pune un dia"nostic "reit, pe cine dm in *udecat7
#M6I a!ea cunotina reprezentat prin seturi de re"uli 6O%)PEI cu diferite "rade de
certitudine.
6O infecia este primar%bacterian
.I$ locul de unde s%a prele!at cultura este unul steril
.I$ poarta de intare suspectat este tractul "astronintestinal
)PEI a!em e!idena de "rad >.G c infecia este bacteroid.
Scris in Lisp, cu re"ulile reprezentate formal, #M6I este un sitem direcionat de scop,
folosind strate"ia de raionament napoi.
.plicaia raioneaza, pe baza rspunsurilor pe care le primete la anumite ntrebri i pe
baza cunotinei pe care o posed. Exist trei stadii principale ale dialo"ului. La nceput, se adun
datele iniiale despre caz pentru ca sistemul s produc o dia"noz lar". .poi, se pun ntrebri mai
specifice pentru a testa ipoteze specifice. Fn finalul acestei faze se propune un dia"nostic. .l treilea
stadiu cuprinde ntrebri pentru determinarea unui tratament, a!1nd in !edere dia"nosticul "sit i
informaii despre pacient. .cesta se ncheie e!ident cu propunerea unui tratament. Fn orice moment
utilizatorul poate ntreba de ce i se adreseaza o anumit ntrebare sau cum s%a a*uns la concluzie, iar
c1nd se propune tratamentul poate solicita tratament alternati! dac primul nu este satisfactor.
u toate c a fost un proiect de pionerat n domeniul Sistemelor Expert, #M6I a a!ut i
c1te!a probleme care au fost rezol!ate mai t1rziu prin folosirea unor taxonomii explicite a bolilor
9reprezentat ca un sistem de cadre< pentru a reprezenta ade!ruri despre diferite tipuri de boli. Fn
acest fel, s%a rezol!at problema amestecrii re"ulior cu domeniu de cunotine.
S%au dez!oltat multe sisteme pornind de la #M6I. $e exemplu, E#M6I a fost primul
shell de sistem exert dez!oltat din #M6I. ,n nou sistem expert numit ',OO a fost dez!oltat
pornind de la #M6I, dar specializat pe boli de inim. Sistemul numit IE0#M6I a fost
dez!oltat pentru a instrui doctori, crora li se prezint cazuri di!erse, li se !erific concluziile i li
se explic unde au "reit.
Sistemele Expert, au fost i sunt folosite i n alte domenii dec1t cel de dia"nostic medicinal.
$omeniul ecconomic i financiar%contabil, utilizeaz unele dine cele mai cunoscute aplicaii expert.
:2
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
Fn sistemul de audit i control sunt folosite sistemele+ O6IE&'(0, O6IE&'E(), -6'.,
(E$6)E&'E() n cel de planificare .'E&.
Activitatea bancar, a fost i este un domeniu n care se folosesc frec!ent sisteme expert.
- gestiunea conturilor clienilor+ S#E()60S, .LJ6I, #.)6.SK
- mprumuturi comerciale+ L.SSK
- creditare i analiza crii de credit+ O., .pplication Expert, #0Q.(), (ES, redite
ExpertK
- transfer de bani+ .%L.SS%.)(.IS, )E&'E()K
Oinane, asi"urri, planificare impozite i taxe sunt de asemenea ramuri ale domeniului
economic care se bucur de facilitaile oferite de aplicaii ale 6nteli"enei .rtificiale.
ompania danez (6 .RS, specializat n aplicaii ale noilor tehnolo"ii informaionale nc
din :;GH, a elaborat periodic un repertoriu al sistemelor esxpert F>G .
,nele exemple pentru domeniul "estiunii, finanelor i contabilitaii din ediia :;H? sunt+
6. C!%&0b1"1&0&$
AUTOMATED TAX H pre"tire documente de impozitareK
A//RE/ATE A1&0%& H proiectare situaii financiare din conturi
AYMM IF1%0%.$J H selectare finanare "u!erne pentru noi debuee de afaceri
FOLIO H determinare obiecti!e de in!estiii pentru protofoliile clienilorK
TAXADVISOR H consiliere i analiz n probleme de impozite pentru
6ntreprinderi
TICOM H e!aluarea controlului intern in auditin"
ESTEAM L "estiune portofolii pentru in!estitii profitabile
AUDITOR L asistare la e!aluarea debitorilor slabi
2. /$&1+%$
APEX H mana"ement !nzri
COMEX H "estiune afaceri n a"ricultur
CONCEPT H "estiune, modele i planificarea marAetin"
MARKETER H asisten n decizii de marAetin"
Exemple de Sistemele Expert, sunt folosite cu succes i domenii cum ar fi+ reparaii de
echipamente, analizri de in!estiii, planificri de asi"urri, determinarea de trasee pentru li!rare,
oferte de contracte, consiliere pentru clieni, controlul produciei i instruire.
:3
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
II. CONCEPTE FUNDAMENTALE IN TEORIA SISTEMELOR
EXPERT
2.6 D$91%1810 S1&$,$"!* E:;$*&

Ed@ard Oei"enbaum, professor la ,ni!ersitatea Stanford, un pionier al tehnolo"iei
sistemelor expert, d pentru un astfel de sistem urmtoarea definiie+
! un program inteligent care folosete cunoatere i proceduri de inferen pentru a
rezolva probleme suficient de dificile nc"t s necesite o expertiz semnificativ pentru gsirea
soluiei.8 FBG
#n sistem expert este un program care urmrete un grup de cunotine pentru obinerea
n acelai mod ca i experii umani a rezultatelor despre activitai dificil de examinat. $rincipala
caracteristic a sistemelor expert este derivat din baza de cunotine mpreun cu un algoritm de
cutare specific metodei de rationare. #n sistem expert trateaz cu succes probleme pentru care o
soluie algoritmic clar nu exist. F?G
#n Sistem Expert este un program care urmrete un grup de cunotine pentru obinerea
n acelai mod ca i experii umani a rezultatelor despre activiti dificil de examinat. $rincipala
caracteristic a sistemelor Expert este derivat din baza de cunotine mpreun cu un algoritm de
cutare specific metodei de raionare. #n Sistem Expert trateaz cu success probleme pentru care
o solutie algoritmic cla nu exist. F63G
,nul din fondatorii 6nteli"enei .rtificiale, P.Simon, spunea despre Sistemele Expert c sunt
o reprezentare a comportamentului uman% care se bazeaz pe modelul raionalitaii limitate% model
care ine seama de limitele ntalnite da ctre un decident veritabil% at"t n planul informaiilor% c"t
i n cel al raionamentului.
0 definie ori"inal aparine profesorilor S. -iarratano i (ileB 9I.S.< + un Sistem expert
este un sistem care emuleaz abilitatea de a lua decizii a expertului uman. &ermenul ' emuleaz (
nseamn c sistemul este menit s acioneze n toate privinele ca expertul uman. Emularea este
ceva mai mult dec"t simularea% care cere doar s se acioneze prin imitarea condiiilor realizate.
:5
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
$efiniiile date de ali autori, sunt foarte asemntoare. Sistemele expert sunt sisteme de
programare bazate pe te)nicile *nteligenei Artificiale% care nmagazineaz cunotinele experilor
umani dintr-un domeniu bine definit i apoi le folosesc% pentru rezolvarea problemelor din acest
domeniu + #n sistem computerizat capabil s ofere sfaturi ntr-un domeniu particular de
cunotine% n virtutea faptului c conine cunotine oferite de un expert uman n acest domeniu.
$efiniia tradiional a unui pro"ram este +
.l"oritm T Structuri de dateU 'ro"ram
6n Sistemele Expert, definiia se schimb astfel+
#otor de inferen T /aza de cunotine U Sistem Expert FDG
u toate c au fost date diferite definiii despre Sistemele expert, unele caracteristici
comune, se pot stabili. ,nele idei care contureaz noiunea de Sistem Expert sunt +
$in punct de !edere conceptual Sistemele expert !izeaz reconstituirea raionamentului
uman pe baza expertizei obinute de la experi K
Sistemele Expert dispun de cunotine i de capacitatea de a desfura acti!itai
intelectuale umaneK
Sistemele Expert sunt or"anizate pentru achiziia i exploatarea cunoaterii dintr%un
domeniu particular numit domeniul problemeiK
Sistemele Expert dispun de metode de in!ocare a cunoaterii i exprimarea expertizei,
comport1ndu%se ca un 3 asistent inteli"ent 4 K
a ni!el de realizare informatic, Sistemele Expert se bazeaz pe principiul separrii
cunoaterii 9bazei de cunotine< de pro"ramul care o trateaz 9motorul de inferen< K
Sistemele Expert sunt capabile s memoreze cunoaterea, s stabileasc le"turi ntre
cunotine i situaii pe baza faptelor i prelucrrii cunoaterii incerte.
Sistemele Expert incearc s reproduc raionamentul experilor umani asupra cunotinelor
puse la dispoziia lor ntr%o anumit manier, a*un"1nd s le modifice i chiar s ofere explicaii
asupra unor raionamente fcute.

:=
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
2.2 C!%.$;&$ )$ b0A0 0"$ S1&$,$"!* E:;$*&

onceptele de baz ale uniu Sistem Expert sunt+ expertiza i experii, transferul expertizei,
re"ulile de inferen i capacitatea de a explica.
E:;$*&1A0 este o cunoatere intensi!, specific domeniului problemei, achiziionat prin
instruire, citire sau experien ndelun"at. ,rmtoarele tipuri de cunotere sunt exemple de ceea ce
se include n expertiz+
Oapte despre domeniul problemeiK
)eorii din domeniul problemeiK
(e"uli i proceduri pri!ind domeniul problemeiK
(e"uli sau euristici despre ce trebuie fcut ntr%o situaie problematic dat,
pentru soluionarea problemeiK
Starte"ii "lobale despre soluionarea tipurilor de problemeK
#etacunoatere.
)oate aceste tipuri e cunoatere permit experilor s ia decizii mai rapide i mai bune dec1t
neexperii n soluionarea problemelor complexe. Este ne!oie de ani muli de pre"tire pentru a
de!eni expert.
Expertiza este de obicei asociat cu un nalt "rad de inteli"en i are asociat o mare
cantitate de cunotine. Experii umani au o caracteristic suplimentar n sensul c in!a din
succesele i "reelile fcute n trecut, iar cunoaterea o pot memora, or"aniza i re"si rapid. Ei pot
apela structurile cunoaterii din experiena proprie.
E:;$*811 sunt dificil de definit, ei pot fi persoane cu mai multe ni!ele sau "rade de
expertiz. Fntrebarea este ct de mult expertiz trebuie s posede o persoan calificat ntr%un
domeniu nainte de a fii considerat un expert7
Expertiza uman incluide o "am lar" de acti!itai ale expertului cum ar fi+
(ecunoaterea i formularea problemeiK
(ezol!area problemei cu exactitate i rapiditateK
Explicarea soluieiK
:?
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
Fn!area din experienK
(estructurarea cunoateriiK
Ora"menatrea re"ulilorK
)oate acestea indic capacitatea experilor de a transforma datele unei probleme arbitrare
intr%o form care conduce la o soluie rapid. .ceasta este posibil datorit capacitaii de n!are din
experien a unor lucruri noi, de fra"mentare a re"ulilor cunoscute, de determinare a rele!anei
cunoaterii i a limitei acesteia in domeniu. )oate aceste acti!iti trebuie desfaurate eficient 9rapid
i cu cost redus< i eficace 9cu rezultate de calitate<. 'entru a imita un expert uman este necesar s
se construiasc un sistem cu toate aceste caracteristici.
Exist doua moti!e pentru care se decide construirea unui Sistem Expert + nlocuirea unui
expert i asistarea unui expert n acti!itatea sa.
'rincipalele raiuni pentru nlocuirea expertului uman sunt+
a face expertiza posibil n orice moment
automatizarea unei sarcini rutine care necesit un expert
expertul este foarte scump
expertiza este cerut in medii de lucru periculoase pentru sntatea omului
.sistarea experilor umani de ctre pro"rame specializate este tot mai des nt1lnit in marile
firme i nu numai. 'rincipalele moti!e pentru care se dez!olt Sistemele expert capabile s asiste
experii n munca lor sunt+
a*ut expertul n executarea sarcinilor de rutin n scopul mbuntairii producti!itii
sale
a*ut expertul n executarea sarcinilor dificile n scopul unui mai bun control al
complexitii
punerea la dispoziia expertului a informaiei dificil de procurat la momentul oportun
T*0%9$*+" $:;$*&1A$1 constituie de fapt obiecti!ul unui Sistem Expert. )ransferul are loc
de la expertul uman la calculator i de aici la utilizatorii experi sau nonexperi. .cest proces implica
patru acti!itai+
achiziia cunoaterii de la experi sauRi din alte surse
reprezentarea cunoaterii n calculator
inferenierea pe baza cunoaterii stocate
:G
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
transferul cunoaterii ctre utilizator
I%9$*$%81$*$0 9procesul de infereniere< o trastur unic, dar ma*or a Sistemului Expert,
este abilitatea de a raiona. 'e baza expertizei memorate n baza de cunotine i a pro"ramului care
poate a!ea acces la o baz de date sau la un fiier calculatorul este pro"ramat s fac inferene.
6nferenele sunt executate de ctre componenta numit motor de inferen care posed proceduri i
cunoatere procedural n le"tur cu soluionarea problemei.
R$7+"1"$ #a*oritatea Sistemelor Expert n funciune sunt bazate pe re"uli de forma
6O..)PEI++ELSE memorate n baza de cunotine. #ai recent reprezentarea prin cadre a de!enit un
complement al reprezentrii prin re"uli n anumite aplicaii.
apacitatea explicati! este o trstur ma*or a Sistemelor Expert n le"tur cu explicarea
sfatului pe care%l dau sau a recomandrilor fcute pentru alternati!ele decizionale.
2.@ A*C1&$.&+*0 +%+1 S1&$, E:;$*&

)oate caraceristicile Sistemelor Expert determin o structur specific a acestora, structur
care poate fi "rupat n *urul a trei module principale, module ce determin un sistem esential,
-aza de cunotine% .ecanismul de inferene i -aza de fapte.
u toate acestea, un Sistem Expert, este bazat pe dou componente distincte complementare+
noi tehnolo"ii de pro"ramare ce permit utilizarea a foarte multe cunotine, precum i modul de
inferen dintre acestea, i noi construcii i metodolo"ii dez!oltate ce permit utilizarea efecti! a
acestor tehnolo"ii pentru probleme complexe. ombinarea c1t mai eficient a acestor componente,
duc la realizarea unor Sisteme Expert de real succes.
'entru realizarea unui sistem, este ne!oie, de o str1nsa cooperare ntre un specialist n
domeniu, i un in"iner de cunotinte. Expertul trebuie s fie capabil s ii raporteze cunotinele i
s reueasc s interpretze o anumit informaie. 6n"inerul, este cel care transpune informaia
primit ntr%o form de reprezentare specific sistemelor informatizate in1nd seama de cele trei
module principale ale unui Sistem Expert.
:H
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
Fn literatura de specialitate, aditional acestor trei componente specifice mai apar i altele
noi, fr de care Sistemul Expert nu ar putea fi folosit + modul de ac)izitie al cunotinelor%
interfaa utilizator i modul de explicaii.
B0A0 )$ .+%!E&1%8$ este reprezentat ca o structur de date ce conine ansamblul
cunotinelor specializate introduse de ctre expertul uman. Este o component co"niti!
cunoaterea fiind memorat ntr%un spaiu special or"anizat, spaiu n care se descriu situaii
e!idente, fapte reale sau ipotetice, precum i euristici. Fn cazul memorrii cunoaterii sub form de
re"uli de producie, baza de cunotine conine dou componente+ baza de fapte i baza de re"uli,
iar motorul de inferen se mai numete interpretor de re"uli.
M$.0%1,+" )$ 1%9$*$%8' poate fi denumit i interpretor deoarece, el preia cunotinele din
baza de date i le utilizeaz pentru construirea unui raionament, pentru a forma inferene i a tra"e
concluzii. .cesta urmrete o serie de obiecti!e ma*ore cum ar fi+ ale"erea starte"iei de control n
funcie de problema curent, comutarea ntre acestea pentru a putea realiza o deducie executarea
aciunilor care sunt pre!azute n planul de rezol!are.
B0A0 )$ 90;&$ este reprezentat de o memorie auxiliar ce conine toate datele utilizatorului
9fapte iniiale ce descriu enunul problemei de rezol!at< i rezultatele intermediare produse n cursul
procedurii de deducie.
M!)+" )$ 0.C1A181$ 0" .+%!E&1%8$"!* preia cunotinele specializate furnizate de expertul
uman sau in"inerul de cunotine ce nu este specific reprezentrii interne, i apoi !erific
!aliditatea acestora n final "ener1nd o baza de cunotine coerent.
I%&$*9080 +&1"1A0&!* est cea care asi"ur dialo"ul dintre utilizator i sistem, fr nici un
a*utor din partea proiectantului de sistem sau a unui specialist n in"ineria cunoaterii. 'rin
intermediul acesteia, se preiau parametrii problemei pe msur ce componenta de control are ne!oie
de ei. Exist Sisteme Expert care au o interfa foarte complex, furniz1nd chiar i dicionare, fiind
capabil de analize lexicale i sintactice. u toate acestea ea trebuie sa fie simpla i calar pentru a
fi posibil utiltizarea facil a ei.
M!)+" )$ $:;"1.0811 urmrete obinerea de explicaii asupra desfurrii proceselor
infereniale fcute, a soluiilor obinute n sesiunile de consulatre. .cesta poate oferii e!identieri n
cazul lipsei unor cunotine sau a inconsistenei acestora, uneori fiind capabil de dez!luirea
cauzelor unor eecuri
,rmtoarea fi"ur 9F17+*0 2.6< prezint arhitectura unui Sistem Expert
:;
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.

2>
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.


Expert
uman
#odul de achiziie a
cunotinelor
/aza de
cunotine
/aza de
fapte
#odul de
explicare
6nterfaa utilizator ,tilizator
2:
6n"iner de
cunotine
#ecanism
de inferen
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
2.4 S1&$,$ ,+"&1-$:;$*&
Sistemele multi%expert sunt o abordare mai recent i mai promitoare care tinde s
depeasc Sistemele Expert. Ele reprezint pro"rame folosite pentru rezol!area unor probleme
foarte complexe care includ opinii diferite le"ate de acceasi problem, cunotine care au fost
achiziionate prin diferite expertize. ,n Sistem Expert bazat pe un sistem multiplu are unele
a!anta*e, cum ar fi+
:< posibilitatea de a mparii experiena, cunotina si resurseleK
2< o mai mare credibilitate K
3< o raionare mai buna datorit obser!aiilor facute de ali a"eni constitueni. F66G
Exist dou scheme de dez!oltare a sistemelor multi%expert. 'rima este cea n care sistemul
este alctuit din mai multe subsisteme 9a"eni < care abordeaz diferite pri ale problemei.
'roblema care trebuie rezol!at la astfel de sisteme, o reprezint coordonarea i cooperarea
subsistemelor. . doua schem este caracterizat de o sin"ur baz de cunotine conin1nd
informaii de la mai multi experi .
Panachi 9:;;?< a propus o tehnic specific de dez!olatre a Sistemelor Expert. .ceast
tehnic presupune existena a dou baze de date una acti! i una deducti! care se comport ca un
sistem informaional cooperati!. .cest sistem, menine informaii despre dez!olatrea proiectului si
un set de re"uli care coordoneaz i controleaz diferite acti!itai.
(ezol!area i ncorporarea opiniilor conflictuale reprezint o problem ma*or pentru
reprezentarea cunoaterii. Lietal 9:;;=< su"ereaz un raionament fuzzB care combin cunotina
experilor i ine cont de independena acestora. .ceast mod de abordare a problemei 3 identific 4
cazurile de intrare i "sete informaia cea mai potri!it pentru a fi folosit intr%un caz indi!idual.
ercettorii constat azi o e!oluie ctre interaciuni frec!ente i complexe ntre cei mai di!eri
specialiti dintr%un domeniu restr1ns, n scopul exercitrii unei acti!iti de ni!el nalt.
22
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
2.4.6 A*C1&$.&+*0 S1&$,+"+1 ,+"&1-$:;$*&
.rhitectura unui Sistem multi%expert are la baz arhitectura unui Sistem Expert, dar are n
plus unele principii care trebuie respectate +
trebuie s conin mai multe module de cunoatere, identice celor din componena unui
Sistem Expert
trebuie facut o separare ntre motoarele de inferen i modulele de cunoatere
pe inter!alul unei expertize modularitatea cunoaterii trebuie s rm1n !alid,
adau"area, modificare sau ter"erea unui modul de cunoatere nu !a trebui s afecteze
direct alte module din sistem
sistemul trebuie s permit aflarea soluiei la o anumit problem dac aceasta exist
raionamentul folosit trebuie s fie semntor celui uman. .ceasta este i restricia
principal pentru rezol!area n sistem multiexpertiz a problemelor complexe. (eeaua
de module de cunoatere este le"at slab astfel c nici un modul nu poate a!ea o !edere
"eneral i complet asupra reelei pentru a ser!i ca supra!e"hetor.

2.4.2 C!,+%1.0*$0 1%&*$ ,!)+"$"$ )$ .+%!0&$*$
Fn cadrul unui Sistem multi%expert exist dou tipuri de comunicaii+ ntre sistem i
utilizator i ntre modulele de cunoatere ale sistemului.
'rimul tip de comunicare se face prin intermediu 6nterfeei utilizator, asemeni Sistemelor
Expert clasice.
23
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
el de%al doilea tip de comunicare este ilustrat in F17+*0 2.2 reprezentat mai *os

S6S)E#,L #,L)6%E&'E()


U modul de cunoatere
U comunicaie
omunicarea care se realizeaz ntr%un Sistem multi%expert poate fi de mai multe tipuri+
% comunicarea prin parta*area informaiei
% comunicarea prin trimiterea de mesa*e
% comunicarea prin cunoaterea declarati!
C!,+%1.0*$0 ;*1% ;0*&0L0*$0 1%9!*,081$1 se caracterizeaz prin existena unei structuri
de date parta*at n care iniial se afl datele problemei, care se modific pe parcursul execuiei
pro"ramului, n final obin1ndu%se rezultatul problemei. .cest mod ce comnunicare este cel mai des
folosit, utiliz1ndu%se n comunicarea ntre module.
C!,+%1.0*$0 ;*1% &*1,1&$*$0 )$ ,$0L$ const n schimbul unor mesa*e ntre modulele de
cunoatere conform unui protocol dinainte stabilit. #esa*ul are ataata marca emitorului, mesa*ul
propriu%zis, si receptorul sau receptorii cruia i este adresat. )ransmiterea mesa*ului se poate face
25
,tilizator
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
direct, numai la unul sau la mai muli receptori identificai anterior, sau prin difuziune ceea ce
nseamn c, mesa*ul este transmis tuturor modulelor n acelai timp.
C!,+%1.0*$0 ;*1% .+%!0E&$*$0 )$."0*0&1#' se bazeaz pe faptul c, numele receptorilor i
coninutul mesa*elor reprezint coninutul unui modul de cunoatere particular numit modulul de
cunoatere declarati! 9#$<.
unoaterea declarati! a acestui modul permite constiutuirea bazei de fapte iniiale pentru
modulul de cunoatere acti!at. $up soluionarea problemei ntr%un modul informaiile comunicate
de ctre #$ i !or fi returnate cu e!entualele modificri.
.!anta*ul paralelismului pe care acest mod de comunicare l ofer, este umbrit de fapul c,
modulul principal controleaz rezoluia iar celelalte module de cunoatere nu sunt total
independente.
2.B C*1&$*11 )$ $#0"+0*$ 0 S1&$,$"!* ,+"&1-$:;$*&

'rincipalele moti!e pentru care se ale" Sistemele multi%expert n aplicaiile mari i
complexe sunt+ rapiditatea, si"urana, calitatea soluiei, eficacitatea, claritatea, costul i adec!area la
domeniu.
R0;1)1&0&$0 este una dintre cele mai importante criterii de e!aluarea a acestor sisteme, n
special atunci c1nd este implementat pe o arhitectur multiprocesor.
S17+*0%80 pe care o ofer acest tip de sisteme, asi"ur continuitatea funcionarii acestuia
chiar dac un modul lipsete sau nu rezol! corect o subproblem, a "enerat un eec. Fn acest fel
este eliminat posibilitatea unui eec total i este asi"urat o buna fiabilitate.
C0"1&0&$0 !"+81$1 este ridicat, deoarece cunoaterea este repartizat pe mai multe module,
asfel nc1t soluia obinut este mai bun dec1t dac aceasta ar fi ine"rat intr%un sin"ur modul.
E91.0.1&0&$0 are n !edere timpii de rezoluie care n cazul parta*rii cunoaterii ntre mai
mule module este mai mare.
C"0*1&0&$0 este dat tot de modularitate, sistemul este !izibil iar cantitatea de informaii
necesar unei decizii momentane se reduce.
2=
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
A)$.#0*$0 la domeniul aplicati! al problemei este luat n considerare, deoarece experii
acord mai mult incredere n sisteme ce reflect propria lor abstractizare i conceptualizare.
C!&+*1"$ )$ .!%.$;$*$ sunt mai reduse datorit modularitii care ofer posibilitatea
achiziiei cunoaterii n paralel de la toi experii, precum i !alidarea "lobal a prototipului.
III. OR/ANI-AREA UNUI SISTEM EXPERT

6deea esenial care st la baza concepiei constructi!e a Sistemelor Expert, este aceea c un
expert uman i construiete soluia la o problem din piese elementare de cunoatere, familiare
acestuia anterior, i pe care expertul le selecteaz i le aplic ntr%o anumit sec!en. 'entru a
furniza o soluie coerent la o problem dat, cunoaterea trebuie s fie formalizat, reprezentat
ntr%o form adec!at proceselor de inferen, ca apoi s poat fi manipulat conform unei anumite
metode de rezol!are a problemei. a o consecin imediat a celor prezentate mai sus, se pune
problema separrii cunoaterii asupra domeniului, a datelor problemei% b0A0 )$ .+%!E&1%8$ L i a
parii responsabile cu or"anizarea proceselor infereniale care s implice aceste cunotine L
1&$,+" )$ .!%&*!" 9,!&!*+" )$ 1%9$*$%8$<, acestea fiind de fapt i modulele principale ale unui
Sistem Expert.


F17+*0 @.6 Componentele principale ale unui Sistem Expert

.ceste dou componente formeaz inima unui Sistem Expert n *urul lor, alte componente
realizeaz funcionalitatea complex a acestuia, cum ar fi+
/aza de cunotine
2?
Sistemul de control
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
% interfaa de comunicare
% componenta de ac)iziie a cunotinelor
% componenta explicativ
B0A0 )$ .+%!E&1%8$, care este componenta sistemului responsabil cu depozitarea de
informaii asupra demeniului de expertiz i a problemei de rezol!at, este la r1ndul ei format din+
% baza de fapte
% baza de reguli
% agenda
S1&$,+" )$ .!%&*!" este responsabil cu desfurarea proceselor de inferen. El codific
una sau mai multe starte"ii de aplicare a re"ulilor.
@.6 B0A0 )$ .+%!E&1%8$

)oate Sistemele Expert, au o component numit baza de cunotine destinat memorrii
cunoaterii dintr%un domeniu particular. .ceast cunoatere este sursa de 8inteli"en8 i se
folosete de ctre motorul de inferene pentru raionarea concluziilor i a soluiilor problemei care
trebuie rezol!at. olectarea i or"anizarea cunoaterii este cea mai dificil munc n procesul de
construire a unui Sistem Expert.


@.6.6 M$&!)$ )$ *$;*$A$%&0*$ 0 .+%!0E&$*11
Fnainte de a prezenta metodele folosite de reprezentare a cunoaterii unui Sistem Expert, s
nele"em mai bine seminficaia 8de cunoatere8 i disticia dintr%e termenii + date, informaie i
cunoatere.
$atele sunt termeni care se refer la iruri numerice sau alfabetice despre fapte, situaii
rezultate din numrare sau msurare, care sin"ure nu au nici o semnificaie, dar pot constitui un
rspuns la o ntrebare a utilizatorului.
2G
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
6nformaia reprezint o prelucrare a datelor i o utilizare a acestora astfel nc1t s prezinte o
semnificaie pentru utilizator.
unoaterea, este un termen care are mai multe definiii, unii afirm1nd c este o percepie
clar i cert a unor fapte, o nele"ere a ce!a, o n!are, o experien practic, o recunoatere a
ce!aK alii afirm1nd c este o informaie rafinat care are tendina s fie c1t mai "eneral chiar
incomplet sau imprecis. Ea poate s includ fapte i informaii , concepte, proceduri, modele i
euristici care pot fi utilizate n inferene pentru soluionarea problemelor.
$atorit !ariaiei cunoaterii at1t n coninut c1t i n aspectul exterior, apar mai multe tipuri
de cunoatere+ cunoaterea specific, cunoaterea "eneral, cunoaterea exact, cunoaterea
imprecis, cunoaterea procedural si cunoaterea declarati!.
hiar dac calculatoarele nu pot a!ea studii, experien iRsau n!tur aa cum au
oamenii, ele pot utiliza cunoaterea furnizat de experii umani. .ceast cunoatere const n fapte,
concepte, teorii, metode, euristici, proceduri i relatii. .stfel, cunoaterea, poate fi considerat
informaia care este or"anizat, analizat asfel nc1t calculatoarele sa o poata nele"e i folosi n
soluionarea problemelor.
'entru Sistemele Expert, cunoaterea este reprezentat de expertiza de care dispune expertul
uman, sau de cunoaterea disponibil din cari. unoaterea expertului este specific unui domeniu
al problemei, asfel nc1t atat expertul uman, c1t i cel computerizat raioneaz i face inferene n
acelai mod atunci c1nd are la dispoziie anumite fapte.
-1ndirea despre reprezentarea cunoaterii se concentreaz n *urul a trei teme+ domeniul
cunoaterii, limba*ul de reprezentare a cunoaterii i mecanismele de inferen.
$omeniul cunoaterii are n !edere ceea ce trebuie reprezentat din domeniul problemei.
Limba*ul de reprezentare a cunaoterii ne arat cum trebuie i cu ce metode sau modele
trebuie reprezentat cunoaterea.
#ecanismele de inferen se refer la prelucrrile cele mai adec!ate ale cunoaterii din
domeniu n scopul deri!rii unor piese noi de cunoatere, cele mai rele!ante pentru soluionarea
problemelor.
u toate, c se cunosc mai multe metode de reprezentare a cunoaterii, unele elemente
comune, se "sesc+
% admit utilizarea mai multor limba*e de pro"ramare existente sau a "eneratoarelor de
Sisteme Expert, iar rezultatul este memoratK
2H
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
% prin coninutul lor, rezultatele reprezentrii 9fapte, re"uli, cadre..< pot fi utilizate n
mecanisme de raionament
Fn funcie de modelul specific, metodele de reprezentare a cunoaterii se clasific n+ metode
declarati!e i metode procedurale.
#etodele declarati!e, sunt acelea, care folosesc aseriunile i faptele, iar metodele
procedurale sunt folosite la reprezentarea aciunilor sau procedurilor.
(eelele semantice, cadreleRobiectele structurate i lo"ica predicatelor, este specific
metodei declarati!e, iar re"ulile i procedurile celei procedurale. Fns, acestea, nu sunt sin"urele
mai exist scenariile, listele, tabelele de decizie, arborii decizionali, restriciile, reele neuronale.

A. R$7+"1"$ )$ ;*!)+.81$
.ceast metod este cea mai folosit metod de reprezentare a cunoaterii Sistemelor
Expert, fiind foarte eficace pentru reprezentarea recomandrilor, directi!elor sau strate"iilor.
Fn locul reprezentrii cunotinei ntr%un mod declarati! 9ca o serie de lucruri care sunt
ade!rate<, re"ulile pot specifica ce ar trebui s fac sau ce se poate include n diferite situaii. ,n
sistem bazat pe re"uli, conine o serie de re"uli 6O%)PEI, o serie de fapte i un interpretor ce
controleaz aplicarea re"ulilor.
Exist dou tipuri de sisteme bazate pe re"uli+ sisteme cu nlnuire nainte, i sisteme cu
nlnuire napoi. Fn primul model, se ncepe cu o serie de fapte iniiale, i se continu s se
foloseasc re"ulile care deri!eaz noi concluzii din acele fapte. Fn modelul nlnuirii napoi, se
pornete cu o serie de ipoteze 9"oals< pe care se ncearc a fi demonstrate, i se tot caut re"uli care
ar permite s deduc acele presupuneri. 'rimul model, este numit i data-driven iar al doilea goal-
driven.
(eprezentarea exact a cunoaterii dintr%un domeniu particular necesit un numr mare de
re"uli, ca s poat fi surprinse toate detaliile. Iumrul re"ulilor este direct proporional cu
complexitatea cunoaterii.
)ipolo"ia re"ulilor are n !edere marea !arietate a formelor cunoaterii de reprezentat asfel+
re"uli de cauzalitate, de recomandare, directi!, strate"ice, euristice. (e"ulile pot fi clasificate n
2;
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
funcie de natura funciei informatizate cu Sisteme Expert, asfel+ re"uli pentru probleme de
interpretare, de dia"nostic, de planificare, de proiectare.
'e l1n" autonomia ridicat pe care o confer acest mod de reprezentare, re"ulile pot fi
pri!ite ca piese de cunoatere independente, ele reprezint i o modalitate eficient de procesare a
cunoaterii.
auzele care produc diminuarea performanelor sistemelor bazate pe re"uli se pot elimina
prin msuri de or"anizare a bazei de fapte, a bazei de re"uli i prin introducerea unor msuri de
accelerare a procesului inferenial.
B. M$&!)0 b0A0&' ;$ "!71.'
,na din cele mai importante metode de reprezentare, care ne permite s reprezentm fapte
complexe despre lume, i s deri!m noi fapte intr%un mod care ne "aranteaz c, dac faptele
iniiale sunt ade!rate, actunci si concluziile sunt la fel. Lo"ica predicatelor de ordinul nt1i 9cea
mai folosit<, are o sintax bine definit, re"uli i semantici de inferen.
'ropoziiile cu !aloare de ade!r, numite i aseriuni, se refer, la obiecte, concepte,
e!enimente din domeniul problemei, sunt reprezentate cu tehnici specifice predicatelor de ordinul 6,
calculul acestora, permi1nd descrierea atributelor obiectelor, conceptelor, e!enimentelor.
alculul predicatelor este preferat de folosit, datorit structurii sale i puterii de infereniere.
El este adec!at pentru unele probleme, dar sufer pentru c propoziiile nu pot fi fra"mentate n
pri, ci trebuie tratate ca un ntre", dar cu toate acestea, ele pot fi !azute ca dou pri de baz+
% obiecte 9ar"umente<
% predicate 9aseriuni despre atributele obiectelor<
Lo"ica, are o importan deosebit n Sistemele Expert, n care motoarele de inferen
raioneaz de la premise ctre concluzii. ,n termen semnificati! pentru pro"ramarea lo"ic i
Sistemele Expert este acela de sisteme de raionament automat 9.utomated (easonin" Szstems<.
C. M$&!)0 *$8$"$"!* $,0%&1.$
.ceste reele, au la baz un model cu structur dereea, considerat din punct de !edere
conceptual ca mi*loc important de reprezentare a cunoaterii "raful.
3>
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
(eeaua este un "raf orientat n care cunoaterea este reprezentat prin asocierea la noduri i
arce a semnificaiei sau semanticilor. .stfel, se a*un"e la interpretarea n termeni de obiecteRentiti
i relaii a domeniului problemei.
el mai nt1lnit este modelul n care nodurile sunt asociate obiectelor din domeniu, iar
arcele sunt asociate le"turilor sau relaiilor dintre obiecte. $ou noduri care sunt le"ate printr%un
arc, nseamn c sunt n le"tur direct.
aracteristica de baz a unei reele semantice const n aceea c ofer un formalism de
reprezentare a cunoaterii mpreun cu o structur de re"sire a cunoaterii. Fn acest mod de
reprezentare, raionamentul nseamn cutarea unei ci dintre nodurile "rafului folosind
cunoaterea disponibil din domeniu.
.ceste "rafuri, pot fi de cauzalitate sau de dependen, fiind foarte utile pentru formalizarea
cunoaterii n Sistemele Expert.
Fn reelele de cauzalitate, semnificaiile asociate nodurilor i arcelor pot s difere n funcie
de problema de soluionat, ele oferind o adec!are foarte bun la achiziia cunoaterii cauzale
incomplete i o imbunataire a nele"erii i explicaiilor pe care trebuie s le ofere Sistemul Expert.
.sfel c, n cazul unei informaii incomplete, ea poate fi completat foarte uor, prin introducerea
unui nou nod n "raf.
Fn cazul "rafurilor de dependen semnificaia nodurilor este dat de obiecte, stri
psiholo"ice, propoziii, aseriuni, iar le"turile reprezint relaiile dintre dou obiecte i pot fi+ de
timp, de spaiu, de posesie, de aciune, de atribuire, de presupunere, de colecie.
#etoda tripletelor obiect-atribut-valoare 90.J< au la baz metoda reelelor semantice.
.ceast reprezentare este foarte con!enabil pentru listarea cunoaterii n form tabelar i mai ales
pentru translatarea tabelelor prin re"uli de inducie n pro"ramare inteli"ente.
D. M$&!)0 .0)*$"!* E1 .$%0*11"!*

adrele, sunt o !ariant de reprezentare a cunoaterii non%procedurale intr%un Sistem
Expert. Fntr%un cadru, toat informaia rele!ant referitoare la un concept particular este stocat
ntr%o sin"ur entitate. .cestea seamn foarte mult cu o nre"istrare complex record care suporta
3:
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
ierarhia. Ele sunt des folosite pentru reprezentarea cunotinelor specifice unor anumite e!enimente
sau obiecte, cum ar fi, un tip de psri, un pacient, etc.
Fn timp ce reelele semantie se bazeaz pe cunoatere bidimensional, cadrele adau" i cea
de%a treia dimensiune, permi1nd nodurilor s aib structur.
adrele difer de reelele semantice pentru c pot descrie un obiect sau un sistem n care se
dau detalii despre componentele i ralaiile ntre ele.
S%a do!edit, c modurile de reprezentare hibride, aduc cele mai multe mbuntairi i c
cercetrile n acest domeniu, sunt de real folos.
E. M$&!)0 !b1$.&$"!* &*+.&+*0&$
)ot mai muli specialiti prezint metoda obiectelor structurate ca o metod bazat pe cadre
deoarece, n esen, reprezentarea cunoaterii prin cadre face referine la pro"ramarea orientat
obiecte n construirea bazei de cunotine. #etoda obiectelor structurate este din ce n ce mai
utilizat n Sistemele Expert deoarece+
% reflect multe idei ale paradi"mei reprezentrii cunoaterii cu cadre i se nscrie n r1ndul
metodelor cu transfer succesorial
% cunoaterea declarati! se menine separat de cunoaterea procedural
% toat cunoaterea este concentrat ntr%o sin"ur structur numit obiect
% suport motenirea
% este modularizat prin mecanisme de transmitere a mesa*elor i ncapsulare
% unele limba*e, suport !izualizarea a obiectelor 9 TT, Sa!a...<
onceptele acestei metode sunt+ obiect, ncapsulare, transmiterea mesa*elor, le"area
dinamic i motenirea.
F. M$&!)0 *$8$"$"!* %$+*!%0"$

.bordrile care urmresc modul n care lucreaz creierul uman se concretizeaz n aa%
numitele reele neuronale i maini care n!a. #ainile care n!a se refer la tehnolo"ii
ultramoderne capabile s realizeze n!area din experien. ercetrile au scos la i!eal mai multe
asemenea metode, precum i al"oritmi speciali, toate n faza de laborator+ reele neuronale, n!are
32
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
inducti!, raionament bazat pe cazuri, al"oritmi "enetici, metode statistice folosite n achiziia
cunoaterii i soluionarea problemelor, n!atrea bazat pe explicaii.
@.2 M!&!*+" )$ 1%9$*$%8'
omponenta de control a unui Sistem Expert mai este numit i motorul de inferen pentru
c, n cursul execuiei la fel ca ntr%un proces inferenial, sistemul este capabil s "enereze fapte noi
din cele cunoscute, aplic1nd re"uli.
,n mecanism elementar de aprindere a re"ulilor lucreaz conform urmtorului al"oritm+
% 90A0 )$ 91"&*0*$+ acum, se determin mulimea tuturor instanelor de re"uli filtrate 9#6(O<
corespunztoare re"ulilor din baza de re"uli 9/(< care pot satisface condiiile pe faptele
din baza de fapte 9/O<. Fn cazul n care nici o re"ul nu a putut fi filtrat atunci motorul se
oprete, n caz contrat se trece la urmtorul pas
% 90A0 )$ $"$.81$+ se ale"e o instan de re"ul ( V #6(O. $ac #6(O conine mai mult de
o sin"ur instan, atunci se selecteaz re"ul urm1nd strate"ia de conflict
% 90A0 )$ $:$.+81$+ se execut partea de aciuni a re"ulii (, cu rezultatul asupra bazei de
fapte. Se re!ine apoi la faza de filtrare. La unele Sisteme Expert, mai apare o subfaz a
fazei de filtrare numit faza de restricie, aici se ale" o serie de re"uli care a prioro merit
s particile la acest ciclu inferenial.
#otoarele de inferen implementeaz o proprietate numit *$9*0.&1b1"1"0&$0, care se
manifest n faza de filtare+ ! *$7+"' %+ $&$ 91"&*0&' ,01 ,+"& )$ ! 1%7+*' )0&' ;$ +% $& 0%+,$
)$ 90;&$. Or aceast proprietate, sistemele expert ar fi antrenate n bucle tri!iale ce ar aprea ori
de c1te ori aciunile prii drepte ale unei re"uli nu ar produce modificri n baz.
Oaza de selecie, se mai poate numi, i strate"ia de control a unui Sistem Expert, deoarece,
ea este le"tura de trecere de la o stare la alta n procesul de raionament, pentru rezol!area
problemelor. Ea determin cum o cutare s fie direcionat n scopul atin"erii strii finale. ele
mai folosite strate"ii de control, sunt cele nainte 9for@ard%chainin"< i napoi 9bacA@ard%chainin"<.
33
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
S&*0&$710 )$ .!%&*!" M%01%&$ este bazat pe fapte, deoarece, se pornete de la un set de fapte
iniiale i se caut 8nainte 8 p1n se a*un"e la scop. (e"ulile, sunt folosite 8spre nainte8, ele
"ener1nd fapte noi, i tot asa pan c1nd se a*un"e la starea scop, sau p1n c1nd nu mai sunt re"uli
care pot fi utilizate.
S&*0&$710 )$ .!%&*!" napoi, se mai numete i strate"ia bazat pe scop. Fn acest caz, ne
depalasm napoi, de la scop nspre faptele iniiale cunoscute. 'rima dat, se caut in baza de fapte
dac scopul se "asete acolo n cazul n care nu se "sete, se caut dac nu se afl printre
concluziile unei re"uli. $ac se "sete, ea se numete stare de scop, apoi se !erific daca
premizele acestei noi stri, se afl n baza de fapte. $ac nu exist, atunci acestea de!in noi scopuri
i se continu procesul p1n se "sete o premiz care nu este suportat de nici o re"ul. .ceast
metod este similar cu demonstrarea ipotezelor de ctre experii umani.
S&*0&$710 )$ .!%&*!" ,1:' combin cele dou strate"ii pentru ca n timpul cutrii prin baza
de cunotine s nlture incon!eninetele acestora, rein1nd numai cele care ar putea fi folosite cu
succes.
M$&0*$7+"1"$ se refer la re"uli care conin starea procesului deducti!e i modific dinamic
ordinea prioritii re"ulilor de declanare.


@.@ A7$%)0

."enda este structura de date care memoreaz la fiecare moment instanele re"ulilor.
.ceste instane sunt dispuse ntr%o list, instana de re"ul aflat pe prima poziie fiind aceea ce !a
fi apoi utilizat.
Exist dou criterii care dicteaz ordinea instanelor re"ulilor din a"end. 'rimul este
prioritatea declarat a regulilor, al doilea strategia de rezoluie a conflictelor. Oolosind aceste
doua criterii, insantele sunt ordonate n a"end n mod descresctor prioritilor declarate, iar cele
cu prioriti e"ale n ordinea dat de strate"ia de rezoluie a conflictelor.
35
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
@.4 M!)+" )$ $:;"1.081$

,nele dintre cunotinele coninute ntr%un Sistem Expert au un caracter euristic. $in acest
moti! soluia furnizat de sistem nu este n mod necesar optim. Este chiar posibil ca aceast soluie s
nu fie nici mcar corect. (ezult de aici necesitatea ca Sistemul Expert s i explice modul n care a
a*uns la o anumit concluzie. $e acest lucru se ocup modulul de explicaii, care permite trasarea
drumului urmat n raionament de ctre sistemul rezoluti! i emiterea *ustificrilor pentru soluiile
obinute, e!ideniindu%se n acest mod cauza "reelilor sau moti!ul eecului. El a*ut expertul s
!erifice consistena bazei de cunotine.
3=
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
IV. METODE DE REALI-ARE A SISTEMELOR EXPERT
$ez!oltarea limba*elor de pro"ramare, tendina lor de a utiliza di!erse forme de expresie
uman, au fcut mai uoar munca de realizare a unui Sistem Expert. Iecesitatea de reprezentare a
unui ba"a* foarte mare de cunotine, capacitatea de deducie rapid i eficienta a soluiilor
problemelor sunt unele din problemele care trebuie luate n considerare.
(ealizarea unui Sistem Expert presupune achiziia cunotinelor, care se face cu un
"enerator de Sisteme Expert sau achiziia cunotinelor i reprezentarea lor prin implementarea
motorului de inferen, n final urm1nd faza de !alidare.


4.6 E&0;$"$ *$0"1A'*11 S1&$,$"!* E:;$*&

alitatea i utilitatea unui Sistem Expert depind n mod esenial de cunotinele pe care le
ncorporeaz i utilizeaz. Efortul principal n realizarea unui Sistem Expert este orientat spre
cunotine. .ceasta ncepe cu identificarea structurii "enerale corespunztoare domeniului de
expertiz i continu1nd cu colectarea, reprezentarea, !alidarea i utilizarea acestora.
'rimul lucru necesar n realizarea unui Sistem Expert este cule"erea cunotinelor rele!ante
de la un expert uman. .ceste cunotine sunt de obicei de natur euristic, iar cule"erea lor ntr%un
mod care poate fi utilizat de calculator este n "eneral o misiune dificil. ,n in"iner de cunotine
are ca scop cule"erea cunotinelor de la un expert uman i construirea bazei de cunotine a
sistemului. #unca depus de in"iner, este foarte ane!oias, deoarece achiziionarea de cunotine
3?
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
de la expertul uman este dificil, exprimarea cu exactitate a cunotinelor i re"ulilor nu este tocmai
la ndem1na oricui. Este necesar conceperea unui prototip iniial bazat pe informaiile obinute de la
expert, urm1nd apoi rafinarea iterati! folosind reaciile expertului i a potenialilor utilizatori ai
sistemului.
,n mod de realizare a sistemului, uor de !erificat i modificat !a fi un atuu puternic n
toat munca care trebuie depus. $e asemenea, sistemul, trebuie s fie capabil s%i explice
raionamentul i s rspund la ntrebri despre procesul de soluionare al problemei. apaciatatea
de adu"are i ter"ere a unor blocuri de cunotine trebuie s fie luat n considerare.
(eprezentarea cunotinelor prin re"uli, este una din cele mai folosite metode, de obicei ele
nu au concluzii precise ci doar un anumit "rad de certitudine cum c concluzia este ade!rat dac
condiia este ade!rat.
Etapele care trebuie parcurse n procesul de creare a unui Sistem Expert sunt+
analiza preliminar
modelarea conceptual
colectarea cunotinelor
reprezentarea cunoaterii
!alidarea sistemului
introducerea n exploatare i mentinerea n funciune
$ou din cele mai cunoscute metode de realizare a sistemelor expert sunt cea propus de
societatea de informatic 0-I6)EP, si de societatea W.$S.
'rima metod, folosesc o metod de realizare prin prototipa*, care cuprinde trei etape+
.. ,n studiu de fezabilitate realizat mai nt1i cu a*utorul unei machete de siteme expert
/. (ealizarea prototipuli de test, aceast etap construirea unui prototip pe care se
expertimenteaz diferitele moduri de reprezentare a cunotinelor. Fn cursul acestei
etape se urmrete construirea unei !ersiuni capabile s acopere domeniul de expertiz
ce formeaz obiectul sistemului.
. Fn final, Sistemul Expert este realizat pornind de la prototip. $ac rezultatele sunt
satisfctoare i structura sistemului realizat ca prototip, d rezultate bune, urmeaz
faza de industrializare.
#etoda W.$S 9Wno@led"e .cXuisition $ocumentation Szstem< este o metod de in"inerie
a cunotinelor dez!oltate n cadrul omunitii Europene, n intenia definirii unui standard
3G
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
metodolo"ic european pentru conceperea i realizarea de sisteme i aplicaii care utilizeaz baze de
cunotine. .ceast metod, cuprinde urmtoarele etape+
definirea aplicaiei
analiza
proiectarea
implementarea
exploatarea i meninerea n funciune
'ropunerea acestei metode, const ntr%un demers de modelare al expertizei care
difereniaz descrierea domeniului de descriere al raionamentelor, tot aa cum pentru aplicaiile
con!enionale se difereniaz descrierea datelor de cea a prelucrrilor. Fn acest scop exist o
structur pe patru ni!ele+ domeniu 9descriere obiectelor, atributelor, relaiilor, formule de calcul,
euristici<, inferen 9descrierea primiti!elor de raionament folosite pentru rezol!area problemei<,
acti!itate 9etapele de reionament i structura de inferen<, strate"ie 9planul "enerel de rezol!are a
problemei<.

4.2 A"$7$*$0 +%$1 P*!b"$,$
(ealizarea unui Sistem Expert implic mule ore de munc i o anumit sum de bani. 'entru
a e!ita costurile i eecurile ruinoase, cercetatorii, au dez!oltat o serie de re"uli de "hidare care
ne a*ut s determinm dac o problem este potri!it pentru ca o problema s fie rezol!at cu
a*utorul unui sistem expert+ F62G
:. /evoie unei soluii trebuie s 0ustifice costurile dezvoltrii aplicaiei. )rebuie s
fie o relaie de echitabilitate ntre cost si rezultatul final.
2. Expertiza umana nu este la ndem"n n toate situaiile atunci c"nd este nevoie
de ea. $ac cunotina 3 expertului 4 este disponibil oric1nd, atunci nu !a fi
ne!oie de realizarea unui sistem expert. u toate acestea, n domenii um ar fi
exploatarea petrolului i medicin se nt1mpl destul de rar ca cunotina
3H
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
specializat s fie oferit de un sistem expert, fra ca s se apeleze la
cunotinele unui expert n materie.
3. $roblema poate fi retolvat folosind te)nicile de deducie simbolice. Iu ar trebui
s se cear dexteritate manual sau aptitudini psiholo"ice.
5. $roblema este bine structurat i nu necesit 1mult2 cunotin de baz. .ceast
cunotin este "reu de capturat i reprezentat. S%a artat c unele domenii tehnice
sunt mai uor de abordat, i c tind s implice o cantitate destul de redus de
informaie formalizat.
=. $roblema nu poate fi uor rezolvat folosind te)nicile computerizate tradiionale.
$ac exist un bun al"oritm care s soluioneBe problema, atunci nu est ene!oie
de un sistem expert pentru rezol!area acestuia.
?. Existena cooperri i voinei unor experi umani. 'entru ca un proiect s aib
success este esenial ca experii s fie doritori s a*ute i s nu se simt
ameninai. $e asemenea, este ne!oie de un mana"ement al proiectului i de
poteniali utilizatori.
G. $roblema este de scop i de mrime potrivit. $e obicei, este ne!oie de probleme
care necesit o expertiz specializat, dar care necesit un timp destul de scurt
pentru un expert uman ca s fie rezol!at 9o or maxim<.
)rebuie s fie clar c doar o clas destul de redus de probleme sunt potri!ite pentru
sistemele expert. u toate acestea, dat o anumit problem sistemele expert pot aduce beneficii
enorme. Sisteme au fost dez!oltate spre exemplu pentru a folosi la analiza unor mostre de petrol, la
confi"urarea unui sistem de calculator. .mbele siteme sunt 9sau au fost< folosite scutind sume
enorme de bani.
4.@ /$%$*0&!0*$ )$ S1&$,$ E:;$*&
3;
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
$up cum am !zut n capitolele anterioare, un Sistem Expert conine un motor de
inferen, o baz de cunotine, o baza de fapte i o serie de alte componente auxiliare. $eci un
Sistem Expert oric1t de performant ar fi nu este numai un motor de inferen, ci necesit mai ales o
mare acumulare de cunotine, care trebuie introduse n sistem. .cel pro"ram informatic, care nu
are baz de cunotine dar care este capabil s o primeasc i s o exploateze este un "enerator de
Sisteme Expert, sau altfel numit instrument de elaborare sau shell, adic este o Ycochilie "oal8,
care trebuie umplut. .cest "enerator conine, pe l1n" motorul de inferen, utilitare de elaborare
i de exploatare indinspensabile.
,n "enerator de Sisteme Expert este un instrument care permite realizarea mai multor
Sisteme Expert, dar fiecare dintre acestea este o entitate separat, adic sunt sisteme diferite care nu
au nici o le"tur ntre ele.
#a*oritatea Sistemelor expert din prima "eneraie au fost pre!zute cu un soft@are pentru
achiziia de cunotine, mai mult sau mai puin complet. S%au comercializat deci sisteme care s
nma"azineze cunotine.
'entru crearea unui Sistem expert, cu a*utorul unui "enerator de sisteme expert, trebuie
completat baza de cunotine a acestuia. Fn ea trebuie introduse fapte i re"uli, acestea fiind unele
dintre funciile principale ale editorului. )oate sistemele e!oluate posed un astfel de editor, care
ser!ete la achiziia cunotinelor.
.lturi de acest editor, exist i alte utilitare, precum trasorul, motorul de elaborare, modul
de n!are i e!entual alte module specializate n explicaii, comentarii i calcule. .cestea din
urm nu sunt prezente n toate sistemele expert.
Oiecare dintre aceste module trebuie s poat comunica cu utilizatorul, deci exist interfee
care permit dialo"ul cu acestea. 0 arhitectur simpl a unui "enerator de sisteme expert este
prezentat schematic n F17+*0 4.6
5>
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
Este de remarcat faptul c fiecare modul poate fi dotat cu propria interfa de dialo" cu
obser!aia c pentru sistemele industriale este neaprat ne!oie de interfa de procedeu, pentru a
achiziiona n mod automat datele care pro!in de la captatoare i automate. $e exemplu, n
domeniul "estiunii interfeele sunt destinate, de cele mai multe ori, extra"erii datelor din bazele de
date i s nscrie n ele noi informaii.
5:
B0A0 )$ .+%!E&1%8$
E)1&!*
%#'80*$
T*0!*
A"&$ ,!)+"$
I%&$*9080 +&1"1A0&!*
M!&!*+" )$ 1%9$*$%8$
I%&$*9080
;*!.$)$+
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
el mai celebru dintre sistemele expert din "eneraia !eche este sistemul #M6I. El a fcut
s apar numeroase aplicaii i a dat natere motorului de elaborare E#Q6I. .cesta conine
celebrul modul de achiziie a cunotinelor, cunoscut sub numele de )E6(ES6.S.
)ot n aceeai perioad de dez!oltare, s%a nscut sistemul .SIE), un alt sistem expert
medical, destinat pentru stabilirea dia"nosticului i a terapiei "laucomului. Sistemul .SIE) a dat
natere sistemului E&'E().
,n alt reprezentatnt de seam din r1ndul sistemelor expert este sistemul '(0S'E)0(.
.cesta este destinat detectrii zcmintelor de minerale i a fost dez!oltat d1nd natere unui sistem
de elaborare numit W.S. Sistemul 0'SS a pro!enit dintr%o familie de limba*e ale inteli"enei
artificiale, momentat fiind inclus n sistemul WI0ZLE$-E (.O). ,n sistem destinat analizei
limba*ului natural, care a adus multe idei noi care mai t1rziu au fost reluate este PE.(S.Q%666.
52
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
V. MED-EXPERT - SISTEM EXPERT APLICAIE N MEDICIN
$e la nceputurile istoriei moderne ale calculatoarelor, cercettorii, au !isat s creeze un
Ycreier electronic8. $intre toate domeniile de cercetare, domeniul crerii sistemelor computerizate
inteli"ene 9.6< a fost unul dintre cel mai ambiios i nu surprinztor cel mai contro!ersat.
Se pare, c, nc de la nceput, sa!anii i doctorii au fost capti!ai de potenialul pe care
acesat tehnolo"ie o poate a!ea n medicin. Oolosind calculatoare inteli"ente capabile s stocheze
i s proceseze o cantitate enorm de informaii, se spera la dez!olatrea unor 3 doctori n cutii 4
capabili s asiste i s depaeasc capacitaile cadrelor medicale n materie de dia"nostic.
u asfel de moti!aii nalte, un "rup destul de restr1ns de oameni de tiint i profesionaliti
medicali, au pus bazele unei noi discipline numite 6nteli"ena .rtificial n #edicin 9.6#<.
ercetrile fcute au a!ut ca !iziune re!oluionarea medicinei i depairea barierelor tehnolo"iei.
Sistemele .6# au ca scop spri*inirea personalului medical n cursul normal de probleme care
apar, asist1nd la sarcinile care se bazeaz pe manipularea de date i cunotine. ,n sistem inteli"ent,
ar putea alerta un medic, atunci c1nd acesta detecteaz o contraindicaie la un tratament planificat,
sau atunci cnd detecteaz modificri n starea unui pacient.
Sistemele Expert, sunt cele mai comune tipuri de sisteme .6# folosite n medicin. Ele
conin cunotin medical, de obicei despre un anumit c1mp de studiu, i sunt capabile s raioneze
cu date de la pacieni indi!iduali, pentru a deduce unele concluzii. u toate c exist multe metode
de reprezentare a cunotinei cea mai utilizat e cea care folosete un set de re"uli.
#edicina, a pus bazele unei dorine de dez!oltare a unor maini capabile s n!ee d1nd
posibilitate oamenilor de tiin s dez!olte sisteme complexe capabile s fac acest lucru. u toate,
53
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
c, au fost i sunt nc folosite un numr destul de mare de sisteme expert n medicin, n prezent,
sistemele capabile s n!ee sunt nc folosite n mod experimental. u toate acestea sunt multe
situaii n care ele pot aduce un real suport.

B.6 S.!;+" 0;"1.081$1 ;*0.&1.$
Stresul i ritmul !ieii cotidiene, au fcut ca problemele di"esti!e s fie o ade!rat
problem n ziua de azi. )ot mai mult lume, este prins n acest !1rte* al epocii pe care o trim,
nc1t uneori, uitm sau am1nm s facem chiar i cele mai elementare acti!iti zilnice.
Iumrul de persoane care sufer de ,lcer $uodenal, de -astrite .cute, a crescut alarmant n
ultima perioad declan1nd un ade!rat semnal de alarm. ,n a*utor, adus personalului medical, ar
fi de un real folos oferind posibilitatea tratrii i dia"nosticrii mai multor persoane care sufer de
aceste boli.
$ez!otarea unei aplicaii care ar putea a*uta la dia"nosticarea i oferirea unui tratament
pentru aceste disfuncionaliti, ar aduce un real spri*in at1t medicilor c1t i pacienilor.
.ccesarea unei astfel de aplicaii, de ctre pacienii nre"istrai ai unui spital, ar fi un
ade!rat atuu. 'osibilitatea modificrii anumitor date pe care sitemul le are, c1t i posibilitatea
adu"rii de noi cunotine care s poat fi utilizate, ar face ca munca unui doctor, s fie mai
eficent i mai accesibil.
Sistemul #E$%E&'E(), este un Sistem Expert de dia"nostic medical care ofer i
tratament pentru pacienii care sufer de ,lcer $uodenal, Litiaz /iliar i oliculi /iliari.
)oate aceste boli au unele simptome comune, dar i unele care le poat departa*a oferind
posibilitatea uneori a*un"erii la un dia"nostic nainte de desfurarea unor examene paraclinice 9de
laborator<. .sfel c, baza de cunotine !a fi folosit pentru toate aceste trei boli fr o delimitare
ri"id.
55
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
#odul n care raioneaz sistemul a*ut personalul medical s determine dac pacientul
sufer de o anumit boal i nu numai. #E$%E&'E() este capabil s determine i procentele n
care celelalte disfuncionaliti, apar la un anumit pacient.
Sistemul nu se oprete doar la dia"nosticare, el fiind capabil s ofere i un tratament pentru
un anumit dia"nostic "sit.
#E$%E&'E(), poate fi utilizat att de medicii care au conturi de acces, ct i de pacienii
internai la un anumit spital.
'acienii, posed1nd un cont dat la internare, au acces doar de folosire a acestui sistem, fiind
capabili s%i !erifice sin"uri starea de sntate din punctul de !edere al problemelor medicale mai
sus menionate
#edicii, care au acces de utilizare a sistemului, pot folosi acest aplicaie, at1t ca un
pro"ram de dia"nosticare medical, ct i a!nd posibilitatea adu"rii, modificrii bazei de
cunotine pe care acesta o posed.


B.6.6 D$.*1$*$0 0;"1.081$1
La rularea MED-EXPERT%ului, !a aprea o fereastr de L!70*$ care !a trebui completat
cu un nume de #ser si o $arol corespunztoare. .ceste date sunt primite de fiecare medic care
lucreaz in spital i de fiecare pacient internat, date care sunt reinute n /azele de date 3 .edici 4
si ' $acieni 4.
Fn cazul n care datele nu sunt introduse corect, aplicaia nu !a rula i !a afia un mesa* de
atenionare.
L!70*$0 cu succes, !a duce la posibilitatea folosirii MED-EXPERT-+"+1, de ctre
utilizatorul a!izat fie medic fie pacient.
$ac utilizatorul este medic, atunci pe ecran !a aprea o fereastr care ofer posibilitatea
ale"erii unor opiuni de utilizare a aplicaiei.
U% ,$)1., !a putea s vizualizeze baza de cunotine a sistemului 9simptomele, procentele
pe care acestea le ocup at1t n boal c1t i ntre boli<, !a putea terge un anumit simptom care este
identificat printr%o anumit cheie 96$<, !a putea modifica unele date din baza de cunotine, sau !a
5=
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
putea aduga o noua entitate de cunoatere, un simptom. #edicul mai poate !izualiza lista cu
pacieni ai spitalului, i lista cu pacienii dia"nosticai.
$e asemenea, acesta !a putea rula sistemul de dia"noz i tratament. La ale"erea acestei
opiuni, !a aprea pe ecran o fereastr care !a a*uta medicul s fac o dia"noz a unui anumit
pacient.
.ceeasi fereastr, !a aprea i n cazul lo"rii unui ;0.1$%&, el nebenficiind de apariia
ferestrei cu opiuni de modificare a bazei de cunotine ale sistemului.
.ceast fereastr, reprezint I%&$*9080 U&1"1A0&!* a sistemului, interfat prin care
utilizatorul interacioneaz cu aplicaia, i care face posibil cule"erea de date de la pacientRdoctor,
necesare raionamentului.
'e fereastr, se !a putea !edea o ima"ine semnificati! fiecrui simptom care este intero"at,
simptomul, o casu, n care se poate introduce rspunsul pacientuluiRmedicului i un buton, care
trebuie s fie folosit dup ce s%a rspuns la ntrebarea care apare pe ecran.
/utonul, nu !a mai putea fi folosit atunci c1nd se a*un"e la un dia"nostic, el !a fi inacti!, iar
pe ecran, !a mai aprea o fereastr, n care se !a confirma dia"nosticul i tratamentul.
(spunsurile !alide care pot fi primite de sistem, sunt n inter!alul D%=...=E, o !aloare mai
mare sau e"al cu >, !a fi nre"istrat de sistem, cu semnificaia DA, iar o !aloare mai mic dec1t >
cu semnificaia de NU.
Fn funcie de rspunsurile pe care sistemul le primete de la pacient, acesta i !a 3 croi 4
drumul spre scopul final i !a pune doar ntrebrile corespunztoare.
Oereastra aplicaiei #E$%E&'E() ofer posibilitatea rulrii ei ori de c1te ori dorete
utilizatorul.
B.2 B0A0 )$ .+%!E&1%8$

Fn literatura de specialitate, exist o serie de metode de reprezentarea a bazei de cunotine a
unui Sistem Expert, metode care au fost descrise n aceast lucrare. Sistemele Expert, cu aplicaie n
medicin adesea folosesc metoda regulilor, calcule i formul de natur probabilistic. el mai
cunoscut sistem de dia"noz, #M6I, folosete aceast metod de reprezentare.
5?
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
'entru Sistemul Expert, #E$%E&'E(), am ales metoda reelelor semantice. olaborarea ,
cu expertul uman n materie medical, m%a fcut s a*un" la aceast concluzie, "sind aceast
reprezentare natural, uor de prelucrat i lo"ic.
Se tie c, reele semantice sunt de dou tipuri, cauzale i decizionale. #odelul cel mai
potri!it pentru aceast aplicaie este cel decizional.
(eeaua este un "raf orientat n care cunoaterea este reprezentat prin asocierea ntre
noduri i arce a semnificaiei sau semanticilor. .stfel, se a*un"e la interpretarea n termeni de
obiecteRentiti i relaii a domeniului problemei.
Iodurile sunt asociate obiectelor din domeniu n cazul de fa unui simptom, iar arcele sunt
asociate le"turilor sau relaiilor dintre obiecte. $ou noduri care sunt le"ate printr%un arc,
nseamn c sunt n le"tur direct n funie de rezultaul primit de la un pacient despre un
simptom, urmeaz s fie chestionat un alt simptom.
aracteristica de baz a unei reele semantice const n aceea c ofer un formalism de
reprezentare a cunoaterii mpreun cu o structur de re"sire a cunoaterii. Fn acest mod de
reprezentare, raionamentul nseamn cutarea unei ci dintre nodurile "rafului folosind
cunoaterea disponibil din domeniu.
/az1ndu%m pe caracteristicele acestui mod de reprezentare a cunotinei, prin modul
natural n care raioneaz medicul, cea mai potri!it transpunere am "sit%o n reeaua semantic
decizional.
#n nod al acestei reele reprezint o entitate Simptom, care este caracterizat de+
% simptomul n sine, ntrebarea care este dresat pacientului
% procentul pe care l ocup n fiecare din bolile ,lcer $uodenal, -astrit .cut, Litiaz
/iliar
% procentele pe care l ocup ntre aceste boli. ,n simptom, are o nsemntate mai mare
pentru o anumit boal iar pentru altul mai mic.
a n toate cazurile de aplicaii, existena excepiilor este un lucru c1t se poate de natural. [i
aici aceast problem apare i trebuie tratat c1t mai eficient i mai natural.
Excepiile pot aprea atunci c1nd procentele simptomelor difer. )in1nd cont de cunotina
achiziionat de la expertul uman, s%a do!edit c n cazul unor simptome, procentele difer n
funcie de sex, i de rspunsul afirmati! sau ne"ati! pe care l primim de la pacient.
5G
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
)in1nd cont de informaiile achiziionate, de problemele care apar, am hotar1t, ca,
cunotina acestui sistem, s fie reprezentat astfel+ toat baza de cunotine se poate re"sii in baza
de date S1,;&!,$B!"1, care conine tabelele Simptom, $rocentSimptom-oli,
$rocentSimptom-oala, Exc3a/u.
)abelul Simptom, are urmtoarea structur+
*3 9int< L identific unic fiecare simptomK
Simptom 9text< L simptomul propriu%zisK
3A 9int< L c1mpul conine identificatorul urmtorului simptom care !a fi intero"at de
sistem, dac se rspunde poziti! la cel curentK
/# 9int< L c1mpul conine identificatorul urmtorului simptom care !a fi intero"at de
sistem, dac se rspunde ne"ati! la cel curent.
T0b$"+" S1,;&!,+
5H
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
ID Simptom DA NU
1 Aveti dureri abdominale? 2 11
2 Aveti dureri in epigastru? 4 3
3 Aveti dureri in hipocondrul drept? 4 5
4 Durerile sunt vii,ascutite? 5 5
5 Durerile se accentueaza in inspir profund? 6 6
6 Durerea apare noaptea?
Durerea apare dupa masa? ! !
! Durerea cedeaza dupa alimentatie sau antiacide? 1" #
# Durerea cedeaza la caldura sau antispastice? 1" 1"
1" Durerea se amelioreaza daca va ghemuiti? 11 11
11 $unteti agitat? 12 12
12 %a este greata? 13 13
13 Ati avut varsaturi bilioasa? 15 14
14 Ati avut varsaturi acide 15 15
15 Ati avut hematemeza sau malena? 16 16
16 $e&ul '()*"+,-".? 1 1
1 $unteti fumator 'DA)*"+/u-".? 1! 1!
1! 0onsumati alimente bogate in grasimi? 1# 1#
1# Aveti un orar de mese regulat? 2" 2"
2" $unteti e&pus la stres? 21 21
21 1rmati tratament aniinflamator 'DA)*"+/u-".? 22 22
22 2n familie aveti antecedente de 1lcer Duodenal
'DA)*"+/u-".?
23 23
23 2n familie aveti antecedente de 3itiaza 4iliara
'DA)*"+/u-".?
24 24
24 $uferiti de obezitate sau D5 'DA)*"+/u-".? 25 25
25 Dimineata, simtiti uneori gust amar sau cefalee? 26 26
26 0olecistul apare destins la palpare? 2 2
2 6&ista sensibilitate vie la palparea hipocondrului
drept cu semnul ,urph7 pozitiv?
3" 2!
2! 6&ista sensibilitate vie la palparea epigastrului? 3" 2#
2# 6&ista o usoara sensibilitate la palparea epigastrului? 3" 3"
3" 6&ista subfrebilitate? 31 31
31 6&ista subicter 'DA)*"+/u-".? 32 32
32 6&ista hiperbilirubinemie directa 'DA)*"+/u-".? 33 33
33 6cografic, e&ista litieaza biliara sau malformatii ale
colecistului 'DA)*"+/u-".?
34 34
34 6&ista anemie hipocroma 'DA)*"+/u-".? 35 35
35 8eactia 9regersen este pozitiva 'DA)*"+/u-".? 36 36
36 6&amenul baritat al tubului digestiv superior releva
modificari specifice pentru 1lcer Duodenal 'DA)*"+
/u-".?
3 3
3 6&amenul baritat al tubului digestiv superior releva
modificari specifice pentru 9astrita Acuta 'DA)*"+
/u-".?
3! 3!
3! 6ndoscopia digestiva superioara releva leziuni
specifice 1lcerului Duodenal 'DA)*"+/u-".?
3# 3#
3# 6ndoscopia digestiva superioara releva leziuni
specifice 9astritei Acute 'DA)*"+/u-".?
" "
5;
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.


)abelul ProcentSimptomBoalN are urmtoarea structur+
*3 9int< % identific unic fiecare simptomK
4- 9double< L procentul pe care l ocup simptomul n boala Litiaz /iliarK
#3 9double< % procentul pe care l ocup simptomul n boala,lcer $uodenalK
5A 9double< % procentul pe care l ocup simptomul n boala -astrit .cutK
T0b$"+" P*!.$%&S1,;&!,B!0"'+
ID LB UD GA
2 5 1" 5
3 5 1" 1
4 5 1" "
5 5 1" "
6 2,5 5 "
2,5 5 2,5
! " 5 2,5
# 2,5 1 1
1" 1 5 1
11 2,5 2 "
12 3 6 3
13 2 1
14 " 14
15 1 14
16 " " "
1 " 4 "
1! 2,5 4 "
1# " 6 3
2" " 5 2,5
21 " 5 2,5
22 " 5 "
23 2,5 " "
24 2,5 " "
25 2,5 " "
26 1" " "
2 15 " "
2! 5 1" 5
2# 2,5 1" 5
3" 1" " "
=>
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
31 1" " "
32 15 " "
33 3" " "
34 " 6 3
35 " 14
36 " 5 "
3 " " 25
3! !" " "
3# " " 5"
)abelul ProcentSimptomBoliN are urmtoarea structur+
*3 9int< % identific unic fiecare simptomK
E6C 9text< L conine numele tabelului n care se afl informaii despre simptomele care
prezint excepiiK
4- 9double< L procentul pe care l ocup simptomul pentru boala Litiaz /iliar, ntre
celelalte boliK
#3 9double< % procentul pe care l ocup simptomul pentru boala,lcer $uodenal, ntre
celelalte boliK
5A 9double< %procentul pe care l ocup simptomul pentru boala -astrit .cut, ntre
celelalte boliK
T0b$"+" P*!.$%&S1,;&!,B!"1+
ID EXC LB UD GA
1 5" 35 2"
2 6&cDa/u " " "
3 6" 3" 1"
4 6" 4" "
5 6" 4" "
6 5" 5" "
4" 3" 3"
! " " 3"
# " 2" 1"
1" 1" !" 1"
11 !" 2" "
12 33 33 33
13 !" 1" 1"
14 " 5" 5"
15 1" 6" 3"
16 6&cDa/u " " "
=:
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
1 " 1"" "
1! 6" 4" "
1# " 5" 5"
2" " 5" 5"
21 " 3" "
22 " 1"" "
23 1"" " "
24 1"" " "
25 1"" " "
26 1"" " "
2 1"" " "
2! 2" 6" 2"
2# 1" 2" "
3" #" 1" "
31 1"" " "
32 1"" " "
33 1"" " "
34 " 5" 5"
35 " 5" 5"
36 " 1"" "
3 " " 1""
3! " 1"" "
3# " " 1""
)abelul E:.D0N+, are urmtoarea structur+
*3 9int< % identific unic fiecare simptomK
4-73A 9double< L procentul pe care l ocup simptomul pentru boala Litiaz /iliar,
ntre celelalte boli n cazulu unui rspuns afirmati!K
#373A 9double< % procentul pe care l ocup simptomul pentru boala,lcer $uodenal, ntre
celelalte boli, n cazul unui rspuns afirmati!K
5A73A 9double< % procentul pe care l ocup simptomul pentru boala -astrit .cut, ntre
celelalte boli, n cazul unui rspuns afirmati!K
4-7/# 9double< % procentul pe care l ocup simptomul pentru boala Litiaz /iliar, ntre
celelalte boli n cazulu unui rspuns ne"ati!K
#37/# 9double< % procentul pe care l ocup simptomul pentru boala,lcer $uodenal, ntre
celelalte boli, n cazul unui rspuns ne"ati!K
5A7/# 9double< % procentul pe care l ocup simptomul pentru boala -astrit .cut, ntre
celelalte boli, n cazul unui rspuns ne"ati!K
=2
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
T0b$"+" E:.D0N++

ID LB_DA UD_DA GA_DA LB_NU UD_NU GA_NU
2 3" 35 35 33 33 33
16 !" 1" 1" 1" !" 1"
$atele despre pacienii internai care pot s beneficieze se ser!iciile oferite de aceast
aplicaie sunt prezente n baza de date P0.1$%81N care conine )abelul Pacieni i are urmtoarea
structur+
*3 9int< % numrul de identificare al fiecrui pacientK
/#.E 9tex< % numele pacientuluiK
A38ESA 9text< % adresa pacientuluiK
3*A5/9S&*C 9text< % dia"nosticul care este pus de ctre medic 9aplicaia
#E$%E&'E()< K
#SE8 9text< % numele de ,ser pe care l primete pacientul la internare i cu
care poate s se lo"eze pentru a folosi #E$%E&'E()%ulK
$A894A 9text< % parola ,ser pe care o primete pacientul la internare i cu
care poate s se lo"eze pentru a folosi #E$%E&'E()%ulK
T0b$"+" P0.1$%&1+
=3
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.

$atele despre doctorii care lucreaz n spital i care pot s beneficieze de ser!iciile oferite
de aceast aplicaie sunt prezente n baza de date D!.&!*1N care conine )abelul Doctor i are
urmtoarea structur+
*3 9int< % numrul de identificare al fiecrui doctorK
/#.E 9tex< % numele doctoruluiK
ID NUME ADRESA DIAGNOSTIC USER PAROLA
1 :op ,arian str; ,ihai
%iteazu nr25
4ucuresti
1lcer Duodenal pm25 pm25
2 2on %asile str; 0rangasi
nr56 0lu<=
/apoca
iv56 iv56
3 ,arian /adas str; ,ihai
6minescu nr 5
2asi
3iteaza 4iliara mn5 mn5
4 ,aria 2onescu str; %ictoriei
nr11 $uceava
9astrita Acuta mi11 mi11
5 3avinia 0iceu str; Abatorului
nr3 0lu<=
/apoca
lc3 lc3
6 2oana
%asilescu
str;
>bservatorului
nr45 0lu<=
/apoca
iv45 iv45
$ilvica /egura str; 0rangasi nr
11 4ucuresti
sn11 sn11
! $ilviu
?ampescu
str; 4ucium
nr!! targoviste
1lcer Duodenal st!! st!!
# 8ares /eagu str; 4u<or nr33
5alau
rn33 rn33
1" 2onut 2liescu str;
,emorandumu
lui nr 0lu<=
/apoca
3iteaza 4iliara ii ii
=5
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
S$EC*A4*:A8E9text< % specializarea fiecrui medicK
#SE8 9text< % numele de ,ser pe care l primete medicul i cu care poate
s se lo"eze pentru a folosi #E$%E&'E()K
$A894A 9text< % parola ,ser pe care o primete medicul i cu
care poate s se lo"eze pentru a folosi #E$%E&'E()%ulK
T0b$"+" D!.&!*+
ID NUME SPECIALIZARE USER PAROLA
1 /icolaie
2onescu
medic primar ni2!#6 ni2!#6
2 >tilia 9aina pediatru og3!#6 og3!#6
3 2on 9herman chirurg ig23!6 ig23!6
4 ,arian
%asilescu
neurolog mv!213 mv!213
5 ,aria
/egoiescu
dermatolog mn3244# mn3244#
$atele despre medicaia pe care sistemul o ofer pacienilor, sunt reinute n baza de date
M$)1.081$. /aza de date conine+
)abelul Boli cu urmtoarea structur+
*3-oala 9text< L identific unic fiecare boalK
3enumire 9text< L denumirea boliK
)abelul Medicamante cu urmtoarea structur+
*3.ed 9text< L identific unic fiecare medicamentK
3enumire 9text< L denumirea medicamentuluiK
3oza0 9text< % dozalul care trebuie administratK
)abelul Reteta cu urmtoarea structur+
*3-oala 9text< L identificatorul bolii pentru care s%a prescrsi reetaK
*3.ed 9text< L identificatorul medicamentului prescrisK

==
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
B.@ M$.0%1,+" )$ 1%9$*$%8'

'unctul forte al Sistemelor Expert, l reprezint capacitatea lor de a face inferene i s
deduc concluzii pe baza unor date. .ceasta este partea care face un Sistem Expert inteli"ent. hiar
i atunci c1nd este posibil s se reprezinte baza de cunotine ca i re"uli, un expert uman, nu
trebuie doar s tie s aplice unele re"uli, el trebuie s cunoasc i ordinea in care ele trebuie
aplicate pentru a se putea rezol!a o anumit problem. Similar, un expert computerizat, trebuie s
decid care i n ce ordine trebuie selectate re"ulile pentru e!aluare. 'entru a face aceasta, un
Sistem Expert, are n componen .otorul de inferene. .cesta este un pro"ram care interpreteaz
re"ulile din baza de cunotine d1ndu%i posibilitatea obinerii unei soluii. 'entru aceasta, exist
dou strate"ii, ce a nlnuirii nainte, i cea a nlnuirii napoi. ,n model particular de motor de
inferen este cel care le folosete pe am1ndou.
/az1ndu%m pe modul n care am stocat informaia pe care o deine sistemul, am hotr1t c,
cea mai apropiat i mai potri!it metod de utilizare a motorului de inferen este cel cu nlnuire
nainte.
(spunsurile pe care le primete aplicaia la e!aluarea fiecrui simptom n parte, face foart
uoar 8alunecarea8 spre concluzia dorit. (eeaua semantic, care modeleaz baza de cunotine a
sistemului, este foarte apropiat unui arbore de decizie, care n funcie de un rezultat primit la un
moment dat, se 8ndreapt8 spre un anumit nod. .stfel, c, dificultatea de a decide care este
urmtorul simptom care trebuie e!aluat, este rezol!at, nca din conceperea reelei care descrie
cunotina sistemului. Le"turile, acestei reele decizionale, este dat de rezultatul afirmati! sau
ne"ati!, pe care sistemeul le primete de la un anumit pacient.
#omentul n care motorul de inferene se oprete, este atunci c1nd una din bolile e!aluate,
apare ntr%un procent mai mare de G=\ la un anumit pacient, sau n cazul n care nu ar mai fi ce
simptome s fie e!aluate iar pacientului i se ofer o situaie "eneral despre starea lui de sntate
relati!e la bolile in!esti"ate. .cest moment, ofer utilizatorului aplicaiei i o reet in1nd cont de
rezulatele la care s%au a*uns.
$up cum am mai afirmat, aceast concluzie, de prezen a unei boli, se poate deduce, doar
din intero"area unor simptome care nu necesit analize paraclinice. $aca motorul de inferene, nu a
putut deduce c o anumit afeciune apare p1n n momentul n care sunt intero"ate rezultatele de
la analizele paraclinice, odat e!aluate aceste analize, se poate deduce clar situaia pacientului.
=?
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
'rocentele finale ale afeciunilor, care ne a*ut la e!aluarea strii pacientului, sunt calculate
n timpul derulrii al"oritmului dup care lucreaz motorul de inferen, i tine seama de rezultatele
primite de la bolna! asfel+
% rezultatul pe care aplicaia l primete este un numr din inter!alul D%=..=E, acest rezultat,
!a fi ponderat dup urmtorea formul+
Raspuns(r)=(r+5)/10 astfel nc1t s a!em o apreciere c1t mai realist asupra situaieiK
% formula dup care se !or calcula procentele fiecrei boli n parte, se calculeaz la fiecare
pas, i este+
Poal= Poal + ((Procent!oal"Raspuns(r) )" Procent!oli)/100#
2in1nd cont de cele afirmate p1n acum, am putea deduce, c, al"oritmul dup care lucreaz
motorul de inferen este+
Algoritm .E3-E6$E8&,
C"t timp 11not7diagnostic2 sau 1not7sfrit7simptome22 execut
$entru fiecare boal execut
Calculeaz $boal+
Sfpentru
3etermin id7simptom7urmtor+
SfCattimp
$rescrie 8eet+
Sf.E3-E6$E8&
,rm1nd acest mod de deducie cu nlnuire nainte, tin1nd cont de toate excepiile care ar
putea aprea i de datele din baza de fapte 9cele care in de fiecare pacient n parte<, sistemul #E$%
Expert, este capabil s dia"nosticheze i s ofere un tratament pentru persoanele suferinde de
disfuncionalitile amintite anterior.
CA-URI DE UTILI-ARE
2in1nd cont de modul n care poate fi utilizat aplicaia #E$%Expert, am putea e!idenia
urmtoarele cazuri de utilizare+
6. L!70*$0 +%+1 +&1"1A0&!*
=G
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
.plicaia permite s fie folosit doar de persoanele care au aceste drepturi, de aceea
primul pas n rularea #E$%Expertului o reprezint lo"area, operaie a crei interfa este+
.cest caz de utilizare, conine dou subcazuri+
;.; 4ogarea unui medic L utilizatorul care se lo"heaza n !ederea utilizrii aplicaiei,
este un medic al spitalului. Fn cazul n care medicul a realizat o lo"are cu succes,
numele de user si parola aferent, au fost !alidate, acesta, !a putea folosi n
continuare aplicaia. Fn caz contrar, se !a semnala un mesa* de eroare n care
medicul este atenionat de introducerea incorect a datelor de identificare.
;.< 4ogarea unui pacient % utilizatorul care se lo"heaza n !ederea utilizrii aplicaiei,
este un pacient al spitalului. Fn cazul n care pacientul a realizat o lo"are cu succes,
numele de user si parola aferent, au fost !alidate, acesta, !a putea folosi n
continuare aplicaia. Fn caz contrar, se !a semnala un mesa* de eroare n care
pacientul este atenionat de introducerea incorect a datelor de identificare.
2. V1A+0"1A'*1 1%9!*,0811
.ceast operaie, este permis numai utilizatorilor de tip medic, la fel ca i toate
operaiile asupra bazelor de date pe care aplicatia le "estioneaz. )oate aceste operaii pe
care un medic le poate face, se pot selecta din fereastra+
=H
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
<.; =izualizare Simptome L n acest caz de utilizare, un medic, poate sa !izualizeze toate
simptomele pe care #E$%Expertul le folosee. ,n posibil rezultat al acestei operaii ar
putea arta astfel+
=;
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
<.< =izualizare $rocente -oala L aceast opiune permite unui medic, s !izualizeze
procentele pe care le ocup simptomele n cadrul fiecrei boli.
?>
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
<.> =izualizare $rocente -oli L aceast opiune permite unui medic, s !izualizeze
procentele pe care le ocup simptomele ntre disfuncinalitile tratate de aplicae. Fn
cazul n care exist expepii, un simptom are procente diferite n unele situaii, acestea
!or fi de asemeni afiate.
?:
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
<.? =izualizare $aceni *nternai L aceast opiune permite unui medic, s !izualizeze
toi pacienii internai n spital n cadrul departamentului aferent.
<.@ =izualizare $acieni 3iagnosticai % aceast opiune permite unui medic, s
!izualizeze toi pacienii dia"nosticai internai n spital n cadrul departamentului
aferent.
?2
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
@. A)'+70*$0 +%+1 %!+ S1,;&!,
,n medic poate s "estioneze baza de cunotine a aplicaiei. El poate s adau"e un nou
Simptom, mpreun cu toate informaiile aferente acestuia prin intermediul unei interfee.
?3
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
4. M!)191.0*$0 +%+1 S1,;&!,
0 alt opiune pe care un medic o are, este cea de modificare a unui Simptom coninut n
baza de cunotine a aplicaiei. .ceast operaie, dispune de asemenea de o interfat,
prin care medicul poate s modifice unele informaii ale unui Simptom dorit. $up ce se
introduce id%ul Simptomului pe care dorim s l modificm, introducerea acestul id
conine funcii de !alidarea a identificrii unui Simptom existent n baza de date, datele
aferente Simptomului !or aparea pe interfaa pus la dispoziie de ctre aplicaie dup
apsarea tastei Enter n c1mpul de introducere al id%ului cerut.
?5
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
B. &$*7$*$0 +%+1 S1,;&!,
$up introducerea corect a unui id, care identific un Simptom, folosit de aplicaie n
cadrul ferestrei de [ter"ere, un medic, poate s renune la utilizarea unui anumit
Simptom.
=. U&1"1A0*$ MED-E:;$*&
el mai important caz de utilizare al aplicaiei, folosirea sistemului expert, care este
capabil s decid daca un anumit pacient sufer de una din disfuncionalitile
analizate. #odul n care se folosete interfaa sistemului, am prezentat%o ntr%un
para"raf anterior, acum !om identifica aceast interfat, impreun cu cea a unei reete.
(eeta, este primit de pacient dup momentul opririi motorului de inferen a
sistemului. Fn acest moment, sistemul, a a*uns la o decizie final, un dia"nostic de o
anumit disfuncionalitate, i ofer un tratament pentru corectarea acesteia.
?=
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
??
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
DIA/RAMA DE CALSE
:acient
id @ int
nume @ string
diagnostic @ string
adresa @ string
user @ string
parola @ string
get'.
set'.
Doctor
id @ int
nume @ string
specializare @ string
user @ string
parola @ string
get'.
set'.
3ogare
pac @ :acient
doc @ Doctor
bs @ 4rooAer$imptom
$tergere$imptom
bs @ 4rooAer$imptom
idsimp @ Arra73ist
?abele
caz @ int
Adaugare$imptom
bs @ 4rooAer$imptom
idsimp @ Arra73ist
actualizare'.
,odificare$imptom
bs @ 4rooAer$imptom
idsimp @ Arra73ist
actualizare'.
$imptom
id @ int
ne&tid @ int
simptom @ string
imagine @ string
34Bboli @ double
1DBboli @ double
9ABboli @ double
34Bboala @ double
1DBboala @ double
9ABboala @ double
4rooAersimptom
idcurent @ int
sim @ $imptom
doc @ Cml?e&t8eader
idsimp @ Arra73ist
get/r$imptom'. @ int
(inal'id @ int. @ int
get2ntrebare'id @ int. @ string
get2magine'idcurent @ int. @ string
get$imptom'idcurent @ int, rasp @ int. @ $imptom
del$imptom'argname.
add$imptom'id @ int, idant @ int, ram @ int, simp @ string, da @ int, nu @ int.
add:rocent4oala'id @ int, lb @ double, ud @ double, ga @ double.
add:rocent4oli'id @ int, e& @ string, lbd @ double, udd @ double, gad @ double, lbn @ double, udn @ double, gan @ double.
caut2DDa'id @ int.
caut2D/u'id @ int.
get0azuri'id @ int. @ Arra73ist
get$imptom,odif'id @ int. @ Arra73ist
get:rocentboala,'id @ int. @ Arra73ist
get:rocente4oli,'id @ int. @ Arra73ist
,od$imptom'id @ int, simptom @ string, da @ int, nu @ int.
,od:rocente4oala'id @ int, lb @ double, ud @ double, ga @ double.
,odprocente4oli'id @ int, lb @ double, ud @ doble, ga @ double, e& @ string.
get2D$imptome'. @ Arra73ist
,edic
bs @ 4rooAer$imptom
,ed=6&pert
:litbil @ double
:ulcerd @ double
:gastra @ double
nr$imptome @ int
r @ int
diag @ int
idcurent @ int
inde& @ int
ret @ 8eteta
bs @ 4rooAer$iptom
Diagnostic'inde& @ int. @ int
8aspuns'ras @ int. @ double
8eteta
caz @ int
boala @ string
cazboala @ int
COD SURS
?G
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
$lasa Simptom, conine toate datele necesare i aferente unei entiti Simptom care
inter!ine n aplicaie. $e asemenea conine i metodele aferente de re"sire i de iniializare a
datelor membru.
public class Simptom
{

private int id ;
private int nextid;
private string simptom;
private string imagine;
private double LB_boli;
private double UD_boli;
private double GA_boli;
private double LB_boala;
private double UD_boala;
private double GA_boala;
public Simptom()
{

public void set!D(int id)


{
t"is#id$id;

public void set%ext!d(int id)


{
t"is#nextid$id;

public void setSimptom(string simptom)


{
t"is#simptom$simptom;

public void set!magine(string imagine)


{
t"is#imagine$imagine;

public void setLB_boli(double lb&)


{
LB_boli$lb&;

public void setUD_boli(double ud&)


{
UD_boli$ud&;

public void setGA_boli(double ga&)


{
GA_boli$ga&;

public void setLB_boala(double lb')


{
LB_boala$lb';
?H
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.

public void setUD_boala(double ud')


{
UD_boala$ud';

public void setGA_boala(double ga')


{
GA_boala$ga';

public int get!D()


{
return id;

public int get%ext!d()


{
return nextid;

public string getSimptom()


{
return simptom;

public string get!magine()


{
return imagine;

public double getLB_boli()


{
return LB_boli;

public double getUD_boli()


{
return UD_boli;

public double getGA_boli()


{
return GA_boli;

public double getLB_boala()


{
return LB_boala;

public double getUD_boala()


{
return UD_boala;

public double getGA_boala()


{
return GA_boala;


$lasa Pacient conine toate datele necesare aplicaiei pentru a lucra cu acest tip de
entiate.#etodele acestei clase, ne permit iniialiBarea datelor membru ct i re"asirea acestora.
?;
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
public class (acient
{
private int id;
private string nume;
private string diagnostic;
private string adresa;
private string user;
private string parola;
public (acient()
{

public void set!D(int id)


{
t"is#id$id;

public void set%ume(string nume)


{
t"is#nume$nume;

public void setDiagnostic(string diag)


{
t"is#diagnostic$diag;

public void setAdresa(string adr)


{
t"is#adresa$adr;

public void setUser(string user)


{
t"is#user$user;

public void set(arola(string parola)


{
t"is#parola$parola;

public int get!D()


{
return id;

public string get%ume()


{
return nume;

public string getDiagnostic()


{
return diagnostic;

public string getAdresa()


{
return adresa;

public string getUser()


{
return user;

G>
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
public string get(arola()
{
return parola;

Clasa BrookerSimptom) este clsa care se ocup* de executarea opera+iilor


asupra ba,elor de date) cuno-tin+a pe care o posed* Sistemul .xpert#
public class Broo/erSimptom
{
private int idcurent; 00id1ul simptomului curent
private Simptom sim;
private S2stem#Data#DataSet ds$ne3 S2stem#Data#DataSet();
privateS2stem#Data#4leDb#4leDb5onnectiondb$ne3
S2stem#Data#4leDb#4leDb5onnection();
private 4leDbDataAdapter da;
private 6ml7ext8eader doc;
public Broo/erSimptom()
{

public bool openBD()


{


public int get%rSimptom() 00imi returnea,a cate simptome
am in BD
{


public int 9inal(int id) 00daca returnea,a &) nu mai avem
ce simptome sa evaluam; $: ca,
contrar
{

public string get!ntrebare(int id)


{

public string get!magine(int idcurent)


{

public Simptom getSimptom(int idcurent) int raspuns)


G:
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
{
sim$ne3 Simptom();
string imag)exceptie$;;;
tr2
{
ds#5lear();
da$ ne3 4leDbDataAdapter(;Select < 9rom Simptom
3"ere !D$;=idcurent)db);
da#9ill(ds) ;Simp;);
da#Dispose();
id$!nt>'#(arse(ds#7ables?;Simp;@#8o3s?:@?;!D;@#7oString());
sim#set!D(id);

sim#setSimptom((string)ds#7ables?;Simp;@#8o3s?:@?;Simptom;@);
iA (raspunsB$:)
{

sim#set%ext!d(!nt>'#(arse(ds#7ables?;Simp;@#8o3s?:@?;DA;@#7oStrin

else
sim#next%ext!d(!nt>'#(arse(ds#7ables?;Simp;@#8o3s?:@
?;%U;@);
imag$get!magine(idcurent);
sim#set!magine(imag);
ds#5lear();
da $ ne3 4leDbDataAdapter(;Select < 9rom (rocentSimptomBoala 3"ere
!D$;=idcurent)db);
da#9ill(ds) ;SimpBoala;);
da#Dispose();
sim#setGA_boala((double)ds#7ables?;SimpBoala;@#8o3s?:@?;GA;@);
sim#setLB_boala((double)ds#7ables?;SimpBoala;@#8o3s?:@?;LB;@);
sim#setUD_boala((double)ds#7ables?;SimpBoala;@#8o3s?:@?;UD;@);
ds#5lear();
da $ ne3 4leDbDataAdapter(;Select < 9rom (rocentSimptomBoli
3"ere !D$;=idcurent ) db);
da#9ill(ds) ;SimpBoli;);
da#Dispose();
tr2
{

exceptie$(string)ds#7ables?;SimpBoli;@#8o3s?:@?;.65;@;

catc"(.xception e)
{

iA (exceptie#.Cuals(;;))
{
sim#setGA_boli((double)ds#7ables?;SimpBoli;@#8o3s?:@?;GA;@);
sim#setLB_boli((double)ds#7ables?;SimpBoli;@#8o3s?:@?;LB;@);
sim#setUD_boli((double)ds#7ables?;SimpBoli;@#8o3s?:@?;UD;@);

G2
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
else
{
iA (exceptie#.Cuals(;.xcDa%u;))
{
ds#5lear();
da $ ne3 4leDbDataAdapter(;Select < 9rom .xcDa%u 3"ere
!D$;=idcurent ) db);
da#9ill(ds) ;.xc;);
da#Dispose();
iA (raspunsB:) 00am raspuns cu
DA
{
tr2
{
sim#setGA_boli((double)ds#7ables?;.xc;@#8o3s?:@
?;GA_DA;@);
sim#setLB_boli((double)ds#7ables?;.xc;@#8o3s?:@?;LB_DA;@);
sim#setUD_boli((double)ds#7ables?;.xc;@#8o3s?:@?;UD_DA;@);

catc"(.xception excep)
{

else 00consider raspunsul %U


{
tr2
{
sim#setGA_boli((double)ds#7ables?;.xc;@#8o3s?:@?;GA_%U;@);
sim#setLB_boli((double)ds#7ables?;.xc;@#8o3s?:@?;LB_%U;@);
sim#setUD_boli((double)ds#7ables?;.xc;@#8o3s?:@?;UD_%U;@);

catc"(.xception ecp)
{

00exceptia .xcDa%u
00am exceptie

catc" (.xception ex)
{

return sim;
00getSimptom
public void delSimptom(int id)
{

G3
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
public void addSimptom( int id) int idant) int ram)string simp) int da)
int nu)
{

public void add(rocentBoli (int id) string ex) double lbd) double udd)
double gad) double lbn) double udn) double gan)
{
00add(rocentBoli
public void caut!DDa(int id) 00procedura) imi setea,a toate id1urile
de simptome care au ca urmator pe ramura DA pe !D
{

public void caut!D%U(int id) 00procedura imi detremina toate id1urile


de simptome care au ca urmator pe ramura %U pe !D
{

public Arra2List get5a,uri(int id) 00returnea,a id1urile simpt de pe


ambele ramuri ale id1ului curent
{ 00pe po, o se aAla ramura DA si
pe & ramura %U
00getca,uri
public Arra2List getSimptomDodiA(int id) 00imi ia inAormatii despre
Simptomul pe care vreau sa il modiAic
{
return re,; 00re,?:@$simptomul; re,?&@$id1ul simptomului daca raspund
cu DA; re,?'@$id1ul simptomului daca raspund cu %U
00getSimptomDodiA
public Arra2List get(rocenteBoalaD(int id) 00imi det procentele pe
care le are Simptomul cu
id1ul id
{
00get(rocenteBoalaD
public Arra2List get(rocenteBoliD(int id) 00imi det procentele pe
care le are Simptomul cu
id1ul id

{
00get(rocenteBoliD
G5
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
public void DodSimptom(int id)string simptom) int da) int nu) 00imi
modiAic Simptomul cu !d1ul id
{

public void Dod(rocenteBoli(int id) string ex) double lbd) double udd)
double gad) double lbn) double udn) double gan)
{
00mod(rocenteBoli
G=
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
VI.CONCLU-II
0ricum le%am numi, sistemele co"niti!e sau sistemele inteli"ente, Sistemele Expert
constituie o subramur a tehnolo"iei 6nteli"enei .rtificiale i s%au remarcat de*a n numeroase
aplicaii. Sistemele Expert, "eneratoarele de Sisteme Expert i chiar "eneratoarele de sisteme
neuronale sunt de*a disponibile pe pia i contribuie din plin la modelarea ntreprinderii !iitorului.
Fnc din :;H= '.Parmon i $.Win" ntre!edeau n materie de Sisteme Expert dou perioade+
% prima perioad p1n la nceputul anilor N;>, caracterizat de aplicarea sistemelor expert de
mrimee medie la soluionarea unor probleme specifice. Ele au format "ustul pentru
aceast tehnolo"ie i un numr mare de co"nicieniK
% a doua perioad, cu ncepere din :;;2, !a atin"e apo"eul la nceputul acestui mileniu,
c1nd sistemele expert sunt concepute pentru reproducerea raionamentului uman p1n la
punctul n care !or concura cu experii umani n materie de inteli"en i expertiz
$ar ce ne ofer !iitorul imediat n domeniul Sistemelor Expert7 Se ntre!d patru direcii de
dez!oltare+
dez!oltarea masi! de "eneratoare de Sisteme Expert i sisteme neuronale, cu care se
!or putea concepe, de ctre experi, noi aplicaii n cele mai diferite domenii.
o"niticienii !or a!ea i ei un rol crescut deoarece se !or concentra mai puin asupra
domeniilor aplicati!eK
dez!oltarea unor metode mai noi, mai performante de achiziie i reprezentare a
cunoaterii, care !or de!eni tot mai disponibile i accesibile. .cesta este sectorul cel mai
interesant pentru co"niticianul !iitoruluiK
!iitorul cel mai promitor aparine sistemelor neuronale, care se inspir din structurile
creierului uman i a cror ori"inalitate ine seama de distribuirea cunoaterii. Sistemele
neuronale !or fi nedisociate de Sistemele Expert, acestea implic1ndu%se unele pe altele.
$e*a se afl n comer "eneratoare de Sisteme Expert care utilizeaz descrierea
obiectelor, care fac parte inte"rant din baza de cunotine, dar acestea nu sunt dec1t
G?
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
nite precursori ntruc1t se !a a*un"e la sisteme inteli"ente care depesc multe dintre
"eneratoarele de Sisteme Expert actuale n sensul c+
o soft@are%ul inte"rabil n sistemele neuronale !a fi disponibil ntr%un !iitor apropiat
ca instrumente hibride de concepere a sistemelor care asociaz tehnici orientate
obiect celor din pro"ramarea clasic, tehnici fuzzB etc.
2in1nd cont de prezentarea fcut sistemelor informatice bazate pe cunotine, i n
particular a Sistemelor Expert, putem meniona c1te!a a!anta*e ale acestora+
sunt colecii de informaii !aloroaseK
sunt indinspensabile n lipsa expertizei umaneK
n unele situaii, pot fi mai ieftine i mai eficiente dec1t experii umaniK
pot fi mai rapide dec1t experii umaniK
dac sunt flexibile, pot fi actualizate cu uurinK
pot fi folosite pentru instruirea de noi experi umaniK
la cerere, pot explica premisele i linia de raionamentK
trateaz incertitudinea ntr%o manier explicit, care spre deosebire de cazul experilor
umani poate fi inspectat i !erificatK
u toate acestea, unele limite ale acestor sisteme exist+
nu pot raiona pe baza intuiiei sau bunului sim, deoarece acestea nu sunt uor
reprezentabileK
sunt limitate la un domeniu restr1nsK cunotine din alte domenii nu pot fi uor inte"rate
nici nu pot "eneraliza n mod con!in"torK
procesul de n!tare nu este automatK pentru actualizrile cunotinelor este ne!oie de
inter!enia umanK
n prezent, nu pot raiona pe baza teoriilor sau analizelorK
cunotinele nma"azinate n baza de cunotine depind foarte mult de expertul uman
care le exprim i actualizeaz.
Sistemele Expert, sunt un element cheie n aa numita a =%a "eneraie de calculatoare.
.ceste maini, nu i !or spune doar ceea ce !rei s tii, ci i cum s "seti ce!a, fr ca s fie
ne!oie s cunoti un limba* de pro"ramare.
GG
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
u toate c ar"umente pro i contra exist n ceea ce pri!ete capacitatea calculatoarelor de
a aciona inteli"ent, ele totui se Ynchin8 n faa a ceea ce matematicienii numesc Ydo!ad
existent Y. 1t de mult poate tehnolo"ia informaional s fie aplicat n domenii ca medicina,
trafic aerian, operaii nucleare este doar o ntrebare care i "sete rspunsul din ce n ce mai mult
n !iaa real.
GH
ARHITECTURI DE SISTEME EXPERT.APLICAII N MEDICIN.
VII. BIBLIO/RAFIE
:< http+RR@@@.ifi.unizh.chR"roupsRailabRpeopleRbon"ardRmi"rosRLect#onH3>.pdf
2< 8C!,;+&081!%0" I%&$""17$%.$ 0 "!71.0" 0;;*!0.C8 L $a!id 'oole, .lan
#acA@orth, (andz -oebel
3<
5< http+RR@@@.scism.sbu.ac.uAR]darlinA
=< 8P*!7*0,0*$0 B0A0&' ;$ R$7+"18 % $an ristea, /ucureti 2>>2
?< 8S1&$,$ E:;$*& .+ P*!"!78 % onstantin Sambotin, /ucureti :;;G
G< 8S1&$,$ 1%&$"17$%&$ M% ,0%07$,$%&N .!%&0b1"1&0&$N 91%0%8$ b'%.1 E1 ,0*O$&1%78 L6oan
.ndone, .lexandru 2u"ui
H< http+RRcarlisle%@@@.armB.milRusacslRdi!isionsRstdRbranchesRAe"RexpertRintro.htm
;< 8S1&$,$ E:;$*&8 L $orin 6oni 1rstoiu
:>< http+RRscholar.lib.!t.eduRthesesRa!ailableRetd%>G::2>:3:;>>35RunrestrictedR'-^E)$.pdf
::< http+RR@@@.cee.h@.ac.uAR]alisonRai3notesRall.html
:2< http+RR@@@.openclinical.or"Raiinmedicine.html
:3< http+RR@@@.atariarchi!es.or"RdeliRexpert^sBstems.php
G;