Sunteți pe pagina 1din 2

De la Ovidiu A.

n ariergarda avangardei (convorbiri cu Andrei Grigor)


Cartea, numit nc din prefa de ctre autor o carte vorbit adun n paginile !ale
ntrebri i r!pun!uri ce valorific moravurile vie ii literare, atitudinea critic fa de
literatur ntr"un dialog amical dintre fo!tul !tudent, actualmente profe!or univer!itar i
da!clul !u.
#ematica diver!ificat a cr ii ilu!trea$ !e remarc printr"o ordine aleatorie,
nere!pect%nd rigorile niciunul gen literar, n! convorbirile di!cipolului cu fo!tul profe!or,
a!t$i ambii privind via a literar prin oc&ii criticului e'perimentat, vi$ea$ biografia literar
a autorului.
(rintre diferitele ale realit ii care pun amprenta a!upra !ufletului de arti!t al omului
de cultur !e numr i politicul care a influen at nu doar via a !ocial a individului, ci cu
precdere e'i!ten a at%t a intelectualilor, ci i mentalitatea ace!tora, dar i a oamenilor pe
care partidul i con!truia. A!tfel, )ugen *imion rm%ne impre!ionat atunci c%nd dup vreo
dou"trei !ptm%ni de la +evolu ia din decembrie, am au$it ntr"o reuniune a Comitetului de
conducere a ,niunii *criitorilor primele voci care pretindeau c ele !unt mai egale dec%t
celelalte. n fa a valului de democra ie, n ele!, probabil eronat de mul i, )ugen *imion e!te
acu$at de u n vec&i coleg de brea!l, etern !ecretar al partidului c trie te n arcul
apoliti!mului, fiind unul dintre ace ti dete!tabili indivi$i care nu n eleg c&emrile timpului
nou.
,n al element importat n ceea ce prive te a!pectul politic i intru$iunea ace!tuia n
literatur e!te, fr doar i poate cen$ura ce d na tere, a a cum i nume te i autorul un
capitol, la o cultur paralel. Cei doi participan i la di!cu ie cla!ific cen$ura n dou tipuri,
una impu! de mediul e'terior i una interioar impu! de propriul !pirit i de propria
mentalitate - De!coperi c de!pre !ovietici nu trebuie ! !crii nimic care ! ve'e$e, bi!erica
i religia trebuie ocolite, de!pre Dumne$eu e mai bine ! faci ab!trac ie, de!pre (artidul
Comuni!t numai de bine, dar pentru c nu" i vine ! lau$i, ocole ti !ubiectul. De!pre
modalitatea de a !crie a unui arti!t !upraveg&eat de uria a cen$ur, )ugen *imion afirm c.
*criitorii rom%ni i"au !cri! i publicat operele, timp de /0 de ani, logodi i cu am%ndou,
n! care ar fi pre ul ace!tei legturi nefa!te1 2imeni nu poate r!punde n afar de cei n
cau$" afirm *imion !ec, durero! pentru !piritul unei fiin e creatoare ap!at n plina !a
evolu ie arti!tic de povara cea mai grea pe care o poate oferi politicul unui !criitor. #acticile
pe care marii !criitori ai literaturii noa!tre le abordau n perioada pre!ant a regimului totalitar
!unt amintite de )ugen *imion, de pild. Am n vedere romanul Delirul , mai preci! capitolul
de!pre 3. 4 *talin (!inuciderea !o iei !ale, Alelueva). (reda avea alt tactic. 4oia ca romanul
! apar i, atunci, pregtea c%inelui de pa$ de la cen$ur o buc ic de carne ( o scen tare,
de care (reda era convin! c n"o ! treac) i, , n !c&imb !tructura !cena e!en ial mai
potolit ca limba5, dar mai profund ca !imbol. Ceda pe prima dup lungi di!cu ii i !alva
ceea ce era mai important. O !trategie care i reu ea lui (reda. A a a aprut Cel mai iubit
dintre pmnteni , un roman, cum tii, care pune n di!cu ie fundamentele morale ale
regimului totalitar.
(rintre politic, biografic i literar, Andrei Grigor propune o tem deo!ebit,
Caietismul ce poart numele unui capitol al cr ii. )u m g%nde!c cu no!talgie la dup"
amie$ile Caietelor critice din 60"67 (8) O atmo!fer intelectual ec&ilibrat, tolerant8
Oameni din genera ii diferite, ei n i i diferi i, reuni i !ub c%teva principii mari ale literaturii
n care credeau cu o convingere calm8 )ugen *imion i e'prim !trile i opiniile de!pre
fenomenul caieti!mului, a!tfel. Caietele repre$int o iubire, care, iat, a trecut de 90 de ani.
:"am !im it bine i m !imt n continuare, bine n redac ia ace!tei publica ii atipice (8)
Caieti!mul e!te un !entiment durabil. Caieti tii apar i di!par, caieti!mul rm%ne.