Sunteți pe pagina 1din 23

Numele i prenumele persoanei examinate Data Semntura

Nota/procente (%) Numele i semntura


examinatorului
LEGISLAIE AERONAUTIC I REGLEMENTRI
Chestionar de examinare (gri! test" # ei$erare % re&aidare % re'nnoire % re()noa*tere %
e(hi&aare i(en+! de ,iot de Aerona&e Utra)*oare Motori-ate
1. Care sunt, conform reglementrilor aeronautice civile specifice omeniului aeronavelor
ultrauoare in !om"nia, categoriile e #$oruri care pot fi efectuate cu o aeronav
ultrauoar motori#at neomologat%
&. Care sunt, conform '( Nr. )1&/&*1* coni+iile ,n care ecolarea i ateri#area
aeronavelor civile se pot efectua i e pe/pe alte terenuri sau suprafe+e e ap ec"t
aeroromurile certificate%
-. Care sunt, conform '( Nr. )1&/&*1*, o$liga+iile operatorului unei aeronave care
inten+ionea# s execute un #$or ,n spa+iul aerian na+ional, inclusiv ,n spa+iul aerian e
clas (, ,nainte e ,nceperea acestui #$or%
.. Care sunt, conform reglementrii !/C! 0 !/ !egulile aerului, coni+iile e vi#i$ilitate i
plafon ,n care o aeronav poate ecola sau ateri#a e pe/pe un aerorom situat ,ntr1o
#on e control sau s intre ,n #ona e trafic e aerorom sau ,n proceura e trafic%
2. Cine rspune, conform '( Nr. )1&/&*1*, pentru esfurarea activit+ilor e #$or pe
alte terenuri sau suprafe+ele e ap ec"t aeroromurile certificate%
3. 4perator aerian este5
a. e+intorul sau proprietarul aeronavei
$. 6persoana fi#ic sau 7uriic anga7at ,n operarea aeronavei
c. e+intorul sau proprietarul aeronavei care execut #$oruri comerciale

8. 9nformarea e trafic :;! ,n !omania se face, conform '( Nr. )1&/&*1*5
a. 6irect la Centrul e 4pera+ii /eriene in carul <inisterului /prrii Na+ionale
$. irect la /eroclu$ul !om"niei
c. irect sau prin repre#entan+i autori#a+i la Centrul e 4pera+ii /eriene in carul
<inisterului /prrii Na+ionale
=. >$orurile easupra #onelor ens populate sunt5
a. permise la o ,nl+ime astfel ,nc"t la nevoie s se poat ateri#a ,n siguran+
$. 6inter#ise
c. permise la o ,nl+ime minim e 3** m
). Documentele pe care tre$uie s le posee o aeronav ?@< pentru a fi operat/utili#at
,n spa+iul aerian na+ional sunt5
a. Ci i anexa la Ci / />
$. 6Ci i />
c. /> i anexa la Ci

1*. Distan+a minim fa+a e nori ,n #$or :;! este5
a. .** m la es i munte
$. 612** m ori#ontal i -** m vertical
c. -** m la es i .** m ,n #ona eluroas sau muntoas
11. :i#i$ilitatea minim ,n spa+iul aerian e clasa ( c"n se #$oar cu vite#e care permit
o$servarea tuturor o$stacolelor i c"n pro$a$ilitatea ,nt"lnirii cu alte aeronave este
reus, este5
a. 62*** m
$. 12** m
c. =*** m
1&. Coni+iile minime ,n care o aeronav poate s ateri#e#e/ecole#e pe/e pe un
aerorom situat ,ntr1o #on e control sau s intre ,n #ona e trafic e aerorom sunt5
a. plafon peste 12** m, vi#i$ilitate minim =*** m
$. 6plafon peste .2* m, vi#i$ilitate minim 2*** m
c. vi#i$ilitate ori#ontal minim -*** m
1-. Spa+iul aerian e clas ( se ,ntine pe vertical5
a. p"n la ,nl+imea e 1*** m
$. p"n la altituinea e 1*** m
c. 6p"n la ;@ 1*2
1.. Aerenurile sau suprafe+ele e ap altele ec"t aeroromurile certificate e pe/pe care
se pot efectua ecolri i ateri#ri ale aeronavelor civile tre$uie s5
a. fie autori#ate e <A9 cu avi#ul favora$il al //C! at ,n urma inspec+iei
$. s o$+in avi#ul primarului localit+ii respective i s fie amplasate ,n extravilan
c. 6ai$ o l+ime minima e 2* m, lungime minim e 2** m, s nu fie o$stacolate la
mai pu+in e &** m fa+a e praguri pe irec+ie
12. Ce imensiuni i configura+ie tre$uie s ai$ terenurile sau suprafe+ele e ap altele
ec"t aeroromurile certificate e pe/pe care se pot efectua ecolri i ateri#ri ale
aeronavelor civile%
a. nu exist preveeri legale ,n sensul acesta
$. imensiunile i configura+ia permit esfurarea activit+ii e #$or cu categoria
respectiv e aeronave, ,n coni+ii e siguran+
c. 6ai$ o l+ime minim e 2* m, lungime minim e 2** m, s nu fie o$stacolate la
mai pu+in e &** m fa+a e praguri pe irec+ie
13. Cine sta$ilete, conform '( Nr. )1&/&*1*, restric+iile privin activitatea e #$or pe
terenurile sau suprafe+ele e ap altele ec"t aeroromurile certificate%
a. 6operatorii care au a$+inut avi#ul primarului localit+ii respective i apro$area
proprietarului sau aministratorului terenului sau suprafe+ei e ap
$. primarul localit+ii respective
c. restric+iile sunt sta$ilite la autori#area terenului sau suprafe+ei e ap
18. >$orul cu pasager (alt persoan la $or ec"t pilotul comanant sau elevul pilot) este
permis5
a. proprietarilor sau e+intorilor e aeronave cu licen+a e pilot ,n termen e
vala$ilitate
$. 6pilo+ilor care au acumulat minim 12* ore experien+a e #$or ,n calitate e pilot
comanant
c. pilo+ilor care e+in autori#a+ia respectiv
1=. Bn !om"nia autoritatea e stat ,n omeniul avia+iei civile (inclusiv ultrauoare) este5
a. !egia /utonom /utoritatea /eronautic Civil !om"n
$. 6/eroclu$ul !om"niei
c. <inisterul Aransporturilor i 9nfrastructurii
1). Documentele legale minime o$ligatorii s existe asupra pilotului pentru #$or ,n spa+iul
aerian e clasa ( sunt5
a. Ci, /> / anexa la Ci, licen+a pilot, certificat meical
$. 6Ci, /> / anexa la Ci, licen+a pilot, certificat meical, certificat operator raio
c. Ci, /> / anexa la Ci, licen+a pilot, certificat meical, certificat operator raio, fia
e naviga+ie, Carta :;!

&*. Distan+a minim pe vertical su$ cel mai e 7os nivel fa+ e o cale aerian pu$licat
este5
a. 12* m
$. 6-** m
c. .2* m
&1. :i#i$ilitatea minim ,n spa+iul aerian e clasa ( c"n se #$oar cu vite#e care permit
o$servarea tuturor o$stacolelor i c"n pro$a$ilitatea ,nt"lnirii cu alte aeronave este
reus, este5
a. 62*** m
$. 12** m
c. -*** m
&&. Bn !om"nia clasele e spa+iu aerian sunt5
a. /, C, D, (
$. /, D, C, (
c. 6/, C, (
&-. 9nformarea e #$or :;! poate fi efectuat5
a. pentru #$orurile :;! efectuate ,n ,ntregime ,n spa+iul aerian e clas (
$. 6pentru #$orurile :;! efectuate ,n spa+iile aeriene in clasele C i (
c. pentru #$orurile :;! efectuate ,n spa+iile aeriene in clasele /, C i (
&.. 9nformarea e #$or :;! poate fi efectuat5
a. numai pentru fiecare #$or ,n parte
$. numai pentru o serie e #$oruri
c. 6pentru un #$or, o serie e #$oruri ori pentru perioae eterminate e timp
&2. Cine poate efectua informarea e #$or :;!5
a. 6operatorul aeronavei irect sau prin repre#entan+i autori#a+i
$. pilotul comanant al aeronavei
c. proprietarul aeronavei
&3. Eentru efectuarea e #$oruri :;! ,n spa+iul aerian e clas C este necesar epunerea
unui plan e #$or%
a. se poate epune un plan e #$or sau se poate efectua o informare e trafic :;!
$. este o$ligatorie epunerea unui plan e #$or conform reglementrilor aeronautice
,n vigoare
c. 6nu este o$ligatorie epunerea unui plan e #$or
&8. >$orurile :;! se pot efectua ,n !om"nia5
a. numai ,n spa+iul aerian e clas (
$. 6,n spa+iile aeriene e clas C i (
c. ,n spa+iile aeriene e clas /, C i (
&=. Cine efectuea# controlul utili#rii spa+iului aerian na+ional al !om"niei%
a. <inisterul /prrii Na+ionale
$. 6unit+ile e control al traficului aerian
c. <inisterul /prrii Na+ionale i <inisterul Aransporturilor i 9nfrastructurii
&). Spa+iul aerian al !om"niei, conform legisla+iei ,n vigoare, poate fi5
a. pu$lic
$. 6restric+ionat pentru utili#are pu$lic, put"n fi utili#at numai e ctre aeronavele
e stat (militare, poli+ie, vam)
c. i privat ar numai acolo une nu se efectuea# opera+iuni aeriene e transport
aerian pu$lic
-*. >$orul cu o aeronav ultrausoar neomologat este permis5
a. pilo+ilor proprietari ai aeronavei ,mpreun cu un pasager
$. 6pilo+ilor ,mpreun cu un pasager 0 proprietar al aeronavei
c. instructorilor cu elevul proprietar al aeronavei aflat ,n #$or coal
-1. >$orul cu alt persoan la $or (pasager), alta ec"t un pilot calificat pentru clasa
respectiv e aeronave ultrauoare sau un elev pilot, este permis5
a. proprietarilor sau e+intorilor e aeronave ultrausoare cu licen+a e pilot ,n
termen e vala$ilitate
$. 6pilo+ilor care au acumulat minim 12* ore experien+a e #$or ,n calitate e pilot
comanant
c. pilo+ilor care e+in calificarea respectiv
-&. Care sunt, conform reglementrilor specifice omeniului aeronauticii civile cu aeronave
ultrauoare, ocumentele o$ligatorii ale pilotului i ale aeronavei ce tre$uie s se afle
asupra pilotului comanant%
a. licen+a e pilot ,n termen e vala$ilitate, certificatul meical ,n termen e
vala$ilitate, certificatul e ientificare, autori#a+ia e #$or sau anexa la certificatul
e ientificare ,n termen e vala$ilitate
$. 6cartea e ientitate, licen+a e pilot ,n termen e vala$ilitate, certificatul meical,
autori#a+ia e #$or
c. cartea e ientitate, licen+a e pilot ,n termen e vala$ilitate, certificatul meical,
certificatul e ientificare, manualul e utili#are i ,ntre+inere al aeronavei
--. Dac v1au expirat ocumentele care certific naviga$ilitatea aeronavei, pute+i5
a. efectua #$or numai ac un inspector v acora o prelungire provi#orie e 1*
#ile lucrtoare
$. 6epune o cerere tip prin care solicita+i autorit+ii e certificare prelungirea
vala$ilit+ii ocumentelor respective
c. e la ca# la ca#
-.. Aermenul e solu+ionare a ocumentelor ,naintate ctre autoritatea e certificare este
e5
a. 3* #ile
$. & sptm"ni
c. 6-* #ile ,n situa+ii normale
. .2 #ile ,n ca#uri 7ustificate
-2. Eentru a o$+ine licen+a e pilot avioane ultrauoare sunt necesare5
a. 6.* ore in care minim 1* ore ,n S.C. i 2 ore e rai incluse
$. .2 ore in care minim 2 ore ,n S.C..i 1* ore e traiect incluse
c. .2 ore in care minim 1* ore ,n S.C. i 1* ore e traiect incluse
-3. Eentru a putea lua la $or o alt persoan ec"t pilotul comanant sau elevul pilot este
necesar5
a. ca cealalt persoana s e+in licen+ e pilot
$. 6numai pilotul s e+in licen+
c. aeronava s e+in autori#are e #$or (s fie omologat)
-8. >$ura+i pe traiect la 12* m /(@ fr a intersecta un spa+iu aerian controlat, ce o$liga+ie
ave+i%
a. e a lua imeiat legtura cu cel mai apropiat organ e trafic
$. e a raporta perioic po#i+ia la turnul e control
c. 6nu este o$ligatorie men+inerea legturii raio ec"t ac ni se cere acest lucru
-=. Dreptul e a instrui ,n #$or ,l au5
a. 6instructorii califica+i
$. pilo+ii cu experien+
c. cei care e+in aeronavele
-). Bn ce coni+ii pute+i #$ura ac ave+i autori#a+ie e #$or ,n S.C.5
a. 6tre$uie oar s e+ine+i o apro$are e trafic
$. instructorul vs. tre$uie s v supravegCe#e #$orul
c. tre$uie s fi+i proprietar pe aeronava respectiv
.*. Bn ca#ul expirrii vala$ilit+ii licen+ei e personal civil aeronautic aeronave ultrauoare,
cum se proceea#%
a. 6solicita+i organului care a emis ocumentul respectiv e calificare prelungirea
vala$ilit+ii licen+ei
$. organul emitent al licen+ei are o$liga+ia e a v cCema la un examen e
prelungire a vala$ilit+ii licen+ei
c. nu este o$ligatorie prelungirea vala$ilit+ii licen+ei in moment ce a+i o$+inut
$revetul e aptituine i licen+a e personal aeronautic
.1. Fxecutarea e activit+i e #$or cu aeronave ultrauoare se face5
a. cu asumarea responsa$ilit+ilor e ctre cei care #$oar, ,n $a#a unei eclara+ii
tip
$. 6cu respectarea reglementrilor aeronautice specifice i generale in !om"nia
c. cu respectarea reglementrilor specifice, ar numai pentru cet+enii rom"ni
.&. >$orurile :;! #iua se execut5
a. 6,ntre rsritul i apusul soarelui
$. ,ncep"n la -* minute up rsritul soarelui i termin"n cu -* minute ,nainte
e apusul soarelui
c. nu se preci#ea# ,n reglementri
.-. C"n se va a un raport e po#i+ie%
a. c"n unitatea /AS competent solicit
$. c"n aeronava #$oar :;!
c. 6c"n se va trece peste fiecare punct e raport numit o$ligatoriu
... C"n traiectoriile a oua aeronave converg aproximativ la acelai nivel, tre$uie s ea
prioritate5
a. 6aeronava care o are pe cealalt ,n reapta sa
$. aeronava mai uoara
c. aeronava care are vite#a mai mic
.2. Bn spa+iul aerian e clasa (, #$orurile :;! cu avioane pot fi efectuate5
a. 6,n coni+ii e vi#i$ilitate ,n #$or e minim 2*** m
$. ,n coni+ii e vi#i$ilitate ,n #$or e p"n la -*** m
c. ,n coni+ii e vi#i$ilitate ,n #$or e p"n la =** m
.3. C"n ispecerul extine $rusc $ra+ele i $arele easupra capului, ,ncruci"n $arele,
,nseamn c ne comunic5
a. s aplicm fr"nele
$. s oprim e urgen+
c. 6calele au fost puse
.8. :ala$ilitatea licen+ei e pilot e aeronave ultrauoare motori#ate este e5
a. maxim 1& luni e la ata examinrii teoretice
$. &. e luni e la ata examinrii teoretice cu coni+ia ca licen+a e pilot e
aeronave ultrauoare motori#ate s fie ,n termen e vala$ilitate
c. 6&. e luni e la ata examinrii teoretice cu coni+ia ca certificatul meical s fie
,n termen e vala$ilitate
.=. Eentru o$+inerea licen+ei e pilot e aeronave ultrausoare motori#ate solicitantul
tre$uie s ai$ v"rsta e cel pu+in5
a. 613 ani ,mplini+i
$. 12 ani ,mplini+i
c. orice v"rst
.). Fxaminarea teoretic ,n veerea o$+inerii licen+ei e pilot e aeronave ultrauoare
motori#ate se esfoar5
a. up examinarea practic la sol i ,n #$or
$. 6,naintea examinrii practice la sol i ,n #$or
c. e la ca# la ca#
2*. Cursul e pregtire teoretic ,n veerea o$+inerii licen+ei e pilot e aeronave
ultrauoare motori#ate are o urat minim o$ligatorie e5
a. 3* ore
$. .= ore
c. 62* ore
21. :ala$ilitatea licen+ei e pilot e aeronave ultrauoare motori#ate este e5
a. 6&. luni e la ata examinrii teoretice
$. &. luni e la ata epunerii osarului la autoritatea e certificare
c. 1& luni e la ata examinrii teoretice
2&. Fvien+a activit+ii e #$or a unui pilot e aeronave ultrauoare motori#ate se +ine ,n5
a. eclara+ia pilotului
$. fia e pregtire practic ,n #$or
c. 6carnetul e #$or
2-. :erificarea ocumentelor in osarele pilo+ilor ,n veerea licen+ierii se face e ctre5
a. examinatori/inspectori
$. instructori i solicitantul licen+ierii
c. 6autoritatea e certificare
2.. Certificatul e ientificare al unei aeronave ultrauoare motori#ate certific faptul c
aceasta este5
a. amis la #$or
$. 6ientificat
c. autori#at
22. Bn ca#ul unei aeronave ultrauoare motori#ate omologat ,nscrierea categoriilor e
#$oruri pe care aceasta este autori#at s le efectue#e se face ,n5
a. 6autori#a+ia e #$or
$. anexa la Certificatul e 9entificare
c. 6livretul aeronavei
23. 4perator aerian este
a. e+intorul sau proprietarul aeronavei
$. 6persoana fi#ic sau 7uriic anga7at ,n operarea aeronavei
c. e+intorul sau proprietarul avionului care execut #$oruri comerciale
28. >$orurile easupra #onelor ens populate cu aeronave ?@< sunt5
a. permise la o ,nl+ime astfel ,nc"t la nevoie sa se poat ateri#a ,n siguran+
$. 6inter#ise
c. permise la o ,nl+ime minim e 3**m
2=. Eentru ca o aeronava ?@< s poat fi operat/utili#at ,n spa+iul aerian na+ional tre$uie
s posee5
a. Ci i anexa la Ci
$. 6Ci i /> sau anexa la Ci
c. /> i anexa la Ci
2). Distan+a minim fa+ e nori ,n #$or :;! este5
a. .** m la es i munte
$. 612** m ori#ontal i -** m vertical
c. -** m la es i .** m ,n #ona eluroas sau muntoas
3*. :i#i$ilitatea minim ,n spa+iul aerian e clas ( c"n se #$oar cu vite#e care permit
o$servarea tuturor o$stacolelor i c"n pro$a$ilitatea ,nt"lnirii cu alte aeronave este
reus, este5
a. 62*** m
$. 12** m
c. =*** m
31. Spa+iul aerian clasa ( se ,ntine pe vertical5
a. pan la ,nl+imea e 1*** m
$. pan la altituinea e 1*** m
c. 6pan la ;@ 1*2
3&. >$orul cu pasager este permis5
a. proprietarilor sau e+intorilor e avion cu licen+a e pilot ,n termen e vala$ilitate
$. 6pilo+ilor care au acumulat minim 12* ore experien+a e #$or ,n calitate e pilot
comanant
c. pilo+ilor care e+in calificarea respectiv
3-. /eronavele in categoria ?@< au vite#a maxim amis (:NF) cuprins ,ntre5
a. 6,ntre &** 0 -** Gm/C
$. su$ &** Gm/C
c. nu este preci#at
3.. Din punct e veere al ,nl+imii la care se execut fa+ e sol, #$orurile la ,nl+imi mici
sunt consierate ,ntre5
a. * 0 2* m
$. 621 0 1*** m
c. 1**1 0 .*** m
32. Cile aeriene interne ,n !omania au o l+ime st"nga 0 reapta fa+ e axa lor e5
a. 2 Gm
$. 61* Gm
c. 1& Gm
33. 4colirea aeroromurilor (aeroporturilor) ,n sectoarele e ecolare 0 ateri#are ,n #$or
:;!, se executa o$ligatoriu la o istan+ minim e5
a. 1,2 Gm
$. 2 Gm
c. 61* Gm
38. Eentru avioanele care #$oar ,n coni+ii :;!, istan+a minim pe vertical p"n la nori,
este e5
a. 1** m
$. 6-** m
c. 2** m
3=. Calea aerian este5
a. 6regiune e control sau por+iune intr1o regiune e control care se pre#int su$
forma unui culoar i pentru care sunt asigurate mi7loace e raionaviga+ie
$. regiune e control care se pre#int su$ forma unui culoar i este otat cu
mi7loace e raionaviga+ie
c. regiune e control sau por+iune intr1o regiune e control care se pre#int su$
forma unui culoar i une nu sunt necesare mi7loace e raionaviga+ie
3). Falonarea longituinala la plecare ,ntre aeronavele ,n #$or :;!5
a. un avion poate ecola numai up ce avionul in fa+ a executat vira7ul oi,
ega7"n #ona
$. 6un avion poate ecola numai up ce avionul in fa+ a executat vira7ul unu,
ega7"n irec+ia e ecolare
c. un avion poate ecola numai up ce avionul in fa+ a executat vira7ul trei,
ega7"n #ona
8*. Falonarea longituinal la sosire ,ntre aeronavele ,n #$or :;!5
a. un avion poate continua apropierea ,n veerea ateri#rii numai ac la atingerea
,nl+imii e 2* m, $ana e #$or a fost ega7at e avionul in fa+
$. un avion poate continua apropierea ,n veerea ateri#rii numai ac la atingerea
,nl+imii e 1** m, $ana e #$or a fost ega7at e avionul in fa+
c. 6un avion poate continua apropierea ,n veerea ateri#rii numai ac la atingerea
,nl+imii e &2 m, $ana e #$or a fost ega7at e avionul in fa+
81. Eentru a evita efectul tur$ulen+ei e sia7, ealonarea la plecare ,n ca#ul aeronavelor
uoare sau meii care pleac up o aeronav grea va fi e minim5
a. 2 min
$. 6- min
c. & min
8&. /ltituinea unui aerorom repre#int5
a. 6altituinea punctului celui mai riicat al suprafe+ei e ateri#are
$. altituinea punctului celui mai co$or"t al suprafe+ei e ateri#are
c. altituinea meie a suprafe+ei e ateri#are
8-. 4perator al aeronavei ,n ca#ul opera+iunilor aeriene civile e avia+ie general efectuate
cu aeronave ?@< este5
a. 6pilotul comanant
$. proprietarul aeronavei
c. e+intorul aeronavei
8.. 4perator al aeronavei5
a. persoana al crui certificat, autori#a+ie i/sau licen+ stau/st la $a#a efecturii
opera+iunii respective
$. pilotul comanant, ,n ca#ul ,n care, conform reglementrilor aplica$ile,
ocumentul e la punctul a. nu este necesar
c. persoana e+intoare a autori#a+iei sau certificatului e operator aerian
82. Eo#i+ionarea ,nsemnelor e ientificare/,nmatriculare pe aeroine se face pe5
a. aripi
$. fu#ela7
c. 6pe aripi i fu#ela7
83. Eo#i+ionarea ,nsemnelor e ientificare/,nmatriculare pe aripi se face pe5
a. extraos
$. intraos
c. pe am$ele fe+e ale aripilor
88. Eo#i+ionarea ,nsemnelor e ientificare/,nmatriculare pe fu#ela7 se face pe5
a. partea st"nga ,n sensul e #$or
$. partea reapt ,n sensul e #$or
c. 6pe am$ele fe+e laterale
8=. Bnl+imea caracterelor (,nsemnelor e ientificare/,nmatriculare ) inscrip+ionate pe aripa
aeroinelor tre$uie s fie e5
a. 6minim 2* cm i maxim &/- in coara meie geometric a aripii respective
$. minim 82 cm i maxim &/- in coara meie geometric a aripii respective
c. 6minim 2* cm i maxim 1/- in coara meie geometric a aripii respective
8). Bnl+imea caracterelor (,nsemnelor e ientificare/,nmatriculare) inscrip+ionate pe
fu#ela7ul aeroinelor tre$uie s fie e5
a. 6minim -* cm i maxim &/- in ,nl+imea meie a suprafe+ei laterale a acestuia
$. minim 2* cm i maxim &/- in ,nl+imea meie a suprafe+ei laterale a acestuia
c. 6minim -* cm i maxim 1/- in ,nl+imea meie a suprafe+ei laterale a acestuia
=*. /eronavele care execut #$oruri :;! nu vor ecola sau ateri#a pe un aerorom situat
,ntr1o #ona e control e aerorom ac plafonul norilor este mai mic e5
a. -** m
$. 6.2* m
c. 12* m
=1. /eronavele care execut #$oruri :;! nu vor ecola sau ateri#a pe un aerorom situat
,ntr1o #on e control e aerorom ac vi#i$ilitatea este mai mic e5
a. 1,2 Gm
$. 62 Gm
c. 8,2 Gm
=&. Semnalul luminos HracCeta roieH transmis e ctre turn ctre aeronava ,n #$or
repre#int5
a. 6nu ateri#a acum
$. ateri#ea#
c. nu repre#int nimic
=-. !evaliarea licen+ei repre#int5
a. proceeu aministrativ, efectuat ,n interiorul perioaei e vala$ilitate a unei
calificri sau autori#a+ii prin care se permite e+intorului a continua exercitarea
privilegiilor calificrii sau autori#a+ie respective
$. 6proceeu aministrativ, efectuat up expirarea perioaei e vala$ilitate a unei
calificri sau autori#a+ii prin care se re,nnoiesc privilegiile calificrii sau autori#a+ie
respective
c. nu repre#int nimic
=.. !e,nnoirea licen+ei repre#int5
a. proceeu aministrativ, efectuat ,n interiorul perioaei e vala$ilitate a unei
calificri sau autori#a+ii prin care se permite e+intorului a continua exercitarea
privilegiilor calificrii sau autori#a+iei respective
$. 6proceeu aministrativ, efectuat up expirarea perioaei e vala$ilitate a unei
calificri sau autori#a+ii prin care se re,nnoiesc privilegiile calificrii sau
autori#a+iei respective
c. nu repre#int nimic
=2. @icen+a e pilot aeronave ultrauoare motori#ate acora reptul e+intorului e a
efectua urmtoarele categorii e #$oruri5
a. 6#$oruri ,n interes propriu
$. 6#$oruri particulare
c. #$oruri comerciale
=3. Eentru o$+inerea licen+ei e pilot e aeronave ultrauoare solicitantul tre$uie s
,neplineasc urmtoarele coni+ii generale5
a. 6s ai$ 13 ani ,mplini+i i s e+in un certificat meical corespun#tor ,n termen
e vala$ilitate
$. s ai$ 1= ani ,mplini+i i s e+in un certificat meical corespun#tor ,n termen
e vala$ilitate
c. s ai$ 13 ani ,mplini+i
=8. Cursul e pregtire practic, la sol i ,n #$or pentru avioane ultrauoare are o urat
minim e5
a. .* C
$. 62* C
c. &2 C
==. /utori#a+ia special pentru #$or cu alte persoane la $or ec"t un pilot calificat pe clasa
respectiv e aeronave se poate acora unui pilot ?@< ac acesta pose o
experien+a e5
a. 61/& in experien+a minim cerut pentru calificarea e instructor
$. egal cu experien+a minim cerut pentru calificarea e instructor
c. 1/- in experien+a minim cerut pentru calificarea e instructor
=). /eronavele ?@< primare sunt5
a. ,n general clase e aeronave care nu sunt construite ,n conformitate cu normele
teCnice prev#ute ,n reglementarea !/C! 1CC4 ?@<
$. 6,n general clase e aeronave care sunt construite ,n conformitate cu normele
teCnice prev#ute ,n reglementarea !/C! 1CC4 ?@<
c. nu sunt efinite ,n mo special
)*. /eronavele ?@< avansate sunt5
a. ,n general clase e aeronave care nu sunt construite ,n conformitate cu normele
teCnice prev#ute ,n reglementarea !/C! 1CC4 ?@<
$. ,n general clase e aeronave care sunt construite ,n conformitate cu normele
teCnice prev#ute ,n reglementarea !/C! 1CC4 ?@<
c. nu sunt efinite ,n mo special
)1. Eentru a fi amis la #$or o aeronav ?@< neomologat tre$uie s posee5
a. 6certificat e ientificare i o anex la certificatul e ientificare ,n termen e
vala$ilitate
$. autori#a+ie e #$or sau o anex la certificatul e ientificare ,n termen e
vala$ilitate
c. autori#a+ie e #$or ,n termen e vala$ilitate
)&. Certificatul e ientificare are un termen e vala$ilitate e5
a. 1& luni
$. &. luni
c. nelimitat
)-. 4perarea aeronavelor ?@< se poate face5
a. 6numai up regulile :;!, pe timpul #ilei
$. numai up regulile :;!, pe timpul nop+ii
c. numai up regulile :;!, pe timpul #ilei c"t i nop+ii
).. /eronavele ?@< neomologate5
a. pot transporta pasageri
$. 6nu pot transporta pasageri
c. nu se preci#ea# ,n reglementri
)2. 4rice alt persoan aflat la $orul aeronavei ,n afara pilotului calificat i elevului
pilot se consier ,n sensul reglementrii !/C! 1 @E/N ?@<5
a. copilot
$. 6pasager
c. nu se preci#ea#
)3. 4 aeronav ?@< neomologat poate fi utili#at pentru #$oruri coal5
a. 6oar pentru calificarea proprietarului
$. pentru orice persoan care orete s ,nve+e pilota7ul
c. nu se preci#ea#
)8. Bnscrierea categoriilor e #$oruri pentru care o aeronav ?@< omologat este
autori#at se ,nscriu ,n5
a. 6autori#a+ia e #$or
$. certificatul e 9entificare
c. anexa la Certificatul e ientificare
)=. @ivretul unei aeronave se ,ntocmete ,n5
a. ou exemplare
$. 6trei exemplare
c. un exemplar
)). @a epui#area livretului unei aeronave ?@< titularul (e+intorul)5
a. 6va solicita autorit+ii e certificare eli$erarea unuia nou
$. autoritatea e certificare va eli$era unul nou in proprie ini+iativ
c. nu se preci#ea# ,n reglementri
1**. Bn livretul unei aeronave ?@< se vor consemna5
a. 6enumirea lucrrilor e ,ntre+inere executate, prev#ute ,n manualul e utili#are
i ,ntre+inere i alte opera+ii e ,ntre+inere i repara+ii importante efectuate
suplimentar
$. enumirea lucrrilor e ,ntre+inere executate prev#ute ,n manualul e utili#are i
,ntre+inere
c. la sf"ritul fiecrei #ile e #$or se ,nscrie activitatea e #$or a aeronavei
1*1. /tunci c"n aeronava este ecCipat cu transponer ,n stare e func+ionare acesta va fi
utili#at5
a. pe toata urata #$orului iniferent ac aeronava se afla ,n interiorul sau ,n afara
spa+iului aerian ,n care raarul SS! este utili#at pentru scopuri /AS
$. pe toata urata #$orului oar ac aeronava se afla ,n interiorul spa+iului aerian
,n care raarul SS! este utili#at pentru scopuri /AS
c. 6pe toata urata #$orului oar ac aeronava se afl ,n afara spa+iului aerian ,n
care raarul SS! este utili#at pentru scopuri /AS
1*&. Eilotul unei aeronave otate cu transponer aflat ,n situa+ie e urgen+ va selecta pe
acesta coul5
a. 688** <o /
$. 82** <o /
c. 83** <o /
1*-. /eronavele ultrausoare primare sunt limitate la5
a. 6ou locuri
$. trei locuri
c. patru locuri
1*.. <asa maxim amis la ecolare a aeronavelor ultrausoare primare care ecolea# i
ateri#ea# pe uscat este limitata la5
a. 623* Gg
$. 32* Gg
c. .2* Gg
1*2. /eronavele ultrausoare motori#ate avansate sunt aeronavele care au nu mai mult
e & locuri i o mas maxim amis la ecolare5
a. --* Gg pentru un avion terestru cu ou locuri
$. -** Gg pentru un avion terestru e un loc
c. 6.2* Gg pentru un avion terestru cu ou locuri
1*3. Ce este A 0 eul i cum se montea# pe un aerorom%
Ffectua+i o scCi+ evien+iin irec+ia v"ntului, A 1 eul, pista i po#i+ia in care se
,ncepe rula7ului pentru ecolare precum i locul/#ona ,n care tre$uie efectuat contactul
cu solul la ateri#are.
1*8. Fnumera+i organismele e reglementare ,n omeniul avia+iei civile interna+ionale,
europene i rom"neti.
1*=. Fste o$ligatorie legtura raio ,n spa+iul aerian e clas C%
a. 6a
$. nu
c. la solicitarea unit+ii e trafic aerian
1*). Fste permis #$orul :;! ,n spa+iul aerian e clas /%
a. a
$. 6nu
c. cu autori#area unit+ii e trafic aerian respective
11*. Fste o$ligatorie ecCiparea cu transponer pentru a #$ura cu o aeronav ,n spa+iul
aerian e clas C%
a. 6a
$. nu
c. la solicitarea unit+ii e trafic aerian respective

111. Se poate efectua #$or :;! ,n spa+iul aerian e clas C fr ca aeronava s fie
ecCipat cu transponer%
a. a
$. 6nu
c. a, cu autori#area unit+ii e trafic aerian respective

11&. Din ce ocumente putem afla clasificarea spa+iului aerian al !om"niei%
a. 6/9E !om"nia
$. Carta :;! a !om"niei
c. 4rinul comun al ministrului transporturilor construc+iilor i turismului nr. 2- in &&
ianuarie &**8 i al ministrului aprrii nr. < &* in -* ianuarie &**8
11-. Conform '( Nr. )1&/&*1*, pentru a facilita informarea operatorilor aeronavelor,
mesa7ele N4A/<, precum i sec+iunile in ocumentele e informare aeronautic care
con+in eci#iile e sta$ilire a #onelor e spa+iu aerian re#ervat sau segregat, precum i
a #onelor inter#ise, restric+ionate ori periculoase, ,mpreun cu coni+iile asociate
acestora, se pu$lic5
a. 6pe paginile Ie$ ale furni#orilor e servicii e informare aeronautic certifica+i
$. prin masa7ele N4A/<
c. prin Cr+ile aeronautice
11.. 4peratorul aeronavei care inten+ionea# s efectue#e un #$or ,ntr1o #on
restric+ionat sau periculoas ori ,n spa+iul aerian re#ervat sau segregat este o$ligat
s se informe#e at"t ,nainte e ,nceperea #$orului, c"t i ,n timpul acestuia cu privire
la coni+iile e acces ,n respectiv #ona ori ,n respectivul spa+iu aerian i s le
respecte%
a. 6a
$. nu
c. a, at"ta timp c"t aceste por+iuni e spa+iu aerian sunt pu$licate ,n /9E !om"nia

112. Fste permis accesul ,n #$or :;! ,ntr1o #on inter#is%
a. a
$. 6nu
c. a, cu autori#area entit+ii care a sta$ilit #ona inter#is
113. Eot fi efectuate #$oruri ,n por+iunile e spa+iu aerian re#ervat, segregat sau ,n #onele
restric+ionate%
a. a
$. 6nu
c. a, numai ,n coni+iile autori#rii e ctre unitatea e trafic care efectuea#
controlul traficului aerian ,n spa+iul ori #ona respectiv/respectiv sau, ,n ca#ul unui
#$or ,ntr1o #on e spa+iu aerian e clasa (, e ctre entitatea care a fcut
re#ervarea ori a solicitat utili#area exclusiv, respectiv restric+ionarea #onei
respective e spa+iu aerian
118. Cine organi#ea# i execut serviciul poli+ie aerian ,n !om"nia%
a. structurile militare speciali#ate ale /lian+ei N/A4
$. <inisterul /ministra+iei i 9nternelor
c. 6<inisterul /prrii Na+ionale
11=. Ce este o aeronav care utili#ea# neautori#at spa+iul aerian al !om"niei%
a. o aeronav ?@< care nu e+ine certificat e ientificare
$. 6aeronav militar sau civil, rom"n sau strin, care execut activit+i e #$or
,n spa+iul aerian al !om"niei fr a avea autori#are ,n acest sens sau care se
a$ate e la preveerile autori#rii primite
c. o aeronav care utili#ea# o #on inter#is
11). 4rice activitate e #$or ,n spa+iul aerian al !om"niei al unei aeronave civile ?@< se
esfoar pe $a#a unei autori#ri ate e5
a. 6<inisterul Aransporturilor i 9nfrastructurii, pentru aeronavele civile rom"ne i
strine
$. /eroclu$ul !om"niei
c. <inisterul /prrii Na+ionale, pentru toate aeronavele care survolea# municipiul
Ducureti la ,nl+imi mai mici e -.*** m
1&*. Cui revine rspunerea pentru controlul utili#rii spa+iului aerian al !om"niei%
a. structurilor militare speciali#ate ale /lian+ei N/A4
$. <inisterului /ministra+iei i 9nternelor
c. 6<inisterului /prrii Na+ionale
1&1. Cine este a$ilitat s ia msurile sta$ilite prin @egea nr. &28 in && mai &**1 privin
moul e ac+iune ,mpotriva aeronavelor care utili#ea# neautori#at spa+iul aerian al
!om"niei%
a. structurile militare speciali#ate ale /lian+ei N/A4
$. <inisterul /ministra+iei i 9nternelor
c. <inisterul /prrii Na+ionale
1&&. Conucerea elementelor na+ionale ale serviciului poli+ie aerian poate fi elegat e
<inisterul /prrii Na+ionale%
a. structurilor speciali#ate ale /lian+ei N/A4 prin transfer e autoritate
$. <inisterului /ministra+iei i 9nternelor
c. <inisterului Aransporturilor i 9nfrastructurii
1&-. Situa+iile ,n care aeronavele utili#ea# neautori#at spa+iul aerian al !om"niei sunt
urmtoarele5
a. 1 ecolarea e pe un aeroport, aerorom sau un alt loc e pe teritoriul na+ional
fr a avea autori#are ,n acest sens e la organele ,n rept
1 intrarea ,n spa+iul aerian al !om"niei fr autori#area at e organele ,n rept
1 nerespectarea e ctre ecCipa7ul unei aeronave a ispo#i+iilor organelor e trafic
aerian
$. 1 a$aterea e la traiectul e #$or apro$at prin autori#area primit e la organele
,n rept, fr ,ntiin+area organelor e trafic aerian
c. 1 ateri#area, ameri#area sau apuntarea fr autori#are
1 ,ntreruperea legturii raio i/sau interven+ia ilicit la $orul aeronavei, iniferent
ac se respect autori#area primit sau ac aeronava a fost eturnat
1&.. Bmpotriva aeronavelor care utili#ea# neautori#at spa+iul aerian al !om"niei <inisterul
/prrii Na+ionale va lua succesiv urmtoarele msuri5
a. 1 sta$ilirea e la sol a po#i+iei aeronavei, a legturii raio i a ientit+ii acesteia
1 transmiterea e la sol a informa+iilor i ispo#i+iilor ctre pilotul sau ecCipa7ul
aeronavei, ,n veerea utili#rii autori#ate a spa+iului aerian al !om"niei
$. 1 interceptarea aeronavei care continu s utili#e#e neautori#at spa+iul aerian al
!om"niei
1 executarea focului e avertisment e ctre aeronavele interceptoare
1 executarea focului e nimicire e ctre aeronavele interceptoare
1 executarea focului e nimicire e ctre mi7loacele terestre e aprare aerian
c. 1 informea# structurile speciali#ate ale /lian+ei N/A4 pentru luarea msurilor
prev#ute e lege
1&2. Sta$ilirea e la sol a po#i+iei aeronavei care utili#ea# neautori#at spa+iul aerian al
!om"niei, a legturilor raio cu aceasta i eterminarea ientit+ii ei se reali#ea# e
ctre5
a. organele e trafic aerian, folosinu1se mi7loacele speciali#ate aflate ,n serviciu
sau care sunt puse ,n func+iune special ,n acest scop
$. <inisterului /prrii Na+ionale
c. <inisterului /prrii Na+ionale, <inisterul Aransporturilor i 9nfrastructurii,
/utoritatea /eronautic Civil !om"n i /eroclu$ul !om"niei
1&3. @a ientificarea aeronavelor care utili#ea# neautori#at spa+iul aerian al !om"niei, la
solicitarea <inisterului /prrii Na+ionale, pot participa aeronave apar+in"n5
a. <inisterului Aransporturilor, Construc+iilor i Aurismului, <inisterului /ministra+iei
i 9nternelor, Serviciului !om"n e 9nforma+ii i altor e+intori e aeronave
$. <inisterului /prrii Na+ionale
c. structurilor speciali#ate ale /lian+ei N/A4
1&8. Ce msuri iau organele e trafic aerian legate e moul e ac+iune ,mpotriva
aeronavelor care utili#ea# neautori#at spa+iul aerian al !om"niei%
a. organele e trafic aerian se informea# reciproc asupra escoperirii i ientificrii
aeronavei, cau#elor care au eterminat ,nclcarea preveerilor pre#entei legi i,
pe $a#a informa+iilor e care ispun, au ispo#i+ii pilo+ilor sau ecCipa7elor ,n
veerea utili#rii legale a spa+iului aerian al !om"niei
$. organelor e trafic aerian nu au competen+e ,n acest sens ci numai <inisterului
/prrii Na+ionale i <inisterul Aransporturilor i 9nfrastructurii
c. sta$ilesc e la sol a po#i+iei aeronavei care utili#ea# neautori#at spa+iul aerian al
!om"niei, legturile raio cu aceasta i etermin ientitatea acesteia
1&=. Bn ca#ul imposi$ilit+ii sta$ilirii legturilor raio cu aeronava care utili#ea# neautori#at
spa+iul aerian al !om"niei cum se proceea#%
a. aeronava se interceptea# cu aeronave militare
$. se caut alte mi7loace e a comunica cu aceasta
c. nu se ia nicio msur ,n ca#ul ,n care #$orul aeronavei respective se efectuea# ,n
spa+iul aerian e clas (
1&). Bn situa+ia ,n care pilo+ii sau ecCipa7ele nu execut ispo#i+iile primite e la organele e
trafic aerian cum se proceea#%
a. aeronava se interceptea# cu aeronave militare
$. se caut alte mi7loace e a comunica cu aceasta
c. nu se ia nicio msur ,n ca#ul ,n care #$or aeronavei respective este ,n spa+iul
aerian e clas (
1-*. Ce frecven+e se utili#ea# ,n timpul interceptrii pentru transmiterea ispo#i+iilor ate
e aeronavele interceptoare, iar ,n ca#ul lipsei legturii raio ce semnale se folosesc%
a. se vor folosi frecven+ele raio autori#ate
$. se vor folosi semnalele vi#uale i manevre conform reglementrilor interna+ionale
sta$ilite ,n acest scop
c. frecven+ele i semnalele prev#ute ,n /9E !om"nia
1-1. Ce repre#int a$revierea /9E%
1-&. /eronavele interceptoare pot executa foc e avertisment ,mpotriva aeronavei care
utili#ea# neautori#at spa+iul aerian al !om"niei numai ac5
a. proceurile prev#ute e lege nu au avut ca re#ultat intrarea ,n legalitate a acestei
aeronave
$. aeronava care utili#ea# neautori#at spa+iul aerian constituie un pericol pentru
siguran+a i securitatea #$orului
c. pilotul comanant al aeronavei interceptoare ecie ac execut sau nu foc e
avertisment
1--. Ce rol are focul e avertisment executat e o aeronav interceptoare ,mpotriva unei
aeronave care utili#ea# neautori#at spa+iul aerian al !om"niei%
a. aten+ionarea pilo+ilor sau a ecCipa7elor aeronavei c utili#ea# neautori#at spa+iul
aerian al !om"niei i o$ligarea acestora s urme#e neconi+ionat instruc+iunile i
ispo#i+iile transmise e organele e trafic aerian sau e aeronavele
interceptoare
$. e a aten+iona pilo+ii aeronavei c utili#ea# neautori#at spa+iul aerian al !om"niei
c au fost intercepta+i
c. e a prote7a alte aeronave care #$oar legal
1-.. C"n se execut focul e nimicire ,mpotriva aeronavei care utili#ea# neautori#at
spa+iul aerian al !om"niei%
a. se execut e aeronavele interceptoare numai ac celelalte msuri prev#ute e
lege nu au avut ca re#ultat intrarea ,n legalitate a aeronavei respective sau ,n
ca#ul ,n care aceasta ripostea#, prin manevre agresive sau cu foc, la
instruc+iunile, ispo#i+iile i semnalele transmise
$. pilotul comanant al aeronavei interceptoare ecie ac execut sau nu foc e
nimicire
1-2. Bn ca#ul unei aeronave care a utili#at neautori#at spa+iul aerian al !om"niei i prin
msurile prev#ute e lege a fost o$ligat s ateri#e#e, ce msuri se vor lua p"n la
o$+inerea autori#rii e reluare a #$orului%
a. parcarea ,n locul inicat, supravegCerea i pa#a aeronavei, sta$ilirea ientit+ii
mem$rilor ecCipa7ului, a pasagerilor, a naturii ,ncrcturii i o$+inerea altor ate
cu privire la #$orul aeronavei, precum i la circumstan+ele care au eterminat
a$aterea e la autori#area e+inut
$. eclanarea investiga+iei teCnice aeronautice prev#ut e Coul aerian Civil
c. cercetarea penal a celor vinova+i
1-3. Cine are o$liga+ia e a lua msurile prev#ute e lege, p"n la o$+inerea autori#rii e
reluare a #$orului ,n ca#ul unei aeronave care a fost o$ligat s ateri#e#e pentru c a
utili#at neautori#at spa+iul aerian al !om"niei%
a. comanan+ii $a#elor aeriene, ,n ca#ul ateri#rii aeronavei pe un aerorom sau
aeroport utili#at ,n comun cu avia+ia civil
$. irectorii generali ai aeroporturilor civile, ,n ca#ul ateri#rii aeronavei pe unul intre
acestea
c. organele <inisterului /ministra+iei i 9nternelor, ,n ca#ul ateri#rii aeronavelor pe
alte terenuri ec"t aeroromuri i aeroporturi
. la solicitarea comanan+ilor $a#elor aeriene sau a irectorilor generali ai
aeroporturilor civile organele <inisterului /ministra+iei i 9nternelor vor participa
la ,neplinirea msurilor prev#ute e lege
1-8. Bn scopul executrii ,n siguran+ a #$orurilor, pe timpul aplicrii msurilor prev#ute e
legea nr. &28 in && mai &**1 privin moul e ac+iune ,mpotriva aeronavelor care
utili#ea# neautori#at spa+iul aerian al !om"niei, <inisterul /prrii Na+ionale, prin
structurile e specialitate ale ;or+elor /eriene, poate5
a. a ispo#i+ii e eviere sau cCiar e inter#icere temporar a tuturor #$orurilor ,ntr1o
anumit #on sau ,n ,ntregul spa+iu aerian al !om"niei
$. poate aplica msura e la punctul a. numai pentru aeronavele militare
c. poate aplica msura e la punctul a. numai pentru aeronavele e stat
1-=. Care este actul normativ specific care reglementea# omeniul aeronauticii civile cu
aeronave ultrauoare in !om"nia%
a. 4rinul ministrului transporturilor, construc+iilor i turismului 4<ACA nr. 3-* in
&8.*-.&**8, pu$licat ,n <onitorul 4ficial al !om"niei, Eartea 9, nr. &32 in 1)
aprilie &**8
$. 4ronan+a (uvernului nr. &8/1))8 privin Coul aerian civil, repu$licat, cu
moificrile i completrile ulterioare
c. 'otr"rea (uvernului nr. )1&/&*1* pentru apro$area proceurii e autori#are a
#$orurilor ,n spa+iul aerian na+ional, precum i a coni+iilor ,n care ecolarea i
ateri#area aeronavelor civile se pot efectua i e pe/pe alte terenuri sau suprafe+e
e ap ec"t aeroromurile certificate