Sunteți pe pagina 1din 4

51 de Obiceiuri Proaste care-i Impiedica pe

Oameni sa aiba Succes


&lt
;img class=" wp-image-828 aligncenter" alt="Obiceiuri proaste care nu te lasa sa
e!olue"i" src="#ttp$%%&lorinrosoga'ro%blog%wp-content%uploads%2(1)%(2%obiceiuri-
proaste-care-te-tin-pe-loc'*pg" widt#="+((" #eig#t=")58" %>
Motiva ia este cea care i d impulsul. Obiceiurile sunt cele care te fac s
mergi mai departe.
- ,im -.un
51 de obiceiuri proaste care i opresc pe
oameni s aib succes
Iat/ o list/ cu obiceiuri proaste0 care 1i in lega i pe oameni 2i nu 1i las/ s/
e!olue"e' Oamenii care nu reu2esc s/ aib/ succes
1' -enun / la ei0 la !isele lor0 1n &a!oarea celorlal i' 3ac &acultatea pe care o aleg
p/rin ii pentru ei0 merg la *obul pe care i-l alege so ul0 renun / la promo!are 1n
&a!oarea unei colege'
2' 4u spun 45 atunci c6nd nu sunt de acord' 7in team/ de a nu le"a pe al ii'
)' Se concentrea"/ pe lucrurile proaste care li s-au 1nt6mplat 2i pe e2ecurile pe
care le-au a!ut'
' Petrec mult timp al/turi de oameni care 1i in&luen ea"/ negati!'
5. 4u au priorit/ i 2i un &ocus al "ilei'
6. Sunt dependen i de internet' Prea mult timp petrecut pe social media0
messenger sau r/spun"6nd la emailuri'
8' 4u 12i asum/ responsabilitatea integral pentru tot ce li se 1nt6mpl/' 9eilal i
sunt mereu de !in/'
8' 4egati!itatea$ Pornesc de la premi"a c/ totul !a merge prost' :#ici ce; <2a
se !a 2i 1nt6mpla'
9. Oboseala$ 4u dorm su&icient sau 12i consum/ mult/ energie &/r/ a a!ea
re"ultate satis&/c/toare'
1(' <m6n/ mereu clipa 1n care !or &ace ceea ce !isea"/ dintotdeauna s/ &ac/'
11. Insu&icient/ moti!a ie ' 4u au tragere s/ se apuce de treab/'
12' Pornesc de la premi"a c/ totul !a &i u2or'
1)' =i > ca urmare > renun / de 1ndat/ ce apar primele di&icult/ i'
1' ?2i asum/ !ine 2i responsabilit/ i care nu sunt ale lor0 ci ale celor din *ur'
So ia e de !in/ pentru c/ so ul s-a apucat de b/ut'
15' ?2i gestionea"/ ine&icient timpul 2i energia' Slab management al timpului'
16. <u o capacitate slab/ de concentrare 2i p/strare a aten iei asupra unei
singure acti!it/ i' 3ocus'
18' Prea multe direc ii 1n care alearg/ simultan'
18. @ipsa unei !i"iuni a !ie i per ansamblu' 4u e !orba de un plan eAact de !ia /'
B !orba de a te g6ndi ce ai !rea s/ nu regre i pe patul de moarte '
19. 4u au o !i"iune asupra !ie ii primit/ de la oameni 1n !6rst/' 7espre ce
1nseamn/ s/ &ii b/tr6n' 9um s/ aib/ o b/tr6ne e &rumoas/ '
20. Prea multe posesiuni0 prea mult consumerism' 9a urmare mult/ energie
consumat/ pentru a putea cump/ra lucruri' 9are !or descoperi c/ nu le aduc
satis&ac ia !isat/' Ce"i despre minimalism'
21. @ipsa unor obiceiuri alimentare s/n/toase'
22. Stil de !ia / sedentar0 &/r/ mi2care'
23. 4u citesc' 4u c/r i' 4u au con2tienti"at bene&iciile cititului'
2' 4u pun 1n practic/ imediat lucrurile pe care tocmai le-au 1n!/ at' <m6n/
aplicarea lor 2i r/m6n doar lucruri bune Dde 1ncercat c6nd!aD'
25. 9itesc din prea multe surse' ?ncerc/ s/ 1n!e e prea mult 1n prea pu in timp '
2+' <2teapt/ pe cine!a care s/ !in/ 2i s/ le re"ol!e problemele'
28' <2teapt/ momentul per&ect c6nd 12i !or re"ol!a problemele'
28. 4u 12i antrenea"/ creierul > brain &itness'
29. 4u r6d' ?n!a / s/ &ii din nou copil'
)(' 4u se bucur/ de !6rsta lor' Peste 1( ani se !or g6ndi c6te ar &i putut &ace
acum' Eimpul "boar/'
31. Se !/d mai gra2i dec6t sunt 1n realitate' 9u pu in e&ort ar putea sl/bi '
)2' Se consider/ ur6 i' 9u ni2te #aine bine alese 2i un "6mbet pe &a / asta se
poate sc#imba semni&icati!'
))' Se simt !ino!a i pentru c/ nu au #abar ce s/ &ac/ cu !ia a lor' 7e &apt0 mult/
lume nu 2tie'
34. 4u au 1ncredere 1n ei 2i 1n &or ele proprii '
35. 4u pun 1n aplicare ceea ce 1n!a /' 25F studiu0 85F practic/'
)+' @e este &ric/ s/ &ac/ alegeri' <2a c/ le am6n/ mereu'
)8' 4u au cura*ul s/ rup/ rela ii' <2a c/ suport/ abu"uri'
)8' 4u muncesc' 4u din greu' 9ite2te autobiogra&ia lui <ndrew 9arnegie' O s/
1n elegi di&eren a dintre un om care munce2te din greu 2i unul care nu o &ace'
)G' Huncesc &oarte mult' 7ar 1n direc ii gre2ite' 9are nu sunt importante pentru
ei' Sau nu le dau satis&ac ie' SauI mai adaug/ tu'
(' Huncesc prea mult' =i ine&icient' 9a un t/ietor de lemne care trage din greu0
uit6nd c/ trebuie s/ mai ascuta &er/str/ul' <2a c/ nu ob in re"ultate'
1' Huncesc > din nou- mult' 7epun e&ort &oarte mare' ?ns/ nu &ac pau"e 2i nu
12i acord/ perioade 1n care s/ se odi#neasc/ 2i s/ recupere"e energia
consumat/'
42. Spa iul din *urul lor este de"organi"at' 9ite2te despre cum s/ te 1ncon*ori de
un spa iu organi"at '
)' Primesc s&aturi gre2ite' @e aplic/0 &/r/ a le !eri&ica 1nainte'
' Se !/d ca simpli c/l/tori 1n aceast/ !ia /' 4u ca participan i la ea' Sau 2o&eri'
5' @/comie' Cor totul pentru ei' <cum0 1n clipa asta' 3/r/ e&ort' 4u- i sun/ nimic
gre2it;
46. 4u au o moti!a ie intrinsec/ destul de puternic/' Sau nu lucre"/ ca s/ o
de"!olte'
47. 4u sunt aserti!i'
8' 4u sunt !i"ibili' 3ac o treab/ &oarte bun/0 dar lumea nu 2tie c/ eAist/'
G' 3ac mereu pe placul celorlal i' ?ncerc/ s/ impresione"e'
5(' Se cred de2tep i' Iar pe ceilal i 1i consider/ pro2ti'
51' 4u au modele s/n/toase care s/ re"iste la testul timpului' Oameni pe care s/
1i modele"e0 s/ 1i inspire' Prieteni pe care 1i admir/0 oameni de succes pe care 1i
1nt6lnesc "i de "i' Sau oameni care au tr/it acum mii de ani 2i a c/ror !ia /
inspir/'
9iteste intregul articol la #ttp$%%&lorinrosoga'ro%blog%obiceiuri-
proaste%JiA""2gA,3KcLM