Sunteți pe pagina 1din 23

ZANA PRIMAVERII

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ALEODOR


EDUCATOARE: DUMEA ANCUTA
BERINDE MIRELA
GRUPA STELUTELOR
NIVEL I
FAZA I
EVENIMENT DE DESCHIDERE
De fiecare data cand ningea si se topea zapada, fiul meu
ma intreba;De ce se topeste zapada?, Cand mai vine
alta?, Ce se intampla cu copacii?, Cum se numesc
floricelele care ies din zapada?. . Auzind atatea intrebari
si dorind sa-i raspund la toate, am stabilit ca la gradinita,
desfasurand un proiect tematic cu tema,,ana !rimaverii" va
afla raspunsul la toate. #i astfel a fost aleasa tema proiectului.
OBIECTIVE CADRU:
Dezvoltarea capacit$%ii de cunoa&tere &i 'n%elegere a
mediului 'ncon(ur$tor &i stimularea curiozit$%ii
pentru investigarea acestuia;
)ormarea &i e*ersarea deprinderii de a realiza &i
d$rui m$r%i&oare;
+ducarea respectului fa%$ de fiin%a cea mai drag$ -
mama;
+ducarea unui comportament ecologic, a unei gandiri
ecologice.
OBIECTIVE OPERATIONALE:
-s$ participe la activit$%ile de grup, inclusiv la activit$%ile de (oc,
at,t 'n calitate de vorbitor, c,t &i 'n calitate de auditor;
-s$ audieze cu aten%ie un te*t, s$ re%in$ ideile acestuia &i s$
demonstreze c$ l-a 'n%eles;
-s$-&i 'mbog$%easc$ vocabularul activ &i pasiv pe baza e*perien%ei,
activit$%ii personale &i-sau a rela%iilor cu ceilal%i &i simultan s$
utilizeze un limba( oral corect din punct de vedere gramatical;
.
-s$ efectueze opera%ii cu grupele de obiecte constituite 'n func%ie de
diferite criterii date ori g$site de el 'nsu&i/ triere, grupare-regrupare,
comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantit$%ii prin punere
'n coresponden%$;
-s$ recunoasc$, s$ denumeasc$, s$ construiasc$ &i s$ utilizeze
forma geometric$ cercul si p$tratul 'n (ocuri;
-s$ numere de la 0 la 1, recunosc,nd grupele cu 0-1 obiecte &i
cifrele corespunz$toare;
-s$ recunoasc$ &i s$ descrie verbal &i-sau grafic anumite sc2imb$ri
&i transform$ri din mediul apropiat;
-s$ comunice impresii, idei pe baza observ$rilor efectuate;
-s$ manifeste disponibilitate 'n a participa la ac%iuni de 'ngri(ire &i
prote(are a mediului, aplic,nd cuno&tin%ele dob,ndite;
-s$ cunoasc$ &i s$ utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea
unei activit$%i practice; s$ identifice p$r%i componente ale
m$r%i&orului;
-s$ recunoasc$ culorile lui;
-s$ confec%ioneze singuri m$r%i&oare;
-s$ 'n%eleag$ tradi%iile de prim$var$;
-s$ d$ruiasc$ celor dragi simboluri 3 m$r%i&oare &i mici daruri;
-s$ comunice impresii, idei pe baza observ$rilor f$cute, adres,nd
'ntreb$ri 'n leg$tur$ cu acestea;
-s$ foloseasc$ un limba( corect ;
-s$ valorifice cuno&tin%ele dob,ndite 'n via%a personal$ &i familial$;
-stimularea creativit$%ii &i originalit$%ii.
-s$ intoneze c,ntece pentru copii;
-s$ interpreteze liber, creativ lucr$ri plastice e*prim,nd sentimente
estetice;
-sa-si e*prime propriile impresii despre tema pusa in discutie
-sa utilizeze cuvintele nou insusite in e*primarea curenta
-sa invete constient si activ poezia
-sa invete te*tul, melodia si miscarile cantecelor, (ocurilor cu cant
1
-sa coloreze in contur, tinand corect instrumental de scris si
pastrand o pozitie corecta a corpului
-sa modeleze din plastelina diferite forme cerute , lucrand curat si
ingri(it
-sa lipeasca corect o imagine folosind corect pasta de lipit
-sa lucreze in grupuri, perec2i, cultivand relatiile de prietenie
-sa arunce mingea cu o mana la o tinta fi*a
-sa cunoasca reguli de ingri(ire a animalelor, a florilor, a legumelor
si a pomilor si sa manifeste sentimente de dragoste, o gandire si un
comportament ecologic
METODE SI PROCEDEE:
-observatia
-invatarea prin descoperire
-problematizarea
-braistorming-ul
-surpriza
-intrecerea
-conversatia euristica
-'nv$%area prin descoperire
-problematizarea
-e*plica%ia
-conversa%ia
-demonstra%ia
-e*erci%iul
-(ocul
-munca independent$
4
RESURSE
a5Umane/ copiii grupe, educatoarele grupei, scolari, parinti,
bunici, administratorul gradinitei
b5Matera!e/ carti, reviste, atlas botanic, vase pentru e*perimente,
g2ivece cu p$m,nt,semin%e de flori &i de legume, truse de
buc$t$rie,2aine pentru p$pu&i, p$pu&i, flori naturale, fructe &i
legume din plastic &i naturale, cu%ite &i farfurii de unic$ folosin%$;
aparat foto, coli albe si colorate, cartoane colorate, creioane
colorate, carioca, acuarela, pensula, pa2are, paie pentru suflat
culoarea" diferite &tampile, c,rpe de &ters, plastilin$, plan&ete,
abtibilduri, aparat de filmat, calculator, D6D , casetofon. material
m$runt confec%ionat de educatoare/ flori, frunze, p$s$rele, nori&ori;
cifre, flanelograf, mingi, corzi, (uc$rii;
c5 Tm# spt$m,ni
7aspeti dragi8
C2ipul mamei
)lorile primaverii
!omii inmuguriti
9n gradina de legume
)antezii de primavara -evaluare
:
FAZA a II-a
Dupa alegerea temei am stabilit un inventar de probleme in
legatura cu ceea ce stiu copiii si cu ce-si mai pot imbogati cunostintele
in legatura cu tema noastra.
Ce $tm%
-#e topeste zapada;
-Afar$ este mai cald;
-#e vede iarba verde;
-Apar cateva pasarele;
-!omii au ;bobite verzi";
-Au 'nflorit floricelele albe si
mici;
Ce n& $tm $ 'rem $a a(!am
-Cand incepe primavara?
-De ce anotimpul primavara
se numeste si anotimpul
bucuriei?
-De ce lunile martie, aprilie,
mai se numesc/<artisor, !rier,
)lorar?
-Ce se 'nt,mpl$ cu copacii,
iarba, florile?
-C,nd vin p$s$rile c$l$toare?
-C,nd pot ie&i copiii la (oac$
afar$?
-Care este semnificatia
martisorului?
-Ce inseamna => <artie"?
-Ce sarbatori sunt primavara?
Am intocmit 2arta ilustrata infatisand directiile de dezvoltare,
afisand-o intr-un loc vizibil si accesibil pentru a putea fi imbogatit cu
noi detalii pe parcurs. De asemenea am luat legatura cu parintii si
cativa scolari, prin discutii individuale sau in scris, de intentia de a
derula acest proiect si invitandu-i sa participe printr-o scrisoare:
?
Dragi parinti,


Va invitam sa redeveniti copii si sa va bucurati alaturi de noi de
primavara. In urmatoarele sase saptamani, noi vom desfasura activitati
placute si interesante in cadrul proiectului tematicZana Primaveriisi va
rugam sa ne sprijiniti cu diverse materiale pe care poate le aveti acasa:
flori, seminte de flori si de legume, carti cu diferite imagini legate de
anotimpul primavara, reviste, calendare.
Va invitam sa va bucurati alaturi de noi de sarbatorile primavarii:
1 Martie, Martie, !loriile, "fintele Pasti.
Va multumim,
#opilasii si educatoarele

@
Dupa intocmirea 2artii proiectului pe care am afisat-o
intr-un loc vizibil, am trecut la organizarea centrului tematic
prin crearea unui spatiu educational stimulativ care sa
favorizeze documentarea in legatura cu tema;
B)!*te+a
-imagini cu peisa(e de primavara
-carti, reviste, pliante, atlase
-enciclopedii
-fotografii
-felicitari
-D6D
-(ocuri de masa, puzzle
Stnta
-carti cu flori si legume de primavara
-atlas botanic
-enciclopedii
-(oc ,,Alegeti si grupati"
-(oc ,,Alege si potriveste"
-(oc ,,Aaseste-i umbra"
-(oc/ ;Cauta-i perec2ea
-g2ivece cu p$m,nt
-semin%e de flori &i de legume
Arta
-diverse fise
-foi albe si colorate
-cartoane colorate
-2artie glasata de diferite culori
-lipici, aracet
-deseuri de lana, panza, pasla
-acuarela, pensula
-plastilina, plansete
-s,rme, m$rgele, co&ule%e
C*n$tr&+t
-cuburi de lemn
-cuburi din burete
-lego
-alte (ocuri de constructie
-domino clasic
Create
- truse de buc$t$rie;
- 2aine pentru p$pu&i;
- p$pu&i, flori naturale;
- fructe &i legume din plastic &i
naturale;
- cu%ite &i farfurii de unic$
folosin%$;
N$# $ a#a
-dopuri de pluta
-recipiente pentru facut baloane
-paie pentru suflat
>
Activitatile desfasurate in cadrul proiectului au fost
planificate tinand cont de respectarea principiilor didactice, a
numarului de activitati si asigurarea succesiunii logice intre ele.
Activitatile se desfasoara intr-un mod atractiv, noi transmitand
copiilor o stare de pozitiva, de entuziasm, de bucurie si dorinta de a
cunoaste cat mai multe aspecte noi legate de caracteristicile
primaverii.
Activitatile desfasurate pe parcursul zilelor sunt activitati
integrate care decurg unele din altele intr-o succesiune logica,
tinand cont si de dorintele si preferintele copiilor, de ritmul de
lucru.
9mpreuna cu copiii am descoperit noutati legate de/ cum
a(unge o floricica sa creasca dintr-un sambure, cum trebuie sa
mentinem planeta curata, cum a(utam o pasarita ranita s. a. Copiii
invata sa colaboreze intre ei, sa sc2imbe pareri, sa se manifeste
liber.
INVENTAR DE ACTIVITATI
TURA I
LUNI
ADP: Butine Csosirea copiilor, spalatul manutelor, micul de(un,
prezenta copiilor, gimnastica de inviorare, masa de pranz5, 9DD
Tran,te:#a-i cantam primaverii Cdeprinderea de a-si
e*prima bucuria prin cantec5;
ALA I
Arta/ Darza colorare in contur
Diblioteca/ Completeaza scrisoarea pentru ana
!rimaverii
Constructii-,,Cuiburi pentru pasarele"
ALA II
Eoc / !odul de piatra
F
ADE-
DS: ,,Cine sunt oaspetii primaverii?" lectura dupa imagini
MARTI
ADP: Butine; 9DD;
Tran,te:.#tiu sa ofer8 Cdeprinderea de a oferi si primi daruri5
ALA I: Eoc de rol/ De-a pasarile
Arta/ Bandunica -pictura
Gisip si apa/ <artisoare din aluat
ALA II: Darza si broscutele - (oc de miscare
ADE: A+t'tate nte/rata: DHC/ lectura educatoarei/ Hegenda
martisorului si D+C/ <artisoare pentru cei dragi modela(
MIERCURI
ADP: Butine; 9DD;
Tran,te: Cursa pasarelelor Cdeprinderea de a asculta si respecta
regulile unui (oc5
ALA I: #tiinta/ #orteaza martisoarele
Constructii/ Hacul cu broscute
Eoc de masa/ Aseaza-ma la perec2ia mea8
ALA II: Dans ritmic 3 optional
ADE: A+t'tate nte/rata: D#/ (oc logico-matematic ,,
";D!</ Aruncarea mingii cu o mana la o tinta fi*a invatare; Eoc/Copiii
si pasarile
0I
0OI"
ADP: Butine; 9DD.
Tran,te: Auditie- Cantec/ Anotimpurile de 6ivaldi
ALA I:Diblioteca/Citire de imagini din carti cu continut referitor la
primavara
Eoc de rol/ Cea mai isteata randunica8
Arta/A(uta barza sa a(unga la cuib - labirint
ALA II: Himba engleza-optional
ADE: A+t'tate nte/rata: AHA 9 JD+C/ a5 predare cantec ,,!rimavara ";
b5 Eoc muzical/ Daca vesel se traieste
VINERI
ADP/ Butine; 9DD;
Tran,te:!asarelele stau de vorba Cdeprinderea de a initia
conversatii si de a se e*prima in enunturi complete5
ALA :Eoc de masa/ tema la alegerea copiilor
Constructii/ Casute pentru pasarele
Gisip si apa/ )acem baloane de sapun
ALA II:Eoc m(uzical/Karanul e pe camp
ADE/ D7#/ )iti buni cu vietuitoarele8 - convorbire
00
TURA I


LUNI
ADP : Butine Csosirea copiilor, spalatul manutelor, micul de(un,
prezenta copiilor, gimnastica de inviorare, masa de pranz5, 9DD
Tran,te: A(ut pe mama 8 Cdeprinderea de a a(uta pe cei
care au nevoie5;
ALA I
Arta / )loricica pentru mama colorare in contur
Diblioteca / )acem albumul mamelor
Constructii-,, Hocul de munca al mamei "
ALA II
Bepetam serbarea de > <artie


ADE-
DS : ,, !rofesia mamei " -convorbire


MARTI

ADP : Butine; 9DD;
Tran,te : . <a mandresc cu mama mea 8 -convorbire

ALA I: Eoc de rol / De-a mama si copilul
Arta / )elicitare pentru mama mea -lipire
Gisip si apa / Cadou pentru mama
ALA II :
Bepetam serbarea de > <artie


ADE: A+t'tate nte/rata : DHC / lectura educatoarei / A cui
zi este ? Ce*primarea corecta a genitivului substantivelor5 si
D+C / )elicitare pentru mama desen

0.
MIERCURI
ADP: Butine; 9DD;
Tran,te: Ke rog, multumesc8 Cdeprinderea de a folosi
formule de politete5
ALA I: #tiinta/ Alege si sorteaza8
Constructii/ Kema aleasa de copii
Eoc de masa/!uzzle
ALA II: Dans ritmic 3 optional
ADE: A+t'tate nte/rata: D#/ ,, Gumarulsi cifra 4 ; Cpredare5
;D!</ Consolidarea aruncarii mingii cu o mana la o tinta fi*a ;
Eoc/<ama si puisorii ei
0OI"
ADP: Butine; 9DD.
Tran,te/ Cine e mama? Ccaracterizarea mamei in
propozitii5
ALA I:Diblioteca/ <a (oc cu tabla magnetica8
Eoc de rol/ De-a doctorul pediatru
Arta/6aza cu flori - colorare
ALA II: Himba engleza-optional
ADE: A+t'tate nte/rata: AHA 9 JD+C/ a5 predare cantec
,,<ama "; b5 Bepetare (ocului cu te*t si cant/ De ziua ta,
mamico
01
VINERI
ADP/ Butine; 9DD;
Tran,te:#alut adultii si copiii la venirea si plecarea din
gradinita
ALA :Eoc de masa/ Krimozaic
Constructii/ Cutii pentru cadouri
Gisip si apa/ Lmflam baloane
ALA II:A2icitori
ADE/ D7#/ Kablou pentru mama - lipire
04
TURA I


LUNI
ADP : Butine Csosirea copiilor, spalatul manutelor, micul de(un,
prezenta copiilor, gimnastica de inviorare, masa de pranz5, 9DD
Tran,te: A(ut pe mama 8 Cdeprinderea de a a(uta pe cei
care au nevoie5;
ALA I
Arta / Halele colorare in contur
Diblioteca / 9magini cu flori de primavara
Constructii-,, 6eselie in padure "
ALA II
Eoc senzorial / A2iceste floarea dupa miros


ADE-
DS : ,, )lorile primaverii " 3lectura dupa imagini


MARTI

ADP : Butine; 9DD;
Tran,te : . #unt curat ca o floare 8 Cdeprinderea de a se
ingri(i5

ALA I: Eoc de rol / Ha florarie
Arta / A2iocelul -modela(
Gisip si apa / Aradina cu flori
ALA II :
Eoc de miscare / )luturi si flori


ADE: A+t'tate nte/rata : DHC / Cartea florilor Cpoezii,
g2icitori, povestiri5 si D+C / 6aza cu narcise -pictura

0:
MIERCURI
ADP: Butine; 9DD;
Tran,te: Duc2etele Cdeprinderea de a interactiona cu
parteneri5
ALA I: #tiinta/ #ortam (etoane cu flori
Constructii/ Duc2et de narcise
Eoc de masa/Kema la alegerea copiilor
ALA II: Dans ritmic 3 optional
ADE: A+t'tate nte/rata: D#/ ,,+*ercitii cu material individual-
numarul si cifra 4 ; Cconsolidare5; D!</ Dansul g2iocelului
0OI"
ADP: Butine; 9DD.
Tran,te/ Cantec/ <ama -repetare
ALA I:Diblioteca/ Basfoim atlasul botanic
Eoc de rol/ <icii gradinari
Arta/ambila - colorare
ALA II: Himba engleza-optional
ADE: A+t'tate nte/rata: AHA 9 JD+C/ a5 predare cantec/ ,,
A2iocelul "; b5 Bepetare/ !rimavara
0?
VINERI
ADP/ Butine; 9DD;
Tran,te: Eoc:Culegem floricele
ALA :Eoc de masa/ Cauta-i perec2e8
Constructii/ Kema la alegerea copiilor
Gisip si apa/ !ete de culoare
ALA II: 0*+:Asa da, asa nu8
ADE/ D7#/ #a iubim florile si natura8 - lectura
0@
TURA a II-a
LUNI
ADP: Butine/ Csomnul copiilor, gustarea, plecarea acasa
Eoc/ Beguli de purtare
ALA: +ducatie rutiera/#emaforul -memorizare
Diblioteca/ ;Ce stiu despre primavera?"
ADE: D1L1C1: ;!rimavara" de 6asile Alecsandri
MARTI
ADP: Butine
Discutii libere/ Cum ingri(im un pomisor?
ALA: Constructii Cea mai mare livada
Eoc de masa/ Cauta-i (umatatea8
ADE:"D1S1: !omisorul meu -memorizare
D1P1M1/ Eoc de miscare/ )luturasii vin la flori
MIERCURI

ADP: Butine
Cantec/ A2iocelul
ALA: Gisip si apa/Artificii -suflam prin pai
Arta/Crenguta inmugurita -desen
ADE: D1O1S1:!rietenii curateniiei
D1S1/)isa matematica
0OI
ADP: Butine
Eoc/ ; #a fugim printre flori"
ALA: Eoc de rol/9n gradina
Diblioteca/A inmugurit livada8 Ccitire de imagini5
0>
ADE: D1E1C1: Cantecele/ 9nfloresc gradinile si !rimavara

VINERI
ADP: Butine
Cantec/ ,,Cinci arici mici pe carare "
ALA: Arta/ "Lneltele gradinarului"- modela(
Eoc senzorial/ "Ce-ai pipait?"
ADE: D1E1C./ "<ugurasi"-lipire
0F
TURA I
LUNI
ADP : Butine Csosirea copiilor, spalatul manutelor, micul de(un,
prezenta copiilor, gimnastica de inviorare, masa de pranz5, 9DD
Tran,te: Ha piata de legume Cdeprinderea de a initia
conversatii 5;
ALA I
Arta/ Hegume de primavara - colorare in contur cu carioci
Diblioteca/ <iniatlas cu legume
Constructii-,,Hadite pentru legume "
ALA II
6izionare de desene animate / Clubul lui <icMeN <ouse
ADE-
DS: Hegume de primavara - observare
MARTI
ADP: Butine; 9DD;
Tran,te:Cante+: .Cinci arici mici pe carare -repetare
ALA I: Eoc de rol/ Ha aprozar
Arta/ Bidic2i -modela(
Gisip si apa/ !alatul legumelor vesele
ALA II: Eoc de miscare in curte/ Batele si vanatorii
ADE: A+t'tate nte/rata: DHC/ lectura dupa imagini/Bidic2ea uriasa
si D+C/ #alata verde -pictura
MIERCURI
ADP: Butine; 9DD;
.I
Tran,te: 0*+: A2iceste ce fac eu8 Cdeprinderea de a recunoaste si
de a imita unele actiuni5
ALA I: #tiinta/ Arupeaza dupa forma
Constructii/ Kema la alegerea copiilor
Eoc de masa/ Cauta-i (umatatea8
ALA II: Dans ritmic 3 optional
ADE: A+t'tate nte/rata: D#/ (oc didactic/ ,, Cine are un cartonas la fel?
";D!</ Consolidarea tararii pe genunc2isi palme ; Eoc/!rin gradina
0OI
ADP: Butine; 9DD.
Tran,te: Cantec/ <elcul suparat -repetare
ALA I:Diblioteca/Eurnalul legumelor de primavara
Eoc de rol/ Ha bucatarie
Arta/Ceapa verde - colorare in contur cu creioane colorate
ALA II: Himba engleza-optional
ADE: A+t'tate nte/rata: AHA 9 JD+C a5 !redare cantec/ ,, 9n padurea
cu alune"; b5 Bepetare / 9nfloresc gradinile
VINERI
ADP/ Butine; 9DD;
Tran,te:0*+: Becunoaste si recita8
ALA :Eoc de masa/ !uzzle
Constructii Lneltele gradinarului
Gisip si apa/ Aradina mea
ALA II: Ge (ucam in curte (ocul/ #tatuile
ADE/ D7#/ Activitate practica/ !lantam ceapa
.0
T*ate a+t'tat!e 2er&!ate n +a2r&! 3*+&r!*r a!e$e" 2*men!*r
e4#erenta!e $ 2e 2e,'*!tare #er$*na!a a& #re$&#&$ n'atarea 2n
e4#erenta #r*#re $ n$&$rea $ +*n$*!2area 2e +&n*$tnte" #r+e#er $
2e#rn2er !e/ate 2e an*tm#&! #rma'ara" 2e +ara+ter$t+!e $#e+(+e
a!e a+e$tea $ +&!t'area 2*rnte 2e a n/r3 $ &) nat&ra 5#!ante!e"
!e/&me!e $ anma!e!e61 A+t'tat!e 2n +&r$&! $a#taman!*r a& a'&t +a
$&#*rt +&n*$tnte!e n$&$te n +a2r&! a+t'tat 2e *)$er'are a nat&r
#rma'ara1
0*+&r!e +e a& &rmat a& a'&t +a $+*#" (4area" +*m#!etarea $
e'a!&area +&n*$tnte!*r +*#" rea!,an2 !&+rar *r/na!e" 2e*$e)te" a&
$+7m)at #arer" $-a& +*m&n+at $entmente!e $ em*t!e trate1
FAZA a III-a
M3!*a+e!e $ met*2e!e &t!,ate n 2e$(a$&rarea #r*e+t&!& a& 2at
#*$)!tatea (e+ar& +*#! $a $e man(e$te" $a #&na ntre)ar" $a-$
e4#rme #arerea" $a a+t*ne,e $ $a ntera+t*ne,e +& +*!e/ 2e /r&#a" $a
(e ntere$at 2e nat&ra" 2e anma!e" 2ar n& n &!tm&! ran2 2e +e 2ra/1
EVALUAREA PROIECTULUI
-rea!,area e4#*,te +& !&+rar!e +*#!*r
-a!)&m +& (*t*/ra(!e rea!,ate n tm#&! 2er&!ar #r*e+t&!&
-($e n2'2&a!e
-+*n'*r)r
BIBLIOGRAFIE
8C&rr+&!&m #entr& n'atamant&! #re$+*!ar 9::;
8Met*2a #r*e+te!*r !a 'ar$te!e tm#&r" B&+&re$t" mn#e2" 9::9
8Le/en2a mart$*r&!&
8C&n*a$terea me2&!&-G72&! e2&+at*are" M1C*mane$+&" B&+&re$t"
E21D1P1"<==;
..
8Caet&! #r*(e$*na! a! e2&+at*are" E2t&ra OMFAL
ESENTIAL"B&+&re$t" 9::>
.1