Sunteți pe pagina 1din 7

SERBARE DE CRCIUN

CLASA I
AN COLAR 2013-2014
CNTEC: A venit, a venit iarna
Prezentator : A-nceput de ieri s cad
Cte-un flug, acum a stat.
Norii s-au mai rzbunat
Spre apus, dar stau grmad
Peste sat.
Nu e soare, dar e bine
i pe ru e numai fum,
ntu-i lini!tit acum,
"ar nvalnic vuiet vine
de pe drum.
Sunt copii. Cu multe snii
"e pe coast vin #ipnd,
i se-mping !i sar rznd,
Prin zpad fac mtnii,
rnd-nevrnd.
Potaul: Po!ta$Po!ta$ % scrisoare$
Pl&ti#i timbrul fiindc& n-are$
'u sunt (ic-Pitic po!ta!ul
Ce cutreier tot ora!ul
in cun tolba )n spinare
S& aduc o veste mare
*a copiii mari !i mici
'i, dar nimeni nu-i pe-aici+
,a te uit& -na .un&$
Z!a Bu!":(ic-Pitic )n geanta mare
Pentru noi ai vreo scrisoare+
Potaul: Am una c-o veste bun&
/ai s-o citim )mpreun&$
,,Astepta#i-m& copii
in c-un sac de 0uc&rii
,ar mai 0os aici prive!te
1o! Cr&ciun se isc&le!te$2
Z!a Bu!": A3$ Ce veste minunat&$
Am s-anun# copiii-ndat&
(ic-Pitic )#i mul#umim
,ar de vrei, noi te poftim
4mpreun& s-a!tept&m
.un venit s& )i ur&m
1o!ului care str&bate
"rumul lung cu sacu-n spate
S& aduc& 0uc&rii
.ucurii pentru copii$
Potaul: .ucuros a! sta, dar !ti
1& a!teapt& !i-al#i copiii
i cum noaptea-ncet se las&
1& gr&besc spre alt& cas&
Prin troiene de ninsoare
Cu ve!ti asem&n&toare.
Z!a Bu!":S& mai vii$
Potaul:"a, cu pl&cere
i-acum plec. *a revedere$
CNTEC: #o C$"%&u! %u 'l(t( )al*(
Co'&l: 1o! Cr&ciun, bun sosit$
C& #i-e frig, de mult o !tim,
4ns&, noi am preg&tit
Ct mai cald s& te primim.
*ng& brad, aici am pus
Sc&unelul ca s& stai5
,ar, sub bradu-mpodobit
Cu stelu#e argintii,
Asculta-vei rnd pe rnd
Cntece !i poezii.
Co'&l: 1i-a scris primul fulg de nea
Cu mnu#e reci pe-o stea
C-o s& treac& pe sub tei
,arna cu alaiul ei
Norii cu c&ciuli pe frun#i
Au adus iarna din mun#i
'a coboar& de pe creste
6rumoas& ca o poveste
1ai )nti a pus pe strad&
7n covor alb de z&pad&
"albe flori a prins )n ramuri
A pictat stelu#e-n geamuri.

Co'&l: A-nceput s& cearn&
6riguroasa iarn&
/ai , b&bu#& cerne
6ulgi de nea a!terne ,
S& fere!ti de vnt
6ir de gru pl&pnd
Pune flori pe geamuri
8
C3iciur& pe ramuri
i mai f&-mi b&bu#&
"rum de s&niu#& .
Co'&l: reau s& vin& blnda ,arn&
i fulgi moi u or s& cearn&
S& a tearn& alb covor
Peste grul din ogor.
.rrr$ Ce frig e afar&$
,arna vine viscolind,
-&pada )mpr& tiind.
Ia$!a: "orin a vi s-a )mplinit
'u sunt ,arna, am venit
S& v& d&ruiesc copii
1ulte, multe bucurii
Covora de alb& stea
S& v& da i cu sania.
& trimit s& colinda i
Pe la case s& ura i
4l aduc pe 1o Cr&ciun
i br&du i )n cas& pun.
Am adus aici la voi
6ulgi de nea pufo i i moi
-6ulgi de nea, veni i aici,
.ucura i-i pe cei mici.
+ul, 1: Noi suntem fulgi ori de nea
Plutim, ne leg&n&m )n vnt
i ne a ternem pe p&mnt
Ca s& ne d&m cu sania.
,arna i-a desprins rznd
1ndra ei cunun&
1ii de fluturi rnd, pe rnd
-boar&, se adun&.
*eg&nndu-se vr&0i i
6ulgii lin se 0oac&
Printre pomii neclinti i
Albi de promorpac&.
-i i noapte du i de vnt
Stele sclipitoare
es b&trnului p&mnt,
Strai de s&rb&toare.
+ul, 2: 4n seara Sfnt& de Cr&ciun
Noi venim cu gndul bun
-aducem vestea dorit&
Cea din veacuri preg&tit&,
C-ast&zi s-a n&scut /ristos
1esia c3ip luminos,
Acest praznic luminat,
Ce cu drag l-am a teptat
Am dori ca s& v& fie
Sf&nt prile0 de bucurie.
+ul, 3: A mai trecut un an, cu zile
obi!nuite
Au fost si clipe grele si clipe fericite
Se rostuie!te timpul si a sosit acum
Pe arip& de )nger i ziua de Cr&ciun
' ziua Sfnta, to#i suntem acas&
' lini!te, e pace i casa e frumoas&
.r&du u-mpodobit cu daruri multe,
multe
Colindele duioase, a!teapt& sa asculte.
Co'&l: "ar cum a fost atunci, demult
4n noaptea minunat&,
"esc3idem cartea cu minuni
i v& vom spune-ndat&.
Copil: "oamne, pe atunci la 9oma,
Cum ne spune !i Scriptura,
Cezar August, 4mp&ratul
Care, scurt a dat dictatul,
S& se fac& recens&mnt
A tot ce e pe p&mnt
Ca st&pnirea s& !tie
Ce are )n )mp&r&#ie.
*a porunca-i general&,
%amenii au dat n&val&
Prin ora!e s& se-nscrie
6iecare precum !tie,
"up& datin& !i clan
4n ora!ul s&u natal.
*-al Cezarului decret,
Au pornit din Nazaret,
,osif, b&rbatul cel drept
4mpreun& cu 1aria,
N&sc&toarea lui 1esia.
i-au tot mers vreo patru zile
(ot pe drumurile pline
Printre oameni !i c&mile
Pn& cnd au nimerit
4n cetatea lui "avid,
.etle3em, ora!ul sfnt
CNTEC:O %( -(.t( /&!u!at"
:
IOSI+: ,at&, c-am a0uns, 1aria
S-a sfr!it c&l&toria.
(e rog )nc& un pic mai rabd&,
Stai pu#in aici !i-a!teapt&,
C-am s& m& reped )ndat&,
Pn& mai colo la 3otel
S& v&d, n-oi g&si )n el
reun ung3er cu pat curat
Pentru-al lumii 4mp&rat+
#ARIA: "u-te, ,osif, du-te !i caut&$
"ar s& te )ntorci )ndat&.
IOSI+: Cu lume care a venit.
tiu c& 3anul #i-e ticsit
Suntem frn#i de-atta drum.
(e rog 3angiule, fii bun,
"ar vezi poate mai g&se!ti
reun loc s& ne-ad&poste!ti,
C& acum )n plin& noapte
Nu mai am la cine bate.
0a!,&ul: /anul este-aglomerat,
Nu am liber nici un pat
Nu mai am nici un ung3er
S&-l dau celor care cer.
IOSI+: /ai, te rog, vezi tu cum faci,
Poate po#i ca s& ne bagi
1&car undeva sub scar&
Ca s& nu dormim pe-afar&.
0a!,&ul: Nu pot, omule, Nu pot....
(otu-i plin pn& !i-n pod.
Ce s&-#i fac )n ast& sear&
Ai s& dormi !i tu pe-afar&.
tiu.... e frig...poate )ng3ea#&,
"ar...rezist& pn; diminea#&.
IOSI+: 1aria, tare-s nec&0it,
/anul )ntreg este ticsit,
Nici un loc nu am aflat
7nde s& mai merg s& bat+
Cum s&-i rog+ Cum s& le spun+
Ca s& nu ne lase-n drum+
#ARIA: Nu fi nec&0it, ,osif$
C3iar de-s grele aceste clipe,
(rebuie s-avem mereu
N&de0de )n "umnezeu.
IOSI+: Cum s& nu fiu nec&0it+
%are cine-i fericit,
Cnd vede c& cel Preasfnt
N-are loc pe-acest p&mnt+
#ARIA: *as; ,osif$..."umnezeu
Nu-l uit& pe 6iul s&u,
om g&si noi vreun s&la!
7ndeva-n acest ora!.
Parc&-aveaipe-aici o rud&+
1ergi la ea poate ne-a0ut&.
Ru)a: Cine-i cel ce-mi bate-n poart&,
*-a!a or&-naintat&+
Nu am loc pentru str&ini,
Caut& pe la vecini.
IOSI+:"ar, v& rog, sunt ruda voastr&
Am dori s& st&m )n gazd&.
Sunt ,osif din Nazaret.
Am venit la recens&mnt.
Nimeni nu m& ia )n seam&
i tare m& tem
C& 1aria va fi mam&.
Ru)a: Cum+...Ce spui+ S& v& primesc+
*a mine s& v-ad&postesc+
Nu$...Nu pot$...1i-e foarte greu
S-aud )n l&ca!ul meu
7n copil care tot plnge,
*ini!tea mereu mi-o frnge.
"ar...ca s& nu spui c&-s r&u
i nu te a0ut la greu,
7ite$ 'ste aici )n cmp, un gra0d,
1&tura#i-l !i intra#i.
Co'&l: Neg&sind )n alt& parte,
<&zduire-n ast& noapte
,osif duce pe 1aria
S&-l dea lumii pe 1esia,
4ntr-un mic !i vec3i s&la!
Nu departe de ora!.
IOSI+: 7ite 1aria, ce-am g&sit=
7n staul vec3i !i p&r&sit
*a o margine de-ora!,
"ar e urt, murdar, gola!.
>
#ARIA: Nu fi trist c& n-are rost
Niciodat& boga#i n-am fost.
"e-i bun pentru vaci !i oi
Sigur c&-i bun !i pentru noi.
Co'&l: ,at&$..."omnul vine-n lume
<ri0ulie mama-l pune
?os pe paie !i zmbe!te.
,ar& pruncul dr&g&la!
C3ip ceresc de )ngera!
.lnd spre mama lui prive!te...
CNTEC: A.ta1& .-a !a.%ut 0$&.to.
#ARIA: "ormi pruncu!orul meu drag
"ormi pe al lumii meleag
,eslea e leag&nul t&u
4ngerii-#i cnt& mereu.
Co'&l: ?os pe paie pruncu!orul
"oarme dulce ca un miel
1aica sa de drag r&pit&
Nu-!i ia oc3ii de la el.
4n genunc3i mai la o parte
St& ,osif gndind mereu
*a adncul din misterul
"ragostei lui "umnezeu.
IOSI+: (e ador, o mndr& stea
Ce vii azi )n casa mea=
(e ador copil ceresc
Pruncu!or dumnezeiesc.
CNTEC: Su. la 'oa$ta Ra&ulu&
Co'&l: Colo-n valea de la stn&
(otul pare o lumin&.
4ngerul )n plin& noapte
Se coboar& la p&stor
i anun#& tuturor
"e minunea din cetate.
P$&/ul '".to$: ,a te uit&, frate drag&
Ce lumin&-n noaptea neagr&
%are ce s-o fi-ntmplat+
isez sau e-adev&rat+
Al )o&l(a '".to$:,a ascult&, fr&#ioare,
Parc-aud )n cer cntare,
% cntare minunat&
Cum n-am auzit vreodat&.
2!,($: Nu, nu v& speria#i$
'-adev&rat, voi nu visa#i.
Asta-i noaptea minunat&
Cnd 1esia se arat&.
P$&/ul '".to$:4ngera!ule prea bun,
Ce s& facem noi acum+
7nde putem s&-l g&sim
C&ci vrem s&-l pream&rim.
2!,($ul:P&stora!ilor iubi#i,
oi cu mine s& veni#i,
S& v& duc la .etle3em.
i minunea s-o vedem.
Co'&l: 4ndemna#i !i-aprin!i de dorul
"e-a!i vedea 1ntuitorul
P&storii )n graba mare,
in pe prunc s& )l adore
*&snd paza oilor
Pe seama dul&ilor.
IOSI+:%ameni buni, intra#i la noi,
Sim#i#i-v& ca la voi.
Printre turmele de oi.
Cum de a#i aflat voi doi
C& Pruncu-i aici la noi+
Al )o&l(a '".to$:4ngerul din cer ne-a spus
C& Cristos azi s-a n&scut
i-am venit cu multe daruri
Pruncului s&-i cerem 3aruri.
Al t$(&l(a '".to$:Copila! ceresc, pl&pnd,
.ine-ai venit pe p&mnt.
'!ti s&rac la fel ca noi
Ciob&na!ii de la oi.
@i-am adus un mielu!el.
Po#i ca s& te 0oci cu el.
@i-am adus ni#ic& brnz&,
' gustoas&, 3ai m&nnc&$
*apte #i-am adus )n oal&
6ii atent !i n-o r&stoarn&.
To & '".to$&&: Alte daruri noi n-avem
"ar cu mare bucurie
,nima )n dar #i-o d&m
Ca pe veci a ta s& fie.
A
CNTEC: St(aua .u. $a.a$(
Co'&l: (at&l sfnt, de bucurie,
A l&sat pe cer s& fie
Stea mndr& ce s-a ivit
Str&lucind )n r&s&rit.
"up& str&lucirea ei
Au pornit magii cei trei
i-au adus ca s&-l mngie:
Aur, smirn& !i t&mie.
To3& /a,&&:Suntem magi din r&s&rit
*a stea am c&l&torit
% stea mare, minunat&,
Care rar pe cer s-arat&.
4a'a$:Steaua-n cer cnd am z&rit,
4ndelung am cnt&rit,
4ntrebndu-ne to#i trei
Care-o fi secretul ei+
C&ci o stea mare, cu coad&
Nu )ntmpl&tor s-arat&.
#(l%5&o$:Steaua asta de pe cer
"eslu!e!te un mister=
7ndeva-n acest #inut,
Azi din cer s-a cobort
Salvatorul a!teptat
6iu ales de )mp&rat
Balta1a$:Steaua lui din r&s&rit
Pn-aici ne-a str&lucit.
Cnd de-odat&, prin mister,
S-a ascuns din nou pe cer.
Pentru aceasta am venit,
Nu cumva-n ,erusalim+
S-a n&scut un )mp&rat,
1esia cel a!teptat+
Am venit s&-l ador&m,
"aruri scumpe s& )i d&m.
4a'a$:,at&, steaua s-a oprit
*ng-un staul p&r&sit
/aide#i, iute s& intr&m
Pe-mp&rat s& )l vedem.
.
#(l%5&o$:Noi, craii p&mntului,
*ng& ieslea pruncului
Am venit din r&s&rit
Cu daruri de oferit:
Aurul )mp&r&#iei,
(&mia dumnezeirii
i smirna omenirii.
Balta1a$:Pace peste tot s& fie
4ntre oameni bucurie
C&ci de-acuma s-a n&scut
"omnul Sfnt pe-acest p&mnt.
"e-atunci )n seara de Cr&ciun
Cre tinu-mparte ce-i mai bun
S&rb&torind cum se cuvine
Aceast& na tere divin&.
CNTEC: Iata -&! %ol&!)ato$&,
Co'&l:in copii colind&tori
4n a0un de s&rb&tori
in copiii voinicei
Cu glasuri de clopo ei
i )ncep a colindaopil:
Pe la case a ura.
' S&rb&toarea de Cr&ciun
C&nta i, cnta i cre tini$
' S&rb&toarea de Cr&ciun
S& fim cu to i mai buni.
Co'&l:Acum )n prag de iarn&
i-n prag de s&rb&tori
i mic i marea a teapt&
*a geam colind&tori.
'i vin doar s& ne cnte
Cu glasul lor duios
Apoi ei ne ureaz&
A a cum se cuvine
(rai bun i s&n&tate
4n anul care vine.
CNTEC: Do/!6 Do/! .a-!alta/
Co'&l: Anul vec3i s-a inc3eiat
Anul nou s-a luminat
Noi ne-am gatit de urat
"ar suntem asa de mici ca abia pocnim
din bici.
.ici din fire de m&tase
.ine v-am g&sit acas&
B
.ici cu vrf de busuioc
S&n&tate !i noroc.
,a mai mna#i m&i fl&c&i
S& se-aud&-n mun#i !i v&i
/&i$ /&i$
Co'&l:A3o, a3o, copii !i fra#i
Sta#i pu#in !i nu mna#i
*ng& boi v-al&tura#i
i cuvntul mi-asculta#i
1ine anul se-noie!te
Plugu!orul se
porne!te i )ncepe a ura
Pe la
case a colinda. ,arna-i
grea, om&tul mare
Semne bune anul are
Semne bune de bel!ug
Pentru brazda de sub plug.
Pentru brazda de sub plug
Plugu!or cu patru boi
1na#i b&ie#i, 3&i$ /&i$
Co'&l: *a mul#i ani cu s&n&tate
S& ning&, s& plou&
S& picure rou&
i grul s&-ncol#easc&
.ogat s& rodeasc&.
S-aduc& n&de0de
Copiii s& cresc&
oinicii s&-nfloreasc&
Ca merii, ca perii
Ca florile prim&verii.
,a mai mna#i, m&i, /ai$ /&i$
CNTEC:C"'$& a
Co'&l: Sorcova, vesela,
"ragi p&rin#i
i dragi bunici,
S& fi#i foarte ferici#i
s-ave#i multe bucurii,
ct mai multe )mpliniri
!i s& v& mndri#i cu noi,
!i acum !i mai apoi.
S& ave#i parte de toate,
1ai ales de s&n&tate.
Co'&l:Pentru anul care vine
& ur&m numai de bine
.ucurii, cas& de piatr&
ia & binecuvntat&
"omnul Nostru Sfnt /ristos
S& v& dea doar gnd frumos
S& v& umple )ntraga fire
,nimile de iubire
C&ci nimic nu e asemeni
Ca iubirea pentru semeni.
Co'&l: i acum )nc-o urare:
& dorim la fiecare.
ia#& lung& !i senin&
"e bucurii tot mai plin&$
i la anul viitor
S& munci#i cu mai mult spor7
S& v& mearg& din plin toate
1ult&, mult& s&n&tate$
*A AN7*, , *A 17*@, AN,$
CNTEC :Zu$,"l"&6 1u$,"l"&
Co'&l: 4ti multumim ,iubite 1os Craciun
i iti dorim drum bun
9ugam pe "umnezeu
Sa poti veni mereu
Nicicnd s& )mbatranesti
*a multi ani sa traiesti $
Sanatate iti dorim
Si sa stii ca te iubim.


C


D