Sunteți pe pagina 1din 24

Calculul parametrilor

transformatoarelor de putere

Parametrii de scurtcircuit
Determinarea diametrelor medii
A ezarea înf ur rilor în fereastra transformatorului – a ezare concentric

jug
DM 2 = DC + 2 cC 2 + ab 2
c
c
o
o
l DM 1 = DM 2 + ab 2 + 2 c12 + ab1
l
o
o ab2 a
a cC2 c12 ab1 c11
n
n
Diametrul exterior
DC
DM2 De = DM 1 + ab1
DM1 jug
Determinarea diametrelor medii
Înf ur ri divizate

ab 2 = ab 21 + c x 2 + ab 22

ab21 ab22 ab11 ab12


c c12 c
ab1 = ab11 + c + ab12
x2 x1
DC +2cC2
x1

DM 2 = DC + 2 cC 2 + ab 2 Diametrul exterior

DM 1 = DM 2 + ab 2 + 2 c12 + ab1 De = DM 1 + ab1


Determinarea diametrelor medii
Înf ur ri în dublu cilindru
ab 2 = ab 21 + ab 22

Diametrul mediu primar

DM 1 = DC + 2 cC 2 + 2 ab 21 + 2 c12 + ab1

ab21 ab1 ab22


DC +2cC2 c12 c12
Diametrul exterior

De = DM 1 + ab1 + 2 (c12 + ab 22 )

DM 2 = DC + cC 2 +
1 2
ab 2
(
ab 21 + ab222 + 2 ab1 ab 22 + 4 c12 ab 22 )
Calculul rezisten elor înf ur rilor

Pentru primar Pentru cupru


DM 1 = 21.10-6 [ mm]
R1 = 75 w1 75

ncp1 Ac1 Pentru aluminiu


Pentru secundar 75 = 36.10-6 [ mm]
DM 2
R2 = 75 w2
ncp 2 Ac 2
Rezisten1a secundarului raportat la primar

2
w
R2' = 1 R2
w2
Grosimea de calcul a înf ur rii
pentru înf ur ri concentrice

ab1 c12 ab2

c12 ab 2
a 2 = +
W2 DC +2cC2 2 3
hb W1

W/hb H/i
c12 ab1
x
a 1= +
2 3
Variatia solena1iei de sc p ri
Grosimea de calcul a înf ur rii
pentru înf ur ri cu cilindri diviza1i

ab11 ab22

c12 ab 2 c x 2
DC +2cC2
a 2 = + +
2 3 4
c12

c x1 c x2

w/hb H/i c12 ab1 c x1


a 1= + +
2 3 4

Variatia solenatiei
Grosimea de calcul a înf ur rii
pentru înf ur ri în dublu cilindru
ab22 ab1 ab21

c12 ab 2
a 2 = +
2 6
w1
DC +2cC2

c12 ab1
a 1= +
2 6
c12 c12
H/i Compararea modurilor de asezare

caz simplu divizat dublu


W/2/hb
a 1 1,15 0,65
.Variatia solenatiei de scapari
Lungimea medie echivalent a spirelor

Pentru înf ur ri f r canale axiale i în dublu cilindru

ab1 + ab 2
LM = DM 2 + c12 +
2
Pentru înf ur ri divizate

ab 2 + 3 c + ab1 + 3 c
LM = DM 2 + c12 + x2 x1
2
raportul dintre în l1imea i grosimea bobinajului
hb1 + hb 2 caz simplu divizat dublu
=
(
4 ab 2 + c12 + ab1 ) LM 1 1,15 1
Calculul reactan elor de sc p ri
coeficientul lui Rogowski
1
kR = 1
2
Pentru toate cazurile
a =a 1+a 2
reactan1ele de sc p ri pentru primar i pentru secundar = 1, 2

6 LM 2
X = 7.92 10 f kR a w
hb
Reactan1a de sc p ri a secundarului raportat la primar
2
w1
X' 2 = X 2
w2
Calculul tensiunii de scurtcircuit
Parametrii de scurtcircuit
Rezisten1a de scurtcircuit Rsc = R1 + R2'

'
Reactan1a de scurtcircuit X sc = X 1 + X 2

Componenta activ a tensiunii de scurtcircuit


Rsc I f 1
usca = 100 [%]
U f1
Componenta reactiv a tensiunii de scurtcircuit rezult
X sc I f 1
uscr = 100 [%]
U f1
tensiunea de scurtcircuit rezultat 2 2
u sc = u sca + u scr [%]
Verificarea tensiunii de scurtcircuit

abaterea tensiunii de scurtcircuit fa1 de valoarea impus


nu trebuie s difere cu mai mult de ± 10 %

usc uk
usc = 100
uk

în mod obisnuit 0,04 < usc < 0,02


Dup calculul pierderilor se verific din nou abaterea tensiunii de scurtcircuit

Dac abaterea este mare se actioneaz asupra componentei mai mari.


Calculul pierderilor
transformatoarelor de putere

Calculul pierderilor
Pierderi în scurtcircuit
Pierderile în scurtcircuit reprezint suma:
pierderilor principale i suplimentare în înf ur ri,
pierderi în conductoarele de leg turi pân la borne i
pierderi prin curen1i turbionari în piese feromagnetice ale transformatorului
(cuv , tiran1i, etc.)
Pierderile de baz sau principale în cele dou înf ur ri = 1,2 se calculeaz
cu rela1ia :
pb = m f R I 2f
Pierderile suplimentare în înf ur ri apar datorit reful rii curentului în
conductoare masive dar i în m nunchiuri groase. Pierderile suplimentare
se iau în considerare prin coeficientul de cre tere a rezistentei kr , raportul
dintre rezisten1a în curent alternativ i rezisten1a în curent continuu.
Coeficientul de pierderi suplimentare rezult :
Pentru conductoare rotunde 2
2 f
kr = 1 + 0.8 r d c4 2
N cx
75 106
Pierderi în scurtcircuit
Pentru conductoare dreptunghiulare
2
kr = 1 + 1.73 2
r
f
10 6
bc4 (N 2
cx 0 .2 )
75

Coeficientul r care reprezint raportul dintre în l1imea efectiv a


conductoarelor i în l1imea înf ur rii hb hc
r = N cy k R
hb
N cx , N cy Este num rul de conductoare pe direc1ia radial , axial

N cy = ws mcmy La înf ur ri stratificate N cx = ns mcmx


N cy = mcmy wt La înf ur ri spiralate N cx = mcmx
N cy = ng mcmy La înf ur ri în gale1i continui N cx = wgM mcmx
N cy = wsg ng La înf ur ri în gale1i N cx = nsg
Pierderi în scurtcircuit
Pierderile în leg turi se determin cunoscând lungimea lor.
Lungimea leg turilor: se poate aproxima în func1ie de tensiunea înalt ,
i conexiunea înf ur rii.
ll = hJcpv + aJ1 + 2 hJ1 + De + l conex

unde hjcpv – este distan1a dintre jug i capacul cuvei, este dat în tabela

U1 [kV] 6 10 15 35
hJcpv [mm] 270 300 350 470

l conex = 0 pentru conexiunea Y;


l conex = hb . pentru conexiuni D i Z
– diametrul exterior al înf ur rii De
Se consider sec1iunea leg turilor egale cu sec1iunea conductoarelor din înf urare.
ll
pl = pb
DM w
Pierderi în scurtcircuit
Pierderile în cuv i în celelalte elemente de fier ale transformatorului
se pot aproxima cu rela1ia:

pcv = kcv S [w]


unde kcv depinde de puterea transformatorului, aproximativ pentru puteri sub 20 MVA:

5
kcv = 0.1 + 5 S 10 1,5 S 2 10 9
S [kVA]

Pierderile totale de scurtcircuit vor fi :


p sc = k r1 p b1 + k r 2 p b 2 + p l1 + p l 2 + p cv
Aceste pierderi nu trebuie s difere fa1 de pierderile pk alese din norme cu
mai mult de ± 10 %
psc pk
se recomand 0 < pk < 0.05 pk =
pk
Calculul pierderilor în fier
Calculul induc1iilor în coloan i jug
Uw ACFe
BC = BJ = BC
2 f ACFe AJFe
pentru aceast valoare din tabele se determin :
-pierderile specifice psFeC , psFeJ [w/kg],
-puterea specific de magnetizare qsFeC , qsFeJ [VA/kg].
-puterea specific de magnetizare a întrefierului qs C , qs J [VA/cm2].
Definitivarea dimensiunilor tolelor J1 J2
Tole laminate la cald 3
C3
L 1imea ferestrei
hF bF
BF = 2 (cC 2 + c12 ) + c11 + 2 (ab1 + ab 2 ) [ mm ] C1 C2
1
2 J3 J4 2
În l1imea ferestrei
Circuit magnetic cu tole t iate la 900
H F = 2 hJ 1 + hb max [ mm]
Greutatea fierului
Greutatea fierului din coloan i jug

GC = Fe ACFe H F [kg ]
HF BF
GJ = Fe AJFe BF [kg ] Jugul cu 3 trepte

Greutatea fierului într-un col1 asezat în mijlocul jugului


Coloana cu 3 trepte
aC1
Gco1 = Fe AJFe aC1 [kg ]
Greutatea fierului într-un col1 asezat lateral
n zC
G
Gco 2 = co1 + Fe gt aCi a Ji nCi [kg ]
2 aC1 + aCn
aC1 i =1
2
Coltul din mijloc Coltul lateral
Circuitul magnetic
Tole laminate la rece

aj1 4 3 4 3
1 1 2
ac1 bf 1
hf hf
1
bf
2

3 4 3 4

Circuitului magnetic cu tole t iate la 30/600 . Circuitului magnetic cu tole t iate la 450.

Greutatea total a fierului

GFe = 3 Gc + 4 G j + 4 Gco 2 + 2 Gco1 [ kg ]


Intrefierul

În cazul îmbin rii la 900 num rul de întrefieruri este 7 din care
n C = 3 în coloan având sec1iunea A C = ACFe i
n J = 4 în jug având sec1iunea A J = AJFe .

În cazul îmbin rii la 30/600 num rul de întrefieruri este 7 din care
n C = 4 în coloan având sec1iunea A C = 2/M3*ACFe i
n J = 3 în jug având sec1iunea A J = M3*AJFe .

În cazul îmbin rii la 450 num rul de întrefieruri este 8 din care
n C = 4 în coloan având sec1iunea A C = M2*ACFe ,
n J = 4 în jug având sec1iunea A J = M2*AJFe .

Pentru a 1ine seama de cre terea pierderilor cu schimbarea direc1iei de


magnetizare fa1 de direc1ia de laminare se considera induc1ia în col1uri
egal cu induc1ia în coloan Bc
Calculul pierderilor în fier
Pierderile in fier vor fi:
se considera induc1ia în col1uri egal cu induc1ia în coloan Bc
pFe = k p ((GFe 4 GJ ) psFeC + 4 GJ psFeJ ) [W ]
unde kp este un coeficient da majorare a pierderilor datorita prelucr rii tolelor
dup o stan1are
Material Debavurare Prelucr ri ulterioare
da nu
Laminat la rece 1,05÷1.1 1,1÷1.15 1,15÷1.2
Laminat la cald
1.1÷1,3 1.3÷1,5 1.5÷1,6
Abaterea pierderilor in fier fa1 de valoarea impus .
pFe p0
pFe =
Aceste pierderi nu trebuie s difere fa1 de p0
pierderile impuse cu mai mult de ± 20 %
se recomand 0.1 < p Fe < 0.2
Calculul curentului de mers in gol
Componenta activa a curentului de mers in gol p Fe
i0 a = [%]
10 S N
q
Componenta reactiv a curentului de mers in gol i0 r = [%]
10 S N
Unde Q este puterea de magnetizare

Q = k p {(GFe 4 GJ ) qsFeC + 4 GJ qsFeJ +


+n C A C qs C +n J A J qs J } [VAr ]
curentul de magnetizare (curentul de mers în gol total )
raportat la curentul nominal
im = i02a + i02r [%]
i0 im
abaterea curentului i0 = < 0.3
i0
nu trebuie s difere cu mai mult de ± 50 % fa1 de valoarea impus .
Calculul impedan ei de magnetizare
Impedan1a de magnetizare
Reactan1a de magnetizare
100 U f 1
Z m1 = [k ]
im I f 1
X m1 = Z m21 Rm21 [k ]
Rezisten1a de magnetizare
10 pFe
Rm1 = [k ]
(
3 im I f 1 )
2

Schema echivalenta
I1 X2 ’
I2’
R1 X1 Xm1 R2’
U1 U2’
Im1
Rm1