Sunteți pe pagina 1din 1

INTREBARI A.D.R.

- COLETE
1 Ce este acordul ADR? a. Acordul European referitor la transportul rutier de produse
alimentare perisabile
b. Acordul European referitor la transportul rutier international
de marfuri periculoase
c. Acordul International privind transportul maritim de marfuri
periculoase
d. Acordul International privind transportul feroviar de marfuri
periculoase
2 Anexele tehnice A si B ale ADR contin
a. !rescriptiile referitoare la circulatia rutiera a vehiculelor si la
semnali"area acestora pentru circulatie rutiera
b. !rescriptiile referitoare la constructia navelor utili"ate pentru
#mbarcarea vehiculelor si a containerelor$cisterna
c. Criteriile de clasificare a marfurilor periculoase, prescriptiile
enerale de e!ploatare a "e#iculelor si de confectionare a
ambala$elor si cisternelor
d. Dispo"itiile pentru certificarea %arantiei de calitate de catre
unitatile de transport
& De re%ula' prescriptiile continute #n ADR se aplica a. Transporturilor internationale efectuate %ntre tarile
semnatare
b. Exclusiv pe teritoriul tarilor membre ale Comunitatii Europene
c. (ransporturilor cu tarile din Africa de )ord
d. )umai transporturilor pe teritoriul national
* +n care tari este #n vi%oare acordul ADR?
a. )umai #n tarile Comunitatii Europene
b. +n lumea #ntrea%a
c. )umai #n tarile cu iesire la ,area ,editerana
d. &n toate cele '( de tari semnatare ale acordului
- Re%lementarile conditiilor de efectuare a transporturilor rutiere de
marfuri periculoase #n conditii de si%uranta a transportului si de
protectie a mediului este de competenta
a. ,inisterului Administratiei si Internelor
b. ,inisterului Economiei
c. Comandamentul !rotectiei Civile din ,inisterul de Interne
d. )inisterul Transporturilor si Infrastructurii
. Re%lementarea conditiilor de omolo%are' a%reare si inspectie
tehnica periodica a vehiculelor rutiere utili"ate pentru transportul
anumitor cate%orii de marfuri periculoase este de competenta
a. Automobil Club Rom/n $ ACR
b. Directia !olitiei Rutiere din ,inisterul de Interne
c. )inisterul Transporturilor si Infrastructurii
d. Re%ia Autonoma Re%istrul Auto Rom/n $ RAR
0 Acordarea certificatelor de pre%atire profesionala pentru
conducatorii auto de vehicule rutiere si pentru consilierii de
si%uranta #n transportul marfurilor periculoase se face de catre
a. ,inisterul Educatiei si Cercetarii
b. )inisterul Transporturilor si Infrastructurii
c. Comisia )ationala pentru Controlul Activitatilor )ucleare
d. Inspectoratul 1eneral pentru 2ituatii de 3r%enta
4 2tabilirea traseelor inter"ise accesului transportului de marfuri
periculoase cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative si a
modului de semnali"are acestora se face de catre
a. )inisterul Transporturilor si Infrastructurii %mpreuna cu
)inisterul Administaratiei si Internelor si, dupa ca*, cu
autoritatile administratiei publice locale
b. ,inisterul ,ediului si' dupa ca"' Comisia )ationala pentru
Controlul Activitatilor )ucleare
c. Inspectoratul 1eneral pentru 2ituatii de 3r%enta
d. Comandamentul !rotectiei Civile #n conformitate cu cerintele
standardului I25 67728166-
6 Re%lementarea conditiilor de efectuare a transporturilor rutiere de
materiale radioactive si acordarea certificatelor profesionale pentru
conducatorii auto de vehicule si consilierii de si%uranta #n
transportul rutier de materiale radioactive este de competenta
a. ,inisterul ,ediului
b. ,inisterul (ransporturilor si Infrastructurii
c. Comisia Nationala pentru Controlul Acti"itatilor Nucleare
d. Inspectoratul 1eneral pentru 2ituatii de 3r%enta
17 Cercetarea evenimentelor produse la transportul marfurilor
periculoase' precum si stabilirea si aplicarea masurilor ce se impun
#n ca"ul accidentelor %rave' cu efect asupra mediului este de
competenta
a. Comandamentului !rotectiei Civile' Corpului !ompierilor ,ilitari
si Directiei !olitiei Rutiere
b. ,inisterului Adminitratiei si Internelor' ,inisterului Apararii
)ationale si ,inisterului Economiei
c. )inisterului Transporturilor si Infrastructurii, )inisterului
Administratiei si Internelor %mpreuna cu )inisterul )ediului
d. Autoritatilor administratiei publice locale
11 Re%lementarea conditiilor de reali"are si de omolo%are a
ambala9elor si recipientelor' inclusiv a suprastructurilor vehiculelor
rutiere speciali"ate pentru transporturile marfurilor periculoase se
face de catre
a. ,inisterul (ransporturilor si Infrastructurii
b. ,inisterul Administratiei si Internelor
c. Inspectoratul 1eneral pentru 2ituatii de 3r%enta
d. )inisterul Economiei
12 Avi"area fiselor de si%uranta' pentru substantelor sau %rupele de
substante preva"ute de ADR sunt de competenta
a. ,inisterului (ransporturilor si Infrastructurii
b. ,inisterul Administratiei si Internelor
c. +ntreprinderilor care ambalea"a' etichetea"a si expedia"a cu
mi9loace de transport rutier de marfuri periculoase
d. +C I,ROC-I) +A, desemnata de )inisterul Economiei
1& Interventia operativa #n ca" de accident sau de iminenta a producerii
unui eveniment #n timpul transportului rutier al marfurilor
periculoase este de competenta
a. )inisterul Administratiei Internelor
b. ,inisterului (ransporturilor si Infrastructurii
c. Autoritatilor administratiei publice locale

S-ar putea să vă placă și