Sunteți pe pagina 1din 3

Quinta spart (Octogon 1)

Fulgerul albastru (Octogon 2)


Floarea de Argint (Octogon 3)
Balada Lupului Alb (Octogon 4)
Dincolo de frontiere (Octogon )
! te na ti sub steaua noastr" (Octogon #)
Lu$ina %eto Daciei (Octogon &)
'(ntecul ne$uririi (Octogon ))
!inguri sub 'rucea *ordului (Octogon +)
*e,nfr(n ii (Octogon 1-)
'ltor pe dru$ de a tri (Octogon 11)
A ,nflorit !peran a (Octogon 12)
.ntoarcerea lui /a$ol0e (Octogon 13)
Fiul %eto1Daciei (Octogon 14)
2r($ul fericirii (Octogon 1)
'o$oara *ibelungilor (Octogon 1#)
!ecretele e0ploratorilor astrali (Octogon 1&)
Dru$ul ,n3ingtorilor (Octogon 1))
45boi ,n ceruri (Octogon 1+)
60pedi ia 'ap 7ni3ers (Octogon 2-)
*scu i pentru a ,n3inge (Octogon 21)
8ni$ de 4o$(n (Octogon 22)
'opii !peran ei (Octogon 23)
%ood b9e: *ato: $on a$our" (Octogon 24)
!f(r itul i$periului ascuns (Octogon 2)
O$ul din 'arpa i (Octogon 2#)
45boiul 5eilor (Octogon 2&)
;ictoria Alcorilor (Octogon 2))
<acea =arilor !trbuni (Octogon 2+)
=oartea 5eilor strini (Octogon 3-)
<oarta 3iitorului (Octogon 31)
;(ntorii de sioni ti (Octogon 32)
%lasul O$ului (Octogon 33)
2rsnetul %eto1Dac (Octogon 34)
'oroana Arian >(Octogon 3)
;ictoria /eilor Albi (Octogon 3#)
2riu$ful Oa$enilor (Octogon 3&)
4e3an a (Octogon 3))
!(ngele 6uropei (Octogon 3+)
Lu$ina coboara ,n 'arpa i (Octogon 4-)
Oa$enii trec de absolut (Octogon 41)
!peran ele nu $or niciodat (Octogon 42)
*oi tri$ in 3iitor (Octogon 43)
6u: ;arain din *ea$ul Arienilor (Octogon 44)
6uropeni: uni i13" (Octogon 4)
;iata $erge ,nainte??? (Octogon 4#)
1
4iposta 'reatorilor (Octogon 4&)
'(nd $or uitrile din noi??? (Octogon 4))
;ia a oa$enilor creatori (Octogon 4+)
!f(r it de 5buciu$ (Octogon -)
'ristalul de foc (Octogon 1)
*a3ig$ printre enig$e (Octogon 2)
7n fulger sf( ie be5na (Octogon 3)
!1n 3ie Focul ;ie ii" (Octogon 4)
'@e$area *e$rginirii (Octogon )
'lu5a Alcoro1;egan (Octogon #)
<laneta ferici ilor (Octogon &)
<u$nul de o el (Octogon ))
!f(nt ra$ur de O= (Octogon +)
Lu$ina O$enirii (Octogon #-)
2re5i i 6roii 'i3ili5atori" (Octogon #1)
=ai tari dec(t destinul (Octogon #2)
4upe i lan urile robiei" (Octogon #3)
/bur$ cu ;ia a (Octogon #4)
;eg@etorii ies din u$br (Octogon #)
60tratere trii coboar printre oa$eni (Octogon ##)
!f(r itul $arii rtciri (Octogon #&)
;ise de 3ia o$eneasc (Octogon #))
'u $intea rece i ini$a cald (Octogon #+)
Lu$ini ce cresc ,n oa$eni (Octogon &-)
;in sal3atorii" (Octogon &1)
i cresc speran ele din noi (Octogon &2)
<rin 3iitorul netrit (Octogon &3)
'onductorii din 'arpa i (Octogon &4)
Legea i for a (Octogon &)
2eroarea (Octogon &#)
7r$a ii 5eilor (Octogon &&)
'onspira ia spai$ei i a urii (Octogon &))
8ncursiune ,n tr($ul uitat (Octogon &+)
*oi 3o$ rena te dintr1un 3is (Octogon )-)
Oa$enii lui /a$ol0e (Octogon )1)
Destin de dai$on (Octogon )2)
!uflete de foc (Octogon )3)
/iua /eilor (Octogon )4)
!tp(nii din u$br (Octogon ))
<rofe ii i$periului ocult (Octogon )#)
!uflete cute5toare (Octogon )&)
Fanto$ele i$periului (Octogon )))
Oa$eni contra bestii (Octogon )+)
!$(n a creatorilor (Octogon +-)
2aina $untelui ascuns (Aaput: Apocalipsa 2-12") (Octogon +1)
*oi sunte$ inta (Octogon +2)
2
'a3alerii nobilei bresle (Octogon +3)
<ui de fulger (Octogon +4)
2randafirul nisipurilor (Octogon +)
3