Sunteți pe pagina 1din 2

DREPTUL AFACERILOR - seminar 8

I ncheierea contractului

Conform art. 1170 din NCC partile trebuie sa actioneze cu buna credinta atat la
negocierea si incheierea contractului cat si pe tot timpul executarii sale. Ele nu pot inlatura
aceasta obligatie. Iar potrivit art. 14 (1) din NCC, persoanele fizice si cele juridice participante la
raporturile juridice civile, trebuie sa isi exercite drepturile si sa isi execute obligatiile cu buna-
credinta, in acord cu ordinea publica si bunele moravuri. Potrivit art. 14 (2), buna-credinta se
prezuma pana la proba contrarie, adica cel ce invoca reaua-credinta trebuie sa faca dovada
acesteia. Reaua-credinta o intalnim sub forma abuzului de drept, astfel, potrivit art. 15, niciun
drept nu poate fi exercitat in scopul de vatama sau pagubi pe altul, ori intr-un mod excesiv si
nerezonabil, contrar bunei-credinte.

Acordul de vointa asupra contractului se formeaza prin intalnirea ofertei cu acceptarea, ca
efect al negocierii.
Promisiunea de a contracta contine toate cluzele viitorului contract, de unde si denumirea de
antecontract, ce contine promisiunea promitentului, soarta conventiei depinzand de optiunea
beneficiarului. Conform art. 1279 din NCC, daca promisiunea nu se onoreaza, beneficiarul poate
opta intre dreptul la daune interese si perfectarea fortata a contractului prin hotarare
judecatoreasca.

Oferta de a contracta sau policitatiunea. Oferta este propunerea pe care o persoana o face
altei persoane sau publicului in general, de a incheia un contract in anumite conditii.

CONDI TI I LE OFERTEI

Oferta trebuie sa fie ferma, adica ofertantul sa nu aiba posibilitatea de a o modifica sau retracta.
Ea este irevocabila cand autorul sau se obliga sa o mentina un anumit termen sau cand caracterul
irevocabil rezulta chiar din acordul partilor, al practicilor statornicite intre ele, al negocierilor si
al uzantelor. Iar declaratia de revocare a unei astfel de oferte, nu produce efecte.
De asemnea, oferta trebuie sa fie precisa, adica sa contina suficiente elemente pentru formarea
contractului si sa fie neechivoca, clara.
Ea trebuie sa exprime intentia ofertantului de a se obliga din punct de vedere juridic. In ceea ce
priveste forma ofertei, ea poate fi expresa sau tacita, in scris sau verbal. Oferta trebuie emisa in
forma ceruta de lege, pentru incheierea valabila a contractului.
Daca oferta este fara termen de acceptare, si adresata unei persoane care nu e prezenta, ofertantul
o poate revoca, dar dupa trecerea unui termen rezonabil prin care intelegem cat ii trebuie
destinatarului sa o primeasca, sa o analizeze si sa expedieze acceptarea.
Cand oferta e facuta publicului, ea poate fi revocata, nefiind adresata unei persoane determinate.
Oferta fara termen, dar adresata unei persoane prezente, ramane fara efecte daca nu este
acceptata de-ndata. Situatie care se aplica si in cazul mijloacelor de comunicare la distanta.
Oferta cu termen trebuie mentinuta pana la expirarea acestuia, termenul incepand sa curga de la
momentul la care ajunge la destinatar. De-ndata ce termenul a expirat, oferta
devine caduca. Caducitatea mai poate sa papara cand destinatarul refuza oferta sau in caz de
moarte, faliment sau incapacitatea ofertantului.

ACCEPTAREA OFERTEI

Ca si oferta, acceptarea este tot un act unilateral de vointa care exprima vointa
destinatarului de a agrea oferta.

CONDI TI I LE ACCEPTARI I

In primul rand, ea trebuie sa fie clara, pura si simpla, adica sa concorde cu oferta.
In al doilea rand, trebuie sa fie libera, neviciata. Daca oferta este adresata unei persoane
determinate, numai acea persoana poate accepta oferta. Iar in cazul ofertei adresate publicului,
prima persoana care agreeaza oferta este acceptantul si cu ea se va incheia contractul.
In al patrulea rand, acceptarea trebuie sa fie facuta in forma ceruta de ofertant.
Acceptarea trebuie facuta inainte ca oferta sa fie revocata sau sa devina caduca.

FORMA ACCEPTARI I

Ca si oferta, acceptarea poate fi expresa sau tacita. Desi, potrivit legislatiei noastre,
tacerea nu valoreaza consimtamant, NCC enumera 5 cazuri in care tacerea are valoare de acctare:
1. Cand rezulta din lege;
2. Cand exista un acord expres al patrilor ca tacerea valoreaza acceptare;
3. Cand rezulta din practici sau din relatii anterioare ale partenerilor ca simpla tacere valoreaza
acceptare;
4. Cand rezulta din uzante. In acest caz, daca destinatarul ofertei nu doreste incheierea
contractului, trebuie sa faca dovada ca a comunicat refuzul sau.
5. In alte imprejurari, spre exemplu, cand oferta este facuta exclusiv in interesul destinatarului.
In ceea ce priveste momentul incheierii contractului, atunci cand contractul se incheie intre
persoane prezente, acordul se realizeaza imediat. Cand partile nu sunt prezente, exista 4 teorii:
a) Teoria declaratiunii, potrivit careia contractul se considera incheiat in momentul in care
destinatarul ofertei si-a manifestat acordul cu privire la oferta primita, chiar daca nu a
expediat inca acceptarea sa.
b) Teoria expeditiunii, potrivit careia contractul se considera incheiat in momentul in care
destinatarul ofertei a expediat ofertantului, acceptarea sa.
c) Teoria receptiunii, contractul se incheie in momentul si locul in care acceptarea ajunge la
ofertant chiar daca acesta nu ia cunostinta de ea, din motive care ii sunt imputabile.
d) Teoria informatiunii, contractul se considera incheiat in momentul in care ofertantul a luat
cunostinta de continutul acceptarii.