Sunteți pe pagina 1din 2

DREPT - seminar 6

Actul juridic reprezinta o manifestare de vointa afacuta cu intentia de a produce efecte


juridic. In acest sens el se mai numeste operatiune juridica/negotium iuris. Prin act juridic civil
intelegem mijlocul de proba constatator al manifestarii de vointa/instrumentum probationis.
Exista mai multe clesificari ale actelor juridice civile.
Contractul este o specie de act juridic, un act juridic bilateral (sau multilateral). Contractul
reprezinta acordul de vointa a doua sau mai multe parti pentru a naste, modifica sau stinge intre
ele un raport juridic. Orice contract, ca de altfel, orice act juridic trebuie sa repsecte anumite
conditii de fond sau de validitate. Aceste conditii sunt urmatoarele:
1. Capacitatea de a contracta.
2. Consimtamantul valabil al celui ce se obliga.
3. Un obiect determinat si licit.
4. Cauza (scop) licita si morala.
Prin capacitate de a contracta intelegem aptitudinea subiectului de drept de a deveni titular de
drepturi (creditor) si de obligatii civile (debitor) prin incheierea de contracte. Regula in materie o
reprezinta capacitatea, iar exceptia o reprezinta incapacitatea. Spre exemplu, incapacitatile
stabilite de legea civila privesc la persoana fizica fptul ca aceasta incapacitate poate fi legata de
lipsa discernamantului (incapabilii si interzisii judecatoresti). La persoanele juridice fara scop
lucrativ, potrivit regulii specialitatii capacitatii de folosinta, nu pot incheia acte juridice care sa
depaseasca obiectul lor de activitate (care sa contravina scopului lor). Exemple de incapacitati
civile stabilite de legea penala sunt interzicerea drepturilor parintesti, interzicerea dreptului de a
fi tutore sau curator, interzicerea dreptului de a se afla in anumite localitati sau de a parasi
anumite localitati etc.

Sanctiunea pentru nerespectarea incapacitatilor civile poate fi nulitatea relativa a contractului
sau nulitatea absoluta a contractului.

Consimtamantul reprezinta manifestarea de vointa a partilor contractante in sensul crearii
unui raport juridic care sa le lege. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca consimtamantul
sunt:
a) sa emane de la o persoana cu discernamant.
b) sa fie serios, adica sa nu fie o manifestare de vointa facuta in gluma, din prietenie,
curtoazie sau complezenta.
c) sa fie liber exprimat
d) sa fie exprimat in cunostinta de cauza
e) sa fie exteriorizat, in scris, verbal, sau prin gesturi sau fapte concludente
f) sa nu fie afectat de vicii. Pentru viciile de consimtamant sanctiunea este nulitatea relativa.
Viciile sunt urmatoarele: eroarea, dolul/viclenia, violenta si leziunea.
Eroarea reprezinta falsa reprezentare a unor imprejurari existenta la momentul incheierii
contractului. Clasificare: eroare esentiala, situatie in care falsa reprezentare cade asupra naturii
sau obiectului contractului (eror in negotio), identitatii fizice a obiectului prestatiei(eror in
corpore), asupra calitatilor substantiale (eror in substantia), asupra identitatii persoanei sau a unei
calitatii ale acesteia in absenta careia contractul nu s-ar fi incheiat (eror in persona); eroare
neesentiala care priveste simplele motive ale contractului cu exceptia cazului in care, prin vointa
partilor, asemenea motive au fost considerate hotaratoare. Numai eroarea esentiala atrage
nulitatea absoluta a contractului.
Dolul consta in inducerea in eroare a unei persoane prin mijloace viclene pentru a o
determina sa incheie un contract.
Violenta consta in constrangerea sau amenintarea unei persoane cu un rau de natura sa ii
produca, in mod injust, o temere ce o determina sa incheie un act juridic pe care altfel nu l-ar fi
incheiat. Dupa natura raului cu care se ameninta, violenta este de doua feluri, fizica (vis) sau
morala (metus).
Prin leziune intelegem prejudiciul material suferit de una din parti la data incheierii
contractului. Momentul la care se manifesta disproportia dintre prestatii este important deoarece,
daca la incheierea contractului exista un echilibru economic intre prestatii dar ca urmare a unor
circumstante economice imprevizibile, obligatiile uneia din parti devin mai oneroase,
provocandu-i un prejudiciu, suntem in prezenta impreviziunii si nu a leziunii.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il reprezinta operatiunea juridica. Acesta trebuie sa fie determinat si licit.
Cand obiectul prestatiei este un bun individual determinat, prin individualizarea sa se realizeaza
automat caracterul determinat. Cand bunul este de gen, cantitatea si calitatea acestuia trebuie
clarificate prin contract. Daca nu poate fi stabilita potrivit contractului calitate prestatiei sau a
obiectului acesteia trebuie sa fie rezonabila sau dupa imprejurari, cel putin de nivel mediu. Deci
debitorul este liberat prin predarea unor bunuri cel putin de calitate medie.
In ceea ce priveste cauza, reprezinta scopul actului juridic (scopul mediat, scopul imediat). Cauza
trebuei sa indeplineasca mai multe conditii: sa existe, sa fie licita si morala. Existenta unei cauze
valabile se prezuma pana la proba contrara.