Sunteți pe pagina 1din 1

DREPTUL AFACERILOR - curs 7

Controlul gestiunii se face de catre asociati iar in cazul SRL-ului incepand cu 15 asociati de catre
comisia de cenzori (in aceleasi conditii ca si in cazul societatilor de capitaluri, numar impar de
membrii, incompatibilitati, atributii). Numarul minim de asociati este de 1 (SRL cu asociat
unic/unipersonal), numarul maxim este de 50, persoane fizice si/sau juridice prin reprezentantii
legali. Si in cazul SRL-ului pluripersonal sau unipersonal se pot infiinta sucursale si/sau sedii
secundare lipsite de personalitate juridica si filiale care au personalitate juridica. Dizolvarea
urmata de lichidarea societatilor se face conform Legii 31/90 modificata si republicata. In cazul
SRL-ului cu asociat unic, acesta are toate prerogativele AGA (ordinara si extraordinara). In cazul
lichidarii asociatului unic ii revine intreg patrimoniul societatii. Legea prevede ca aportul in
numerar este obligatoriu in toate tipurile de societati, iar in cazul aportului in numerar el trebuie
sa fie evaluat, obligatoriu de unu sau mai multi experti.

Aspecte ale societatilor la nivelul UE

La nivelul UE prin tratatele institutive sunt reglementate patru libertati fundamentale (Tratatul de
la Mastricht -1993 a redefinit cele 4 libertati si din punct de vedere doctrinar se considera ca
libera circulatie a platilor este inglobata in libera circulatie a capitalurilor).
1. Libera circulatie a marfurilor
2. Libera circulatie a persoanelor
3. Libera circulatie a capitalurilor si platilor
4. Libera circulatie a serviciilor (in cadrul careia, pe langa reglementarea serviciilor, a
profesiunilor liberale se reglementeaza si societatile).
1. Urmareste doua scopuri:
- eliminarea taxelor vamale si a taxelor cu efect echivalent cu acestea intre statele membre ale
UE. Intre statele necomunitare, incepand cu 1988 exista un tarif vamal comun intitulat TARIC.
Din acelasi an existand si formulare tipizate unice pentru import si export.
- eliminarea restrictiilor cantitative si a celor administrative echivalente cu acestea (principiile
CASSIUS).

2. Are ca scop libertatea fortei de munca, libertatea persoanelor, dobandirea dreptului de sedere
pe teritoriul statului gazda, dobandirea permisului de munca, a dreptului de rezidenta, si a
cetateniei. Notiunile de lucrator, membrii ai familiei, permis de munca au o acceptiune larga.
Spre exemplu, din cadrul familiei fac parte ascendentii si descendentii. In ceea ce priveste
descendentii, acestia se bucura de toate drepturile lucratorului pana la implinirea varstei de 21 de
ani. In legatura cu libera circulatie a persoanelor, exista urmatoarele exceptii:
a) in cazul functionarului public (obligatoriu existenta cetateniei statului gazda).
b) se refera la ordine publica, securitate publica si sanatatea publica.
3. Pentru persoanele juridice, moneda europeana, in schimburile comerciale, a fost introdusa in
1999, iar pentru persoanele fizice in 2002.
4. Reglementeaza si regimul juridic al societatilor (anonime) existand 12 directive care
reglementeaza regimul juridic al societatilor - companiilor.