Sunteți pe pagina 1din 1

3.

6 Venitul net cadastral si normele de venit agricol impozabile ca baza


a impozitului pe venitul agricol

Calcularea impozitului pe venitul agricol luandu-se ca baza venitul net cadastral
constituie modalitatea cea mai apropiata de adevar (cea mai echitabila). De aceea,
aceasta modalitate se aplica in toata tarile din vestul Europei, precum si in alte tari.
Dar, aplicarea metodologiei de stabilire a venitului net cadastral necesita existenta
prealabila a cadastrului general, precum si a cartarilor pedologice. In tara noastra lucrarile
de cadastru general sunt la inceput, iar cele de cartare pedologica sunt realizate numai
partial si au o vechime foarte mare. De aceea, prin Legea privind impozitul pe venitul
agricol (Legea nr. 34/1994) se stabileste ca impozitul sa se calculeze nu pe baza venitului
net cadastral ci pe baza unor norme de venit stabilite apriori pe cinci zone agrogeografice
de fertilitate pentru categoria de folosinta arabil si cinci zone de favorabilitate pentru
categoriile de folosinta: vii, livezi, pasuni si fanete (anexa la Legea nr. 34/1994).
Metodologia pentru calcularea de catre organele fiscale a impozitului agricol cu ajutorul
normelor de venit agricol mentionate este stabilita prin instructiunile emise de Ministerul
Finantelor.
Desigur ca intre rezultatele obtinute prin aplicarea metodologiei de calculare a
venitului agricol (respectiv a impozitului pe venitul agricol) pe baza bonitarii cadastrale si
cea bazata pe normele mentionate pot exista diferente substantiale, dar, asa cum s-a
aratat mai inainte, situatia fortuita determinata de lipsa cadastrului general si a cartarilor
pedologice a condus la aplicarea ultimei metodologii.
Trebuie insa subliniat ca sunt numeroase situatii cand calitatea masuratorilor
cadastrale ca si cea a cartarilor pedologice existente corespunde exigentelor calcularii
venitului net cadastral pe baza bonitarii cadastrale, chiar daca lucrarile cadastrului general
si pedologice nu acopera inca intreaga suprafata a teritoriului administrativ comunal (este
cazul terenurilor apartinand statiunilor de cercetari agricole, societatilor agricole cu capital
de stat sau mixte, unele asociatii agricole) la care s-ar putea efectua bonitarea cadastrala
si calcula ca atare pe baze obiective venitul net cadastral conform metodologiilor aratate.