Sunteți pe pagina 1din 19

I.

Timpul de munc i timpul de odihn


1.1. Timpul de munc. Definiie
Avnd n vedere principiile nscrise n art. 38 alin. (2) i (3) din Constituia Romniei,
capitolul III, n interalitatea sa, sta!ilete cerine minime cu privire la orani"area
timpului de lucru, !a"ate pe prevederile Conveniilor #rani"aiei Internaionale a $uncii
nr. %&%'%' privind durata muncii i nr. %(&%'2% privind repausul s)pt)mnal n industrie,
rati*icate de Romnia n data de %+ iunie %'2% i respectiv %8 auust %'23, ale
,irectivei -arlamentului .uropean si a Consiliului nr. 2//3&88&C. privind anumite
aspecte ale orani")rii timpului de lucru, precum i ale Cartei sociale europene
revi"uite, rati*icat) de Romnia prin 0eea nr. 1(&%'''.
,in anali"a tuturor acestor instrumente leislative de nivel european sau internaional i
a vec2iului Cod al muncii, )sim o de*iniie a timpului de munc) similar) cu cea
prev)"ut) la art. %%% din Codul muncii n ,irectiva -arlamentului .uropean si a
Consiliului nr. 2//3&88&C. privind anumite aspecte ale orani")rii timpului de lucru,
care, la art. 2.%, prevede c) timpul de lucru reprezint orice perioad pe durata
creia lucrtorul muncete, la dispoziia angajatorului, i i desfoar activitatea
sau i ndeplinete ndatoririle n conformitate cu legislaia i/sau practica
naional.
1.2. Durata timpului de munc
Con*orm art. %%2 din Codul muncii durata normal) a timpului de munc) pentru salariaii
ana3ai cu norm) ntrea) este de 8 ore pe zi i de 40 de ore pe sptmn! n ca"ul
tinerilor n vrst) de pn) la %8 ani durata timpului de munc) este de + ore pe "i i de 3/
de ore pe s)pt)mn).
,ei ,irectiva 2//3&88&C. privind anumite aspecte ale orani")rii timpului de lucru nu
prevede o durat) normal) a timpului de lucru, sta!ilete c), pentru asiurarea prote3)rii
securit)ii i s)n)t)ii lucr)torilor, perioada de lucru s)pt)mnal) va *i limitat) prin
reulamente sau prevederi administrative ori prin contracte colective. 4ncepnd cu %''/,
Romnia a trecut la s)pt)mna de lucru de 5 "ile, prin adoptarea ,ecretului 0ee nr.
'5&%''/ privind trecerea la s)pt)mna de lucru de 5 "ile n unit)ile de stat, principiul
celor 8 ore&"i i (/ de ore&s)pt)mn) *iind nscris iniial n contractele colective de
munc) unice nc2eiate la nivel naional (nainte s) se renune la nc2eierea unor
contracte colective la nivel naional), apoi n contractele colective de munc) nc2eiate la
nivel de sector de activitate.
,irectiva Consiliului '(&33 din 22 iunie %''( re*eritoare la protecia tinerilor n munc)
prevede limitarea timpului de munc) al adolescenilor la 8 ore pe "i i la (/ de ore pe
s)pt)mn). 4n cuprinsul acestei ,irective adolescenii sunt de*inii ca *iind tn)rul n
vrst) de %5 pn) la %8 ani care nu mai *ace o!iectul colari")rii o!liatorii impuse de
leislaia naional). ,e asemenea, ,irectiva preci"ea"), n interesul prote3)rii s)n)t)ii
acestei cateorii de persoane, c) atunci cnd tn)rul este ana3at de mai muli patroni,
"ilele de munc) i orele de munc) e*ectuate sunt nsumate, urm)rindu6se ca acestea s)
*ie su! limita ma7im) impus) pentru timpul de munc) al adolescentului.
8oluia ,irectivei a *ost preluat) n mod identic i de leislaia romn). Ast*el, "# nr.
$00%200& pri'ind protec(ia tinerilor la locul de munc prevede, n cadrul art. %/ c)
durata timpului de munc pentru tineri este de ma)imum $ ore%zi i *0 de
ore%sptmn. 4n situaia n care tn)rul cumulea") mai multe *uncii n !a"a unor
contracte individuale de munc), timpul de munc) e*ectuat se nsumea") i nu poate
dep)i, cumulat, durata prev)"ut) anterior.
Cu privire la reparti"area timpului de munc), art. %%3 din Codul muncii sta!ilete ca
reul), c) reparti"area timpului de lucru este uni*orm), cte 8 ore pe "i, timp de 5 "ile,
a*lndu6se ast*el n strns) corelaie cu articolul re*eritor la durata normal) a timpului de
lucru. Aceasta reparti"are de principiu a timpului de munca urm)rete prote3area
s)n)t)ii salariailor, prin asiurarea unei periodicit)i "ilnice i s)pt)mnale a repausului
la care salariaii au dreptul pentru re*acerea capacit)ii de munc).
4n situaia n care se sta!ilete, ntr6o anumit) "i lucr)toare din s)pt)mn) o durat) de
lucru su! 8 ore, timpul de lucru n celelalte "ile lucr)toare se m)rete corespun")tor,
*)r) a dep)i, con*orm art. %%3 alin. (2) din Cod, (/ de ore pe s)pt)mn).
,irectiva -arlamentului .uropean si a Consiliului nr. 2//3&88&C. privind anumite
aspecte ale orani")rii timpului de lucru prevede c) perioada medie de lucru pentru
*iecare perioad) de 1 "ile, inclusiv orele suplimentare, nu va dep)i (8 de ore. Aceasta
relementare a *ost preluat) n mod similar i n leislaia intern), sta!ilindu6se ca
durata ma7im) a timpului de munc) nu poate dep)i (8 de ore pe s)pt)mn), n acest
num)r *iind inclusiv orele suplimentare.
4n aplicarea articolului re*eritor la durata ma7im) leal) a timpului de lucru, ,irectiva nr.
2//3&88&C. d) posi!ilitatea 8tatelor $em!re de a sta!ilit, prin leislaia naional),
perioade de re*erin) de ma7imum ( luni.
Art. %8 al ,irectivei nr. 2//3&88&C. prevede c), prin intermediul 9acordurilor: colective,
pot *i sta!ilite dero)ri de la perioada de re*erin) de ( luni, cu condiia asiur)rii de
perioade ec2ivalente de repaus compensatorii sau, atunci cnd acest lucru este
imposi!il din motive o!iective, lucr)torilor n cau") le sunt asiurate m)suri de protecie
adecvate. ;otui, aceast) deroare este limitat) prin art. %' care prevede c) perioada
de re*erin) sta!ilit) n aplicarea articolului menionat nu poate dep)i %2 luni.
-revederi similare se re)sesc i n leislaia romn), ast*el, art. %%( alin. (3) si (() din
Codul muncii *ac re*erire la perioade de re*erin) mai mari de ( luni, dar care sa nu
dep)easc) + luni, iar su! re"erva respect)rii relement)rilor privind protecia s)n)t)ii
i securit)ii n munc) a salariailor, contractele colective de munc) pot prevedea
dero)ri de la durata perioadei de re*erin), ns) aceste perioade de re*erin) nu pot
dep)i n niciun ca" %2 luni.
,irectiva nr. 2//3&88&C. prevede c), pentru calculul perioadei de re*erin) de ma7imum
( luni, perioadele de concediu de odi2n) anual i perioadele de concediu medical nu vor
*i incluse in calcularea mediei. ,in anali"a te7tului ,irectivei, putem conclu"iona c)
prevederile Codului muncii nu sunt n concordan) cu cele ale ,irectivei ntruct e7tind
s*era de aplica!ilitate a acestui articol i la perioadele de re*erin) mai mari de ( luni <
perioada de re*erin) prev)"ut) de art. %%( alin. (() de ma7imum %2 luni. $ai mult,
directiva *ace re*erire e7pres) la tipurile de concedii care sunt e7cluse din acest calcul
iar Codul muncii prevede c) toate situaiile de suspendare a contractului de munc) sunt
e7cluse de la calculul perioadei de re*erin), indi*erent dac) acestea sunt suspend)ri de
drept, din iniiativa salariatului sau din iniiativa ana3atorului, precum si durata
concediului de odi2na anual, nu se iau n calcul la sta!ilirea perioadelor de re*erin).
;inerilor n vrst) de pn) la %8 ani le este sta!ilit) o durat) a timpului de munc) de +
ore pe "i i de 3/ de ore pe s)pt)mn), *)r) a distine ntre o durat) normal) sau
ma7im) a timpului de munc) pentru acetia. 4n consecin), durata ma7im) de (8 de ore
nu poate *i aplicat) dect persoanelor n vrst) de peste %8 ani.
,ei art. %%( din Codul muncii sta!ilete care este durata ma7im) a timpului de lucru
ntr6o s)pt)mna, e7ist) anumite sectoare de munc) sau activit)i pentru care aceast)
durat) di*er), ast*el art. %%5 se re*er) e7act la acele situaii pentru care o durat) "ilnic) a
timpului de munc) poate *i mai mic) sau mai mare de 8 ore, aceasta neputnd ns)
dep)i %2 ore, ca" n care salariatul urmea") s) !ene*icie"e de o perioad) de repaus de
2( de ore.
C2iar dac) acest articol se re*er) la posi!ilitatea sta!ilirii unei durate "ilnice mai mici
sau mai mari de 8 ore, consider)m c) interpretarea acestuia tre!uie *)cut) avnd n
vedere att prevederile re*eritoare la o!liaia ca durata "ilnic) a timpului de munc) de
%2 ore s) *ie urmat) de o perioad) de repaus de 2( de ore, ct i cele re*eritoare la
durata ma7im) a timpului de lucru de (8 de ore pe s)pt)mn), cu preci")rile pe care le6
am *)cut cu oca"ia anali")rii articolului %%(.
-rin sta!ilirea unor reuli speci*ice pentru proramul de lucru ce presupune ture de %2
ore, s6a urm)rit, pe de o parte, respectarea duratei ma7ime leale a timpului de lucru de
(8 de ore pe s)pt)mn), i pe de alt) parte, a dispo"iiilor ,irectivei nr. 2//3&88&C.
care sta!ilete c) *iecare lucr)tor are dreptul la o perioad) de repaus minim) de %% ore
consecutive la *iecare 2( de ore. Avnd n vedere aceast) dispo"iie comunitar) precum
i prevederile Codului muncii redate mai sus, apreciem c) interpretarea acestui alineat
tre!uie *)cut) n sensul c) nu se pot sta!ili durate "ilnice de lucru mai mari de %2 ore.
1.*. +ro,ramul de lucru ine,al
Avnd n vedere speci*icul unit)ii ori al muncii prestate se poate opta i pentru o
repartizare ine,al a timpului de munc! i n ca"ul acesta tre!uie ns) respectat)
durata normal) a timpului de munc) de (/ de ore pe s)pt)mn), n acest sens i
dispo"iiile cuprinse n art. %%+ din Codul muncii.
Aa cum am preci"at mai sus, acest articol re*eritor la proramul de lucru ineal, tre!uie
interpretat n strns) le)tur) cu art. %%3 alin. (2). 4ntruct constituie o situaie
e7cepional) de reparti"are a timpului de lucru n cadrul s)pt)mnii, leiuitorul a
considerat c) salariaii pot *i o!liai s) respecte un ast*el de proram ineal numai cu
condiia ca acesta s) *ie nscris n contractul individual de munc). 4n consecin),
apreciem c) lipsa din cadrul contractului individual de munc) a unei clau"e re*eritoare la
proramul de lucru ineal duce la imposi!ilitatea pentru ana3ator de a o!lia salariatul,
n virtutea preroativei sale disciplinare, la respectarea proramului de lucru ineal,
c2iar dac) acesta este neociat, potrivit alin. (%), n contractul colectiv de munc) sau
prev)"ut n reulamentul intern.
4n aplicarea prevederilor de mai sus, modelul cadru al contractului individual de munc)
apro!at prin #rdinul ministrului muncii i solidarit)ii sociale nr. +(&2//3, cu modi*ic)rile
i complet)rile ulterioare, a prev)"ut posi!ilitatea e7istenei unei ast*el de clau"e.
Con*orm art. %%1, proramul de munc) i modul de reparti"are a acestuia pe "ile sunt
aduse la cunotin) salariailor i sunt a*iate la sediul ana3atorului.
4n m)sura n care proramul de munc) i modul de reparti"are a acestuia pe "ile sunt
prev)"ute n reulamentul intern, apreciem c) aceast) o!liaie de a le aduce la
cunotin) salariailor se poate reali"a n mod e*icient odat) cu aducerea la cunotin) a
reulamentului intern, o!liaie prev)"ut) n art. 2(3 din Codul muncii.
1.4. +ro,ramul indi'idualizat de munc
Cu respectarea prevederilor cuprinse n Codul muncii privitoare la durata timpului de
munc), ana3atorul poate sta!ili i pro,rame indi'idualizate de munc. Acest mod de
orani"are a timpului de munc) presupune mp)rirea timpului de munc) n dou)
perioade, o perioada *i7) n care personalul se a*l) simultan la locul de munc) i o
perioad) varia!il), care presupune ca salariatul sinur i alee orele de sosire i de
plecare. Aceast) posi!ilitate acordat) salariatului tre!uie ns) s) se *ac) att cu
respectarea timpului de munc) "ilnic, ct i cu respectarea duratei ma7ime leale a
timpului de munc).
8pre deose!ire de proramul de lucru ineal care sta!ilete un sinur interval compact
de timp pe durata c)ruia salariatul i des*)oar) activitatea, di*erit n *iecare "i, cu
respectarea duratei s)pt)mnale a timpului de lucru, proramul individuali"at de lucru
presupune mp)rirea duratei "ilnice a timpului de munc) n dou) perioade= o perioad)
*i7) n care toi salariaii acelui ana3ator se a*l) simultan la locul de munc) i o perioad)
varia!il), mo!il), n care salariatul i alee orele de sosire i de plecare.
4n aplicarea principiului ealit)ii de tratament, este prev)"ut c) sta!ilirea orarelor
*le7i!ile de lucru nu va a*ecta drepturile acestor salariai, drepturi prev)"ute n contractul
colectiv de munc) aplica!il.
Acest proram *le7i!il de munc) poate *i orani"at numai cu respectarea prevederilor
re*eritoare la durata normal) i ma7im) a timpului de lucru.
Ana3atorului i revine o!liaia de a ine evidena orelor de munc) prestate de *iecare
salariat n parte. $odul concret de inere a evidenei orelor prestate se va sta!ili prin
reulamentul intern. ,e asemenea, ana3atorului i revine i o!liaia de a supune
controlului inspeciei muncii aceast) eviden), ori de cte ori este solicitat.
1.-. .unca suplimentar
,ei nu e7ist) o de*iniie a muncii suplimentare n cuprinsul ,irectivei nr. 2//3&88&C.
privind anumite aspecte ale orani")rii timpului de lucru, leiuitorul a considerat ca util)
pentru claritatea te7tului o ast*el de de*iniie, mai ales din cau"a *aptului c), n ceea ce
privete timpul de lucru i sta!ilirea duratei acestuia, sunt *olosite dou) noiuni= >durat)
normal) a timpului de munc): i >durat) ma7im) a timpului de munc):. 4n acest sens,
munca suplimentar) este de*init) ca munca prestat) peste durata normal) a timpului de
munc) s)pt)mnal de (/ de ore, dar *)r) dep)irea duratei ma7ime s)pt)mnale de (8
de ore.
8pre deose!ire de relement)rile anterioare, n noul Cod al muncii nu mai sunt
enumerate ca"urile n care munca suplimentar) era impus) salariatului. Ast*el, n
cuprinsul art. %%8 din 0eea nr. %/&%'12 (vec2iul Cod al muncii), e7ista o enumerare
care cuprindea, n principal, ca"urile de prentmpinare sau nl)turare a e*ectelor
calamit)ilor sau a altor ca"uri de *or) ma3or), cele de nl)turare a e*ectelor unor situaii
neprev)"ute, care ar d)una !unei *uncion)ri a serviciilor de aprovi"ionare cu ap) i
enerie electric), de canali"are, a serviciilor potale i de telecomunicaii, a c)ilor i
mi3loacelor de transport n comun, etc. -restarea orelor suplimentare n aceste ca"uri
e7pres i limitativ prev)"ute de lee se dispunea de c)tre conducerea unit)ii i nu
necesita acordul salariatului. ?umai n ca"ul n care munca suplimentar) era prestat) n
alte situaii deose!ite, n le)tur) cu interesele produciei i ale muncii, n condiiile art.
%%', se impunea limita de %2/ pe an de persoan) i era necesar) >apro!area
centralelor, ministerelor i celorlalte orane centrale, comitetelor e7ecutive ale consiliilor
populare 3udeene i al municipiului @ucureti, cu acordul uniunilor sindicatelor de
ramur):. 4n ciuda sc2im!)rilor survenite dup) %''/ n orani"area i *uncionarea
structurilor oranelor administraiei de stat, centrale sau locale, i a dispariiei unor
instituii menionate n acest articol, prevederile lui continuau s) se aplice, *iind preluate
n contractele colective de munc) nc2eiate la toate nivelurile. 4n am!ele situaii
relementate de art. %%8 i %%' din vec2iul Cod al muncii, este de o!servat *aptul c)
acordul salariatului nu era prev)"ut e7pres ca o!liatoriu, el se presupune n cel de6al
doilea ca", avnd n vedere acordul o!inut de la sindicatul la care acesta este a*iliat.
Actualul Cod statuea") ca principiu c) munca suplimentar), n limitele menionate mai
sus, nu poate *i e*ectuat) *)r) acordul salariatului. 8inurele e7cepii ale acestui
principiu sunt cele care pot interveni n ca"ul *orei ma3ore i a lucr)rilor urente
destinate prevenirii producerii unor accidente sau nl)tur)rii consecinelor unui accident.
/ondi(iile pentru efectuarea muncii suplimentare
,in am!ele alineate ale articolului %2% Codul muncii se deprinde soluia con*orm c)reia
munca suplimentar) se e*ectuea") numai la solicitarea ana3atorului, acesta *iind
sinurul n m)sur) s) aprecie"e necesitatea supliment)rii proramului normal de lucru.
4n consecin), simpla prestare a muncii peste proramul normal de lucru i n !a"a
voinei unilaterale a salariatului nu poate *i asimilat) muncii suplimentare.
4n acelai timp, este prev)"ut) imperativ interdicia de a e*ectua munc) suplimentar)
peste limita de (8 de ore n medie pe s)pt)mn). 4n consecin), munca suplimentar)
poate *i prestat) *)r) ns) ca ast*el s) se dep)easc) durata ma7im) a timpului de
lucru. 8inura e7cepie admis) la aceast) reul) se re)sete la alin. (2) din art. %2%, i
*ace re*erire la intervenia unor situaii e7cepionale (*ora ma3or) i lucr)ri urente
destinate prevenirii producerii unor accidente ori nl)tur)rii consecinelor unui accident)
care impun prestarea muncii suplimentar i peste durata ma7im) a timpului de lucru.
,in coro!orarea celor dou) articole, art. %2/ alin. (2) i art. %2% alin. (2), putem
conclu"iona c), n ca"ul *orei ma3ore sau pentru alte lucr)ri urente destinate prevenirii
producerii unor accidente ori nl)tur)rii consecinelor unui accident, e*ectuarea muncii
suplimentare poate *i dispus) att peste limita sta!ilit) de art. %%2 sau %%( ct i n lipsa
acordului salariatului.
/ompensarea muncii suplimentare
-rincipiul compens)rii cu ore li!ere pl)tite n urm)toarele +/ de "ile de la e*ectuarea
acesteia se nscrie n cateoria prevederilor de protecie a s)n)t)ii salariatului, prin
asiurarea ntr6un interval de timp su*icient de scurt, a timpului li!er corespun")tor n
vederea re*acerii capacit)ii de munc) a acestuia.
;e7tul Codului muncii nu mai *ace distincie ntre salariai, n *uncie de *aptul c) dein
sau nu o *uncie de conducere. 4n consecin), toate prevederile re*eritoare la munca
suplimentar) se vor aplica i acestei cateorii de salariai. Ast*el, limitarea orelor
suplimentare precum i e7cepiile prev)"ute de art. %2% se aplic) i acestor cateorii de
salariai.
4n mod e7cepional, n situaia n care compensarea prin ore li!ere pl)tite nu este
posi!ila in termenul de +/ de "ile dup) e*ectuarea acesteia, munca suplimentar)
urmea") s) *ie compensata prin ad)uarea unui spor la salariu corespun")tor orelor
respective.
Aec2iul Cod al muncii prevedea, n cadrul art. %2/, c) munca suplimentar) care >nu a
putut *i compensat): cu timp li!er corespun")tor, n urm)toarele 3/ de "ile, se va
retri!ui cu un spor. ,at) *iind e7primarea actual) se pune pro!lema dac) ana3atorul
este o!liat s) pl)teasc) sporul cuvenit numai dup) e7pirarea perioadei de 3/ de "ile
sau poate *ace aceast) plat) n luna n care aceste ore suplimentare au *ost e*ectuate,
n condiiile n care, din cau"a modului speci*ic de orani"are a timpului de lucru este
imposi!il) compensarea orelor suplimentare cu timp li!er corespun")tor. Consider)m
c) orele suplimentarea se pot pl)ti anterior e7pir)rii celor 3/ de "ile. Interpretarea
literar) a te7tului Codului 0 n cazul n care compensarea prin ore libere pltite nu este
posibil < conduce la aceast) soluie. -rin *olosirea timpului pre"ent, te7tul nu *ace
re*erire la situaia n care aceast) compensare nu a *ost posi!il), ceea ca ar *i nsemnat
c) perioada tre!uie s) e7pire pentru ca sporul s) se poat) pl)tiB te7tul se re*er) la
situaia n care ana3atorul, anterior e7pir)rii celor 3/ de "ile, aprecia"), pe !a"a
num)rului de personal e7istent i a modului de orani"are a timpului de lucru, c)
acordarea de timp li!er corespun")tor ar nsemna prestarea de ore suplimentare de
c)tre ali salariai, i optea") pentru acordarea sporului.
Art. %23 din Codul muncii prevede un spor minim unic de 15C din salariul de !a")
pentru compensarea orelor suplimentare, nivel de la care se poate neocia colectiv sau
individual sporul e*ectiv.
Interdic(ii
,irectiva Consiliului '(&33 din 22 iunie %''( re*eritoare la protecia tinerilor n munc) nu
prevede posi!ilitatea ca aceste cateorii de salariai s) preste"e munc) suplimentar).
.ste *iresc ca aceast) prevedere re*eritoare la munca suplimentar) s) nu se aplice i
tinerilor n vrst) de pn) la %8 ani, avnd n vedere necesitatea prote3)rii s)n)t)ii i
de"volt)rii lor *i"ice i mintale i *aptul c) oricum, acetia !ene*icia") de o durat)
normal) a timpului de lucru mai mic) dect cea recunoscut) n mod normal pentru
salariaii. ,e asemenea Di EF nr. +//&2//1 privind protecia tinerilor la locul de munc)
prevede o interdicie e7pres) pentru acetia de a e*ectua munc) suplimentar).
1.$. .unca de noapte
$unca de noapte repre"int) potrivit dispo"iiilor cuprinse n art. %25 Codul muncii,
munca prestata intre orele 22=// < /+=//.
8uplimentar *a) de de*iniia muncii de noapte, Codul muncii de*inete i conceptul de
lucr)tor de noapte ca *iind *ie=
a1 salariatul care, n intervalul 22 p.m. < + a.m., lucrea") cel puin 3 ore din timpul
"ilnic de lucru (adic) prestea") minimum 3 ore n proram de noapte), *ie
21 lucr)torul care lucrea") cel puin 3/C din timpul s)u lunar de lucru n intervalul 22
p.m. < + a.m.
,irectiva nr. 2//3&88&C. privind anumite aspecte ale orani")rii timpului de lucru
de*inete munca n timpul nopii ca *iind munca prestat) n orice perioad) nu mai mic)
de 1 ore i care include, n orice ca", perioada ntre mie"ul nopii i 5 a.m. $ai mult, art.
8 al acestui act normativ comunitar prevede c) orele normale de lucru pentru lucr)torii
de noapte nu vor dep)i o medie de 8 ore ntr6o perioad) de 2( de ore.
,e asemenea, ,irectiva de*inete lucr)torul de noapte ca *iind *ie=
a1 lucr)torul care, pe timpul nopii de*init ca mai sus, lucrea") cel
puin 3 ore din timpul "ilnic de lucru, *ie
21 lucr)torul care va lucra o anumit) proporie din timpul anual de
munc) pe timpul nopii.
Codul muncii sta!ilete ca durata normala a muncii de noapte nu poate dep)i 8 ore
ntr6o perioada de 2( de ore, aceste prevederi re)sindu6se i n art. 8 al ,irectivei nr.
2//3&88&C. privind anumite aspecte ale orani")rii timpului de lucru, care prevede c)
orele normale de lucru pentru lucr)torii de noapte nu vor dep)i o medie de 8 ore ntr6o
perioad) de 2( de ore.
#!liaia ana3atorului care utili"ea") *recvent munca de noapte, ast*el cum aceasta
apare n art. %25 alin. (+) din Codul muncii este similar) celei prev)"ute de ,irectiva nr.
2//3&88&C. privind anumite aspecte ale orani")rii timpului de lucru care sta!ilete c)
ana3atorul care *olosete *recvent lucr)tori de noapte va in*orma autorit)ile
competente despre acest lucru, la cererea acestora.
3ecompensarea muncii de noapte
8alariaii care e*ectuea") cel puin 3 ore de munc) de noapte !ene*icia") *ie de
proram de lucru redus cu o or) *a) de durata normal) a "ilei de munc), *)r) ca
aceasta s) duc) la sc)derea salariului de !a"), *ie de un spor la salariu de minimum
25C din salariul de !a") pentru *iecare or) de munc) de noapte prestat). ;e7tul n
cau"a nu impune prioritatea uneia din cele dou) variate, n acest ca" r)mnnd la
latitudinea p)rilor raportului de munc) s) sta!ileasc) varianta pe care urmea") s) o
pun) n aplicare.
,irectiva nr. 2//3&88&C. privind anumite aspecte ale orani")rii timpului de lucru
prevede c), prin leislaie naional), se pot sta!ili anumite aranii pentru anumite
cateorii de lucr)tori de noapte,n ca"ul n care riscurile la care sunt supui acetia au
le)tur) cu munca de noapte.
4n acest sens, prevederile tradiionale e7istente i n vec2iul Cod n cadrul art. %%( au
*ost meninute, cu sinura di*eren) care const) n *aptul c) de aceste m)suri alternative
!ene*icia") salariaii care lucrea") cel puin 3 ore n proram de noapte, *a) de vec2iul
Cod care sta!ilea c) !ene*iciarii sunt salariaii care lucrea") cel puin 3um)tate din
proramul normal de lucru, ceea ce nsemna cel puin ( ore munc) de noapte.
Gacem preci"area c) aceste m)suri de reducere a proramului sau de acordare a unui
spor la salariu sunt alternative i nu cumulative, i c) se aplic) numai salariailor care
prestea") cel puin 3 ore de munc) de noapte. 4n consecin), cei care prestea") mai
puin de 3 ore n intervalul 22 p.m. < + a.m. nu !ene*icia") de nici una dintre m)surile
prev)"ute de lee.
4)amenul medical
Codul muncii sta!ilete c) salariaii care urmea") s) des*)oare munc) de noapte n
condiiile prev)"ute de art. %25 sunt supui unui e7amen medical ratuit nainte de
nceperea activit)ii, i apoi periodic.
,ispo"iii asem)n)toare se re)sesc i n ,irectiva nr. 2//3&88&C. privind anumite
aspecte ale orani")rii timpului de lucru, care prevede c) lucr)torii de noapte au dreptul
la o evaluare medical) ratuit) nainte de nc2eierea contractului i dup) aceea, la
intervale reulate.
EF nr. 355&2//1 privind suprave2erea s)n)t)ii lucr)torilor prevede c) aceast)
activitate se reali"ea") prin servicii medicale pro*ilactice precum= e7amenul medical la
ana3area n munc), de adaptare, periodic, la reluarea activit)ii, promovarea s)n)t)ii la
locul de munc). Aceste servicii medicale se reali"ea") pe !a"a celor cuprinse n *iele
medicale corespun")toare condiiilor de munc) , *ie medicale ce se re)sesc n Ane7a
% a 2ot)rrii de uvern. Ast*el, Gia nr. %(5 *ace re*erire la e7amenele necesare celor ce
urmea") s) preste"e activitatea n tur) de noapte (intervalul de timp 22,// < +,//).
,irectiva nr. 2//3&88&C. privind anumite aspecte ale orani")rii timpului de lucru
prevede c) lucr)torii de noapte care au pro!leme medicale recunoscute ca *iind n
le)tur) cu munca de noapte sunt trans*erai cnd este posi!il, la un proram de lucru
de "i, con*orm pre)tirii lor pro*esionale.
Consider)m aplica!ile n acest ca" i prevederile cu caracter eneral din EF nr.
355&2//1 privind suprave2erea s)n)t)ii lucr)torilor care dau posi!ilitatea medicului de
medicina muncii s) *ac) propuneri, n *uncie de re"ultatul e7amenului medical, n
sensul=
a1 adapt)rii postului de munc) la caracteristicile anatomice, *i"ioloice, psi2oloice
i la starea de s)n)tate a lucr)torului, n situaia prev)"ut) la art. %5 lit. !) din
actul normativB
21 ndrumarea persoanei care urmea") a *i ana3at) c)tre alte locuri de munc)B
c1 includerea n circuitul in*ormaional i operaional din sistemul sanitar a acelor
persoane care necesit) o suprave2ere medical) deose!it).
Interdic(ii
Codul muncii prin dispo"iiile art. %28 inter"ice pentru anumite cateorii de persoane
prestarea muncii de noapte. Ast*el, sunt e7cluse de la prestarea orele de noapte
persoanele care nu au mplinit vrsta de %8 ani, precum i *emeile ravide, l)u"ele i
cele care al)ptea").
,irectiva Consiliului '(&33 din 22 iunie %''( re*eritoare la protecia tinerilor n munc)
prevede inter"icerea muncii adolescenilor *ie ntre orele %/ p.m. i + a.m., *ie ntre %%
p.m. i 1 a.m. Codul muncii de*inete pentru toate cateoriile de salariai, inclusiv pentru
tineri, munca de noapte ca *iind munca prestat) ntre orele 22,// 6 +,//. Ca atare,
interdicia prev)"ut) n cuprinsul acestui alineat este n deplin) concordan) cu te7tul
directivei care las) la aprecierea statului de a alee intervalul de timp de noapte pe
durata c)ruia munca tinerilor s) *ie inter"is).
Interdicia cuprins) n art. %25 alin. (%) se re)sete n mod similar i n art. %2 alin. (%)
din E.F. nr. +//&2//1.
4n plus, con*orm art. %2 alin.(2) ale aceluiai act normativ, copiii nu pot presta munc)
ntre orele 2/,// i +,//. $enion)m c) prin copil se nelee orice persoan) care nu a
atins vrsta de %5 ani sau orice tn)r n vrst) de cel puin %5 ani i de cel mult %8 ani
care *ace nc) o!iectul colari")rii o!liatorii pe !a") de proram interal, sta!ilit de
lee. Copiii n vrst) de cel puin %+ ani, care *ac o!iectul colari")rii o!liatorii, pe !a")
de proram interal, pot nc2eia, n condiiile leii, un contract individual de munc) n
calitate de salariat pentru des*)urarea de munci uoare, de*inite potrivit aceluiai act
normativ. Copilul care *ace o!iectul colari")rii o!liatorii pe !a") de proram interal
poate nc2eia un contract individual de munc) i la mplinirea vrstei de %5 ani, cu
acordul p)rinilor sau al repre"entanilor leali, pentru des*)urarea de activit)i potrivite
cu de"voltarea *i"ic), aptitudinile i cunotinele sale, dac) ast*el nu i sunt periclitate
s)n)tatea, de"voltarea i pre)tirea pro*esional).
4n ce privete situaia prest)rii muncii de noapte n ca"ul *emeii ravide, l)u"e sau care
al)ptea"), dorim s) su!liniem noutatea leislativ) adus) de Codul muncii care las)
posi!ilitatea *emeii s) lucre"e totui n proram de noapte dac) starea de s)n)tate i
permite acest lucru.
,irectiva Consiliului nr. '2&85&C.. privind introducerea m)surilor de ncura3are a
m!un)t)irii securit)ii i s)n)t)ii n munc) a lucr)toarelor ravide, l)u"e sau care
al)ptea") prevede c) statele sunt o!liate s) adopte m)surile necesare ast*el nct
salariatele a*late n aceast) situaie s) nu *ie o!liate s) des*)oare munc) de noapte
pe durata ravidit)ii i pe o perioad) ce urmea") naterii copilului, perioad) care va *i
determinat) de autoritatea naional) competent) n domeniul s)n)t)ii i securit)ii n
munc), su! re"erva pre"ent)rii, n con*ormitate cu procedurile naionale, a unui certi*icat
medical ce atest) c) aceasta este necesar) pentru securitatea i s)n)tatea lucr)toarei
respective.
#HF nr. '+&2//3 privind protecia maternit)ii la locul de munc), cu modi*ic)rile i
complet)rile ulterioare, prevede, n cadrul art. %', c) salariatele ravide, cele care au
n)scut recent precum i cele care al)ptea") nu pot *i o!liate s) preste"e munc) de
noapte. 4n ca"ul n care s)n)tatea lucr)toarei este a*ectat) de munca de noapte,
ana3atorul este o!liat s) o trans*ere la proram de lucru pe timp de "i. Acest trans*er
are loc pe !a"a cererii scrise al salariatei i nu a*ectea") salariul de !a") al acesteia.
Cererea va *i nsoit) de un certi*icat medical care s) speci*ice perioada pe durata c)reia
s)n)tatea salariatei este a*ectat) de munca de noapte. Atunci cnd trans*erul nu este
posi!il, din motive o!iective, salariata va !ene*icia de concediu i indemni"aie de risc
maternal, potrivit leii.
;re!uie preci"at c) toate aceste drepturi operea") numai n m)sura n care salariata
in*ormea") n scris ana3atorul despre situaia sa i pune la dispo"iia acestuia un
document medical emis de medicul de *amilie sau de medicul specialist care s) ateste
starea de raviditate, sau, dup) ca", care s) prevad) data nceperii i termin)rii
perioadei de al)ptare.
1.&. 3epausul sptmnal
Cu privire la repausul sptmnal *uncIionea") o re,lementare de principiu art. 1*&
din /odul muncii! repu2licat Di o re,lementare de e)cepie care *uncIionea") pentru
situaIii deose!ite care avnd n vedere interesul pu!lic impun suspendarea repausului
s)pt)mnal, aceast) situaIie de e7cepIie *iind relementat) de art. 1*8 din /odul
muncii! repu2licat.
3e,uli ,enerale
0eea impune ca n cadrul s)pt)mnii de lucru s) e7iste dou zile de repaus
sptmnal consecuti'. ,in punct de vedere al leiuitorului repausul s)pt)mnal
presupune consecutivitatea celor 2 "ile li!ere, aspect care deriv) din normele europene
dar care, *aI) de modul de relementare a acestui repaus n "ile Di nu n ore, nu
corespunde nici cerinIelor ,irectivei europene Di nici necesit)Iilor sociale.
Ast*el, normele europene impun un repaus s)pt)mnal de minim 2( de ore la care se
adau) durata minim) o!liatorie ntre dou) "ile de lucru care con*orm normei
europene este de %% ore. Re"ult) c) n con*ormitate cu leea european), de principiu
repausul s)pt)mnal nu poate *i mai mic de 35 de ore. ,e la reula impus) de leea
european) sunt prev)"ute o serie de e7cepIii care n principal au n vedere activitatea
prestat) sau locul de des*)Durare a acesteia. ,e e7emplu, au un reim special locurile
de munc) i"olate care impun r)mnerea ana3atului la locul de munc) o anumit)
perioad) de timp. Art. %31 din Codul muncii, repu!licat relementea") repausul
s)pt)mnal pe "ile neadmiInd situaIii de e7cepIie.
Jilele de repaus sptmnal sunt de re,ul zilele de sm2t i duminic. ,e la
reula aceasta leea prevede c) se poate deroa urmnd a *i acordate alte "ile li!ere
consecutive, atunci cnd sunt avute n vedere activit)Ii ce prin oprire ar a*ecta interesele
pu!licului (de exemplu, activiti de deservire a populaiei) Di sunt avute n vedere
unit)Iile cu *lu7 continuu. 4n ca"ul n care nu se poate acorda repausul s)pt)mnal n
"ilele de sm!)t) Di duminic) ci n alte "ile, salariaIii a*ectaIi de imposi!ilitatea de a
!ene*icia n KeeL6end de "ile li!ere sunt ndrept)IiIi s) primeasc) un spor la salariul de
!a"), de reul) denumit spor de 5ee67end sau spor de tur! valoarea acestuia *iind
neocia!il) *ie prin contractul colectiv de munc), *ie prin contractul individual de munc).
8porul se poate acorda *ie ca spor pentru fiecare or lucrat 8n 5ee67end! *ie toIi
salariaIii a*ectaIi de acest sistem !ene*icia") de un spor lunar la salariul de 2az.
GaI) de aceste reuli, prin e)cepie ana3atorul poate pretinde salariatului, cu
consimI)mntul acestuia, s) preste"e munc) Di n perioada de repaus s)pt)mnal,
dac) e7ist) autori"area n acest sens a Inspectoratului teritorial de munc) Di numai cu
acordul sindicatului. 4ntr6o ast*el de situaIie munca prestat) se pl)teDte Di presupune
acordarea unui spor du!lu *aI) de cel care se acord) pentru prestarea muncii
suplimentare. ;otodat), dup) scurerea perioadei n care ana3atorul nu a acordat
repausul s)pt)mnal, perioad) care n con*ormitate cu leea nu poate dep)Di %( "ile
calendaristice, ana3atorul are o!liaIia de a acorda salariatului repaosul cumulat.
GaI) de relement)rile leii se poate o!serva c) prin dispo"iIiile art. %31 din Codul
muncii, leiuitorul ncearc) s) limite"e munca suplimentar) prestat) n repaosul
s)pt)mnal. Interpretarea leii conduce la ideea c) munca suplimentar) se poate derula
n orice "i normal) de lucru, munca prestat) n perioada de repaus s)pt)mnal *iind o
cateorie de activitate prestat) peste proramul normal, dar cu un reim cu totul aparte
Di *oarte restrictiv.
,e asemenea, e7ist) controverse cu privire la situaIia de *apt care poate determina
aplica!ilitatea dispo"iIiilor art. %31 alin. (() Di (5) din Codul muncii. Ast*el, se consider)
c) ar *i reu de admis dac) un ana3ator solicit) prestarea muncii salariatului s)u cteva
ore ntr6una din "ilele de repaus, o ast*el de solicitare s6ar impune a *i considerat)
munc) suplimentar) n reim normal, ne*iind incidente dispo"iIiile art. %31 din Codul
muncii.
-rincipalul arument ntr6o ast*el de susIinere const) n *aptul c) leea de*ineDte
repaosul s)pt)mnal ca *iind un repaus de 2 "ile consecutive Di atunci numai prestaIia
n am!ele "ile consecutive ar presupune o nc)lcare a repaosului. Arumentul contrar
are n vedere protecIia salariaIilor ast*el nct ori de cte ori acetia nu 2eneficiaz
efecti' de cele 2 zile de repaus sptmnal de'in incidente dispoziiile art. 1*&
alin. 941 i 9-1 din /odul muncii. MurisprudenIa nu s6a pronunIat pe situaIii de speI)
dect n ca"ul n care salariatul nu a !ene*iciat interal de repausul s)pt)mnal. 4n ast*el
de situaIii a impus o!liarea ana3atorului la un spor du!lu *aI) de cel ce se acord)
pentru munc) suplimentar). ,e cele mai multe ori cnd prestaIia n repausul
s)pt)mnal al salariatului a avut caracter strict ntmpl)tor Di nu a ec2ivalat cu o "i de
lucru, de cele mai multe ori instanIele au aplicat reimul eneral al muncii suplimentare.
4n ceea ce priveDte practica social) a Inspectoratului teritorial de munc! acesta
sancioneaz orice prestaie solicitat de an,a:ator 8n perioada de repaus
sptmnal i care nu se supune dispoziiilor art. 1*& alin. 941 i 9-1 din /odul
muncii. InstanIele 3udec)toreDti sesi"ate cu contestaIii mpotriva proceselor ver!ale de
sancIionare a ana3atorilor care nu respect) n orice situaIie reimul repaosului
s)pt)mnal respin contestaIiile ast*el introduse, considernd c) m)surile aplicate de
autorit)Iile locale de specialitate sunt leale.
4n ca"ul salariaIilor al c)rui repaus s)pt)mnal se acord) n alte "ile, altele dect
sm!)t) Di duminic) a e7istat tendinIa n 3urisprudenI) de a se acorda n loc de sporul
de KeeL6end neociat, un spor eneral de %//C pentru munca prestat) sm!)ta Di
duminica. $otivaIia acestei soluIii s6a re)sit n contractul colectiv de munc) la nivel
superior Di n special n contractul colectiv de munc) unic la nivel naIional care, n
articolul re*eritor la sporuri, sta!ilea c) se acord) un spor de %//C pentru munca
prestat) peste proramul normal de lucru, pentru munca prestat) n "ilele de s)r!)toare
leal) Di pentru munca prestat) n "ilele de repaus s)pt)mnal.
,ispo"iIia din contractul colectiv de munc) a e7istat aDa anterior momentului intr)rii n
vioare a actualului Cod al muncii, adic) 0eea nr. 53&2//3. GaI) de dispo"iIiile art. %31
din Codul muncii dispo"iIiile care au e7istat n contractele colective sta!ileau drepturi
mai mici pentru c) anterior actualului Cod al muncii nu e7istau prin lee relement)ri
speci*ice pentru munca prestat) n "ilele de repaus s)pt)mnal, munca ast*el prestat)
*iind asimilat) reimului comun al muncii suplimentare. ,up) % martie 2//3 data intr)rii
n vioare a Codului muncii, munca prestat) n "ilele de repaus s)pt)mnal presupunea
un spor de minimum %5/C Di nicidecum de %//C. Au e7istat instanIe 3udec)toreDti care
au apreciat c) dispo"iIia convenIional) are n vedere nu sporul relementat de art. %31
alin. (() Di (5) din Codul muncii, ci sporul relementat de art. %31 alin. (3) din Codul
muncii, repu!licat, adic) sporul ce tre!uie neociat pentru cei care lucrea") sm!)ta Di
duminica. #r, cei care lucrea") n "ilele de sm!)t) Di duminic), Di se a*l) su! incidenIa
dispo"iIiilor art. %31 alin. (3) derulea") ast*el activitatea n proramul lor normal de lucru
Di nicidecum n "ilele de repaus s)pt)mnal, pentru c) aceDtia prin lee Di con*orm
ra*icului de lucru !ene*icia") n alte "ile de repausul s)pt)mnal.
;n,a:atorul poate adopta aceste msuri! de chemare a salariatului la lucru 8n
perioada de repaus sptmnal doar 8n mod e)cepional! el *iind o!liat s)6Di
pre"inte arumentele care impun pre"enIa salariatului n *aIa autorit)Iilor (Inspectoratul
teritorial de munc)) pentru o!Iinerea avi"ului con*orm al acestora Di totodat) tre!uie s)
pre"inte 3usti*icarea necesar) n *aIa sindicatului din unitate, ne*iind su*icient) o
procedur) o!iDnuit) de in*ormare Di consultare cu sindicatul *iind a!solut necesar
acordul sindicatului.
.ste de o!servat c) leea romn) *ace re*erire la sindicat Di nu la sindicat repre"entativ,
n condiIiile n care sindicatul ap)r) Di promovea") interesele propriilor mem!rii, n timp
ce sindicatul repre"entativ ap)r) Di promovea") interesele tuturor salariaIilor din unitate.
-e de alt) parte leea romn) nu relementea") ce se ntmpl) n situaIia n care ntr6o
unitate nu e7ist) sindicat, interesele salariaIilor *iind de e7emplu, promovate de
repre"entanIii lor aleDi sau ce se ntmpl) cu interesele nemem!rilor de sindicat care
prestea") activitate n "ilele de repaus s)pt)mnal.
;ocmai datorit) caracterului e7cepIional care l determin) pe ana3ator s) c2eme
ana3aIii n "ilele de repaus s)pt)mnal el are o!liaIia ca dup) cel mult %( "ile s)
acorde cumulat "ilele de repaus s)pt)mnal, leea nemai*)cnd ns) re*erire la
acordarea unor "ile li!ere pl)tite. -ractic, n asemenea situaIii intervine o proroare a
repausului s)pt)mnal dup) ncetarea situaIiei e7cepIionale. 4n ca"ul n care interese
pu!lice 3usti*ic) o activitate nentrerupt) care acoper) Di perioada de repaus
s)pt)mnal, art. %38 din Codul muncii sta!ileDte posi!ilitatea de suspendare a
repaosului de c)tre ana3ator, ana3atul a*ectat de situaIie !ene*iciind de un spor du!lu
*aI) de cel corespun")tor muncii suplimentare Di de proroarea "ilelor de repaus.
1.8. /oncediul de odihn
4n perioada concediului de odi2n) deDi salariatul nu prestea") activitate, contractul de
munc) se consider) a *i n *uncIiune, concediul de odihn nefi,urnd 8ntre cauzele
de suspendare a contractelor indi'iduale de munc.
?eintervenind suspendarea contractului pe durata concediului de odi2n), salariatul
!ene*icia") de salariu su! *orma indemnizaiei de concediu de odi2n). 4n consecinI),
se poate considera c) un concediu de odihn reprezint o form de e)ecutare a
contractului indi'idual de munc! repausul anual de care !ene*icia") salariatul su!
aceast) *orm) *iind necesar pentru recuperarea *orIei sale de munc). -ractic dreptul la
concediu de odi2n) este un drept de care !ene*icia") orice salariat de la momentul
nc2eierii contractului s)u individual de munc), considerndu6se c) n cadrul procesului
muncii privit ca prestaIie n timp, salariatului i este necesar) anual o anumit) perioad)
de repaus pentru recuperarea *orIei sale de munc).
,in punct de vedere al naturii :uridice concediul de odi2n) presupune o natur) du!l),
avnd pe de o parte caracter personal nepatrimonial! dreptul la recuperarea *orIei de
munc), dar Di caracter patrimonial! dreptul la plat) n condiIiile n care nu se prestea")
munca. 4n special datorit) caracterului personal nepatrimonial dreptul la concediu de
odi2n) se mani*est) ca drept a!solut, n sensul c) orice con'enie le,at ntr6o *orm)
sau alta de vreo *orm) de renunare la dreptul la concediul de odihn este nul
a2solut. De exemplu, nu se admite rscumprarea concediului de odihn n bani. Adic
salariatul renun la concediul de odihn, presteaz munca n continuare n schimbul
salariului i suplimentar pretinde drepturile patrimoniale rezultate din concediul su de
odihn, adic indemnizaia de concediu. # ast*el de convenIie este lovit) de nulitate
a!solut) determinnd urm)toarele e*ecte=
sancIionarea contravenIional) a ana3atorului vinovat care ncalc)
relement)rile din leislaIia munciiB
des*iinIarea convenIiei dintre salariat Di ana3ator, *)r) ns) ca salariatul s)
*ie o!liat dect la restituirea indemni"aIiei de concediuB
r)spunderea patrimonial) a ana3atorului vinovat care se poate concreti"a
n daune materiale, cel puIin eale cu indemni"aIia de concediu de odi2n), dar Di
n daune morale re"ultate ca urmare a nerecuper)rii la timp a *orIei de munc) Di a
o!oselii e7cesive su*erite de salariatB
penalit)Ii n sarcina ana3atorului determinate con*orm reulilor *iscale
pentru c) a introdus n c2eltuielile deducti!ile o sum) neleal acordat), adic)
indemni"aIia de concediu *)r) e7ecutarea concediului n natur).
4n practica :urisprudenial! pentru neacordarea concediului de odi2n) n natur), n
special la nivelul ana3atorilor !uetaIi din *ondurile statului, conduc)torii acestora au
*ost pedepsiIi c2iar Di penal, n circumstanIierea *aptelor lor reIinndu6se c) din *ondurile
statului au pl)tit indemni"aIii de concediu necuvenite n loc s) acorde concediile de
odi2n) n natur).
,e alt*el, Codul muncii actual sta!ileDte e7pres o sinur) situaIie care permite
compensarea concediului de odi2n) n !ani, este vor!a de situaia 8ncetrii contractul
indi'idual de munc n anul calendaristic pentru care s6a acordat sau nu concediul de
odi2n). ,ac) salariatul ncetea") raportul de munc) n cursul anului Di pn) la
momentul ncet)rii a !ene*iciat de concediu de odi2n) Di corespun")tor de indemni"aIia
de concediu, atunci la momentul ncet)rii contractului se va constata c) salariatul a
!ene*iciat de o plat) necuvenit) deoarece concediul de odi2n) se acord) proporIional
cu timpul lucrat ntr6un an. 4n consecinI) dac) salariatul a prestat activitate + luni, dar a
!ene*iciat de concediu de odi2n) pentru un an ntre Di a ridicat indemni"aIia de
concediu interal, atunci ana3atorul va constata c) 3um)tate din indemni"aIia de
concediu este necuvenit). 4ntr6o ast*el de situaIie deDi este evident *aptul c) ana3atorul
a *)cut o plat) nedatorat), acesta nu6l poate e7ecuta imediat pe *ostul s)u salariat
deoarece intervin normele de protecIie de la r)spunderea patrimonial) n dreptul muncii
ast*el cum acestea sunt relementare la 25( Di urm. din Codul muncii. 4ntr6o asemenea
situaIie salariatul poate pl)ti !enevol suma ridicat) n plus *aI) de cea la care ar *i *ost
ndrept)Iit sau, n ca"ul n care o ast*el de plat) voluntar) nu se e7ecut), ana3atorul va
acIiona n instanI) n temeiul art. 25+ din Codul muncii, repu!licat solicitnd instanIei s)
constate caracterul necuvenit al pl)Iii Di s) o!lie *ostul salariat la restituire. .7ecutarea
salariatului este posi!il) numai n !a"a unei 2ot)rri 3udec)toreDti de*initive Di
irevoca!ile susIine art. %+' din Codul muncii, repu!licat.
,e principiu s6ar admite ca ntr6o ast*el de situaIie s) devin) incidente Di dispo"iIiile art.
25( alin. (3) Di (() din Codul muncii, respectiv ca ana3atorul s) constate pau!a su*erit)
determinat) de plata necuvenit), iar salariatul s) *ie de acord cu *aptul c) acea plat)
este necuvenit) *iind de acord cu valoarea pau!ei su*erite de ana3ator Di cu modul de
sta!ilire al acestei pau!e. ,ac) acordul *ostului salariat intervine ntr6un termen de 3/
de "ile de la momentul n care ana3atorul i6a transmis un raport cu toate aceste date,
atunci se consider) c) salariatul Di asum) r)spunderea Di poate *i e7ecutat, dar pn) la
limita unei valori ec2ivalente cu cinci salarii de !a") minime pe economie naIional).
-entru di*erenI) ana3atorul poate a3une la e7ecutare numai prin intermediul unei
2ot)rri 3udec)toreDti. C2iar Di e7ecutarea se reali"ea") n condiIiile de protecIie ale
dreptului muncii n m)sura n care prtul de!itor are calitatea de salariat la un alt
ana3ator. Ni ntr6o ast*el de situaIie noul ana3ator nu poate dispune reIineri din salariu
a c)ror valoare s) dep)Deasc) %&3 din veniturile din munc) o!Iinute de salariat,
respectiv n mod e7cepIional cnd e7ist) mai multe reIineri, cel mult 3um)tate din
veniturile din munc) o!Iinute de salariat. ?umai n m)sura n care prtul de!itor nu mai
are calitatea de salariat este posi!il) e7ecutarea acestuia n condiIiile leii procesuale
civile.
A doua ipote"), intervine n situaIia n care salariatului i ncetea") raporturile de munc),
dar acesta nu !ene*icia") pentru perioada lucrat) de concediu de odi2n). 4ntr6o ast*el
de situaIie ana3atorul are o!liaIia ca la ncetarea contractului s)6i pl)teasc) acelui
salariat indemni"aIia de concediu de odi2n) de care ar *i avut dreptul pentru perioada
lucrat).
Concediul de odi2n) se acord) anual, un salariat are dreptul la concediu de odi2n) n
*iecare an. 4n mod e7cepIional leea romn) permite o proroare a e7ecut)rii
concediului de odi2n) n tot sau n parte, dar nu mai mult dect pn) la s*rDitul anului
urm)tor. -entru ca o ast*el de situaIie s) *ie *uncIional) se impune ca n cuprinsul
contractului colectiv de munc) sau, dup) ca", a reulamentului intern s) se prevad)
posi!ilitatea acord)rii concediului de odi2n) n anul urm)tor celui pentru care s6a n)scut
dreptul.
Durata concediului de odihn
.7ist) cel puIin dou) principii de !a") care relementea") durata minim a
concediului de odihn<
pe de o parte, durata minim) arantat) prin lee, respectiv 20 de zile lucrtoare
pe an, aceasta *iind Di durata minim) sta!ilit) de normele europeneB
al doilea principiu, durata concediului de odi2n) este proporional cu timpul
efecti' lucrat n anul calendaristic de c)tre acel salariat, deoarece con*orm art.
%(5 alin. (2) din Codul muncii concediul de odi2n) se acord) proporIional cu
activitatea prestat) ntr6un an calendaristic.
Raportat la primul principiu, leea sta!ileDte Di arantea") o durat minim a
concediului de odihn. Concediul de odi2n) se sta!ileDte prin contractul individual de
munc), durata acestuia *iind neocia!il), cu condiIia s) nu *ie mai mic) dect durata
minim) arantat) de lee.
4n practic) la nivelul *iec)rui ana3ator durata minim) a concediului de odi2n) se
neocia") Di prin contractul colectiv de munc), urmnd ca peste acel nivel s) se
neocie"e individual prin contractul individual de munc).
,e asemenea e7ist) practica acord)rii di*erenIiate a concediului de odi2n) Di a sta!ilirii
unor prauri minimale di*erite n *uncIie de vec2imea n munc) a salariaIilor,
considerndu6se c) cei cu vec2ime mai mare au nevoie de un repaus mai l)rit.
4n ce priveDte cel de6al doilea principiu s6a considerat c) atta vreme ct prin concediul
de odi2n) se urm)reDte recuperarea *orIei de munc) pierdut) prin prestarea e*ectiv) a
muncii n m)sura n care nu se prestea") munca, contractul individual de munc) *iind
suspendat indi*erent pentru ce motiv Di pentru orice perioade, nu este necesar) nici
recuperarea corespun")toare a *orIei de munc) Di n consecinI), perioada respectiv),
tre!uie dedus) din !a"a de determinare a duratei concediului de odi2n).
Aceast) soluIie a *uncIionat n practica social) din Romnia dup) intrarea n vioare a
Codului muncii, susIinut) *iind att de instrucIiunile autorit)Iilor, ct Di de practica
3urisprudenIial). Cu toate acestea n ianuarie 2/%/ practica european s6a modi*icat
considernd c) dreptul la concediu de odi2n) este un drept a!solut, iar intervenIia unor
situaIii o!iective de tipul concediilor medicale sau a concediilor de maternitate nu pot *i
de natur) a impieta dreptul a!solut la concediu al salariatului. 4n consecinI), nu e7ist)
nici o 3usti*icare pentru ca unui salariat al c)rui contract de munc) a *ost suspendat pe
motive ce nu6i sunt imputa!ile s) i se deduc) !a"a de determinare a dreptului la
concediul de odi2n) Di s) nu !ene*icie"e interal de concediul s)u de odi2n) anual.
0a acest moment leea romn) nu are prevederi concrete cu privire la acest aspect, ci
se mulIumeDte ca n situaIii speci*ice s) preci"e"e c) anumite perioade sunt avute n
vedere pentru determinarea concediului de odi2n). Ast*el, de exemplu art. !"# din
$odul muncii, republicat stabilete c durata concediului pentru %ormare pro%esional nu
se deduce din baza de determinare a concediului de odihn %iind asimilat unei
perioade de munc e%ectiv. #r, n condiIiile n care perioada de concedii de studii care
conduce la o suspendare a contractului de munc) prin acordul p)rIilor nu determin)
e*ecte neative asupra concediului de odi2n), cu att mai mult s6ar impune ca o cau")
o!iectiv) de suspendare a contractului de munc) la rndul ei s) nu a*ecte"e drepturile
salariale.