Sunteți pe pagina 1din 24

LICEUL TEHNOLOGIC BUCECEA

PROIECT DE SPECIALITATE
pentru examenul de obinere a certificatului de calificare profesional
nivel 2
Calificarea: Lctu mecanic prestri servicii
Recondiionarea arborilor
ndrum!or"
In#$ NISTOR EUGEN
Candida!"
ICHI% S$ IULIAN CE&AR
CLASA a 'I (a E

Promoia )*+,
1

CUPRINS
Argument..........................................................................................3
CAPITOLUL I
Reconditionarea arborilor drepti........................................................4
CAPITOLUL I I
Reconditionarea arborilor cotiti ........................................................15
CAPITOLUL I I I
Reconditionarea arborilor cu came.....................................................21
ibliogra!ie.........................................................................................24
2
AR"U#$%T
Arborii au !unc&ia principal' de tran(mitere a mi)c'rii de rota&ie )i a unui moment
de r'(ucire. *e obicei arborii (unt (olicita&i at+t la r'(ucire c+t (i la ,nco-oiere. *e(eori
(olicitarea principal' e(te r'(ucirea. Principalul criteriu de cla(i!icare a arborilor drep&i ,l
con(titue tipul de (olicitare la care (unt (upu)i. *up' ace(t criteriu e.i(t' / arbori de
tor(iune 0 con(idera&i (olicita&i numai la tor(iune (au ,n principal la tor(iune 1 arbori
(upu)i la (olicit'ri compu(e 2 la tor(iune )i la ,nco-oiere 3. Arborii coti&i )i cei cu came
contribue la tran(!ormarea mi)c'rii de rota&ie ,n mi)care de tran(la&ie. 4coaterea din
!unc&iune a arborilor (e datorea5' obo(elii materialului6 u5'rii6 coro5iunii etc.
Te7nologia de recondi&ionare a arborilor depinde de !orma geometrica6 dimen(iunile
condi&iile te7nice impu(e6 m'rimea )i natura u5'rilor6 precum )i de materialul ace(tora .
Arborii coti&i (e rebutea5' c+nd pre5int' urm'toarele de!ecte /
1
cr'paturi (au !i(uri pe
tu)uri care nu di(par prin recti!icare6 cr'p'turi (au !i(uri pe (upra!e&e neprelucrate6
rupere (au r'(ucire6 lungimea tu)urilor manetoane mai mare de o anumita -aloare6
diametrul !u(urilor (ub cota minim'. Arborele cu came 6 prin po5i&ia )i !orma camelor
(ale6 a(igura ,n timpul rotirii intrarea ,n ac&iune a organelor de di(tribu&ie6 la timpul
oportun )i pe durata nece(ara. 8u(urile arborelui cu came (e rote(c ,n lag're cu alunecare
6 care (unt ni)te buc)e a-+nd turnat pe (upra!a&a interioara un (trat de alia9 anti!ric&iune .
*e!ectele arborelui cu came (unt / ,nco-oierea arborelui 1 ciupiturile 1 u5area (au
deteriorarea !iletului g'urii pentru )urubul de !i.are al ro&ii din&ate 1 u5ura canalului de
pan' pentru pinionul de di(tribu&ie 1 u5ura tu)urilor )i u5ura camelor. :nl'turarea ri5urilor
de pe !u(urile arborilor (e !ace prin procedee mecanice. Ri5urile mai mari (e pile(c )i
apoi (e !reac' cu 7+rtie abra5i-'. Pentru !ini(are (e !olo(e)te pa(ta de )le!uit6 opera&ia
e.ecut+ndu0(e cu o curea (au cu o band' de bumbac.
3
CAPITOLUL I
R$CO%*I;IO%AR$A ARORILOR *R$P;I
La alegerea metodelor )i procedeelor de recondi&ionare a arborilor drep&i trebuie ('
(e &in' (eama de (tructura6 tratamentele termice6 duritatea etc6 pe care ace)tia le au
din proce(ele de e.ecu&ie (au de recondi&ionare anterioare. :n general6 materialele
!olo(ite pentru pie(ele tip arbore (unt o&elurile carbon (au aliate ,mbun't'&ite6
o&elurile de cementare6 precum )i unele !onte de ,nalt' re5i(ten&'6 aliate (au nealiate.
8rec-ent arborii (unt e.ecuta&i din o&eluri carbon )i o&eluri aliate.
Principalele u5'ri )i de!ec&iuni care apar la arbori ,n e.ploatare )i care (e
e-iden&ia5' ,n cadrul opera&iilor de recondi&ionare (unt/ ,nco-oierea6 r'(ucirea6
!i(urarea6 ruperea (au u5area unor capete cilindrice (au conice6 deteriorarea
!iletelor e.terioare )i a ale5a9elor !iletate6 a canalelor de pan' (au canelurilor6 a
ori!iciilor de centrare etc.
Cau5ele ,nco-oierii )i r'(ucirii (e datorea5a (olicit'rilor mecanice6 termice etc6 ,n
proce(ul de reparare anterior6 ca urmare a recondi&ion'rii prin (udare )i demontarii0
mont'rii necore(pun5'toare.
<eri!icarea ,nco-oierii precede opera&iile de recondi&ionare.
U5area unor (upra!e&e cilindrice 2conice3 (e re!er' la u5area !u(urilor pentru
rulmen&i )i lag're cu alunecare (au alte ,mbin'ri ce !ormea5' a9u(ta9e.
8iletele pot pre5enta de!orm'ri6 rupturi ale (pirelor pe por&iuni mai mari (au
mai mici.
Canalele de pan' )i canelurile au de obicei u5'ri mici (au mi9locii.
La recondi&ionarea canalelor de pan' prin ma9orare (au prin prelucrarea
unui nou canal decalat (e &ine (eama )i de implica&iile a(upra pie(ei con
9ugate.
8i(urarea arborilor drep&i6 cau5at' de obo(eala materialului6 necoa.ia0 litatea
!u(urilor6 calitatea necore(pun5'toare a tratamentelor termice6 -aria&ia bru(c' a
momentelor de r'(ucire etc6 impune controlul de!ecto(copic at+t ,nainte c+t )i dup'
recondi&ionare6 cu (copul detect'rii e-entualelor !i(uri a(cun(e.
$c7ilibrarea arborilor (e !ace dup' recondi&ionare6 a-,nd ca (cop !unc&ionarea !'r'
-ibra&ii )i 5gomote a ma)inii (au utila9ului din care !ace parte.
Alte de!ec&iuni6 cum (unt b'taia a.ial' a !lan)elor6 ,n!undarea canalelor de
lubri!iere etc6 (e ,nt+lne(c numai la anumite tipuri de arbori.
Controlul te7nic pentru (tabilirea u5'rilor )i de!ec&iunilor arborilor con(t' din
opera&ii de control ale dimen(iunilor6 abaterilor de !orm' )i po5i&ie6 precum )i din
opera&ii de de!ecto(copie.
*etectarea !i(urilor )i cr'p'turilor e(te o opera&ie obligatorie pentru arborii greu
,nc'rca&i6 (olicita&i prin )oc6 dar )i la unii arbori ce au (u!erit opera&ii de ,ndreptare6
(udare etc.
8or&a de ,ndreptare (e aplic'6 ,n !unc&ie de m'rimea de!orma&iei6 la 0rece (au la
cald .
4
U5area !u(urilor arborilor drep&i (e mani!e(t' prin o-alitate6 poli0
gonalitate6 conicitate.
U5area (e m'(oar' ,n plane longitudinale pentru determinarea conicit'0 &ii )i ,n
plane tran(-er(ale pentru determinarea o-alit'&ii. Opera&ia (e e.ecut' cu aparate
uni-er(ale 2)ublere6 micrometre6 pa(ametre etc.3 (au cu di(po5iti-e care permit
m'(urarea pe ra5' a pie(elor u5ate neuni!orm. A(t!el6 o-alitatea arborelui 2!ig. 1, a)
re5ult' ca di!eren&' a diametrelor ma.im )i minim m'(urate ,n (ec&iunile AA, B
B etc.

Conicitatea aceluia)i arbore re5ult' ca di!eren&' a diametrelor m'(urate ,n (ec&iune
longitudinal'6 re&in+nd -aloarea cea mai mare a ace(tei di!eren&e


*eterminarea pe !a5a a u5'rilor e(te o metoda mult mai preci(' dar care nece(it'
,n(' un arbore etalon pentru etalonarea comparatorului C1 2!ig. 1.b36 dup' care ,n
locul ace(tuia6 (e a)a5' ,n di(po5iti-ul cu -,r!uri (au cu pri(me arborele c'ruia i (e
determin' u5area. :n ace(t ca5 (e re&in cele mai mari -alori ale u5'rii6 ace(tea !iind
cele care impun treapta de repara&ie (au diametrul de preg'tire a (upra!e&elor ce
urmea5' (' !ie ,nc'rcate cu material de adao(.

5
8ig. 1. *eterminarea o-alit'&ii6 conicit'&ii )i u5'rii !u(urilor/
a = determinarea o-alit'&ii )i conicit'&ii1 b- determinarea u5'rii minime 2ma.ime3
pe ra5a cu di(po5iti-ul cu -+r!uri !i.e (au pri(me ung7iulare
> >
Preci5ia de po5i&ie a (upra!e&elor arborilor (e controlea5' !olo(indu0(e di(po5iti-e
mai comple.e. :n !ig. 2 a (e ob(er-' c' la6 comparatoarele C1 )i C
2
(e poate citi
b'taia radial' a (upra!e&elor S1 )i S
z
,n raport cu a.a de (imetrie materiali5at'6 prin
-+r!urile !i.e ale di(po5iti-ului. Comparatorul C
3
de tipul pupita(telor indic'6 ,n6 raport
cu aceea)i a.' de (imetrie6 b'taia !rontal' a (upra!e&ei S
3
.
n ca5ul determin'rii6 bataii radiale .a unor (upra!e&e ,n raport cu altele6 primele
(up!a!e&e (e a)ea5' pe
/
pr,(me iar pe celelalte (e e.ecut' m'(urarea.
2!ig. 2b3
8ig.2 Controlul b't'ii radiale )i !rontale a (upra!etelor / a3 !a&' de a.a de rota&ie
b3 !a&' de (upra!e&ele principale .
:n a!ara di(po5iti-elor )i a mi9loacelor de control uni-er(ale6 pentru
controlul u5'rii )i al altor abateri ale arborilor6 (e !olo(e(c ,n cadrul produc&iei de
recondi&ion'ri ,n (erie6 din ce ,n ce mai mult6 calibrele limitati-e (i in(tala&iile de
control acti-.
Recondi&ionarea !u(urilor u5ate repre5int' principala ac&iune de recon0di ionare a
arborilor6 !iind urmat' (au precedat' de recondi&ionarea canalelor de pan'6 a !iletelor6
ale5a9elor6 canelurilor etc.
*intre metodele !olo(ite la recondi&ionarea !u(urilor arborilor (e men&ionea5'/
= prelucrarea la trepte de
repara&ii1 .
=,nc'rcarea cu material de adao( )i prelucrarea la dimen(iunea nomi nal'1
dimen(iunea mic)orat' (au dimen(iunea ma9orat'1
=,nlocuirea unor tron(oane de cap't ale arborilor1
=pre(area de buc)e6 inele !olo(ite drept compen(atoare de u5are1
=de!ormarea pla(tic'.
Prelucrarea la trepte de reparaii (e aplic' arborilor cu trepte de repara&ii
pre(tabilite )i care au a(igurate pie(ele cu care (e a(amblea5' la dimen(iunile de
repara&ie. *iametrul de repara&ie (e1 calculea5' con!orm metodologiei e.pu(a anterior6
?
re5ult+nd un diametru de repara&ie calculat 2dr calc3 care6 !a&' de

diametrul de repara&ie
ce (e -a adopta 2dr adopt3, trebuie (' !ie /2dr calc3 @2dr adopt3, AmmB.
ncrcarea cu material de adaos a pieselor uzate (e reali5ea5' prin (udare manual'
(ub (trat de !lu.6 cu arc electric -ibrator6 prin metali5are6 acoperiri electrolitice etc6
,n !unc&ie de m'rimea u5'rii. A(t!el6 pentru u5'ri mari Cpe(te 1 mm3 ale arborilor (e
aplic' procedee de (udare manuala )i (ub (trat de !lu.. Pentru u5'ri mi9locii 2D63 . . .1
mm3 (e aplic' (udarea cu arc electric (i metali5area. Pentru arbori de dimen(iuni
redu(e )i cu u5ari mici (e aplic' procedee de cromare6 !erare etc. care a(igura
(traturi de compen(are de D6 D5. . . D64 mm re5i(tente la u5are.
:n ace(t ca5 al ,nc'rc'rii arborilor cu material de adao( prin di-er(e procedee6
adao(ul de material ce trebuie ,ndep'rtat -aria5' a(t!el/
= dup' (udare 16 5. . . 4 mm1
= dup' metali5areD6 5. . . 2 mm1
= dup' cromare D6D5. . .D615 mm6
:n !unc&ie de caracteri(ticile dimen(ionale ale arborelui 2lungime6 diametru3. *epunerea
de materiale pe arbori are ca (cop at,t readucerea ace(tora la dimen(iuni nominale c,t
)i la dimen(iuni mic)orate (au ma9orate6 cre+ndu0(e condi&ii )i pentru recuperarea
pie(elor cu care (e a(amblea5' 2cu5ine&i6 ro&i din&ate (au de curea etc3.
La sudarea sub strat de lu! a !u(urilor arborilor (e ob&in (traturi omogene (i
re5i(tente la u5are6 (e prelucrea5' u)or6 ,n(' procedeul pro-oac' ten(iuni termice
mari ,n ma(a ace(tora. *e aceea6 la arborii care lucrea5' ,n condi&ii de (olicit'ri
mari6 dup' (udare (e aplic' un tratament termic de deten(ionare.
E
Tabelul 1
F
:n ca5ul sudrii cu arc electric "ibrator, datorit' ,ntreruperii arcului )i r'cirii
continue a (traturilor ce (e depun6 (e elimin' ten(iunile termice din ma(a arborilor.
:n urma compen('rii u5'rilor prin procedee de (udare6 e(te ne-oie (' (e re!ac' )i
canalele pentru inele6 ela(tice de re5emare (au inele din (+rm'. Canalele (e e.ecut' prin
(trun9ire cu cu&ite pro!ilate6 re(pect,ndu0(e !ormele )i dimen(iunile (tabilite prin 4TA4
5F4FG2=E3 2e.tra( . ,n tabelul 13.
Prin metalizare (e a(igur' arborilor (traturi de orice gro(ime )i cu o bun'
aderen&' dac' (e re(pect' recomand'rile pri-ind preg'tirea (upra!e&elor ce (e
metali5ea5' 2crearea unui microrelie!6 degre(are6 (ablare etc3. *uritatea (traturilor
depinde ,n primul r+nd de compo5i&ia metalului ce (e depune )i apoi de regimul de
depunere. <eri!icarea durit'&ii6 ace(tor (traturi depu(e pe !u(urile arborilor e(te o
opera&ie !oarte di!icil' datorit' neomogenit'&ii (traturilor 2pori6 o.i5i etc3.
:n ca5ul !olo(irii buc#elor sau inelelor compensatoare gro(imea pere&ilor ace(tora6
dup' prelucrarea !inal'6 trebuie (' !ie de minimum 2 mm6 pentru a nu (e (tri-i
peretele buc)ei 2inelului3 )i a pre-eni (l'birea a9u(ta9ului.
8ig. 3 A(igurarea ,mpotri-a (l'birii a9u(ta9ului/
a = cu )ti!turi longitudinale ne!iletateCpre(ateH (au !iletate1 b = cu (udur'
!rontal' (au radial'
A(igurarea ,mpotri-a (l'birii (e ob&ine printr0un a9u(ta9 cu (tr+ngere6 prin !olo(irea
unor )ti!turi !iletate (au ne!iletate aplicate longitudinal (au tran( -er(al 2!ig. 3 a) #i
prin (udarea ,mbin'rii ,n anumite 5one 2!ig. 3 b)
Prin deormare plastic (e recondi&ionea5' ,n general !u(urile de cap't ce nu au
impu(e condi&ii (e-ere pri-itoare la lungimea tron(oanelor. Unele !u(uri cu (traturi
(uper!iciale mai pu&in dure pot !i ma9orate prin (triere urmat' de prelucrarea prin
a)c7iere 2(trun9ire6 recti!icare3.
8u(urile de cap't rupte de(tinate !i.'rii cupla9elor6 ro&ilor din&ate (au de
curea etc. (e recondi&ionea5'6 prin. metoda ,nlocuirii unei p'r&i din pie('6 &in,ndu0(e
(eama de recomand'rile (tandardelor. A(t!el6 capetele cilindrice trebuie (' aib'
dimen(iunile )i abaterile limit' con!orme cu pre-ederile 4TA4 FE24G2 I E1 2e.tra( ,n
tabelul 23.
b .
J
Tabelul 2
*imen(iuni )i abateri limit' ale !u(urilor
Abaterile limit' din tabelu 2 re!eritoare la diametrele d core(pund c+mpurilor
de toleran&' 9? pentru d $ 3D mm6 %& pentru d K 32. . .5D mm )i m? pentru d ' 5D mm.
*imen(iunile )i abaterile limit' pentru capete conice de arbori6 de(tinate !i.'rii
ro&ilor din&ate6 de curea )i de lan&6 cupla9elor etc. (unt (tabilite ,n 4TA4 FE24G4=
E1 2e.tra( ,n tabelul 33. Pentru ace(te capete6 abaterile limita de la conicitate (e
aleg ,n con!ormitate cu recomand'rile (tandardelor ,n -igoare.
1D
:n cadrul metodelor de recondi&ionare a arborilor (e utili5ea5' o (erie de procedee
de prelucrare mecanic'6 cum (unt/ (trun9ire6 recti!icare6 nete5ire6 ecrui(are etc.
La alegerea unuia (au altuia dintre ace(te procedee (au a mai multora6 a!late ,ntr0o
(ucce(iune logic'6 (e &ine (eama de mai mul&i !actori6 dintre care duritatea (tratului
ce (e prelucrea5' poate !i determinant' ,n alegerea procedeului. *in practic' a
re5ultat c' pentru a)c7ierea obi)nuit'6 o&elul e(te apreciat ca (u!icient de prelucrabil
pentru produc&ia de (erie dac' duritatea (a nu dep')e)te 35D L6 ,n timp ce pentru
unele prelucr'ri de !ini(are acea(t' limit' poate a9unge la 45D. . .5DD L. O ,nr'ut'&ire
a prelucrabili0t'&ii prin a)c7iere (e ,nregi(trea5' la prelucrarea o&elurilor c'lite6 ,n ace(t
ca5 aleg+ndu0(e procedee de prelucrare cu abra5i-i/ recti!icare6 -ibronete5ire etc.
Alegerea ma)inilor0unelte nece(are prelucr'rii arborilor e(te condi&ionat' de/ !elul
prelucr'rii 2degro)are6 !ini(are36 dimen(iunile arborilor6 gradul de preci5ie a prelucr'rii )i
m'rimea lotului de arbori ce urmea5' a (e recondi&iona. Utili5area treptelor arborelui ca
rea5em pentru (pri9inul a.ial al pie(elor montate pe ace(ta6 precum )i acce(ibilitatea
pietrei de recti!icat ,n 5ona de trecere de la un diametru la altul (e ob&ine prin dega9'ri
(au ra5e de racordare6 care (e re!ac ,n cadrul opera&iilor de recondi&ionare. Unele
!orme de racord'ri recomandate ,n (tandarde pentru opera&iile de recti!icare (,nt date
,n tabelul 4 2e.tra( din 4TA4 E44?0??3.
Recondi&ionarea cu mai mare prec5ie a !u(urilor arborilor (e e.ecut' prin
recti!icare pe ma)ini de recti!icat rotund e.terior ,ntre -,r!uri )i ma)ini de recti!icat
!'r' centre.
Recti!icarea ,ntre -+r!uri a arborilor (e poate e.ecuta ,n -ariantele/
= cu a-an( longitudinal )i cu ad+ncime de a)c7iere mic'1
= cu a-an( longitudinal )i cu ad+ncime de a)c7iere mare1
= cu a-an( tran(-er(al.
Canalele de pan' cu u5uri mici (e recondi&ionea5' prin ma9orare. Canalele de pan'
cu u5uri mari (e ,ncarc' cu material prin (udare )i (e !re5ea5' un canal la cota ini&ial'
(au (e !re5ea5' un nou canal decalat la JD (au 1FDM6 cu condi&ia de a (e &ine (eama )i de
implica&iile a(upra pie(ei cu care (e a(amblea5'6 ,n tabelul 5 (,nt e.tra(e din (tandarde
24TA4 1DD40F13 unele date pri-ind caracteri(ticile dimen(ionale ale penelor paralele
)i canalelor din arborii )i butucii recondi&iona&i.
11
Tabelul 3
Dimensiuni i abateri limit pentru capete conice de arbori

12
Tabelul 4
*i!erite !orme de racord'ri
13
CAPITOLUL I I
R$CO%*I;IO%AR$A ARORILOR COTI;I
Arborii coti&i (unt !olo(i&i ,n con(truc&ia motoarelor cu ardere intern'66 ma)inilor cu abur
cu pi(ton6 pompelor )i compre(oarelor cu pi(ton6 pre(elor cu mani-el'6 ma)inilor
te.tile6 ma)inilor agricole etc6 a-,nd rolul de tran(!ormare a mi)c'rii de tran(la&ie ,n
mi)care de rota&ie (au in-er(.
Caracteri(tica principal' care ,i di!eren&ia5' e(te rigiditatea6 a(t!el c' la
motoare )i compre(oare (e ,nt+lne(c arbori rigi5i de mare preci5ie6 iar la. ma)inile
agricole 2pre(e de balotat6 combine6 (electoare3 etc. arbori nerigi5i.
Condi&iile te7nice impu(e arborilor coti&i recondi&iona&i trebuie (' !ie acelea)i ca
ale arborilor noi. A(t!el6 pentru arborii coti&i ai motoarelor6 preci5ia diametrelor
!u(urilor paliere )i manetoane trebuie (' core(pund' treptelor ?.. .E I4O6 o-alitatea
!u(urilor (' nu dep')ea(c' D6D2 mm6 iar conici tatea la 1DD mm de D6D2. . .D6D3 mm
2la motorul 4a-iem EJE (e pre(criu o o-alitate )i conicitate ma.ime de D6D2 mm1 la
motorul #A%0* 215? L#% (e pre(crie -aloarea ma.im' D6D1 mm3. Abaterea de la
paraleli(m nu trebuie (' dep')ea(c' D6D2.. .D6D3 mm pe lungimea de 1DD mm. *e
a(emenea6 rugo5itatea !u(urilor trebuie (' aib' -alori ( ND.4.. .D6F Om6 iar
duritatea ace(tora 52. . .?4 LRC.
Pentru arborii coti&i ai ma)inilor agricole (e pre-'d toleran&ele diametrelor
core(pun5'toare treptelor F . . J I4O6 ale dimen(iunilor longitudinale P D64.... .. .D6?
mm. *e a(emenea6 abaterile de la !orma geometric' a !u(urilor 2o-alitatea6
conicitatea3 precum )i cele de la po5i&ia reciproc' a ace(tor (upra!e&e (,nt cuprin(e ,n
-alorile abaterilor limit' ale dimen(iunilor re(pecti-e. Rugo5itatea are de obicei
-alori cuprin(e ,ntre 362 )i ?63 Om.
La alegerea metodelor )i procedeelor de recondi&ionare a arborilor coti&i (e &ine
(eama 6 ca )i la arborii drep&i6 de (tructura6 tratamentele termice6 duritatea pe care
ace)tia le au din proce(ele de e.ecu&ie (au recondi&ionare0anterioare.
Arborii coti&i ai motoarelor (,nt e.ecuta&i din materiale cu re5i(ten&' mare la
obo(eal'6 ce a(igur' ob&inerea unor durit'&i ridicate a (upra!e&elor !u(urilor paliere
prin tratamente de (upra!a&'6 ca/ DLC 45 2motor * 11D6 * 11536 33 #oCr 11
2motor EJE0D536 4D Cr1D 2compre(or LP 1F4F )i 1JF236 !onte aliate cu crom6 nic7el6
molibden )i !onte modi!icate cu gra!it nodular 2motor *acia 13DD3.
Arborii coti&i ai ma)inilor agricole (,nt e.ecuta&i din o&eluri de u5 general 2OL
5D6 OL ?D3 )i mai rar din o&eluri carbon de calitate 2OLC 256 OLC 353 deoarece
tran(mit (au preiau momente de ,nco-oiere (au r'(ucire de -alori mici.
In !ig. 4 (unt repre5entate de!ec&iunile caracteri(tice arborilor coti&i. Arborii coti&i
(e rebutea5' c,nd (unt rup&i6 !i(ura&i )i r'(uci&i (au u5a&i pe(te limitele admi(e.
Recondi&ionarea propriu05i(' e(te precedat' de opera&iile de cur'&are0(p'lare at,t la
e.terior c+t )i a canalelor de lubri!iere.
Cur'&area canalelor de lubri!iere (e ob&ine prin trimiterea unui 9et de petrol (au o
(olu&ie cu detergent )i aer comprimat (ub pre(iunea de 1O
?
Pa6 urmat' de (u!lare cu
aer comprimat. Arborii a(t!el cur'&a&i (e (upun controlului de!ecto(copic6 )i
dimen(ional.
14
:nco-oierea arborilor coti&i poate !i cau5at' de nere(pectarea coa.iali0
t'&ii !u(urilor paliere )i a m'rimii 9ocurilor ,ntre !u(urile paliere )i cu5ine&i ,n
proce(ul de e.ecu&ie (au recondi&ionare. #'rimea ('ge&ii de ,nco-oiere (e m'(oar' cu
un comparator cu cadran ai c'rui palpator (e po5i&ionea5' pe !u(ul palier din mi9loc6
iar !u(urile de cap't (e (pri9in' pe pri(me ung7iulare. Acea(t' opera&ie (e e.ecut' de
obicei pe ma(a pre(ei de ,ndreptat (au pe ma)ina de recti!icat !u(uri paliere cu
prinderea arborelui ,ntre -+r!urile !i.e ale ma)inii. .

8ig. 4. *e!ec&iunile6 )i u5'rile arborilor coti&i/
1 !nco"oiere# rsucire$ 2 !n%undarea canali&a'iei de lubri%iere$ 3 %isuri
sau crpaturi$ 4 u&area canalelor de pana1 ) u&area locaului pentru rulment
2buc)'3 1 ? = u5area g'urilor din !lan)e1 ( = deteriorarea %iletelor etc. / .
Q
La -eri!icarea ,ntre -+r!uri a ,nco-oierii arborelui (e are ,n -edere (tarea ori!iciilor de
centrare6 pentru a (e elimina po(ibilitatea introducerii de erori din cau5a ace(tor ori!icii
2b'taia radial' a palierelor de cap't nu poate dep')i -aloarea D6D5 mm3. Odat' cu
-eri!icarea ,nco-oierii (e -eri!ic' )i b'taia a.ial' a !lan)ei. O b'taie mai mare de D6D5 mm
impune recondi&ionarea prin recti!icare !rontal' a !lan)ei.
Arborii ,nco-oia&i (e ,ndreapt' la pre(e 7idraulice6 la care (e indic' !or&a aplicat' ,n (erii
timp de 1 . ... 3 min.
Un procedeu mai preci( de ,ndreptare a arborilor coti&i de dimen(iuni mari )i mi9locii6 cu
de!orma&ii redu(e6 (e reali5ea5' cu a9utorul unui di(po5iti- cu cap -ibrator 2!ig. 53. Prin
ace(t procedeu arborele (e ,ndreapta ,n alte 5one
15
8ig. 5. :ndreptarea arborilor coti&i prin ecrui(are local'/ a6 b = &onele
ecruisirii la manetoane$ c, d &onele ecruisarii la !ntre) arborele$ e *
dispo&iti" de !ndreptat$ 1 arbore cu cam rotati"i$ + ciocan "ibrator$ 3
arbore cotit*
dec+t cele cu concentratori de ten(iuni 2racord'rile6 dega9'rile36 iar (tabilitatea
,ndrept'rii e(te !oarte mare.
R'(ucirea arborelui (e con(tat' prin a)e5area ace(tuia cu !u(urile paliere de cap't
de6 pri(me ung7iulare )i controlul ,n'l&imii de la placa de control la !u(urile
manetoane core(pondente.
Canalele de pan' u5ate (e pot ,nc'rca prin (udare )i re!ace la dimen(i uni
nominale. C+nd ace(t lucru nu e(te po(ibil (e !re5ea5' unnou canal decalat la JD (au
1FDM cu condi&ia (' (e &in' (eama de implica&iile a(upra pie(elor cu care (e a(amblea5'
2pinionul de di(tribu&ie la motoare -a a-ea un canal decalat cu acela)i ung7i3. Ro&ile de
curea montate pe capetele de arbore cu canale de pan' decalate nu nece(it' decalarea
canalului la. butucul ro&ii. La u5'ri mici canalul de pan' poate !i ma9orat la
dimen(iuni de repara&ie.
Ale5a9ele o-ali5ate din !lan(a pentru prinderea -olantului (e ma9orea5' (au (e
decalea5' cu acela)i ung7i.
U5area !u(urilor paliere )i manetoane e(te principala cau5' care impune
recondi&ionarea arborelui cotit. 8u(urile (e u5ea5' datorit' prelu'rii !or&ei de
pre(iune a agentului de lucru )i a !or&elor de iner&ie datorate (c7imb'rii (en(ului
mi)c'rii pie(elor ce (e depla(ea5' liniar 2,n ca5ul motoarelor )i compre(oarelor ace(te
pie(e (unt/ pi(tonul cu (egmen&ii (i capul mic al bielei cu bol&ul3 2!ig. ?3.
1?
.
8ig. &. 4c7ema !or&elor ce (olicit' arborele cotit/ a = !or&a de pre(iune a
ga5elor1 b = !or&ele de iner&ie ale pie(elor ,n mi)care de tran(la&ie .
#'rimea u5'rilor (e pune ,n e-iden&' prim m'(urare cu micrometre de e.terior6
pa(ametre etc. La capetele !u(urilor6 o-alitatea (e determin' ca di!eren&' ,ntre -aloarea
cea mai mare )i cea mai mic' a diametrelor6 m'(urate ,n plane de (ec&iune
perpendiculare pe a.ele geometrice ale !u(urilor paliere )i manetoane. <alorile
minime m'(urate (,nt cele care impun treapta de repara&ie (au recondi&ionarea prin
aducerea la diametrul nominal. Acea(t' ultim' metod' pre(upune ,nc'rcarea !u(urilor
paliere )i manetoane prin di!erite procedee6 ca de e.emplu/ cromare6 metali5are6
(udare urmate de prelucr'ri de !ini(are prin a)c7iere.
Procedeele de ,nc'rcare (e aplic' di!eren&iat6 ,n !unc&ie de m'rimea u5'rii6 )i
materialul arborelui cotit.
Procedeul de cromare (e aplic' arborilor de dimen(iuni )i u5'ri mici 2D6D5.. . D63
mm36 ob&in,ndu0(e (traturi a c'ror duritate -aria5' ,ntre 5D )i ?2 LRC.
Cromarea arborilor din !ont' pre(upune luarea unor m'(uri (peciale de degre(are0
decapare6 care (' a(igure aderarea cromului pe toate 5onele !u(urilor.
Pentru u5'ri mi9locii ale !u(urilor 2D63. .. 1 mm3 (e aplic' procedeele de
metali5are (au (udare cu arc electric -ibrator. Prin ace(te procedee (e compen(ea5'
u5'rile6 !'r' a in!luen&a termic ,ntreaga ma(' de material a arborelui cotit6 ci numai
(tratul (uper!icial.
#etali5area cu arc electric pre(upune utili5area unor materiale de adao(02(+rme3
(peciale 2RUL 11 RUL 21 O4C E. . .J3 cu care (e ob&in (traturi re5i(tente la u5are6 cu
duritate ridicat' )i cu un procent mare de pori.
Arborele cotit e(te o pie(' comple.'6 a c'rui recondi&ionare (e 9u(ti!ic' economic
c7iar prin metali5area cu pulberi6 !olo(indu0(e pla(ma pentru topirea6 )i pul-eri5area
ace(tora. Un proce( te7nologic general de recondi&ionare a !u(urilor paliere )i
manetoane cu pulberi metalice cuprinde urm'toarele opera&ii/
= cur'&area0(p'larea de impurit'&i mecanice )i ulei a !u(urilor )i canalelor de
lubri!iere1 = controlul dimen(ional1 = ,ndreptarea1 = controlul de!ecto(copic1 =
recti!icarea !u(urilor u5ate pentru corectarea !ormei geometrice )i ,ndep'rtarea
(tratului degradat ,n proce(ul e.ploat'rii1 = prote9area (upra!e&elor ce nu (e
metali5ea5'1 = degre(area0decaparea arborilor1/ = pre,nc'l5irea !u(urilor )i canalelor
de lubri!iere1 = (ablarea !u(urilor pentru ob&inerea (upra!e&elor cu rugo5itate m'rit'1
1E
= !i.area arborelui ,n di(po5iti-ul de rotire de pe ma)ina de (trun9it1 = aplicarea
(tratului intermediar de aderen&'/ molibden6 alia9 aluminiu6 alia9 aluminiu0crom etc.1
= metali5area propriu05i(' cu pulberi metalice1 = de(prinderea din di(po5iti- a
arborelui1 = ,ndep'rtarea materialelor de protec&ie de pe (upra!e&ele ce nu (0au
metali5at1 = !i.area arborelui ,n di(po5iti-ul de recti!icat !u(uri6 recti!icarea
!u(urilor metali5ate1 = de(prinderea arborelui din di(po5iti-ul de recti!icat1 =
te)irea muc7iilor a(cu&ite ale ale5a9elor de lubri!iere1 cur'&area0(p'larea1 = controlul
!inal1 = !ierberea ,n ulei0con(er-are.
:n urma calculelor te7nico0economice (e poate aprecia c' la recondi0 &ionarea ,n
(erie a pie(elor pot !i !olo(ite cu e!icien&' (porit' in(tala&iile de metali5are cu pla(m'6
care6 prin controlul permanent al parametrilor regimurilor de lucru6 a(igur' o aderen&'
!oarte bun' a (traturilor depu(e. ,n ace(t !el (e recuperea5' o gam' larg' de arbori
coti&i.
Procedeul de (udare cu arc electric -ibrator6 prin ,ntreruperea cu o anumit'
!rec-en&' a arcului !ormat ,ntre (+rma ce (e depune )i arborele cotit precum )i
datorit' r'cirii continue a cordonului depu(6 permite ob&inerea unor (traturi
omogene6 dure6 dar !'r' a in!luen&a termic ,ntreaga ma(' de material a ace(tor arbori.
:n toate ca5urile de aplicare a materialelor de adao( pe !u(uri u5ate (e cere mai
,nt+i corectarea !ormei geometrice a ace(tora dac' gradul de neuni!ormitate a u5'rii
e(te prea mare.
#etoda treptelor de repara&ii (e !olo(e)te cel mai !rec-ent la arborii coti&i6
con(t,nd ,n recti!icarea )i lu(truirea !u(urilor u5ate la dimen(iuni de. repara&ii (tabilite
de ,ntreprinderile con(tructoare (au reparatoare.
8u(urile paliere !iind toate pe aceea)i a.' de rota&ie a arborelui (e recti!ic' pe
ma)ini uni-er(ale pre-'5ute cu -+r!uri !i.e )i pietre abra5i-e de diametre care (' le
permit' acce(ul la !u(urile ce (e recti!ic'.
8u(urile manetoane (unt a)e5ate pe a.e paralele cu a.a palierelor6 )i de
aceea6 la recti!icare arborele (e !i.ea5' de5a.at6 cu di(tan&a dintre cele dou' a.e6 ,n
di(po5iti-e (peciale care a(igur' prinderea pe !u(urile paliere6 de cap't 2!ig. E3.

8ig. E. 4c7ema -eri!ic'rii )i recti!ic'rii !u(urilor manetoane/
a = (c7ema recti!ic'rii1 b =(c7ema -eri!ic'rii ra5ei manetonului1 I= po5i&ia de
(u( a !u(ului palier1 I I = po5i&ia de 9o( a !u(ului palier iu timpul
-eri!ic'rii ra5ei manetonului.
A)e5area )i !i.area arborelui cotit pe ma)ina de recti!icat nece(it' m'(ur'ri ),
-eri!ic'ri repetate6 pentru a (e e-ita modi!icarea ra5ei manetonulut printr0o prindere
1F
gre)it'. ,n ace(t (cop (e !olo(e(c )ublere cu talp'6 care (e a)a5' pe ma(a ma)inii de
recti!icat6 ca ,n !ig. E6 m'(urindu0(e cotele L )i L1 ale po5i&iilor ma.ime )i minime
ale palierelor de cap't. *i!eren&a lor trebuie (' !ie )i dup' recondi&ionare egal' cu
dublul ra5ei manetonului
*&.&)
+ = +1 K ,r AmmB.
Cota + (e reglea5' la -aloarea
+ - . /r / d0, AmmB6
2?.E3
unde/ . e(te ,n'l&imea centrului de rota&ie al ma)inii6 ,n mm1 r = -aloarea normal' a
ra5ei manetonului6 ,n mm1 d = diametrul !u(urilor paliere6 ,n mm.
*ac' -aloarea r m'(urat' nu e(te con!orm' cu cea per(cri(' (e reglea5' din nou
po5i&ia arborelui p,n' c,nd (e ob&ine o a)e5are corect'.
Recti!icarea (e e.ecut' cu di(curi abra5i-e din carbur' de (iliciu6 cu un regim de
lucru caracteri5at de urm'torii parametri/ = tura&ia arborelui cotit 3D. . . 45 rotGmin1
=tura&ia pietrei de recti!icat JDD rotGmin1 = a-an(ul tran(-er(al D6DD25 mmGrot1 =
r'cire cu emul(ie din ap' cu 5R (od' calcinat'.
Ra5ele de racordare a !u(urilor cu bra&ele (e recti!ic' cu acelea)i di(curi abra5i-e6
ale c'ror t'i)uri (e pro!ilea5' cu role din&ate6 a-,nd pro!ilul con9ugat conca- (au cu
di(po5iti-e (peciale pre-'5ute cu -+r!uri de diamant 2!ig. F3.
*i(po5iti-ul 2!ig. F6 b) pro!ilea5' col&ul pietrei abra5i-e cu ra5a dorit'6 egal' cu
e.centricitatea e , prin rotirea -,r!ului de diamant !a&a de a.a S prin ac&ionarea cu
a9utorul m+nerului. 4ituarea -+r!ului de diamant !a&' de a.a S ,n 5ona
e.centricit'&ii negati-e e = duce la ob&inerea de (upra!e&e conca-e6 re5ult,nd c'
di(po5iti-ul poate !i !olo(it at,t pentru racord'ri con-e.e c+t )i conca-e.
>
Pentru ,mbun't'&irea rugo5it'&ii dup' recti!icare )i m'rirea re5i(ten&ei la u5are6 !u(urile
arborilor coti&i (e duri!ic' prin ecrui(area 5onelor de racordare )i a (upra!e&elor cilindrice6
!olo(indu0(e di(po5iti-e cu cap -ibrator )i cu role. *e a(emenea6 tot ,n (copul
,mbun't'&irii rugo5it'&ii )i m'ririi re5i(0
tentei la u5are6 !u(urile (e (upun opera&iilor de nete5ire cu bare abra5i-e 2!ig0 J3.
Pe l+ng' re(pectarea condi&iilor de preci5ie geometric'6 nete5ime )i duritate6 arborilor
coti&i li (e impun6 datorit' con!igura&iei lor )i condi&iilor de !unc&ionare6 o ec7ilibrare
dinamic' ,n limite !oarte (tr,n(e. Ace(te limite (,nt ,n !unc&ie de tipul arborelui6 de
num'rul !u(urilor manetoane6 de m'rimea bra&elor ace(tora precum )i de tura&ia ma.im'
,n e.ploatare6 -ariind ,ntre 14 )i 4D g0cmGbra& la arborii coti&i ai motoarelor termice.
$c7ilibrarea (e e.ecut' !ie numai arborelui (au ,n (tare a(amblat' cu alte pie(e 2-olantul6
ambreia9ul3.
1J
,i)* -* Pro%ilarea col'ului pietrei de recti%icat.
a = cu role din&ate 2cu pa( -ariabil3 a-,nd pro!il conca-1 b cu di(po5iti- uni-er(al .
pentru pro!il con-e. )i .conca-.
,i) / Dispo&iti"e pentru nete&irea %usurilor arborilor coti'i. a di(po5iti-.cu
(uport din lemn )i pa(ta abra5i-a= b I di(po5iti- pentru nete5irea (imultan' a !u(urilor
core(pondente cu (uport din piele 2p+(l'3 )i pa(ta abra5i-'1 c = di(po5iti- cu bare
abra5i-e1 d = di(po5iti- cu curea )i pa(ta de (le!uit.
:naintea controlului !inal e(te obligatorie cur'&area canalelor de lubri!iere de impurit'&ile
depu(e pe parcur(ul opera&iilor de recondi&ionare. *up' controlul !inal urmea5' opera&ia
de con(er-are )i depo5itare .

2D
CAPITOLUL I I I
R$CO%*ITIO%AR$A ARORILOR CU CA#$
Arborii cu came (unt e.ecuta&i de regul' din !ont' nodular' aliat' cu #o6 Cr prin turnare
(au din o&eluri de calitate prin matri&are. Pentru cre)terea re5i(ten&ei la u5are camele (e
duri!ic' prin tratamente termice (uper!iciale 2c'lite prin CI86 nitrurare6 !o(!atare etc3.
La un arbore cu came pot ap'rea urm'toarele de!ec&iuni )i u5'ri 2!ig. 1D3/ ,nco-oierea
arborelui 16 u5area !u(urilor paliere ,, u5area (upra!e&elor de lucru ale camelor 3,
deteriorarea canalului de pan' 1 )i ! iletului ), u5area e.centricului & (au pinionului de
antrenare a pompei de ulei )i ruptorului0di(tribuitor.
8ig. 1D. Arbore cu came.
Rebutarea arborelui cu came e(te impu(' de !i(uri6 cr'p'turi6 ciupituri (au e.!olieri de
dimen(iuni mari6 precum )i de u5area pinionului6 e.centricului (au camelor pe(te limitele
admi(e.
#a9oritatea de!ec&iunilor pot !i remediate prin metodele )i procedeele !olo(ite la arborii
drep&i )i coti&i. Condi&iile te7nice pri-ind abaterile de la conicitate )i o-alitate2ma.. D6D2
mm36 rugo5itate *ma!. Ra K D6F Om36 duritate 254... ?2 LRC3 ale !u(urilor paliere impun
-alori !oarte apropiate de cele ale arborilor coti&i.
La arborii de dimen(iuni mai mari u5area -+r!urilor camelor (e remedia5' prin ,nc'rcare
prin (udare. Pentru e-itarea de!orm'rii arborelui6 ace(ta (e men&ine ,n ap' tot timpul
(ud'rii 2!ig.116 a). 4udarea (e poate e.ecuta electric cu electro5i din materiale dure (au
o.iacetilenic. Pentru u5'ri mici ale camelor 2(ub D64 mm3 (e !olo(e(c procedee de
,nc'rcare prin cromare poroa(' (au (udare cu arc electric -ibrator dup' te7nologii
cuno(cute.
Camele (e recti!ic' la dimen(iuni de repara&ii (au la dimen(iuni nominale pe ma)ini de
copiat (au ma)ini de recti!icat e.terior dotate cu di(po5iti-e de0copiat. Ace(te ma)ini )i
21
di(po5iti-e a(igur' urm'rirea unui pro!il etalon. Toate camele (e recti!ic' la dimen(iunea
impu(' de cama cea mai u5at'.
:n urma recti!ic'rii camelor la dimen(iuni de repara&ii (e modi!ic' unele dimen(iuni6 cea
mai e-ident' !iind ,n'l&imea total' a camei.
8ig. 11 4c7ema (ud'rii )i recti!ic'rii camelor /
a = (c7ema (ud'rii camei cu imer(area arborelui ,n ap' 1 b = (c7ema recti!ic'rii.
Re5ult' ,n continuare6 pe ba5a nota&iilor din !igura 116 b, c' c7iar dac'. (e
modi!ic' ,n'l&imea total' a camei6 acea(ta nu -a modi!ica legea de mi) care a
motorului din care !ace parte6 deoarece ,n'l&imea de ridicare a (upapei r'm,ne
nemodi!icat'.
,n'l&imea de ridicare a camei neu5ate -a !i
. - +-,(2mm3. 2?.FT
,n'l&imea de ridicare a (upapei ,n ca5ul recti!ic'rii camei -a !i
.
1
- +
1
- ,(
1
AmmB. 2?.JT
:n timpul recti!ic'rii6 dimen(iunile camei u5ate (e reduc pe tot pro!ilul cu
aceea)i -aloare SR6 egal' cu (uma u5'rii con(tante6 )i a adao(ului de prelucrare6
re5ult,nd
+1-- + ,4( AmmB1 2?.1D3
2R1 K ,( 0 ,4( AmmB. 2?.113
Re5ult'/ .
!
- ., adic' ,n'l&imea de ridicare a (upapei ,n ca5ul camei recti!icate
dup' acela)i pro!il -a !i egal' cu ,n'l&imea camei noi. *i!eren&a SR de la
,n'l&imea total' -a !i compen(at' prin )uruburile de reglare a 9ocului termic al
(upapelor.
Recti!icarea camelor pe ma)ini dotate cu di(po5iti-e (peciale de copiat 2!ig.
123 a(igur' at,t re!acerea pro!ilului camelor c+t )i o bun' calitate a (upra!etelor .
Arborele cu came 3 (e (olidari5ea5' cu arborele cu came )ablon 1 printr0un
cupla9 rigid 2 dup' o po5i&ie ung7iular' !oarte preci('. #i)carea o(cilant' impu(' de
leg'tura dintre cama )ablon a!lat' ,n mi)care de rota&ie )i di(cul de contact 1 (e
tran(mite )i camei ce (e rec!itic'6 care e(te ,n contact cu piatra abra5i-' ). *up'
22
recti!icarea unei came di(cul de contact e(te montat la alt' cam' etalon6 iar piatra
abra5i-' la cama core(pun5'toare po5i&iei ung7iulare a ace(teia.
8ig. . 12. *i(po5iti- pentru recti!icarea dup' )ablon a arborilor cu came.
Pentru ob&inerea unei rugo5it'&i mai bune a (upra!e&elor6 recti!icarea (e e.ecut' cu
a-an( radial combinat cu depla('ri a.iale alternati-e mici ale di(cului abra5i-.
*up' recti!icare6 ,n unele ca5uri6 camele (e lu(truie(c cu p+n5' abra5i-' .
23
ILIO"RA8I$
13#. I-an ).a. 0 #a)ini unelte )i control dimen(ional1 $.*.P. ucure)ti 1JFD .
23<a(ile #'rginean ).a. 0 Utila9ul )i te7nologia me(eriei1 $.*.P. ucure)ti 1JJF .
33 %. Antone(cu ).a. 0 #a)ini unelte )i control dimen(ional1 <ol.21 I.P.". Ploie)ti 1JE?.
43 %. Antone(cu ).a. 0 #a)ini unelte )i prelucr'ri prin a)c7iere1 $.*.P. ucure)ti 1JF2.
53 $mil ote5 0 #a(ini I unelte 1 $ditura te7nica ucure(ti 1JEE.
?3 #atei R'doi ).a Recondi&ionarea pie(elor1$ditura te7nic' ucure)ti 1JJ5.
24