Sunteți pe pagina 1din 4

Asigurari maritime

Vizeaza protejarea navei si a incarcaturii.


Riscurile pot fi:
De forta majora (independente de vointa oamenilor) : uragan, furtuna, naufragiu,
esuarea navei, abordaj, coliziune, incendiu etc;
Neglijenta ecipajului precum si actele frauduloase savarsite cu intentie, de catre
ecipaj sau comandant, ori de catre persoane straine de nava respectiva.
!varia, atat la nava cat si la incarcatura, se imparte in:
!varie particulara" paguba suferita fie de nava fie de incarcatura, drept consecinta
a riscurilor enumerate;
!varie comuna" celtuielile facute intentionat si rational pentru salvarea navei si a
incarcaturii, pentru a preveni riscul sau a limita pagubele in cazul in care sinistrul
a avut loc.
#n avaria comuna intra:
" sacrificarea voluntara a unei parti din averea aflata in pericol ( nava sau
incarcatura);
" celtuieli portuare in portul de refugiu;
" reparatii la nava efectuate in portul de refugiu, cu caracter temporar sau
definitive;
" salarii pentru ore suplimentare datorate ecipajului;
" combustibil suplimentar consumat;
" intretinerea ecipajului pentru zilele suplimentare petrecute in portul de refugiu;
" otararea judecatoreasca de salvare;
" remorcarea pana in portul de refugiu;
" celtuieli de dispasa;
$oate celtuielile realizate la destinatie nu intra in avaria comuna.
!varia particulara a navei poate fi:
%. totala, cu doua acceptiuni:
reala, atunci cand nava este complet distrusa sau atat de grav avariata
incat costul reparatiilor depaseste valoarea de piata a navei
(scufundare, incendiu, disparitie);
prezumata, care presupune ca nava e&ista si poate fi reparata, insa
costul reparatiilor ar depasi valoarea de piata a navei in acel moment.
'. partiala: daunele e&ista insa prin reparatii e posibila refacerea si utilizarea
ulterioara a bunurilor.
!varia particulara a incarcaturii poate fi:
%.totala: disparitia marfii in urma scufundarii navei sau a unui incendiu,
deteriorarea intr"o asemenea masura care face imposibila utilizarea ei ulterioara.
%
'.partiala: doar o parte din bunurile transportate au fost afectate de sinistru, restul
putand fi utilizate conform destinatiei lor initiale.
!lgoritm de stabilire a despagubirilor pentru asigurarile maritime:
%. identificarea (! si a V! aferente navei si incarcaturii
'. stabilirea avariilor particulare, pentru nava si incarcatura;
). stabilirea avariei comune;
*. calcularea interesului pentru nava si pentru incarcatura, drept diferenta intre
V! specifica si avaria particulara;
+. calcularea interesului comun pentru nava si incarcatura, ca suma a intereselor
specifice;
,. identificarea ponderii in interesul comun a fiecarui interes specific;
-. stabilirea participarii fiecarei parti la avaria comuna, prin aplicarea ponderii
aferente obtinute anterior la avaria comuna;
.. calcularea pagubei pentru fiecare parte, nava si marfa, reprezentata de suma
dintre avaria particulara si participarea la avaria comuna;
/. calculul despagubirii, conform principiului de despagubire utilizat.
#n cazul asigurarilor maritime pot fi inceiate atat asigurari pentru nava cat si pentru
bunurile transportate.
Asigurarea bunurilor in timpul transportului CARGO
!sigurarea se inceie pentru valoarea bunurilor transportate, inclusiv celtuilelile de
transport, vamale etc.
Riscurile asigurate se refera la:
"incendiu, e&plozie;
"esuarea, scufundarea sau rasturnarea ambarcatiunii care efectueaza transportul;
"descarcarea marfurilor intr"un port de refugiu;
"cutremur, eruptie vulcanica;
"sacrificiul in avaria comuna;
"intrarea apei in locul de depozitare;
"aruncarea peste bord sau luarea de catre valuri;
Nu se acopera pagubele generate de:
"vointa asiguratului;
" pierderea uzuala in greutate sau volum, respectiv uzura;
"ambalarea improprie;
"viciul propriu sau natura bunului asigurat;
"intarzierea transportului, ciar daca este determinata de producerea unui risc asigurat;
"inadecvarea navei0containerului pentru transportul respectivelor bunuri;
"contaminarea produselor;
"razboi, revolutie, atac ostil;
"capturare, secestrare;
"terorism;
"greve, miscari civile.
'
(! este formata din:
"valoarea bunurilor la destinatie in momentul inceierii asigurarii;
"costul transportului, al asigurarii, ta&e etc;
"o supraasigurare de %12 din valoarea bunurilor asigurate pentru acoperirea celtuielilor
neprevazute.
!sigurarea este valabila pentru un transport sau pentru toate transporturile realizate intr"
un anumit interval de timp. Raspunderea asiguratorului apare din momentul in care
marfurile parasesc depozitul pana la predarea lor in depozitul de destinatie.
Dauna se stabileste prin cumularea contravalorii bunurilor distruse in intregime cu
volumul celtuielilor necesare reconditionarii bunurilor avariate partial, a celor realizate
pentru salvarea bunurilor respectiv pentru prevenirea producerii evenimentului asigurat si
pentru reducerea e&tinderii pagubelor plus celtuielile realizate pana la producerea
evenimentului asigurat aferente bunurilor avariate total sau partial.
!tunci cand este cazul, se scad din paguba si recuperarile.
3alculul despagubirii presupune, in general, o fransiza deductibila.
Asigurarea navelor CASCO
!copera:
"pierderea totala;
"avariile partiale;
"raspunderea pentru coliziuni;
"navele aflate in constructie;
"participarea la avaria comuna.
(e acorda despagubiri pentru pagubele generate de:
"pericole ale marilor;
"furturi realizate de catre persoane din afara navei;
"aruncare peste bord si luare de valuri;
"piraterie;
"coliziune cu o alta nava, avion sau cu obiecte ce cad din acestea, coliziune cu un mijloc
de transport terestru, ecipamente sau instalatii de doc sau portuare;
"cutremur, eruptie vulcanica, trasnet;
"accidente pe parcursul incarcarii, descarcarii, generate de miscarea incarcaturii sau a
combustibilului;
"masurile de salvare a navei;
"masuri luate de autoritati pentru prevenirea sau micsorarea pericolului de poluare;
erori de navigatie;
"neglijenta ecipajului;
"acte frauduloase ale ecipajului, fara incuviintarea armatorului;
Nu se acorda despagubiri pentru:
"uzura;
"pagubele produse de fortarea getei;
)
"scoaterea sau indepartarea epavei;
"pierderi sau avarii la bunurile transportate pe baza unui contract sau a bunurilor
apartinand ecipajului;
"salariile si alte drepturi ale ecipajului, cu e&ceptia situatiei cand acestea fac parte din
avaria comuna;l
"daune corporale, imbolnaviri, decese.
(! se limiteaza la valoarea de inlocuire a navei, si poate fi majorata cu '+2 in scopul
acoperirii unor celtuieli neprevazute si a participarii la avaria comuna.
4ierderea totala se imparte in:
"pierdere totala efectiva, cand nava fie a fost complet distrusa fie a disparut;
"pierdere constructiva anavei, cand costul repunerii navei in stare de folosinta depaseste
-+2 din (! aferenta.
Nava se considera disparuta daca nu s"a mai obtinut nicio stire referitoare la e&istenta ei
in ultimele %.1 de zile trecute de la ultima veste.
#n acest caz se obtine (!, inclusiv cea suplimentara, minus fransiza deductibila,
aplicabila in majoritatea cazurilor.
4aguba partiala se calculeaza drept cost al reparatiilor elementelor componente sau costul
inlocuirii acestora, minus valoarea elementelor recuperate. Despagubirea presupune o
fransiza deductibila, cu e&ceptia cazurilor de avarie comuna si coliziune.
35676R#58 D8 4R9$83$#8 (# #ND8:N#;!R8
4resupun o asigurare speciala, care se refera la riscurile aferente raspunderii civile a
armatorilor si e&ploatarii navei.
4rotectia este una mutuala iar contributiile membrilor ( armatori sau societati comerciale)
se modifica, functie de nevoi. Nu e&ista profit, intrucat toate contributiile sunt orientate
catre despgubiri, cedari in reasigurare si celtuieli administrative.
4rotectia oferita de aceste cluburi este nelimitata ca valoare si se refera la riscuri
neacoperite clasic in asigurare:
"amenzi aplicate navei pentru infractiuni;
"daune cauzate unei alte nave;
"celtuieli pentru ridicarea epavei;
"accidente de munca, spitalizare, decese, funeralii ale angajatilor;
"carantina;
"fransizele avariilor particulare;
"lipsuri si avarii constatate la descarcarea marfurilor de pe nava.
*

S-ar putea să vă placă și