Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Tehnic din Moldova

Catedra Calculatoare
RAPORT
la disciplina Procese Stochastice
lucrarea de laborator 2
A efectuat st. r. C !"!#
A verificat# Munteanu Silvia
Chi$inu% 2&!'
Scopul lucrrii : Studierea metodelor de descriere i de evaluare a sistemelor de a teptare
multicanal elementare de tip G1/G/k/n.
Sarcina de lucru:
Pentru varianta formulat de profesor, cu ajutorul programului Q, de determinat
caracteristicele numerice de performan! pentru"
!. SA#M(M(! 2. SA# M(M(!(n ". SA# M(M(S()
#ntroduc$nd re%ultatele $n ta&elele respective% de ela&orat algoritmul 'i programul de calcul
numeric pentru a determina reparti%area pro&a&ilit!ilor sta!ionare de stare. (e ela&orat graficele
dependen!elor caracteristicilor numerice de performan! a S) de coefincientul de incrcare a
sistemului 'i de numrul serverului.
Consideratii teoretice:
Modelele feno*enelor de a$teptare descriu siste*e $i procese de a$teptare cu caracter de *as care
intervin +n diverse do*enii ale activit,i practice.
-n siste*ul SA e.ist un flu. de cereri /clien,i0 pentru servire% nu*it flu. de intrare % caracteri1at de
nu*rul de cereri care intr +n siste* +ntr2o unitate de ti*p. -ntr2un SA e.ist ele*ente care efectuia1 %
serviciile nu*ite sta,ii de deservire sau servere. Pentru servirea fiecrei unit,i /cereri0 % este necesar un
ti*p oarecare% +n cursul creia sta,ia este ocupat $i nu poate servi alte unit,i. 3urata servirii este
+nt+*pltoare /aleatoare0. 4n unele siste*e de a steptare disciplina sirului de asteptare se poate stabili nu
nu*ai 5n raport cu ordinea intrarii unitatilor 5n siste*% ci si dupa alte criterii. 3e e.e*plu% ordinea servirii
cererilor se face 5n functie de i*portant6a acestora 5n procesul de productie sau% daca se studia1a siste*ele
de trans*itere a *esa7elor% atunci se trans*it *ai 5ntai *esa7ele cu cont6inut deosebit de i*portant i apoi
*esa7ele curente. Astfel de siste*e de asteptare le nu*i* siste*e de asteptare cu prioritati.
Un siste* SA este descris co*plet prin for*ula lui 8endall de ur*toarele ele*ente# flu.ul de intrare %
flu.ul de a$teptare% sta,iile de servire $i flu.ul de ie$ire. Cu a7utorul flu.ului de intrare pute* deter*ina
*odul +n care sosesc unit,ile +n SA. Presupune* c intrrile +n SA s+nt +nt+*pltoare $i independente % deci
probabilitatea c o unitate s vin +n SA este independent at+t de *o*entul +n care se produce sosirea c+t $i
de nu*rul unit,ii e.istente de7a +n siste* sau de nu*rul de unit,i ce vor veni.
Coe9cientul de tra9c% notat :% se de9neste ca raportul dintre ti*pul *ediu de servire si ti*pul *ediu dintre
doua sosiri consecutive ale cererilor. ;ste evident% ca daca ti*pul *ediu de servire este *ai *ic ca ti*pul
*ediu dintre doua sosiri consecutive a doua cereri /: < !0% atunci nu se for*ea1a siruri de asteptare
neli*itate si siste*ul lucrea1a 5n rei* stationar. 3aca durata *edie de servire a unei cereri este *ai
*are decat ti*pul *ediu dintre doua cereri consecutive /: = !0% atunci se for*ea1a un sir de asteptare
neli*itat si siste*ul se supra5ncarca. Ca1ul : > ! pretinde o anali1a speciala i deschide un lar do*eniu de
cercetare. Atunci cand valoarea lui : tinde spre ! de 7os se spune ca siste*ul este 5n rei* de tra9c critic.
Probabilitatea c in intervalul de ti*p /t%t?@t0%t=&% s se produc o intrare +n siste* % repre1int
nu*rul *ediu de intrri +n unitatea de ti*p @t $i este eal cu At% +n ipote1a c sosirile ur*ea1 un proces
Poisson de para*etru A%/&<A<)0. S presupune* c tB& $i not* cu t!% t2%......%tn%.... *o*entele succesive
+n care sosesc unit,ile +n siste*. Co* ad*ite c intervalele de ti*p dintre intrrile consecutive D
n
>t
n?!
2t
n
t
&
>&% n>!%2.... s+nt variabile aleatoare po1itive independente cu func,ia de reparti,ie#
E/.0>P
r
/D
n
F.0% &<A<)% n>!%2%....
D
n
% n>!%2%.... fiind variabile aleatoare identic reparti1ate. 3urata necesar pentru servirea unei unit,i se
nu*e$te durat de deservire. Presupune* c duratele de deservire s+nt variabile aleatoare po1itive% identic
reparti1ate independente $i dease*anea %independente de D
!
% D
2
%... Got+nd cu H
n
durata de deservire celeia
de2a n2a unitate% func,ia de reparti,ie a duratei de deservire este#
I/.0>P
r
/H
n
F.0% &<A<). -ntr2o proble* de a$teptare se +nt+lnesc ur*torii indicatori de
perfor*an, principali#

0
J probabilitatea sta,ionar c +n SA nu *ai s+nt unit,i pentru a fi deservite.
n
SA
(t), /respectiv n
s
(t)0 J nu*rul *ediu de unit,i +n SA /+n $irul de a$teptare 0 la un *o*ent t % care este
valoarea *edie a variabilei n
SA
/t0% /respectiv n
s
/t00.

SA
J durata *edie de a$teptare a unei unit,i +n SA.
2 rata servirilor unit,ilor +n siste* +ntr2o unitate de ti*pK 2 rata sosirilor unit,ilor +ntro unitate de ti*p
n
sa
J nr *ediu de unit,i +n Siste*ul de A$teptareK n
fa
J nr *ediu de unit,i +n firul de a$teptare

sa
J ti*p *ediu de sta,ionare a cererii +n siste*K
fa
J ti*p *ediu de sta,ionare a cererii +n firul de a$teptare
2 coeficientul de utili1are a serveruluiK 2 propabilitatea c +n siste* nu sunt cereri
Tabelul 1. Indicatori de performan M/M/1
=27,1; =,!
Tabelul 2. Indicii de performan M/M/1/n
n*+, -*./,1, 01*2,23
Tabelul ". Indicii de performan M/M/#/ $
=0.95
S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28,526 28,526 28,526 28,5263 28,5263 28,526 28,526 28,526 28,526 28,53
Nsa 18,951 1,227 0,987 0,955 0,951 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Nfa 18,001 0,277 0,037 0,005 0,001 0 0 0 0 0
_sa 0,699 0,045 0,036 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035
_fa 0,664 0,01 0,001 0 0 0 0 0 0 0
Ku 0,95 0,475 0,317 0,238 0,19 0,158 0,136 0,119 0,106 0,095
_0 0,05 0,356 0,383 0,386 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387 0,387
%onclu&ii' -n ur*a efecturii lucrrii de laborator a* fcut cuno tin cu *etodele de
descriere i de evaloare a siste*elor de a teptare% a* studiat procesul de sosire i de deservire a
cererilor +ntr2un siste* de a$teptare i a* observat din tabelele de anali1 c pe *asur ce
coeficientul de utili1are a serverului cre$te% se *a7orea1 $i ti*pul *ediu de sta,ionare a cererii +n
$ir% c+t $i nu*rul *ediu de cereri. Pentru ca1ul M(M(!(n se observ o depreciere a nu*rului
*ediu de cereri +n siste*ul de a teptare fa de nu*rul *ediu de cereri +n firul de a teptare%
respectiv a ti*pului *ediu de a teptare +n siste* fa de ti*pul *ediu de a teptare +n firul de
a teptare. 3e ase*enea% a* observat c +n ca1ul M(M(! coeficientul de utili1are al SA este eal
cu ku c+t i +n ca1ul M(M(S( ) . -n ur*a calculrii para*etrilor de perfor*an a* observat o
tendin de converen +n ca1ul +n care nu*rul de locuri disponibile +n irul de a teptare tinde
spre infinit.