Sunteți pe pagina 1din 22

Lista rilor din Europa mpreun cu capitala lor:

- Albania (Shqipria) - Tirana


- Andorra - Andorra la Vella
- Austria (sterreich) - Viena
- elarus - Minsk
- el!ia - Bruxelles
- osnia "i #ere!o$ina -Sarajevo
- ul!aria - Sofia
- %roaia (#r$ats&a) - Zagreb
- %ipru ('upros) - Nicosia
- (epublica %eh - Praga
- )anemarca ()anmar&) -Copenhaga
- El$eia - Berna
- Estonia (Eesti) - Tallinn
- *inlanda (Suomi) - elsinki
- *rana - Paris
- +ermania ()eutschland) - Berlin
- +recia (#ellas) - A!ena
- ,n!aria (-a!.ar (epublic) - Budapes!a
- /slanda (/sland) - "e#kjavik
- /rlanda (Eire) - $ublin
- /talia - "o%a
- 'oso$o - Pri&!ina
- Letonia - "iga
- Liechtenstein - Vadu'
- Lituania - Vilnius
- Lu0embur! - (uxe%burg
- -acedonia - Skopje
- -alta - Valle!!a
- (epublica -oldo$a - Chi&in)u
- -onaco - Monaco
- -untene!ru - Podgorica
- 1or$e!ia (1or!e) - *slo
- 2landa (1ederland) - A%s!erda% (o3icial)4 aga (administrati$)
- 5olonia (5ols&a) - Var&ovia
- 5ortu!alia - (isabona
- (om6nia - Bucure&!i
- (usia ( 7889:) - Moscova
- San -arino - San Marino
- Serbia - Belgrad
- Slo$acia - Bra!islava
- Slo$enia (Slo$eni;a) - (jubljana
- Spania (Espa<a) - Madrid
- Suedia (S$eri!e) - S!ockhol%
- =urcia - Ankara
- ,craina - +iev
- (e!atul ,nit - (ondra
- >atican - Va!ican
1.1.2. UNITI MAJORE DE RELIEF
A. Uniti majore de reie! ae E"ro#ei
Uniti montane
a. Uniti a#ine $ !ormate din an"ri montane indi%id"ai&ate 'i ma(i%e de(#rite #rin de#re(i"ni
intramontane 'i )"oare
* M"nii A#i $ )on(tit"ie )e mai im#ortant edi!i)i" montan !ormat +n oro,ene&a a#in. Are "n,imea
de 12-- .m/ e(te !ormat din )"mi #araee de(!'"rate #e dire)ia ,enera %e(t*e(t +ntre Marea
Li,"ri) 'i 01m#ia 2anoni). 2rin)i#aee )ara)teri(ti)i ae A#ior ("nt atit"dinie mari de #e(te 3---
m 4%1r!" Mont 5an)/ 36-7 m8/ ma(i%itatea/ reie!" ,a)iar )" #re&ena ,9earior a)t"ai/ iar +n
#artea de e(t reie!" )ar(ti) de&%otat #e )a)are 'i doomite.
* M"nii 0ar#ai $ (it"ai +ntre :a&in" ;ienei 'i ;aea Timo.""i/ a" "n tra(e" (in"o( 'i ("nt mai
!ra,mentai de)1t A#ii/ a" m"te de#re(i"ni 'i )"oare de %ae. Atit"dini de #e(te 2<-- m (e
+nt1ne() doar +n Ma(i%" Tatra 4%1r!" =9era.o>.a/ 2?<< m8 'i +n 0ar#aii Meridionai 4%1r!"
Modo%ean"/ 2<33 m8. A)t"irea ,eoo,i) a 0ar#aior e(te mai )om#e@ de)1t )ea a A#ior 4'i(t"ri
)ri(taine/ ro)i %")ani)e 'i !i'8 !a#t #entr" )are a" mai m"te ti#"ri ,eneti)e de reie!.
* M"nii 2irinei $ (e de(!'oar +ntre =o!" 5i()aAa 'i Marea Mediteran/ a" "n,ime de 3-- .m 'i
atit"dini )e de#'e() B--- m. Atit"dinea ma@im e(te de B3-3 m +n %1r!" 2i) dCAnetro/ a" ,9eari
a)t"ai 'i ma(i%itatea remar)a:i +n #artea )entra.
* M"nii A#enini $ "n an montan )e (e de(!'oar (": !orm de )"mi #araee +n "n," 2enin("ei
Itai)e. Atit"dinea ma@im de#'e'te 2D-- m 4%1r!" =ran Ea(o/ 2D12 m8/ iar a nord de Roma a#ar
'i %")ani (tin'i )" )ratere 'i a)"ri %")ani)e.
* M"nii 0a")a& $ (e de(!'oar #e dire)ie %e(t*e(t +ntre Marea Nea,r 'i Marea 0a(#i) 'i a"
atit"dinea )ea mai mare din E"ro#a 4%1r!" E:r"(/ <?32 m8. E"nt a)t"ii din ,ranite/ ro)i %")ani)e/
)a)are 'i )on,omerate. A" ,9eari a)t"ai 'i #re&int "n reie! ,a)iar #ei(to)en 'i a)t"a.
* M"nii A#ii Dinari)i $ (e de(!'oar #e dire)ia nord*%e(t ("d*e(t (": !orma "nor 'ir"ri #araee de
)"mi ae )ror )"te re%r(ate (#re Marea Adriati) a" d"( a !ormarea rm""i damati).
* M"nii 5a)ani 4Etara 2anina8 $ (e de(!'oar #e dire)ia ,enera %e(t*e(t (": !orma a do" )"mi
#araee de(#rite de ;aea T"ndjei. Atit"dinea ma@im e(te de 2B7? m +n %1r!" 5ote%.
* M"nii 2ind""i $ (it"ai +n ("d" 2enin("ei 5a)ani)e/ orientai #e dire)ia nord*("d/ a" "n reie!
)ar(ti) :ine de&%otat/ iar atit"dinea ma@im e(te de 2D11 m +n %1r!" Oim#.
:. Uniti )aedoni)e
* M"nii E)andina%i)i $ an de m"ni )aedoni)i orientai #e dire)ia ,enera nord*e(t ("d*%e(t/ a"
atit"dini de #e(te 2--- m deoare)e/ d"# to#irea ,9ear""i de )aot/ a" !o(t antrenai +n mi')ri
de +nare #e %erti)a. E#re rm" atanti) (e termin a:r"#t 'i #re&int n"meroa(e !iord"ri. E"nt
a)t"ii din 'i(t"ri )ri(taine %e)9i/ #"terni) metamor!o&ate/ ,nai(e 'i ,ranite. Atit"dinea ma@im
e(te de 23?D m 'i are ,9eari montani a)t"ai. Formee de reie! )ee mai !re)%ente ("nt #ato"rie
+nate/ 9orn"rie/ )ir)"rie 'i %ie ,a)iare. Fn M"nii E)andina%i)i (e #ot deo(e:i trei (e)toareG "n
(e)tor ("di) a !je"rior/ a%1nd e@ten(i"nea ma@im +n ime 'i atit"dinie )ee mai ridi)ate/ )"
#odi'"ri de 1<--*2--- m/ #e(te )are (e ridi) %1r!"ri #iramidaeH "n (e)tor )entra mai jo( de 6--*
1--- m 'i "n (e)tor nordi) )are (e #re&int (": !orma "nei )re(te a))identate 'i +n,"(te.
* M"nii 0am:rieni/ M"nii 2enini 'i M"nii 0am:rieni $ ("nt (it"ai +n Marea 5ritanie/ a" atit"dini
red"(e 'i (*a" !ormat #e (tr")t"ri )aedoni)e 'i 9er)ini)e !aiate 'i modeate de a,enii e@terni. De a
nord (#re (e de(!'oarG M"nii 0aedonieni/ )" atit"dinea ma@im de 1162 m/ M"nii =ram#ian/ )"
%1r!" 5en*Ne>i( 1B3B m/ M"nii E)oiei de E"d )" +nimi de ?--*6-- m/ / M"nii 0am:rieni )"
atit"dini de 3--*7-- m.
). Uniti 9er)ini)e
* M"nii Ura $ e(te )e mai "n, an de m"ni din E"ro#a 4#e(te 2--- .m8 (it"at a imita dintre
E"ro#a 'i A(ia. E"nt orientai #e dire)ia ,enera nord*("d/ a" atit"dinea medie de #e(te ?-- m 'i
a" +n!i'are de dea/ atit"dinea ma@im de 16D3 m 4%1r!" Narodnaia8. Reie!" (e de(!'oar (":
!orm de )"mi #araee 'i )"#rinde trei (e)toareG (e)tor" nordi) )" #i()"ri/ morene 'i %i ,a)iareH
(e)tor" )entra )" reie! )ar(ti) 'i %")ani) 'i (e)tor" ("di) )" a(#e)t de"ro(/ o #ene#en inten(
!ra,mentat de %i.
Uniti de #odi'
a. #e (tr")t"ri %e)9i 42odi'" Done./ 2odi'" 0entra R"(/ 2odi'" Do:ro,ei8H
:. #e (tr")t"ri )aedoni)e 42odi'" Norand/ 2odi'" Emaand/ 2odi'" Finandei8 ("nt #"terni) modeate
de ,a)iaia de )aot din #ei(to)en.
* 2odi'" Norand o)"# j"mtatea nordi) a E"ediei/ e(te "'or +n)inat de a %e(t (#re e(t.
F"ndament" #re)am:rian e(te a)o#erit de a)"m"ri ,a)iare 'i de ar,ie. 2anta ,enera a im#rimat
dire)ia de ()"r,ere a r1"rior. 2ei(aj" e(te dat de #d"rea de )oni!ere 'i de n"meroa(e t"r:rii.
* 2odi'" Emaand are atit"dini mai )o:or1te 41<-*2<- m8/ e(te a)o#erit de morene ,a)iare 'i de
ar,ie #o(t,a)iare. 2ei(aj" e(te dominat de #d"rie de ame(te) a)t"ite din )oni!ere 'i !oioa(e.
* 2odi'" Finandei/ (it"at +n #artea de nord a Finandei/ are "n reie! "'or ond"at/ )" atit"dini medii
de B--*3-- m/ dea("#ra )r"ia (e ridi) ma(i%e i&oate mai +nate. 2artea de ("d/ 2odi'" La)"rior/
are atit"dinea )"#rin( +ntre 12- m 'i 6- m/ 'i e(te a)t"it din )"mi de"roa(e a"n,ite )e )ore(#"nd
(e)toareor de a)"m"are ,a)iar/ +ntre )are (e inter#"n a)"rie ,a)iare. 2ei(aj" dominant e(te )e
a #d"rior de )oni!ere 'i a t"r:riior/ +n #artea de nord 'i #ei(aj" a)"(tr" 'i #d"ri de )oni!ere +n
("d.
). 2e (tr")t"ri 9er)ini)e
* Ma(i%" 0entra Fran)e& $ e(te !ormat +n oro,ene&a 9er)ini)/ #re&int !orme %ariate de reie!G
reie! %")ani)/ )ar(ti)/ te)toni)/ )" ,ra:ene. Atit"dinea medie e(te de 71- m/ iar )ea ma@im e(te
de 166? m +n %1r!" Mt. DorIH
* 2odi'" 5oemiei $ +n)adrat +ntre 0oinee 0e9o*Mora%e/ M"nii Metai!eri 'i M"nii E"dei/ are
atit"dini red"(e 'i #re&int reie! te)toni) :ine de&%otat. 2artea de nord*%e(t are atit"dini mai
mari/ <--*D-- m/ j"mtatea ("di) 7--*6-- m/ iar #artea nord*e(ti) e(te o de#re(i"ne de ero&i"ne
)" atit"dinea de 2-- mH
* Me(eta E#anio $ re,i"ne !ormat din #odi'"ri )" atit"dini de ?--*1--- m/ ren"mitee me(eta(/
#ato"ri %"rite 'i )ordiiere 4M"nii 0anta:ri)i/ 0ordiiera I:eri)/ Eierra Morena 'i 0ordiiera
5eti)8. Atit"dinea ma@im e(te de B376 mH
* M"nii ;o(,i 'i M"nii 2d"rea Nea,r $ ("nt !ormai +n oro,ene&a 9er)ini)/ dar a" !o(t (e#arai
de ,ra:en" Rin""i. A" atit"dini medii de )ir)a 13-- m 'i ("nt #"terni) erodai de a,enii e@terniH
* Ma(i%" Ji(to( Renan $ orientat #e dire)ia e(t*%e(t/ are atit"dini )"#rin(e +ntre ?-- 'i 6-- m. Fn
)rateree %e)9i ae %")anior din re,i"nea Ei!!e (e #(trea& a)"ri de )rater n"mite maar.
d. Reie! de&%otat #e (tr")t"ri mai noi
* 2iemont" =eti) 'i Re,i"nea 2iemont din Itaia $ !ormate #rin a)"m"area de#o&iteor de ti#
#iemontan 4#ietri'"ri 'i :oo%ni'"ri8 de#"(e #e ("#ra!ee "'or +n)inate +n )ondiii (":aeriene.
Atit"dina (e +n)adrea& a re,i"nie de #odi'.
Uniti de )1m#ie
a. 01m#ii !"%io*,a)iare
* 01m#ia Nord*E"ro#ean $ (it"at +ntre "nitie 9er)ini)e 'i Marea 5ati) 'i Marea Nord""i/ e(te
inten( modeat de ,9earii )"aternari. 2e )"#rin(" (" +nt1nim ainiamente de morene ,a)iare 'i
(andre. Atit"dinie ("nt )"#rin(e +ntre -*B-- m. Fn (e)tor" %e(ti)/ "nde ("nt #odere/ )1m#ia e(te
(": ni%e" mrii/"()at" !iind menin"t #rin +ndi,"iri. 01m#ia e(te a)o#erit a ("#ra!a de !ormai"ni
)"aternare ,a)iare/ !"%io*,a)iare/ !"%iae/ maritime 'i eoiene.E(te o )1m#ie %"rit/ a)o#erit )"
oe((/ !ra,mentat de n"meroa(e r1"ri.
:. 01m#ii !"%io*a)"(tre
* 01m#ia Rom1n $ e(te )ea mai mare )1m#ie din Rom1nia/ (e de&%ot #e (t1n,a D"nrii/ de a
Dro:eta*T"rn" Ee%erin #1n a =aai. 01m#ia a#arine %a(tei arii de#re(ionare dintre 2at!orma
Moe(i) 'i oro,en" )ar#ati) 'i (*a !ormat #rin )omatarea ("))e(i% a "n"i :a&in a)"(tr"/ +n tim#"
)"aternar""i tim#"ri" 'i medi". O tr(t"r dominant o )on(tit"ie !re)%ena oe((""i 'i a de#o&iteor
oe((oide #e toat +ntinderea )1m#iei !a#t )are a d"( a a#ariia )ro%"rior.
* 01m#ia 2anoni) $ (it"at #e )"r(" mijo)i" a D"nrii/ +n 5a&in" 2anoni)/ (*a !ormat #rin
)omatarea Mrii 2anoni)e. Are "n !"ndament !aiat 'i )&"t +n tre#te/ )" )om#artimente mai joa(e
4(": 1<- m8/ 'i mai +nate 4+ntre 1<- 'i B-- m8 dominate de ma(i%e )ri(taine 'i m"ni in("ari 45a.onA
7-3 m/ ;erte( 36- m/8. 01m#ia #re&int mai m"te di%i&i"niG 01m#ia Ti(ei/ 01m#ia D"nrii de Mijo)
4a 0"maniei8/ 01m#ia 5rati(a%ei et). E(te tra%er(at de D"nre 'i )1i%a a!"eni mai im#ortani ai
a)e(teiaG Ti(a/ Dra%a/ Ea%a 'i Mora%a.
* 01m#ia 2ad""i $ (it"at +n nord" Itaiei/ +ntre M"nii A#i +n nord/ M"nii A#enini a ("d/ Marea
Adriati) 'i M"nii Dinari)i a e(t. 01m#ia 2ad""i a a#r"t #rin )omatarea "n"i !o(t ,o! marin )"
de#o&ite ad"(e de r1"ri din M"nii A#i 'i A#enini. Na#oeon 5ona#arte a n"mit*o //)ea mai !erti
)1m#ie a "miiK 'i re#re&int +ntr*ade%r #rin)i#aa &on a,ri)o a Itaiei.
). 01m#ii #e (tr")t"r de #odi'. A)e(te )1m#ii n" ("nt )1m#ii #ro#ri"*&i(e/ )i ("nt #odi'"ri joa(e #e
(tr")t"ri !oarte %e)9i.
* 01m#ia E"ro#ei de E(t 401m#ia R"(8 $ e(te )ea mai +ntin( )1m#ie din E"ro#a/ are o ("#ra!a de 3
mi. .m2 'i e(te a do"a )1m#ie din "me )a ("#ra!a d"# 01m#ia Ama&on""i. O)"# a#roa#e
+ntrea,a j"mtate e(ti) a E"ro#ei/ de a 0ar#aii 2d"ro'i/ +n %e(t/ #1n a M"nii Ura/ +n e(t/ 'i de
a Marea Nea,r 'i Marea 0a(#i)/ +n ("d 'i #1n a O)ean" Ar)ti) +n nord. Are atit"dini )"#rin(e
+ntre *26 m +n 01m#ia 0a(#i)/ B3B m +n 2odi'" ;adai 'i 3?B m +n 0oinee Timan. 01m#ia a#are )a
o a(o)iere de )1m#ii joa(e/ )oine 'i #odi'"ri %e)9i. Din #"n)t de %edere te)toni) (e ("#ra#"ne #e(te
2a)a E(t E"ro#ean/ a%1nd "n !"ndament #re)am:rian ar, :otit 'i modeat de )aota ,a)iar +n
j"mtatea nordi). Fn nord" a)e(tei )1m#ii reie!" e(te dominat de !ormee re&"tate din #ro)e(" de
a)"m"are ,a)iar )are (e +ntre#tr"nd )" )ee !"%io*,a)iare. O )ara)teri(ti) a a)e(tei )1m#ii e(te
'i !a#t" ) marie !"%ii a" di(#"nere nord*("dG Ni#r"/ Don/ ;o,a et).
d. 01m#ii !"%io*itorae. E*a" !ormat #rin a)"m"rie !"%iatie 'i (":mer(e/ dar 'i #rin retra,erea
(#re ar, a iniei rm""i
* 01m#ia 2re)a(#i) $ e(te o )1m#ie de 'e! !ormat/ #e de o #arte/ #rin )omatarea )" (edimente
marine 'i retra,erea a#eor )a "rmare a )o:or1rii ni%e""i )" *26 m (": ni%e" O)ean""i 2anetar/
iar #e de at #arte/ )" a#ort" a"%i"nior ad"(e de a#ee )"r,toare )are (e %ar( +n Marea 0a(#i)
4;o,a/ Ura et).8. A)ea(t )1m#ie e(te #ara&itat de )ea mai mare det din E"ro#a 4Deta ;o,i8.
Fn #artea de ("d a )1m#iei/ +n (e)tor" dintre !"%iie ;o,a 'i Ura/ a#ar 'i !orme de reie! eoian
4d"ne de ni(i#8.
* 01m#ia Mrii Ne,re $ n"mit 'i 01m#ia 2onti)/ mr,ine'te a nord Marea Nea,r/ +ntre Deta
D"nrii/ a %e(t/ 'i Marea A&o%/ a e(t. La nord %ine +n )onta)t )" 2odi'" ;o1no*2odoi) 'i 2odi'"
Done""i/ iar a ("d imita e(te dat de rm" Mrii Ne,re. A)t"it din de#o&ite #aeo,ene 'i
neo,ene/ a ("#ra!a / )1m#ia e(te a)o#erit )" de#o&ite de oe((. Atit"dinea a)e(tei )1m#ii ()ade
de a nord (#re ("d/ #1n a - m F1'ia itora e(te inter(e)tat de %ie Ni(tr""i/ 5",""i 'i Ni#r""i/
)" tera(e :ine de&%otate/ iar a %r(are !ormea& imane.
CLIMA
0ima re#re&int (it"aia medie a #rin)i#aeor !enomene meteoroo,i)e 4#re(i"nea/ tem#erat"ra
aer""i/ #re)i#itaii 'i %1nt"8/ #entr" "n inter%a ar, de tim# 'i #entr" o ("#ra!a mare 4Rom1nia/
=re)ia/ Anda"&ia et).8
Fa)torii )imati)i
Fa)torii radiati%i
Ee re!er a ener,ia #e )are ma(ee de aer 4)are determin )ima8 o #rime() #rin radiaia (oar.
E@i(t o %aoare )aori) )a)"at atit"dina/ )are +n E"ro#a ()ade de a ("d a nord/ adi) de a
medii de 13-*1<- .)aLan +n &ona mediteranean a medii (": 6- .)aLan +n E)andina%ia de Nord.
;aoarea )aori) #entr" Rom1nia e(te de 12< .)aLan. A)ea(t e(te 'i %aoarea medie a re,i"nior
tem#erate 'i a )eor interior*)ontinentae.
Fa)torii ,eo,ra!i)i
Ee re!er a intera)i"nea dintre ("#ra!aa tere(tr 'i ma(ee de aer.
51. Ma(ee de a#
A)e(tea a(i,"r "miditatea ma(eor de aer. E"r(a de "miditate a ma(eor de aer )are in!"enea&
E"ro#a e(te O)ean" Atanti)/ de #e )are %1nt" de %e(t #reia "miditatea 'i o +m#in,e #e(te )ontinent.
Din a)e(t moti%/ "miditatea 'i #re)i#itaiie ()ad din(#re %e(t (#re e(t +n E"ro#a/ dar 'i +n ara
noa(tr.
Marea Mediteran e(te "n at +ntin( a)%ati) )are in!"enea& )ima/ dar are o in!"en ("di)/
moder1nd %aorie )imati)e.
52. Reie!"/ #rin di(#"nerea an"rior montane
M"nii a" ro" de a :o)a 'i de a reorienta ma(ee de aer. A(t!e/ ma(ee de aer ("nt de%iate (a"
:o)ate de )1tre (i(temee +nate. Un e@em#" ("nt M"nii A#i/ )are n" #ermit tra(e" (#re nord a
ma(eor de aer (a9ariene. 2e %er(anii nordi)i ai a)e(tora (e !ormea& "n %1nt )d"/ #rim%ara +n
2odi'" 5a%ariei n"mit !oe9n
5B. Reie!"/ #rin atit"dine
;aorie !enomeneor meteoroo,i)e (e modi!i) +n atit"dineH tem#erat"ra aer""i ()ade +n atit"dine/
iar #re)i#itaiie )re(). A(t!e/ (e )reea& ni%e"ri di!erite de )im n"mite etaje )imati)e.
2o&iia ,eo,ra!i)
E@tinderea atit"dina a E"ro#ei (e !a)e de a #araea de B3M #1n din)oo de 0er)" 2oar de Nord
a 7?M atit"dine nordi). A(t!e/ E"ro#a (e a! +n #in &on de )d"r tem#erat )are +i %a
in!"ena )imatee 'i %aorie !enomeneor meteoroo,i)e.
E@tinderea on,it"dina +n("mea& #e(te 7-M/ de a 1-M on,it"dine %e(ti) a ?-M on,it"dine e(ti).
A)ea(t ("m %a ordona )ate,oriie de )im tem#erat/ )are (e %or ("))ede de a %e(t a e(t
4o)eani)/ de tran&iie/ #ro#ri" $ &i(8.
Fa)torii dinami)i
Ma(ee de aer a" )ara)ter dinami). 0ir)"aia ,enera a ma(eor de aer +n E"ro#a e(te de a %e(t a
e(t. A(t!e/ %1nt" de %e(t 4%1nt )" )ara)ter #ermanent8 ad")e ma(ee de aer #e "n tra(e" N;*EE
4de%iat !iind de 0"rent" Atanti)""i de Nord/ )are* ridi) (#re atit"dini +nate8.
Iarna/ (e #oate de&%ota o )ir)"aie din(#re NE/ )1nd ma(e de aer "()at 'i !oarte re)e (i:eriene
in%adea& #artea de E a E"ro#ei 4#1n a an" )ar#ati)8. Tran(#ort" a)e(tor ma(e de aer (i:eriene
e(te a(i,"rat de )tre %1nt" de NE/ n"mit 'i )ri%.
;ara/ #artea de ("d a E"ro#ei e(te mar)at de #tr"nderea ma(eor de aer (a9ariene #"rtate
de ai&e". Ram"ra din 01m#ia Rom1n a a)e(t"ia #oart n"mee de a"(tr".
Fa)torii antro#i)i
Ee re!er a a)i"nie de(!'"rate de )tre om/ )are #rin #o"are re"'e'te modi!i)area e%enimenteor
)imati)e. Ee o:(er% o )re'tere a dio@id""i de )ar:on +n atmo(!er ")r" )are )ond")e a o
("#ra+n)&ire a #anetei/ !enomen n"mit e!e)t de (er. Ate eemente )9imi)e ("nt ei:erate +n
atmo(!er ater1nd )aitatea a)e(teia 'i )re1nd #oi a)ide/ (mo, 4)ea )" #o"ani8/ mi)ro)imate.
Clima Europei
0ima (":tro#i)a
4mediteranean8

A)ea(t )im )ara)teri&ea& #artea de ("d a )ontinent""i/ adi) +n 2en. I:eri)e de E(t/ I*e
5aeare/ I. 0or(i)a/ I. Eardinia/ I. Ei)iia/ I*e Mata/ 2en. Itai)/ 2en. 5a)ani)/ I. 0reta/ Ar9i#.
=re)e()/ 2en. 0rimeea.
E(te o )im )" do" (e&oane datorate #end"rii ("))e(i%e a ma(eor de aer )a "rmare a re%o"iei
TerreiH
(e&on" "()at 'i !ier:inte (e mani!e(t mai ae( %ara )1nd ma(e de aer (a9ariene o)"# re,i"nea/
determin1nd )re'terea tem#erat"rii a %aori de B-M0 'i ()derea #re)i#itaiior (": ni%e" de <--
mmLan.
(e&on" :1nd 'i #oio( (e mani!e(t mai ae( iarna )1nd ma(ee de aer o)eani)e e ("))ed #e )ee
(a9ariene/ determin1nd moderarea tem#erat"rior a medii de 6*1-M0 'i )re'terea #re)i#itaiior a
#e(te 1--- mmLan.
Fn Frana de ("d )o:oar de #e Ma(i%" 0entra/ #rim%ara/ "n %1nt re)e )are a!e)tea& )"t"rie de
)itri)e n"mit mi(tra.
Toat re,i"nea e(te mar)at de "n at %1nt o)a !ormat #e rm n"mit :ri&a marin )" d":" tra(e"
di"rnG &i"a din(#re "()at (#re mare/ iar noa#tea din(#re mare (#re "()at.
0ima tem#erat $ o)eani)
A)ea(t )ima mar)9ea& #artea de %e(t a E"ro#ei/ !aada (a atanti). E(te %or:a de(#re 2en.
I:eri) de ;e(t/ Frana/ 5ENELUN/ Danemar)a/ =ermania de ;e(t/ ("d" E)andina%iei/ Nor%e,ia/
Ar9i#. 5ritani).
;1nt" de %e(t +m#in,e ma(ee de aer o)eani)e #e "()at. A)e(tea ("nt +n)r)ate )" "miditate )are
moderea& tem#erat"rie 4media e(te (it"at +ntre 1- 'i 1<M08 'i da" #re)i#itaii a:"ndente 4+ntre
1--- 'i 12-- mmLan8 (": !orm de #oaie.
Fre)%ent (e #rod")e )eaa/ )are dea("#ra ora'eor mari (e +n)ar) )" #o"ani !orm1nd (mo,*".
0ima tem#erat $ )ontinenta de tran&iie
A)ea(t )im )ara)teri&ea& #artea )entra a E"ro#ei/ )are #oiti) )ore(#"nde =ermaniei de E(t/
A"(triei/ 0e9iei/ Eo%a)iei/ 2ooniei/ rior 5ati)e/ Un,ariei/ Rom1niei/ U)rainei de ;e(t.
;1nt" de %e(t #oart +n )ontin"are (#re e(t ma(ee de aer o)eani)e/ )are*'i #ierd tre#tat din
"miditate. Tem#erat"rie ("!er modi!i)ri )re1nd am#it"dini +ntre anotim#"rie e@treme )e #ot atin,e
2-M0. 2re)i#itaiie (e moderea&/ iar iarna )ad (": !orm de nin(oare.
0ima tem#erat $ )ontinenta 4#ro#ri" $ &i(8
A)ea(t )im )ara)teri&ea& #artea de e(t a E"ro#ei/ )are )ore(#"nde #oiti) U)rainei de E(t/
5eor"(""i 'i R"(iei de E"d $ ;e(t.
Fn a)e(t )imat (it"aiie )imati)e de%in e@treme/ at1t +n )a&" tem#erat"rior/ )1t 'i a
#re)i#itaiior. Iarna #tr"nd ma(e de aer (i:eriene #"rtate de %1nt" de NE 4)ri%8/ )are )ond")e a
()derea tem#erat"rior a %aori de $ 2-M0.
0ima (":#oar
A)ea(t )im )ara)teri&ea& #artea de nord a E"ro#ei. Mar)9ea& I. I(anda/ E)andina%ia de Nord/
R"(ia de Nord $ ;e(t.
E(te "n )imat de tran&iie a!e)tat de #end"area ("))e(i% a ma(eor de aer o)eani)e 4%ara8 'i a
)eor #oare )a "rmare a re%o"iei Terrei.
0ima montan
E(te %or:a de(#re etajarea im#"( de reie! +n )a&" m"nior )" atit"dini !oarte mari.
Clima Romniei
Rom1nia are o )im tem#erat $ )ontinenta de tran&iie/ )" o medie a tem#erat"rii de 1-M0 'i o
medie a #re)i#itaiior de ?3- mmLan.
;1nt" #ermanent a rii e(te %1nt" de %e(t/ iar %1nt"rie #eriodi)e ("nt )ri%"/ iarna +n j"mtatea
e(ti) a rii/ 'i a"(tr"/ %ara +n j"mtatea ("di). Ate %1nt"ri a" )ara)ter o)a #re)"m !oe9n" +n
E":)ar#aii e(ti)i/ :ri&a marin #e itora/nemira +n De#re(i"nea 5ra'o%/ %1nt" mare +n De#re(i"nea
F,ra' et).
E@tinderea +n ("#ra!aa )reea& (e)toare )imati)e )are ("nt #o&iionate d"# )"m "rmea&G
Ee)tor" o)eani)/ )ara)teri&at #rin tem#erat"ri medii 'i "miditate )re()"t. Are +ntindere #e(te 5anat
$ 0ri'ana 'i Tran(i%ania 4in)"&1nd "nitieG 01m#ia de ;e(t nordi)/ Dea"rie de ;e(t nordi)e/ M*ii
2oiana R"()/ =r"#a A#"(eni/ D.0.T/ 0ar#aii Meridionai de Nord 'i 0ar#aii Orientai de ;e(t8
Ee)tor" )ontinenta 4de ariditate8/ )ara)teri&at #rin %aori e@treme de tem#erat"r/ "miditate
()&"t 'i !oarte ()&"tH :at %1nt"rie de NE/ iarna 'i a"(tr"/ %ara. A!e)tea& Modo%a/ Do:ro,ea
'i M"ntenia 4adi)/ "nitie 2odi'" Modo%ei/ E":)ar#aii Modo%ei $ #artea ("di)/ E":)ar#aii
0"r:"rii $ #artea e(ti)/ 0ar#aii Orientai de E(t/ 2odi'" Do:ro,ea/ Deta D"nrii 'i 5r,an"8
Ee)tor" de tran&iie/ are mani!e(tare +n M"ntenia 4'i a!e)tea& "nitieG E":)ar#aii 0"r:"rii $
#artea de %e(t/ E":)ar#aii =eti)i $ #artea de e(t/ 0ar#aii Meridionai de E"d/ 2odi'" =eti)/ 01m#ia
M"nteniei8
Ee)tor" :ati) 4()andina%o $ :ati)8/ )ara)teri&at #rin %aori ()&"te de tem#erat"r 'i "miditate
)re()"t. A!e)tea& Maram"re'" 'i 5")o%ina 4"niti de reie! #re)"m =r"#a de Nord/ 2odi'" E")e%ei
'i E":)ar#aii Modo%ei $ #artea de nord8
Ee)tor" mediteranean 4(":mediteranean8/ )ara)teri&at #rin ierni )d"e 'i "mede/ 'i %eri !ier:ini 'i
"()ate. A!e)tea& 5anat" 'i Otenia 4adi)/ "nitie 01m#ia 'i Dea"rie de ;e(t $ #artea ("di)/
M"nii 5anat""i/ =r"#a Rete&at $ =odean"/ 2odi'" Me9edini 'i 01m#ia Oteniei8
Ee)tor" #onti)/ in)"de itora" rom1ne() 'i o #ori"ne +n,"(t #ornind de a rm #1n a 1< .m
di(tan +n interior" "()at""i.
Modi!i)area atit"dinior )reea& etaje )imati)e )are (e ("))ed d"# )"m "rmea&G
Etaj" de det 'i "n)/ )" %aori ridi)ate de tem#erat"r/ #e(te 11M0 'i %aori ()&"te de
#re)i#itaii/ (": 3-- mmLan.
Etaj" de )1m#ie/ in)"de toate ("#ra!eee )" %aori (it"ate +ntre - 'i 2-- m 401m#ia Rom1n/ 01m#ia
de ;e(t/ 01m#ia Modo%ei 'i 2odi'" Do:ro,ei de E"d8. ;aorie de tem#erat"r ("nt (it"ate +ntre 11
'i 1-M0/ iar )ee de #re)i#itaii +ntre 3-- 'i ?-- mmLan.
Etaj" de dea"ri joa(e/ in)"de toate ("#ra!eee )"#rin(e +ntre 2-- 'i <-- m 42odi'" Do:ro,ei $
#artea nordi)/ 2odi'" Modo%ei/ 2odi'" =eti) $ #artea ("di)/ Dea"rie de ;e(t/ 01m#ia
Tran(i%aniei 'i de#re(i"ni din E":)ar#ai8. ;aorie tem#erat"rior ()ad de a 1- a 6M0/ iar )ee ae
#re)i#itaiior )re() de a ?-- a 6-- mmLan.
Etaj" de dea"ri +nate/ in)"de toate ("#ra!eee )" %aori +ntre <-- 'i 6-- m 42odi'" E")e%ei/
2odi'" =eti) $ #artea nordi)/ &ona mar,ina a D.0.T/ 2odi'" Me9edini 'i dea"ri ae
E":)ar#aior8. Media tem#erat"rior e(te )"#rin( +ntre 6 'i ?M0/ iar )ea a #re)i#itaiior +ntre 6--
'i 1--- mmLan.
o Etaj" montan/ in)"de &ona
+nat dintre 6-- 'i 16-- m 4dea"rie !oarte +nate din E":)ar#ai/ &ona montan8. ;aorie de
tem#erat"r ()ad de a ? a 2M0/ iar )ee de #re)i#itaii )re() de a 1--- a 12-- mmLan.
Etaj" a#in/ #entr" toate atit"dinie de #e(te 16-- m. tem#erat"ra aer""i e(te (": 2M0/ iar
#re)i#itaiie atmo(!eri)e a" %aori #e(te 12-- mmLan.
1.B. OIDRO=RAFIA EURO2EI JI A ROMPNIEI * AE2E0TE =ENERALE
EURO2A
E"ro#a di(#"ne de im#ortante re("r(e de a#/ a#arin1nd "nor ti#"ri %ariate/ ne"ni!orm di(tri:"ite
(#aia.
1. Fa)torii )are in!"enea& 9idro,ra!ia E"ro#eiG
* #o&iia ,eo,ra!i) $ #rin )ara)teri(ti)ie eementeor )imati)e
* )ara)teri(ti)ie )antitati%e 'i )aitati%e ae )ir)"it""i a#ei +n nat"rH
* )on!i,"raia rm"riorH
* reie!"H
* (o"rie/
* +ntinderea )ontinent""i
2. 0om#onentee 9idro,ra!iei E"ro#eiG
a. A#ee (":terane
("nt #re&ente mai ae( +n !ormai"nie (edimentare
)ontri:"ie/ +n !"n)ie de )imat/ )" 1-*2<Q a %o"m" de a# )e (e ()"r,e #e r1"ri
:. O)eane 'i mri
O)ean" Atanti) $ in!"enea& E"ro#a #rin intermedi" 0"rent""i Atanti)""i de Nord modi!i)
eementee )imati)e )imat tem#erat o)eani) #re)i#itaii :o,ate de:it :o,at a r1"rior din
;e(t" E"ro#ei
mri e@terioareG NG Marea Nord""i/ Marea Nor%e,iei/ Marea 5ati)/ Marea 5arent(
EG Marea 0a(#i)/ Marea Nea,r/ Marea Mediteran
). F"%ii 'i r1"ri
)ara)teri(ti)ie )imei in!"enea& de:itee r1"rior 'i ti#" de ()"r,ereG
* r1"ri )are )"r, +n re,i"ni )" )imat tem#erat $o)eani) de:ite :o,ate tot tim#" an""i/ )" "n
ma@im iarnaG Eena/ Tami(a/ Rin/ E:aH
* r1"ri )are )"r, +n re,i"ni )" )imat )ontinenta +n,9ea iarna/ a" de:ite :o,ate #rim%araG ;o,a/
Don/ Ura.
* r1"ri )are )"r, +n re,i"ni )" )imat mediteranean de:ite :o,ate iarna/ dar 'i #rim%ara #entr"
)ee )are i&%or() din M"nii A#i* R9on"/ 2ad"H de:ite mi)i %ara 'i toamna )1nd "nee r1"ri (ea)
(i(teme de aimentare a r1"riorG #"%ia
#"%ioni%a $ +n (e)tor" montan
(":teran
,9eari
a)"ri
:a&ine 9idro,ra!i)e di!erite )a ("#ra!a/ orientate (#re (#aiie +n)onj"rtoareG
(#re O)ean" Ar)ti) ("nt orientate !"%iieG 2e)iora/ D%ina de Nord/ D%ina de ;e(t/ ;i(t"a/ Oder/
E:a/ R9in/
(#re mrie din ("d" )ontinent""iG Ura/ ;o,a/ Don/ Ni#r"/ 5",/ Ni(tr"/ D"nre/ Maria/ 2ad/ Ron/
E:ro
E#re O)ean" Atanti) 'i Marea M1ne)iiG Eena/ ="adaRi%ir
ierar9i&area !"%iior d"# "n,imea )"r(""iG ;o,a/ D"nrea/ Ura/ Ni#r"/ Don/ 2e)iora/ Ni(tr"/ R9in/
E:aH
ierar9i&area !"%iior d"# de:itG ;o,a/ D"nrea/ 2e)iora/ R9in/ Ni#r"/ ;i(t"a/ Don
F"%iie E"ro#ei (e %ar( #rinG deteG* D"nrea/ ;o,a/ 2ad"/ Ti:r"/ R9on"/ R9in"/ ;i(tr"aH e(t"areG
E:a/ Tami(a.
d. La)"rie
d"# mod" de !ormareG
$ a)"ri ,a)iare !ormate +n de#re(i"nie )reate de !o'tii ,9eari )"aternari de )aotG La)" Lado,a/
La)" One,a/ +n Finanda* #e(te 3<-.--- )"%ete a)"(tre/ et).
!ormate +n de#re(i"nie )reate de ,9earii a#iniG La)" =ene%a/ La)" =arda/ La)" 0omo 431- m
ad1n)ime8/ La)" 5oden/ La)" 0on(tana/ La)" Ma,,iore/ La)" STri)9/ et)
a)"ri te)toni)e !ormate +n de#re(i"ni de ori,ine te)toni)G Marea 0a(#i)/ La)" 5aaton
a)"ri %")ani)e !ormate +n )rateree %")anior (tin'i din I(anda/ Frana 4Nemi8/ Itaia 45o(ena/
A:ano8
a)"ri de :araj arti!i)ia !ormate #e marie !"%ii )" ()o# 9idroener,eti)G #e ;o,a 4La)" R+:in(.8
a)"ri )ar(ti)e !ormate #e ro)i )a)aroa(eG +n A#ii Dinari)i/
a,"ne/ imane maritime (it"ate #e rm" mriiG nord*%e(t" Mrii Ne,re/ ("d" Franei
d"# ("#ra!aG
a)"ri mi)iG +n (are/ +n re,i"ni )ar(ti)e/ a)"ri te)toni)eH
a)"ri mariG a)"rie ,a)iare din nord" )ontinent""i
e. =9eari 'i :an)9i&
* ,9eari )ontinentaiG 4de )aot8G +n Io(anda/ E%a:ard/ No%aia SemeaH
* :an)9i&aG +n mrie O)ean""i Ar)ti) 4+n Marea A:8
* ,9eari montaniG +n M"nii A#i/ 2irinei/ A#ii E)andina%i)i/ Ura" de Nord
ROMPNIA
0om#onente ae 9idro,ra!iei Rom1nieiG
D"nrea/ r1"rie interioare/ a#ee (":terane/ a)"rie 'i Marea Nea,r
a. R1"rie interioare
* :a&ine 9idro,ra!i)e ine,ae )a ("#ra!a
* r1"rie interioare (e %ar( dire)t (a" indire)t +n D"nre
,r"#e teritoriaeG ,r"#a de %e(t $ de a ;i'e" a 5e,a 4T"r/ Eome'/ 5ar)"/ 0ri'" Re#ede/ 0ri'"
Ne,r"/ 0ri'" A:/ M"re'"8H r1"rie ("nt )oe)tate de Ti(a
,r"#a de ("d* %e(t* Timi'/ 51r&a%a/ 0ara'/ Nera/ 0erna* (e %ar( dire)t +n D"nre
,r"#a de ("d +ntre 5a9na 'i 0m"i 45a9na/ 5a9nia/ De(n"i/ Ji"/ Ot/ 0m"i/ ;edea/ Ar,e'/
Mo(ti'tea/ Iaomia/ 0m"i8H r1"rie ("nt )oe)tate de D"nre
,r"#a de e(t $ r1"ri )oe)tate de Eiret 4E")ea%a/ Modo%a/ 5i(tria/ Trot"'/ Mi)o%/ R1mni)"
Erat/ 5"&"/ 51rad8 'i 2r"t 45a'e"/ Jijia/ 5a9"i8/ a#oi de D"nre
,r"#a r1"rior do:ro,ene* (e %ar( +n Marea Nea,r/ #rin iman"ri (a" a,"ne 4Teia/ Taia/ Ea%a/
0a(im)ea8
ierar9i&area r1"rior d"# "n,imea )"r(""iG M"re'/ Ot/ 2r"t/ Eiret/ Iaomia/ Eome'/ Ar,e'/ Ji"
ierar9i&area r1"rior d"# de:itG Eiret/ Ot/ M"re'/ Ji"/ 2r"t/ Ar,e'
(i(teme de aimentare a r1"riorG #"%ia
#"%ioni%a $ +n (e)tor" montan
(":teran
:. La)"rie
o)"# 1/1Q din ("#ra!aa rii* B.3-- a)"ri
di%er(itate a ori,inii )"%etei a)"(tre
ti#"ri de a)"ri/ d"# ori,ine 4mod de !ormare8G
nat"raeG a,"ne 4Ra&im* Einoe8/ imane !"%iae 4:",ea)/ Otina8/ imane maritime 4Te)9ir,io/
Tata,ea)8/ a)"ri de "n) 45ie D"nrii8/ a)"ri +n de#re(i"ni de ta(are 4)ro%"ri8 +n 5r,an/ a)"ri
+n ma(i%e de (are 40o'ti"i/ Eni)/ O)nee Meri/ T"rda/ O)na Ei:i""i8/ a)"ri )ar(ti)e 4;r'oaia8/
a)"ri %")ani)e 4E!. Ana8/ a)"ri ,a)iare 45")"ra/ Snoa,a/ 51ea/ =1)e()"/ 2odra,"/ Laa8/ a) de
:araj nat"ra 4La)" Ro'"8H
antro#i)eG a)"ri 9idroener,eti)e 42orie de Fier I 'i II/ ;idrar"8/ ia&"ri +n 01m#ia Tran(i%aniei 4Sa"
de 01m#ie/ a,a8/ 01m#ia Modo%ei 4Ne,reni/ ;deni/ 2od" Ioaie8/ 01m#ia de ;e(t 40e!a/ Tma'da/
Mari9a&8/ a)"ri de a,rement40dr"'ani/ Ena,o%8
ti#"ri de a)"ri/ d"# trea#ta de reie!G
de m"nteG a)"ri ,a)iare/ a) %")ani)/ a) de :araj nat"ra/ a)"ri 9idroener,eti)e/ a)"ri )ar(ti)e
de dea 'i #odi'G a)"ri +n ma(i%e de (are/ ia&"ri
de )1m#ie 'i "n)G a)"ri +n de#re(i"ni de ta(are/ imane !"%iae/ a)"ri de "n)/ imane maritime
). A#ee (":terane
a#e !reati)e
a#e de ad1n)ime
a#e ,eotermae
i&%oare minerae

DUNREA JI MAREA NEA=R
1. D"nrea
)e mai im#ortant !"%i" e"ro#ean/ (": a(#e)t" )om#e@itii/ (tr:ate E"ro#a 0entra 'i de E(t 'i
(e %ar( +n Marea Nea,r #rintr*o det 4Deta D"nrii8
a doiea !"%i" )a "n,ime 'i de:it a E"ro#ei/ d"# ;o,a
a doiea !"%i" )a tra!i) de mr!"ri/ d"# R9in
(tr:ate 1- ri 4=ermania/ A"(tria/ Eo%a)ia/ Un,aria/ 0roaia/ Eer:ia/ Rom1nia/ 5",aria/
Modo%a/ U)raina8 'i 3 )a#itae 8;iena/ 5rati(a%a/ 5"da#e(ta/ 5e,rad8
0"r(" D"nrii (e +m#arte +n B (e)toareG
*)"r(" ("#erior* #1n a#roa#e de ;iena
* )"r(" mijo)i"* de a ;iena a 5a&ia'
* )"r(" in!erior* de a 5a&ia' #1n a %r(are
A!"enii D"nrii 4)ei mai im#ortani/ )a de:it8G Ea%a/ Ti(a/ Dra%a/ Inn
D"nrea a(i,"r e,t"ra dintre Marea Nea,r 'i Marea Nord""i #rin intermedi" 0ana""i D"nre*
Marea Nea,r/ iar +n %e(t #rin intermedi" "n"i (i(tem de )anae/ Main/ R9in.
in!"enea& Rom1nia #rinG )oe)tea& reea"a 9idro,ra!i)
#otenia 9idroener,eti)
a(i,"r e,t"ra !"%ia +ntre )entr" 'i e(t" E"ro#ei
in!"enea& )ara)teri(ti)ie medi""i nat"ra
"tii&area ei e)onomi)
(e)toare G 5a&ia'* ="ra ;ii 42orie de Fier8* De!ie" D"nrii*)e mai im#ortant de!ie" din
E"ro#a 4133 Um8H +n #re&ent are a(#e)t" "n"i imen( a)/ La)" 2orie de Fier I* 1B- Um "n,ime/
(it"at +n amonte de :araj" 9idro)entraei 2orie de Fier
="ra ;ii 42orie de Fier8*0ra'i*L"n)a D"nrii (e (it"ea& a )onta)t" dintre 01m#ia Rom1n 'i
2odi'" 2re:a)ani)/ a:ia e(te +ndi,"it/ #anta e(te red"(/ a)" 2orie de Fier II
0ra'i* 5ria $ 5ie D"nriiH "n)a e(te !oarte ar,/ +n)adrat +ntre )ee do" :rae #rin)i#ae
a )onta)t" dintre Do:ro,ea 'i 01m#ia Rom1n
5ria $ Marea Nea,r* D"nrea maritim/ )"#rinde 'i Deta D"nrii 4Re&er%aie a 5io(!erei8
in!"ene antro#i)e a("#ra D"nriiG
)on(tr"irea a)"rior de a)"m"are 'i a 9idro)entraeor de a 2orie de Fier 'i O(tro%" Mare
red")erea )antitii de a"%i"ni tran(#ortate
)re'terea minerai&rii D"nrii $ de%er(ri de (":(tane #o"ante din "niti e)onomi)e
dimin"area !enomeneor de +n,9e/ datorit ridi)rii #"n)t""i termi) de +n,9e
()9im:area !"n)ionaitii L"n)ii D"nrii #rin ")rrie de +ndi,"iri 'i de(e)ri
2. Marea Nea,r
Marea Nea,r re#re&int "n re(t din Marea Earmati) 4)e (e +ntindea de a :a&in" ;ienei #1n a
Marea 0a(#i)8H
a !o(t n"mit de ,re)i 2ont"( E"@in"( 4Vmare #rimitoareK8
a a%"t dintotdea"na "n im#ortant ro ,eo#oiti) #entr" rie d"nrene/ %e)ine (a" a#ro#iate/ #e )are
e*a e,at maritim )" Marea Mediteran 'i O)ean" 2anetar
re#re&int o t"rnant a )omer""i e"ro#eano*a(iati)
#arti)"aritiG mare )ontinenta* e,t"ra )" O)ean" 2anetar #rin intermedi" (tr1mtorior
5o(!or 4(#re Marea Marmara8/ Dardanee 4(#re Marea E,ee 'i Marea Mediteran8/ =i:ratar 4(#re
O)ean" Atanti)8
maree red"( 4(": 1- )m8
)"reni )ir)"ari determinai de %1nt
)"reni de tran(!er +ntre Marea Nea,r 'i marea Mediteran
:ian 9idroo,i) #o&iti% / datorit a#ort""i ad"( de !"%ii 'i #re)i#itaii
do" (trat"ri de a# 'i de (ainitate
i#(a )"renior %erti)ai
#at!orma )ontinenta e@tin(
:ioma(a a ("#ra!a
(ainitatea red"( 41?*17Q8
a ad1n)imi e@i(t O2E 49idro,en ("!"rat8
Reie!" Mrii Ne,reG
#at!orma )ontinenta 4-...2-- m8
* a(#e)t de )1m#ie (":marin )" +n)inare (a:
a:r"#t" )ontinenta 4*2--... *2--- m8
:a&in" Mrii Ne,re 4(it"at a ad1n)imi mai mari de 2--- m
*V)1m#ieK (":marin +ntin( 'i neted
Litora" rom1ne() a Mrii Ne,reG
233 Um * (e de(!'oar +ntre E"ina 'i ;ama ;e)9e
rm jo(/ +n nord/ de a E"ina a 0a#" Midia/rm detai)/ )" a,"ne/ #aje/ )ordoane de ni(i#
rm +nat/ )" !ae&/ +n ("d/ de a 0a#" Midia a ;ama ;e)9e.
1.3. FN;ELIJUL 5IO2EDO=EO=RAFI0
EURO2A
Fa)tori ,eneti)iG )ondiii )imati)e di%er(e W reie!" W e%o"ia )"aternar a (i(temeor nat"rae
di%er(itatea &oneor :io#edo,eo,ra!i)eH
d": de(!'"rare $ #e atit"dine X &one :io#edo,eo,ra!i)e 'i #e atit"dine X etaje :io#edo,eo,ra!i)eH
!1'ii atit"dinae #araee di(#"(e de a E; a NE
;e,etaia $ e(te a(o)iat )" animae W (o"ri X ("#ort" :io#edo,eo,ra!i)
Sone :io#edo,eo,ra!i)e 4)" de(!'"rare atit"dina8
a.;e,etaia (":tro#i)a/ mediteraneean
de&%otat +n ("d" E"ro#ei/ +n )ee trei #enin("e 4#1n a a#ro@. <-- m atit"dine8/ +n in("ee
MediteraneiH
#d"re X red"( X (tejar %erde/ (tejar de #"t/ #iniH !ormai"ni ar:"(ti%e (em#er%iri()enteG maR"i(/
,arri,a 4+n ("d" Franei8/ tomiare( 4+n E#ania8/ !ri,ana 4+n =re)ia8/ +no)"it )" #'"ni 'i #antaii de
m(inH
!a"n X termo!i X :roa()a e(toa(/ 'er#i/ ()or#ioniH
(o"riG terra ro(a.
:. Sona de de'ert 'i (emide'ert X Nord" Mrii 0a(#i)e $ #re"n,ire a &oneor de'erti)e a(iati)e
). Ete#a W (i%o(te#a
(e de&%ot +n e(t" E"ro#ei $ re,i"ni )" )imat (e)eto(
(i%o(e#a X !a)e tre)erea de a #d"re 4(tejar termo!i/ !ra(in/ tei/ ar:"'ti8 a ier:"ri @ero!ie 'i
me&o!ieH
(te#a X din e(t" Rom1niei * nord" Mrii Ne,re $ din)oo de ;o,a/ ier:"ri 4)oiie/ #ein/ #i"'/
ar:"'ti8 animae 4ro&toare8
(o"ri * moi(o"ri 4)erno&iom"ri/ (o"ri :ane8H
a !o(t +no)"it +n )ea mai mare #arte )" )ereae 'i #ante te9ni)e.
d. Sona #d"rior de !oioa(e
)entr"/ %e(t" E"ro#ei/ E"ro#a #enin("arH
!ormat din 2 ti#"ri de #d"riG
2d"ri de !a, X teren"rie "mede 'i r)oroa(e $ (#re e(t/ +m:inat )" )ar#en"H
2d"ri de (tejar X a ("d X tem#erat"ri mai mari/ "me&ea mi) (o"ri :r"ne/ )en"'ii/ ar,i"%i(o"riH
at"ri de tei/ !ra(in/ arar/ "m/ ar:"'ti 'i ier:"riH
!a"n 4)er:i/ )#rioare/ "#i/ %"#i/ mi(trei/ jderi/ #(ri/ in(e)te8H
(o"riG :r"ne/ )en"'ii/ ar,i"%i(o"ri.
e. Tai,a X #d"ri de )oni!ere
+n nord $ #1n a a#ro@ <-MN * 4E)andina%ia $ M"nii Ura8H e(te )ea mai ma(i% "nitate !ore(tier a
E"ro#eiH
)oni!ere 4moid/ :rad/ &ad/ me(tea)n8H
mami!ere 4"r(/ "#/ %"#e/ 9ermeina/ ean8/ #(riH
(o"riG (#odo(o"ri 4#od&o8/ t"r:rii
!. T"ndra
+n in("ee ar)ti)e W nord" E"ro#eiH
m"')9i/ i)9eni/ ar:"'ti 4me(tea)n #iti)/ ()ii #iti)e/ ien"#r #iti)8H
!a"n 4ren/ %"#e #oar/ ,i"'a #oar/ )i"!" a:8H
(o"ri ne,re de t"ndr/ (a: !ormate.
Etajee :io#edo,eo,ra!i)e 4)" de(!'"rare atit"dina8
de(!'"rat a atit"dini %ariate/ d"# atit"dineG
#d"ri de ame(te) $ 6--L1--- $ 12--mH
#d"ri de )oni!ere $ 12--*1?--L16--mH
etaj" (":a#in $ 1?--L16-- * 22--mH
etaj" a#in $ 22--*B---LB2--mH
etaj" ,a)iar*#eri,a)iar $ a #e(te B2--mH
Fn !ie)are etaj $ %e,etaie/ !a"n/ (o"ri (#e)i!i)e &oneor :io#edo,eo,ra!i)e.
ROMPNIA
Fn%ei'" :io#edo,eo,ra!i) 4%e,etaie/ !a"n 'i (o"ri8 e(te or,ani&at #e &one 'i etaje
:io#edo,eo,ra!i)eH
+n (#ai" )ar#ato*dan":iano*#onti) (e inter!erea& %e,etaia )ara)teri(ti) E"ro#ei 0entrae 4)"
#d"ri de !oioa(e8 )" %e,etaia E"ro#ei ("d*e(ti)e/ #onto*)a(#i)e 4re#re&entat de (te#e8.
Sone :io#edo,eo,ra!i)e 4di(#"nere atit"dina8
&ona (te#ei
)ondiionat de )ontinentai(m" )imati)H
Do:ro,ea/ 01m#ia Eiret""i/ 5r,an/ ("d" 2odi'""i Modo%ei/ #ori"ni din 01m#ia de ;e(t. 4(te#a
#ro#ri"*&i( are +n 01m#ia 5r,an""i )ea mai %e(ti) #o&iie8H
%e,etaiaG ier:"ri @ero!ieH !a"naG ro&toareH (o"riG moi(o"riH
%e,etaia nat"ra +no)"it +n :"n #arte )" )"t"ri a,ri)oe/ #aji'tiH
Sona (i%o(te#ei
01m#ia Rom1n/ 01m#ia de ;e(t/ 2odi'" Modo%ei/ nord*%e(t" Do:ro,eiH
%e,etaiaG #1)"ri de #d"ri 4(tejar termo!i8/ ier:"riH !a"naG ro&toareH (o"riG moi(o"riH
%e,etaia nat"ra +no)"it +n :"n #arte )" )"t"ri a,ri)oe/ a'e&riH
Sona #d"rior de !oioa(e
Etaj" (tajar""i * a atit"dini mi)i 2--*<-- m * )" tem#erat"ri mari 4W1-M08H #re)i#itaii 3<-*<--
mmH %e,etaieG (tajar/ )er/ ,1rni/ ,or"nH (o"riG "%i(o"riH
Etaj" !a,""i * <--*12-- mH +n M"nii A#"(eni "r) #1n a 13-- m/ iar +n 0ar#aii Meridionai #1n
a 1<-- mH (o"riG ar,i"%i(o"ri/ )am:i(o"riH
!a"naG )#rioara/ )er:"/ %e%eria/ %"#ea/ "r("/ "#"/ #(ri/ in(e)te/ re#tieH
%e,etaia nat"ra +no)"it )" #'"ni/ !1nee/ )"t"riH
mai m"te ("#ra!ee a!e)tate de 'iroire/ toreni/ a"ne)ri de terenH
Etaj" )oni!ereor
a atit"dini )"#rin(e +ntre 12--*16-- mH
%e,etaiaG moid/ :rad/ #in/ &ad/ &1m:r"
!a"naG "r'i/ )er:i/ r1'i/ "#i/ )o)o' de m"nte/ ,in"'a de a"nH
(o"riG (#odo(o"ri 4#od&o"ri8H
de!ri'ri ma(i%e X )o:or1rea imitei ("#erioare a #d"rii/ #ro)e(e de %er(antH
&ona a#in $ #e(te 16-- m
etaj (":a#in * 16--*22-- m H etaj a#in $ #e(te 22-- m
%e,etaiaG ien"#r/ jnea#n/ a!in/ meri'or 4(":a#in8 'i ier:"ri/ m"')9i/ i)9eni/ (t1n)rii4a#in8H
(o"ri (":iri/ +n !ormareH
!a"na $ )a#ra nea,r/ marmota/ %"t"ri/ in(e)teH
%e,etaia nat"ra +no)"it )" #'"niH t"ri(m ne)ontroat X de,radarea teren"rior
;e,etaia a&ona $ e(te de&%otat +n "n)ie r1"rior/ #re)"m 'i +n L"n)a 'i Deta D"nrii "nde (e
de&%ot o %e,etaie re#re&entata #rin (#e)ii de ar:ori de e(en (a:G (a)ia/ #o#"/ anin"/ )tina.
REEUREELE NATURALE ALE EURO2EI EI ROMANIEI
RESURSELE NATURALE
ALE EURO2EI
Re("r(e nat"raeX totalitatea formelor de existenta a materiei si energiei raspandite in toate geosferele, care sunt
utile societatii umane intrun anumit stadiu al de!"oltarii sale
Resursele fundamentale sunt cele care intretin "iata, iarresursele de #a!a sunt cele utili!ate de om in di"erse
scopuri$
In functie de geosfera in care se afla, se impart in%
resurse ale scoartei terestre% resursele energetice &car#uni, 'idrocar#uri, com#usti#ilii nucleari(
resurse minerale &minereuri de fier, minereuri neferoase, minereuri nemetalifere(
resurse ale 'idrosferei% apele su#terane, apele de suprafata, marile si
oceanele
resurse ale atmosferei% ga!ele atmosferice, energia eoliana, energia solara, conditiile climatice
resurse ale #iosferei% "egetatia, fauna
resurse ale pedosferei% fondul funciar
REEUREELE NATURALE ALE EURO2EI
Resursele de su#sol sunt strans legate de structurile geologice si "arsta lor$ Cele mai #ogate !acaminte
apartin Europei Nordice &'ercinice(%
a$ )latforma Rusa formata in precam#rian suprapusa unor regiuni de campie si podisuri dtine importante
!acaminte de %
min$ de *e+,RI-.I R./, ,URS,, &Ucraina(
car#uni+ #a!$ 0.NET, &Ucraina(, #a!$ )ECI.RA &Rusia(
petrol, #auxita, mangan
#$ )eninsula Scandina"ica unitate montana si de podis precam#rian si caledoniana detine%
min$ de *e+,IRUNA &Suedia(
min$ de Cu, Ni, 1n
c$ Unitatea 'ercinica include%
M$ Ural+cu !acaminte de min$ de *e, #auxita, aur, platina, diamante,car#une, petrol, sare gema etc
Europa de Mi2loc+ min$ de *e si car#une in +3a!, RU4R, )od$ 3oemiei, 3a!$ SAAR, 3a!$ SILE1IEI, insulele
3ritanice
+)#, 1n, Cu
Meseta Spaniola+min de *e, car#uni, 4g
d$ .rogenul alpinocarpatic+Au, Ag, Cu, *e, mangan, #auxita, sare, petrol, ga!e naturale, marmura, sulf, i!"oare
minerale car#oga!oase
e$ M$ Nordului+ 'idrocar#uri
Resursele de suprafata includ%
a$ resursele de apa+ neuniform distri#uite insugficiente in E si S
#$ resurse "egetale+padurile, pasunile si fanetele naturale
c$ resursele de sol+ 567 din soluri sunt fertile &de tip molisolcerno!iom(
REEUREELE NATURALE ALE ROMANIEI
Romania dispune, in general, de putine resurse naturale de #a!a, o mare parte dintre acestea fiind
importate$
1. REEUREELE ENER=ETI0E
Romania di(#"ne de re("r(e ener,eti)e #e tot )"#rin(" tarii/ di(#"(e in(a ine,a
a. 2etro"
Este cea mai importanta resursa energetica, in actualul stadiu de de!"oltare al societatii umane$ Romania a fost
cel mai mare producator de petrol pana la cel de al IIlea Ra!#oi Mondial, de altfel fiind si prima tara din lume
care a rafinat petrolul la Rafo" 89:;)loiesti , 3raso"89<=$
)etrolul este utili!at ca si com#usti#il sau ca materie prima in industria petroc'imica$ 0etinem inca !acaminte de
petrol & se presupune ca ar exista la mari adancimi( insa, unele sunt pe cale de epui!are, fapt ce determina
importul unor mari cantitati pentru acoperirea necesarului si pentru a prote2a !acamintele existente$
)rincipalele regiuni de exploatare sunt%
0am#ia Romana in su#unitatile
> C$ 3railei C$ )loiesti, C$ Targo"iste, C$ )itesti,C$ /a"anu3urdea, C$ 3oianului C$ Romanatilor
E":)ar#ati aici au fost descoperite si exploatate primele !acaminte de petrol in Su#carpatii Cur#urii
in pre!ent principalele exploatari se concentrea!a in%
> Su#carpatii Moldo"ei, Su#carpatii Cur#urii, Su#carpatii /etici
2odi(" =eti)
> cu exploatari in regiunea dintre 0am#o"ita si .lt
> cu exploatari in regiunea dintre .lt si ?iu
0am#ia de ;e(t
> !ona AradTimisoara
> !ona de la N de .radea
Dea"rie de ;e(t
De#re(i"nea 5ra(o%
2at!orma )ontinentaa a Marii Ne,re exploatari cu a2utorul platformelor de fora2 marin
)etrolul este prelucrat in rafinariile de la% 2oie(ti/ 5ra&i/ 0am#ina/ Midia*Na%odari/ 5or&e(ti/
E"#a)" de 5ar)a"/ Timi(oara
:. =a&ee nat"rae
Se impart in %
ga! metan ce apare in domurile ga!eifere din )od$ Transil"aniei fiind cel mai pur din lume ==,==@
ga!e asociate se gasesc alaturi de petrol in !acamant+ se mai numesc si Acap de ga!A
sunt utili!ate ca si com#usti#il, in ind$ c'imica etc$
sunt transportate ca si petrolul din !onele de exploatare in cele de consum sau prelucrare prin conducte
pentru acoperirea necesarului se importa o mare cantitate de ga!e din *ed$ Rusa
=a&" metan se exploatea!a in 2od. Tran(i%aniei in regiunile%
C$ Transil"aniei , )od$ Tarna"elor , Su#carpatii Tarna"elor
=a&" a(o)iat 4 de (onda8
Se gasesc in acelasi !one de exploatare ca si petrolul, alaturi de care mai apar ca centre distincte%
o )od$ Moldo"ei, C$ Romana
). 0om:"(ti:iii n")eari
In tara noastra se exploatea!a doar uraniul in %Crapatii .rientali, M$ Apuseni, M$ Aninei
Este utili!at impreuna cu apa grea o#tinuta la 4alanga, la centrala nucleara de la Cerna"oda pentru o#tinerea
energiei electrice ce repre!inta 9@ din productia tarii$
d. Oidroener,ia
Utili!ea!a energia apelor pentru o#tinerea energiei electrice$ )re!inta multiple a"anta2e% energie ieftina,
lacurile de acumulare pot fi utili!ate pentru alimentarea cu apa a populatiei, agrement, irigatii etc$ )re!inta
de!a"anta2ul fluctuatiei de productie datorita regimului de scurgere neregulat al raurilor$
)uterea instalata a 'idrocentralelor este de : ;BB MC, la un potential 'idroenergetic de 9BBB MC &din care :
=BB pe raurile interioare, din care 9B@ in !onele montane(, iar prin amena2ari complexe c'iar de 87 BBB MC$
2rin)i#aee 9idro)entrae
#e D"nare% )ortile de *ier I si II
#e 2r"tG Stanca Costesti
#e Eiret% RacaciuniD5 in a"al
#e 5i(tritaG Ste2aru3ica! si alte 85 in a"al, mai mici
#e 5"&a"G Siriu
#e Do!tanaG )altinu
#e IaomitaG Moroieni
#e Ar,e(G -idraru, si alte 8: in a"al
#e Ot% *agaras, A"rig, Calimanesti, Ipotesti 0ragasani, Slatina, I!#iceni
#e Lotr"G LotruCiunget
#e Ead"G Sadu -
#e 5ar&a%aG -aliug
#e Ee:e(G Sugag, /alceag, Sascior, )etresti
#e Ra" Mare% Raul MareRete!at
#e Eome(" Mi)G *antanele, /ilau, Marisel, Tarnita
e. 0ar:"nii
sunt exploatati inca din secolul E-IIlea in Mtii 3anat
sunt utili!ati ca materie prima in metalurgie &cocs metalurgic(car#unii superiori, sau ca sursa de energie in ind$
energetica &in termocentrale(car#unii inferiori
re!er"ele sunt limitate & mai ales de car#uni superiori( mari cantitati fiind importate
dupa puterea calorica se impart%
F car#uni superiori% antracitul si 'uila
F car#uni inferiori% car#unele #run, lignit, tur#a
Antra)it"G
* un !acamant mic se regaseste la Sc'ela /or2 &M$ -alcan(
O"iaG
a determinat aparitia unor concentrari ur#ane Microregiunea ur#ana )etrosani
este utili!ata pentru o#tinerea cocsului metalurgic sau in termocentrale
F la Resita si 4unedoaracocserii, Calan si )etrila semicocserii
unele mine au fost in pre!ent inc'ise, iar altele moderni!ate
!acamintele se cantonea!a in !ona montana in doua #a!ine 'uilifere%
0ar:"nee :r"n
este utili!at in termocentrale
se exploatea!a in #a!inele car#onifere%
F 3a!inul Comanesti &/r$ Centrala a Carp$ .r$(
F 3a!inul din 0ep$ AlmasAgri2 &M$ Meses(
F 3a!inul 3rad cu &M$ Apuseni(
F 3a!inul Sinersig & 0ealurile 3anatului(
Li,nit"
numit si Acar#une energeticA este utili!at in termocentrale pentru o#tinerea energiei electrice
repre!inta cele mai mari re!er"e de car#une
se exploatea!a la suprafata in cariere sau in su#teran, fiind su#"entionat datorita costurilor de productie mari
principalele #a!ine car#onifere sunt%
F MotruRo"inari &)od$ /etic(, )od$ Me'edinti Su#carpatii /etici, Su#carpatii Cur#urii , 0ep$ 3araolt, Crasna
3arcau &0ealurile de -est(
T"r:a
pre!inta puterea calorica cea mai mica 0ep$ 0ornelor
Ate ("r(e de ener,ie
sunt utili!ate foarte putin inca in pre!ent fata de potentialul existent
F energia geotermica se utili!ea!a in C$ de -est
F energia solara se poate utili!a in C$ Romana si !ona litoralului
F energia eoliana utili!a#ila in !ona de 0o#rogei, C$ Romana si !ona montana
Termo)entrae* identi!i)ati termo)entraee #e 9arta din Ata( in !"n)tie de "nitatea majora de reie! din
)are !a)e #arte
2. REEUREELE MINERALE
au determinat aparitia unor orase importante
se gasesc cu precadere in !ona montana si su#carpatica
se impart in%
F metalifere feroase & minereurile de fier, manganul, crom, nic'el( si neferoase &cupru, argint, aur, #auxita,
Golfram, etc$(
F nemetalifere & sarea gema, #aritina, nisipuri cuartoase, caolin(
F roci de constructie
A. Re("r(ee minerae metai!ere
*ER.ASE
Minereul de fier
detinem putine re!er"e, cantitati mari fiind importate
este utili!at ca materie prima in ind$ siderurgica
principalele exploatari se locali!ea!a%
F in !onele cu roci metamorfice%
> M$ )oiana Rusca :B@ din productia tarii , M$ 0ognecea, M$ /ilau
F In !onele cu roci erupti"e%
> M$ 4arg'ita, )od$ Niculitel
Manganul
este utili!at alaturi de alte minereuri pentru im#unatatirea calitatii otelului
se exploatea!a%
F Carpatii .rientali, M$ 3anatului
Centre siderurgice% /alati &SI0EE(, Calarasi &SI0ERCA(, 4unedoara, Calan, Resita &cel mai "ec'i 8;9<(, .telul Rosu,
-la'ita, Targo"isteH Campia Tur!ii, Nadrag, Iasi, Roman, 3ucuresti, 3u!au, 3raila, Tulcea
Ee #rod")G oteluri, fonta, laminate, ta#la, te"i, sarma etc$
NE*ER.ASE
Se impart dupa modul de utili!are si proprietatile fi!ice in %
a$ metale colorate
#$ metale auroargintifere
c$ metale rare
a. Metae )oorate
Cuprind cuprul, plum#ul, !incul, aluminiul$ Acestea in !acamant formea!a minereuri complexe &exceptie aluminiul$
1. Minere"rie )om#e@e se exploatea!a %
F Carpatii .rientali, Muntii Apuseni, M$ )oiana Rusca, M$ 3anatului
2. 0"#r"
se poate gasi si singur in !acamant in stare nati"a, se exploatea!a
F Carpatii .rientali, M$ Apuseni, M$ )oiana Rusca, M$ 3anatului, )od$ 0o#rogei
Centre de prelucrare% 3aia Mare, 1latna, Rosia )oieni
2"m:"
se extrage din minereurile complexe, pre!entand utili!ari multiple
se prelucrea!a la% 3aia Mare &ind$ de prelucrare este extrem de poluanta(
Sin)"
se extrage din minereurile complexe
se prelucrea!a la Copsa Mica &ind$ de prelucrare este extrem de poluanta(
A"mini"
se o#tine din alumina prin electroli!a la Slatina &ALR.SLATINA(
alumina se o#tine prin calcinarea #auxitei la .radea & pe #a!a resurselor interne( si la Tulcea & pe #a!a #auxitei
importate(
#auxita este un oxid de aluminiu 'idratat, format prin alterarea calcarului intrun climat tropical umed
#auxita se exploatea!a in
F Mtii )adurea Craiului, Mtii Sureanu
:. Metae a"ro*ar,inti!ere
se exploatea!a din timpul dacoromanilor in Mtii Apuseni
principala !ona de extractie este Apatrulaterul auriferA din Muntii Metaliferi cu exploatari la %
F a doua !ona de exploatare se regaseste in Mtii /uta
metalul este rafinat la% 3aia Mare si 1latna
). Metae rare
1. Mer)"r
detine putine re!er"e & 2ud$ Al#a(
2. Moi:den (i Yo!ram
detine putine re!er"e & 2ud$ 3i'or(
B. Urani"
-e!i com#usti#ilii nucleari
5. Re("r(ee minerae nemetai!ere
Earea ,ema
detinem mari re!er"e in 0epresiunea colinara a Transil"aniei, Su#carpati Moldo"ei, Cur#urii, /etici si )od$
Suce"ei
puritatea unor !acaminte poate a2unge la =I,=;@ NaCl
este utili!ata in alimentatie sau ca materie prima in industria c'imica &produse clorosodice% detergenti, 4Cl( la
3or!esti, /o"ora, Ramnicu -alcea
5aritina
* se exploatea!a M$ Rarau, 0ep$ Nal#ant
=ra!it/ mi)a a:a/ ,i#(/ diatomit/ :entonit
se gasesc in cantitati foarte mici
0. Ro)ie de )on(tr")tie
se gasesc in cantitati destul de mari
pre!inta utili!ari multiple, constructii, materii prime in di"erse ramuri ale ind$ materialelor de constructie
1. =ranit"
se exploatea!a% Mtii Macinului, "alea Muresului
2. 5a&at"
se exploatea!a la Carpatii .rientali,M$ Apuseni, ealurile de -est
B. 0a)aree
se utili!ea!a la fa#ricarea liantilor
F se exploatea!a % )od$ 0o#rogei,Carp$ .rientali, M$ Apuseni, Su#carpatii Cur#urii,Su#carpatii /etici
3. Tra%ertin"
se utili!ea!a pentru pa"area cladirilor 0ep$ 3orsec
<. =re(iie
se exploatea!a Carpatii .rientali
?. Marm"ra
este utili!ata pentru ornamente si monumente
se exploatea!a %$ Apuseni,M$ )oiana Rusca, M$ *agaras
7. Ar,iee
se utili!ea!a ca materie prima in industria ceramicii pentru producerea de carami!i, tigle etc$
se gaseste mai ales in regiunile extracarpatice
6. 0aoin"
este un tip de argila utili!at pentru producerea o#iectelor de ceramica fina
se exploatea!a % 0ep$ Transil"aniei
D. Ni(i#"ri )"artoa(e
sunt utili!ate in industria sticlei, se exploatea!a C$ Moldo"ei &2ud$ 3otosani(

REEUREELE OIDROEFEREI
)otentialul economic la este determinat de caracteristicile 'idrografice ale raurilor si lacurilor, repartitia
geografica a apelor su#terane si particularitatile apelor Marii Negre$
Apele de suprafata
Resursele de apa din rauri sunt modeste, fiind inegal raspandite% II@ in regiunile montane si doar 8B@ in
regiunile de podis si dealuri 2oase si regiunile de campie, care necesita irigatii, alimentarea cu apa a populatiei,
ramurilor industriale, 'idroenergie etc$
Resursele de apa ale lacurilor sunt utili!ate pentru alimentarea cu apa, piscicultura, turism #alnear etc$
Apele su#terane
Cele mai importante re!er"e se regasesc in regiunile de campie, podis si dealuri$ Apele su#terane dulci sunt
utili!ate mai ales pentru alimentarea cu apa a populatiei si ramurilor industriale
Apele su#terane minerale si termale inca sunt putin "alorificate, in special sunt utili!ate in #alneoterapie$
Au determinat aparitia unor statiuni #alneare%
apele minerale%
F Carpatii .rientali, Carpatii Meridionali, Carpatii .ccidentali, 0ealurile de -est% , 0epresiunea Transil"aniei,
Su#carpatii Moldo"ei, Su#carpatii Cur#urii, Su#carpatii /etici, )od$ Moldo"ei, )od$ 0o#rogei, C$ Romana
apele termale%
F Carpatii Meridionali, Carpatii .ccidentali, C$ de -est
REEUREELE 5IOEFEREI
Aceasta categorie de resurse includ % fondul funciar & totalitatea terenurilor incluse intre granitele unei
tari inclusi" cele de su# apa(, solurile, fauna si ariile prote2ate
Fond" !"n)iar
Cuprinde%
1. Fond" !ore(tier
Repre!inta terenurile acoperite de paduri5I, <@ din suprafata tarii$ Sunt inegal raspandite%
I:@ !onele de munte
59@ !onele de deal
;@ !onele de campie
*oioasele detin o pondere de I=,:@ iar rasinoasele 7B,:@
Regiunile cu cele mai reduse suprafete forestiere sunt % C$ de -est7,5@, C$ 3araganului 7,:@, C$ Moldo"ei:@,
)od$ Moldo"ei si 0o#rogei85@
Capacitatea de regenerare a padurilor existente este de 59 mil$ m
7
6an mult su# cantitatea care se exploatea!a
anual necesitand masuri urgente pentru rationali!area acestora si reimpadurirea suprafetelor defrisate
2. Fond" a,ri)o
Cuprinde% terenurile ara#ile, "iile si li"e!ile, pa2istile &pasunile si fanetele naturale($
Toate aceste terenuri sunt afectate de secete & ;,8 mil 'a din care sunt iriga#ile doar 5BB BBB 'a datorita
de"ali!arii celorlalte sisteme de irigatii existente inainte de 8==B7,5 mil$ 'a(, ero!iune, poluare, alunecari de
teren, exces de umiditate, saraturate$
)a2istile pre!inta o mare importanta economica pentru sectorul !oote'nic, detin%
in !onele montane 9B@ din terenurile agricole
<B@ in !onele de deal si podis
Alte resurse importante ale #iosferei sunt% plantele melifere &5BB specii( si cele medicinale &7BB specii(
precum si elementele faunistice care formea!a fondul cinegetic si cel piscicol$
B. Fond" a#eor
3. Fond" )on(tr")tiior/ dr"m"rior et)