Sunteți pe pagina 1din 38

SUBIECTE EXAMEN A.T.I.

Sesiunea februarie 2008


1. Care sunt formele electrice de oprire cardiac?
FV/TV fara puls
Asistolie
Activitatea electrica fara puls -disociatia electro manetica!"#$%
-pseudo "#$
-ritmuri idioventriculare
-ritmuri ventriculare de scapare
-ritmuri bradiasistolice
2. Care sunt mecanismele de realizare a debitului cardiac in cursul masajului cardiac
extern?
a. $ecanisme de reali&are a debitului cardiac 'n cursul $(#)
i. Teoria pompei cardiace
(ompresiunea toracica determina compresiunea cordului intre stern si coloana
vertebrala*+ cordul este o cavitate inc,isa.
Valculele A-V sunt inc,ise
Valvulele simoide sunt desc,ise *+permisa doar circulatia anterorada din cord spre
aorta
-ela.area*+ umplere cardiaca
ii. Teoria pompei toracice
Sustine fenomenele produse de compresiunile toracice
(ompresiunea toracica*+ cresterea presiunii toracice)
- venele se colabea&a si impiedica reflu.ul retrorad din cord spre vene
- arterele raman desc,ise ceea ce duce la o diferenta presiune arterio venoasa si favori&ea&a
circulatia anterorada arteri venoasa
3. Tehnica si parametrii masajului cardiac extern la adult.
Indicaia masajului cardiac extern este absena pulsului la arterele mari.
Nu exist contraindicaii la aplicarea masajului cardiac extern
/A-A$#T-00 1A A"21T
3 /rofun&imea compresiunii sternale 4-5cm
3 Frecven6a compresiunilor 100/minut
3 "urata compresiunii/durata decompresiunii eale
3 -evenirea complet7 a sternului la po&i6ia ini6ial7
3 (ompresiuni ritmice
3 #vitarea ma.imal7 a 'ntreruperilor 'n efectuarea masa8ului cardiac
4. Ventilatia pacientului in stop cardiorespirator in cursul suportului vital bazal
#VA12A-#A 90 AS0:2-A-#A V#;T01A<0#0)
3 #valuarea respira6iei spontane
= (u men6inerea $#(A
= >ascult7? simte @i ve&iA
3 Asiurarea ventila6iei artificiale
= Bn SVC
3 Ventila6ia artificial7 >ur7-la-ur7A
3 Ventila6ia artificial7 >ur7-la-nasA
3 Ventila6ia artificial7 >ur7-la-tra,eostom7A
3 Ventila6ia artificial7 >ur7-la-ur7 @i nasA
3 Aerul e.pirat con6ine 15-18D E2
3 #valuarea eficien6ei ventila6iei artificiale) observarea mi@c7rilor toracelui
CARACTERISTICILE VENTILAIEI !"R#$LA$!"R#%
= -esuscitatorul face un inspir normal
= 0nsufla6ia trebuie s7 dure&e 1 secund7
= Volumul curent trebuie s7 fie F00-500ml
= Trebuie s7 induc7 ridicarea toracelui
= Frecven6a trebuie s7 fie 10-12/minut
CARACTERISTICILE VENTILAIEI &ECANICE
'N SVA LA A("LT
= Volum curent 5-8ml/G
= Frecven6a 8-10/minut
= E.ien 100D
= F7r7 /##/
= ;u se 'ntrerupe masa8ul cardiac e.tern pentru ventila6ie
5. efibrilarea ! tehnica si mecanism de actiune
"#F0C-01A-#A)
"efibrilarea este un termen utili&at pentru a desemna livrarea nesincroni&at7 cu comple.ul
H-S a unui @oc electric.
9ocul electric induce o depolari&are sincron7 urmat7 de repolari&are sincron7 a tuturor
fibrelor miocardice. "eci? dup7 @ocul electric toate fibrele miocardice a8un la un numitor
comun) "zero" electric. Acest fenomen permite intrarea 'n func6ie a centrului cardiac cu
func6ie spontan7 de pacemaGer? care va prelua controlul activit76ii electrice @i mecanice a
inimii.
T#I;0(A "#F0C-01J-00)
= /o&i6ia pacientului
= /o&i6ia resuscitatorului
= /re7tirea @i po&i6ionarea padelelor
= Aten6ionarea
= #neria utili&at7
= Verificarea eficien6ei
#;#-:0A 2T010KATJ B; "#F0C-01A-#
3 curent monofa&ic = ini6ial L50 M @i continu7 cu aceia@i enerie la urm7toarele @ocuri.
3 curent bifa&ic - ini6ial o enerie de 200 M? apoi enerii crescNnde de L00 M @i L50 M.
3 Bn fibrila6ia ventricular7/ta,icardia ventricular7 f7r7 puls recurent7 - eneria utili&at7
pentru urm7torul @oc va fi eneria care a convertit ritmul.
#. Cai de arministrare a dro$urilor in cursul resuscitarii
A"$0;0T-A-#A $#"0(A<0#0)
3 (7i de administrare a drourilor
= (alea intravenoas7 periferic7 = cale standard
= (alea intraosoas7
= (alea intravenoas7 central7
= (alea intratra,eal7
3 $edicamente)
= E.ienul
= Adrenalina
= Atropina
= Oilina
= Vasopresina
= Cicarbonatul de sodiu
= Amiodarona
= /rocainamida
= Sulfatul de mane&iu
= "opamina
= Solu6ii volemice
Avanta8e "e&avanta8e
3 te,nic7 simpl7 f7r7 riscuri
semnificative
3 timp scurt de instalare
3 f7r7 'ntreruperea masa8ului
cardiac e.tern
3 timpul lun de circulare a
drourilor
3 u@urin6a pierderii accesului
venos
A((#S21 0;T-AESES
3 #ste a doua op6iune de acces venos 'n -(-.
3 Efer7 acces la un ple. venos necolababil? deci? administrarea drourilor este similar7
administr7rii venos centrale.
3 #.ist7 truse dedicate cu toate materialele necesare.
3 "o&a medicamentelor 'n administrarea intraosoas7 este aceia@i ca 'n administrarea
intravenoas7.
3 1a bolnavul ,ipovolemic cu acces venos periferic imposibil accesul intraosos ofer7 o
bun7 alternativ7 de refacere a volemiei.
A((#S21 V#;ES (#;T-A1
Avanta8e "e&avanta8e
3 timpul scurt de circula6ie a
drourilor
3 administrarea de volum mare
'n timp scurt
3 acces venos siur @i de durat7
3 se pot administra solu6ii
,ipertone/catecolamine
3 'ntreruperea temporar7 a
masa8ului cardiac e.tern
3 timp lun de instalare
3 complica6ii cu risc vital
A"$0;0ST-A-#A #;"ET-AI#A1J
A "-E:2-01E- B; -(-
3 administrarea se face prin instilare pe sonda tra,eal7
3 do&7 de 2-2?F ori mai mare decNt la administrarea iv
3 drourile se diluea&7 'n ;a(l 0?PD F-10ml
3 F ventila6ii viuroase cu balonul autoonflabil
%. &rdenalina in resuscitare ! mecanism de actiune' doze' indicatii
"o&a standard) 1 m i.v. la L-F minute
"o&a intermediara) L-F m in bolus sau
L-F m i.v. reptetate la L-F min
Se continue masa8ul cardiac care asiura circulatia droului si ventilatia
"o&a mare) 0?1 mQGc * R-8 m in bolus
#ste o catecolamina care actionea&a pe receptorii alfa1? alfa2 s beta 1 si beta 2.
Alfa- vasoconstrictie splan,ica? cutanata? ms? care redistribuie sanele spre cord si creier
Ceta2-din cord si creier duce la vasodilatatie cerebrala si miocardica ceea ce favori&ea&a
circulatia.
#fecte adverse la beta 1-ionotrop si cronotrop po&itv? ceea ce duce la cresterea de consum de
o.ien la nivelul miocardului? pot arava le&iuni de necro&a si isc,emie.
(. &tropina in resuscitare ! mecanism de actiune' doze' indicatii
0ndicatii) bradicardii severe?? bradiasistolii? asistolii? 0$A
#ste un parasimpaticolitic *+ vaolitic ceea ce duce la cresterea frecventei cardiace.
"o&a standard) i m i.v. in bolus la L-F min pana l do&a ma.ima.
"o&a ma.ima) 0?004m/ Gc !ma. L m%
/oate alterna eventual cu adrenalina.
). *ndicatiile bicarbonatului in resuscitare
-/entru tratamentul acido&ei metabolice tip lactic sau acido&ei respiratorii cu acumulare de
(E2.
- stop (--acido&a mi.ta-aravea&a le&iunile crebrale date de ,ipo.ie
-se administrea&a solutie molara de 8? 4D si semimolara de4?2D cate 1 m#S/Gc cand pITR?2
se administrea&a in ,iperpotasemii sau acido&e !clasa 0%
efecte adverse) ,ipernatremie !cresterea edemului cerebral%? ,iperosmolaritate? alcalo&a
!deplasarea la st al curbei a o.i,emolobinei*+ scade o.ienarea celulara%acido&a
intracelulara parado.ala !(E2 trece usor in celula? se cuplea&a cu I2E*+ acid
,idrocarbonic*+ disocierea ionilor de ,idroen? si ionilor de carbon%? cresterea productiei de
(E2.
+,. Care sunt modificarile acidobazice in stopul cardiorespirator? -rincipii de tratament
Acido&a metabolic7 cu ,iatus anionic crescutU = Acumulare de acid lactic
3 Tip A) oprire cardio-respiratorie... /rincipii de tratament)
Tratament cau&al
Tratamentul acidemiei
;u se administrea&7 bicarbonat decNt la pI TR?1F-R?10
Ebiectivul terapiei este corec6ia pI la R?20 @i nu normali&area pI
#stimarea necesarului de bicarbonat)
m#S * 0?F . G . !14 = I(EL%
m#S * 0?F . G . !10 = C#%
#fectele secundare ale trat. cu bicarbonat de ;a) 'nc7rcare salin7? ,iperosmilaritate? alcalo&7
metabolic7 de supracompensare? accentuarea acido&ei intracelulare @i a acido&ei lcr?
,ipopotasemie
$onitori&area tratamentului) pI? V
Administrare concomitent7 de V 'n cursul corect7rii acido&ei la pacientul cu deple6ie de potasiu
++. &l$oritmul de tratament in disociatia electromecanica

Disociaia electro-mecanic
Adrenalina 1 mg i.v. repetat la fiecare 3-5 minute
Atropina 1 mg i.v. (dac frecvena < 60/min)
repetat la fiecare 3-5 minute pn la do! total de 0"0#
mg/$gc
Cauze potenial reversibile
%ipovolemie to&ice (medicamente" droguri)
%ipo&ie tamponada cardiac
'(-acido! torace (pneumotora&) )u* ten)iune
%iper/%ipopota)emie trom*o! ()indrom coronarian acut)
%ipotermie trom*oem*oli)m pulmonar
Resuscitare de baz i defibrilare automat/semiautomat:
+erificarea )trii de con,tient
Apelarea )erviciului de urgen (11-" .61)
Apel pentru defi*rilator )emiautomat/automat
/i aeriene0 de)c%iderea cilor aeriene
1e)piraie0 a)igurarea ventilaiei artificiale
/irculaie0 compre)ii toracice
2efi*rilare0 evaluarea ritmului ,i defi*rilarea daca e)te nece)ar
Suport vital avansat i tratament
A./i aeriene0 intu*aie orotra%eal
3.1e)piraie0 verificarea 456 )au eficienei ad7uvanilor cilor aeriene
)ecuri!area di)po!itivelor de prote!are a cilor aeriene
ventilaie artificial cu o&igen 100 8
/./irculatie0 acce) i.v.
verificarea ritmului pe monitor
admini)trarea medicaiei 9n funcie de ritm
2iagno)tic diferenial0 cutarea ,i tratarea cau!elor rever)i*ile
+2. &l$oritmul de tratament in fibrilatia ventriculara.tahicardia ventriculara fara puls

FV / V fr puls
Resuscitare de baz i defibrilare automat/semiautomat:

+erificarea )trii de con,tien

Apelarea )erviciului de urgen (11-" .61)

Apel pentru defi*rilator )emiautomat/automat

/i aeriene0 de)c%iderea cilor aeriene

1e)piraie0 a)igurarea ventilaiei artificiale

/irculaie0 compre)ii toracice

2efi*rilare0 evaluarea ritmului ,i defi*rilarea cu -00" -00" 360:
;valuarea ritmului dup 3 ,ocuri electrice
<+ / 6+ per)i)tent
Suport vital avansat i tratament
!./i aeriene0 intu*aie orotra%eal (456)
".1e)piraie0 verificarea 456 )au eficienei ad7uvanilor cilor aeriene
)ecuri!area di)po!itivelor de prote!are a cilor aeriene
ventilaie artificial cu 5- 100 8
C./irculaie0 acce) i.v.
verificarea ritmului pe monitor
admini)trarea medicaiei in functie de ritm
D.2iagno)tic diferenial0 cutarea ,i tratarea cau!elor rever)i*ile
Adrenalina 1 mg i.v. repetat la fiecare 3-5 minute )au
+a)opre)ina #0 = i.v." do!a unic
2efi*rilare repetat 3 & 360 : la fiecare 1 minut
Admini)trare de antiaritmice0
amiodarona" &ilina" magne!iu" procainamida
Admini)trare de *icar*onat de )odiu
1epetarea defi*rilrii
1L. Aloritmul de tratament in ta,icardia ventriculara cu puls
+4. &l$oritmul de tratament in asistolie

!sistola
Adrenalina 1 mg i.v. repetat la fiecare 3-5 minute
Atropina 3 mg i.v. do! unic ()au 0"0# mg/$gc)
>acing tran)cutanat
#ersistena asistolei
? 1e)u)citarea a fo)t efectuat corect@
? ;&i)ta )emne clinice de inec" %ipotermie )au into&icaii@
? ;)te indicat oprirea re)u)citrii@
Resuscitare de baz i defibrilare automat/semiautomat $dup caz%:
+erificarea )trii de con,tien
Apelarea )erviciului de urgen (11-" .61)
Apel pentru defi*rilator )emiautomat/automat
/i aeriene0 de)c%iderea cilor aeriene
1e)piraie0 a)igurarea ventilaiei artificiale
/irculaie0 compre)ii toracice
2efi*rilare0 evaluarea ritmului ,i defi*rilarea dac e&i)t du*ii

;valuarea rapida a )ituatiei0 e&i)ta indicatii de nere)u)citare @
Suport vital avansat si tratament
!./i aeriene0 intu*aie orotra%eal
".1e)piraie0 verificarea 456 )au eficienei ad7uvanilor cilor aeriene
)ecuri!area di)po!itivelor de prote!are a cilor aeriene
ventilaie artificial cu o&igen 100 8
C./irculaie0 acce) i.v.
verificarea ritmului pe monitor
admini)trarea medicaiei 9n funcie de ritm
D.2iagno)tic diferenial0 cutarea ,i tratarea cau!elor rever)i*ile de )top
1F. Aloritmul de tratament in ta,icardia paro.istica supraventriculara
+#. Cauzele si mecanismul de producere a insuficientei renale acute prerenale
(A2K#)
= Sc7derea volumului sanuin circulant efectiv
3 Iipovolemia prin pierderi ,emoraice
3 Iipovolemia prin pierderi non-,emoraice
!ve&i @ocul ,ipovolemic%
= Sc7derea debitului cardiac
3 9ocul cardioen sau obstructiv e.tracardiac
3 0nsuficien6a cardiac7 cronic7
3 (ardiomiopatii isc,emic7? to.ic7? dilatativ7
3 Tulbur7ri de ritm cardiac? etc.
= $aldistribu6ie a flu.ului sanuin
3 Vasodilata6ie e.cesiv7 !@oc septic? e.ces de antiITA%
3 (iro&a ,epatic7
= Tulburare func6ional7 renal7 enerat7 de alter7ri ale perfu&iei renale.
&ECANIS&E)
3 *ipo+olemia
= pierderi ,emoraice
= pierderi astro-intestinale
= pierderi renale
= pierderi cutanate
3 scderi ale +olumului san,uin circulant e-ecti+ prin redistributie
= vasodilata6ie periferic7
= edeme periferice
= formare de Wspa6iu treiA
3 scderea debitului cardiac
3 alterri ale autore,lrii renale.
sc/derea volumului san$uin circulant efectiv prin hipovolemie
3 pierderi ,emoraice
traumatisme
,emoraii diestive superioare sau inferioare
epista.is
,emopti&ie?etc.
3 pierderi astro-intestinale
v7rs7turi
diaree
drena8e c,iruricale
3 pierderi renale
diuretice
substan6e osmotice
boli renale cu pierdere de sare
insuficien6a suprarenalian7
3 pierderi cutanate
arsuri
transpia6ii e.cesive
sc/derea volumului san$uin circulant efectiv prin redistribu0ie
3 vasodilata0ie periferic/
terapie vasodilatatoare? anafila.ie? sepsis? aneste&ice
3 edeme periferice
,ipoalbuminemie? sindrom nefrotic? ciro&a ,epatic7
3 formare de 1spa0iu trei"
peritonite? pancreatite? oclu&ia intestinal7?etc.
sc/derea debitului cardiac
tamponada pericardic7? infarctul miocardic acut? valvulopatii? cardiomiopatii? aritmii
alter/ri ale autore$l/rii renale
tratamentul cu drouri antiinflamatoare nesteroidiene sau cu in,ibitori ai
en&imei de conversie a aniotensinoenului
+%. -rincipii de tratament in insuficienta relana acuta prerenala
a. Tratamentul precoce @i aresiv a afec6iunii cau&ale pentru normali&area perfu&iei
renale 'nainte de apari6ia le&iunilor isc,emice la nivel renal.
b. Eptimi&area ,emodinamic7) normali&area volumului intravascular? a debitului
cardiac @i a re&isten6ei vasculare periferice. /entru a reali&a aceasta se vor utili&a?
la nevoie asociat? reple6ia volemic7? drourile inotrope @i substan6ele vasoactive.
c. /romovarea flu.ului urinar prin utili&area diureticelor !ve&i 0-A renal7%.
+(. ia$nosticul diferential al insuficientei renale acute 2forme prerenale si renale3 in
functie de indicatorii urinari
*4& -45456&789
3 "ianosticul)
= identificarea cau&eiU
= alter7ri variabile ale flu.ului urinarU
3 de obicei? oliurie !debit urinar T0?Fml/G/or7%U
3 flu.ul urinar poate fi normal sau crescut 'n ca&ul substan6elor osmotice sau
al diureticelorU
= cre@teri ale ureei @i creatininei sanuineU
3 cre@terea ureei sanuine este mai accentuat7 decNt cre@terea creatininei
sanuineU
3 raportul uree/creatinin7 plasmatic7 este crescut !normal 10/1U 'n 0-A
prerenal7 20/1%U
3 trebuie f7cut dianosticul diferen6ial cu afec6iunile care se 'nso6esc de
cre@terea ureei sau creatininei sanuine f7r7 sc7deri ale flu.ului
lomerular !tabelul L%U
= tablou urinar caracteristic
= e.plor7ri imaistice pentru e.cluderea cau&elor postrenale !radiorafie
abdominal7 simpl7? ecorafie abdominal7%.
*4& -:;T456&78
dianosticul
= identificarea factorului obstructivU
3 ecorafia abdomino-pelvin7 este e.amenul de screenin @i ades? este @i
e.aminarea dianostic7 !eviden6ia&7 nivelul obstruc6iei @i dilatarea
retrorad7 @i frecvent? @i cau&a) litia&7? tumori pelvine? etc.%U
3 pentru dianosticul complet al afec6iunii cau&ale se vor intreprinde toate
investia6iile necesareU
= debit urinar variabilU
3 uneori anurie complet7? instalat7 bruscU alteori poliurie !prin pierderea
capacit76ii de concentrare%U
= cre@terea ureei @i creatininei sanuineU raportul uree/creatinin7 plasmatic7 crescutU
= ,iperpotasemieU
= tablou urinar necaracteristic @i variabil)
3 pierderea capacit76ii de concentrare @i dilu6ie
3 sc7derea capacit76ii de acidifiere a uriniiU
3 e.cre6ia de ;a variabil7 !F#;aT1D 'n fa&ele precoce? F#;a+LD 'n fa&ele
tardive%.
+). *ndicatiile epurarii extrarenale in insuficienta renala acuta
0ndica6iile clasice de ,emodiali&7 'n 0-A)
3 Bnc7rcarea ,idric7 !ITA? edemul pulmonar%
3 Tulbur7ri electrolitice) V+ Rm#S/l? ;aT 120m#S/l? ;a+1FFm#S/l
3 Tulbur7ri acido-ba&ice !pI TR?20 sau pI +R?F4%
3 -eten6ie a&otat7 !uree sanuin7+200mD? creatinin7 +8-10mD%
E formul7 mnemote,nic7 sc,emati&ea&7 indica6iile ,emodiali&ei!2%)
&<acido&a metabolic7
5 - electroli6i) ,iperpotasemia
* - into.ica6ii
: - -luid o+erload- 'nc7rcarea ,idric7
= < uremie
3 "0A10KA /#-0TE;#A1J
3 T#I;0(0 (2 ACE-" /A-#;T#-A1
3 "urata epur7rii
3 0ntermitent !durat7 4-8 ore/&i%
3 (ontinuu !24 ore/&i%
3 Tipul accesului vascular
3 Acces arterial @i acces venos
3 Acces venos
3 Tipul te,nicii de epurare utili&ate
3 Iemodiali&7
3 Iemofiltrare
3 Iemodiafiltrare
2,. Clasificarea acidozelor metabolice> exemplificare
(1AS0F0(A-#
3 Cu hiatus anionic crescut
(acumulare de acizi)
3 Cu hiatus anionic normal
(pierdere de baze)
&cidoza metabolic/ cu hiatus anionic crescut
(A2K#
= Acumulare de acid lactic
3 Tip A) toate tipurile de @oc? oprire cardio-respiratorie? ,ipo.ie? efort
3 Tip C) insuficien67 ,epatic7? leucemii? acido&a lactic7 ereditar7? drouri?
to.ine !biuanide? alcool%
= Acumulare de cetoaci&i
3 "iabet &a,arat? inani6ie? inestia de alcool
= Acumulare de fosfa6i? sulfa6i
3 0nsuficien6a renal7
= Acumulare de al6i produ@i activi !into.ica6ii%
3 $etanol? salicila6i? etilenlicol
&cidoza metabolic/ cu hiatus anionic normal
(A2K#
3 (u ,ipopotasemie
= /ierdere diestiv7 de I(EL
= diaree
= fistule pancreatice? biliare? drena8e
= ureterosimoidostomia
= /ierdere renal7 de I(EL
= Acido&a tubular7 renal7 tip 1 @i tip 2
= 0n,ibitorii de an,idra&7 carbonic7 - aceta&olamida
3 (u normo/,iperpotasemie
= Aen6i acidifian6i - I(l? alimenta6ie parenteral7
= Iipoaldosteronism
= Acido&a tubular7 renal7 tip 4
2+. Clasificarea alcalozelor metabolice> exemplificare
3 Alcalo&a metabolic7 cu r7spuns la administrarea de (l
!Cl$ responsi+e%
(l urinar T 10m#S/l
/ierderi astrice sau diaree
"iuretice
3 Alcalo&a metabolic7 f7r7 r7spuns la administrarea de (l
!Cl / unresponsi+e%
(l urinar + 20m#S/l
Iiperaldosteronism primar
Administrare e.oen7 de corticoi&i
0nestie/administrare e.cesiv7 de alcaline
22. Cauzele acidozelor respiratorii
(A2K# afeciuni hipoventilaie alveolar
3 Afec6iuni ale S;( neomogeniti ventilaie/perfuzie
= Afec6iuni oranice !tumori? abcese? AV(? traumatisme?...%? into.ica6ii !opioide?
barbiturice? ben&odia&epine? aneste&ice?...%? come? ...
3 Afec6iuni neuro-musculare
= ;europatii? miopatii? miastenia ravis? rela.ante musculare?...
3 Afec6iuni toracice
= Traumatisme toracice cu volet? deform7ri toracice? ...
3 Afec6iuni pleurale
= /neumotora.? pleure&ii?...
3 Afec6iuni pulmonare
= Ebstruc6ia c7ilor aeriene? C/E(? forme severe de pneumonie? edem pulmonar?
astm? ...
3 Alte cau&e
= Stopul cardio-respirator? ventila6ia mecanic7 inadecvat7? ,ipoventila6ia alveolar7
primitiv7?...
23. Cauzele alcalozelor respiratorii
(A2K#
3 Iipo.emie
= Coli pulmonare) A-"S? pneumonie? edem pulm.? embolie pulm.? fibro&7
= FiE2 = altitudine? spa6ii 'nc,ise
= Coli cardiace conenitale
= Anemie? ,ipotensiune arterial7
3 Stimularea centrului respirator
= Iiperventila6ia psi,oen7 !fric7? efort%
= 1e&iuni S;() traumatisme? tumori? IT0(? le&iuni de trunc,i cerebral
= Coli pulmonare) pneumonie? astm? embolie pulmonar7
3 Alte cau&e
= 0nto.ica6ia cu salicila6i
= S0-S? sepsis
= 0nsuficien6a ,epatic7
= Sarcina
= Iipertiroidism
Iiperventila6ia prin ventila6ie mecanic7
24. Cum variaza p?<ul' concentratia ionilor de hidro$en' -aC:
2
' ?C:
3
in acidoza
metabolica?
* cre@terea concentra6iei IX datorit7 acumul7rii de produ@i aci&i sau datorit7 pierderii de
ba&e !deficit de ba&e C# + -2m#S/l%
3 Tulburarea primar7)
sc7dere primar7 a I(EL T 24mmol/l
3 $odificarea compensatorie)
sc7dere secundar7 a /a(E2T LFmmI
25. Cum variaza p?<ul' concentratia ionilor de hidro$en' -aC:
2
' ?C:
3
in acidoza
respiratorie acuta si cronica?
3 Tulburarea primar7)
cre@terea /a(E2 + 4FmmI !,ipercapnie%
3 Tulburarea modificarea compensatorie)
cre@terea I(EL + 2Rmmol/l
2#. Cum variaza p?<ul' concentratia ionilor de hidro$en'' -aC:
2
' ?C:
3
in alcaloza
metabolica?
3 Tulburarea primar7)
cre@tere primar7 a I(EL + 2Rmmol/l
3 $odificarea compensatorie)
cre@tere secundar7 a /a(E2+ 4FmmI
2%. Cum variaza p?<ul' concentratia ionilor de hidro$en' -aC:
2
?C:
3
in alcaloza
respiratorie acuta si cronica?
3 Tulburarea primar7)
sc7derea /a(E2 T LFmmI !,ipocapnie%
3 $odificarea compensatorie)
sc7derea I(EL T 24mmol/l
2(. Clasificarea hiponatremiilor
(1AS0F0(A-#
= Iipovolemic7
3 (e-icit de ap 0i Na
3 (e-icit de Na 1 ap
3 Cantitatea total de Na a or,anismului
2iponatremie real
= 0&ovolemic7
3 #.ces moderat de ap7 'n spa6iul e.tracelular
3 Cantitatea total de Na a or,anismului normal
Iiponatremie dilu6ional7 / /seudo,iponatremie
= Iipervolemic7
3 #.ces de ap7 @i ;a
3 #.ces de ap7 + ;a
3 Cantitatea total de Na a or,anismului 3
2iponatremie diluional
2). Clasificarea hipernatremiilor
(1AS0F0(A-#
= I0/EVE1#$0(J
3 "eficit de ap7 @i ;a
3 "eficit de ap7 + ;a
3 (antitatea total7 de ;a
4als *ipernatremie
= 0KEVE1#$0(J
3 "eficit de ap7
3 (antitatea total7 de ;a normal7
= I0/#-VE1#$0(J
3 #.ces de ap7 @i ;a
3 #.ces de ;a + ap7
3 (antitatea total7 de ;a Y
2ipernatremie real
3,. ?ipopotasemia9 simptomatolo$ie si modificari 5C@
TAC1E2 (10;0(
Alterri ale potenialului de membran
3 #fecte neuro-musculare
= /areste&ii
= Sl7biciune muscular7
= Iiporefle.ie osteo-tendinoas7
= 0leus dinamic
3 #fecte cardio-vasculare - Anomalii ale excitabilitii cardiace
= $odific7ri #(:
= /oten6area to.icit76ii diitalicelor
= Tulbur7ri de ritm
= ITA
3 #fecte veetative
= ,TA ortostatic7
3 #fecte ,epatice
= Aravarea encefalopatiei la cirotici
$E"0F0(J-0 #1#(T-E(A-"0E:-AF0(#
3 Aplati&area undei T
3 Apari6ia undei 2
3 17rirea comple.ului H-S
3 Subdenivelare ST
3 Aritmii atriale @i ventriculare
3+. ?iperpotasemia9 simptomatolo$ie si modificari 5C@
TAC1E2 (10;0(
= Semne ale musculaturii sc,eletice
3 pareste&ii
3 sl7biciune muscular7
3 parali&ie
= Semne cardiace
3 Semne #V:
3 Tulbur7ri de ritm
3 Eprire cardiac7 'n diastol7
= u0oar5medie !VX* 5-8m#S/l%
= cu simptomatoloie absent7
= modific7ri #(: limitate !unde T 'nalte ascu6ite? f7r7 modific7ri ale undei / sau
comple.ului H-S%
= necesit7 monitori&are #(: @i tratament.
= se+er !VX* +8m#S/l%
= cu simptomatoloie sever7
= modific7ri severe #(: !unde T 'nalte ascu6ite? dispari6ia undei / @i l7rirea
comple.ului H-S%
= necesit7 monitori&are #(: @i tratament de uren67? datorit7 riscului tulbur7rilor
de ritm sau opririi cardiace.
3 $odific7rile #(: induse de ,iperpotasemie)
3 678 9$:mE;5l - unde T 'nalte ascu6ite
3 67 8<$=mE;5l - dispari6ia undei /
3 67 8>?mE;5l - l7rirea comple.ului H-S
3 678 >?$>>mE;5l = morfoloie bifa&ic7 H-ST
3 67 8>?$>@mE;5l = fibrila6ie ventricular7 sau oprire 'n
diastol7
32. Tratamentul hiperpotasemiei
T-ATA$#;T
3 (orectarea cau&ei
3 Aport de V = func6ie de severitatea ,ipo-V
= V-mia + Lm#S/l = s7ruri de V oral
= V-mia 2-Lm#S/l = 10-20m#S/,
= V-mia T 2m#S/l = 20m#S iv sub control #(:
apoi 20m#S/,
LL. "efinitia si cau&ele insuficientei respiratorii acute de tip 0
- apare in minute? ore sau &ileU
-se asocia&a cu ,ipo.emia si de&ec,ilibre acido-ba&ice !acidemie sau alcalemie%
-este o patoloie amenintatoare de viata
/aE2T FF-50 mmI
/a(E2T/*40 mmI
(A2K#)
scaderea FiE2
,ipoventilatia alveolara
tulburari de ventilatie-perfu&ie
alterarea difu&iunii
sunt intrapulmonar
Scaderea concentratiei inspiratorii de oxigen ) la altitudine? in spatii inc,ise? in incendii in
spatii inc,ise etc.
L4. "efinitia si cau&ele insuficientei respitatorii acute de tip 00
/aE2TFF-50 mmI
/a(E2+4F-F0 mmI
Aoli ce afecteaza centrul respirator9
a% suprado&a8 medicamentos !opioide? drouri aneste&ice? (E? barbiturice? ben&odia&epine?
antidepresive triciclice? etc.%
b% come endoene sau e.oeneU
c% infectii !meninite? encefalite%
d% tumoriU
e% traumatisme craniene si IT0(
f% AV(
Aoli ce afecteaza caile nervoase respiratorii9
a% boli medulare !traumatisme? poliomielita bulbara%
b% le&iuni ale nervilor intercostal sau frenic
c% alterarea 8onctiunii neuromusculare !miastenia ravis? rela.ante neuro-musculare%
Aoli musculare
a% atrofia musculaturii respiratorii !reducerea masei musculare respiratorii%
case.ie? inanitie
distrofii? miopatii conenitale sau dobandite
b% slabiciunea musculaturii respiratorii !scaderea fortei musculare de contractie%
distrofii musculare conenitale sau dobandite
miopatii? ipoVemie? corticoterapie? 0-(
c% oboseala musculaturii respiratorii !scaderea fortei de contractie datorata cresterii
travaliului respirator%
forma finala a oricarui tip de 0-
&lterarea cutiei toracice
a% traumatism toracic !volet costal%
b% deformarea cutiei toracice !scolio&a? cifo&a%
&lterarea continutului cutiei toracice9
a% interpo&itie pleurala !pneumotora.? pleure&ie masiva? tumori%
b% tumori intratoracice
c% ascensionarea diaframului !ascita masiva? oclu&ie intestinala? tumori abdominale
voluminoase%
&lterarea extinsa a parenchimului pulmonar cu alterarea schimbului de $aze9
a% edem pulmonar acut
b% pneumonie
c% bron,o pneumonie
LF. 0nsuficienta respiratorie acuta) semne clinice de ravitate
;5B65 5 ?*-:C5B*5
semne respiratorii)
,iperventilatie cu ta,ipnee !poate produce ,ipocapnie%
semne cardio<circulatorii)
a. raspuns adreneric) ITA? ta,icardie? cresterea debitului cardiac? e.tremitati reci?
transpiratii profu&e
b. ciano&a
c. depresie cardiocirculatorie) bradicardie? scaderea debitului cardiac? ,TA? oprire
cardiaca
semne ;6C9
a% oboseala si alterarea capacitatii mentale
b% initial ) aitatie ulterior stupor si coma
;5B65 5 ?*-54C&-6*59
semne respiratorii)
,ipoventilatie - volum/frecventa reduse
semne cardiocirculatorii9
raspuns adreneric) ta,icardie? cresterea contractilitatii
vasodilatatie periferica
vasoconstrictie pulmonara
acido&a determina scaderea contractilitatii miocardice
semne ;6C9
alterarea proresiva a starii de constienta !carbonarco&a%
vasodilatatie cerebrala
L5. 0ndicatiile intubatiei oro-tra,eale
a% eliberarea cailor aeriene superioare in ca& de obstructie
b% prevenirea aspiratiei continutului astric !pacientii comatosi? into.icatii medicamentoase%
c% toaleta bronsica !secretii bronsice abundente%
d% facilitarea ventilatiei mecanice
LR. "efinitia si clasificarea socului
5D*6*E*5
sindrom clinic determinat de di+erse cauAe 0i care se caracteAiAeaA prin scderea
presiunii de per-uAie tisular e-icace 0i su-erin celular ,eneraliAat.
C7&;*D*C&45
3 9ocul ,ipovolemic
= scderea volumului sanguin circulat efectiv (hipovolemie)
3 9ocul cardioen
= scderea debitului cardiac de cauz primar cardiac
3 9ocul obstructiv e.tracardiac
= scderea debitului cardiac de cauz primar extracardiac
3 9ocul distributiv
= maldistribuie a fluxului sanguin datorit vasodilataiei
L8. Semne clinice din socul ,ipovolemic
T&A7:= C7*6*C9
= Sete vie
= Ta,icardie
= Ta,ipnee
= /roba ortostatic7 po&itiv7
= Sc7derea amplitudinii undei de puls
= ,TA !temporar TA normal7%
= ;elini@te? aita6ie? confu&ie? com7
= Eliurie
= #.tremit76i reci
= Transpira6ii profu&e
= /at venos periferic colabat
= /relunirea timpului de umplere capilar7
LP. /arametri ,emodinamici in socul ,ipovolemic
F( TA "( /V( /(/C -V/ SvE2
ocul
hipovolemic
Y Y
40. /arametri ,emodinamici in socul cardioen
F( TA "( /V( /(/C -V/ "a-
vE2
SvE2
ocul
cardiogen
Y Y Y Y Y
41. /arametri ,emodinamici in socul obstructiv-e.tracardiac !?%- nu l-am asit daZ ma mai uit
42. /rincipii de tratament in socul ,ipovolemic
a% Tratamentul ini6ial al st7rilor de @oc
b% Tratament cau&al = oprirea pierderilor
c% -eple6ia volemic7
d% Suport inotrop
e% Terapie vasomotorie
Tratament cauzal ! oprirea pierderilor < rol esenial n tratament
! tratament chirurgical (c"nd e
cazul)# n urgen n hemoragiile n curs
4eple0ia volemic/
3 Ci de administrare
= Acces venos periferic
3 Bultiplu 22<4 vene3
3 Canule venoase periferice de calibru mare
3 Vena ju$ular/ extern/
&vantaje9
= urata scurt/ de instalare
= 6ecesit/ materiale Fi cunoFtin0e simple
= Complica0ii minore 2hematoame' serom subcutanat' etc.3
ezavantaje9
= iametru cateterului venos periferic trebuie adaptat
dimensiunilor venelor disponibile
= &ccesul venos poate fi pierdut 2pacient a$itat' pacient
transportat'..3> trebuie schimbat la 24<4( ore>
= 6u se pot administra catecolamine 2doar Gn ur$en0/' pe durat/
scurt/' pHn/ la montarea cateterului venos central3
= Acces venos central
3 up/ stabilirea accesului venos periferic Fi Gnceperea reple0iei
volemice
&vantaje9
= &cces venos si$ur Fi de durat/ 2%<+, zile3
= -ermite m/surarea -VC Fi $hidarea tratamentului
= -ermite administrarea catecolaminelor Fi a substan0elor
hipertone
ezavantaje9
= 4isc de complica0ii 2la instalare ! pneumotorax' hematom
cervical sau mediastinal' tulbur/ri de ritm> Gn cursul folosirii !
infec0ie' embolie $azoas/3
;olu0ii de reple0ie volemic/
Soluii cristaloide izotone
3 Serul fiziologic ($aCl %&' ()& soluia )inger& soluia )inger lactat
3 Avanta*e+
= Cele mai rsp"ndite& ntotdeauna la ndem"n
= ,eftine
= )iscuri mici
3 -ezavanta*e+
= Capacitatea de refacere volemic mic (la .%%%ml perfuzai /
01%!2%%ml rm"n n vas& restul difuzeaz interstiial)
= -urata remanenei intravasculare mic
= )isc de edem interstiial& acidoz metabolic hipercloremic
= Soluii cristaloide hipertone
3 Serul hiperton ($aCl 3&4()
3 Avanta*e+
= )esuscitare cu volume mici# atrage n vas apa din interstiiu
= 5vit ncrcarea hidric a pacientului 6i edemele
3 -ezavanta*e+
= 7oate precipita un edem pulmonar acut
= )emanen intravascular scurt
Soluii coloide
3 -extrani+ -extran 3%& -extran 4%
3 8elatine+8elofusin& 9aemacel& 5ufusin&
3 9idroxietilamidon+ 9aes& :oluven& )efortan
3 Albumina uman 1(& 0%(
= Avanta*e+
3 )efacere volemic bun
3 -urata remanenei intravasculare mare
= -ezavanta*e+
3 Scumpe
3 )isc de reacii alergice
3 ,nterfer cu determinarea grupelor sanguine
3 7ot determina/agrava tulburrile de coagulare
S"nge 6i produ6i de s"nge
3 $umai s"nge izogrup izo)h
3 Atunci c"nd bolnavul prezint anemie posthemoragic (dup refacerea
volemiei ) sau n caz de hemoragii n curs#
3 ;a transfuzia masiv / se administreaz 6i plasm proaspt congelat
6i concentrat trombocitar
3 4itmul administr/rii
3 )itmul administrrii depinde de+
3 7ierderi n curs / pierderi oprite
3 )itmul pierderilor / instalare rapid (minute& ore) sau lent (zile)
3 ;a pacientul cu hipo<A / S= 0%%%ml n primele .1!2% minute
3 Apoi se continu cu repleia volemic n funcie de parametrii clinici 6i
hemodinamici (<A& frecvena cardiac& etc>>)
3 monitorizarea eficien0ei tratamentului
3 -arametri clinici 2normalizarea T&' frecven0ei cardiace' amplitudinii
pulsului' culorii Fi temperaturii te$umentelor' statusului mental' debitului
urinar3
3 -arametri hemodinamici 2-VC' -C-A' C' 4V;3
3 -arametri de laborator 2echilibru acido<bazic' ?b Fi ?t3
;uport inotrop
3 6umai dup/ refacerea volemiei
3 -entru creFterea debitului cardiac
3 obutamin/ 2efect inotrop pozitiv Fi vasodilata0ie periferic/3
Terapie vasomotorie
= Vasoconstrictoare
3 Contraindicate 2accentueaz/ hipoperfuzia periferic/ Fi acidoza
metabolic/3
5CC5-E*5
3 6umai temporar
3 In caz de hemora$ie Gn curs ' care dep/FeFte posibilit/0ile de reple0ie
volemic/
3 6umai pHn/ la oprirea hemora$iei 2tratament chirur$ical de ur$en0/3
3 6oradrenalin/' dopamin/' adrenalin/
4L. /rincipii de tratament in socul septic
4esuscitarea ini0ial/ 2primele # ore39
i. /V( 8-12mmI
ii. TA medie +5FmmI
iii. SvE2+ R0D
iv. "ebit urinar +0?Fml/G or7
*dentificarea $ermenelui cauzal
v. Iemoculturi
vi. (ulturi din produsul patoloic suspectat
&ntibioterapia
vii. /recoce !'n prima or7 de la recunoa@terea @ocului septic%
viii. #mpiric7 !de prim7 inten6ie% = spectru lar? activ7 pe ermenii suspecta6i
i.. Asociere de antibioticeU do&e mariU administrare intravenoas7? adaptat7
farmacocineticii
.. 1a 48 ore = terapie de de&escaladare
Controlul sursei
.i. 0nterven6ie c,irurical7 pentru 'ndep7rtarea focarului
Terapia volemic/ 2cristaloide sau coloide3
.ii. ;ormali&area volumului intravascular @i /V(
Terapia cu vasopresoare
.iii. ;ormali&area TA @i a perfu&iei oranelor
Terapia cu inotrope
.iv. ;ormali&area debitului cardiac
.v. Se prefer7 dobutamina !la nevoie? cu noradrenalin7%
Terapia cu corticoizi
.vi. II( F0 m/5 ore
Terapia cu proteina C activat/ 2CJ$ris3
.vii. Ac6iune anticoaulant7 @i antiinflamatorie
&dministrarea de sHn$e
.viii. -efacerea transportului de o.ien
.i.. Ib R-P/l
;uportul ventilator
... Ventila6ia protectiv7 a pl7mNnului
;edarea' anal$ezia Fi relaxarea muscular/
..i. Anale&ie de calitate 'ntotdeauna? sedare la pacientul ventilat mecanic?
rela.are muscular7 numai dac7 e necesar
Controlul $licemiei
..ii. $en6inerea licemiei T 1F0mD
5purarea extrarenal/
..iii. Iemofiltrare veno-venoas7 continu7 / ,emodiali&7 intermitent7
Terapia cu bicarbonat
..iv. (ombaterea acido&ei metabolice la pI TR?1F
-rofilaxia trombozei venoase profunde
..v. Ieparine cu reutate molecular7 mic7
-rofilaxia ulcerului de stress
..vi. omepra&ol
7uarea Gn considera0ie a limit/rii suportului vital
..vii. Bn ca&urile f7r7 @anse de vindecare = sedare? anale&ie @i ,idratare
44. /rincipii de tratament in socul cardioen
3 Ameliorarea balanei aport/consum de ?0 miocardic
= Y aportului miocardic de o.ien
3 (orectarea ,ipo.emiei = E2terapie? suport ventilator !(/A/? /##/%
3 (orectarea ,TA = e.pandare volemic7
vasoconstrictoare
3 (re@terea "( - inotrope
= consumului miocardic de o.ien
3 Tratamentul durerii = analetice opioide
3 Tratamentul tulbur7rilor de ritm = cardioversie
antiartitmice
pacin
3 Alte modaliti de susinere hemodinamic
3 Balonul de contrapulsaie intraaortic
3 (ispoAiti+e de asistare mecanic +entricular
3 )evascularizarea miocardic
3 Tromboli&a
3 Anioplastia coronarian7 percutan7
3 (,iruria cardiac7) b[-pass aorto-coronarian 'n uren67
repararea defectelor mecanice
transplantul cardiac
4F. (au&ele cele mai frecvente de soc ,ipovolemic
C&=K5)
3 9emoragic)
3 Iemoraii e.terne !pl7i?...%
3 Iemoraii interne e.teriori&ate !,emateme&7? melen7? epsta.is?
,emopti&ie? ...%
3 Iemoraii interne !,emotora.? ,emoperitoneu? ,emoretroperitoneu? focar
de fractur7?...%
3 9oc traumatic
3 $on!hemoragic)
3 /ierderi diestive !v7rs7turi? diaree? drena8e na&o-astrice? biliare? fistule
diestive?...%
3 /ierderi renale !diabet &a,arat? poliurie dup7 suprado&are de diuretice?
substan6e osmotice? reluarea diure&ei dup7 insuficien6a renal7 anuric7?...%
3 /ierderi cutanate !efort fi&ic intens? mediu supra'nc7l&it? arsuri?...%
3 /ierderi 'n >spa6iul treiA !peritonite? oclu&ia intestinal7? pancreatite? ascita?
pleure&ii?...%
45. (au&ele cele mai frecvente de soc cardioen
-eficit de contractilitate
i. *nfarctul de miocard
ii. (ardiomiopatiile
iii. Sc7derea contractilit76ii prin medicamente? factori metabolici? post(#(
)ezisten la e*ecia ventricular
iv. Steno&a aortic7 valvular7
v. Steno&a subaortic7 ,ipertrofic7
-eficit de umplere ventricular
vi. Steno&a mitral7
vii. $i.omul atrial
,nsuficien valvular
viii. -euritarea mitral7 acut7
i.. -euritarea tricuspidian7 acut7
<ulburri de ritm
.. Ta,iaritmii
.i. Cradiaritmii
)upturi de miocard
.ii. 0nfarctul de miocard
.iii. Traumatisme cardiace