Sunteți pe pagina 1din 50

202

CURGEREA PLANA A CORPURILOR PERFECT PLASTICE


valabil, dar (3.27) trebui e s fi enlocuit pri n (3.48); se vor uti l i z a
concl uzi i l e de l a paragrafele B, C.
Prin urmare, curgereaplan a materialului vsco-plastic (3.47) este
complet descris desistemul deecuaii (3.32), (3.34), (3.35) i de relaia
(Y V - sss)
2
+4ss =4{k+2^}* (3.49)
unde T este defi ni t derelaiile (3.12), (3.7).
4. Curgeri plastice plane cvasistatice
Datori t mari l or dificulti matemati ce i vi te n legtur cu si stemul
de ecuaii (3.32) (3.36), sntem nevoii s i ntroducem unele presu-
puneri si mpl i fi catoare supl i mentare pentru a putea rezol va acest si stem.
Aceste simplificri pot fi di feri te pentru diferite clase deprobleme care
se ivesc n apl i carea teoriei curgeri i pl asti ce.
S considerm un anumi t domeni u de micare l a un anumi t i nterval
de ti mp (t, t +dt). S presupunem c este posi bi l s alegem o vitez
caracteristic, V*, o lungime caracteristic i o tensiune medie carac-
teristic (7*. Timpul caracteristic este desigur tm, i ar tensiunea deforfecare
caracteristic este egal cu k.
S i ntroducem urmtoarele mrimi adimensionale
R l ^ , R 2 ^ ^ \ (4.1)
care vor fi folosite l a stabi l i rea unor cri teri i
1
'-
Mrimea i ?x este raportul di ntre prile sferice i devi atori ce al e
tensorul ui tensi uni i , mrimile R2, R3 descriu influena forelor de i neri e.
Mai precis, R2 serefer l a acea parte a acceleraiei care este l egat de
vari ai a cmpului vi tezel or n ti mp, i ar R3 este departea convecti v a
acceleraiilor adic aceea care provi ne di n variaia l ui F, n raport cu
coordonatele spaiale.
Alegnd urmtoarele mri mi adi mensi onal e:
5 =, sr, =~, Vi = , K V == lm7bf, xs = l*y.&, T = Y (4.2)
i adoptnd deri varea adimensional
/ .O =l * f . G = , ' / =lkf, Dif^=hft, (4.3)
O analiz ntructva diferit, i mai aprofundat, a parametrilor adimensionali
i a modelrii curgerii metalelor sepoate gsi n lucrarea [37].
CURGERI PLASTI CE P L A N E CV ASI STATI CE
203
obinem urmtorul si stem de ecuaii de micare n form adi mensi onal :
RlG.G +{S-rf.G +fS,DX-siSyy ss) 2>(. SyS}
=RzVy,, +R3(VyVr, 5 +VaVy, o +xs Fl - ZjPy),
Rl.D +{Sgs.D+SY . G Xy{S&sSrr) 2KSsyS} =
=R i V8,x +R3(VSVS.D +VRVS.G +yj* - x8 FY F5 ).
De fapt scopul nostru estedeaconstrui o teorieacurgerii cvasistatice
cares fiedefinit de inegalitile
B t <i i <l . (4-5)
P ri n urmare, aproxi mai a cvasi stati c are loc atunci cnd
1 curgerea este sensi bi l l ent;
2 ti mpul caracteri sti c al variaiei cmpului vi tezel or este destul de
l ung, pri n urmare, i mpul suri rapi de nu snt consi derate.
Aceasta nepermi te s neglijm termeni i di n partea dreapt n ecua-
iile demicare i astfel se obin ecuaiile de echilibru.
Cele mai multe dintre proceseledeprelucrare a metalelor utilizate n
practica modern, cit i un marenumr deprobleme derezisten, satisfac
criteriile cvasistatice (4.5).
Cteva date numeri ce vor ntri presupuneri l e noastre:
oel : p =7,96XI O
6
kg-s
2
/ cm
4
, k=2500 kg/ cm
2
;
pl umb: p ==11,5 XI O
8
kg-s
2
/ cm
4
, k=130 kg/ cm
2
.
Alegnd o vitez caracteri sti c considerabil V*30 m/ s, obinem
pentru oel : Rs =0,028 <1,
pentru p l umb: R3 =0, 795 =a 1.
Pe de al t parte, lsnd de o parte presupuneri l e cvasi stati ce, putem
s descriem al te clase demicri, i anume:
1 R3<^1 (perturbaii provocate dei mpul suri brute etc),
2 R2 <C 1(micri cvasi stai onare).
Trebui e meni onat c un caz parti cul ar al si stemul ui nostru este
sistemul de ecuai i care descrie micarea fl ui dul ui perfect i ncompresi bi l .
Acesta poate fi obi nut pri n nmulirea ecuaiei (4.4) cu ki pri n trecerea
l a limit k-*-0. Deal tfel , trebuie menionat c presupunnd (4.5) nl-
turm acei termeni di n si stemul deecuaii care snt de o i mportan
vital n di nami ca fl ui del or.
204
CURGEREA PLANA A CORPURILOR PERFECT PLASTICE
Sistemul de ecuaii de baz pentru curgereaplastic plan cvasistatic
are forma
l
)
G, G + {Syy, G + SYSI D X8 (sr f SSS) 2xYSYg}= 0,
(4.6)
O.D+ {SSS, D + SyS, G ^(SJ S Syy) 2x8SY s}= 0,
(Syy - S S S )
2
+4? = 4k\ (4.7)
(Syy s88){TY , D+ VS,G +XyVy + x8 VS} 2SY S {7Y , c VS,D y^VS +
+ xsFY }= 0, (4.8)
VR, G + V S , D - ^VS - x8 FY = 0, (4.9)
Syy Syy + S88E88 + 2S8 y S y > 0. (4.10)
Trebui e s subl i ni em c datorit simplificrilor obi nem un sistem
de ecuaii care difer cal i tati v de si stemul iniial (3.32) (3.36) (v. 5
i 7). Trebui e fcute dou observai i :
1 L snd de o parte termeni i ineriali, obinem o anumi t separare
a si stemul ui de ecuaii. ntr-adevr, ecuaiile (4.6), (4.7) conin numai
componentele tensi uni i . Snt foarte puine cazuri l e (n speci al n pro-
blemele de rezisten) n care avem un numr suficient de condiii l a
l i mi t n tensi uni pentru a rezol va ecuaiile (4.6), (4.7) n mod separat
i apoi s trecem l a rezolvarea ecuaiilor (4.8), (4.9). Probl eme de acest
ti p snt numi te static determinate.
2 Dup ce termeni i ineriali au fost neglijai, si stemul (4.6) (4.9)
este astfel nct tensiunile devin independente descaravitezelor
2
). ntr-ade-
vr, nmul i rea vi tezel or cu un factor c(t) i ndependent de coordonate,
nu schi mb si stemul .
Teori a curgeri i plastice pl ane s-a dezvol tat p n acum aproape
excl usi v ca o teorie a curgeri i cvasi stati ce, dei n pri mel e arti col e [64]
ecuaiile de baz au fost formul ate sub forma di nami c (4.6) (pentru
y a x, 8 = y, xY = xs = 0). Teori a curgeri i pl asti ce pl ane n care se
i ne seam de forele de inerie a fost dezvoltat, dei pari al doar de
curnd (lucrrile [75], [67], [48], [49]). I mportana l or practi c i cog-
noscibil pare considerabil (procese rapi de de prel ucrare pl asti ca,
ncrcri di nami ce ale construciilor etc). n unele cazuri efectele de
vscozitate trebui e de asemenea s fie l uate n consi derare.
1
) Evident Syy -f- s&& 0.
2
) Modelul de corp plastic ales posed totdeauna aceast proprietate n mic" da-
torit neglijrii efectelor vscozitii.
EXEMPLE DE SOLUII
205
5. Exempl e de soluii
nai nte de a proceda l a o analiz mai detal i at a ecuaiilor obi nute,
s considerm mai mul te exemple i ntroducti ve pri n care unele aspecte
cal i tati ve ale teori ei curgeri i plastice vor deveni mai cl are.
A . Comprimarea unui material vsco-plastic
ntre dou plci rigide rugoase
Si stemul de ecuaii ale curgeri i pl ane corespunztoare materi al ul ui
Schwedoff-Bi ngham,' raportate l a un si stem cartezi an de coordonate
snt de forma
<*x*.* + Gxy.y ~ PVX, t + ?(VxVX, x + VyVx,y),
Oyy.y + Gxy.x = ?Vy, t + ?{
V
y
V
y,y + VxVytX),
(xx-<yyy)* + 4o
2
xy =4{k + 2y.ry,
(GXX - ayy) (Vx., + Vx) - 2axy{VXtX - Vy>y) =0,
Vx,x + vy
unde
r
2
VI * + y (Vy,x + Vx, ,)
4
(5.1)
(5.2)
(5.3)
(5.4)
(5.5)
S considerm curgerea ntr-un stadi u avansat a materi al ul ui ntre
dou plci ri gi de perfect rugoase care se mi c una ctre al ta cu vi teza
V [48]. Se va presupune c seciunea v \
transversal z = const i pstreaz
forma dreptunghiular, avnd l a orice
moment ari a 21 (t)x2h{t) (fig. V I I I .9).
Condiiile l a l i mi t pentru tensi uni
i viteze (v. 3, H) se pot formul a
astfel:
y = Kt) :
axy = 0, (5.6)
V, = T V. x = l(t) :
axy = 0, a = 0 (5.7)
- u(t)
l
%
1
1
, , ,1 ,r
VIII.9. Plac vsco-plastic compri-
mat ntre plci netede i rigide;
h0, l0 corespund strii iniiale.
206
CURGEREA PLANA A CORPURILOR PERFECT PLASTICE
Alegnd pe V ca o vitez caracteri sti c i h ca o l ungi me caracteri sti c,
putem i ntroduce parametri i adi mensi onal i
#s =' > (5.8)
kh
Se poate vedea (v. [48]) c seciunile transversale x=const trebuie
s rm n plane dac V=const. Bazai pe aceast presupunere, obi -
nem soluia
f- hR
f ,
M ~*' i. o
1
~ '
xy =
'
Gyy k
2+R3 - ^2+ 4
3
h*(t)
4
(5.9)
unde
z j t i s ^
v
>= - m
y ( 5
-
i o )
h{t) = h0 - (t-t0)v, i(t)=y. (5.H)
Este uor de veri fi cat c si stemul (5.1) (5.4) mpreun cu condi -
iile l a l i mi t snt satisfcute. Utiliznd (3.1), (3.2), obi nem l i ni i l e de
curent i trai ectori i l e, care n acest caz coi nci d (dei curgerea nu este
stai onar) i snt o fami l i e de hi perbol e
xy =const. (5.12)
Fora (pe uni tatea de l ungi me n direcia z perpendicular pe pl anul
de micare xy) necesar pentru ca procesul s ai b l oc este
P(t) - d*=4 [ l +2R, +1 R3 [ j * ] . j (5.13)
L ucrul efectuat pe uni tatea de vol um a materi al ul ui n ti mpul
micorrii grosi mi i de l a h0 l a h este dat de
W
= , 77 1
P

d s = 2 k
V +
2R
*>
ln
7 +
Factori i axx, ayy, P, W depi nd de V, dup cum rezult foarte clar
di n expresiile l ui R3, i ?4.
EXEMPLE DE SOLUII
207
Pun nd R3 ***0 n formulele precedente se obine aproxi mai a cva-
si stati c.
Dac negl i jm efectele de vscozitate, adi c facem Rt =0, obinem
soluia si stemul ui (3.32) (3.36) corespunztoare materi al ul ui perfect
pl asti c. Tensi uni l e depind n mod unic de vi teza de micare i avem
P =4/ [l + i i ? 3 (| J
2
j , W =2k(\ + 2R3)ln^- (5.15)
Soluia si stemul ui de ecuaii de baz (4.6) (4.9) pentru curgerea
plastic plan cvasistatic se poate gsi punnd R3 =R4 =0, ceea ce
conduce l a relaiile
ayy = - 2k, cxx =Gxy =0, Yx =j x, Vy =- - y, (5.16)
P =4M, W =2kln
h
-. (5.17)
h
Conform cu observaia general 2 formul at l a sfritul paragra-
ful ui 4 n cazul aproximaiei cvasi stati ce, tensi uni l e, fora P i l ucrul
uni tar W nu depind de vi teza V.
B. Curgerea radial a unui cilindru circular vsco-plastic [34]
Fol osi nd un sistem de coordonate pol are y =r, 8=<p, ecuaiile
(3.32) (3.35) pot fi transcrise utiliznd (2.18). Curgerea radial este
definit pri n
F =0, Vr.9 =0 (5.18)
de unde rezult egalitile (v. 3, B, C, D)
o-,, =0, a, ==0, o-, =0. (5.19)
Ecuai i l e care nu snt i denti c satisfcute, formeaz acum un si stem
pentru ar <r99, Vr
o-,,,, +1 (<r - O =P F, , +P Fr Fr > , , (5.20)
r
<rf f - rw =2( f t +2l i | Ff .r | ), (5.21)
VrtT +- Vr =0. (5.22)
r
208
CURGEREA PLAN A CORPURI LOR PERFECT PLASTICE
I ntegrnd ul ti ma ecuai e,
obinem
Vr =^ (5.23)
r
unde c este o funci e ar-
bi trar de ti mp. Ecuai a
trai ectori i l or (3.2) i a forma
C,t dt =r dr. (5.24)
Fi e r? coordonata unei
parti cul e l a momentul t >
>t0, l a ti mpul t0,1) aceast,
particul posednd coordo-
nata I ntegrnd ecuai a
(5.24) obinem
r\ (t) =l
2
-2C(t). (5.25)
Pentru a determi na funcia C(t) este suficient s precizm caracterul
micrii pentru orice cerc ra =f(t). Astfel caracterul micrii pentru
orice particul poate s fiecunoscut. P ri n i ntermedi ul formul ei (5.23)
se pot veri fi ca unele fapte care snt i ntui ti v evi dente: 1 prezena unei
regi uni ri gi de care ine n l oc ntreaga micare, 2 sensul micrii este
acelai n ntreg domeni ul . O parti cul ari tate caracteri sti c a curgerii,
radi al e este aceea c ecuaia demicare (5.25) rmne aceeai pentru
orice materi al i ncompresi bi l .
S considerm probl ema curgeri i vsco-plastice a unui ci l i ndru gol
supus unei presi uni interioare p[t) (fig. V I I I . 10). Condiiile l a l i mi t
snt evi dent
rr\ r=ra=-p, <V U b =0 (5.26)
unde \ =a, =bsnt respecti v razele interioare i exterioare al e
tubul ui l a momentul t =t0. Di n (5.25) rezult c
r\ =b
2
- a
2
+r
2
. (5.27)
J
) Astfel \ este ocoordonat lagrangean (material) iar este o coordonat eu-
lerian (spaial) a particulei considerate.
VIII.10. Dilatarea radial a unui cilindru visco-
plastic gol subaciunea presiunii interioare; a,b
corespund strii iniiale.
EXEMPLE DE SOLUU 209
n cazul nostru Vr > 0 i <rw (n) > 0 i, p ri n urmare, condiia (5.21)
devine
a w - a , f =2ft +4| i ^. (5 28)
Utiliznd aceast condiie n (5.20), pri n i ntegrare i apoi condi i a
(5.26) obinem
a = -k{2 +R2) I n ti - k\ 2R, - i R3 )( l - - J ) (5.29)
unde
R 2 ^
P
^f . (5-
30
)
innd seama depri ma condiie (5.26), obi nem deai ci relaia di ntre
presiune i funci a C (t) care definete micarea. Aceast relaie seobine
sub forma
p{t) =(2k+PC,u) I n ^+
r n. ( 5.3i )
Dac funcia p(t) este dat, putem i ntegra numeri c ecuaia neliniar
pentru C (t) (5.31) n care r| , r
2
depi ndl i ni ar de C (t)
J
). Dac l a momentul
iniial ci l i ndrul este n repaus, C,t (t0) =0, obinem o relaie ntre
acceleraia i ni i al w aC,tt, a punctel or de pe circumferina interioar
r =ai val oarea i ni i al a presi uni i p0 =p(t0):
p0 =(2k+
9
-)ln. (5.32)
Deoarece micarea prescris Vr > 0 poate ncepe numai atunci cnd
w^0, ajungem l a concl uzi a c condiia ca curgerea s nceap este
p0^2kln-. (5.33)
a
Dac are l oc egal i tatea, care corespunde val ori i cri ti ce a presi uni i obi -
nute n probl ema elasto-plastic, avem w0 i micarea l a ti mpi
apropiai de t0 este cvasi stati c. N egl i jarea efectelor devscozitate nu
schimb si tuai a n modcal i tati v.
J
) n lucrarea [34]au fost datemai multe soluii aleecuaiei carerezult din (5.31).
< 1metod efectiv deintegrare numeric a fost deasemenea dat.
14 Teoria pUiticit3{ii _ c. 3U3
210
CURGEREA PLANA A CORPURI LOR PERFECT PLASTICE
O problem invers poate deasemenea s intervin cnd o lege de
micare a punctel or di n i nteri orul circumferinei este dat: ra=f(t).
n'acest caz di n relaia (5.25) seobi ne funcia C{t) i ar rel ai a (5.31)
va furni za vari ai a presi uni i p(t) n ti mp ; aceast presiune joac ai ci
rol ul unei reaciuni.
Cnd C,( i schimb semnul n ti mp ul unei micri care se desf-
oar ntr-un' mod conti nuu, di reci a de micare devine centri pet,
i ar n (5.21) trebuie considerat un semn di feri t.
U n caz i mportant al curgerii plastice cvasistatice poate f^obirmt p ri n
neglijarea forelor de inerie i de vscozitate, R2 =R3 =i ?4 =0,
obinem
o> =- 2ft I n ^, aw = 2k +<& Vr = (5.34)
r r
/> ==2/ V ln ^, (5.35)
U
unde C, < > 0 poate fi o funci e arbi trar.
i nnd seama dediscuia di n 4, tensi uni l e nu depi nd de C,A
totui trebuie s avem n vedere c Ct trebui e s fie destul de mi c. n
parti cul ar, C, *poate s fie i denti c nul , C,, =0, de unde rezult, dac se
i ne seama deecuaia (5.31), c orice moment al micrii cvasi stati ce
poate fi considerat ca un moment deechi l i bru. P ri n urmare, trebui e
meni onat c n ti mpul micrii rh jra > 1i deci inndseama de (5.35),
vedem c micarea cvasi stati c poate fi meni nut numai n cazul
presi uni i descresctoare.
Deoarece a w este algebric cea mai mare tensiune principal, l i ni i l e
de alunecare intersecteaz l i ni i l e a sub unghi ul 9 =n/4. Ecuai i l e
l i ni i l or dealunecare (3.24) i au forma
rd<p =dr, rd<p = dr, (5.36)
pri n urmare, ele snt spirale l ogari tmi ce
r =raef-
&
pentru l i ni i l e dealunecare oc,
(5.37)
r = pentru l i ni i l e dealunecare (.
Cazul curgeri i centripete, p <0, VT <0, ow{rb) <0 poate fi con-
siderat exact n acelai mod.
Dac un sector 0 < 9< a al regi uni i decurgere considerate este
scos, obinem soluia probl emei care descrie curgerea radial a materi a-
EXEMPLE DE SOLUII
211
l ul ui pri ntre pereii perfect netezi (o-, =0
pe 9=0, 9=a) ai unei matri e, formai
di n dou pl ane ncl i nate (fig.' V I I I . 11).
Aceasta se vafol osi n 21.
C. Presarea unui strat plastic subire
ntre dou plci rigide rugoase
S considerm curgerea plastic a
unui materi al compri mat ntre dou plci
ri gi de rugoase i paral el e, care seapro-
pie una de al ta cu vi teza V (t). I nfl uena
vscozitii i a forelor deinerie va fi
neglijat, dar frecarea di ntre materi al i
plci este posibil.
Scopul nostru este s obinem o soluie aproxi mati v pentru o ase-
meneaetap amicrii cndl ungi mea curent 2l(t) a stratul ui compri mat
este mul t mai mare dect grosimea sa 2h(t). Datori t si metri ei este sufi -
cient s considerm numai partea di n dreapta astratul ui . V a fi alesun
sistem fi xdecoordonate carteziene ca n fi g. V I I I . 12.
V or fi fcute urmtoarele ipoteze pentru h:
1 regiunea sx < ^< / s2, unde ordi nul demri me al l ui sx i
s2 este dec teva ori mai mare dect cel al l ui h, este regiunea micrii
pl asti ce;
VI I I .l l . Curgerea radial a unui
material perfect plastic printr-un
canal conic i neted.
VIII.12. Curgerea unui strat plastic subire ntre plci rigide
i rugoase; configuraie instantanee.
212
CU R G E R E A P L A N A A CO R P U R I L O R P E R FE CT P L A STI CE
2 n regiunea meni onat di stana rel ati v a parti cul el or materi al e
de l a axa xrmne neschi mbat n ti mp ul mi cri i ;
3 de-a l ungul l i ni i l or care limiteaz aceast regiune i snt n contact
cu plcile, este satisfcut condiia
| ! cyy > kflf.
Not nd ordonata unei parti cule l a momentul t0 pri n YJ i ordonata
aceleiai parti cul e l a momentul t pri n y (Y J , t)
2)
, i poteza 2 se poate
expri ma astfel : y (>], t)lh(t) =v)/ A0 =const, deunde rezult
[ Kt)
= Yl+yL = o, Vy =V (5.38)
t h h*
y
h
Di n i poteza 3, i nndseama de (3.45) i punnd Wr =0rezult c
n =+n U >o . v ^ - v . u . t <o . j
axy\ y=h = - fy, <*xy| y~* = h-
Ecuai i l e curgeri i plastice cvasi stati ce (4.6) (4.9) scrise n coor-
donate carteziene snt de forma
<yXX, x +xy, y =0, Oyy, , + x =0, (5.40)
(o-** - a,,)*+4a% =W, (5.41)
(* - yy) (Vx,y +Vy,x) - 2axy(Vx,, - Vy.y) =0, (5.42)
Vx,x +Vy.y =0. (5.43)
I ntroducnd (5.38) n ecuaiile pentru vi teze (5.43), (5.42) i utiliznd
condiia de pl asti ci tate (5.41) ajungem l a concl uzi a c axy, axx a
nu depi nd de x.
Uti l i zm aceasta pentru integrarea ecuaiilor de echi l i bru (5.40)
care satisfac condiiile l a l i mi t (5.39) i apoi integrm ecuaiile pentru
') Ipoteza aXy,x =0 este echivalent.
) Coordonata y este o coordonat eulerian, iar este o coordonat material.
E X E M P L E D E SO L U I I
213
viteze. Procedeul i ndi cat conduce n moduni c l a urmtoarel e soluii
exactealesi stemul ui (5.40) (5.43):
axy
=-k,-, ayy =- kq0 +kfj-, (5.44)
. =- kq9 + kf + 2k | ^1 - ( M )
2
,
V, = -VC + V + 2V ^ l - ( M j
2
,
Vy =V ,
(5.45)
unde q0 i Csnt constante arbi trare. El e nu influeneaz vi teza dedi si -
pare a energiei peuni tatea devol um
, v 1
d =2k > 0. (5.46)
Soluia obi nut este o foarte bun aproxi mare a curgeri i n regiunea
i < x< / s2, cnd l 1>h. Totui separe c ea nu estebun pentru
unele regi uni mi ci (n comparai e cu / ) care seafl l a captul x= 0
i l a centrul x=l al stratul ui . n aceste regi uni nici una di ntre
ipotezele 13 nu este aplicabil. Totui nu seface o eroare prea mare
dac, pentru a gsi constantele qi C, presupunem c soluia (5.44),
(5.45) este aplicabil ntregii benzi , dac sei mpun urmtoarel e condiii
la limit expri mate sub form i ntegral :
J ** **> Vx \ M_i y m0. (5.47)
Sensul mecanic al acestor condiii este evi dent.
Dup cal cul area i ntegral el or obinem
So =li + ~ , qi =lyi m
2
+arcsi n m]
* * 1 m
C =1^1 m
2
-f arcsin m], m=
(5.48)
214
CURGEREA PLANA A CORPURILOR PERFECT PLASTICE
nlocuind val oarea l ui C n (5.45) se obine c, pentru
s1 >h[ arcsi n m]/1m
2
X
m[ m )
2
(5.49)
vi teza VX rmne pozitiv n ntregul domeni u devariaie a l ui xi y.
considerat .
Presi unea p =s o->y transmi s deplci materi al ul ui descrete l i ni ar
de l a val oarea kq0 n veci ntatea centrul ui stratul ui pn l a val oarea kqi
n veci ntatea capetel or.
Dac contactul di ntre materi al i plci este complet l i psi t de frecare,
kf -4 0, ni -> 0, obi nem | dup determinarea l i mi tel or expresi i l or care
se prezint sub forma nedetermi nat -^-j c soluia (5.44), (5.45)
ti nde ctre cea dat anteri or pri n formulele (5.16). n acest caz presi unea
ati nge val oarea ei mi ni m care este p =2k.
Pe de al t parte, dac contactul este perfect rugos, adi c kf -* k,
tn -* 1, distribuia presi uni i i atinge mrimea maxi m posibil
p =k
2 h
Po
k-^>2k,
h
Pl
0, 6- >1. (5.50)
h
De-a l ungul l i ni ei decontact au loc relaiile
y = h
f Yy =
=T k, <Jxx>y = CX5,
-f- CXD.
(5.51)
Se poate observa c condi i a expri mat pri n al doi l ea rnd al formu-
l ei (5.51) nu poate avea l oc dac materi al ul posed un efect de v s-
cozi tate fi ni t, totui mi c [v. (3.47)]. n veci ntatea plcilor va apare
un strat l i mi t cu o ci nemati c i stati c diferit.
S gsim liniile de alunecare a i (3. Di n (3.24) n care punem
y =x, 8=y, 9= 6, obi nem
x=^cotg 0 dy +const, l i ni i a,
xf tg 8dy +const, l i ni i (.
(5.52)
EXEMPLE DE SOLUII
215
Fol osi nd a doua formul (3.8) scris pentru tensi uni n cazul y' sg x,
y = i utiliznd (3.28), (5.44), se obine uor relaia y =_ A c o s 26*
nlocuind n integralele (5.52) vari abi l a y pri n 6, obinem i medi arecuati a
parametric
* =(26+si n 26) +const
m
y = cos26,
l i ni i a,
X = (26si n 26) +const
m
y =- cos26.
(5.53)
l i ni i p.
Reeaua l i ni i l or de alunecare este format, pri n urmare di n dou
fami l i i ortogonale de cicloide, care au nfuratoarea y '= hlm
Daca contactul este i deal rugos, nfurtorile l i ni i l or de alunecare
coi nci d chi ar cu l i ni i l e decontact ffig. V I I I . 13).
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
/nfiur/oereo liniilor B
L
N\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^^^
VIII.13. Liniile dealunecare ntr-un strat subire comprimat, avnd
forma unor cicloide care posed nfurtorile y = h[m.
216
CURGEREA PLANA A CORPURI LOR PERFECT PLASTICE
S gsim ecuaia traiectoriei unei parti cul e care ocup poziia y =Y J ,
x= U a momentul *=t0 [27], [65]. Ecuai i l e difereniale ale trai ectori -
i l or (3.2) au forma
Dac F =V (0 > 0 este dat, di n *,,=F(/ ) avem
A =A 0 - f F(<) dr.
(5.54)
(5.55)
De acum ncolo, vom adopta n l ocul ti mpul ui , grosimea h(t), n cores-
ponden biunivoc cu t. Ecuai i l e (3.2) i au acum forma
y( T), h) y_
d* A
dA
_ i - 2 1 / m "
2
P - (f r +
P ri n integrare ajungem l a ecuaia traiectoriei
c.
(5.56)
(5.57)
unde A este un parametru.
L i ni i l e drepte materiale YJ = const care snt orizontale l a momentul
h0, rmn ori zontal e i l a momentul hconform ipotezei 2. P ri n el i mi -
narea l ui Y j , se obine c o l i ni e materi al curent \ =const, care este
dreapt i vertical l a momentul h0, se deformeaz i are l a momentul
h forma unei elipse
unde
ff(Mi
g ^ v - i . , . . g - | g - . ) ] . (5.59)
EXEMPLE DE SOLUII
217
S defi ni m vectorul deplasare al unui punct materi al , raportat l a
starea instantanee, pri n
ux mx- l{x, y, h), uy ~y r) (x, y, h), uz =z 2=0. (5.60)
i n nd seama de (5.57) avem
. = < i - x ) * + M i - x ' > ^ j q - ^ .
v xJ K
Aceste relaii ne permi t s gsim tensorul marilor deformaii ekt, care
corespund reduceri i grosi mi i definit pri n x
1
'-
Componentele nenule ale tensorul ui eKl snt
2exx =2ux >r - (ux,x)* - K , = 1_ x
2
, ^
2e,y = - (<o* - (% , / = 1- l - i - ^f f .
X X
a
1/w
2
- y
2
/*
2
2^ = K,, J, + Wy,X M X > X X , , Uy XUyt = ~ (1 V
2
) .
U nghi ul O pe care o anumi t direcie principal , care va fi notat
n continuare pri n / , l face cu axa x, este determi nat p ri n formul a (3.9)
dup nlocuirea l ui e,; pri n eir V al ori l e pri nci pal e e1 i en pot fi
gsite cu ajutorul unor formule analoge formul el or (3.10), (3.11), (3.12).
L ungi ri l e X,, X u , defi ni te ca raportul l ungi mi i fi brei materi al e / , II
n starea curent hctre l ungi mi l e l or n stare i ni i al h0, se pot cal cul a
di n formulele (v. de ex. [53])
Xt = 1- ( & , )- >/ , X =(1 - 2% ) - "
2
. (5.63)
I ntroducndunghi ul de nclinare O. a pri mei direcii pri nci pal e a ten-
sorilor O-;J, ZI; fa de axa x, 2= 0 -f- 7t/ 4,
tg 2Q =
2

x y 2 t x y

(5.64)
dxx Oyy Sxx Syy
J
) n acest caz starea h h0, x = 1 este aleas ca stare nedeformat. Tensorul
eulerian al marilor deformaii e/,i este definit prin
2e
kl II %t+ "/.*-
u
m.k
u
m,l Kl.mm 1, 2, 3,
unde se face sumarea dup indicii mui.
218
CURGEREA P L AN A A CORPURI L OR PERFECT PLASTI CE
obinem rel ai a
t g 2 <I > = ^ ^ = ****** . (5.65)
*xx - eyy (1 + X
3
) + (1 - X
2
) tg
2
2CJ
Trebui e s observm c desigur direciile pri nci pal e ale tensorul ui
deformaie eKi nu coi nci dcu direciile tensorul ui vi tezel or de deformare
P ri ntr-un procedeu anal og poate fi i ntrodus un cmp de vectori ai
deplasrilor, raportai l a starea nedeformat, pri n
M = x{l, Y J, h) g, =y(l, yj, h) ^ (5.66)
S cutm componentele tensorul ui lagrangean al deformaiilor E^,
E^. n cazul nostru aceste componente trebuie s fie determi nate
cu ajutorul formul el or (5. 62) punndn l ocul l ui x
_ 1
termenul xi schi m-
bnd semnele, adic E^ | y_, ^-j = exy | x
_ 1
. Di reci a fi brei ma-
teriale / n starea h0 este, dup cum se tie (v. de ex. [53]) p ri ma
direcie principal a tensorul ui Ef,. I ntroducnd unghi ul Y di ntre
aceast direcie i axa x obi nem
t g 2Y =
2 E
** =
2 t g 2 n
(5.67)
E& - (i + x
2
) - (i - x
2
) tg
2
2n
Deformai a materi al ul ui care apari ne unei parti cul e este compus di n-
tr-o rotai e rigid n jurul axei z de unghi (Y <5>), i l ungi ri l e
Xj, X n n direciile / , 77. Rel ai a di ntre unghi uri l e O, Y i y, Q este
reprezentat n fi g. V I I I . 14.
A xa stratul ui are l a orice moment hdirecia principal / , i avem
y = 0 : X, = X, = - > 1, X = X, = x < 1. (5-68)
X
n cazul unui contact perfect neted, m =0 i aceast situaie are l oc
n ntregul strat. - h<; y ^ + h.
Dac contactul este perfect rugos, m=1, starea de deformaie l a l i ni i l e
de contact posed urmtoarele singulariti. Pentru orice / mai mi c dect
uni tatea pri ntr-o valoare arbi trar de mi c dar finit, avem
h:
0>- T 0, <t> 7u/ 2,
exy T o, -2 -* oo.
EXEMPL E DE SOLUI I
219
-0
Aceasta nseamn c i medi at dup
prsirea strii h0, o fi br, care este i ni -
i al perpendicular pe plci, i a forma
unei elipse tangent l or [v. (5.58),
(5.59) ] i ar capetele l or l a rj = ha se
rotesc cu unghi ul TZ/2. Deformaiile
pe l i ni a de contact devi n nemrginite,
iar di n pri ma condiie (5.69) rezult
c direcia l i ni ei de contact poate fi
considerat ca direcie principal / a
tensorul ui deformaiilor eu (cu toate
c exy este i nfi ni t). Singularitile men-
ionate provi n di n termeni i de l a 7%
numi tor n formul el e (5.62)
J )
.
Cndngustarea este avansat y^-*-0
independent de m obinem i C>- 0, #J
iar direciile pri nci pal e / i II ale ten-
6
sorul ui e,j ti nd s coincid cu direc-
iile x, y.
Soluia n tensi uni prezentat ai ci
a fost dat de L . P randtl [56], soluia
pentru vi teze este datori t l ui A .
N dai (v. [27]). Cu ajutorul soluiei
(5.44), (5.45) se poate construi soluia
unei probl eme mai generale teori a
curgerii unui strat subire situat ntre
dou suprafee ri gi de de curbur ar-
bitrar care a fost dat de A . A .
I liuin [36]. I nfl uena deformrii elas-
tice a plcilor a fost cercetat n [39], i ar forele de inerie au fost
luate n considerare n [49].
Soluia exact a probl emei unui strat compri mat, fr a presupune
ni ci l ^>hi ni ci ipotezele 1, 2, 3, ar necesita i ntroducerea unor
noiuni care vor fi date mai trziu. Aceast problem a fost rezolvat de
R.Hi l l i al i i (v. [27], [30], [70], [20]). P unctul cel mai greu n rezolvarea
z
r
* -7
1
2
,h'0
We TT/i -Si
VIII.14. Relaia dintre unghiul cu-
rent <1>i cel iniial Ci, pe care-1 face
fibra material carecorespundedirec-
iei principale a tensorului actual de
deformare, cu axa x; | i <\>| esteun-
ghiul de rotaie a particulei.
Se atrage atenia asupra faptului c n vecintatea liniilor y = h formulele
tiniarizate pentru eij nu mai pot fi aplicate pentru orice valori finite ale deplas-
rilor.
220
CURGEREA PLANA A CORPURI LOR PERFECT PLASTICE
probl emei stratul ui scurt, n speci al dac plcile nu acoper n ntregime
stratul , const n determinarea regiunilor rigide care n soluia dat de
noi , nu a fost considerat, datori t i potezei 1.
D. Starea de tensiune n vecintatea frontierei
unui corp plasticizat, de-a lungul creia
se transmite o ncrcare [40]
Fi e fronti era L a unui corp definit pri n ecuaiile care depi nd de
ti mp
x = x (X , t) \ < X < X 2 , (5.70)
unde x este curbura i ar X este l ungi mea de-al ungul l ui L, msurat de
l a un anumi t punct 0. Este convenabi l s utilizm evantai ul reprezentat
n fi g. 5.7 unde p este di stanta de l a un punct generic de pe fronti er.
Curbura este x 5 R~
l
(X) [v.'(2.17)]; configuraia di n fi g. V I I I .15
corespunde l ui x < 0.
S presupunem c de-a l ungul fronti erei snt date tensi uni l e
Tpp | p =0 = n0{\ , t), o-px| p =o
It0(\ ) | < *.
(5.71)
Presupunnd c materi al ul
di n veci ntatea fronti erei este
pl asti ci zat, vom arta c da-
tele (5.71) permi t s se deter-
mi ne starea de tensiune n ve-
ci ntatea fronti erei .
i nnd seama de (2.15),
(2.16), pri mel e trei ecuaii di n
si stemul (4.6) (4.9) se pot
scrie astfel :
VIII.15. Sistemul de coordonaten vecintatea
unei frontiere tensionate a corpului; | li | este
raza ei de curbur.
CAA, X + (1 *p)ffpX, p
2X<TP?. = 0,
(1 - Xp)(Tpp, p +
+ffpx, x*(-P P <?xx)
(-pp<*xx) +4CT?X =4k
(5.72)
0,
(5.73)
EXEMPLE DE SOLUII
221
Di n cea de-a trei a ecuaie rezult
an | p _0 = s0 (X , t) = 0 (X , t) + 2vV *-<8(X F t), v = 1. (5.74)
Presupunnd c funciile x (X ), M0 (X ), i 0 (X ) snt anal i ti ce, vom ncerca
s gsim o soluie sub form de serii de puteri n raport cu di stana de
l a frontier, adi c
1
'
=o =0 i=0
nlocuind aceste expresi i n si stemul (5.72), (5.73) i strngnd ter-
meni i care coni n aceleai puteri ale l ui p , obi nem
2)
ti(k, t) =- 1 [su T *(* + i )^i 3.
t
; (X , t) =- - [tU T H(wt4 - s.-i)]. (5.76)
i
5;(X, / ) = / - J8^0^ + f) [(sm - nm){si_m ,_J + 4tJ,A
2(^o - "0) l 5Ti J
unde i 1,2, .... i ar cu pri m" este notat deri varea n raport cu X '
Formulele de recuren (5.76) obinute determin toi coeficienii dezvol-
trii (5.75) i prin urmare, ele snt soluia problemei noastre, care
const n gsirea strii plastice de tensiune n vecintatea frontierei,
dat printr-o ecuaie analitic i arbitrar (5.70) de-a lungul creia
;int datetensiunile analitice arbitrare (5.74).
Aceast soluie se obi ne n afar de un factor mul ti pl i cati v v = 1
(Sare apare n formul a (5.74)]. V om reveni l a aceast problem n
\ 11.
Cnd fronti era este liber de tensi uni
t0 = n, = 0, s0 =2v, (5.77)
1
) Existena i convergena acestor serii rezult din teorema Cauchy-Kovalev-
kaia.
2
) Formula binecunoscut
/ 00 \2 ce /t-1 \
E p ' - E
V. =0 / >=2\ m=l )
Pentru ridicarea la ptrat a unei serii de puteri este utilizat, aici.
222
CURGEREA P L A N A A CORPURI L OR PERFECT PLASTI CE
formul el e (5.76) conduc l a urmtoarele expresii pentru tensi uni
1
):
<TXX = 2vk {l - (xp) - I (xp)
2
+ I g - l) (XP )3 + | .. j ,
o-pp =2vA j - (xp) - I (xP)
2
+ 1 g - l ) (xp) +...J , (5.78)
a p x = v
M S
( x p ) 2 + 2
5
( x p ) 3 +
}
Deci starea de tensiune n veci ntatea fronti erei l i bere, determi nat
n afar de un factor v, depinde n ntregime deforma frontierei [de forma
funciei x(X, fjf].
Punnd x = 0 n (5.78) obinem
cn = 2v, o-pp = ap X = 0, v = 1. (5.79)
Punnd x = = const n (5.78) obinem
a
o-pp = 2vk I n , o-pX = 0. (5.80)
a
Suprapunnd peste aceast stare o presiune hidrostatic p constant,
ceea ce se poate face totdeauna (v. 3, F) i inndseama c n formul el e
(5.80) p este msurat de l a cercul de raz a ctre exteri or, se obi ne sol u-
i a gsit anteri or n subpunctul B.
Di n formulele (5.78) rezult acum c o frontier arbi trar liber de
tensi uni (sau o frontier supus unei presi uni normal e, staionare) poate
s fie considerat, n veci ntatea fiecrui punct X= X0, ca o frontier
circular de raz egal cu raza de curbur x(X0). Trebui e s ami nti m
totui, c aceasta este adevrat n afar de termeni i de ordi nul de mri -
me 0 (x
2
p
2
) pentru tensi uni normal e i n afar de termeni i de ordi nul
de mrime 0 (xp) pentru tensi uni l e de forfecare.
Ori ce soluie fi ni t a si stemul ui format di n ecuaiile de echi l i bru
i condiia de pl asti ci tate trebui e s fie un caz parti cul ar al soluiei pre-
zentate mai nai nte.
J
) Coeficienii Sj pentru i > 3 snt diferii
L I N I I L E DE AL UN ECARE I N FORMA DE EV AN TAI
223
De exempl u dac de-a l ungul axei y = 0 a si stemul ui de coordonate
carteziene X = x, p = y se dau tensi uni l e
Gxy =t0 =0, Gyy =h0(x) =Ax + B (5.81)
di n (5.76) se obi ne
tx= - A, hx =S l =0, i =hi s s, ^ = 0, * = 2, 3 .... (5.82)
di n care rezul t soluia l ui L . P randtl (5.44).
Rezul tatel e obi nute pot fi i nterpretate astfel . Coeficienii \ (X ),
/ (X), s1(l) s nt, dup cum se vede di n (5.75) egal i cu val ori l e'pri mel or
derivate ale tensi uni l or n direcia normal p, l uate de-a l ungul fronti -
erei p = 0. n parti cul ar formulele (5.76) pentru i = 1 dau
o-xx, p \ L =+ 4t0
{s i
-
2
*'
}
- % + x(Wo - s0)]. (5.83)
Dac relaiile
1101 = k, s0 ==n0 =a (5.84)
snt satisfcute de-a l ungul unei l i ni i , L i a n fiecare punct direcia l i ni ei
de alunecare a i (3. Dac mpreun cu (5.84) este sati sfcut relaia
a' - 2xk =0, (5.85)
deri vata a^x,p este nedeterminat i ar probl ema determinrii tensi uni l or
n apropierea l ui L nu are sens. Mai departe vom arta c aceasta cores-
punde afirmaiei c n acest caz L este o l i ni e de alunecare (o caracteris-
tic a si stemul ui ). Dac mpreun cu (5.84) avem
a' - 2xk j= 0, (5.86)
deri vata oxx,p este nemrginit. n acest caz L este o nfurtoare
.i l i ni i l or de alunecare (v. fi g. 3 di n Apendi x).
Consideraiile de mai sus snt strns legate de coninutul 3 di n
Apendi x.
6. L i ni i l e de al unecare n f or m de evantai
Si stemul curbi l i ni u reprezentat n fi g. 2.3 ne sugereaz gsirea unei
clase vaste de stri pl asti ce de tensiune i de vi teze care snt de mare i m-
portan practi c.
224
CURGEREA PLANA A CORPURI LOR PERFECT PLASTICE
Fol osi nd (5.15) (5.17), si stemul de ecuai i corespunztor probl e-
mei curgeri i pl asti ce pl ane cvasi stati ce areforma
xx, L + <TXP, R 2xxo-Xp = 0, o-pP, R +aXp, L XA("PP "xx) = 0, (6.1)
(o-pp - o-xx)
2
+4op =Ak\ (6.2)
(ffpp - <ixx) {Fx, * +Fp , t +xxFx}- 2aX p {Fp, * - Fx, t +
+ xxFp>- 0, (6.3)
Fx , z .+Fp , - xx Fp = 0 (6.4)
unde
(). L = T() > (). = ("O.p
Ax =1xp, "x= 7 (6.5)
*X
i
x(X) =xx(X) | p_o =9, x (6-6)
Vom cuta o soluie pentru si stemul nostru, presupunnd c
xp = k, o-xx = o-pp =0- (6.7)
unde semnul plusconsiderat n pri ma formul nu nseamn o micorare a
generalitii, deoarece di n soluia o-Xp mA putem totdeauna obine (6.7)
schimbndsensul l ui p, ceea ce este considerat n formul a (6. 6) pri n i nter-
medi ul factorul ui c.
Di n (3.28) rezult c liniile Xi p carecorespund strii considerate
detensiunesnt liniile dealunecare corespunztoare. innd seama de con-
veni a referitoare l a direciile l i ni i l or dealunecare (fig. 3.1), s ntem
condui l a urmtoarele cazuri :
pentru e =-f- 1perechea p, Xaresensul l ui a, (3(evantai a),
pentru e==1perechea X, p are sensul l ui a, p (evantai (3),
unde
?(X) m8(X). (6.8)
Dei numrul defuncii necunoscute a sczut, si stemul nu este
contradi ctori u.
LINIILE DE ALUNECARE IN FORMA DE EVANTAI
225
Di n pri mel e trei ecuaii obinem
o-(X) =2e0(X) -f- const. (6.9)
Soluia pentru viteze segsete sub forma
V, - / '(X), Fx - - c J 0, X / '(X) dX +g(P) (6.10)
unde funciile / i gtrebui e s satisfac condi i a
d =2o-Xpxp - k[Fx, R -f- Fp , L -\ - xx Fx ] > 0. (6.11)
Considernd o poriune a reelei Xx X ^X 2 pentru care exi st o re-
laie biunivoc 0(X), putem scrie
V, =A'(8), Fx =- eA(8) +g(p). (6-12)*
Aceast soluie rmne valabil n domeni ul l i mi tat denfur-
toarea fami l i ei de l i ni i drepte.
Dac un segment al nfurtoarei degenereaz ntr-un punct,
x(X) =const, X x ^X <[X 2 avem de-a face cu un evantai centrat ntr-un
punct n care a, Fp , Fx nu mai snt uni ce.
Dac o poriune di n nfurtoare este aruncat l ai nfi ni t, x(X) 0,
Xx X ^X 2, avem o reea recti l i ni e pentru care
0 =const, a mconst,
v, = m. n = s(p). / ' + ? ' >
0.}
( 6 1 3 )
"
Di n formul a (6.9) rezult c starea detensiune esteconstant de-a
lungul liniilor dreptedealunecare, i ar suprafaa o- (X, p)este o suprafa
riglat.
Formul el e (6.10) arat apoi c componenta tangenial Fp a vectoru-
lui vitezei rmne constant de-alungul liniilor dreptede alunecare. O
(i<stere a componentei Fx ntre dou l i ni i drepte X =\ , X =X 2
rmne aceeai pentru toate l i ni i l e X.
n practi c sentlnete deseori cazul cnd Fp =0 pentru un anu-
mit p = p+. n acest caz, di n (6.10) avem
Fp m0, Fx =g(P), (6.14)
iar l i ni i l e X devi n l i ni i decurent.
H Teoria plasticitii c. 3IB3
226
CURGEREA PLANA A CORPURILOR PERFECT PLASTICE
Rezul tatel e obi nute se pot rezuma astfel :
TE O RE M . Exist o clas vast de stri de tensiune i vitezecare
aparine soluiilor sistemului de ecuaii (4.6) (4.9) al curgerii plastice
cvasistatice, pentru care reeaua de linii de alunecare esteun evantai
arbitrar x(z = + 1)
s f l
w un evantai arbitrar (3 (s = 1). Aceste
stri snt descriseprin formulele (6.8), (6.9), (6.10).
Exempl e efective de evantai e a i (3snt reprezentate n fi g. V I I I . 16.
Referi tor l a procedeul pri n care au fost obinute rezul tatel e de mai
sus, este necesar ca el s fi e di scutat n mod aparte. De o apl i care
foarte frecvent n mecani ca neliniar a conti nuul ui , snt procedeele
semi-inverse n care anumi te proprieti ale soluiilor cutate snt ad-
mi se apri ori .
C rezultatele l a care ajungem nu snt tri vi al e se poate vedea dac
ne propunem s obinem soluiile si stemul ui (6.1), (6.2) n care reeaua
trai ectori i l or tensi uni l or pri nci pal e trebui e s coni n o fami l i e de l i ni i
drepte, adic
o^mO, o-00-o-x*=2*. (6.15)
I ntroducnd (6.15) n pri mel e trei ecuaii (6.1) (6.4) ajungem l a
concl uzi a c si stemul nu este contradi ctori u dac i numai dac
x(X) m const. (6.16)
VH I .16. Exemple de evantaie de Unii deS ec ar e. Czu! ^ ^ n U ^ e v a n U i .
n ABFG, un evantai a centrat n Bht i o reea
ANALI ZA SISTEMULUI DE ECUAII AL CURGERII PLANE. CARACTERISTICI
227
Astfel uni ca soluie a si stemul ui de ecuaii al probl emei curgeri i
plastice cvasi stati ce, avnd trai ectori i l e tensi uni l or pri nci pal e sub form
de evantai , este starea de simetrie axial di scutat l a 5, B.
Pn acum nu am considerat c funciile 0, / , g depi nd de ti mpul
t, considernd doar cazul staionar cnd evantai ul l i ni i l or de alunecare
este n repaus i vi tezel e Fp , Vx nu depi nd de t. Este uor de vzut
totui, c rezul tatel e expuse rmn val abi l e pentru cazul pentru care 0,
/, gdepi ndde ti mp. Este evident c aceasta nu nseamn c reeaua l i ni i l or
de alunecare rmne materi al .
7. A nal i z a si stemul ui de ecuai i al curgeri i
pl ane. C aracteri sti ci
S trecem l a anal i za general a si stemul ui de ecuai i (3.32) (3.35)
al curgeri i pl ane. P entru a rmne n cadrul teori ei sistemelor cu
dou vari abi l e independente, ne vom l i mi ta l a cazul cnd Vr,, i Vs, <se
.muleaz (curgere stai onar), sau l a cazul cnd termeni i pFY ,( i pVs, t
snt negl i jabi l i n raport cu ceilali termeni (curgeri cvasistaionare,
A'2 < 1, v, 4). P ri n urmare, n cele ce urmeaz ti mpul t va fi considerat
ca un parametru.
V om urma, dup M . L evy [44], urmtorul procedeu de el i mi nare
a ecuaiei algebrice (3.33) di n si stemul consi derat. Utiliznd formul e
analoge cu (3.8), adi c exprimnd tensi uni l e n si stemul y, 8 n loc de
sistemul a, [3i innd seama de (3. 28) i fi g. 3.1, avem

Y Y
1 = o T k si n 2(0 - 9), ayS =kcos 2(0 - 9), (7.1)*
0"88 I
unde 9 (y, 8) este o funcie cunoscut pentru reeaua y, 8 dat.
n l ocul funciilor oy,., o-ss, <rYs i ntroducem dou noi funcii necu-
noscute: presi unea medie a (y, 8, t) i unghi ul 0 (y, 8, t) pe care-1 face
l i ni a a cu axa x. Condiia de pl asti ci tate este i denti c sati sfcut
1
).
Substituia (7.1) poate fi scris sub forma
=ksi n 2(0 9), sS 8 = k si n 2(0 9), SyS =kcos 2(0 9).
(7.2)
*) Aceast metod estebine cunoscut n mecanica punctului material unde condiiile
ntregi de tipul (3.33) snt numite legturi. Legturile (3.33) nseamn c funciile ne-
naoscute Oyy, aS8, <Jy8trebuie s rmn pe suprafaa cilindrului. Astfel adoptm va-
11.1bilele a, 6 compatibile cu legturile care pot fi considerate ca coordonate gaussiene
p cilindrul (3.33).
228
CURGEREA PLANA A CORPURI LOR PERFECT PLASTICE
(7.3)
Si stemul de ecuaii al curgeri i pl asti ce plane cvasi stai onare, n necu-
noscutele a, 8, VY, Vs poate fi obi nut di n (3.32) - (3.35), (7.2), (2.9)
i este deforma
a, G - 2k[cos2(0 - 9)8, a+si n 2(0 - 9)8, D ] =
=p(VyVy, c +VsVy, D - 9,DV\ - 9, aVyVs),
e,D - 2k[sin 2(0 - 9)86 - cos2(0 - 9)8,0]
=p{VyVSi G +VSV8,D +<?,GV* + 9,DVyVs),
[Vy,c- VS,D - 9, GVS - 9.! D FY ] cos2(6 - 9) +
+ [Vy, D+ VS,G + 9. oVy - 9,DVS ] si n 2(8- 9) = 0, (7.4)
Vy, G "f" Vg, D 9. GV8 + 9,DVy mc 0. (7.5)
Astfel obinem si stemul cvasi l i ni ar deforma
Aidj,. +Bifa., - Ci, i, j =1, 2, 3, 4, (7.6)
unde
(u, v) =(y, 8), (9i, +3. <M (. 6- *V ^a). Ci =0. (7.7)
Si stemul (7.6) este hi perbol i c ntr-un anumi t domeni u dac
1 ecuai a | Btl XAr, | =0 arepatru rdcini reale, cel puin dou
fi i nd di sti ncte,
2 rangul matri cei (B,-; X ^) este egal cu 4-spentru fiecare rd-
cin X s demul ti pl i ci tate s.
Comparnd (7.3) (7.5) i (7.6) obi nem
(Btj - X4) =
/ _X -2ft(si n2| ;-XCOS2+) - p ( F8 - X FY ) 0
I 1 2ft(cos2<J< +Xsi n2i ) 0 -p{Vs X FY )
I 0 0 sin2t}> X cos29 cos29 X si n2tjj|
V 0 0 - X 1
(7.8),
pri n urmare, ecuaia
| Br, M i / l =2fc(X - tg (l)(X +cotg y)
2
=0 (7.9>
are totdeauna patru rdcini reale, mai precis, rdcinile dubl e
X a =tg 9, X 3 =- cotg 9. (7.10>
ANALI ZA SISTEMULUI DE ECUAII AL CURGERII PLANE. CARACTERI STI CI
229
nlocuind pe X a n (7. 8) obinem matri cea
/ - t g 9 -2ktgy> - P (7,-tg Ws) 0
J
0 0 tg 9 - l
V 0 0 tg 9 1 /
(7.11)
L i ni i l e punctate pun n eviden mi nori deordi nul al trei l ea nenul i ,
pri n urmare, rangul matri cei (B^ este egal cu trei . n acelai
mod putem arta c matri cea (B,-j \ Aij) este de asemenea derangul
al trei l ea.
Di n consideraiile precedente rezult c n cazul general sistemul
(7.3) (7.5) nu este un sistemhiperbolic deoarece condi i a 2 nu
este sati sfcut.
Totui, n cazul i mportant al micrii plastice cvasistatice (R2 1,
R3 1, v, 4) concl uzi a este al ta. Ecuai i l e (7. 3) n acest caz i au
forma
r, c 2A:[cos2(6- 9)6G +si n 2(8<p)6D] =0,
I / . IZ)
aD 2&[sin 2(69)6,G cos2(0 9)8z>] =0,
n ti mp ce ecuaiile (7.4), (7.5) rmn neschimbate.
Matri cea (Bi, X4;;) pentru si stemul (7.12), (7.4), (7.5), i a forma
(7.8) n care formal sepune p =0. Ecuai a (7.9) conti nu s aib dou
rdcini dubl e (7.10). Pun nd p =0 n (7.11) se vede c toi mi nori i
de ordi nul al trei l ea , care conin mi norul de ordi nul al doi l ea nenul pus
n eviden, snt egal i cu zero. P ri n urmare, matri cea (Bi, - \ Ai))
[si deasemenea {Bis "K^A ,))'] este derangul doi (lema 1). P ri n urmare,
condiiile 1, 2 snt satisfcute pentru orice a, 0, Vy, Vs. Comparnd
(7.10) i (3.24) ajungem l a concl uzi a c direciile caracteristice deter-
minate de X a , X 0 coi nci dcu direciile dealunecare ce, (3. A m demonstrat
astfel urmtoarea teorem:
TE O R E M A FU N D A M E N TA L A : Sistemul deecuaii (7.12), (7.4),
(7.5) caredescriecurgereaplastic plan cvasistatic esteun sistemhiper-
bolicpentru oricey, 8, o-, 0, Vy, Vs El aredou familii dubledecaracteris-
tici carecoincid culiniile dealunecare a, (3.
Forma normal a si stemul ui (adic relaiile sati sfcute de-a l ungul
caracteristicilor) poate fi obi nut fr calcule supl i mentare, innd seama
c reeaua y, 8este arbi trar. Astfel , punnd
y =, 8s{3, <p =0 (7.13)
230 CURGEREA PLANA A CORPURI LOR PERFECT PLASTICE
n (7.12), (7.4), (7.5) i lsnd de o parte factori i mul ti pl i cati vi hz
1
,
h^
1
n operatori i (...),A, (...),B obi nem
a,a - 260a =0, op +20.3 =0, (7.14)*
a - 6a F3 - 0, F3 , 0 +0,3 Fa im0. (7.15)*
Reeaua a, (3de caracteri sti ci este definit de ecuaiile (3.24) sau de
ecuaiile
y,a-*.tge =0, v, 3 +*, 3 cotg 0 =0. (7.16)*
Roti nd reeaua y, o*am nlocuit necunoscutele Vy, Vs pri n Fa > F3 i
pr i n ur mar e, seaplic urmtoarele rel ai i :
Vy mmVa cos(0 o) +V si n (0 - o),
(7.17)
Fs =- Va si n (0 - <p) +7P cos (0 - 9).
I nterpretarea mecanic a ecuaiilor (7.14) sepoate face uor, dac
ne reami nti m procedeul pri n care ele au fost obi nute: ele snt ecuaiile
deechilibru aleunui element infinitezimal plastificat, mrginit de liniile
dealunecare a, _ (3, a +da, (3 +d(3. Ecuai i l e (7.15) snt si mi l are ecua-
iilor l ui H . Gei ri nger (3.18) i, pri n urmare, ele pun n eviden inextensi-
bilitatea elementelor materiale dirijate lamomentul considerat de-alungul
liniilor dealunecare a i respectiv (3.
I ntegrnd ecuaiile (7.14) obi nem relaiile i mportante
^+0 =^( ) , - 6 - , ( ) . (7.18)*
Posi bi li tatea de integrare arelaiilor decompatibilitate (7.14) este fun-
damental pentru teoria relativ simpl a curgeri i plastice plane cvasi -
statice i formeaz, dup cum se va vedea, baza rezul tatel or care vor
fi obi nute.
nmul i nd, n modcorespunztor, ecuaiile pri n da sau d(3, putem
s scri em si stemul de ecuaii al curgeri i plastice cvasistatice cu ajutorul
diferenialelor:
de-a l ungul l i ni i l or a
dy - tg 0d*=0, do - 2kd0 =0, dVa - F3 d0 =0. (7.19)
de-a l ungul l i ni i l or (3
dy 4-cotg 0 d*=0, da +2kd6 =0, dF3 - Fa d0 =0. (7.20)
UNI ARI ZAREA ECUAI I LOR. ECUAIA TELEGRAFISTULUI
231
Utilizndaceast notai e nu mai este posi bi l s di sti ngem vari abi l el e
dependente or, 0, F a , F 0 de vari abi l el e independente, x, y.
Rezul t c putem alege oricare di ntre perechile (x, y), (<r, 0) sau
(, rj), ( Fa , Fp ) [sau (Vx, Vy)] ca vari abi le independente. A poi perechea
corespunztoare deecuai i di n (7.19) (7.20) va fi uti l i zat ca ecuaii
defi ni ndcaracteristicele, i ar celelalte vor avea rol ul de relaii de compati -
bi l i tate. Sensul geometric al unui asemenea procedeu pentru relaiile
(7.19), (7.20) const n proi ectarea curbel or caracteristice ale si stemul ui
(7.12), (7.4), (7.5) pedi feri te plane alespaiului cu ase di mensi uni
(x, y, a, 0, Vx, Vy). O expunere mai sistematic a acestor i dei va f i ,
dat l a 8.
Ecuai i l e (7.12) pe de o parte i ecuaiile (7.4), (7.5) pe de al t parte
nu snt cupl ate n raport cu derivatele , pri n urmare, ele pot fi conside-
rate ca dou sisteme n a, 0 i respectiv Vy, Vs. Aceast observaie
va fi dezvoltat n 9.
Trebui e s observm c absena termeni l or ineriali simplific sub-
stanial teori a curgeri i pl asti ce pl ane. Si stemul de ecuaii (7.12), (7.4),
(7.5) obinut pune n evi den unele deosebiri cal i tati ve cnd este com-
parat cu si stemul (7.3) (7.5) (v. de asemenea 4).
8. L i ni ari zarea ecuai i l or . E cu a i a tel egraf i stul ui
Pentru a obine ecuaiile (7.12), (7.4), (7.5) raportate l a si stemul
cartezian de coordonate x, y punem
ymx, 8 my, 9=0, (...),G =(...). (,..),D m(...),r (8.1)
Tensi uni l e expri mate n funcie de a, 0 snt
l aT ksi n 20, axy =kcos 20 (8.2)*
i ar componentele vi tezel or snt legate de Va, F3 pri n relaiile (v. fi g.
V I I I .17)
Vx mmFa cos 0 +F3 si n 0, Vy =- Fa si n 0 +F3 cos0. (8.3)
Fol osi nd n (7.12) formul el e (8.1) sevede c n acest caz (i numai
n acest caz) am obi nut un sistem omogen cu coeficieni care depi nd
numai defunci a necunoscut 0 (independent decoordonate). Acest
sistem poate fi l i ni ari zat
1
).
J
) Liniarizarea sistemului (7.12) este datorit lui M.Levy [44] care a utilizat pentru
aceasta transformarea x = x (o, 0), y = y(a, 6).
232
CURGEREA PLANA A CORPURILOR PERFECT PLASTICE
n pri mul rnd pare convenabi l
s nlocuim pe er i 6pri ntr-o combi -
nai e l i ni ar:
(8.4)
Fol osi nd (8.1) i (8.4) si stemul
(7.12) de ecuaii statice se poate
scrie sub forma
1,
VIII.17. Componentele fiziceV a i V 3ale
vectorului vitez i componenteleVx, Vy.
^x - c o t g | ( ; -riKy =0
(8.5)
care snt echivalente cu relaiile
*U =0, ,3 = 0 obi nute anteri or.
n al doilea rnd vom schi mba rol ul vari abi l el or dependente i i nde
pendente, adic vom consi dera pe X,, 7] ca vari abi l e independente
Astfel funciile necunoscute snt
* = 1). y =y& *))
(8.6)
Fol osi nd procedeul di n 6 al A pendi xul ui i presupunnd c jacobi anul
transformrii inverse transformrii (8.6)
'1,: 1.7
cos
2
6
+
S, y*l,
sin
2
6
(8.7)
nu este nul , obinem si stemul de ecuaii
1
y.n
t g j ( C / ))*, = o,
3,,, +cotg ^ (^-73)^^=0. (8.8)
Presupunerea j =fc0 ntr-un domeni u G di n pl anul micrii conduce,
dac se ine seama de (8.7) i (8.5), l a concl uzi a c ni ci i ni ci t\ nu
pot fi constani n G. Fol osi nd teori a di n 2, putem pri n urmare s
nlocuim parametri i arbi trari a, 3care variaz de-a l ungul l i ni i l or de
alunecare, pri n parametri i (a), rj (3) care depi nd de pri mi i . Ecuai i l e
(8.8) i (7.16) snt echi val ente, i ar relaiile (8.5) pot fi condsiderate ecua-
iile parametri ce ale reelei de l i ni i de alunecare.
LI NI ARI ZAREA ECUAIILOR. ECUAIA TELEGRAFI STULUI
233
Si stemul l i ni ar (8.8) se poate reduce l a un sistem cu coeficieni
constani. S i ntroducem, urmnd procedeul l ui S. G . M i h 1i n [47],
variabilele (X, Y) conform formulelor
x =X cos(X, rj) Y si n - (X,
2
v
Formulele i nverse
X =xcos(X,
2
V
fj) + Y c o s^K
ti) +y sin - (C
- 1),
4.
(8.9)
Y =xsi n (XL
2
(8.10)
iii + y
C O S
- (S
ii dau semnificaia geometric a vari abi l el or X, Y : acestea snt pro-
st i i l e razei vectoare (x, y) pe direciile a, 3*n punctul considerat
Eg. V I I I . 18).
ntroducnd (8.9) n (8.8), obinem
Y . +~X =0, X+-2Y 0. (8.11)-
nlocuind n ecuaiile (7.15) pentru viteze deri varea n raport cu a,
prin deri varea n raport cu XL,, YJ i fol osi nda-doua relaie (8.4), obinem
K a , - i F a 0, - V(
0.
(8.12)*
Rezul tatel e care au fost obinute
r fi formul ate sub forma unei teo-
me.
TEOREM . n domeniul micrii
nen carenici una din variabilele
YJ nu esteconstant, sistemul deecu-
'i (7.12), (7.4), (7.5) al curgerii plas-
' cvasistaticeesteechivalent cu siste-
depatru ecuaii (8.11), (8.12) pen-
urmtoarele funcii necunoscute:
J C l ), Y(, 7)), Va(, rj), V&(X 7)).
(8.13)
VIII. 18. Interpretareageometric am-
rimilor X, Y.
234
CURGEREA PLANA A CORPURILOR PERFECT PLASTICE
Si stemul (8.11), (8.12) este l a rndul l ui echi val ent cu patru ecuaii
de ti pul ecuaiei tel egrafi stul ui
X , U - - X = Q , Y , U - - Y = Q, (8.14)
4 4
Vaxn - 7^ =0, V% Kn - - V, = o- (8-15)
4 4
Rezolvarea sistemului (8.14) permite s sedetermine starea de tensiune
prin intermediul formulelor (8.9), (8.4), (8.2).
S considerm pe X, i YJ coordonate carteziene n pl an. Ecuai i l e
(8.11), (8.12), (8.14), (8.15) snt de form normal i, pri n urmare,
caracteri sti ci l e l or n pl anul (X,, YJ) snt l i ni i l e drepte YJ =const i X, =
= const.
S considerm ntr-un anumi t domeni u G al pl anul ui micrii, cazul
degenerat j m0. Pentru acest caz conform formul el or (8.7), (8.4) i (2.9)
rezult c n domeni ul G are l oc una di n urmtoarele si tuai i pentru
reeaua a, 3;
1 cnd X, ss const, atunci 0 =0 (P) i xa =0;
2 cnd YJ ss const, atunci 0 =0(a) i xs =0;
3 cnd t ss const, YJ mconst, atunci 0 mconst i xa =x0 =0.
Compararea acestor rezul tate cu cele di n 6conduce l a urmtoarea
teorem:
TEOREM . n domeniul micrii plane undej =0 reeaua liniilor
dealunecare estefie un evantai a(= const) fie un evantai P(YJ =
= const), fieoreea rectilinie (X, =const, YJ =const).
S considerm unele proprieti alecorespondenei
Xt=Xt(x,y), ri =rl(x,y) 8.16)
di ntre punctele pl anul ui demicare i punctele pl anul ui (X,,
Domeni i l or cu caracteri sti ci recti l i ni i lecorespund:
1 evantai ul ui a i corespunde un segment de dreapt al l i ni ei X,;
2 evantai ul ui 3i corespunde un segment dedreapt al l i ni ei YJ
3 unei reele recti l i ni i a, p i corespunde un punct.
Domeni ul ui n care ambele fami l i i del i ni i de alunecare snt curbi -
l i ni i ,, j SJE 0, i corespunde n pl anul (,rj) un alt domeni u. Caracteri s-
ti ci i a de ecuaii (7.12), (7.4), (7.5) i corespunde caracteri sti ca X, de ecua
ii (8.11)(8.15), iarcaracteri sti ci i 3i corespunde caracteri sti ca Y J.
LI NI ARI ZAREA ECUAIILOR. ECUAIA TELEGRAFI STULUI
235
Deoarece unghi ul 0 este defi ni t n afar de un termen adi ti v de
forma nit, fiecrui punct (x,y) i corespunde un ir de puncte n
pl anul (X,, Y J ).
K =X,1nit, YJ =Y jj nit, n =0,1,2,... (8.17)
Aceast lips deuni ci tate pentru funciile conti nue X,(x.y), ri(x.y),
poate fi el i mi nat pri n fi xarea numrului n ntr-unui di n punctele pl a-
nului micrii.
Di n formul el e xa m0 , x 0 =0,B (v. 2) avem
h - V#s (8.18)
Deoarece pri n definiie ha > 0, A 0 > 0atunci si gn'= sign Ra. sign *)'
==sign i ?0 . Cu alte cuvi nte, o li ni e a de exemplu, considerat n di rec-
ia cresctoare a l ui a va avea drept corespondent n pl anul (C,Y J ) O l i ni e
C considerat: 1) n direcia cresctoare a l ui X, dac Ra >0, 2) n di -
recia descresctoare a l ui X, dac i ?a <0.
Pentru cazul reprezentat n fi g. V I I I . 19are loc urmtoarea teorem:
TEOREM . S presupunem c pe celedou pri G
+
i G~aleunei
anumite linii L, semnelecurburii caracteristice a snt diferite, xa> 0, n
<', xa <0 n G~. n acest caz:
1 l i n i a L est e o c arac t eri st i c P ;
p
VIII. 19. Linia de schimbare acurburii caracteristicilor a este o caracteristic (3.
236
CURGEREA PLANA A CORPURI LOR PERFECT PLASTICE
2 fi ecrui p u n c t P di n [G* i coresp u n de u n an u mi t
p u n c t P' di n G~ n care st area de t en si u n e est e
aceea i ca n P; p u n c t el e P i P ' se afl p e o ace-
eai c arac t eri st i c a;
3 do men i i l e G* i G~s nt rep rez en t at e n p l a n u l
(, YJ) p ri n r- u n acel ai do men i u .
O teorem analog are l oc dac rol uri l e l ui a i 3este permutat.
Demonstraie. 1 Dac de-a l ungul l ui L curbura x sufer un salt
aceasta nseamn c deri vata funciei cutate 0 sufer de asemenea
un salt. Di n teori a general a ecuaiilor deti p hi perbol i c rezult c
l i ni a pecare funci a cutat este conti nu dar deri vatel e ei sufer un
salt este o caracteristic. Dac xa este conti nuu, xa =0 pe L. Astfel
avem 'CiA =(,* cos 0 +rj,, si n 0) = 0, i ar di n (8.18) rezult t X =
=Z,y =0 pe L. L i ni a L este deci o l i ni e Y J.
2, 3. Fiecrui punct P di n G
+
si tuat sufi ci ent de aproape del i ni a
L i corespunde un punct P' di n G~ce seafl pe aceeai caracteristic
a astfel nct 0(P ' ) =0(P ). Deoarece Y J (P) =Y J (P') avem a(P') =a{P).
n conti nuare, deoarece 0(P ' ) =8(P ) i o-(P') =a(P) rezult dease-
menea (P') =(P ). A stfel at t P ct i P' corespund unui singur
punct p di n pl anul (, rj).
D i n formula (8.7) i consideraiile precedente rezult c de-a l un-
gul l i ni ei L avem j ss 0. O teorem reci proc se poate de asemenea
demonstra: l i ni a de-a l ungul creia j ss 0 este o caracteristic i un
loc al punctel or derupere pentru caracteri sti ci l e aparinnd celeilalte
fami l i i .
i nnd seama de (2.11), (8.18), i 0,ap =0 obinem
/ ?. +- J ?s =0, R&,K +| i ?0 =0
i n continuare
Ra, Kn+ T R<*
= =
' -^3. TI H7 R$
=
0-
4 4
Razel e decurbur Ra, R$ se pot expri ma uor cu ajutorul l ui X i
Y . Derivnd (8.9)j n raport cu i rj i innd seama de (8.11), ob-
inem
xx =\xx - i Y J cos 0, =- | y. , - | X J si n 0.
LI NI ARI ZAREA ECUAI I LOR. ECUAIA TELEGRAFISTULUI
237
n acelai ti mp, i nnd seama de(8.6) avem *,a ' =
=ha cos 0, x, pYj' =A 0 si n 0. Folosi nd (8.18), ob-
inem n cele di n urm
Ra =2X .C - y , 7?B=2Y , - X.
n 5 i 6au fost considerate cazuri n care
una di ntre fami l i i l e l i ni i l or de alunecare poseda o
nfurtoare. P entru si tuai a descris n fi g. V I I I .20
are loc urmtoarea teorem:
TE O RE M : Fie curba L onfurtoare acarac-
teristicilor a. Atunci:
1 de r i v a t a p r e si u n i i me di i n di -
r ec i a n o r ma l e i l a L est e n emrgi -
n j t VIII.20. nfur-
' toarea caracteristi-
2 de- a l u n g u l l u i L, R$ 0, i ar I est e cilor a.
l o c u l p u n c t e l o r de n t o a r c e r e a
c a r a c t e r i st i c i l o r 3; r e e a u a de c a r a c t e r i st i c i
nu e xi st de c e a l a l t p a r t e a l u i L.
Demonstraie. O fami l i e de l i ni i a este definit pri n relaiile
x=x(, Y J), y y(Z,, Y J) unde Z, este parametrul pe l i ni e, i ar YJ parametrul
fami l i ei . De-a l ungul nfurtoarei L parametrul YJ vari az, i arecuaia
l i ni ei L sepoate scrie sub forma x=#[/ (Y J ),Y J ], y =V [/ (Y J ),Y J ], unde func-
ia =/ (YJ) este aleas astfel nct tangenta l a L
(*,</' +*., yxf'+y.r) (8.19)
s fiede-a l ungul l ui L paralel cu tangenta [x.fy.t;) l al i ni i l e a. Se
obine astfel condiia
.OM: - =0 (8.20)
satisfcut de-a l ungul l ui L . i nnd seama de (8.8) rezult c =
= v, ^=0 de-a l ungul l ui Z.. Deri vatel el ui a n direcia normal l a L
snt egale cu deri vatel e n raport cu arcul pel i ni a 3, deci
a,B =k{+Y )),B = =v[(%,)
2
+(v,,)
2
]"
1
=voo, (8.21)
v ==sign YJ, p
238
CURGEREA PLANA A CORPURI LOR PERFECT PLASTICE
ceea ce dovedete 1. Scri i nd a doua ecuai e (7.14) sub forma
a,B +2k =0,
rezul t c i 2 este demonstrat.
Rez ul tatul di n 1 a fost deja demonstrat ntr-un alt modn 5, D
unde s-a folosit observaia c relaiile difereniale ale caracteri sti ci l or
snt satisfcute i de-a l ungul nfurtorii, dar relaiile de compati bi -
l i tate nu mai au loc de-a l ungul ei . Reprezentarea geometric a l ui 1 este
dat n fi g. 3 di n Apendi x.
Rel ai a (8.20) arat c jacobi anul transformrii (8.16) se anuleaz
de-a l ungul nfurtorii caracteri sti ci l or
Se poate arta c i reci proca este adevrat: o l i ni e de-a l ungul
crei a / =0 este o nfurtoare de caracteri sti ci .
S mai considerm nc o transformare pentru ecuaiile satisf-
cute de vi teze. Raportnd ecuaiile (7.4), (7.5) l a o reea cartezi an,
obi nem un sistem omogen n Vx(x,y) i Vy(x, y) cu coeficieni i ndepen-
deni de x i y. Conform cu 6di n A pendi x schimbnd ntre ele rol ul
vari abi l el or independente i al celor dependente, adic alegnd drept
funci i necunoscute pe
* - x(Vx, Vy), y =y(Vx, Vy), (8.24)
ajungem l a ecuaiile l i ni are
(x. vx ~ y. vy) cos28 +(x,V y +y, VJ si n 6=0, (8.25)
*, vx +y. vy =0. (8.26)
Perechea (Vx, Vy) va fi considerat drept coordonate carteziene ale
unui punct ntr-un pl an (Vx, Vy) numi t planul hodografic. Utiliznd un
procedeu cunoscut (v. 6 di n Apendi x) obinem c de-a l ungul fami -
l i ei de caracteri sti ci A de pant ~kA cotg 8 avem
x
.v
X
,K
y.-n y.x.
sin 26 sin 20
(8.23)
dVy +cotg 6 dVx =0, dy - tg 6 dx =0 (8.27)
LI NI ARI ZAREA ECUAIILOR. ECUAIA TELEGRAFI STULUI
239
VIII.21. Teoremadeortogonalitate a direciilor caracteristice
n planul fizic (x, y) i n planul hodografic (Vx, Vy). Reelele
(a, P) i (A, B) snt reele H encky-Prandtl.
iar de-a l ungul fami l i ei de caracteristici B de pant 1B =tg 9 avem
dVy - tg QdVx =0, dy +cotg 8 dx =0 (8.28)
Primele ecuai i di n (8.27), (8.28) snt ecuaiile direcionale ale carac-
teristicilor A,B i au aceeai form, dup cum rezult dac se aplic
(8.3), ca si ecuaiile l ui Geiringer (7.19), (7.20). Comparnd primele ecua-
ii di n (8.27) i' (7.20) i apoi di n (8.28) i (7.19) se obine c pantele
caracteristicilor a,3i ale caracteristicilor A,B snt legate pri n ecuaiile
K^A 1. YeTfl =
1
i deci poate fi formul at urmtoarea teorem (fig. V I I I .21):
TEOREM . Fie planul demicare i planul hodografic astfel situate
nct axelex, y snt paralele respectiv cu axeleVx,Vy. A tunci direciile a, 0
ntr-un anumi t punct al pl anul ui (x, y) snt ortogonale respectiv di rec-
iilor A i B n punctul corespunztor al pl anul ui (Vx, Vy).
Aplicaia pl anul ui (x, y) n pl anul (Vx, Vy) este univoc dac termeni i
care corespundmicrilor rigide au fost eliminai di n Vx i Vy. A pl i ca-
ia invers nu este neaprat univoc deoarece di feri tel e puncte di n
pl anul de micare pot curge cu aceeai vi tez Vx, Vy.
Aceast teorem demonstrat de H . G e i r i n g e r [16] i
A . P. G r e e n [20] st l a baza unei metode grafice de rezolvare a
problemelor curgeri i plastice plane, numi t metoda hodografic (v. de
exempl u [52]).
240
CURGEREA PLANA A CORPURILOR PERFECT PLASTICE
9. Pr opr i eti l e geometri ce al e r eel el or
l i ni i l or de al unecare
Di n punct de vedere formal , determinarea reelei de l i ni i de al u-
necare este pasul hotrtor n rezol varea probl emel or curgeri i pl asti ce
pl ane. Reeaua l i ni i l or de alunecare este definit de funcia Q(x,y) n
afar de o transl ai e.
Dac se d o valoare arbi trar presi uni i medi i ntr-un anumi t punct
al reelei cunoscute de l i ni i de alunecare, putem determi na di stri bui a
presi uni i medi i o(x,y) n ntreaga regiune de curgere. ntr-adevr, s
presupunem c a(A) este cunoscut (fig. V I I I .22). Pentru a eval ua pe
er (C), vom uti l i za propri etatea de constan a funciilor yj de-a
l ungul caracteri sti ci l or respective
7,(4) = T;(B), (B) - S(C).
i nnd seama de (7.18) obi nem
o-c = aA + 2k(2QB - Q A - 8e)
(9.1)
(9.2)
VIII.22. Determinarea distri-
buiei presiunii medii a n
regiunea plastic.
A u fost puse n eviden unele proprieti geometrice i nteresante
ale reelelor de l i ni i de alunecare [25]:
P R I M A TEOREM A L U I H E N CK Y . Unghiul format de tangentele
la dou linii de alunecare fixe apar innd unei familii, duse n
punctele de intersecie cu o linie de alunecare din cealalt familie,
nu depinde de alegerea ultimei linii.
P entru a demonstra aceasta s consi de-
ram formul a 8 = - K(TJ ) - i,(P)]. S pre-
supunem c l i ni a 04 i l i ni a a2 snt i nter-
sectate de l i ni a (3V (fig. V I I I .23). U nghi ul
despre care este vorba n teorem este di -
ferena di ntre unghi uri l e corespunztoare 6
adic
A8 =62v 61V =
= ~ Kt - ih) - (t - %)] =
(9.3>
deci A6 nu depinde de val oarea l ui v care
definete l i ni a I M-
PROPRI ETI LE GEOMETRI CE AL E REEL EL OR L I N I I L OR DE AL UN ECARE 241
Fig. VIII.23. Prima teorem a lui H encky; Fig. VIII.24. A doua teorem a lui
AQ=constpentru orice pereche aleas de linii H encky ; centrelede curburale liniilor
de alunecare. a intersectate de o anumit linie (3 se
afl pe involuta ei.
Se poate veri fi ca uor c o teorem analog are loc pentru o func-
ie arbitrar de forma g(a) -f/ (3), deci o cretere a presi uni i medi i o*
ntre punctel e de pe o caracteristic arbi trar di ntr-o fami l i e, care se
afl l a intersecia cu dou caracteristici fi xe aparinnd celeilalte fami -
l i i , nu depinde de alegerea pri mei caracteri sti ci .
A D O U A TE O RE M A L U I H E N CK Y . De-a lungul unei linii de
alunecaredintr-o familie, razeledecurbur ale liniilor din cealalt familie,
calculate n punctele de intersecie, variaz de-a lungul primei linii cu
lungimea arcului de pe aceast linie.
Demonstraie. Deoarece8,a 9 =0 pentru orice reea de l i ni i de
alunecare, ecuaiile (2.11) i au forma
3+^3 =0, ffe.+L* =0 (
9
-
4
)
i teorema poate fi i medi at demonstrat. De exempl u, dac parcurgem
o linie 3 n direcia cresctoare a l ui 3 (sp cresctor) avem
Ra = Ri - (
3
V *P = R2 ~ (*3 - sg). (9.5)
Teorema demonstrat mai nainte poate fi formul at i n al t mod:
centrelede curbur ale liniilor a intersectate de o anumit linie 3 for-
meaz involuta acestei linii 3 (fig. V I I I .24).
I* Teoria plasticitii _ c. 3183
242
CURGEREA PL AN A CORPURI L OR PERFECT PLASTI CE
Ambel e teoreme rezult di n rel ai a 6,o P =0. Severific uor c dac
una di n teoreme are loc pentru una di n fami l i i , deoarece 0,a P =0, re-
zult c ambele teoreme se aplic ambelor fami l i i .
Reelele ortogonale pentru care 9,y S =0snt numi te reele Hencky-
Prandil [5]. Consideraiile noastre se pot rezuma astfel : numai reelele
Hencky-P randtl pot fi reel e del i ni i dealunecare. U n exempl u de
reea de l i ni i de alunecare i ncompati bi l este reeaua ortogonal format
di n dou fami l i i decercuri , deexempl u o reea bipolar.
I magi nea caracteri sti ci l or n pl anul Vx, Vy este reeaua , rj. Conform
8, unghi ul 8 +s , =1 nlocuiete acum unghi ul 9i 8, =0.
Astfel seobine i mportanta concl uzi e: reeaua caracteristicilor n planul
hodografic estedeasemenea oreea Hencky-Prandtl.
Convenia desemne pentru razele decurbur meni onat l a 2,
nseamn deexempl u, c Ra > 0 cnd centrul decurbur seafl pe
partea n care 3este cresctor. Fi e i?J > 0 n formul a (9.5). Mrimea
Ra descrete cu creterea l ui sp i Ra =0ntr-un anumi t punct al pl a-
nul ui . L ocul acestor puncte formeaz o nfurtoare a l i ni i l or 3des-
cris n 8.
Dup cum se tie (v. Apendi xul ) sistemele hi perbol i ce de pri mul
ordi n pot avea soluii care s posede de-a l ungul caracteri sti ci l or di s-
continuiti pentru deri vatel e depri mul ordi n. Posi bi l i tatea apariiei
discontinuitilor pentru cra , o-,p , 8a , 0,p rezult di n forma canonic a
si stemul ui (7.14) (7.15). V om arta c dac latraversarea unei anumite
linii dealunecare dintr-o familie derivata tensiunii medii sufer un salt,
atunci curbura liniilor dealunecare din ceadeadouafamilie sufer dease-
menea un salt. Fi e deexempl u [o-, J ==0-+<J~ 0di feri t dezero de-a
l ungul unei anumi te l i ni i 3. A tunci , innd seama de (7.14), (2.9) avem
n cele mai mul te soluii reeaua l i ni i l or dealunecare este format
di n di feri te cmpuri anal i ti ce legate ntre eleastfel nct de-al ungul
caracteri sti ci i care lesepar, tangentele seracordeaz, pe cnd curbu-
ri l e rmn di feri te.
n 14se va arta cl i ni i l e dealunecare sepot frnge de-a l ungul
anumi tor curbe care nu snt l i ni i dealunecare (l i ni i dedi sconti nui tate
pentru tensi uni ).
PROPRI ETI LE GEOMETRI CE AL E REEL EL OR L I N I I L OR DE AL UN ECARE 243
Urmtoarea teorem este i m-
tant pentru practi c:
TEOREM : Dac un segment
iintr-o anumit linie dealunecare
ttprins ntre dou linii dealune-
caredin cealalt familie esteun
segment delinie dreapt, liniile de
alunecare ntre acestedou linii
I nneazun evantai (fig. V I I I .25).
Cu alte cuvi nte, nu este posi bi l
pa o reea del i ni i de alunecare
! conin un segment recti l i ni u
Ufolat (unul singur) de l i ni e de
alunecare.
P ri ma teorem a l ui Hencky furnizeaz demonstrai a. Fi e deexem-
pl u segmentul del i ni e a un segment dedreapt ntre l i ni i l e px,
I ., adic 0| ,,B =const. Deoarece o cretere a unghi ul ui 0 ntre AB i
alt l i ni e a CDeste aceeai de-a l ungul oricrei l i ni i p care intersec-
teaz aceste dou l i ni i oc, rezult 6| CD =const, adic CDeste un seg-
ment dedreapt. L i ni i l e ^i p 2 snt echi di stante.
Pentru a general i za proprietile reelelor del i ni i dealunecare s
considerm reelele care formeaz un unghi constant 9=09=<]i0
cu reeaua <x,p. Di n (7.1) rezult c ass =const. Deoarece 8 = 9+
+const i i nnd seama de (2.7) ecuaiile deechi l i bru (7.12) se pot
scrie sub forma ^
Fig. VIII.25. Reeaua delinii dealunecarenu
poate conine un segment dedreapt izolat.
+2k
o. a +2k
P ri n el i mi narea l ui a obinem ecuai a
cos 290 ^- s i n 2 9 0 ^| =0,
^8, Y
cos 2 9 0 ^+si n 2 90 ^] =0,
hy }ly J
(9.7)
cos 290 9,y S si n 290 (l n hyhy)iyS =0 (9.8)
bare descrie proprietile geometricealereelelor egal nclinate faade reeaua
liniilor de alunecare.
Cnd 90 =0, (9=0), ecuaiile (9.7) i au forma (7.14), i ar ecuaia (9.8)
conduce l a 0,a P = 0, deunde rezult teoremele l ui Hencky.
244
CURGEREA PLANA A CORPURI LOR PERFECT PLASTICE
Cnd <\>0 =TC/ 4, ecuaiile (9.7) devi n ecuaiile de echi l i bru rapor-
tate l a reeaua trai ectori i l or tensi uni l or pri nci pal e (aa-numitele ecua-
i i alel ui ' L ame) i arrelaia geometric (9.8) i a forma
unde \ x, 52, snt parametri de-a l ungul trai ectori i l or. Unel e proprieti
ale parametri l or \ x, 2 au fost considerate n [66], utiliznd (9.9).
10. Pozi ti vi tatea vi tezei de di si pare a energi ei
O soluie formal oy^y, B,t), F(y, 8, t) a si stemul ui de ecua
(4.6) -(4.9) [sau o soluie formal X{Z, i\ , t), V^Z,, TJ, t), Z(x, y t).
ri(x, y, t) a si stemul ui (8.14), (8.15), (8.5)] va fi incompatibil cu un
model demateri al perfect pl asti c dac condiia (4.10) depozi ti vi tate
a vi tezei de disipare a energiei nu este satisfcut pentru toate val ori l e
considerate alel ui y, 8, t. i n nd seama de (3.29) aceast condiie se
poate scrie sub forma
X[<rY Y (y, 8, t), .... F6(y, 8, t)] =X(y, 8, t) > 0. (10.1)
n obinerea n 3a si stemul ui deecuaii debaz funci a X a
fost eliminat. Cunoaterea mrimii l ui X (y, 8, t) este necesar numai
dac este necesar s segseasc influena energiei dedi si pare asupra
cmpului detemperatur (aceast influen este decele mai mul te ori
neglijabil). n celelalte cazuri este suficient s verificm pozi ti vi -
tatea cmpului X (y, 8, t).
S considerm pentru un anumi t moment dat dou fi bre materi al a
care snt tangente n punctul (y, 8) l aversori i alei arbi trar yt, <o;(t =
=
x
>y>X<X< 1>" i " ;
c e s a
t i
s i a c
condiia S^JOJ, #0. Di n ecu
i a consti tuti v tu =Xs,-; se poate vedea c condiia de pozi ti vi ta
pentru vi teza dedisipare este echi val ent cu egalitatea
si gn {ti,Xi<i) =
s i
&
n
(
s
<';X;
w
i)- (
10
-
n parti cul ar este convenabi l s lum X ; =o; sau X/ to, =0. C
alte cuvi nte pentru a veri fi ca pozi ti vi tatea disiprii n (y, 8, t) est
suficient s artm c semnul vi tezei dealungire a fi brei tangente
<<>; Suo =eiji<>i coincide cu semnul componentei normale a devi ato
*) Indicii latini t, /, k implic convenia de sumare, adic o;co; 3s coxcox +uyu>y.
POZI TI VI TATEA VITEZEI DE DISIPARE A ENERGIEI
245
'
11
tensi uni i su w = s.jW.-ttj ss o-.jtoiCOj a== aau> adac semnul vi -
tezei de variaie a unghi ul ui di ntre fibrele ortogonale tangente l a X ;
I io;, xu sstiuita;, X; O J , = 0, coincide cu semnul tensi uni i de forfecare
u SS Sxu = S( J X idj.
Alegerea versori lor X ; , , di n (10.2) depinde de forma soluiei cu-
De exempl u, dac soluia este obinut cu ajutorul a ci nci tune-
te,..., Vy{x,y,t) putem pune Xx =W x =l,Xy =coy =0, adi c s cu-
tm coincidena semnelor l ui zxx mVxx i sxx ss axx a.
Dirijnd peX ; , w , dup tangentele i a l i ni i l e de alunecare sau l a
toriile tensi uni l or pri nci pal e i reami nti nd conveniile aa 0 =k>
0, sx ss ax a, obinem condiiile
i(Y .
s
>
l
) =

*P(Y> *. *) >0. (10.3)


Verificarea direct a acestor inegaliti, utiliznd formul el e (3.7) pare
ireoaie.
S punem X ; =co; n (10.2) iarw; s fie tangent l a o l i ni e de al u-
re, adic =F,-,/ V, V
2
ss V y >. Fi e v un parametru cecrete de-a
lungul liniei decurent n direcia demicare, i ar 9unghi ul di ntre vec-
brul vitez i axa x. P entru a expri ma mrimile saa, saa s consi-
m o reea ortogonal v, u. format di n l i ni i decurent i di n l i ni i l e
ormale l or; atunci E u u =evv, sout =svv. Raportndformul el e (3.7), (4.9),
(7.2)! l a aceast reea obi nem
Fv =F(v, (x, t) > 0, F =0,

w = F,N ss-+2-, sv v == ax& si n 2(0 9), (10.4)


Svv + Sun = V, N y-vV = 0.
1 notm cu i i
+
pri mul i cel de al treilea cadran, i cu Qr cel de al
a i al patrul ea cadran n si stemul l ocal defi ni t dedireciile ap\
Din (10.4)6 rezult c sv v > 0dac F<=Q
+
, svv <0dac FeT. A stfel pen-
mi X , =W; = Vi/V condiia (10.2) i a forma urmtorului cri teri u
Bi g. V I I I .26).
CR I TE R I U . Pozitivitatea vitezei dedisipare a energiei esteechiva-
Imt cuurmtoarele alternative :
ui v i N >o i Fea
+
M M
F, N <0 i F E O " .
| N ambelecazuri si gn (V,N) =sign x,^.
246
CURGEREA P L A N A A CORPURI L OR PERFECT PLASTI CE
Fig. VIII.26. Reea curblinie ortogonal coninnd o familie de linii de curent
(coordonate naturale).
Cazul VN = 0 poate fi lsat de o parte deoarece putem aduna 1
cmpul de viteze un vector constant (o transl ai e rigid a ntregului corp
i alegndu-1astfel nct de-a l ungul noi i l i ni i de curent v s avem F, 0.
Consideraiile demai susau o i nterpretare intuitiv foarte simpl
I negal i tatea Vv > 0nseamn c val oarea absolut a vi tezei crete de-
l ungul l i ni ei decurent. O fi br materi al care se afl l a un momen
dat de-al ungul l i ni ei decurent sufer o al ungi re. Conform l egi i d
curgere, tensiunea care acioneaz asupra fi brei , dup scderea ten
si uni i medi i , trebuie s fie' pozitiv (ntindere), pri n urmare, ea tr
bui e s traverseze cadranele Q.+. Pebaza incompresibilitii creterea
valoare absolut a vi tezei de-a l ungul l i ni i l or decurent va produce
contraci e transversal a tuburi l or de curent, pri n urmare seciune
transversal normal a l ortrebui e s ai b curbur pozitiv, >v >
Cri teri ul prezentat mai sus a fost formul at de ctre J
Prager [52],
1
' iar mai trziu a fost compl etat de O .G. Gri gorev [
) Lsnd lao parte figurile nesemnificative, demonstraiadin [52]esteurmtoare
din relaia 2eag mmVa, A + Fp, A +Xa^a + 3^3eliminmcurburile xa, xp, innd S"
ma de (3.18). Deoarece \V* mmv\ + Fp, obinem
2e.p =- (VaV, A +Vtfr, B) = V, N-
Fa Fp I a p
Inegalitatea (10.3)2 conduce la (a) i (b).
POZI TI V I TATEA V I TEZEI DE DI SI PARE A EN ERGI EI
247
E l se dovedete deosebit deuti l n probleme demicri stai onare. n
acet caz l i ni i l e decurent coi nci d cu traiectoriile parti cul el or, aceasta
fi i nd o concluzie i mportant n vederea obinerii soluiei, independent
de cutarea semnul ui l ui X.
Mrimea F =(F| +F
2
,)
1/ 2
este egal cu modul ul razei vectoare n
planul hodografi c. Astfel o expri mare convenabil a cri teri ul ui este
urmtoarea: n pl anul hodografic imaginea l i ni ei decurent care trece
pi i n cadranele Q
+
(cadranele Q~) trebuie s se deprteze (sse apropie)
de pol ul Vx = Vy =0, atunci cnd v crete.
Trebuie meni onat c cri teri ul rmne val abi l , dup o definire con-
venabi l a regi uni l or Qr i pentru micri n spaiu ct i pentru
i lase foarte generale demateri al e [de exempl u, pentru materi al e vseo-
plastice, (3.47)], [80]. U n cri teri u mai parti cul ar, care se bazeaz ntr-o
mare msur pepresupunerea c micarea este plan i pl asti ci tatea
perfect a fost dat de A .P . Green [81]. Demonstrai a acestui cri teri u
necesit noiuni supl i mentare fa de cele date l a 8, referitoare l a
11prezentarea pl anul ui micrii (x,y) n pl anul hodografi c (Vx, Vy).
Relaiile (7.16), (8.31)2, (8.32)2 arat c caracteri sti ci l e n pl anul
hodografic snt i magi ni alel i ni i l or dealunecare. Totui direciile pozi -
tive ale l ui a i (3nu trebui e s formeze un si stem drept [cnd
d(x, y) J8(VX, Vy) < 0]. S adoptm urmtoarea conveni e: drept para-
metru de-al ungul i magi ni i l i ni ei a s alegem a i drept parametru
Be-a l ungul i magi ni i l i ni ei (3s lum 3=6(3, b= 1 i s alegem
A
semnul l ui bastfel nct perechea a, 3 n direciile cresctoare s fie
I napt. Deci toate formul el e di n 2rmn val abi l e pentru reeaua a,J 3.
I n parti cul ar (2.6) se poate scrie sub forma
C 0 S 9 = i ^ = ^ ( S I N ( P = Z - = _ ^ 1 3 > ( 1 0 5 )
ha. ftp ha, hp,
unde 9 este un unghi msurat n sensdirect de l a axa Vx ctre direcia a.
Mrimile ha, h$ i Ra R$ care vor apare mai trziu, au di mensi unea fizic
<!< vitez. I ntroducnd (10.5) n (8.31)^(8.32)1( obinem tg9 =ctg0,
i, fr a reduce general i tatea, putem presupune'
9=0 + aI L, ass 1. (10.6)
Pentru o anumi t probl em particular semnele l ui a i bpot fi pre-
i i/ ate pri n exami narea ordi nei desuccesiune a punctel or de pe l i ni i l e
a,3 i a i magi ni l or l ordi n pl anul hodografic.
248
CURGEREA P L AN A A CORPURI L OR PERFECT PLASTI CE
Curburi l e reelei a, p pot fi expri mate utiliznd (2.9), (10.6), (8.4)2,
sub forma urmtoare:
J _ =^. =H ,
1
,, ffi r- (10.7)
J ca
_
2a' A'p Ap 2lp
V om expri ma pe 7ia, Tip cu ajutorul l ui Fa , Fp. Di n formulele (8.3),
(8.4)2, (8.12), obinem
VXi= (Fp,, +i Fw ) si nO, F, r , =(F, +I FpjcosG. (10.8)
Pe deal t parte, di n (10.5), (10.6) rezult
Vx,a =aa si nO, F.T,3 =ab\ cosO. (10.9)
Comparnd (10.8) i (10.9) i utiliznd (10.7) obinem n cele di n
a i a (2Fp , ; +> ) . '3 = - ( 2^, +{F B ). (10.10)
Utiliznd (3.7),, (10.10), (10.7) obinem
2a p =Fp,., +Va,I! +xa F a +xpFp - [ e- ^) =
I negali tatea (10.3) poate fi dat acum sub forma unui cri teri u.
CR I TE R I U . Pozitivitatea vitezei dedisipare aenergiei n punctul x, y
(cesemic cu viteza Vx,Vy) esteechivalent cu inegalitatea
H - l 5D >
urma
(1)
unde Ra, R& snt radele decurbur aleliniilor oc, 3 n punctul x, y, iar
Ra, Rsnt razele decurbur aleimaginilor lor n planul hodografic n
punctul Vx,Vy. Condiia suficient pentru caviteza dedisipare aenergiei
s fie pozitiv este
(2) a =1, n = 1.
Viteza dedisipare estenegativ dac a = 1, b =1.
POZI TI V I TATEA V I TEZEI DE DI SI PARE A EN ERGI EI
249
Exi st cazuri n care acest cri teri u este
foarte eficace *>. Simplificri i mportante pot fi
obinute dac se suprapune o rotaie rigid [81].
n calculele numeri ce cmpul de viteze este
determinat pentru un si stem discret de puncte
(v. 13). Apl i carea di rect a rezultatelor pre-
cedente poate fi mai dificil. S considerm
dou puncte di n si stem: (x, y) i (x +cox As,
y +ojy As), As> 0, a>ioi; =1care se afl pe
l i ni i dealunecare di feri te. A vem
U; to;to; = to;(F,wtoj)
As
(10.12)
Fig. V I I I .27. Poziia vecto-
rului vitez Vi semnul
curburii liniei u. pentru care
viteza ele disipare a energiei
este pozitiv. unde =6>,F,(#-f co As, y + As) -
w;Fi (x, y) = Fw (x +ux As, y +W y As)
Va(x, y). Termenul di n dreapta este vi teza medie dealungire a seg-
mentul ui defi br w;As. Bazndu-ne pe (10.2), sepoate formul a astfel
un cri teri u aproxi mati v:
(a')
sau
A M FU > 0 i w eQ *
A W FM <0 i coeQ-,
Cri teri ul (1) i a urmtoarea form aproxi mati v. S considerm n
pl anul micrii un punct P situat l a intersecia caracteristicelor a =a0
i 3=3, i patru noduri vecine ale reelei de caracteristice Cfig. V I I I . 27).
Fi e lx i /p l ungi mi l e arcelor AXA2 i B1B2, i ar Ttt i T& vor fi l ungi mi l e
imaginilor l or AX2 i BXB2 n pl anul hodografic. i nnd seama de (2.4),
putem scrie egalitile aproxi mati ve
l. ~A(o. Po) I <AX) - *(Aa) |
*B* V o.P o)I P v i ) -3(B2 )| .
Deoarece a(4;) =a^,), | p(B,-) j =p(B;), atunci
^ ( a 0 > p0) | a(4x) - a(42) |,
k ~^3 (o- Po) | P(BJ - P(52) | .
x
) De exemplu, pentru regiunea ABM din fig. VIII.73 i imaginea ei ABM,M0
din fig. V I I I .74 seaplic semnele din (2).
250
CURGEREA P L AN A A CORPURI L OR PERFECT PLASTI CE
P ri n urmare, utiliznd (10.11)3 obinem
2 *( (
1 0 1 3
>
Mrimea la poate fi considerat ca sum a l ungi mi l or segmentelor AXP
i P 42 , i aa mai departe. Mrimile ia, / 3 au dimensiunea fizic de v i -
tez, mrimile la, / 3 au di mensi unea unei l ungi mi . Formul a (10.13) poate
fi apl i cat, desigur, unui singur ochi al reelei de caracteri sti ci , l und
pentru la, / 3 , Ta , Tg l ungi mi medi i ale arcelor l i ni i l or de alunecare i ale
i magi ni l or l or. A poi formul a (10.13) determin mrimea medie aproxi -
mati v a l ui ea 3 n patrul aterul consi derat.
11. Probleme l a limit
A . Probleme, soluii complete
Ecuai i l e deduse mai nainte i di scutate n detal i u vor servi pen-
tru obinerea soluiilor unor probl eme de curgere a unor medi i ri gi d-
perfect-plastice n care corpul i agentul extern satisfac condiiile (a),,
(b), (c) (d), [sau (d*)] di n 1. A nal i z a problemelor parti cul are, de
exempl u a acelora de ti pul celor considerate n 5, conduc l a
urmtoarele formulri generale ale probl emei :
U n corp care are l a momentul iniial t0 configuraia G(t0) i este
supus unor ageni externi , trece pri ntr-o succesiune de configuraii
G(T) pn ajunge i a configuraia curent G(t), t0 < T< t. Pe poriunea
Sv(z) a suprafeei, corpul este n contact conti nuu cu corpuri l e ex-
terioare, care de obicei snt presupuse perfect ri gi de. Micarea acestor
corpuri , cu Sv (x) precizat, este fie dat sub form exact, fie este
cunoscut ntre anumi te l i mi te de vari ai e ale unor parametri . Restu
ST{z) = S(T) Sv{i) di n suprafaa total S(T) unde ST(x) este de obi cei
necunoscut, este supus unor fore de suprafa n l i mi tel e de vari ai e
a unor anumii parametri v, (n parti cul ar, aceste fore pot fi nul e),
n ti mp ul micrii corpul este separat de ctre o suprafa Sx(T) ne
cunoscut i variabil n ti mp, ntr-o parte deformat i ntr-una rigid.
Mrimile considerate s nt: configuraia curent G(t) a corpul ui ,
adi c y =y(y0, 80, t), 8 = 8(y0, S0, t), unde y0 , o
s n t
coordonatele i ni -
i al e ale parti cul el or, i starea curent de tensiune aY Y (y, 8, t), o-ss(y, 8, t).
Cunoaterea l ui G(t0) i G(t) permi te determinarea deformaiei.
PROBLEME L A LI MI TA
251
innd seama de nel i ni ari tatea fizic i geometric a probl emei , con-
figuraia curent G(t) i starea de tensiune o-^y, 8, t),... depi nd n
mod esenial de ntreaga istorie a procesul ui , t0 ^ T<J t.
Dac, pentru G(x), corpuri l e rigide exterioare care acioneaz pe
Sv(T) pot fi considerate c rmn n repaus, micarea poate conti nua
numai n cazul cnd i ntensi tatea forelor pe St(-) i forele de inerie
depesc o anumi t valoare l i mi t; n aproxi marea cvasistatic obi -
nem condiia necesar de micare sub forma / (v,) = 0.
U n caz parti cul ar i mportant al probl emei descrise mai nainte este
acela n care ntreaga suprafa S (T) a corpul ui este dat sau cunos-
cut ntre anumi te l i mi te pentru fiecare T.
Probl eme de acest ti p s nt:
a) probl eme de curgere plastic incipient cnd cutm vitezele i
tensiunile pentru configuraia iniial G(t0);
b) probl eme de curgerestaionar cnd exi st un reper eulerian de
referin i ar S, SV nu depi nd de T;
c) probl eme cu similitudine geometric a configuraiilor succesive,
n cadrul acestui grup de probleme putem descrie un numr de
probleme i mportante pentru practic ct i unele, interesante di n punct
de vedere teoretic. Probl emel e di n grupul (a) vor fi discutate n para-
grafele 15, 16, 17, 18; cele aparinnd grupul ui (b) vor fi dezvol tate
n paragrafele 19, 20, 21. O soluie i nteresant a probl emei ptrunderii
unei pene ntr-un semispaiu i care apari ne grupul ui (c) poate fi
gsit n [29]. U nel e di ntre exemplele di n paragraful 5 se refer de
asemenea l a acest grup. Probl eme cu caracter mai general nu vor
fi di scutate. V om preci za doar c n unele cazuri un pro-
cedeu de aproxi mai i succesive este uti l n cazul cnd i ntervi n urm-
toarele probl eme l a l i mi t ti pi ce: pe baza aproximaiei anterioare cunoa-
tem configuraia G(i) i starea de tensiune 8y y (T),..., trebuie s gsim
configuraia G(t + A T) i O Y Y (T + A T), ..., dup ce s-au apl i cat fore adi -
ionale pe Ss(T) i .poziia corpuri l or n contact pe Sv (T) -a fost schi m-
bat. U n exempl u de aplicare a acestei metode l a probl ema curgeri i
unei bare crestate supuse tensi uni i se poate gsi n [14].-
Pentru grupuri l e (a) i (b) l a care ne vom mrgini cu consideraiile
noastre, descrierea l ui Eul er care utilizeaz vi tezel e FY = FY (y, 8),... i
tensiunile ^(y , 8),..., face s nu mai fie necesar introducerea mari l or
deformaii cnd se trece de l a configuraia G(t0) l a G(t). Modul n care
descrierea l ui Eul er trebui e utilizat pentru a eval ua mari l e deformaii
este pus n eviden n probl ema comprimrii unui strat, 5, C.
Probl ema se formuleaz astfel : pe poriunea SV a suprafeei cunos-
cute a corpul ui avem anumi te condiii l a l i mi t date n vi teze, pe por-
252
CURGEREA PLANA A CORPURILOR PERFECT PLASTICE
i unea Ss snt date anumi te condiii pentru tensi uni ; Ss i Sv pot avea
(i de obicei au) o parte comun. Trebui e s
x
):
1 Gsim o regiune decurgere pl asti c incipient n care E Y 5 ^0,
care s fieseparat deregi uni ri gi de n care E y S =0, pri n caracteri s-
ti ci sau nfurtoare ale l or.
2 Gsim n regiunea pl asti c un cmp detensi uni care s sati s-
fac ecuaiile deechi l i bru i condi i a depl asti ci tate, sau si stemul de
ecuaii echivalent (7.12) i (8.11); acest cmp trebuie s fiecompati bi l
cu condiiile l a l i mi t de peporiunea S5 corespunztoare.
3 Artm c regiunea rigid este ntr-adevr rigid, adi c s g-
si m un cmp detensi uni n regiunea rigid care s satisfac ecuaiile
de echi l i bru, condiiile l a l i mi t peporiunea Secorespunztoare, con-
diiile pentru tensi uni de-a l ungul fronti erei de contact cu regiunea pl as-
ti c, i s satisfac n orice punct i negal i tatea
(ffrr -
CT
*o)
2
+4o-*a < \ k\ (11.1)
deci s fie o extindere staticadmisibil acmpului de tensi uni n regiunea
rigid.
4 Gsim soluia ecuaiilor pentru viteze n regiunea pl asti c (7.14),
(7.5) sau (7.15) sau (8.12) i micarea rigid a corpul ui n celelalte re-
gi uni , astfel nct condiiile l a l i mi t pe Sv ct i condiiile deconti -
nui tate a componentei normal e a vectorul ui vitez pesuprafaa de se-
parare di ntre prile pl asti ce i ri gi de s fiesatisfcute.
5 Demonstrm c rata disiprii energiei este nenegativ n orice
punct al domeni ul ui deformrii plastice, adic [v. (3.30), (14,31)]
e >6( [ FJ >0, [ 70 ] >O (11.2)
Soluiile cr, 6, Va, Fp sau o^, VY, care satisfac toate condiiile
15 vor fi numi te soluii complete. O soluie care satisface numai con-
diiile 1 ... 3 va fi numit soluie static. Soluia care satisface nu-
mai condiiile 1, 4 dar nu satisface condiiile 2, 3 este numi t
soluie cinematic
2
).
Probl ema descris conduce l a o problem l a l i mi t mi xt pentru un
sistem de patru ecuaii, pentru curgerea plastic plan. De obi cei , aceast
problem l a l i mi t nu este considerat n teoria general a sistemelor
J
) Demonstraia afirmaiei din 1referitoare laliniile frontier menionate i con-
diiile (11,2)2, (11.2), vor fi date n 14.
2
) n soluia cinematic tensiunile sepotobine din legea' de curgere tij Xsjj,
X 0, iar intensitatea ncrcrilor exterioare rezult dinprincipiul lucrului virtual.
PROBLEME L A LIMITA
253
de ecuaii cu deri vate pariale cvasi l i ni are. Deexempl u, n mul te ca-
zuri nu avem l a dispoziie o demonstraie deexi sten a soluiilor *).
Di n punct devedere matemati c, gradul dedi fi cul tate al probl emei
este determi nat detrei factori deci si vi : 1 nel i ni ari tatea ecuaiilor, 2
faptul c nu cunoatem apri ori regiunile n care ele snt satisfcute, 3
caracterul compl ex al problemelor l a l i mi t mi xte.
De obi cei procedeul este urmtorul : profitnd destructura parti -
cular a ecuaiilor curgeri i plane, care const n faptul c si stemul
(7.12), (7.4), (7.5) poate fi separat n dou sisteme care snt necuplate
n raport cu deri vatel e, facem o ncercare deformul are a probl emel or
l a limit n mod corespunztor, adic separat pentru ecuaiile n ten-
si uni (7.12) i pentru ecuaiile n viteze (7.4), (7.5). A poi utiliznd teo-
remele deexi sten i uni ci tate a soluiilor ( =2, 6, Apendi x) noi
ncercm s artm c toate condiiile decorecti tudi ne 15 snt
satisfcute.
n aceast metod deobicei pare i nevi tabi l s se fac presupuneri
apriorice asupra unor proprieti alesoluiei cutate i s se aplice
procedeul aproximaiilor succesive. Totui n exemplele prezentate n
paragrafele 16, 17, 18, 20, 21, vom ncerca pe ct posi bi l s eliminm
presupunerile iniiale.
Mul te probl eme (printre care vom i ndi ca unele care i ntervi n deseori
n mecanic i snt eseniale pentru practi c) nu conduc l a consi dera-
iile de mai nai nte.
S trecem l a discuia referitoare l a condiiile l a l i mi t, n mod se-
parat pentru ecuaiile stati ci i i pentru cele referitoare l a viteze. Ci ti -
torul este sftuit s citeasc 6, di n Apendi x, n special teoremele 1,2,3.
B. Condiiile la limit pentru ecuaiile staticii
Condiiile l a l i mi t pentru tensi uni (3.42), (3.45) trebuie s fie ex-
primate n aceleai vari abi l e care i ntervi n i n ecuaii.
S considerm un arc L, care este o poriune a fronti erei corpul ui ,
>-l defi ni m, deexempl u, pri n ecuaiile
x x(s), y=y(s), st ^s^s2, (11.3)
de-a l ungul l ui fi i nd date tensiunile
o-vv =o\ v(s), o-VT =o-V T(s). (11-4)
') Problema existenei soluiei nu este n nici un caz o problem pur academic.
A pretexta cproblema areun sens fizic nu esteun argument decisiv deoarece modelul
utilizat pentru a descrie fenomenul este ntr-o marc msur abstract.
254
CURGEREA PL A NA A CO RPURI L O R PERFECT PL ASTICE
Fig. V III.28. V ectorul tensiune dat de-a
lungul liniei .
Fi e 9 unghi ul dintre direcia T
i axa * msurat n sens di rect de
l a axa x i fi e v direcia determi -
nat de normal a exterioar, astfel
nct perechea de vectori T, V s fie
ori entat pozi ti v (fig. V I I I .28).
Dac materi al ul n veci ntatea
unei frontiere este pl asti ci zat condi -
i a de pl asti ci tate arat c compo-
nenta normal a tensi uni i care ac-
ioneaz paral el cu fronti era (ten-
siunea interioar") este dat de
formul a
x
).
= Svv 2 ^
2
- o-T. (11.5)
i nnd seama de formulele (7.1), vom expri ma tensiunile pri n va-
ri abi l el e o-,6 ceea ce conduce l a
o"w = <J + k sin 2(0 9), <jVT sss k cos 2(0 9). (H-6)
P ri n urmare, pe arcul L snt date ambele funcii
G = o(s) = avv(s) k si n 2 [0 (s) 9 (s)], (11.7)
0 =0(s) = <p(s) X arccos + mc, n 'mi 1. (H-8)
Componentele av v , O-t v nu determin n mod uni c ni ci tensiunea i n-
terioar o~-T i ni ci pe o i 0 deoarece avem un dubl u semn n formu-
lele (11.5), (11.8). Acest semn trebui e s se determine i n nd seama
de sensul fi zi c al fiecrei probleme n parte, avnd n vedere ca toate
condiiile de corecti tudi ne, n special 5, s fie satisfcute.
n cazul unui contact cu frecare condiiile l a l i mi t pentru o i 0,
i au, conform cu (3.45) i (11.6), forma
k cos 2 [6 - 9)(s)] =
f/a +sin 2[0 - 9(s) / sign (Wr - V.) pentru | <rvv | < ,
i
( 1 1
-
9 )
kf si gn (1FT FT) pentru | <rvv | >
x
) Aceasta esteo caracteristic a modelului perfect plastic; de exemplu, dac ntr-un
corp elastic se dau valorilelocale ale lui o\v. <JTv, nu putemdeterminaOTTn acest punct.
PROBL EME L A LI MI TA
255
n cazul cnd tensiunea de frecare este constant (cnd snt apl i -
cabile formul el e di n al doi l ea rnd) unghi ul 0 este determi nat de
0 =0(s) ss
9(s) 4- w -f- 71 pentru W- > FT
+ 7r pentru Wz < FT
unde
1 kf
w =arccos
2 ft
(11.10)
(11.11)
n cazul unui contact perfect neted (kf =0) avem o ==TI/ 4, dec
1
Caracteristicile fac cu fronti era unghi uri de TT/ 4.
Pentru un contact i deal rugos (kf =k) avem w =0 i n cazul
IVT > FT fronti era este chiar o caracteristic a sau o nfurtoare de
Caracteristici a; cnd WT < FT fronti era este o caracteri sti c 3 sau o
nfurtoare de caracteri sti ci 3.
O situaie deseori ntlnit corespunde cazul ui cnd pri n frontier
nu se transmi t tensi uni o-vv =crv, 0. A tunci
G = k =const,
P R O BL E M A L U I CA U -
CH Y . Fi e date tensi uni l e
<<mtinue Gn(s), Gvt(S) pe arcul
neted AB (fig. V I I I .29, a),
fel nct i negal i tatea
| cV T | < k este sati sfcut.
I n acest caz, | 0 9 | 0,
2, i deci n ni ci unul
'Iintre punctel e sale arcul
I li nu are o direcie carac-
teristic i fiecare caracte-
ristic l intersecteaz numai
0 dat. Conform formul el or
(11.7), (11.8) funciile con-
tinue G(S), 0(S) snt date
pe AB.
innd seama de 6di n
\ | >endix, putem afi rma c
<iblema l ui Cauchy pentru
uaiile (7.12) este bine
0(s) ss 9(s) + mc. (11.12)
Fig. V11I.29. Problemalalimit alui Cauchy pentru
ecuaiile staticii; n cazul (b) arcul CC este o
nfurtoare a caracteristicilor unei familii.
256
CURGEREA PLAN A CORPURI LOR PERFECT PLASTICE
formulat pe AB. Soluia exi st n tri unghi ul ABC mrginit de
arcele de caracteristic AB (dintr-o familie) i BC (din ceal al t fami l i e).
Dac una di ntre fami l i i l e de caracteri sti ci posed o nfurtoare,
soluia nu poate fi prelungit di ncol o de ea (fig. V I I I .29, b). Sol ui a
este unic n clasa funciilor dedou ori deri vabi l e.
Soluia pentru probl ema l ui Cauchy astfel formulat, n cazul n
care fronti era este dat pri n ecuai a ei analitic, natural , i artensi u-
ni l e pri n funcii anal i ti ce, a fost dat n 5. D, dar a fost expri -
mat n tensi uni pentru o reea ortogonal special aleas i nu n
o- i 0. S considerm un numr decazuri parti cul are.
1. Fr o n t i e r r e c t i l i n i e , y =0, ^< xB, 1 i be r de
t e n si u n e o\ v =a =0. Dac un materi al este pl asti ci zat ntr-o re-
giune destul de mare adi acent l a AB (datorit aciunii transmi s pri n
domeni i l e vecine) soluie este de forma (5.79) X =s x, p =y, adi c
Q = - , rWTV ft, (11.13)
4
pri n urmarea reeaua decaracteri sti ci este recti l i ni e i soluia meni o-
nat se aplic n tri unghi ul dreptunghi c ABC. Semnele superioare co-
respund compresi uni i uni axi al e" n direcia x(fi g. V I I I .30, a), i arsem-
nele inferioare ntinderii uni axi al e"(fi g. V I I I .30, b).
Fi g. V I I I .30. Starea detensiune nvecintatea unei frontiere rectilinii liber de
tensiuni; exemplu dealegere a semnului din formulele (11.5), (11.8).
P R O BL E M E I A L I M I TA
257
2. F r o n t i e r r e c t i l i n i e y =0, ^ < j ; < J } p e c ar e
se a p l i c o p r e si u n e l i n i a r
x XA
<TVV = rj
'yy 9A)-
*B "A
y~0
0, (11.14)
unde qA, qB > 0. Pentru a considera o al ternati v s"
r
alegem semnul
di n formul el e (11.5), (11.8) astfel nct
Atunci
y=0
7*
y-o
a
yy | y=0'
y=o
a
yy
(11.15)
S reconsiderm soluia probl emei l ui P randtl di n 5.C n care
jumtatea superioar a unui strat (y > 0) aci oneaz asupra jumti i
inferioare pri ntr-o presiune liniar. V om putea trage deci concl uzi a c
formulele (5.44) reprezint o soluie a probl emei l a l i mi t (11.14) pri n-
tr-o alegere convenabi l a constantel or*/ i h. Aceasta se las n seama
ci ti torul ui (convenia axx >ayy corespunde situaiei di n strat). Starea de
tensiune di n tri unghi ul ABC l i mi tat denite 'cicloide (5.53) coi nci de
cu cea di ntr-un tri unghi corespunztor abedmstrat (fig. V I I I .31), n afar
de doi parametri . Soluia pentru ai 6 conform l ui (8.2) este deforma
(9A - qs)
XA
XB
XA
k]j\
{XB - xAf
0
arccos
2
(9B ~ 9A)
X
B XA
(11.16)
s
"l ui a nu poate fi prelungit di ncol o denfurtoarea caracteri sti ci -
lor a de ecuaie
y=y* = -
x
J-
XA
(11.17)
I ira V I I I .31 corespunde cazul ui y c >y *, n caz contrar are loc si -
l ui t ia reprezentat pri n l i ni i punctate. Pentru qA =qB reveni m l a ca-
zul precedent cu semnele inferioare i presiunea medi e apl i cat a=
kqA.
Cazul considerat difer de precedentul i de cele care urmeaz p ri n
iceea c este mai pui n i mportant. Totui, el ilustreaz un anumi t
i / uitat cal i tati v referi tor l a hi perbol i ci tatea ecuaiilor noastre: aceeai
Teoria plasticitii c. 3183
258
CURGEREA PLANA A CORPURI LOR PERFECT PLASTICE
Fig. VIII.31. Stareade tensiunen vecintateaunei frontiere rectilinii
ncrcat liniar printr-o presiune normal.
stare detensiune poate l i mi ta di feri te al te stri (v. fi g. 2di n A pen-
di x). Utiliznd aceast propri etate, aa cum s-a fcut mai susputem
transplanta pri alesoluiei unei anumi te probleme l a al te probl eme.
3 Fr o n t i e r c i r c u l ar , l i p si t de t e n si u n i
(fig. V I I L 32). Soluia este determi nat deformul el e (5.80). Presupu-
nndde exempl u v =+1(tensiunea pe frontier aw =oX\ =2k>0), ob-
i nem n coordonate polare starea detensiune corespunztoare l ui
[v. (7.1), T s r , 8=<p]
(11.18)
o =ft[l +21n-), 6=9+7
V ai
4
n tri unghi ul ABC mrginit dedou spirale logaritmice (5.37)
(a):r ae
*<tA
(0): r =ae
-9+?g
(11.1
I n 14dedicat soluiilor di sconti nue ale si stemul ui nostru vom art
c probl ema l ui Cauchy cu condiii l a l i mi t continue poate avea,
afar de soluia continu, un numr i nfi ni t de soluii discontinue.
Generaliznd formul area probl emei l ui Cauchy, am fi putut considei a
cazul condiiilor l a l i mi t di sconti nue. Trebui e precizat totui c pro-
bl ema l a l i mi t formulat nu poate avea o soluie n regiunea care
coni ne fronti era. n termeni mecani ci , aceasta nseamn c pentru
P R O BL E M E L A L I M I TA
259
Fi g. VIII.32. Stareade tensiunen vecintatea unei frontiere
circulare libere detensiuni.
anumit distribuie a tensi uni l or pefrontier, o regiune care conine
frontiera nu poate s fieplasticizat n ntregime n starea cvasi stati c
de echi l i bru. n parti cul ar pot fi gsite unele l i ni i de alunecare
i. o late. Trebui e s mai adugm c dei probl ema l ui Cauchy
>u condiii l a l i mi t conti nue pe AB are o soluie n tri unghi ul ABC,
aceast soluie poate s fieincompatibil cu condiiile l a l i mi t n
tensiuni i vi teze considerate pentru corpul ntreg. U n exempl u care
ilustreaz o asemenea si tuai e este dat nfi g. V I I I .33, a; soluii i nde-
pendente aleprobl emel or Cauchy pentru AB i KL snt n contra-
e n regiunea MQCP. Regi uni l e plastice puse n eviden n fi g.
V I I I .33, bnu refl ect o asemenea i ncompati bi l i tate.
P R O BL E M A L U I R I E M A N N . Fi edate dou arce de caracteri sti c
ABiAC (fig. V I I I .34). O parti cul ari tate a si stemul ui nostru este aceea
11 una di ntre funciile cutate, deexempl u 0, sedetermin automat
<le-a l ungul l ui AB i AC. Conform cu 9, a doua funcie necunoscut
nsepoate da n mod arbi trar ntr-un punct i apoi distribuia pe AB
i ACeste dat derelaiile decompati bi l i tate (7.18).
Reami nti nd cele di n 6di n Apendi x, putem vedea c probl ema
lui Ri emann pentru si stemul (7.12) este corect formul at. Soluia ei
260
CU R G E R E A P L A N A CO R P U R I L O R P E R FE CT P L A STI CE
Fi g. V I I I .33. Exemple de incompatibilitate a dou Fig. V I I I .34. Problemalui Riemann
probleme alelui Cauchy n regiunea MQCP; soluia pentru ecuaiile staticii,
static corect este reprezentat n (b).
exi stai este unic n patrul aterul curbi l i ni u A BCDsau se prelungete
pn l a poriunea corespunztoare a unei nfurtori decaracteri sti ci ,
dac exi st o asemenea nfurtoare.
Fi e S de exempl u l ungi mea arcul ui AC, i s considerm urm-
torul caz l i mi t:
s - * o , e - ec - Ae # o. (n.20)
Aceasta este posi bi l cnd curbura arcul ui AC crete nel i mi tat.
Obinem un caz degenerat al problemei lui Riemann: este dat un arc
de caracteristic AB, o cretere a unghi ul ui 0 n punctul A i o val oare
a l ui <r n unul di ntre punctel e l ui AB.
U n evantai corespunztor curbi l i ni u
de caracteri sti ci trece pri n punctul A
(fig. V I I L 35), i ar aA i 0^nu snt uni ce.
S considerm exempl ul si mpl u c nd
arcul AB este o curb arbi trar, da
arcul AC este un segment de dreapt
Pe baza concl uzi i l or di n 9 toate arcele
de caracteristic ntre AB i CDsnt seg-
mente de dreapt, pri n urmare, reeaua
,, , . di n ABCD formeaz un evantai i sol u-
V I I I .35. Problemalui Riemann de- vuu < ^v^ T
generat pentru ecuaiile staticii, i a este data de formulele (b.8), (b.y).
P R O BL E M E L A L I M I TA
261
Fig. V I I I .36. Problema mixt pentru ecua-
iile staticii.
P R O BL E M A MI X T . Se d un
arc de caracteri sti c AB (prin ur-
marepe A B) i a ntr-un punct de
>eAB. Pe lng aceasta cunoatem
un arc AC i o astfel de relaie
ntre <r i 0de-a l ungul acestui arc,
nct AC s nu ai b o direcie
<racteristic n ni ci un punct
(fig. V I I I .36).
A rcul AC poate fi de exempl u
frontiera unui corp n contact cu
un i nstrument, care conduce l a con-
diii l a l i mi t de ti pul (11.9). A l
doilea rnd di n aceast formul este
cel mai des adoptat i astfel este
gsit pe AC (11.10), una di n func-
ii, adic 0.
i n nd seama de 6 di n Apendi x, ajungem l a concl uzi a c pro-
blema este bi ne pus dac val ori l e l ui a i 0 date pe AB satisfac n
punctul A rel ai a dat pe AC.
Dac unghi ul 0 este dat pe AC este necesar egal i tatea val ori l or l ui
0 obinute n A di n AB i di n AC. Dac aceasta nu se ntmpl pot
avea loc urmtoarele situaii.
* ' p
1 Di reci a caracteri sti ci i
determinat de 0^porni nd de
l a AC i apari nnd aceleiai
fami l i i ca i AB este coni nut
ntr-un unghi format de tan-
gentele \ aAB i ACduse n A ;
rezolvm probl ema Ri emann
degenerat pentru regiunea
A BDi apoi probl ema mi xt
(cu val oarea QA bi ne deter-
minat) n regiunea A DC
(fig. V I I I .37).
2. Di reci a meni onat se
afl n afara unghi ul ui consi-
derat ; probl ema este formulat
F i g
'
v m
-
3 7

P r o b l e m a m i x
t care conduce la o
t . . . problem Riemann degenerat n ABD i la o
incorect I nu are soluie. problem mixt ordinar n ADC.
262
CURGEREA PLANA A CORPURI LOR PERFECT PLASTICE
Fig. VIII. 38. Exemplu de problem mixtpentru ten-
siuni i viteze.
S considerm un exempl u si mpl u. Fi e un i nstrument rugos care
acioneaz pe arcul AC al fronti erei corpul ui (fig. V I I I .38). V a i nter-
veni dup cum tim apri ori frecarea definit de al doi l ea rnd al for-
mul ei (11.9), unde WT > FT . Pe de al t parte fie arcul AB al unei
caracteri sti ci a cunoscut di n soluia di n regiunea adiacent, un segment
de dreapt, i fie Q/AB yA fl, 0 < O < iz/4. Alegnd un semn con-
venabi l n formul a (11.10) avem Q/AC = 9 W. Cnd w = D probl ema
mi xt este bine pus i soluia ei este dat de evantai ul a reprodus
n fi g. V I I I .38. Di stri bui a presi uni i medi i o- pe AC se poate cal cul a
di n condiia Y) =const de-a l ungul unei caracteri sti ci 3 arbi trare; apoi
se poate gsi distribuia reaciunilor normal e di n (7.1) y = T, O =v
p{9) ss - <TV V | ^C =p A - 2k(9 - ?A). (11.21)
Dac Q > (o punctul A este un pol di n care pornesc l i ni i l e drepte a
n i nteri orul unghi ul ui Q, o; dac i < w problema mi xt nu este
bine pus.
PROBLEME LA LIMITA
263
C. Probleme la limit binepuse
pentru ecuaiile n viteze
n general numrul condiiilor l a l i mi t n tensi uni pe care le avem
la dispoziie este i nsufi ci ent pentru rezolvarea independent a ecuaiilor
stati ci i . Totui dac soluia si stemul ui (7.12) a fost gsit -poate pri n
admiterea apri ori a unor ipoteze- i reeaua de caracteri sti ci este cu-
noscut, putem cal cul a vitezele utiliznd si stemul l i ni ar de ecuaii ale
I ui Geiringer (7.15). Sol ui a l or ne furnizeaz componentele Fa , F3 ale
vectorul ui vi tez.
P R O BL E M A L U I CA U CH Y i ntervi ne atunci cnd vectorul vitez
<ste dat pe un arc necaracteristic. Condiiile l a l i mi t Va =Fa (s), F3 =
= F0 (s) pentru si stemul (7.15) pot fi formul ate utiliznd formulele (3.43)
(Y =a, * ss 3).
V om face observai a c probl ema l ui Cauchy este destul de rar
ntlnit n practi c. De obicei are loc o alunecare de-a l ungul supra-
feei de contact di ntre regiunea plastic i corpul exteri or i, pri n ur-
mare, numai componenta normal a vectorul ui vitez este cunoscut.
P R O BL E M A L U I R I E M A N N este, de obi cei , nt l ni t cnd con-
strui m o soluie ntr-un domeni u i nteri or al corpul ui . Componentele
normale ale vectorul ui vitez snt date pe dou arce de caracteristic,
adic Fa p e o caracteri sti c 3 i F3 pe o caracteri cti c a. Componentele
tangeniale de-a l ungul acestor l i ni i rezult di n i ntegrarea ecuaiilor
(7.15) care, n acelai ti mp, snt ecuaiile de compati bi l i tate.
P R O BL E M A M I X TA i ntervi ne atunci cnd se d componenta
normal a vi tezei pe un arc de caracteri sti c i o combi nai e de ti pul
" Fa +6F3 =c pe un arc necaracteristic.
Acest arc este de obi cei fronti era corpul ui asupra crui a acioneaz
U i i nstrument, deci de-a l ungul ei este dat vi teza normal a parti -
t ulelor
Fv = Va si n (6 - 9) + F0 cos (0 - 9) = Wv (11.22)
iar componenta FT care definete alunecarea materi al ul ui de-a l ungul
suprafeei i nstrumentul ui este necunoscut.
Exemplu. Dac n problema reprezentat n fig. VIII.38 caracteristica B'C din
familia p este o linie care separ regiunea plastic n micare A B'C de regiunea rigid
i nemicat, atunci intervine problema mixt
F| B .C = 0, (-Fa sin to 4- Fp cos w)'AQ = IFv(cp) (11.23'
264
CURGEREA PLANA A CORPURILOR PERFECT PLASTICE
unde Wv (<p) rezult din legea demicare a instrumentului; noi presupunem1FV < 0,
WT >FT . Utiliznd formulele (6.14) obinem soluia
Fa==0, Fp = -JlM < o InA B'C. (11.24)
COS 10
Componenta Fp este constant de-alungul liniilor p caracterizate prin <p =const.
Cnd WT((pc) ^0 iarregiunea di n dreapta l ui BC este rigid i
rmne n repaus, avem o di sconti nui tate avectorul ui vitez de-a l ungul
l ui B'C (la traversarea acestei l i ni i ); o discuie general a acestui ti p
de di sconti nui tate va fi prezentat n 14.
n teori a corpuri l or perfect pl asti ce putem prescrie formal pe o
aceeai frontier date independente n tensi uni i vi teze. Dac probl e-
mele l a l i mi t corespunztoare snt formul ate corect, cmpurile de
tensi uni i viteze vor satisface condiiile 14. Totui sepoate ntmpla
ca ni ci tensi uni l e i ni ci cmpul vi tezel or care satisfac condiia 5
s nu existe. Aceasta nseamn c probl ema este formulat i ncorect.
12. Probleme l a limit n pl anul (, Y J)
P entru unele di ntre problemele l a l i mi t formul ate n 10 pot fi
obi nute soluiile pri n cvadraturi dac se utilizeaz ecuaiile tele-
grafi stul ui deduse n 8. Pentru aceasta va trebui n pri mul rnd s
formulm probl ema l a l i mi t considerat n pl anul vari abi l el or (, YJ).
Unele proprieti fundamentale alecorespondenei di ntre pl anul (x, y)
i pl anul (C, i\) au fost discutate n 8. Baz a consideraiilor noastre
este furnizat de rezultatele di n 7di n A p endi x; funcia Bessel pentru
cazul nostru n care u== v B=Y J, a1/ 4, este deforma
J0(K, v]; <7),) =/ 0 ( r % - Qfo - Vt))- (12-1)
Problema lui Cauchy pentru ecuaiile (8.14) seformuleaz n fel ul
urmtor. Dac de-a l ungul arcul ui AB (fig. V I I I .39) snt date tensi uni l e
(11.7) (11.8) i alegnd anumi te semne n aceste formul e, obi nem
de-a l ungul l ui AB
; () +0(s), YJ =Y ](S) a Ji> - 0(s), sA < s< s. (12.2)
Aceste relaii pot fi considerate cafi i nd ecuaiile parametrice aleunui
arc abn pl anul (,YJ) i care reprezint arcul AB di n pl anul (x,y). i -
nnd seama de (8.10), obinem distribuia l ui X i Y de-a l ungul l ui ab.
PROBLEME LA LIMITA IN PLANUL Z, D
265
Fig. VIII. 39.Problema lui Cauchy pentru ecuaiile staticii n planul (x, y)
al micrii nplanul (, /]).
Utiliznd (8.11) obinem urmtoarea problem a l ui Cauchy pentru
.naia (8.14)-^
X\ ah =7i(s) =x[s) cos 8(s) -f y[s) si n 0 (s)
x
- "L =
_
\
=
f^
s
)
=
\ *(
s
)
s i n
(
s
) - \ y^
s
)
cos 0
(
s
) (12.3)
Soluia se poate obine utiliznd (77) di n A pendi x, sub forma
(12.4)
unde s**(Q i S*(Y J ) snt funciile inverse ale l ui (12.2)x i respectiv ale
lui (12.2)2 i ar n funci a deintegrat i ntervi n funciile
J i O ; ,, Ut) =/ oL. Kt, -nP) =70 . c U '
I
^
s
-Zt> 1p) -Jo4.b
(12.5)
n care seutilizeaz' i = X, (s), YJ =YJ(S). ntr-un mod asemntor
se poate gsi Y(f , Y J ,).
266
CURGEREA PLANA A CORPURILOR PERFECT PLASTICE
Substi tui nd rezultatele obi nute n formulele (8.9) i lsnd l a o
parte indicele p care se refer l a punctul generic di n tri unghi ul abc,
obi nem relaiile
x = X(, Y J) cos -
y = X(. -n) si n I ( C- ij) + Y{L YJ) COS 1 ( - rj
(12.6)
care snt ecuaiile parametri ce ale reelei de l i ni i de alunecare n tri un-
ghi ul ABC. Conform l ui (7.18) aceste formul e snt echi val ente cu re-
laiile
* = 6), y =y(o-, 0), (12.7)
pri n urmare, am obinut soluia ecuaiilor stati ci i (sub form implicit)
n tri unghi ul ABC.
n problema lui Riemann pentru ecuaiile (8.14) arcele de caracte-
ristic AB, AC snt reprezentate pri n segmentele
ab: A < < s , *l *1A,
ac: fjA < yj < Y J c , C = 4.
(12.8)
Ecuai i l e arcelor AB, AC pot fi scrise ntr-un mod convenabi l sub
form parametric, unghi ul 6 fi i nd parametrul .
Deoarece 6 = ~ ( 73), obinem
AB:
x
^4C: * = #(Y J ),
Astfel obinem condiiile l a l i mi t
l
y = y(Q.
y = y(n).
(12.9)
(12.10)
X\*c =ft(m) 35 *(Y ]) C O S - ( ^ Y]) + y(Yj) si n - (A
i evident / 4(^) =/ 2(^).
PROBLEME LA LIMITA N PLANUL K, !)
267
innd seama de formul a (79) di n A pendi x, soluia este de forma
X(KP, rtp) - /.(KlCi. - - >>))/i(^) +
+ P / O V K F - Q ( ^- >1P ) / I ^ + (12.11)
XA
+ C* / V ^ - U (VJ - !],)/, dY).
In mod si mi l ar se poate gsi Y(X,P, t\P).
Substi tui nd rezul tatel e n (12.6), obi nem ecuaiile parametri ce
kle l i ni i l or de alunecare i, pri n urmare, soluia (12.7) sub form i m-
plicit.
Di n punct de vedere geometric putem i nterpreta rezultatele obiunte
lup cum urmeaz: am gsit o reea Hencky-Prandtl di n care fac parte
Icu linii ortogonale AB i AC datearbitrar; aceast problem a fost
nv.olvat de C. Caratheodory i R. Schmi dt [5]
1
). U n exempl u n care
di uleie snt duse pn l a capt este dat n 20.
ntr-un mod asemntor pot fi formul ate probl emel e l a l i mi t de
baz pentru ecuaiile (8.15) satisfcute de vi teze.
n problema lui Riemann ne dm V$ pe AB i Va pe AC, adic
VzU =gxCQ, r . u =/ i (l >. (12-12)
3Pe baza l ui (8.12) gsim
t ^U ^j i v ^ U =A (12-131
iar soluia ecuaiei (8.15)! este de forma
Va(K - MHtp - ZA) (HA ~ W x M +
- [
KP
UVKP - 9 (VA ~ + (12.14)
Z
XA
+ [
1>F
JoiHZp - U (fi - yip)) dY].
JVA
I ntru-un mod anal og se gsete V$(P, rlP).
l
) Procedeul din lucrarea[5] este diferit deoarecevariabileleX, Y nu erau cunoscute
I uitatul se exprima prin integrale iterate.
268
CURGEREA PLANA A CORPURI LOR PERFECT PLASTICE
O propri etate interesant a soluiei obi nute este aceea c forma
caracteristicelor n pl anul (x,y) nu influeneaz expresia (12.14). Aceasta
are l oc deoarece am asociat cmpul de vi teze cu o- i 9, i nu cu coordo-
natele di n pl anul micrii. Pe aceast observaie vom baza rezul tatel e
di n 20.
U ti l i zarea metodelor anal i ti ce de integrare prezentate anteri or
pentru a rezol va anumi te probleme parti cul are poate fi greoaie pentru
urmtoarele moti ve: 1 cvadraturi l e n care i ntervi n funcii Bessel
de obi cei se pot efectua numai cu ajutorul calculelor numeri ce; 2 re-
prezentarea pl anul ui (,/ )) pe pl anul (x,y) nu este unic. Totui n anu-
mi te cazuri metoda conduce l a rezul tate care nu s-ar fi putut obi ne
pe o al t cale sau s-ar fi putut obine foarte greu.
13. Metode numerice de integrare
N oiunea de caracteristic mpreun cu teoremele 1, 2, 3 di n 6
al Apendi xul ui constituie o metod excel ent pentru anal i za cal i tati v.
Utilizndu-le putem stabi l i deseori dac probl ema dat este rezolvabil
i s descoperim unele parti cul ari ti ale ei .
n afar de aceasta, noiunea de caracteri sti c conduce l a o metod
numeric universal i efectiv de integrare a oricrui sistem hiperbolic
cvasiliniar. O astfel de metod, propus de J . M a ssa u [46] este
bazat pe ecuaiile caracteri sti ci l or [(21) di n Apendi x] i pe relaiile
de compati bi l i tate satisfcute de-a l ungul l or [(22) di n Apendi x].
Metoda lui Massau poate fi apl i cat pentru rezolvarea probl emel or
l a l i mi t fundamentale pentru fiecare di ntre sistemele de ecuai i pre-
zentate, n parti cul ar, problemele l a l i mi t formul ate n pl anul (,?))
pot fi rezolvate cu uurin.
Pentru a obine cmpul de tensiune este convenabi l s utilizm
soluia si stemul ui static de ecuai i sub forma (7.12). Mrimile care
i ntervi n n acest sistem au un sens fi zi c i medi at. Ecuai i l e caracteri sti -
ci l or i relaiile satisfcute de-a l ungul l or snt de forma
dy =tg 8dx, a 2k 8=const pe caracteri sti ci l e oc,
(13.1)
dy = cotg 6dx, a -f- 2k 0 =const pe caracteristicile 3-
Pentru a expl i ca metoda l ui Massau vom uti l i za urmtorul exempl u
i ntroducti v (fig. V I I I .40). S considerm dou puncte vecine P v i
P u n pl anul (x,y) avnd coordonatele xv , y v i %, y^. n aceste puncte
se cunosc val ori l e o-v , 8V i respectiv , 0^ale unei soluii. P ri n punc-
METODE NUMERI CE DE I NTEGRARE
269
Fig. VI I I . 40. Explicarea ideii de baz n metoda integrrii
numerice datorit lui Massau.
tele P v , P etrec caracteristicile necunoscute a i 3care se intersecteaz n-
tr-un anumi t punct P x . V al ori l e l ui <rx i 8X n acest punct se pot gsi
imediat di n ecuaiile de compati bi l i tate
ov - 2k 8V = <rx - 2k 0X ,
(13.2)
ov +2k 6^= o-x +2k 0X .
O poziie aproxi mati v a punctul ui P x se poate gsi nlocuind arcele
pe caracteristic P v P x , P u P\ P " n drepte care trec pri n punctele P v , P
i au panta cal cul at convenabi l , adic conform val ori l or cunoscute
alo unghi uri l or 0V , 0^i 0X . Pentru aceasta se nlocuiesc n relaiile (13.1)
diferenialele pri n creterile fi ni te corespunztoare i considernd va-
loarea medie pentru unghi ul 0. P ri n urmare, val ori l e aproxi mati ve ale
coordonatelor punctul ui P x se pot gsi pri n rezol varea si stemul ui
yx - yv = {x\ * v ) t g - (0X + 0v),
(13.3)
yx = (*x *n) cotg - (8X + 0J .
270
CURGEREA PLANA A CORPURI LOR PERFECT PLASTICE
P unctul P x reprezint poziia aproxi mati v a punctul ui n carta
val ori l e soluiei snt <Tx , 0X . Pe deal t parte, putem face urmtorul
rai onament. n punctul P'x val ori l e aproxi mati ve aletensi uni i medi i
CT i aleunghi ul ui 0 au fost gsite, val ori l e l or fi i nd erx , 0X . Cu ct snt
mai apropiate punctele de l a care plecm P v i P^, cu at t este mai
bun aproxi mai a. Pentru a obine o exacti tate mai bun putem uti l i za
metode convenabile (v. de ex. [5]).
Se poate vedea uor c atunci cnd punctele P v , P ^snt situate
pe o aceeai caracteri sti c, probl ema elementar prezentat nu mai
are sens. ntr-adevr, deoarece cele dou caracteri sti ci care trec pri n
aceste puncte aparin aceleai fami l i i , ele nu se pot intersecta ntr-un
al t punct, pentru P v ->P^.
Dac putem rezol va probl ema elementar de mai sus i gsim
Px porni nd de l a P v i P^, adic gsim <rx , 0X , xx , yx dac snt dai
\ , 0V , #v , yv i v, 0d, #n, y* putem s rezolvm numeri c toate pro-
blemele l a l i mi t formul ate n 11.
Problema lui Cauchy (fig. V I I I .41). S punem n eviden un nu-
mr depuncte suficient deapropi ate, de exempl u, 7, 2, 3,..., 7pe arcul
AB, n elefi i nd cunoscute a i 0. P orni nd de l a punctele 7, 2 gsim
punctul 8(adic <T8, 08, xe, yB); n acelai modpunctele cunoscute 2, 3
ne permi t s gsim punctul 9;...; n sfrit, punctele 6, 7dau soluia
n punctul 13. Utiliznd acum val ori l e n<, 13drept date iniiale,
putem gsi n continuare punctele
14, .... 18. Continund n acest fel
ajungem n cele di n urm l a punc-
tul 28. Succesiunea desegmente de
dreapt 7 13 ... 28reprezint
o aproxi mare a caracteri sti ci i BC,
i ar l i ni a 1 8 ... 28reprezint
aproxi mati v caracteri sti ca A C. Eroa-
rea cea mai mic este efectuat de
obi cei l a pri mul rnd de puncte
8, 13; cea mai mic preci zi e o
are poziia punctul ui 28.
S-a artat n 3di n A pendi x c
cunoaterea unei l i ni i caracteristice
i a soluiei de-a l ungul ei nu este
suficient pentru a determi na soluia
n veci ntatea ei ; cu alte cuvi nte
formul area probl emei l ui Cauchy
Fig. VIII.4T. Soluia numeric aproblemei
lui Cauchy.
METODE NUMERI CE DE I NTEGRARE 271
A -
3
Fig. VIII. 42. Soluia numeric a problemei lui Riemann.
pe o caracteri sti c nu aresens. Aceasta rezult deosebit decl ar n
l umi na metodei l ui Massau.
Problema lui Riemann (fig. V I I I .42). Al egem un numr depuncte
7,2,...,9pe dou arce de caracteristic AB i AC. P orni nd de l a punctele
4,5 gsim punctul 10; cunoscnd punctele 3, 10 ajungem l a punctul
77 .a.m.d. Considernd punctele 5, 10,...,13drept puncte iniiale, gsim
punctele 6,...,17.a.m.d. Astfel obinem o aproxi mare a reelei de ca-
racteristici di n patrul aterul curbi l i ni u ABDC.
Pentru a cal cul a a i 0 n noduri este convenabi l s se foloseasc
pri ma teorem a l ui Hencky (v. 9). A poi 017, 016,
calculai, de exempl u, di n ecuaiile
6i5. 9i4pot fi
6i7 - 0i 016 02
9
1503 ='14 0a =0 - 0,
(13.4)
unde 0J ,..., 06, 0^snt dai . V al ori l e respective alel ui apot fi cal cul ate
di n ecuaiile si mi l are
... =<x - aA. (13-5)
17
a
\
U n procedeu anal og trebuie s fieuti l i zat pentru a construi reeaua
n cazul probl emei l ui Cauchy, cnd punctele 8, 9....,13snt deja gsite.
272
CURGEREA PLAN A CORPURILOR PERFECT PLASTICE
Fig. VI I F 43. Soluianumerica problemei degeneratea
lui Riemann.
n cazul unei probleme Ri emann degenerat (v. 11) vom mpri
unghi ul G dat n A de exempl u n patru pri (fig. V I I I .43) i n fel ul
acesta se obin val ori l e l ui 0, n A : QA A A3, QA,-
V al ori l e l ui 0 n punctele 10, 11, 12, 13 se pot obine di n ecuaiile
013- *A, - 0i 2 - 0^=6U - 0,3 =...= 01O - 0,, =05 - I V
(13.6)
Presi unea o- nu este unic n A. E a poate fi cal cul at n nodurile 10,..., 13
di n condiia de constan a expresiei o- + 2*0 pe o l i ni e 3 (sau a 2kQ,
dac punctele 10,...,13 aparin unei l i ni i a) de unde se obine
a1 3 +2k013 = a12 +2k 012 = ... = a5 +2k65. (13.7)
Coordonatele punctelor 10,...,13 pot fi obinute succesiv n modul
urmtor: Avnd punctele 5, Ax gsim punctul 10, avnd punctel e
10, A3 (adic xA, yA, QA,) determinm punctul 11 .a.m.d. n conti nuare
se procedeaz ca n probl ema Ri emann propriu-zis.
Problema mixt (fig. V I I I .44). S considerm cazul cnd este dat
unghi ul 0 pe o l i ni e necaracteristic AC i val ori l e date unghi ul ui 0
n A compati bi l e, adic val oarea unghi ul ui 0 dat pe AC n A este
egal cu valoarea unghi ul ui pe care o caracteri sti c cunoscut AD o
METODE NUMERI CE DE I NTEGRARE
273
face n A cu axa x (am presupus
c ADeste o l i ni e a). S punem
n eviden c teva puncte 7, 2,
3, 4, 5 pe AD. I nterseci a l i ni ei
drepte
y - y l = - {x Xy) COtg
(13.8)
VIII. 44. Soluianumericaproblemei mixte.
perpendicular pe AD n punc-
tul 7cu l i ni a AC de ecuai ey =
=y(x) furnizeaz poziia punctu-
l ui 6ntr-o pri m aproxi mai e. n
acelai ti mp, di n condi i a dat
pe AC obinem 0g. P entru a obine
poziia l ui 6 ntr-o mai bun aproximaie, ducem o nou l i ni e dreapt
de o pant mbunti t cotg - i (0X +%). P utem conti nua n acest
fel pn cnd obinem aproximaia dorit. Cunoscnd poziia l ui 6 i
ale l ui 2, 3, 4,'5 obi nem, conform probl emei l ui Ri emann, punc-
tele 7, 8, 9, 10. Pozi i a punctul ui 77 va fi di n nou gsit pri n proce-
deul aproximaiilor succesive atunci cnd se cunoate poziia punctu-
l ui 7. n conti nuare, cunoscndpoziiile punctel or 77 i 8, 9, 10, deter-
minm punctele 72, 13, 14 .a.m.d.
S trecem l a ecuaiile (7.15) sau (8.12) care se refer l a viteze. Cnd
reeaua de caracteri sti ci este construit, cal cul ul numeri c al vitezelor
este foarte si mpl u. S presupunem c n punctel e P v , P ^(fig. V I I I .40)
componentele VaM, P p ( v ) , VaM, Fp( l i ) snt cunoscute. V al ori aproxi ma-
tive ale componentel or vi tezel or n Px pot fi gsite di n ecuaiile
(7.19)3, (7.20)3 nlocuind dVa , dF3 , d0 pri n creterile fi ni te corespunz-
toare i utiliznd medi a val ori l or l ui P~a, Fp :
VaW Va{v) =(0X 0V ) (Fp( X ) + Pp( v ) ),
Vm - Vm =i (0, - 0x) (VaW + VaM).
(13.9)
Pe baza acestei scheme putem rezol va cu uurin probl ema l ui
Cauchy i probl ema l ui Ri emann. n cazul probl emei mi xte, (fi g.V I I I .44).
II Teoria plisticitlii c. 3183
274
CURGEREA PLANA A CORPURILOR PERFECT PLASTICE
este dat combinaia aVa +bV& =c pe AC i componenta Fp pe AD.
Componenta Va ps va fi determi nat di n ecuaia (7.19)3 utiliznd
i datele n A de pe AC. V al ori aproxi mati ve ale l ui Va , Fp n punctul
6vor fi calculate utiliznd relaiile
Vm- (Fa ( 6 ) + Fa ( 1 ) ),
(13.10)
n punctele urmtoare soluia este obi nut utiliznd (13.9), apoi
77 fol osi m di n nou ecuaii de ti pul (13.10) .a.m.d.
O expunere detal i at a metodel or numerice de i ntregrare pentru
ecuaiile curgeri i plane poate fi gsit n [27], [70]. Si stemul de baz
uti l i zat n [70] este (8.8), n [27] este uti l i zat metoda de i ntegrar
numeric a relaiilor (7.19), (7.20) i a si stemul ui (8.11).
Pentru un studi u detal i at al soluiilor numerice ale ecuaiilor hi -
perbolice cvasi l i ni are cu dou funcii necunoscute i dou vari abi l e
independente, ci ti torul este tri mi s l a [51], [6] i [12]. A i ci se pot gsi
numeroase exemple ct i o discuie a preci zi ei metodei .
14. Despre soluii discontinue
Dup cum s-a artat mai nai nte, datorit faptul ui c si stem
de ecuaii care descrie curgerea pl asti c plan este de ti p hi perbol i c,
pot apare de-a l ungul caracteri sti ci l or (i numai de-a l ungul lor) di scon-
ti nui ti ale derivatelor depri mul ordi n ale l ui cr, 6, Fa , Fp (aa-numitel
discontinuiti slabe). V om arta n cele ce urmeaz c ecuaiile curgeri
plastice plane pot avea soluii n care de-a l ungul anumi tor l i ni i chi ar
funciile cr, 6, Fa i Fp snt di sconti nue. Acestea snt aa-numitele discoi
tinuiti tari.
A. Funcii discontinue, distribuii
n pri mul rnd s prezentm, urmnd lucrarea [62], o anumi t de
criere convenabil a funciilor di sconti nue care depi nd de ti mpul t
i de trei vari abi l e spaiale raportate l a un sistem cartezi an fi xde coor-
donate x,.
DE SP R E SO L U TH D I SCO N TI N U E
275
S considerm o suprafa S mobil n medi ul conti nuu. N otnd
cu F(xi,t) di stana de l a S l a un punct spaial generic Xj, obinem un
cmp scalar F de gradi ent uni tar. Pe suprafaa S avem
1
)
F(xit 0 - 0 , v; =F| , V i v , = l . (14.1)
Derivnd pe F n raport cu ti mpul , gsim vi teza normal a punctel or
suprafeei S
W=-F,\r^>. (14.2)
Pe de al t parte, vi teza normal a unei parti cul e materi al e, afl at l a
momentul dat pe S i considerat n raport cu S, este
U ss V,\i - W. (14.3)
Fi e o anumi t mrime / , caracteristic pentru corp (densitate,
vitez, tensiune sau ceva asemntor) care sufer un salt l a traversa-
rea suprafeei S, adic
f = \ /V(*>> F <0,
\ fW(xi, t), F>0.
Se presupune c exi st l i mi tel e respective pentru / W, / J
1
', / (*),
cnd F-+0.
V om i ntroduce aa-numita funcie treapt imitar
i H(F)=\ '
F <
' (14.5)
U , F > 0
;
i deri vata" sa 8(F). Deoarece mrimile H(F), B(F) nu snt funcii
n sensul obinuit, ele vor fi numi te distribuii
2
); trebui e s menionm
c n domeni ul funciilor obinuite" deri varea l ui H(F) nu are sens.
Distribuia 8(F) este definit de formul a
^ 8(F)/ (*,-) dF = f f(Xi) dS, (14.6)
unde F este spaiul ntreg, S este suprafaa definit de ecuaia F =0,
iar f(xi) o funci e arbi trar, continu i derivabil. Aceast formul
J
) Vomreaminti c doi indici latini repetai nseamn sumare.
2
) Unele informaii de baz asupra teoriei distribuiei pot fi gsite n [68]; un stu-
diu mai amnunit se poate gsi n [18].
276
CURGEREA PLAN A CORPURI LOR PERFECT PLASTICE
arat c 8(F) se anuleaz n afara suprafeei S; se zice c este concen-
trat pe S.
Defi ni i a (14.6) furnizeaz urmtoarele rel ai i :
H'(F) =8(F), / 8(F) =/ | jr_0 S(F), F8(F) =0, 8(F) = 8(-F).
(14.7)
V om uti l i za de asemenea formul el e
ff(F)w*(F) - v,-8(F),
(14.8)
H (F), t =F, t | ^0 S(F)=-l F8(F).
LEM. Ecuai a
m + g(*>) - 0. (
14
-
9
)
unde f{xi), g(xi) snt funcii conti nue i deri vabi l e oarecare, este sati sf-
cut n orice domeni u adiacent l ui 5, dac i numai dac
/ (*,)=0, (*.-)| F-O = 0. (14.10)
Aceasta rezult di n definiia (14.6), dup integrarea relaiei (14.9).
n cazul uni di mensi onal , cnd F = i ;, distribuia H(Z,) este numi t
funcia lui Heaviside, i ar distribuia 8(5) este numit funcia lui Dirac.
Ambel e pot fi definite ca l i mi te de iruri de funcii continue. De exem-
p l u, irul de funcii care depi nd de parametrul e > 0
/ e =i + I arct gA , / ; = ! _ _ _ , C
+
"/ :(S) di ; = 1 (14.11)
2 TC E K
2
+ e
2
J -o
ti nd, cnd e -+ 0, respectiv ctre
fs{i)-+H(i), m)-m- (i 4.i 2)
Aceast situaie este reprezentat n fi g. V I I I . 45 care este dat pentru
a uura nelegerea i ntui ti v a probl emei .
1
)
x
) Conformunei definiii aproximative adoptate n fizic, 8(5) esteo funcie" care
se anuleaz peste tot n afar de punctul !; = 0 unde ia valoarea + oo ; are loc formula
b
S(5)d5 = 1, o < 0, 6> 0. Aceast definiie pare util pentru examinarea intuitiv
a
a raionamentelor care urmeaz.
VI I I . 45. Exemple de i r/t () careconverge cnd e-> 0ctre
funcia Heaviside i dc ir ft(Q careconverge ctre funcia
Dirac.
278
CURGEREA PLANA A CORPURILOR PERFECT PLASTICE
Funci a discontinu / poate fi scris sub forma
f = fW+ (f-ft)H(F) (14-13)
unde fWeste o funci e conti nu i derivabil n ntregul domeni u i ea
coincide cu / (" di n formul a (14.4) pentru F < 0; ntr-un modasem-
ntor se definete f(
2
h
Derivnd (14. 13) i i n nd seama de (14. 8)x obinem
/ ,. ={/ ,-}+[/ >,S(F), (14.14)
unde
[fl (/ -/ ) I r-o. {/ }=/ ,
1
' +(/ r-/ <
1
W(F). (14.15)
Cu croete va fi notat sal tul mrimii considerate l a traversarea
l ui S. Astfel pri mul termen di n formul a (14. 14) corespunde di sconti -
nui ti i slabe a funciei / dac [/ ,,] 0, i ar al doi l ea este asociat cu
di sconti nui tatea tare dac [/ ] 0.
ntr-un modasemntor se obine
/.. ={/..}- \ J]W&{F). (14.16)
Utiliznd aceste formul e obinem relaia i mportant
f.i +(Vif).i ={/. +(VM +UU] 8(F). (14.17)
Produsul Vjf a fost scris i sub forma (14. 3).
B. Condiii desalt pentru densitatea p, viteza V-, i tensiunea cr,;
L egea de conservare a masei poate fi scris sub forma
9.1 + - 0 (14-18)
i ar ecuaiile de micare i au forma
aiU +pFi - (P F,),t - [pViYiU = 0. (14.19)
TE O RE M : S presupunem c densitatea p viteza F; i tensiunea
an sufer un salt la traversarea suprafeei S(t). n acest caz din legea
de conservare a masei rezult
[pfj] =0 (14.20)
iar din ecuaiile de micare rezult
[^i - ?V.U] = 0 (14.21)
DESPRE SOLUII DI SCONTI NUE
279
Demonstraie: Se descompun mrimile p, p F; , o,j, p F; F^ conform
formulei (14.13) i se substituie relaiile obi nute n (14.18), (14.19).
Fol osi nd i (14.17) mpreun cu l ema de mai susse obine rezul tatul
dori t.
n di nami ca gazelor i mecanica fl ui del or o suprafa propagabil
care posed aceast proprietate este numi t und de oc (o und de
di sconti nui tate puterni c).
U n salt al vi tezei produce creteri i nfi ni t de mari ale vi tezel or de
deformare pe suprafaa S. ntr-adevr, exprimnd pe F, sub forma
(14.13) i utiliznd formul a 2zr, =Vi;, + V-ui ct i relaia (14.14),
obinem
^={^;}+^[ ^j +F) v i ] 8( F) , (14.22)
unde pri mul termen este partea continu a l ui tjj att n F < 0 ct i
n F > 0. V ari ai i l e'deformai i l or normale i tangeniale se obin sub
forma
C i SS BjiVjVj =(e(vV )}+[VN] 8(F), VN ss Vi-li,
(14.23)
S(vn) 33HpOh=>{(VIi)} +j[VT] KF), Vj SS Fi ji .;,
unde \ Xi este un vector arbi trar tangent la S, v,[x; ss 0.
Reveni nd l a curgerea plan, vom presupune c l i ni a de di sconti -
nuitate L coi nci de l a momentul considerat cu o l i ni e 8 a unei reele
curbi l i ni i ale crei l i ni i y snt curbe ortogonale. Ecuai a l ui L va fi scris
sub forma y =yo (0- Tangentele l a l i ni i l e y i 8 reprezint un si stem
cartezian l ocal n care vY =1, v5 =0, vz =0. Punnd n relaiile (14.20)
(14.21) i, j y,8,z, obinem
P+(F+- W) *mp -(Ff - W), (14.24)
<x+- a- =P +F+(7+W) - p -Ff (Ff - W),
(14.25)
< - ^ =P
+
^s
+
(^
+
- W) f P -F8 -(Fr - - W),
unde i ndi ci i -f- i marcheaz l i mi tel e mrimii respective pentru
T To +0 i respecti v y -> y 0 0; de exempl u
p
+
=l i m p(
2
>.
P-+Y.+"
1
) Metoda de obinere a condiiilor de salt, prezentat a fost obinut n [62].
280
CURGEREA PLANA A CORPURI LOR PERFECT PLASTICE
Pentru un material dedensitate constant (material i ncompresi bi l )
p+=p - =p i avem
V* =V, 0-+= a+- a~s =P(VR - W) (V - V). (14.26)
Dac l i ni a L este o l i ni e material (alctuit n ti mpul micrii di n
aceleai parti cul e), atunci VR =WT i obinem
V+=V-, a+=<r-, cr+=a~s. (14.27)
Rel ai i l e deduse snt val abi l e pentru orice medi u conti nuu. S tre-
cem l a parti cul ari zarea l or pentru un corp perfect pl asti c.
C. Linii dediscontinuitate pentru viteze
Dac L v deecuaie y =y0(t) este o linie dediscontinuitate pentru
viteze (fig. V I I I . 46),'atunci conform cu (14. 26);, numai componenta
tangeni al V$sufer un salt
V8 =V? +(n*>- Pt) H(y - Yo). (14-28)
Conform formul ei (14. 22) pentru i, j =y,8, vY =1, v8 =0 [sau
conform formul ei (3. 7) dup substi tui rea l ui (14. 28) i hr =1], vi tezel e
de deformare n veci ntatea l ui L precum i pe L snt date derelaiile
VIII.46. Saltul vitezei latraversarea liniei U ntr-un mediu incompresibil; componenta
normal laZ-v rmne continu.
DESPRE SOLUII DI SCONTI NUE
281
P ri n urmare, pel i ni a L seproduc forfecri i nfi ni t derapi de alemate-
ri al ul ui . Di n punct devedere fi zi c, l i ni a L poate fi considerat cafi i nd
l i mi ta unui strat subire de-a l ungul cruia seproduce o trecere brusc
de l a o valoare a componentei tangeniale a vi tezei l a ceal al t. Evi dent
aceast noiune este compatibil cu definiiile distribuiilor H si 8
[v. formulele (14.11), (14.12) i fi g. V I I I .45].
U l ti ma formul (14. 26) arat c l i ni a de di sconti nui tate pentru
viteze trebuie s fie n acelai ti mp o l i ni e de di sconti nui tate n tensi uni ,
cu condiia ca ea s nu fie o l i ni e materi al . Totui scopul nostru este
de fapt s discutm cazul micrilor destul de ncete (cazul cvasi stati c).
Fcnd aceast presupunere i nfl uenta forelor de inerie este negi i -
jat (v. 4).
Mrginindu-ne l a aproximaia cvasistatic, R2 <C 1, R3 1, vom
neglija termeni i di n partea dreapt di n ul ti ma relaie (14. 26) i vom
admite formulele (14. 27) pentru orice l i ni e dedi sconti nui tate n vi teze.
TEOREM. n aproximarea cvasistatic o linie de discontinuitate
pentru vitezeLv esteo linie dealunecare sau onfurtoare delinii de
alunecare, iar starea detensiune rmne continu latraversarea ei. Dac
Lv este o l i ni e dealunecare, sal tul componentei tangeni al e a vi tezei
este constant i pozi ti v de-a l ungul ei .
Demonstraie. Scri i nd legea fizic sub forma (3. 31) sevede
c, datorit singularitii 8(F) di n Sy S i l emei (14.10), de-a l ungul l ui
Lv trebuie s ai b loc egalitatea tensi uni l or normal e. i nnd seama de
condiia de pl asti ci tate, putem scrie
<yys\ LV =k, o-nhv =VSS\ LV, (14.30)
pri n urmare, pri ma parte a teoremei a fost demonstrat.
Alegnd l i ni a L o l i ni e 3, a =a0 , i reami nti nd formul a (14. 29)3
(pentru y =a, 8=5 3) i condiia ca vi teza energiei di si pate s fie po-
zitiv de-a l ungul l ui Lv, > 0, obinem formul a
[ F3 ] >0. (14.31)
nlocuind n (14. 28) un i ndex 8pri n 3, y 0 =80, substi tui nd aceast
relaie n ecuai a l ui Gei ri nger (7. 15)2 i derivnd n raport cu a obinem
{-}+[l
/
3J ,0 8( a- o ) =0 (14.32)
i, pri n urmare, innd seama de l ema (14. 10) [Fp],p =0. Deci obinem
[^3] =const > 0 de-a l ungul l ui Lv (l i ni a 3) ... oo\ *
[VA] =const > 0 de-a l ungul l ui Lv (l i ni a a). \ '
282
CURGEREA PL AN A CORPURI L OR PERFECT PLASTI CE
Cnd o l i ni e de di sconti nui tate pentru vi teze este matenal (Vy =W),
are loc alunecarea unei pri a materi al ul ui n raport cu cealalt parte,
mrimea deformaiei fi i nd infinit. Si tuai a este diferit, deexempl u,
n problemele staionare (v. 20) unde l i ni i l e dedi sconti nui tate care
se afl n domeni ul n micare, rmn n repaus W =0. n acest caz
vectorul vitez al unei parti cul e care traverseaz l i ni a de di sconti nui tate
sufer un salt att n direcie ct i n mri me i, pri n urmare, trai ecto-
ri a parti cul ei i schimb brusc direcia. L a traversarea unei asemenea
l i ni i de di sconti nui tate deformaiile vari az pri ntr-o cretere fi ni t.
TEOREM. Suprafaa frontier S dintre regiunea rigid R
l)
, n
careeaP ss 0 i regiunea P 3 undeareloc o deformareplastic, adic sa 3 ^0,
estefie o linie dealunecare fie o nfurtoare delinii de alunecare.
Demonstraie S fol osi m procedeul reducerii l a absurd".
S presupunem c fronti era S nu are o direcie caracteristic n ni ci
unul di ntre punctele sale. Aceasta nseamn c pe Scmpul devi teze
trebui e s fieconti nuu. Regi unea R se mic ca un corp ri gi d sau nu
se mic de loc i, pri n urmare, ntr-un si stem decoordonate conve-
nabi l ales Vy ss Vs ss 0 n R. Astfel ajungem l a bine cunoscuta pro-
blem a l ui Cauchy formulat de-a l ungul l ui S pentru vitezele di n R.
Deoarece un cmp nul deviteze este o soluie a ecuaiilor l ui Gei ri nger
(7. 14) i deoarece probl ema l ui Cauchy conduce l a o soluie uni c
2
),
obinem n R$ , Vy ss Vs =0 (v 6di n Apendi x). Rezul tatul obi nut
n 7?3 , er 8 =0 contrazice presupunerea i ni i al , i pri n urmare teorema
a fost demonstrat.
Di n teorema demonstrat rezult c fronti era di ntre regiunea ri -
gid i regiunea n care are loc o deformare pl asti c poate s fie (dar
desigur nu trebuie s fie) o l i ni e de di sconti nui tate pentru compo-
nenta tangenial a vectorul ui vitez. Componentele normale, conform
formul ei (14. 27)1( trebuie s fie conti nue.
n vederea considerrii unor cmpuri parti cul are dedi sconti nui tate
pentru vi teze, este utilizat urmtoarea propri etate: o linie de disconti-
nuitate pentru vitezenu sepoale termina lafrontiera dintre regiunile
plastice i celerigide. Aceasta rezult di n condi i a deconti nui tate a
componentei normale a vi tezei pe aceast frontier i di n constana
sal tul ui vi tezei de-a l ungul l i ni ei dedi sconti nui tate.
!) Deacumncolo o regiune rigid vafi prin definiie o regiune n care eag= 0
2
) Cel puin ntr-o anumit regiune i?adiacent laS.
DESPRE SOLUII DISCONTINUE
283
D. Liniile dediscontinuitate pentru tensiuni [42]
Fi e o l i ni e La , y =y0 , o l i ni e dedi sconti nui tate pentru tensi uni .
Dupa cum am artat deja utiliznd condiiile deechi l i bru, ntr-o apro-
xi mare cvasi stati c un vector exteri or" al tensi uni i {ov,, <Ty8}este
conti nuu de-a l ungul l ui La (14. 27), pri n urmare, numai o component
interioar" a tensi uni i <Tss poate s fie discontinu.
ntr-un corp perfect pl asti c, spre deosebire dealte materi al e, com-
ponenta o-88 a tensi uni i este legat decomponentele a^, ayS pri n i nter-
medi ul condiiei depl asti ci tate. Totui exist posi bi l i tatea s alegem
semne diferite n formul a (11.5) decele dou pri alel ui L. P ri n
urmare, putem scrie
v +2e^
2
- e
Oyr - 2z]/k
2
- cr
T8<
Y < Yo.
= 1,
Y >Yo.
(14.34)
care conduce l a un cmp detensiune ceposed un salt de-a l ungul l ui
La , de mrime
[o-88] =4sl <
/
**-o,.
(14.35)
Situaia pus n eviden
de formul a (14. 34), ntr-c
vecintate a punctul ui de
pe La , este reprezentat n
fig. V I I I . 47.
S gsim necunoscutele
de baz ai 0. Di n formu-
lele (7. 1) i condiiile de
continuitate pentru i c?88
putem obine formul el e de
salt pentru unghi ul 0 i ten-
siunea medie cr sub forma
0- =- 0
+
+29 +miz,
m= \, (14.36)*
cr =c
+
2ksi n 2(0
+
<p)
(14.37)*
VIII.47. Saltul tensorului tensiunii la traversarea
liniei La n cazul cvasistatic; vectorul tensiune
(cyy, Cys) estecontinuu, componentainterioar" css
sufer un salt.
284
CU R G E R E A P L A N A A CO R P U R I L O R P E R FE CT P L A STI CE
(cealalt soluie care conduce l a
un cmp conti nuu de tensiune nu
este considerat).
P ri ma di ntre formulele obi -
nute are o interpretare geome-
tri c simpl pus n eviden de
W. Prager [54]: o l i ni e de di scon-
ti nui tate trebuie s fie bisec-
toarea unghi ul ui format de l i ni i l e
de alunecare di n aceeai fami l i e
n regiunile adiacente separate de
aceast l i ni e (fig. V I I I . 48). Cu
al te cuvi nte, liniile de alunecare
snt reflectate" la orice disconti-
nuitate pentru tensiuni (conside-
VIII.48. Configuraia liniilor de alunecare raie Valabil local). Dac l i ni a La
Intr-o vecintate infinitezimal a unei linii este O traiectorie a tensi uni i p rm-
|de discontinuitate La pentru tensiuni. ci pal e, <TY8 = 0, valoarea absol ut
a sal tul ui | [o-88]| i atinge maxi -
mul egal cu 4k. O l i ni e a" este prel ungi rea unei l i ni i 3
+
i ar 0~, ntr-un
mod asemntor, a unei l i ni i <x
+
.
Di n formul a (14. 35) se obi ne uor
[
ff
s] -* 0 pentru | ayS | -*- k. (14.38)
P ri n urmare, di sconti nui tatea tensi uni l or de-a l ungul l ui La (n cazul
cvasistatic) poate avea loc numai n acele puncte n care La nu i a o di -
recie caracteristic. innd seama de cele afi rmate pentru l i ni i l e de
di sconti nui tate ale vectorul ui vitez rezul t c n cazul cvasistatic nu
poate exista o linie de discontinuitate att pentru tensiuni ct i pentru
viteze (simultan).
U n exemple si mpl u de di sconti nui tate pentru tensi uni este dat
de starea uni axi al " de tensi uni ntr-o grind supus unei ncovoieri
pure (fig. V I I I . 49); ayy =5 aXy a 0. n ti mpul creterii momentul ui
ncovoietor, nucl eul elastic di n veci ntatea suprafeei mediane y = 0
se reduce, distribuia elasto-plastic a tensi uni i reprezentat n fi g.
V I I I . 49, b ti nde l a limit ctre o stare de tensiune pur plastic (starea
l i mi t a gri nzi i ) dat de axx =2k pentru y > 0, axx = 2k pentru
y < 0 (fig. V I I I . 49, c). n cadrul noiunii de corp ri gi d-pl asti c, consi -
derm l i ni a de di sconti nui tate y =0 drept l i mi ta unei fii ri gi de
DE SP R E SO L U I I D I SCO N TI N U E
285
V om arta c o i nterpretare similar poate fi uti l i zat pentru orice
l mi e de di sconti nui tate pentru tensi uni .
ntr-adevr, datori t continuitii vectorul ui vi tez de-a l ungul
l ui L pe baza l ui (3. 7)2 avem 8-8 = z+. i n nd seama de legea de
curgere (3. 26^ obi nem
*
+
Ws - O = *~KS - ffrv). (14.39)
innd seama de (14.34) val ori l e di n paranteze snt de semne
opuse. Deoarece X este nenegativ, egalitatea (14. 39) poate avea loc
numai cnd X
+
\ L a = X \ L a ==0. Utiliznd di n nou legea de curgere ob-
inem

L =
e
L
s
^L ^- (
14
'
4
>
Pri n urmare, olinie de discontinuitate pentru tensiune poatefi totdeauna
imaginat ca un fir inextensibil dar perfect flexibil.
286
CURGEREA PLANA A CORPURI LOR PERFECT PLASTICE
S considerm cazul parti cul ar cnd La este
o l i ni e dreapt. Alegnd si stemul cartezi an de coor-
donate x =y, y =8, di n (14. 40) i di n formu-
lele (3.7) n care R =oo, obinem
Vx\ La=f(y), Vy\ Lo =const. (14.41)
Dac unul di n punctele l ui La este n repaus,
vi teza tangeni al Vy se anuleaz de-a l ungul
l ui La .
Trebui e observat c probl ema l a l i mi t pre-
zentat n 11 poate avea, n afar de soluii
conti nue, un numr nemrginit de soluii di scon-
ti nue. S considerm, de exempl u, starea de
tensiune n veci ntatea unei frontiere recti l i ni i
libere de tensi uni (problema l ui Cauchy pentru
ecuaiile stati ci i ). Alegnd semnul corespunztor
pentru tensiunea n fi bra de pe frontier, obi -
nem ( 5, D) o soluie unic n clasa funciilor
conti nue, care n ABC este axx = 2k, axy = ayy =0, (c?= k,
6 = 3TU/ 4). Totui n afar de aceast stare exi st un numr nemr-
gi ni t de soluii di sconti nue ale si stemul ui (7.12) care satisfac i denti c
condiiile l a l i mi t (strile stati c admi si bi l e, discontinue). ntr-adevr,
soluia di n ABC reprezentat n fi g. V I I I . 50 poate fi totdeauna ti at"
pri ntr-o l i ni e ab care va fi considerat, pri n definiie, drept l i ni e
de di sconti nui tate pentru tensi uni . Calculnd de-a l ungul l ui ab mri -
mi l e cr
+
, 6
+
[conform formul el or (14. 36), (14. 37)] i porni nd cu val ori l e
cr, fi
-
, obinem probl ema l ui Cauchy care l a rndul ei posed o soluie
unic n clasa funciilor conti nue .a.m.d.
Se poate demonstra (v. [41]), c ntr-un domeni u si mpl u conex i
fi ni t, de-a l ungul ntregii frontiere fi i nd date tensi uni l e, exi st de obi cei
o l i ni e de di sconti nui tate pentru tensi uni .
VIII.50. Problema lui
Cauchy poate avea un
numr nemrginit de so-
luii discontinue.
15. Curgerea plastic incipient
n cadrul noiunii de corp ri gi d-pl asti c pot fi abordate unele probl e-
me de rezisten a elementelor de construcie. n pri mul rnd s se ne
referi m l a aa-numita problem a capacitii portante. S precizm mai
detal i at ce se nelege pri n acest termen.
CURGEREA PLASTICA INCIPIENTA
287
VIII.51. Relaie tipic ntre parame-
trul de ncrcare P i parametrul de
deplasare u.
Comportarea unui corp elasto-plas-
ti c neecrui sabi l , supus unei ncrcri
cresctoare de l a zero poate fi descris
cal i tati v ntr-un mod si mpl u, destul
de ti pi c, dup cum urmeaz. S i ntro-
ducem o anumi t mrime P care va
servi ca msur a intensitii ncrc-
ri l or i o mri me u ca msur a depl a-
srilor, n pri ma etap a ncrcrii
corpul se comport elastic, ceea ce se
reprezint pri n segmentul de dreapt
OA n di agrama u ~ P, fi g. V I I I . 51.
Cnd o anumi t mrime a ncr-
crii este depit, apar n corp re-
gi uni pl asti ci zate i urmeaz o a doua
etap numi t curgerea plastic ngr-
dit. Termi nol ogi a reflect faptul c curgerea pl asti c este puterni c
ngrdit de prezena regi uni l or elastice i deformaiile plastice snt
de obicei de acelai ordi n de mrime cu cele elastice. P orni nd de l a
aceast etap u ncepe s creasc mai repede dect P i, pri n urmare,
arcul de curb AB deviaz de l a l i ni a dreapt. n etapa final de-
formaiile pl asti ce se dezvolt rapi d, zonele pl asti ce cresc n di men-
siune pe cnd deformaiile elastice sufer doar vari ai i negl i jabi l e. L a
o anumi t val oare a ncrcrii, numi t ncrcare limit, configuraia
regiunilor plastice se dezvolt ntr-o aa msur nct devine posibil
o cretere brusc a deformaiilor i deplasrilor. Aceasta corespunde
punctul ui B n fi g. V I I I . 51, unde are loc o schi mbare mai mul t sau
mai puin apreciabil a pantei curbei u ^ P. n conti nuare urmeaz
a trei a etap care este numit curgereaplastic nengrdit. Caracterul
relaiei u <~>P depinde de caracterul schimbrilor geometrice ale corpu-
l ui n ti mpul procesul ui de curgere. De cele mai mul te ori se ntmpl
ca pentru a produce o cretere a l ui u s fie nevoie de producerea unei
creteri a ncrcrii P, ceea ce corespunde curbei BC. Totui pot i nter-
veni cazuri cnd starea cvasistatic de echi l i bru s fie posibil numai
pentru val ori ale l ui P mai mi ci dect val oarea l i mi t; asemenea cazuri
snt de obi cei numi te instabile. A rcul corespunztor n fi g. V I I I . 51
este arcul BC. Cazul i ntermedi ar reprezentat pri n arcul BC " corespunde
unei creteri a mrimii u n ti mp ce P este meni nut constant.
288
CURGEREA PLANA A CORPURILOR PERFECT PLASTICE
P entru mul te construcii ncrcarea l i mi t, pus n eviden mai
sus, poate fi considerat ca mrimea maxi m admisibil a ncrcrii
di ncol o de care construcia nceteaz de a mai fi uti l .
Aceast descriere este pur cal i tati v i i ntui ti v i, pri n urmare,
convenional i imprecis. Unel e parti cul ari ti n geometrie, condiii
l a l i mi t n deplasri i ncrcri pot, n anumi te cazuri , s altereze
dezvol tarea fenomenul ui i s fac imposibil mpri rea de mai sus
a i stori ei deformrii n etape di sti ncte. De al tfel , trebui e s mai adugm
c n l oc s se prescrie o cretere a ncrcrii c nd ti mpul variaz, de
mul te ori cunoatem o cretere a deplasrilor ntr-o anumi t poriune
a fronti erei corpul ui (ptrunderea unui poanson sau ceva si mi l ar),
n acest caz P trebuie considerat ca fi i nd mri mea care caracteri -
zeaz i ntensi tatea ncrcrilor necesare pentru a obine variaia dat
a deplasrilor (forele care acioneaz pe poanson sau pe ceva asem-
ntor) sau, ceea ce conduce l a acelai rezul tat, ca intensitate a reaci u-
ni l or. De al tfel , pot i nterveni ncrcri care s nu permi t s fie caracte-
ri zate pri ntr-o singur mrime P.
n cadrul noiunii de corp ri gi d-pl asti c, adi c utiliznd legea fizic
(1. 3), nu putem desigur descrie domeni ul curgeri i plastice ngrdite,
pri n urmare, o asemenea ncercare nu va fi deloc fcut.
V om observa c pn acum au fost rezol vate puine probleme de
deformare elasto-plastic plan a corpuri l or pe baza teoriei deformrii
sau a teoriei Prandtl -Reuss. U n anumi t al gori tm general de obinere a sol u-
iilor probl emel or elastoplastice a fost propus de A . A . I liuin [35],
pe baza teoriei deformrii. E l pare apl i cabi l n aproape orice caz, dei
de obi cei el necesit uti l i zarea cal cul atoarel or di gi tal e.
n considerarea curgeri i plastice nengrdite pare util folosirea
model ul ui ri gi d-pl asti c. Totui n 16, 17 i 18 vom avea un obi ecti v
mai l i mi tat. Adic vom ncerca s descriem numai momentul iniial
al curgeri i nengrdite. Cu alte cuvi nte vom avea i nteni a s obinem
o fotografi e" a tensi uni l or i vi tezel or de micare ntr-un anumi t mo-
ment al i stori ei deformrii corpul ui , i nu un fi l m" complet al acestei
i stori i . Probl ema astfel formulat este numi t curgerea plastic inci-
pient sau problema ncrcrii limit.
Dup cum rezult di n teoremele generale i dup cum vom vedea
mai departe, fotografiile" menionate mai nai nte ale curgeri i pl asti ce
i nci pi ente furni zate de ecuaiile curgeri i plane nu snt unice. Aceasta
se poate vedea i ntui ti v di n nsi formul area probl emei . Totui scopul
nostru pri nci pal (dei nu uni cul ) este s gsim mrimile ncrcrilor
l i mi t. Rezul t di n teoremele generale c dou soluii complete (n
sensul 12) vor conduce l a intensiti ale ncrcrii l i mi t i denti ce.
CURGEREA PLASTICA INCIPIENTA
289
U n fapt esenial este acela c n ti mpul considerrii nceperii de-
formrii apreciabile a corpul ui , ignorm schimbrile de geometrie
.interioare etapei considerate, pri n urmare, referim ecuaiile de echi l i -
bru i condiiile l a l i mi t l a starea nedeformat. Di n punct de vedere
al descrierii matemati ce este semni fi cati v c n loc s utilizm depl a-
srile care snt zero l a momentul iniial al micrii, utilizm tendin-
ele de cretere ale deplasrilor", adic vitezele de mi care.
Consideraiile prezentate anteri or pot prea cam arti fi ci al e. Totui
ci ti torul va deveni poate mai ncreztor cnd va afl a c rezul tatel e expe-
i i mental e confirm surprinztor de bine soluiile obinute (v. de exem-
plu [33], [21], [76]).
A cum s dm o descriere formal consideraiilor de mai sus. S
. onsiderm corpul V mrginit de suprafaa S. L a un moment dat
partea Sx a frontierei este supus unor fore determinate pri n i ntermedi ul
parametrilor vlt...v (n parti cul ar, anumi te poriuni libere de tensi uni
pot aparine l ui SS). Pe ceal al t poriune 55 a fronti erei se dau condi -
iile pentru vitezele de micare i unele condiii pentru tensi uni . Reac-
iunile pe Sv vor fi caracteri zate pri ntr-un numr de parametri rv...,rm.
Scopul nostru estes determinm ncrcrile limit adic valorile v,,...,
v i ri,...,rm pentru carecurgereaplastic incipient devineposibil i s
determinm aceast micare. Pentru aceasta condiiile 1 5 di n 11
trebuie s fie satisfcute.
Rezul tatul se obine sub forma unui anumi t numr de relaii
fi) =0 care descriu combinaiile limit ale parametri l or v,, r,. n
spaiul (n -f m)-di mcnsi onal v; , rit aceste relaii formeaz o anumi t hi -
fcrsuprafa care de obicei este numit limita exact de plasticitate
Dac soluia obi nut este o soluie stati c, l i mi ta de pl asti ci tate
<orespunztoare este si tuat n i nteri orul celei exacte. Soluia ci nema-
li< conduce l a o limit de pl asti ci tate care conine pe cea exact.
N e vom l i mi ta numai l a discutarea a trei probl eme clasice de
curgere plastic incipient, dar vom face aceast discuie ct se poate
le detaliat i clar. Toate cele trei cazuri snt cazuri cu un parametru
(un parametru r n problemele di n 16, 18; un parametru v n pro-
blemele di n 17).
x
) Cu ct vor ii satisfcute mai exact presupunerile referitoare la planitatea micrii,
rfecta plasticitate , lipsa schimbrilor geometrice n stadiul iniial al ncrcrii, cva-
i iticitatea micrii etc, cu att mai apropiate vor fi punctele de pe limita de plasti-
late exact care reprezint ncrcrile, de mrimile lor obinute din experiene.
tt Teoria pla''"iiii c. 3183
290
CURGEREA PLANA A CORPURI LOR PERFECT PLASTICE
Exi st numeroase lucrri referitoare l a curgerea plastic i nci pi ent
care snt menionate n monografi i (v. de exempl u [38], [70] [52]), ct
n periodice. Exi st numeroase metode si mpl i fi cate de obinere a sol i i
iilor aproxi mati ve ale acestor probl eme.
16. Curgerea plastic incipient a unui semispaiu
A. Formularea problemei
S discutm probl ema corpul ui semi i nfi ni t sub aciunea unui bl
pri zmati c l ung i cu baz pl an (fig. V I I I .1, a, V I I I .52, V I I I .53).
Bl ocul se presupune ri gi d i ar contactul di ntre baza bl ocul ui
corp l i psi t de frecare.
N u i ntervi ne ni ci o di fi cul tate n descrierea cal i tati v a procesul
de deformare at ta ti mp ct ne referi m l a un materi al el asto-pl asti
care posed o ecruisare negl i jabi l de mi c. Conform unei soluii cunol
cute n teoria elasticitii, n colurile O i O ' are loc o concentrau
foarte puternic de tensi uni . Aceasta nseamn c i medi at ce se apl i
ncrcarea asupra bl ocul ui , se formeaz regi uni plastice adi acen
colurilor. Aceste zone pl asti ce se exti nd o dat cu creterea ncarc
Fig. VIII.52. Reeaua de caracteristici pentru problema unui poanson
perfect neted careacioneaz peun semispaiu defrontier curbilinie.
Totui , regiunile elastice rmase sub centrul bl ocul ui ngrdesc def
mai i l e ulterioare (curgere plastic ngrdi t). n aceast etap def
mai i l e materi al ul ui , care posed un modul al l ui Y oung destul
mare, snt mi ci , iar schimbrile n geometrie (forma suprafeei l i be
pot fi considerate negl i jabi l e. L a o anumi t mrime a ncarc"
ncrcarea l i mi t cele dou regi uni plastice se unesc i apare
CURGEREA PLASTICA INCIPIENTA A UNUI SEMISPAIU
291
Fig. VIII.53. Aciunea unui bloc rigid i neted peun semispaiu;
configuraia cea mai general a zonelor plastice.
situaie care permi te dezvol tarea brusc a deformaiilor (curgerea pl as-
ti c incipient).
Scopul raionamentelor noastre va fi s descriem, considernd materi -
al ul rigid perfect pl asti c, faza instantanee a procesul ui di n acest moment,
i s evalum mrimea ncrcrii limit asociat acestui moment. Trebui e
s observm c faza curgeri i plastice ngrdite ct i faza avansat de
curgere pl asti c, cnd materi al ul este mpins n afar, n-au fost consi -
derate di n punct de vedere teoretic pn n prezent.
B. Soluia pentru tensiuni
Fi e fronti era exteri oar a corpul ui dat sub form parametric x =
=x(a), y y(a), unde a este unghi ul fcut de tangent cu axa x.
Condiiile l a l i mi t pentru tensi uni pot fi scrise dup cum urmeaz
(fig. V I I I .52):
pe O A : cfuv =erTV =0,
(16.1)
pe OD: o-TV =0.
Conform teori ei expuse aceste condiii vor fi expri mate cu ajutorul mri-
mi l or cr i 6. i n ndseama de formul a (11.8), vom alege semnele di n urm-
toarele postul ate i ntui ti ve: componenta i nteri oar" c? a tensi uni i este
292
CURGEREA PLANA A CORPURILOR PERFECT PLASTICE
negativ pe OA (compresiune); sub baza bl ocul ui ambele componente
normale ale tensi uni i snt negative i o-TT > a. Celelalte posibiliti
vor fi excluse deoarece snt contradi ctori i . Aceste postulate mpreun
cu formulele (7.1) conduc l a
3
k, 8 = 71+ a,
(16.2)
8 = - 1 T ,
4
P ri n urmare, pe arcul OA, de l ungi me deocamdat necunoscut, avem o
problem a l ui Cauchy. P entru a o rezol va putem uti l i za cu uurin pro-
cedeul numeric descrisn 13, obinnd astfel soluia n tri unghi ul curbi -
l i ni u A BO. Caracteristica OB di n fami l i a a face cu fronti era ODunghi ul
7t + a0 . Datel e de pe ODarat totui c o al t caracteri sti c a n
4
punctul 0 iace unghi ul 7r/ 4cu fronti era. De ai ci rezult c pentru
<x0 < 7t/ 2 avem o problem Ri emann degenerat bine definit. Soluia
ei , conform 11, conduce l a un evantai curbi l i ni u de caracteri sti ci OBC.
n regiunea urmtoare i ntervi ne o problem mi xt : este cunoscut carac-
teri sti ca OC i valoarea l ui 0 pe OD. P ri n rezolvarea ei obinem reeaua
complet de l i ni i de alunecare i distribuia l ui a sub tal pa bl ocul ui .
Utiliznd formulele (8.2) (T = x, =y v) obinem distribuia presi uni i
exerci tat de poanson asupra corpul ui semi i nfi ni t. Reeaua de l i ni i de
alunecare este reprezentat n fi g. V I I I .52. Se atrage ateni a asupra
faptul ui c probl ema este stati c determi nat" n sensul de l a 4.
Soluia descris ai ci poate fi obi nut sub o form simpl i finit pen-
tru cazul reprezentat n fi g. V I I I . 53. Condiiile l a limit snt de forma
(16.2), cu a = 0, pri n urmare,
<*\ OA = k, 8| CM = T
7
* ' G'I OD = T 06.3)
4 4
V om arta i medi at c distribuia de presiune sub poanson este constant
i dat de formul a
p =k(2+ re) (16.4)
obi nut de Prandtl [55]. ntr-adevr, de-a l ungul oricrei caracteri sti ci
3 are loc egalitatea = const, adic j + 8) I + 81 , de unde
12* /oi \ '
2I
> IOD
pe O A: a
pe OD:
CURGEREA PLASTICA INCIPIENTA A UNUI SEMISPAIU
293
rezult c er| OD = k(l + t) i i nnd seama de (8.2) obinem va-
loarea p = ayy | O D dat mai sus. Ci ti torul a observat desigur c di stri -
buia presi uni i ci t i mrimea ei au fost obi nute fr a parti cul ari za ca-
racteri sti ca 3. Forma acestor caracteri sti ci se poate gsi cu uuri n.
n 11 a fost expus soluia probl emei l ui Cauchy pentru un semi -
spaiu supusunei presi uni constante. Pe baza acelor consideraii, tragem
concl uzi a c O A B i OCDsnt regi uni de stare omogen de tensiune.
Fi g. VIII.54. Distribuia presiunii medii a n regiunea plastic.
Conform rezul tatel or di n 9, ntre aceste regi uni trebuie s existe un
evantai a centrat. Deci
0 = - ! ^ nO ^B,
4
( T=- * l +Y +
2 e
)
-

7 t
<
0
< - 7
n 0 B C
> (
16
-
5
>
a=k(l + n), 8= -iz n OCD.
4
Distribuia de presiune este reprezentat pri ntr-o suprafa riglat n
fig. V I I I . 54. Componentele tensi uni l or se pot gsi utiliznd formul el e
(8.2).
294
CURGEREA PLAN A CORPURI LOR PERFECT PLASTICE
ntr-un mod asemntor putem obi ne soluia porni nd de l a fronti -
era O'A'. ntreaga configuraie a regi uni l or plastice este reprezentat
n fi g. V I I I .53. N u apare ni ci o i ncompati bi l i tate n regiunea D'ED.
De ai ci se poate vedea c di n anal i za strii detensiune nu putem
determi na ct dedeparte seexti ndregi uni l e pl asti ce. Soluia conine doi
parametri arbitrari lv l2 care satisfac inegalitile
0 < h < h < * (16.6)
S trecem l a determi narea cmpului stati c admi si bi l n restul semi -
spaiului [1]. P entru aceasta este sufi ci ent s gsim starea de tensiune
care corespunde cazul ui / j. =0, l2 ==a.
Cunoscnd arcele de caracteristice CI, CI' (unde punctele / i 1'
snt determinate de 6; =TC/ 2, 07/ =0), putem totdeauna construi
reeaua de l i ni i de alunecare n regiunea i ?,
1
) (fig. V I I I .55) i, pri n urmare,
s obinem cmpul de tensi uni stati c admi si bi l . n modasemntor,
porni nd de l a arcele AI, IJ, (A'I', I'J) gsim starea de tensiune n regi -
unea R2, (R2,). n continuare vom formul a o problem l a l i mi t i nvers:
s se gseasc o l i ni e AP, (AP'), astfel nct vectorul tensiune trans-
mispri n ea s seanuleze n fiecare di ntre punctele sale. A nal i ti c aceast
condiie se scrie sub forma (16.1). L i ni a AP cu asemenea proprieti
exi st i este cobortoare, direcia n P fi i nd vertical. ntr-adevr, di n
condiia o- -+- 2& 0 = const, care are loc pe o caracteristic S curent ab,
di n (16.2) ct i di n soluia pentru o- i 0 n CI'O' rezult
a/ , = J -f- 20 (16.7)
pri n urmare, unghi ul a variaz de l a zero l aTU / 2, cndpunctul bsedepl a-
seaz dela/ 1 l a P. A cum, cunoscnd arcele decaracteri sti c JP, JP',
trebuie s gsim reeaua l i ni i l or dealunecare n regiunea care seafl sub
aceste arce. Separe c nu exi st o soluie continu pentru probl ema l ui
Ri emann astfel formulat. Sol ui a care posed curbele de di sconti nui -
tate pentru tensi uni MQ, M'Q' este dat n fi g. V I I I .55 (regiunile
R4, R8, R&, R?). Aceast stare detensiune poate s fie mrgi -
ni t del i ni a de di sconti nui ate PQSQ'P' determinat astfel nct sub
ea s aib loc o stare uni axi al " decompresiune n direcia verti cal .
n concluzie, am obinut stareadetensiune static admisibil n ntre-
gul semispaiu: n regiunile Rlt R8 starea de tensiune satisface condi -
J
) Aceasta este o poriune le reea dat de formulele (20.42) de Ia p. 344.
CURGEREA PLASTICA INCIPIENTA A UNUI SEMISPAIU 295
Fig. VIII.55. Prelungirea cmpului de tensiuni n regiunea rigid, dup[l ] i [2].
ia de pl asti ci tate, n regiunea R9 avem axx ss axy ss 0, | ayy \ =\ oyy(x)\ <
tt 2k, n regi uni l e R10, Ri0- avem axx ayy ss axy ss 0.
Se poate arta [2] c dac o anumit regiune R rmne rigid n
una di n soluiile compl ete, ea rmne rigid n toate celelalte soluii
complete.
Pe baza acestei leme vom demonstra c pentru fiecare dintre soluiile
prezentate(pentru orice L, l2) regiunile R9, Rw rmn rigide. Pentru
/ , =0, l2 =a, regi uni l e R9, R10, R10- snt ri gi de, i ar n celelalte regi uni
este satifcut condi i a de pl asti ci tate. Pentru determi narea vi tezel or
in regiunile R3, i ?7 , Rs, i?7<, i ?8-, trebuie s rezolvm o problem a
lui Cauchy cu date nul e. Soluiile acestor probl eme conduc l a concl u-
zia c vitezele snt i denti c nul e Va. =F3 ==0. Peporiunea di n stnga
I regiunii R6 avem o problem a l ui Ri emann cu date nule i pri n urmare,
din nou aceast regiune este n repaus. Deoarece o l i ni e de di sconti nui -
tate pentru tensi uni las vitezele conti nue, pentru partea dreapt a re-
giunii Re obinem probl ema l ui Cauchy etc.P ri n urmare, pentru lx =0,
296
CURGEREA PLAN A CORPURI LOR PERFECT PLASTICE
/2 =a, regiunile RX R10 trebuie s fie ri gi de. Deci cu ajutorul l emd
menionate, rezult afirmaia care trebui a demonstrat.
A fost demonstrat c deformarea pl asti c asociat cu clasa dat de
soluii pentru tensi uni poate avea loc numai n poriunea semispaiului
care se afl deasupra l i ni ei ACA' (fig. V I I I . 55 ). S trecem l a deter-
mi narea acestei micri.
C. Problema generalizat. Viteze dedeformare
1
''
P n acum am vorbi t despre aci unea unui bloc ri gi d asupra semi -
spaiului, ne precizndtermenul ,,aci une". Probl ema noastr poate avea
dou vari ante:
1. Micarea bl ocul ui este dat; n acest caz vom numi bl ocul poanson.
2. Pe semispaiu se afl un bloc a crui greutate crete pn l a valoarea
l i mi t ka (rr +2); n acest caz vom uti l i za termenul de blocgreu.
Urmtorul fapt este mai i mportant. Soluia n tensi uni dat l a punct ui
B este, defapt, o soluie stati c admisibil pentru o clas foarte larg
de probleme.
S considerm de exempl u urmtoarea problem pri vi toare la
curgerea incipient a semispaiului.
Probl ema ft. Pesegmentul 0 <; # al frontierei semispaiului y-<<>
estedat distribuia componentei normale a vitezei
V, =Vv(x), V =const > 0, v(x) > 0, (16.8)
i |
<*xy 0pe ntreaga frontier y =0, (16.9)
o =0 pe y =0, * < 0, x>a. (16.10)
n sfrit, vitezelesnt nule in afara unui anumit domeniu mrginit, care
conine segmentul 0 <1 x^ a, y =0.
U n caz parti cul ar al probl emei 5- este probl ema ptrunderii ntr-un
semispaiu a mpoansoane netede, ri gi de i vecine. n acest caz funcia
v(x) este deforma
V, +fa - wi) , 0 < * < *v
v(x) =4 +(*- vi) xk_x < * < xk, (16.11)
< + (v'm - ti ) ^Ll^zL, X m _ x < x < X m = a ,
') Aici vomexpune principalele rezultate din [63].
CURGEREA PLASTICA INCIPIENTA A UNUI SEMISPAIU
297
unde ak =Xk xk_x este limea poansonul ui k. Cnd v^ =v'k,
k1, mpoansoanele formeaz un lan ci nemati c. Pun nd m=1re-
veni m l a probl ema i ni i al a ptrundeiii unui poanson.
Condiiile l a l i mi t pentru tensi uni n probl ema & snt astfel nct
oricare di ntre soluiile date n punctele A i B este soluie stati c admisibil
pentru probl ema 8-. S trecem l a construirea cmpului devi teze.
Condiiile l a l i mi t pentru vitezele P a , Fg au forma
vy | 00'= i (v& - v.) | o o ' , = - vv(x) ae.i 2)
Va UKE =0, V& U-r-c-E = 0. (16.13)
Aceste condiii nu dau posi bi l i tatea s sedetermine n moduni c vi te-
zele, dac lt =fz lt, ntr-adevr, pentru tri unghi ul D'EDeste dat
numai o combinaie liniar ntre Va, V& pe D'D, adi c nu avem de-a
face cu ni ci una di ntre problemele l a limit di n 11.
S completm n mod formal condiiile l a l i mi t (16. 12), (16.13):
F
* U =f=2 (
F
+
F
3) \ DD. =Vu(x) (16.14)
unde u(x) este deocamdat o funcie arbi trar. V i tezel e Va , V$ snt
determinate n moduni c cu ajutorul funciilor v(x) i u(x). ntr-adevr,
datele (16.12), (16.14) determin n moduni c vitezele n D'ED(pro-
bl ema l ui Cauchy), apoi distribuia obi nut a l ui V& pe D'E i
condiia (16.13)! determin vitezele n D'EFGHABCE (problema
Fig. VIII.56. Sistemele decoordonate pentru domeniile plastice.
l ui Goursat) i n sfrit distribuia l ui Va obi nut n D'FGH i condiia
(16. 12) determin vi tezel e n D'FGHO (problema mi xt).
Pentru comodi tate vom considera, dei acest l ucru nu este obl i gato-
ri u, c reeaua noastr a, 0 este format di n bucele reprezentate n
fi g. V I I I . 56n urmtoarele sisteme decoordonate.
298 CURGEREA PLANA A CORPURILOR PERFECT PLASTICE
Sistemele o^, 3X pentru domeni i l e S1 ( S2, Sb\ S2-, Sb-, a3, 03 pentru
domeni i l e S4 , S7 snt carteziene cu ori gi nea n punctul O, si stemul <x2, 32
pentru domeni i l e S2, Se este un sistem de coordonate polare cu ori gi nea
O, si stemul a4 , 04 pentru domeni i l e S3-, S6- este un sistem de coordo-
nate pol are, 34 este di stana (n direcia O') de l a un punct l a ci rcumfe-
ri na cu centrul n O'i de raz aj]/2;m sfrit sistemul a5 , 35 pentru
domeni i l e S4 , S7, este un si stem cartezi an cu originea pe dreapta O'B'
l a di stana aj^2 de punctul O'. Aceste sisteme de coordonate au urm-
toarele propri eti : 1) direciile pozi ti ve ale l ui a,, 3, coi nci dcu di rec-
iile l ui a, 3; 2) mrimile coordonatelor punctel or care se afl pe fronti -
era di ntre dou domeni i snt egale, de exempl u de-a l ungul l ui C'O',
Soluia general a ecuaiilor l ui <reiringer pentru l i ni i de alunecare sub
form de evantai este dat de formulele (6.12), (6.13)3i 4. Probl ema
se reduce, pri n urmare, l a determi narea funciilor arbi trare care i ntr n
aceste formul e.
n domeni i l e S2 S7 componenta Va este funcie doar de 0
adic distribuia l ui Va pe o l i ni e a =const arbi trar coi nci de cu
distribuia de pe ABCE. Utiliznd condiiile l a limit (16.13) obinem
Va E = 0 I n S2 ,
n modanalog
V& =0
n S.
S7.
S7.
(16.15)
S
(16.16)
Conform relaiilor (6.12), (6.13),,, i (16.15) componenta V& tre-
buierS fi" funcie' doar de n Su .... I ntroducmd notat*
V 2V
o,
B ! oc
0 < V2aj < l
lt < V 2a, < a
(16.17)
i innd seama de proprietile meni onate ale sistemelor de coordonate,
a v e m
,,r IQ\
V & - -1/ 2V g(V2a,) n S Sj. (16.18)
n modanalog, fol osi nd notai a
A(V2 3,) =
0,
v
o I O'C''
0< V23a< h.
(16.19)
CURGEREA PLASTICA INCIPIENTA A UNUI SEMISPAIU
299
obinem
Fa = ^2 W*(f2 3,) n S S2 , S7. (16.20)
Ti ebui e s reami nti m c coordonata a, di n (16.18) i coordonata 3;
di n (16.20) au o anumi t semnificaie dup domeni ul considerat.
P ri n urmare, exprimm cmpul de viteze cu ajutorul a dou funcii
i h. Utiliznd relaiile (16.15), (16.16), (16.18), (16.20), (16.12), (16.14)
i egalitatea x =^2! a, = ]/2 3X de-a l ungul l ui y =0 obinem
2g(%) =v(x) u(x),
(16.21)
2Ii{x) =v(x) + u(x),
iar u(x) este determi nat acum pentru ntreg i nterval ul 0^.x^.a astfel
nct u(x) ss v(x) n 0 ^ x^/ , i u(x) v(x) n U < x^ a.
S descriem unele proprieti ale cmpului de viteze obinut. Punc-
tele de nedeterminare O, O' ale cmpului de tensiune snt i puncte de
nedeterminare ale cmpului de viteze. Cele dou componente Va i P"3
snt diferite de zero numai n domeni ul S r n cazul general cmpul de
viteze estedi sconti nuu. Di sconti nui tatea combinaiei v(x) u(x) n punc-
tul x, / , ^& ^/ 2 , duce, conform relaiilor (16.21),, (16.18) l a apari i a
unei discontinuiti constante a l ui V$ n domeni i l e S, S4 de-al ungul
l mi ei a, = xl\2. Di sconti nui tatea combinaiei v(x) -\ - u(x) n x duce
l a di sconti nui tatea l ui Va n S,, S., S4, de-a l ungul l i ni ei 3i = xj]/2.
Totui exi st i distribuii continue ale vi tezel or ntr-un numr nemr-
ginit care se obi n dac v(x) este o funcie conti nu, iar u(x) este
aleas ca o funcie continu i astfel nct s avem
w(/ 2) =v(l2), u(lr) = - (16.22)
Obinem un numr nemrginit de cmpuri de viteze deoarece para-
metri i / j, l2 i funci a u(x), lt^x ^ l2,snt arbi trari . n cele ce urmeaz
va fi convenabi l s se considere drept element arbi trar numai funcia h(x),
0 <; x^.a. ntr-adevr, dac se d h(x), obinem lt di n condiia (16,19),,
g(x) di n sumarea relaiilor (16.21), i ar l2 di n condiia (16.17)2.
Trebui e s alegem acum asemenea cmpuri de vi teze [asemenea funcii
h(x)] pentru care este satisfcut i uni ca condiie deocamdat neuti l i -
zat, asupra compl eti tudi ni i soluiei, adic condi i a de nenegativitate
300
CURGEREA PLANA A CORPURILOR PERFECT PLASTICE
a puterii disiprii energiei. Conformacestei condiii, trebuie sfie satis-
fcut inegalitatea
W(>. P) >
0
<
16
-
23)
n toatepunctele decontinuitate pentru Va i F3 i inegalitile
[Va] >0, [Fe]>0
pe toateliniile dediscontinuitate pentru viteze.
Viteza deforfecare sedetermin din formulele
2eae = +F3,a
pentru domeniile cu coordonate carteziene,
2sa3 = F3.a, pentru domeniile S3, S6,
2e3= ^o,s +
Foc
a
pentru domeniile S3, Sa'
(16.24)
(16.25)
(16.26)
(16.27)
Ultima formul rezult din (3.7)3 i (16.16) dup ce s-ainut seama de
relaiile h$ = 1, ha =^ 34.
ntroducnd n ultimele formule expresiile obinute anterior pentru
vitezele Va , V$ i innd seama de (16.23), (16.24) avem urmtorul
rezultat: puterea specific dedisipare aenergiei estenenegativ atunci
i numai atunci cnd
1) funcia h(x) este pozitiv i nedescresctoare, adic
h' >0, [h] >0, *&) >0, (16.28)
2) funcia g(x) estepozitiv i necresctoare, adic
g'<0, [g]<0, g(lt)>0. (16.29)
Aceste condiii limiteaz mulimea funciilor admisibile v(x), u(x),
deoarece
v(x) - h(x) +g(x), (16.30)
u(x) = h{x) - g[x). (16.31)
CURGEREA PLASTICA INCIPIENTA A UNUI SEMISPAIU
301
Formulele (16.30), (16.31), (16.18), (16.20)snt ilustraten fig. VIII. 57.
Condiiile (16.28), (16.29) au o semnificaie intuitiv foarte clar:
astfel deexemplu (16.29) nseamn cpentru semnul ales al tensiunilor
tangeniale, aa& =k >0, particuleledepeliniile a; = a; din domeniile
Sj, S7 trebuie saib viteze F3 mai mari dect particulele de peliniile
i = * i >i-
Putemsrezummrezultatele obinute pn acumn felul urmtor.
Amconstruit ntr-un semispaiu un anumit cmp plastic detensiuni
Fig. VIII.57. Descompunerea componentelor Fx| ^=0, Fj,| _0 dup
componentele Va , F3 , n domeniile plastice.
V
~
care satisface condiiile axy = 0pe y ==0 i <x pe y =0 * < 0
* >a, i care seprelungete ntr-un domeniu 'rigid, iar toate micrile