Sunteți pe pagina 1din 2

Mod. Coala N .

Document Semnat Data


A efectuat
A verificat
Litera Coala Coli

UTM 541. 2 TP 091 012 ME
Mavrodi M.
Descrierea procesului
tehnologic
Contr.norm.
Aprobat


4. Descrierea procesului tehnologic
Depozitarea finii se efectueaz n bunchere de tip M-118 a cte 57.8 m
3
.(1). u a!utoru"
cerntoru"ui #$urat% cu o productivitate de 3.5 t&h (')( fina este cernut. ernerea finii este
necesar pentru separarea de impurit)i att mecanice ct *i ma+netice( n afar de aceasta n timpu"
cernerii fina se mbo+)e*te cu o,i+en( care este necesar pentru afnarea a"uatu"ui. -ina de +ru
de ca"itate superioar se cerne prin sita .r. 1(/. 0entru separarea impurit)i"or feroma+netice fina
trece n form de un strat sub)ire (cu +rosimea acestuia de / 1 8( dar nu mai mu"t de 12 mm)( cu
viteza nu mai mare de 2(5 m&s prin ma+ne)i. -inisarea cur)irii se nscrie n re+istru" specia".
on)inutu" de impurit)i e"ectroma+netice nu trebuie s dep*esc 3 m+&3+. 4ehno"o+u" de
schimb( cur) n fiecare zi ma+ne)ii *i determin +reutatea impurit)i"or feroma+netice *i
componen)a "or( date"e ob)inute se nscriu n re+istru specia". -ina cernut *i cur)it de impurit)i
fiero-ma+netice se depoziteaz n buncru" de produc)ie 56-/3$ cu 7 8 '(9 m
3
(3). :in buncru"
dat fina este transportat cu transportoru" *nec (;) n si"osu" de produc)ie cu transportor mecanic a
finii 56-11' (5). :e aici fina este transmis "a pozi)ia (;3) spre producere.
Drojdiile comprimate sunt cu termenu" de pstrare de 3 zi"e. <cestea se depoziteaz "a
temperatura de 2 = ;> n fri+idere (3;). 0entru pre+tirea dro!dii"or comprimate este necesar ca
e"e s fie dizo"vate n ap. <cest "ucru se petrece n rezervoare cu a+itator 5-1;( (19)( unde se
adau+ apa n propor)ie de 1?3. 4emperatura apei nu trebuie s dep*easc '9-3'>. :ro!dia
pre+tit se pompeaz cu pompa n vas de nive" constant cu manta *i a+itator (11)( de unde este
transportat "a producere.
Apa din re)eaua or*neasc se acumu"eaz n rezervoare"e de ap rece (/) *i ap fierbinte
(7). <ceasta se scur+e n vas de nive" constant (8)( apoi spre producere. <pa fierbinte se nc"ze*te
de "a cazan+erie( care este a"ctuit din co"ectoru" de condensat (37)( pompa centrifu+ (38)( care
transport condensatu" "a panou" de distribu)ie (39)( de unde aburu" se acumu"eaz n recipiente"e
de acumu"are a vapori"or (;1).
area cu concentra)ia de '/@ *i densitatea 1(18 1 1(' 3+&dm
3
( se pre+te*te n insta"a)ia de
pre+tire a srii de tip 41-5A (3/)( cu barbotarea aeru"ui ce vine de "a sta)ia de compresoare *i
cu adu+are a apei. Barea se dizo"v mai rapid "a 32>. Bo"u)ia de sare se transport n rezervoru"
(17) de unde este pompat "a vas de nive" constant (9)( apoi spre producere.
Coala
Mod Coala N. Document Semnat Data
UTM 541. 2 TP 091 012 ME
Bta)ia de compresoare este a"ctuit din compresoare"e de tip $C ('5)( din separatoru" de
u"ei DMM ('/)( care comunic cu recipientu" de tip 0$-' ('7) *i separatoru" de ap 5$D ('8)(
care transmite aeru" "a barbotarea so"u)iei de sare *i de zahr *i a!ut "a transportarea finii spre
producere.
!a"r#l se prime*te n saci (31). Be fo"ose*te n re)ete ca un produs +ustativ. Enainte de a fi
ntrebuin)at zahru" se cerne de impurit)i feroma+netice cu a!utoru" cerntoru"ui #$urat% (')( cu
diametru" orificii"or sitei de 3 mm. 6ste fo"osit n procesu" tehno"o+ic de producere sub form de
so"u)ie cu concentra)ia de 52@( *i temperatura de 3'-35>. Bo"u)ia de zahr se prepar n insta"a)ia
de pre+tire a so"u)iei zahr (32)( cu adau+area apei *i a aeru"ui comprimat care serve*te "a
barbotarea so"u)iei. oncentra)ia zaharozei n so"u)ie se contro"eaz dup densitatea re"ativ. En
timpu" iernii apa pentru dizo"vare se nc"ze*te pn "a 52-/2>. :in insta"a)ia de preparare a
so"u)iei de zahr se transport n vasu" de acumu"are (18)( din care cu pompa se pompeaz "a vasu"
de nive" constant (12)( apoi spre producere.
Mar$arina. En ca"itate de +rsimi este uti"izata mar+arina. Mar+arina este pstrat n cutii n
fri+ider (5 zi"e). 6fectu" +rsimi"or se manifest prin? ma!orarea va"orii ener+etice a produsu"ui(
mbunt)irea propriet)i"or reo"o+ice a"e produsu"ui( asi+ur a"unecarea straturi"or de a"uat n
timpu" fermentrii "ui. Mar+arina nainte de ntrebun)are se frmi)eaz *i se tope*te. 4opirea
mar+arinei are "oc n rezervoare cu a+itator *i cu manta de tip 5-15 ('3)( cu ap fierbinte "a
temperatura de ;2-;5>. onducta de transportare a mar+arinei trebuie s fie deasemenea dotat
cu manta( cu ap fierbinte. Mar+arina *i untu" topit se pompeaz n vasu" de nive" constant (15)(
de unde apoi mer+e spre producere.
tafidele se vor pastra in depozit curat( uscat( racoros si dezinfectate "a o temperatura de '-
;F si o umiditate re"ativa a aeru"ui de 82-85@. 4rebuie retinut faptu" ca temperaturi"e scazute
produc zaharisirea fructe"or( iar temperaturi"e ridicate favorizeaza fermentarea si infestarea
fructe"or cu paraziti. utii"e cu stafide se vor aseza pe +ratare in stive cu interva"e intre e"e( pentru
a se asi+ura o buna aerisire a acestor produse.
Ame%tec#l de pectin c# al$e se aduce "a ntreprindere n saci( care se pstreaz n depozit.
Be prepar n vase de tip 5-1; (';).
<stfe"( este pompat n vase de nive" constant (1/)( apoi spre producere. :up instruc)iuni"e
tehno"o+ice amestecu" de pectin se dizo"v cu ap "a temperatura de 35-;2>( n raport de 1?8.

S-ar putea să vă placă și