Sunteți pe pagina 1din 20

Eu, Beneficiarul declar caamluat cunostinta, amprimit si sunt deacordatat cuconditiilegeneralealecontractului, cat si cuclauzelespecificefiecarui serviciusi anexelor acestoradupacumurmeaza:

Conditii generalepentrufurnizareaserviciilor decomunicatii electroniceintegrateRCS&RDSsi Proceduradesolutionareareclamatiilor clientilor RCS&RDS


Amfost informat inainte de incheierea contractului cu privire la planul tarifar ales, inclusiv contravaloarea acestuia pe intreaga perioada contractuala initiala, despre tarifele aplicabile, durata
minima intiala a contractului si conditiile de incetare ale acestuia in conformitate cu prevederile art.7 alin3 din Decizia ANCOMnr. 77/2009.
FORM-RCS-RDS-COM-VZ-REZ-47 Ed 4 Rev 9
FORM-RCS-RDS-COM-VZ-REZ-47 Ed 4 Rev 9 Anexa 2_Extra - Extras din tarife RCS & RDS
FORM-RCS-RDS-COM-VZ-REZ-47 Ed 4 Rev 9 Anexa 3.I. Clauze specifice serviciului Digi Cablu de retransmisie a programelor audiovizuale(CATV)
FORM-RCS-RDS-COM-VZ-REZ-47 Ed 4 Rev 9 Anexa 3.II Clauze specifice serviciului Digi Net si Digi Net Mobil
FORM-RCS-RDS-COM-VZ-REZ-47 Ed 4 Rev 9 Anexa 3.III Clauze specifice serviciului Digi Tel de telefonie fixa
FORM-RCS-RDS-COM-VZ-REZ-47 Ed 4 Rev 9 Anexa 3.PI_II Proces verbal predare primire echipamente comunicatii
FORM-RCS-RDS-COM-VZ-REZ-47 Ed 4 Rev 9 Anexa 3.IV Clauze specifice serviciului Digi Mobil de telefonie mobila
FORM-RCS-RDS-COM-VZ-REZ-47 Ed 4 Rev 9 Anexa 3.V Clauze specifice serviciului de televiziune prin satelit Digi TV Satelit (DTH) si Anexa 3.V.1 Tarife echipamente DTH.
FORM-RCS-RDS-COM-VZ-REZ-47 Ed 4 Rev 9 Anexa 3.V.2 Procesul verbal de predare-primire echipamente DTH
Nu doresc sa primesc comunicari comerciale conformart. 12.6 Clauze generale Contract.
Amprimit filtrul/echipamentul care asigura accesul la programul TV pentru adulti, precumsi instructuinile de utilizare a echipamentului de filtrare la punerea in functiune a serviciului.
Totodata Abonatul isi asuma intreaga responsabilitate pentru orice utilizare necorespunzatoare a oricarui serviciu si/sau pentru orice incalcare a dispozitilor legale din domeniu.
RCS & RDS
Str. Dr. Staicovici nr. 75
Forum 2000 Buliding Faza I, Et. 2
Sector 5, Bucureti
+40 (31) 400 4440
+40 (31) 400 4441
office@rcs-rds.ro
www.rcs-rds.ro
T
F
E
W
S.C. RCS & RDS S.A.
Nr. de ordine n Reg. Com.: J40/12278/1994 | C.U.I.: 5888716; art. fisc.: RO | Capital Social subscris i v rsat: | Cod IBAN: R 06 INGB 0001 0001 8824 8913, ING Bank Bucure 42.206.417 LEI O ti
Num rul 15643 n registrul de eviden a prelucr rilor de date cu caracter personal.
Contract de furnizare servicii nr: din data:
Incheiat intre pe de o parte si , avand sediul social in Bucuresti str. Dr. Staicovici nr. 75Forum2000Building Faza I Etaj 2, sector 5, cu numarul de ordine in Registrul Comertului J40/12278/1994,
codul unic de inregistrare RO5888716, cont bancar, cod IBANRO51INGB000100018827 deschis la INGBank N.V. Sucursala Bucuresti, pe de alta parte, denumita in continuare sau , prin:
Beneficiar SCRCS&RDSSA
RCS&RDS Operator
Cod in calitate de Agent / Reprezentant vanzari.
Agentul, prin reprezentantii sai, are dreptul de a semna prezentul contract in numele si pe seama RCS & RDS, in limitele contractuale dintre Agent si RCS & RDS.
Informatii despre Beneficiar existent: Nu Da ID client Clientul NU are restante fata de RCS & RDS
Acest contract inlocuieste contractele aferente locatiei de la lit.A: Nr.Contract Internet
Nr. Contract Telefonie fixa / mobila
Numele si prenumele
Seria:
e-mail:
Act de identitate: BI/CI Pasaport Legitimatie de sedere
nr: CNP: Tel. acasa:
Nr.Contract CATV/DTH
Tel. mobil/serviciu:
A. Adresa/Locatia unde se instaleaza serviciul: Localitate: Judet/sector:
strada nr. bl. sc. et. ap. cod adresa
B. Adresa de facturare: si anume: Localitate: Judet/sector:
strada nr. bl. sc. et. ap.
aceeasi alta
D. Numere de telefon autorizate pentru activare Digi Net Mobil
Nr. telefon fix Nr. telefon mobil
NU doresc nscrierea n carte de telefon
E. Numere de portat n baza cererii de portare nr.___________________
Anexa 1 Acordul Beneficiarului privind clauzele contractuale
F
O
R
M
-
R
C
S
-
R
D
S
-
C
O
M
-
V
Z
-
R
E
Z
-
4
7
_
E
x
t
r
a
E
d
4
R
e
v
9
C. Optiunea Beneficiarului pentru serviciile RCS & RDS:
Fiber Link 1
2 2 2 2
Digi Net II.A
Baza Extra + HBO
Baza+ HBO Extra
Baza Extra + HBO
1
Baza+ HBO
1
Extra
1
1 1
Digi Film
1
Semnatura Reprezentantului RCS & RDS si stampila /Agentului Semnatura Beneficiarului
Digi Net Mobil 3
Digi Net Mobil 3 Asociat
3
5
Digi Tel Fix 2 Nelimitat
Digi Mobil 3 Digi Mobil 5 Digi Mobil 7
1 1 1
Digi Film
Digi Net Mobil II.A
Digi TV Satelit (DTH) IV.
Servicii suplimentare V.
Serviciul Asociat
Telefonie
6
III.
Digi Net Mobil 2
Digi Net Mobil 4 Asociat Fiber Link/Cable Link 2 Fiber Link/Cable Link 1
Digi Mobil 3
4
Digi Mobil 7
4
Digi Mobil 5
4
Digi Mobil 2 Nelimitat
4
Digi Mobil Asociat
4
Digi Mobil Zero
4
Fiber Link/CableLink 1 Fiber Link/CableLink 2
S.C. RCS & RDS S.A. | Nr. de ordine n Reg. Com.: J40/12278/1994 | C.U.I.: 5888716; art. fisc.: RO | Capital Social subscris i v rsat: | Cod IBAN: R 06 INGB 0001 0001 8824 8913, ING Bank Bucure 42.206.417 LEI O ti
Num rul 15643 n registrul de eviden a prelucr rilor de date cu caracter personal.
NOTE: In cazul serviciului Digi Tv Satelit se poate opta pentru programele premium Pay-Tv numai n completarea pachetelor de programe: Baza, Extra I, Extra II (Baza) si Extra
Complet cu plata unui abonament lunar suplimentar. In cazul serviciului Digi TV Cablu (CATV), programele Pay TV pot sa nu fie disponibile in toate retelele operate de RCS & RDS,
Beneficiarul putnd sa opteze pentru unul sau mai multe asemenea programe numai daca retelele Operatorului permit furnizarea acestora. Optiunea Beneficiarului nu poate fi
exprimata pentru servicii pe care RCS&RDSnu le poate furniza, respectiv daca RCS&RDSnu dispune de infrastructura necesara.
Traficul serviciului Digi Net este nelimitat pentru toate tipurile de abonamente, iar tipul serviciului pentru care poate opta Beneficiarul depinde de infrastructura RCS & RDS prin
care va fi furnizat serviciul.
Serviciul este oferit ca bonus, aferent serviciului de telefonie fixa DigiTel Asociat si DigiTel 2 Nelimitat, atata timp cat serviciul principal este activ si achitat in termen.Serviciul
este disponibil doar de pe terminalele de telefonie fixa cu port de date, conectate prin unde radio la reteaua RCS&RDS. Terminalele de telefonie fixa cu port de date sunt disponibile
numai in zonele in care RCS&RDSnu dispune de infrastructura teresta de telefonie fixa.
Serviciul este disponibil doar de pe terminalele de telefonie mobila 3G care suporta serviciul de date 3G. Tarifarea acestui serviciu se face in functie de traficul efectuat conform
Anexei 2 a contractului - Extras din tarifele RCS & RDS. Pentru activarea acestui serviciu Beneficiarul trebuie sa detina un telefon mobil compatibil 3G cu suport de date 3G, unele din
terminalele de telefonie mobila 3Gpredate Beneficiarilor pentru furnizarea serviciilor de voce nu pot fi utilizate pentru utilizarea serviciul de Internet mobil.
Serviciul este disponibil doar impreuna cu terminalele fixe de telefonie 3G cu port de date incorporat, oferite de catre RCS&RS. Oferta este disponibila numai in mediul rural si in
zonele in care RCS&RDS nu dispune de infrastructura fixa de telecomunicatii pentru furnizarea serviciului de acces la Internet, precumsi in functie de acoperirea retelei de generatia
a treia (3G) Digi Mobil.
Daca nu opteaza pentru abonamentul Digi Tel 2 Nelimitat sau Digi Mobil 2 Nelimitat, Beneficiarului ii va putea fi furnizat servicul de telefonie (fixa si/sau mobila) cu minute incluse
asociate oricaruia dintre serviciile Digi TV Cablu, Digi Net, Digi Tv Satelit in functie de posibilitatile tehnice, de oferta RCS & RDS si potrivit anexei 2 a conditiilor generale sau daca nu
contracteaza niciun alt serviciu de la RCS & RDS, Beneficiarul poate opta pentru seviciul Digi Tel Zero ori Digi Mobil Zero fara plata niciunui abonament si fara minute incluse,
Beneficiarul urmand sa achite contravaloarea apelurilor, la tarifele mentionate pe principalele destinatii sunt cele din anexa 2 sau la cele aplicabile la momentul efectuarii apelului,
conformprevederilor anexei 2 a contractului.
Cartela sim/Smartcardul sunt proprietatea RCS & RDS si sunt oferite in custodie Beneficiarului pe durata de valabilitate a prezentului contract. Beneficiarul se obliga sa
foloseasca cartela sim/smartcard-ul intr-un terminal proprietate personala compatibil cu reteaua 3G/cu tehnologia DTH.
1
2
3
4
5
6
7
* Prin luna calendaristica se intelege intervalul de timp egal cu fiecare dintre cele 12 diviziuni ale anului calendaristic, cu o durata de 28pana la 31 de zile, fiind considerata luna calendaristica si orice fractiune de luna in care a
fost activat fiecare serviciu nou.
In virtutea faptului ca Abonatul a incheiat contractul pentru o durata minima initiala de 12 (douasprezece) sau de 24 (douazecisipatru) de luni, potrivit ofertei promotionale a RCS &
RDS, aceasta din urma poate vinde sau preda Abonatului, pentru a beneficia de serviciile de comunicatii electronice care fac obiectul contractului, un telefon mobil sau fix, cartela
(sim) aferenta, un modemmobil de date, alte echipamente de telecomunicatii, dupa caz, in schimbul platii unei chirii pentru care se acorda o reducere de 100%(chirie promotionala)
sau cu pret promotional, daca nu se prevede altfel in Anexa 2 a Contractului. In cazul incetarii contractului inainte de expirarea Duratei minime initiale, Abonatul isi asuma obligatia sa
achite Operatorului contravaloarea tuturor promotiilor, reducerilor, subventiilor etc. potrivit prevederilor Anexei 2 si art.5.5.2 din cuprinsul conditiilor generale de care a beneficiat
in baza contractului, toate acestea fiind acordate Abonatului de catre Operator sub conditia mentinerii in vigoare a contractului pentru intreaga durata minima initiala de 12
(douasprezece) sau 24 (douazecisipatru) de luni, dupa caz.
Nu pot beneficia de oferta promotionala persoanele care se afla in una dintre urmatoarele situatii: (i) daca prin acest contract este preschimbat orice alt contract al Beneficiarului
sau al persoanelor care locuiesc impreuna cu Beneficiarul in baza caruia este deja instalat unul sau mai multe servicii RCS&RDS(ii) daca exista un contract incheiat pentru furnizarea
oricarui serviciu de RCS&RDS la aceeasi adresa unde sunt furnizate servicii in baza acestui contract pentru care nu sunt achitate facturile la scadenta pe perioada acordarii de
scutiri sau reduceri de la plata contravalorii serviciilor in baza acestui contract sau (iii) daca exista un contract incheiat pentru furnizarea oricarui serviciu de RCS&RDS la aceeasi
adresa unde sunt furnizate servicii in baza acestui contract pentru se solicita incetarea pe perioada acordarii de scutiri sau reduceri de la plata contravalorii serviciilor contractate
in baza acestui contract. In perioada in care Abonatul beneficiaza de oferta promotionala in vigoare nu poate solicita modificarea pachetelor contractate in sensul achizitionarii unui
pachet cu o valoare inferioara celui deja contractat pentru pachetele la care Abonatului i-au fost acordate beneficii, reduceri, subventii sub orice forma, in conformitate cu
prevederile Anexei 2 si ale celorlalte anexe la Contract.
Gratuitatile si orice reduceri se acorda cu titlu promotional in virtutea faptului ca Beneficiarul a incheiat contractul pentru o durata minima initiala de 12 (douasprezece) sau de 24
(douazecisipatru) de luni, in conformitate cu prevederile mai-sus mentionate, Beneficiarul avand obligatia de a achita integral contravaloarea apelurilor si mesajelor taxabile,
contravaloarea traficului Digi Net Mobil (daca abonamentul pentru care a optat Beneficiarul nu are trafic nelimitat), precum si contravaloarea serviciilor aditionale prestate in
luna/perioada anterioara. In cazul incetarii contractului inainte de expirarea Duratei minime initiale, Abonatul isi asuma obligatia sa achite Operatorului contravaloarea tuturor
promotiilor, inclusiv contraloarea apelurilor in reteaua RCS&RDS sau in orice alte retele efectuate cu titlu gratuit, a reducerilor, subventiilor etc. (potrivit prevederilor Anexei 2 si
art.5.5.2 din cuprinsul conditiilor generale) de care Abonatul a beneficiat in baza contractului, toate acestea fiind acordate Abonatului de catre Operator sub conditia mentinerii in
vigoare a contractului pentru o durata minima initiala de 12 (douasprezece) sau de 24 (douazecisipatru) de luni.
Oferta RCS&RDSeste supusa unor termene si conditii, fiind valabila pana la data de 31.01.2012 in limita stocului disponibil.
Pentru care Abonatul beneficiaza de:
gratuita in care Abonatul nu va plati tariful lunar (abonament, servicii
accesorii, asociate si de mentenanta planificate) aferent serviciilor nou contractate;
la achizitionarea telefoanelor mobile, in conformitate cu prevederile din Anexa 2 la Contract
a contravalorii serviciilor operationale si a contravalorii chiriei lunare pentru
echipamentele predate in scopul utilizarii serviciilor de comunicatii electronice, in conformitate cu
prevederile din Anexa 2 la Contract;
- o (una) luna calendaristica*
- o reducere
- o reducere de 100%
minim 12(douasprezece) luni
minim 24(douazeci ) luni sipatru
durata nedeterminata, pentru care Beneficiarul va avea obligatia achizitionarii echipamentelor necesare furnizarii serviciilor, precumsi obligatia achitarii contravalorii
tuturor serviciilor operationale, a taxelor si tarifelor mentionate in Anexa 2 la Contract.
Subsemnat (ul/a), in calitate de Beneficiar, cunoscand dispozitiile legii penale privind falsul in declaratii, pe propria
raspundere declar si garantez ca nu amincheiat niciun alt contract pentru furnizarea de servicii de catre RCS & RDS, nici eu si nici persoanele care locuiesc la aceeasi adresa, in
baza carora sa existe restante la plata abonamentului si/sau a altor servicii care fac obiectul acestor contracte si nici nu amprimit echipamente sau alte bunuri de la RCS & RDS
care sa nu fi fost predate potrivit clauzelor contractuale. Totodata imi asumintreaga responzabilitate pentru realitatea si corectitudinea acestei declaratii, urmand sa suport
sanctiunile legale daca se dovedeste ca prezenta declaratie este falsa, incompleta sau incorecta, asumandu-mi in acelasi timp obligatia sa sa despagubesc societatea RCS&RDS
pentru toate prejudiciile produse. Eu, Beneficiarul declar ca amluat cunostinta, amprimit si sunt de acord cu prevederile speciale de utilizare a serviciilor precumsi cu prevederile
referitoare la limitarea raspunderii, dreptul de a denunta unilateral contractul, modificarea si suspendarea serviciilor.
Oferta RCS&RDS este disponibila in functie de optiunea Beneficiarului pentru durata contractului:
Semnatura Reprezentantului RCS & RDS si stampila /Agentului Semnatura Beneficiarului
Beneficiarul declara pe propria raspundere si garanteaza ca receptia serviciului DTH se va face exclusiv pe teritoriul Romaniei la
Locatia:
F
O
R
M
-
R
C
S
-
R
D
S
-
C
O
M
-
V
Z
-
R
E
Z
-
4
7
_
E
x
t
r
a
E
d
4
R
e
v
9
HD
HD
HD
HD
HD
+ cartela in regim de:
+ cartela in regim de:
+ cartela in regim de:
+ cartela in regim de:
+ cartela in regim de:
( )
( )
( )
( )
( )
Telefon mobil+ cartela SIM
Modem de cablu cu porturi de voce
vanzare
vanzare
vanzare
vanzare
vanzare
DATE ECHIPAMENTE
Telefon FIX+Cartela SIM
Gateway date mobil
rimul STB(decodor) in regim de:
l 2-lea STB(decodor) in regim de:
Cartela si p
Cartela si a
Cartela si al 3-lea STB(decodor) in regim de:
Cartela si al 4-lea STB(decodor) in regim de:
Cartela si al 5-lea STB(decodor) in regim de:
Telefon fix
Modem date mobile
chirie
chirie
chirie
chirie
chirie
Cartela SIM
Smartcard
chirie promotionala
chirie promotionala
chirie promotionala
chirie promotionala
chirie promotionala
7
7
RCS & RDS
Str. Dr. Staicovici nr. 75
Forum 2000 Buliding Faza I, Et. 2
Sector 5, Bucureti
+40 (31) 400 4440
+40 (31) 400 4441
office@rcs-rds.ro
www.rcs-rds.ro
T
F
E
W
FORM-RCS-RDS-COM-VZ-REZ-47_ Editia_Speciala 4 Rev.9 Conditii generale pentru furnizarea serviciilor de comunicatii electronice integrate RCS&RDS
1. Obiectul Contractului
,
1.1. Potrivit optiunii Beneficiarului, exprimate in termenul de valabilitate a ofertei RCS&RDS,
obiectul Contractului este constituit din furnizarea, de catre RCS&RDS, catre Beneficiar, a
serviciilor de comunicatii electronice specificate la pct.1.2, de mai jos, precumsi vanzarea
saupredareaechipamentelor decomunicatii, dupacaz, potrivit solicitarii Beneficiarului, in
conditiile si termenii din contract, in schimbul platii de catre Beneficiar a tarifelor lunare
practicate de RCS&RDS, astfel cumacestea vor putea fi modificate pe parcursul furnizarii
serviciilor, precumsi apretului echipamentelor, dupacaz.
1.2. RCS&RDS va furniza, potrivit optiunii si solicitarii Beneficiarului, exprimate conform
lit.Cdin Contract, urmatoarele servicii de comunicatii electronice:
1.2.1. , respectiv instalarea unui circuit pentru furnizarea
serviciului de retransmitere a programelor audiovizuale prin cablu la locatia
Beneficiarului, precum si furnizarea pachetului solicitat de catre Beneficiar, incepand
cu data instalarii/schimbarii pachetului, dupa caz;
1.2.2. respectiv asigurarea accesului la Internet in locatia
Beneficiarului prin intermediul retelei de comunicatii electronice operata de RCS&RDS,
precum si asigurarea mediului global pentru serviciile Internet (obtinerea si
administrarea de adrese si clase de adrese IP).
1.2.3. , respectiv asigurarea accesului la Internet prin
intermediul retelei de comunicatii electronice de generatia a treia (3G) operata de
catre RCS&RDS.
1.2.4. respectiv asigurarea accesului la serviciile de initiere a
apelurilor proprii si de receptionare a apelurilor telefonice si a mesajelor facsimile
locale, interjudetene si internationale in si din retelele publice de telefonie fixa sau
mobila cu care RCS&RDS are contracte de interconectare in vigoare pentru serviciul de
telefonie fixa, prin intermediul liniei de telefonie conectate la retelele de comunicatii
electronice operate de RCS&RDS.
1.2.5. , respectiv asigurarea accesului la serviciile de initiere a
apelurilor proprii si de receptionare a apelurilor telefonice, nationale si internationale,
in si din retelele publice de telefonie fixa sau mobila cu care RCS&RDS are contracte de
interconectare in vigoare pentru serviciul de telefonie mobila, prin intermediul unei linii
mobile de telefonie activate in reteaua de telefonie mobila operata de RCS&RDS.
1.2.6. respectiv furnizarea, prin intermediul tehnologiei DTH
(Direct To Home), de programe audiovizuale sau a altor servicii similare la locatia
Beneficiarului, conform ofertei in vigoare a Operatorului si optiunii Abonatului, in
conditiile prezentului contract, incepand cu data instalarii/schimbarii pachetului de
programe si/sau servicii, dupa caz.
1.3. Serviciul Digi TV Cablu, serviciul Digi Net si serviciul Digi Tel vor fi denumite generic
in cuprinsul prezentului contract si servicii fixe de comunicatii electronice.
1.4. Termenii si conditiile de furnizare a serviciilor care fac obiectul prezentului contract
sunt prevazute atat in cuprinsul prezentelor conditii generale, cat si in cuprinsul
conditiilor/clauzelor specifice fiecarui serviciu.
1.5. Furnizarea serviciilor ce formeaza obiectul contractului, in conditiile contractuale si
potrivit legislatiei aplicabile, este conditionata de plata contravalorii tarifului lunar
aferent fiecarui serviciu contractat, a tarifelor altor servicii prestate, a apelurilor
realizate prin utilizarea serviciilor de telefonie fixa si/sau mobila, care depasesc sau nu
intra in continutul ofertei RCS&RDS, precum si a contravalorii oricaror servicii
aditionale, inclusiv contravaloarea serviciilor speciale tip Pay-per-view (PPV) in
termenele stabilite prin Conditiile Generale si conform tarifelor specifice fiecarui
program/eveniment comunicate beneficiarilor de catre reprezentantii RCS & RDS odata
culansareafiecarei comenzi inparte, tarifepublicatesi pesite-ul www.rcs-rds.ro
Prin servicii PPV se inteleg evenimente sau programe audiovizuale receptionate de
catre Beneficiar in baza unor comenzi individuale, prin achitarea unui tarif distinct de
contravaloarea abonamentului lunar al serviciului de retransmitere prin cablu si/sau
satelit a programelor audiovizuale.
1.6. Furnizarea serviciilor asociate
pentru care Abonatul beneficiaza de reduceri, discounturi, bonusuri
conform ofertei RCS & RDS in vigoare, este conditionata de mentinerea in vigoare si
achitarea in termen a serviciilor principale.
serviciul Digi TV Cablu
serviciul Digi Net
serviciul Digi Net Mobi
serviciul Digi Tel
serviciul Digi Mobil
serviciul Digi TV Satelit
,
l
(servicii de telefonie mobila, telefonie fixa, acces
internet mobil)
2.1. In functie de optiunea Abonatului Contractul se incheie: 2.1.1 pentru o durata initiala
minima de 12 (douasprezece) sau 24 (douazecisipatru) luni, denumita Durata Initiala
care incepe sa curga de la data punerii in functiune a serviciilor contractate. Durata
Initiala a contractului se prelungeste de drept cu perioada de timp in care a fost
suspendata furnizarea oricarui serviciu la cerere sau din motive imputabile
Beneficiarului sau
2.1.2. pe durata nedeterminata.
2.2. Dupa expirarea Duratei Initiale, daca niciuna din parti nu si-a manifestat intentia de
a nu prelungi contractul printr-o notificare scrisa transmisa cu cel putin 45 de zile
inainte de data scadenta, durata acestuia se prelungeste pe perioada nedeterminta.
2.3.In cazul incetarii contractului inainte de expirarea Duratei Initiale minime (cu
2. Durata Contractului
exceptia cazurilor prevazute la art 3.10. si 12.3.) Contractul se va considera ca a fost
incheiat pe durata nedeterminata, antrenand pe cale de consecinta in sarcina
Beneficiarului obligatia de a achita pentru toata perioada de derulare a contractului
contravaloarea tuturor taxelor si tarifelor promotionale la nivelul corespunzator celor
aplicabile contractului incheiat pe durata nedeterminata.
3. Tarife si modalitati de plata
3.1. In functie de serviciile pentru care Benefciarul a optat potrivit lit. C din Contract,
tarifele aferente serviciilor contractate si ale serviciilor de telefonie sunt calculate, la
data semnarii prezentului contract, potrivit anexei 2.
3.2. Pentru serviciile de telefonie fixa si de telefonie mobila abonamentul, tarifele
serviciilor neincluse in abonament si cele aditionale, precum si traficul aferent
anumitor tipuri de abonamente pentru serviciul mobil de acces Internet, sunt stabilite in
Euro si sunt in valoare neta (TVA inclus).Tarifele in vigoare la data semnarii contractului
pentru o parte a destinatiilor si serviciilor furnizate de RCS&RDS sunt redate in Anexa 2
din prezentul Contract. Lista completa si actualizata a tarifelor este disponibila la sediile
RCS&RDS, la adresa Internet www.rcs-rds.ro sau pot fi solicitate informatii prin
apelarea telefonica a Serviciului Relatii Clienti, Beneficiarul avand obligatia sa verifice
inainte de initierea apelului tariful practicat de RCS&RDS pentru destinatia pe care
doreste sa o apeleze cu respectarea clauzelor prezentelor conditii generale si clauzelor
specifice serviciilor de telefonie.
3.3. RCS&RDS va factura lunar Beneficiarului contravaloarea fiecarui serviciu,
contravaloarea traficului Digi Net Mobil (daca abonamentul pentru care a optat
Beneficiarul nu are trafic nelimitat), precum si contravaloarea apelurilor initiate de
Beneficiar si a serviciilor aditionale prestate in luna/perioada anterioara. Facturarea,
de catre RCS&RDS, si plata, de catre Beneficiar, a contravalorii serviciilor, se vor face in
Lei, la cursul oficial al BNR din ziua emiterii facturii. Pentru serviciile de telefonie (fixa si
mobila) va fi emisa o anexa a facturii continand lista apelurilor, care poate fi detaliata
partial (pe destinatii) sau total (pe numere apelate). Stabilirea duratei apelului se face la
intervale de cate un minut. Tarifele pentru anexa detaliata la factura sunt stabilite in
Anexa 2 a Contractului sau se pot consulta la adresa de Internet www.rcs-rds.ro.
3.4. Facturile si anexele facturilor vor fi transmise Beneficiarului prin posta la adresa
indicata de acesta, Beneficiarul recunoscand ca valoarea facturata a serviciilor care
fac obiectul contractului au caracter cert, lichid si exigibil. Daca Beneficiarul pretinde
ca nu a primit factura si/sau anexele facturii, acesta nu este exonerat de la plata
contravalorii serviciilor prestate de RCS&RDS, putand fi eliberata Beneficiarului, la
cerere, o copie de pe factura si/sau de pe anexele facturii, contra cost. Totodata
Beneficiarul se va informa cu privire la valoarea sumelor facturate prin accesarea
contului disponibil la adresa de Internet www.rcs-rds.ro
3.5. Beneficiarul se obliga sa achite contravaloarea serviciilor contractate aferente
fiecarei luni pana la sfarsitul lunii respective (Termenul de plata), contravaloarea
apelurilor si mesajelor taxabile ale Beneficiarului, contravaloarea traficului Digi Net
Mobil (daca abonamentul pentru care a optat Beneficiarul nu are trafic nelimitat),
precum si contravaloarea serviciilor aditionale prestate in luna/perioada anterioara.
Plata se va face in numerar, prin punctele de incasare ale RCS&RDS indicate la adresa
www.rcs-rds.ro ori prin transfer bancar in contul indicat de RCS&RDS.
3.6. In cazul neplatii contravalorii facturilor pana la expirarea Termenului de plata,
RCS&RDS poate percepe, incepand cu cea de-a zecea zi a lunii urmatoare, penalitati de
0,2% pe zi de intarziere, calculate asupra cuantumului facturilor neachitate, iar
serviciile furnizate Beneficiarului vor putea fi suspendate dupa expirarea Termenului de
plata, pana la achitarea integrala a obligatiilor fata de RCS&RDS. In cazul devalorizarii
leului in raport cu EURO cu mai mult de 2% fata de cursul din data facturarii, RCS&RDS
poate include diferenta de curs valutar in factura din luna urmatoare. Totalul
penalitatilor de intarziere datorate de Beneficiar poate depasi cuantumul sumei asupra
careia sunt calculate. Pe perioada suspendarii serviciilor de catre RCS&RDS ca urmare
a neefectuarii platii de catre Beneficiar, RCS&RDS poate pretinde, iar Beneficiarul are
obligatia sa achite contravaloarea tarifelor lunare aferente serviciilor contractate.
3.7. Daca Beneficiarul nu a efectuat plata, in termen, contractul poate fi considerat, in
functie de propria apreciere a RCS&RDS, ca fiind reziliat de drept potrivit pct.5, fara sa
fie necesara punerea in intarziere a Beneficiarului, fara posibilitatea acordarii vreunui
termen si fara interventia instantei. Reconectarea la retea si/sau reluarea furnizarii
serviciilor se vor face la cererea Beneficiarului, in termen de cinci zile de la plata
tuturor restantelor si taxelor aferente, la valoarea acestora de la data platii.
3.8. Atat in momentul contractarii oricarui serviciu, cat si oricand in cursul derularii
contractului, pentru garantarea indeplinirii de catre Beneficiar a obligatiilor asumate,
RCS&RDS va putea cere Beneficiarului, iar acesta din urma se obliga sa plateasca
societatii RCS&RDS o suma de bani in numerar sau prin virament bancar, cu titlu de
garantie ori cu titlu de avans sau de depozit pentru oricare sau pentru toate serviciile
care fac obiectul contractului.
Constituirea garantiei sau plata avansului ori a depozitului pot fi cerute in oricare dintre
urmatoarele situatii: (i) cand Beneficiarul nu preda toate documentele solicitate de
RCS&RDSpentru incheierea contractului; (ii) cand exista datorii ale Beneficiarului catre
.
I. Conditii generale pentru furnizarea serviciilor de comunicatii electronice
S.C. RCS & RDS S.A.
Nr. de ordine in Reg. Com.: J40/12278/1994 | C.U.I.: 5888716; art. fisc.: RO | Capital Social subscris i v rsat: | Cod IBAN: R 06 INGB 0001 0001 8824 8913, ING Bank Bucure 42.206.417 LEI O ti
Num rul 15643 n registrul de eviden a prelucr rilor de date cu caracter personal. i
F
O
R
M
-
R
C
S
-
R
D
S
-
C
O
M
-
V
Z
-
R
E
Z
-
4
7
_
E
d
i
t
i
a
_
S
p
e
c
i
a
l
_
4
R
e
v
.
9
RCS&RDS sau catre terti in baza oricarui contract al Beneficiarului incheiat cu
RCS&RDS sau cu terti, indiferent daca acel contract este in vigoare sau nu; (iii) cand
Interventia si remedierea defectiunilor sunt conditionate de achitarea de catre
Beneficiarul nu are solvabilitatea necesara pentru a face fata obligatiilor ce deriva din
acest contract sau din alte contracte; (iv) cand Beneficiarul intarzie sa-si indeplineasca
obligatiile fata de RCS&RDS sau fata de terti; (v) cand exista riscul de Frauda, cand nu
este utilizat sau cand exista indicii de utilizare ilicita a oricarui serviciu; (vi) cand exista
diferente semnificative intre media consumului lunar si consumul realizat intr-o
perioada, (vii) in cazul suspendarii/dezactivarii oricarui serviciu (viii) in cazul incalcarii
de catre Beneficiar a prezentului Contract; (ix) in cazul in care Beneficiarul solicita
furnizarea anumitor Servicii suplimentare aferente serviciului de telefonie mobila.
Enumerarea de mai sus este exemplificativa si nu impiedica RCS&RDS sa stabileasca si
alte cazuri/situatii similare ce justifica adoptarea masurilor prevazute in aceasta
clauza. Daca se solicita constituirea garantiei la incheierea contractului, Beneficiarul se
obliga sa achite garantia inainte de perfectarea contractului, iar in cazul solicitarii
constituirii garantiei sau a platii avansului ori a depozitului pe perioada derularii
contractului, Beneficiarul se obliga sa plateasca suma ceruta de RCS&RDS in termen de
1 (una) zi de la data cererii. Daca Beneficiarul nu achita suma ceruta de catre RCS&RDS,
RCS&RDS va putea suspenda imediat furnizarea oricarui sau a tuturor serviciilor
oferite Beneficiarului inclusiv in baza altor contracte.
3.9. Beneficiarul poate contesta, in scris, sumele facturate in termen de cel mult 30
(treizeci) de zile de la data emiterii fiecarei facturi, fara sa fie exonerat de la achitarea
integrala a facturii pana la expirarea Termenului de plata, urmand ca eventualele diferente
sa fie corectate pe factura urmatoare emisa de RCS&RDS. Necontestarea facturii in
termenul mai sus amintit reprezinta acceptarea neconditionata a sumelor facturate, iar
Beneficiarul pierde dreptul de a contesta factura, recunoscand astfel ca valoarea
facturataaserviciilorcarefacobiectul contractului arecaractercert, lichidsi exigibil.
3.10. Preturile, tarifele si abonamentele pentru serviciile furnizate vor putea fi
actualizate si modificate pe parcursul derularii contractului. RCS&RDS va face publice
modificarile contravalorii abonamentului, tarifelor sau serviciilor furnizate si va
informa Beneficiarul printr-o notificare trimisa prin posta, curier, fax, e-mail, sms, prin
comunicarea pe factura cu cel putin 30 de zile inainte de operarea modificarii.
Beneficiarul are dreptul de a renunta la serviciul pentru care a operat modificarea
tarifului, respectiv de a denunta unilateral contractul cu privire la serviciul al carui tarif
a fost modificat daca nu este de acord cu modificarile propuse, fara a plati nicio
despagubire, avand obligatia restituirii bunurilor date in custodie, chirie sau a caror
contravaloare nu a fost achitata integral.
In plus, Beneficiarul poate obtine informatii actualizate privind preturile, tarifele si/sau
abonamentele serviciilor de comunicatii electronice si a serviciilor de intretinere si
reparatii si prin intermediul oricarui program transmis de catre RCS&RDS, prin
intermediul adresei internet www.rcs-rds.ro prin intermediul canalului propriu de
televiziune sau prin orice alt mijloc de comunicare.
3.11. Actualizarile si/sau modificarile de tarife datorate modificarilor legislative, cumar
fi modificarea taxei pe valoarea adaugata (TVA), modificarea sau introducerea altor
taxe aplicabile serviciilor de comunicatii electronice furnizate, vor intra in vigoare prin
efectul legii, in termenele stabilite de catre actele normative care le reglementeaza.
De asemenea, daca instalarea oricarui serviciu nu s-a putut realiza din culpa RCS&RDS
in termenul maxim de 90 zile de la semnarea contractului, instalarea se va face intr-un
termen extins de maximum 90 zile de la expirarea termenului initial, daca Beneficiarul
nu a renuntat la furnizarea serviciului a carui instalare nu s-a putut realiza in termenul
initial de instalare sau daca Beneficiarul nu a denuntat unilateral contractul.
,
4. Drepturile si obligatiile partilor
4.1. Drepturile si obligatiile RCS&RDS:
4.1.1. RCS&RDS va instala intr-un termen maxim de 90 zile de la semnarea contractului,
daca nu se prevede un alt termen in cuprinsul clauzelor specifice sau intr-un termen
agreat cu Beneficiarul, una sau mai multe conexiuni la reteaua de comunicatii
electronice operata de RCS&RDS in vederea furnizarii serviciilor fixe de comunicatii ce
formeaza obiectul contractului, pana la echipamentele Beneficiarului, in functie de tipul
serviciului furnizat, dar nu mai mult de 10 metri de cablu in interiorul locatiei, care va
face parte integranta din reteaua RCS&RDS. Daca este necesara o cantitate mai mare
de cablu si alte materiale pentru realizarea retelei, aceasta poate fi executata de catre
RCS&RDS, la solicitarea Beneficiarului, care va fi proprietarul acestei retele interioare
suplimentare numai dupa plata tuturor costurilor potrivit devizului de lucrari. Termenul
de instalare se va extinde cu perioada in care Beneficiarul nu poate fi contactat, nu este
disponibil, nu asigura accesul pentru instalare sau nu are obtinute autorizatiile
necesare.
4.1.2. RCS&RDS va asigura supervizarea serviciilor de comunicatii electronice furnizate
in baza prezentului contract, asigurand operarea retelelor sale publice de comunicatii
electronice 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana, 365 de zile pe an, astfel incat retelele de
comunicatii electronice operate sa functioneze in parametrii stabiliti prin actele
normative care reglementeaza aceasta activitate. Lucrarile de revizie, intretinere si
reparatie a retelelor publice de comunicatii ale RCS&RDS vor fi asigurate pe propria
cheltuiala, daca aceste lucrari nu sunt imputabile Beneficiarului sau unor terti, situatie
in care acestia au obligatia sa suporte costul lucrarilor. Costurile pentru intretinerea si
reparatia instalatiei interioare individuale a Beneficiarului vor fi suportate de acesta.
4.1.3. RCS&RDS nu va fi responsabil pentru nicio intrerupere rezultata din cauze ce
exced controlului sau si nici pentru pagubele pe care Beneficiarul le-ar putea suferi din
aceste cauze.
4.1.4. In cazul nefunctionarii oricarui serviciu, RCS&RDS va remedia eventualele
defectiuni reclamate de catre client la Departamentul Relatii Clienti in cel mult 48 ore.
Beneficiar a tuturor obligatiilor prevazute in prezentul contract sau in alte contracte
incheiate intre Beneficiar si RCS&RDS. Termenul de remediere a eventualelor defectiuni
reclamate de catre Beneficiar poate fi depasit, daca defectiunile reclamate sunt
generate de oricare dintre urmatoarele cauze: (a) inoperabilitatea retelelor terestre
nationale si internationale care asigura furnizarea unuia sau mai multor servicii ce
formeaza obiectul prezentului contract; (b) intreruperii accidentale sau programate a
alimentarii cu energie electrica sau in cazul variatiilor mari ale energiei electrice sau in
cazul disfunctionalitii ori avariererii echipamentelor furnizorului de energie electrica
sau ale altor furnizori ai RCS&RDS; (c) interferentelor cu alte sisteme de comunicatii
electronice, bruiajelor etc. indiferent daca astfel de comunicatii sunt autorizate ori
neautorizate sau in cazul afectarii calitatii comunicatiilor electronice datorita
conditiilor atmosferice sau unor intreruperi ale legaturilor cu alte retele de
comunicatii, precum si in cazul cand calitatea semnalului receptionat este sub limita
parametrilor tehnici stabiliti potrivit standardelor in vigoare; (d) Distrugerilor,
degradarilor, furturilor sau oricaror altor interventii neautorizate ale Beneficiarului
sau ale altor persoane asupra retelei, echipamentelor sau componentelor oricarei
retele de comunicatii a RCS&RDS si in mod special datorita racordarilor frauduloase,
racordarii de catre Beneficiar a unor echipamente necorespunzatoare, a unui numar mai
mare de receptoare/echipamente decat cel declarat si/sau pentru care instalatia
interioara nu este realizata de catre RCS&RDS; (e) neasigurarea accesului RCS&RDS in
locatia Beneficiarului, la instalatia individuala a acestuia sau la reteaua de comunicatii
situata in partile comune ale imobilelor care au astfel de spatii; (f) modificarea acordurilor
internationale, a legislatiei nationale sau a in cazul unor decizii ale autoritatilor statului cu
implicatii asuprafurnizarii oricarui serviciucarefaceobiectul contractului; (g) utilizarii de
catre Beneficiar a unor programe, echipamente, aparate sau componente
necorespunzatoare sau incompatibile cu serviciile furnizate de RCS&RDS; (h) cazurilor
fortuite sau de forta majora, precumsi/sau in cazul altor situatii asemanatoare generate
de cauze obiective. Neindeplinirea culpabila a obligatiei de remediere a defectiunilor, da
dreptul Beneficiarului sa solicite, in scris, reducerea proportionala a abonamentului,
pentruperioadacaredepasestetermenul contractual deremediere.
4.1.5. Buna functionare a serviciilor furnizate este conditionata de utilizarea de catre
Beneficiar a echipamentelor recomandate de RCS&RDS. Vor putea fi utilizate alte
echipamente numai cu acordul scris al RCS&RDS.
4.1.6. RCS&RDS va asigura serviciul de dispecerat. Beneficiarul este de acord ca
reclamatiile formulate sa fie inregistrate.
4.1.7. RCS&RDS nu poate fi obligat sa asigure furnizarea unuia sau mai multor servicii,
daca nu este posibila sau convenabila furnizarea din punct de vedere tehnic, comercial,
juridic sau daca ar contraveni legislatiei. Totodata RCS&RDS isi rezerva dreptul sa
refuze incheierea oricarui contract si sa refuze furnizarea oricarui serviciu, daca
Beneficiarul ori persoanele care locuiesc la aceeasi adresa cu Beneficiarul au datorii
catre RCS&RDS inclusiv daca acestea rezulta din alte contracte sau din orice alte
raporturi juridice.
4.1.8. RCS&RDS este exonerat de orice raspundere juridica pentru prejudicii cauzate
Beneficiarului de fenomene naturale (cutremure, trasnete, inundatii, alunecari de
teren, etc.), care au avut drept consecinta distrugerea sau nefunctionarea in
parametrii proiectati a retelelor RCS&RDS ori a retelei interioare a Beneficiarului,
precum si in situatia distrugerii, din aceste cauze, a unor aparate ori a altor bunuri
apartinand Beneficiarului sau unor terte persoane. In cazul producerii unor distrugeri
de acest gen, pierderile sunt suportate de partea care le-a suferit.
4.1.9. In conformitate cu prevederile Deciziei ANCOM nr. 1201/2011 la adresa www.rcs-
rds.ro - procedura indicatori calitate - sunt disponibile valorile parametrilor aferenti
indicatorilor de calitate administrativi pentru furnizarea serviciului de acces la internet
precumsi procedura de masurare a acestor parametri.
4.2.1. Beneficiarul intelege in mod explicit faptul ca RCS&RDS este singurul indreptatit sa
execute lucrari de instalare, intretinere, reparatii si orice alte interventii asupra
retelelor de comunicatii operate pentru a le mentine in parametri de functionare.
4.2.2. Beneficiarul va anunta dispeceratul RCS&RDS imediat ce constata aparitia unei
defectiuni a retelei, pierderea sau sustragerea unui bun apartinand RCS&RDS si aflat in
custodia Beneficiarului.
4.2.3. In vederea remedierii defectiunilor Beneficiarul va asigura accesul RCS&RS la
instalatia interioara individuala din locuinta, precumsi la reteaua de comunicatii situata
in partile comune ale imobilului in care este situata locuinta Beneficiarului. In cazul
reviziilor si verificarilor planificate ale retelei interioare, RCS&RDS va solicita acordul
Beneficiarului in vederea asigurarii accesului in locuinta acestuia. Prin prezentul
contract, Beneficiarul isi exprima in mod neechivoc acordul irevocabil pentru
efectuarea tuturor lucrarilor de instalare a cablurilor, echipamentelor de comunicatii
electronice si materialelor accesorii ale retelei in, pe deasupra sau sub imobil si anexele
sale, inclusiv in partile come ale imobilului in care este amplasata locuinta
Beneficiarului; de asemenea Beneficiarul isi asuma in mod expres obligatia de a obtine
orice acord, aprobare sau autorizatie de bransament necesare pentru instalarea
cablurilor, echipamentelor de comunicatii si a materialelor accesorii in locatia unde
sunt furnizate serviciile.
4.2.4. Beneficiarul va restitui RCS&RDS cablul aflat in proprietatea acestuia din urma,
instalat potrivit pct.4.1.1, la data incetarii din orice motiv a prezentului contract, in caz
contrar, Beneficiarul se obliga sa-l despagubeasca pe RCS&RDS.
4.2.5. In cazul oricaror solicitari de prestare a unor servicii care nu fac obiectului
acestui contract, precumsi in cazul distrugerii, degradarii sau interventiei neautorizate
asupra retelei de catre Beneficiar, in cazul unor reclamatii nefondate sau pentru
interventii ale RCS&RDS datorate culpei Beneficiarului, acesta din urma se obliga sa
4.2. Drepturile si obligatiile Beneficiarului:
S.C. RCS & RDS S.A.
Nr. de ordine in Reg. Com.: J40/12278/1994 | C.U.I.: 5888716; art. fisc.: RO | Capital Social subscris i v rsat: | Cod IBAN: R 06 INGB 0001 0001 8824 8913, ING Bank Bucure 42.206.417 LEI O ti
Num rul 15643 n registrul de eviden a prelucr rilor de date cu caracter personal. i
F
O
R
M
-
R
C
S
-
R
D
S
-
C
O
M
-
V
Z
-
R
E
Z
-
4
7
_
E
d
i
t
i
a
_
S
p
e
c
i
a
l
_
4
R
e
v
.
9
plateasca societatii RCS&RDS, contravaloarea serviciilor prestate, inclusiv manopera,
a materialelor utilizate si a cheltuielilor de deplasare, pe baza unui deviz de lucrari.
4.2.6. Beneficiarul se obliga ca, la data vanzarii (instrainarii) imobilului unde este
furnizat serviciul de comunicatii sau in cazul mutarii la o alta adresa sa notifice in scris
in prealabil pe RCS&RDS; de asemenea Beneficiarul se obliga fie sa solicite transferul
contractului la noua sa adresa, fie sa solicite rezilierea prezentul contract incheiat cu
RCS&RDS cu privire la furnizarea serviciilor de comunicatii electronice. In cazul solicitarii
transferului de contract Beneficiarul va plati orice eventuala taxa de transfer, precum si
costul lucrarilor deconectareanoii locatii lareteauaRCS&RDS, careisi rezervadreptul sa
refuze transferul contractului, daca acesta este prea oneros sau nu este posibil ori nu se
justificadinpunct devederecomercial, tehnic, economic, juridicetc.
4.2.7. Beneficiarul se obliga sa obtina pe propria cheltuiala orice autorizatii, avize sau
alte aprobari necesare pentru instalarea, bransarea locuintei acestuia la reteaua de
comunicatii electronice a RCS&RDS si/sau pentru furnizarea serviciilor ce formeaza
obiectul prezentului contract.
4.2.8. Beneficiarul se obliga sa utilizeze orice bun si/sau orice serviciu care face
obiectul prezentului contract exclusiv in interes personal si totodata se obliga sa
utilizeze bunurile si serviciile fixe de comunicatii electronice si serviciul Digi TV Satelit
exclusiv in locatia indicata pentru instalarea serviciilor, nefiind admisa comercializarea
sau transmiterea in orice mod a oricarui bun sau serviciu catre terti. Totodata
Beneficiarul se obliga sa nu utilizeze in afara sistemului, sa nu copieze si sa nu dezvaluie
tertilor nicio aplicatie software si/sau know-how implementate de RCS&RDS.
Beneficiarul va fi responsabil pentru toate daunele si reclamatiile rezultate din
incalcarea acestei prevederi.
4.2.9. Beneficiarul se obliga ca, pe intreaga perioada de valabilitate a contractului, sa nu
faca nici un act de dispozitie, sa nu inchirieze si sa nu transmita folosinta sau orice alt
drept asupra cartelei sim, asupra echipamentelor sau altor bunuri predate, si aflate in
proprietatea RCS&RDS sau asupra serviciilor si se obliga sa utilizeze bunurile si
serviciile ca un bun proprietar; sa nu foloseasca in mod abuziv serviciile sau bunurile
primite, sa nu deterioreze si sa nu intervina in interiorul acestora sau asupra sigiliilor
aplicate. Beneficiarul se obliga sa suporte orice risc de genul distrugerii, furtului, pieirii
oricaror bunuri primite de la RCS&RDS (inclusiv a cartelei sim) si va despagubi
RCS&RDSin conditiile art.5.5de mai jos.
5.1. Contractul poate inceta prin acordul de vointa al partilor, in termenul de valabilitate,
fara plata de daune, daca au fost achitate integral obligatiile.
5.2. In functie de propria apreciere, RCS&RDS poate considera prezentul contract ca
fiind reziliat de drept fie in privinta tuturor serviciilor furnizate, fie in privinta anumitor
servicii care fac obiectul contractului, fara a fi necesara punerea in intaziere a
Beneficiarului, fara posibilitatea acordarii vreunui termen, fara interventia instantei si
fara necesitatea indeplinirii vreunei formalitati, daca:
a) Beneficiarul nu plateste orice abonament lunar si/sau orice alte tarife aferente
serviciilor furnizate si penalitatile de intarziere (daca este cazul) in termen de cel mult
20(douazeci) de zile de la expirarea Termenului de plata prevazut la pct. 3.5;
b) Beneficiarul incalca oricare dintre obligatiile prevazute la art.3 si/sau la art.4.2 din
conditiile generale si/sau cele ale art.1.2. din clauzele specifice serviciului de telefonie
fixa ori obligatiile prevazute la art.3 din clauzele specifice serviciului de telefonie mobila
si nu se conformeaza in termen de 2 (doua) zile notificarii transmise de RCS&RDS;
c) Beneficiarul prejudiciaza securitatea sistemului sau incearca in mod repetat (cu sau
fara succes) furnizarea sau obtinerea de informatii care nu au un caracter public,
indiferent daca acestea sunt din retelele RCS&RDS sau apartin altor retele
interconectate cu orice reteaua operata de RCS&RDS sau daca Beneficiarul comite
folosind serviciile RCS&RDS acte sau fapte de natura penala, contraventionala sau care
contravin ordinii publice ori bunelor moravuri;
d) Daca, la data incheierii contractului, Beneficiarul a prezentat acte sau informatii
false, incorecte ori incomplete, sau daca nu a informat RCS&RDS despre modificarile
survenite ulterior in legatura cu actele sau informatiile prezentate, inclusiv cu privire la
reprezentantii legali;
e) Beneficiarul este actionat in judecata pentru credite scadente;
f) Daca Beneficiarul a optat pentru vreun serviciu pe care RCS&RDS nu il poate furniza
datorita lipsei infrastructurii necesare la locatia Beneficiarului sau daca RCS&RDS este
in imposibilitate obiectiva de a mai furniza serviciul catre Beneficiar.
g) Daca RCS&RDS apreciaza ca Beneficiarul a realizat o frauda prin incalcarea
clauzelor contractuale prevazute in cuprinsul prezentelor conditii generale sau in
cuprinsul condittilor specifice ori prin incalcarea dispozitiilor legale in vigoare;
h) Daca orice serviciu furnizat de RCS&RDS nu este utilizat exclusiv in interesul
personal al Beneficiarului sau daca orice serviciu RCS&RDS face obiectul oricarei
tranzactii (cesiune, revanzare, transmiterea cu titlu gratuit sau orice tranzactie
realizata in fapt sau in drept cu orice serviciu RCS&RDS), precum si in cazul oricarei
5. Incetarea contractului
utilizari frauduloase a oricarui serviciu RCS&RDS.
5.3. In cazul in care pentru o perioada de 2 (doua) luni consecutive, se dovedeste ca
serviciile furnizate de RCS&RDS nu intrunesc cerintele legale in vigoare stabilite de
autoritatea de reglementare din domeniu, Beneficiarul poate rezilia unilateral
contractul cu privire la serviciul care nu respecta cerintele reglementate.
5.4. Oricare parte va putea denunta in mod unilateral prezentul contract, dupa
expirarea Duratei Initiale sau in cazul in care Contractul a fost incheiat pe perioada
nedeterminata si daca au fost indeplinite obligatiile asumate pana la momentul cand
urmeaza sa inceteze contractul, cu notificarea scrisa a celeilalte parti, transmisa prin
posta sau curier cu confirmare de primire cu cel putin 30(treizeci) de zile inainte de
data cand va inceta contractul. In cazul denuntarii unilaterale a contractului de catre
Beneficiar este necesar ca acesta sa transmita notificarea societatii RCS&RDS Relatii
cu clientii si sa faca dovada primirii efective a notificarii de catre RCS&RDS cel mai
tarziu in data de 5(cinci) a lunii, urmand ca incetarea contractului sa opereze din data de
intai a lunii urmatoare. Daca notificarea este primita de RCS&RDS dupa data de 5 a lunii,
incetarea contractului va opera incepand cu data de intai a celei de-a doua luni de la data
primirii notificarii, Beneficiarul avand obligatia sa achite contravaloarea serviciilor
care vor fi furnizate pana la incetarea contractului.
5.5. In cazul incetarii Contractului din orice motiv (reziliere, denuntare unilaterala,
anulare etc.) precumsi in caz de frauda ori daca Abonatul a pierdut, deteriorat sau i s-a
furat telefonul mobil si/sau cartela sim si/sau echipamentele DTH si/sau smartcardul
si/sau modemul de cablu sau de date si/sau telefonul fix, Abonatul se obliga sa achite
catre RCS&RDS, in mod neconditionat urmatoarele sume:
5.5.1. Daca nu restituie in termen de 2(doua) zile bunurile primite in chirie sau
cumparate cu plata in rate si neachitate integral in stare de functionare, respectiv in
aceeasi stare in care le-a primit, cu uzura normala pentru perioada de utilizare,
Abonatul se obliga sa achite catre RCS&RDS, in mod neconditionat, toate sumele
restante si/sau penalitatile de intarziere aferente, precum si cu titlu de clauza penala,
echivalentul in lei al sumei de (i) 40 EUR/80EUR, pentru nerestituirea fiecarui telefon
mobil sau orice alta suma inscrisa in procesul verbal de predare primire, stabilita in
functie de tipul telefonului mobil ; (ii) 5 EUR pentru nerestituirea fiecarei cartele sim,
indiferent daca aceasta este aferenta unui telefon mobil, unui telefon fix sau unui
modemde date; (iii) 20 EUR pentru nerestituirea fiecarui Smartcard; (iv) 60 EUR pentru
nerestituirea celorlalte Echipamente DTH ori accesoriilor acestora; (v) 40 EUR pentru
nerestituirea fiecarui modem de cablu; (vi) 10 EUR pentru nerestituirea fiecarui telefon
fix conectat la reteaua de telefonie fixa (vii) 40 EUR pentru nerestituirea fiecarui telefon
fix conectat prin unde radio la reteaua de telefonie. (viii) 55 EUR pentru nerestituirea
fiecarui modemde date sau gateway predat pentru furnizarea serviciului Digi Net Mobil
(ix) orice alta suma inscrisa in orice proces-verbal de predare-primire in baza caruia a
fost predat Beneficiarului orice echipament sau orice alt bun de RCS&RDS. In cazul
incalcarii obligatiei de plata a oricarei clauze penale mai-sus mentionate, Abonatul se
obliga sa achite Operatorului, penalitati de 0,5% pentru fiecare zi de intarziere
calculate pana la achitarea integrala a sumelor mentionate, toate sumele cuprinse in
prezenta clauza fiind creante certe, lichide si exigibile la momentul intervenirii oricarei
cauze care declanseaza obligativitea platii oricareia sau a tuturor clauzelor penale.
5.5.2. Exceptand cazurile prevazute la art.3.10 si 12.3 si cazurile in care contractul este
incheiat pe perioda nedeterminata, in cazul denuntarii unilaterale a unui serviciu sau in
cazul denuntarii unilaterale a contractului de catre Beneficiar sau in cazul rezilierii
contractului inainte de expirarea Duratei Initiale, Beneficiarul se obliga sa achite
Operatorului, in functie de aprecierea acestuia din urma si potrivit dispozitiilor legale
aplicabile, cu titlu de justa despagubire, fie o suma reprezentata de contravaloarea
abonamentelor ramase pana la finalul Duratei Initiale, fie o suma care va include
contravaloarea: (i) serviciilor oferite cu titlu de promotie, inclusiv contravaloarea
tuturor apelurilor catre orice retele pe care Beneficiarul le-a efectuat cu titlu gratuit
sub conditie sau la tarife mai mici decat cele valabile pentru contractul incheiat pe
perioada nedeterminata, (ii) a serviciilor de instalare, (iii) a serviciilor de activare, (iv) a
activitatilor de service pentru defectiuni imputabile Beneficiarului, (v) a dreptului de
utilizare a echipamentelor predate Beneficiarului pentru a avea acces la serviciile
contractate, precum si (vi) contravaloarea oricaror reduceri, subventii sau promotii
oferite de catre Operator in cadrul Duratei Initiale, inclusiv diferenta dintre pretul de
lista al telefonului mobil si pretul promotional la care acesta a fost achizitionat precum
si diferenta dintre tarifele valabile pentru contractul incheiat pe perioada
nedeterminata si tarifele promotionale in conformitate cu prevederile din Anexa 2 la
Contract, toate serviciile enumerate la pct.(i) (vi) de mai sus fiind furnizate
Beneficiarului la tarife promotionale sub conditia mentinerii in vigoare si a efectuarii
platii contravalorii serviciilor contractate de catre Beneficiar pe intreaga Durata
Initiala a contractului, exceptie facand culpa grava, dovedita a Operatorului.
Operatorul este totodata indreptatit sa solicite Beneficiarului plata oricaror altor
despagubiri care sa acopere intregul prejudiciu suferit, daca se dovedeste ca valoarea
acestuia este mai mare decat valoarea despagubirii mai-sus mentionate.
5.6.De asemenea Abonatul va avea obligatia de plata a apelurilor initiate si a serviciilor
aditionale prestate in perioada contractuala pentru care nu s-au emis facturi, inclusiv
contravaloarea traficului Digi Net Mobil (daca tipul de abonament pentru care a optat
Beneficiarul nu are trafic nelimitat) pana la momentul incetarii Contractului.
5.7. In cazurile in care Beneficiarului ii sunt predate la momentul incheierii contractului
echipamente prin intermediul carora utilizeaza servicii de comunicatii asociate
serviciilor principale (servicii de telefonie mobila, telefonie fixa, acces internet mobil,
etc la care se acorda reduceri, discounturi, bonusuri conform ofertei RCS & RDS in
vigoare) iar ulterior Beneficiarul refuza - indiferent de motiv - instalarea serviciilor
principale in baza carora beneficiaza si de serviciile asociate, Beneficiarul isi exprima in
mod expres acordul pentru:
- prezentarea intr-un termen de 7 zile lucratoare de la momentul refuzarii instalarii
serviciilor intr-un punct de prezenta RCS & RDS in vederea modificarii serviciului
asociat pentru care i-a fost predat echipamentul intr-un serviciu principal, pentru care
va avea obligatia achitarii tarifelor lunare de utilzare, conform ofertei RCS & RDS in
vigoare sau asocierii la un serviciu principal existent, daca acest lucru este posibil,
conformserviciilor contractate de catre Beneficiar si ofertei RCS&RDSin vigoare;
sau, in masura in care nu isi manifesta vointa in acest sens:
- renuntarea la serviciul/serviciile asociat(e) in cadrul termenului mai-sus mentionat,
cu obligatia returnarii echipamentelor prin intermediul carora utilizeaza serviciile de
comunicatii asociate si achitarii tuturor sumelor datorate cu titlu de justa despagubire
S.C. RCS & RDS S.A.
Nr. de ordine in Reg. Com.: J40/12278/1994 | C.U.I.: 5888716; art. fisc.: RO | Capital Social subscris i v rsat: | Cod IBAN: R 06 INGB 0001 0001 8824 8913, ING Bank Bucure 42.206.417 LEI O ti
Num rul 15643 n registrul de eviden a prelucr rilor de date cu caracter personal. i
F
O
R
M
-
R
C
S
-
R
D
S
-
C
O
M
-
V
Z
-
R
E
Z
-
4
7
_
E
d
i
t
i
a
_
S
p
e
c
i
a
l
_
4
R
e
v
.
9
conform prezentului contract (contravaloarea taxei de activare, a reducerilor,
subventiilor, promotiilor, etc)
In cazul in care la expirarea termenului de mai sus Beneficiarul nu opteaza pentru
modificarea sau denuntarea serviciilor asociate potrivit conditiilor aratate, RCS & RDS
va suspenda furnizarea serviciilor asociate si va denunta serviciile asociate de drept,
fara a fi necesara punerea in intaziere a Beneficiarului, fara posibilitatea acordarii
vreunui termen, fara interventia instantei si fara necesitatea indeplinirii vreunei
formalitati, cu obligatia in sarcina Beneficiarului de a achita sumele datorate cu titlu de
justa despagubire conform prezentului contract, inclusiv contravaloarea
echipamentelor predate spre utilizare.
6.1. Partile nu pot dezvalui informatii continute de acest Contract fara consimtamantul
prelabil al celeilalte parti.
6.2. Nici o parte nu o poate opri pe cealalta sa furnizeze informatii cerute in baza unor
solicitari din partea autoritatilor oficiale sau potrivit dispozitiilor legale aplicabile.
7.1. Exceptand cazurile reglementate expres in alt mod, toate notificarile si comunicarile
vor fi facute in scris si trimise prin posta la adresele mentionate in Contract. RCS&RDS
poate transmite notificari Beneficiarului inclusiv prin curier, fax, e-mail, sms, prin
intermediul oricarui program transmis de catre RCS&RDS, prin publicari intr-un
cotidian cu aparitii la nivel national, prin propria pagina de internet sau prin orice alt
mijloc de comunicare.
8.1. Forta majora si situatiile asimilate acesteia exonereaza de raspundere partea care
o invoca si dovedeste in conditiile legii.
9.1. RCS&RDS nu este in niciun fel raspunzator pentru pierderile (directe sau indirecte),
pierderea unor ocazii sau oportunitati de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate, de
catre Beneficiar sau de catre tertii cu care Beneficiarul se afla in orice raporturi
juridice, ca urmare a nefunctionarii sau a functionarii necorespunzatoare a oricarui
serviciu ce face obiectul prezentului contract, serviciile care fac obiectul acestui
contract fiind furnizate exclusiv pentru beneficiul personal al Abonatului, serviciile
RCS&RDSneputand face obiectul niciunei tranzactii a Beneficiarului cu terti.
9.2. Beneficiarul este de acord sa scuteasca de raspundere si sa nu actioneze RCS&RDS
in justitie pentru orice pierdere, costuri, actiuni, pretentii, prejudicii suferite din orice
cauza, inclusiv pentru cele provocate de RCS&RDS ca urmare a incalcarii sau ignorarii
de catre Beneficiar a termenilor si conditiilor de furnizare a serviciilor.
9.3. In cazul nerespectarii oricaror clauze contractuale de catre RCS&RDS, valoarea
maxima a despagubirilor acordate Beneficiarului la cererea acestuia scrisa, este
limitata la valoarea unui abonament lunar si va fi stabilita proportional cu perioadele de
nefunctionare a serviciului sau va fi stabilita cel mult la contravaloarea unui abonament
lunar pentru alte situatii.
10.1. Toate aspectele care nu sunt reglementate in acest Contract vor fi guvernate de
legislatia romana in vigoare.
10.2. In cazul in care modificarea dispozitiilor legale in acest domeniu atrage dupa sine
anularea uneia sau mai multor prevederi din prezentul contract, celelalte prevederi
raman in vigoare.
11.1. Orice litigiu legat de executarea, interpretarea sau incetarea prezentului contract
va fi rezolvat, in principal, pe cale amiabila. Daca o astfel de rezolvare nu este posibila
litigiul va fi solutionat de instantele judecatoresti competente.
12.1. RCS&RDS isi rezerva dreptul de a modifica termenii si conditiile prezentului
contract in conformitate cu prevederile legale in vigoare, inclusiv introducerea sau
modificarea contravaloarii oricarui abonament si/sau a tarifelor altor servicii conexe,
in cazul (a) modificarii pachetului sau a serviciilor furnizate; (b) modificarii
preturilor/tarifelor de catre furnizorii societatii RCS&RDS pentru materiale/servicii
necesare prestarii serviciilor ce formeaza obiectul prezentului contract; (c) unor
modificari in legislatia statelor in care sunt rezidenti furnizorii societatii RCS&RDS sau
6. Confidentialitatea
7. Notificari
8. Forta majora
9. Limite de responsabilitate
10. Legea aplicabila
11. Solutionarea litigiilor
12. Alte clauze
rezultate din acordurile internationale; (d) majorarii sau aparitiei unor noi taxe,
impozite, remuneratii, tarife sau a oricaror altor costuri; (e) majorarea chiriilor sau a
RCS&RDSva pune la dispozitia clientilor sai urmatoarele modalitati de preluare si solutionare a sesizarilor formulate de catre acestia:
Serviciu disponibil 7/7 zile, 24/24 ore prin apelarea urmatoarelor numere de telefon (tarif standard, conformtipului de abonament contractat de catre client):
03XX-4004401 Serviciul Tehnic disponibil pentru serviciile de Internet, Telefonie Mobila/Fixa, CATV (unde xx reprezinta prefixul de judet)
03XX-4004414 Informatii Comerciale disponibile pentru serviciile de Internet, Telefonie Mobila/Fixa, CATV (unde xx reprezinta prefixul de judet)
0314004000Numar unic disponibil pentru serviciul DigiTV
In punctele de prezenta RCS&RDSdin localitatea dumneavoastra, de Luni pana Vineri in intervalul orar 9-18.
clienti@rcs-rds.ro
Completand formularul diponibil pe pagina: www.rcs.ro la sectiunea servicii/formular de contact. Sesizarile dumneavoastra vor fi preluate, inregistrate si inaintate
catre departamentele competente din cadrul companiei RCS & RDS. Reprezentatii acestor departamente se vor asigura de o solutionare in conformitate cu termenele
contractuale si prevederile legale, termenul maximde solutionare a reclamatiei fiind de 30 de zile de la inregistrarea sesizarii. Rezultatul demersurilor efectuate va fi comunicat
clientului prin intermediul datelor de contact comunicate (e-mail, telefon) intr-un termen de maxim7 zile de la solutionarea reclamatiei.
In cazul nesolutionarii reclamatiei in termenul maximal datorita efectuarii unor investigatii suplimentare determinate de complexitatea sesizarii, termenul maximde solutionare a
reclamatiei este de 90de zile de la inregistrarea sesizarii; in acest caz termenul de informare a clientului asupra stadiului de solutionare este de 30zile de la expirarea termenului
initial de solutionare de 30de zile.
Clientul are totodata posibilitatea - in cazul nesolutionarii pe cale amiabila a litigiului - sa se adreseze Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
ANCOM (Bucuresti, str. Delea Noua nr. 2, sector 3, e-mail: ancom@ancom.org.ro, website: www.ancom.org.ro, telefon: 0372.845.845, fax: 0372.845.402),Autoritatii Nationale
pentru Protectia Consumatorilor sau se poate adresa instantei judecatoresti competente.
Telefonic:
Acces direct:
E-mail:
Web Site:
altor costuri suportate de RCS&RDS; (f) fluctuatiilor cursului de schimb al leului fata de
alte valute si ale raporturilor de schimb intre principalele valute cotate pe pietele
financiare; (g) modificarii preturilor/tarifelor ca urmare a inflatiei; (h) alte situatii
asemanatoare.
12.2. RCS&RDS va informa Beneficiarul printr-o notificare scrisa care poate fi trimisa
prin posta, curier, fax, e-mail, sms sau prin comunicarea pe factura, cu cel putin 30 de
zile inainte de operarea modificarii.
Informatii actualizate cu privire la tariful aferent fiecarei destinatii pot fi obtinute de
catre Beneficiar prin consultarea listei actualizate a tarifelor disponibila la sediile
RCS&RDS, la adresa Internet www.rcs-rds.ro sau pot fi solicitate informatii prin
apelarea telefonica a Serviciului Relatii Clienti Beneficiarul avand obligatia sa verifice,
inainte de initierea apelului, tariful practicat de RCS&RDS pentru destinatia pe care
doreste sa o apeleze.
Beneficiarul este de acord ca RCS&RDS nu se poate obliga sa furnizeze serviciile care
fac obiectul acestui contract in conditiile existente la incheierea contractului decat in
masura mentinerii conditiilor economice si financiare nationale si internationale.
12.3. Daca Beneficiarul nu este de acord cu modificarea serviciului pentru care a operat
modificarea sau cu modificarea contractului, are posibilitatea de a denunta
serviciul/contractul, in termen de 30 de zile de la notificarea sa cu privire la
modificarile propuse, altfel acestea se considera acceptate tacit, Beneficiarul avand
totodata obligatia restituirii bunurilor date in custodie, chirie sau a caror contravaloare
nu a fost achitata integral.
12.4. RCS&RDS poate cesiona drepturile sau contractul catre orice tert, urmand ca
cesiunea sa fie opozabila Beneficiarului dupa notificarea acestuia.
12.5. Succesorii legali ai partilor se subroga in drepturile si obligatiile stabilite prin
prezentul Contract.
12.6. Beneficiarul autorizeaza si este de acord ca RCS&RDS sa prelucreze datele cu
caracter personal in posesia carora a intrat in baza prezentului contract, inclusiv in
scopul inscrierii in cartea de telefon, furnizarii unor informari si oricaror comunicari
comerciale prin curier, posta, e-mail, telefon, fax sau alte mijloace. Beneficiarului i se
garanteaza drepturile la informare, de acces la date, de interventie, de opozitie si de a
nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei in conformitate cu
Legea 677/2001.
12.7. Orice solicitare a Beneficiarului referitoare la modificarea pachetului de servicii, a
abonamentului, a beneficiarului sau a altor informati privind Beneficiarul trebuie
realizata personal sau prin mandatar imputernicit printr-o procura speciala, respectiv
prin completarea unui formular tipizat sau prin semnarea unui act aditional, dupa caz,
cel mai tarziu pana la data de 8 a lunii pentru serviciile de Digi Net Mobil si telefonie fixa
sau mobila sau de 15 a lunii pentru celelalte servicii, urmand ca modificarile sa intre in
vigoare incepand cu data de intai a lunii urmatoare.
12.8. Beneficiarul are dreptul sa solicite, o singura data intr-o perioada de
12(douasprezece) luni consecutive, in baza unei cereri scrise, suspendarea serviciilor
Digi Cablu, Digi Net sau Digi TV Satelit pentru o perioada determinata de timp, care nu
poate fi mai mica de o luna calendaristica si mai mare de 3(trei) luni, daca toate
obligatiile de plata catre RCS&RDS sunt achitate la zi. Pe durata suspendarii serviciilor
subzista obligatia de plata a chiriei pentru echipamentele predate Beneficiarului in
scopul utilizarii serviciilor furnizate de catre RCS & RDS. Beneficiarul nu poate solicita
suspendarea serviciului Digi Cablu daca are contractat si un abonament tip Digi Net
CableLink decat daca solicita suspendarea concomitenta a serviciului Digi Cablu si Digi
Net CableLink. Deconectarea se va efectua, incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei
in care s-a inregistrat cererea, iar reconectarea, dupa expirarea perioadei de
suspendare, dupa plata taxei de reconectare in cazul serviciului Digi Cablu. Daca
RCS&RDS va constata ca, in perioada de suspendare a efectelor contractului,
Beneficiarul este conectat la reteaua de comunicatii RCS&RDS, Beneficiarul se obliga sa
achite, cu titlu de clauza penala, o suma echivalenta cu dublul contravalorii tarifului
serviciilor contractate aferente lunilor scurse intre data deconectarii de catre
RCS&RDSsi data constatarii racordarii frauduloase.
12.9. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alte intelegeri
anterioare, verbale sau scrise, dintre acestea, cu privire oricare dintre serviciile care
formeaza obiectul prezentului contract, exceptand cazul cand furnizarea serviciilor
este facuta la alte locatii sau partile convin altfel.
S.C. RCS & RDS S.A.
Nr. de ordine in Reg. Com.: J40/12278/1994 | C.U.I.: 5888716; art. fisc.: RO | Capital Social subscris i v rsat: | Cod IBAN: R 06 INGB 0001 0001 8824 8913, ING Bank Bucure 42.206.417 LEI O ti
Num rul 15643 n registrul de eviden a prelucr rilor de date cu caracter personal. i
Procedura functionala de solutionare a reclamatiilor clientilor RCS & RDS
F
O
R
M
-
R
C
S
-
R
D
S
-
C
O
M
-
V
Z
-
R
E
Z
-
4
7
_
E
d
i
t
i
a
_
S
p
e
c
i
a
l
_
4
R
e
v
.
9
F
O
R
M
-
R
C
S
-
R
D
S
-
C
O
M
-
V
Z
-
R
E
Z
-
4
7
E
d
i
t
i
a
4
R
e
v
9
A
n
e
x
a
3
P
a
r
t
e
a
I
RCS & RDS
Str. Dr. Staicovici nr. 75
Forum 2000 Buliding Faza I, Et. 2
Sector 5, Bucureti
+40 (31) 400 4440
+40 (31) 400 4441
office@rcs-rds.ro
www.rcs-rds.ro
T
F
E
W
FORM-RCS-RDS-COM-VZ-REZ-47 Editia 4 Rev 9 nexa 3: CLAUZE SPECIFICE PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR DE COMUNCATII ELECTRONICE
-partea I-
A
1. Structura serviciilor de programe
2. Alte clauze
1.1 Termenul de instalare si punere n functiune a serviciului este de 90 zile de la
semnarea contractului.
1.2. Structura pachetelor de programe pentru care poate opta Beneficiarul, la data
semnarii contractului, este conforma ofertei comerciale si structurii serviciilor de
programe retransmise prin cablu de catre RCS&RDS, programele fiind disponibile si n
functie de gradul de modernizare a retelelor RCS&RDS. Pachetele de programe si
structura acestora sunt prezentate n casierii si/sau n ofertele publice ale RCS&RDS
si/sau prin programul info-text, Beneficiarul lund cunostinta de acestea la semnarea
contractului.
1.3. RCS&RDS si rezerva dreptul de a modifica si de a afisa la sediile casieriilor sau de a
prezenta prin intermediul programului info-text sau de a informa abonatii prin mijloace
publice de comunicare, pe parcursul derularii contractului, cu privire la pachetele si
structura ofertei serviciilor de programe retransmise, n functie de oferta programelor
pe piata audiovizuala, de negocierile cu furnizorii de programe, de audienta
programelor retransmise prin cablu, de necesitatea eliberarii anumitor frecvente,
potrivit dispozitiilor legale, precum si n functie de alti factori care pot influenta
continutul structurii ofertei serviciilor de programe retransmise.
1.4. Tariful pentru serviciul CATV este diferentiat n furnctie de pachetul de programe
solicitat de catre Beneficiar.
1.5. n cazul abonatilor deserviti de retele nemodernizate, RCS&RDS va furniza, iar
Beneficiarul este de acord sa receptioneze numarul minim de programe garantat
potrivit contractului.
2.1. Tarifele si taxele pentru serviciul CATV, valabile la momentul ncheierii contractului,
sunt stabilite n Anexa 2, care face parte integranta din contract si nu includ
abonamentul datorat de catre detinatorii aparatelor TV pentru serviciul public de
televiziune.
2.2. Trecerile la un nivel inferior sau superior de pachete, la cererea Beneficiarului, vor
fi efectuate n luna urmatoare cererii, daca reteaua RCS&RDS permite trecerea la un
pachet superior de programe.
2.3. RCS&RDS este responsabil pentru furnizarea serviciilor mentionate n contract, cu
exceptia urmatoarelor situatiilor prevazute la art.4.1.4 din cuprinsul conditiilor
generale.
2.4. Defectiunile datorate interventiei unor persoane neautorizate sau folosirii
incorecte a echipamentelor, dovedite a fi din vina Beneficiarului, vor fi reparate pe
cheltuiala acestuia.
2.5. Beneficiarul poate folosi serviciul CATV numai n interes personal. Beneficiarul nu
are dreptul sa retransmita, multiplice, comercializeze, comunice sau sa prezinte public
programele receptionate. Astfel de actiuni sunt interzise si se pedepsesc conformlegii.
2.6. Beneficiarul poate solicita modificarea pachetului initial contractat, personal sau
prin mandatar, mputernicit printr-o procura speciala, prin completarea la casieria
RCS&RDS a unui formular tipizat si dupa achitarea la zi a tuturor taxelor si/sau a
oricaror sume datorate.
2.7. Daca partile si executa n mod corespunzator obligatiile aferente celorlalte servicii
furnizate n baza Contractului, furnizarea serviciului CATV poate fi solicitata sau sistata,
dupa caz, de catre partea care nu se afla n culpa, daca cealalta parte se afla n vreuna
dintre urmatoarele situatii:
a) Distrugerea echipamentelor sau retelei, conectari ilegale dovedite a fi n culpa
Beneficiarului.
b) Orice actiune a Beneficiarului care duce la o scadere a calitatii transmisiei sau la
deranjarea altui beneficiar.
c) Retransmiterea, multiplicarea, comunicarea publica sau comercializarea
programelor receptionate prin cablu de catre Beneficiarul.
d) Neachitarea la Termenul de plata a contravalorii serviciului sau nendeplinirea altor
obligatii de catre Beneficiar asumate potrivit conditiilor generale si/sau prezentelor
conditii specifice.
e) Nerespectarea de catre RCS&RDSa obligatiilor asumate.
2.8. Prezentele clauze specifice serviciului CATV se completeaza n mod corespunzator
cu clauzele cuprinse in Conditiile generale ale contractului, care sunt aplicabile prin
analogie.
Prezentele clauze specifice au fost citite si acceptate prin semnarea de catre
Beneficiar a Anexei 1 din Contractul de furnizare servicii.
1. Servicii dedicate Internet
1.1. Prin utilizarea unei capacitati suficiente, RCS&RDS va asigura operarea si
supervizarea continua a serviciului si a sistemului, cu exceptia inoperabilitatii
conexiunii internationale din cauze independente de RCS&RDS.
1.2. RCS&RDS va asigura back-up si pentru infrastructura internationala n masura
posibilitatilor de colaborare cu alti furnizori de servicii Internet.
1.3. RCS&RDS nu va fi responsabil pentru nici o ntrerupere rezultata din cauze ce exced
controlului sau si nici pentru pagubele pe care Beneficiarul le-ar putea suferi din aceste
cauze.
1.4. Beneficiarul ntelege ca singurul beneficiar al licentelor si drepturilor referitoare la
operarea Sistemului RCS&RDS, este RCS&RDS si ca aceste licente si drepturi sunt
exclusiv asociate cu Sistemul RCS&RDS. De asemenea, adresa IP rutabila este dinamica
si ea este proprietatea RCS&RDSfiind utilizata de Beneficiar n baza contractului.
1.5. Beneficiarul se obliga sa utilizeze exclusiv n interes personal orice serviciu care
face obiectul prezentelor clauze si totodata se obliga sa nu distribuie si sa nu furnizeze
nici o forma catre terti serviciul furnizat de catre RCS&RDS, sa nu copieze si sa nu
multiplice programe, imagini, sunete sau orice alte materiale a caror copiere este
prohibita, precumsi sa nu utilizeze n scopuri comerciale serviciul ce formeaza obiectul
prezentului contract.
n cazul ncalcarii vreunei obligatii de mai sus, RCS&RDS va fi ndreptatit sa solicite, iar
Beneficiarul se obliga sa plateasca, cu titlu de clauza penala, echivalentul n lei al sumei
de 100 USD pentru fiecare astfel de situatie, daca nu se dovedeste un prejudiciu mai
mare, fiind n acelasi timp si suplimentar angajata raspunderea civila, contraventionala
sau penala, dupa caz a Beneficiarului.
1.6. RCS&RDS va respecta confidentialitatea datelor Beneficiarului transferate prin
sistemul RCS&RDS. RCS&RDS are dreptul sa stearga orice informatie introdusa de
Beneficiar n sistemul RCS&RDS, care ar putea afecta buna functionare a acestuia sau
ar putea conduce la disfunctionalitati ale sistemului RCS&RDS sau incalca drepturile
unor terti ori sunt solicitate de catre autoritatile publice competente.
1.7. Pentru echipamentul instalat RCS&RDS acorda o garantie de 1 an de zile, att n cazul
cumpararii ct si n cazul inchirierii.
1.8. Beneficiarul are obligatia:
a) sa si nsuseasca instructiunile primite la semnarea contractului, inclusiv regulile de
utilizare si sa se conformeze acestora;
b) sa si configureze calculatorul conform instructiunilor primite, precum si sa detina
licentele pentru programele utilizate;
Beneficiarul poate apela Serviciul de relatii cu clientii RCS&RDS la numarul de telefon
pus la dispozitie de catre RCS&RDSsau poate citi instructiunile aflate la www.rcs-rds.ro
I. Clauze specifice serviciului Digi TV Cablu de retransmisie prin cablu a programelor audiovizuale (CATV)
II. Clauze specifice serviciului de acces la Internet Digi Net (FiberLink/CableLink) si Digi Net Mobil
II.1. Conditii generale serviciului de acces la Internet Digi Net (FiberLink/CableLink) si Digi Net Mobil (Serviciul)
S.C. RCS & RDS S.A.
Nr. de ordine n Reg. Com.: J40/12278/1994 | C.U.I.: 5888716; art. fisc.: RO | Capital Social subscris i v rsat: | Cod IBAN: R 06 INGB 0001 0001 8824 8913, ING Bank Bucure 42.206.417 LEI O ti
Num rul 15643 n registrul de eviden a prelucr rilor de date cu caracter personal.
2. Activarea serviciului
2.1. Termenul maxim de punere n functiune a serviciului este de 90 zile de la semnarea
contractului.
2.2. Pentru fiecare zi de depasire a termenului de instalare prevazut la art.1.1. de mai sus
sau pentru fiecare zi de nefunctionare a serviciului ce excede termenului de remediere
prevazut la art. 4.1.4. din Conditiile generale, RCS&RDS va acorda, la solicitarea scrisa a
Beneficiarului, un discount din tariful lunar aferent serviciului de acces la Internet egal
cu numarul de zile de ntrziere sau de nefunctionare mpartit la numarul zilelor lunii
facturate, nmultit cu contravaloarea tarifului lunar. Reducerea acordata nu poate
depasi contravaloarea tarifului lunar aferent acestui serviciu si va fi acordata n prima
factura emisa dupa realizarea instalarii sau remedierii defectiunilor, dupa caz.
2.3. Serviciul se considera a fi functional de la data semnarii procesului verbal de
instalare sau n cazul refuzului Beneficiarului de a semna un astfel de document, potrivit
documentelor interne ale RCS&RDSsi/sau datelor de trafic.
2.4. n cazul solicitarii si prestarii unor servicii de asistenta tehnica, tariful se aplica n
functie de timpul de prestare a acestui serviciu, rotunjindu-se la o ora pentru servicii
care sunt prestate pentru o durata mai mare de 15minute.
2.5. Beneficiarul se obliga sa respecte prevederile inscrise in Reguli de utilizare a
serviciilor RCS&RDS. n cazul n care Beneficiarul ncalca aceste prevederi RCS&RDS
poate suspenda, pe perioada nedeterminata, fara notificare prealabila, total sau partial,
serviciile oferite Beneficiarului, pna la clarificarea situatiei care a dus la aceasta
suspendare, ntr-o maniera acceptabila pentru RCS&RDS, si numai dupa furnizarea de
catre Beneficiar de explicatii in scris. n acelasi timp, RCS&RDS va ntrerupe, temporar
sau permanent, transmiterea prin reteaua RCS&RDS sau stocarea informatiei furnizate
sau primite de catre Beneficiar, n special prin eliminarea informatiei sau blocarea
accesului la aceasta, accesul la o retea de comunicatii sau prestarea oricarui alt
serviciu al societatii informationale, daca aceste masuri au fost dispuse de o autoritate
publica (potrivit dispozitiilor legale). Regulile de utilizare a serviciilor RCS&RDS pot fi
consultate de catre Beneficiar si la adresa Internet
. RCS&RDS poate modifica unilateral, fara notificare prealabila aceste
reguli, versiunea valabila fiind cea care se gaseste la adresa Internet mentionata n
acest paragraf.
2.6. Serviciul FiberLink/CableLink este disponibil numai n aria de acoperire FiberLink
sau CableLink, dupa caz, acolo unde reteaua de comunicatii a RCS&RDS permite
furnizarea fiecarui tip de serviciu. Informatii privind aria de acoperire FiberLink sau
CableLink, dupa caz, se gasesc la adresa Internet , sectiunea FiberLink
sau CableLink. RCS&RDS si rezerva dreptul de a modifica aria de acoperire, fara
notificare prealabila.
2.7. Pentru functionarea n conditii corespunzatoare a serviciului FiberLink sau
CableLink, RCS&RDS recomanda conectarea unui singur calculator. RCS&RDS nu si
asuma raspunderea pentru calitatea serviciului n conditiile conectarii unui numar mai
mare de calculatoare.
2.8. Prezentele clauze specifice serviciului de acces la Internet Digi Net se completeaza
in mod corespunzator cu clauzele cuprinse in Conditiile generale ale contractului, care
sunt aplicabile prin analogie.
www.rcs-rds.ro
www.rcs-rds.ro/reguli-utilizare-
servicii-digi
II.2. Clauze specifice serviciului de acces la Internet Digi Net (FiberLink/CableLink)
II.3. Clauze specifice serviciului de acces la Internet Digi Net Mobil
3.1. La solicitarea Beneficarului, potrivit optiunii exprimata la punctul C din Contract,
RCS&RDS va furniza Beneficiarului serviciul mobil de acces internet prin intermediul
retelei de generatia a treia (3G) utilizand tehnologia UMTS.
3.2.Serviciul mobil de acces la internet Digi Net Mobil (Serviciul') este disponibil
exclusiv n aria de acoperire a retelei de comunicatii mobile de generatia a treia (3G) a
RCS&RDS (zona geografica in care Serviciul este disponibil la momentul semnarii
prezentului contract sau pe parcursul executarii acestuia este), Beneficiarul neputnd
pretinde daune sau alte despagubiri pentru nefunctionarea serviciului n afara ariei de
acoperire a retelei.
3.3. Abonatul a luat cunostinta de aria de acoperire a retelei RCS&RDS, asa cumaceasta
este disponibila in punctele de prezenta RCS&RDS sau pe internet la adresa
. Aria de acopereire este rezultatul unei aplicatii software, avand caracter de
predictibilitate, fiind influentata de conditii externe naturale (forme de relief, fenomene
meteorogice etc) sau artificiale (constructii civile, industriale, etc), putand astfel varia
in timp fata de forma prezentata, Abonatul acceptand aria de acoperire a retelei cu
variatiile respective.
3.4.1. Termenul de punere n functiune a serviciului este de 48 de ore de la predarea
echipamentelor necesare pentru accesarea Serviciului.
3.4.2. Pentru fiecare zi de depasire a termenului de punere in functiune prevazut la
clauza 3.4.1. de mai sus sau pentru fiecare zi de nefunctionare a serviciului ce excede
termenului de remediere prevazut la art. 4.1.4. din Conditiile generale, RCS&RDS va
acorda, la solicitarea scrisa a Beneficiarului, un discount din tariful lunar aferent
Serviciului egal cu numarul de zile de ntrziere sau de nefunctionare mpartit la
numarul zilelor lunii facturate, nmultit cu contravaloarea tarifului lunar. Reducerea
acordata nu poate depasi contravaloarea tarifului lunar aferent acestui serviciu si
va fi acordata n prima factura emisa dupa realizarea instalarii sau remedierii
defectiunilor, dupa caz.
3.5.1. In vederea furnizarii Serviciului, in functie de optiunea Beneficiarului
pentru tipul de abonament ales, se pot utiliza urmatoarele echipamente de acces:
a) telefonul fix conectat prin unde radio cu modemsi port USBincorporate;
b) telefonul mobil al Beneficiarului utilizat pentru serviciul Digi Mobil cu modem si
miniport USBincorporate care suporta serviciul de date 3G;
c) modemsi cartela SIM; modemul poate fi predat in chirie conformAnexei II.
d) Gateway si cartela SIM
3.5.2. Pe perioada derularii Contractului RCS&RDS poate inlocui solutia tehnica de
furnizare a Serviciului, solicitand Abonatului sa restituie echipamentul predat, iar daca
acesta din urma se afla in imposibilitate de restituire, are obligatia de a achita
contravaloarea sa, respectiv clauza penala prevazuta in clauza 5.5 din Conditiile
generale.
3.5.3. Daca a optat pentru un tip de abonament care nu are trafic nelimitat, Beneficiarul
are obligatia sa achite contravaloarea traficului consumat conformtarifelor prevazute
in Anexa 2 la Contract.
3.5.4. Abonatul se obliga sa suporte orice risc de genul defectarii (din motive
neimputabile RCS&RDS), distrugerii, furtului, pieirii oricarui echipament achizitionat si
neachitat integral sau primit de Beneficiar in chirie de la RCS&RDS pentru furnizarea
www.rcs-
rds.ro
3.4. Activarea serviciului
3.5. Alte clauze
Serviciului, cum ar fi telefon fix cu port de date, telefon mobil, modem, gateway, cartele
SIM etc. si va despagubi societatea RCS&RDS conform prevederilor clauzei 5.5. din
Conditii Generale.
Totodata Abonatul va achita contravaloarea la zi a serviciilor, a traficului Digi Net Mobil
(daca tipul de abonament pentru care a optat Beneficiarul nu are trafic nelimitat) si
toate sumele restante si/sau a penalitatile de ntrziere aferente. Dupa achitarea
sumelor datorate Abonatului ii va fi inlocuit echipamentul contracost sau gratuit, dupa
caz si/sau cartela SIM.
3.5.5. Abonatul se obliga sa nu foloseasca echipamente terminale care nu sunt agreate
de catre RCS&RDS, sa nu modifice si sa nu intervina asupra terminalelor sau asupra
altor echipamente care asigura functionarea Serviciului, in caz contrar urmand sa
despagubeasca RCS&RDSpentru prejudiciile cauzate.
3.5.6. Daca Beneficiarul nu a achitat integral contravaloarea echipamentului sau daca
nu se prevede in mod explicit altfel, Echipamentul predat Abonatului este si ramne n
proprietatea RCS&RDS. La incetarea contractului, indiferent de motivul incetarii
(denuntare unilaterala, reziliere, anulare etc.) Beneficiarul va returna in termen de 2
(doua) zile catre RCS&RDS toate echipamentele proprietatea RCS&RDS in aceeasi stare
in care le-a primit, cu exceptia uzurii normale.
3.5.7. La cererea Beneficiarului, RCS&RDS va nlocui Echipamentul nefunctional in
urmatoarele conditii:
(a) Daca echipamentul a fost primit in chirie sau achizitionat de la RCS&RDS si/sau
cartela SIM sunt utilizate corespunzator, dar se defecteaza datorita unor vicii de
fabricatie, RCS&RDS le va nlocui pe propria cheltuiala, dupa primirea si verificarea
acestora;
(b) Daca defectiunea este datorata utilizarii necorespunzatoare sau frauduloase a
Echipamentului sau daca a fost deteriorat, pierdut, furat etc., se aplica prevederile
clauzei 5.5. din Conditiile Generale.
3.5.8. Pentru a putea beneficia de Serviciu, potrivit prezentelor clauze, in afara
echipamentului mentionat, este necesar ca Beneficiarul sa aiba un telefon fix cu modem
de date si port USB incorporate si conectat prin unde radio la reteaua 3G operata de
RCS&RDS sau de un telefon mobil cu protocol 3G cu modemsi miniport USB incorporate
sau de calculator personal dotat cu port USB (desktop sau notebook) cu urmatoarele
cerinte minime de configurare:
- procesor 1GHz, memorie 128MB RAM, hard disk 40 GB, sistem de operare Windows
2000, Windows XP sau Windows Vista, interfata modem USB: USB 2.0, rezolutie display
800%600;
3.5.9 RCS&RDS are dreptul s solicite Beneficiarului s restituie echipamentel(-le) de
comunicatii specificate la pct 3.5.1 prin intermediul caruia (carora) nu este realizat
trafic de internet pentru o perioada de doua luni. Beneficiarul se oblig n mod expres i
necondi ionat s restituie Operatorului echipamentele de comunicatii primite i
cartela(-le) SIMaferent (-e), dac nu este realizat trafic intr-o perioad de doua luni,
la data solicitarii Operatorului, iar in cazul nepred rii la termen a bunurilor n starea n
care le-a primit, Beneficiarul se oblig s achite Operatorului, cu titlu de clauz
penal , suma de 1(unu) Euro pentru fiecare zi de intrziere aplicandu-se dup caz i
dispozi iile procesului verbal de predare-primire (Anexa 3.IV.1).
3.5.10. Prezentele clauze specifice serviciului de acces la Internet Digi Net Mobil se
completeaza in mod corespunzator cu clauzele cuprinse in Conditiile generale ale
contractului, care sunt aplicabile prin analogie.S.C. RCS & RDS S.A.


Nr. de ordine n Reg. Com.: J40/12278/1994 | C.U.I.: 5888716; art. fisc.: RO | Capital Social subscris i v rsat: | Cod IBAN: R 06 INGB 0001 0001 8824 8913, ING Bank Bucure 42.206.417 LEI O ti
Num rul 15643 n registrul de eviden a prelucr rilor de date cu caracter personal.
F
O
R
M
-
R
C
S
-
R
D
S
-
C
O
M
-
V
Z
-
R
E
Z
-
4
7
E
d
i
t
i
a
4
R
e
v
9
A
n
e
x
a
3
P
a
r
t
e
a
I
II.4. Standardul de Calitate a Serviciilor - SCS
1. Conditii generale
Nota
2. Disponibilitatea serviciului
3. ntreruperi
1.1. RCS&RDS asigura suport pentru Beneficiar prin Serviciul de Relatii cu Clientii,
disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamna. Serviciul de relatii cu clientii poate fi
contactat prin:
Telefon: 031/400.4401 pentru Bucuresti sau 03xx 400.401*pentru alte judete
:* xx reprezinta prefixul judetului
E-mail: clienti@rcs-rds.ro
- Beneficiarul este de acord ca reclamatiile formulate sa fie nregistrate.
1.2. Creditele (reducerile) bazate pe acest SCSvor fi cerute de clienti n cel mult 1 (una) zi
lucratoare de la data aparitiei neconcordantei cu specificatiile de mai jos.
1.3. RCS&RDS va acorda pentru perioada de nefunctionare a serviciului o reducere
proportionala a tarifului lunar, reducere care va fi cel mult egala cu tariful lunar
aferent serviciului Beneficiarului.
1.4. Parametrii tehnici de mai jos nu se aplica pentru conexiunile prin linii nchiriate.
2.1. Reteaua RCS&RDS este disponibila pentru transport de informatie (transmisie de
date sau Internet) 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an. Disponibilitatea retelei minim
acceptata de RCS&RDS si oferita clientilor sai este de 97%. Disponibilitatea se refera
exclusuiv la reteaua RCS&RDS, nefiind luate n calcul ntreruperile care nu reprezinta
lipsa serviciu potrivit art.3de mai jos.
2.2. Disponibilitatea serviciului include si liniile de comunicatie pna la sediul/locatia
clientilor, exclusiv echipamentul de comunicatie al Beneficiarului (modem de cablu,
modemradio, modemde linie nchiriata, gateway, alte echipamente, daca este cazul).
2.3. Nu se vor lua n calcul ntreruperile programate ale serviciului, efectuate de catre
RCS&RDS, pe ct posibil, noaptea orele 02.00 si 07.00. ntreruperile programate sunt
anuntate catre clienti cu cel putin 1 (una) ora naintea unei astfel de ntreruperi. Nu se
vor lua n calcul nici ntreruperile datorate fortei majore, asa cum este definita n
contractul de furnizare de servicii. Notificarile ntreruperilor programate catre clienti
se vor face telefonic, prin fax, e-mail sau orice alta forma considerata potrivita de catre
RCS&RDS.
3.1. Definirea lipsei serviciului
Se considera lipsa a serviciului furnizat de RCS&RDS, asa cum este definit n contract,
orice ntrerupere neasteptata a serviciului mai mare de (un sfert) ora si care
depaseste disponibilitatea serviciului specificata la punctul 2.1. Nu se considera lipsa
serviciu ntreruperile programate si notificate n avans de catre RCS&RDS.
Nu se considera lipsa de serviciu nici ntreruperile accidentale sau de ntretinere a
retelei cu durata mai mica sau egala de (un sfert) ora. RCS&RDS nu va notifica
Beneficiarul naintea unor astfel de ntreruperi. Nu se considera lipsa serviciu si nu se
iau n calcul la acordarea reducerilor de nefunctionalitate ntreruperile datorate unor
cauze ce tin direct sau indirect de Beneficiar (ntreruperea echipamentului de
comunicatie, modificarea setarilor, lipsa tensiunii electrice la locatia Beneficiarului,
lipsa, nefunctionarea sau functionarea defectuoasa a echipamentului terminal,
respectiv calculator personal, telefon mobil, modem etc., lipsa, nefunctionarea sau
functionarea defectuoasa a programelor informatice necesare pentru accesarea
Serviciului, nedetinerea licentelor aferente programelor informatice necesare pentru
utilizarea Serviciului, utilizarea frauduloasa sau cu incalcarea regulilor de utilizare a
Serviciului ori cu incalcarea dispozitiilor legale etc).
3.2. n cazul nefunctionarii serviciului, RCS&RDS va remedia eventualele defectiuni
reclamate de catre client la Depertamentul Relatii Clienti n cel mult 48 h. Interventia si
remedierea defectiunilor sunt conditionate de achitarea de catre Beneficiar a tuturor
obligatiilor prevazute n prezentul contract.
Termenul de remediere a eventualelor defectiuni reclamate de catre Beneficiar poate fi
depasit, daca defectiunile reclamate sunt generate de inoperabilitatea retelelor
terestre nationale si internationale care asigura accesul la reteaua internet, variatii
mari ale energiei electrice, ntreruperea sau avarierea echipamentelor furnizorului de
energie electrica sau ale altor furnizori ai RCS&RDS, interferente cu alte sisteme de
comunicatii electronice, bruiaje etc, instalare sau interventii neautorizate asupra
echipamentelor prin care sunt furnizate serviciile la locatia Beneficiarului,
neasigurarea accesului RCS&RDS n locatia Beneficiarului, furtul sau distrugerea
retelei sau echipamentelor de comunicatii, fenomene meteorologice extreme, n cazuri
fortuite sau de forta majora, precum si/sau n cazul altor situatii asemanatoare
generate de cauze obiective.
3.3. Reducerile de nefunctionalitate sunt acordate de RCS&RDS Beneficiarului atunci
cnd disponibilitatea retelei pna la ultimul echipament activ instalat de catre RCS&RDS
scade sub limita de 97%definita la pct. 2.1 de mai sus, adica 21,6ore pe luna. RCS&RDSva
calcula totalul orelor de nefunctionalitate a serviciului din care va scadea aceste 21,6
ore, iar pentru orele ramase va acorda reduceri egale cu valoarea tarifului lunar
mpartit la 720(numarul de ore dintr-o luna).
3.4. n cazul lipsei serviciului, Beneficiarul poate nregistra la Centrul de Suport
RCS&RDS un tichet de nefunctionalitate, pentru care va primi un numar de nregistrare.
Beneficiarul poate nregistra tichetul de nefunctionalitate n termen de maxim12 ore de
la momentul aparitiei lipsei serviciului. Durata lipsei serviciului este determinata numai
de catre RCS&RDS, potrivit nregistrarilor sale interne si numai daca a fost nregistrat
de catre Beneficiar tichetul de nefunctionalitate.
3.5. Reducerile se acorda pentru luna anterioara pe factura aferenta lunii n curs, n
baza nregistrarilor RCS&RDS, la cererea motivata a Beneficiarului si numai daca
acesta din urma a nregistrat tichetul de nefunctionalitate.
Daca Beneficiarul nu este de acord cu reducerea acordata de RCS&RDS, poate cere, n
scris, n termen de 1 zi de la primirea facturii, verificarea timpului de nefunctionalitate
ntre Departamentul Tehnic RCS&RDS si Beneficiarul, verificare care va avea loc n
maxim 25 (douazeci si cinci) zile lucratoare de la cererea scrisa a Beneficiarului, altfel
reducerea acordata de RCS&RDSse considera acceptata.
II.5 Reguli de utilizare a re elei i/sau serviciilor RCS&RDS t s
1. Introducere
2. Definitii
1.1. Aceaste reguli de utilizare a retelei si/sau serviciilor RCS&RDS (denumite n
continuare si Reguli) sunt valabile pentru toti Beneficiarii RCS&RDS sau terti care
folosesc reteaua si/sau serviciile RCS&RDSca mediu de comunicare.
RCS&RDS nu tolereaza niciun abuz direct sau indirect prin folosirea retelei sale
indiferent daca abuzul este originat de Beneficiarii RCS&RDS, de clientii Beneficiarilor
RCS&RDS sau de catre orice tert care foloseste reteaua RCS&RDS ca mediu de
comunicare.
1.2. RCS&RDS crede ca eliminarea SPAM-ului si a abuzurilor vor rezulta ntr-un
Internet mai ieftin, mai bun si mai eficient pentru clientii sai.
Este definit ca abuz sau folosire ilegala a retelei:
2.1. Orice e-mail comercial (comunicare comerciala prin intermediul postei electronice)
trimis catre adresa unui destinatar care nu a solicitat si nu a confirmat n mod expres
dorinta de a primi astfel de mesaje. E-mail-urile comerciale includ, nsa nu se limiteaza
la: reclame, sondaje de opinie, oferte promotionale, orice alte oferte indiferent de
natura acestora etc. Aceste tipuri de mesaje sunt denumite Unsolicited Broadcast
Email/Unsolicited Comercial E-mail si vor fi denumite n continuare SPAM.
2.2. Generarea unui trafic neobisnuit de mare avnd ca scop sau ca efect
suprancarcarea conexiunii unui server sau a unui utilizator internet, sau epuizarea
resurselor serverelor sau blocarea accesului utilizatorilor legitimi. Acest tip de abuz
definit mai sus este denumit in continuare flood.
2.3. Orice activitate avnd ca scop sau ca efect accesul, obtinerea si/sau modificarea
de informatii/resurse care nu au un caracter public. Aceste tipuri de activitati includ,
nsa nu se limiteaza la: exploatarea breselor de securitate ale oricarui calculator
conectat la Internet, cautarea breselor de securitate a oricarui calculatoar conectat la
Internet, folosirea de servicii tip proxy fara acordul proprietarului acestor servicii.
2.4. Transmiterea, distribuirea, stocarea de materiale, informatii de orice natura,
utilizarea fara drept, n orice mod sau orice alte activitati prin care sunt ncalcate
dispozitiile legilor n vigoare, inclusiv ncalcarea oricaror drepturi de proprietate
intelectuala/industriala (copyright), marci de comert, de fabrica sau de servicii, fara
nsa nu se limiteaza la acestea.
2.5. Transmiterea, distribuirea si stocarea de materiale, informatii avnd caracter
explicit sau implicit obscen, pornografic, discriminatoriu, rasist sau care incalca orice
dispozitii legale n materie.
3.1. Reteaua RCS&RDS poate fi folosita de catre Beneficiari si pentru a se conecta la alte
retele, iar Beneficiarii retelei/serviciilor RCS&RDS nteleg ca trebuie sa se conformeze
tuturor regulilor de utilizare ale oricaror retele. Orice ncercare de ncalcare, cu sau
fara intentie, a securitatii retelei RCS&RDS sau a oricarei alte retele conectate la
Internet sau orice incercare de abuz sunt interzise.
3.2. Beneficiarii RCS&RDS nteleg ca RCS&RDS nu controleaza informatiile care circula
prin reteaua RCS&RDS. Orice supraancarcare a retelei RCS&RDS prin activitati de tip
SPAM, flood sau orice alt procedeu similar, indiferent daca acestea sunt rezultatul
infectarii cu orice virus sau utilizarii oricarui soft/program informatic ce conduce la
efecte similare, va fi considerata o folosire neautorizata a retelei RCS&RDS si este
interzisa. n mod similar, folosirea de IP multicast fara permisiunea RCS&RDS este
interzisa.
3.3. Beneficiarilor RCS&RDS sau oricaror terti care folosesc reteaua RCS&RDS le este
interzis si nu trebuie sa permita la rndul lor folosirea retelei si/sau a serviciilor
RCS&RDS pentru a trimite SPAM-uri sau pentru a comite acte ori fapte care au ca scop
sau ca efect orice abuz de utilizare a Retelei si/sau serviciilor RCS&RDS, frauda sau
activitati interzise potrivit dispozitiilor legale n vigoare sau potrivit prezentelor regului
de utilizare a Retelei si/serviciilor RCS&RDS. n cazul n care se trimit e-mail-uri n
masa, expeditorii trebuie sa aiba si sa pastreze dovezi concludente si pertinente care sa
demonstreze solicitarea/aprobarea prealabila a fiecarui destinatar de a primi astfel de
mesaje.
Pentru evitarea oricarui dubiu, orice astfel de solicitari sau aprobari ale destinatarului
trebuie sa fie anterioare oricarei astfel de trimiteri (comunicari electronice) efectuate
de expeditor.
3. Reguli RCS&RDS
S.C. RCS & RDS S.A.
Nr. de ordine n Reg. Com.: J40/12278/1994 | C.U.I.: 5888716; art. fisc.: RO | Capital Social subscris i v rsat: | Cod IBAN: R 06 INGB 0001 0001 8824 8913, ING Bank Bucure 42.206.417 LEI O ti
Num rul 15643 n registrul de eviden a prelucr rilor de date cu caracter personal.
F
O
R
M
-
R
C
S
-
R
D
S
-
C
O
M
-
V
Z
-
R
E
Z
-
4
7
E
d
i
t
i
a
4
R
e
v
9
A
n
e
x
a
3
P
a
r
t
e
a
I
Daca astfel de dovezi nu exista, RCS&RDS poate considera, dupa propria sa apreciere,
ca aprobarea nu a fost obtinuta si va considera abuziva utilizarea retelei/serviciilor.
RCS&RDS nu este responsabil pentru continutul nici unui mesaj, indiferent daca mesajul
a fost trimis de catre un Beneficiar RCS&RDSsau de un tert.
3.4. Beneficiarilor RCS&RDS le este interzisa folosirea oricarui serviciu de tip proxy
fara acordul proprietarului acestui serviciu.
3.5. n anumite cazuri, n functie de propria sa apreciere, RCS&RDS poate bloca traficul
spre/dinspre anumite IP-uri ce nu fac parte din reteaua RCS&RDS, daca se considera
ca acele IP-uri sunt folosite pentru a distribui SPAM, flood, sunt open relay sau sunt
folosite pentru a obtine acces la orice resurse care nu au caracter public. n aceste
cazuri niciun client nu va mai putea trimite/primi trafic de la adresele respective.
3.6. RCS&RDS poate bloca traficul care se face pe un anumit port TCP/IP daca
Beneficiarul sau alti terti folosesc aplicatii care fac flood folosind portul respectiv sau
acel port este susceptibil de a favoriza transmiterea de virusi sau orice alt tip de trafic
care ar putea afecta reteaua si/sau orice serviciu RCS&RDS.
3.7. Beneficiarii RCS&RDS sunt responsabili ca, acestia, clientii sau partenerii acestora,
precum si orice utilizator, indiferent de titlul n baza caruia utilizeaza Reteaua si/sau
serviciile RCS&RDS sau ale Beneficiarilor, sa respecte aceste reguli de utilizare.
Beneficiarii RCS&RDS vor fi raspunzatori pentru toate abuzurile comise de acestia, de
clientii sau partenerii acestora, precum si pentru toate abuzurile comise de orice
utilizator, indiferent de titlul n baza caruia este folosita Reteaua si/sau serviciile
RCS&RDSsau ale Beneficiarilor, prin legatura acestora din urma la reteaua RCS&RDS.
3.8. Beneficiarilor, care folosesc legatura la reteaua RCS&RDS pentru activitati ce
ncalca orice dispozitii legale n vigoare la momentul respectiv sau orice prevederi
prezente sau viitoare la Regule de utilizare a Retelei si/sau serviciilor RCS&RDS sau ai
caror clienti ori utilizatori cu orice titlu care folosesc reteaua si/sau serviciile
RCS&RDS, le pot fi supendate serviciul furnizat pe o perioda nedeterminata imediat, n
termen de 24 de ore sau in orice alte interval de timp de la data constatarii, fara
notificare, n functie de gravitatea faptelor si/sau n functie de afectarea Retelei ori
serviciilor RCS&RDS. Daca furnizarea serviciului este suspendata, RCS&RDS va ncerca
sa contacteze Beneficiarul ct mai curnd posibil, pentru a-l informa despre situatia
aparuta. RCS&RDS va investiga plngerile/sesizarile/reclamatiile referitoare la astfel
de incidente, primite de la terti si va coopera cu institutiile/autoritatile publice pentru
detectarea cauzelor si autorilor acestor incidente. Daca RCS&RDS primeste o
plngere/ sesizare/ reclamatie/solicitare referitoare la un Beneficiar, client ori
partener al unui Beneficiar sau orice alt utilizator, indiferent de titlul n baza caruia este
folosita Reteaua si/sau serviciile RCS&RDS sau ale Beneficiarilor, RCS&RDS poate
transmite respectiva plngere/ sesizare/ reclamatie/solicitare catre Beneficiar
pentru a fi rezolvata sau o poate transmite autoritatilor/institutiilor publice abilitate sa
o investigheze/solutioneze.
3.9. Beneficiarii care administreaza un domeniu Internet, au obligatia de a configura
doua casute postale: si o. Mesajele trimise
catre aceste adrese trebuie citite de persoane n masura sa ia decizii pentru
solutionarea problemelor raportate. De asemenea toti Beneficiariii sunt obligati sa
anunte RCS&RDS care sunt persoanele ce pot lua masuri ca astfel de probleme sp nu se
mai ntmple.
3.10. RCS&RDS nu comunica dect cu Beneficiarii sai directi. Este raspunderea
Beneficiarului de a comunica si de a rezolva orice probleme dintre clienti si Beneficiarii.
3.11. Beneficiarul are obligatia sa configureze echipamentele sale astfel nct acestea sa
nu raspunda la cereri ARP venite din reteaua RCS&RDS pentru alte adrese IP dect cele
alocate de catre RCS&RDS.
n acest scop clientul este obligat:
- sa nu seteze pe interfetele direct conectate la reteaua RCS&RDSalte adrese IP dect
cele alocate si comunicate de catre RCS&RDS. n aceasta categorie intra si adresele
IP folosite de catre Beneficiar n reteaua locala si care nu sunt separate printr-un
echipament Layer 3(router) de reteaua RCS&RDS
- sa nu activeze pe nicio interfata direct conectata cu reteaua RCS&RDS optiunea
"proxy-arp" si o va dezactiva pe echipamentele care o au activata n mod implicit (de
exemplu routerele marca Cisco)
- sa nu raspunda la cereri de tipul BOOTP, DHCP si alte cereri de configurare venite din
reteaua RCS&RDS. n acest scop, daca se folosesc astfel de servicii pentru reteaua
locala a Beneficiarului, acestea trebuie dezactivate pe interfata direct conectata la
reteaua RCS&RDS
- sa nu trimita spre reteaua RCS&RDS cereri de modificare a rutelor pentru alte
adrese de IP dect cele alocate de catre RCS&RDS sau apartinnd Beneficiarului. n
acest scop, nu se vor activa si folosi pe interfetele direct conectate la reteaua
RCS&RDS protocoale de anuntare dinamica a rutelor, altele dect cele convenite cu
RCS&RDS, si se vor dezactiva protocoalele de tip RIP/OSPF.
- sa nu trimita spre reteaua RCS&RDS pachete de tipul "ICMP redirect" pentru alte
postmaster@domeniu.ro abuse@domeniu.r
adrese IPdect cele alocate de catre RCS&RDS.
- sa evite trimiterea spre reteaua RCS&RDS a altor pachete de tip broadcast dect
cele strict necesare (tipul ARP), acestea din urma trebuind sa respecte un algoritm
de marire a intervalului de interogare, care sa ajunga la peste 1 (una) secunda n
cazul n care nu se primeste raspuns.
4. Recomandari
4.1. Beneficiarul trebuie sa tina la curent RCS&RDS cu numele si adresele de contact
pentru persoanele ce pot solutiona problemele descrise n prezenta anexa.
4.2. Beneficiarul trebuie sa si impuna angajatilor, clientilor si oricarui utilizator
obligatia de a respecta aceste Reguli.
4.3. Beneficiarul trebuie sa investigheze rapid orice plangere care a fost primita de la
RCS&RDSsi sa comunice urgent, acestuia din urma, raspunsul.
4.4. Cnd Beneficiarul trimite mesaje de e-mail (post electronic) catre o lista de
destinatari, trebuie sa se asigure ca are confirmarea fiecarui destinatar din acea
lista.
5. Recomandari antivirus
5.1. Definitie virus
Un virus este un programcapabil de a se nmulti, strecurndu-se printre programele de
pe un calculator sau dintr-o retea si provocnd diverse efecte, de la unele inofensive,
pna la unele distructive. O alta definitie: virusul este de fapt un acronim, provenit de la
Vital Information Resources Under Siege. n domeniul informatic se utilizeaza termenul
virus din cauza asemanarilor functionale dintre aceste bucati de cod (programe) si
vietuitoarele microbiologice.
5.2. Mod de virusare
Virusul ajunge n calculator printr-un transfer de fisiere - de pe o discheta sau CD, din
retea, sau ca atasament la un e-mail. Un virus bine scris nu-si va trada prezenta pentru
un timp, pentru ca ar putea fi detectat, de aceea va ncerca sa profite de timp pentru a se
nmulti. Copiile sale pot fi identice cu el sau pot fi diferite (virusi polimorfi).
Efectele virusilor pot fi:
(i) nedistructive: ex. cnta o melodie (Doodle) sau afiseaza mesaje pe ecran
(ii) rauvoitoare si distructive: ex. trimite e-mailuri cu documente confidentiale (SirCam),
distruge informatiile de pe hard-disk, formateaza hard-disk-ul, suprascrie Flash-BIOS-ul
etc.
5.3. Recomandari:
Instalarea unui software antivirus si pastrarea lui actualizat, verificnd zilnic noile
definitii de update-uri. Majoritatea a software-urilor antivirus pot fi programate sa
faca acest lucru n mod automat.
Asigurarea pentru ca toate patch-urile de securitate sa fie instalate, deoarece n mod
constant sunt descoperite noi vulnerabilitati de Windows. Virusii continua sa
exploateze vechile vulnerabilitati deoarece multi utilizatori nu folosesc n mod
regulat patch-uri. Nefolosirea patch-urilor nu va expune la risc doar propriul sistem.
Daca un virus s-a infiltrat n sistemul calculatorului deoarece nu s-a instalat unul
dintre patch-urile potrivite, toti cei din address book-ul personal devin urmatoarea
tinta.
Folosirea firewall, deoarece nici o conexiune la Internet nu este n siguranta fara
acest firewall. Trebuie gasit un firewall pe care l suporta conexiunea. Firewall-urile
se vor dovedi utile chiar daca, conexiunea la Internet este de tip dial-up. Daca exista
conexiune la Internet de tip broadband (banda larga), sistemul va deveni mult mai
vulnerabil atacurilor.
Securizarea E-mail-ului. Trebuie sa ne asiguram ca nu suntem expusi la infectii de
catre clientul E-mail. Atasamentele sunt doar o mica ecuatie n aceasta problema.
Securizarea browser-ul. Daca se foloseste Internet Explorer se poate profita de
setarile zonelor sigure pentru a asigura maximumde securitate la browser.
6. Limitarea responsabilitatii
RCS&RDS nu poarta nici o responsabilitate pentru nerespectarea de catre Beneficiar a
obligatiilor legale, a celor contractuale, a prezentelor regului de utilizare si/sau a
recomandarilor incluse n aceste reguli.
7. Informatii utile
- Calculatorul trebuie sa beneficieze de o placa de retea de 10 sau 10/100BaseT cu
interfata
RJ-45(UTP), configuratie minima -procesor 1GHz, 256MB RAM, sistem de operare
autorizat.
Prezentele clauze specifice au fost citite si acceptate prin semnarea de catre
Beneficiar a Anexei 1 din Contractul de furnizare servicii.

S.C. RCS & RDS S.A.


Nr. de ordine n Reg. Com.: J40/12278/1994 | C.U.I.: 5888716; art. fisc.: RO | Capital Social subscris i v rsat: | Cod IBAN: R 06 INGB 0001 0001 8824 8913, ING Bank Bucure 42.206.417 LEI O ti
Num rul 15643 n registrul de eviden a prelucr rilor de date cu caracter personal.
F
O
R
M
-
R
C
S
-
R
D
S
-
C
O
M
-
V
Z
-
R
E
Z
-
4
7
E
d
i
t
i
a
4
R
e
v
9
A
n
e
x
a
3
P
a
r
t
e
a
I
F
O
R
M
-
R
C
S
-
R
D
S
-
C
O
M
-
V
Z
-
R
E
Z
-
4
7
E
d
i
t
i
a
4
R
e
v
.
9
A
n
e
x
a
3
P
a
r
t
e
a
I
I
RCS & RDS
Str. Dr. Staicovici nr. 75
Forum 2000 Buliding Faza I, Et. 2
Sector 5, Bucureti
+40 (31) 400 4440
+40 (31) 400 4441
office@rcs-rds.ro
www.rcs-rds.ro
T
F
E
W
CLAUZE SPECIFICE PENTRU FURNIZAREA SERVICIILOR DE COMUNICATII ELECTRONICE
FORM-RCS-RDS-COM-VZ-REZ-47 Editia 4_REV 9_Anexa 3:
- partea II -
III. Clauze specifice serviciului Digi Tel de telefonie fixa
1. Activarea si furnizarea serviciului
2. Drepturile si obligatiile RCS&RDS
1.1. RCS&RDSse obliga sa realizeze activarea serviciului de telefonie fixa in termen de cel
mult 90 de zile de la semnarea contractului in cazul serviciului de telefonie fixa furnizat
prin reteaua de telefonie fixa si de 48 (patruzecisiopt) de ore de la semnarea
contractului in cazul serviciului de telefonie fixa furnizat prin intermediul telefonului
conectat prin unde radio la reteaua de telefonie.
Serviciul se considera a fi functional de la data semnarii procesului verbal de instalare
sau in cazul refuzului Beneficiarului de a semna un astfel de document, potrivit
documentelor interne ale RCS&RDSsi/sau datelor de trafic.
Daca Beneficiarul a optat pentru portarea in reteaua RCS&RDS a unui numar de telefon
dintr-o alta retea de telefonie fixa, activarea serviciului se va face numai in momentul
finalizarii cu succes a procesului de portare potrivit actelor normative aplicabile.
1.2. RCS&RDS va furniza, potrivit solicitarii Beneficiarului, serviciul de telefonie fixa,
respectiv va asigura accesul la serviciile de initiere a apelurilor proprii si de
receptionare a apelurilor telefonice, nationale si internationale, in si din retelele publice
de telefonie fixa sau mobila cu care RCS&RDS are contracte de interconectare in
vigoare pentru serviciul de telefonie fixa, denumit in continuare serviciul de telefonie
fixa.
1.3. In baza contractului si a prezentelor clauze specifice, Beneficiarul are dreptul de a
initia numai apeluri proprii, exclusiv de pe liniile si cu identitatea puse la dispozitie de
catre RCS&RDS.
1.4. Pentru fiecare zi de depasire a termenului de instalare prevazut la art.1.1. de mai sus
sau pentru fiecare zi de nefunctionare a serviciului ce excede termenului de remediere
prevazut la art. 4.1.4. din Conditiile generale, RCS&RDS va acorda, la solicitarea scrisa a
Beneficiarului, un discount din abonamentul lunar aferent serviciului de telefonie fixa
egal cu numarul de zile de intarziere sau de nefunctionare impartit la numarul zilelor
lunii facturate, inmultit cu contravaloarea abonamentului lunar. Reducerea acordata nu
poate depasi contravaloarea abonamentului lunar aferent acestui serviciu si va fi
acordata in prima factura emisa dupa realizarea instalarii sau remedierii defectiunilor,
dupa caz.
1.5. Beneficiarul are obligatia sa isi insuseasca instructiunile primite la activarea
serviciului, respectiv la data predarii telefonului, inclusiv regulile de utilizare si sa se
conformeze acestora;
2.1. Activarea serviciului de telefonie fixa se va realiza, in termenul mentionat la art.1.1. de
mai sus, prin alocarea unui numar de telefon si prin vanzarea sau trasmiterea in
custodia Beneficiarului a echipamentelor specificate in Procesul verbal de predare
primire Anexa 3.III.1, pe perioada de furnizare a serviciului de telefonie fixa, potrivit
clauzelor contractuale si ofertei valabile la data prezentului inscris.
2.2. RCS&RDS poate schimba numerotatia alocata Beneficiarului in cazul unor
modificari de retea ce presupun aceasta modificare, cum ar fi dar fara a se limita la,
decizii ale autoritatilor nationale care impun sau recomanda schimbari ale
numerotatiei, reguli interne de realocare a numerotatiei etc. RCS&RDS nu va fi
responsabil in nici un fel pentru cheltuielile ocazionate Beneficiarului in astfel de cazuri.
2.3. RCS&RDS nu este raspunzator pentru folosirea incorecta a serviciului de telefonie
fixa, pentru folosirea serviciului in alte scopuri decat cele prevazute in Contract sau in
prezentele clauze specifice, precum si in cazul folosirii serviciului pentru incalcarea
dispozitiilor legislatiei in vigoare.
2.4. Orice echipament predat Beneficiarului este si ramane in proprietatea RCS&RDS. In
momentul incetarii din orice motiv a Contractului, daca Beneficiarul nu a returnat, in
termen de cel mult doua zile de la incetarea contractului, echipamentele in starea in
care le-a primit, cu uzura normala pentru perioada de utilizare, Beneficiarul are
obligatia sa achite, in mod neconditionat, sumele mentionate in art.5.5 din Conditiile
generale.
2.5.RCS&RDS are dreptul sa solicite Beneficiarului sa restituie telefonul fix prin
intermediul caruia nu este realizat trafic de telefonie pentru o perioada de doua luni.
Beneficiarul se obliga in mod expres si neconditionat sa restituie Operatorului telefonul
fix si cartela SIMaferenta, daca este cazul, in masura in care nu este realizat trafic intr-
o perioada de doua luni, la data solicitarii Operatorului, iar in cazul nepredarii la termen
a bunurilor in starea in care le-a primit, Beneficiarul se obliga sa achite Operatorului, cu
titlu de clauza penala, suma de 1(unu) Euro pentru fiecare zi de intarziere aplicandu-se
dupa caz si dispozitiile procesului verbal de predare-primire (Anexa 3.III.1).
2.6. Daca pentru serviciile oferite de RCS&RDS in baza prezentului contract este
utilizata si reteaua unui tert operator, atunci serviciile sunt functionale numai daca
Beneficiarul este abonat, intr-o centrala digitala si are configurate liniile telefonice
autorizate pentru formare in ton. In cazul accesarii serviciilor RCS&RDS printr-un tert
operator, RCS&RDS nu isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea facturarii de
catre operatorul respectiv a serviciilor adiacente accesarii de catre Beneficiar a
serviciilor RCS&RDS. Aplicarea unor tarife/taxe suplimentare de catre tertul operator
nu intra in responsabilitatea RCS&RDS.
2.7.Serviciul de telefonie fixa poate fi furnizat Beneficiarului fie prin intermediul unui
telefon fix conectat la reteaua de telefonie fixa operata de RCS&RDS, fie prin intermediul
unui telefon fix si cartela simconectat prin unde radio la reteaua de telefonie operata de
RCS&RDS.
2.8. In cazul serviciului de telefonie fixa furnizat prin intermediul telefonului fix si
cartelei sim conectate prin unde radio la reteaua de telefonie operata de RCS&RDS
activarea serviciului se va realiza prin alocarea unui numar de telefon si prin vanzarea
sau trasmiterea in custodia Beneficiarului a echipamentelor specificate in Procesul
verbal de predare primire Anexa 3.III.1, pe perioada de furnizare a serviciului de
telefonie fixa, potrivit clauzelor contractuale si ofertei valabile la data prezentelor
clauze.
3.1. Potrivit ofertei RCS&RDS, Beneficiarului ii sunt predate pentru a putea beneficia de
serviciul de telefonie fixa fie un telefon conectat la reteaua de telefonie fixa, fie un
telefon care va fi conectat prin unde radio la reteaua de telefonie si cartela simaferenta
conform prevederilor Contractului si Conditiilor generale. Beneficiarul se obliga sa
utilizeze exclusiv in interes personal orice bun si/sau orice serviciu de telefonie fixa
care face obiectul prezentelor clauze si totodata se obliga sa utilizeze orice bun si orice
serviciu de telefonie fixa exclusiv la adresa indicata pentru instalarea serviciilor,
obligandu-se in acelasi timp sa nu comercializeze, sa nu utilizeze la orice alta
adresa/locatie, sa nu distribuie si sa nu furnizeze nicio forma catre terti serviciile ce
fac obiectul prezentelor clauze. Orice actiune a Beneficiarului prin este incalcata
aceasta clauza va fi considerata frauda.
3.2. Beneficiarul declara ca este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter
personal pentru realizarea obiectului prezentului Contract, precum si pentru
combaterea oricaror fraude conform art.4 din prezentele Clauze specifice serviciului
de telefonie fixa.
3.3. Beneficiarul se obliga sa achite contravaloarea serviciilor de telefonie fixa,
inclusiv contravaloarea apelurilor sau altor servicii, la termenele stabilite in cadrul
Conditiilor generale.
3.4. Beneficiarul are dreptul de a initia numai apeluri proprii de pe liniile si cu
identitatea puse la dispozitie de catre RCS&RDS.
3.5. Beneficiarul se obliga sa nu foloseasca echipamente terminale care nu sunt
agreate de catre RCS&RDS, sa nu modifice si sa nu intervina asupra terminalelor sau
asupra altor instalatii realizate de catre RCS&RDS pentru asigurarea functionarii
serviciului, in caz contrar urmand sa despagubeasca societatea RCS&RDS pentru
prejudiciile cauzate.
3.6. Daca abonamentul pentru care a optat Beneficiarul are trafic inclus, acesta este
diferentiat in functie de abonamentul/tipul de serviciu pentru care a optat Beneficiarul
putand fi realizat atat prin intermediul serviciului de telefonie mobila, cat si prin
intermediul serviciului de telefonie fixa, tarifele aplicabile fiind cele prevazute
in Anexa 2
3.7. Beneficiarul are dreptul sa apeleze departamentul de relatii cu clientii al RCS&RDS
pentru reclamatii referitoare la serviciul de telefonie fixa. Beneficiarul este de acord ca
reclamatiile formulate sa fie inregistrate.
3.8. Beneficiarul intelege ca singurul beneficiar al licentelor si drepturilor referitoare la
operarea retelei publice de comunicatii electronice este RCS&RDS si ca aceste licente
si drepturi sunt asociate exclusiv cu RCS&RDS.
3.9. Beneficiarul se obliga sa suporte orice risc de genul defectarii (din motive
neimputabile RCS&RDS), distrugerii, furtului, pieirii telefonului fix si/sau cartelei SIM si
va despagubi societatea RCS&RDS, aplicandu-se dupa caz dispozitiile prezentului
contract si/sau dispozitiile procesului verbal de predare-primire echipamente.
3.10. Beneficiarul se obliga ca, pe intreaga perioada cat echipamentele se afla in
custodia/chiria acestuia, sa nu transmita catre terti vreun drept asupra acestora,
incalcarea prezentei clauze fiind susceptibila de a fi sanctionata penal potrivit art. 213
Cod penal (art. 256noul Cod penal).
3. Drepturile si obligatiile Beneficiarului
S.C. RCS & RDS S.A.
Nr. de ordine n Reg. Com.: J40/12278/1994 | C.U.I.: 5888716; art. fisc.: RO | Capital Social subscris i v rsat: | Cod IBAN: R 06 INGB 0001 0001 8824 8913, ING Bank Bucure 42.206.417 LEI O ti
Num rul 15643 n registrul de eviden a prelucr rilor de date cu caracter personal.
4. Frauda
4.1. Frauda este definita ca fiind orice comunicatie de voce, fax sau date realizata prin
utilizarea retelei si/sau a echipamentelor RCS&RDS, care nu este realizata in interes
propriu sau care este realizata n scopul obtinerii de avantaje materiale, n scop
comercial, inclusiv in cazul oricarei vanzari a serviciului, precum si in cazul provocarii
de daune RCS&RDS sau unor terti sau daca scopul ori efectul realizarii comunicatiei
este generarea unor deranjamente n reteaua RCS&RDS sau a altor operatori ori
producerea unor prejudicii societatii RCS&RDSsau altor persoane.
De asemenea se considera apeluri frauduloase acele apeluri care nu fac obiectul
prezentelor Clauze specifice cumar fi, dar fara a se limita la: apelurile de tranzit si/sau
apelurile initiate din orice sursa, alta decat Beneficiarul (cumar fi, dar fara a se limita la,
retele nationale sau internationale), apelurile de tranzit terminate n alta retea decat a
Beneficiarului (nationala sau internationala), apelurile cu identitate incompleta, partial
sau total modificata ori mascata, generarea unui volum mare de apeluri/minute din
reteaua RCS&RDS, catre alte retele, utilizarea serviciului de telefonie in scop comercial,
inclusiv realizarea unor activitati de call center, promovare sau vanzare de produse ori
servicii prin telefon, sondaje sau oricarei altei activitati care presupun realizeaza unui
volum mare de apeluri. Pentru evitarea oricarei interpretari, se considera frauda
terminarea de catre Beneficiar a unor apeluri provenite din orice retea nationala sau
internationala n reteaua RCS&RDS sau n orice alta retea, precum si generarea unui
volum mare de apeluri catre retelele de telefonie si in mod special catre retele in care
Beneficiarul opteaza pentru trafic nelimitat in conditiile unei utilizari normale a
serviciului de telefonie.
Cu titlu exemplificativ, criteriile utilizate de catre RCS&RDS in baza carora un apel poate
fi identificat drept apel fraudulos, sunt reprezentate de urmatoarele:
- apeluri distribuite constant in intervale de timp;
- apeluri efectuate in mod constant in intervalul orar 00:0007:00;
- numar redus al apelurilor receptionate sau lipsa apelurilor de intrare (receptionate);
- existenta unui numar foarte mare de apeluri numai catre anumite destinatii sau numai
catre detinatii distincte;
- durata medie a apelurilor etc.
- existenta unor indicii cu privire la utilizarea serviciului de telefonie in scop comercial
si in mod special desfasurarea unor activitati de call center, promovare sau vanzare de
produse ori servicii prin telefon, sondaje etc.;
- reclamatii din partea unor operatori sau persoane cu privire la serviciul de telefonie
care face obiectul acestui contract;
4.2. Totodata este considerata frauda si conectarea de catre Beneficiar la reteaua
publica de comunicatii a RCS&RDS a oricarui echipament fara autorizarea RCS&RDS,
precumsi furnizarea catre terti a serviciilor ce fac obiectul contractului.
4.3. Se defineste totodata ca frauda si utilizarea de catre Beneficiar a altei numerotatii
decat cea oferita spre utilizare de catre RCS&RDS, precumsi retransmiterea de apeluri
de catre Beneficiar folosind identitatea pusa la dispozitie de catre RCS&RDS.
4.4. Daca RCS&RDSidentifica o frauda sau daca primeste o reclamatie de frauda de la un
alt operator cu care RCS&RDS este interconectat, Beneficiarul se obliga ca, dupa
primirea unei solicitari din partea RCS&RDS, sa remedieze situatia, sa formuleze si sa
transmita un raspuns scris n termen de 1(una) zi de la primirea solicitarii. RCS&RDS
aavand dreptul, la libera sa alegere, sa aplice toate sau oricare dintre urmatoarele
actiuni:
4.4.1. Sa sesizeze autoritatile competente pentru luarea masurilor legale n vederea
sanctionarii si ncetarii fraudei si/sau
4.4.2. Sa aplice, iar Beneficiarul se obliga sa achite, cu titlu de clauza penala, in functie de
optiunea RCS&RDS (i) fie o majorare de 100%a sumei facturate pentru traficul generat
de liniile Beneficiarului de pe care s-a efectuat frauda, nregistrat n ntreaga luna n
care s-a efectuat apelul fraudulos, (ii) fie facturarea tuturor apelurilor nregistrate n
ntreaga perioada n care s-a efectuat orice apel fraudulos cu o suma per minut de apel
egala cu dublul tarifului de interconectare practicat in relatia cu RCS&RDS de catre
operatorul in reteaua caruia s-a efectuat orice apel fraudulos, in oricare dintre
situatiile mai sus descrise Beneficiarul obligandu-se sa achite clauza penala si pentru
intregul trafic aferent lunilor ulterioare, pana la ncetarea definitiva a traficului
fraudulos dinspre liniile respective. Plata cu titlu de clauza penala fie a majorarii cu
100% a sumei facturate pentru trafic, fie a dublului tarifului de interconectare pentru
trafic potrivit pct. (i) sau (ii) de mai sus nu impiedica RCS&RDS sa obtina de la Beneficiar
repararea intregului prejudiciu pe care l-a suferit si/sau
4.4.3. Sa suspende furnizarea serviciului de telefonie fixa, ramanand n vigoare
prevederile contractuale cu privire la celelalte servicii care fac obiectul Contractului.
Suspendarea furnizarii serviciului pe motiv de frauda are loc pana la sfarsitul duratei
contractuale, Beneficiarul fiind obligat sa plateasca in continuare abonamentul pentru
serviciul de telefonie fixa.
4.5. n toate situatiile de frauda, RCS&RDS are dreptul sa respinga orice
apel/comunicatie, provenite de la Beneficiar, care are o identitate considerata a fi
implicata n frauda, potrivit prezentelor clauze specifice serviciului de telefonie fixa.
4.6. RCS&RDS nu va fi obligat sa furnizeze Beneficiarului, iar Beneficiarul nu va avea
dreptul sa acceseze alte servicii furnizate de catre RCS&RDS decat cele prevazute
expres n prezentul Contract. Acest contract reglementeaza exclusiv traficul de
utilizator n sensul ca permite Beneficiarului sa comunice cu utilizatorii retelei
RCS&RDS si ai celorlalte retele interconectate cu reteaua RCS&RDS. RCS&RDS nu
furnizeaza prin prezentul contract acces pentru Beneficiar catre servicii oferite de
oricare dintre clientii RCS&RDS sau operatorii cu care RCS&RDS este interconectat sau
de catre clienti ai operatorilor cu care RCS&RDS este interconectat. De asemenea
serviciul de telefonie cu trafic nelimitat nu este destinat pentru utilizarea in scop
comercial sau penru realizarea unor activitati de call center, promovare sau vanzare de
produse ori servicii prin telefon, sondaje sau oricarei altei activitati care presupun
realizeaza unui volum mare de apeluri, Beneficiarul avand obligatia sa declare in mod
explicit la semnarea daca solicita serviciul de telefonie pentru scopuri comerciale.
4.7. Prezentele clauze specifice serviciului de telefonie fixa se completeaza n mod
corespunzator cu clauzele cuprinse n conditiile generale ale contractului, care sunt
aplicabile prin analogie.
4.8. RCS&RDS nu va fi obligat sa furnizeze Beneficiarului, iar Beneficiarul nu va avea
dreptul sa acceseze alte servicii furnizate de catre RCS&RDS decat cele prevazute
expres n prezentul Contract.
5.1. Minutele incluse neutilizate intr-o luna nu se reporteaza in luna urmatoare.
5.2. RCS&RDSnu este in nici un fel raspunzator pentru pierderile (directe sau indirecte),
pierderea unor ocazii sau oportunitati de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate, de
catre Beneficiar sau de catre tertii cu care Beneficiarul se afla in orice raporturi
juridice, ca urmare a nefunctionarii sau a functionarii necorespunzatoare a serviciilor
ce fac obiectul acestor clauze specifice. Singurul remediu care poate fi solicitat de
catre Beneficiar este de a i se reduce in mod proportional abonamentul lunar conform
perioadelor de nefunctionare.
5.3. Prezentele clauze specifice serviciului de telefonie fixa se completeaza in mod
corespunzator cu clauzele cuprinse in Conditiile generale ale contractului, care sunt
aplicabile prin analogie.
Prezentele clauze specifice au fost citite si acceptate prin semnarea de catre
Beneficiar a Anexei 1 din Contractul de furnizare servicii.
Telefon: 031/400.4414 pentru Bucuresti sau
03xx 400.414*pentru alte judete :* xx reprezinta prefixul judetului
E-mail: clienti@rcs-rds.ro
5. Alte clauze
6. Informatii contact: Relatii clienti :
Nota
S.C. RCS & RDS S.A.
Nr. de ordine n Reg. Com.: J40/12278/1994 | C.U.I.: 5888716; art. fisc.: RO | Capital Social subscris i v rsat: | Cod IBAN: R 06 INGB 0001 0001 8824 8913, ING Bank Bucure 42.206.417 LEI O ti
Num rul 15643 n registrul de eviden a prelucr rilor de date cu caracter personal.
F
O
R
M
-
R
C
S
-
R
D
S
-
C
O
M
-
V
Z
-
R
E
Z
-
4
7
E
d
i
t
i
a
4
R
e
v
.
9
A
n
e
x
a
3
P
a
r
t
e
a
I
I
1. Activarea si furnizarea serviciului
2. Drepturile si obligatiile RCS&RDS
3. Drepturile si obligatiile Beneficiarului
1.1. RCS&RDS se obliga sa realizeze activarea serviciului de telefonie mobila in termen de 48
(patruzecisiopt) de ore de la semnarea contractului. Serviciul se considera a fi functional de la
data semnarii procesului verbal de predare-primire a echipamentelor sau in cazul refuzului
Beneficiarului de a semna un astfel de document, potrivit documentelor interne ale RCS&RDS
si/sau datelor de trafic. Daca Beneficiarul a optat pentru portarea in reteaua RCS&RDS a unui
numar de telefon dintr-o alta retea de telefonie mobila, activarea serviciului se va face numai in
momentul finalizarii cu succes a procesului de portare potrivit actelor normative aplicabile.
1.2. RCS&RDS va furniza, potrivit solicitarii Beneficiarului, serviciul de telefonie mobila, respectiv
va asigura accesul la serviciile de initiere a apelurilor proprii si de receptionare a apelurilor
telefonice, nationale si internationale, in si din retelele publice de telefonie fixa sau mobila cu care
RCS&RDS are contracte de interconectare in vigoare pentru serviciul de telefonie mobila,
denumit in continuare serviciul de telefonie mobila.
1.3. In baza contractului si a prezentelor clauze specifice, Beneficiarul are dreptul de a initia
numai apeluri proprii, exclusiv de pe liniile si cu identitatea puse la dispozitie de catre RCS&RDS.
1.4 Pentru fiecare zi ce excede termenului de nefunctionare sau de depasire a termenului de
activare prevazut la art. 4.1.4. din Conditiile generale, RCS&RDS va acorda, la solicitarea scrisa a
Beneficiarului, un discount din abonamentul lunar aferent serviciului de telefonie mobila egal cu
numarul de zile de intarziere sau de nefunctionare impartit la numarul zilelor lunii facturate,
inmultit cu contravaloarea abonamentului lunar. Reducerea acordata nu poate depasi
contravaloarea abonamentului lunar aferent acestui serviciu si va fi acordata in prima factura
emisa dupa realizarea instalarii sau remedierii defectiunilor, dupa caz.
1.5. Beneficiarul are obligatia sa isi insuseasca instructiunile primite la activarea serviciului,
respectiv la data predarii telefonului, inclusiv regulile de utilizare si sa se conformeze acestora;
2.1. Activarea serviciului de telefonie mobila se va realiza, in termenul mentionat la art.1.1. de mai
sus, prin alocarea unui numar de telefon si prin vanzarea sau trasmiterea in custodia
Beneficiarului a echipamentelor specificate in Procesul verbal de predare primire Anexa 3.PI_II,
pe perioada de furnizare a serviciului de telefonie mobila, potrivit clauzelor contractuale si ofertei
valabile la data prezentului inscris.
2.2. RCS&RDS poate schimba numerotatia alocata Beneficiarului in cazul unor modificari de retea
ce presupun aceasta modificare, cumar fi dar fara a se limita la, decizii ale autoritatilor nationale
care impun sau recomanda schimbari ale numerotatiei, reguli interne de realocare a
numerotatiei etc. RCS&RDS nu va fi responsabil in nici un fel pentru cheltuielile ocazionate
Beneficiarului in astfel de cazuri.
2.3. RCS&RDS nu este raspunzator pentru folosirea incorecta a serviciului de telefonie mobila,
pentru folosirea serviciului in alte scopuri decat cele prevazute in Contract sau in prezentele
clauze specifice, precumsi in cazul folosirii serviciului pentru incalcarea dispozitiilor legislatiei in
vigoare.
2.4. Orice echipament predat Beneficiarului in regim de chirie este si ramane in proprietatea
RCS&RDS. In momentul incetarii din orice motiv a Contractului, daca Beneficiarul nu a returnat, in
termen de cel mult doua zile de la incetarea contractului, echipamentele in starea in care le-a
primit, cu uzura normala pentru perioada de utilizare, Beneficiarul are obligatia sa achite, in mod
neconditionat, sumele mentionate in art.5.5din Conditiile generale.
2.5.RCS&RDS are dreptul sa solicite Beneficiarului sa restituie telefonul mobil prin intermediul
caruia nu este realizat trafic de telefonie mobila pentru o perioada de doua luni. Beneficiarul se
obliga in mod expres si neconditionat sa restituie Operatorului telefonul mobil si cartela SIM
aferenta, daca nu este realizat trafic intr-o perioada de doua luni, la data solicitarii Operatorului,
iar in cazul nepredarii la termen a bunurilor in starea in care le-a primit, Beneficiarul se obliga sa
achite Operatorului, cu titlu de clauza penala, suma de 1(unu) Euro pentru fiecare zi de intarziere
aplicandu-se dupa caz si dispozitiile procesului verbal de predare-primire (Anexa 3.IV.1).
3.1. Potrivit ofertei RCS&RDS, Beneficiarului ii sunt predate pentru a putea beneficia de serviciul
de telefonie mobila un telefon mobil si/sau cartela sim aferenta conform prevederilor
Contractului si Conditiilor generale. Beneficiarul se obliga sa utilizeze exclusiv in interes personal
orice serviciu care face obiectul prezentelor clauze si totodata se obliga sa nu distribuie si sa nu
furnizeze nicio forma catre terti serviciile sau bunurile ce fac obiectul prezentelor clauze
contract. Orice actiuni ale Beneficiarului care incalca aceasta clauza vor fi considerate fraude.
3.2. Beneficiarul declara ca este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal
pentru realizarea obiectului prezentului Contract, precumsi pentru combaterea oricaror fraude
conformart.4 din prezentele Clauze specifice serviciului de telefonie mobila.
3.3. Beneficiarul se obliga sa achite contravaloarea serviciilor de telefonie mobila, inclusiv
contravaloarea apelurilor sau altor servicii, la termenele stabilite in cadrul Conditiilor generale.
3.4. Beneficiarul are dreptul de a initia numai apeluri proprii de pe liniile si cu identitatea puse la
dispozitie de catre RCS&RDS.
3.5. Beneficiarul se obliga sa nu foloseasca echipamente terminale care nu sunt agreate de
catre RCS&RDS, sa nu modifice si sa nu intervina asupra terminalelor sau asupra altor instalatii
realizate de catre RCS&RDS pentru asigurarea functionarii serviciului, in caz contrar urmand sa
despagubeasca societatea RCS&RDSpentru prejudiciile cauzate.
3.6. Traficul inclus disponibil este diferentiat in functie de abonamentul/tipul de serviciu pentru
care a optat Beneficiarul putand fi realizat atat prin intermediul serviciului de telefonie mobila,
cat si prin intermediul serviciului de telefonie fixa, tarifele aplicabile fiind cele prevazute in Anexa
2.
3.7. Beneficiarul are dreptul sa apeleze departamentul de relatii cu clientii al RCS&RDS pentru
reclamatii referitoare la serviciul de telefonie mobila. Beneficiarul este de acord ca reclamatiile
formulate sa fie inregistrate.
3.8. Beneficiarul intelege ca singurul beneficiar al licentelor si drepturilor referitoare la
operarea retelei publice de comunicatii electronice este RCS&RDS si ca aceste licente si drepturi
sunt asociate exclusiv cu RCS&RDS.
3.9. Beneficiarul se obliga sa suporte orice risc de genul defectarii (din motive neimputabile
RCS&RDS), distrugerii, furtului, pieirii telefonului mobil si/sau cartelei SIM si va despagubi
societatea RCS&RDS, aplicandu-se dupa caz dispozitiile prezentului contract si/sau dispozitiile
procesului verbal de predare-primire echipamente.
3.10. Beneficiarul se obliga ca, pe intreaga perioada cat echipamentele se afla in custodia/chiria
acestuia, sa nu transmita catre terti vreun drept asupra acestora, incalcarea prezentei clauze
fiind susceptibila de a fi sanctionata penal potrivit art. 213Cod penal (art. 256noul Cod penal).
3.11. Beneficiarul are dreptul sa solicite activarea serviciului de roaming, daca sunt indeplinite
conditiile stabilite de RCS&RDS, inclusiv constituire unei garantii in prealabil. La momentul
consumarii creditului constituit prin garantie, RCS&RDS va putea suspenda furnizarea serviciului
pana la momentul constituirii unei garantii suplimentare. Lista detaliata a tarifelor serviciului de
roaming poate fi consultata prin accesarea site-ului sau prin apelarea serviciului
de relatii cu clientii.
4. Frauda
4.1. Frauda este definita ca fiind orice comunicatie de voce, fax sau date realizata prin utilizarea
retelei si/sau a echipamentelor RCS&RDS, care nu este realizata in interes propriu sau care este
realizata n scopul obtinerii de avantaje materiale, n scop comercial, inclusiv in cazul oricarei
vanzari a serviciului, precum si in cazul provocarii de daune RCS&RDS sau unor terti sau daca
scopul ori efectul realizarii comunicatiei este generarea unor deranjamente n reteaua RCS&RDS
sau a altor operatori ori producerea unor prejudicii societatii RCS&RDSsau altor persoane.
De asemenea se considera apeluri frauduloase acele apeluri care nu fac obiectul prezentelor
Clauze specifice cum ar fi, dar fara a se limita la: apelurile de tranzit si/sau apelurile initiate din
orice sursa, alta decat Beneficiarul (cum ar fi, dar fara a se limita la, retele nationale sau
internationale), apelurile de tranzit terminate n alta retea decat a Beneficiarului (nationala sau
internationala), apelurile cu identitate incompleta, partial sau total modificata ori mascata,
generarea unui volum mare de apeluri/minute din reteaua RCS&RDS, catre alte retele, utilizarea
serviciului de telefonie in scop comercial, inclusiv realizarea unor activitati de call center,
promovare sau vanzare de produse ori servicii prin telefon, sondaje sau oricarei altei activitati
care presupun realizeaza unui volum mare de apeluri. Pentru evitarea oricarei interpretari, se
considera frauda terminarea de catre Beneficiar a unor apeluri provenite din orice retea
nationala sau internationala n reteaua RCS&RDS sau n orice alta retea, precum si generarea
unui volum mare de apeluri catre retelele de telefonie si in mod special catre retele in care
Beneficiarul opteaza pentru trafic nelimitat in conditiile unei utilizari normale a serviciului de
telefonie. Cu titlu exemplificativ, criteriile utilizate de catre RCS&RDS in baza carora un apel
poate fi identificat drept apel fraudulos, sunt reprezentate de urmatoarele:
- apeluri distribuite constant in intervale de timp;
- apeluri efectuate in mod constant in intervalul orar 00:0007:00;
- numar redus al apelurilor receptionate sau lipsa apelurilor de intrare (receptionate);
- existenta unui numar foarte mare de apeluri numai catre anumite destinatii sau numai catre
detinatii distincte;
- durata medie a apelurilor etc.
- existenta unor indicii cu privire la utilizarea serviciului de telefonie in scop comercial si in mod
special desfasurarea unor activitati de call center, promovare sau vanzare de produse ori
servicii prin telefon, sondaje etc.;
- reclamatii din partea unor operatori sau persoane cu privire la serviciul de telefonie care face
obiectul acestui contract;
4.2. Totodata este considerata frauda si conectarea de catre Beneficiar la reteaua publica de
comunicatii a RCS&RDS a oricarui echipament fara autorizarea RCS&RDS, precum si furnizarea
catre terti a serviciilor ce fac obiectul contractului.
4.3. Se defineste totodata ca frauda si utilizarea de catre Beneficiar a altei numerotatii decat cea
oferita spre utilizare de catre RCS&RDS, precumsi retransmiterea de apeluri de catre Beneficiar
folosind identitatea pusa la dispozitie de catre RCS&RDS.
4.4. Daca RCS&RDS identifica o frauda sau daca primeste o reclamatie de frauda de la un alt
operator cu care RCS&RDS este interconectat, Beneficiarul se obliga ca, dupa primirea unei
solicitari din partea RCS&RDS, sa remedieze situatia, sa formuleze si sa transmita un raspuns
scris n termen de 1(una) zi de la primirea solicitarii. RCS&RDSaavand dreptul, la libera sa alegere,
sa aplice toate sau oricare dintre urmatoarele actiuni:
4.4.1 Sa sesizeze autoritatile competente pentru luarea masurilor legale n vederea sanctionarii si
ncetarii fraudei si/sau
4.4.2. Sa aplice, iar Beneficiarul se obliga sa achite, cu titlu de clauza penala, in functie de optiunea
RCS&RDS (i) fie o majorare de 100% a sumei facturate pentru traficul generat de liniile
Beneficiarului de pe care s-a efectuat frauda, nregistrat n ntreaga luna n care s-a efectuat
apelul fraudulos, (ii) fie facturarea tuturor apelurilor nregistrate n ntreaga perioada n care s-a
efectuat orice apel fraudulos cu o suma per minut de apel
egala cu dublul tarifului de interconectare practicat in relatia cu RCS&RDS de catre operatorul in
reteaua caruia s-a efectuat orice apel fraudulos, in oricare dintre situatiile mai sus descrise
Beneficiarul obligandu-se sa achite clauza penala si pentru intregul trafic aferent lunilor
ulterioare, pana la ncetarea definitiva a traficului fraudulos dinspre liniile respective. Plata cu
titlu de clauza penala fie a majorarii cu 100%a sumei facturate pentru trafic, fie a dublului tarifului
de interconectare pentru trafic potrivit pct. (i) sau (ii) de mai sus nu impiedica RCS&RDS sa obtina
de la Beneficiar repararea intregului prejudiciu pe care l-a suferit si/sau
www.rcs-rds.ro
S.C. RCS & RDS S.A.
Nr. de ordine n Reg. Com.: J40/12278/1994 | C.U.I.: 5888716; art. fisc.: RO | Capital Social subscris i v rsat: | Cod IBAN: R 06 INGB 0001 0001 8824 8913, ING Bank Bucure 42.206.417 LEI O ti
Num rul 15643 n registrul de eviden a prelucr rilor de date cu caracter personal.
IV. Clauze specifice serviciului Digi Mobil de telefonie mobila
F
O
R
M
-
R
C
S
-
R
D
S
-
C
O
M
-
V
Z
-
R
E
Z
-
4
7
E
d
i
t
i
a
4
R
e
v
.
9
A
n
e
x
a
3
P
a
r
t
e
a
I
I
4.4.3. Sa suspende furnizarea serviciului de telefonie mobila, ramanand n vigoare prevederile
contractuale cu privire la celelalte servicii care fac obiectul Contractului. Suspendarea furnizarii
serviciului pe motiv de frauda are loc pana la sfarsitul duratei contractuale, Beneficiarul fiind
obligat sa plateasca in continuare abonamentul pentru serviciul de telefonie mobila.
4.5. n toate situatiile de frauda, RCS&RDS are dreptul sa respinga orice apel/comunicatie,
provenite de la Beneficiar, care are o identitate considerata a fi implicata n frauda, potrivit
prezentelor clauze specifice serviciului de telefonie mobila.
4.6 RCS&RDS nu va fi obligat sa furnizeze Beneficiarului, iar Beneficiarul nu va avea dreptul sa
acceseze alte servicii furnizate de catre RCS&RDS decat cele prevazute expres n prezentul
Contract. Acest contract reglementeaza exclusiv traficul de utilizator n sensul ca permite
Beneficiarului sa comunice cu utilizatorii retelei RCS&RDSsi ai celorlalte retele interconectate cu
reteaua RCS&RDS. RCS&RDS nu furnizeaza prin prezentul contract acces pentru Beneficiar catre
servicii oferite de oricare dintre clientii RCS&RDS sau operatorii cu care RCS&RDS este
interconectat sau de catre clienti ai operatorilor cu care RCS&RDS este interconectat. De
asemenea serviciul de telefonie cu trafic nelimitat nu este destinat pentru utilizarea in scop
comercial sau penru realizarea unor activitati de call center, promovare sau vanzare de produse
ori servicii prin telefon, sondaje sau oricarei altei activitati care presupun realizeaza unui volum
mare de apeluri, Beneficiarul avand obligatia sa declare in mod explicit la semnarea daca solicita
serviciul de telefonie pentru scopuri comerciale.
4.7. Prezentele clauze specifice serviciului de telefonie mobila se completeaza n mod
corespunzator cu clauzele cuprinse n conditiile generale ale contractului, care sunt aplicabile
prin analogie.
5.1.1. Prin intermediul Apelului Video Beneficiarul poate efectua transmisii video si audio in timp
real utilizand telefonul mobil.
5.1.2. Pentru a putea beneficia de acest serviciu este necesar ca atat Beneficiarul cat si
partenerul de convorbire sa utilizeze telefoane compatibile 3G, cu functia de apelare video
activata si atat Beneficarul cat si partenerul de convorbire sa se afle in aria de acoperire a
retelelor 3Goperate de proprii furnizori.
5.1.3. Tarifele in vigoare pentru destinatiile in care serviciul Apel Video este disponibil la
momentul semnarii Contractului sunt redate in Anexa 2 din prezentul Contract. Lista completa si
actualizata a destinatiilor pentru care serviciul Video Call este disponibil precum si tarifele
aferente se gasesc la sediile RCS&RDS, precum si la adresa Internet , pe care
Beneficiarul o poate consulta conform clauzelor prezentelor conditii generale si clauzelor
specifie serviciilor de telefonie.
5.1.4. In situatia in care Beneficiarul apeleaza in mod intentionat sau din greseala un destinatar al
carui terminal are functia de apel video activata (indiferent carei plaje de numerotatie apartine
numarul destinatarului) apelul Beneficiarului va fi taxat conform tarifelor din Anexa 2 a
prezentului Contract.
5.2.1. Prin intermediul serviciului Roamnig Beneficiarul poate initia si primi apeluri, respectiv SMS
si atunci cand se afla in afara teritoriului Romaniei.
5.2.2. In vederea activarii serviciului RCS&RDS poate solicita Beneficiarului plata unei garantii in
cuantumul stabilit in Anexa 2 a prezentului Contract. De asemenea, pe parcursul executarii
Contractului, in functie de traficul inregistrat la un moment dat, RCS&RDSpoate cere reintregirea
garantiei constituite initial si achitarea contravalorii traficului inregistrat, in conditiile art.3.8 din
Conditiile Generale. Neachitarea acestor sume da dreptul RCS&RDS sa suspende imediat
Serviciul.
Garantia este nepurtatoare de dabanda si este pusa la dispozitia RCS&RDS de catre Beneficiar in
scopul garantarii obligatiilor de plata aferente utilizarii serviciul de Roaming.
5.1. Apel video
5.2. Roaming
www.rcs-rds.ro
5.2.3. Dupa expirarea unui termen de 3 luni de zile de la solicitarea Beneficiarului cu privire de
dezactivarea serviciului de Roaming, garantia constituita se va deduce din urmatoarele facturi
emise Beneficiarului, pana la concurenta cuantumului sumelor datorate pentru serviciile
RCS&RDS.
5.2.4. Pentru activarea serviciului de Roaminig este necesar ca Beneficiarul sa se prezinte
personal sau prin mandatar in baza unei procuri in orice punct de prezenta RCS&RDS. Utilizarea
telefonului mobil predat Beneficiarului in chirie de RCS&RDS permite primirea/efectuarea de
apeluri numai in zonele din afara teritoriului Romaniei cu acoprire 3G. In zonele din afara
teritoriului Romaniei unde nu exista acoperire 3G, serviciul de roaming va fi disponibil numai daca
Beneficiarul foloseste un telefon mobil compatibil cu tehnologia 2G sau cu alte tehnologii utilizate
de operatorii nationali din tarile in care se afla Beneficiarul.
5.2.5.Serviciul este disponibil international in retelele operatorilor cu care RCS&RDS are
incheiate acorduri de roaming. In acest sens este necesara verificarea disponibilitatii serviciului
pentru fiecare tara in parte prin consultarea listei de pe site-ul sau prin apelarea
telefonica a Serviciului Relatii Clienti.
5.2.6. Prin utilizarea serviciului roaming Beneficiarul va plati atat pentru apelurile initiate cat si
pentru apelurile primite. Tarifele pot varia, in functie de zona geografica in care se
efectueaza/receptioneaza apelul.
5.2.7.Tarifele de roaming sunt conforme Eurotarifelor stabilite prin regulamentele adoptate de
catre Uniunea Europeana pentru serviciul de Roaming. Pentru utilizarea serviciului de Roaming in
tarile din cadrul Uniunii Europene tarifarea apelurilor initiate/receptionate se face la secunda, cu
exceptia apelurilor initiate, unde tarifarea se face la secunda dupa un prim interval indivizibil de
30de secunde.
5.2.8. Pentru utilizarea serviciului de Roaming in tarile din afara Uniunii Europene taxarea de face
la 60 de secunde din primul minut, atat la initierea apelurilor cat si la primirea apelurilor.
Apelantul din Romania va fi taxat normal, ca pentru orice convorbire nationala efectuata.
5.2.9. Pentru a evita intrarea neintentionata in roaming este necesar ca Beneficiarii care locuiesc
sau calatoresc in vecinatatea granitelor Romaniei sa configureze in meniul terminalelor optiunea
de selectare manuala a retelei pentru ca terminalele sa nu mai poata utiliza automat retelele
operatorilor din tarile vecine in cazul in care terminalele nu sunt deservite de retelele de origine
datorita lipsei de acoperire in zonele respective.
5.2.10. Tarifele de roaming in vigoare disponibile la momentul semnarii Contractului sunt redate in
Anexa 2 din prezentul Contract. Lista completa si actualizata se gaseste la sediile RCS&RDS,
precumsi la adresa Internet .
6.1. Minutele incluse neutilizate intr-o luna nu se reporteaza in luna urmatoare.
6.2. RCS&RDS nu este in nici un fel raspunzator pentru pierderile (directe sau indirecte),
pierderea unor ocazii sau oportunitati de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate, de catre
Beneficiar sau de catre tertii cu care Beneficiarul se afla in orice raporturi juridice, ca urmare a
nefunctionarii sau a functionarii necorespunzatoare a serviciilor ce fac 47 obiectul acestor
clauze specifice. Singurul remediu care poate fi solicitat de catre Beneficiar este de a i se reduce
in mod proportional abonamentul lunar conformperioadelor de nefunctionare.
6.3. Prezentele clauze specifice serviciului de telefonie mobila se completeaza in mod
corespunzator cu clauzele cuprinse in Conditiile generale ale contractului, care sunt aplicabile
prin analogie.
Prezentele clauze specifice au fost citite si acceptate prin semnarea de catre Beneficiar a
Anexei 1 din Contractul de furnizare servicii.
7. Informatii contact: Relatii clienti : telefon: 031 / 400.7777 sau *777, adresa de e-mail:
www.rcs-rds.ro
www.rcs-rds.ro
6. Alte clauze
clienti@rcs-rds.ro
S.C. RCS & RDS S.A.
Nr. de ordine n Reg. Com.: J40/12278/1994 | C.U.I.: 5888716; art. fisc.: RO | Capital Social subscris i v rsat: | Cod IBAN: R 06 INGB 0001 0001 8824 8913, ING Bank Bucure 42.206.417 LEI O ti
Num rul 15643 n registrul de eviden a prelucr rilor de date cu caracter personal.
F
O
R
M
-
R
C
S
-
R
D
S
-
C
O
M
-
V
Z
-
R
E
Z
-
4
7
E
d
i
t
i
a
4
R
e
v
.
9
A
n
e
x
a
3
P
a
r
t
e
a
I
I
RCS & RDS
Str. Dr. Staicovici nr. 75
Forum 2000 Buliding Faza I, Et. 2
Sector 5, Bucureti
+40 (31) 400 4440
+40 (31) 400 4441
office@rcs-rds.ro
www.rcs-rds.ro
T
F
E
W
FORM-RCS-RDS-COM-VZ-REZ-47 Editia 4 Rev 9 Anexa 3.V Clauze specifice serviciului de televiziune prin satelit (DTH)
si Anexa 3.V.1 Tarife echipamente DTH. Modalitati de plata si instalare.
Anexa 3.V Clauze specifice serviciului Digi TV-Sat de televiziune prin satelit (DTH)
1. Structura serviciilor de programe
2. Conditii de furnizare a serviciului DTH
1.1 Furnizarea, prin intermediul tehnologiei DTH (Direct To Home), de programe
audiovizuale sau a altor servicii similare se realizeaza, conform ofertei in vigoare a
Operatorului si optiunii Beneficiarului, incepand cu data instalarii/schimbarii
pachetului de programe si/sau servicii, in schimbul platii contravalorii acestora.
1.2. Vanzarea sau trasmiterea in custodie/chirie a echipamentelor de receptie
(Echipamentele DTH) si activarea serviciilor solicitate de Beneficiar, se vor realiza
potrivit Conditiilor generale, prezentelor clauze specifice si potrivit ofertei in vigoare a
Operatorului. Tranferul dreptului de proprietate asupra oricaror bunuri vandute de
catre RCS&RDS catre Beneficiar va opera numai dupa plata integrala a acestor bunuri
de catre Beneficar catre RCS&RDS.
1.3. Structura pachetelor de programe, pentru care poate opta Beneficiarul, la data
semnarii contractului, este conforma ofertei comerciale si structurii serviciilor de
programe retransmise prin DTHde catre RCS&RDS. Pachetele de programe si structura
acestora sunt prezentate in casierii si/sau in ofertele publice ale RCS&RDS si/sau prin
programul info-text si/sau prin intermediu site-ului www.rcs-rds.ro/televiziune-digi-
tv/satelit, Beneficiarul luand cunostinta de acestea la semnarea contractului.
1.4. RCS&RDS isi rezerva dreptul de a modifica si de a afisa la sediile casieriilor sau de a
prezenta prin intermediul programului info-text sau de a informa abonatii prin mijloace
publice de comunicare, pe parcursul derularii contractului, cu privire la pachetele si
structura ofertei serviciilor de programe retransmise, in functie de oferta programelor
pe piata audiovizuala, de negocierile cu furnizorii de programe, de audienta
programelor retransmise prin DTH, de necesitatea eliberarii anumitor frecvente,
potrivit dispozitiilor legale, precum si in functie de alti factori care pot influenta
continutul structurii ofertei serviciilor de programe retransmise. Modificarile se vor
afisa la sediile casieriilor sau se vor comunica prin programul info-text si/sau prin
intermediu site-ului .
1.5. Tariful pentru serviciul DTH este diferentiat in functie de pachetul de programe
solicitat de Beneficiar.
1.6. Trecerile la un nivel inferior sau superior de pachete vor fi efectuate in luna
urmatoare solicitarii Beneficiarului, daca aceasta a fost inregistrata la Operator inainte
de data emiterii facturii, precum si in cazul unor promotii ale Operatorului si/sau ale
partenerilor acestuia.
2.1. Serviciul va fi furnizat de catre RCS&RDS, exclusiv pe teritoriul Romaniei,
Beneficiarul purtand intreaga raspundere cu privire la orice posibila utilizarea a
serviciilor in afara teritoriului Romaniei
2.2. Orice smartcard pentru decodarea semnalului receptionat este si ramane in
proprietatea Operatorului, neputand face obiectul transferului de proprietate catre
Beneficiar.
2.3. La solicitarea Beneficiarului, RCS&RDS va furniza lista instalatorilor agreati, care
vor asigura prima instalare a Echipamentelor DTH, la Locatie si va activa serviciul DTH,
in termen de cel mult 15(cincisprezece) zile de la data solicitarii si dupa indeplinirea
celorlalte obligatii stabilite in sarcina Beneficiarului. Termenul de instalare este
orientativ, putand fi influentat de conditiile de acces la Locatie. Pentru activarea
Echipamentului DTH se percepe o taxa de activare conform anexei 2 a conditiilor
generale. Materiale suplimentare necesare pentru instalare (LNB suplimentar, cablu,
distribuitoare, mufe etc.) vor putea fi furnizate de catre instalatorul autorizat, abonatul
avand obligatia sa solicite intocmirea si predarea procesului verbal de instalare si
punere in functiune.
2.4. Operatorul acorda o garantie pentru Echipamentele DTH vandute Beneficiarului
potrivit dispozitiilor legale aplicabile. Remedierea defectiunilor se va realiza, pe
cheltuiala Operatorului, pe intreaga perioada de garantie, daca defectiunile sunt
datorate unor vicii de fabricatie sub conditia utilizarii normale si corecte din punct de
vedere tehnic a Echipamentelor DTH si serviciului DTH. Daca defectiunile sunt datorate
unei utilizari necorespunzatoare, Beneficiarul va suporta costul reparatiilor si alte
costuri accesorii. Daca viciile de fabricatie ale Echipamentelor DTH nu mai permit
repararea acestora, sau daca perioada necesara repararii este mai mare de 10 (zece)
zile Operatorul le va inlocui, cu echipamente similare.
2.5. La cererea Beneficiarului, Operatorul va inlocui Smartcardul pierdut, furat sau
deteriorat in urmatoarele conditii: (a) Daca Smartcardul este utilizat corespunzator,
www.rcs-rds.ro/televiziune-digi-tv/satelit
dar se defecteaza datorita unor vicii de fabricatie, Operatorul il va inlocui pe propria
cheltuiala, dupa primirea si verificarea acestuia; (b) Daca defectiunea este datorata
utilizarii necorespunzatoare sau frauduloase a Smartcardului, sau daca a fost pierdut,
furat etc., se aplica prevederile art. 3.1 din cuprinsul prezentelor clauze specifice.
2.6. Operatorul isi rezerva dreptul de a notifica Beneficiarul, iar acesta consimte in mod
expres si irevocabil, cu privire la obligatia pe care o are de a plati contravaloare
serviciului, inclusiv in cazul modificarii termenilor si conditiilor sau a tarifelor stabilite
in baza contractului, Beneficiarul fiind de acord sa fie notificat prin orice mijloc de
comunicare, inclusiv prin intreruperea furnizarii serviciului si transmiterea notificarii
pe toate canalele.
2.7. Beneficiarul are obligatia sa asigure amplasamentul si toate conditiile necesare in
vederea instalarii Echipamentelor DTH potrivit specificatiilor tehnice. Furnizarea
Serviciului este conditionata inclusiv de vizibilitatea directa intre antena Beneficiarului
si satelit in directia sud, sud-vest. Prin prezentul contract, Beneficiarul isi exprima in
mod neechivoc acordul irevocabil pentru efectuarea tuturor lucrarilor de instalare a
Echipamentelor DTHsi accesoriilor necesare la Locatie.
2.8. Beneficiarul nu are dreptul sa solicite modificarea Locatiei sau transferul catre un
alt beneficiar, dacat cu aprobarea prealabila scrisa a Operatorului, situatie in care
Beneficiarul se obliga sa plateasca toate taxele si costurile aferente transferului si
punerii in functiune a serviciului la noua Locatie, respectiv cu asumarea in mod expres
de catre noul Beneficiar a tuturor obligatiilor si drepturilor fata de Operator.
Operatorul isi rezerva dreptul sa refuze modificarea Locatiei sau a transferului catre
alt beneficiar daca exista anumite impedimente de ordin tehnic, legal, comercial sau de
alta natura. Daca Operatorul nu poate onora cererea de modificare a Locatiei, iar
Beneficiarul solicita incetarea contractului va fi aplicat in mod corespunzator art. 3.1 din
cuprinsul prezentelor clauze specifice.
2.9. Beneficiarul va avea dreptul sa utilizeze numai Smartcardurile furnizate de catre
Operator pe baza de proces-verbal si numai in Kitul decodor DTHfurnizat de Operator.
2.10. Beneficiarul se obliga ca, pe intreaga perioada de valabilitate a contractului, sa nu
faca nici un act de dispozitie, sa nu inchirieze si sa nu transmita folosinta asupra niciunui
Smartcard, asupra echipamentelor DTH sau asupra altor bunuri aflate in proprietatea
Operatorului si se obliga sa utilizeze aceste bunuri ca un bun proprietar; sa nu
foloseasca in mod abuziv Echipamentele DTH date in custodie/chirie sau aflate in
perioada de garantie, sa nu deterioreze si sa nu intervina in interiorul acestora sau
asupra sigiliilor aplicate. Beneficiarul se obliga sa suporte orice risc de genul
distrugerii, furtului, pieirii Echipamentelor DTH (inclusiv a oricarui Smartcard) si il va
despagubi pe Operator in conditiile art. 3.1 din cuprinsul prezentelor clauze specifice.
3.1. Beneficiarul se obliga ca, in situatia renuntarii la furnizarea serviciului DTH, inlusiv in
cazul rezilierii, denuntarii unilaterale, anulare a contractului etc.) sau in caz de utilizare
frauduloasa a oricarui Smartcard sa il restituie Operatorului in aceeasi stare in care l-a
primit, cu exceptia uzurii normale, in termen de 2 (doua) zile de la incetarea contractului
cu privire la serviciul DTH. In cazul incalcarii obligatiei de restituire a oricarui
Smartcard si/sau in cazul in care Beneficiarul a pierdut, deteriorat sau i s-a furat
oricare Smartcard, acesta se obliga sa plateasca Operatorului in termen de 2 (doua)
zile, cu titlu de clauza penala, echivalentul in lei al sumei de 20 euro pentru fiecare
Smartcard, la cursul oficial al BNR din ziua platii. Suspendarea sau incetarea
contractului nu produc efecte asupra obligatiilor stipulate in prezentul articol, acestea
incetand doar in momentul predarii fiecarui Smartcard sau platii clauzei penale.
Totodata Beneficiarul se obliga sa restituie Operatorului in aceeasi stare in care le-a
primit, cu exceptia uzurii normale, in termen de 2(doua) zile de la incetarea contractului
toate Echipamentele DTH, accesoriile acestora si orice alte bunuri aflate in proprietatea
Operatorului (date in custodie/chirie sau vandute cu plata in rate si neachitate
integral). In cazul incalcarii obligatiei de restituire potrivit Anexei 3.V.1 si celor de mai
sus si/sau in cazul in care Beneficiarul a pierdut, deteriorat sau i s-au furat
Echipamentele DTH ori accesoriile acestora, Beneficiarul se obliga sa plateasca
Operatorului in termen de 2(doua) zile, cu titlu de clauza penala, echivalentul in lei al
sumei de 60 euro pentru Echipamentul DTH si cate 20 euro pentru fiecare Smartcard, la
cursul oficial al BNR din ziua platii. Incalcarea obligatiei de restituire a bunurilor care
sunt proprietatea RCS&RDS este susceptibila de a fi sanctionata penal constituind
elementul material al infractiunii de abuz de incredere.
3. Alte clauze
F
O
R
M
-
R
C
S
-
R
D
S
-
C
O
M
-
V
Z
-
R
E
Z
-
4
7
E
d
i
t
i
a
4
R
e
v
9
D
T
H
S.C. RCS & RDS S.A.
Nr. de ordine n Reg. Com.: J40/12278/1994 | C.U.I.: 5888716; art. fisc.: RO | Capital Social subscris i v rsat: | Cod IBAN: R 06 INGB 0001 0001 8824 8913, ING Bank Bucure 42.206.417 LEI O ti
Num rul 15643 n registrul de eviden a prelucr rilor de date cu caracter personal.
3.2. In cazul incetarii din orice motiv a contractului, daca Beneficiarul a optat pentru
plata in rate a Echipamentelor DTH, acesta are dreptul sa achite integral contravaloarea
echipamentelor si sa devina proprietarul acestora sau sa restituie echipamentele in
aceeasi stare in care le-a primit, cu uzura normala pentru perioada de utilizare.
Beneficiarul nu va avea dreptul la restituirea ratelor achitate, acestea fiind retinute de
catre Operator cu titlu de tarif pentru utilizarea Echipamentelor DTH.
3.3.in cazul neachitarii la scadenta contravalorii sumei prevazute la art. 3.1, Operatorul
poate pretinde, iar Beneficiarul se obliga sa plateasca penalitati de 0,1% pentru fiecare
zi de intarziere fata de termenul agreat. Cuantumul penalitatilor poate depasi
contravaloarea debitului.
3.4. Beneficiarul se obliga sa respecte intocmai instructiunile de utilizare, respectiv sa
nu utilizeze Echipamentele DTH altfel decat potrivit scopului pentru care acestea au fost
proiectate.
3.5. Operatorul nu raspunde pentru nefurnizarea serviciului DTH atat in situatiile
mentionate in mod expres in cuprinsul art.4.1.4. din conditiile generale cat si in
urmatoarele situatii : a) in cazul unor conditii atmosferice neprielnice; b) daca
receptorul TV al Beneficiarului este necorespunzator; c) in cazul instalarii sau unor
interventii neautorizate asupra Echipamentelor DTH de la Locatia Beneficiarului; d) in
cazul deteriorarii Echipamentelor DTH datorita unor fenomene naturale (cutremure,
trasnete, inundatii etc.); e) in cazul lipsei de vizibilitate intre antena si satelit;
3.6. Clientul poate beneficia de serviciul DTHnumai in interes personal. Retransmiterea,
multiplicarea, comercializarea, comunicarea sau prezentarea publica a programelor
sunt interzise si se pedepsesc conformlegii.
3.7. Notificarile si comunicarile intre parti, inclusiv a facturilor si actelor procedurale in
cazul unor litigii vor fi efectuate la sediul social al Operatorului, respectiv la Locatia sau
la domiciliul Beneficiarului.
3.8. RCS&RDSnu este in nici un fel raspunzator pentru pierderile (directe sau indirecte),
pierderea unor ocazii sau oportunitati de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate, de
catre Beneficiar sau de catre tertii cu care Beneficiarul se afla in orice raporturi
juridice, ca urmare a nefunctionarii sau a functionarii necorespunzatoare a serviciilor
ce fac obiectul acestor clauze specifice. Singurul remediu care poate fi solicitat de
catre Beneficiar este de a i se reduce in mod proportional tariful lunar aferent
serviciului conformperioadelor de nefunctionare.
3.9. Prezentele clauze specifice serviciului de televiziune prin DTH se completeaza in
mod corespunzator cu clauzele cuprinse in Conditiile generale ale contractului, care
sunt aplicabile prin analogie.
Prezentele clauze specifice au fost citite si acceptate prin semnarea de catre Beneficiar
a Anexei 1 din Contractul de furnizare servicii.
Kit-ul Decodor
Kit-ul Antena
contine: receptor digital, telecomanda, cablu audio-video, manual de utilizare (in limbile romana si engleza).
contine: antena, LNB, suport si pana la 10 m cablu coaxial livrat la instalare, respectiv pana la 15 m cablu special pentru instalarea Echipamentului DTH dublu.
* Predarea Echipamentelor DTH in chirie ( Kit Decodor si Kit Antena sau numai Kit Decodor ori numai Kit Antena) precum si acordarea unui discount de 100% la tarifele chiriilor
echipamentelor DTH de mai sus, se realizeaza numai in cadrul unor campanii promotionale speciale si numai in anumite conditii aduse la cunostinta publicului. In cadrul
campaniilor promotionale RCS&RDS isi rezerva dreptul de a preda Echipamente DTH in chirie numai dupa prezentarea de catre Beneficiar a tuturor dovezilor privind bonitatea
acestuia solicitate de catre Operator.
Transferul de proprietate de la Operator catre Beneficiar se va face numai dupa achitarea integrala a tuturor ratelor atat in cazul Kit-ului Decodor, cat si in cazul Kit-ului Antena.
**Decodorul dublu reconditionat poate fi achizitionat doar cu plata integrala.
vanzare LNB dublu
S.C. RCS & RDS S.A.
Nr. de ordine n Reg. Com.: J40/12278/1994 | C.U.I.: 5888716; art. fisc.: RO | Capital Social subscris i v rsat: | Cod IBAN: R 06 INGB 0001 0001 8824 8913, ING Bank Bucure 42.206.417 LEI O ti
Num rul 15643 n registrul de eviden a prelucr rilor de date cu caracter personal.
Chirie Kit Decodor*
Chirie Kit Antena*
Chirie Kit Decodor*
Chirie Kit Decodor*
Chirie Kit Antena*
Chirie Kit Decodor* Chirie Kit Decodor*
chirie Kit Antena*
Chirie Kit Decodor*
Chirie Kit Antena* 2 2 2
6 lei 6 lei 12 lei
6 lei 6 lei 12 lei
F
O
R
M
-
R
C
S
-
R
D
S
-
C
O
M
-
V
Z
-
R
E
Z
-
4
7
E
d
i
t
i
a
4
R
e
v
9
D
T
H
F
O
R
M
-
R
C
S
-
R
D
S
-
C
O
M
-
V
Z
-
R
E
Z
-
4
7
_
E
x
t
r
a
E
d
i
t
i
a
4
_
R
e
v
9
_
A
n
e
x
a
2
- Anexa 2 Extras din tarife RCS & RDS -
FORM-RCS-RDS-COM-VZ-REZ47_Extra -Editia4 Rev 9
T
F
E
W
S.C. RCS & RDS S.A.
Nr. de ordine n Reg. Com.: J40/12278/1994 | C.U.I.: 5888716; art. fisc.: RO | Capital Social subscris i v rsat: | Cod IBAN: R 06 INGB 0001 0001 8824 8913, ING Bank Bucure a 42.206.417 LEI O ti
Num rul 15643 n registrul de eviden a prelucr rilor de date cu caracter personal. a a a
RCS & RDS
Str. Dr. Staicovici nr. 75
Forum 2000 Buliding Faza I, Et. 2
Sector 5, Bucureti
+40 (31) 400 4440
+40 (31) 400 4441
office@rcs-rds.ro
www.rcs-rds.ro
I.Tarife servicii operationale aplicabile pachetelor de servicii contractate:
Instalare serviciu*
Instalare serviciu* retea Gpon***
Activare serviciu
Activare serviciu retea Gpon***
Reconectare neplata
Reconectare la cerere
Transfer contract la alta adresa
Trecere la pachet inferior
Taxa modificare nume beneficiar
Instalare serviciu *
Instalare serviciu* retea Gpon***
Activare serviciu
Activare serviciu retea Gpon***
Activare serviciu
Instalare serviciu *
Instalare serviciu * retea Gpon***
Activare serviciu
Activare serviciu retea Gpon***
Activare serviciu
Instalare serviciu *
Digi TV Cablu (CATV)
Digi Net
Digi Net Mobil
Telefonie Fixa
Telefonie Mobila
Digi Tv Satelit (DTH)
50
100
50
100
15
6
45
6
6
50
100
50
100
50
50
100
50
100
50
50
50**
100**
50**
100**
15
6
45
6
6
50**
100**
50**
100**
50**
50**
100**
50**
100**
50**
50**
50**
100**
50**
100**
15
6
45
6
6
50**
100**
50**
100**
50**
50**
100**
50**
100**
50**
50**
Tarif pentru
contract incheiat pe perioada
nedeterminata (Lei, TVA inclusa)
Tarif pentru contract
incheiat pe perioada de 12 luni
(Lei, TVA inclusa)
Tarif pentru contract
incheiat pe perioada de 24 luni
(Lei, TVA inclusa)
Tarif Tip serviciu
II.2. Tarife echipamente pentru furnizarea serviciilor Digi Mobil:
Pret de lista
Pret
subventionat
Pret de lista
Pret
subventionat
Pret de lista
Pret
subventionat
Pret de lista
Pret
subventionat
Pret telefon pentru contract
incheiat pe 12 luni (EUR, TVA inclusa)
Pret telefon pentru contract
incheiat pe 24 luni (EUR, ) TVA inclusa
Pret telefon pentru contract
incheiat pe 12 luni (EUR, ) TVA inclusa
Pret telefon pentru contract
incheiat pe 24 luni (EUR, ) TVA inclusa
Pret telefon
pentru contract
incheiat pe
perioada
nedeterminata
(EUR, ) TVA inclusa
Pret telefon
pentru contract
incheiat pe
perioada
nedeterminata
(EUR, TVA inclusa)
Serviciul Digi Mobil Asociat/Zero Serviciul Digi Mobil 2 Nelimitat/Digi Tel+Digi Mobil 2 Nelimitat
Model telefon mobil
49
49
99
99
99
49
49
99
99
99
49
49
99
99
99
49
49
99
99
99
49
49
99
99
99
49
49
99
99
99
-
25
49
49
49
-
12
25
25
25
-
12
25
25
25
-
2
12
12
12
Huawei*
ZTE F101
LG GU280
Nokia 2730
Samsung C5010
*In cazul contractelor incheiate pe perioada minima initiala de 12 respectiv 24 de luni, telefoanele mobile marca Huawei pot fi predate Abonatului pentru a beneficia de serviciul Digi Mobil in schimbul
platii unei chirii lunare in cuantum de 6 lei (TVA inclus) pentru care se acorda o reducere de 100% (chirie promotionala).
* Taxa de instalare se percepe doar pentru serviciile instalate pe infrastructura terestra si DTH
** Tarife promotionale prin aplicarea unei reduceri de 100% aferent contravalorii taxelor operationale pentru contractele incheiate pe o perioada minima de 12, respective 24 de luni
*** Retea de acces direct de tip optic.
Decodor SD Digi Tv Cablu
Decodor HD
Modem cablu
Modem de date mobile/gateway
Telefon fix conectat prin reteaua radio
Telefon fix
Decodor SD Digi Tv Satelit
Optiunea nu este valabila
Optiunea nu este valabila
Optiunea nu este valabila
Optiunea nu este valabila
Optiunea nu este valabila
Optiunea nu este valabila
Optiunea nu este valabila
150 lei
150 lei
350 lei
99 EUR
68 EUR
49 EUR
12 EUR
150 lei
150 lei
350 lei
99 EUR
68 EUR
49 EUR
12 EUR
150 lei
350 lei
99 EUR
68 EUR
49 EUR
12 EUR
150 lei
5
6
10
6**
6**
6**
6**
5
6
10
6**
6**
6**
6**
Tarif chirie lunara
Pret echipament
( ) TVA inclusa
Pret echipament
(TVA inclusa)
Pret echipament
(TVA inclusa)
Tarif chirie
lunara
(Lei, TVA inclusa)
Tarif chirie
lunara
(Lei, TVA inclusa)
Echipament Tarif contract incheiat pe perioada nedeterminata* Tarif contract incheiat pe 12 luni Tarif contract incheiat pe 24 luni
II.1. Tarife echipamente pentru furnizarea serviciilor Digi TV Cablu, Digi TV Satelit, Digi Tel, Digi Net Mobil:
* In cazul contractelor incheiata pe perioada nederminata echipamentele nu pot fi predate spre utilizare sub forma de custodie sau chirie, Beneficiarul putandu-le achizitiona prin achitarea
tarifelor mai-sus mentionate.
**Tarife promotionale prin aplicarea unei reduceri de 100% aferent contravalorii pentru contractele incheiate pe o perioada minima de 12, respectiv de 24 de luni chiriei lunare
Pret
de lista
Pret
de lista
Pret
de lista
Pret
de lista
Pret
de lista
Pret
de lista
Pret
subventionat
Pret
subventionat
Pret
subventionat
Pret
subventionat
Pret
subventionat
Pret
subventionat
Pret telefon pentru
contract incheiat pe 12 luni
(EUR, TVA inclusa)
Pret telefon pentru
contract incheiat pe 12 luni
(EUR, TVA inclusa)
Pret telefon pentru
contract incheiat pe 12 luni
(EUR, TVA inclusa)
Pret telefonpentru
contract incheiat pe24luni
(EUR, TVA inclusa)
Pret telefonpentru
contract incheiat pe24luni
(EUR, TVA inclusa)
Pret telefonpentru
contract incheiat pe24luni
(EUR, TVA inclusa)
Pret telefon
pentru contract
incheiat pe
perioada
nedeterminata
(EUR, TVA inclusa)
Pret telefon
pentru contract
incheiat pe
perioada
nedeterminata
(EUR, TVA inclusa)
Pret telefon
pentru contract
incheiat pe
perioada
nedeterminata
(EUR, TVA inclusa)
Serviciul Digi Mobil 3 Serviciul Digi Mobil 5 Serviciul Digi Mobil 7
Model telefon mobil
49
99
49
99
49
99
49
99
49
99
49
99
49
99
49
99
49
99
12
25
12
25
12
25
2
12
0
0
0
0
ZTE F101
LG GU280
S.C. RCS & RDS S.A.
Nr. de ordine n Reg. Com.: J40/12278/1994 | C.U.I.: 5888716; art. fisc.: RO | Capital Social subscris i v rsat: | Cod IBAN: R 06 INGB 0001 0001 8824 8913, ING Bank Bucure a 42.206.417 LEI O ti
Num rul 15643 n registrul de eviden a prelucr rilor de date cu caracter personal. a a a
F
O
R
M
-
R
C
S
-
R
D
S
-
C
O
M
-
V
Z
-
R
E
Z
-
4
7
_
E
x
t
r
a
E
d
i
t
i
a
4
_
R
e
v
9
_
A
n
e
x
a
2
40
41
6 Lei
5 Lei
150 Lei
10 Lei
350 Lei
30 Lei
18 Lei
Taxa modificare nume/beneficiar
Chirie decodor STB****
Taxa achizitie decodor STB
Chirie decodor HD***
Taxa achizitie decodor HD***
Taxa pierdere cablu HDMI
Telecomanda decodor
25
32 Lei
32 Lei
39 Lei
25 Lei
32 Lei
32 Lei
39 Lei
Lei 15 Lei
6 Lei
45 Lei
6 Lei
Nota: * Programul HBO poate sa nu fie disponibil n toate retelele operate de RCS & RDS, Beneficiarul putnd sa opteze pentru acest program numai daca retelele Operatorului permit furnizarea canalului mentionat anterior.
** Include atat contravaloarea abonamentului pentru serviciul de programe audiovizuale, cat si contravaloarea serviciilor accesorii, asociate si de mentenanta planificate.
*** Receptionarea programelor in format HD este disponibila doar in retelele in care infrastructura RCS & RDS este compatibila cu tehnologia HD.
****Abonatul poate beneficia de o reducere de 100% la tariful chiriei lunare conform promotiilor speciale RCS & RDS care vor fi comunicate prin mijloacele publice de comunicare.
***** Abonatii RCS & RDS carora le este furnizat deja unul din pachete Extra, Extra + HBO si care au achitate la zi abonamentele lunare beneficiaza de o reducere de 3 Lei la tariful lunar aferent pachetului contractat, pe durata
de valabilitate a prezentului act aditional, atata timp cat pachetul Digi Film este activ. Extraoptiunea Digi Film se poate receptiona doar cu ajutorul echipamentelor digitale de receptie, in cazul pachetului DiGI TV Cablu (Catv)
Digital furnizarea programului fiind conditionata de compatibilitatea infrastructurii RCS & RDS. Oferta si echipamentele digitale de receptie sunt valabile in limita stocului disponibil.
III.Serviciul Digi TV Cablu
Tarif lunar
(include TVA)
Nota: * Traficul aferent serviciului de acces la internet Fiberlink 1/Cablelink 1 si Fiberlink 2/Cablelink 2 este nelimitat 100%, iar tipul serviciului pentru care poate opta Beneficiarul depinde de tipul si de gradul de modernizare a
retelelor RCS & RDS, respectiv de infrastructura disponibila a RCS & RDS.
** Include atat contravaloarea abonamentului pentru acces la internet, cat si contravaloarea serviciilor accesorii, asociate si de mentenanta planificate.
Tip pachet Serviciul asociat
Note: *Viteza de acces aferenta serviciului Digi Net Mobil 2 Asociat nu se limiteaza daca acest serviciu este asociat la Digi Mobil 2 Nelimitat, Digi Mobil Asociat ,Digi Mobil Zero, Digi Mobil 3, Digi Mobil 5sau Digi Mobil 7.
** La fiecare 30 de zile, viteza de acces se va limita pana la 128 kbps viteza de download si pana la 64 kbps viteza de upload dupa primii 5 Gbytes consumati in cazul pachetului Digi Net Mobil 2 si in cazul pachetului Digi Net Mobil 1 Asociat, Digi Net Mobil 2 Asociat Fiberlink 1 sau 2/
Cablelink 1 sau 2, Digi Net Mobil 2 Asociat Special, Digi Net Mobil 2 Rural Asociat, Digi Net Mobil 4 Asociat daca aceste servicii sunt asociate, dupa caz, cu serviciile: de telefonie Digi Mobil 2 Nelimitat, Digi Mobil 3, Digi Mobil 5, Digi Mobil 7, Digi Tel 2 Nelimitat, Digi Tel Asociat, Digi Tel Zero sau
de acces la internet Fiberlink 1/Cablelink 1 sau Fiberlink 2/Cablelink 2 sau de televiziune prin cablu Digi TV Cablu (CATV) sau de televiziune prin satelit Digi TV Satelit (DTH). Pachetul Digi Net Mobil 4 Asociat nu este disponibil in cazul contractelor incheiate pe perioada nedeterminata.
*** Viteza de acces de pana la 3.6 respectiv 7.2 Mbps este determinta de tipul echipamentului terminal utilizat/primit de beneficiar si de dezvoltarea retelei de generatia a treia (3G) Digi Mobil. In zonele in care viteza de acces nu permite rate de transfer de pana la 3.6 respectiv 7.2
Mbps, viteza maxima de acces va fi de 384 kbps. Harta cu acoperirea serviciului Digi Net Mobil este disponibila pe materialele de promovare din punctele de prezenta RCS&RDSsau pe site-ul www.rcs-rds.ro
****Pachetul este oferit ca bonus, aferent pachetului de telefonie fixa DigiTel Asociat si DigiTel 2 Nelimitat, atata timp cat serviciul principal este activ si achitat la zi.
*****Tarife la care se se aplica o reducere de 100%conformofertei RCS&RDSin vigoare
******La fiecare 30de zile, viteza de acces se va limita pana la 128kbps viteza de download si pana la 64 kbps viteza de upload dupa primii 10Gbytes consumati in cazul pachetului Digi Net Mobil 3si Digi Net Mobil 3 Asociat Fiberlink 1/Cablelink 1 si Fiberlink 2/Cablelink 2.
*******Pachetul este optional fiind oferit ca bonus aferent abonamentelor serviciilor Fiberlink 1/Fiberlink 2/Cablelink 1/Cablelink 2 (servicii principale) atata timp cat serviciile principale sunt active si achitate la zi.
Tip Serviciu DigiNet* Tip Serviciu DigiNet* Latime de banda negarantata Latime de banda negarantata Tarif lunar** (include TVA) Tarif lunar** (include TVA)
Pna la 50 Mbps Internet si metropolitan
Pna la 100 Mbps Internet si metropolitan
Pna la 3 Mbps Internet si metropolitan
Pna la 5 Mbps Internet si metropolitan
Fiber Link 1
Fiber Link 2
Cable Link 1
Cable Link 2
29 Lei
39 Lei
29 Lei
39 Lei
6 lei*****
6 lei*****
6 lei*****
6 lei*****
6 lei*****
6 lei*****
6 lei*****
6 lei*****
-
10 lei
1,24 Euro*****
20 lei
10 lei
10 lei
15 lei
25 lei
10 lei*******
0 Lei
0 Lei
Pachet Bonus****
Chirie echipamente acces
(include TVA)
10 Lei
Digi Net Mobil 3
Asociat******
Digi Net
Mobil 3******
Digi Net
Mobil 4 Asociat**
IV. Serviciul Digi Net (acces la Internet)
0.062
EUR/1MB
0.124 EUR/1MB
Tarif trafic
EUR
(include TVA)
Fiberlink 1/Fiberlink 2/Cablelink 1/Cablelink 2
Digi Mobil 2 Nelimitat**/Digi Mobil 3**/
Digi Mobil 5**/Digi Mobil 7**
Digi Mobil 2 Nelimitat*/Digi Mobil 3*/
Digi Mobil 5*/Digi Mobil 7*
Abonatul poate opta, n completarea pachetelor de programe, pentru urmatoarele programe premium Pay-Tv cu plata unui tarif lunar(TVA inclus) suplimentar dupa cum urmeaza:
CINEMAX 7 LEI HBO 7 LEI HBO MAXPACK (Cinema+HBO) 7 LEI DIGI FILM***** 3 LEI
S.C. RCS & RDS S.A.
Nr. de ordine n Reg. Com.: J40/12278/1994 | C.U.I.: 5888716; art. fisc.: RO | Capital Social subscris i v rsat: | Cod IBAN: R 06 INGB 0001 0001 8824 8913, ING Bank Bucure a 42.206.417 LEI O ti
Num rul 15643 n registrul de eviden a prelucr rilor de date cu caracter personal. a a a
F
O
R
M
-
R
C
S
-
R
D
S
-
C
O
M
-
V
Z
-
R
E
Z
-
4
7
_
E
x
t
r
a
E
d
i
t
i
a
4
_
R
e
v
9
_
A
n
e
x
a
2
RCS&RDS fix si mobil
Retelele de telefonie fixa Romtelecom (intrajudetean si interjudetean)
Retelele de telefonie fixa UPC
Retelele de telefonie fixa Orange, Vodafone, Telemobil
Alte retele de telefonie fixa
Retelele de telefonie mobila Orange si Vodafone
Reteaua de telefonie mobila Zapp
Reteaua de telefonie mobila Cosmote
Principalele* retele de telefonie fixa din alte state ale Uniunii Europene
Principalele*retele de telefonie mobila din alte state ale Uniunii Europene
Principalele* retele de telefonie fixa din SUA si Canada
Principalele*retele de telefonie mobila SUA si Canada
Reteaua mobila Digi Mobil Italia
Reteaua mobila Digi Mobil Spania
0,0124*****
0,0124
0,0124
0,0124
0,0124
0,062
0,0806
0,0806
0,062
0,1116
0,062
0,062
0,040
0,062
-
-
-
-
-
0,0496
0,0496
0,0496
-
0,0992
-
0,0992
0,050
0,0496
NELIMITAT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,0124*****
0,0124*****
0,0124*****
0,1116
0,040
0,062
0,0124
0,0124
0,062
0,0806
0,0806
0,062
0,062
0,062
-
-
-
-
-
0,0496
0,0496
0,0496
-
0,0992
-
0,0992
0,050
0,0496
NELIMITAT
NELIMITAT
NELIMITAT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NELIMITAT
0,0248
0,0496
0,0248
0,0992
0,0992
0,1240
0,0992
0,1364
0,0992
0,0992
0,0248
0,040
0,062
0,0124
-
-
-
-
0,0496
0,0496
0,0496
-
0,0992
-
0,0992
0,050
0,0496
0,0124
0,0248
0,0496
0,0248
0,0992
0,0992
0,1240
0,0992
0.0992
0.0992
0,0248
0,1364
0,040
0,062
0,0124
-
-
-
-
0,0496
0,0496
0,0496
-
0,0992
-
0,0992
0,050
0,0496
Tarif*
APELURI
(euro/minut)
Tarif*
MESAJE
(euro/sms)
Numar
minute/mesaje
Incluse
Tarif*
APELURI
(euro/minut)
Tarif*
MESAJE
(euro/sms)
Numar
minute/mesaje
Incluse APELURI
(euro/minut)
MESAJE
(euro/SMS)
Destinatie
(din RCS&RDS catre)
APELURI
(euro/minut)
MESAJE
(euro/SMS)
Tarifele pachetelor Digi Tel 2 Nelimitat si
Digi Mobil 2 Nelimitat**
cu tarif lunar de 2,48 EURO (TVA inclusa)
Tarifele pachetelor DigiTel Fix 2 Nelimitat**
cu tarif lunar de 2,48 EURO (TVA inclusa)
Tarifele pachetelor Digi Tel si/sau Digi Mobil
asociate altor servicii cu tarif lunar
de 5 Lei/1,24 EURO (TVA inclusa)***** sau Zero
Tarife* Digi Tel
si/sau Digi Mobil asociate
altor servicii**
Tarife* Digi Tel si/sau
Digi Mobil Zero***
Servicii suplimentare sau conexe
Numar preferential
Factura detaliata total tiparita sau eliberare copie a facturii ori a anexei
Servicii mentenanta, accesorii sau asociate
Chirie telefon fix
Chirie telefon mobil
Chirie telefon fix la care serviciul este furnizat prin reteaua radio
Tarif* Lei (include TVA)
101,15 Lei/linie
0.834 Lei /1 pag
5 Lei/ luna
6 Lei/luna*
6 Lei/luna*
6 Lei/luna*
* Tarife la care se se aplica o reducere de 100% conform ofertei RCS & RDS in vigoare.
0,062
0,2108
0,2108
0,2108
Tarif lunar
1,24
0
DigiMobil Romania
Vodafone
Orange
DigiMobil Spania
V. Tarife aferente serviciilor Digi Tel si Digi Mobil
A. Tarife apeluri
RCS&RDS fix si mobil
Retelele de telefonie fixa Romtelecom (intrajudetean si interjudetean)
Retelele de telefonie fixa UPC
Retelele de telefonie fixa Orange, Vodafone, Telemobil
Alte retele de telefonie fixa
Retelele de telefonie mobila Orange si Vodafone
Reteaua de telefonie mobila Zapp
Reteaua de telefonie mobila Cosmote
Principalele* retele de telefonie fixa din alte state ale Uniunii Europene
Principalele*retele de telefonie mobila din alte state ale Uniunii Europene
Principalele* retele de telefonie fixa din SUA si Canada
Principalele*retele de telefonie mobila SUA si Canada
Reteaua mobila Digi Mobil Italia
Reteaua mobila Digi Mobil Spania
0,0124*****
0,0124
0,0124
0,0124
0,0124
0,062
0,0806
0,0806
0,062
0,1116
0,062
0,062
0,040
0,062
0,0124*****
0,0124
0,0124
0,0124
0,0124
0,062
0,0806
0,0806
0,062
0,1116
0,062
0,062
0,040
0,062
0,0124*****
0,0124
0,0124
0,0124
0,0124
0,062
0,0806
0,0806
0,062
0,1116
0,062
0,062
0,040
0,062
-
-
-
-
-
0,0496
0,0496
0,0496
-
0,0992
-
0,0992
0,050
0,0496
-
-
-
-
-
0,0496
0,0496
0,0496
-
0,0992
-
0,0992
0,050
0,0496
-
-
-
-
-
0,0496
0,0496
0,0496
-
0,0992
-
0,0992
0,050
0,0496
NELIMITAT
30
-
-
-
-
-
-
NELIMITAT
60
-
-
-
-
-
-
NELIMITAT
90
-
-
-
-
-
-
Tarif*
APELURI
(euro/minut)
Tarif*
APELURI
(euro/minut)
Tarif*
APELURI
(euro/minut)
Tarif*
MESAJE
(euro/sms)
Tarif*
MESAJE
(euro/sms)
Tarif*
MESAJE
(euro/sms)
Numar
minute
Incluse
Numar
minute
Incluse
Numar
minute
Incluse
Destinatie
(din RCS&RDS catre)
Tarifele pachetelor Digi Mobil 3
cu tarif lunar de 3 EURO (TVA inclusa)
Tarifele pachetelor Digi Mobil 5
cu tarif lunar de 5 EURO (TVA inclusa)
Tarifele pachetelor Digi Mobil 7
cu tarif lunar de 7 EURO (TVA inclusa)
NELIMITAT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NELIMITAT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NELIMITAT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Numar
mesaje
Incluse
Numar
mesaje
Incluse
Numar
mesaje
Incluse
Note
Tarifele serviciilor mentionate la punctele I, II, III si IV de mai sus sunt valabile la data semnarii contractului si vor putea suferi modificari potrivit clauzelor contractuale, Beneficiarul avnd obligatia sa achite contravaloarea
actualizata a tarifelor. Lista actualizata si completa a tarifelor poate fi consultata de catre Beneficiar la adresa de internet www.rcs-rds.ro sau prin apelarea serviciului de relatii cu clientii. Echipamentele oferite cu chirie
promotionala pot fi noi sau reconditionate, in functie de stocurile de echipamente existente. Oferta de echipamente este limitata la volumul stocului disponibil.
s
: Abonatii care opteaza pentru Echipament DTHdublu (echipament prin care se furnizeaza programe diferite concomitent catre doua receptoare TV), achita un singur tarif lunar corespunzator pachetului pentru care au optat.
* Oferta Operatorului pentru pachetul Popular si pentru pachetul Extra II (Popular) nu este valabila n cazul Abonatilor care opteaza pentru Echipament DTH dublu, sau pentru cei care opteaza pentru 2 sau mai multe echipamente simple pereche.
Daca Abonatul solicita, trecerea de la un pachet de programe superior la pachetul Popular, naintea expirarii perioadei minime contractuale, aceasta modificare se va face doar cu plata unei taxe
Numarul de programe din pachetul Extra II (Popular) include si programele din pachetul Popular. Numarul de programe din pachetele Extra I, Extra II (Baza) si Extra Complet include si programele din pachetul Baza. Pachetul de programe Popular
poate fi asociat doar pachetului de programe Extra II. Programele PremiumPay TV nu pot fi asociate pachetului Popular sau Extra II (Popular).
Achizitionarea echipamentelor DTHnecesare furnizarii serviciului se poate face la preturile si n conditiile prevazute n clauzele specifice serviciului de televiziune prin satelit si n anexa aferenta acestui serviciu.
Incheierea si intrarea n vigoare a contractului cu Abonatul este conditionata de plata unei taxei de activare.
Tarifele lunare aferente pachetelor includ contravaloarea abonamentului pentru serviciul de programe audiovizuale, cat si contravaloarea serviciilor accesorii, asociate si de mentenanta planificate.
**Abonatul poate beneficia de o reducere de 100%la tariful chiriei lunare conformpromotiilor speciale RCS&RDScare vor fi comunicate prin mijloacele publice de comunicare
***Abonatii RCS & RDS carora le este furnizat deja unul din pachete Extra I, Extra II si Extra Complet si care au achitate la zi abonamentele lunare beneficiaza de o reducere de 3 Lei la tariful lunar aferent pachetului contractat, pe durata de
valabilitate a prezentului act aditional, atata timp cat pachetul Digi Film este activ. Abonatii pachetelor Popular, Baza si Extra 2 Popular pot achizitiona programul Digi Film la tariful din oferta comerciala fara a beneficia de un discount la pachetul
principal.
Beneficiarul are obligatia de a se informa, nainte de efectuarea unui apel catre orice destinatie internationala, despre tariful aplicabil la momentul efectuarii apelului aferent destinatiei respective, fie prin intermediul adresei de internet
http://www.rcs-rds.ro, fie prin apelarea serviciului de relatii cu clientii. Lipsa solicitarii de informatii si/sau lipsa consultarii de catre Beneficiar a informatiilor publice ale Operatorului referitoare la tarifele practicate echivaleaza cu acceptul tacit al
Beneficiarului asupra tarifului practicat la acel moment de catre Operator.
Pentru anumite plaje de numerotatie sau pentru numere speciale ale unor operatori din alte state, tarifele sunt diferite de tarifele standard ale destinatiilor fixe si mobile din statul respectiv, Beneficiarul avand obligatia sa se informeze sau sa solicite
in prealabil, prin intermediul mijloacelor mai-sus mentionate, informatii actualizate cu privire la tarifele practicate pentru fiecare numar pe care doreste sa-l apeleze, RCS & RDS fiind exonerat de orice raspundere pentru situatiile in care
Beneficiarul nu se conformeaza obligatiei de a se informa in prealabil, Beneficiarul neputand reclama sau pretinde ulterior necunoasterea tarifelor pentru apleurile efectuate.
Lipsa solicitarii de informatii si/sau a consultarii de catre Beneficiar a listei detaliate a tarifelor publicate pe pagina de internet a RCS&RDSechivaleaza cu acceptul tacit de catre Beneficiar al tarifului practicat la acel moment de c tre Operator.
Tariful maxim care poate fi perceput pentru apelarea retelelor globale prin satelit sau pentru apelarea unor destinatii prin intermediul serviciilor furnizate de catre operatorii alternativi este 10 EUR/min, RCS & RDS fiind exonerat de orice
raspundere in cazul in care tarifele destinatiilor apelate vor suferi modificari.
Tip Serviciu DigiTv Satelit Tip Serviciu DigiTv Satelit Numar minim de programe Numar minim de programe Tarif lunar (include TVA) Tarif lunar (include TVA)
POPULAR*
BAZA
EXTRA I
EXTRA II (Popular)*
EXTRA II (Baza)
EXTRA COMPLET
minim 35 de programe
minim 60 de programe
minim 65 de programe
minim 50 de programe
minim 75 de programe
minim 80 de programe
15 Lei
24 Lei
29 Lei
20 Lei
29 Lei
33 Lei
VI. Serviciul Digi TV Satelit de televiziune prin satelit
Chirie decodor Simplu Nou**
Chirie decodor Dublu Nou**
Chirie decodor Dublu Reconditionat**
Taxa activare cumparare/chirie
Taxa activare chirie promotionala
Reactivare abonat deconectat
50 Lei
70 Lei
15 Lei
50 Lei Taxa instalare decodor suplimentar
6 Lei
12 Lei
6 Lei
6 Lei
6 Lei
6 Lei
18 Lei
35 Lei
Taxa activare schimbare locatie 17,8 Lei
0,248
0,248
0,248
1,5500
0,1116
0,0992
0
apeluri initiate local
apeluri initiate ctre Romnia
apeluri initiate ctre alte tri (UE)
apeluri initiate internationale (non UE)
apeluri primite
SMS transmis
SMS primit
0,9300
1,5128
1,7360
1,7360
****
0,3596
0
0,9300
1,6740
2,1080
2,1080
****
0,4712
0
1,2400
2,2940
2,6660
2,6660
****
0,4712
0
1,2400
2,7280
3,1000
3,1000
****
0,4712
0
12,4000
12,4000
12,4000
12,4000
****
12,4000
0
Note: *
**
*** pentru pachetul Digi Tel Zero si/sau Digi Mobil Zero
****
*****
Tarifele includ TVA si nu sunt valabile in cazul apelarii sau transmiterii de mesaje tip SMS catre numere speciale sau servicii speciale, respectiv anumite numere fixe sau mobile apartinand operatorilor alternativi de
telefonie fixa si/sau mobila. Tarifele pentru apeluri in alte retele si pentru transmiterea de mesaje tip SMS catre alte retele mobile, precum si lista principalelor retele fixe/mobile din statele UE, SUA si Canada vor putea fi
consultate de catre Beneficiar la adresa de internet www.rcs-rds.ro sau prin apelarea serviciului de relatii cu clientii. Apelurile catre anumite destinatii pot fi restrictionate si vor fi permise numai duca sunt indeplinite conditiile
stabilite de RCS&RDS, inclusiv constituirea unei garantii potrivit clauzelor contractuale.
Pachetele Digi Tel, Digi Tel Fix si Digi Mobil cu tarif lunar de 2 Euro, care include contravaloarea serviciilor de mentenanta, accesorii sau asociate, sau pachetele asociate altor servicii ofera Beneficiarului posibilitatea
realizarii de convorbiri n retelele de telefonie fixa si mobila RCS & RDS, respectiv toate retelele fixe din Romania, pentru Digi Tel Fix 2 NELIMITAT. Convorbirile nelimitate in aceste retele sunt destinate exclusiv
utilizarii obisnuite de catre beneficiar a serviciului de telefonie, potrivit nevoilor normale de comunicare. Apelurile catre alte retele sau serviciile speciale se tarifeaza in mod distinct.
Beneficiarului va urma sa achite numai costul apelurilor si al mesajelor la tarifele de mai sus, precum si contravaloarea serviciilor de mentenanta, accesorii sau
asociate, in cazul Digi Tel Zero
Apeluri dinspre Romania catre tarile in care se efectueaza convorbirea; tarifele sunt disponibile pe site-ul www.rcs-rds.ro sau prin apelarea serviciului de relatii cu clientii.
Lista tarilor pe zone este disponibila in brosuri, pliante, oferte sau pe site-ul www.rcs-rds.ro. In conformitate cu reglemantarile Uniunii Europene, daca beneficiarul se afla in tarile din zona UE, tarifarea apelurilor catre zona 1
(UE) se face la secunda dupa primele 30 de secunde la apelurile initiate de beneficiar si la secunda, dupa prima secunda pentru apelurile primite de Beneficiar. Pentru celelalte zone taxarea apelurilor se va face la 60 de
secunde atat la apelurilor initiate cat si la cele primite de Beneficiar
Tarife la care se aplica o reducere de 100%.
Serviciul Cost Control poate fi accesat de pe fiecare telefon mobil conectat in reteaua Digi Mobil. Daca beneficiarul are mai multe telefoane mobile in baza aceluiasi contract poate accesa serviciul Cost Control de pe fiecare
telefon, mesajul primit continand nivelul estimat al costului apelurilor si mesajelor efectuate de pe telefonul de la care s-a trimis mesajul. Daca se doreste obtinerea informatiei cu privire la nivelul estimat al costului apelurilor
si mesajelor efectuate de pe toate telefoanele contractate, este necesara comunicarea unui numar de telefon din cele contractate la care vor fi primite informatiile legate de costul estimat al apelurilor si mesajelor efectuate
de pe telefoanele mobile ale Beneficiarului la momentul solicitarii.
Oferta RCS&RDS este supusa unor termene si conditii, fiind valabila pna la data de 31.01.2012.
NELIMITAT
S.C. RCS & RDS S.A.
Nr. de ordine n Reg. Com.: J40/12278/1994 | C.U.I.: 5888716; art. fisc.: RO | Capital Social subscris i v rsat: | Cod IBAN: R 06 INGB 0001 0001 8824 8913, ING Bank Bucure a 42.206.417 LEI O ti
Num rul 15643 n registrul de eviden a prelucr rilor de date cu caracter personal. a a a
F
O
R
M
-
R
C
S
-
R
D
S
-
C
O
M
-
V
Z
-
R
E
Z
-
4
7
_
E
x
t
r
a
E
d
i
t
i
a
4
_
R
e
v
9
_
A
n
e
x
a
2
Taxa nepredare/deteriorare accesorii echipamente 3G Tarif
(include TVA)
Carcasa telefon mobil/modem de date mobile
Acumulator
Incarcator
20 Lei
20 Lei
20 Lei
Abonatul poate opta, n completarea pachetelor de programe: Baza, Extra I, Extra II(Baza) si Extra Complet, pentru urmatoarele programe premium Pay-Tv cu plata unui tarif lunar(TVA inclus) suplimentar dupa cum urmeaza:
CINEMAX 7 LEI HBO 11 LEI HBO MAXPACK (Cinema+HBO) 14 LEI DIGI FILM*** 3 LEI