Sunteți pe pagina 1din 5

ntreprinderea - veriga de baz a economiei de pia

ntreprinderea este unitate economic productoare, care se caracterizeaz printr-un gen specific de
activitate, printr-o func ionalitate i organizare tehnologic, prin capacitatea de a produce anumite bunuri,
de a se conduce i gestiona ra ional, precum i prin autonomia sa financiar. Scopul ntreprinderii este de a
ob ine profit din activitatea sa..
Privit ca un sistem o putem clasifica:
1. Sistem complex - deoarece include resurse umane, financiare i materiale, care au o varietate de
elemente care interac ioneaz ntre ele.
2. Sistem socio-economic - n cadrul su colectivele de oameni desf oar procese de munc, care
genereaz noi produse, noi valori.
3. ste un sistem planificat - se pune accentul pe planul ntreprinderii. De obicei coninutul lui
difereniaz ntreprinderile de stat fa de cele private.
!. ste un sistem desc"is - se explic prin fluxul de intrri i ie iri. Intrri utila!, furnizor,
combustibil, energie electric. Ie iri profit, satisfac ia clientului i a productorului.
#. ste un sistem organic-adaptiv, adic se schimb permanent, fiind un organ activ.
$. ste un sistem te"nico-material, adic este o legtur ntre mi!loacele de munc, materie prim i
materiale cu o dependen tehnologic.
%. ste un sistem organizat, prin descompunerea n elemente i recompunerilor apar funciile
ntreprinderii.
&lasificarea 'ntreprinderilor este determinat de mai mul i factori:
Se pot face analize aprofundate privind dezechilibrul i disfunc iile existente la un anumit moment n
economie. Se identific caracteristicile i modalitile de conducere n ntreprindere.
Putem clasifica 'ntreprinderile dup urmtoarele criterii:
n func(ie de forma de proprietate:
De stat.
"rivate.
)up forma asupra patrimoniului care-l de ine:
#ntreprindere familial.
#ntreprindere asociativ.
#ntreprindere cu proprietate mixt.
)up natura activit(ii:
#ntreprindere agricole.
#ntreprinderi industriale
De servicii $bnci, asigurri, transport, comunica ii%.
#ntreprinderi de distribu ie $intermediari, magazinele, etc%
)up caracterul produc iei finite:
"roductoare de mi!loace de producie $grupa &%.
"roductoare de bunuri de consum. $grupa '%.
)up caracterul continuit ii procesului te"nologic:
(ontinue.
Discontinue.
)up timpul de lucru 'n cadrul anului calendaristic:
(are lucreaz anul mpre!ur.
Sezoniere.
- 1 -
n raport cu nivelul de specializare:
Specializate.
)niversale.
*ixte.
n func(ie de tipul produc iei:
"roducie individual.
"roducie n serie $serie mic, mi!locie, mare%
"roducie n mas.
n func(ie de metoda de organizare a produc iei:
+rganizate n flux.
+rganizat pe obiecte.
+rganizat n unicitate.
)up numrul de personal a 'ntreprinderii:
*icrontreprindere $,-,- oameni%
*ici $./-01%.
*ari $201%.
)up forma organizatoric-*uridic: $3.*oldova%
#ntreprindere Individual $II%.
Societate n nume colectiv $Societate cu rspundere nelimitat%.
Societate n comandit $S(%.
Societate cu rspundere limitat $S34%.
Societate pe aciuni $S&%.
(ooperativele de producie $(++"%
#ntreprindere de arend.
#ntreprindere de stat i municipal.
+ormele organizatoric-*uridice ale 'ntreprinderii
ntreprinderea individual
&aracteristicile principale:
persoan fizic
existen a unui singur proprietar, el de ine ntregul capital i conduce singur ntreprinderea,
rspunz5nd cu ntreaga sa avere
u urin a demarrii, desf6urrii i lichidrii afacerii n compara ie cu altele
libertatea relativ de aciune i control a proprietarului
,vanta*e:
capital redus pentru nfiin are
profitul revine n ntregime proprietarului
libertate decizional a proprietarului larg i poate influena rapid
proprietarul se gse6te n relaii nemi!locite cu furnizorii i clien ii
)ezavanta*e:
capitalul disponibil e limitat
rspunderea pentru datoriile ntreprinderii e nelimitat
- 2 -
ob inerea de credite e dificil
sunt posibilit i reduse de a introduce progresul tehnico-6tiinific
pia a ntreprinderii e limitat
existen a legal a afacerii se ncheie cu decesul proprietarului
Societate cu rspundere limitat S.-...
&aracteristicile principale:
e o persoan !uridic
membrii ei pot fi persoane !uridice i fizice
S34 6i achit datoria cu toat averea, iar fiecare membru cu cota parte n capitalul societii
membru ce i-a achitat toat cota parte nu mai are nici o rspundere fa de aceast ntreprindere
pentru 3* capitalul minim pentru a nfiin a S34-ul e de 17// lei
managerii sunt numi i de membrii societii la adunarea general pentru un termen nelimitat
,vanta*e:
permite de a nsuma resursele financiare a persoanelor parteneri, sporind astfel ansele de ma!orare
a capitalului disponibil
ofer posibilitatea de a mpr i responsabilit ile managerilor ntre parteneri
procedura de constituire8nregistrare e simpl i comparativ ieftin i rapid
darea de seam bilan ul e mai mic fa de alte forme i astfel concuren ii nu capt informaii
despre activitatea ntreprinderii
structura organizatoric i administrativ e mai simpl $ca la S.&.- nu exist comisia de cenzori,
consiliul de observatori%
se bazeaz pe cuno6tinele, abilit ile, experienele persoanelor parteneri
)ezavanta*e:
fiecare partener e responsabil pentru deciziile i aciunile celorlali parteneri
pot aprea nen elegeri eseniale ntre parteneri n ceea ce prive6te problemele de afaceri
Societatea pe ac(iuni S.,.
S.&.- e o ntreprindere ce dispune de capital statutar divizat n aciuni
participan ii S.& numi i ac ionari poart rspundere pentru obliga iile S.&. n limitele costului
aciunilor ce le aparin
e persoan !uridic
ac ionarii pot fi persoane fizice i !uridice, din 3*, din alte state, apatrizi precum i organiza iile
interna ionale
S.&.- poart rspundere pentru ndeplinirea obliga iilor cu toate bunurile disponibile
ea emite . tipuri de hrtie de valoare aciuni, obligaii
,c(iunile pot fi:
a% simple$ordinare% - ele aduc un venit n funcie de mrimea profiturilor i ofer dreptul posesorului
de lua parte la adunarea ac ionarilor cu un singur vot
b% privilegiate $preferen iale% - ele aduc un venit fix care reprezint un anumit procent, n cazul cnd
profiturile S.&. scad ei sunt n profit
c% nominative - se dau dup numele posesorului, posesorul aer dreptul s le vnd fr acordul
societii
Structura organizatoric a S.,.
- 3 -
(ompetena adunrii generale:
stabile6te direc ii de activitate a S&., aprobarea planului de lucru9
introducerea unor modificri n statutul societii $aprobarea unui nou statut%9
alegerea membrilor consiliului de observatori, aprobarea modului de remunerare a muncii 6i a
salariilor pentru comitetul de conducere 6i ai comisiei de revizie9
crearea, reorganizarea i lichidarea filialelor i reprezentan ilor societii9
aprobarea documentelor de uz intern9
&onsiliul de observatori : controleaz 6i reglementeaz n limita competenei sale activitatea
comitetului de conducere. Dac numrul mediu anual al lucrtorilor S& anga!a i prin contract dep6e6te .//
oameni ;2 ,8< din consiliul o constituie reprezentan ii ale i de ace ti lucrtori.
&omitetul de conducere : organ executiv. Se subordoneaz adunrii generale 6i consiliului de
observatori. (onduce toate activitile n afar de cele care nu in de competena adunrii generale.
#ntocmesc 6i pstreaz procesele verbale ale edin ei care trebuie prezentate la prima cerere a ac ionarilor.
,vanta*e:
permite colectarea economiilor cet enilor 6i contribuabililor n capitatul S&
rspunderea fiecrui proprietar pentru datoriile societii e limitat de capitalul propriu investit.
viaa societii nu e afectat de pierderea unui ac ionat.
permite atingerea unui vot apreciabil al capitalului.
)ezavanta*e:
este organiza ie mare $un numr mare de ac ionari%
procedurile care trebuie respectate la creare 6i pe parcursul dezvoltrii sunt complexe.
rapoartele i declara iile ctre administra ia public sunt numeroase 6i complexe.
// constituie cea mai rsp5ndit form organizatoric de afacere. &ceasta decurge din faptul c
dezvoltarea sectorului dat asigur cre6terea prosperit ii 6i a nivelului de trai a popula iei. 3eferindu-se la
sectorul #**, ". Drucher afirm c =micile afaceri reprezint catalizatorul principal al cre terii economice>.
&stfel, aceste mici afaceri contribuie n mare msur la realizarea unor obiective fundamentale ale
economiei naionale.
#n ma!oritatea rilor dezvoltate #** sunt n permanent cre tere datorit urmtorilor factori
(re6terea numrului omerilor,
Diversitatea 6i individualizarea cererii,
*odificrile n structura organizatoric a ntreprinderilor mari,
3eorientarea economiei n direc ia diversit ii serviciilor,
*ondializarea economiei naionale,
"olitica guvernelor occidentale n domeniul sus inerii #**.
?oi ace ti factori au contribuit la cre6terea rolului 6i importanei #** n economia rilor dezvoltate,
6i anume la
Stimularea cre terii produc iei 6i economiei9
(ontribu ia la crearea noilor locuri de munc9
Diversificarea produselor 6i serviciilor pe pia 9
- 4 -
(omitetul de conducere
&dunarea general a
ac ionarilor
(onsiliul de observatori
#mbunt irea calit ii produselor 6i satisfacerea cererii consumatorilor9
&utorealizarea diferitor persoane, asigur5ndu-le libertatea economic9
(re6terea bunstrii popula iei9
Direcie investi ional profitabil 6i ini iat din sursele proprii9
&!ustarea rapid a sortimentului produselor 6i serviciilor la cererea pie ei9
@ducarea spiritului de ntreprinztor9
Aormarea clasei mi!locii de proprietari, care ar asigura stabilitatea n societate, etc.
Deci, din cele spuse, #** n primul r5nd, contribuie la ameliorarea situa iei economice 6i stimuleaz
cre6terea ei pe o cale relativ mai calm, fr s provoace infla ie. &ceast cre tere aduce implicit venituri
statului $prin sistemul de impozitare%, care pot fi repartizate ulterior celorlali membri ai societii.
De asemenea un aport esen ial aduc #** la diversitatea produselor 6i serviciilor, cre6terea calit ii lor
6i ca rezultat este satisfcut cererea consumatorilor. Dispun5nd de resurse materiale 6i financiare reduse,
#** nu au posibilitatea de a produce bunuri omogene n cantit i mari, de aceea pentru a reu6i folosesc
locurile libere de pe pia sau creeaz noi pie e de tip ni , propun5nd o gam variat de produse ce ar
corespunde gusturilor 6i exigen elor diferitor grupuri de consumatori. #n prezent, pe plan mondial se observ
o tendin de refuz de la produc ia n mas 6i serie mare n favoarea seriei mici sau a produc iei la comand.
#n S)&, Bermania, Italia, Arana, Caponia aproximativ D/E din volumul produc iei fabricate se realizeaz n
cantit i de la 1/ p5n la <// de uniti. (ererea dat poate fi satisfcut numai de #**, ntruc5t la
ntreprinderea mare fabricarea n cantit i mici ar duce la costuri nalte. #** au o mai mare capacitate de
modificare a structurii ntr-un timp relativ mai scurt, comparativ cu ntreprinderile mari. #n ceea ce prive6te
mbunt irea calit ii, dac p5n nu demult decizia de procurare a unui sau a altui bun era condi ionat, n
mare msur, de pre , n prezent rolul decisiv n alegerea dat i revine calit ii, de aceea pentru a reu6i pe
pia a competi ional #** 6i concentreaz eforturile, n primul r5nd, asupra mbunt irii calit ii. )n rol
important le revine #** n sfera inova iilor. De6i pare dificil pentru #** s influen eze dezvoltarea
tehnologic, n prezent n cooperare cu ntreprinderile mari 6i centrele de cercetri, ele realizeaz inova ii
spectaculoase.
Semnificativ este poziia #** n domeniul relaiilor economice externe. )n timp ndelungat se
considera c acest domeniu este prerogativa ntreprinderilor mari. + dat cu globalizarea relaiilor
economice, constituirea pieei unice europene etc., s-a constatat c #** ncep s ocupe un loc tot mai
important. &stfel n Bermania, +landa, Italia, 'elgia 6i Caponia #** constituie <1-7/E din numrul total de
ntreprinderi exportatoare. #n S)& cifra dat conform unui studiu efectuat de &dministraia *icului
'usiness constituie <1E din totalul ntreprinderilor exportatoare. (re6terea numrului #** exportatoare
duce la activizarea ntregului sistemului de comer extern, lrgirea asortimentului produselor oferite 6i
accelerarea renovrii lor.
+ contribuie deosebit sectorul #** o are n ocuparea forei de munc, ndeosebi n rile cu
economia de pia dezvoltat. &6a, anual n S)& trei din cele patru locuri de munc nou create sunt din
sectorul #**. #n acest mod #** contribuie la asigurarea mi!loacelor de existen pentru milioane de
americani 6i europeni, iar statul acumuleaz n bugetul naional prin intermediul sistemului de impozitare
miliarde de dolari 6i euro.
- 5 -