Sunteți pe pagina 1din 156

JENNIFER AMES

R`zbunare
ratat`
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
LUCIAN IRIMIA
ALCRIS
M94
Capitolul 1
Londra \n august e un iad, anun]` Cherry OShann. |i
f`cu acest anun] lui Rupert, motanul negru al restaurantului,
care st`tea \n fa]a ei, lingndu-[i labele. Era o zi torid`, asfaltul
sfria de c`ldur`, vntul era uscat [i to]i, \n afar` de ea, erau
la ]ar` sau la mare.
A[ dori s` fiu [i eu mul]umit` ca tine, i se adres` ea lui
Rupert. |l botezase Rupert pentru c` sem`na \n mod comic cu un
unchi de-al ei. Mi-a[ dori s` savurez statul aici pn` la prnz,
v`znd acelea[i fe]e cunoscute, alegnd din meniu ce e mai ieftin,
nu ceea ce a[ dori s` m`nnc. A[ fi vrut s` consider vechiul birou
de avocatur` unde lucrez ca fiind Paradisul, cum crede
angajatorul meu, domnul Julian Wright. A[ dori s` nu-mi doresc
tot timpul s` scap de toate. Se spune c` mul]umirea e o virtute, dar
nu e mai degrab` un fel pl`cut de a masca \nfrngerea?
Rupert nu r`spunse. Se \ntinse, d`du mnios din coad` [i
se a[ez` la loc.
Cherry oft` [i deschise ziarul. Nu era nimeni la ora aceea \n
restaurant s` o admire, ceea ce era p`cat. Cherry OShann
ar`ta bine. P`rul ei era ro[cat-ar`miu. Fruntea ei era larg`,
ochii mari [i dep`rta]i erau c`prui, buzele pline, b`rbia
frumos conturat` dnd impresia de voin]`. Era o fa]`
atr`g`toare: vie [i expresiv`.
Era de \n`l]ime medie, supl` [i avea haine elegante, ct \i
permitea salariul.
Cherry citea mereu anun]urile de oferte de serviciu, mai
\nti. Nu [tiai ce po]i g`si acolo. Vreun fost prin] misterios
putea c`uta o secretar`. So]ia unui milionar poate dorea o
tn`r` \nso]itoare s` mearg` cu ea \n jurul lumii.
Acum optsprezece luni, Cherry se gndea c` terminase cu
dragostea. Inima i se \mpietrise. Nu mai putea citi un roman
de dragoste cu final fericit f`r` s` vrea s`-l arunce \n foc.
Dac` ai fi \ntrebat-o ce gndea despre prietenie, ar fi
r`spuns:
Nu exist` prietenie \ntre dou` femei, cea mai bun`
prieten` \]i va fura b`rbatul.
Sau dac` ai fi \ntrebat-o care era p`rerea ei despre
dragoste, ar fi zmbit misterios [i ar fi r`spuns:
Ce [tiu b`rba]ii despre dragoste? Imediat ce pleac` de
lng` tine, \ncep s` flirteze cu prima fat` frumoas` care le iese
\n cale.
Cherry fusese p`r`sit`. Probabil cel mai r`u lucru care i se
putea \ntmpla unei fete sensibile. Aruncat` ca un palton
purtat. Dat` la o parte de o inim` care al`dat` b`tea nebune[te
pentru ea.
6 JENNIFER AMES
Cherry crezuse c` toat` lumea \i cuno[tea ru[inea. Dar \n
cele din urm` sim]ul umorului o salvase. Acum se gndea c`
dac` ar fi putut evada din Londra un timp s-ar fi vindecat
complet. S` schimbe priveli[tea, slujba [i oamenii.
Deodat`, citind anun]urile, scoase un mic ]ip`t. Nu-[i
putea lua ochii de la un anun].
Scriitor, c`l`torind spre Insula Locus \n c`utarea culorii
locale, caut` pentru angajare tn`r` secretar`. Trebuie s` fie
inteligent` [i educat`. Prezenta]i-v` la camera 24, Hotel Ritz.
Numele Insulei Locus o f`cuse pe Cherry s` tresar`. Insula
Locus... locul unde cndva credea c` \[i va \ntemeia o familie.
Ct de des \[i imaginase asta! Nu doar din descrierile din
scrisorile lui Simon, ci [i din propria imagina]ie. Insula Locus,
unde el o a[teptase s`-i fie mireas`. Acum optsprezece luni,
scrisoarea lui \i spusese c` se c`s`torise cu alt` fat`. Cu cea
mai bun` prieten` a lui Cherry, c`reia \ns`[i Cherry \i d`duse
o scrisoare de recomandare pentru Simon!
Nina Morris, dr`gu]`, delicat`, \n[el`toare. Nina, care era
acum so]ia lui Simon. |nchise ochii [i [i-l imagin`, cu p`rul lui
blond, ochii lui veseli, \nalt, lat \n umeri. Nu e de mirare c`
i-a pl`cut Ninei!
Cherry se hot`rse s` nu se mai gndeasc` la ei. Totu[i,
v`znd numele de Insulei Locus, toat` triste]ea \i reveni [i-i
venea s` se r`zbune. |[i strnse pumnii [i \n ochii ei se oglindi
mnia [i hot`rrea.
Voi ob]ine neap`rat slujba asta, se gndi ea hot`rt`. Voi
merge acolo cu acest scriitor [i voi vedea ce au de spus. Nu va
fi o zi pl`cut` pentru Nina cnd voi sosi!
R~ZBUNARE RATAT~ 7
Puse ziarul sub bra], ceru nota de plat`, se duse la oglinda
din partea cealalt` a s`lii [i \[i aranj` p`l`ria. Se va prezenta la
interviu imediat. Ce dac` \ntrzia la biroul de avocatur`.
Zece minute mai trziu se prezenta la recep]ia hotelului. Se
gndea c` acela care d`duse anun]ul trebuia s` fie bogat. Acest
hotel era scump. Cherry crezuse c` scriitorii locuiau \n
mansarde. Sau dac` trecuser` de faza asta, aveau vile la ]ar`,
cu mobil` din stejar [i [eminee. Dar nu \n cel mai scump hotel
din Londra. Avu o presim]ire rea.
Dac` e un anun] fals? se gndi ea. Poate c` nu e scriitor. Voi
afla curnd [i dac` se d` la mine, vede el. Ochii ei c`prui aveau
o str`lucire periculoas`.
Cioc`ni la u[` [i se auzi o voce b`rb`teasc` pl`cut`.
Intr`.
O clip` mai trziu se afla \ntr-un living modern, \n fa]a unui
birou negru la care st`tea un tn`r \nalt [i suplu cu p`rul
[aten, ochi cenu[ii [i ochelari cu rame de baga.
A[ dori s` vorbesc cu domnul... Am venit pentru anun].
Tn`rul zmbi. Avea un zmbet fermec`toar. Prea
fermec`tor, avnd \n vedere c` nu se cuno[teau, se gndi
Cherry.
Da, spuse el. Ia loc. Eu am dat anun]ul.
|l privi atent`.
Dar am crezut... spunea c` e vorba despre un scriitor.
Ei bine, de ce n-a[ fi un scriitor?
Nu [tia ce s` spun`, dar \[i imaginase scriitorii fiind b`trni,
cel pu]in scriitorii care aveau bani s` c`l`toreasc` \n Indiile de
Vest cu o secretar`.
8 JENNIFER AMES
Numele meu, spuse tn`rul, e Nicolas Fitzgerald. Se scrie
N-I-C-O-L-A-S, nu N-I-C-H-O-L-A-S. Vei ]ine minte?
Murmur` ceva. Cu greu \[i reveni din uimire.
Iar numele meu e Cherry OShann.
Un nume frumos, coment` el. Parc` ar fi luat dintr-o
comedie muzical`. E[ti secretar`?
De ce n-a[ fi? O irita. Nu numai c` se purta familiar, dar
era [i pu]in ironic.
Ai dreptate. Dar m-am gndit c` e[ti prea dominant` ca
s` fii o secretar` bun`. |n plus, ar`]i bine. Asta nu distrage
aten]ia celor pentru care lucrezi?
Cherry se ro[i, mnioas`. Era gata s` se ridice [i s` plece,
dar \[i aminti ce \nsemna slujba pentru ea. Vroia s` se r`zbune
pe Simon [i Nina.
R`spunse rece:
Mul]umesc pentru compliment, dar am [tiut \ntotdeauna
s`-mi port de grij`.
Tn`rul \[i d`du capul pe spate [i rse.
A[a deci. {tii cte candidate am v`zut \n diminea]a asta?
Cam cincizeci.
Probabil c` era adev`rat, se gndi ea. Era o slujb`
atr`g`toare. C`l`torie, aventur`. Plus posibilitatea unei
pove[ti de dragoste.
Dar Cherry nu vroia o poveste de dragoste, ci r`zbunare.
Poate c` ai v`zut cincizeci, dar pn` acum n-ai angajat
nici una, nu-i a[a?
Nu, admise el. N-am angajat nici una pn` acum.
A[teptam s`...
R~ZBUNARE RATAT~ 9
Ce a[teptai? \ntreb` ea.
Zmbi.
Poate te a[teptam pe tine.
|i venea s`-l p`lmuiasc`, ar fi meritat. Era un tn`r
insuportabil. Dac` ob]inea slujba,va fi o pl`cere s`-l pun` la
locul lui. Se control` [i r`spunse:
De ce s` m` a[tep]i pe mine?
|ntinse picioarele lungi [i privi tavanul.
Cnd m-am hot`rt s` angajez o secretar` s` m`
\nso]easc` la Insula Locus, \mi imaginam cam cum ar ar`ta.
Nici una dintre celelalte candidate nu s-a potrivit cu ce-mi
imaginasem, \n afar` de tine.
Cherry se ridic` \n picioare.
Evident, anun]ul a fost o glum` [i dac` pe tine te amuz`,
te asigur c` pe mine sau pe celelalte fete care [i-au irosit
timpul [i au dat banii pe autobuz, nu. Vezi, te rog, s`-mi dai
doi [ilingi pe care i-am dat pe bilete [i m` voi \ntoarce la
biroul unde lucrez.
Hei, se ridic` [i el, ce tot spui?
|[i vr\ minile \n buznare [i o privi enigmatic. Era foarte
\nalt, cam un metru nou`zeci. Era suplu. Nu te pripe[ti cu
concluziile? Postul exist`. Merg \n Indiile de Vest pentru
culoarea local` [i doresc o secretar`. E a[a de ciudat?
Nu, r`spunse ea.
Salariul este de dou`zeci de mii de lire pe an plus
cheltuielile. Ce ai de spus?
10 JENNIFER AMES
Nimic, spuse Cherry. S`-]i trimit recomand`rile?
Recomand`ri? Nu-mi pierd timpul cu a[a ceva. Dac` sunt
prea bune s-ar putea s` fie false [i dac` nu sunt prea bune nu
mi le-ai ar`ta, nu-i a[a?
Mnia o cuprinse din nou.
Sugerezi c` a[ falsifica recomand`rile? \ntreb` ea.
Nu \n]eleg de ce n-ai face-o dac` nu le-ai ob]ine altfel.
Dar cum v`d c` te superi, nu insist. |ntotdeauna cnt`resc
oamenii dup` \nf`]i[are. Ce bun s` fii scriitor dac` nu po]i
aprecia caracterul unui om?
Vrei s`-mi dai o prob` de dictare?
O, sunt sigur c` po]i stenografia. Nu gndesc prea
repede, se scuz` el zmbind.
Se \ntreb` cu cinism dac` totu[i gndea.
Ce fel de c`r]i scrii? \ntreb` ea.
Romane de dragoste. Plaje luminate de lun`, palmieri,
s`ruturi pasionate. Cred c`-]i dai seama despre ce e vorba.
Pare ciudat c` un b`rbat vrea s` scrie a[a ceva, nu se putu
ea opri s` remarce.
De ce? \ntreb` el. La urma urmelor, [i b`rba]ii pot fi
romantici, nu numai fetele. Dragostea e un subiect pl`cut, e[ti
de acord?
Buzele ei se strnser`.
Nu [tiu la ce folose[te, r`spunse ea.
P`cat, oft` el. Am auzit c` Insula Locus e plin` de
romantism. Dar dac` nu e[ti romantic`, degeaba. Poate c` m`
vei tempera.
R~ZBUNARE RATAT~ 11
***
Un sfert de or` mai trziu, cnd Cherry p`r`si hotelul,
acceptase slujba. Va c`l`tori cu el spre Insula Locus pe vaporul
Oceanic, peste zece zile. Nu-[i schimbase p`rerea despre el,
dar vroia s` mearg` acolo.
E un prost, se gndi ea, dar pare inofensiv [i ar trebui
s`-mi par` bine.
Ar fi fost surprins` s`-l vad` dup` ce plecase ea. |ncepu s`
rd`. Rdea din tot sufletul. |[i scoase ochelarii [i-i arunc` \ntr-un
sertar al biroului. |[i trecu mna prin p`r [i redeveni vioi. Lu`
telefonul [i form` un num`r.
Totul e \n regul`, spune el pe un ton de om de afaceri.
Mi-am luat o secretar`. E frumoas`. Crede c` sunt scriitor, de[i
nu are o p`rere prea bun` despre inteligen]a mea. Sper s`
nu-[i dea seama, asta ar strica tot.
Cherry \l anun]` \n acea sear` pe patronul ei, domnul
Julian Wright, c` pleac`.
Dar draga mea, nu-]i dai seama ce faci. Citise dintr-o carte
juridic` groas`, pe care o l`s` pe mas`.
Ba da, \l asigur` ea. E genul de slujb` pe care mi-o
doream. Am ocazia s` c`l`toresc, s` v`d locuri noi, s` ies din
rutin`.
12 JENNIFER AMES
Dar rutina e pl`cut`, remarc` el serios.
Era un avocat slab, cu p`rul de culoarea nisipului, cu
tr`s`turi regulate, o frunte \nalt`, o gur` binevoitoare [i ochi
c`prui.
Ur`sc rutina, protest` Cherry vehement. Aceast` nou`
slujb` e aventuroas`.
Aventuroas`, spuse domnul Wright. {i cum r`mne cu
siguran]a ta? Nu-]i dai seama c` siguran]a e cel mai important
lucru \n via]`?
Nu cred, obiect` ea. Cred c` majoritatea oamenilor las`
via]a s` treac` pe lng` ei pentru c` se ]in cu unghiile de
siguran]`.
A, oft` el, e[ti tn`r`!
Nici dumneavoastr` nu sunte]i prea b`trn. Ave]i doar
dou`zeci [i [apte de ani!
Era uimit` c` spusese asta. Ieri nu i-ar fi vorbit a[a. Dar de
cnd primise noua slujb`, parc` era alta. Sim]ea c` Soarta
intervenise \n via]a ei. Soarta o trimitea spre Insula Locus ca s`
se poat` r`zbuna pe cei care-i distruseser` via]a.
Julian o privi gnditor.
|mi pare r`u, spuse ea. Dar plec. De fapt, am acceptat
deja cealalt` slujb`. V` sunt recunosc`toare, domnule Wright,
pentru c` a]i fost bun cu mine ct am lucrat pentru
dumneavoastr`.
Presupun c` nu mai e nimic de spus, remarc` el trist. Se
mai \nveseli. Ce-ai zice s` lu`m cina disear`?
Cherry era att de surprins` \nct accept`. Se \ntrebase
adesea ce f`cea el seara. Pn` acum [i-l \nchipuise petrecn-
R~ZBUNARE RATAT~ 13
du-[i serile \n vreun club. Dar \n seara aceasta, Julian Wright se
purt` nea[teptat. Nu numai c` o duse la un restaurant scump,
dar comand` [ampanie. Ca efect al b`uturii, vorbi despre el
\nsu[i. |i povesti cnd locuise la ]ar`, de studen]ia de la
Cambridge, de lunile cnd a[teptase s` fie angajat prima oar`.
Mi-e team` c` nu sunt chiar un avocat de succes, admise
el. Dispre]uie[ti pe cei care n-au succes, Cherry?
Era prima dat` cnd \i spunea Cherry.
Nu [tiu, spuse ea. Cred c` majoritatea fetelor a[a fac. Dar
e ridicol s` spui c` e[ti un ratat. E[ti abia la \nceput.
Cred c` a[ avea succes dac`... Lovi cu pumnul \n mas`.
Dac` a[ putea s`-mi dep`[esc timiditatea asta absurd`, acest
complex. Cnd sunt singur ]in pledoarii str`lucite, dar imediat
ce am public, chiar [i o singur` persoan`, nu pot s` mai spun
nimic.
Ai un singur ascult`tor \n seara asta [i pari elocvent,
remarc` ea zmbind.
Da, dar \n seara asta e prima dat` \n via]a mea cnd am
putut spune ce voiam. A[ putea s`-mi dep`[esc emo]iile
stupide dac`... F`cu o pauz`, f`rmi]` o felie de pine [i
spuse: dar tu pleci.
Ce leg`tur` are cu mine? \ntreb` ea, surprins`.
Nu [tiu. Dar cred c` ar trebui s` m` \ndr`gostesc de tine,
Cherry. Asta m-ar ajuta, nu-i a[a? S` m` fac` s` am \ncredere
\n mine [i s` spun ce am \n minte \n sala de judecat`.
Se schimbase att de brusc \nct nu putea dect s`-l
priveasc`. Era jenat` c` [i ceilal]i oameni din sal` \l priveau.
Vocea lui, de obicei blnd`, r`suna \n restaurant.
14 JENNIFER AMES
E ridicol, spuse ea. Dac` vroiai s` te \ndr`goste[ti de
mine, o f`ceai pn` acum.
Poate, fu el de acord. |[i d`du capul pe spate [i rse.
Vorbim prostii! M-am \ndr`gostit de tine acum un an, dar
timiditatea mea blestemat` m-a oprit s`-]i spun, presupun c`
n-are sens s`-]i cer s` te m`ri]i cu mine [i s` r`mi \n Anglia?
S` m` m`rit cu tine? La fel de bine [i-ar fi \nchipuit c` era
so]ia chelnerului! S` m` m`rit cu tine? repet` ea. E ridicol.
De ce ar fi ridicol? \ntreb` el mnios. E[ti logodit` cu
altcineva?
D`du din cap c` nu. Lampa de pe mas` \i f`cea p`rul s`
arate ca arama.
Nu, sigur c` nu! spuse ea. Dar e absurd s` m` ceri a[a \n
c`s`torie. Nu avem nici o poveste de dragoste...
Dar ]i-am spus c` sunt \ndr`gostit de tine. Pove[tile de
dragoste sunt prostii.
Nu cred, r`spunse ea rece.
Uita c` \n ultimele otsprezece luni avusese acela[i punct de
vedere.
Pove[tile de dragoste, spuse Julian sunt refugiul celor
slabi c`rora le e team` s` dea piept cu via]a. De acea, \[i fac
visuri. Nu credeam c` e[ti a[a, Cherry. Credeam c` e[ti
curajoas`, de aceea aveam nevoie de tine.
|i venea s` rd`.
Sunt flatat` de cele ce ai spus, domnule Wright, dar nu
te iubesc.
Se l`s` t`cerea. Cherry se sim]ea jenat`. Julian \ncerc` s`
prind` \n furculi]` o bucat` de brnz`, apoi o privi.
R~ZBUNARE RATAT~ 15
Poate m` vei iubi \ntr-o zi, s-au \ntmplat [i lucruri mai
pu]in probabile.
N-a[ vrea s`-]i faci speran]e, spuse ea.
Prostii! exclam` el. To]i \ndr`gosti]ii sper`, degeaba \i
previi. Sper` pn` se satur`. Ct timp vei fi plecat`?
Domnul Fitzgerald e scriitor. Inten]ioneaz` s` se
stabileasc` pe Insula Locus un timp, pentru a scrie un roman
despre ea.
Ce c`r]i a mai publicat pn` acum?
|ntrebarea o lu` pe nepreg`tite.
Nu [tiu.
Care e numele lui complet?
Nicolas Fitzgerald. Nicolas f`r` h.
Julian se \ncrunt`.
N-am auzit de el [i am citit toate recenziile de carte. O
privi. De unde [tii c` e un scriitor adev`rat?
N-avea de unde s` [tie, de fapt b`nuia c` nu era scriitor,
dar nu vroia s`-i vorbeasc` domnului Wright despre
suspiciunile ei. Ar fi putut s-o conving` s` nu plece. Dar ea
voia s` plece.
Se \ntreb` cum ar fi s`-l re\ntlneasc` pe Simon. Pasiunea
cu care f`cea dragoste cu ea o vr`jise. Probabil [i pe Nina! sau
Nina \l vr`jise pe Simon? Oare ce va sim]i cnd \l va revedea?
|l va mai iubi? Dac` \l voi re\ntlni nu voi sim]i dec ur`. Sau
mai curnd indiferen]`, se gndi ea.
Julian o readuse cu picioarele pe p`mnt:
Cherry, de unde [tii c` b`rbatul `sta e cinstit? Ai f`cut
cercet`ri? De unde [tii c` nu e un impostor, sau chiar mai r`u?
16 JENNIFER AMES
R~ZBUNARE RATAT~ 17
Ce ar putea fi mai r`u? Vocea ei era slab`.
Ar putea fi un infractor. Circumstan]ele \n care te-a
angajat par dubioase.
Izbucni \n rs.
Te asigur c` n-are destul` minte s` fie infractor!
N-a[ fi att de sigur. Chiar trebuie s` pleci?
D`du din cap c` da.
Nu \n]elegi. De un an de zile visez s` vizitez Insula Locus.
Acum am aceast` [ans` [i n-o voi pierde pentru nimic \n lume!
O privi ciudat. Atunci, nu mai am ce spune. Dar dac` vei fi
\n necaz [i vei avea nevoie de un prieten, conteaz` pe mine.
{tiu c` sunt un om [ters, c` nu sunt romantic, dar te voi putea
ajuta. Promi]i c` m` vei anun]a dac` vei avea nevoie de mine?
Vocea ei tremura.
Sigur, domnule Wright. |]i sunt recunosc`toare.
Julian, o corect` el solemn. Hai s` batem palma.
B`tu palma cu el, gndindu-se c` situa]ia era comic`.
Totu[i, cnd s` adoarm`, se gndi c` asta o lini[tea.
Capitolul 2
Atmosfera unei croaziere cu vaporul o deosebe[te de orice
alt tip de c`l`torie. O sim]i \n momentul \n care te \mbarci. O
atmosfer` de speran]`, de voio[ie, to]i renun]nd la grijile lor
[i fiind gata s` ]in` minte s`pt`mnile fericite la bordul
palatului plutitor, ani de zile.
B`rbatul c`runt cu p`l`ria pus` [treng`re[te merge mai
]an]o[ [i \[i d` importan]`, iar femeile acelea trei, cam trecute,
sporov`ind [i rznd animat, ar \ndr`zni s` arunce priviri a[a
de [`galnice b`rba]ilor din ora[ele unde locuiesc?
To]i se \ntreab` ce va aduce nou aceast` croazier` \n via]a
lor. Ce prietenii, ce pove[ti de dragoste, chiar ce tragedii.
Cherry era emo]ionat` [i pu]in trist`. |n acea diminea]`,
privea marea de figuri de pe chei. Fa]a lui Julian era acolo [i
se sim]ea trist` s`-l p`r`seasc`. Venise la Tilbury s-o conduc`.
|n ultimele zece zile deveniser` prieteni buni. Sim]ea pentru
el o prietenie cald`. Va fi vreodat` mai mult dect att?
Cteodat` sim]ea c` da. Odat` ce Julian \[i dep`[ise
timiditatea, avea un farmec pe care nu i-l mai remarcase. Era
entuziast [i avea sim]ul umorului. |n plus, sim]ea c` avea ce-i d`rui.
Privind pe punte, Cherry \l v`zu pe Nicolas apropiindu-se.
Avea o jachet` sport \n carouri [i pantaloni gri. Purta ochelarii
cu rame de baga.
|]i iei r`mas bun de la prietenul t`u? \ntreb` el. Cine e?
Tipul \nalt \n costum? Nu m` mir c` te-ai gr`bit s` pleci.Se
\ntoarse spre el, mnioas`.
Nu vorbi a[a despre el. E un om de treab`.
Nicolas \[i \nfund` minile \n buzunare [i chicoti.
O fat` care spune despre un b`rbat c` e de treab` vrea
s` spun` c` de[i \i recunoa[te calit`]ile, e plictisit` de el!
Julian nu m` plictise[te!
Ei bine, gusturile nu se discut`. Dar sigur nu e Adonis.
Nu doar aspectul conteaz`.
Din p`cate, da. |i zmbi. Tu ar`]i bine, Cherry. Altfel nu
te-a[ fi angajat.
Ro[i, indignat`.
Te rog, domnule Fizgerald. A[ vrea s` avem o rela]ie strict
profesional`. Spune-mi domni[oar` OShann.
Doamne sfinte! murmur` el, speriat. Ce \nceput sumbru
pentru ceea ce credeam c` va fi o c`l`torie pl`cut`. Bine, dac`
a[a vrei. P`cat, tocmai vroiam s`-]i cer s`-mi spui Nicolas.
Cherry [i Nicolas. E o combina]ie atr`g`toare, nu crezi?
Nu cred. Dac` vei continua a[a, \mi voi da demisia.
Drag`, fii rezonabil`. Cum s`-]i dai demisia? Facem dou`
s`pt`mni pn` la Insula Locus; e prima oprire, [tii c` nu po]i
s` pleci de pe vapor.
R~ZBUNARE RATAT~ 19
Cherry se \ntoarse. |n timp ce vorbeau, vaporul plecase.
Nu-[i d`duse seama. Nici m`car nu-i mai f`cuse cu mna o
dat` lui Julian [i acum se dep`rtaser`.
Dac` ai nevoi de serviciile mele, domnule Fitzgerald, voi fi
preg`tit`, spuse ea rece. Vrei s` trimi]i un steward la cabina mea?
Se \ntoarse pe c`lcie [i plec`. Din fericire, avea o cabin`
numai a ei. Dac` avea de lucru, era bine. Dar \n timp ce-[i
despacheta hainele se \ntreba dac` va avea ceva de lucru.
Suspecta c` acest tn`r nu era deloc un scriitor.
A doua zi diminea]`, suspiciunea deveni certitudine. Pu]in
dup` micul dejun \l \ncol]i.
Domnule Fitzgerald, m-a[ sim]i mai bine dac` am \ncepe
lucrul imediat.
Nicolas ridic` surprins o sprncean`.
Nu-]i place aici? Nu crezi c` e un vapor frumos? Nu e
mncarea excelent` [i cabina confortabil`? Cred c` e
confortabil`. Vrei s-o inspectez [i s`-]i spun p`rerea mea?
N-a[ dori, r`spunse ea. A[ prefera s` nu te apropii de
cabina mea, [i a[a provoc`m destule brfe.
Ridic` [i cealalt` sprncean`.
Brf`? \ntreb` el. Cine ]i-a b`gat ideea asta \n cap?
Ro[i. Avea obiceiul nepl`cut c` ro[ea u[or. Poate din cauza
p`rului ro[cat.
Nu [tiu, spuse ea.
Chiar \n acea diminea]`, pe cnd se plimba pe punte auzise
dou` femei vorbind.
E destul de frumoas`, spusese una dintre ele. E secretara
unui b`rbat, rse cinic [i ad`ug`: To]i [tiu ce \nseamn` asta!
20 JENNIFER AMES
Crezi c` putem \ncepe lucrul? reveni ea la subiect. Vreau
s` simt c`-mi merit salariul.
Ei bine, dac` insi[ti, voi vedea ce pot face. Cum \ncepi s`
scrii o carte, domni[oar` OShann? M` po]i ajuta? Am nevoie
de un personaj principal [i de o eroin`. Acum, hai s` ne
gndim cum e ea. Ce culoare s` aib` p`rul, de exemplu? A[
prefera ro[cat. {i ochii c`prui. {i un nas cu doi-trei pistrui. Are
gropi]e \n obraji cnd zmbe[te. Nu prea zmbe[te. Eroina
noastr` are un temperament vulcanic. Iar personajul principal
e \nalt, suplu [i chipe[. Cu p`r [aten. P`rul [aten \i st` cel mai
bine unui b`rbat, nu crezi? Are un corp atletic, [tie cum s`-[i
poarte hainele, are sim]ul umorului [i o inteligen]` medie.
Pentru \nceput, crezi c` e bine, domni[oar` OShann?
Cred c` n-ai [anse s`-]i publici cartea, dect dac` vei
cump`ra o editur`! remarc` ea sarcastic.
Umorul lui nu se clinti.
E o idee. S-ar putea s` cump`r o editur`, nu m-am gndit
la asta. F` o schi]` cu ce ]i-am spus. Am lucrat diminea]a asta,
nu crezi?
Bine, domnule Fitzgerald. Se \ntoarse [i plec`. Nu era de
demnitatea ei s` r`spund`. Evident, nu era scriitor. Atunci ce era?
Era vreun tn`r nechibzuit care avea prea mul]i bani [i nu
[tia ce putea face cu ei, care se juca de-a scriitorul sau... Care
era misterul lui? Cu ct e gndea mai mult, cu att era mai
convins` c` trebuia s` fie un mister.
Se gndea la asta cnd stewardul \i aduse buletinul de
bord, care era distribuit pasagerilor. Erau cota]ii la burs`,
nout`]i politice, anun]uri despre infractori. Un paragraf \i
atrase aten]ia.
R~ZBUNARE RATAT~ 21
Scotland Yardul \l caut` pe Nicholas Freeman. S-a stabilit
c` a fost implicat \n ultimul scandal financiar, cazul
McMasters. Se crede c` umbl` sub un nume fals. Are un metru
nou`zeci, e suplu, p`r [aten, chipe[, cu haine elegante. S-a
dat drept ducele dEgbert. S-a auzit un zvon c` s-ar fi
\mbarcat pe o nav` de pasageri, sub nume fals.
Cherry citi [i reciti acel paragraf. O suspiciune groaznic`
puse st`pnire pe mintea ei. Nu era posibil. Era ridicol s`
cread` [i numai o clip` c` era posibil. Fusese proast` s` se
gndeasc` la asta, [i totu[i...
Brusc, cuvintele lui Julien \i revenir` \n minte. Dar
scumpo, de unde [tii c` nu e vreun delincvent notoriu? Ce
dovad` ai c` nu e?
Aceste cuvinte \i r`sunau \n minte pn` cnd fu gata s` se
plesneasc` peste urechi ca s` nu le mai aud`... Numele
b`rbatului era Nicholas, aproape acela[i nume.
Poate de aceea insistase s`-i scrie numele f`r` h. Acest
gnd o \nfior`. Dac` e escrocul acela, se gndi ea cu diperare,
ce s` fac? E datoria mea s` aflu [i s`-l predau autorit`]ilor? sau...
Doamne, mai bine l-a[ fi ascultat pe Julian [i n-a[ fi acceptat
slujba asta! N-a[ fi f`cut-o dac` nu m-a[ fi gndit la Simon.
Simon care o tr`dase. Simon pe care-l iubea pasionat. Simon
c`tre care acest vapor o aducea cu fiecare zi mai aproape.
Problema urgent` era ce s` fac` \n leg`tur` cu Nicolas.
Gndul c` el putea fi vestitul escroc o obsed` toat` ziua [i
noaptea urm`toare. Bine\n]eles, nu [tia nimic sigur, dar
sim]ea c` Nicolas Fitzgerald [i escrocul Nicholas Freeman erau
aceea[i persoan`.
22 JENNIFER AMES
Sim]ea c` e de datoria ei s` afle. |ns` cum ar fi putut? Avea
senza]ia incomod` c` dac` ar fi \ncercat s`-l fac` s`
recunoasc`, s-ar face doar de rs. La \nceput crezuse c` era un
prost, dar acum era convins` c` nu era a[a. Nu reu[ise s`-l fac`
s` se poarte frumos. |l detesta. |[i spunea asta adesea. Totu[i,
foindu-se \n pat, spera c` dac` Nicolas va fi adus \n fa]a
justi]iei, nu va fi ea responsabil`.
Asta deoarece nu-mi place ca cineva s` stea la \nchisoare,
se gndi ea. Nici cel mai mare du[man al meu.
Totu[i, o perioad` la \nchisoare nu i-ar fi prins bine? Ar fi
putut s`-i piar` zmbetul enervant sau lucirea r`ut`cioas` a
ochilor. Poate l-ar fi \nv`]at s` se \mbrace mai sobru. De ce
\mbrac` [i se poart` a[a? se gndi ea. |[i imagineaz` c` femeile
\l admir` pentru asta?
Spre nelini[tea ei, \n urm`toarele zile afl` c` femeile chiar
\l admirau pentru felul cum se \mbr`ca. Cel pu]in le pl`cea s`
fie \n compania lui. |n timp ce se plimba \nainte de mas`,
Cherry \l vedea adesea \n compania a trei-patru tinere la bar
sau plimbndu-se pe punte cu una sau dou` la bra].
N-ar fi putut spune de ce v`zndu-l vorbind [i rznd cu
aceste fete, se sup`ra att de tare. }i-a[ putea spune ceva de \]i
va pieri zmbetul acela de pe fa]`, domnule Nicolas Fitzgerald,
se gndea ea.
De asemenea, era tulbur`tor s` afle c` se pricepea la toate
sporturile de pe punte. Nu mai era nici un b`rbat pe punte
care s` fac` fa]` la o partid` de tenis. Era suplu [i rapid. Toate
femeile se b`teau s`-l aib` partener. De[i \i displ`cea de el,
Cherry trebui s` admit` c` ar`ta bine \n [ortul alb, cu c`ma[a
descheiat` la gt. Deja se bronzase pu]in.
R~ZBUNARE RATAT~ 23
Cnd se \ntlneau o saluta vesel, dar chiar aceast` veselie o
tulbura. St`tea pe punte \n fa]a ei, cu minile \n buzunare,
leg`nndu-[i trupul \nalt [i o \ntreba:
Cum merge treaba? domni[oar` OShann. P`cat c`
trebuie s`-]i spun domni[oar` OShann, cnd Cherry e un
nume att de frumos.
M` \ntreb dac` \mi vei da ceva s` lucrez, r`pundea ea acid.
O privea surprins.
S`-]i dau de lucru? Credeam c` ]i-am dat. Nu ]i-am dat
descrierea personajelor principale ieri? Ai dactilografiat-o?
Credeam c` glume[ti, r`spunse ea.
Bine\n]eles c` n-am glumit. Te rog, f`-o. {i \n dup`-amiaza
asta, dac` nu sunt prea ocupat, voi \ncepe s`-]i dictez primul
capitol.
|n ultimele zile, Cherry \[i f`cuse prietene pe vapor, dar nu
erau prietene [i cu Nicolas. Se \mprietenise cu cteva fete care
mergeau \n vacan]` spre Indiile de Vest [i cu o tn`r`
c`s`torit` care se ducea s`-[i \ntlneasc` so]ul \n Jamaica [i era
\nso]it` de un copil de trei ani. Se \mprietenise [i cu un tn`r
care mergea pe Insula Locus pentru a lucra la o mare
companie de import-export.
Era un tn`r pl`cut, \nalt, suplu [i bine propor]ionat. |i
pl`cea fiindc` era natural. |l chema Harry Brown, un nume
f`r` preten]ii. Nici lui nu-i pl`cea de Nicolas.
St`teau unul lng` altul pe punte, privind un meci de tenis.
Nicolas avea ca partener` o fat` extraordinar de frumoas`, cu
p`r negru crlion]at, ochi mari c`prui [i un trup atr`g`tor. Era
o mo[tenitoare bogat`.
24 JENNIFER AMES
Tipul `sta \mi d` dureri de cap, exclam` tn`rul de lng` Cherry.
Care dintre ei?
Cel \nalt cu ochelari cu lentile groase.
De[i era [i p`rerea lui Cherry, \n mod curios se mnie,
dar o clip` mai trziu se calm`. De fapt, era de acord cu
tn`rul.
Cine dracu e? continu` Harry Brown.
E domnul Nicolas Fitzgerald. Trebuie s` te avertizez c`
sunt secretara lui.
Exclam`, cam grosolan:
Secretara lui! La ce-i trebuie o secretar`?
|i era greu s`-i explice.
E scriitor, spuse ea.
Majoritatea b`rba]ilor care n-au ce face spun c` sunt
scriitori. Nu c` ar fi vina ta, presupun c` pentru tine e doar o
slujb`?
D`du din cap c` da.
Da, e doar o slujb`. Mi-a dat ocazia s` c`l`toresc.
Harry o privi curios.
Acest Fitzgerald nu \nseamn` nimic pentru tine?
Bine\n]eles c` nu, spuse ea ro[ind.
N-am vrut s` te sup`r, spuse el repede. Presupun c` fiind
secretara lui, [tii multe despre el.
Suficient, spuse ea.
O privi [i-i zmbi ciudat. Nu-i \n]elese zmbetul, dar atunci
nu se \ngrijor`.
O s` fim prieteni, profe]i el.
O a[tepta mereu [i se plimbau pe punte \nainte de mas`.
R~ZBUNARE RATAT~ 25
Ce a mai f`cut scriitorul nostru \n diminea]a asta?
\ntreb` el.
Nu [tia ce f`cuse Nicolas, dar avea o b`nuial`. Sigur fusese
pe terenul de tenis sau s` arunce inele pe ]`ru[ sau \n
compania frumoasei brunete Peggy Norman.
Oare e surprinz`tor c` o alege pe ea? se gndi ea,
mnioas`. Probabil vrea s` pun` mna pe o mo[tenitoare.
|ntr-o diminea]` cnd priveau valurile sp`rgndu-se de
prov`, Harry spuse:
Presupun c` ai acces la hrtiile private ale domnului
Fitzgerald.
Cherry fu surprins`.
De c` s` am acces la hrtiile lui?
Ridic` din umeri.
Doar e[ti secretara lui.
Nici m`car nu [tiu dac` are documente private.
To]i au documente private. Credeam... ezit` \nainte s`
continue, c` dac` ai avea acces la ele ar fi amuzant s` afl`m
dac` este \ntr-adev`r scriitor.
De ce crezi c` n-ar fi scriitor?
Rse.
Nu [tiu. Poate dup` felul cum se poart`.
Discu]ia se \ncheie, dar \n zilele urm`toare se gndi
adesea c` interesul lui Harry Brown pentru Nicolas era
surprinz`tor.
Presupun c` scriitorul nostru \[i ]ine manuscrisele
\ncuiate \ntr-un seif, remarc` el \ntr-o zi.
Scriitorii \[i ]in de obicei manuscrisele \n seifuri? \ntreb` ea.
Nu r`spunse imediat.
26 JENNIFER AMES
Ar fi o glum` dac` \ntr-o dup`-amiaz` cnd va fi ocupat
vom merge \n cabina lui, vom deschide seiful [i le vom citi.
Presupun c` [tii cifrul de la seif.
Nu-l [tiu, spuse ea. Nici m`car nu [tiu s` aib` un seif.
Prostii, exclam` el. Probabil c` ai v`zut seiful cnd ai fost
\n cabina lui s`-]i dicteze.
Nu l-am v`zut. {i chiar dac` l-a[ fi v`zut [i a[ fi [tiut cifrul,
nu a[ spune nim`nui!
Haide. Ce r`u am face? Am putea s`-i citim pove[tile de
dragoste [i s` rdem de ele.
Pari foarte interesat de domnul Fitzgerald [i de munca
lui, coment` ea.
Bine\n]eles c` nu, supuse el izbucnind \n rs. M`
intereseaz` persoana lui doar \n leg`tur` cu tine, Cherry. O
lu` de bra] [i-[i continu` plimbarea. Dar sim]ea c` Harry
Brown avea un motiv \ntemeiat s` fie interesat de [eful ei.
|n diminea]a celei de-a [aptea zile, Nicolas veni bine dispus
la Cherry.
Bun` diminea]a, Ch... domni[oar` OShann. Azi am
inspira]ie. Nu-mi spune c` era timpul! Nu e nimic mai
descurajant atunci cnd ai luat o hot`rre dect s`-]i spun`
cineva c` tebuia s-o iei cu zile \n urm`.
Nu vreau s`-]i spun asta, r`spunse ea rece.
P`cat, c`ci atunci cnd te-am cunoscut m` gndeam c`
m` vei influen]a \n bine. Credeam c` m` vei pune la treab`.
De aceea te-am angajat, m-ai dezam`git pu]in.
R~ZBUNARE RATAT~ 27
|mi pare r`u c` nu corespund, murmur` ea.
La naiba! exclam` el. Abia te v`d, deci cum s` [tiu dac`
e[ti corespunz`toare? Am spus c` m-ai cam dezam`git.
Sperasem c` ne vom distra \mpreun`.
Se pare c` te distrezi destul cu domni[oara Norman.
Nicolas ridic` o sprncean`.
E[ti geloas`? \ntreb` el.
Era prea mult pentru Cherry, care-i replic` mnioas`:
Te asigur c` nu sunt ctu[i de pu]in geloas`!
Atunci e bine, zmbi el. Vroiam s` aflu. Era p`cat s` fii
geloas` [i s` nu [tiu. E flatant s` fie o fat` geloas` pe tine.
Acum hai la mine s` lucr`m.
Avea o cabin` mare [i confortabil`, pe puntea principal`.
Avea o canapea, o mas`, cteva scaune [i patul. Era frumos
decorat` [i perdelele fluturau la hublouri.
Se trezi privind dup` seiful de care-i vorbise Harry Brown.
Z`ri un mic seif pe o mas` lng` pat.
|i urm`ri privirea [i coment`:
Acolo ]in documentele de familie. E o responsabilitate
mare, dar scumpa mea mam` m-a f`cut s` promit \nainte s`
moar` c` nu m` voi desp`r]i niciodat` de ele. Au valoare
sentimental`.
Dar Cherry nu-l asculta.
Dac` era Nicolas Freeman, nu putea fi acolo dovada
vinov`]iei lui? |[i ]inu respira]ia. Oare de aceea voia Harry
Brown s` vad` con]inutul seifului? Dac` a[a era, ce-l interesa
pe el Nicolas?
28 JENNIFER AMES
Cred c` era mai bine s`-]i la[i documentele de familie \n
seiful vaporului, remarc` ea.
O, nu, rse el. Documentele de familie sunt treburi
intime [i n-a[ vrea ca altcineva s`-[i vre nasul.
|n timp ce-l a[tepta s` \nceap` s`-i dicteze \[i dori ca Julian
s` fi fost aici [i s` fi putut discuta toat` situa]ia cu el. Chiar [i
cu riscul de a zmbi superior [i a spune }i-am spus eu.
Putea bine\n]eles s` a[tepte s` ajung` pe Insula Locus [i
s`-i spun` totul lui Simon. |nainte \i spunea totul lui Simon,
visurile ei, ambi]iile, speran]ele. Atunci Simon p`rea c`
\n]elege. P`rea s` r`spund` dragostei ei cu o dragoste la fel de
pasionat`.
|n patru - cinci zile vor ajunge pe Insula Locus. Era
emo]ionat`, dar nu cum \[i imaginase. |nainte s` plece, \[i
imaginase c` gndurile la Simon [i Nina o vor obseda. Dar \n
mod curios, de cnd p`r`siser` Anglia, Nicolas era \n centrul
gndurilor ei. Cine [i ce era el? |l dispre]uia, cteodat` \[i
spunea c` aproape \l ura, [i totu[i...
Ochii lui cenu[ii str`luceau [i zmbea. |[i trecu mna prin
p`rul [aten. Nu-i admir \nf`]i[area, se gndi ea.
Nicolas \i f`cu semn s` se a[eze [i el lu` loc \ntr-un fotoliu
\n fa]a ei. |[i \ncruci[` minile pe piept [i-[i \ntinse picioarele
lungi. Erau att de lungi c` ajungeau pn` \n mijocul
cabinei. Cherry nu se putea ab]ine s` nu le priveasc`, avnd
un caiet pe genunchi [i un creion \n mn`, a[teptndu-l s`
\nceap`.
Nicolas o privi [i d`du din cap satisf`cut.
R~ZBUNARE RATAT~ 29
E pl`cut, remarc` el.
Ce e pl`cut? \ntreb` ea.
S` stau [i s` te privesc.
Sim]i c` ro[ea.
P`cat c` n-ai altceva de f`cut, r`spunse ea.
|[i d`du minile \n l`turi cu un gest exasperat.
Am altceva mai bun de f`cut? Nu e[ti prea sigur` pe tine.
E p`cat, deoarece majoritatea oamenilor te apreciaz` dup`
expresia fe]ei. Dac` nu e[ti mndr` de tine, nimeni nu te va
admira. Dar dac` e[ti mndr` de tine, [i al]ii te vor aprecia.
Nu e neap`rat a[a, remarc` ea.
Nicolas ridic` o sprncean`.
Nu e a[a? Sper c` nu te referi la mine.
Nu domnule Fitzgerald, spuse ea zmbind. Nu sunt \n
m`sur` s` fac asta.
E[ti o mic` diavoli]` exasperant`, nu-i a[a? \ntreb` el.
Ce sunt? \ntreb` ea tres`rind.
Exasperant`, repet` el. {i nu spun iar c` nu sunt
satisf`cut de munca ta. Doar asta ai spus de cnd ai plecat din
Anglia. Vreau s` mai aud [i altceva.
Credeam c` m-ai angajat s`-mi dictezi, nu s`-mi spun
opiniile.
Se \ncrunt`, apoi \[i d`du capul pe spate [i rse.
Bine spuse el, \]i voi dicta. Scrie Capitolul Unu, pe
hrtie. Acum, s` v`d cum \ncepem. Fiindc` veni vorba, am
uitat s`-]i spun c` m-am hot`rt ca personajul principal
feminin s` fie american`. Astfel, cartea va avea o pia]` mai
mare. {i pia]a american` e foarte important`. Acum \ncepem:
30 JENNIFER AMES
Lulu Leeweed st`tea pe plaja fierbinte, sub un cer albastru [i
senin. Era decembrie [i nisipul de sub ea era a[a de fierbinte
de parc` tocmai fusese scos din cuptor.
Cherry \l \ntrerupse:
Sper c` nu te superi c`-]i spun, dar decembrie e \n
mijlocul iernii \n majoritatea statelor americane.
Se gndi pu]in, apoi spuse.
Nu-i nimic, l`s`m a[a. Trebuie s` aib` [i criticii ce
comenta. Continu`m: Lulu Leeweed era o fat` supl` [i
frumoas` cu p`r ro[cat. Buzele ei erau ro[ii precum c`p[unile
[i ochii ei erau alba[tri. Privea nisipul prelingndu-i-se printre
degete [i v`zu un tn`r extraordinar de chipe[ venind spre ea.
Era \nalt [i suplu, cu p`r [aten, genul de b`rbat pe care orice
fat` [i l-ar dori. Dar ceva o [oca pe Lulu. Ochii ei se m`rir` [i
]ip`, surprins`. Fa]a lui era verde.
Nu, nu, ]ip` ea. Nu se poate, n-a[ putea iubi un b`rbat cu fa]a
verde! |[i d`du seama cu u[urare c` purta ochelari de soare verzi.
Cherry puse caietul pe mas`, hot`rt`.
|]i ba]i joc de mine sau vrei s` spui c` asta e o glum`?
|ndr`zne[ti s` nume[ti adev`rata literatur` o glum`,
domni[oar` OShann? \ntreb` el pref`cndu-se indignat.
Dac` nu e o glum`, atunci e o insult` pentru inteligen]a
ta, ct [i pentru a mea, r`spunse ea r`stit.
Credeam, coment` el blnd, c` am angajat o secretar`,
nu un critic literar.
Pentru orice m-ai fi angajat, ]in s` -]i spun c` inten]inez
s`-mi dau demisia imediat ce ajungem pe uscat. Dac` n-ai
respect pentru timpul t`u, eu cel pu]in am pentru al meu.
El zmbi.
R~ZBUNARE RATAT~ 31
Haide, spuse el, sunt sigur c` te vei r`zgndi dup` ce te
vei mai gndi. |n plus, cum am putea s` ne umplem timpul
mai bine? Doar nu vrei s` facem dragoste?
Cherry s`ri \n picioare. Era att de mnioas` c` nu mai [tia
ce spunea.
Ai s`rit peste cal, domnule Nicholas Freeman, spuse ea aspru.
Cum mi-ai spus?
Nicholas Freeman.
De ce mi-ai spus Nicholas Freeman cnd [tii c` numele
meu e Nicolas Fitzgerald?
Nu sunt sigur`. Mi-ai spus c` te cheam` Nicolas
Fitzgerald, dar am motive s` m` \ndoiesc!
Credea c` el \[i va pierde calmul, dar nu fu a[a.
E interesant, spuse el. Deci crezi c` m` cheam` Nicholas
Freeman? De ce crezi asta? {i pot s` te \ntreb cine e acest
Nicholas Freeman?
Nicholas Freeman e un escroc vestit pe care \l urm`re[te
poli]ia, spuse ea rece.
Nu [tia la ce s` se a[tepte, dar \n mod sigur nu se a[tepta
la reac]ia lui Nicolas care \[i d`du capul pe spate [i izbucni \n
rs. Asta o mnie [i mai tare.
Negi c` e[ti Nicholas Freeman?
Se opri dn rs [i o privi serios.
Presupunnd c` sunt Nicholas Freeman, ce vei face?
De ce nu negi? Vocea ei era nesigur`.
Nici nu neg, nici nu admit. Mai mult, \]i voi spune ceva,
chiar dac` ai avea dovezi c` eu sunt acela, nu m` vei da pe
mna poli]iei.
32 JENNIFER AMES
De unde [tii?
Deoarece e[ti pu]in \ndr`gostit` de mine, spuse el
zmbind.
|n timp ce vorbea, se ridic` [i se apropie de ea. O \mbr`]i[`
[i o s`rut`.
Proast` scump`, murmur` el. Apoi o s`rut` din nou. E[ti
o scump`.
Ar fi continuat s-o s`rute, dar Cherry \[i reveni [i-i trase o
palm`. Vroia s-o fac` de mult, dar \n loc s` fie satisf`cut`, \i
venea s` plng`.
Nicolas st`tea lng` ea, privind-o. O privea aspru. Un obraz
\i era ro[u. Privindu-l, i se f`cu ru[ine.
Nu-mi place s` fiu p`lmuit, Cherry. Tonul lui o \nfior`.
Nici mie nu-mi place s` fiu s`rutat` cu for]a, r`spunse ea.
Dar vocea ei nu era att de sfid`toare cum dorise.
Dar ai meritat-o.
Cum adic` am meritat-o?
Crezi c` po]i acuza un b`rbat c` e escroc [i s` scapi a[a
de u[or? |n plus, cred c` ]i-a pl`cut. Majorit`]ii femeilor le
place s` fie s`rutate, chiar dac` pretind c` nu.
Pari s` [tii multe despre femei, domnule Nicolas
Fitzgerald.
Cred c` da, fu el de acord. Asprimea lui pierise. {i
mul]umesc c` mi-ai spus Fitzgerald. M` bucur c` am pus
lucrurile la punct \n mod amical.
Cteva minute mai trziu cnd p`[ea pe punte, Cherry se
\ntreba dac` lucrurile fuseser` puse la punct. Briza b`tea
aspru. I se \nvrtea capul. Dac` nu era Nicholas Freeman, cine
R~ZBUNARE RATAT~ 33
era? Un lucru [tia. Nu era scriitor, dar \i d`duse vreo prob` c`
nu era escrocul acela? |nti rsese, apoi o s`rutase. Era asta o
prob` a nevinov`]iei lui?
Dar oricine ar fi fost, era hot`rt` s`-[i dea demisia \ndat`
ce vor ajunge pe Insula Locus. B`nuia c` va g`si u[or o alt`
slujb`. Era gata s` plece \n cabina ei, cnd o strig` un b`rbat.
Ei bine, ce a]i f`cut tu [i scriitorul nostru \n dup`-amiaza
asta? \ntreb` Harry.
Am lucrat la noul lui roman.
L-a \ncuiat \n seif? \ntreb` el.
Era sup`rat`. Altceva nu [tia?
M` doare capul, m` duc \n cabina mea, \i r`spunse ea.
Hai s` ne plimb`m pe punte, o invit` el. Aerul curat \]i va
face bine.
Poate c` avea dreptate [i att de nervoas` [i de sup`rat`
\nct \i era urt singur`.
C`l`tore[ti spre Insula Locus, nu-i a[a? o \ntreb` el. Ce
vei face cnd ajungi acolo? |]i vei p`stra slujba?
Nu, r`spunse ea. I-am spus \n dup`-amiaza aceasta c` \mi
voi c`uta o alt` slujb`.
Splendid, spuse el. Vroiam s` vorbesc ceva cu tine de
cnd ne-am cunoscut. Dar ct timp erai mul]umit` cu slujba
ta, nu aveam ce spune. Voi avea nevoi e de o secretar` acolo.
Te vei gndi la asta?
Era pu]in surprins`.
La ce firm`? \ntreb` ea ca s` c[tige timp.
O firm` de import-export, spuse el, cu sediul \n
Princeton.
34 JENNIFER AMES
Hotelul lui Simon era lng` Princeton. Era directorul
hotelului Grand Palm, un hotel de lux. Acum doi ani, plecase
acolo ca director. Cherry trebuia s`-l urmeze [i s` se
c`s`toreasc` acolo. Dar el se \nsurase cu Nina f`r` s` cear`
scuze sau s` dea explica]ii. Nina lucrase \n acela[i birou cu
Cherry. Fusese cam epuizat` [i primise concediu de trei luni.
Plecase \ntr-o croazier` \n Indiile de Vest [i o escal` era \n
Insula Locus.
Cherry \i d`duse Ninei o scrisoare de recomandare pentru
Simon, ca s` aib` grij` de ea. Primise o vedere de la Nina cnd
ajunsese \n port, apoi nu mai primise ve[ti de la ei pn` la
scrisoarea care \i spunea c` se c`s`toriser`.
Acum, Harry Brown \i oferea o slujb` \n Princeton, la
cteva mile de hotelul unde tr`iau Simon [i Nina. |[i spuse c`
ar fi fost o proast` s` refuze, era exact ce-[i dorea. |n plus,
p`rea o slujb` adev`rat`. |i pl`cea s`-[i merite salariul. Nu
sim]ise asta de cnd fusese angajat` de c`tre Nicolas
Fitzgerald.
Se gndi la asta urm`toarele dou`-trei zile [i hot`r\ c` ar fi
\n]elept s` accepte oferta lui Harry.
Minunat, spuse el cnd afl`. Sunt sigur c` nu vei regreta.
Hai la bar s` bem un cocteil s` s`rb`torim.
Merser` la bar [i se a[ezar` la o m`su]` de sticl`.
Presupun c` ai aflat multe despre Fitzgerald de cnd
lucrezi pentru el, spuse Harry \n timp ce sorbea din b`utur`.
Despre via]a lui personal`, vreau s` spun.
|[i d`du seama [ocat` c` nu [tia mai multe despre el dect
[tiuse \n diminea]a \n care o angajase la hotelul Ritz Plaza.
R~ZBUNARE RATAT~ 35
Nu-i spusese nimic despre el. Nu citise nici o scrisoare sau
vreun document de-al lui. {i totu[i, nu era secretoman, cel
pu]in nu d`dea impresia.
Nu [tiu nimic despre el, r`spunse ea.
Haide, rse Harry, doar lucrezi pentru el. De unde vine?
E c`s`torit? Ce tabieturi are?
Nu [tia s` r`spund`.
Nu [tiu nimic despre el, spuse ea.
Harry p`rea dezam`git. |[i privea paharul, \nvrtind
m`slina.
Poate po]i afla ceva. Ar fi interesant, nu crezi?
Chiar dac` a[ afla, nu ]i-a[ spune ct timp sunt angajata
lui.
Dar dup` aceea? suger` el. Nu te sup`ra, sunt doar
curios. Acum hai s` toast`m pentru o lung` rela]ie de afaceri.
Cherry \i spusese lui Nicolas c` inten]iona s`-l p`r`seasc`
atunci cnd vor ajunge pe insula Locus, dar nu [tia dac` o
luase \n serios. Avea senza]ia c` nu. Dar cum acceptase oferta
domnului Brown, \l c`ut`. |l g`si sprijinindu-se de balustrad`,
privind marea. Fa]a lui era aspr`
Cnd se apropie de el, se \ntoarse [i-i f`cu semn cu mna.
Bun`, domni[oar` OShann. Nu lucrezi?
Nu prea am ce, r`spunse ea [i zmbi. Oricum, vreau
s`-mi dau demisia acum.
Glume[ti?
Sunt att de serioas` \nct deja am acceptat o alt` slujb`.
Poftim? exclam` el [ocat. Chiar pleci?
Exact asta fac.
36 JENNIFER AMES
R~ZBUNARE RATAT~ 37
Hei, nu fi proast`, spuse el mnios. |]i promit c`-]i voi da
de lucru imediat ce ajungem.
Era a doua oar` cnd o f`cea proast`, [i asta o sup`ra.
Nu cred c`-mi mai pas`, spuse ea.
Dar nu [tii ce te voi pune s` faci.
Dac` dictarea de zilele astea era o mostr` \ncepu ea.
Doamne! exclam` el [i rse. Doar nu m-ai luat \n serios?
Nu-]i dai seama cnd te tachineaz` cineva?
E ciudat c` m` pl`te[ti ca s` m` tachinezi.
Gusturile nu se discut` [i mie \mi place.
Domnul Brown mi-a oferit...
Oh, deci viitorul t`u [ef e domnul Brown. N-a[ lucra
pentru el \n locul t`u.
Ai ceva cu el?
Nu, dar nu te-a[ sf`tui s` lucrezi pentru el. La urma
urmei, nu [tii nimic despre el.
Nici despre tine nu [tiam nimic.
Acum crezi c` [tii? A[a crezi, dar \n afar` de faptul c`
b`nuie[ti c` sunt Nicholas Freeman, ce mai [tii?
E destul, r`spunse ea.
Ridic` o sprncean`.
Poate c` e, dar atta timp ct nu spui nim`nui, nu-mi face r`u.
De ce crezi c` nu voi spune?
Deoarece dac` \ndr`zne[ti s` spui cuiva, te voi s`ruta
din nou!
Capitolul 3
Cu o noapte \nainte ca vaporul s` acosteze pe Insula Locus,
fu un bal mascat. Se d`dea un premiu pentru cel mai original
cuplu. Diminea]a devreme, Harry Brown veni la cabina lui
Cherry [i o \ntreb` dac` voia s` fie partenera lui.
Am o idee bun`, spuse el. Am o gr`mad` de meniuri de
la stewardul [ef [i le po]i coase pe hainele noastre.
Mai trziu, tocmai f`cea asta cnd auzi o b`taie \n u[`.
Intr`.
Nicolas \i zmbi din prag [i spuse vesel:
Vii cu mine la bal, Cherry?
|mi pare r`u, dar am promis deja altcuiva, spuse ea cu
regret. Acela[i regret \l sim]ise cnd \i spusese c`
demisioneaz`. Era ciudat, dar ar fi vrut s` mearg` la bal cu el.
Poate deoarece Nicolas dansa mai bine. {i Cherry dansa
bine.
Chiar a[a? \ntreb` el.
Merg cu domnul Brown, deja ne-am hot`rt ce purt`m.
La naiba cu Brown, explod` el. Devine o amenin]are.
Aproape c`-i venea s` rd`. Nicolas p`rea dezam`git. Se
strmb` [i \[i trecu mna prin p`r [i brusc z`ri \n el un alt
Nicolas, un b`rbat insolent, dar [i simpatic. Periculos de
simpatic. Se ab]inu s` nu-i spun` c` merge la bal cu el.
Nu po]i s`-i spui c` te-ai r`zgndit? suger` el.
M` va vedea cu tine.
Atunci, du-te cu s`rmanul pe[te.
Nu e un pe[te s`rman.
Nu conteaz`, nu e important.
Cum voi lucra pentru el, cred c` e important.
Nu vei lucra mult pentru el, profe]i el zmbind. Curnd,
te vei \ntoarce la mine. Atunci m` voi hot`r\ dac` te mai vreau
\napoi. {tiu c` n-ar trebui s` te reprimesc, totu[i a[ putea fi
convins. Po]i fi foarte conving`toare cnd nu e[ti pus` pe
ceart`.
Cherry ro[i.
Nu sunt pus` pe ceart`!
|ncepur` s` vorbeasc` prietenos, dar acum se certau din
nou. Lui Cherry i se p`rea c` nu puteau vorbi dect cteva
minute f`r` s` se certe. E vina lui, se gndi ea, mereu spune
ceva care m` scoate din pepeni. M` bucur c` am acceptat
invita]ia lui Harry!
Totu[i, \n mod curios, toat` dup`-amiaza avu vagi regrete.
Regret` cnd \i v`zu pe Nicolas [i Peggy plimbndu-se la bra]
pe punte, rznd \n timp ce pl`nuiau detaliile costumelor lor
R~ZBUNARE RATAT~ 39
pentru seara aceea. Peggy era vioaie, frumoas` [i bogat`.
Brusc, Cherry se opri din mers. Un gnd teribil \i trecu prin
minte, de[i \i era ru[ine de el.
Dac` presupunnd c` Nicolas era Nicholas Freeman, nu
aceea era fata pe care ar curta-o? Era vorba doar de frumuse]ea
ei sau de avere?
***
Era o noapte perfect`, nep`mntenesc de str`lucitoare.
Luna nou` p`rea de argint, stelele str`luceau, marea era
albastru \nchis, la fel ca cerul. B`tea o briz` cald` [i proasp`t`
care te f`cea s` te gnde[ti la plcuri de palmieri [i piscine
misterioase. Sugera pove[ti de dragoste. Era o noapte
romantic`, iar grijile lumii p`reau prozaice.
Cherry se gndi c` acea noapte era ca un amant vijelios.
P`rea c` [i sngele ei se \nfierbntase. Se sim]ea straniu,
sim]ea c` vroia s` fie singur`. Nu [tia ce era cu ea.
Mine, c`l`toria se va \ncheia, se va desp`r]i de Nicolas. Ar
fi trebuit s` se bucure deoarece nici un b`rbat n-o mai
enervase ca el. Nici un b`rbat n-o mai f`cuse s` se simt` att
de prost. Mine va debarca pe Insula Locus, unde era Simon.
Nelini[tea pe care o sim]ea era oare o re\nviere a vechii ei
iubiri pentru el? O iubire care credea c` pierise. Nu putea
spune. Privind marea, z`ri o form` \ntunecat` la orizont,
probabil Insula Locus. O privi gnditoare, amintindu-[i cum
pl`nuise s` vin` aici ca so]ia lui Simon. |[i amintea cum
a[teptase cu ner`bdare acel moment. |l iubise mult, prea
40 JENNIFER AMES
mult. Nu e bine pentru o femeie s` iubeasc` prea mult un
b`rbat. {i-l \nchipuise pe Simon a[teptnd-o pe chei, cu
bra]ele deschise cu ochii plini de dragoste. |[i d`du seama c`
nu era singur` pe punte. V`zu o umbr` \nalt` [i supl` venind
spre ea.
Cherry!
De data asta nu se sup`r` c`-i spusese pe nume. P`rea
natural, poate din cauza peisajului.
M` gndeam la tine, Cherry, spuse el zmbind. {i iat`-te
aici.
Nu spuse nimic.
E[ti frumoas`, Cherry, ca o statuie de argint \n lumina
lunii.
Ea t`cu \n continuare, dar sim]i un nod \n gt.
Bra]ele lui o cuprinser` [i o \mbr`]i[` s`lbatic. Sim]i
degetele lui ridicndu-i b`rbia.
Scumpa mea, acum [tiu c` m` iube[ti.
Erau ca doi nebuni \ntr-o noapte nebun`. O nebunie
mistic`. |i sim]ea s`ruturile pe fa]`, blnde, s`ruturi care o
f`ceau s` uite de tot [i de toate. |n acea clip` nu mai gndea,
doar sim]ea. Se auzi muzic`, [tia melodia, dansase adesea pe
ea, dar p`rea c` repet` doar un cuvnt, Nicolas! Nicolas!
M` iube[ti, nu-i a[a, Cherry? insist` el blnd.
Era vr`jit`. Tocmai vroia s`-i spun` cuvintele acelea cnd
auzi pe cineva tu[ind.
Harry era aproape de ei. Tusea lui fusese acuzatoare;
atitudinea lui era acuzatoare [i cnd vorbi, vocea lui era [i ea
acuzatoare.
R~ZBUNARE RATAT~ 41
Te-am c`utat peste tot, Cherry, spuse el rece. Parada
\ncepe \n cteva clipe.
Cherry reveni cu picioarele pe p`mnt. Ca [i cum pn`
acum tr`ise un vis ciudat. Un vis separat de via]a ei real`. Dar
fusese un vis frumos.
Tocmai veneam, Harry, spuse ea cu vocea tremurnd`.
Ba nu, o contrazise Nicolas rznd. Nu plecai mai multe
ore, nu te-a[ fi l`sat!
Cherry se mnie.
Ba da, ui]i c` sunt partenera lui Harry \n seara asta.
Nicolas se \nclin` \n fa]a celuilalt, \n derdere.
Domnul Brown e felicitat, spuse el [i, \ntorcndu-se pe
c`lcie, disp`ru \n umbr`.
Porc insolent, mri Harry. Ce naiba f`ceai cu el, Cherry?
Cherry nu [tia s` r`spund` sau poate nu vroia.
|l l`sase pe Nicolas s-o \mbr`]i[eze [i s-o s`rute la lumina
lunii. Chiar se \ntmplase? I se \ntmplase asta ei, lui Cherry
OShann?
Discutam probleme generale, spuse ea jenat`.
Harry nu spuse nimic [i o conduse spre sala de bal.
***
Cherry nu [tia dac` Nicolas [i Peggy vor participa la bal. Pe
punte, el fusese \mbr`cat cu haine obi[nuite. Dar cnd \ncepu
muzica [i cuplurile se aliniar` ca s` treac` pe lng` c`pitan [i
amiralul Bullock, care oferea premiile, \l v`zu ap`rnd al`turi
de Peggy.
42 JENNIFER AMES
Ar`ta magnific. |[i croise un costum de pirat [i Peggy era
\mbr`cat` la fel de bine. V`znd-o trecnd la bra]ul lui Nicolas,
pe Cherry o cuprinse invidia, aproape ura.
Parada \ncepu. Dansatorii treceau \n costume viu colorate
pe sub felinarele japoneze. Noaptea tropical` p`rea de catifea,
pres`rat` cu stele. Marea era calm` [i vaporul p`rea c` se
oprise.
Cherry nu fu surprins` cnd se anun]` c` Nicolas [i Peggy
c[tigaser` premiul \nti, de[i Harry morm`ia, protestnd.
E o decizie nedreapt`, costumele lor nu sunt originale. O
pereche de pira]i!
Un nou dans \ncepu [i Harry o duse pe ringul de dans.
Cherry \ncerca s` se concentreze, dar privea \ntr-una la
Nicolas [i Peggy. El era un dansator excelent. Era una cu
ritmul. |i surse lui Peggy, iar capetele lor aproape c` se
atingeau. Rdea [i de fata asta a[a cum rsese de ea? Sau \i
spunea vorbe dulci? La gndul acesta sim]i o durere \n inim`.
Era un sentiment nebunesc, dar totul p`rea nebunesc \n seara
asta. Toat` seara sim]ise c` ceva nea[teptat s-ar fi putut
\ntmpla. Nu [tia dac` aceast` senza]ie era provocat` de
noaptea tropical` sau era o premoni]ie ira]ional`. Dar sim]ea
asta [i de[i noaptea era cald`, tremura.
|n timp ce orchestra cnta o nou` melodie, Nicolas plec`
de lng` Peggy [i veni spre ea.
E dansul nostru, Cherry, spuse el cu o privire sfid`toare.
Hei, protest` Harry, am dansat doar un dans
\mpreun` [i...
Nicolas se \ntoarse c`tre el.
R~ZBUNARE RATAT~ 43
Am \n]eles, domnule Brown, spuse el zmbind, dar cum
Cherry vrea s` danseze cu mine, cred c` n-ai ce face.
|nainte ca Harry s` poat` r`spunde, Nicolas o lu` pe
Cherry \n bra]e [i \ncepur` s` danseze pe ritmul unui vals.
Nicolas o trase pe Cherry mai aproape [i-i [opti:
Dac` prostul `la nu ne-ar fi \ntrerupt, Cherry... dac` ai
mai fi stat o clip` \n bra]ele mele...
M` bucur c` ne-a \ntrerupt. Cred c` o luasem razna.
Dar e bine s-o mai iei razna din cnd \n cnd, Cherry
scump`. Doar \n momente de nebunie ca acelea ajungem pe
culmi pe care omul obi[nuit nu ajunge deaoarece sufletul lui
e \nc`tu[at de p`mnt [i de[i viseaz` nu se str`duie[te s`-[i
\mplineasc` visele. Cnd buzele tale mi-au r`spuns, am [tiut
c` m` iube[ti.
Nu, nu te iubesc, \l \ntrerupse ea. }i-am spus, era doar o
nebunie.
M`car dac` ar fi spus: Te iubesc, Cherry!. Dar nu
sugerase c-o iubea, spusese doar: {tiu c` m` iube[ti,
Cherry.
|ndr`zne[ti s` spui c` a fost doar o prostie? Vocea lui era
aspr` [i ochii lui cenu[ii nu mai rdeau. Dac` a fost o prostie
atunci tot ce are valoare \n lumea asta e o prostie, spuse el. |n
acele clipe am [tiut c` e[ti a mea.
E[ti insuportabil, r`spunse ea. De unde [tii c` pentru
mine nu era doar o distrac]ie? Te asigur c` s`ruturile tale n-au
\nsemnat nimic pentru mine. Mereu am flirtat cu b`rba]i, a[a
cum flirtezi tu cu femeile. Cum ai flirtat cu Peggy Norman tot
44 JENNIFER AMES
timpul voiajului. Dac` pe tine te amuz`, pe mine de ce nu
m-ar amuza? Oricum, m` bucur c` te p`r`sesc mine. Sper s`
nu ne mai \ntlnim!
Se \ntoarse [i fugi de lng` el \n cealalt` parte a s`lii.
Se duse \n cabina ei [i acolo, dup` ce se arunc` pe pat,
\ncepu s` plng`.
Nu [tia de ct timp st`tea a[a cnd auzi un cioc`nit la u[`
[i vocea lui Harry:
Hei, Cherry, nu vii la petrecere? Te a[tept de trei dansuri.
Vin imediat, Harry, spuse ea s`rind repede din pat. Nu-i
st`tea \n obicei s` se lase \nfrnt`. |n plus, purtarea ei nu era
cinstit` cu Harry. O rugase s` fie partenera lui \n seara aceasta
[i nu dansase cu el dect o dat`. Se stropi cu ap` pe fa]`.
Cteva minute mai trziu cnd p`[ea pe punte, Peggy veni
spre ea. P`rea \ngrijorat`.
E[ti secretara domnului Fitzgerald, nu-i a[a? L-ai v`zut pe
undeva? Nu l-am mai v`zut de dou` dansuri.
Nu, nu l-am v`zut, domni[oar` Norman.
Bine, spuse ea. M` duc \n cabina mea, dac`-l vezi, spune-i
c` m` g`se[te acolo.
Cherry \ncepu s` danseze cu Harry, dar se sim]ea prea
obosit` ca s` savureze dansul. |i era recunosc`toare c` nu
vorbea.
Brusc, Peggy reap`ru. Era tulburat`.
Se duse direct la c`pitan, dar nu putu vorbi imediat. Apoi
strig` cu o voce isteric`.
Am fost jefuit`. Colierul meu cu diamnate a fost furat.
Valoreaz` o avere, trebuie s` g`si]i ho]ul. E pe vapor.
R~ZBUNARE RATAT~ 45
***
Mai trziu Cherry nu [tiu ce impuls o \mpinse s` mearg` la
cabina lui Nicolas. Nu cioc`ni, deschise brusc u[a [i intr`.
Nicolas st`tea \n fa]a micului s`u seif. Cnd intr`, el se
\ntoarse brusc.
Ce faci aici, Cherry? Vocea lui era aspr`, iar ochii lui care
de obicei aveau o privire [`galnic`, acum aveau sclipiri de
o]el. |i era pu]in fric`. El era hot`rt, chiar periculos. Dar
Cherry nu era la[`, de[i \n clipa aceea \i era pu]in team`.
Colierul domni[oarei Norman a fost furat, spuse ea
dintr-o suflare.
El o privi curios.
{i crezi c` l-am furat eu?
Ro[i [i se enerv` c` ro[ea. Dar \n orice situa]ie, Nicolas o
punea \n dezavantaj.
Cred c` dac` ai f`cut-o... mai bine l-ai pune la loc imediat.
Ridic` o sprncean`.
Deci ai venit s` m` avertizezi? Dr`gu] din partea ta.
Ea ro[i [i mai tare. Venise s`-l avertizeze? De ce ar fi vrut s`
fac` asta?
E[ti o scump`, Cherry, remarc` el. Crezi ce e mai r`u
despre mine. Nu numai c` sunt escrocul Nicholas Freeman,
dar sunt [i ho].
Vrei s` spui c` nu l-ai luat tu?
El ezit`, se gndea la ceva. Brusc, travers` camera [i \nainte
s` poat` face ceva, el \ncuie u[a [i puse cheia \n buzunar. Se
46 JENNIFER AMES
\ntoarse la seif, \l deschise [i scoase un pachet. |n urm`toarea
clip` v`zu un colier cu diamante magnific pe masa dintre ei.
Acesta e colierul cu diamante al lui Peggy Norman. E
frumos, nu-i a[a?
Cherry nu se a[tepta ca el s`-[i recunoasc` vinov`]ia cu
atta neru[inare. I se f`cu r`u [i o cuprinse disperarea.
Ce vei face, Cherry? \ntreb` el. M` vei da pe mna
poli]iei?
De ce nu? |[i umezi buzele, nervoas`. Dar [tia c` nu
putea s` fac` asta.
Foarte bine, spuse el, apas` soneria [i d`-m` pe mna
poli]iei.
Ei \i d`dur` lacrimile.
Nu pot, Nicolas.
{tiam c` nu po]i.
De unde?
{tii ce ]i-am spus pe punte, m` iube[ti. Nu \ncerca s`
negi, n-are rost s` negi adev`rul. Dac` te consoleaz`, \]i voi
face o dest`inuire. {i eu te iubesc.
Era prea mult. Cherry izbucni, indignat`.
Cum \ndr`zne[ti s` vorbe[ti de dragoste cnd tocmai
mi-ai dovedit c` e[ti un ho].
|]i faci probleme cu colierul? rse el.
Chiar [i tu vei fi \ngrijorat cnd vei fi arestat [i acuzat de
furt!
N-am inten]ia s` fiu arestat, drag` Cherry, spuse el blnd.
Acum fii fat` cuminte, du-te pe punte [i trimite-o aici pe Peggy
Norman. A[ vrea s` discut ceva cu ea. Descuie u[a.
R~ZBUNARE RATAT~ 47
Adic` vrei s` i-l \napoiezi?
M` gndeam la asta.
Crezi c` po]i sc`pa a[a u[or? \ntreb` ea ne\ncrez`toare.
Crezi c` dac` i-l vei da \napoi te va ierta?
Lini[te[te-te, Cherry. Peggy Norman nu m` va da pe
mna poli]iei.
De ce n-ar face-o?
Poate c`-i place de mine, spuse el zmbind. Multor femei
le place. Dup` ce voi vorbi cu ea, va fi mul]umit` s`-[i ia \napoi
colierul [i s` nu mai \ntreprind` nimic.
|l privi cu dispre]. |l considerase mereu un \ncrezut, dar
afirma]ia c` o va manipula pe Peggy Norman cu farmecul lui
era prea mult. O scotea din s`rite. |n clipa aceea, aproape c`
\[i dori s`-l vad` arestat [i dus la \nchisoare.
Acum du-te [i g`se[te-o pe Peggy. Nu mai \ntrzia.
Ea \l ascult`, cu toate c` nu [tia de ce [i nu-i pl`cea asta.
O g`si pe Peggy pe punte, \n centrul unui grup care discuta
despre furtul colierului.
Sunte]i convins`, domni[oar` Norman, c` acel colier a
fost furat? spunea c`pitanul. E o acuza]ie grav`. Sunte]i
convins` c` nu l-a]i uitat pe undeva?
Cherry \[i f`cu loc printre oameni [i ajunse lng` Peggy.
Domnul Fitzgeralrd vrea s` vii imediat \n cabina lui, \i
[opti ea.
Peggy tres`ri [i-[i mu[c` buza, indecis`.
Bine. Se \ntoarse spre c`pitan [i-i spuse: Poate c` ar
trebui s` m` mai uit o dat`. Poate l-am uitat pe undeva.
C`pitanul murmur` dup` ce ea plec`:
48 JENNIFER AMES
Sper s`-l g`seasc`. Femeile fac din ]n]ar arm`sar.
Dansul re\ncepu [i Harry veni lng` Cherry.
Ce s-a \ntmplat cu tine? erai cu mine [i \n clipa
urm`toare ai disp`rut.
Am fost s` caut ceva. Observ` c` Harry era palid.
Chiar crezi c` s-a furat colierul? \ntreb` el \n timp ce
\ncepur` s` danseze.
De unde s` [tiu?
Chiar dac` a fost furat, e destul de bogat` ca s` nu-i pese,
murmur` el.
Asta nu scuz` ho]ia, r`spunse ea.
Nu sunt att de sigur. N-a f`cut nimic s` merite to]i banii
pe care-i are. Cred c` acel colier a ajuns la vreun s`rac care are
nevoie de bani.
Cherry nu r`spunse. Avea Nicolas nevoie de bani? Era
imposibil de crezut, c`ci avea costume scumpe. Dar aparenta
lui bog`]ie nu era un camuflaj? Se [tia c` escrocii notorii se
\ntre]ineau cu oameni boga]i.
Ce se \ntmpl` oare \n clipa asta \n cabina lui? |i era team`;
dac` Nicolas nu reu[ea s-o conving` pe Peggy s` renun]e la
acuza]ii? Dac` era arestat? I se strnse inima.
C`pitanul se postase \n mijlocul ringului de dans. Ridic`
mna ca s` fac` un anun].
Doamnelor [i domnilor, v` ve]i bucura s` auzi]i c`
domni[oara Norman atocmai a trimis un mesaj spunnd c` a
g`sit colierul. Se pare c` acesta c`zuse dup` noptier`.
R~ZBUNARE RATAT~ 49
50 JENNIFER AMES
To]i oftar` u[ura]i. Situa]ia fusese nepl`cut`. Singura
persoan` care nu p`rea u[urat` era Harry Brown.
Ce dracu! exclam` el s`lbatic.
Cherry \l privi [i-[i d`du seama c` era foarte palid.
Ce s-a \ntmplat? \ntreb` ea.
Nimic, spuse el gr`bit. O clip` mai trziu se scuz` [i
plec`. Nu-l mai v`zu pn` la sfr[itul balului. |n timp ce dansa
cu al]i pasageri, se \ntreba dac` Nicolas va mai ap`rea. Nu
credea c` va \ndr`zni, dar \l v`zu dansnd cu Peggy. Amndoi
rdeau ferici]i. Unele femei i-ar ierta orice unui b`rbat dac` e
atr`g`tor, se gndi ea cu am`r`ciune.
Mai trziu, Nicolas veni spre ea [i-i spuse la ureche.
Te-ai lini[tit, \n privin]a mea, Cherry?
Nu meri]i s` scapi a[a u[or, [opti ea.
Faci multe cnd ai farmec, scumpo, spuse el zmbind
ironic.
Capitolul 4
Insula Locus, luminat` de soarele dimine]ii, p`rea un
smarald \n mijlocul unor turcoaze. Cherry se trezise \n zori.
Privea insula cum cre[te \n timp ce vaporul se apropia.
Era o diminea]` frumoas`. Dar ea era nefericit`. Nu prea
dormise [i era cu nervii la p`mnt. |[i spunea c` starea ei
stranie se datora emo]iei c`-l va vedea din nou pe Simon. |[i
spunea c` singura senza]ie pe care o avea p`r`sindu-l pe
Nicolas era de u[urare. |[i spunea c` abia a[tepta s` lucreze
pentru Harry. |[i spunea tot felul de lucruri pe care nu le
credea [i deoarece era de fapt onest`, gndea amar: Nu pot fi
att de proast` \nct s` m` fi \ndr`gostit de Nicolas Fitzgerald!
Acum, soarele era mai puternic. Insula Locus nu mai era
verde, ci aurie. Se \ntreba ce i se va \ntmpla acolo. Se sim]ea
pierdut` [i singur`. Cnd plecase \n aceast` c`l`torie,
r`zbunarea i se p`ruse de importan]` suprem`, dar acum i se
p`rea teatral` [i copil`reasc`.
Auzi o voce \n spatele ei:
Ai fost furioas` pe mine seara trecut`, Cherry. Nu te acuz,
dar \ntr-o zi poate vei \nv`]a s` nu mai judeci oamenii doar
dup` aparen]e.
La sunetul acelei voci se sim]i slab` [i inima \i b`tea cu
putere. Se \ntoarse [i-l v`zu pe Nicolas lng` ea, zmbindu-i.
|n lumina dimine]ii era [i mai chipe[. Era att de \nalt, suplu,
[i cu pielea att de bronzat`. Era serios [i hot`rt.
N-ai vorbit serios cnd ai spus c` demisionezi, nu-i a[a,
Cherry? suger` el.
Din contr`, spuse ea. Voi \ncepe s` lucrez pentru
domnul Brown cam peste o zi.
Nicolas se apropie mai mult. Erau singuri pe punte. Lui
Cherry i se p`rea c` sunt foarte singuri, singurele fiin]e de pe
p`mnt.
Cherry, dac` te-a[ ruga s` r`mi? Deoarece [i ea vroia
asta, nu vroia s`-l asculte. De unde s` [tie c` un b`rbat care
n-avea scrupule \n rela]iile cu al]ii va avea scrupule cu ea?
N-are sens, Nicolas. Sunt hot`rt`.
E[ti c`poas`, Cherry.
Poate sunt c`poas`, dar cel pu]in am destul` minte s` nu
te las s`-]i ba]i joc de mine, cum ai f`cut cu Peggy.
Cum am f`cut cu Peggy?
Determinnd-o s`-[i retrag` acuza]iile \mpotriva ta.
Pref`cndu-se c` \i sc`pase colierul dup` noptier`.
El zmbi. I se schimba dispozi]ia att de repede c` nu
puteai ]ine pasul cu el.
Ei bine, poate c-a alunecat, nu se poate?
{tii bine c`-l ]ineai \n seiful t`u.
52 JENNIFER AMES
Dac` spui tu, a[a trebuie s` fie, spuse el \mp`ciuitor. De ce-]i
faci probleme? Nu e un subiect prea interesant. Cum ]i-ai dat
demisia, e mai important s` stabilim cnd ne vom mai vedea.
Nu inten]ionez s` m` mai \ntlnesc cu tine.
El continua s` zmbeasc`.
Ne vom mai vedea. Insula Locus nu e cel mai mare loc
din lume.
|nainte s` debarce, Harry \i spuse c` luase deja leg`tura cu
birourile [i-i anun]ase c` o angajase ca secretara lui.
Presupun c` vrei s`-]i iei vreo dou` zile libere ca s`
vizitezi insula, suger` el. Unde vrei s` stai?
Voi sta la hotelul Grand Palm.
P`ru surprins.
Dar am auzit c` este unul dintre cele mai scumpe
hoteluri din Indiile de Vest.
Am ceva bani economisi]i.
Dar, scumpo, n-ar fi mai \n]elept s`-]i economise[ti banii?
Cherry zmbi misterios.
Nu cred c` voi pl`ti ceva la Grand Palm.
Ai rela]ii?
Directorul [i cu mine suntem vechi prieteni, r`spunse ea.
M` tem c` nu voi putea s` te conduc pn` acolo, se scuz`
el. Am ni[te treburi importante imediat ce debarc. Dar un
angajat al firmei te va a[tepta, \l voi convinge s` te duc` acolo
cu ma[ina, dac` vrei.
A[ prefera s` merg singur` acolo.
Vrei s` spui c` te-ar jena cnd \l vei \ntlni pe fostul t`u
iubit? Mai ]ii la el?
R~ZBUNARE RATAT~ 53
Nici cea mai mic` posibilitate!
M` bucur. A[ fi gelos.
Era dr`gu]` [i atr`g`toare \n costumul alb de in cu p`l`ria
alb`; \n lumina str`lucitoare a soarelui, p`rul ei p`rea aprins.
Lui Cherry nu-i pl`cea privirea lui. Oare de ce? Era chipe[
[i f`r` \ndoial` era statornic. Totu[i, din instinct, nu-i pl`cea
de el.
Vaporul intr` \n doc la unsprezece diminea]a. Cheiurile
unui ora[ nu sunt atr`g`toare. Localnici \n haine jerpelite se
agitau pe chei, oferindu-[i serviciile ca g`sitori de hotel, [oferi
sau ghizi. Acest aspect al insulei Locus nu era deloc romantic
[i Cherry se sim]ea dezam`git`.
Afl` c` Princeton era c]iva kilometri de docuri [i la un
kilometru [i jum`tate de hotelul Grand Palm. Se hot`r\ s`
p`r`seasc` vaporul ct mai repede. Poate c` spera s` evite o
nou` \ntlnire cu Nicolas. |[i lu` la revedere de la pu]inele
prietene pe care [i le f`cuse pe vas, majoritatea mergnd spre
Jamaica. Mergea \n urma a doi hamali negri care-i duceau
bagajele cnd se auzi strigat` de pe punte. Nicolas [i Peggy
erau \mpreun` [i rdeau. Cnd Cherry privi spre ei, Nicolas \i
f`cu un semn cu mna [i strig`:
La revedeere, Cherry. Nu uita, ne vom \ntlni.
Nu r`spunse, se \ntoarse [i se \ndep`rt` aproape alergnd.
Rdea de mine cu fata aceea? se gndi ea [i f`r` s` vrea \i
d`dur` lacrimile.
***
54 JENNIFER AMES
Mai trziu mergea cu o ma[in` rablagit` pe un drum plin
de cotituri [i trebui s`-[i revizuiasc` prima impresie de pe
docuri.
Insula Locus era frumoas`, aproape c-o ame]ea frumuse]ea
ei. Drumul cotea, ar`tnd \ntr-o clip` un mic golf cu nisip [i
ape mai albastre dect safirele, apoi o poian` cu palmieri,
dealuri scunde, verzi, profilndu-se la orizont. Flori ro[ii de
hibiscus d`deau o not` exotic` peisajului.
Se vedeau casele scunde ale localnicilor, ni[te bar`ci din
lemn din care ie[eau copii rznd [i jucndu-se. Din cnd \n
cnd treceau pe lng` cte un lac \nconjurat de ferigi. Soarele
era str`lucitor, totu[i nu era prea fierbinte, c`ci b`tea o briz`
r`coroas` de pe mare.
Dac` a[ fi venit aici \n alte \mprejur`ri! se gndi Cherry.
Dac` a[ fi venit s` m` m`rit cu cel pe care-l iubeam!
De[i insula era romantic`, pentru ea nu era nici o poveste
de dragoste aici. Nu trebuia s` se mai gndeasc` la asta.
Acum treceau prin micul ora[ Princeton. Era o strad` cu
magazine mici, un bazar al localnicilor [i cteva hoteluri care
te \nfiorau. Se bucura c` nu mai avea mult de mers.
{oferul localnic se \ntoarse spre ea [i spuse:
Ajungem la Hotelul Grand Palm \n cteva minute,
domni[oar`, dup` cotitur`.
|[i ]inu r`suflarea. |n cteva minute \l va vedea din nou pe
Simon. Se va re\ntlni cu Nina. Va face ceea ce dorea de mult
timp s` fac`, o va acuza de tr`dare [i-i va cere o explica]ie.
St`tea cu minile \ncle[tate \n poal`, scrutnd peisajul s` vad`
hotelul.
R~ZBUNARE RATAT~ 55
Iat`-l, spuse [oferul, \n timp ce luau ultima curb`.
Hotelul Grand Palm e probabil cel mai pitoresc hotel din
lume. Situat chiar pe malul m`rii, alb, cu obloane verzi,
verdele dealurilor care se v`d \n dep`rtare. Are gr`dini cu flori
viu colorate, o piscin` din marmur`, m`su]e cu fe]e de mas`
\n culori vesele se \ntind sub palmieri.
|n timp ce se apropia, Cherry v`zu c]iva turi[ti la acele
mese, bnd cocteiluri cu rom, cum se bea la tropice la prnz.
Ma[ina intr` pe o poart` [i se \ndrept` spre veranda din fa]`.
Un hamal \n livrea se apropie [i o \ntreb` politicos dac` avea
camer` rezervat`.
Nu, spuse Cherry, dar a[ dori s` vorbesc cu domnul
Simon Mason.
Domnul Mason e plecat momentan, spuse b`rbatul, dar
doamna Mason e \n biroul ei. Vre]i s` vorbi]i cu ea?
Cherry ezit`. E curios c` lucrurile nu se desf`[oar` cum ai
planificat. Cherry \[i \nchipuise adesea sosirea ei. |[i imaginase
c` se va confrunta cu Simon de cum va sosi. Chiar [i-l
imaginase cum tres`rea, jenat.Vroia s`-i spun`:
Numele meu este Cherry OShann, domnule Mason. A]i
mai auzit numele acesta?
Dar poate c` era bine c` nu era acolo. Va avea ocazia s`
discute singur` cu Nina.
Da, r`spunse ea. A[ dori s` discut cu doamna Mason.
Hamalul se \nclin`.
V` rog s` m` urma]i, domni[oar`.
O conduse prin holul de la intrare care avea o teras` ce
d`dea spre mare. Merser` pe un coridor [i se oprir` \n fa]a
unei u[i. Hamalul \ntreb`:
56 JENNIFER AMES
Ce nume s`-i spun, domni[oar`?
Nici un nume. Sunt o veche prieten` a doamnei Mason,
vreau s`-i fac o surpriz`. Zmbi [i intr`.
Nina st`tea cu spatele la u[` la un mic birou. |ntoarse capul
[i scoase un strig`t de surpriz`. Fa]a ei, de obicei palid`, se
f`cu cenu[ie.
Cherry... tu!
A[a se pare, r`spunse Cherry. Dar vocea ei nu era att de
calm` ct \[i dorise. Ca \n vremurile bune, nu-i a[a, Nina?
Urm` o pauz` tensionat` \n care cele dou` femei se
confruntar`. Fa]a Ninei nu-[i revenise, respira repede. Era
cum [i-o amintea Cherry: mic`, brunet`, delicat`, cu ochii
prea mari. Chiar atunci cnd fuseser` prietene, Cherry
considerase c` Nina avea ni[te ochi stranii, care nu dovedeau
s`n`tate. Nici personalitatea Ninei nu p`rea s`n`toas`. Sim]eai
instinctiv c` avea o parte \ntunecat`, care putea izbucni \n
orice clip`.
Cherry contrasta cu p`rul ei ar`miu, cu zmbetul sincer.
Era ciudat c` un b`rbat care o iubise se cuplase cu Nina.
De ce ai venit? \ntreb` Nina. Cherry v`zu c` era
emo]ionat`, se lupta s` se concentreze.
Era vreun motiv s` nu vin? r`spunse Cherry. De fapt, am
o slujb` aici, [i cum suntem prietene vechi, nu era normal s`
te vizitez?
Sigur, spuse Nina. Acum se controla. Dr`gu] s` te rev`d.
Lui Cherry \i venea s` rd`. Dr`gu] s-o revad`!, cnd
veninul [i ostilitatea Ninei erau att de evidente.
R~ZBUNARE RATAT~ 57
Sper c` Simon se va bucura s` m` revad`, spuse ea zmbind.
La men]ionarea numelui lui Simon, starea Ninei se
schimb`, fosta ostilitate se transform` \n fric`.
Vrei s`-l vezi pe Simon?
De ce nu? E amuzant s` te re\ntlne[ti cu vechi prieteni.
E chiar mai amuzant s` re\ntlne[ti vechi iubi]i, nu crezi?
Nina nu r`spunse, se \ndrept` spre fereastr` cu minile
\ncruci[ate pe piept.
Nu crezi c` Simon se va bucura s` m` vad`? Sper c` da.
Inten]ionez s` stau vreo dou` zile aici pn` s` \ncep lucrul.
Se l`s` t`cerea, apoi Nina se \ntoarse brusc cu fa]a
spre ea.
Nu trebuie s`-l vezi pe Simon, spuse ea dintr-o suflare.
Nu trebuie s`-l vezi, Cherry. Vocea ei era strident`, aproape
isteric`.
De ce nu? Era iubitul meu \nainte s` te cunoasc` pe tine.
Nu [tiai c` eram logodi]i?
E so]ul meu. N-ai dreptul s`-l vezi dac` eu nu vreau.
Cherry o privi. Aproape c`-i era mil` de ea \n acea clip`,
de[i era departe de a o ierta. Suferise prea mult din cauza ei.
Nu faci din ]n]ar arm`sar? Simon [i cu mine putem fi
prieteni.
Nu te-ai mul]umi cu asta, spuse Nina. Dup` un timp, vei
dori s` fii mai mult dect att. |l vrei \napoi, de asta ai venit,
nu-i a[a? Ai venit s` mi-l iei, cum ]i l-am luat eu ]ie. Am [tiut
din clipa \n care ai intrat \n camera asta. Te a[teptam, Cherry.
{tiam c` \ntr-o zi vei veni [i vei \ncerca s`-l recucere[ti. De
fiecare dat` cnd sosea vreun vapor m` \ntrebam dac` ai venit,
58 JENNIFER AMES
apoi am avut o premoni]ie c` plecase[i \ncoace. Vocea i se
ridic`. Am avut dreptate! {i acum c` e[ti aici, el... Simon...
Se opri brusc. |[i pierduse controlul.
Dar nu trebuie s`-l vezi! Te voi \mpiedica! Mai degrab` a[
muri dect s` te las s`-l vezi!
De ce ]i-e att de team` c` m` voi \ntlni cu Simon?
Din nou, ochii Ninei fur` cuprin[i de groaz`. Tremurnd,
se aplec` spre Cherry [i-i spuse \n [oapt`:
Dac`-]i spun, promi]i s` pleci? Juri c` nu vei \ncerca s`-l
revezi? Dac` promi]i asta, \]i spun tot.
Gura lui Cherry se strnse.
Nu-]i promit nimic. }i-am spus c` am venit aici s` lucrez
[i chiar dac` a[ \ncerca s`-l evit, ar fi imposibil.
Ce nevoie ai s` lucrezi aici? insist` Nina, isteric`. De ce
nu te \ntorci la slujba ta din Londra? De ce ai venit aici s`-mi
distrugi via]a?
O dat`, ai \ncercat s` mi-o distrugi pe a mea [i aproape
c` ai reu[it.. te-ai gndit la asta?
Dar ]i l-am luat \n mod cinstit!
Oare? \ntreb` Cherry. Dac` a[ fi convins` de asta, a[ pleca
[i n-a]i mai auzi de mine.
Te voi convinge, jur c` te voi convinge, spuse Nina. Stai
jos [i-]i voi povesti.
Cherry ezit`, apoi se a[ez`. Era \ncordat` [i nu se putea
relaxa, sim]ind ura Ninei. Nina st`rea \n fa]a ei. Minile i se
\ncle[tau convulsiv, avea vene albastre proeminente.
N-am vrut ca Simon s` se \ndr`gosteasc` de mine, dar
s-a \ndr`gostit, din clipa \n care m-a v`zut prima oar` s-a
R~ZBUNARE RATAT~ 59
\ndr`gostit nebune[te de mine. {tiam c` nu eram cinstit` cu
tine, Cherry, a[a c` am \ncercat s` m` ab]in. I-am amintit c`
era logodit cu tine, dar exist` for]e mai puternice dect noi.
A[a era dragostea noastr`. Era ca un torent care m`tura totul
\n cale. Ne-am luptat cu ea, crede-m`, Cherry, dar la urma
urmei eram doar oameni. |n cele din urm` am cedat. Chiar [i
atunci l-am \ndemnat s` fie cinstit cu tine [i s`-]i spun`
adev`rul \nainte s` ne c`s`torim. Dar n-a vrut. Spunea c` dac`
am f`cut dragoste, trebuie s` ne c`s`torim. A insistat s` ne
c`s`torim imediat, iar eu am fost prea slab` ca s` mai amn.
Nu ne condamna prea tare, dac` ai cunoscut dragostea... |i
zmbi, cerndu-[i scuze.
Nu crezi c` am cunoscut dragostea? |]i po]i imagina c` [i
eu eram \ndr`gostit` de el?
Da, dar m-a preferat pe mine. Vocea Ninei devenise
aspr`. |n via]` se mai \ntmpl` lucruri dinastea, Cherry. Nu le
po]i evita mereu.
Dac` te-a[ crede, a[ pleca, spuse Cherry.
Nina \[i desf`cu bra]ele \ntr-un gest dramatic.
Dar ]i-am spus adev`rul. Cum \ndr`zne[ti s` spui c` nu ]i
l-am spus? Ce pot s` mai spun ca s` te conving?
A[ dori s` aud aceea[i poveste [i de la Simon.
Adic` nu m` crezi? o sfid` ea cu privirea plin` de ur`.
|n trecut nu m-am putut baza pe cuvntul t`u, r`spunse Cherry.
Cu o mi[care brusc` de felin`, Nina s`ri \n picioare [i veni
spre ea.
Trebuie s` m` crezi, Cherry. Trebuie s` pleci [i s` ne la[i
singuri. Nu te voi l`sa s` intervii, vei regreta dac` nu pleci.
60 JENNIFER AMES
Insula Locus nu e ca Anglia, lucrurile pot p`rea lini[tite la
suprafa]`, dar \n realitate e un loc primitiv [i s`lbatic. Am
influen]` aici. Mul]i servitori b`[tina[i ar face orice pentru
mine. Orice. Aici nu e greu s` scapi de cineva care se amestec`
\n via]a ta!
Era pu]in mai \nalt` dect Cherry, dar \n clipa aceea p`rea
mult mai \nalt` [i mai \nsp`imnt`toare. Era plin` de venin,
chiar sinistr`.
M` amenin]i, Nina? \ntreb` Cherry.
Ia-o cum vrei, r`spunse Nina. Dar \n]elege acest lucru; nu
te voi l`sa s` intervii \ntre Simon [i mine. M` voi lupta cu
unghiile [i cu din]ii dac` vei \ncerca s` intervii.
Se opri brusc, deoarece auzi pa[i pe coridor care se oprir`
\n fa]a u[ii. Aceasta se deschise [i Simon ap`ru \n prag. Cherry
\]i ]inu r`suflarea. Sim]i c` parc` nu trecuser` trei ani. Era
acela[i! |nalt, cu umeri largi, cu p`rul mai blond ca al ei,
aceea[i ochi surz`tori care acum o priveau increduli, ca [i
cum ar fi fost o stafie.
Cherry! exclam` el \ns` nu veni spre ea, doar o privea.
Bun` Simon, spuse Cherry, e frumos aici.
Fu uimit` c` vorbea cu el att de natural. Ct despre Simon,
p`rea [ocat, nevenindu-i s` cread` c` Cherry st`tea \n fa]a lui.
Dup` ce o privi rapid pe Cherry, Nina prelu` ini]iativa.
Da, spuse ea, nu e minunat, Simon, c` Cherry va sta la
noi cteva zile? E \n vacan]`.
Da, e minunat, repet` Simon, dar vorbea cu greutate [i
n-o sl`bea din ochi pe Cherry. Ochii lui ar`tau dragoste, ur`,
mirare.
R~ZBUNARE RATAT~ 61
De fapt, voi lucra \n Priceton, spuse Cherry [i o privi
provocator pe Nina, dar \nti voi sta vreo dou` zile la hotelul
vostru [i m` voi odihni.
Bine\n]eles c` vei fi oaspetele nostru, spuse Simon.
Nu, mul]umesc. |mi voi pl`ti cazarea.
Prostii, spuse el. Despre ce e vorba, Cherry?
Presupun, interveni Nina, c` Cherry e \nc` plin` de
am`r`ciune.
De ce ar fi Cherry plin` de am`r`ciune?
Cherry tres`ri. Ce voia s` spun`? Dac` cineva avea dreptul
s` fie cuprins de am`r`ciune, ea era. Tocmai atunci un servitor
intr` [i anun]` c` venise un grup de turi[ti [i vroiau s` discute
cu directorul.
Pui pe cineva s` m` conduc` la camera mea, Simon?
\ntreb` Cherry. Sunt cam obosit`.
Nu vroia s` mai discute \ntre patru ochi cu Nina. |n plus,
aceasta spusese ce avusese de spus, chiar o amenin]ase. Nu
mai avea ce c[tiga dac` discu]ia continua.
Sigur, spuse Simon.
Cteva clipa mai trziu, \n timp ce mergeau pe coridor,
Simon o \ntreb` s`lbatic.
Deci nu te-ai c`s`torit cu el, Cherry?
|l privi mirat`. Cu cine s` se c`s`toreasc`?
Dar nu avu ocazia s`-l \ntrebe, c`ci ajunser` \n hol [i el se
duse s` discute cu noii sosi]i.
Fu introdus` \ntr-un dormitor frumos, care d`dea pe o
verand` acoperit` cu flori tropicale, de unde se vedea marea.
Se a[ez` pe un scaun, sim]indu-se obosit` att fizic, ct [i
62 JENNIFER AMES
psihic. De ce spusese Simon:Deci nu te-ai c`s`torit cu el,
Cherry? S`-l \ntrebe direct sau s` a[tepte s` vad` ce afl`? Nina
o amenin]ase, dar Cherry nu-i d`dea mult` aten]ie, Nina
fusese mereu isteric`. Ceva trebuia s` se \ntmple. Cum st`tea
pe balcon, la umbr`, avea senza]ia clar` c` ceva se va \ntmpla
foarte curnd.
***
|n primul rnd v`zu o pereche de picioare foarte lungi,
\ntinse indolent pe verand`, blocndu-i accesul spre
restaurant. Cherry [tiu ale cui erau \nainte s` vad` fa]a
b`rbatului. Se gndise adesea c` Nicolas avea cele mai lungi
picioare din lume. Se opri [i \n mod ciudat sim]i c` inima \i
b`tea mai tare. Nu [tia dac` s`-[i continue drumul sau s` caute
alt` cale spre restaurant, dar \nainte s` se hot`rasc`, Nicolas,
care citea un ziar, \l l`s` jos [i spuse:
Bun`, Cherry, scumpo, te a[teptam. Lu`m prnzul
\mpreun`?
Siguran]a lui de sine o \nfurie.
Nu iau prnzul cu tine, domnule Fitzgerald. Ui]i c`
mi-am dat demisia?
Cu att mai mult, zmbi el r`bd`tor. Nu-mi place s` fiu
prea intim cu angaja]ii. Dar acum c` nu mai lucrezi pentru
mine, putem deveni foarte intimi, nu-i a[a?
Lui Cherry \i venea s`-i trag` o plam`. Scena de diminea]`
o epuizase [i nu mai putea suporta ironia lui Nicolas.
R~ZBUNARE RATAT~ 63
M` la[i, te rog, s` trec? spuse ea.
Nu \nainte s` spui: Da, drag` Nicolas, mi-ar pl`cea s` iau
prnzul cu tine.
Atunci vei sta acolo toat` ziua.
De ce nu? E un loc pl`cut. A[ putea comanda un pahar
cu rom. Vrei [i tu unul?
Nu, spuse ea.
Ar fi putut s-o ]in` tot a[a dac` nu se apropia Simon.
Iat`-te, Cherry, spuse el. Te c`utam, iei prnzul cu mine
[i cu Nina?
Asta n-o putea face. Nu putea sta la mas` cu Nina.
|mi pare r`u, Simon, dar deja i-am promis domnului
Fitzgerald c` iau masa cu el.
Nicolas se ridic`.
A[a e, mi-ai promis mai de mult.
Simon era dezam`git, nu-l pl`cea pe Nicolas.
Atunci probabil c` vei lua cina cu noi, spuse el.
Nu se poate, spuse Nicolas. Cherry ia cina cu mine. Cred
c` se va dansa disear`, am rezervat deja o mas`.
Simon ro[i u[or.
Nu vre]i s` lua]i amndoi cina cu noi? spuse Simon,
privindu-l pe Nicolas.
S` m` prezint. M` numesc Simon Manson [i sunt
directorul hotelului. Cherry e o veche prieten` de-a mea.
|n acest caz, vom fi \ncnta]i s` lu`m cina cu
dumneavoastr` [i so]ia, nu-i a[a, Cherry?
Cherry murmur` o confirmare.
Dup` ce Simon plec`, Nicolas spuse:
64 JENNIFER AMES
Acum hai s` mnc`m, mor de foame. Ultima dat` am
mncat micul dejun pe vapor.
Era fermec`tor. Cherry g`sea ciudat c` cineva putea fi att
de fermec`tor [i cteodat` att de enervant.
Blondul acesta e un fost iubit de-al t`u? \ntreb` el \n timp
ce-[i beau cafeaua.
Am fost logodit` cu el.
Tu ai rupt logodna?
Presupunerea ta e flatant`, dar de fapt el a rupt logodna.
Pot s` te \ntreb de ce?
Cred c` se s`turase de mine.
Nu vreau s` te flatez, Cherry, dar nu-mi pot imagina c`
un b`rbat logodit cu tine ar renun]a att de u[or. Ce s-a
\ntmplat?
Nu [tiu exact. Am venit s` aflu. |[i mu[c` buze;e. Nu
vroise s` se dea de gol.
{i ai aflat?
Nu, nu \nc`. Dar cred c` voi afla curnd.
Nicolas nu coment` [i dup` ce luar` prnzul se scuz`, avea
ceva treab`.
Cherry se plimb` prin gr`dina parfumat` spre malul m`rii.
|n ciuda tuturor celor \ntmplate, se sim]ea vesel`. Era ciudat
c` era \n rela]ii amicale cu Nicolas, [i mai ciudat c` se bucura
din cauza asta. Ra]iunea \i spusea c` Nicolas era probabil un
escroc, dar ceea ce sim]ea nu avea leg`tur` cu ra]iunea.
|nainte s` ajung` la golf, auzi pa[i \n urma ei. O clip` mai
trziu, Harry o ajunse din urm`. R`sufla greu, ca [i cum
alergase.
R~ZBUNARE RATAT~ 65
Cei de la hotel mi-au spus c` ai luat-o \ncoace. Ai luat
prnzul cu blestematul de Fitzgerald?
Ei nu-i pl`ceau nici tonul lui, nici ceea ce spusese.
Da, am luat prnzul cu domnul Fitzgerald. Ai ceva
\mpotriv`?
Am o gr`mad` de obiec]ii, mri el. {i dac` vei lucra
pentru mine, nu-l vreau prin preajma ta. O s`-l pocnesc dac`-l
mai prind cu tine!
|i venea s` rd`. Ideea de a-l pocni pe Nicolas era comic`.
Dac` asta sim]i, mai bine \mi caut de lucru \n alt` parte,
spuse ea.
Ezit`, p`ru c` se st`pne[te [i spuse:
Prostii, Cherry. |mi pare r`u c` te-am sup`rat. Recunosc
c` sunt gelos pe Ftzgerald.
N-ai nici un motiv s` fii gelos pe el.
Sper c` spui adev`rul, Cherry. Dar atunci cnd \]i place o
fat`, e greu s` nu fii gelos.
Ea nu r`spunse, dar \[i dori s` nu fi acceptat oferta lui de
serviciu.
Hai \n Princeton [i-]i voi ar`ta birourile noastre, suger` el
pu]in mai trziu, cnd mergeau spre hotel.
Cum nu avea nimic altceva de f`cut \n dup`-amiaza aceea,
accept`.
Birourile lui din Princeton nu erau frumoase. Constau
dintr-o magazie d`r`p`nat`, cu o cl`dire din lemn cu birouri
al`turi. Pe u[` nu era numele Brown, ci Jacob [i Smyth,
Import-Export. |n timp ce Harry deschidea u[a, Cherry auzi
vocea unui b`rbat.
66 JENNIFER AMES
M` bucur c` a trecut [i ultima \nc`rc`tur`, vame[ii devin
prea indiscre]i.
Harry tu[i [i b`rbatul t`cu brusc.
Ea e noua mea secretar`, domni[oara OShann, anun]` el
[i o conduse \n camer`.
Cei doi b`rba]i o privir` suspicio[i. Unul st`tea \ntr-un
fotoliu \n fa]a unui birou \n dezordine, cu picioarele pe el.
Cel`lalt st`tea \n picioare lng` un fi[et. Nici ei nu erau
atr`g`tori. Domnul Jacob era un om cu tr`s`turi grosolane, iar
domnul Smyth ar`ta ca un gigolo c`ruia nu-i mergeau
afacerile. |n biroul al`turat Cherry v`zu multe l`di]e, dintre
care una fusese desf`cut`.
Import`m nimicuri care le plac localnicilor, spuse
domnul Smyth. M`rgele colorate, bricege, lucruri dintr-astea
[i export`m fructe.
I se p`rea surprinz`tor lui Cherry c` astfel de m`rfuri
soseau \n l`zi att de mari. Spuse c` trebuia s` se \ntoarc` la
hotel.
Te superi dac` nu te \nso]esc? \ntreb` Harry. Am ceva de
discutat cu partenerii mei.
Cherry se sim]i u[urat`. |n timp ce se \ntorcea la hotel \[i
dori s` nu fi demisionat de la Nicolas.
Cnd ajunse pu]in mai departe de birouri, descoperi c` nu
mai are ceasul la mn`. |[i aminti c` se uitase la el \nainte s`
intre \n birou. Probabil \i c`zuse \n timp ce vorbise sau dup`
aceea. Cum ]inea la el, se hot`r\ s` se \ntoarc` s`-l caute. |l
primise de la Julian Wright \nainte s`plece. Se gndi c` mai
R~ZBUNARE RATAT~ 67
bine ar fi ascultat sfatul lui [i n-ar fi plecat \n aceast` c`l`torie. {i
totu[i, dac` n-ar fi plecat, nu l-ar fi cunoscut pe Nicolas Fitzgerald.
|ntorcndu-se spre magazie, nu g`si ceasul. Probabil c`-l
sc`pase \n birou. Era gata s` cioc`ne [i s` intre cnd auzi vocea
nepl`cut` a domnului Jacob.
De ce dracu vrei s-o angajezi pe fata aia? Pare prea
de[teapt`.
Cred c` prin ea putem s`-l spion`m pe Fitzgerald,
r`spunse Harry. Lucra pentru el pe vapor.
Cherry se \ntoarse repede [i plec`. Uitase de ceas. Ar fi vrut
s` asculte mai mult, dar tocmai sosea o [alup` la docul din
apropiere [i ar fi fost v`zut`.
Se sui \ntr-un taxi vechi [i se \ntoarse la hotelul Grand
Palm. Se sim]ea \ncordat`, prea multe lucruri importante se
petrecuser` \n acea zi, nu doar \ntlnirea cu Nina [i Simon,
dar [i misterioasa \ntlnire cu Harry Brown [i partenerii lui..
De ce spusese c-o angajase ca s`-l spioneze pe Nicolas? Se
gndi la asta tot restul dup`-amiezii. Se sim]ea epuizat` cnd
veni seara. |i venea s`-i trimit` un bilet lui Nicolas, s`-i spun`
c` nu vine la bal \n seara aceea, dar era o sear` pl`cut`,
tropical`, blnd`. |n sala de dans se aprinseser` deja luminile.
{i dac` nu se ducea la bal, nu va crede Nina c` i-a luat
amenin]area \n serios?
|n seara aceea purta cea mai frumoas` rochie pe care o
avea. Era din in ar`miu, special conceput` pentru tropice.
Sublinia p`rul ei ro[cat, \i f`cea trupul suplu s` arate [i mai
sub]ire [i-i scotea \n eviden]` ochii c`prui.
Nicolas o a[tepta \n hol. Era foarte chipe[ \n costumul
tropical de sear`.
68 JENNIFER AMES
R~ZBUNARE RATAT~ 69
Te-ai \mbr`cat ca s`-l faci pe fostul t`u prieten gelos?
Dar ochii lui o admirau [i Cherry sim]i c` ro[e[te. O clip`
mai trziu, Simon se apropie [i v`znd-o pe Cherry se opri
brusc. O clip` mai trziu, \i strngea ambele mini.
E[ti frumoas`, murmur` el, mai frumoas` ca niciodat`.
Mul]umesc, Simon.
Complimentul lui era f`r` \ndoial` sincer. Nu era pl`cut s`
afle c` o g`sea atr`g`toare? |i mai spusese c` era frumoas` mai
demult [i o f`cuse s` se emo]ioneze, dar acum nu sim]ea
nimic. Orgoliul \i era satisf`cut, dar nu sim]ea altceva. Veni [i
Nina, dr`gu]` cu p`rul ei brunet, dar avea un aer care o f`cu
pe Cherry s` tremure. Intrar` \n sala de mese.
Nu pot s`-]i spun ce mult \nseamn` pentru mine s` te
rev`d, \i spuse Simon lui Cherry pe o voce joas`. Ceilal]i
vorbeau \ntre ei. La \nceput am fost att de [ocat \nct nu
puteam gndi limpede. M-am rugat s` te ur`sc, dar n-am
putut. {tiam c` trebuia s` nu m` mai gndesc la tine cnd
Nina mi-a dat mesajul t`u. Dar a fost greu, Cherry, inspir`
adnc, a fost imposibil.
Cherry sim]ea c` ame]e[te. Ce spunea el? La ce mesaj se
referea? Dar n-avea s` afle chiar atunci, deoarece Nina interveni:
|i spui lui Cherry despre frumuse]ile turistice, Simon?
P`cat c` st` att de pu]in cu noi. Dar \n timp ce vorbea cu
Simon, o privea \nsp`imnt`tor. |n ochii Ninei se oglindea
moartea.
Capitolul 5
Faptul c` cina se desf`[ur` normal, chiar pl`cut, se datora
lui Nicolas. Era fermec`tor [i captivant. Simon nu prea vorbea
[i \[i petrecea majoritatea timpului privind-o pe Cherry. Din
cauza asta, ea nu prea se sim]ea \n largul ei. Nu putea uita
privirea uciga[` a Ninei [i [tia c` aceasta \i supraveghea. Simon
era chipe[ cum [i-l amintea [i totu[i parc` \i lipsea ceva.
Cherry nu putea spune ce anume. Poate c` pentru prima oar`
\n via]a ei \l vedea a[a cum era \ntr-adev`r. Doar atunci cnd
vraja dragostei s-a dus \]i vezi iubitul ca pe un om obi[nuit.
Simon era atr`g`tor, din punctul de vedere al unei femei
era foarte atr`g`tor, cu umerii s`i largi, tr`s`turile regulate [i
p`rul blond. Poate c` ochii lui uitaser` s` rd`. Acum \n ei se
citea grij` [i perplexitate.
Nicolas le spuse pove[ti amuzante [i cnd Simon \l \ntreb`
cu ce se ocupa, r`spunse c` era scriitor.
De[i Cherry nu m` consider` un scriitor bun, coment` el.
Simon \i privi surprins.
Ai publicat multe c`r]i? \l \ntreb` el.
Nicolas evit` r`spunsul.
S` scriu romane nu e singura mea surs` de existen]`,
spuse el.
Pn` acum, Cherry nu r`spunsese sfid`rii Ninei, de a nu sta
mai mult pe Insula Locus. |i spuse lui Simon:
{tii Simon, voi sta aici mai mult timp. Voi lucra aici.
P`ru surprins.
Pentru cine vei lucra?
Pentru un domn Harry Brown.
N-am auzit de el [i credeam c`-i cunosc pe to]i de pe
insul`. Cum se nume[te firma unde lucreaz`?
Jacob [i Smyth.
El se \ncrunt`.
Jacob [i Smith. N-ai semnat nici un contract cu ei, nu-i
a[a?
Nu.
Ei bine, spuse el, atunci po]i renun]a.
Dar de ce s` renun]?
B`tu cu degetele \n mas`.
N-a[ vrea s` spun ceva clar, dar... au o reputa]ie proast`.
De ce? vroia ea s` [tie.
Ridic` din umeri.
Nu-]i pot spune acum. |]i voi spune mai trziu. Dar nu
e genul de firm` la care mi-a[ dori s` lucreze vreun prieten
de-al meu.
Nicolas zmbi.
R~ZBUNARE RATAT~ 71
Ce ]i-am spus, Cherry? murmur` el. N-ai f`cut o prostie
s` nu mai lucrezi pentru mine?
Nici lui Cherry nu-i pl`cuser` Jacob [i Smyth, dar la
remarca lui Nicolas se \nfurie.
Cred c` domnul Jacob [i domnul Smyth sunt dr`gu]i [i
cum am fost de acord s` lucrez pentru ei, a[a voi face.
Nina se aplec` [i spuse:
Nu v`d nici un motiv de ce Cherry n-ar lucra pentru
Jacob [i Smyth. La urma urmei, n-ai spus nimic clar
despre ei.
|n ochii Ninei se citea satisfac]ia. Cred c`-]i va pl`cea s`
lucrezi pentru ei, Cherry.
Simon se \ncrunt` [i nu spuse nimic, dar dup` privirea
ostil` pe care i-o arunc` so]iei lui, era evident c` nu era de
acord.
Masa fu delicioas`. La sfr[it servir` un castron cu fructe
tropicale. Apoi b`ur` cafea din ce[ti aurite. St`teau pe verand`
[i printr-o fereastr` vedeau cuplurile care \ncepuser` s`
danseze. Era aproape ora zece seara, dar Simon \i spuse c` la
tropice oamenii dansau pn` la dou`sprezece noaptea: de
multe ori dansau pn` la patru diminea]a.
Oamenii nu dorm aici? \ntreb` ea.
Nu cred c` ai nevoie de atta somn la tropice, spuse el
nervos. De obicei ne odihnim pu]in dup`-amiaza.
Simon fu chemat cu o treab` [i dup` cteva clipe Nina se
scuz` [i-l urm`.
Nicolas [i Cherry r`maser` singuri. Dansul era \n plin`
desf`[urare [i muzica lini[tit` [i sincopat` se auzea pn` la ei.
72 JENNIFER AMES
Noaptea era neagr`-alb`struie [i razele argintii ale lunii
str`pungeau \ntunericul. Palmierii \nal]i p`reau ni[te uria[i cu
umbrele imense de argint.
E pl`cut aici, coment` el. Te \ndeamn` la lenevie.
Cherry zmbi.
Ai fost vreodat` altfel?
Zmbi [i el. Scutur` ]igara de scrum.
Am muncit mult o dat` sau de dou` ori \n via]a mea,
coment` el.
Vrei s` stai mult aici? \l \ntreb` ea.
Ct stai [i tu, \i zmbi el. Ct vom sta aici, Cherry?
Era exasperant.
Te rog, Nicolas. Ceea ce fac eu n-are leg`tur` cu tine.
Bine, spuse el.
Ce e bine? \ntreb` ea.
Mi-ai spus Nicolas.
Oh!
Cum putea s` discute serios cu un astfel de b`rbat?
Dans`m? \ntreb` el. E ciudat cum \ntr-o noapte ca asta,
oamenii vor s` se \nc`lzeasc` [i mai tare.
Nu e nevoie s` dans`m.
Haide, zmbi el. {tiu c`-]i dore[ti s` dans`m.
Nu cred, spuse ea.
Nicolas se ridic` \n picioare [i st`tea privind-o.
Ba da, spuse el. Altcineva n-ar fi t`g`duit att. Devii
nervoas` cnd cineva face o remarc` adev`rat`, care ai vrea s`
nu fie adev`rat`. Hai s` nu ne cert`m. S`-]i spun c` de fapt eu
vreau s` dansez cu tine?
R~ZBUNARE RATAT~ 73
Te-am p`lmuit o dat`. Mi-ar face mare pl`cere s` te
p`lmuiesc din nou.
El rse.
Hai s` dans`m, spuse el. Nimic nu-]i lini[te[te mai bine
nervii surescita]i ca exerci]iul fizic.
Merser` pe ringul de dans. O forma]ie de negri cnta
sco]nd note gngurite, frustrate, cum doar negrii pot scoate
atunci cnd cnt` jazz.
Nicolas o lu` \n bra]e [i \ncepur` s` danseze. Dansa bine.
{tia c` celelalte femei \l priveau [i-o invidiau [i asta o umplu
de satisfac]ie. Se apropie mai mult de el [i mna ei \l strngea
de um`r. Formau un cuplu frumos. El \nalt, suplu, cu fa]a
bronzat`, ea sub]ire [i ro[cat`.
Simon st`tea \n prag [i-i privea. Era gelos. Minile i se
strnser` pumn. Cherry, care acum dansa cu acest Fitzgerald
\nalt [i suplu, fusese o dat` a lui. Gndurile ei fuseser` ale lui,
s`ruturile ei fuseser` ale lui, dragostea ei fusese a lui. Cine era
responsabil c-o pierduse? Dac` era acest b`rbat, de ce nu se
m`ritase cu el? Zeci de \ntreb`ri \i zburdau prin minte.
C`utase s` se conving` c` dragostea lui pentru ea murise,
dar [tia c` fusese doar adormit`. V`znd-o din nou, dragostea
i se reaprinsese. O dorea mai mult dect dorise vreodat` o
femeie. De fapt, pe ea o dorise mereu. Dansul nu se mai
termina. Dura la nesfr[it, [i Cherry dansa cu Nicolas, el o
cuprinsese cu bra]ul [i o privea \n ochi. Nu mai putea \ndura:
\i venea s`-i despart`. |[i spunea c` era un prost: ar fi f`cut
doar scandal. Se gndi la Nina, dar Nina p`rea o umbr` de
cnd sosise Cherry. O umbr` care nu avea loc \n via]a lui.
74 JENNIFER AMES
|n cele din urm` dansul se termin`. |nainte ca Nicolas s`
aib` timp s-o conduc` pe Cherry afar` pe verand`, Simon se
apropie de ei.
Dansezi urm`torul dans cu mine, Cherry? \ntreb` el.
Mi-ar face pl`cere, murmur` ea.
Te voi c`uta, spuse el. Se \ntoarse [i plec`.
Cherry [i Nicolas merser` pe verand`, se sprijineau de
balustrad` [i fumau. |n fa]a lor marea era de argint, iar
deasupra luna str`lucea printre nori.
Nicolas t`cea. Era \ncruntat [i privea vrful aprins al ]ig`rii.
Tipul acela te iube[te \nc`, remarc` el.
Cine? \ntreb` Cherry, ca s` c[tige timp.
Mason. Cel cu care ai fost logodit`.
Prostii, r`spunse ea, dar vocea \i era nesigur`.
De ce spun fetele c` e o prostie ca un b`rbat s` le
iubeasc`, de[i [tiu c` e adev`rat? Mason e \nc` nebun dup`
tine. Dar trebuie s` am grij`, so]ia aia a lui poate cauza
nepl`ceri.
Nina? \ntreb` ea.
A[a o cheam`? Nina. E periculoas` dup` cte apreciez eu.
|mi aminte[te de un [arpe care se tr`[te prin iarb` spre tine,
f`r` s` fac` zgomot, gata s` mu[te. O cuno[teai dinainte?
Da, am lucrat \n acela[i birou.
|]i place de ea?
S`-mi plac` de ea! exclam` ea rznd. Mai de mult, am
urt-o mai mult dect orice pe lume.
|ncepu un nou dans. Nicolas \[i arunc` ]igara.
R~ZBUNARE RATAT~ 75
Vom dansa mai trziu. Acum am pu]in` treab`.
Se sim]ea dezam`git`. Vroia ca el s-o invite din nou la dans.
Nu-i pl`cea s` recunoasc`, dar era fericit` cnd dansa cu
Nicolas. Simon era lng` ea.
Dans`m, Cherry, sau ne plimb`m prin gr`din`?
Vocea lui era r`gu[it`. De[i venise pe Insula Locus ca s` afle
adev`rul, acum c` sosise momentul, vroia s` evite asta. |n mod
curios, devenise pu]in important pentru ea. Vroia s`-i spun`
lui Simon:
S` uit`m trecutul. S` fim prieteni. Spre uimirea ei, \[i
d`du seama c` spusese asta cu voce tare.
Cum pot uita trecutul, Cherry? \ntreb` el. Cum s`-l uit
cnd e[ti aici?
Te-ai \nsurat cu Nina, \i aminti ea.
Doamne! explod` el. Atunci m-a[ fi \nsurat cu oricine.
Numai s` te pot uita.
Hai s` dans`m, Simon, spuse ea repede. E p`cat s` nu
apreciem muzica asta.
Intrar` \n sal` [i \ncepur` s` danseze. Era ciudat ca Simon
s-o ]in` din nou \n bra]e [i mai ciudat s-o conduc`. |n trecut,
el fredona melodia \n timp ce dansau [i ochii lui rdeau. Dar
\n seara asta t`cea [i ochii lui erau serio[i.
|ntr-un efort de a p`stra conversa]ia impersonal`, ea
remarc`:
De ce m-ai avertiza despre Jacob [i Smyth la cin`? Ce e \n
neregul` cu ei?
Se \ncrunt`.
76 JENNIFER AMES
Nimeni nu-i poate acuza \n mod direct. Dar de ceva
vreme se face contraband` pe insul`. |nti au fost drogurile. E
r`u pentru localnici [i pentru noi.
Cum poate fi r`u pentru tine?
Suntem doar c]iva albi aici. Negrii sunt de o sut` de ori
mai mul]i. De obicei sunt oameni de treab`, u[or de controlat,
dar cnd sunt droga]i nu po]i [ti ce vor face. Am auzit
zvonuri...
Ce fel de zvonuri? \ntreb` ea.
Nu [tiu dac` s`-]i spun. N-a[ vrea s` te sperii [i s` pleci.
Dar se spune c` localnicii se \narmeaz`. Nimeni nu [tie de
unde fac rost de arme de foc, importul lor e interzis. Dar le au.
{i mai e ceva: \n ultimul timp, localnicii s-au schimbat. Simt c`
vor fi tulbur`ri [i n-a[ vrea s` fii \n pericol, Cherry.
Dar chiar dac` s-ar \ntmpla ceva, de ce a[ fi \n primejdie
\n mod special? \ntreb` ea. Nu a[ fi \n acela[i pericol ca [i
celelalte femei albe de pe insul`?
Ba da, murmur` el, doar dac`...
La dracu, explod` el. N-am dreptul s` spun nimic, n-am
dovezi, dar \i b`nuiesc pe Jacob [i Smyth c` sunt implica]i \n
vnzarea de droguri. Nu m-ar surprinde ca tot ei s` importe [i
armele de foc.
Dac` b`nuie[ti asta [i spui poli]i[tilor, i-ar putea prinde,
suger` ea.
Nu e a[a u[or, aici. Poli]i[tii sunt \n majoritate localnici,
iar Jacob [i Smyth sunt prea iste]i ca s` fie prin[i. |n plus, s-ar
putea s` gre[esc.
Cherry t`cu cteva minute \n timp ce dansau.
R~ZBUNARE RATAT~ 77
Dac` e ceva adev`rat din ceea ce spui, remarc` ea, cum
voi lucra pentru ei, voi afla ceva clar.
Nu te-a[ sf`tui s` faci asta! spuse el.
De ce nu? \ntreb` ea repede.
O privi lung [i apoi spuse:
Nu cred c` cineva care va afla prea multe despre domnul
Jacob sau domnul Smyth va mai tr`i mult.
Se \nfior`. Muzica nu mai p`ru vesel` [i de[i era cald \n
sal`, o trecur` fiori reci.
Dansul se termin` [i Simon spuse:
Hai s` ne plimb`m \n gr`din`. E \n`bu[itor aici.
Afar`, mirosul florilor \i \mb`t`, iar briza m`rii era
r`coroas`. Merser` prin gr`din` pn` la ]`rm. Cerul era plin
de stele.
Simon se \ntoarse spre ea [i-i puse minile pe umeri.
De ce ai venit aici s` m` chinui, Cherry? Nu puteai s` m`
la[i singur?
N-am venit s` te chinui, Simon, r`spunse ea.
Dar trebuie s` fi [tiut c` a[a va fi, exclam` el. E[ti att de
frumoas`, Cherry, prea frumoas`. |nnebune[ti un b`rbat. E[ti
frumoas` a[a cum stai acum, cu p`rul albit de lumina lunii [i
cu gtul alb ca alabastrul. |]i aminte[ti ce mult \mi pl`cea s`-l
s`rut? |]i aminte[ti cum \]i s`rutam p`rul [i ochii [i buzele
dulci?
Taci, Simon, spuse ea \ndep`rtndu-se. Acum nu trebuie
s` vorbe[ti.
Nu m` pot ab]ine, spuse el. {tii c` te-am iubit mereu.
Atunci de ce te-ai c`s`torit cu Nina? \ntreb` ea.
78 JENNIFER AMES
}i-am mai spus: m-a[ fi c`s`torit cu oricine, numai s` te
uit. Cnd mi-a dat mesajul t`u...
Ce mesaj? interveni Cherry.
O privi uimit.
Mesajul pe care mi l-ai trimis. Mesajul pe care n-ai vrut
s`-l scrii. Nu de aceea i l-ai \ncredin]at Ninei? Credeai c` ea va
\ndulci lovitura. Dar m-a durut s` aflu c` nu m` mai iubeai!
C` erai \ndr`gostit` de altcineva, cu care sperai s` te m`ri]i.
De ce nu te-ai m`ritat cu el, Cherry? Cum ea nu vorbea,
continu`: N-ar fi fost mai \n]elept s` r`mi cu mine, Cherry?
Sau dac` nu mai puteai, n-ar fi fost mai onorabil s` vii s`-mi
spui tu \ns`]i? Sunt sigur c` dac` m-ai fi \ntlnit atunci, m-ai fi
iubit din nou.
Cherry nu vorbea. Era uimit` de ceea ce auzise. O b`nuia
pe Nina de tr`dare, dar nu \n halul `sta! S`-i spun` lui Simon
c` nu-l mai iubea cnd [tia c`-l iubea din tot sufletul. Era
inuman.
F`r` s` vorbeasc`, \ncepu s` mearg` pe ]`rm. Nu [tia
\ncotro mergea; dup` o clip` de ezitare, o urm`.
N-ai nimic de spus, Cherry? Nici o explica]ie?
Deocamdat` nici una, Simon.
Nu [tia de ce nu-i spunea adev`rul. S`-i spun` c` ceea ce-i
spusese Nina era o minciun`, c` \l iubea din toat` inima. Poate
c`-i era team` c` dac`-i spune, el \i va cere s`-l iubeasc`. O va
lua \n bra]e [i o va ruga s` fug` cu el. Dup` felul cum \l
p`c`lise, nu se va mai gndi la Nina. Se \ntreb` dac`-l putea
iubi din nou. Dar [tia c` nu. Iubea pe altcineva, ultima
persoan` din lume pe care ar fi trebuit s-o iubeasc`, un b`rbat
R~ZBUNARE RATAT~ 79
care era nu numai insolent [i batjocoritor, ci un ho] care
recunoscuse. Nu era mai bine s`-l lase pe Simon s` nu [tie
nimic, s` nu b`nuiasc` tr`darea so]iei lui?
De ce nu te-ai m`ritat cu cel`lalt? insist` el. Doar n-a fost
att de porc \nct s` te p`r`seasc`?
|i venea s` rd`. Situa]ia era tragicomic`. |l urse pe Simon
imaginndu-[i c` o p`r`sise, iar el, la rdul lui, crezuse c` vina
fusese a ei. Era o fars` cu lacrimi \n loc de rsete.
Cred c` ar trebui s` ne \ntoarcem la hotel, remarc` ea.
Dar el o prinse de bra], att de tare \nct o durea.
Nu vreau s` m` \ntorc, Cherry, spuse el. Nu [tii ce
\nseamn` pentru mine s` fiu singur cu tine? M-ai iubit odat`,
nu s-ar putea s` m` iube[ti din nou?
Nu cred, Simon, \i r`spunse ea. {i mai e [i Nina.
|nc` o ]inea de mn`. O \ntoarse cu fa]a spre el.
Niciodat` n-am iubit-o pe Nina. Cred c` nu trebuia s` m`
\nsor cu ea. La \nceput \mi pl`cea de ea [i-i eram recunosc`tor
pentru \n]elegere. Dar mai trziu, nu [tiu. E ciudat`.
Cteodat` m` \nsp`imnt`. Nu spune ce gnde[te. Sunt
c`s`torit cu ea de aproape doi ani, dar n-am \n]eles-o
niciodat`. E... diferit` de noi doi.
Cherry sim]ea acela[i lucru.
Nu are codul nostru moral, continu` el. Nu \n]elege
binele [i r`ul. Cteodat` cred c` nu e vina ei, s-a n`scut a[a. {i
ce e mai r`u, e c` e \ndr`gostit` nebune[te de mine.
De ce e mai r`u? \ntreb` Cherry.
N-ai \n]elege. E un blestem pentru un b`rbat s` tr`iasc`
\mpreun` cu o femeie care e mult mai \ndr`gostit` de el dect
80 JENNIFER AMES
e el de ea. Cteodat` e enervant, cteodat` e \nsp`imnt`tor.
Cel pu]in felul cum m` iube[te Nina e \nsp`imnt`tor. E
aproape inuman`.
Cherry nu r`spunse \n timp ce mergeau spre hotel. Venise
pe Insula Locus ca s` se r`zbune pe Simon, dar acum i se
p`rea inutil. |i era mil` de el, crezuse c` ea suferise cel mai
mult, dar acum [tia c` Simon suferise [i mai mult. Se \ntreba
dac` n-ar fi mai bine pentru el s` plece imediat de pe Insula
Locus. A[a ar fi f`cut dac` nu era amenin]area Ninei. Nu [tia
ce s` fac` \n privin]a lui Nicolas.
Dragostea e blestemat`, se gndi ea. De ce nu te
\ndr`goste[ti de cine trebuie?
Dac` ar fi putut s` se \ndr`gosteasc` de Julian Wright, ce
simpl` [i frumoas` ar fi fost via]a. Ar fi r`mas la Londra, s-ar fi
m`ritat cu el [i l-ar fi ajutat \n cariera lui. Poate ar fi scos un
avocat de succes din el. P`cat, se gndi ea, c` nu te
\ndr`goste[ti de cel de care \]i place. Poate tocmai pentru c`
\]i place, nu te \ndr`goste[ti de el. Cine a inventat dragostea a
avut un blestemat sim] al umorului!
Scena cu Simon o obosise. Ar fi vrut s` mearg` \n camera
ei. Nu mai avea chef s` danseze, dar \nainte s` poat` sc`pa,
Harry ap`ru [i o invit` la dans.
Ce crezi despre noii mei parteneri, domnii Jacob [i
Smyth? \ntreb` el.
Nu-i cunosc prea bine, se feri ea.
Sunt cam grosolani, coment` el, dar sunt b`ie]i de
treab`. L-am cunoscut pe Smyth acum c]iva ani \n Anglia. Am
corespondat cu el \n mod regulat [i atunci cnd mi-am pierdut
slujba le-am scris [i mi-au spus s` vin aici.
R~ZBUNARE RATAT~ 81
Nu \n]eleg cum m-ai angajat secretar` \n aceste
circumstan]e, spuse ea.
E \n regul`, spuse el \ncrezut. Nu se sup`r` c` sunt
propriul meu [ef.
Din ce aflase, [tia c` se sup`raser`, dar nu-i spuse.
|n plus, ad`ug` el \n timp ce dansau, nu vreau s` pierd
leg`tura cu tine, Cherry.
Se \ndep`rt` pu]in. Prezen]a lui \i f`cea grea]`. El observ`
mi[carea [i spuse:
{tiu c` nu e[ti \ndr`gostit` de mine, Cherry, dar \ntr-o zi
poate c` lucrurile se vor schimba.
S-o crezi tu! exclam` ea.
Da, \ntr-o zi voi fi unul dintre cei mai boga]i oameni de
pe insula aceasta. A[teapt`. |]i voi oferi tot ce-]i dore[ti. Zmbi
[i continu`: voi putea chiar s`-]i ofer hotelul acesta, ca s` fie
casa ta.
Nu fi ridicol!
Nu sunt ridicol, spuse el s`lbatic. |]i jur c`, \ntr-o lun`,
laudele mele se vor adeveri.
|[i d`du seama c` el b`use. Erau cuvintele lui rezultatul
alcoolului, sau avea ceva \n minte?
Cnd vei \ncepe s` lucrezi pentru mine? \ntreb` el brusc,
ca [i cum ar fi regretat c` spusese prea multe.
Cnd vrei?
Cu ct mai curnd, cu att mai bine, spuse el. Ce zici de
poimine?
Fu de acord, dar cu \ndoieli. Avea senza]ia c` intr` \ntr-o
\ncurc`tur` [i se \nreb` dac` se va descurca. Dar o rodea
82 JENNIFER AMES
curiozitatea. |n caz c` afla ceva sigur despre domnul Smyth [i
domnul Jacob, ce va face? Va ajuta autorit`]ile s` pun` cap`t
traficului de droguri [i de arme? Merita s` ri[te?
Se bucur` c`, imediat dup` dans, se \ntlnir` cu c]iva
oameni pe care-i cuno[teau de pe vapor. Merser` pe paji[te [i
b`ur` rom. Discu]ia era lejer` [ivesel`.
La \nceput discu]ia o calm`, dar apoi sim]i c` era
nelini[tit`. Nervii ei erau \ntin[i la maximum. Nu era doar
rezultatul scenei cu Simon, dar sim]ea un pericol. La \nceput,
considerase aceast` insul` tropical` un paradis, dar acum i se
p`rea un paradis sinistru. Chiar [i umbrele aruncate de
palmieri [i tufi[uri p`reau sinistre. Localnicii descul]i, care nu
f`ceau zgomot cnd mergeau, erau [i ei sini[tri.
|[i dorea ca Nicolas s` reapar`. Se sim]ea \n siguran]` \n
prezen]a lui. Dar de ce ea, Cherry OShann, c`reia rar \i era
team`, s-ar sim]i speriat` acum? Era prea obosit` ca s`
danseze. Era nelini[tit` [i singur`; nu era deloc fata sigur` pe
sine, cum \i pl`cea s` se imagineze.
Nu mai asculta ce vorbeau ceilal]i, tot mai tare din cauza
romului. Nu mai era atent` la ceea ce se \ntmpla \n jurul ei.
Doar a[tepta... a[tepta...
Trecuse mult de ora unu cnd Nicolas reap`ru. |l v`zu
apropiindu-se, cu capul deasupra celorlal]i. C`uta pe cineva.
Se ridic` [i-i ie[i \n \ntmpinare. Era prea obosit` ca s` mai
gndeasc`, sau s` se certe cu el cnd spuse:
Ce faci aici, Cherry? Trebuia s` fii de mult \n pat.
Nu sunt obosit`, se ap`r` ea.
O lu` de mini.
R~ZBUNARE RATAT~ 83
E[ti o pr`jituric` \nc`p`]nat`, rse el. Bine\n]eles c` e[ti
obosit`. Trebuie s` te culci.
Nu vreau s` m` culc, Nicolas. Acum el era aici, ]innd-o
de mn`, rznd.
Vrei s` ne plimb`m \nainte s` te retragi?
Da, nu mai vreau s` dansez.
O lu` de bra] [i ea nu protest`. Pornir` spre dealuri.
Te-ai distrat \n seara asta? \ntreb` el. |mi cer scuze c`
n-am stat mai mult cu tine.
Era mai lini[tit ca niciodat`.
A[a [i a[a, spuse ea.
Ai avut o scen` cu fostul iubit?
M` tem c` da. M-a \ntristat.
Am avut dreptate c` \nc` mai e \ndr`gostit de tine?
Oft`.
M` tem c` da.
Asta \nseamn` c` nu-l mai iube[ti?
Nu. Nu-l mai iubesc pe Simon.
{tia c` ro[ise [i-i p`rea bine c` era \ntuneric. |i p`rea bine
[i c` el nu coment`. Dealurile erau mai departe dect
crezuser`, dar aerul era proasp`t [i nu voiau s` se \ntoarc`.
Treceau pe lng` un plc de palmieri cnd brusc ceva ascu]it
[i str`lucitor trecu ]iuind prin aer. Trecu pe lng` capul lui
Cherry [i se \nfipse \n trunchiul unui copac.
Hei! exclam` Nicolas, ce naiba a fost asta?
Se duse la palmier [i Cherry \l urm`. Cu lama str`lucitoare
[i ascu]it`, \n copac era \nfipt un cu]it cu mner negru.
Nicolas [i Cherry privir` cu]itul.
84 JENNIFER AMES
Vreun tic`los a vrut s` omoare pe unul dintre noi, spuse
Nicolas. A fost aruncat cu inten]ie. A[ vrea s` pun mna pe
javra care a f`cut asta.
O lu` spre plcul mai \ndep`rtat de palmieri, dar s` cau]i
un localnic \n \ntuneric e ca [i cum ai c`uta acul \n carul cu
fn. |n plus, probabil c` fugise deja.
Cherry a[tepta. Privea cu]itul hipnotizat` [i-i era team`. |n
ciuda frumuse]ii sale, Insula Locus era sinistr`.
Ar fi interesant de [tiut dac` a vrut s` m` nimereasc` pe
mine sau pe tine, remarc` Nicolas cnd se \ntoarse.
Examin` cu]itul cu o lantern`. Apoi \l prinse u[or cu
batista.
|l voi duce s`-i ia amprentele, spuse el.
Cherry \l privea surprins`. Era un nou Nicolas. Hot`rt s`
ac]ioneze.
Se pare, Cherry, continu` el, c` unul dintre noi are
du[mani periculo[i pe aceast` insul`. Sper c` m` urm`reau pe
mine [i totu[i nu-i a[teptam a[a devreme. Tu, Cherry, [tii pe
cineva pe insul` care s` vrea s`-]i fac` r`u?
Nu r`spunse. |[i aminti privirea plin` de ur` a Ninei.
Aceast` privire o f`cuse s` se team`.
Nu, nu [tiu pe nimeni, r`spunse ea.
|[i puse minile pe umerii ei [i o privi \n ochi.
E[ti sincer` cu mine, Cherry?
Privi \n jos.
Da, cred c` da, [i chiar dac` a[ avea o slab` b`nuial`,
n-ar fi corect s`-]i dau un nume \n circumstan]ele date,
nu-i a[a?
R~ZBUNARE RATAT~ 85
Nu-i nevoie s`-i spui numele. Cred c` [tiu la cine te referi.
|[i lu` minile de pe umerii ei.
Poate c` ar fi mai \n]elept s` pleci de pe insula asta.
Cu]itul nu te-a nimerit acum, dar data viitoare nu se [tie. {i
totu[i, a[ dori s` r`mi.
Cherry rse.
Nu plec, Nicolas. |nc` nu vreau s` plec.
Nu e[ti la[`, Cherry. Cred c` asta a fost prima ta calitate
pe care am admirat-o.
Sim]i c` ro[ea. Era stupid c-o bucura admira]ia lui
Nicolas.
{i la urma urmei, continu` el, poate c`-mi era destinat
mie. Ne \ntoarcem la hotel? S` te plimbi la lumina lunii a fost
mereu periculos. Dar pe Insula Locus pare c` e periculos \n
mai multe feluri.
Merser` spre hotel \n t`cere. Sim]eau c` era un pericol
serios [i nu le venea s` sporov`iasc`. Lui Nicolas \i era team`
pentru Cherry. S` insiste c` ea s` plece? Chiar dac` ar fi
insistat, se \ndoia c` va pleca.
Cnd ajunser` la hotel, balul se terminase. Luminile se
stinseser`. Cteva cupluri st`teau \nc` pe balcon [i nu-i
interesau ceilal]i oameni.
Camera lui Cherry era \n anex`. Era o cl`dire f`r` etaj [i
fiecare camer` avea o verand`.
Voi \ncuia u[a care d` pe verand`, remarc` el.
Dar va fi prea cald, protest` ea.
Rse.
86 JENNIFER AMES
R~ZBUNARE RATAT~ 87
E [i mai cald pe lumea cealalt`, de[i poate c` gluma mea
e de prost gust. Te superi dac` intru \n camera ta o clip`? E
cam neobi[nuit, dar \n unele circumstan]e obiceiurile trebuie
l`sate de o parte.
Intr` \n camera ei dup` ce aprinse lumina se uit` dup`
draperii, \n dulapul cu haine [i sub pat.
|mi cau]i amantul? \ntreb` ea zmbind for]at.
|l caut pe amantul care a aruncat cu]itul, spuse el.
Fu satisf`cut` c` totul era \n ordine [i ie[ir` pe verand`.
Cherry! Brusc o lu` \n bra]e. O ]inea strns ca [i cum ar
fi vrut s-o protejeze de toate pericolele din lume. Ai grij` de
tine, Cherry scump`. Nu vreau s` p`]e[ti ceva... O trase [i mai
aproape. O s`rut` mult [i s`lbatic. Te iubesc, Cherry, [opti el,
apoi plec`.
{i eu te iubesc, Nicolas, [opti ea. Cteva minute mai
trziu, cnd se \ntoarse \n camer`, obrajii \i erau uzi de
lacrimi. Dar erau lacrimi de fericire.
Capitolul 6
Diminea]a urm`toare Nicolas plecase. Cherry lua micul
dejun pe balcon cnd afl`. Simon cioc`ni la u[` [i travers`
camera spre balcon.
Ai dormit bine, Cherry?
Destul de bine. Dar de fapt dormise prost. Cu u[a spre
verand` \nchis`, camera se \ncinsese. Nervii ei erau surescita]i
[i se gndea mereu la evenimentele ciudate de seara trecut`.
Cnd adormi, vis` un co[mar. Se f`cea c` mergea prin p`dure,
la \nceput p`rea o p`dure din Anglia, dar, treptat, observ` [i
altceva. Arborii deveneau exotici [i p`mntul mirosea
nepl`cut. De[i \ncepuse s` se plimbe ziua, observ` c` \n
p`dure s` f`cea repede \ntuneric. |ncepu s` alerge, nu [tia
exact de ce, dar fugea ca [i cum via]a i-ar fi fost \n pericol.
Apoi, epuizat`, se opri [i se sprijini de trunchiul unui copac,
r`suflnd greu. Brusc, sim]i c` nu era singur`.
Se \ntoarse s` plece mai departe, dar dou` mini maronii
ie[ir` de dup` copac, o prinser` de gt [i o strangular`.
|ncerc` s` ]ipe, dar nu ie[i nici un sunet. |ncerc` s` se
elibereze, dar parc` nu mai avea putere. Apoi, brusc, cnd era
gata s`-[i piard` cuno[tin]a, minile de pe gtul ei sl`bir`
strnsoarea. Cineva \l trntise pe atacator la p`mnt. Crezuse
c` era un localnic, dar cnd v`zu fa]a lui Harry Brown fugi
\ngrozit`, strignd: Nicolas, Nicolas!
Se trezi strignd tare: Nicolas! Nicolas!
Simon st`tea \n fa]a ei sprijinit de balustrad`, fumnd o
]igar`, privind-o cum st`tea la o m`su]` [i \[i bea cafeaua.
P`rul lui era blond \n lumina soarelui, iar ochii alba[tri.
Uite ce e, Cherry, spuse el, voi intra direct \n subiect. Ce
[tii despre Fitzgerald?
Am venit aici ca secretar` a lui.
De aceea vreau s` vorbesc despre el.
Ce e cu Nicolas? \ntreb` ea. Inima i se strnse.
Arunc` ]igara peste balustrad` [i-[i aprinse alta.
E[ti prieten` bun` cu el?
Nu [tia ce s` r`spund`. |l iubea pe Nicolas, dar era prieten`
bun` cu el? |l iubea f`r` s` [tie nimic despre el, f`r` s`-l
\n]eleag`, cteodat` f`r` s` aib` \ncredere \n el. Era o dragoste
ciudat`, cum nu-[i imaginase c` va sim]i pentru cineva. Nu era
ca dragostea mai veche pentru Simon. |l iubise, avnd \ncredere
\n el [i \n]elegndu-l. Dar dragostea ei pentru Nicolas era mai
s`lbatic`, mai \nsp`imnt`toare [i cteodat` o umilea.
Nu [tiu dac` sunt sau nu prieten` bun` cu el, murmur` ea.
Oft` u[urat.
Atunci mi-e mai u[or s` discut cu tine. |l suspectez
pu]in... A fost un furt aici la hotel, noaptea trecut`. Doamnei
R~ZBUNARE RATAT~ 89
Patrick Morrison, o v`duv` american` bogat`, i s-au furat
bijuteriile, [i domnul Fitzgerald a plecat cu tot bagajul la [ase
diminea]a.
Nu po]i crede asta!
Bine\n]eles, s-ar putea s` nu fie nici o leg`tur`. Vreau
s`-mi spui ce [tii despre domnul Fitzgerald.
T`cu mult timp. Mna cu care ]inea cea[ca de cafea
tremura att de tare \nct puse cea[ca jos. Dac` ar fi putut
crede c` nu era nici o leg`tur`! Dac` ar fi putut uita noaptea
de pe vas cnd \l g`sise pe Nicolas cu colierul de diamante al
lui Peggy Norman. Dac` ar fi putu s` uite c`-l b`nuise c` era
escrocul Nicholas Freeman. Noaptea trecut` o ]inuse \n bra]e,
o s`rutase, \i spusese c-o iubea. Apoi se pare c` furase
bijuteriile unei americane! Cum a putut face asta dac` o iubea?
Ct timp ai fost secretara lui, ai aflat ceva despre el care
s` te fac` s` crezi c` nu e cine pretinde a fi? \ntreb` Simon.
|[i g`si cu greu vocea. Se auzi spunnd:
Nimic, Simon. Sunt sigur` c` faci o mare gre[eal`.
Domnul Fitzgerald mi-a spus noaptea trecut` c` trebuia s`
plece devreme. Avea o treab` important` pe cel`lalt cap`t al
insulei. Se va \ntoarce cam peste o zi. Ar fi ridicol s`-l
suspectezi de ho]ie.
Simon \[i trecu o mn` prin p`rul blond [i oft`.
Cum se pare c`-l cuno[ti, te voi crede pe cuvnt. {i dac`
]i-a spus asear` c` va pleca diminea]a devreme, presupun c`
nu mai trebuie s`-l suspectez. Un furt e o reclam` proast`
pentru un hotel, [i aceast` doamn` Morrison a venit aici \n
fiecare an. Se cazeaz` mereu \ntr-un apartament foarte scump
[i de obicei \[i aduce [i prietenii. Am concediat c]iva angaja]i
90 JENNIFER AMES
pentru c` au fost insolen]i. Vreunul dintre ei trebuie s` fie de
vin`, [i totu[i... A furat cu pricepere. Cnd fur` vreun localnic, las`
urme. Dar poli]ia n-a reu[it s` g`seasc` nici un indiciu pn` acum.
Ai spus ceva poli]i[tilor despre faptul c` domnul
Fitzgerald a p`r`sit hotelul? \ntreb` ea.
Nu, am vrut s` discut cu tine \nti. {i cum garantezi
pentru el, nu m` voi mai gndi la aceast` coinciden]`.
Se relax`. |i \n]epenise coloana de \ncordare.
}i-am adus o scrisoare.
Inima \i b`tu cu putere [i speran]`. Poate c` scrisoarea era
de la Nicolas, explicnd de ce plecase. Dar o clip` mai trziu
fu decep]ionat`. Scrisoarea venise par avion [i era de la Julian
Wright, scris` la cteva zile de la plecarea ei.
Simon privi scrisoarea [i spuse gelos:
E de la cel pentru care ai renun]at la mine?
Nu. E de la domnul Wright, fostul meu [ef.
M` bucur. Vru s` plece, dar se \ntoarse [i spuse: Sper c`
nu e[ti sup`rat` pe mine pentru noaptea trecut`?
De ce s` fiu sup`rat` pe tine, Simon?
N-am putut s` m` ab]in. |nc` ]in la tine, Cherry. Poate
mai trziu lucrurile se vor schimba.
Plec`. Cherry r`mase nemi[cat` mult timp dup` aceea,
privind u[a care se \nchisese dup` el. Dar nu se gndea la
Simon. Se gndea la Nicolas. Era el ho]ul? Dac` nu, de ce
plecase brusc? F`r` s`-i explice nimic. {i doar noaptea trecut`
o ]inuse \n bra]e [i-i spusese c-o iube[te. {tia c` atunci cnd
iube[ti un b`rbat, trebuie s` ai \ncredere \n el. Dar cnd
\ncepea s` aib` \ncredere \n el, cnd reu[ea s`-[i uite
suspiciunile, se \ntmpla a[a ceva.
R~ZBUNARE RATAT~ 91
Trebuie s` fi l`sat un mesaj, se gndi ea. Sun` [i-i ceru
cameristului s` se duc` s` \ntrebe la recep]ie dac` avea vreun
mesaj, dar cteva clipe mai trziu acesta se \ntoarse [i spuse c`
nu era nici un mesaj pentru ea.
Mul]umesc, spuse Cherry cu scrisoarea nedeschis` \n
mn`. Nici m`car nu-i venea s` plng`.
Se spune c` trebuie s` ai \ncredere absolut` \ntr-un b`rbat
cnd \l iube[ti, dar pe Nicolas \l iubea f`r` s` aib` \ncredere \n
el. |[i d`dea seama c` multe lucruri pe care le cite[ti \n c`r]i
despre dragoste nu erau adev`rate. Dragostea nu provine din
simpatie, \n]elegere, prietenie, cel pu]in nu dragostea pe care
o sim]ea ea pentru Nicolas. Dragostea apare violent, fie c`
dore[ti sau nu. |]i distruge sim]ul propor]iei [i \]i ia totul, [i
nu-]i d` dect dorin]a de a fi cu b`rbatul iubit [i s` faci ce
vrea el.
|ncepu s` se \ndoiasc` dac` prietenia avea ceva de-a face
cu dragostea. De exemplu Dante [i Beatrice. Nu erau
prieteni, n-o v`zuse dect o dat` \n via]`. Puteai spune c`
dragostea dintre Antoniu [i Cleopatra provenise din prietenie
[i \n]elegere? Mai dregab` din antagonism, chiar ur`. Aproape
c`-l ura pe Nicolas, cteodat`. Dar [tia c` dac` va reap`rea, \l
va iubi intens. Nu-i p`sa ce f`cuse, i-ar fi iertat orice dac` ar fi
spus: Te iubesc, Cherry, cum spusese noaptea trecut`.
Deschise scrisoarea de la Julian. De[i \i dictase multe
scrisori, aceasta era prima scrisoare pe care o primea de la el.
{i-l imagin` cu tr`s`turile lui fine, cu fruntea \nalt` de
intelectual, cu p`rul blond deschis [i ochii lui blnzi. |[i aminti
de prima sear` cnd o invitase la cin`, cnd \i spusese c`
92 JENNIFER AMES
pleac`. Ct o uimise schimbarea lui! |nainte \l crezuse
plicticos [i pedant, dar \n acea sear` descoperise c` nu era
a[a. Deveniser` prieteni buni \n scurtul timp dinainte de
plecare. |i pl`cea de el dar era departe de a-l iubi. Dar n-ar fi
fost mai fericit` s` se m`rite cu un b`rbat pe care doar \l
pl`cea? Dragostea \]i aduce extazul, dar [i suferin]a.
Scrisoarea de la Julien i se potrivea. |ncepea cu detalii de
la birou de cnd plecase, dar pe parcurs, scrisoarea devenea
mai intim`. Era plin` de umor [i de o sfial` fermec`toare.
|ncerc ca o omid` s` ies din crisalid`, scria el. Crisalida
biroului de avocatur`. |nv`] din nou, dar de data asta la [coala
vie]ii. |nv`] s` fiu ra]ional ca atunci cnd te vei \ntoarce s` nu
te plictisesc. {tii c` iau lec]ii de dans? {i mai de mult
consideram c` dansul e ocupa]ia celor slabi de minte! Ai rde
dac` ]i-a[ povesti ce greu e s` fiu vesel [i s` m` bucur de via]`.
Mai greu dect s` studiez c`r]i de drept. Dar b`nuiesc c`
atunci cnd voi \nv`]a secretul vie]ii, m` voi bucura imens. M`
voi bucura cnd te vei \ntorce. Cnd te \ntorci, draga mea? Ai
plecat doar de patru zile [i pare un secol. Nu-mi place noua
mea secretar`. |mi vine s` arunc cu c`r]i dup` ea cnd intr` \n
camer`, de[i e o fat` simpatic`. Nu vreau s-o v`d, mi-e dor de
tine. {i totu[i n-a[ vrea s` mai lucrezi aici. Te vreau acas` la
mine. Vrei s` te \ntorci [i s` te m`ri]i cu mine, Cherry? Sau
dac` preferi, telegrafiaz`-mi [i vin acolo s` ne c`s`torim [i apoi
te aduc \napoi. Ne-am putea petrece luna de miere \n Indiile
de Vest. N-am avut nici o vacan]` lung` \n via]a mea. Gndul
acesta aproape c` m` sperie. Dar pentru tine, drag` Cherry,
risc orice.
R~ZBUNARE RATAT~ 93
Scrisoarea continua pe acela[i ton. Zmbea cu tandre]e
cnd o citea. Ce simpl` ar fi via]a dac` ar putea s`-i telegrafieze
s` vin` s-o ia. Se \ntreba dac` va face asta. Ar fi putut fi prieteni
foarte buni. {i cine [tie, poate c` e cel mai bun fundament
pentru o c`s`torie. Se s`turase de dragoste. Dragostea
chinuitoare \i adusese doar dezam`giri.
Ziua fu chinuitoare. |ncerc` s` ia parte la via]a vesel` de la
hotel. Dup`-amiaz` merse cu un grup \ntr-o excursie [i
vizitar` o pe[ter` celebr`. |n timpul c`l`toriei, un tn`r
american avu grij` de ea [i mai trziu cnd se \ntoarser` la
hotel, luar` ceaiul \mpreun`.
Dar nu se putu relaxa. Era \ncordat`. Cnd sosea o ma[in`
\n fa]a hotelului, nu mai asculta conversa]ia, se apleca [i privea
cu speran]` la cine cobora din ma[in`. {i dac` b`rbatul era
\nalt [i suplu, inima \ncepea s`-i bat` cu putere. Dar Nicolas
nu sosea. O p`r`sise. Poate glumise cnd \i spusese c-o iubea.
Tn`rul american \i spuse c` va avea loc un sc`ldat la
lumina lunii. Vroia s` vin` [i ea. Spuse c` va veni, nu c` [i-ar fi
dorit asta, dar \[i spunea c` trebuia s` fac` ceva ca s` ias` din
disperarea ei. Nici un b`rbat din lume nu merita s` fie
disperat` pentru el, se gndi ea mnioas`.
|n timp ce se \mbr`ca pentru cin` \n seara aceea, se auzi un
cioc`nit \n u[`.
Intr`.
U[a se deschise [i ap`ru Nina care \nchise repede u[a [i se
sprijini de ea, r`suflnd repede. Era nervoas`. Ochii ei mari
erau m`ri]i [i vocea \i era aspr`.
I-ai spus lui Simon adev`rul noaptea trecut`? \ntreb` ea.
Vreau s` [tiu.
94 JENNIFER AMES
Cherry era la oglind`. Cnd intr` Nina, se \ntoarse spre
u[`. Cnd o v`zu, p`li, mai mult de mnie dect de team`, [i
se privir` cu ostilitate.
Nu, nu i-am spus adev`rul, r`spunse ea. Dar nu pentru
tine, Nina, de dragul lui Simon. Nu e pl`cut pentru un b`rbat
s` [tie c` so]ia lui e o mincinoas`.
Cum \ndr`zne[ti!
Nu e adev`rul? \ntreb` Cherry. Ai sosit aici pretinznd
c`-mi e[ti prieten` [i totu[i i-ai spus lui Simon c` ]i-am cerut
s`-i transmi]i c` sunt \ndr`gostit` de altcineva.
De unde [tii?
Simon mi-a povestit asear`.
Nina o privi cu ur`.
Vrei s` spui c` ]i-a povestit asta [i tu nu i-ai spus adev`rul?
\ntreb` ea. Nu te cred. Dac` \mi spui adev`rul, de ce se poart`
Simon a[a cu mine? Nu mi-a vorbit [i a refuzat s` doarm` \n
camer` cu mine. N-am dormit toat` noaptea. Nu puteam s`
suport c` Simon era att de aproape de mine, [i totu[i att de
departe. Nu [tii ct de mult \l iubesc pe Simon, n-ai de unde
[ti. Vocea ei era isteric`.
Lui Cherry \i p`ru r`u pentru ea. Orice vin` ar fi avut, orict
de tr`d`toare era, era evident c`-l iubea pe Simon. Era o
dragoste ciudat`, posesiv`.
Dac` nu m` crezi, nu mai am nimic de ad`ugat, spuse
Cherry. Se \ntoarse spre oglind`, considernd discu]ia
\ncheiat`.
Nina \[i rec`p`tase controlul. Respira]ia [i minile
\ncle[tate i se relaxar`.
R~ZBUNARE RATAT~ 95
{i de ce nu i-ai spus? \ntreb` ea. Nu de asta ai venit aici?
S` te r`zbuni pe mine [i s`-l recape]i pe Simon?
Cherry nu-i r`spunse. Se duse la fereastr` [i trase
draperiile. Da, venise s` se r`zbune pe Nina [i Simon, dar
acum... |[i pierduse dorin]a de r`zbunare, r`zbunarea nu mai
avea sens.
Da, de asta am venit, dar acum... M-am r`zgndit.
Vrei s` spui c` nu vei interveni \ntre mine [i Simon?
\ntreb` Nina.
Nu.
Atunci, vei pleca? \ntreb` Nina.
Cherry se \ntoarse spre ea.
Bine\n]eles c` nu. De ce a[ pleca?
Dar dac` ai renun]at la r`zbunare, ce te mai ]ine aici?
Cherry nu-i r`spunse imediat. Se a[ez` pe bra]ul unui
fotoliu. Lumina l`mpii c`dea pe p`rul ei ro[cat [i-i sublinia
curbele trupului tn`r. Probabil c` n-o mai ]inea nimic aici.
Nicolas \i spusese c-o iubea, dar plecase [i o p`r`sise. De
asemenea, probabil c` luase bijuteriile doamnei Morrison cu
el! |i era ru[ine c` iubea un astfel de b`rbat! Era atr`g`tor,
nimeni nu putea nega, dar probabil nu era prima fat` din via]a
lui. |i spusese c-o iubea, dar n-o ceruse de so]ie. Oricum, nu
s-ar fi m`ritat cu el.
Plec de la hotel, \i spuse Ninei. Oricum, e prea scump
pentru mine. |n plus, trebuie s`-mi g`sesc locuin]` lng`
serviciu.
Da, spuse Nina. Vei lucra pentru Jacob [i Smyth, nu-i a[a?
Ochii \i lucir` de satisfac]ie.
96 JENNIFER AMES
Petrecerea din seara aceea fu un fiasco. Pe Cherry n-o
atr`gea veselia. Avu o companie pl`cut`, o cin` perfect`, o
c`l`torie cu ma[ina prin noapte c`tre un lac \n cealalt` parte a
insulei. Cherry st`tea cu tn`rul american, Hank Richards,
care o admira deschis. Un b`iat dr`gu], se gndi ea, dar \[i
d`du seama c` era departe de a-l iubi. Oare toat` via]a va fi \n
compania b`rba]ilor de care doar \i pl`cea?
E[ti t`cut`, Cherry. E vreo problem`? \ntreb` el.
Nu, Hank. Poate sunt pu]in obosit`.
O scuz` r`suflat`. Se \ntreba dac` o va crede. Obosit`...
Mereu spui c` e[ti obosit`, cnd inima ta tnje[te dup` cineva
care nu e aici. {i e[ti crezut`, sau se preface c` te crede. Poate
c` nu-i pas` destul.
Da, pari obosit`, spuse Hank. Sprijin`-te de um`rul meu.
Te vei \nviora cnd vei intra \n ap`. N-ai idee ce minunat e s`
te scalzi noaptea aici.
Ajunser` la lac, o mic` lagun` albastru \nchis sub lumina
lunii. Apa era cald`, pe mal erau palmieri [i se auzeau valurile
sp`rgndu-se pe ]`rm. Era o atmosfer` romantic`. Cherry \[i
aminti cum visase \n micul birou de avocatur` la o sear` ca
asta, dar acum n-o mai atr`gea. Ura lumina argintie a lunii,
care mngia apele adormite, ura aerul cald al nop]ii [i stelele
str`lucitoare. Ura tot ce-i sugera romantism.
La \ntoarcere, Hank fu vesel.
Un b`rbat trebuie s` te iubeasc` mult ca s`-]i respecte
triste]ea, se gndi ea. Rsul \l cucere[te mai u[or.
R~ZBUNARE RATAT~ 97
Cnd se \ntoarse la hotel, \l \ntlni pe Simon \n hol. Se
ridic` de la m`su]a la care bea [i veni spre ea.
Cherry, unde ai fost, te-am c`utat prin tot hotelul.
Am fost la sc`ldat, spuse ea. Simon, cred c` m` voi culca
acum. Sunt foarte obosit`.
Trebuie s` vorbim \nti. Vino \n gr`din`.
Nu.
Nu mai putea suporta o scen` cu Simon, ca noaptea
trecut`. Nervii ei nu mai rezistau. |n plus, cum nu-l mai iubea,
nu era cinstit pentru nici unul dintre ei.
Sper c` ai \ncredere \n mine, spuse el amar.
Nu e vorba de asta Simon, dar... Nu vreau s` merg \n
gr`din`.
M`car vino pe balcon, s` bem ceva. Am nevoie s` discut
cu tine, Cherry.
P`rea disperat.
Bine, Simon, dar nu st`m mult. Chiar sunt obosit`.
Simon o lu` \nainte spre balcon.
Se opri \ntr-un col] izolat [i comand` de la chelnerul negru
dou` cocteiluri.
A fost o zi grea, remarc` el. |nti bijuteriile furate, apoi
jum`tate dintre angaja]ii localnici [i-au dat demisia, iar seara
chiar [i tu m-ai p`r`sit. |ncerc` s` zmbeasc`, dar rezultatul fu
jalnic.
Cum adic` jum`tate dintre angaja]ii localnici [i-au dat
demisia? \ntreb` ea.
Nu [tiu mai multe dect tine. Dar [eful de personal mi-a
spus c` jum`tate dintre angaja]i ne-au p`r`sit. Erau insolen]i,
98 JENNIFER AMES
chiar au amenin]at. Se coace ceva, e ca [i cum ar mocni un foc.
Presupun c` n-ai fost amestecat` vreodat` \ntr-o rebeliune a
localnicilor. Nu e pl`cut deloc.
Sper c` nu se va \ntmpla aici, spuse Cherry.
Simon era \ncruntat [i b`tea cu degetele \n mas`.
Se aud zvonuri, spuse el, [i mi-a[ dori s` [tiu ce s` fac.
Dac` se \ntmpl` ceva, simt c` to]i turi[tii de aici sunt
responsabilitatea mea. M` simt precum c`pitanul unui vas.
Hotelul e vasul meu. Dac` e vreun pericol, ar trebui s`-i sf`tuiesc
s` plece ct timp mai pot. Dar dac` nu e nici un pericol, ar fi o
prostie s-o fac. M-a[ face de rs [i hotelul ar pierde bani. A[ vrea
s` aflu cine e \n spatele acestei afaceri, cine d` localnicilor arme
[i muni]ie. Oficialit`]ile insulei sunt lene[e [i indolente, dar
dac` le-a[ spune ceva clar, poate c` ar ac]iona.
Cherry \i atinse mna. De[i nu-l mai iubea, \i era drag.
Dac` te-a[ putea ajuta cu ceva, Simon.
|i prinse mna [i i-o ]inu strns, \nct o duru.
M` po]i ajuta, Cherry, stnd cumine, fiind prieten` cu
mine, chiar dac` nu m` po]i iubi. Nu [tii ce \nseamn` pentru
mine s` te rev`d. De cnd ai rupt logodna parc` sunt pe o
lume str`in`. N-am \ncredere \n nimeni, n-am cui s` m`
dest`inui, cum obi[nuiam s` vorbim. Oamenii iau dragostea
\n derdere. Spun c` alte lucruri sunt mai importante, dar
cred c` a tr`i f`r` dragoste e ca [i cum ai citi o carte \ntr-o
limb` necunoscut`. Cuvintele nu au nici un sens.
Peisajul era superb, soare, flori tropicale, marea verde-
alb`struie, totu[i se sim]ea ca \ntr-o temni]` medieval`
\ntunecat`.
R~ZBUNARE RATAT~ 99
{i tu sim]i la fel? [opti el, aplecndu-se peste m`su]`.
Cherry, nu se poate ca \ntr-o zi, noi doi... nu pot crede c`
trebuie s`-mi tr`iesc restul vie]ii f`r` tine. |nainte s` vii, m`
resemnasem, dar acum...
N-am f`cut bine c` am venit, exclam` ea. Voi pleca.
Nu, Cherry. Vocea lui era disperat`. Chiar dac` nu m`
po]i iubi, stai cu mine un timp. Sunt attea lucruri care m`
\ngrijoreaz`. Dac` pleci, m` voi sim]i foarte singur... att de
singur \nct n-a[ mai avea pentru ce s` mai tr`iesc.
Cherry st`tea lini[tit` cu minile \n poal`. |[i dori din nou
s` nu fi venit pe Insula Locus.
Simon, dac` r`mn, te vei purta frumos cu Nina?
|i fusese greu s` spun` asta. Nu e u[or s` iei partea cuiva
care te-a tr`dat.
Voi \ncerca, spuse el. Numai pentru c` mi-o ceri tu.
M`car dac` s-ar mul]umi cu faptul c` m` port frumos cu ea.
Nu r`spunse. {tia ce vroia el s` spun`. Nina dorea
dragoste. Totu[i, nu era vina lui Simon c` n-o putea iubi.
Cherry se ridic` \n picioare.
Acum trebuie s` merg la culcare, Simon.
Te conduc, murmur` el.
Str`b`tur` gr`dina \n t`cere. Aerul era parfumat.
Ai mai auzit ceva de Fitzgerald? o \ntreb` el brusc.
Nu. De ce? \ntreb` ea tres`rind.
Nu-mi pot scoate din minte c` are ceva de-a face cu furtul
bijuteriilor doamnei Morrison. {tiu c` nu-]i face pl`cere s`
auzi asta, fiind prieten` cu el, dar a plecat \n \mprejur`ri
dubioase. |n plus, n-a spus unde pleac` [i a fost c`utat ast`zi
de trei ori. Cred c` o dat` de [eful poli]iei.
100 JENNIFER AMES
Cherry nu spuse nimic, dar inima i se strnse. Cum putea
s` mai cread` \n Nicolas dup` aceste probe? |n plus, crezuse
vreodat` cu adev`rat \n el? Cum ar fi putut, dup` ce-l g`sise cu
colierul lui Peggy Norman?
M-am purtat ca o proast` sentimental`, se gndi ea.
Trebuie s`-l uit.
Dac` dai de el, spune-i s` m` caute, spuse Simon. Vreau
s`-i pun cteva \ntreb`ri.
Rse for]at. St`teau amndoi pe micul balcon din fa]a
dormitorului ei.
Dar e ridicol s`-l suspectezi de ho]ie, spuse ea. Dac` l-ai
cunoa[te cum \l cunosc eu, ai [ti c` nici nu se pune
problema.
Totu[i a[ vrea s`-l v`d. Noapte bun`, Cherry.
O clip`, crezu c` o va s`ruta [i se trase \napoi. Simon
observ` [i spuse :
Nu te teme Cherry. Nu te-a[ s`ruta cu for]a. Mai bine \mi
amintesc de vremurile bune.... cnd m` l`sai s` te s`rut. Poate
c` \ntr-o zi m` vei s`ruta din nou. Sper, draga mea.
Se \ntoarse [i plec`.
Oftnd, ea se \ndrept` spre camera ei [i deschise u[a..
Camera era \ntunecat`, dar luna o lumina. Se \ndrept` spre
\ntrerup`tor, dar se opri [i ]ip`.
Ce e, Cherry? \ntreb` Nicolas. De ce ]ipi? Doar nu vrei s`
[tie toat` lumea c` sunt \n dormitorul t`u.
Nicolas se ridic` din fotoliu, zmbind. |n semi\ntuneric
p`rea [i mai \nalt, ca [i cum ar fi fost un spectru.
Cherry \[i ]inu respira]ia [i-l privi uimit`.
R~ZBUNARE RATAT~ 101
Nicolas, spuse ea cu voce slab`.
A[a e. Am vreun motiv s` nu fiu aici?
Bine\n]eles c` motive erau, dar nu-i veneau \n minte dect
lucruri banale.
Ce faci \n camera mea? \ntreb` ea.
Vroiam s`-]i vorbesc, de fapt, s` te v`d, Cherry, scumpa
mea. O prinse de mini [i o trase spre el. Voiam foarte mult s`
te v`d, spuse el cu voce tandr`. De aceea m-am \ntoars \n
noaptea asta. Am riscat totul s` te v`d, s` te s`rut din nou.
A[a ar fi f`cut, dar ea se trase \napoi. Trebuie s` m`
controlez, se gndi \n panic`. Nu pot s`-l las s` rd` de mine
ca noaptea trecut`. Trebuie s` aflu despre furt.
Dar era att de greu! El st`tea \n lumina lunii, att de
aproape de ea, o ]inea de mini, vocea lui era joas` [i
vibrant`... f`cu un efort s` fie calm` [i spuse:
Dac` vroiai s` m` vezi, de ce n-ai venit \n holul hotelului?
De ce ai intrat neinvitat \n dormitorul meu?
Am intrat neinvitat! o \ntrerupse el. Drag` Cherry, u[a era
descuiat`! Vorbe[ti ca eroina unei piese melodramatice. Vreau
s` vorbesc cu tine [i locul acesta e destul de bun pentru acest
lucru.
Dar e dormitorul meu, insist` ea.
|i zmbi [i spuse:
Prostu]` mic`, nu \n]eleg cum un pat \n camer` face
lucrurile diferite. |n plus, nu mai e la mod`. Majoritatea
femeilor primesc b`rba]ii \n dormitoarele lor [i de[i patul e o
canapea, tot pat e. Nu te-am c`utat \n hol, deoarece am un
motiv \ntemeiat s` nu se [tie c` m-am \ntors la hotel.
102 JENNIFER AMES
Cred c` [tiu motivul t`u, spuse ea. Doamnei Morrison, o
turist` american`, i s-au furat bijuteriile noapte atrecut`.
Da? exclam` Nicolas [ocat. A avut ghinion, nu-i a[a?
Cred c` furtul bijuteriilor doamnei Morrison are
leg`tur` cu faptul c` nu vrei s` fii v`zut \n hotel, nu-i a[a?
\ntreb` ea.
Nicolas t`cu. Se privir`. Fa]a lui Nicolas era \n umbr` [i ea
\ncerc` s` ghiceasc` la ce se gndea. Acum \i era team`.
Umilit`, ar fi dat orice s` nu fi spus asta.
A[adar, crezi c` am furat bijuteriile doamnei Morrison?
Cu lacrimi \n ochi, ea spuse:
Ce altceva s` cred, Nicolas? Ai plecat devreme, f`r` s` dai
explica]ii, [i acum nu vrei s` fii v`zut.
Se l`s` t`cerea.
O femeie care nu crede \n b`rbatul pe care-l iube[te nu
valoreaz` prea mult, nu-i a[a? remarc` el.
Se duse spre \ntrerup`tor.
S` aprindem lumina, spuse el. Mi-am pierdut atrac]ia
pentru lumina lunii. |n noaptea asta eu am fost prostul,
Cherry. Dar poate c` un mascul \ndr`gostit e mereu prost.
Orice ar spune lumea, femeile sunt practice [i b`rba]ii
romantici. Am riscat mult \n noaptea asta ca s` te v`d [i \n
locul bra]elor care vor s` m` \mbr`]i[eze g`sesc acuza]ii. Tu,
care trebuia s` fii prima care s` m` apere, m` acuzi. {i nu te
bazezi dect pe o coinciden]`.
Acum era \nsp`imntat`. |ncerc` s` vorbeasc` de dou` ori,
pn` s`-[i g`seasc` vocea.
R~ZBUNARE RATAT~ 103
Dar nu te acuz, Nicolas, cel pu]in nu \n public. Cnd
Simon a sugerat c` ai putea avea leg`tur` cu furtul, am negat
vehement. Am negat din nou \n seara asta... pe balcon. Nu
m-ai auzit?
O privi cu fa]a trist`. Ochii lui cenu[ii nu mai rdeau.
Dar crezi c` eu am f`cut-o, spuse el. Asta conteaz`. Nu
vreau s` iubesc o femeie care-[i pierde credin]a \n mine att
de u[or. Adio, Chery. Scurta noastr` poveste de dragoste a fost
distractiv`. E p`cat s` ne desp`r]im a[a, dar via]a e ciudat`.
Probabil c` vede de noi amndoi. |i \ntinse mna.
Deoarece era prea [ocat` pentru a face altceva, \i \ntinse
mna \n mod mecanic [i el i-o strnse serios. Dar cnd s`
plece, nu-i mai d`du drumul, lacrimile \i curgeau pe obraji.
Nicolas, te rog nu pleca a[a, \l rug` ea. Nu trebuia s` te acuz.
Dac` o gndeai, bine\n]eles c` trebuia s-o spui, spuse el
grav. Nu vreau s` m` iube[ti dac` tu crezi c` sunt un ho]. |[i
trase mna dintr-a ei.
Noapte bun` din nou, Cherry. Sper s` ai succes \n noua
ta slujb`. Sper s` ai succes toat` via]a.
Succes, da, dar ce e succesul f`r` dragoste? se gndi ea
disperat`. Succesul era ca un glob str`lucitor de pus \n brad,
delicat, dar gol pe din`untru, totu[i ar`tnd frumos lumii
exterioare. Nu avea substan]`. Doar un miraj al fericirii.
Nicolas str`b`tuse camera, deschisese u[a [i ie[ise pe balcon.
Nicolas, strig` ea. Nicolas, nu se poate termina a[a. Nu mai
avea nici un pic de orgoliu. Nu mai ai orgoliu cnd iube[ti sincer.
El se \ntoarse. |n lumina alb` a lunii fa]a lui era aspr`, dar
ochii erau tandri.
104 JENNIFER AMES
Nu po]i s` [tii, Cherry. Cteodat`, cnd crezi c` ai ajuns
la cap`tul drumului, vezi c` era doar o cotitur`. Dac` mai
trziu vei crede \n mine, din toat` inima, astfel \nct orict
m-ar acuza lumea, vei crede \n mine, poate. Se apropie de ea
[i-i s`rut` mna. Poate, Cherry, nu pot fi sigur.
Se \ntoarse [i plec`. L-ar fi strigat, dar lacrimile o \necau.
Gemnd se pr`bu[i \n fotoliu [i-[i \ngrop` fa]a \n mini. Se
sim]ea ca [i cum fusese biciuit` pn` la snge. O meritase?
Inima ei \i spunea c` da. Nu avusese credin]` [i dragostea nu
are valoare f`r` credin]`. Asta \i spusese el. |i spusese c` o
femeie f`r` credin]` nu valoreaz` nimic. Acuza]ia o lovise ca
un bici. Nicolas nu mai glumea. Era un tn`r acuzator [i cu
vocea metalic`. O pedepsise, poate prea brutal, dar cu ct
iube[ti mai mult pe cineva, cu att mai brutal \l pedepse[ti.
Nu [tia de ct timp st`tea acolo, poate trecuser` minute,
poate ore.
Nu m` vrea, murmur` ea. M` dispre]uie[te. Poate c`
merita s` fie dispre]uit`. Tremur` [i se ridic` din fotoliu.
Stinse lumina [i se \ntinse pe pat. Lumina lunii intra pe
fereastr` ca fascicolul unei lanterne. {i-l imagina pe Nicolas,
\nalt, suplu, cu ochii rznd, Nicolas pe care-l [tia. Nicolas pe
care, cu acuza]iile ei proste[ti, \l gonise pentru totdeauna.
|[i \ngrop` fa]a \n perne. Minile ei mici strngeau
convulsiv a[ternutul. Dac` exist` Dumnezeu, se gndi ea,
Nicolas se va \ntoarce. M` va s`ruta [i va spune c` nu conteaz`
ce am spus. |nc` m` iube[te.
Dar el nu se \ntoarse [i cnd perna fu ud` de lacrimi, ea
adormi.
R~ZBUNARE RATAT~ 105
Capitolul 7
Cnd pierzi dragostea, ]i se pare incredibil c` via]a
continu`. Soarele str`luce[te la fel, ceilal]i oameni vorbesc [i
rd f`r` s` le pese de durerea din inima ta.
Cherry se trezi [i privi ziua care era frumoas`. O ura c` era
att de frumoas`. Se ridic` din pat [i se \mbr`c`.
M` voi descurca, \[i spuse ea. Femeile moderne nu se
pr`bu[esc dup` nici un b`rbat.
Merse \n restaurant [i se for]` s` ia micul dejun. Dac`
fl`mnze[ti, nu-]i va trece durerea din inim`, se gndi ea, [i
sigur asta nu-l va aduce \napoi pe Nicolas.
|nainte s` termine, Simon veni [i se a[ez` pe un scaun \n
fa]a ei.
Nina mi-a spus c` pleci ast`zi, e adev`rat?
Da, \ncep lucrul pentru Harry Brown mine.
Simon se \ncrunt`.
Nu-mi place. A[ vrea s` te \mpiedic s` lucrezi pentru
firma aceea, Cherry, spuse el rznd for]at.
Prostii, Simon. Sunt perfect capabill` s`-mi port singur`
de grij`.
Gre[e[ti, spuse el. Nici o femeie nu-[i poate purta
singur` de grij` cnd se amestec` printre tic`lo[i.
Dac` nu-mi va place, voi pleca. Dar sunt hot`rt` s`
\ncerc.
El t`cu. Lu` un fruct din bol, dar nu-l mnc`. |l \nvrtea \n
mn`.
Chiar dac` vei lucra pentru ei, m-a[ sim]i mai bine dac`
ai r`mne la hotel, spuse el \n cele din urm`.
Dar Simon, poate crezi c` sunt milionar`. Nu-mi pot
permite.
Nu trebuie s` pl`te[ti, Cherry.
Doar n-o s` stau pe spinarea ta?
Simon zmbi, [i o clip` \l v`zu cum \l [tia.
Nu ar fi pe spinarea mea, ci a companiei.
Totu[i, nu pot, spuse ea. |n plus, nu cred c` e o idee prea
bun` s` stau sub acela[i acoperi[ cu Nina.
Fa]a lui se \nnegur`. Vru s` spun` ceva, dar se opri.
Poate c` ai dreptate. |i prinse mna pe sub mas`. |mi
permi]i s` te mai v`d, oriunde te-ai duce?
Bine\n]eles, zmbi ea. Atta timp ct \n]elegi c` putem fi
doar prieteni.
Se pare c` trebuie s` \n]eleg asta.
Privi \n farfurie.
M` tem c` da, Simon.
Bine, Cherry, fac orice pentru tine. {i dac`-mi ceri s` fim
amici, m` voi conforma.
R~ZBUNARE RATAT~ 107
E[ti dr`gu], Simon. |i pl`cea de Simon [i se bucura c` vor
fi prieteni. Se gndea c` dac` nu mai r`mne nimic \n urma
dragostei, devii cinic.
Dac` vrei s` te cazezi \n Princeton, \]i voi da adresa unei
prietene de-a mea. E so]ia unui medic. Are trei copii de
crescut, iar medicul e cam be]iv, dar nu e un om r`u. Va fi
bucuroas` s` aib` bani \n plus, iar tu vei fi \n siguran]` acolo.
Cherry \i mul]umi [i mai trziu plec` \ntr-un taxi s` discute
cu so]ia medicului, doamna Sampson.
Doamna Sampson locuia la cteva minute de mers pe jos
\n afara Princetonului, \ntr-o cas` mare [i d`r`p`nat`. Mai
demult, \nainte s` fie \nfiin]at ora[ul Princeton, probabil
g`zduise un cultivator bogat de nuci de cocos sau banane. |n
ciuda por]ii rablagite [i a vopselei care se scorojea pe pere]ii
exteriori, sim]ea c` aceast` cas` prinsese zile mai bune. Zile
\n care sala de dans, pe care doamna Sampson o folosea
acum drept camer` pentru copii, fusese plin` de doamne \n
rochii frumoase [i domni chipe[i. Atunci, o armat` de
servitori negri lustruiser` podeaua \nct \]i puteai vedea
chipul \n ea. Canapele comode [i [ezlonguri st`tuser` \n
locul mobilei din nuiele pe care doamna Sampson o
importanse din Jamaica.
M` tem c` aceast` cas` e cam ne\ngrijit`, se scuz` ea
zmbind, dar ce po]i face cu trei copii [i doar cu o servitoare?
Era o femeie slab`, trecut`, care ar`ta ca [i cum soarele \i
uzase nu numai aspectul, dar [i personalitatea.
E[ti nou-venit`, nu-i a[a, o \ntreb` pe Cherry. Cum ]i se
pare aici?
108 JENNIFER AMES
Cred c` e un loc romantic, spuse Cherry.
Elsa Sampson rse.
Romantic! exclam` ea. Da, b`nuiesc c` a[a \l vezi. La
urma urmei, e[ti tn`r` [i de-abia ai venit. Dar mie mi-ar fi
pl`cut Anglia. Insulele tropicale sunt roamntice doar pentru
cei ce-[i permit s` fie lene[i. Sunt minunate pentru o vacan]`,
dar cnd tr`ie[ti aici... ca mine, abia [tiind dac` voi avea bani
de mncare pentru copii s`pt`mna viitoare, tr`ind \n c`ldur`
[i praf, f`r` un servitor \n care s` pot avea \ncredere, nu prea
e romantic. |n plus, e att de izolat`. Toate rudele mele sunt
departe. Cnd e[ti tn`r` nu conteaz`. |n nou` cazuri din zece
te bucuri c` sunt departe. Dar cnd ai copii de crescut, ar fi
mai bine s` te ajute rudele.
Atunci, de ce nu te \ntorci \n Anglia? \ntreb` Cherry, dar
\[i d`du seama c` remarca era negndit`, chiar crud`. Fa]a
doamnei Sampson \[i schimb` expresia. |n ochii ei alba[tri se
vedea atta dor \nct Cherry abia o putea privi.
M`car dac` s-ar putea. Vocea ei devenise o [oapt`. Dac`
a[ putea vedea cmpiile verzi ale Angliei, s` miros iarba umed`
de roua dimine]ii. Dac` mi-a[ putea trimite copiii la [coli
engleze[ti [i s`-i cresc \ntr-o atmosfer` s`n`toas`. Dar nu e nici
o speran]`. Vezi tu, zmbi ea [i ceva din zmbetul ei o f`cea pe
Cherry s` vrea s` plng`. Poate vei afla dac` vei locui aici.
George bea. Nu c` l-a[ condamna. Trebuie s` te apuci de ceva
\n locul `sta uitat de Dumnezeu. Dar astfel [i-a pierdut clien]ii
albi. Are doar clien]i negri [i ei pl`tesc prost. Totu[i, s-ar putea
[i mai r`u. Ar putea fi mult mai r`u.
R~ZBUNARE RATAT~ 109
Cherry nu-[i putea imagina cum. Elsa Sampson probabil
c`-i ghicea gndurile dup` expresia fe]ei, c`ci spuse:
Nu m` crezi, domni[oar` OShann? Te asigur c` a[a e.
Cnd George nu bea, e bun cu mine, are o inim` bun`. O
cuno[tin]` din Anglia s-a oferit s`-mi pl`teasc` drumul meu [i
al copiilor pn` \n Anglia dac` \l p`r`sesc. Dar nu pot face
asta, spuse ea zmbind. De data asta era un zmbet tandru.
|mi place mult George.
Se ridic` de pe canapea [i merse la [emineu. Se f`cea c`
aranjeaz` ni[te fotografii pe poli]`, dar minile \i tremurau.
Cherry sim]i c` nu mai vorbise a[a cu alt` femeie alb` de ani
de zile.
Cred, continu` ea, c` \l iubesc pe George. {i cred c`
pu]ine femei c`s`torite de doisprezece ani pot spune asta.
{tiu c` bea, dar unele femei au probleme [i mai mari. Ar fi
putut s` m` bat` sau s` m` \n[ele. C`s`toria nu e o gr`din` cu
trandafiri, de[i la \nceput a[a crezi. |mi amintesc cnd m-am
\ndr`gostit de George [i am aflat de numirea lui aici, credeam
c` mi-a pus Dumnezeu mna \n cap! Era administrator de
spital, dar a fost dat afar`. A \nceput s` lucreze pe cont
propriu. La \nceput avea clien]i albi, dar treptat i-a pierdut. Nu
[tiu de ce \]i spun toate astea. N-am mai vorbit a[a de ani de
zile. Dar cred c`-mi va place de tine, Cherry.
|[i zmbir`, sim]ind c` vor deveni prietene.
|n acea dup`-amiaz`, Cherry se mut` cu tot bagajul \n casa
Elsei Sampson. Camera care i se d`duse era mare. Nu avea
dect un pat, o servant`, o mas` [i un scaun, dar era curat` [i
draperiile de muselin` erau apretate.
110 JENNIFER AMES
Seara la cin`, \i cunoscu pe cei trei copii ai Elsei [i pe
doctorul Sampson. Era un b`rbat \nalt [i slab, [aten cu cteva
fire albe [i ochi mari cenu[ii [i blnzi. Cherry sim]i c` atunci
cnd nu bea, \i era ru[ine de el. |n timpul mesei \i fu mil` de
el [i \n]elese de ce Elsa refuza s`-l p`r`seasc`.
Cei trei copii erau adorabili. Gertrude era cea mai mare, de
opt ani, avea crlion]i blonzi [i ochi c`prui. John, al doilea
copil, avea [ase ani [i era un b`iat bine legat, avnd ochii Elsei
[i zmbetul atr`g`tor al tat`lui s`u. Cel mai mic era Paul, de
doi ani.
Dup` cin` o ajut` pe Elsa s` culce copiii [i cnd Elsa
\ncerc` s` protesteze, remarc` zmbind:
Nu, Elsa, eu \]i sunt recunosc`toare. Nici nu [tii ce mult
\mi place! |mi va pl`cea s` stau aici [i vreau s` te ajut. Dac` nu
m` la[i, m` voi plictisi.
Dar ai o slujb`, nu-i a[a?
Da, dar am timp destul dup` program.
Elsa era sceptic`.
Am un sentiment c` vei g`si curnd pe cineva care s` aib`
grij` de timpul t`u liber. E[ti prea dr`gu]` ca s` treci
neobservat`, mai ales \ntr-un astfel de loc unde sunt pu]ine
femei tinere. Cuno[ti b`rba]i aici?
Nu, n-am pe nimeni.
Tonul ei o f`cu pe Elsa s-o priveasc` \ntr-un fel curios, dar
nu coment`.
Dup` ce culcar` copiii [i \nchiser` u[a dela camera lor, Elsa
remarc`:
R~ZBUNARE RATAT~ 111
|n biletul pe care mi l-a scris Simon, spunea c` e[ti o
veche prieten` de-a lui. L-ai cunoscut \n Anglia, \nainte s` vin`
aici?
Da. De fapt, am fost logodi]i.
Oh! f`cu Elsa. O privi pe Cherry observndu-i p`rul
ro[cat, buzele pline [i ro[ii, ochii c`prui [i un nas cu c]iva
pistrui care-i sporeau frumuse]ea.
Nu-mi pot imagina ca un b`rbat logodit cu tine c`
renun]e u[or.
Cherry ro[i. Un compliment de la alt` femeie e adesea mai
jenant dect unul de la un b`rbat.
Ai cunoscut-o [i pe so]ia lui \n Anglia? relu` Elsa.
Da, spuse Cherry, am lucrat \n acela[i birou. Vocea i se
\n`sprise.
V`d c` nici ]ie nu-]i place de ea, remarc` Elsa. De cnd
l-am cunoscut pe Simon, a fost bun prieten cu George, ct [i
cu mine. Nu [i so]ia lui. Cnd a descoperit c` lui Simon \i
pl`cea la noi, a f`cut tot posibilul s` ne discrediteze \n fa]a lui.
Dar cred c` face a[a cu to]i cei care-i plac lui. Nu suport` ca el
s` aib` prieteni. Cred c` e geloas`. Cteodat` e aproape
nebun`. {tii, m-am gndit adesea c` Nina e cam
dezechilibrat`.
Cherry fu [ocat`. Ideea aceasta nu-i trecuse prin cap,
dar acum c` Elsa o spusese, nu-i mai ie[ea din minte. Se
gndi la asta toat` noaptea. Aerul era prea cald ca s` poat`
dormi.
Dac` era adev`rat, nu explica ciud`]eniile Ninei? Cteodat`
p`rea normal` [i logic`: dar alte ori era complet nebun`.
112 JENNIFER AMES
Cherry se gndi la Elsa [i la problemele ei [i la slujba pe
care o va \ncepe mine. Se gndi la toate, numai s` nu se
gndeasc` la Nicolas. Nu vroia s`-[i aminteasc` privirea lui
aspr`, nici dispre]ul din voce cnd spusese: O femeie care nu
crede \n b`rbatul pe care-l iube[te nu valoreaz` mult, nu-i
a[a?
Toat` noapea aceste cuvinte \i sunau \n urechi. Le va putea
uita vreodat`? |ncerc` s`-[i spun` c` avusese motive s`-l acuze,
dar de fapt \i era ru[ine.
***
A doua zi diminea]a se prezent` la birou la firma Jacob [i
Smyth. Era agita]ie pe docul din fa]a magaziei. Un vapor
sosise [i tocmai desc`rca marfa. Negrii transpira]i c`rau l`zi
grele pe cap.
Vaporul era burduh`nos [i alb [i ar`ta ca o ra]` imens`
odihnindu-se pe apele albastre.
Cherry se opri [i privi cteva minute. Harry se apropie.
Ce dracu s-a \ntmplat cu tine, Cherry? exclam` el. Am
fost asear` la hotel s` te caut, dar mi-au spus c` ai plecat. Nu
mi-au dat nici o adres`. Mi-era team` c` nu vei mai aparea
diminea]a.
M-am mutat \n Princeton, spuse ea.
La cine? \ntreb` el.
La doamna Sampson. So]ul ei e medic.
R~ZBUNARE RATAT~ 113
Trebuia s` te consul]i cu mine. G`sisem deja o gazd`
pentru tine, la ni[te prieteni de-ai mei. De fapt, acolo stau [i
eu. Ar fi bine s` le explici medicului [i so]iei lui c` a fost o
gre[eal` [i s` te mu]i cu mine.
Mi-e team` c` nu pot face asta. |mi place acolo, \mi plac
gazdele mele.
Harry \[i vr\ minile \n buzunare [i spuse nervos:
Nu prea vrei s` m` mul]ume[ti. {i nu uita c` de[i Jacob
[i Smyth te pl`tesc, eu ]i-am g`sit slujba asta. Cred c` ar trebui
s`-mi fii recunosc`toare.
Ce vrei s` spui? Sunt gata s` renun] la slujb` dac` asta
vrei.
La naiba, Cherry, [tii c` nu vreau asta. Sunt nebun dup`
tine, altfel crezi c` m-a[ fi agitat att? |[i mu[c` buza de jos, ca
[i cum ar fi regretat c` spusese prea mult.
Despre ce e vorba? \ntreb` ea.
Nimic, vroiam s` spun ca s` lucrezi la firm`.
Dar vocea lui era nesigur` [i-i evita privirea. Se
\ndep`rtau de chei [i se \ndreptau spre magazie. Harry nu
se uita pe unde mergea. Se ciocni cu un localnic care ducea
o lad`, aceasta c`zu [i se sparse. Cherry v`zu m`rgele
colorate, dar \nainte ca Harry s-o prind` de bra] [i s-o trag`
de acolo, v`zu un pistol [i-[i aminti ce-i spusese Simon c`
localnicii primeau arme, de[i importul lor era interzis pe
Insula Locus.
Prostule, murmur` el, de[i nu prea are ce s` se strice,
doar ni[te m`rgele.
Cherry \[i aminti c` mai spusese asta.
114 JENNIFER AMES
Lada p`rea destul de grea ca s` con]in` doar m`rgele.
M`rgelele pot fi grele.
Nu mai spuse nimic. Se \ntreb` dac` n-ar fi fost mai bine s`
tac`. Nu era bine s` [tie c` b`nuia ceva. Dar se decise s` afle
cu prima ocazie ce era \n l`zi. Cum lucra la birou, probabil c`
nu va fi greu.
Dar urm`toarele zile avea s` afle c` era extrem de greu. Nu
era l`sat` singur` nici m`car o clip`. |[i d`du seama c` o
surpravegheau. Dac` Harry sau unul din partenerii lui nu erau
\n birou cu ea, inevitabil era un localnic. {i oricnd ie[ea din
birou, avea sentimentul nepl`cut c` cineva o privea.
Odat`, crezndu-se singur`, vru s` intre \n magazie, dar
\nainte s` treac` de u[`, ap`ru un localnic [i-i bloc` drumul.
Doar [efii au voie acolo, domni[oar`, spuse el zmbind
for]at. |mi pare r`u.
Nu e important, spuse ea [i plec`.
Dar asta \i \nt`ri hot`rrea de a rezolva misterul. Se mira de
ce o angajase Harry. Nu avea destul de lucru. Scria scrisori
c`tre diferi]i patroni de magazine de pe insul`, spunndu-le c`
sosise transportul de m`rgele, dar \n rest, nu prea avea ce
face. Harry o invita mereu s` mearg` cu barca sau la sc`ldat \n
timpul programului, dar ea refuza mereu.
La naiba, spunea el, cred c` ]i se va p`rea mai pl`cut
s` mergi cu mine cu barca dect s` stai \n biroul `sta
\mbcsit.
N-am fost angajat` s` m` plimb cu barca, r`spundea ea.
Ai fost angajat` s` fii secretara mea, adic` s` faci ce-]i
spun eu.
R~ZBUNARE RATAT~ 115
Nu neap`rat. Datoriile unei secretare sunt u[or de
definit. Nu includ plimbatul cu barca sau sc`ldatul \n timpul
orelor de program, ct despre a face ce spui tu, dac` mi-ai
spune s` sar \n craterul unui vulcan activ, chiar [i \n timpul
orelor de program, a[ fi o proast` dac` te-a[ asculta.
S` mergi cu mine cu barca nu se compar` cu s`ritul \n
craterul unui vulcan.
Cherry \i zmbi dulce.
Nu? \ntreb` ea.
El veni spre biroul la care st`tea ea, b`tu cu pumnul \n el
[i spuse:
Dac` a[a consideri, de ce ai acceptat slujba asta?
Nu [tia ce s`-i r`spund`. De ce acceptase? |i displ`cuse
aceast` slujb` de la \nceput. Probabil c` fusese vina lui
Nicolas. Vroise s`-i fac` \n ciud`. Acum [tia c`-l iubea, \l iubise
de la \nceput. {i fiindc` \[i d`dea seama, acum c` era prea
trziu, sim]ea cum i se strngea inima.
Harry se sprijinea amenin]`tor de biroul ei, a[teptnd s`
r`spund`.
Vroiam o slujb`, trase ea de timp.
Iar eu te vroiam pe tine, Cherry. Ct m` vei mai ]ine la
distan]`? M` plictise[te. {tiu c` un b`rbat trebuie s` aib`
r`bdare cu o femeie ca tine, dar am avut destul`. Nu [tiu ct
mai pot s` rabd.
Nu [tia ce s` spun`. |i venea s`-[i dea imediat demisia. Dar
era hot`rt` s` afle ce era \n l`zi. Totu[i, nu vedea nimic r`u
\n a amenin]a c`-[i d` demisia. Avea sentimentul c` n-o va l`sa
s` plece a[a u[or.
116 JENNIFER AMES
Dac` mai vorbe[ti a[a, domnule Brown, n-am alt`
alternativ` dect s` p`r`sesc firma, spuse ea.
Fa]a lui se albi, pumnii i se strnser`.
Pentru numele lui Dumnezeu, nu vorbi a[a, Cherry! Nu
pot s` concep s` pleci, s` nu te mai v`d. {tiu c` nu vrei s` faci
asta, [i [tii c` vreau s`-]i fac pe plac. De ce altceva te-a[ fi
invitat s` vii cu mine cu barca?
Dac` vrei s`-mi faci pe plac, s` p`str`m rela]ia noastr` \n
termeni strict profesionali, r`spunse ea.
El vroia s` protesteze, dar \nclinarea hot`rt` a b`rbiei lui
Cherry \l descuraj`.
Voi \ncerca s` m` comport bine, dar nu m` chinui prea
tare. M`car ie[i cu mine dup` program, vrei?
Nu-i r`spunse, c`ci nu mai vroia s` continue discu]ia.
|n urm`toarele zile nu prea-i v`zu nici pe domnul Jacob,
nici pe domnul Smyth, ceea ce era bine, deoarece \i detesta.
Nu numai c` erau grosolani, dar aveau ceva dubios. Erau
genul de oameni care veniser` la tropice pentru c` nu se
descurcau acas`. Sim]ea c` nu o suportau [i doar ca s` nu se
certe cu Harry o tolerau. {i oriunde ar fi mers, se sim]ea
urm`rit`.
Era o u[urare cnd se \ntorcea seara la familia Sampson, s`
ia cina cu ei [i s-o ajute pe Elsa cu copii dup` aceea. Era
singurul lucru care-i pl`cea din ziua mohort`. Elsa \i era
recunosc`toare pentru ajutor. Ridurile ei de oboseal`
\ncepuser` s` dispar`.
R~ZBUNARE RATAT~ 117
{i doctorul Sampson p`rea s` fac` un efort s` se redreseze.
Era ca [i cum avnd o str`in` \n cas` \l ajuta s`-[i \nt`reasc`
voin]a.
|ntr-o zi, Elsa \i spuse:
George a fost minunat \n ultimul timp, nu-i a[a? M`car
dac`...
Cherry \n]elese [i o prinse de mn`.
Dac` tu crezi c` totul e \n regul` cu el, sunt sigur` c` va
fi, spuse ea. Cel mai important lucru din lume e s` crezi \n
b`rbatul t`u. Ro[i \n timp ce spuse asta. Ce ironie c` ea o
spunea! Ea, care-[i pierduse b`rbatul pentru c` nu avusese
\ncredere \n el. |i venea s` rd` de situa]ie, dar \[i d`du seama
c`-i d`duser` lacrimile. Nu-l mai v`zuse pe Nicolas. Nu era
prea probabil c`-l va mai vedea vreodat`.
Harry veni \n vizit` \n cteva seri dup` cin`. Nu-l putea
evita, dar \i explicase situa]ia Elsei, care r`mnea mereu \n
camer`.
Ce e asta? \ntreb` el \ntr-o sear` cnd \l conducea la u[`.
Femeia asta st` cu noi ca o bon` blestemat`. Ai zice c` e[ti o
tn`r` spaniol` sau portughez`, care nu poate fi l`sat` singur`
cu b`rba]ii. De ce nu ne las` singuri?
Cherry zmbi.
Nu prea am ce face, murmur` ea. La urma urmei, e
casa ei.
Cred c` v-a]i \n]eles, morm`i el, [i dac` tu crezi c` \mi
face pl`cere s` stau pe un scaun dou` ore f`cnd conversa]ie
de salon, te \n[eli.
118 JENNIFER AMES
Simon veni de vreo dou` ori [i Cherry se bucur` s`-l vad`.
Era prietenoas` cu el [i-[i dorea din toat` inima ca el s` simt`
pentru ea doar prietenie. Dar era evident dup` felul cum \i
tremura mna cnd i-o ]inea pe a ei [i dup` lumina din ochii
lui cnd o privea, c` \nc` o iubea.
Elsa observ` [i-i spuse lui Cherry:
Simon \nc` te mai iube[te, ai grij`.
|mi pare r`u pentru Simon.
Nu-l iube[ti, nu-i a[a? \ntreb` Elsa.
Nu. L-am iubit mai demult, dar acum nu-l mai iubesc.
Dragostea poate pieri, nu-]i dai seama de asta pn` nu te
\ndr`goste[ti de altcineva.
|ntr-o zi cnd veni de la birou, [tiu imediat ce intr` pe u[`
c` ceva nu era \n regul`. De obicei Elsa o \ntmpina voioas`,
sau vreun copil se ag`]a de ea. Dar \n seara aceasta nu se
auzea nici un zgomot.
E cineva acas`? strig` Cherry.
Alerg` la etaj \n camera copiilor. Cei trei copii st`teau
\mbr`]i[a]i pe un pat.
Unde e m`mica voastr`? \ntreb` ea.
Gertrude, cea mai mare, spuse:
M`mica e cu t`ticul.
Cherry \n]elese.
A]i mncat de sear`?
Nu \nc`. Mama n-a avut timp.
Bine, spuse Cherry, v` voi servi eu cina [i apoi v` voi
culca. Gertrude, ia cartea cu poze [i cite[te-le fra]ilor t`i pn`
e gata masa.
R~ZBUNARE RATAT~ 119
120 JENNIFER AMES
Ie[i din camera copiilor pe coridor. |nainte s` ajung` la
sc`ri, u[a camerei \n care st`teau Elsa [i so]ul ei se deschise [i
Elsa ie[i. |nchise u[a [i se sprijini de ea respirnd agiat. Fa]a ei
era alb`. Cele dou` femei se privir`. Nu era nevoie de cuvinte.
|mi pare r`u, Elsa.
M` tem c` nu se simte prea bine. C`ldura e de vin`.
Niciodat` n-a suportat bine c`ldura. Poate mine \i va trece.
Apoi \[i \ngrop` fa]a \n palme [i \ncepu s` plng`.
Nu te preface, Elsa, spuse Cherry, lund-o pe dup`
umeri. |n]eleg, [i-mi pare r`u.
Elsa suspin`.
Se \ndreptase \n ultimul timp. Am crezut, m-am rugat s`
se fi l`sat, dar acum... e mai r`u ca niciodat`. Cnd am venit
cu copiii de la plimbare, se \nvrtea \n jurul casei. P`rea
nebun, cred c` are o problem`. De obicei, atunci bea a[a. {i
mi-a spus c` vrea ca noi s` plec`m. Spunea c` nu mai suntem
\n siguran]`, c`-i e team` pentru noi. Dar probabil din cauza
b`uturii. De ce n-am mai fi \n siguran]`?
Cherry nu r`spunse, dar \[i aminti ce-i spusese Simon
despre nemul]umirea crescnd` a localnicilor [i de insolen]a
lor. |[i aminti [i de distribuirea armelor de foc. Dar nu avea
sens s-o sperie pe Elsa [i mai tare.
Capitolul 8
Lui Cherry \i fu fric` \n noaptea aceea. Se culc` devreme,
dar nu putea dormi. Noaptea era prea cald` [i temerile o
nelini[teau. Lucra pentru Harry de vreo zece zile [i nu
dezlegase \nc` misterul l`zilor. Imediat ce ar fi aflat ceva
sigur, i-ar fi spus lui Simon, dar cum era urm`rit` pas cu pas,
era greu.
St`tea treaz` de peste o or` cnd auzi o b`taie u[oar` \n
u[`. Elsa intr`.
Cherry, spuse ea, e un b`rbat jos care vrea s` te vad`.
Aprinse lumina
Cherry se sprijini \ntr-un cot, dndu-[i la o parte p`rul de
pe frunte.
Un b`rbat? Cine e, Elsa?
Mi-a spus c`-l cheam` Fitzgerald.
Nicolas! exclam` Cherry. O cuprinser` fiori de ghea]`.
Nicolas aici! Oare o iertase?
Te rog, spune-i s` a[tepte.
Se d`du jos din pat [i se \mbr`c`, \ncercnd s`-[i \ncheie
nasturii cu degetele tremurnde. Se rugase, sperase ca el s`
vin`.
Dar nu trebuia s` spere prea mult. Trebuia s`-[i controleze
emo]iile, s` fie calm` cnd se va \ntlni cu el. Inspir` adnc
\nainte s` intre \n sufragerie. Care Nicolas o va \ntmpina? Cel
pus pe [otii sau tn`rul aspru cu ochii de o]el [i cu zmbet de
ghea]`?
St`tea cu spatele la ea, privind fotografiile de pe poli]a
c`minului. Se \ntoarse cnd o auzi [i o salut`.
Bun`, Cherry.
Lumina becului \i c`dea pe fa]` [i Cherry observ` c` era
foarte obosit. Hainele lui, de obicei imaculate, erau pline de
praf.
Vreau s` faci ceva pentru mine, Cherry. De aceea am
venit. Tonul lui \i \nghe]` inima.
Da?
Cherry se a[ez` pe un scaun, dezam`git`. Vroia ca ea s`
fac` ceva... doar de aceea venise.
Ca s` \n]elegi ce vreau s` faci, trebuie s`-]i explic ceva,
relu` el cu voce precis`. Un timp am jucat o fars`, Cherry,
m-a amuzat. Sper c` [i pe tine.
S-o amuze! |n]epeni \n scaun, st`pnindu-[i strig`tul de pe
buze. S-o amuze... Cnd inima ei suferea att. Cnd nu se
putea gndi la el f`r` s`-i dea lacrimile. O fars`, spusese el! se
p`rea c` pentru el dragostea lor fusese o fars`. Ce crud era!
Dac` m`car ar putea s`-l urasc` a[a cum merita! Dar...
122 JENNIFER AMES
privindu-l, a[a obosit, ar fi vrut s`-l \mbr`]i[eze, s`-l roage
s`-[i retrag` cuvintele. M`car dac` ar fi putut striga:M-ai iubit
odat`, Nicolas. N-a fost o fars`. Nu m` po]i iubi din nou? Dar
nici un cuvnt nu-i ie[i de pe buze.
Dar teatrul s-a terminat, continu` el. E periculos aici, un
pericol mare pentru orice alb de pe insul`. Cum [tii, aceast`
insul` e sub protectorat britanic. Au ajuns zvonuri la Foreign
Office c` o r`scoal` a localnicilor era pus` la cale. La \nceput,
nu li s-a dat aten]ie, dar cum au continuat, s-au hot`rt s`
trimit` pe cineva aici s` cerceteze. De aceea am venit. Ca s` nu
trezesc suspiciuni, s-a hot`rt s` m` pretind scriitor [i trebuia
s`-mi iau o secretar`.
|n]eleg, spuse Cherry. Dar nu \n]elegea. Se sim]ea
groaznic, ce proast` fusese!
Am fost agent al serviciului Secret britanic, \i spuse el, dar
de curnd lucrez ca ofi]er C.I.D.
|n]eleg, spuse ea din nou. Nicolas era un agent al
Serviciului Secret, un ofi]er C.I.D. [i ea \l acuzase de ho]ie!
Meritase ceea ce p`]ise! |i spusese \n noaptea aceea teribil`:
O femeie care nu crede \n b`rbatul ei nu valoreaz` mult,
nu-i a[a? {i avea dreptate. Nu valora nimic. Nici nu mai spera
s-o ierte.
Nu te-am condamnat c` m-ai suspectat pe vapor cnd
m-ai g`sit cu colierul lui Peggy, continu` el. Tat`l lui Peggy e
un vechi prieten de-al meu [i cnd a aflat c` vom c`l`tori pe
acela[i vapor, m-a rugat s-o p`zesc. Pe mare, ea mi-a ar`tat
colierul cu diamante pe care-l avea de la bunica ei. Cum
b`nuiam c` escrocul Nicholas Freeman era la bord, am
R~ZBUNARE RATAT~ 123
convins-o s` m` lase s` \ncui colierul \n seiful meu [i s` poarte
un \nlocuitor, pe care-l f`cuse \nainte s` plece. A[a m-ai g`sit
cu colierul ei adev`rat. |l scosesem din seif, s` m` asigur c` era
acolo. Am convins-o pe Peggy s` nu fac` public furtul
colierului fals, c`ci [tiam c` era aproape imposibil s` prind
ho]ul. De fapt, nu vroiam s`-l arestez. Suspectam c` avea
leg`tur` cu rebeliunea care se preg`tea aici [i am considerat
c`, l`sndu-l \n libertate, m` va conduce la capii rebeliunii.
{i cine e Nicholas Freeman? \ntreb` ea, de[i nu-i prea
p`sa.
Am suspiciunile mele, mai mult nu spuse. Nu [tiu sigur
cine sunt capii revoltei, \n clipa de fa]` n-am probe pentru a
numi pe cineva \n public. Vreau s` \mi aduci proba, Cherry.
Faci asta?
A[ face orice pentru tine, Nicolas. Absolut orice.
Dar nu-]i cer s-o faci pentru mine. |]i cer s-o faci pentru
]ara ta [i pentru c`, prin tine, voi putea salva vie]ile albilor de
pe insula asta. Nu ]i-a[ cere s` ri[ti doar de dragul meu.
Ce nevoie avea s` fie att de crud? se \ntreb` ea trist`.
Continua s-o pedepseasc`?
Ce vrei s` fac, Nicolas? \ntreb` ea.
Nu va fi u[or, Cherry. Ar putea fi periculos.. Ai nevoie de
curaj. Dar [tiu c` e[ti curajoas`.
Ro[i. Era primul lucru dr`gu] pe care i-l spusese \n seara
aceea.
Am motive s` cred c` domnii Jacob [i Smyth au leg`tur`
cu revolta, continu` el. Ct timp ai lucrat pentru ei, ai observat
ceva suspect?
124 JENNIFER AMES
Da, spuse ea [i-i povesti despre lada care c`zuse \n fa]a ei
\n prima zi. De asemenea, \i spuse despre scrisorile pe care le
scrisese c`tre diver[i comercian]i localnici de pe insul` spunnd
c` sosiser` m`rgelele. De[i nu cred c` asta are leg`tur`.
Dar ochii lui str`lucir`.
Ba bine c` nu! exclam` el. Nu m-ar surprinde ca
m`rgeleles` \nsemne arme de foc, iar comercian]ii locali
sunt cei care le distribuie localnicilor. |mi po]i da o list` cu cei
c`rora le-ai trimis scrisorile?
Cred c` da. Am notat numele [i adresele pentru
viitoarele scrisori. Sunt \n biroul lui Harry. Doar asta vrei s`
fac, Nicolas?
D`du din cap c` nu [i se apropie.
Nu, spuse el, mai e ceva. Asta e ceva periculos. Nu ]i-a[
cere s-o faci, dac` a[ putea s-o fac eu, dar deja m` suspecteaz`.
De patru ori via]a mi-a fost pus` \n primejdie.
Nicolas! }ip`tul ei fusese involuntar. Dar ca [i cnd nu
l-ar fi auzit, el continu` calm:
Mi-a ajuns la urechi faptul c` va fi o \ntlnire a principalilor
conspiratori la magazia lui Jacob [i Smyth, mine sear`. E
esen]ial s` aflu cine sunt principalii organizatori. B`nuiesc c`
vor fi paznici \n jurul magaziei, ceea ce va face imposibil s`
p`trund. De aceea m-am gndit la tine. Lucrezi acolo ziua, te-ai
putea ascunde lng` magazie dup` ce se \nchid birourile? |n
plus, tu nu vei trezi suspiciuni. {i chiar dac` ai fi g`sit` acolo,
po]i spune c` te-ai \ntors s` iei ceva ce ai uitat. F`cu o pauz`,
apoi spuse: Nu-mi place s`-]i cer s` faci asta, Cherry, nu-mi
place s` ri[ti, dar sunt prea multe lucruri \n joc.
R~ZBUNARE RATAT~ 125
Voi face tot ce pot, Nicolas, de[i nu-]i pot promite c` voi reu[i.
O privi [i zmbi.
Asta e tot ce-]i cer. S` faci tot ce po]i. {i am sentimentul
c` nu vei da gre[.
Unde ne vedem dup` aceea?
Te voi a[tepta aici pn` la miezul nop]ii. Dac` e s` afli
ceva, vei fi aflat pn` atunci.
Da.
Se l`s` t`cerea. Aveau attea s`-[i spun`, dar erau
constrn[i s` tac`.
Trebuie s` plec, Cherry, \i spuse el. N-am mai dormit de
trei nop]i.
Ar`]i obosit, murmur` ea. Vroia s`-i ia capul la piept s`-i
mngie p`rul, s`-i s`rute fa]a obosit`. M`car dac` ar lua-o \n
bra]e [i i-ar spune: Te iubesc, Cherry.
El se \ndrept` spre u[` [i ea \l urm`. Nicolas \i \ntinse
mna.
Baft`, Cherry. Multe depind de tine. |i strnse mna
[i ad`ug`: Ai grij` de tine, scumpa mea. Nu e o treab`
u[oar`.
Apoi plec`.
Luna nu era pe cer [i \ntunericul \l \nghi]i imediat. Cherry
\ncerc` s` scruteze noaptea, dar nu-l z`ri. Totu[i, r`mase ceva
timp acolo [i [tia c` va face orice pentru Nicolas Fitzgerald.
{i-ar fi dat [i via]a pentru el, dac` ar fi fost nevoie.
***
126 JENNIFER AMES
A doua zi, la birou to]i erau cu capsa pus`. Nu erau aten]i
la treaba de rutin` [i dac` \i \ntreba ceva, nu se oboseau s`-i
r`spund`. Dup`-amiaz`, Harry \i spuse:
Pari obosit`, Cherry. Du-te acas` [i odihne[te-te, nu prea
e de lucru azi.
Dar ast`zi nu vroia s` plece acas` devreme, de aceea zmbi
for]at.
Nu sunt obosit` [i a[ mai sta. E plictisitor acas`.
Nu te condamn c` ]i se pare plictisitoare casa familiei
Sampson, r`spunse el. Nu a[ locui acolo nici cinci minute.
Totu[i, acum ar fi mai bine s` pleci acas`. Chiar ar`]i
obosit`.
Prostii, repet` ea, [i am mult de lucru.
Harry ar fi vrut s` insiste, dar se r`zgndi [i trecu \n biroul
al`turat.
|l auzi vorbind cu voce joas` cu partenerii s`i. Ar fi vrut s`
[tie ce vorbeau. Plec` de la birou la ora obi[nuit` [i se
\ndep`rt` ostentativ spre drum.
Deodat` privi \mprejur [i se ascunse \ntr-un plc de
palmieri care o ad`posteau de cei care ar fi putut privi de pe
drum.
Se a[ez` pe p`mnt. Era obosit` [i tensionat`. Nicolas
spusese c` multe depindeau de ea \n seara aceasta. Avusese
\ncredere c` va reu[i [i nu voia s`-l dezam`geasc`. A[tept`
pn` apuse soarele. Pe \ntuneric, se aventur` afar` din
ascunz`toare.
Era lun` nou` [i nu prea lumina. Se furi[` spre magazie. |[i
imagina ochi r`i, \n \ntuneric, care o supravegheau.
R~ZBUNARE RATAT~ 127
Ajunse \n spatele magaziei sigur` c` n-o v`zuse nimeni.
Avea cheia de la birou, poate reu[ea s` treac` pe acolo \n
cl`direa principal`. Deschise u[a [i \ntr` \n lini[te \n`untru.
Camera era pustie [i \ntunecat`. Nu aprinse lumina, str`b`tu
camera [i \ncerc` u[a de la cel`lalt cap`t. A[a cum b`nuise, era
\ncuiat`. O cuprinse disperarea. Nu voia s`-l dezam`geasc` pe
Nicolas. |mpinse u[a cu toat` for]a, la \nceput rezist`, dar
chiar cnd era gata s` renun]e, ced`, deschizndu-se brusc.
N`v`li \n cealat` camer` oprindu-se s`-[i trag` r`suflarea.
Se \ntreb` dac` o auzise cineva, dar nu auzi nici un sunet. La
cel`lalt cap`t al camerei era o alt` u[`, descuiat`, care d`dea
\ntr-un coridor. |l str`b`tu pn` v`zu o gean` de lumin`.
Coridorul larg era plin cu l`zi pe care le evit` cu grij`.
|nainte s` ajung` \n cap`tul coridorului auzi un murmur de
voci. Nicolas avusese dreptate: \ntlnirea avea loc \n depozit.
Trase cu urechea. La \nceput nu auzi nimic. Vocile b`rba]ilor
erau prea joase, dar \n cele din urm` auzi vocea unei femei.
Vorbitoarea era tulburat`, dar Cherry \[i ]inu respira]ia.
recuno[tea acea voce: era a Ninei! Nu-i venea s` cread`.
Sim]ea c`-i \nghea]` sngele \n vine.
|[i reveni [i o auzi pe Nina spunnd:
De ce n-ar apar]ine aceast` insul` exclusiv celor care au
acest drept: negrilor? A]i suferit prea mult domina]ia alb`.
Toate slujbele bune sunt date albilor. A venit timpul s` fie ale
voastre. Sunte]i de o sut` de ori mai mul]i dect albii. E timpul
s` lovi]i. Dar trebuie s` lovi]i rapid [i decisiv. Nu trebuie s`
ave]i mil`. Voi Jacob, Smyth [i Brown v-a]i \ndeplinit
misiunea, dar cnd va \ncepe revolta trebuie s` p`r`si]i insula.
128 JENNIFER AMES
Uite ce e, protest` un b`rbat. Cherry recunoscu vocea lui
Harry. Am \n]eles c` vom r`mne [i vom participa la
reconstruc]ia insulei. Am \n]eles c` ni se vor da posturi cheie
[i bog`]ie.
A]i fost pl`ti]i destul de bine pentru efortul vostru,
r`spunse Nina sec.
Se auzi un murmur general de aprobare. Dar Harry nu
ced` u[or. Se imaginase un om important \n aceast` nou`
republic` neagr`. Se imaginase ducnd o via]` \mbel[ugat` [i
acum era informat c` terminase treaba [i putea pleca. Era mai
mult dect putea suporta.
Dar so]ul t`u? o \ntreb` el pe Nina. Sus]ine guvernul
actual. Ce se va \ntmpla cu el?
So]ul meu va fi l`sat \n pace deoarece e so]ul meu. A[a
ne-am \n]eles.
Mintea lui Cherry o lua razna. Cum putea Nina s`-[i
imagineze c` Simon va fi de acord cu planurile ei? De mai
multe ori se gndise c` Nina era pu]in nebun`, sau era victima
unei obsesii. S` plece acum [i s`-i spun` lui Nicolas ce auzise?
Dar \n afar` de Nina nu [tia numele altui conspirator. De[i le
auzea vocile, nu-i putea vedea. S` ri[te s` se suie pe l`zi [i s`
priveasc` prin orificiul ventilatorului? Dar oare risca? Erau to]i
aten]i la ceea ce se discuta.
Se hot`r\ s` ri[te. O lad` mare era lng` u[`. O \mpinse mai
aproape apoi se sui pe ea. Se ridic` pe vfuri [i se aplec`
\nainte. V`zu ceva ciudat: erau cel pu]in dou`zeci [i cinci de
oameni \n sal`, \n majoritate negri. Nina era singura femeie.
Privi fe]ele celor din`untru, spernd s`-i recunoasc`. O fa]` \i
R~ZBUNARE RATAT~ 129
s`ri \n ochi, Simon i-l prezentase la hotel, spunndu-i c` dac`
va avea necazuri, el o va ajuta. Era [eful poli]ei. Aceast`
informa]ie era important`. Se hot`r\ s` plece [i s`-i spun` lui
Nicolas. Cobor\ de pe lad`, dar o scndur` scr]i violent.
Ce-a fost asta? se auzi o voce din sal`.
N-am auzit nimic, se auzi alt` voce. E[ti nervos, Larsson [i
n-avemnevoie de oameni care nu se pot controla. Cherry nu mai
ascult`. Se gr`bi pe coridor, iar inima \i b`tea cu putere. Ajunse
\n birou [i era gata s` plece cnd \[i aminti de lista cu negustorii
localnici despre care Nicolas \i spusese c` era important`.
Harry o pusese \ntr-un sertar al biroului s`u. Sertarul era
\ncuiat, cum se a[teptase, dar \[i aminti c` era un inel cu chei
\n biroul ei. Era posibil ca una dintre ele s` se potriveasc`.
|ncercase dou` chei cnd se aprinse lumina.
Ce faci aici, Cherry? \ntreb` Harry.
Se ridic` \ncet \n picioare. Ce explica]ie s`-i dea? O
prinsese \n flagrant.
Am uitat ceva, se blbi ea.
El se apropie amenin]`tor.
Nu ]ine, Cherry, spuse el. |ncercai s`-mi descui biroul. {i
ce faci aici la ora asta? Ai venit s` ne spionezi?
Se apropie de ea [i o prinse de mn`. O strngea att de
tare \nct o durea.
R`spunde-mi Cherry, spuse el. N-are sens s` min]i. Te-am
prins \n flagrant. Sunt o mul]ime de localnici \n depozit, \]i
po]i imagina ce vei p`]i dac` te dau pe mna lor?
|[i imagina prea bine. La ce \ndurare s` spere de la un grup
de oameni care \n cteva zile pl`nuiau s` masacreze
130 JENNIFER AMES
majoritatea albilor de pe insul`? {i Nina? Ct se va bucura Nina
de aceast` ocazie pentru a se r`zbuna! Nina o ura! {i totu[i nu
se gndea la siguran]a ei personal`. |l dezam`gise pe Nicolas!
Cum s`-i mai dea informa]iile acum?
Ce vorbe[ti? \ntreb` ea. Pe mna cui s` m` dai? }i-am
spus c` am uitat ceva [i m-am \ntors s`-l iau.
Da, din biroul meu, spuse el caustic. Hai, Cherry, nu m`
prosti. M-am \ntrebat de ce ai p`strat slujba asta. {i acum [tiu.
Vrei s` spionezi, ca s` vinzi informa]ii. Oare ce ai aflat?
Nu [tiu despre ce vorbe[ti.
Dac` te dau pe mna lor, vor termina repede cu tine.
Trebuie doar s` strig [i vei fi prins`, probabil c` vor fi ultimele
tale clipe.
Atunci de ce nu m` dai pe mna lor?
Expresia fe]ei lui se schimb`. |n ochii lui se putea citi
dragostea.
M` \ntrebi de ce nu te dau pe mna lor, Cherry? {tii c` te
iubesc, te-am iubit din prima clip`. De ce crezi c` m-am
pref`cut c` am nevoie de o secretar`? De ce crezi c` i-am
convins pe Jacob [i Smyth s` te angajeze? N-a fost u[or, te-au
suspectat de la \nceput. Crezi c` a[ fi f`cut toate astea dac` nu
te iubeam?
O trase spre el [i ei i se f`cu grea]`. |ncerc` s` se elibereze,
dar el o strnse [i mai tare.
Ascult` Cherry, spuse el, am un plan. Mine la prnz
pleac` un vapor spre Jamaica. Dac`-mi promi]i c` vii cu mine
pe acel vapor, jur c` nimeni nu va [ti c` ai fost aici \n noaptea
asta. De mult vroiam s` plec, nu-mi place cum evolueaz`
R~ZBUNARE RATAT~ 131
lucrurile, nu-mi pas` dac` revolta lor va avea succes. Mai de
mult \mi p`sa. Am crezut c` m` voi \mbog`]i, dar \n seara asta
mi-au spus c` trebuie s` plec, cu Jacob [i Smyth. Nu mai au
nevoie de noi. Ne-au spus s` plec`m \n trei zile, dar nu voi
a[tepta pn` atunci, e prea riscant. Hai s` plec`m mine
\mpreun`, drag` Cherry. Ne putem c`s`tori \n Jamaica.
Cherry \l privi uimit`.
{tii c` nu m-a[ m`rita cu tine, Harry. Cum a[ putea? Nu
te iubesc.
M` vei iubi cu timpul, insist` el. |n plus, n-ai de ales.
Vrei s` spui c` dac` nu-]i promit s` vin cu tine \n Jamaica
m` dai pe mna lor? spuse ea slab. Dar Harry, dac` m` iube[ti,
n-ai face asta!
Nu te iubesc dezinteresat, Cherry. Nu te voi l`sa s` pleci
cu altul. Ori te voi avea, ori nu te va avea nimeni. |n plus, nu
te voi l`sa liber`. Am sentimentul c` [tii prea multe despre
mine, dar odat` c`s`tori]i, nu va mai conta. O so]ie nu-[i
tr`deaz` so]ul. Nu, Cherry, mi-e team` c` n-ai alt` alternativ`
dect s` pleci cu mine mine.
Era de ne\nduplecat. Nu avea rost s` \ncerce s`-l contrazic`.
{i dac` promit c` vin cu tine, ce voi face pn` atunci?
Voi avea grij` de tine [i nu te voi sc`pa din ochi.
Dar trebuie s`-mi fac bagajul, protest` ea. {i trebuie s`-i
explic doamnei Sampson de ce plec a[a \n grab`.
Dac` ar fi putut s` se \ntoarc` la casa familiei Sampson!
Nicolas o a[tepta acolo, ar fi riscat orice pentru asta, ar fi
promis orice.
Dac` te las s` te \ntorci la casa familiei Sampson, de unde
[tiu c` nu vei fugi?
132 JENNIFER AMES
Jur c` nu voi fugi, spuse ea. Dac` m` la[i s` merg la casa
familiei Sampson \n noaptea asta, promit c` mine fac ce vrei tu.
El o privi scrut`tor.
Cherry, dac` fac asta, juri pe cuvntul t`u de onoare c`
nu pleci de acolo \n noaptea asta [i c` pleci cu mine mine?
Era disperat`. Trebuia s` se \ntoarc` la Nicolas cu
informa]iile.
M` crezi pe cuvnt de onoare, Harry? \ntreb` ea.
Da, Cherry. Am \ncredere \n tine.
Fa]a lui Harry era lng` a ei, dar ea vedea fa]a lui Nicolas.
Trebuia s` cread` \n Nicolas! Trebuia s` se revan[eze c` se
\ndoise de el. Altceva nu conta!
Cherry, \]i dai cuvntul de onoare?
Da!
Harry o lu` \n bra]e [i o s`rut`.
Scumpa mea, spuse el, sunt nebun dup` tine. Nu vei
regreta c` mi-ai promis, chiar dac` acum nu m` iube[ti, te voi
face s` m` iube[ti. Doamne, abia mai pot a[tepta pn` mine.
Te doresc att de mult! St`tea pasiv` \n bra]ele lui f`r` s`
opun` rezisten]`. Cum \i promisese, trebuia s` \ndure
s`rut`rile lui. Era prea obosit` ca s`-i pese. {tia doar c`
promisiunea \i permitea s`-l revad` pe Nicolas.
Plecar` amndoi din birou [i ocolir` spre drum ca s` nu fie
v`zu]i. O ]inea de bra] cu un aer posesiv care o f`cea s`
tremure. Merser` repede spre Princeton, \n t`cere. La poarta
casei se oprir`.
Te rog nu intra, Harry, spuse ea. Sunt obosit` [i trebuie
s`-mi fac bagajele.
El p`rea jignit.
R~ZBUNARE RATAT~ 133
Nu pot s` intru pu]in cu tine? La naiba, mine ne c`s`torim.
Mine, \l \ntrerupse ea. |n noaptea asta veau s` fiu
singur`, Harry.
O privi suspicios.
Nu vei \ncerca vreo [mecherie?
}i-am dat cuvntul meu, spuse ea.
Nu insist`. Poate c`-i era team`. C[tigase att de mult [i-i
era team` s` nu piard` totul. {i de[i el nu avea cuvnt de
onoare, credea \n al ei. Dragostea e ciudat`. Orice b`rbat,
orict de negru ar fi trecutul lui, are un ideal \n suflet. Pentru
el, acesta era Cherry. O iubea ct de sincer putea.
S`rut`-m` \nainte s` intri, o rug` el [i o trase aproape. |l
l`s` s-o s`rute deoarece f`cea parte din pre]ul pe care-l pl`tea
ca s`-l vad` pe Nicolas, s`-i spun` c` nu-l dezam`gise.
Dup` ce-i d`du drumul, merse pe aleea alb` luminat` de
lun`. Intr` prin spate deoarece nu voia s-o deranjeze pe
Elsa sau pe copii, dar cnd s` deschid` u[a de sticl` ce
d`dea pe verand` o umbr` \nalt` a unui b`rbat ie[i din
umbr`.
Cherry, slav` Domnului c` e[ti tu! exclam` Nicolas.
Se trezi \n bra]ele lui, ]inndu-l dup` umeri, cu fa]a pe
haina lui, plngnd. Nu se putea opri [i el nu \ncerc` s-o
opreasc`. {tia c` trebuie s` plng`.
Copil scump, spuse el mngind-o pe p`r. A fost r`u?
Aceast` remarc` o trezi la realitate. Ce f`cea ag`]at` de
Nicolas? Doar jurase s` plece cu Harry [i s` se m`rite cu el. Nu
mai gndea clar. De[i plnsese, nu era nefericit`, era mai
fericit` dect fusese vreodat`. Dac` via]a ar fi fost mereu att
de frumoas`, s` fie mereu \n bra]ele lui Nicolas!
134 JENNIFER AMES
|mi pare r`u, suspin` ea. Sunt o proast` s` cedez nervos.
E normal, spuse el. {tiam c` nu vei avea o treab` u[oar`
[i dac` ai aflat ceva \]i voi fi recunosc`tor.
Hai s` intr`m \n cas`, spuse ea. Am multe s`-]i spun.
Nicolas deschise u[a [i o conduse \n sufragerie unde aprinse
o lamp`. O privi, apoi \i ridic` b`rbia cu degetele [i spuse:
E[ti tulburat`. Care e problema, Cherry?
Sim]i c` iar \i d`deau lacrimile, dar se st`pni [i se
\ndep`rt` de el.
Trebuie s` \ncep cu \nceputul.
Da. Nu te gr`bi.
Se a[ez` pe un scaun, strngndu-[i genunchii cu mna. |i
spuse cum se ascunsese \n plcul de palmieri, cum intrase \n
depozit. |i veni greu s`-i spun` despre Nina. Nu c` i-ar fi fost
loial` Ninei, ci de dragul lui Simon.
Ai spus c` ai auzit o voce feminin`! Ai recunoscut-o,
Cherry? E important. B`nuiam c` o conduc`toare a revoltei
era o femeie. Ai recunoscut vocea femeii?
Da, era Nina, so]ia lui Simon.
Ah! Nu e chiar o noutate pentru mine, Cherry. Dar nu
aveam dovezi. Ai mai recunoscut pe altcineva?
Unul dintre ei era [eful poli]iei. Simon mi l-a prezentat la hotel.
Cum? Nicolas se ridic` \n picioare. Se apropie de ea, o
lu` de umeri [i-i spuse: {tii ce spui? |mi po]i jura c` e adev`rat?
E greu de crezut.
Dar e adev`rat, Nicolas. Dac` vrei, jur.
Nicolas se plimba prin camer`, cu minile \n buzunare,
\ncruntat.
R~ZBUNARE RATAT~ 135
Crezi c` se va \ntmpla \n trei zile? \ntreb` el. Asta
\nseamn` c` n-am mult timp. Trebuie s` m` gr`besc. |mi
trebuie o declara]ie de la tine dar m` \ntorc mine. Am ce face
\ntre timp [i tu ai f`cut destule pentru o singur` noapte. N-ai
idee ce recunosc`tor \]i sunt.
Pentru pu]in, Nicolas.
M` voi \ntoarce dup`-amiaz`, Cherry, Dormi, e[ti
obosit`.
Nu voi mai fi aici dup`-amiaz`, Nicolas. Plec mine la
prnz \n Jamaica.
Cum? exclam` el. Pleci mine? Dar de ce? Nu \n]eleg.
Pleci singur`?
Nu.
O privea ne\ncrez`tor.
Nu \n]eleg: dac` nu pleci singur`, atunci cu cine?
Cu Harry. Ne vom c`s`tori.
Ai \nnebunit, spuse el.
De ce nu m-a[ m`rita cu Harry Brown?
Sunt mai multe motive, nu ]i le voi spune acum. Dar cum
de ai fost de acord?
Dar vreau s` m` m`rit cu el, protest` ea slab. Nu m` po]i
opri!
Unul din noi e nebun, spuse el. Despre ce este vorba?
Nu-i mai suporta privirea. Se duse spre poli]a c`minului [i,
cu spatele la el, spuse:
Te asigur c` sunt \n toate min]ile, Nicolas. De ce s` nu
m` m`rit cu Harry Brown, dac` vreau asta? Cred c` ai v`zut c`
eram atras` de el de cnd l-am cunoscut pe vapor. De ce
136 JENNIFER AMES
altceva te-a[ fi p`r`sit [i a[ fi lucrat ca secretara lui? De ce am
lucrat pentru el aceste dou` s`pt`mni, cnd a[ fi putut fi
oaspetele lui Simon la hotel? {i cum suntem atra[i unul de
altul, nu e firesc s` vrem s` ne c`s`torim?
E[ti o mincinoas`. Nu-l iube[ti pe Brown [i [tii asta. M`
iube[ti pe mine.
Dar aceast` remarc` nu f`cu dect s-o fac` [i mai
\nd`r`tnic`.
Nu te iubesc, izbucni ea. O dat` am crezut asta, dar a fost
demult. Plec cu Harry mine [i ne vom c`s`tori \n Jamaica. La
urma urmei, i-am promis.
I-ai promis asta?
Da. {i nu pot da \napoi, Nicolas. Nu vroise s` spun` asta
[i se \ngrozi. Ar fi putut s-o dea de gol. Dac` Nicolas b`nuia
adev`rul, \i va fi greu s`-l conving`. N-ar fi l`sat-o s` plece, ar
fi f`cut-o s`-[i \ncalce cuvntul, iar pentru Cherry cuvntul de
onoare era sacru. |[i va \mplini promisiunea. Va pleca
\mpreun` cu Harry [i se va m`rita cu el dac` insist`. Dar dup`
aceea va face ce va voi. Se va \ntoarce \n Anglia, poate c` Julian
Wright o va scoate din \ncurc`tur`. Cel pu]in o va angaja din
nou.
Foarte bine, spuse Nicolas, dac` i-ai dat cuvntul, nu mai
e nimic de spus. Sper s` fii fericit`.
Tonul lui era formal. De[i lui Cherry \i venea greu s`
cread`, era chiar dezinteresat!
Dac` pleci la prnz, mai bine dai declara]ia acum. |mi
pare r`u c` te re]in att de trziu, dar n-am \ncotro.
R~ZBUNARE RATAT~ 137
Scoase un caiet din buzunar [i se a[ez` la o m`su]`. Brusc
disperarea lui Cherry se transform` \n mnie la adresa lui.
Cum \ndr`znea s` se poarte a[a? S` trateze c`s`toria ei cu
Harry ca [i cum ar fi fost ceva obi[nuit! Ar fi trebuit s`
protesteze mai mult. Se gndise c` nu-i va permite s` fac` asta.
Ar fi putut chiar s-o re]in` pn` mine cnd pleca Harry, dar
se p`rea c` Nicolas nu avea nici o inten]ie s` fac` asta. I se
p`rea chiar c` se simte u[urat.
Nu-]i prea pas` de mine!
El ridic` din umeri [i zmbi.
Dar, fat` drag`, la ce bun s`-mi pese? E[ti o femeie liber`
[i cum se pare c` i-ai promis lui Harry Brown c` te m`ri]i cu
el, ce pot face eu?
Nu, n-ai ce face.
Ei bine, cum s-a hot`rt asta, hai s` dai declara]ia.
Bine, spuse ea [i se a[ez` la mas`.
|l ura! |l ura cum nu mai urse pe nimeni. Cum \ndr`znea
s` nu-i pese? Cum de nu-i p`sa de sacrificiul ei? Chiar zmbea.
Ar fi vrut s`-l p`lmuiasc`, a[a cum mai f`cuse.
Nicolas scrisese jum`tate de or`, \n timp ce Cherry \i d`dea
detalii. Cnd termin`, \nchise caietul [i-l puse \napoi \n
buzunar.
Asta ne va fi de ajutor, spuse el. Voi telegrafia asta
codificat autorit`]ilor britanice \n noaptea asta. |mi vor trimite
instruc]iuni [i cteva vase de r`zboi vor veni din Jamaica.
|[i privi ceasul [i spuse:
Acum trebuie s` plec, am multe de f`cut.
Porni spre u[`, se \ntoarse [i ad`ug`:
138 JENNIFER AMES
R~ZBUNARE RATAT~ 139
|]i sunt recunosc`tor. Noapte bun`, Cherry.
Pleca a[a? se \ntreb` ea. |i pierise ura pentru el, se sim]ea
doar mizerabil de singur`. Nu putea suporta s` plece a[a,
dac` nu cu un cuvnt de dragoste, m`car de prietenie.
B`nuiesc c` ne lu`m adio, Nicolas, spuse ea. Nu ne vom
mai \ntlni. Lacrimile \i curgeau pe obraji. Spera ca el s` nu
observe [i a[a se p`rea.
Bine\n]eles c` nu ne lu`m adio, Cherry, te voi conduce
mine la vapor. Am un dar pentru mirele t`u. Sper c` va fi
mul]umit.
Ea r`spunse mecanic:
E dr`gu] din partea ta, Nicolas. Dar nu sim]ea asta. Era
\ngrozitor, voia s-o deprime [i mai mult?
Nu-mi mul]umi \n numele lui pn` nu [tii despre ce e
vorba, spuse el zmbind. Sunt sigur c` va fi o surpriz` pentru
el [i surprizele nu sunt \ntotdeauna pl`cute.
Nu [tia ce vroia s` spun`. Era prea obosit` ca s`-i pese.
La revedere pn` mine, spuse el [i ad`ug`: s` dormi
bine. Ai nevoie.
Plec` [i ea se duse \n dormitorul ei.
|[i scoase toate hainele din sertare, dar era prea obosit` ca
s`-[i fac` bagajele. Se trnti \n pat [i dormi pn` a doua zi la
ora nou`.
Capitolul 9
Elsa o trezi b`tnd la u[`.
Doamne, Cherry, ce ai? |ncerc s` te trezesc de o jum`tate
de or`. Credeam c-ai murit. E trecut de nou` [i trebuia s` fii la
birou de zece minute.
Cherry st`tea pe marginea patului [i se freca la ochi.
Dormise ca [i cum fusese drogat`. |[i aminti de evenimentele
de noaptea trecut`.
|[i aminti de promisiunea de a se m`rita cu Harry [i de a
pleca \mpreun` cu el ast`zi. |n lumina dimine]ii toate astea i
se p`reau fantastice. Dar nu mai avea cale de sc`pare.
Elsa veni lng` pat [i o scutur`.
Ce ai? \ntreb` ea. Ar`]i ciudat [i ce e cu hainele tale pe podea?
Am \nceput s`-mi fac bagajele noaptea trecut`, spuse
Cherry. Dar eram att de obosit` c` n-am mai apucat.
Despre ce vorbe[ti? \ntreb` Elsa. Nu mai vrei s` stai aici?
{tiu c` nu e prea pl`cut cnd George...
Cherry s`ri \n picioare [i o lu` dup` umeri.
Oh, Elsa, asta n-are nici o leg`tur`! Doar nu crezi c` a[
pleca de asta? Dar voi pleca la prnz spre Jamaica.
Elsa o privi uimit`.
Acum [tiu c` ceva e \n neregul`. Cum s` pleci azi spre
Jamaica? Nu mi-ai spus nimic ieri. Ce faci cu serviciul?
S-a terminat, spuse Cherry.
Ai fost dat` afar`? \ntreb` Elsa.
Cherry zmbi trist.
Nu, dar cred c` a[a se va \ntmpla dac` m-a[ duce acolo.
Ba chiar mai r`u.
Oh! Elsa era uimit`. Chiar dac` te-ai certat cu ei, n-ai
scuze s` pleci a[a dramatic.
|mi pare r`u, plec ast`zi.
Pleci singur`?
Cherry ro[i, se \ntoarse [i, c`znd \n genunchi, scoase o
valiz` de sub pat.
Pleci singur`? repet` Elsa.
Nu. De fapt, plec cu Harry Brown. Ne vom c`s`tori.
|n camer` se l`s` t`cerea.
Acum [tiu c` ai \nnebunit, spuse Elsa.
Ce vrei s` spui? \ntreb` Cherry agresiv.
Nu-]i place de el, cum nu-mi place nici mie! exclam` Elsa.
E ridicol. De ce te m`ri]i cu el?
A[a vreau. Nu e suficient? {i vreau s` taci. Nu prea am
timp.
R~ZBUNARE RATAT~ 141
Nu te las s` te m`ri]i cu un astfel de om.
Nu m` po]i \mpiedica.
Nu pot? \ntreb` Elsa. Oricum, voi \ncerca, spuse ea
\ndreptndu-se spre u[`.
Cherry s`ri \n picioare [i se interpuse \ntre Elsa [i u[`, ro[ie
ca focul.
Te rog, nu te amesteca \n treburile mele. De unde [tii c`
nu-l iubesc pe Harry?
Atunci de ce m-ai pus s` stau cu voi cnd venea pe aici?
\ntreb` Elsa.
Cherry \[i d`du capul pe spate [i rse for]at.
Poate voiam s`-l \nt`rt. N-ai auzit de tehnica asta? Dac`
nu-l constrngi, nu se \nsoar` cu tine.
Foarte bine, spuse Elsa [i ie[i.
Dup` ce plec`, Cherry \ncuie u[a, se arunc` pe pat [i
\ncepu s` plng`. {tia c` asta n-o va ajuta cu nimic, dar se
sim]ea prea mizerabil. Nu numai c`-l pierduse pe Nicolas, dar
se certase [i cu Elsa, care-i fusese cea mai bun` prieten`.
Bine, \[i spuse ea \n timp ce-[i [tergea lacrimile cu
cear[aful, n-are sens s` plng. Mai bine mi-a[ face bagajele,
n-am prea mult timp.
***
Elsa nu avea inten]ia s-o lase s` plece. P`rea c` Cherry
f`cuse insola]ie [i o luase razna, deci trebuia \mpiedicat` s`
142 JENNIFER AMES
fac` o prostie. I-ar fi cerut ajutor so]ului ei, dar nu te puteai
baza pe el, \n condi]ia \n care era. Se gndi imediat la Simon.
Simon era [i prietenul lui Cherry. |[i d`du seama ce va sim]i
el cnd va afla ve[tile. O va l`sa s` plece cu tic`losul de
Brown? Nu avea telefon \n cas` a[a c` merse la farmacie [i-l
c`ut` la hotelul Grand Palm. Nu era acolo. Recep]ionerul nu
[tia unde era, dar trebuia s` soseasc`. Elsa \[i privi ceasul, nu
avea prea mult timp. Se hot`r\ s` ia un taxi, s` mearg` la hotel
[i s`-i spun` ve[tile uimitoare, apoi vor merge \mpreun` la
vapor [i o vor \mpiedica pe Cherry s` plece. Elsa f`cu un semn
unui taxi rablagit [i plec` spre hotel.
***
Cherry \[i f`cu bagajele f`r` s` se opreasc` s` gndeasc`. |[i
\nghesui toate hainele \n valize: p`l`rii, pantofi, rochii, toate
gr`mad`. Cnd termin`, se convinsese singur` c` nu-i p`rea
r`u c` se va m`rita cu Harry. Nu era un om r`u [i, \n plus, o
iubea. Nicolas n-o dorise. Altfel ar fi f`cut ceva s-o \mpiedice
s` fug`. Sim]ea c` vroia s` se m`rite cu Harry doar ca s` se
r`zbune pe Nicolas.
Cnd termin`, \i ceru Gertrudei, cea mai mare dintre copii,
s`-i caute un taxi. |i p`rea bine c` Elsa plecase, de[i ar fi vrut
s`-[i ia r`mas bun. |i va scrie mai trziu [i-i va explica. |[i lu`
r`mas bun de la cei trei copii de care se ata[ase foarte mult.
Gertrude o \mbr`]i[` [i \ncepu s` plng`.
R~ZBUNARE RATAT~ 143
Te vei \ntoarce, nu-i a[a? Te rog, \ntoarce-te. Te iubim
foarte mult.
S-o asculta]i pe m`mica voastr`, are nevoie de ajutorul
vostru, spuse Cherry. {i transmite]i-i dragostea mea cnd se
\ntoarce. Nu ve]i uita, nu-i a[a?
|i voi spune, dar \i va fi dor de tine. Tuturor ne va fi.
Fii binecuvntat`, spuse Cherry strngnd-o \n bra]e. {i
mie \mi va fi dor de voi.
Dar nu era timp pentru sentimentalisme. Era aproape ora
unsprezece [i-i promisese lui Harry c` va fi pe vapor la ora
aceea. Poate v`znd c` se ]ine de cuvnt o va elibera de
promisiune, cu toate c` nu era prea optimist` \n privin]a asta.
|ntrzie pu]in pn` s` ajung` la chei, unde o a[tepta Harry.
Cherry \l v`zu prima, plimbndu-se pe punte. Era \nalt [i
suplu, ar`ta bine [i totu[i era ceva dubios \n leg`tur` cu el.
Nu-i pl`cuse niciodat` de el, dar acum o f`cea s` se revolte.
Cum s` se m`rite cu el? Fusese nebun` s` se gndeasc` la asta!
Noaptea trecut` fusese isteric`, iar diminea]` se sim]ise prea
obosit` [i uimit` ca s`-i pese. Dar \l va ruga s-o ierte de
promisiune. V`znd-o ct de disperat` era, poate a[a va face.
Strnse geanta ro[ie de voiaj \n mn` [i se \ndrept` c`tre el.
El n-o v`zu cum se apropia deoarece se uita \n direc]ie
opus`. |l atinse u[or pe bra].
Oh, tu e[ti Cherry, slav` Domnului! Dac` ar pleca mai
repede vaporul acesta. |mi toac` nervii a[teptarea asta.
Ochii lui scrutau docurile, tem`tori.
144 JENNIFER AMES
Nu te a[teptai s` m` ]in de cuvnt, Harry? \ntreb` ea.
Ba da, spuse el, [tiam c` te vei ]ine de cuvnt, dar e... ei
bine, n-are sens s`-mi fac griji, vaporul va pleca \n jum`tate de
or`, [i apoi... Vino s`-]i ar`t cabinele pe care le-am rezervat. |]i
vor pl`cea.
Harry, spuse ea disperat`, trebuie s` vorbesc cu tine.
Bine, spuse el. Ochii lui \ns` scrutau \n continuare
docurile. Dar hai s` nu vorbim aici, s` ne vad` to]i. O lu` de
bra] [i o trase spre cabin`. Am aranjat totul: c`pitanul ne va
c`s`tori imediat ce plec`m. Cnd vom ajunge \n Jamaica, vom
lua imediat un vapor spre o alt` destina]ie. Cel mai probabil
spre America de Sud.
De ce America de Sud? \ntreb` ea surprins`.
Vei [ti imediat ce vei fi so]ia mea, spuse el rznd.
Merse cu el \n cabin`. N-avea sens s` fac` o scen` \n fa]a
oamenilor, cel mai bine era s` fie singuri. Dar dac` el nu-i va
permite s` plece? Atingerea lui pe bra] o demoraliza.
Aici e, spuse el oprindu-se \n fa]a unei u[i de pe puntea
B. Deschise u[a [i o trase \n`untru. E dr`gu]`, nu-i a[a? \ntreb`
el mndru. Nu m-am uitat la bani, ce naiba, un b`rbat se
\nsoar` doar o dat` \n via]`. Cel pu]in a[a sper.
Harry, \l \ntrerupse ea, trebuie s` discut`m. Eu...
Dar el o \ntrerupse:
Am comandat ni[te flori, dar n-au sosit \nc`. Sunt nebun
dup` tine, Cherry. Niciodat` n-am mai comandat flori pentru
o femeie. Vechii mei prieteni din Londra ar rde de mine.
R~ZBUNARE RATAT~ 145
Erau dou` cabine care comunicau, una mobilat` ca
sufragerie, cealalt` ca dormitor. |n plus, mai era [i o mic` baie.
Abia a[tept s` plece vaporul, murmur` el. M` simt ca [i
cum a[ efectua un dublu salt mortal. |n cteva ore vom fi
c`s`tori]i, Cherry! spuse el cu ochii str`lucind. Drag`, dac` ai
[ti ce nebun sunt dup` tine.
Vru s-o \mbr`]i[eze, dar auzi un sunet \n dormitor. Era un
sfor`it?
Privir` spre u[a care d`dea \n dormitor. Se auzi un nou
sfor`it.
E ceva \n neregul`, murmur` Harry. Au repartizat pe
cineva \n cabina noastr`. |l voi trezi [i-i voi spune s` plece
spuse el intrnd \n dormitor.
La naiba! explod` el.
Cherry, care-l urmase, scoase un mic ]ip`t.
Pe patul dublu dormea Nicolas Fitzgerald.
Cnd \n cele din urm` Harry \[i mai reveni din uimire, se
duse spre pat [i-l zgl]i pe Nicolas.
Ce naiba faci aici? \ntreb` el. Cum \ndr`zne[ti s` intri \n
cabina noastr`?
Nicolas se \ntinse lene[, deschise ochii [i privi \n jur. Se
uit` la Cherry [i-i zmbi.
Bun`, Cherry, scumpo, spuse el vesel. |mi pare r`u c` am
adormit, dar eram foarte obosit. N-am \nchis ochii toat`
noaptea [i cnd am v`zut patul `sta confortabil, n-am putut
rezista.
146 JENNIFER AMES
Ce cau]i aici? \l \ntreb` Harry furios.
Nicolas p`rea surprins; se \ntoarse spre Cherry [i spuse:
Nu i-ai spus viitorului t`u so] c` vroiam s`-l vizitez s`-i fac
un dar \nainte ca vaporul s` plece? Acum va fi luat prin
surprindere, iar surprizele nu sunt \ntotdeauna pl`cute.
Ce naiba spui? \ntreb` Harry. Nu vreau nici un dar de la
tine. Cu ct pleci mai repede, cu att voi fi mai mul]umit [i-]i
garantez c` Cherry simte la fel.
Amice, n-ai deloc maniere. Am venit cu ceva important
pentru tine, ceva ce-]i va schimba via]a [i tu m` amenin]i c`
m` dai afar`? Spui c` Cherry se va bucura s` m` vad` ultima
dat`. E dr`gu] din partea ta? Cherry [i cu mine suntem vechi
prieteni. Sunt sigur c` se bucur` s` m` vad`, nu-i a[a, drag`?
Ochii lui luceau ironici. Cherry nu [tia de ce era Nicolas aici
[i nu-i p`sa. Bine c` era aici, c`-i zmbea. Dar Harry era
furios.
M-am s`turat de sarcasmul t`u blestemat. Pleac` imediat,
Fitzgerald, spuse Harry strngnd pumnii [i apropiindu-se
amenin]`tor de Nicolas. |ns` Nicolas s`ri imediat \n picioare.
Era pu]in mai \nalt dect Harry, dar p`rea de dou` ori mai
\nalt [i mai puternic.
Domnule Harry Brown, \mi ceri s` plec de aici?
Harry f`cu un pas \napoi, sim]ind c` nu-i putea face fa]` lui
Nicolas.
|nainte s` plec am s`-]i spun ce dar am pentru tine, spuse
el. Cadoul va fi darul meu de nunt`, dac` o for]ezi pe Cherry
R~ZBUNARE RATAT~ 147
s` se m`rite cu tine. Dac` o ier]i de promisiune, a[ putea fi
tentat s`-mi p`strez darul \n buzunar, cel pu]in deocamdat`.
Harry \l privea cu fa]a ro[ie [i ochii m`ri]i de team`.
Ce vrei s` spui? murmur` el. Cherry se m`rit` cu mine
de bun`voie. E la fel de nebun` dup` mine, cum sunt eu
dup` ea.
Nicolas oft`.
Atunci va fi p`cat c` ve]i fi separa]i att de curnd dup`
ceremonie.
Ce vrei s` spui?
Nicolas \l privi cu ochi de o]el.
Am un mandat de arestare \n buzunar pentru domnul
Nicholas Freeman. Va avea noroc dac` scap` cu zece ani; de
fapt, cred c` vor fi vreo cincisprezece.
Fa]a lui Harry se albi.
Cine e[ti tu?
Nicolas Fitzgerald, de la C.I.D.
Harry duse mna la buzunarul interior, dar Nicolas se
repezi spre el. Un revolver c`zu la p`mnt.
Nu cred c` aveai curajul s`-l folose[ti, spuse Nicolas. Din
experien]`, [tiu c` escrocii sunt la[i.
Cherry tres`ri.
Escrocii! \l privea ne\ncrez`toare pe Harry. Oare el era
escrocul Nicholas Freeman?
Harry tremura, privind de la Nicolas la pistolul de pe
podea, [tiind \ns` c` nu va avea curajul s`-l ridice.
148 JENNIFER AMES
R~ZBUNARE RATAT~ 149
Spuneai c` dac` plec [i o las \n pace pe Cherry....
Oh, nu, zmbi Nicolas, nu scapi att de u[or. Va trebui
s` depui m`rturie despre partenerii t`i, domnul Jacob [i
domnul Smyth. Astfel contrabanda lor va fi oprit`. Ai putea
chiar s` dai am`nunte despre revolta care se preconizeaz`.
Se l`s` t`cerea. Cherry privea de la unul la altul. Harry era
Nicholas Freeman [i cnd te gnde[ti c`-l b`nuise pe Nicolas!
Ce mai rsese de ea! |i era ru[ine.
{i, spuse Harry, dac` fac asta, tot ce vrei, m` la[i liber?
S-ar putea s` trec cu vederea plecarea ta de pe insul`.
Atta timp ct juri s` nu mai pui piciorul pe teritoriul britanic
\n via]a ta.
Harry \[i umezi buzele, nervos.
A[a voi face, spuse el. Jur.
Atunci, te rog s` ie[i pe coridor, te a[teapt` un domn
care te va conduce la sec]ia de poli]ie ca s` dai o declara]ie.
Harry ezit` o clip`, apoi se supuse. N-o mai privise pe
Cherry de cnd Nicolas \l denun]ase. N-o privi nici acum.
Capitolul 10
Cnd Elsa sosi la hotelul Grand Palm, Simon \nc` nu se
\ntorsese.
|mi pare r`u, doamn` Sampson, dar l-am c`utat prin tot
hotelul, spuse recep]ionerul. A plecat \nainte de micul dejun
[i \nc` nu s-a \ntors. Dar cum are o [edin]` important` peste
cincisprezece minute, ar trebui s` soseasc`.
Elsa \i mul]umi [i se a[ez` pe un scaun. St`tea cu minile \n
poal`, privind ceasul din hol. Era unsprezece [i un sfert [i
vaporul pleca la doi`sprezece! De la hotelul Grand Palm pn`
la docuri f`cea cel pu]in dou`zeci [i cinci de minute. Dac` nu
ap`rea \n zece minute va fi prea trziu. Ce s` fac`? S` plece sin-
gur` [i s-o implore pe Cherry s` nu se m`rite cu tic`losul acela?
M`car de-ar sosi Simon! Privi nelini[tit` ceasul. Mai
trecuser` cinci minute. Dar tocmai cnd \[i pierduse speran]a
[i se ridicase s` plece, ap`ru Simon. Dar abia \l recunoscu.
Ar`ta de parc` v`zuse o stafie: p`rul \i era ciufulit, hainele \n
dezordine. Elsa alerg` la el, \l lu` de bra] [i spuse:
Simon, trebuie s` vii imediat cu mine, \n port. |]i explic
pe drum, ne a[teapt` un taxi.
Dar el o privea pierdut, ca [i cum n-ar fi \n]eles ce spunea.
|l scutur` din nou.
Simon, trebuie s` vii cu mine, poate e prea trziu.
El se prijini de sp`tarul unui scaun.
Nu pot veni cu tine, murmur` el. Nu \n]elegi.
Care e problema, Simon? [opti ea. Ce s-a \ntmplat?
Vorbele abia \i ie[eau din gur`.
E vorba de Nina. E... moart` [i... A fost \nfior`tor.
Elsa \l privi f`r` s` \n]eleag` la \nceput, apoi [i ei i se
reflect` oroarea \n priviri.
Nina a murit, [opti ea. Cnd, cum, unde s-a \ntmplat?
|n diminea]a asta, devreme, spuse el. Au g`sit-o abia de
o jum`tate de or`. Ne-am certat noaptea trecut` dup` ce s-a
\ntors acas`. Nu [tiu unde fusese, dar s-a \ntors pe la miezul
nop]ii. N-o s`-]i spun de ce ne-am certat, dar i-am spus c` o
voi p`r`si. I-am spus c` m-am s`turat, c` nu mai pot continua
a[a, \]i jur c` nu mai puteam continua. I-am spus c` am gre[it
cnd m-am \nsurat cu ea. I-am spus c` ne vom desp`r]i [i c`-i
voi da mul]i bani. S-a \nfuriat, a spus c` nu poate fi adev`rat,
dar cnd am convins-o c` a[a era, ea... ochii lui erau plini de
groaz`. Cred c` a \nnebunit, spunea lucruri uimitoare. C` \n
cteva s`pt`mni va fi cea mai important` persoan` de pe
insul`. Spunea c` a f`cut-o pentru mine [i c` dac` n-o iubesc
se va sinucide. M-a speriat. I-am spus c` [i-a pierdut min]ile,
am \ncercat s-o calmez, dar era complet isteric`. |n cele din
urm` a fugit \n noapte. M-am luat dup` ea, strignd-o, dar nu
R~ZBUNARE RATAT~ 151
mi-a r`spuns. Am c`utat-o pe \ntuneric, dar \n cele din urm`
am renun]at [i m-am \ntors la hotel. Credeam c` poate s-a
\ntors [i o voi g`si \n pat, dar nu era acolo. Am a[teptat-o toat`
noaptea. N-avea sens s-o mai caut pe \ntuneric. |n zori am luat
angaja]ii \n care aveam \ncredere [i am \nceput o c`utare
organizat`. Am g`sit-o acum o jum`tate de or`... pe ni[te
stnci, \n ap`.
Elsa nu spuse nimic. |l atinse pe um`r [i spuse:
|mi pare r`u, Simon, dar nu pot face nimic.
Nimeni nu poate face nimic. N-am iubit-o, dar asta m`
face s` m` simt [i mai r`u. E \ngrozitor s` m` gndesc c` n-am
iubit-o, cnd ea m-a iubit att de mult. Poate c` n-a avut
\ncotro.
Poate, suger` Elsa blnd, n-a f`cut-o doar pentru c` te
iubea, Simon. Mereu am considerat c` era dezechilibrat`.
A[a crezi? {i eu m-am gndit la asta, dar nu vreau s`-mi
amintesc. Nu acum c` a murit. Vreau s`-mi amintesc lucrurile
frumoase despre ea. Cred c` a[a i-ar pl`cea, nu crezi?
Da, sunt sigur` c` a[a i-ar pl`cea, Simon, [i sunt sigur` c`
a[a vei face.
Elsa uitase de Cherry [i de ce venise la hotel. |[i aminti cnd
privi ceasul: era dou`sprezece f`r` un sfert. N-aveau cum s` ajung`
la vapor \nainte s` plece. Totu[i, trebuia s` ac]ioneze \ntr-un fel.
Simon, spuse ea, nu te mai gndi la Nina. A murit. Dar
Cherry e vie [i trebuie s` facem ceva.
Ce e cu Cherry? \ntreb` el ridicndu-[i capul.
Pleac` la dou`sprezece cu odiosul de Brown, cu care
vrea s` se m`rite.
152 JENNIFER AMES
Cum?! Simon lovi cu pumnul \n mas`. Nu [tii ce spui.
A[ vrea eu, spuse Elsa. Mi-a spus ce avea de gnd s` fac`
diminea]a asta [i n-am putut s-o fac s` se r`zgndeasc`. {tiu c`
nu-l iube[te, nu [tiu ce motiv ar putea avea. De aceea te-am
c`utat, am crezut c` fiind vechi prieten, o po]i influen]a. Poate
o po]i opri.
M`car l-a[ putea strnge de gt pe porcul de Brown,
spuse Simon, dar ai spus c` vaporul pleac` la prnz? N-avem
cum s` ajungem \n port pn` atunci.
{tiu. Oh, Simon ce s` facem? A[ da orice s-o \mpiedic pe
Cherry s`-[i distrug` via]a.
Cred c` pleac` pe Lalitta, a Liniei Bernard. |l cunosc bine
pe contabilul vaporului. Dac` a[ putea s`-i vorbesc la telefon,
ar putea face ceva. Merit` s` \ncerc.
Intr` \n birou [i Elsei i se p`ru o eternitate pn` se
\ntoarse.
Credc` e \n regul`. Domnul Manton, contabilul, mi-a
spus c` Cherry a plecat de pe vapor \mpreun` cu Fitzgerald.
Dup` ce Harry plec`, Nicolas [i Cherry se privir`. Fa]a lui
Cherry era foarte palid`, se sim]ea u[urat` [i pu]in umilit`.
Crezuse c` f`cea un mare sacrificiu pentru Nicolas [i acum
\n]elegea c` se purtase ca o proast` [i asta o \nfuria. De ce
nu-i spusese adev`rul despre Harry noaptea trecut`? De ce
o l`sase s` continue mascarada? Obrajii i se \nro[ir` de
furie.
R~ZBUNARE RATAT~ 153
Sper, spuse Nicolas ridicnd o sprncean` c` nu e[ti
sup`rat` c` te-am smuls din bra]ele viitorului t`u mire \n felul
acesta dramatic.
Ba da. M` ata[asem de Harry.
Vrei s` spui de Nicholas Freeman, zmbi el. Ar fi lipsit de
delicate]e s` \ntreb dac` e[ti sup`rat` c` l-ai pierdut pe el
personal, sau doar pentru c` ai pierdut un posibil so]?
Asta era prea mult!
Te amuz` s` rzi de mine, Nicolas? Din punctul meu de
vedere, te-ai purtat mizerabil. Parc` ai fi rs de mine!
{i dac` am f`cut-o, nu crezi c` o meritai, prostu]`
mic`?
Cum \ndr`zne[ti s`-mi spui prostu]`?
Scumpa mea, comoara mea, e mai bine a[a?
Nu sunt scumpa ta sau comoara ta, spuse ea
mnioas`.
Ei bine, nu ne vom certa din cauza asta momentan, dar
s` ne \ntoarcem la discu]ia dinainte. Cred c` ai meritat ceea ce
]i s-a \ntmplat \n diminea]a asta. Mi-ai spus odat` c` nu e[ti
romantic`, dar necazul t`u e c` e[ti. Cine altcineva, dac` nu o
persoan` romantic`, [i-ar fi imaginat c` trebuie s`-[i ]in`
cuvntul de onoare dat unui escroc? Noaptea trecut` am [tiut
exact ce se \ntmplase \ntre tine [i Harry Brown, de ce i-ai
promis c` te m`ri]i cu el [i c` pleci cu el ast`zi, dar nu
credeam c` vei insista s` te ]ii de cuvnt. M-am gndit c`
poate ]i-a pl`cut.
154 JENNIFER AMES
S`-mi plac`!
Sigur, draga mea, rse el. Poate c` \n adncul sufletului
ne plac situa]iile melodramatice, via]a e melodramatic`.
Totu[i o not` de umor s`n`tos merge \mpreun` cu
melodrama. Asta am \ncercat s` fac diminea]a asta.
Cu siguran]`, ai reu[it, spuse ea rece.
Mul]umesc, scumpo. Acum n-ar fi mai bine s` ne gndim
cum \]i lu`m bagajul de pe acest vapor? Trebuie s` plece \n
cinci minute.
Nu vreau s`-mi iau bagajul de pe vapor. Voi pleca. M-am
s`turat de Insula Locus [i de to]i cei de pe ea.
El veni repede spre ea [i o lu` pe sus rznd.
Acum, fii fat` bun` [i nu mai juca teatru. {tii bine c` dac`
ur`[ti Insula Locus, cel pu]in nu-i ur`[ti pe to]i cei de pe ea.
Nu-l ur`[ti pe Simon, n-o ur`[ti pe Elsa Sampson [i pot spune
cu modestie, nu m` ur`[ti pe mine.
Ba da, exclam` ea lovindu-l cu pumnii \n piept. Ai rs de
mine [i...
Dar el \i acoperi gura cu s`ruturi. La \nceput ea se lupt`,
apoi le suport`, iar dup` aceea \i r`spunse la ele cu pasiune.
}inndu-l strns dup` gt ea spuse:
Oh, Nicolas, scumpule, s` nu m` la[i niciodat` s` plec.
El rse din nou, de data aceasta cu tandre]e [i o strnse \n
bra]e.
De cnd te-am v`zut prima dat`, n-am vrut s` te mai las
s` pleci, spuse el.
***
R~ZBUNARE RATAT~ 155
Trei zile mai trziu, \n ziua stabilit` pentru revolta
localnicilor, trecuse de prnz [i atmosfera era lini[tit`. Nu era
surprinz`tor. Principalii conduc`tori ai revoltei erau \n
\nchisoare [i domnii Jacob [i Smyth c`l`toreau spre Anglia
pentru a fi judeca]i pentru contraband`. Harry Brown, alias
Nicholas Freeman, disp`ruse.
Simon f`cea ordine la hotel \nainte s` plece. Dup`
moartea tragic` a so]iei sale, compania care de]inea hotelul
Grand Palm \i oferise postul de manager al unui hotel similar
de pe o alt` insul`. Acceptase, recunosc`tor.
Cherry [i Nicolas st`teau \ntr-un col] umbrit al verandei
hotelului, bnd cocteiluri reci cu paiul.
Imagineaz`-]i ce ar fi sim]it Simon dac` ar fi fost de fa]`
la c`s`toria noastr`, spuse Nicolas.
Mai e [i Elsa.
Fa]a lui Nicolas deveni grav`.
M` tem c` nici Elsa nu va putea veni. Nu-[i poate p`r`si
so]ul care se simte foarte r`u. Dar poate a[a e mai bine. Ar fi b`ut
[i mai mult [i acum... ea va putea s` plece cu copii \n Anglia. E
mai bine s` plece ct \nc` mai are amintiri frumoase despre el.
Cu triste]e, Cherry fu de acord.
Dar problema noastr` e nerezolvat`, draga mea. Pe cine
vom avea ca martor? A[ sugera...
Julian! strig` ea. E Julian Wright!
Nicolas se ridic` [i el.
Cine dracu mai e [i Julian Wright? Apoi, v`znd un tn`r
\nalt, cu frunte \nalt`, exclam`: E b`rbatul care te-a condus la
vapor cnd am plecat din Tilbury?
Cherry d`du din cap c` da. Apoi alerg` spre el.
156 JENNIFER AMES
Julian! strig` ea.
Julian se opri, ca [i cum \l lovise ceva. O clip` mai trziu \i
strngea minile [i fa]a \i str`lucea.
Cherry, exclam` el. Pe tine venisem s` te v`d.
Ai venit s` m` vezi, Julian?
Sigur, doar nu credeai c` voi sta acas` printre c`r]i
juridice, dup` ce am descoperit secretul de a savura via]a. Voi
l`sa c`r]ile deoparte [ase luni sau un an, m-am distrat pe
vapor! Slav` Domnului c` luasem lec]ii de dans! Am dansat \n
fiecare sear` pn` dup` miezul nop]ii [i... Vorbea aprins, ca
un b`iat \n prima vacan]` adev`rat`.
Oh, Julian, m` bucur c` te-ai distrat! \l \ntrerupse ea.
{i m` voi distra [i mai tare, Cherry, spuse el strngndu-i
mna. M` voi distra [i mai bine, acum c` te-am g`sit.
Oh, Julian, spuse ea jenat` [i trist`. Dup` ce venise pn`
aici s-o vad`, i se p`rea groaznic s`-i spun` c` \n acea dup`-
amiaz` se m`rit` cu altul!
Ce e? \ntreb` el. Nu te bucuri c` m` vezi? Nu mai puteam
suporta Londra dup` ce ai plecat. Am crezut c`-]i voi face o
surpriz`. E[ti mul]umit`?
Bine\n]eles c` m` bucur, Julian, spuse ea. Dar... vreau s`
cuno[ti un prieten de-al meu.
I-l ar`t` pe Nicolas [i se \ndreptar` spre el. Julian \l privi
suspicios.
Un prieten de-al t`u? Dar e scriitorul care te-a angajat,
nu-i a[a?
Nu mai lucrez pentru el, zmbi ea enigmatic.
V-a]i certat?
Ea zmbi melancolic.
R~ZBUNARE RATAT~ 157
Da, ne-am certat. Mereu ne cert`m, poate c` de aceea ne
vom c`s`tori \n dup`-amiaza aceasta. Cel pu]in nu ne vom
plictisi!
S` v` c`s`tori]i? Te m`ri]i cu el \n dup`-amiaza asta?
Cherry \i atinse bra]ul.
Da, Julian. |mi pare r`u.
Se l`s` t`cerea, apoi Julian zmbi.
De ce s`-]i par` r`u? E[ti fericit`, Cherry, [i m` bucur.
Oh, Julian, ce scump e[ti.
Nicolas li se al`tur`.
Mai trziu, dup` ce b`user` vreo dou` rnduri de
cocteiluri, Nicolas \l b`tu pe Julian pe um`r [i-i spuse:
Ai picat la ]anc! E[ti solu]ia problemei noastre, trebuie s`
ne fii martor.
|ncntat, spuse Julian. |i zmbi lui Cherry [i ad`ug`: chiar
sunt \ncntat, Cherry. Cine va fi cel`lalt martor? \ntreb` el.
Asta e problema, se strmb` Nicolas, nu mai avem un
martor.
Pot s` v` fac o propunere? \ntreb` Julian [i ro[i pu]in.
E o fat` care a fost pe vapor cu mine. De fapt, st` \n acest
hotel. Noi doi, ei bine... am dansat mult [i e dr`gu]`. De
fapt, Cherry, dac` nu m-a[ fi gndit la tine... spuse el [i tu[i
jenat.
Du-te [i invit-o, spuse Nicolas entuziasmat [i dup` aceea
vom lua o cin` memorabil` \mpreun`. Dar ai grij`, dragostea
e contagioas`.
Julian rse [i spuse:
158 JENNIFER AMES
R~ZBUNARE RATAT~ 159
Nu cred c` m-ar deranja, m` duc s-o caut pe Betty. Sper
s` fie liber` \n dup`-amiaza asta.
Se duse [i o g`si. Era o brunet` cu ochi c`prui [i un zmbet
cald.
Va fi minunat, fu ea de acord. Julian, ezit` ea, pe fata asta
venise[i s-o vezi?
Julian \ntreb` surprins:
De unde [tii c` vroiam s` v`d o fat`?
Am sim]it, spuse ea zmbind. Dar acum c` se m`rit`, e \n
regul`, nu-i a[a?
Julian o lu` de bra].
A[a e, e \n regul`. Acum, hai s` te prezint mirilor. Sunt
un cuplu fermec`tor.
Cnd se apropiar`, Nicolas tocmai \i spunea lui Cherry:
Trebuie s`-]i fac o m`rturisire, Cherry scumpo. De fapt,
nu sfor`i; sper c` nu e[ti dezam`git`?
Sfr[it

S-ar putea să vă placă și