Sunteți pe pagina 1din 8

Fondurile fixe de producie

Importanta mijloacelor fixe


Mijloace de producie totalitatea elementelor de natur material ale produc iei, respectiv mijloacele
de munc i obiectele muncii.
Resursele materiale constituie o parte din ansamblul intrrilor n sistemul ntreprindere, care prin
combinare i comasare duc la realizarea ie irilor reprezentnd bunuri i servicii destinate pie ei. n mod
concret, mijloacele fixe formeaz suportul material al capitalului fix i ca structur specific, mijloacele
fixe reprezint elementul definitoriu, suportul realizrii func iei productive n ntreprindere.
Deci, sunt acele bunuri care particip la mai multe cicluri de exploatare i i transmit treptat
valoare asupra noilor produse ob inute. n structura imobilizrilor corporale se cuprind dou mari
!rupe de imobilizri" terenurile i mijloacele fixe . #ntrarea mijloacelor fixe are loc la nfiin area unit ilor
prin finan are de la stat n cazul re!iilor autonome i prin aportul ac ionarilor i asocia ilor la constituirea
capitalului social la societ ile comerciale. $e parcursul des furrii activitii, a!en ii economici i pot procura
mijloacele fixe prin cumprare, construire, absorb ie, prin fuziunea cu alte uniti etc. n folos in temporar,
mijloacele fixe pot intra prin nc%iriere, loca ie de !estiune sau concesionare.
Modul de constatare i evaluare a fondurilor fixe.
&biectele se pot constata drept fond fix dac "
au o form material i pot funciona mai mult de un an'
se afl n posesia ntreprinderii pentru a fi utilizate n activitatea sa sau la etapa de creare i nu sunt
destinate v(nzrii.
)ceste condiii se consider realizate dac"
1. exist o certitudine ntemeiat c ntreprinderea n urma utilizrii activului va obine un avantaj
economic'
2. valoarea activului poate fi determinat cu un !rad nalt de certitudine.
Dac nu se satisfac aceste dou condiii activul se constat ca c%eltuial a perioadei de !estiune.
&r!anizarea eviden ei intrrii fondurilor fixe este condi ionat de sursa de procurare a acestora.
)stfel, n unit ile economice intrarea fondurilor fixe are loc n urma"
a) construc iei'
b) cumprrii de la alte persoane juridice i fizice'
c) primirii cu titlul !ratuit'
d) primirii ca cot n capitalul statutar'
e) sc%imbul cu alte active'
f) primirii n arend finan at'
g) constatarea n plus n urma inventarierii.
*aza material de func ionare a ntreprinderii o constituie fondurile fixe. &rice ntreprindere de ce fel
n+ar fi i ce tip de activitate n+ar desf ura, are nevoie de fonduri fixe. ,ondurile fixe reprezint activele
materiale, a cror valoare unitar depete plafonul stabilit de le!isla ie -./// lei0, planificate pentru
utilizare n activitatea de producie, comercial i alte activiti, n prestarea serviciilor mai mult de un an,
sunt destinate nc%irierii sau n scopuri administrative.
,ondurile fixe se constat ca activ n cazul n care"
a. exist o certitudine ntemeiat c n urma utilizrii acestuia ntreprinderea va
obine un avantaj economic'
b. valoarea activului poate fi determinat cu un !rad nalt de certitudine.
Dac aceste dou condiii nu pot fi satisfcute, atunci activul se consider drept c%eltuial a perioadei
de !estiune. & condi ie important n or!anizarea corect a eviden ei fondurilor fixe const n clasificarea
acestora dup mai multe criterii economice, i anume"
a) n raport cu ramurile economiei naionale, fondurile fixe se clasific n"
- 1 -
industriale'
a!ricole'
de transport i comunica ii'
de construcii'
comerciale etc.
b) Dup componen a natural i substan ial se distin! urmtoarele !rupe de fonduri fixe"
cldirii blocurile sec iilor de producere, administrative, depozitele i alte subdiviziuni -serviciul
medical, casele de odi%n etc.0'
construcii speciale n care se ncadreaz poduri, subsoluri, f(nt(ni, sonde'
instala ii de transmisie re ele electrice, instala ii de transmisii, conducte cu toate dispozitivele
intermediare pentru transferarea ener!iei electrice i transmisia substan elor lic%ide sau !azoase'
ma ini i utilaje din !rupa dat fac parte"
a) ma ini i utilaje de for + motoare cu arbor, transformatoare de for, motoare electrice etc.
b) ma ini i utilaje de lucru + ma ini i aparate, utilaje cu ajutorul crora se acioneaz pe calea
mecanic asupra materii prime de a le transforma n produs.
c) aparate de msurare i re!lare i utilaje de laborator + aparate i instala ii destinate msurrii
!rosimii, diametrului suprafe ei, masei etc.
d) te%nica de calcul + computere, calculatoare de comand'
e) alte ma ini i utilaje + ma ini i utilaje care nu fac parte din !rupele de mai sus.
mijloace de transport ,ace parte transportul auto, cile ferate, navele maritime i fluviale, de
asemenea i ma!istralele de asi!urare cu !aze i ap'
unelte i scule, inventar de producie i !ospodresc i alte tipuri de mijloace fixe
animale de producie i reproduc ie se includ animalele de munc -cabaline, bovine etc.0, animalele
de reproduc ie -vaci, oi i berbeci pentru reproduc ie etc.0.
planta ii perene ariile de vii, livezi, alte planta ii perene fructifere sau decorative fr valoarea
terenurilor ocupate cu acestea.
alte fonduri fixe fondurile de bibliotec, valorile muzeale, exponatele lumii animale n menajerie etc.
c) n dependen de participarea fondurilor fixe n procesul de producie, se deosebesc"
,onduri fixe productive + se includ toate fondurile fixe le!ate direct de fabricarea produc iei, precum
i cele care deservesc procesul de producie.
,onduri fixe neproductive + se includ mijloace fixe care nu particip la procesul de producie, nici
direct ,nici indirect, dar sunt destinate pentru a contribui la deservirea forei de munc -punct medical,
cluburi, case de cultur, stadioane etc.0.
d0 Dup utilizarea n producere"
+ fonduri fixe n funciune'
+ fonduri fixe n rezerv'
+ fonduri fixe care sta ioneaz.
e) Dup apartenen fondurilor fixe la proprietatea ntreprinderii, se deosebesc"
+ fonduri fixe proprii'
Din momentul intrrii la ntreprindere, dar mai ales n procesul de folosire, mijloacele fixe se uzeaz.
1zura este de dou feluri"
Uzura fizic - constituie baza materiala a pierderii valorii mijlocului fix'
Uzura moral - are loc atunci cnd mijloacele fixe se nvec%esc din punct de vedere
te%nolo!ic, apar altele mai performante, din punct de vedere al parametrilor cantitativi cit i calitativi n
special.
- 2 -
Uzura mijloacelor fixe este un proces financiar de recuperare a valorii unui mijloc fix i de
formare a unui fond de finan are destinat nlocuirii acestuia atunci c(nd este scos din funciune.
1zura reflect recuperarea valorii activului fix pe msura uzurii lui, adic pierderii n timp a
parametrilor2caracteristicilor lui te%nico+economice. 3a urmare, uzura se deruleaz n timp din momentul
intrrii n funciune pn n momentul scoaterii din funciune a respectivului mijloc fix. $entru
ntreprindere, uzura este un cost care se include n c%eltuielile de producie i se recupereaz prin pre ,
prin v(nzarea produsului la a crui fabrica ie a contribuit mijlocul fix n cauz. 3uantumul uzurii se
determin printr+o cot de uzur stabilit de firma n limita prevederilor le!ale. $revederile le!ale privind
uzura au n vedere stabilirea unui cadru care s evite transferul exa!erat al c%eltuielilor de uzura n profit
i diminuarea, pe aceast baz, a impozitului pe profit datorat statului.
1zura are rolul de a asi!ura nlocuirea mijlocului fix la momentul scoaterii lui din funciune, adic
aa+numita formare brut a capitalului fix. $n la acest moment, fondul constituit din uzurile anuale este
disponibil, astfel nc(t el poate fi utilizat pentru finan area investi iilor, respectiv formarea neta a
capitalului fix. $rocesul de transferare a valorii fondului fix n costul produc iei se nume te uzare, iar
termenul de 4uzur5 poate fi definit ca repartizarea sistematic a valorii uzurabile a fondurilor fixe pe
perioade de !estiune n decursul duratei de funciune util.
Defalcrile de uzur sau uzura anual -1
an
0 este expresia bneasc a uzurii materiale i morale a
mijloacelor fixe i se determin n baza normelor de uzur i baza stabilit pentru calculare2valoarea supus
uzurii.
3onform 6.7.3. nr..8 43ontabilitatea activelor materiale pe termen lun!5, casarea valorii uzurabile sau
calcularea uzurii anuale2defalcrilor de uzur, poate fi determinat dup urmtoarele metode 9:;"
#. metoda re!ulat"
.0 metoda casrii liniare -metoda propor ional perioadei de func ionare util0'
<0 metoda de producie -metoda propor ional volumului produselor -serviciilor0 fabricate0'
##. metoda accelerat"
:0 metoda de!resiv cu rat descresctoare -metoda cumulativ0'
=0 metoda soldului de!resiv.
,iecare metod i are metodica sa de determinare a valorii uzurii pentru reflectarea n consumurile i
c%eltuielile ntreprinderii.
Respectiv, Defalcrile anuale de uzur, n funcie de metoda aplicat, se determin n felul urmtor i
dup urmtoarele relaii"
1. Procedeul uzurii liniare const n includerea uniform n c%eltuielile de exploatare a unor sume
fixe, stabilite propor ional cu numrul de ani ai duratei normale de func ionare a mijlocului fix.
3alculul uzurii anuale se efectueaz prin aplicarea normei de uzura -N
u
0, la valoarea uzurabil a
mijlocului fix -V
uz
0" 1zura> V
uz
*N
u
; unde: N
u
=100%/numrul de ani n func ionare util ' V
uz
=V
intrare
-V
rma
2. Metoda n raport cu volumul de produse fabricate
3onform acestei metode, uzura se calculeaz innd cont numai de volumul de produse fabricate,
?ilometrajul parcurs, uniti de volum prelucrate etc., dup urmtorul procedeu"
.. se calculeaz uzura ce revine unei uniti de producie, ca raportul dintre valoarea uzurabil -V
uz
0 i
capacitatea de fabricare a utilajului -!
total
0" "zura u/#= V
uz
/ !
total
1zura anual se calculeaz ca produsul dintre norma de uzur -uzura pe unitate de produs0 i volumul
produc iei prevzute a se fabrica anual - !
total
0" "zura anual="zura u/# * !
total
!. Metoda degresiv" cu rat" descresc"toare
1zura anual se calculeaz aplic(nd asupra valorii uzurabile a mijlocului fix norma de uzur de!resiv,
calculat ca raportul dintre numrul anilor de func ionare rma i i suma anilor de func ionare util"
N
u
= Numrul anilor rma i/uma anilor de func ionare util
#.Metoda soldului degresiv
- $ -
1zura anual se calculeaz aplic(nd asupra valorii de bilan a mijlocului fix norma de uzur. 7orma de
uzur se determin ca produsul dintre norma liniar de uzura i coeficientul -?0 cuprins ntre valorile . i <.
1zura n ultimul an este e!al cu diferena dintre valoarea de bilan i valoarea probabil rmas.
3onform $odului Fiscal mrimea deducerii uzurii calculate a mijloacelor fixe se determin"
.. pe cate!orii de proprietate'
<. potrivit normelor, stabilite n 3odul ,iscal pentru fiecare cate!orie de proprietate '
:. prin metoda soldului de!resiv.
3odul fiscal prevede @ cate!orii de proprietate i pentru fiecare dintre ele este stabilit o anumit
norm de uzur. $entru cate!oria #+a este de :A, cate!oria a ##+a de @A, cate!oria a ###+ea de ./A, a #B+a de
</A i a B+a cate!orie are norma de uzur de :/A.
)naliza structurii potenialului te%nic relev politica de investi ii, precum i modul de or!anizare i
administrare a societii. $rincipalii indicatori utiliza i n caracterizarea structurii potenialului productiv al
ntreprinderii sunt "
.0 + 3oeficientul de structur pe cate!orii de mijloace fixe -%

0 + acest coeficient pune n eviden


apartenen a sectorial i modul de or!anizare a ntreprinderii.
<0 + 3oeficientul privind compozi ia te%nolo!ic a capitalului fix -CD0 + acest coeficient -CD0
evideniaz modul de !estionare a potenialului te%nic al ntreprinderii, ntruct pune n eviden ponderea
mijloacelor fixe active -MfE0 n totalul mijloacelor fixe -Mf0.
3alitatea potenialului te%nic poate fi apreciat nu numai prin prisma structurii mijloacelor fixe sau a
compozi iei te%nolo!ice a acestora, dar i prin !radul de uzura al mijloacelor fixe.
6e tie c n procesul de producie, un mijloc fix i transfer o parte din valoare produselor sau
activitilor la care ia parte. De aceea, calitatea potenialului te%nic trebuie apreciat i prin !radul de
amortizare al acestora.
)precierea !radului de amortizare se realizeaz prin raportarea amortizrii la valoarea brut a
imobilizrilor.
:0 + 3oeficientul de rennoire a mijloacelor fixe + acest coeficient permite evaluarea eforturilor
investi ionale, a orientrii politicii investi ionale atunci c(nd "
a0 investi iile noi sunt la nivelul ie irilor de mijloace fixe'
b0 investi iile cresc odat cu mrirea capacitii de producie a ntreprinderii.
Investiiile sunt totalitatea de c%eltuieli care se fac pentru cumprarea bunurilor de capital i obinerea
unui profit. n raport cu modul de folosire a bunurilor de capital investiiile se mpart n"
investiii de nlocuire destinate nlocuirii bunurilor de capital scoase din funcie ca urmare a uzurii
lor fizice avnd ca surs" de finanare amortizarea'
investiii pentru dezvoltare sau nete sunt destinate sporirii volumului capitalului, adic formrii
capitalului a crui surs de finanare este venitul.
$rocesul de realizare a investiiilor i de recuperare a fondurilor consumate se desfoar n timp,
investiiile i efectele lor, precum i nivelul eficienei, av(nd un pronunat caracter dinamic. Fe!tura dintre
timp i investiii se manifest pe multiple planuri, dar cel mai important este acela de multiplicare a
investiiilor. )ceasta nseamn c resursele umane i materiale, atrase din circuitul economic curent i
imobilizate n procesul investiional, i modific valoarea pe msur ce timpul de imobilizare crete.
ntruc(t investiiile alocate n prezent nu mai sunt ec%ivalente, sub influena timpului, din punct de vedere
valoric cu profitul ce se va obine n viitor, rezult c o abordare concret a proceselor investiionale, n
vederea fundamentrii tiinifice a deciziei, necesit analiza lor dinamic, adic in(nd seama de influena
multiplicatoare a factorului timp.
- & -
6tabilirea eficienei investiiilor presupune studierea rezultatelor obinute prin consumarea acestora, deci
este necesar s analizm influena factorului timp i n perioada de exploatare a capitalului fix creat. $entru
aceasta trebuie fcut o etapizare a fenomenului supus cercetrii" perioada n care se consum resurse
materiale i umane fr s se obin venituri -fazele preinvestiional i investiional0 i perioada n care
investiiile realizeaz venituri -faza de exploatare0
)si!urarea la timp a resurselor pentru acoperirea financiar a investiiei este o necesitate de prim ordin
i un obiectiv al finanelor ntreprinderii. #nvestitorii nu trebuie s dispun neaprat nc la nceput de
ntrea!a sum ce urmeaz s acopere c%eltuielile investiiei, dimpotriv este oportun ca resursele financiare
s se formeze paralel i corelat cu procesul efecturii c%eltuielilor. )ceasta reprezint o folosire eficient a
resurselor. &rice ntrziere a formrii resurselor poate conduce la ntreruperea realizrii investiiei, la
prelun!irea termenului de dare n folosin la pierderi efective, concretizate n imobilizri de capital prin
investiii ncepute i neterminate.
$entru finanarea investiiilor la nivelul societilor comerciale cu capital de stat i a re!iilor autonome
particip urmtoarele surse"
Fondul de amortizare + care este menit nlocuirii activelor imobilizate a obiectivelor de investiii.
Mrimea lui se stabilete anual prin planul de amortizare i se utilizeaz exclusiv pentru constituirea
fondurilor destinate investiiilor.
Profitul + rolul profitului n finanarea investiiilor decur!e din ponderea lui ridicat n ansamblul
resurselor de finanare i din faptul c folosirea profitului acioneaz ca o pr!%ie pe linia cointeresrii
ntreprinderilor i stimulrii rspunderilor.
%lte surse ce cuprind&
sumele obinute din lic%idarea activelor imobilizate
din vnzrile active
din valorificarea unor materiale ce rezult din pre!tirea terenului pentru construcii, din sparea
fundaiilor, din lic%idarea construciilor provizorii de pe antier.
Mobilizarea resurselor interne + reprezint o surs pentru finanarea investiiei nu se poate
concretiza ntr+un cont la banc.
$reditele bancare + care pot fi" pe D6, DM, DF
$entru finanarea sectorului privat se utilizeaz urmtoarele resurse prin : ci de finanare"
finanarea prin fonduri proprii"
autofinanarea
creteri de capital
Finanarea prin angajamente la termen&
mprumuturi obli!atare surselor de finanare
mprumuturi de la instituii specializate
credite bancare pe DM .a
$apacitatea de producie -3$0 reprezint producia maxim, de o anumit structur i calitate pe care
o poate realiza o unitatea de producie ntr+o anumit perioad de timp, n condiiile te%nic+or!anizatorice
optime' folosind c(t mai deplin mijloacele fixe productive, cel mai potrivit re!im de lucru i de or!anizare a
produciei i muncii.
$entru desemnarea 3$ n practic se folosesc dou tipuri de uniti de msur" naturale i natural+
convenionale.
1nitile naturale se exprim n uniti fizice concrete, sau n uniti de mas. De exemplu, numr de
buci fabricate, tone de semifabricate turnate etc.
n cazul unitilor natural+convenionale se ale!e un produs de baz, celelalte produse fiind exprimate,
n funcie de produsul de baz, cu ajutorul unor coeficieni de corecie. De exemplu, 3$ se poate exprima n
numr de borcane convenionale.
- ' -
3unoaterea 3$ are o importan practic deosebit, deoarece servete la"
.. Glaborarea i fundamentarea tiinific a planului de producie i a planului de investiii'
<. Dimensionarea corect a unitilor de producie i stabilirea, pe aceast baz, a necesarului de utilaje'
:. )doptarea unor soluii optime de concentrare, specializare sau combinare a produciei,
=. ,undamentarea te%nico+economic a diferitelor variante de reconstrucie, prezentare sau dezvoltare a
unitilor economice'
@. 3ompararea i aprecierea rezultatelor obinute, n raport cu ntreprinderi similare, ce activeaz pe
piaa dat.
)supra mrimii 3$ a unitilor industriale influeneaz urmtorii factori"
.. Mrimea suprafeelor de producie disponibile n cazul atelierelor de forj, turntorie, asamblare'
<. Mrimea parcului de utilaje, cu ct unitatea industrial va avea suprafee de producie mai mari i un
parc de utilaje mai numeros, cu at(t 3$ va fi mai mare'
:. 7ormele te%nice de folosire a utilajului i a suprafeelor de producie.
)ceste norme pot fi de < feluri"
norme te%nice de utilizare intensiv'
norme te%nice de utilizare extensiv.
$rin norme te%nice de utilizare intensiv se nele!e producia maxim ce poate fi realizat ntr+o unitate
de timp de un utilaj, o main sau o instalaie.
Mrimea normelor te%nice de utilizare intensiv depinde, n mare msur, de"
nivelul de calificare a personalului,
te%nolo!ia folosit,
felul instrumentelor i dispozitivelor utilizate,
calitatea i structura materiilor prime utilizate,
modul de or!anizare a produciei.
7orme te%nice de utilizare extensiv exprim folosirea n timp a diferitor maini, instalaii, utilaje sau a
suprafeelor de producie. Mrimea acestor norme depinde de"
numrul de zile lucrtoare,
re!imul de sc%imburi,
numrul de ore de funcionare n cadrul sc%imbului'
durata ntreruperilor pentru reparaii etc.
$entru calcularea 3$ a unei ntreprinderi se recomand respectarea urmtoarelor principii"
.. 3$ se determin numai pentru unitile productive de baz. 1nitile de producie auxiliare sau de
servire pot influena , de la caz la caz, doar asupra !radului de utilizare a 3$.
<. Determinarea 3$ se face pe veri!i productive, ncep(nd cu efectuarea calculelor de la nivelul
inferior, locul de munc, continu(nd cu calcularea 3$ a sectoarelor, atelierelor, seciilor i dup
aceea a ntreprinderii luate n ansamblu.
:. 6tabilirea 3$ a fiecrei veri!i superioare se face n funcie de 3$ a unitilor componente.
=. Fa determinarea 3$ se admite existena normal a resurselor umane i materiale. Fipsa temporar a
acestor resurse nu poate influena mrimea 3$, aceasta av(nd o valoare constant la un moment dat,
independent de !radul de folosirii ei.
Metodolo!ia determinrii 3$ presupune urmtoarele etape de calcul"
3ule!erea, prelucrarea i sistematizarea informaiilor primare pentru calcul.
3alculul 3$ la nivelul veri!ilor inferioare i apoi a celor superioare,
Glaborarea balanei 3$, evidenierea veri!ilor principale, a locurilor Hn!uste5 i a excedentului de
capacitate'
Glaborarea planului de msuri te%nico+or!anizatorice pentru eliminarea locurilor n!uste i folosirea
disponibilitilor de la veri!ile cu excedent de capacitate.
- ( -
n cazul ntreprinderilor la care produsul finit se obine ca urmare a prelucrrii materiilor prime la o !rup de
maini omo!ene, 3$ se calculeaz ca suma capacitilor de producie a mainilor, care execut produsul
respectiv.
n cazul c(nd produsul finit se obine ca urmare a prelucrrii materiilor prime n mod succesiv la mai multe
utilaje, mrimea 3$ a ntreprinderii se determin n funcie de mrimea 3$ a !rupei de utilaj, a sectorului,
seciei n care se efectueaz cele mai importante operaii ale procesului te%nolo!ic, denumit Hveri!a
conductoare5, sau secia conductoare sau principal.
$entru stabilirea veri!ii conductoare se ia n consideraie, n mod separat sau mpreun, aa criterii ca"
.. unitatea de producie cu ponderea cea mai mare de manoper n manopera total a ntreprinderii'
<. unitatea de producie cu ponderea valoric ce mai mare a capitalului fix fa de capitalul fix total al
ntreprinderii.
$entru calcularea 3$ a ntreprinderii trebuie s se porneasc de la calculul 3$ a principalelor !rupe de
utilaje.
3alculul 3$ necesit determinarea"
timpului disponibil de funcionare a utilajului'
norma te%nic de producie, care poate fi pe unitate de timp sau unitate de produs.
$entru determinarea timpului disponibil de funcionare utilajele se !rupeaz n utilaje cu funcionare
continu, cu funcionare cu sptm(na ntrerupt i cu lucru sezonier.
)ro*ramul de #roduc+ie reprezint un set de indicatori care determin producerea i realizarea unei
anumite cantiti de articole n corespundere cu sortimentul i calitatea dinainte determinate. Doi indicatorii
pro!ramului de producie se mpart n" ortimentul, nomenclatura i calitatea.
$entru mbuntirea utilizrii 3$ pot fi utilizate : !rupe de ci"
1. 'mbun"t"irea folosirii sub raport intensiv creterea volumului de producie pe unitate de timp i
pe unitate dimensional. 3alea dat prevede reducerea timpului de baz de prelucrare i a celui auxiliar,
modernizarea utilajelor existente, folosirea te%nolo!iilor moderne. Dintre aceste ci fac parte"
+ aplicarea proceselor i procedeelor perfecionate, de mare precizie i cu un nivel mai nalt al eficienei
economice'
+ modernizarea mainilor n funciune'
+ ridicarea cunotinelor profesionale ale muncitorilor de baz'
+ respectarea te%nolo!iilor stabilite i lic%idarea rebuturilor, .a.
2. 'mbun"t"irea folosirii sub raport extensiv prin mai buna folosire a timpului de funcionare a
utilajelor, or!anizarea efectiv a reparrii utilajelor, reducerea ntreruperilor din cauza lipsei materiei prime,
lipsa muncitorilor sau a comenzilor, mrirea numrului de sc%imburi, prelun!irea duratei de lucru zilnice sau
sptm(nale etc.
Dintre aceste ci fac parte"
+ ridicarea !radului de utilizare a timpului disponibil, prin aplicarea unor msuri care s duc la
reducerea pierderilor de timp le!ate de ntreruperi accidentale, determinate de o ntreinere nesatisfctoare a
utilajelor'
+ cercetarea pieei interne i externe pentru a asi!ura corelaia dintre posibilitile de producie i cele de
desfacere a ntreprinderii'
+ ntrirea disciplinei de producie i de munc.
!. $"ile mixte au un caracter complex, asi!urnd o folosire mai bun att din punct de vedere intensiv,
ct i extensiv.
)ceste ci cuprind"
+ perfecionarea activitii de deservire a locurilor de munc'
+ aplicarea unor loturi optime de fabricaie'
+ cointeresarea material a muncitorilor pentru folosirea mai bun a utilajelor'
- , -
+ aplicarea unor metode i te%nici de mana!ement moderne'
+ eliminarea locurilor n!uste.
- - -