Sunteți pe pagina 1din 3

1

Pregatirea cadrelor didactice pe tematici europeneInstitutul European din Romnia (IER) n parteneriat cu Ministerul Educaiei
Naionale organizeaz! un program de formare profesional! a cadrelor didactice n domeniul
afacerilor europene, finanat de Comisia European! prin Reprezentana Comisiei Europene n
Romnia, n baza contractului de finanare semnat ca urmare a licitaiei PN/8-2013/BUC.

Acest program de formare se adreseaz! cadrelor didactice din toate cele trei cicluri de
nv!!mnt: primar, gimnazial $i liceal care predau discipline $colare n care tematica Uniunii
Europene este subiect de lecie sau parte a unor lecii de geografie, istorie, educaie civic!,
cultur! civic! $i orice alt! disciplin! $colar! din curriculum-ul opional.

n cadrul acestui program se va organiza cte o sesiune de formare de dou! zile n
fiecare din centrele: Bucure$ti, Bac!u, Timi$oara, pentru fiecare din cele trei cicluri de
nv!!mnt: primar, gimnazial, liceal, dup! cum urmeaz!:

Localitatea
de
desf#urare
a cursului
Jude&ele repartizate pentru curs Ciclul de
nv&mnt
Perioada de
desf#urare a
cursului
primar 3 - 4 februarie
gimnazial 5 - 6 februarie
Bucure#ti Bucure$ti, Ilfov, Mehedini, Dolj, Gorj, Olt,
Vlcea, Arge$, Prahova, Dmbovia, Ialomia,
Teleorman, Giurgiu, C!l!ra$i, Buz!u, Br!ila,
Constana, Bra$ov
liceal 7 - 8 februarie
primar 14 - 15 iulie
gimnazial 16 - 17 iulie
Bacu Boto$ani, Suceava, Neam, Bac!u, Ia$i,
Vaslui, Harghita, Covasna, Vrancea, Galai,
Tulcea liceal 18 - 19 iulie
primar 28 - 29 iulie
gimnazial 30 - 31 iulie
Timi#oara Satu Mare, Maramure$, Cluj, S!laj, Bihor,
Bistria N!s!ud, Arad, Timi$, Hunedoara,
Cara$ Severin, Alba, Mure$, Sibiu liceal 1 - 2 august

Agenda cursului const! n module centrate pe urm!toarele tematici: istoria $i instituiile UE,
politicile UE, Strategia EU2020, oportunit!i de programe educaionale europene $i Spaiul
profesorului. Structura celor dou! zile de curs va include 30% predare, 70% parte interactiv!.
Predarea va fi axat! pe prezentarea coninuturilor temelor propuse, ce va include subiectele
din manualele $colare mbog!ite cu informaii complete $i actualizate.
Partea interactiv a sesiunilor de curs va fi particularizat! pentru a r!spunde necesit!ilor de
lucru la clas! ale cadrelor didactice (implicit particularit!ilor de vrst! ale elevilor). Astfel
vor fi incluse jocuri de rol, studii de caz $i propuneri tematice ce vor fi abordate ntr-un mod
mai sumar la nivelul primar $i aprofundat la nivelul liceal.

Tot n cadrul acestui proiect, dup! ncheierea sesiunii de formare cursanii vor avea obligaia
s! desf!$oare activit&i de diseminare a informaiilor primite n cadrul programului. Acestea
vor consta fie ntr-o sesiune de formare/informare, fie n preg!tirea unui material distribuit
colegilor mpreun! cu informaii primite la curs $i alte resurse informaionale specifice. Lista
cu numele $i semn!turile a cel puin 10 persoane formate/informate va fi trimis!
organizatorilor cursului ntr-un interval de 30 de zile de la terminarea cursului.

Programul de formare va fi nsoit de dezvoltarea unei comunit&i online unde vor avea
acces toi cursanii, ct $i alte persoane interesate. Aici vor fi postate materialele distribuite pe
parcursului zilelor de formare, alte materiale pe care formatorii/participanii le consider! utile
pentru activitatea grupului, putndu-se iniia $i discuii pe tematica programului de formare.
2

Echipa de formatori include formatori specializai n domeniul afacerilor europene $i cadre
didactice cu experien! n nv!!mntul primar, gimnazial $i liceal.

Pentru acest program de formare se vor selecta 323 cadre didactice dup! cum urmeaz!:
de la nivelul nv#mnt primar se vor selecta cte 2 cadre didactice / jude (unul din
mediul rural, unul din mediul urban) + cte 2 cadre didactice din fiecare sector al
Municipiului Bucure$ti
de la nivelul nv#mnt gimnazial se vor selecta cte 3 cadre didactice / jude (unul
din mediul rural, dou! din mediul urban) + cte 2 cadre didactice din fiecare sector al
Municipiului Bucure$ti
de la nivel nivelul nv#mnt liceal se vor selecta cte 2 cadre didactice / jude (unul
din mediul rural, unul din mediul urban) + cte 2 cadre didactice din fiecare sector al
Municipiului Bucure$ti

Criteriile de selec'ie pentru participan'ii la curs sunt urm!toarele:
cadru didactic n cadrul unuia din cele trei niveluri: primar, gimnazial, liceal
n cazul cadrelor didactice de la nivelul gimnazial $i liceal, subiectele predate la clas!
se includ! tematica Uniunii Europene ca subiect de lecie sau parte a unor lecii de
geografie, istorie, educaie civic!, cultur! civic! $i orice alt! disciplin! $colar! din
curriculum-ul opional
disponibilitatea de a participa la toate cele 16 ore de curs n perioada de desf!$urare a
cursului n localitatea corespunz!toare judeului de domiciliu
noiuni medii de operare calculator
disponibilitatea de realizare a activit!ii de diseminare a informaiilor ce va avea loc
ulterior desf!$ur!rii celor dou! zile de curs
depunerea dosarului de candidatur! complet

Acreditare
Cursul din proiectul de fa! este acreditat de Consiliul Naional pentru Formarea Profesorilor
cu 4 credite profesionale transferabile.

Evaluarea final a participan&ilor se va face pe baza proiectului individual/ de echip! de
fi$! de lecie pe tematic! european! preg!tit pe parcursul zilelor de curs.

Procedura de nscriere *i selec'ie:
nscrierea pentru sesiunea de curs care se va desf!$ura n Bucure$ti este deschis! pana la 24
ianuarie 2014.

Pentru a v! nscrie sunt necesare urm!toarele documente:
formularul de nscriere completat $i semnat
adeverina de la locul de munc! n care s! fie precizat! funcia didactic!
copii act identitate, certificat de na$tere, c!s!torie (pentru doamne la schimbarea
numelui)
copii acte studii

Documentele de mai sus se scaneaz! $i se trimit prin email la adresa proiect.rce@ier.ro
Subiectul mesajului dvs. de e-mail trebuie s! aib! structura: loca&ie curs - nivel de
nv&mnt - NUME Prenume". De ex: Bucure#ti nv&mnt primar - POPESCU
Marius.

3
Documentele se pot trimite $i prin fax la nr. 021-3142666. n acest caz menionai pe prima
pagin! loca&ie curs - nivel de nv&mnt - NUME Prenume".

Candida'ii selecta'i vor fi contacta'i prin email (i/sau telefonic, pentru a fi informa'i cu
privire la programul definitiv si alte amnunte organizatorice. Lista persoanelor selectate
se va transmite inspectoratelor.

Toate costurile aferente participrii la cursuri sunt decontate prin proiect (se deconteaz!
transportul $i se asigur! cazare pentru 3 nopi, mas! $i suport de curs). n acest sens
menion!m c! se vor deconta biletele de tren, clasa a II sau echivalent, de la domiciliul
participanilor la locul de desf!$urare a sesiunii corespunz!toare $i napoi. Participanii cu
domiciliul n localitatea cursului nu beneficiaz! de decontarea transportului.
Transportul se va deconta ulterior primirii biletelor originale prin po$t! la adresa:
Institutul European din Romnia
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3
Bucure#ti 030016
Cu men&iunea pe plic: decontare transport curs Bucure#ti - nume participant


Rugm persoanele interesate de acest curs s urmreasc ndeplinirea condi&iilor de
eligibilitate #i s depun toate documentele de candidatur.


Informaii suplimentare pot fi obinute prin e-mail la adresa: proiect.rce@ier.ro

Membrii echipei de proiect:

Lauren&ia Mariana Mereu&, coordonator proiect, responsabil curs Bucure$ti
021- 314 26 96; int. 150

Elena Loredana Licu&a, responsabil curs Bac!u
021- 314 26 96; 021 314 26 97 int.146

Mihai Sebe, responsabil curs Timi$oara
021- 314 26 96; 021 314 26 97 , int. 141