Sunteți pe pagina 1din 17

Standardul Internaional de Raportare Financiar 1 (IFRS 1)

Adoptarea pentru prima dat a Standardelor Internaionale de Raportare


Financiar
Obiectiv
Asigura c primele situaii financiare IFRS ale unei entiti i rapoartele sale financiare interimare,
conin informaii de nalt calitate care:
(a) sunt transparente pentru utilizatori i comparabile pentru toate perioadele prezentate;
(b) asigur un punct de plecare adecvat pentru o contabilitate conform cu IFRS; i
(c) pot fi generate cu un cost care nu depete beneficiile utilizatorilor.
Arie de aplicabilitate
IFR ! se aplic atunci c"nd o entitate adopt pentru prima dat IFR.
# entitate trebuie s aplice acest IFR $n:
(a) primele sale situaii financiare IFR; i
(b) fiecare raport financiar interimar, dac e%ist, pe care $l prezint conform IA &' Raportarea
financiar interimar.
Primele situaii financiare IFRS ale unei entiti ( primele situaii financiare anuale $n care entitatea
adopt IFR)urile prin intermediul unei declaraii eplicite !i fr re"erve# cuprins n acele situaii
financiare de conformitate cu IFRS.
Exemplu: ituaiile financiare conforme cu IFR)urile sunt primele situaii financiare IFR ale unei entiti
dac entitatea:
*a+ a prezentat cele mai recente situaii financiare anterioare:
*i+ conform cu cerinele naionale, care nu sunt compatibile cu IFR $n toate
aspectele;
*ii+ $n conformitate cu IFR $n toate aspectele, cu e%cepia faptului c situaiile
financiare nu conin o declaraie e%plicit i fr rezerve de conformitate cu IFR;
*iii+ care conin o declaraie e%plicit de conformitate cu unele IRF, dar nu cu
1
toate;
*iv+ conform cu cerinele naionale, incompatibile cu IFR, folosind anumite IFR
pentru a contabiliza elementele pentru care nu e%ist cerine naionale; sau
*v+ conform cu cerinele naionale, cu o reconciliere a anumitor valori cu valorile
determinate conform IFR;
(b) a $ntocmit situaii financiare conforme cu IFR doar pentru uz intern, fr a le pune la dispoziia
proprietarilor entitii sau a altor utilizatori e%terni;
(c) a $ntocmit un pac,et de raportare conform cu IFR, cu scopuri de consolidare, fr a $ntocmi un
set complet de situaii financiare aa cum sunt definite $n IA ! Prezentarea situaiilor financiare; sau
(d) nu a prezentat situaii financiare pentru perioadele anterioare.
$efinitii
%ilant IFRS de desc&idere -ilantul unei entitati *publicat sau nepublicat+ la data trecerii la IFR.
'ost presupus # valoare folosita ca un substituent pentru cost sau cost depreciat la o anumita
data. .eprecierea ulterioara sau amortizarea presupune ca entitatea a recunoscut
initial activul sau datoria la o anumita data si ca atunci costul acestuia a fost egal cu
costul sau presupus.
$ata treceriila IFRS Inceputul celei mai timpurii perioade pentru care o entitate prezinta informatii
comparative complete conform IFR in primele sale situatii financiare IFR.
$ata raportarii farsitul celei mai recente perioade acoperite de situatiile financiare sau de un
raport financiar interimar.
(ntitate care adopta pentru
prima data
# entitate care prezinta primele sale situatii financiare IFR.
)AAP anterior -aza de contabilitate pe care o entitate care adopta pentru prima data IFR, a
folosit)o imediat inaintea adoptarii IFR.
Prima perioada de raportare
IFRS
/erioada de raportare IFR care se sfarseste la data de raportare a primelor
situatii financiare IFR ale unei entitati.
Primele situatii financiare
IFRS
/rimele situatii financiare anuale in care o entitate adopta IFR, prin intermediul
unei declaratii de conformitate cu IFR e%plicita si fara rezerve.
2
IFRS tandarde si Interpretari adoptate de catre IA-.
0le cuprind:
a+ tandarde Internationale de Raportare Financiara;
b+ tandarde Internationale de contabilitate; si
c+ Interpretari elaborate de catre 1omitetul pentruInterpretarea tandardelor
Internationale de Raportare financiara *IFRI1+ sau fostul 1omitet /ermanent
pentru Interpretarea tandardelor *I1+.

Recunoa!tere !i evaluare
%ilan IFRS de desc&idere
# entitate trebuie s pregteasc un bilan IFRS de deschidere la data trecerii la IFRS.
# entitate nu trebuie s prezinte bilanul su IFR de desc,idere $n primele sale situaii financiare IFR.
Politici contabile
# entitate trebuie s foloseasc aceleai politici contabile $n bilanul su IFR de desc,idere i $n
toate perioadele prezentate $n primele sale situaii financiare IFR.
Politicile contabile trebuie s fie conforme cu fiecare IFRS care este n vi*oare la data
raportrii, pentru primele sale situaii financiare IFR.
In bilanul su IFR de desc,idere, o entitate:
(a)va recunoate toate activele sau datoriile a cror recunoatere este cerut de IFR;
(b) nu va recunoate elementele ca active sau datorii dac IFR nu permit o astfel de
recunoatere;
(c) va reclasifica elementele care au fost recunoscute conform principiilor contabile general
acceptate anterioare ca un tip de activ, datorie sau component a capitalurilor proprii, dar care sunt un tip diferit
de activ, datorie sau component a capitalurilor proprii conform IFR; i
(d) va aplica IFR $n evaluarea tuturor activelor i datoriilor recunoscute.
3
(cepii de la aplicarea altor IFRS
# entitate poate s aleag s foloseasc una sau mai multe dintre urmtoarele excepii:
(a)combinri de $ntreprinderi;
(b) valoare just sau reevaluare drept cost presupus;
(c)beneficiile anga2ailor;
(d)diferene de conversie cumulate;
(e) instrumente financiare compuse;
(f) activele i datoriile filialelor, entitilor asociate i ale asocierilor $n participaie;
(g) desemnarea instrumentelor financiare recunoscute anterior;
(h) tranzacii cu plata pe baz de aciuni;
(i) contracte de asigurri;
(j) obligaii din lic,idare incluse $n costul imobilizrilor corporale;
(k) contracte de leasing; i
(l) evaluarea la valoarea 2ust a activelor financiare sau datoriilor financiare la recunoaterea iniial.
3nele e%cepii se refer la valoarea +ust.
IFR & Combinri de ntreprinderi e%plic modul de determinare a valorilor 2uste ale activelor i datoriilor
identificabile ac,iziionate $ntr)o combinare de $ntreprinderi.
# entitate va aplica IFR & $n determinarea valorilor 2uste, doar dac un alt IFR nu conine mai multe
$ndrumri specifice pentru determinarea valorilor 2uste ale activelor i datoriilor
$n discuie.
4alorile 2uste vor reflecta condiiile care au e%istat la data la care ele au fost determinate.
'ombinri de ntreprinderi
# entitate va aplica urmtoarele cerine pentru combinrile de $ntreprinderi pe care le)a recunoscut
4
$nainte de data trecerii la IFR.
# entitate care adopt pentru prima dat IFR poate ale*e s nu aplice IFRS , Combinri de
ntreprinderi retroactiv pentru combinri de $ntreprinderi trecute *combinri de $ntreprinderi care au avut
loc $naintea datei trecerii la IFR+.
5otui, dac o entitate care adopt pentru prima dat IFR retrateaz o combinare de $ntreprinderi
pentru a fi conform cu IFR &, ea trebuie:
- s retrateze toate combinrile de $ntreprinderi ulterioare i
- s aplice IA &6 Deprecierea activelor *revizuit $n 788'+ i
- sa aplice IA &9 Imobilizri necorporale *revizuit $n 788'+.
Exemplu
.ac o entitate care adopt pentru prima dat IFR alege s retrateze o combinare de $ntreprinderi care
a avut loc pe &8 iunie 7887, ea trebuie s retrateze toate combinrile de $ntreprinderi care au avut loc $ntre
&8 iunie 7887 i data trecerii la IFR. .e asemenea, entitatea va aplica i IA &6 *revizuit $n 788'+ i IA &9
*revizuit $n 788'+ $ncep"nd cu &8 iunie 7887.
plicarea IS !" #fectele variaiei cursurilor de sc$imb valutar %revizuit n !&&'(
# entitate nu trebuie s aplice IAS 21 retroactiv pentru a2ustrile valorii 2uste i ale fondului comercial
care rezult din combinri de $ntreprinderi care au avut loc $naintea datei trecerii la IFR *acestea vor fi
tratate trata ca active i datorii ale entitii, mai degrab dec"t ca active i datorii ale entitii dob"ndite+.
Concluzie)
- fie a2ustrile fondului comercial i ale valorii 2uste fie sunt de2a e%primate $n moneda
funcional a entitii,
- fie aceste a2ustari sunt elemente valutare nemonetare, care sunt raportate folosind rata de
sc,imb aplicat conform principiilor contabile general acceptate anterioare.
# entitate poate aplica retroactiv IAS 21 pentru a2ustrile valorii 2uste i ale fondului comercial
care rezult fie:
(a)din toate combinrile de $ntreprinderi care au avut loc $naintea datei trecerii la IFR; fie
(b)din toate combinrile de $ntreprinderi pe care entitatea alege s le retrateze pentru a fi conform cu IFR &
1onsecinte ale neaplicarii retroactive a IFR &
Dac o entitate care adopt pentru prima dat IFRS nu aplic retroactiv IFRS pentru o
combinare de $ntreprinderi trecut, acest lucru are urmtoarele consecine pentru acea combinare de
$ntreprinderi:
5
(a)0ntitatea care adopt pentru prima dat IFR trebuie s pstreze aceeai clasificare *ca o ac,iziie
de ctre un dob"nditor legal, o ac,iziie invers de ctre entitatea dob"ndit legal sau o unitate de interese+ ca
$n situaiile financiare conforme principiilor contabile general acceptate anterioare.
(b)0ntitatea care adopt pentru prima dat IFR trebuie s recunoasc toate activele i datoriile sale la
data trecerii la IFR, care au fost dob"ndite sau asumate $ntr)o combinare de $ntreprinderi trecut.
ctivele si datoriile care nu se recunosc la data trecerii la IFRS)
*i+ unele active financiare i datorii financiare pentru care a fost anulat recunoaterea
conform principiilor contabile general acceptate anterioare; i
*ii+ active, inclusiv fondul comercial, i datorii care nu au fost recunoscute $n bilanul
consolidat al dob"nditorului conform principiilor contabile general acceptate anterioare
i care de asemenea nu se calific pentru a fi recunoscute conform IFR $n bilanul
separat al entitii dob"ndite.
0ntitatea care adopt pentru prima dat IFR va recunoate orice modificare
rezultat a2ust"nd rezultatul reportat, $n afar de cazul c"nd modificarea rezult din
recunoaterea unei imobilizri necorporale care a fost anterior inclus $n fondul
comercial.
(c)0ntitatea care adopt pentru prima dat IFR va e%clude din bilanul su IFR de desc,idere orice
element recunoscut conform principiilor contabile general acceptate anterioare care nu se calific pentru
recunoatere ca un activ sau ca o datorie conform IFR.
(d)IFR solicit evaluarea ulterioar a unor active i datorii pe o baz care nu este fundamentat pe costul
iniial, cum ar fi valoarea 2ust.
0ntitatea care adopt pentru prima dat IFR trebuie s evalueze aceste active i datorii pe acea
baz $n bilanul su IFR de desc,idere, c,iar dac ele au fost dob"ndite sau asumate $ntr)o
combinare de $ntreprinderi trecut.
0ntitatea trebuie s recunoasc orice modificare rezultant a valorii contabile prin a2ustarea
rezultatului reportat, mai degrab dec"t a fondului comercial.
(e)Imediat dup combinarea de $ntreprinderi, valoarea contabil conform principiilor contabile general
acceptate anterioare a activelor dob"ndite i a datoriilor asumate $n acea combinare de $ntreprinderi va fi
costul lor presupus conform IFR de la acea dat.
(f).ac un activ dob"ndit sau o datorie asumat $ntr)o combinare de $ntreprinderi trecut nu a fost
recunoscut*+ conform principiilor contabile general acceptate anterioare, acesta*aceasta+ nu are un cost
presupus ca fiind zero $n bilanul IFR de desc,idere.
6
(g)4aloarea contabil a fondului comercial $n bilanul IFR de desc,idere trebuie s fie valoarea sa
contabil conform principiilor contabile general acceptate anterioare la data trecerii la IFR)uri, dup
urmtoarele trei a2ustri:
- va crete valoarea contabil a fondului comercial, atunci c"nd se reclasific un element pe
care l)a recunoscut ca imobilizare necorporal conform principiilor contabile general
acceptate anterioare.
- o contingen care afecteaz valoarea contraprestaiei cumprrii unei combinri de
$ntreprinderi trecute poate s fi fost rezolvat $naintea datei trecerii la IFR)uri.
- 0ntitatea trebuie s aplice IA &6 Deprecierea activelor pentru testarea fondului comercial
pentru depreciere, la data trecerii la IFR, i pentru recunoaterea oricror pierderi datorate
deprecierii $n rezultatul reportat:in surplusul din reevaluare.
*,+ ;ici o alt a2ustare nu trebuie s fie fcut asupra valorii contabile a fondului comercial la data trecerii
la IFR *nu se retrateaza valoarea contabil a fondului comercial+:
- pentru a e%clude cercetarea i dezvoltarea $n curs de desfurare, dob"ndite $n acea
combinare de $ntreprinderi
- pentru a a2usta amortizarea anterioar a fondului comercial
- pentru a inversa a2ustrile fondului comercial pe care nu le)ar permite IFR &, dar care
au fost fcute conform principiilor contabile general acceptate anterioare datorit a2ustrilor
activelor i datoriilor fcute $ntre data combinrii de $ntreprinderi i data trecerii la IFR)uri.
(h).ac entitatea care adopt pentru prima dat IFR)urile a recunoscut fondul comercial conform
principiilor contabile general acceptate anterioare ca o deducere din capitalurile proprii, atunci:
- nu trebuie s recunoasc acel fond comercial $n bilanul su IFR de desc,idere
- a2ustrile care rezult din rezoluia ulterioar a unei contingene care afecteaz
contraprestaia cumprrii trebuie s fie recunoscute $n rezultatul reportat.
(i)1onform principiilor contabile general acceptate anterioare, o entitate care adopt pentru prima dat
IFR poate s nu fi consolidat o filial dob"ndit $ntr)o combinare de $ntreprinderi
0ntitatea va a2usta valorile contabile ale activelor i datoriilor filialei la valorile pe care IFR le)ar solicita $n
bilanul filialei.
'ostul presupus al fondului comercial este e*al cu diferena# la data trecerii la IFRS-uri# dintre:
- interesul societii)mam $n acele valori contabile a2ustate; i
- costul investiiei societii)mam $n filial, din situaiile financiare separate ale societii)
mam.
7
(j)0valuarea intereselor minoritare i a impozitului am"nat rezult din evaluarea altor active i datorii.
.aloare +ust sau reevaluare drept cost presupus
# entitate poate alege s evalueze un element de imobilizri corporale, la data trecerii la IFR)uri,
la valoarea 2ust i s foloseasc aceast valoare drept cost presupus la acea dat.
# entitate care adopt pentru prima dat IFR poate alege s foloseasc o reevaluare conform
principiilor contabile general acceptate anterioare a unui element de imobilizri corporale, la sau $nainte
de data trecerii la IFR, drept cost presupus la data reevalurii, dac reevaluarea a fost la data
reevalurii comparabil cu:
*a+ valoarea 2ust; sau
*b+ costul sau costul amortizat conform IFR)urilor a2ustat astfel $nc"t s reflecte, de
e%emplu, modificrile unui indice de pre general sau specific.
%eneficiile an*a+ailor
1onform IA !< *eneficiile an+ajailor, o entitate poate alege s foloseasc o abordare ip =coridor>,
care las unele c"tiguri i pierderi actuariale nerecunoscute.
Aplicarea retroactiv a acestei abordri necesit ca entitatea s $mpart c"tigurile i pierderile
actuariale cumulate, de la $nceputul planului p"n la data trecerii la IFR)uri, $ntr)o parte recunoscut i o
parte nerecunoscut.
$iferene de conversie cumulate
IA 7! #fectele variaiei cursurilor de sc$imb valutar solicit unei entiti:
(a) s clasifice unele diferene de conversie ca pe o component separat a capitalurilor proprii; i
(b) la cedarea unei operaiuni din strintate s transfere o diferen de conversie cumulat pentru
acea operaiune din strintate ctre contul de profit i pierdere ca o parte a c"tigului sau pierderii la
cedare.
Instrumente financiare compuse
IA &7 Instrumente financiare) prezentare solicit unei entiti s $mpart, la emitere, un instrument
financiar compus $n componente separate de:
- datorii i
- de capitaluri proprii.
?n cazul $n care componenta de datorie nu mai este valabil, aplicarea retroactiv a IA &7
8
implic separarea $n dou pri a capitalurilor proprii:
- rezultat reportat @ reprezint dob"nda cumulat atras de componenta de datorie
- componenta de capitaluri proprii
Activele !i datoriile filialelor# ale entitilor asociate !i ale asocierilor n participaie
.ac o filial devine o entitate care adopt pentru prima dat IFR mai t"rziu dec"t societatea)
mam, $n situaiile sale financiare ea trebuie s evalueze activele i datoriile sale:
(a) fie la valorile contabile care ar fi fost incluse $n situaiile financiare consolidate ale societii)mam,
pe baza datei de trecere la IFR a societii)mam, dac nu ar fi fost fcute a2ustri pentru procedurile de
consolidare i pentru efectele combinrilor de $ntreprinderi $n cursul crora societatea)mam a dob"ndit
filiala;
(b) fie la valorile contabile solicitate de restul acestui IFR, datorit datei trecerii filialei la IFR.
Aceste valori contabile pot diferi de acelea descrise la punctul *a+:
*i+ atunci c"nd scutirile din acest IFR conduc la evaluri care depind de data trecerii la IFR.
*ii+ atunci c"nd politicile contabile utilizate $n situaiile financiare ale filialei difer de acelea din
situaiile financiare consolidate.
$esemnarea instrumentelor financiare recunoscute anterior
IA &< Instrumente financiare) recunoa,tere ,i evaluare permite ca un activ financiar s fie
desemnat la recunoaterea iniial ca disponibil pentru v"nzare sau un instrument financiar *dac
$ndeplinete anumite criterii+ s fie desemnat drept activ financiar sau datorie financiar la valoarea 2ust,
prin intermediul contului de profit i pierdere.
Exceptii preva!ute de IFRS 1
/ran"acii cu plata pe ba" de aciuni
# entitate care adopt pentru prima dat IFR este $ncura2at, dar nu obligat, s aplice IFR 7
Plata pe baz de aciuni, pentru instrumentele de capitaluri proprii care au fost acordate cu titlu
gratuit $nainte sau pe data de A noiembrie 7887.
# entitate care adopt pentru prima dat IFR este $ncura2at, dar nu obligat, s aplice IFR 7
pentru instrumentele de capitaluri proprii care au fost acordate dup A noiembrie 7887, care au fost
ac,iziionate $nainte de ultima dintre:
*a+ data trecerii la IFR)uri i
*b+ ! ianuarie 788B.
5otui, dac o entitate care adopt pentru prima dat IFRS ale"e s aplice IFRS 2 unor ast#el
de instrumente de capitaluri proprii$ ea poate face astfel doar dac a prezentat $n mod public
9
valoarea 2ust a respectivelor instrumente de capitaluri proprii, determinat la data evalurii, aa
cum se definete $n IFR 7.
'ontracte de asi*urri
# entitate care adopt pentru prima dat IFR)urile poate aplica prevederile tranzitorii ale IFR '
Contracte de asi+urri. IFR ' restricioneaz modificrile din politicile contabile pentru contracte de
asigurri, inclusiv cele fcute de o entitate care adopt pentru prima dat IFR.
'ontracte de leasin*
IFRIC - Determinarea dac un an+ajament conine un contract de leasin+
# entitate care adopt pentru prima dat IFR poate aplica prevederile tranzitorii din IFRI1 '.
o entitate care adopt pentru prima dat IFR poate determina dac un anga2ament
e%istent la data trecerii la IFR conine un contract de leasing, pe baza faptelor i
circumstanelor e%istente la acea dat.
(cepii de la aplicarea retroactiv a altor IFRS
IFRS 1 inter"ice aplicarea retroactiv a unor aspecte din alte IFRS legate de:
(a) derecunoaterea activelor financiare i a datoriilor financiare;
(b) contabilitatea de acoperire $mpotriva riscurilor;
(c) estimri; i
(d)activele clasificate ca deinute pentru v"nzare i pentru activiti $ntrerupte.
$erecunoa!terea activelor financiare !i a datoriilor financiare
1u e%cepia situaiilor permise de IFR !, o entitate care adopt pentru prima dat IFR va
aplica cerinele de derecunoa!tere din IAS ,0 prospectiv pentru tranzaciile care au loc la sau dup
! ianuarie 788'.
dac o entitate care adopt pentru prima dat IFR derecunoate activele financiare
sau datoriile financiare nederivate, conform prevederilor principiilor contabile general
acceptate anterioare, ca urmare a tranzaciilor care au avut loc $nainte de ! ianuarie 788', ea
nu va recunoate acele active i datorii conform IFR *dec"t dac ele se calific pentru
recunoatere ca rezultat al unei tranzacii sau al unui eveniment ulterior+
10
o entitate poate aplica cerinele de derecunoatere din IA &< retroactiv, de la o dat la
alegerea entitii, cu condiia ca informaiile necesare pentru aplicarea IA &< pentru
activele financiare i datoriile financiare derecunoscute ca rezultat al ultimelor tranzacii s fi
fost obinute $n timpul contabilizrii iniiale a acelor tranzacii
'ontabilitatea de acoperire mpotriva riscurilor
/otrivit IA &<, la data trecerii la IFR, o entitate:
(a) va evalua toate instrumentele derivate la valoarea 2ust; i
(a) va elimina toate pierderile i c"tigurile am"nate ce rezult din instrumente derivate care au fost
raportate conform principiilor contabile general acceptate anterioare ca i cum ar fi fost active sau
datorii.
# entitate nu trebuie s reflecte $n bilanul su IFR de desc,idere o relaie de acoperire
$mpotriva riscurilor care nu este calificat pentru contabilitatea de acoperire $mpotriva
riscurilor conform IA &<
5otui, dac o entitate a desemnat o poziie net drept element acoperit $mpotriva riscurilor, conform
principiilor contabile general acceptate anterioare, ea poate desemna un element individual $n cadrul acelei
poziii nete ca element acoperit $mpotriva riscurilor conform IFR, cu condiia ca ea s nu fac aceasta mai
t"rziu de data trecerii la IFR)uri.
(stimri
'onform IFRS# estimrile unei entiti la data trecerii la IFRSi vor fi compatibile cu estimrile fcute
pentru aceea!i dat conform principiilor contabile *eneral acceptate anterioare (dup a+ustrile care
vor reflecta orice diferene din politicile contabile)# n afar de ca"ul c1nd eist o dovad obiectiv
c aceste estimri au fost *re!ite2
/revederile referitoare la estimari se aplic:
- la bilanul IFR de desc,idere
- se aplic unei perioade comparative prezentate $n situaiile financiare IFR iniiale ale
entitii, caz $n care referirile la data trecerii la IFR sunt $nlocuite de referirile la sf"ritul
acelei perioade comparative.
1) O entitate poate s primeasc informaii dup data trecerii la IFRS despre estimrile pe care le-a
fcut conform principiilor contabile *eneral acceptate anterioare2
o entitate va trata primirea informaiilor $n acelai mod ca evenimentele care nu genereaz
a2ustri dup data bilanului, conform IA !8 0venimente ulterioare datei bilanului.
Exemplu:
.ata trecerii unei entiti la IFR este ! ianuarie 788', iar noile informaii din data de !B iulie
788' impun revizuirea unei estimri fcute conform principiilor contabile general acceptate
11
anterioare la &! decembrie 788&.
0ntitatea nu trebuie s reflecte aceste noi informaii $n bilanul IFR de desc,idere
?n sc,imb, entitatea trebuie s reflecte aceste noi informaii $n contul su de profit i pierdere
*sau, dac este cazul, alte modificri $n capitalurile proprii+ pentru anul care se termin la &!
decembrie 788'.
7+ # entitate poate fi nevoit s fac estimri conform IFR, la data trecerii la IFR, care nu au fost
solicitate la data respectiv de principiile contabile general acceptate anterioare.
/entru a realiza conformitatea cu IA !8, aceste estimri conform IFR vor reflecta
condiiile care au e%istat la data trecerii la IFR.
Active clasificate ca deinute pentru v1n"are !i activiti ntrerupte
IFR B solicit aplicarea sa prospectiv activelor imobilizate *sau grupurilor destinate cedrii+ care
$ntrunesc criteriile de a fi clasificate ca deinute pentru v"nzare i pentru activiti care $ntrunesc criteriile de
a fi clasificate drept $ntrerupte dup data intrrii $n vigoare a IFR.
# entitate cu data trecerii la IFR $nainte de ! ianuarie 788B trebuie s aplice prevederile tranzitorii ale
IFR B. # entitate cu data trecerii la IFR la sau dup ! ianuarie 788B va aplica IFR B retroactiv.
Pre"entare !i descriere
IFR ! nu prevede e%cepii de la cerinele de prezentare i descriere ale altor IFR.
Informaii comparative
Pentru a fi conforme cu IAS 1# primele situaii financiare IFRS ale unei entiti vor
cuprinde cel puin un an de informaii comparative conform IFRS.
Alte eceptii
(cepie de la cerina de a retrata informaii comparative pentru IAS ,0 !i IFRS 3
?n primele situaii financiare IFR, o entitate care adopt IFR $nainte de ! ianuarie 7886 va prezenta
cel puin un an de informaii comparative, dar aceste informaii comparative nu trebuie s fie conforme
cu IA &7, IA &< sau IFR '.
# entitate care alege s prezinte informaii comparative care nu sunt conforme cu IA &7, IA &< sau
IFR ' $n primul an de tranziie:
(a) va aplica cerinele de recunoatere i evaluare din principiile contabile general acceptate
anterioare pentru informaiile comparative privind instrumentele financiare care fac parte din aria de
12
aplicabilitate a IA &7 i IA &< i contractelor de asigurare care fac parte din aria de aplicabilitate a IFR
';
(b) va prezenta acest lucru $mpreun cu baza folosit pentru pregtirea acestor informaii; i
(c) va prezenta natura a2ustrilor principale care sunt conforme cu IA &7, IA &< i IFR '.
(cepie de la cerina de a furni"a informaii comparative pentru IFRS 4
# entitate care adopt IFR $nainte de ! ianuarie 7886 i alege s adopte IFR 6 #./plorarea ,i
evaluarea resurselor minerale $nainte de ! ianuarie 7886 nu trebuie s aplice cerinele IFR 6 informaiilor
comparative prezentate $n primele sale situaii financiare IFR.
(cepie de la cerina de a furni"a pre"entri comparative de informaii pentru
IFRS 5
# entitate care adopt IFR $nainte de ! ianuarie 7886 i care alege s adopte IFR A Instrumente
financiare) informaii de furnizat pentru primele sale situaii financiare IFR nu trebuie s prezinte
informaiile comparative cerute de IFR A $n acele situaii financiare.
(plicarea trecerii la IFRS
O entitate trebuie s eplice cum ia afectat tran"iia de la principiile contabile *eneral
acceptate anterioare la IFRS-uri po"iia financiar raportat# performanele financiare !i
fluurile de tre"orerie2
Reconcilieri
/entru a e%plica trecerea la IFR, primele situaii financiare IFR ale unei entiti trebuie s
includ:
*a+ reconcilieri ale capitalurilor proprii raportate conform principiilor contabile general acceptate
anterioare la capitalurile proprii conform IFR)urilor pentru ambele date urmtoare:
*i+ data trecerii la IFR; i
*ii+ sf"ritul ultimei perioade prezentate $n cele mai recente situaii financiare anuale ale
entitii conforme cu principiile contabile general acceptate anterioare;
(b) o reconciliere a contului de profit !i pierdere raportat conform principiilor contabile general
acceptate anterioare pentru ultima perioad prezentat $n cele mai recente situaii financiare anuale ale
entitii cu contul de profit i pierdere conform IFR pentru aceeai perioad; i
13
(c) dac entitatea recunoate sau reia orice pierderi din depreciere pentru prima dat $n pregtirea
bilanului IFR de desc,idere, prezentrile de informaii pe care IA &6 Deprecierea activelor le)ar fi solicitat
dac entitatea ar fi recunoscut acele pierderi din depreciere sau relurile pentru perioada $ncep"nd cu data
trecerii la IFR.
$esemnarea activelor financiare !i a datoriilor financiare
3nei entiti i se permite s desemneze un activ financiar sau o datorie financiar recunoscut*+ anterior
ca un activ financiar sau o datorie financiar la valoarea +ust, prin intermediul contului de profit i pierdere,
sau un activ financiar drept disponibil pentru v"nzare.
0ntitatea va prezenta valoarea 2ust a oricror active financiare sau datorii financiare desemnate $n fiecare
categorie, la data desemnrii lor, precum i clasificarea i valoarea contabil din situaiile financiare anterioare.
Folosirea valorii +uste drept cost presupus
.ac o entitate folosete valoarea 2ust $n bilanul su IFR de desc,idere drept cost presupus
pentru un element de imobilizri corporale, o investiie imobiliar sau o imobilizare necorporal,
primele situaii financiare IFR ale entitii vor prezenta pentru fiecare element)r"nd din bilanul IFR de
desc,idere:
(a) valoarea agregat a acelor valori 2uste; i
(b) a2ustarea agregat a valorilor contabile raportate conform principiilor contabile general
acceptate anterioare.
Rapoarte financiare interimare
/entru a e%plica trecerea la IFR, dac o entitate prezint un raport financiar interimar conform IA &'
pentru o parte din perioada acoperit de primele sale situaii financiare IFR, entitatea trebuie s satisfac
urmtoarele cerine $n plus fa de cerinele IA &':C
*a+ Fiecare raport financiar interimar trebuie, dac entitatea a prezentat un raport financiar interimar pentru
perioada interimar comparabil a e%erciiului financiar imediat precedent, s includ reconcilieri
ale:
*i+ capitalurilor sale proprii conform principiilor contabile general
acceptate anterioare la sf"ritul acelei perioade interimare comparabile cu
capitalurile sale proprii conform IFR la acea dat; i
*ii+ contului su de profit !i pierdere conform principiilor contabile general
acceptate anterioare pentru acea perioad interimar comparabil
*curent i perioada scurs din anul respectiv+ cu contul su de profit i
pierdere conform IFR pentru acea perioad.
14
IA &' solicit prezentri minime, care sunt bazate pe aseriunea c utilizatorii raportului financiar
interimar au, de asemenea, acces la cele mai recente situaii financiare anuale.
5otui, IA &' solicit, de asemenea, unei entiti s descrie =orice evenimente sau tran"acii
care sunt semnificative pentru nele*erea perioadei interimare curente>.
dac o entitate care adopt pentru prima dat IFR, $n cele mai recente situaii financiare
anuale ale sale conform principiilor contabile general acceptate an terioare, nu descrie
informaii semnificative pentru $nelegerea perioadei interimare curente, atunci rapoartele
sale financiare interimare vor prezenta acele informaii sau vor include o trimitere la un alt
document publicat care le conine

$ata intrrii n vi*oare
# entitate va aplica acest IFR dac primele sale situaii financiare IFR sunt pentru o perioad
care $ncepe la sau dup ! ianuarie 788'.
e $ncura2eaz aplicarea anterior acestei date.
.ac primele situaii financiare IFR ale unei entiti sunt pentru o perioad care $ncepe $nainte de !
ianuarie 788' i entitatea aplic acest IFR $n loc de I1)9 plicarea pentru prima dat a IS/urilor ca
baz primar pentru contabilitate, ea trebuie s prezinte acest lucru.
15
16