Sunteți pe pagina 1din 14

RI SCUL

INTREPRINDERII
Riscul
Numim risc nesiguranta asociata oricarui
rezultat. Nesiguranta se poate referi la
probabilitatea de aparitie a unui eveniment
sau la influenta. La efectul unui eveniment
in cazul in care acesta se produce. In alte
situatii, pe piata asigurarilor spre exemplu,
notiunea de risc este asociata cu cea de
pierdere.


Riscul apare atunci cand:
- un eveniment se produce sigur, dar
rezultatul acestuia e nesigur;
- efectul unui eveniment este cunoscut, dar
aparitia evenimentului este nesigura;
- atat evenimentul cat si efectul acestuia sunt
incerteProcesul riscului cuprinde trei faze:
1 Identificarea riscului : se evalueaza pericolele
potentiale si probabilitatile de aparitie ale
acestora
2 Analiza riscului : utilizeaza metode cum sunt
simularea Monte Carlo si arborii decizionali.
3 Reactia la risc : cuprinde masuri si actiuni pentru
diminuarea, eliminarea sau reparizarea riscului
Gruparea riscurilor

Riscul de piata este propriu unei afaceri, investitii
sau categorii de afaceri,
.Riscul de pret este asociat schimbarilor posibile, in
structura si niveul pretului bunurilor si serviciilor
oferite de piata de catre o intreprindere, ca
urmare a variatiilor pretului resurselor utilizate.

Riscul de credit este intalnit cu predilectie in
cazul institutiilor financiare.
Riscul pur este asociat pierderilor,fizice sau
financiare, posibile sau probabile cu care s-
a confruntat o intreprindere.Procesul de management al riscului unei
intreprinderi
Riscul in activitatea unei intreprinderi se
refera la posibilitatea de a nu respecta
obiectivele stabilite in termeni de
performanta sau program si cost.
Identificarea riscurilor unei intreprinderi
trebuie realizata in mod regulat.

Riscul de investitii

- Pe langa risc, incertitudinea cuprinde alte
evenimente care au sansa de a se produce, dar nu
se poate evalua impactul lor asupra activitatii,
viabilitatii intreprinderii. In general, riscul si
incertitudinea pot fi determinate de :
= schimbarea conditilor economice care au stat la
baza estimarilor din calculele economice si
financiare

= erori de analiza tehnica, economica si financiara
ce determina modificari pe parcursul activitatii.
= pierderea materiei prime
= cresterea pretului acesteia peste limitele initial
avute in vedere
= aparitia unei noi intreprinderi concurentiale.

Riscul incapabilitatii de plata,
lichidarea intreprinderilor cu pierderi
este un proces necesar, dar trebuie
analizat bine ce inseamna pierderi, de
cine sunt ele generate.

Metode de cuantificare a riscurilor

Simularile constituie o metoda avansata de
cuantificare a riscurilor. Simularea utilizeaza un
model al unui sistem pentru a analiza performantele
sau comportamentul sistemului
Aceasta tehnica simuleaza realizarea obiectivelor de
un numar mare de ori furnizand o distributie
statistica a rezultatelor


Arbori decizionali sunt instrumente care descriu
interactiunile cheie dintre decizii si evenimentele
aleatoare asa cum sunt percepute de catre
decidenti
Eliminarea riscurilor are scopul de a indeparta
riscurile,sa nu initieze o anumita tranzactie sau
afacere, sa stabileasca un pret foarte mare, care sa
acopere riscurile,sa conditioneze oferta.Cele mai
multe dintre optiunile care elimina riscul tind sa
scoata organizatia din afaceri.


Diminuarea riscurilor se poate realiza printr-o
serie de instrumente cum sunt:
- programarea. Daca riscurile sunt legate de
termenul de executie , programarea stiintifica a
activitatilor cu ajutorul graficelor
- instruirea. Multe riscuri sunt legate de securitatea
muncii, aceaste influenteaza productivitatea si
calitatea lucrarilor.
- reproiectarea. Riscurile pot fi de multe ori
diminuate printr-o reproiectare judicioasa a
echipelor de munca..

BIBLIOGRAFIE
Bazele contabilitatii, Ed. Didactica si Pedagogica, R.A., Bucuresti 2003
Metode si politici contabile de intreprindere, Ed. Tribuna Economica ,
Bucuresti 2000
Contabilitatea financiara a intreprinderii, Ed. Universitara 2005,