Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Tehnic din Moldova

Catedra Calculatoare
RAPORT
la disciplina Procese Stochastice
lucrarea de laborator 2
A efectuat st. r. C !"!# Ru$ea %lie
A verificat# Munteanu Silvia
Chi&inu' 2(!)
Scopul lucrrii : Studierea metodelor de descriere i de evaluare a sistemelor de
a teptare
multicanal elementare de tip G1/G/k/n.
Sarcina de lucru:
Pentru varianta formulat de profesor, cu ajutorul programului Q, de determinat
caracteristicele numerice de performan! pentru"
!. SA#M*M*! 2. SA# M*M*!*n ". SA# M*M*S*+
#ntroduc$nd re%ultatele $n ta&elele respective' de ela&orat algoritmul 'i programul de
calcul numeric pentru a determina reparti%area pro&a&ilit!ilor sta!ionare de stare.
(e ela&orat graficele dependen!elor caracteristicilor numerice de performan! a S)
de coefincientul de incrcare a sistemului 'i de numrul serverului.
Consideratii teoretice:
Modelele feno$enelor de a&teptare descriu siste$e &i procese de a&teptare cu caracter
de $as care intervin ,n diverse do$enii ale activit-i practice.
.n siste$ul SA e/ist un flu/ de cereri 0clien-i1 pentru servire' nu$it flu/ de intrare '
caracteri2at de nu$rul de cereri care intr ,n siste$ ,ntr3o unitate de ti$p. .ntr3un SA
e/ist ele$ente care efectuia2 ' serviciile nu$ite sta-ii de deservire sau servere.
Pentru servirea fiecrei unit-i 0cereri1 ' este necesar un ti$p oarecare' ,n cursul creia
sta-ia este ocupat &i nu poate servi alte unit-i. 4urata servirii este ,nt,$pltoare
0aleatoare1. %n unele siste$e de a steptare disciplina sirului de asteptare se poate stabili
nu nu$ai 5n raport cu ordinea intrarii unitatilor 5n siste$' ci si dupa alte criterii. 4e
e/e$plu' ordinea servirii cererilor se face 5n functie de i$portant6a acestora 5n
procesul de productie sau' daca se studia2a siste$ele de trans$itere a $esa7elor' atunci
se trans$it $ai 5ntai $esa7ele cu cont6inut deosebit de i$portant i apoi $esa7ele
curente. Astfel de siste$e de asteptare le nu$i$ siste$e de asteptare cu prioritati.
Un siste$ SA este descris co$plet prin for$ula lui 8endall de ur$toarele ele$ente#
flu/ul de intrare ' flu/ul de a&teptare' sta-iile de servire &i flu/ul de ie&ire. Cu a7utorul
flu/ului de intrare pute$ deter$ina $odul ,n care sosesc unit-ile ,n SA. Presupune$
c intrrile ,n SA s,nt ,nt,$pltoare &i independente ' deci probabilitatea c o unitate
s vin ,n SA este independent at,t de $o$entul ,n care se produce sosirea c,t &i de
nu$rul unit-ii e/istente de7a ,n siste$ sau de nu$rul de unit-i ce vor veni.
Coe9cientul de tra9c' notat :' se de9neste ca raportul dintre ti$pul $ediu de servire si
ti$pul $ediu dintre doua sosiri consecutive ale cererilor. ;ste evident' ca daca ti$pul
$ediu de servire este $ai $ic ca ti$pul $ediu dintre doua sosiri consecutive a doua
cereri 0: < !1' atunci nu se for$ea2a siruri de asteptare neli$itate si siste$ul lucrea2a
5n rei$ stationar. 4aca durata $edie de servire a unei cereri este $ai
$are decat ti$pul $ediu dintre doua cereri consecutive 0: = !1' atunci se for$ea2a un
sir de asteptare neli$itat si siste$ul se supra5ncarca. Ca2ul : > ! pretinde o anali2a
speciala i deschide un lar do$eniu de cercetare. Atunci cand valoarea lui : tinde spre
! de 7os se spune ca siste$ul este 5n rei$ de tra9c critic.
Probabilitatea c in intervalul de ti$p 0t't?@t1't=(' s se produc o intrare ,n siste$ '
repre2int nu$rul $ediu de intrri ,n unitatea de ti$p @t &i este eal cu At' ,n ipote2a
c sosirile ur$ea2 un proces Poisson de para$etru A'0(<A<+1. S presupune$ c tB(
&i not$ cu t!' t2'......'tn'.... $o$entele succesive ,n care sosesc unit-ile ,n siste$.
Co$ ad$ite c intervalele de ti$p dintre intrrile consecutive D
n
>t
n?!
3t
n
t
(
>(' n>!'2.... s,nt variabile aleatoare po2itive independente cu func-ia de reparti-ie#
E0/1>P
r
0D
n
F/1' (<A<+' n>!'2'....
D
n
' n>!'2'.... fiind variabile aleatoare identic reparti2ate. 4urata necesar pentru
servirea unei unit-i se nu$e&te durat de deservire. Presupune$ c duratele de
deservire s,nt variabile aleatoare po2itive' identic reparti2ate independente &i
dease$anea 'independente de D
!
' D
2
'... Got,nd cu H
n
durata de deservire celeia de3a n3a
unitate' func-ia de reparti-ie a duratei de deservire este# I0/1>P
r
0H
n
F/1' (<A<+.
.ntr3o proble$ de a&teptare se ,nt,lnesc ur$torii indicatori de perfor$an-
principali#
Tabelul 1. Indicatori de performan M/M/1
=27,1; =,!
Tabelul 2. Indicii de performan M/M/1/n
n*+, -*./,1, 01*2,23
Tabelul ". Indicii de performan M/M/#/ $
=0.95
Graficile:

%onclu&ii' ;fectu,nd aceast lucrare de laborator a$ fcut cuno tin cu $etodele de
descriere i de evaloare a siste$elor de a teptare' i anu$e deter$in,nd para$etrii ce
caracteri2ea2 siste$ul de a teptare pentru un nu$r finit*infinit de locuri ,n irul de
a teptare ' a$ observat din tabelele de anali2 c pe $asur ce coeficientul de utili2are a
serverului cre&te' se $a7orea2 &i ti$pul $ediu de sta-ionare a cererii ,n &ir' c,t &i nu$rul
$ediu de cereri. Pentru ca2ul M*M*!*n se observ o depreciere a nu$rului $ediu de cereri ,n
siste$ul de a teptare fa de nu$rul $ediu de cereri ,n firul de a teptare' respectiv a
ti$pului $ediu de a teptare ,n siste$ fa de ti$pul $ediu de a teptare ,n firul de a teptare.
4e ase$enea' a$ observat c ,n ca2ul M*M*! coeficientul de utili2are al SA este eal cu ku c,t
i ,n ca2ul M*M*S* + . .n ur$a calculrii para$etrilor de perfor$an a$ observat o tendin
de converen ,n ca2ul ,n care nu$rul de locuri disponibile ,n irul de a teptare tinde spre
infinit.